DOCUMENTE SIMILARE

Share on face oo!Share on t"itterShare on emailShare on #rintMore Sharing Ser$ice%0 LO&ICA - Ra#ort'ri logice intre termeni (a)ele gan*irii critice +ro#o)itii categorice LO&ICA - Logica cla%ica, Logica matematica LO&ICA - Noti'ni %i termeni +ro#o)itii com#'%e Conce#te %emantice in logica #ro#o)itiilor Inferente ime*iate Calc'le %i Logica, A Alfa et'l %i %inta-a in logica #ro#o)itiilor

TERMENI im#ortanti #entr' ace%t *oc'ment
.

Conectori logici Logica
+ Font mai mare | - Font mai mic

Conectori logici
In afara conectorilor logici uzuali anume conectori logici astfel: 1. Definitie. Fie n un numar intreg pozitiv. O aplicatie numestefunctie de adevar. Data functia de adevar S (Q ) S(Q) S(Q) sa avem o aplicatie puem defini si alte tipuri de

se

astfel incat pentru orice valorizare v si orice

se numeste un conector logic corespunzator functiei de adevar f. Evident, doi conectori logici corespunzatori aceleiasi functii de adevar f au proprietatea ca pentru orice S(Q) avem . In ceea ce urmeaza vom analiza numai cazurile despre conectori logici unari si binari. si si deci vom vorbi

Acestea sunt in numar si putem sa le descriem. definite prin: de mai sus sunt . evident triviali: S(Q) definite respectiv prin: . si de mai sus sunt . Pentru a descrie toti conectorii unari . pe scurt. sunt. Conectorii constante iar numai pe . negatia de . folosind vom descrie mai intai toate aplicatiile Conectori logici corespunzatori functiilor de adevar apicatiile . le notam cu urmatoarele tabele: este un conector logic unar. S(Q) . corespund unor functii de adevar corespunde functiei identice retinem ca conector logic unar si netrivial Pentru descrierea conectorilor logici binari procedam in mod asemanator: numarul functiilor de adevar este si anume : Conectori logici corespunzatori functiilor de adevar aplicatiile S (Q ) S(Q) .Evident. .evident.

cu este un conector dual cu : iar . Definitie. si sunt intrun anumit sens constanti si deci sunt practic conectori unari! in sensul ca ei actioneaza numai sunt respectiv negatii pentru este negatia sa. Dintre conectorii logici binari de mai sus am luat in consideratie pana acum numai pe triviali iar pe o singura componenta". . . 'n rol special in logica il au conectorii ! negatia dis#unctiei". . 2. . . este o propozitie adevarata daca si numai daca si sunt ambele false iar este o propozitie falsa daca si numai daca si sunt ambele adevarate.. . . evident: . . . . Conectorul : ! negatia con#unctiei" si se mai noteaza si : iar conectorul se noteaza cu adevar ale acestor conectori sunt. . . . Din aceste tabele de adevar razulta ca . . . O multime C de conectori logici se numeste adecvata! sau suficienta" daca pentru orice propozitie S(Q) e$ista o propozitie S(Q)in a carei e$presie apar numai conectori din C astfel incat . . . Conectorul se mai noteaza si iar se noteaza cu tabelele de si se numeste dis#unctie e$cusiva ! vezi %ectiunea &": . . In particular avem: si . .

evident. si in e$presia lui apar numai conectorii si. Acestea sunt importante deoarece e$primarea propozitiilor numai cu conectori logici dintr(o multime adecvata de conectori C poate conduce. Conform .0 si Corolarului /.emei /. 3. deducem P si .. !a" Pentru orice doua propozitii atomice uneia dintre legile lui De )organ si legii dublei negatii. dupa cum vom vedea la noi metode de a studia propozitiile respective. Conform . evident. !c" . Q avem. In mod P. in e$presa lui apar numai conectorii si astfel ca lui !&" . avem evident. Conform si. avem e$presa lui apar numai conectorii si astfel ca asemanator.". Acum fie P." . -. . Propozitie. Din cele doua ec*ivalente de mai sus rezulta: si retinem !. in e$presia lui apar numai si si in e$presia lui apar conectorii si astfel ca P.'rmatorea propozitie ofera cateva e$emple de multimi adecvate de conectori logici. avem Q P. De asemenea o ec*ivalenta bine cunoscuta este: !+" . Intr(adevar fie P S!Q" e$ista numai conectorii Evident. conform Demonstartie. lui si apar numai conectorii si . si in e$presiile si. P. in P.0.emei /. dar folosind !+" si respectiv !. !&" . .. Urmatoarele multimi sunt multimi adecvate de conectori: !a" . Fie . Acum faptul ca este o multime adecvata de conectori rezulta aplicand principiul de inductie pentru propozitii. avem S(Q) astfel incat si P.emei /.0. . !b" .

In fine deci .Conform principiului de inductie pentru propozitii. De asemenea deci . avem P S!Q" ceea(ce nu inseamna altceva decat ca este o multime adecvata de conectori. In fine . Avem si retinem . !b" Din legea lui De )organ si legea dublei negatii rezulta: . Faptul ca este o multime adecvata de conectori rezulta acum aplicand principiul de inductie pentru propozitii ca in demonstratia lui !a". !c" Avem si retinem .

Propozitie. Faptul ca faptul ca este o multime adecvata de conectori rezulta acum din Propozitia 2. 4. un conector logic binar astfel incat pentru orice S(Q). avem . Conectorul corespunde unei functii de adevar si. Q. Fie S(Q) sau adecvata de conectori. .. Atunci avem Demonstaratie... In cazul din consideram o rezulta si si valorizare v astfel incat deci . conform Definitiei &. Conform Definitiei +. !b". S(Q) avem: Demonstratie. . Multimile si sunt multimi adecvate de conectori. pentru orice este o multime 5. pentru orice doua propozitii valorizare v avem . pentru . pentru si In particular. 1eamintim ca. e$ista o S(Q) in a carei e$presie apare numai conectorul astfel incat atomii care apar in aceasta e$presie. Presupunem propozitie fie S(Q) si pentru orive sau Fie Q . Propozitie.!a" iar este o multime adecvata de conectori rezulta din Propozitia 2.

Am demonstrat astfel ca tabelul de adevar pentru conectorul sau adica Exercitii pentru orice S(Q) sau pentru orice S (Q ). in primul este o multime adecvata de este de asemenea o multime adecvata si vom arata acum ca acest lucru este imposibil. Acum presupunem si sau si . in ambele cazuri. . unde este o propozitie in e$presia careia apare numai conectorul timp ce este evident. Analog. Intr(adevar daca este multime adecvata atunci avem. Prin urmare avem si .ceea ce este o contradictie. 3abelul de adevar pentru conectorul este sau si arata ca in primul ca pentru orice doua propozitii caz si in al doilea caz . in cazul consideram o valorizare v astfel incat si rezulta: ceea ce este de asemenea o contradictie. pentru un atom Q. Deoarece conectori logici rezulta. ca S(Q) avem. e$ista o valorizare v astfel incat in .

S (Q ) S(Q) definita. .pentru orice este o este un conector logic ternar si ca si afirmatia rezulta deoarece e" Folosim tablele de adevar: . prin multime adecvata de conectori. Demonstrati urmatoarele ec*ivalente: a" b" c" d" e" 2. c" . . . Rezolvari 1. b" . Analog .+. conform E$ercitiului /. Aratati ca nici una dintre propozitiile: a" . . Demonstrati ca aplicatia S(Q). si 3.1. nu poate fi ec*ivalenta cu o propozitie in e$presia careia apare numai conectorul 4. Demonstrati ca .#": .a" Avem b" c" d" Avem. nu este o multime adecvata de conectori. .

evident. ca e$ista o valorizare v astfel incat Pentru daca propozitia luam si si este un atom. si . evident contrazice ipoteza. c" Presupunem ca unde este o propozitie in e$presia careia apare numai conectorul . si . Presupunem . Conform ipotezei de inductie e$ista o valorizare v astfel incat 4. b" %e repeta rationamentul de la a". Consideram o valorizare v astfel incat contradictie. Atunci e$presia careia apare numai conectorul Dar implica. Presupunem. ca este o multime adecvata de conectori si consideram propozitia . . unde sunt propozitii in si care au lungimea strict mai mica decat n. 4om demonstra. . contradictie. evident. si ceea ce este o atomii distincti care apar in e$presia lui Putem considera o valorizare v astfel incat In raport cu aceasta valorizare avem. Daca ceea ce. Atunci e$ista o propozitie in a carei e$presie apar numai conectorii si astfel incat . si avem. Avem: iar este o tautologie notam aceasta tautologie cu T si avem: deci . evident. a" Presupunem ca numai conectorul si fie unde este o propozitie in e$presia careia apare .. si ceea ce este o 3. prin inductie dupa lungimea lui . . 2. luam luam si . prin absurd. Daca .

.Afirmatia rezulta acum deoarece este o multime adecvata de conectori.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful