Sunteți pe pagina 1din 3

GRUPURI SEMANTICE. SINONIME.

Fie simultan,fie nainte de a fi discutate din punct de vedere gramatical (sub aspect morfologic i sintactic) ori stilistic (sub raport literar-artistic),cuvintele pot fi luate n regim semantic,pe linia formei i/sau a sensului lor. Aici se includ cinci categorii de cuvinte de etimologii i aspecte diverse i anume: sinonimele, antonimele, paronimele, omonimele, cuvintele polisemantice. Sinonimele sunt cuvinte cu aproximativ acelai sens i cu forme diferite, n contexte date: ageamiu/ nceptor/ peticar ci!mar/ ciubotar/ pantofar/ uster drapel/ steag/ stindard/ flamur cucuru!/ porumb/ ppuoi fcle"/ mestecu/ culeer nea/ omt/ !pad victorie/ biruin"/ succes strdanie/ struin"/ perseveren"/ travaliu copil/ prunc/ cocon/ "#nc balivern/ ba!aconie/ t#mpenie temperatur/ ari"/ fierbin"eal. Antonimele sunt cuvintele cu sens opus n contexte date. $le nu se grupea! ca sinonimele, indiferent de numr,ci sunt perec%i cu aceeai valoare morfologic:

-substantive: bunvoin",/ reavoin" binefctor/ rufctor %rnicie/ lene biruin"/ nfr#ngere inteligen"/ prostie pace/ r!boi. -adjective: frumos/ ur#t ru/ bun nalt/ scund rece/ cald alb/ negru. -verbe: a urca/ a cobor a pleca/ a rm#ne a se bucura/ a se ntrista a aduna/ a risipi
pl#nge a lege/ a de!lega a nnoda/ a de!noda. ncoace/ ncolo repede/ ncet devreme/ t#r!iu !iua/ noaptea da/ nu (ba) aroapele/departele. a r#de/ a

-adverbe( i adverbe provenite din substantive): aici/ acolo -pr

nu!e (i ad&ective pronominale): mul"i/ pu"ini to"i (toate)/ nici unul (nici una).

Paronimele sunt cuvintele care formal se deosebesc foarte pu"in( difer o liter sau dou), deosebirea radical fiind de sens. 'pecific este faptul c se pot confunda, unele dintre ele c%iar cu cea mai mare uurin". (a i antonimele, paronimele se discut numai perec%i. )m c#teva exemple dintre cele mai cunoscute* arbitrar/ arbitral complement/ compliment eminent+ iminent temporar/ temporal. ,at i c#teva exemple de paronime mai pu"in cunoscute* a colabora / a corobora a investi / a nvesti eroare / oroare a repara / a repera. Omonimele sunt cuvintele aproximativ cu aceeai form i cu sens diferit, nenrudite semantic ntre ele* car, p rt, p"r, ! #, $in, s !n, sare, p art". -n enun"uri* .unul gospodar i face vara sanie, iarna car. (/ cru", subst.,c.d.) Car acum toat mobila dintr-o camer n alta.(/ vb.pred.verbal) 0aporul a intrat n p rt.(subst.,c.c.l.) P rt o %ain i un pantalon gri.(vb.pred.verbal.) %-ar trebui i vou un televi!or color.(pron. pers.i vb.aux.) 1entru cur"enia colii trebuie c#t mai mult var.(subst.,') 'ensurile omonimelor sunt legate de pronun"area lor, adic de felul n care sunt accentuate anumite silabe. )e aici denumirea de ! &ra'e- omonime cu form grafic identic- i ! ' ne-omonime care se pronun" la fel. $xist, prin urmare,cuvinte ! &ra'e (i ! ' ne ca* p rt) p art") p"r)! #) sare etc.i exist, cele mai multe cuvinte ! ' ne dar nu (i ! &ra'e: v-ar* var+ c-ar* car+ s-ar* sar+ !-ai* !ai+ ne-a!* nea!+ exist cuvinte ! &ra'e) dar nu (i ! ' ne) cu diferen"e de pronun"are( marcate, n exemplele care urmea!, cu c#te un accent ascu"it)* acele/ acele adun/adun" etc.

Cuvintele polisemantice au i ele aceeai form i sens diferit, dar se nrudesc semantic, adic au sensuri cu o ba! comun.)e exemplu, cuv#ntul c,eie, indiferent de context, desemnea! obiectul (instrumentul) cu care se descuie (sau se descifrea!) ceva. $xemple de cuvinte polisemantice* c,i) c,eie) vatr") t c. -n propo!i"ii* 2nii dispun de un c,i foarte critic. 3-am oprit n pdure, n fa"a unui c,i de ap. 4i s-a dus un c,i de la ciorap. -n 'a#a colii s-a oprit o main. 0#ntul l-a lovit drept n 'a#". ,a c,eia i descuie ua5 3unca e c,eia tuturor succeselor. Focul n vatr" s-a stins acum dou minute. '-a ntors n "ar la vatr". -n sertarul biroului am gsit un t c i un caiet vec%i. 1antofii acetia au t cu$ prea nalt.

SIN-NIME. EXERCIII PROPUSE.


SIN-NIM . /. element lingvistic( cuv#nt, afix, form flexionar sau construc"ie semantic) ec%ivalent ca sens cu altul. 0.- ad&.(despre cuvinte, afixe etc.)- care are acelai n"eles cu altul. A.,6,7A7$ 8destoinicie, dexteritate, dibcie, ingenio!itate, iscusin", iste"ime, ndem#nare, pricepere, tiin", talent, uurin",(pop.) meteug. A.'9627 8 /.ad&. ad#nc, complet, deplin, desv#rit, perfect, profund, total.0.- adv.,completamente integral,( nv.i pop.)sadea. 1.- ad&. suveran, total. 2.- ad&. necondi"ionat, suprem, imperios, stringent. 3.- adv. binen"eles, cert, desigur, firete, garantat, indiscutabil, natural, negreit, nendoielnic, nendoios, normal, precis, sigur.4.- adv. aidoma, aievea, asemenea, c%iar, deopotriv, exact, identic, ntocmai, (nv. i pop.) aiderea. AF,:3A 8 /. a declara, a mrturisi, a relata, a spune, a !ice,( pop.) a cuv#nta,(nv.) a mrturisi. 0.- a se au!i, a se spune, a se opti, a se vorbi, a se !ice, a se !voni. 1.- a arta, a exprima, a manifesta. 2. a pretinde,a sus"ine,( grecism nv.) a pretenderisi. 3.- a se eviden"ia, a se impune, a se remarca. A;26A 8 /.(&ur.) a abroga, a desfiin"a, a infirma, a invalida, a suprima, (pop.) a strica, (nv.) a surpa. 0.(&ur.) a desface, a re!ilia. 1.- a contramanda, a revoca. 2.- (fig.) a ridica. 3.-(fig.) a rsturna.4. a neutrali!a, a parali!a.5. a elimina, a nltura, a scoate, a terge, a tia,(reg.) a stricui, 6. a ani%ila, a contracara, a mpiedica, a !drnici. A'(24,7 8 /.tios,(nv.i reg.) tietor,(nv.) ager, simcelat, simcelos.0.n"eptor. 1.-pi"igiat,(rar.) plutitor, (reg.) n"iglat. 2.- acut, nalt. 3.- strident. 4.- ad#nc, intens, mare, ptrun!tor, profund, violent, viu. .<:.A7 8 /. om. 0. so", (pop.) domn,(nv. i reg.) mrit, so"ie,(reg.) gospodar, mirea!,(nv.) casnic, csar, csa, cstor,( eufeministic) d#nsul. .:A02:< 8 /. brb"ie, cura&, eroism, nenfricare, vite&ie, (pop.) voinicie. 0.cute!an", d#r!enie, ncumetare, ndr!neal, seme"ie, temeritate, mrinimie. .2;,(< 8 mam mare, (pop.) bun, (nv.) mtu, moa, (reg.) b#t, maic, mamaie, mamanc, mam btr#n, mam bun, (prin 7ransilv.) bab, (3old.) iac. (A1:,(,2 8 /.c%ef, fandoseal, fason, fi", maimu"real, moft, na!, poft, prosteal, sclifoseal, toan,(pop. i fam.) p#r"ag, sclmbial, sclmbire, sclmbitur,(pop.) fasoleal, %ac%i", pandalie, (nv.i reg.) marg%iolie, nacafa, pal, (reg.) marg%ioleal, nbdaie, toanc, !#mbic, (7ransilv.) pont, (reg.) suc, (nv.) sc%imonosire, sc%imonositur, (grecism nv.) paraxenie,(fam.) b#!d#c, farafas, tic, marafet, (fam. fig.) boal, dambla.0.(mu!.) fante!ie.

(,7,7 8 /.cult, cultivat, educat, instruit, nv"at, (rar)colit, (nv.) pedepsit,politicit.0.erudit, savant, (livr.) doctor, (pop.) tiut, (nv. i reg.) pricopsit, tiutor. (20,,;(,9'-decent, politicos, respectuos, (livr.) reveren"ios. )$'<0=:>,:$-/.perfec"ionare.0.deplintate, plenitudine, plintate, plineal.1.perfec"iune, (livr.) impecabilitate, (rar) sublimitate.2.puritate. ),'7,;'-/.ales, deosebit, rar, superior, remarcabil.0.eminent, ilustru.1.fin, select, stilat, subtil,(fam.) ic, sub"ire.2.manierat, politicos.3.aristocrat, bun, nalt, mare, nobil,mrit,slvit.4.elegant.5.academic, solemn,(livr.) elevat. )2:-/.re!istent, solid, tare, tenace, (pop.) "eapn,v#rtos.0.agresiv, btios,brutal, coleric, impulsiv, iute, nestp#nit, violent. $F$3$:-pieritor, sc%imbtor, temporar, vremelnic, pasager,petrector, piericios, pierit, striccios, temporal, cltor. $394,9;A-/.a impresiona, a nduioa, a mica, a tulbura,(fig.)a atinge, a ptrunde.0.a sensibili!a. FA6',7A7$-/.inexactitate, neadevr, neexactitate, netemeinicie.0.duplicitate, f"rnicie, ipocri!ie, minciun, perfidie, prefctorie, viclenie, vicleug, fariseism, mac%iavelism, prefctur, procle"ie, ie!uism, mascarad. F$:(?$>-aran&at, coc%et, dic%isit,elegant, ferc%e!uit, gtit, ngri&it, spilcuit,sclivisit. F232:,2-/.cenuiu, gri, plumburiu,sur,(rar)prfuriu,oreciu.0.brumriu. @<A)2,-a adposti, a primi, (pop.)a pripi,a sllui,(nv.) a conci. @:21-/. band, buluc, ceat, droaie, gloat, grmad, mul"ime, p#lc, stol, liot,ciurd. 0.tabr.1. categorie,clas, grupare, tagm, r#nduial. @20$:;A-a c#rmui, a conduce, a dirigui, a domni,a stp#ni, a obldui, a birui, a c%ivernisi, a duce, a oc#rmui, a pov"ui. ?A:;,(-activ, muncitor, neobosit, neostenit, silitor, s#rguincios, vrednic, !elos,laborios. ,3A@,;A:$-concepere, creare, elaborare, inventare, nscocire, plnuire, plsmuire, proiectare, reali!are,scornire. B9(-/.&oac,!benguial, !burdlnicie.0.dans,sltare.1.disput,nt#lnire, ntrecere,meci, partid. 6,3.AB-/.limb, vorbire.0.grai.1.exprimare.2.stil.3.verb. 3$),9(:2-/.comun,mi&lociu,potrivit.0.obscur.1.modest, redus, sc!ut.

TEST A . SIN-NIME
/.(upla"i sinonimele* C.mbelugat D.&igni E.pieritor F.milos G.mcel H.cluei I.si%astru J.supune K.nc#nttor CL.do&eni ultragia admirabil efemer copios constr#nge admonesta caritabil carna& carusel ascet C.nvec%it D.neplcere E.dega&at F.nv"at G.prda H.denun"tor I.dorin" J. nen"elegere K. nepotrivit CL.ceart de!involt erudit desuet de!agrement de!iderat discordant disensiune delator devali!a de!acord

S-ar putea să vă placă și