DOCUMENTE SIMILARE

Share on face oo!Share on t"itterShare on emailShare on #rintMore Sharing Ser$ice%0 LO&ICA - Ra#ort'ri logice intre termeni (a)ele gan*irii critice +ro#o)itii categorice LO&ICA - Logica cla%ica, Logica matematica LO&ICA - Noti'ni %i termeni +ro#o)itii com#'%e Conce#te %emantice in logica #ro#o)itiilor Inferente ime*iate Calc'le %i Logica, A Alfa et'l %i %inta-a in logica #ro#o)itiilor

TERMENI im#ortanti #entr' ace%t *oc'ment
.

Conectori logici Logica
+ Font mai mare | - Font mai mic

Conectori logici
In afara conectorilor logici uzuali anume conectori logici astfel: 1. Definitie. Fie n un numar intreg pozitiv. O aplicatie numestefunctie de adevar. Data functia de adevar S (Q ) S(Q) S(Q) sa avem o aplicatie puem defini si alte tipuri de

se

astfel incat pentru orice valorizare v si orice

se numeste un conector logic corespunzator functiei de adevar f. Evident, doi conectori logici corespunzatori aceleiasi functii de adevar f au proprietatea ca pentru orice S(Q) avem . In ceea ce urmeaza vom analiza numai cazurile despre conectori logici unari si binari. si si deci vom vorbi

S(Q) . Conectorii constante iar numai pe . folosind vom descrie mai intai toate aplicatiile Conectori logici corespunzatori functiilor de adevar apicatiile . .Evident. le notam cu urmatoarele tabele: este un conector logic unar. pe scurt.evident. Acestea sunt in numar si putem sa le descriem. sunt. negatia de . evident triviali: S(Q) definite respectiv prin: . Pentru a descrie toti conectorii unari . definite prin: de mai sus sunt . corespund unor functii de adevar corespunde functiei identice retinem ca conector logic unar si netrivial Pentru descrierea conectorilor logici binari procedam in mod asemanator: numarul functiilor de adevar este si anume : Conectori logici corespunzatori functiilor de adevar aplicatiile S (Q ) S(Q) . si de mai sus sunt .

Din aceste tabele de adevar razulta ca . . 2. . este o propozitie adevarata daca si numai daca si sunt ambele false iar este o propozitie falsa daca si numai daca si sunt ambele adevarate. Conectorul : ! negatia con#unctiei" si se mai noteaza si : iar conectorul se noteaza cu adevar ale acestor conectori sunt. . Conectorul se mai noteaza si iar se noteaza cu tabelele de si se numeste dis#unctie e$cusiva ! vezi %ectiunea &": . cu este un conector dual cu : iar . . O multime C de conectori logici se numeste adecvata! sau suficienta" daca pentru orice propozitie S(Q) e$ista o propozitie S(Q)in a carei e$presie apar numai conectori din C astfel incat . . . . . . In particular avem: si . 'n rol special in logica il au conectorii ! negatia dis#unctiei". . evident: . . . .. . Definitie. . . si sunt intrun anumit sens constanti si deci sunt practic conectori unari! in sensul ca ei actioneaza numai sunt respectiv negatii pentru este negatia sa. Dintre conectorii logici binari de mai sus am luat in consideratie pana acum numai pe triviali iar pe o singura componenta". . . .

'rmatorea propozitie ofera cateva e$emple de multimi adecvate de conectori logici. -. P. avem Q P. Acum faptul ca este o multime adecvata de conectori rezulta aplicand principiul de inductie pentru propozitii. . 3.. De asemenea o ec*ivalenta bine cunoscuta este: !+" . !c" . .emei /. conform Demonstartie. in P.. Conform . .0.emei /. !a" Pentru orice doua propozitii atomice uneia dintre legile lui De )organ si legii dublei negatii. avem S(Q) astfel incat si P. !b" . evident. lui si apar numai conectorii si . Urmatoarele multimi sunt multimi adecvate de conectori: !a" .0 si Corolarului /.0.". dupa cum vom vedea la noi metode de a studia propozitiile respective. in e$presa lui apar numai conectorii si astfel ca lui !&" . Din cele doua ec*ivalente de mai sus rezulta: si retinem !. deducem P si . Conform si.emei /. in e$presia lui apar numai si si in e$presia lui apar conectorii si astfel ca P. evident. In mod P. si in e$presia lui apar numai conectorii si. Acestea sunt importante deoarece e$primarea propozitiilor numai cu conectori logici dintr(o multime adecvata de conectori C poate conduce. Q avem. si in e$presiile si. avem evident. Conform . Intr(adevar fie P S!Q" e$ista numai conectorii Evident. !&" ." . dar folosind !+" si respectiv !. Propozitie. Fie . Acum fie P. avem e$presa lui apar numai conectorii si astfel ca asemanator.

Conform principiului de inductie pentru propozitii. !c" Avem si retinem . Faptul ca este o multime adecvata de conectori rezulta acum aplicand principiul de inductie pentru propozitii ca in demonstratia lui !a". avem P S!Q" ceea(ce nu inseamna altceva decat ca este o multime adecvata de conectori. In fine . In fine deci . De asemenea deci . !b" Din legea lui De )organ si legea dublei negatii rezulta: . Avem si retinem .

1eamintim ca. Atunci avem Demonstaratie. . Propozitie. e$ista o S(Q) in a carei e$presie apare numai conectorul astfel incat atomii care apar in aceasta e$presie. Fie S(Q) sau adecvata de conectori. !b". conform Definitiei &. In cazul din consideram o rezulta si si valorizare v astfel incat deci . S(Q) avem: Demonstratie. pentru si In particular.!a" iar este o multime adecvata de conectori rezulta din Propozitia 2. avem . Conform Definitiei +... pentru orice doua propozitii valorizare v avem . un conector logic binar astfel incat pentru orice S(Q). Presupunem propozitie fie S(Q) si pentru orive sau Fie Q .Propozitie. pentru . pentru orice este o multime 5. Q.. . 4. Conectorul corespunde unei functii de adevar si. Multimile si sunt multimi adecvate de conectori. Faptul ca faptul ca este o multime adecvata de conectori rezulta acum din Propozitia 2.

e$ista o valorizare v astfel incat in . 3abelul de adevar pentru conectorul este sau si arata ca in primul ca pentru orice doua propozitii caz si in al doilea caz . . unde este o propozitie in e$presia careia apare numai conectorul timp ce este evident. Intr(adevar daca este multime adecvata atunci avem. ca S(Q) avem. in ambele cazuri. in primul este o multime adecvata de este de asemenea o multime adecvata si vom arata acum ca acest lucru este imposibil. Deoarece conectori logici rezulta. Analog. in cazul consideram o valorizare v astfel incat si rezulta: ceea ce este de asemenea o contradictie. Prin urmare avem si . Am demonstrat astfel ca tabelul de adevar pentru conectorul sau adica Exercitii pentru orice S(Q) sau pentru orice S (Q ).ceea ce este o contradictie. Acum presupunem si sau si . pentru un atom Q.

.pentru orice este o este un conector logic ternar si ca si afirmatia rezulta deoarece e" Folosim tablele de adevar: . c" .1. . Demonstrati ca aplicatia S(Q). .#": . Aratati ca nici una dintre propozitiile: a" .a" Avem b" c" d" Avem. conform E$ercitiului /. nu este o multime adecvata de conectori.+. Rezolvari 1. prin multime adecvata de conectori. Demonstrati ca . b" . . Analog . . S (Q ) S(Q) definita. nu poate fi ec*ivalenta cu o propozitie in e$presia careia apare numai conectorul 4. Demonstrati urmatoarele ec*ivalente: a" b" c" d" e" 2. si 3.

Atunci e$ista o propozitie in a carei e$presie apar numai conectorii si astfel incat . evident. prin inductie dupa lungimea lui . si ceea ce este o atomii distincti care apar in e$presia lui Putem considera o valorizare v astfel incat In raport cu aceasta valorizare avem. Presupunem. evident contrazice ipoteza. prin absurd. ca e$ista o valorizare v astfel incat Pentru daca propozitia luam si si este un atom. . 4om demonstra. . Daca ceea ce. ca este o multime adecvata de conectori si consideram propozitia . contradictie. evident. luam luam si . unde sunt propozitii in si care au lungimea strict mai mica decat n. Presupunem . si ceea ce este o 3. Consideram o valorizare v astfel incat contradictie. . evident. Conform ipotezei de inductie e$ista o valorizare v astfel incat 4.. b" %e repeta rationamentul de la a". Avem: iar este o tautologie notam aceasta tautologie cu T si avem: deci . si . Daca . si . si avem. c" Presupunem ca unde este o propozitie in e$presia careia apare numai conectorul . Atunci e$presia careia apare numai conectorul Dar implica. a" Presupunem ca numai conectorul si fie unde este o propozitie in e$presia careia apare . 2.

.Afirmatia rezulta acum deoarece este o multime adecvata de conectori.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful