Sunteți pe pagina 1din 15

Clasa a II a Disciplina: EDUCATIE MUZICALA Nr.

. ore pe sptmn la disciplin: 1 or Tip de curriculum: Curriculum nucleu PROIECTAREA UNITATILOR DE INVATARE Unitatea e !n"#are: 1$DEPRINDERI DE CANTARE VOCALA %I IN%TRUMENTALA Nr. de ore alocat unitii: & ore Perioada: Sptmna: I' VI Nr$ Detalieri e crt$ continut 1$ C*ntarea "ocal De)rin eri ()eci+ice e c*nt ,emi(ia naturalic#ia.$ O$ R Acti"it#i e !n"#are Re(ur(e materiale ' cntece din repertoriul clasei ' Noul an e /coal - e I$ Potolea E"aluare umane act. %rontal! ' o(ser#are indi#idual! sistematic n &rup

Tem)ora le

)roce urale

1.3

De)rin eri e c*ntare !n colecti" ,)o1itie- ton )

1.3

- respectarea poziiei corecte n timpul 1ora cntrii; - e ersarea respiraiei! diciei "i emisiei naturale ; - emiterea #ocal prin $ocuri; - redarea %ra&mentara si inte&rala a unor cntece din repertoriul clasei! in &rupuri mici si indi#idual ; - e%ectuarea de e erciii de respiraie corect costodia%ra&matic; - recitare ritmic susinut de o dicie corect! - susinerea unui sunet prelun⁢ - realizarea de e erciii de acorda$ #ocal; ' sincronizarea cu a$utorul #ocalizelor; 1ora ' cntarea n colecti# cu respectarea semnalului de nceput! preluarea tonului! diciei! sincronizrii; ' cntarea %ra&mentar "i inte&ral a

'con#ersaia! demonstrarea! e plicaia! e erciiul! $ocul didactic

'con#ersaia! o(ser#area! e plicaia! e erciiul! $ocul didactic

cntec: Ecoulmelo ie )o)ular

act. %rontal! indi#idual! n &rup

' pro( orala : interpreta rea unui cantec

C*ntarea in(trumental 3ucrii mu1icale

1.1 1.,

Percu#ie cor)oral

1.2 ,.2

cntecelor din repertoriul propus! n nuanta potri#ita continutului de idei si caracterului melodiei; $oc : * De'a diri$orul + - acompanierea unor cntece din repertoriul 1ora clasei cu pseudo'instrumente muzicale; - impro#izarea spontan a unor com(inaii ritmice - , . 3 msuri ); - $ocuri . e erciii de producere a sunetelor cu di%erite o(iecte "i instrumente muzicale; - intonare "i memorizare de cntece; - intuirea unor instrumente muzicale ; $ocuri muzicale : * /ate ca mine +! * 01ice"te instrumentul + - recunoa"terea tim(rului unui instrument) * Sunt to(o"ar + realizarea unor impro#izaii ritmico'melodice - realizarea de e erciii ritmice! simple "i 1ora com(inate! %olosind propriul corp -palmele! de&etele ); - $oc pe &rupe de recunoa"tere a cntecului audiat; - rostirea ritmic a unor numrtori sau #ersuri din %olclorul copiilor asociat de mi"cri; - recunoa"terea propriului corp ca instrument sonor' utilizarea palmelor! de&etelor! picioarelor n e erciii ritmice com(inate; - acompanierea cntecelor cu propriul corp - (ti din palme! pe &enunc1i! pe mas! cu talpa pe podea ); - interpretarea "i memorizarea unor cntece; - $oc de creaie: 34 ca mine56

'con#ersaia! o(ser #area! e plicaia! e erciiul! $ocul didactic

' cntec: Mu1ican#ii ' $ucrii muzicale ' instrumente simple de percuie! muzicue ' %i"e de lucru

act. %rontal! indi#idual! n &rup

' o(ser#area modului de preluare "i mentinere a tonului

'con#ersaia! demonstrarea! e plicaia! e erciiul! $ocul didactic

' c*ntec: Ie)ura( ra5ala(7l. 8oed#ica CD audio

act. %rontal! indi#idual n perec1i! n &rup

'pro(a oral -interpreta rea unui cantec cu marcarea structurii ritmice)

C*ntarea cu acom)aniament 1.2 ,.2

- acompanierea cntecelor cu propriul 1ora corp; - interpretarea cntecelor cu acompaniament muzical; - interpretarea unui cntec cu acompaniament ritmic - impro#izaii muzicale; - repetarea unor cntece n#ate; - memorizare "i interpretarea de cntece; - e ersarea deprinderilor de cntare n &rup! n poziie le$er! cu emisie natural! dicie corect; - cntare pe &rupe alternati#e. - interpretare corecta! indi#iduala si in 1ora &rup! a cantecelor in#atate ; - acompanierea cntecelor cu (atai din palme

' demonstrarea! e plicaia! e erciiul! $ocul didactic

' c*ntec: La ) uredin %olclorul copiilor CD audio

act. %rontal! indi#idual! n perec1i! n &rup

' pro(a oral : interpretarea de cntece cu acompania ment

&

Te(t (umati"

1.3 1.2

'e erciiul

' cntecele studiate

act. %rontal! ' pro( oral indi#idual n perec1i! n &rup

9nitatea de n#are: 0$ ELEMENTE DE LIM7A3 MUZICAL' TIM7RUL Nr. de ore alocat unitii: 4 ore Perioada: Sptmna:VII' 8 1$ %unete in natur /i in me iul !ncon9urtor 1.1 1.: - recunoa"terea unor sunete din natur "i 1ora din mediul ncon$urtor -audierea unor nre&istrri); - imitarea unor sunete din natur "i din mediul ncon$urtor; - reproducerea #ocal! cu $ucrii muzicale "i cu (ti de palme a unor onomatopee; - e ersarea acuitatii auditi#e de di%erentiere tim(ral si spatial a 'con#ersaia! demonstrarea ! e plicaia! e erciiul! $ocul didactic ' cule&ere de cntece ' c*ntece (u)ort: Cule(ul "iilor Ion Potolea :raiul animalelorm$ D$ :$ ;iriac< ' mi$loace audio! ima&ini act. %rontal! indi#idual !n perec1i! n &rup ' o(ser#are sistematic 'pro( practic: -recunoa"te rea sunetelor din natur)

1.3 .;

,., ,.2

%unete c*ntate "or=ite

1.1 1., 1.3 .; 1.: ,., ,.2 1.2

%unete "ocale ' in(trumentale

1.1 1., 1.3 .;

sunetelor ; - e ersarea deprinderilor de cntare n &rup! n poziie le$er! cu emisie natural "i dicie corect. - meninerea inutei corporal pentru dez#oltarea te1nicii #ocale; - $ocuri de omo&enizare a emisiei #ocale "i de respiraie; - audierea comparata "i recunoa"terea 1ora sunetelor cntate "i #or(ite! di%erenierea lor dup criterii proprii; - e ersarea acuitii auditi#e de di%ereniere tim(ral "i spaial a sunetelor; - redarea %ra&mentar "i inte&ral n colecti#! n &rupuri mici "i indi#idual a cntecelor din repertoriul propus; - e ersarea deprinderilor de cntare n colecti# sincronizat! a#nd n #edere poziia! preluarea tonului! respectarea semnalului de nceput! emisia natural! dicia! sincronizarea; - cntarea colecti# n nuana potri#it coninutului de idei "i caracterului melodiei; - asocierea unor mi"cri di%erite tim(rului #ocal ; - aprecierea contri(uiei proprii la interpretarea colecti#. - audierea comparat "i intuirea 1ora sunetelor cntate "i #or(ite ! emise #ocal "i instrumental ; - audiii muzicale pentru identi%icarea di#erselor instrumente muzicale! dup tim(rul lor;

' dialo&ul diri$at! o(ser#area diri$at! e erciiul! e plicaia! $ocul didactic;

' cule&ere de cntece ' c*ntec (u)ort : P(relele T$ Po)o"ici ' 9oc mu1ical: :>ice/te cine te'a (tri5at- m$ :$ Teo o(iu< mi9loace au io< CD' uri cu cntece pentru copii

' act. %rontal! indi#idual ! n &rup

pro( practic -di%erenie rea sunetelor cntate de cele #or(ite)

' con#ersaia! o(ser#area! e plicaia! e erciiul! $ocul didactic

' cule&ere de cntece 'c*ntece (u)ort: Al=inuta mea' u) Delca(o 7ro(cu#ele

' act. %rontal! indi#idual ! n &rup

pro( practic: recunoa" terea sursei unor sunete identi%icare

1.:

1.2 ,., ,.2

Te(t (umati"

1.1 1., 1.: 1.2

- recunoa"terea sunetelor #ocale "i instrumentale prin $oc; - e ersarea acuitii auditi#e de di%ereniere tim(ral "i spaial a sunetelor; - memorizare de cntece; - cntarea colecti# n nuana potri#it coninutului de idei "i caracterului melodiei; - e ersarea acuitii auditi#e prin $oc -Ce se aude;! 01ice"te instrumentul5); - asocierea unor mi"cri di%erite tim(rului instrumental; - aprecierea contri(uiei proprii la interpretarea colecti#; - po#estirea oral ima&inar! inspirat de muzic. - di%erenierea sunetelor - cntate sau #or(ite; #ocale' instrumentale! #oci de copii' #oci de aduli); - audiie muzical; - asocierea unor mi"cri di%erite tim(rului #ocal sau instrumental.

'o=iecte (onore ' CD'pla<er! instrumente muzicale

a unor instrumente

1ora

' e ercitiul

' cntecele studiate ' mi$loace audio; CD'uri cu cntece

' act. %rontal! indi#idual n &rup

pro(a practica

Unitatea e !n"#are: 2$ ELEMENTE DE LIM7A3 MUZICAL ' MELODIA Nr$ e ore alocat unit#ii: ? ore Perioa a : %)tm*na: 8I' 8VII 1$ %unete !nalte /i 9oa(e 1.: - imitarea "i intonarea unor %ormule sau 1ora %ra&mente melodice #ariate ca inter#ale "i re&istre; - sesizarea nlimii sunetelor; - sta(ilirea aspectului &eneral al nlimii sunetelor: sunete nalte -acute)! mi$locii -medii)! $oase -&ra#e); - audierea comparat prin $ocuri a unor sunete de nlimi di%erite -nalte' $oase! n succesiune ascendent "i descendent); - recunoa"terea nlimii sunetelor! denumirea lor cu termenii 3nalte6! 3medii6! 3$oase6 - intonarea sunetelor de nlimi di%erite; - interpretarea unor %ra&mente muzicale "i a unor cntece de nlimi di%erite; - $oc: 3Cnt ce am artat6; - aprecierea contri(uiei proprii la interpreatrea colecti#. - e ersarea prin $oc a mi"crilor 1ora su&erate de ritmul! metrul! te tul "i mersul melodic; - cntarea dup auz a unor %ra&mente melodice; 'con#ersaia! demonstrarea !e plicaia! e erciiul! $ocul didactic ' cule&ere de cntece ' c*ntece (u)ort: @VoiniciiA - e N$ Ione(cu mi$loace audio! $ucrii sonore! ' act. %rontal! indi#idual! n &rup o(ser#are sistemati c pro( practic

1.= 1.3 . ,.1 .

Mer(ul melo iei ,mer( melo ic (uitor- co=or*torlinear.

1.2 .

' con#ersaia! e plicaia! e erciiul! $ocul didactic

' cule&ere de cntece mi$loace audio! $ucrii sonore! diapazon

' act. %rontal! indi#idual! n &rup

o(ser#are sistemati c pro( practic

1.3 1.:

1.=

,.1

- asocierea nlimii sunetelor cu treptele unor scrie melodice; - perceperea "i di%erenierea nlimii sunetelor; - audierea comparat! prin $ocuri! a unor sunete de nlimi di%erite; - intuirea mersului ascendent > descendent n cntece; - interpretarea unor %ra&mente muzicale "i a unor cntece la nlimi di%erite; - reprezentarea &ra%ic cu (ei"oare sau n scris! a unor %ormule melodice simple! %olosind scrie ascedente > descendente; - memorarea "i intonarea unor cntece. - $oc: 301ice"te drumul melodic56 - audierea unor piese muzicale #ariate; - dialo& spontan; - cntarea colecti# n nuana potri#it coninutului de idei "i caracterului melodiei; - interpretarea parial sau inte&ral n colecti# ! n &rupuri mici "i a indi#idual a unor cntece - marcarea structurii cntecului prin respiraie "i prin mi"care - e#identierea relaiei dintre melodie "i te t - $oc: 3Deseneaz ce cnt56 - $ocuri cu mi"cri su&erate de te tul "i melodia cntecului; , ore ' dialo&ul diri$at! e plicaia! e erciiul! $ocul didactic

' c*ntec: @Me/terul +ierarA- e I$ Miclea ' CD'uri cu cntece pentru copii

e#aluare reciproc

Le5tura intre teBt /i melo ie ,(tro+a /i re+renul.

,.: 1.: . ,.1 . ,., 1.= 1.2 .

' cule&ere de cntece ' mi$loace audio! $ucrii sonore! diapazon! camerton ' c*ntece !nc>inate mamei ' @Al=ina /i +lorileA - C$ :raur

' act. %rontal! indi#idual! n &rup

' o(ser#are sistematic ' pro( practic ' e#aluare reciproc

Elemente e con(truc#ie a melo iei : !nce)ut(+*r/it

1.: 1.=

Im)ro"i1a#ii melo ice

1.: ,.= 1.2 ,.2

%tructurile melo ice in c*ntece :enuri mu1icale : +olclorul co)iilor

1.= 1.2 ,.:

- sesizarea elementelor constructi#e ale 1ora melodiei; - recunoa"terea nceputului "i s%r"itului unei melodii - audierea unor lucrri de %actur di%erit; - po#estire oral sau ima&inar inspirat de muzic; - $oc' 301ici &1icitoarea mea ce cntec se cnt a"a;6'identi%icarea cntecelor dup structura ritmic a #ersului ales; - reprezentarea con#enional -&ra%ic) 1ora a nlimii sunetelor; - impro#izaii melodice 'crearea de melodii scurte n mod spontan; - $oc: 3Cnt cum am artat56; - asocierea mi"crilor corporale cu nlimea sunetelor; - identi%icarea cntecelor dup melodia receptat auditi# a primului #ers; - acompanierea cu propriul corp -(ti din palme! pe mas! ! pe piept! cu talpa pe podea). 1ora - audierea unor creaii %olclorice; - cntarea moti#elor ritmice spontan! dup modelul %olclorului copiilor ; - corelarea te tului cu melodia; - reprezentarea structurii melodice prin mi"care; - $oc: 37rat cum am cntat56

' con#ersaia! e plicaia! e erciiul! $ocul didactic

' cule&ere de cntece ' mi$loace audio! $ucrii sonore! diapazon! camerton ' cntec: 64loricic dra&6! C.?am%ir

' act. %rontal! indi#idual! n &rup

' o(ser#are sistematic ' pro( practic

' con#ersaia! e plicaia! e erciiul! $ocul didactic

' cule&ere de cntece ' mi$loace audio! $ucrii sonore! diapazon! camerton ' c*ntec: @A "enit iarna$

' act. %rontal! indi#idual! n &rup

' o(ser#are sistematic ' pro( practic intere#alua re

' dialo&ul diri$at! e plicaia! e erciiul! $ocul didactic

' cule&ere de cntece ' mi$loace audio! $ucrii sonore! diapazon! camerton Lumini e Craciun

' act. %rontal! indi#idual! n &rup

o(ser#are sistematic pro( practic

E"aluare

1.: 1.= 1.2 . 1.: . ,.1 . ,.: .

