Sunteți pe pagina 1din 4

Tema Proiect: Sa se proiecteze un motor pentru tractiune rutiera cu urmatoarele caracteristici:

tip motor: MAS -


putere efectiva: P
e
84.3kW := -
turatia de regim normal: n 5500 := -
raport de comprimare: 10.8 := -
numarul de cilindrii i 4 := si dispunerea in linie -
tipul admisiei: normala [aspirat] -
CAP.1 CALCULUL TERMIC
Calculul termic consta in determinarea marimilor de stare ale ciclului motor in scopul trasarii
diagramei indicate. Pot fi determinate marimile caracteristice ale ciclului [presiunea medie indicata
si efectiva, consumul specific de combustibil etc.], dimensiunile fundamentale ale motorului
[alezajul D si cursa S]. Calculul ciclului se efectueaza la regimul nominal.
Se adopta pentru demararea calcului metoda simplificata, pentru un ciclu semireal - ciclul de
referinta, din care, prin rotunjiri, se obtine diagrama indicata reala.
In figura urmatoare sunt prezentate cele doua cicluri teoretice de referinta, pentru M.A.S si
M.A.C rapid supraalimentat.
1.1 Cal cul ul procesul ui de admi si e.
Acest subcapitol urmareste determinarea parametrilor de stare la sfasitul admisiei [p
a
,T
a
], a
coeficientului de umplere sau randamentului volumetric
v
, precum si determinarea
coeficientului de gaze arse reziduale .
Pentru M.A.S:
Marimile de stare initiale ale incarcaturii proaspete sunt:
p
0
1 10
5

N
m
2
:= , T
0
298K :=
Datorita contactului cu piesele calde ale motorului, incarcatura proaspata se incalzeste, iar la
intrarea in ciclu are temperatura:
T 30K := , T= cresterea de temperatura
T'
0
T
0
T + := ,
Deci ecuatia devine
T'
0
328K =
La inceputul cursei de admisie in cilindru se afla N
g
kilomoli de gaze arse reziduale,
care ocupa volumul camerei de ardere V
c
, avand presiunea p
g
si temperaturii T
g
.
Valorile presiunii pg si a temperaturii Tg se aleg din date statistice, dupa cum urmeaza:
p
g
1.15 p
0
1.15 10
5
Pa = :=
T
g
900K :=
Presiunea p
a
la sfarsitul procesului de admisie se alege tot din urmatoarele date
statistice:
p
a
0.8p
0
8 10
4
Pa = :=
T
a
350K :=
Coeficientul de umplere v se calculeaza cu relatia:
k 1.4 :=

v
p
a
T
0

p
g
p
a
|

\
|
|
.
1
k

(
(
(
(

p
0
T'
0
1 ( )
0.705 = :=
Pentru MAS aspirat coeficientul de gaze arse reziduale se exprima astfel:

p
g
p
0
1

1
1

T
0
T
g
0.055 = :=
Temperatura la finele procesului este:
T
a
T'
0
T
g

p
a
p
g
|

\
|
|
.
k 1
k
+
1 +
353.252K = :=
Valori recomandate pentru T
a
:
T
a
= 320...370 pentru MAS aspirat
Valori recomandate pentru coeficientul :
= 0.06...0.18 pentru MAs combustibil lichid
Valori recomandate pentru
v
:

v
= 0,75...1.05, uzual trebuie sa fie sub 1
1.2 Cal cul ul compri mari i .
Din ecuatiile politropei cu exponent constant mc 1.3 := , rezulta:
p
c
p
a

mc
1.764 10
6
Pa = :=
T
c
T
a

mc 1
721.293K = :=
Valori recomandate pentru parametrii de stare la sfarsitul comprimarii:
MAS admisie normala: p
c
= 9x10
5
...2.5x10
6
Pa; la mari presiunea poate fi mai mare
T
c
= 600...800K

1.3 Cal cul ul arderi i .
La MAS, de putere maxima este subunitar <1 rezultand o ardere incompleta; gazele de
ardere contin: CO, CO
2
, H
2
0, N
2

Compozitia benzinei este: C 0.854
kmol
kg
:= ; H 0.142
kmol
kg
:= ; O 0.004
kmol
kg
:=
0.9 :=
Kmol 10
3
mol := KJ 10
3
J :=

