Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea S.C. X S.A.

REGISTRUL-JURNAL
Nr. pagina 1
Nr.
Crt

Data
Inreg.

1.

02.02.201
1

2.

3.
4.
5.

02.02.201
1

08.02.201
1
15.02.201
1
15.02.201
1

Documentul
(felul,nr.
data)
Chitanele nr.
4235311 si
nr. 4235312
Factura nr.
0065781

Dispoziia de
plat nr. 900
Chitana nr.
4235329
Chitana nr.
4235330

Simbol conturi
Explicatii

Debit

Credit

Debit

Incasare
Creane

5311

60.000
500

25.000
35.000
500

7.
8.

19.02.201
1

22.02.201
1
27.02.201
1

Foaie de
vrsamnt nr.
144

Dispoziie de
plat nr. 905
Cec de
numerar nr.
567812

Plat datorii

626

Inchiderea
contului de
cheltuieli

121

626

500

500

425

5311

500

500

5311

411

1.600

1.600

5314

%
411
765

3.100

765

121

100

100

581

5311

40.000

40.000

5121

581

40.000

40.000

Plat furnizori

401

5311

4.500

4.500

Ridicare
numerar de la
banc

581

5121

40.000

40.000

5311

581

40.000

40.000

421

5311

40.000

40.000

270.800

270.800

Plat avans de
trezorerie
Incasare
creane
Incasare
creane
diferente curs

Depunerea
numerarului
la banc
*se pastreaza
plafonul de
casa

Plat salarii
Total

Credit

%
411
461
5311

Inchiderea
contului de
venituri
6.

Sume

3.000
100