- identi%icarea cntecelor dup melodia receptat auditi# a primului #ers - recunoa"terea nlimii sunetelor; - interpretarea unui cntec cu recunoa"terea unor pro(leme muzicale speci%ice;

1ora

'e erciiul! $ocul didactic

' cntecele n#ate

' act. %rontal! indi#idual! n &rup

pro( practic

%EME%TRUL AL II'LEA
9nitatea de n#are: 4$ELEMENTE DE LIM7A3 MUZICAL :RITMUL Nr. de ore alocat unitii : ? ore Perioada : Sptmna: I' VII 1$ %unete lun5i /i (curte Marcarea tim)ilor e5ali ai m(urii 1.: 1.= 1.2 1.3 ,., 1.: ,.2 1.= 1ora audierea comparat! prin $ocuri! a unor sunete de durate di%erite - sunete lun&i' sunete scurte) reproducerea #ocal "i cu (ti din palme a unor recitati#e - 3/ate cum #rei6! 3@er&i cum (at6) e#idenierea necesitii msurrii duratei sunetelor "i pauzelor muzicale prin timpi muzicali n#are de cntece %amiliarizarea #izual cu semnele duratei de ptrime "i pauzei de un timp e primarea duratei de un timp prin sila(a pas e ersarea prin $oc a mi"crilor su&erate de ritmul melodiei - 3Cntm "i (atem 'con#ersaia! demonstrarea ! e plicaia! e erciiul! $ocul didactic ' cule&ere de cntece ' c*ntece (u)ort: ANin5eA- V %)trelu ' mi$loace audio! ima&ini! $ucrii sonore! CD'pla<er ' act. %rontal! indi#idual! n &rup ' o(ser#are sistematic pro( practic: -reproduce rea unor sunete de durate di%erite pro( practic intonarea de durate e&ale de un timp

Durata /i )au1a e un tim)

1ora

' dialo&ul diri$at! e erciiul! e plicaia! $ocul didactic;

' cule&ere de cntece ' c*ntec (u)ort : @Iarna "e(elA :r$ Teo o(iu Colin e

' act. %rontal! indi#idual! n &rup

Durata e o o)time

1.:

1.= ,.2

din palme6! 3Cntm n &nd6 ) - diri$area &ndirii ele#ilor spre descoperirea tcerii n muzic; - marcarea pauzelor prin (ti din palme! cu de&etul n palm! inspiraii - deta"area structurii ritmice a primului #ers sau a altui #ers reprezentati# "i marcarea acestuia - %amiliarizarea #izual cu semnul duratei 1ora de optime - %olosirea sila(elor ritmice pentru redarea duratei de $umtate de timp: iu'te - e ersarea prin $oc a mi"crilor su&erate de ritmul melodiei: 3/ai cum auzi56 - marcarea prin percuie corporal sau cu a$utorul $ucriilor muzicale a structurii ritmice a cntecului; - deta"area structurii ritmice a primului #ers sau a altui #ers reprezentati# "i marcarea acestuia - %amiliarizarea #izual cu semnul duratei 1ora de doime - %olosirea sila(elor ritmice pentru redarea duratei de doi timpi: ra'ar - e ersarea prin $oc a mi"crilor su&erate de ritmul melodiei; - n#are de cntece; - deta"area structurii ritmice a primului #ers sau a altui #ers reprezentati# "i marcarea acestuia; - interpretarea cntecelor pe &rupe! ,ore con%orm structurilor ritmice ale acestora; - redarea pulsaiei ritmice a cntecelor prin di%erite mi$loace

' $ucrii sonore! $etoane cu durata "i pauza de un timp ' mi$loace audio: CD'uri cu cntece pentru copii

marcarea pauzelor

' dialo&ul diri$at! e erciiul! e plicaia! demonstrarea ! $ocul didactic;

' cule&ere de cntece ' c*ntec (u)ort @Ie)ura/iiA in +olclorul co)iilor! ' $ucrii sonore! $etoane cu durata de $umtate de timp

' act. %rontal! indi#idual! n &rup

pro( practic -marcarea duratelor de $umtate de timp)

Durata e o oime 1.: 1.= 1.3

' e erciiul! e plicaia! demonstrarea ! $ocul didactic;

' cule&ere de cntece ' c*ntece (u)ort Cucul Cucule - )a(re (ur- I$D$ C>ire(cu ' $ucrii sonore! $etoane cu durata doi timpi ' c*ntec (u)ort : @Al= 1)a A '' $ucrii sonore! $etoane cu duratele

' act. %rontal! indi#idual! n &rup

pro( practic -marcarea duratelor de doime)

Com=ina#ii ritmice

1.: 1.2 1.=

'con#ersaia! e erciiul! $ocul didactic

' act. %rontal! indi#idual! n &rup

pro( practic -interpreta rea

,.,

- e erciiu .$oc: 301ici! &1icitoarea mea ce cntec se cnt a"a;6 - recunoa"terea structurilor ritmice din cntece - interpretarea cntecelor ! con%orm structurilor ritmice a acestora; 1ora ' e erciiul! $ocul didactic

n#ate

&

E"aluare

1.: 1.= ,.2

cntecele n#ate ' $etoane cu duratele n#ate

' act. %rontala! indi#iduala

cntecelor cu marcarea ritmului) pro( practic -interpreta rea cntecelor cu marcarea ritmului)

9nitatea de n#are: 6$ELEMENTE DE LIM7A3 MUZICAL: INTERPRETAREA Nr. de ore alocat unitii: & ore Perioada : Sptmna: VIII' 8III 1$ Proce ee armonico' 1.1 )oli+onice: 5ru)e alternati"e1.3 (oli(t'cor- lan#ialo5 1.2 - e ersarea acuitii auditi#e de di%ereniere tim(ral "i spaial a sunetelor; - redarea %ra&mentar "i inte&ral n colecti#! n &rupuri mici "i>sau cu solist! indi#idual a cntecelor din repertoriul propus! respectnd intonaia corect; - e ersarea deprinderilor de cntare n colecti# sincronizat; - e ersarea prin $oc a mi"crilor su&erate de ritm! metru! te t; - asocierea cu mi"cri di%ereniate a nuanelor contrastante "i a tim(rului #ocal! comparati# cu cel instrumental; - cntarea pe &rupe! de la un #ers la altul; - cntarea alternati#! pe &rupe! #ocal "i n &nd; ,ore ' con#ersaia donstrarea! e plicaia! e erciiul! $ocul didactic ' cule&ere de cntece ' c*ntece (u)ort: ' Dora in +olclorul co)iilor ':reiera(ul C$Mere/ ' mi$loace audio! ima&ini! $ucrii sonore! CD'pla<er ' act. %rontal! indi#idual! n &rup ' o(ser#are sistematic ' pro( practic: -interpretare indi#iduala "i in perec1i)

,.,

,.:.

0 Nuan#e: tare 'incet' me iu 1.1 1.3 1.: 1.= ,.1 ,., ,.2 -

interpretarea cantecelor cu auditie interioara $ocuri armonico'poli%onice: !!Antrea( "i rspunde6! !!De'a orc1estra6! !!Brc1estra $ucriilor6; 3Cnt ce am artat6 aprecierea contri(uiei proprii la interpretarea colecti#. audierea comparat! prin $ocuri! a sunetelor de intensiti di%erite -tare' ncet); redarea %ra&mentar "i inte&ral n colecti#! n &rupuri mici "i indi#idual a cntecelor! respectnd intonaia corect; corelarea interpretrii nuanate cu coninutul literar al cntecului; recunoa"terea auditi#! prin $ocuri! a sunetelor de intensiti di%erite -tare' ncet); $ocuri pentru insusirea elementelor de e presie -a nuanelor): 3Ccoul meu suntei #oi6! 3Cum am cntat;6! 3Cu cnt tare ! tu ncet6 audierea unor lucrri de %actur di%erit; cntare colecti# n nuana potri#it coninutului de idei! caracterului melodiei! ritmului; asocierea cu mi"cri di%ereniate a nuanelor contrastante "i a tim(rului #ocal! comparati# cu cel instrumental; '$ocuri: !!@er&i cum i spun6! !!Ccoul6! !!Cu cnt tare! tu . ncet6;

1ora

' dialo&ul diri$at! e plicaia! e erciiul! $ocul didactic

' $ucrii sonore! CD'pla<er! ' diapazon ' cule&ere de cntece ' c*ntece: ' Ploaia C Mere/ ' %ol a#ii ' u) : 7rea1ul /i N$%aBu

act. %rontal! ' o(ser#are indi#idual! sistematic in &rup ' pro( practic

Mi/carea )e mu1ic 1.2 , li=er- ritmic- )e tim)ul m(urii,.2 (u5erat e caracterul muticii. 1.3

1.3 1.2

E"aluare (umati"

1.: ,.1 ,.,!, .2

- e ersarea prin $oc a mi"crilor su&erate 1ora de ritmul! metrul! te tul cntecelor; - interpretare de cntece cu acompaniament ritmic! utiliznd propriul corp - (ti din palme! pe &enunc1i! pe piept! cu talpa pe podea) - cntarea pe &rupe! de la un #ers la altul; - mi"carea pe muzic; - po#estirea oral ima&inar inspirat de muzic - interpretarea unor cntece cu marcarea din (ti din palme! mi"cri corporale! structuri ritmice; - e ersarea! prin $oc! a mi"crilor su&erate de ritmul! metrul "i te tul melodiei; - $oc ritmic: !!Da parad6 -mers ritmic uni%orm "i cu (ti din palme! n to(ie etc.) - mi"carea li(er pe muzic n cntece interpretate. - interpretarea de cntece in nuana cerut ,ore de te t! prin procedee di%erite; - nsoirea interpretrii de mi"cri.

con#ersaia ! demonstrar ea! e plicaia! e erciiul! $ocul didactic

' cule&ere de act. %rontal! cntece indi#idual! ' diapazon in &rup ' c*ntece: C*ntec e lea5n C$ Mere/ 'P(ric aurie ' C$Roma/canu

' o(ser#are sistematic pro( practic: -realizarea de miscri pe muzic)

'e erciiul

' cntecele studiate

indi#idual! in &rup

' pro(a practic

9nitatea de n#are: &$RECAPITULARE EINALA Nr. de ore alocat unitii : 4 ore Perioada: Sptmna: 8IV' 8VII

Elemente e lim=a9 mu1ical

1.1 1., 1.:

1.2 1.=

C*ntece in re)ertoriul co)iilor

1.3 1.2 ,.1 ,.2

E"aluare

1.3 ,.1 ,., ,.2

- di%erenierea tim(ral "i spaial a 1ora sunetelor! a sunetelor cntate si #or(ite! emise #ocal saiu intrumental; - asocierea cu miscari di#erse a nuantelor contrastante; - recunoasterea auditi#a a sunetelor de intensitati di%erite; - reproducerea #ocal a unor onomatopee; - redarea %ra&mentar "i inte&ral a cntecelor indi#idual! in &rupuri mici! in colecti#; - marcarea prin (ti din palme a structurii ritmice a cntecului; - identi%icarea cntecelor dup melodia receptat auditi# a primului #ers; - redarea %ra&mentar "i inte&ral a ,ore cntecelor indi#idual! in &rupuri mici! in colecti#; - e ecutarea de mi"cri su&erate de metrul! te tul! ritmul melodiei; - cntarea colecti# n nuana potri#it caracterului melodiei; - acompanierea cu propriul corp; - compararea cantecelor din repertoriu - interpretarea de cntece in nuana cerut 1ora de te t! prin procedee di%erite; - nsoirea interpretrii de mi"cri. - recunoasterea cantecelor dup primul #ers melodic

' con#ersaia! e plicaia! e erciiul! $ocul didactic

' cule&ere de cntece ' $ucrii sonore! ' diapazon ' cntecele in#atate

act. %rontal! indi#idual! in &rup

' o(ser#are sistematic ' pro( practic: inter pretarea unui cantec

' con#ersaia! e plicaia! e erciiul! $ocul didactic ' act.%rontal! indi#idual! in &rup

' $ucrii sonore! CD' pla<er! ' cntecele in#atate

act. %rontal! indi#idual! in &rup

' o(ser#are sistematic ' pro( practic: intonarea de cantece

'e erciiul

'CD' pla<er! ' cntecele in#atate

indi#idual! in &rup

'pro( practic