L
taer
1
0.21
C
12
H
4
+
O
32

\
|
|
.
0.507
kmol
kg
= :=
L L
taer

1
118
kmol
kg
+ 0.651
1
kg
kmol
k
= :=
Numarul de kmoli produsi:
N
CO.2
C
12
0.42 1 ( ) L
taer
0.05
Kmol
kg
= := ;
N
CO
0.42 1 ( ) L
taer
0.021
Kmol
kg
= :=
N
H2O
H
2
0.071
Kmol
kg
= := N
N.2
0.79 L
taer
0.361
Kmol
kg
= :=
Cantitatea totala de produsi de ardere:
N
f
N
CO.2
N
CO
+ N
H2O
+ N
N.2
+ 0.503
kmol
kg
= :=
Caldura degajata din arderea combustibilului: H
i
43529
KJ
kg
:=
Q
inc
H
i
119538
KJ
kmol
1 ( ) L
taer
3.746 10
4

KJ
kg
= :=
Coeficientul de utilizare a caldurii:
z
0.9 :=

r
N.2
N
N.2
N
f
0.717 = :=
r
CO2
N
CO.2
N
f
0.099 = := r
H2O
N
H2O
N
f
0.141 = :=
r
CO
N
CO
N
f
0.042 = :=
Putem calcula U
gar
in felul urmator utilizand tabelul din excel astfel:
1. Ne uitam la valoare Tc
2. Alegem 2 valori ale temperaturii ce o inconjoara din tabel astfel: T1<Tc<T2, unde:
T
1
700K := T
2
800K :=
3. Pentru temperaturile alese luam din tabel valorile energiilor alese:
U'
CO2
21314
KJ
kmol
:= U'
H2O
18347
KJ
kmol
:= U'
N2
14777
KJ
kmol
:= U'
CO
14853
KJ
kmol
:=
pentru T1


U''
CO2
17209
KJ
kmol
:= U''
H2O
21331
KJ
kmol
:= U''
N2
17050
KJ
kmol
:= U''
CO
17171
KJ
kmol
:=
pentru T2
U'
gar
r
CO2
U'
CO2
r
H2O
U'
H2O
+ r
N.2
U'
N2
+ r
CO
U'
CO
+ 1.593 10
4

KJ
kmol
= := pentru T1
U''
gar
r
CO2
U''
CO2
r
H2O
U''
H2O
+ r
N.2
U''
N2
+ r
CO
U''
CO
+ 1.768 10
4

KJ
kmol
= := pentru T2
Avand cele doua valori ale U
gar
calculate, pentru a afla valoare U
gar
la temperatura T
c
folosim
interpolarea liniara:
U
gar
U'
gar
T
c
T
1

( )
U''
gar
U'
gar

T
2
T
1

+ 1.63 10
4

KJ
kmol
= :=
Pentru a calcula U
aer
, procedam la fel, numai ca:
U'
aer
14886
KJ
kmol
:= pentru T1
U''
aer
17209
KJ
kmol
:= pentru T2
U
aer
U'
aer
T
c
T
1

( )
U''
aer
U'
aer

T
2
T
1

+ 1.538 10
4

KJ
kmol
= :=
Energia interna a gazelor este:
N
0
L
taer

1
118
kmol
kg
+ 0.465
Kmol
kg
= :=

ch
N
f
N
0
1.081 = :=


ch
+
1 +
1.077 = :=
U
z

z
Q
inc

N
0
1 + ( )
U
aer
U
gar
+
1 + ( )
+ 7.812 10
4

KJ
kmol
= :=
Dupa determinarea U
z
se calculeaza T
z
astfel:
1. se alege din tabel o plaja de valori ale temperaturii, deoarece la MAS temperatura la finele
arderii este mai mare, trebuie mers pana la limita superioara. (ex. T=1800...3000)
2. se noteaza valorile energiilor interne petru produsii arderii. (tabel excel)
3.se calculeaza U
gar rez
pentru fiecare din valorile temperaturii din tabel
4. Se incadreaza U
z
intre 2 valori Uz rezultate din calculul tabelar si apoi prin interpolare se
obtine Tz
Din calculele in Excel a rezultat ca temperaturile intre care se situeaza Uz sunt: