Sunteți pe pagina 1din 1

A C T ADITIONAL Nr.1 La Contractul de Comodat din data de ..

ncheiat astazi ..

ntre: Subsemnatul ........, avand domiciliul in Craiova, Strada ............., nr..., bl....., sc..., ap.. n calitate de COMODANT si Subsemnatul PFA inmatriculata la Registrul Comerului cu F../...../........, CUI ........... n calitate de COMODATAR Ca urmare a nceperii activitii Comodatarului, in conformitate cu prevederile Contractului de Comodat ncheiat ntre pri, capitolul IV. DREPTURILE SI OBLIGAII BLIGAIILE PRILOR, de la data prezentului act adiional s-au convenit urmtoarele obligaii ale Comodatarului: 1. Contravaloarea cheltuielilor de ntreinere catre Asociaia de Proprietari conform listei afisate si pe baza dovezii achitrii de ctre Comodani (chitan) n procent de 35% 2. Contravaloarea cheltuielilor pentru consumul de energie electric n procent de 35%, pe baza prezentrii facturii; 3. Contravaloarea serviciilor de telecomunicaii internet, in procent de 50%, pe baza prezentrii facturii 4. Asigurarea consumabilelor (cartue imprimant, coli, accesorii) pentru echipamentele de calcul ale Comodanilor conform nevoilor de utilizare; 5. Asigurarea mobilierului pentru desfurarea activittii conform nevoilor proprii ale comodatarului

Celelalte prevederi si clauze ale Contractului de Comodat raman valabile. Prezentul act adiional s-a ncheiat n 2 (dou) exemplare, cte unul pentru fiecare parte.

COMODANI ...................................................

COMODATAR ......................................