Sunteți pe pagina 1din 30

UNIVERSITATEA DE VEST TIMIOARA FACULTATEA DE DREPT I TIINE ADMINISTRATIVE

RSPUNDEREA DISCIPLINAR

COORDONATOR: Lect. Univ. Dr. Alexandru Popa REFERENI: Nicoar Mariana-Valerica Tob Adina-Loredana

Timioara 2011
1

CUPRINS Capitolul I Disciplina muncii an$a%atorilor

condi!ie a des"urrii normale a acti#it!ii

1& No!iunea de disciplin a muncii 2& Trsturi caracteristice ale disciplinei muncii Capitolul II I'#oarele i cile de (n"ptuire a disciplinei muncii 1& I'#oarele de drept (n material disciplinei muncii 2& Cile de (n"ptuire a disciplinei muncii Capitolul III )spunderea disciplinar "orm a raspunderii %uridice 1& No!iunea rspunderii disciplinare 2& Trsturile i condi!iile rspunderii disciplinare *& +biectul abaterii disciplinare ,& Latura obiecti# -& .ubiectul abaterii disciplinare /& Latura subiecti# 0#ino#!ia1 2& Cau'e care apr de rspundere Capitolul IV .anc!iunile disciplinare 1& No!iunea sanc!iunilor disciplinare 2& Clasi"icarea sanc!iunilor disciplinare A1& .anc!iunile disciplinare $enerale 1& 3numerarea sanc!iuinilor 2& A#ertismentul scris *& )etro$radarea din "unc!ie4 cu acordarea salariului corespun'tor "unc!iei (n care s-a dispus retro$radarea4 pentru o perioad ce nu poate depii /0 de 'ile ,& )educerea salariului de ba' pe o durat de 1-* luni cu --105 -& )educerea salariului de ba' i6sau4 dup ca'4 i a indemni'a!iei de conducere4 pe o perioad de 1-* luni4 cu --105 /& Des"acerea disciplinar a contractului indi#idual de munc

71& .anc!iunile disciplinare speci"ice 1& 8reliminri 2& .anc!iunile disciplinare aplicabile ma$istra!ilor *& .anc!iunile disciplinare aplicabile a#oca!ilor ,& .anc!iunile disciplinare aplicabile personalului didactic Capitolul V 8rocedura aplicrii i e9ecutrii sanc!iunilor disciplinare 1& 8reliminri 2& +r$anele competente s aplice sanc!iuni disciplinare *& Cercetarea abaterii disciplinare ,& Indi#iduali'area sanc!iunii -& Termenele de aplicare a sanc!iunilor disciplinare /& Deci'ia de sanc!ionare 2& 39ecutarea sanc!iunilor disciplinare Capitolul VI Contesta!ia calea de atac (mpotri#a sanc!iunilor disciplinare 1& )e$lementare 2& )e$uli procedurale de solu!ionare a contesta!iei *& 8roblema (nlocuirii sanc!iunii disciplinare Capitolul VII )eabilitarea salaria!ilor sanc!iona!i disciplinar 1& )eabilitarea disciplinar& Necesitatea re$lementrii 2& )eabilitarea disciplinar (n acte normati#e speciale

Capitolul I Disciplina muncii

condi!ie a des"urrii normale a acti#it!ii an$a%atorilor

1& No!iunea de disciplin a muncii


Disciplina muncii este condi!ie obiecti#4 necesar i indispensabil des"urrii acti#it!ii4 "iecrui an$a%ator& Necesitatea respectrii unei anumite ordini4 a unor re$uli4 care sa coordone'e conduita indi#i'ilor4 pentru atin$erea scopului comun4 se impune cu "or!a e#ident #alabil pentru orice acti#itate uman des"urat (n colecti#& Desi$ur c4 (n noile condi!ii economice4 politice i sociale4 din !ara noastr4 rolul disciplinei nu e sc'ut: ea (i 1 men!ine pe deplin actualitatea i importan!a sa & ;n #irtutea raportului de subordonare4 salariatul trebuie s respecte nu numai obli$a!iile $enerale de munc pre#'ute (n actele normati#e4 (n contractul colecti# i contractul indi#idual de munc4 (n re$ulamentul intern4 dar i msurile 0dispo'i!iile 1 date de an$a%ator prin deci'ii4 ordine scrise sau #erbale (n e9ercitarea atribu!iilor sale de coordonare4 (ndrumare i control& 8otri#it art 2,2 alin& 1 din Codul Muncii <= An$a%atorul dispune de prero$ati# disciplinar4 a#>nd dreptul de a aplica4 potri#it le$ii4 sanc!iuni disciplinare salaria!ilor si ori de c>te ori constat c acetia au s#>rit o abatere disciplinar=& Aa cum denumirea o arat4 a#>nd (n #edere esen!a i "inalitatea sa4 disciplina muncii pri#ete e9clusi# rela!iile sociale de munc& De aceea4 poate "i de"init ca ordinea necesar (n cadrul e9eecutrii raporturilor %uridice de munc i (n cadrul unui colecti# de salaria!i4 ce presupune respectarea de ctre acetia a unor re$uli sau norme de conduit4 $ara!ie a des"urrii (n condi!ii de e"icien! a 2 procesului muncii &

2& Trsturi caracteristice ale disciplinei muncii


Din punct de #edere %uridic4 disciplina muncii poate "i caracteri'at4 (n primul r>nd ca unul din principiile $enerale ale re$lementrii rela!iilor de munc& )espectarea disciplinei muncii constituie o obli$a!ie de ba' a "iecrui salariat& ;n temeiul acestu principiu4 disciplina muncii4 ca institu!ie de drept po'iti# al muncii4 semni"ic (n mod obiecti# un sistem de norme care re$lementea' comportarea salaria!ilor 3 (n des"urarea procesului muncii colecti#e & Din punct de #edere subiecti# al salariatului disciplina muncii constituie o obli$a!ie %uridic de sinte'4 care (nsumea' i re'um4 (n esen! totalitatea obli$a!iilor asumate prin (nc?eierea contractului indi#idual de munc& Aceas obli$a!ie este $eneral4 ea nu
@

& A se #edea < .anda A?impu4 Ale9andru Biclea4 Dreptul muncii4 edi!ia a2a4 editura All 7ecC4 7ucureti 20014 p& *-D i urm&: Ale9andru Biclea4 Dreptul muncii4 Contractul indi#idual de munc4 3ditura Lumina Le94 7ucureti4 200*4 p&2-, i urmE & 8entru de"inirea disciplinei muncii4 a se #edea i < Constantin Flitan4 )spunderea disciplinar a an$a%a!ilor4 3ditura .tiin!i"ic4 7ucureti4 1D-D4 p& 2--2G: .anda A?impu4 Ion Traian Hte"nescu4 Herban 7eli$rdianu4 A?eor$?e Mo?anu4 Dreptul muncii4 Traian Hte"nescu4 Tratat de dr& muncii4 #ol& I4 3ditura Lumina Le94 7ucureti4200*4 p& /*D& & Constantin Flitan4 op& cit: p&2-&

comport nici un "el de e9cep!ie4 re#enind deci "iecrui salariat & Totodat4 acest obli$a!ie este de natur contractual4 deoarece4 desi este pre#'ut $eneric (n le$e4 ia natere (n mod concret4 (n sarcina unei persoane determinate4 prin (ncadrarea acestuia (n colecti#ul de munc al unei unit!i4 ca urmare a (nc?eierii contractului de munc& Disciplina muncii are un caracter autonom4 deosebindu-se de alte cate$orii ale disciplinei "inanciar4 contractual4 etc dei nu se poate contesta le$tura ei st>ns cu aceste "orme ale disciplinei (n sensul lar$ al no!iunii&

Capitolul II

& Art& 2,2 din Codul muncii

I'#oarele i cile de (n"ptuire a disciplinei muncii 1& I'#oarele de drept (n materia disciplinei muncii
3ste de la sine (n!eles c4 repre'ent>nd o parte dintr-un ansamblu4 disciplina muncii nu-i are alte i'#oare dec>t cele ale dreptului muncii4 (n $eneral& .unt necesare totui unele sublinieri& ;n primul rand4 cele mai importante i'#oare (n acest materie cu caracter $eneral4 sunt codul muncii4 care con!ine (n capitolul II4 intitulat I)spunderea disciplinar= inte$rat titlului al JI-lea I)spunderea %uridic=& ;n al doilea rand4 trebuie subliniat c un rol din ce (n ce mai mare (n materia disciplinei muncii re#ine contractelor colecti#e de munc& De asemenea4 nu a sc'ut nicidecum 5 importan!a acelor acte speci"ice4 cum sunt statutele de personal sau re$ulamentele interne&

2& Cile de (n"ptuire a disciplinei muncii


Literatura %uridic clasi"ic mi%loacele sau cile de (n"ptuire a disciplinei muncii (n dou 6 cate$orii & 8rima cate$orie cuprinde cile sau mi%loacele cu caracter or$ani'atoric4 pre#enti# i stimulati#& ;ntre or$ani'area i disciplina muncii e9ist o str>n le$tur< numai o or$ani'are per"ect a muncii permite e9isten!a unei discipline corespun'toare i constituie condi!ie a pre#enirii abaterilor disciplinare& Au caracter stimulati# pentru respectarea disciplinei muncii acele dispo'i!ii le$ale care pre#d acordarea4 pentru re'ultatele deosebite (n acti#itatea des"urat4 a salariului de merit4 promo#area (n $rad sau treapt pro"esional4 "r respectarea condi!iei de #ec?ime4 trecerea (n $rada!ia imediat superioar numai a personalului notat cu cali"icati#ul Ibun= i I "oarte bun= (n anul precedent4 e9isten!a sistemului de sporuri i premii etc& ;n cea de-a doua cate$orie se cuprind sanc!iunile aplicabile (n ca'ul (nclcrii disciplinei muncii& )e$lementarea acestor sanc!iuni constituie un mi%loc e"icient de pre#enire a abaterilor de la disciplina muncii pe de o parte4 iar4 pe de alt parte4 sanc!iunile se aplic numai (n ipote'a s#>ririi unor ast"el de "apte ilicite&

Capitolul III )spunderea disciplinar

"orm a rspunderii %uridice

& De e9emplu< Le$ea nr& 12G61DD2 pri#ind .tatutul personalului didactic 0publicat (n M&+"& al )om>niei4 partea I4 nr&1-G din 1/ iulie 1DD214 modi"icat ulterior& & A se #edea .anda A?impu4 Ale9andru Biclea4 op& cit&4 p&-/0 i urm&

1& No!iunea rspunderii disciplinare


;n le$isla!ia muncii nu e9ist o de"ini!ie a rspunderii disciplinare& .e accept unanim c rspunderea disciplinar inter#ine (n ca'urile (n care un salariat s#>rete cu #ino#!ie o abatere disciplinar& Din te9tele le$ale4 re'ult4 (ns4 elementele esen!iale de"initorii4 ale rspunderii disciplinare "r a cror e9isten! cumulat nu poate e9ista o atare rspundere& Acestea sunt< - calitatea de salariat: - e9isten!a unei "apte ilicite: - s#>rirea "aptei cu #ino#!ie: - un re'ultat duntor i le$tura de cau'alitate (ntre "apt i re'ultat: Numai salariatul poate "i subiect al abaterii disciplinare& ;ntr-ade#r4 antrenarea rspunderii disciplinare poate a#ea loc numai dac "apta socialmente periculoas a "ost s#>rit de o persoan care se a"l (n raport de munc cu unitatea4 (n ba'a unui contract de munca: (n lipsa acestui contract nu poate e9ista rspunderea disciplinar& Ast"el4 contractele de antrepri'4 de mandat4 de colaborare4 ne a#>nd ca element esen!ial subordonarea persoanei "a! de disciplina muncii (n unitatea (n care acti#ea'4 dei aceste contracte au ca obiect4 ca i contractul de munc4 prestarea unei acti#it!i4 nu pre'int caracterele contractului de munc i4 deci4 titularii unor ast"el de contracte nu rspund disciplinar& De asemenea4 ele#ii i studen!ii care "ac practic (n unit!i4 militarii4 persoanele condamnate (n ba'a dispo'i!iilor Codului penal de a presta o munc4 nu au i nu pot a#ea rspundere disciplinar (n ba'a Codului Muncii4 ci potri#it re$lementrilor speci"ice sectorului de care apar!in& Durata i natura contractului de munc nu au nici o in"luen! asupra e9isten!ei abaterii& +rice persoan cu contract de munc4 "ie pe perioad determinat4 "ie pe perioad nedeterminat4c?iar dac se a"l (n perioada de prob4 este susceptibil de a rspunde disciplinar& Tot ast"el4 persoana care prestea' munca (n ba'a unui contract de munc ce se do#edete a "i nul are obli$a!ia s respecte ordinea i disciplina muncii4 neput>ndu-se apra de rspunderea disciplinar in#oc>nd #iciul contractului de munc& 8ersoanele cu munca la domiciliu4 des"ur>nd munca (n a"ar incintei an$a%atorului cu care au (nc?eiat contractul de munc4 nu sunt supuse ordinii interioare din unitatea sau normelor care se re"er la disciplina de la locul de munc4 dec>t (n timpul c>t se a"l la sediul unit!ii: ele au (ns (ndatorirea de a se supune celorlalte obli$a!ii cu pri#ire la respectarea normelor de munc4 a prescrip!iilor pri#ind calitatea muncii sau protec!ia muncii& Numai (n ca'ul (nclcrilor unor ast"el de obli$a!ii pot "i sanc!ionate disciplinar& 39isten!a unei "apte ilicite constituie condi!ia necesar pentru e9isten!a rspunderii disciplinare& 8otri#it art& 2,2 alin& 2 din Codul muncii "apta ilicit sub aspect disciplinar const (n (nclcarea normelor le$ale4 re$ulamentului intern4 contractul indi#idual sau contractul colecti# de munc4 aplicabil ordinelor i dispo'i!iilor le$ale ale conductorilor ierar?ici& Fapta ilicit poate "i s#>rit4 ca re$ul4 la locul de munc4 (n cadrul pro$ramului de lucru4 dar i (n a"ara acestora4 (n ane9ele unit!ii4 depo'ite4 rampe4 cmine4 cantine4 pe traseu (n situa!ia conductorilor de mi%loace de transport4 a personalului operati# din unit!ile de pot i telecomunica!ii& Fapta ilicit poate "i s#>rit i la locul de munc (n care o persoan se a"l (n dele$are sau este detaat& 2

Aadar4 rspunderea disciplinar poate "i de"init ca acea "orm a rspunderii %uridice4 speci"ic dreptului muncii4 ce const (n sanc!ionarea "aptelor de (nclcare cu #ino#!ie de ctre orice salariat a normelor le$ale4 re$ulamentului intern4 contractului indi#idual i 6sau colecti# de munc4 ordinelor i dispo'i!iilor le$ale ale conductorilor ierar?ici&

2& Trsturile caracteristice ale rspunderii disciplinare


Ca orice "orm a rspunderii %uridice 4 i rspunderea disciplinar (ndeplinete un rol subsidiar pentru c4 (n asi$urarea ordinii de drept4 ponderea principal o de!ine contiin!a rspunderii4 ca o caracteristic superioar a demnit!ii i personalit!ii umane& ;n #a'urile (n care abaterea a "ost totui s#>rit4 rspunderea disciplinar (i e9ercit (ntreita sa "unc!ie4 sanc!ionatoare4 pre#enti# i educati#& 8ersoanei #tmate i se #-a aplica o pedeaps cu caracter precumpnitor moral sau material4 dup ca'4 adic dup $ra#itatea abaterii s#>rite4 care se re"lect pe planul contiin!ei i al atitudinii celui sanc!ionat ca o constr>n$ere moral sau ca o pri#a!iune material4 de natur s-l re!in pe #iitor de la comiterea altor abateri& 8rin aceasta4 rspunderea disciplinar se aseamn cu rspunderea penal sau contra#en!ional i se deosebete de rspunderea patrimonial4 care (ndeplinete (n principal4 o "unc!ie reparatorie& )spunderea disciplinar este de natur contractual& Aa cum se tie4 (nc?eierea contractului de munc are ca e"ect subordonarea ierar?ic4 ca o condi!ie obiecti# a or$ani'rii i e"icien!ei muncii& Constituid urmarea (nc?eierii contractului indi#idual de munc subordonarea ierar?ic repre'int (n acelai timp temeiul ierar?ic al autori'rii an$a%atorului de a aplica san!iuni disciplinare& Le$tura direct dintre contractul indi#idual de munc i rspunderea disciplinar determin i limitele aplicrii acesteia& 3a apr ordinea interioar din unitatea repecti# i de aceea4 nu se mai poate stabilii rspunderea disciplinar dup des"acerea contractului de munc a persoanei #ino#ate& De aici decur$e i periculo'itatea social mai redus a abaterii disciplinare "a! de alte "apte care aduc atin$ere rela!iilor sociale mai lar$i4 intereselor $enerale4 cum sunt contra#en!iile i in"rac!iunile& )spunderea disciplinar are un caracter strict personal4 ne"iind de conceput o 8 rspundere pentru "apta altuia sau o transmitere a ei asupra motenitorilor & ;n s">rit4 rspunderea disciplinar este o "orm de rspundere independent de toate celelalte "orme ale rspunderii %uridice& ;n mod similar celorlalte "orme ale rspunderii penale sau contra#en!ionale unicul temei al rspunderii disciplinare4 condi!ia necesar i su"icient a declanrii ei este abaterea disciplinar& ;n timp ce "iecare din "aptele ce constituie in"rac!iuni sau contra#en!ii sunt descrise cu preci'ie (n le$e4 Codul muncii nu cuprinde asemenea determinri4 enun!>nd (n articolul 2,2 alin& 2 numai de"ini!ia $eneral a abaterii disciplinare& 8entru declanarea rspunderii disciplinare4 este necesar ca un salariat s "i s#>rit o abatere de la disciplina muncii& Abaterea disciplinar4 este aadar4 condi!ia necesar i su"icient4 unicul temei pentru declanarea rspunderii disciplinare4 care se e9prim prin aplicarea sanc!iunilor disciplinare& De aceea4 pentru a stabilii dac o "apt poate "i cali"icat

&)spunderea %uridic este ea (nsi una din "ormele sociale& A se #edea Vasile 8tulea4 corela!ia dintre Irspunderea %uridic= i Iresponsabilitatea social=4 (n I)e#ista rom>n de drept= nr& 161DG,4 p& /-12& & .anda A?impu4 Ale9andru Biclea4 op& cit&4p& -/2 i urmE

abatere disciplinar4 ast"el (nc>t s atra$ rspunderea disciplinar4 este necesar s "ie anali'at acele elemente constituti#e4 asemntoare ca structur cu cele ale in"rac!iunii4 a cror (ntrunire conduce la e9isten!a abaterii& Aadar4 spre a rspunde disciplinar4 trebuie s "ie (ntrunite urmtoarele elemente constituti#e ale abaterii disciplinare< - obiectul 0rela!iile sociale de munc4 ordinea i disciplina la locul de munc1: - latura obiecti# 0respecti# "apta ac!iunea sau inac!iunea salariatului1: - subiectul 0(ntodeauna o persoan "i'ic (n calitate de subiect cali"icat4 respecti# salariatul1: - latura subiecti# 0#ino#!ia inten!ia direct sau indirect ori culpa cu uurin! sau nesocotin! a salariatului1: 39isten!a (ntrunit a elementelor abaterilor disciplinare cau'a declanea' e"ectul4 respecti# rspunderea disciplinar& Deci4 "apta ilicit 0abaterea disciplinar1 se impune s se a"le (ntr-o le$tur cau'al cu re'ultatul 0duntor1& Dac sunt probate elementele constituti#e ale abaterii disciplinare4 respecti# (n"r>n$erea obli$a!iilor de ser#iciu i #ino#!ia4 re'ultatul duntor i le$tura cau'al se pre'um& *& +biectul abaterii disciplinare 8entru e9isten!a unei abateri disciplinare este necesar ca "apta comisi# sau omisi# s#>rit de ctre un salariat4 s se res"r>n$ ne$ati# asupra rela!iilor care se stabilesc (ntre membrii colecti#ului unui an$a%ator (n procesul muncii i care trebuie s se des"oare (ntro anumit ordine i disciplin prin respectarea de ctre to!i participan!ii la acest proces4 a unor norme de conduit obli$atorie& Deci4 obiectul abaterii disciplinare respecti# #aloarea social le'at prin s#>rirea ei constituie rela!iile de munc4 ordinea interioar (n cadrul an$a%atorului4 disciplin la locul de munc& 8rin obiect al abaterii disciplinare respecti# #aloarea social le'at prin s#>rirea ei4 (n!ele$em rela!iile sociale de munc4 ordinea i disciplina (n procesul muncii& 8e planul raportului %uridic de munc4 aceste rela!ii se transpun (n obli$a!iile de ser#iciu asumate prin contractul de munc4 sinteti'ate4 la r>ndul lor4 (n obli$a!ia $eneric de a respecta cu stricte!e ordinea interioar a unit!ii4 disciplina muncii&

,& Latura obiecti#


Cel de al doilea element constituti# al abaterii disciplinare este o "apt ilicit care produce4 (n raportul de la cau' la e"ect4 un re'ultat duntor ordinii interioare din unitate& Men!ionm din nou c4 spre deosebire de le$isla!ia penal sau contra#en!ional4 le$isla!ia muncii nu enumer i nu descrie4 (n concret abaterile disciplinare4 acestea "iind deduse 9 implicit4 prin artarea obli$a!iior salaria!ilor & Aceste obli$a!ii asumate prin (nc?eierea contractului indi#idual de munc sunt pre#'ute (n le$i i (n alte acte normati#e4 contractul colecti# de munc4 re$ulamentul de or$ani'are i "unc!ionare4 re$ulamentul intern precum i (n ordinele i dispo'i!iile e"ilor ierar?ici& Ca re$ul $eneral4 ele sunt (nscrise (n "ia postului&

& A se #edea4 Constantin Flitan4 op& cit&4 p&,-&

Caracter illicit al "aptei re'ult din neconcordan!a dintre acestea i obli$a!iile men!ionate& .ub acest aspect4 sunt necesare unele preci'ri cu pri#ire la normele de comportare i la ordinele superiorilor ierar?ici& .pre deosebire de Codul muncii anterior 0art&100 alin&114 noua re$lementare nu mai "ace nici o re"erire la normele de comportare& Dar4 de aici nu se poate deduce c ast"el4 asemenea norme nu trebuie respectate i c nesocotirea lor nu atra$e rspunderea disciplinar& C>t pri#ete ordinile i dispo'i!iile le$ale ale conductorilor ierar?ici4 respectarea lor este e9presia raportului de subordonare ierar?ic4 personal4 ce st la ba'a disciplinei muncii4 ca o condi!ie esen!ial pentru asi$urarea ordinii (n procesul muncii i al produc!iei& Firete4 nu au putere obli$atorie dec>t ordinele i dispo'i!iile emise4 aa cum dispune Codul muncii4 (n mod le$al4 cu respectarea normelor de drept pri#ind competen!a or$anului emitent4 con!inutul i "orma actului& Nee9ecutarea ordinului ille$al i a celui care dei le$al (n con!inut pre'int o #dit aparen! de ile$alitate4 nu constituie abatere& Dimpotri#4 e9ecutarea unui ordin #adit ille$al atra$e rspunderea disciplinar a persoanei subordonate4 deosebit de rspunderea superiorului care l-a emis& Fapta ce constituie abatere disciplinar poate "i comisi#4 const>nd (ntr-o ac!iune prin care se (ncalc o obli$a!ie de a nu "ace4 adic o norm pro?ibiti#4 sau omisi#4 prin ne(deplinirea unei obli$a!ii de a "ace& Fapta poate "i mi9t atunci c>nd4 (n loc de a-i (ndeplini contiincios i (ntocmai sarcinile sale4 salariatul lucrea' ne$li%ent4 cu nesocotirea re$ulilor pro"esiunii4 pro#oc>nd pa$ube sau nea%unsuri an$a%atorului& Fapta ilicit trebuie s se a"le (n le$tur de cau'alitate cu un re'ultat duntor4 care re"lect $radul de periculo'itate social al abaterii&;n materie disciplinar4(n ca'ul c>nd sunt do#edite celelalte elemente constituti#e ale abaterii-inclcarea normelor le$ale sau contractuale etc& i #ino#!ia-re'ultatul duntor i le$tura de cau'alitate sunt pre'umate& C>nd (ns4potri#it pre#ederilor le$ii4contractului colecti# de munc4re$ulamentului intern sau contractului indi#idual4 aplicarea unei sanc!iuni este condi!ionat de producerea unui anumit e"ect duntor de e9emplu4un pre%udiciu patrimonial4adic al unei urmari cali"icate4an$a%atorul este obli$at s do#edeasc e9isten!a acestui re'ultat&

-& .ubiectul abaterii disciplinare


)spunderea disciplinar este speci"ic raportului %uridic de munc& Abaterea disciplinar este un subiect cali"icat4 i anume un salariat (ncadrat la un an$a%ator& Din (nsui "aptul c salariatul a a#ut capacitatea de a inc?eia contractul de munc se pre'um c are i discenm>nt& Dac s-ar constata c este iresponsabil4 contractul de munc ar "i nul4 ca' (n care ar "i e9clus i rspunderea lui& Disciplina "iind unic obli$a!ie de a o respecta re#ine i personalului detaat sau dele$at4 precum i ele#ilor i studen!ilor care "ac practic la locul de munc& ;n con"ormitate cu trsturile speci"ice detarii4 conducerea unit!ii (n care lucrea' cei detaa!i este (n drept s aplice acestora sanc!iunni disciplinare4 cu e9cep!ia des"acerii contractului de munc i retro$radrii (n "unc!ie care pot "i aplicate numai cu acordul an$a%atorului care i-a detaat& .anc!ionarea personalului dele$at se "ace de an$a%atorul care i-a dele$at&

/& Latura subiecti#& 0Vino#!ia1


10

Cel de al patrulea element constituti# al abaterii disciplinare este latura subiecti# sau #ino#!ia care const (n atitudinea psi?ic ne$ati# a subiectului "a! de "apta sa4 (n contiin!a mai clar sau mai di"u' a (nclcrii unor rela!ii sociale& Corespun'tor "ormelor i $radelor de #ino#!ie din dreptul penal4 abaterile pot "i s#>rite cu inten!e sau din culp& Inten!ia este dou "eluri< direct4 c>nd subiectul pre#ede i #oiete e"ectul duntor al "aptei sale4 i indirect4 c>nd pre#ede e"ectul duntor4 "r a-l dori4 accept>nd totui producerea lui Culpa este4 de asemenea4 de dou "eluri< uurin!a4 c>nd subiectul pre#ede e"ectul dar sper "r temei s-l poat e#ita : nesocotin!a4 c>nd subiectul nu pre#ede e"ectul4 dei putea sau putea sa-l pre#ad& ;n ca'ul rspunderii disciplinare4 $radul de #ino#!ie constituie unul din criteriile "olosite 10 pentru do'area sanc!iunii4 pentru indi#iduali'area ei & 2& Cau'e care apr de rspundere & )spunderea disciplinar poate "i an$a%at numai dac sunt (ntrunite toate elementele constituti#e ale abaterii< absen!a oricreia dintre ele "ace ca abaterea i4 pe cale de consecin! rspunderea s nu poat e9ist&.unt totui ca'uri (n care4 desi "apta pare s (ntrunesc trsturile abaterii disciplinare4 anumite (mpre%urri speci"ice e9istente (n momentul s#>ririi ei duc la conclu'ia c4 (n realitate4 conduita autorului nu are caracter illicit4 antisocial4 c acesta nu este #ino#at i c se impune e9onerarea de rspundere& Aceste cau'e de e9onerare sau de neresponsabilitate care sunt enumerate4 (n ma%oritatea 1 lor4 (n dreptul penal @4 aplic>ndu-se prin analo$ie i (n rspunderea disciplinar sunt urmtoarele< le$itima aprare4 starea de necesitate4 constr>n$erea "i'ic i constr>n$erea moral4 ca'ul "ortuit i "or!a ma%or4 eroarea de "apt i e9ecutarea ordinului de ser#iciu& .e consider ast"el c sub aspect %uridic4 in"irmitatea constituie i o cau' de nerspundere disciplinar deoarece < - este posibil din punct de #edere principal4 (ntruc>t normele de drept al muncii se plasea'4 (n principal (n 'ona dreptului pri#at: - abaterile disciplinare au un $rad de periculo'itate social mai redus dec>t contra#en!iile: moti#ul este c abaterile disciplinare sunt cantonate4 de re$ul4 la s"era strii disciplinare (ntr-o anumit unitate4 (n timp ce sanc!ionarea contra#en!iilor d e9presie unui interes $eneral : - s-ar produce consecin!e inacceptabile& In"irm este in#alidul sau o persoan cu ?andicap& .ub aspectul inciden!ei in"irmit!ii6 in#alidit!ii6 ?andicapului asupra rspunderii disciplinare interesea' numai ipote'a (n care persoana este (ncadrat (n munc4 are calitatea de salariat& 8entru ca in"irmitatea 6 in#aliditatea 6 ?andicapul s opere'e ca o cau' de nerspundere disciplinar trebuie (ntrunite urmtoarele condi!ii < - la data (nclcrii normelor disciplinare salariatul s "ie in#alid 0in"irm4 persoan cu ?andicap1 de $radul al III-lea: - ast"el cum cere4 (n mod e9pres4 art&11 alin& 1 partea "inal din +&A& nr&2620014 in"irmitatea s aib le$tur cu "apta s#>rit:
@0 @1

& A se #edea .anda A?impu4 Al&Biclea4 op& cit&4 p&-/2 i urmE& & A se #edea art& 22-** din codul penal 0le$ea nr&*016200,14&

11

in"irmitatea4 in#aliditatea de $radul al III-lea4 ?andicapul operea' drept cau' de nerspundere disciplinar "ie c "apta s#>rit de salariat constituie sub aspectul ei material e9clusi# o (nclcare a normelor de disciplin a muncii4 "ie repre'int concomitent i o abatere contra#en!ional& 8ri#ind interpretarea i e#aluarea corect a opiniei men!ionate trebuie a#ute (n #edere i urmtoarele dispo'i!ii ale Codului muncii < - o persoan poate "i an$a%at (n munc numai (n ba'a unui certi"icat medical care constat "aptul c cel (n cau' este apt pentru prestarea acelei munci0 art&224alin&11 - certi"icatul medical este obli$atoriu i (n situa!ia trecerii (n alt loc de munc ori (n alt acti#itate 0art&2G4 lit&b14 ceea ce se (nt>mpl (n ca'ul celor (ncadra!i (n $radul al III-lea de in#aliditate: - inaptitudinea "i'ic i6sau psi?ic a salariatului4 "apt ce nu permite acestuia s-i (ndeplineasc atribu!iile corespun'toare locului de munc (n care este (ncadrat4 poate constitui moti# de concediere 0art&/14 li&c1:

Capitolul IV .anc!iunile disciplinare 1& No!iunea sanc!iunilor disciplinare


.anc!iunile disciplinare constituie mi%loacele de constr>n$ere pre#'ute de le$e4 a#>nd ca scop aprarea ordinii disciplinare4 de'#oltarea spiritului de rspundere pentru (ndeplinirea contiincioas a (ndatoririlor de ser#iciu i respectarea normelor de comportare4 precum i pre#enirea producerii unor acte de indisciplin& 3le sunt msuri speci"ice dreptului muncii4 (n le$tur cu e9ecutarea contractului indi#idual de munc4

12

re"lect>ndu-se prin consecin!ele lor4 numai asupra raportului %uridic de munc4 "r a a"ecta celelalte drepturi personale i patrimoniale ale salaria!ilor& Ca i sanc!iunile de drept penal4 sau administrati# sanc!iunile disciplinare sunt pre#'ute e9pres limtati# de le$e4 iar aplicarea lor sub aspectul duratei i cuantumului trebuie s se "ac cu respectarea ri$uroas a dispo'i!iilor le$ale 0principiul le$alit!ii sanc!iunii1& 8rin urmare4 an$a%atorul nu poate s aplice o alt sanc!iune4 dec>t una din cele stabilite de le$e4 iar prin contractul colecti# de munc nu pot "i pre#'ute sanc!iuni disciplinare di"erite de 1 cele re$lementate de le$isla!ia muncii @& ;n timp ce pentru "iecare in"rac!iune sau pentru "iecare contra#en!ie4 caracteri'at prin trsturile ei proprii4 le$ea pre#ede i sanc!iunea4 abaterile disciplinare nu sunt determinate (n indi#idualitatea lor cum s-a artat i ca urmare4 nu se indic pentru ce anume "apte se aplic una sau cealalt din sanc!iunile disciplinare& Bin>ndu-se seama c sanc!iunile sunt enumerate de le$e (n mod $radat4 de la cea mai bl>nd la cea mai se#er4 urma' ca la ale$erea uneia dintre ele4 pentru a corespunde abaterii s#>rite4 trebuie s se recur$ la criteriile $enerale pe care tot le$ea le pre#ede: (mpre%urrile (n care "apta a "ost s#>rit: $radul de #ino#!ie: consecin!ele abaterii disciplinare: comportarea $eneral (n ser#iciu a salariatului: e#entualele sanc!iuni 12 disciplinare aplicate anterior acesteia

2& Clasi"icarea sanc!iunilor disciplinare


.anc!iunile disciplinare pot "i clasi"icate (n raport cu dou criterii principale< cate$oria de personal crora li se aplic i e"ectele produse& Dup criteriul cate$oriei de personal crora li se aplic sanc!iunile disciplinare se (mpart (n< - sanc!iuni $enerale4 care sunt pre#'ute de Codul muncii: - sanc!iuni speciale4 care sunt pre#'ute (n statutele de personal sau (n statutele disciplinare aplicabile unor anumite sectoare de munc sau pro"esii4 !in>ndu-se seama de condi!iile speci"ice e9ecutrii (ndatoririlor de ser#iciu& Dup criteriul e"ectelor produse4 sanc!iunile disciplinare se pot (mpr!ii (n sanc!iuni cu e"ect precumpnitor moral i sanc!iuni cu e"ect precumpnitor patrimonial&

A1& .anc!iunile disciplinare $enerale 1& 3numerarea sanc!iunilor


Articolul 2,G alineat 1 din Codul muncii pre#ede< K .anc!iunile disciplinare pe care le poate aplica an$a%atorul (n ca'ul (n care salariatul s#>rete o abatere disciplinar sunt < a1& a#ertismentul scris:
@1

& Ion Traian Hte"nescu4 not la dec& ci#& Nr& -D,61DD/ a Cur!ii de Apel 7ucureti4 s& a IV-a ci#&4 (n I Dreptul I nr&G61DD24 p& 10/& @2 & Art& 2-0 din Codul muncii

1*

b1& retro$radarea din "unc!ie cu acordarea salariului corespun'tor "unc!iei (n care s-a dispus retro$radarea4 pentru o durat ce nu poate depi /0 de 'ile: c1& reducerea salariului de ba' pe o durat de 1-* luni cu --105: d1& reducerea salariului de ba' i6sau4 dup ca'4 a indemni'a!iei de conducere pe o perioad de 1-* luni cu --105: e1& des"acerea disciplinar a contractului indi#idual de munc: Acest te9t necesit unele e9plica!ii ce #or "i de'#oltate (n continuare& Art& 2,G alineat 2 din acelai cod pre#ede< K;n ca'ul (n care4 prin statute pro"esionalea probate prin le$e special4 se stabilete un alt re$im sanc!ionator4 #a "i aplicat acesta=& .anc!iunea disciplinar se radia' de drept (n termen de 12 luni de la aplicare4 dac salariatului nu i se aplic o nou sanc!iune disciplinar (n acest termen& )adierea sanc!iunilor disciplinare se constat prin deci'ie a an$a%atorului emis (n "orm scris&

2& A#ertismentul scris


;n lipsa oricror determinri le$ale4 se poate spune c a#ertismentul scris repre'int o sanc!iune cu e"ect precumpnitor moral& 3a const (ntr-o comunicare 0noti"icare1 scris prin care salariatul (n cau'4 este (ncunotiin!at c a s#>rit o abatere disciplinar4 i se atra$e aten!ia asupra "aptei s#>rite i este a#erti'at c dac nu se #a (ndrepta i #a s#>ri noi abateri4 i se #or aplica sanc!iuni mai $ra#e4 mer$>nd p>n la concediere& A#ertismentul scris este sanc!iunea cea mai uoar4 aplicabil salaria!ilor care au s#>rit pentru prima dat4 "r inten!ie4 abateri de mic importan!& Atra$em aten!ia c este necesar s se utili'e'e (n mod corect denumirea acestei sanc!iuni4 cea de doar Ka#ertisment=4 (nt>lnit deseori4 (n practica an$a%atorului "iind4 (n opinia noastr incomplet&

*& )etro$radarea din "unc!ie4 cu acordarea salariului corespun'tor "unc!iei (n care s-a dispus retro$radarea4 pentru o perioad ce nu poate depi /0 de 'ile&
;n le$tur cu aceast sanc!iune remarcm4 (n primul r>nd4 caracterul de"icitar al "ormulrii sale4 pe moti#ul c ea con!ine i e"ectul retro$radrii din "unc!ie acordarea unui salariu in"erior4 corespun'tor "unc!iei in"erioare ceea ce este per"ect lo$ic i ar trebui s se sub(n!elea$& Acordarea aceluiai salariu4 cu cel anterior solu!ionrii4 ar "i lipsit de orice con!inut i "inalitate retro$radarea respecti#& ;n plus4 salariul4 (n orice situa!ie trebuie s corespund unei anumite "unc!ii& .c?imbarea "unc!iei4 c?iar temporar4 presupune ca re$ul4 i sc?imbarea salariului& ;n opinia noastr ar "i su"icient urmtoarea "ormulare< Kretro$radarea din "unc!ie pentru o perioad ce nu poate depi /0 de 'ile=& Aceast sanc!iune este una care pre'int un anumit $rad de se#eritate4 poate mai se#er dec>t cele const>nd (n reducerea salariului 0art&2,G4alineat 14 litera c i d1: este de "apt cea mai $ra# sanc!iune disciplinar4 incident (n ca'urile (n care abaterea nu %usti"ic

1,

des"acerea contractului & 3a este determinat s se aplice salaria!ilor care4 ne"iind la prima abatere disciplinar4 aduc pre%udicii materiale i morale (nsemnate an$a%atorului4 (n (mpre%urri i cu antecedente disciplinare care con"er "aptei un $rad ridicat de periculo'itate& Alturi de e"ectul patrimonial4 retro$radarea are un incontestabil impact moral4 deoarece persoana (n cau' (i pierde temporar po'i!ia ierer?ic (n colecti#ul de munc4 lucr>nd4 pe timpul sanc!ionrii4 (n subordinea unor persoane e$ale (n $rad sau c?iar a unor subalterni& A#>ndu-se (n #edere scara sanc!iunilor pre#'ute de le$e4 retro$radarea produce i o diminuare a #enitului re'ultat din munc4 deoarece este un ade#r c o "unc!ie in"erioar #a $enera i un salariu in"erior& ;ntruc>t le$ea nu cuprinde o pre#edere restricti#4 considerm c nu poate "i acceptat 14 opinia care a "ost sus!inut uneori c retro$radarea ar "i posibil numai (n "unc!ia imediat in"erioar& Dei nu se pre#ede4 (n ba'a unei interpretri isorice i teolo$ice4 trebuie acceptat solu!ia (n sensul c retro$radarea poate "i dispus doar cu respectarea pro"esiei celui sanc!ionat& Trecerea (ntr-o alt munc4 care presupune e9ercitarea unei alte pro"esii dec>t cea con#enit4 constituie o modi"icare a contractului indi#idual de munc i nu poate "i "cut "r consin!m>ntul salariatului& )etro$radarea trebuie s "ie e"ecti#4 ea implic>nd nu numai diminuarea salariului ci i trecerea (ntr-o alt munc4 (n mod temporar& Men!inerea sa mai departe a celui sanc!ionat dup pronun!area retro$radrii4 (n postul a#ut4 i (ndeplinirea e"ecti# a atribu!iilor i sarcinilor respecti#e sunt de natur s atra$ obli$a!ia unit!ii de a-l salari'a pentru munca e"ecti# prestat& ;n s">rit4 pentru a "i le$al retro$radarea poate "i aplicat pe cel mult /0 de 'ile& +rice retro$radare dispus sau men!inut (n "apt pe o durat mai mare sau pe una nepreci'at4 repre'int o modi"icare unilateral a contractului de munc4 "r temei le$al i ca atare inadmisibil4 cel (n cau' "iind (ndrept!it s cear or$anului de %urisdic!ie a muncii anularea ei i retro$radarea (n "unc!ie& ,& )educerea salariului de ba' pe o durat de 1-* luni cu --105 Aceast sanc!iune are un caracter precumpnitor patrimonial4 (ntruc>t a"ectea' (n mod temporar 0i direct1 un element esen!ial al contractului indi#idual de munc i anume salariul& Firete4 aceast sanc!iune se aplic pentru abateri de o anumit $ra#itate prin urmrile lor4 s#>rite cu inten!ie4 care produc un pre%udiciu material sau dunea' acti#it!ii an$a%atorului ori pentru repetarea sistematic a unor abateri mai uoare4 dintre acelea care4 atunci c>nd sunt s#>rite pentru prima dat4 se sanc!ionea' cu Ka#ertismentul scris=& Aadar4 sanc!iunea (n discu!ie #i'ea' numai o parte a salariului e ade#rat4 cea mai important salariul de ba' nu i indemni'a!iile4 sporurile4 precum i alte adaosuri la salariu&
@3

13

& Curtea de Apel 7ucureti4 .ec!ia pentru con"licte de munc i liti$ii de munc4 dec& ci#& Nr& *106200*4 (n I)e#ista rom>n de dreptul muncii= nr& *6200*4 p&101-102& @4 & Constantin Filitan4 po& Cit&4 p&2-&

1-

A#>nd (n #edere i sanc!iunea care urmea' 0 cea pre#'ut la art&2,G4 alin&1 litera c din Codul muncii1 re'ult c reducerea salariului de ba'4 este o sanc!iune aplicabil salaria!ilor care e9ercit "unc!ii de e9ecu!ie& De subliniat sunt limitele stabilite de le$e pentru sanc!iunea respecti# i anume< - durata< de la 1-* luni: - procentul reducerii salariului de ba'< --105: 8rin urmare4 diminuarea salariului pentru a "i le$al trebuie s se situe'e (n limitele men!ionate& Desi$ur c este posibil orice durat cuprins (ntre 1-* luni4 c?iar o lun i %umtate i orice diminuare a salariului de ba' cuprins (ntre --1054 inclusi# /-25 etc& Depirea limitelor ma9ime pre#'ute4 "ie c este #orba de durata sanc!iunii4 "ie de 15 procentul de diminuare4 "ace ca sanc!iunea s "ie nele$al &

-& )educerea salariului de ba' i6sau4 dup ca' i a indemni'a!iei de conducere4 pe o perioad de 1-* luni4 cu --105
3ste o sanc!iune care pri#ete e9clusi# pe salaria!ii a#>nd "unc!ii de conducere& Dar4 de aici nu trebuie s (n!ele$em c acest sanc!iune este unica posibil aplicabil celor (n cau'& 3ste doar una speci"ic lor4 put>ndu-li-se aplica oricare alta dintre cele pre#'ute la art& 2,G alin&1 din Codul muncii& Aadar4 con"orm te9tului citat4 sanc!iunea respecti# presupune dou modalit!i< - prima< reducerea concomitent a salariului de ba' i a indemni'a!iei de conducere - a doua< reducerea numai a indemni'a!iei de conducere& Lrmea'4 ca or$anul competent4 cu oca'ia indi#iduali'rii sanc!iunii4 s alea$ una din cele dou modalit!i& /& Des"acerea disciplinar a contractului indi#idual de munc 3ste sanc!iunea disciplinar ma9im4 cea mai se#er4 care presupune (ndeprtarea salariatului #ino#at din colecti#ul de munc4 ca o consecin! a (ncetrii contractului indi#idual de munc prin #oian!a unilateral a an$a%atorului& De aceea4 la aplicarea acestei sanc!iuni trebuie s se !in seama de dispo'i!iile art& /1 litera a din Codul muncii care pre#d concedierea K (n ca'ul (n care salariatul a s#>rit o abatere $ra# sau abateri repetate de la re$ulile de disciplin a muncii ori de la cele stabilite prin contractul indi#idual de munc4 contractul colecti# de munc aplicabil sau re$ulamentul intern4 ca sanc!iune disciplinar=&

7& .anc!iuni disciplinare speci"ice


1& 8reliminri ;n temeiul articolului 2,G alin& 2 din Codul muncii4 prin statute pro"esionale4 aprobate prin le$e special se poate stabilii un alt re$im sanc!ionator dec>t cel pre#'ut de acest cod&
@5

& De pild este nele$al sanc!iunea const>nd (n diminuarea salariului de ba' cu 2- 5 pe o lun 0Tribunalul Arad4 sent& Ci#& Nr&/1*6200*4 nepulicat1&

1/

39ist o sin$ur restric!ie pri#ind stabilirea unor alte sanc!iuni dec>t cele stabilite din dreptul comun al muncii i anume amen'ile disciplinare sunt inter'ise 0art&2,D alin11& De%a prin mai multe statute pro"esionale sunt stabilite sanc!iuni disciplinare speci"ice pentru anumite cate$orii de personal& Lnele dintre ele sunt di"erite de cele pre'entate anterior4 ele sunt asemntoare sau c?iar identice& Vom pre'enta c>te#a dintre acestea&

2& .anc!iunile disciplinare aplicabile ma$istra!ilor


8otri#it art& DG din Le$ea *0*6200,4 K sanc!iunile disciplinare care se pot aplica ma$istra!ilor4 propor!ional cu $ra#itatea abaterilor4 sunt < - a#ertismentul - diminuarea indemni'a!iei de (ncadrare lunare brute cu p>n la 1- 5 pe o periad de la 1-* luni& - mutarea disciplinar pentru o perioad de la 1-* luni la o instan! sau la un parc?et4 situate (n circumscri!ia aceleiai cur!i de apel ori (n circumscrip!ia aceluiai parc?et de pe l>n$ curtea de apel - re#ocarea din "inc!ia de conducere ocupat - e9cluderea din ma$istratur

*& .anc!iunile disciplinare aplicabile a#oca!ilor


;n temeiul art& 2* alin 1 din Le$ea -161DD- pentru or$ani'area i e9ercitatea pro"esiei de 16 a#ocat 4 sanc!iunile aplicabile a#oca!ilor sunt< - mustrarea - a#ertismentul - amenda de la -00&000--&000&000 lei - interdic!ia de a e9ercita pro"esia pe o perioad de la 1-12 luni - e9cluderea din pro"esie

,& .anc!iunile disciplinare aplicabile persoanelor didactice


Con"orm art&11/ din Le$ea 12G61DD24 personalului didactic i se pot aplica4 (n raport cu $ra#itatea abaterilor4 urmtoarele sanc!iuni disciplinare< - obser#a!ia scris - a#ertismentul - diminuarea salariului de ba'4 cumulat4 c>nd este ca'ul4 cu indemni'a!ia de conducere4 de (ndrumare i control4 cu p>n la 1-54 pe o perioad de 1-/ luni - suspendarea4 pe o perioad de p>n la * ani a dreptului de (nscriere la un concurs pentru ocuparea unei "unc!ii didactice superioare sau pentru ob!inerea $radelor didactice ori a unei "unc!ii de conducere4 de (ndrumare i de control - destituirea din "unc!ia de conducere4 de (ndrumare i de control din (n#!m>nt - des"acerea disciplinar a contractului de munc

@6

& 8ublicat (n M&+"& al )om>niei partea I nr& 11* din / martie 20014 modi"icat ulterior&

12

Capitolul V 8rocedura aplicrii i e9ecutrii sanc!iunilor disciplinare 1& 8reliminri


.anc!ionarea disciplinar se "ace potri#it unor re$uli procedurale4 care au ca scop de a asi$ura4 pe de o parte4 e"icien!a combaterii unor acte i comportri duntoare procesului muncii4 iar pe de alt parte4 de a $aranta stabilirea e9act a "aptelor i de a asi$ura dreptul la aprare al salaria!ilor (n cau'4 e#it>ndu-se ast"el sanc!iuni ne%uste& Ac!iunea disciplinar4 care se "inali'ea' (n deci'ia de sanc!ionare i are drept e"ect e9cluderea sanc!iunii de ctre cel #ino#at4 nu este o ac!iune (n sens %urisdic!ional4 ci o prero$ati# a an$a%atorului a#>ndu-i temeiul (n contractul indi#idual de munc& Fiind un drept4 an$a%atorul4 care re$ul4 (l poate sanc!iona sau nu pe salariatul care a (nclcat disciplina muncii& Totui4 ca e9ep!ie4 (n ca'ul celor #ino#a!i de mani"estri de ?r!uire se9ual la locul de munc e9ist obli$ati#itatea aplicrii sanc!iunilor diciplinare& 1G

8rocedura (n discu!ie cuprinde mai multe "a'e0 etape1 a"late (ntr-o succesiune lo$ic i intercondi!inare reciproc4 ast"el cum re'ult din cele ce urmea'&

2& +r$anele competente s aplice sanc!iuni disciplinare


Codul muncii nu "ace nici o preci'are (n acest sens: pre#ede doar prero$ati#a disciplinar a an$a%atorului& Nu "ace4 (n acelai timp4 nici o distinc!ie (ntre an$a%atorul persoan %uridic i an$a%atorul persoan "i'ic& ;n cate$oria persoanelor %uridice intr< societ!ile comerciale4 re$iile autonome4 societ!ile i companiile na!ionale4 unit!ile bu$etare4 etc4 care nu ar putea direct4 ele (nsele4 ca persoane %uridice4 s aplice sanc!iuni disciplinare& Dar4 toate aceste persoane %uridice dispun de or$ane de conducere& Din punct de #edere al rspunderii disciplinare4 al stabilirii i aplicrii sanc!iunilor4 po'i!ia preeminent o au or$anele unipersonale de conducere 0director4 director $eneral4 preedinte4 administrator etc1& Acetia au compenten $eneral (n materie4 put>nd aplica4 aadar4 orice sanc!iuni disciplinare& Aceast competen! re'ult (n primul r>nd din dispo'i!iile le$ale potri#it crora ei repre'int unitatea (n rela!iile cu persoanele "i'ice i %uridice 0Decretul nr& *161D-, 1 i 4 (n al doilea r>nd din cele ce pre#d prero$ati#a lor de a or$ani'a selectarea4 an$a%area i concedierea personalului& 3#ident c ast"el de prero$ati# presupune i sanc!ionarea salaria!ilor care comit abateri disciplinare& ;n ca'ul salaria!ilor sau "unc!ionarilor publici (ns4 rele#ant este sanc!ionarea disciplinar inter#enit (n ca'ul (nclcrii obli$a!iilor re'ult>nd din e9i$en!a raporturilor de munc 0de se#iciu1& 17 Aa cum se arat (n literatura %uridic 4 de e9emplu4 (n ca'ul ar?itectului salariat ori "unc!ionar public 4 dup aplicarea sanc!iunii disciplinare dispuse4 con"orm art& *- i urm din Le$ea nr&1G,620014 unitatea al crui salariat 0"unc!ionar public1 este cel (n cau'4 pe temeiul actului de aplicare a unei atare sanc!iuni4 trebuie s emit o a doua deci'ie de sanc!ionare disciplinar4 de data aceasta pe planul le$isla!iei muncii 0Codul muncii sau .tatutul "unc!ionarilor publici4 dup ca'14 (n con"ormitate cu aceast din urm le$isla!ie& La "el credem c se pune problema i (n ca'ul medicilor4 "armacitilor4 asisten!ilor medicali&

*& Cercetarea abaterilor disciplinare


Constituie prima "a' a ac!iunii disciplinare& .esi'at din o"iciu ori de c>te ori de ctre o alt persoan de obicei e"ul ierar?ic al autorului abaterii sau de ctre o parte a colecti#ului de munc4 cel abilitat s aplice sanc!iunea4 trebuie mai (nt>i s dispun e"ectuarea cercetrii disciplinare prealabile& 8otri#it art& 2-1 alineat 1 din Codul muncii4 sub sanc!iunea nulit!ii absolute4 nici o msur4 cu e9cep!ia a#ertismentului scris nu poate "i dispus mai (nainte de e"ectuarea unei cercetri disciplinare prealabile& 8ractica %udiciar a "ost constatat (n ceea ce pri#ete obli$ati#itatea acestei cercetri& .a decis ast"el c (n lipsa ei instan!a K #-a constata nulitatea deci'iei de des"acere a contractului de munc4 iar4 prin consecin! #-a admite contesta!ia i #-a dispune
@7

& Herban 7eli$rdeanu4 le$isla!ia muncii4 comentat #ol& JL 026200114 Lumina Le94 7ucureti 20014 p&,/&

1D

reinte$rarea (n "unc!ie=& Tot ast"el4 s-a decis < K cercetarea prealabil a "aptei ce constituie abatere4 ascultarea salariatului i #eri"icarea sus!inerilor sale4 (nainte de a i se aplica sanc!iunea disciplinar4 constituie o condi!ie esen!ial4 a crei aducere la (ndeplinire este obli$atorie4 deoarece sanc!iunea disciplinar poate "i aplicat numai dac cerin!a le$ii a "ost satis"cut& 8re#ederea le$al are caracterul unei msuri de protec!ie4 (n scopul de a pre#enii aplicarea unor sanc!iuni disciplinare ne%usti"icate& 3a (i $sete cu at>t mai mult ra!iunea (n ca'ul des"acerii contractului de munc4care repre'int cea mai $ra# sanc!iune disciplinar& ;n lipsa cercetrii prealabile i a #eri"icrilor pri#ind aprrile salariatului4 instan!a #-a trebui s constate nulitatea deci'iei de des"acere a contractului de munc4 iar4 prin consecin!4 s admit contesta!ia i s dispun reinte$rarea salariatului (n "unc!ie4 "r a mai intra (n "ondul liti$iului4 deoarece s-a (ncalcat o pre#edere le$al i imperati#& 8unctul de pornire (n e"ectuarea cercetrii (l constituie con#ocarea4 (n scris4 a salariatului de persoana (mputernicit de ctre an$a%ator s reali'e'e aceast opera!iune4 preci'>ndu-se obiectul4 data4 ora i locul (ntre#ederii 0art&2-1 alin&2 din Codul muncii1& ;n cursul cercetrii4 salariatul are dreptul s "ormule'e i s sus!in toate aprrile (n "a#oarea sa i s o"ere persoanei (mputernicite s reali'e'e cercetarea4 toate probele i moti#a!iile pe care le consider necesare precum i dreptul s "ie asistat4 la cererea sa4 de ctre un repre'entat al sindicatului al crui membru este 0art&2-1 alin&, din Codul muncii1& Numai nerepre'entarea salariatului la con#ocarea "cut "r nici un moti# obiecti# d dreptul an$a%atorului s dispun sanc!ionarea4 "r e"ectuarea cercetrii disciplinare prealabile 0art&2-1 alin&* din Codul muncii1& Aceeai solu!ie se impune4 credem4 i atunci c>nd salariatul d curs con#ocrii4 dar re"u' aprarea ori s scrie aa numita Knot e9plicati#=& ;ntr-un atare ca'4 apreciem4 urmea' s "ie "acut do#ada acestei situa!ii cu un proces #erbal (ntocmit de cei (mpurtrnici!i s e"ectue'e cercetarea& .-a pus problema dac nerepre'entarea salariatului con#ocat pentru cercetarea prealabil "r moti# obiecti# constituie4 prin ea (nsi abatere disciplinar care %usti"ic aplicarea unei sanc!iuni celui (n cau'& )spunsul a "ost ne$ati#4 apreciindu-se c sin$ura consecin! a nerespectrii const (n aceea c an$a%atorul poate 18 dispune sanc!ionarea "r a mai "i necesarea e"ectuarea cercetrii disciplinare prealabile &

,& Indi#iduali'area sanc!iunii


Constat>nd #ino#!ia salariatului4 dup e"ectuarea cercetrii prealabile 0sau dup constatarea imposibilit!ii e"ecturii ei datorit culpei celui (n cau'14 an$a%atorul urmea' s stabileasc sanc!iunea disciplinar& 3l are la (ndem>n urmtoarele criterii le$ale< - (mpre%urrile (n care "apta a "ost s#>rit - $radul de #ino#!ie a salariatului - consecin!a abaterii disciplinare - comportarea $eneral la ser#iciu - e#entualele sanc!iuni disciplinare su"erite anterior de ctre acesta 0art&2-0 din Codul muncii1 ;n toate ca'urile or$anul competent s aplice sanc!iunea #a trebui s se preocupe cu toat aten!ia de indi#iduali'area acesteia4 de do'area ei4 !in>nd seama de criteriile pre#'ute de
@8

& .abin Duicu4 op& cit& p& G-&

20

le$e4 deoarece numai o corelare %ust a sanc!iunii cu $ra#itatea "aptei este de natur s asi$ure reali'area rolului educati# i pre#enti# al rspunderii& )e'ult din te9tul art& 2,G alineat 1 din Codul muncii c sanc!iunea disciplinar se a"l (ntr-o anumit ordine4 de la cea mai uoar const>nd (n a#ertismentul scris4 p>n la cea mai se#er4 const>nd (n des"acerea disciplinar a contractului indi#idual de munc& 8rin urmare4 sanc!iunile se aplic $radual4 (n "unc!ie de "apta comis i de $radul de #ino#!ie al salariatului& Ni#elul culpei repre'int un element esen!ial (n stabilirea sanc!iunii disciplinare&

-& Termenele de aplicare a sanc!iuniunilor disciplinare


.unt re$lementate de art& 2-2 alin 1 din Codul muncii& Con"orm acestui te9t Kan$a%atorul dispune aplicarea sanc!iunii disciplinare printr-o deci'ie emis (n "orm scris4 (n termen de *0 de 'ile calendaristice de la data lurii la cunotin! despre s#>rirea abaterii disciplinare dar nu mi t>r'iu de / luni de la data s#>ririi "aptei=& 8ronun!>ndu-se asupra constitu!ionalit!ii pre#ederilor art& 1* alin , di Le$ea nr&161D20 0abro$at de codul muncii14 te9t (ns preluat (n mare parte de noua re$lementare4 Curtea Constitu!ional a re!inut4 mai (nt>i4 caracterul procedural al pre#ederii citate i "aptul c ea d e9presie unor principii $enerale ale dreptului muncii4 iar apoi4 c aceste termene sunt de prescrip!ie a rspunderii disciplinare& 3le constituie $aran!ii indispensabile derulrii contractului de munc at>t pentru an$a%at4 c>t i pentru cel care an$a%ea'& Te9tul articolului 2-2 alin 1 din Codul muncii re$lementea' dou termene di"erite (n interiorul crora an$a%atorul #a putea s sanc!ione'e salaria!ii #ino#a!i de nesocotirea normelor i re$ulilor care compun disciplina muncii< - unul de *0 de 'ile calendaristice - altul de / luni 8rimul termen cur$e de la data la care repre'entantul an$a%atorului persoan %uridic abilitat s aplice sanc!iuni disciplinare sau an$a%atorul persoan "i'ic a luat cunotin! despre s#>rirea abaterii 0printr-o not de constatare4 re"erat4 proces #erbal etc: a#>nd o dat cert4 prin (nre$istrarea (n re$istrul $eneral al unit!ii1& Cur$erea termenului de *0 de 'ile calendaristice conduce la prescrierea dreptului an$a%atorului de a aplica sanc!iuni disciplinare& Dac inter#ine totui sanc!ionarea4 aceasta #a "i nele$al& Termenul de / luni cur$e de la un moment obiect#< data s#>ririi abaterii disciplinare& ;n interiorul su an$a%atorul trebuie sia cunotin! de s#>rirea acestei abateri i tot aici se #a (ncadra i termenul de *0 de 'ile& ;n mod normal4 acest ultim termen #a (nceta antrior celui de / luni& Cel mult4 poate (nceta concomitent& 3#ident c i cur$erea acestui termen are drept consecin! prescrierea dreptului an$a%atorului de a-l sanc!iona disciplinar pe salariatul #ino#at& ;ntr-ade#r4 at>t termenul de / luni4 c>t i cel de *0 de 'ile sunt termene de prescrip!ie a rspunderii disciplinare& Aa "iind ele sunt susceptibile de (ntrerupere sau suspendare (n condi!iile dreptului comun&

/& Deci'ia de sanc!ionare


+rice sanc!iune disciplinar trebuie concreti'at4 materiali'at4 (ntr-un (nscris 0deci'ie14act unilateral al an$a%atorului& 21

;n con"ormitate cu art& 2-2 alineat 2 din Codul muncii4 sub sanc!iunea nulit!ii absolute4 (n deci'ie se cuprind (n mod obli$atoriu< a1 descrierea "aptei care constituie abatere disciplinar: b1 preci'area pre#ederilor din statutul de personal4 re$ulamentul intern4 contractul indi#idual de munc sau contractul coecti# de munc aplicabil care au "ost (nclcate de salariat: c1 moti#ele pentru care au "ost (nlturate "ormulate de salariat (n timpul cercetrii disciplinare prealabile sau moti#ele pentru care4 (n condi!iile pre#'ute de art& 2-1 alin& *4 nu a "ost e"ectuat cercetarea: d1 temeiul de drept (n ba'a cruia sanc!iunea disciplinar se aplic: e1 instan!a competent la care sanc!iunea poate "i contestat:& Aadar4 deci'ia de sanc!ionare4 pentru a "i le$al4 trebuie s con!in toate elementele enumrate (n te9tul citat& Lipsa uneia dintre ele #a atra$e nulitatea absolut a msurii dispuse de an$a%ator& 3#ident4 c pentru a "i #alabil4 deci'ia respecti# trebuie semnat de ctre persoana competent s aplice sanc!iunea i (nre$istrat (n re$istrul $eneral al an$a%atorului& 8entru a produce e"ecte4 deci'ia de sanc!ionare trebuie comunicat salariatului& Termenul este de cel mult - 'ile calendaristice de la data emiterii ei& 0art& 2-2 alin&* din Codul muncii1& Acest termen nu este unul de decdere4 adic necomunicarea (n cadrul su nu atra$e nulitatea sanc!ionrii& 3ste doar de recomandare: sanc!iunea pentru necomunicare const (n lipsa producerii e"ectelor& Dar dac ast"el trece termenul de / luni de la data comiterii "aptei deci'ia de sanc!ionare #a de#eni caduc& Comunicarea se "ace prin predarea deci'iei direct salariatului4 cu semntur de primire4 ori4 (n ca' de re"u' al primirii4 prin scrisoare recomandat4 la domiciliul sau reedin!a comunicat de acesta 0art&2-2 alin& - din Codul muncii1& )e#ocarea constituie un act %urisdic!ional4 deci'ia de sanc!ionare este re#ocabil& )e#ocarea constituie o mani"estare de #oin! necondi!ionat i inte$ral& 3a (i produce e"ectele retroacti# de la data emiterii actului re#ocat4 iar nu de la o dat ulterioar: 17 an$a%atorul nu poate condi!iona e"ectele re#ocrii de un termen "i9at unilateral &

2& 39ecutarea sanc!iunilor disciplinare


3ste di"erit (n raport de natura "iecreia dintre ele& Ast"el4 e9ecutarea a#ertismentului scris se consum prin (nsui actul comunicrii lui ctre cel sanc!ionat i notrii (n dosarul personal al acestuia4 dup ca'4 i (n re$istrul $eneral de e#iden! a salaria!ilor& .uspendarea contractului presupune interdic!ia salariatului de a se pre'enta la locul de munc4 deci imposibilitatea de a-i e9ercita sarcinile de ser#iciu4 iar ca o consecin! de a primi salariul& )etro$radarea (n "unc!ie (nseamn reparti'area altor sarcini de munc4 in"erioare celor a#ute anterior4 pe o perioad determinat dup care persoana respecti# re#ine la situa!ia de dinainte& .anc!iunile cu e"ect precumpnitor patrimonial4 implic e"ectuarea moodi"icrilor corespun'toare4 cu caracter temporar una p>n la * luni (n statele de plat4 dup ca' i
@7

& Curtea de Apel 7ucureti4 .ec!ia pentru con"licte de munc i liti$ii de munc4 dec& ci#& Nr& 1-,/6200*4 (n I)e#ista )om>n de dreptul muncii= nr&16200,4p& 1-*

22

de personal& Des"acerea disciplinar a contractului se e9ecut prin scoaterea din e#iden! a 18 persoanei sanc!ionate i prin neprimirea ei la lucru &

Capitolul VI Contesta!ia calea de atac (mpotri#a sanc!iunilor disciplinare 1& )e$lementare


Articolul 2-2 alin&- din Codul muncii pre#ede c< Kdeci'ia de sanc!ionare poate "i contestat de salariat la instan!ele %udectoreti competente (n termen de *0 de 'ile calendaristice de la data comunicrii&= Aadar4 (n con"ormitate cu te9tul citat4 orice sanc!iune disciplinar4 (ncep>nd cu a#ertismentul scris i termin>nd cu des"acerea disciplinar a contractului indi#idual de munc 0concedierea disciplinar1 poate "i atacat doar la instan!ele %udectoreti&

2& )e$uli procedurale de solu!ionare a contesta!iei


;n temeiul art&2 punctul c din Codul de procedur ci#il4 din punct de #edere material4 o atare competen! pentru %udecata (n "ond apar!ine tribunalelor& Contesta!ia este scututit de ta9 %udiciar de timbru i de timbru %udiciar&& )e$ula competen!ei instan!elor %udectoreti de a solu!iona pl>n$erea(mpotri#a sanc!iunilor disciplinare4 con"orm dreptului comun al muncii4 comport anumite e9ecp!ii& ;ntr-ade#r acte normati#e speciale4 pre#d alte or$ane cu o asemenea competen!&
@8

& A se #edea A?eor$?e 7re?oi4 39ecutarea sanc!iunilor disciplinare4 (n IDdreptul= nr&1-261DD04 p& ,/--/&

2*

Ast"el4 potri#it art&122 din .tatutul personalului didactic (n (n#!m>ntul preuni#ersitar4 persoanele sanc!ionate au dreptul de a constesta (n termen de 1- 'ile de la comunicare4 deci'ia respecti# la cole$iul de disciplin de pe l>n$ inspectorul colar4 pentru sanc!iunile const>nd (n obser#a!ia scris4 a#ertismentul4 diminuarea salariului de ba'4 cumulat4 c>nd este ca'ul4 cu indemni'a!ia de conducere4 de (ndrumare i control4 cu p>n la 1-5 pe o perioad de 1-/ luni i la cole$iul central de disciplin al Ministerului 3duca!iei i Cercetrii pentru celelalte sanc!iuni& ;n (n#!m>ntul superior pentru aceleai prime * sanc!iuni4 contesta!ia se adresea' cole$iului de onoare al institu!iei4 iar pentru celelalte * aceluiai cole$iu central de onoare al Ministerului 3duca!iei4Cercetrii i Tineretului& Acelai statut pre#ede c Kdreptul persoanei sanc!ionate de a se adresa instan!elor %udectoreti este $arantat= 0art&12-4alin&-1& .-a opinat4 (n le$tur cu acest te9t4 ca deoarece (n situa!iile date se contest ?otr>rea de sanc!ionare pronun!at de un or$an de %urisdic!ie special 0cole$ii de onoare sau de disciplin14 competen!a apar!ine nu instan!elor de drept comun 0tribunalelor14 ci celor de contencios administrati#4 de#enind aplicabil art&, din Le$ea nr&--,6200,& 39ercit>nd controlul asupra temeiniciei i le$alit!ii actului de sanc!ionare4 or$anul de %urisdic!ie este (ndrept!it i4 totodat 4obli$at (n ba'a rolului su acti# s e9amine'e cau'a sub toate aspectele de "apt i de drept& 3l poate respin$e pl>n$erea ca' (n care sanc!iunea se consider le$al de la data aplicrii ei sau o poate admite des"iin!>nd4 deci4 total i retroacti# sanc!iunea&

*& 8roblema (nlocuirii sanc!iunii disciplinare


+ problem contro#ersat pri#e:te posibilitatea or$anului de %urisdic!ie a muncii de a (nlociu sanc!iunea aplicat cu o alta mai uoar4 atunci c>nd este constatat c totui cel (n cau' a s#>rit o abatere disciplinar4 dar de o $ra#itate mai redus care nu %usti"ic sanc!iunea ma9im& Aceast contro#ers este $enerat de o #dit lacun a le$isla!iei muncii care nu indic solu!iile posibile (n %udecarea cilor de atac& Ini!ial4 instan!a suprem a decis c (nlocuirea sanc!iunii este inadmisibil deoarece 19 aplicarea sanc!iunilor disciplinare este resortul e9clusi# al conducerii unit!ii & Llterior4 sub in"luen!a ar$umentelor aduse (n literatura %uridic aceeai instan! a statuat c Kat>t or$anul administrati# ierar?ic superior sau or$anul de conducere colecti#4 (n situa!ia (n care solu!ionra' contesta!iile introduse (mpotri#a Ksanc!iunilor disciplinare=4 c>t i instan!a %udectoreasc4 (n ca'ul (n care solu!ionea' contesta!iile de aceeai natur introduse (mpotri#a des"acerii contractului de munc au4 deopotri#4 caracterul unor instan!e disciplinare in#estite cu %udecarea abaterii s#>rite (n raport de care i-a aplicat sanc!iunea contestat=& )ecunosc>nd or$anele de %urisdic!ie a munii un ast"el de caracter Kurmea' a i se recunoate implicit4 (n reali'area scopului le$ii4 dreptul de a aplica ele (nsele o sanc!iune prin (nlocuirea celei ini!iale4 ori de c>te ori se constat c sanc!iunea aplicat este prea se#er4 "a! de abaterea s#>rit4 dar care nu poate rm>ne nesanc!ionat=&;n moti#area acestei solu!ii se arat< KNici un te9t de le$e nu inter'ice acest drept or$anelor respecti#e4 situa!ie (n care urmea' a se aplica dispo'i!iile de drept comun ale le$isla>iei ci#ile4 care (ntre$esc pe cele ale Codului muncii&=
@9

& Tribunalul .uprem4 col&ci#&4 dec&nr&G2261D/,4 (n Cule$ere de deci'ii pe anul 1D/,4 p&122-12,

2,

8otri#it acestor dispo'i!ii (n situa!ia (n care se admite ac!iunea sau calea de atac e9ercitat4 sin$ura interdic!ie impus or$anelor de %udecat de "ond i de control %udiciardin punctul de #edere ce interesea' (n problema de "a!4 este de a nu crea peti!ionarului o situa!ie mai $rea dec>t aceea pe care a a#ut-o (nainte de a introduce ac!iunea sau de a declana calea de atac& +r4 admi!>ndu-se contesta!ia i (nlocuindu-se sanc!iunea cu o alta mai uoar4 se creea' celui (n cau' o situa!ie mai bun dec>t cea a#ut anterior& Dreptul or$anelor de %urisdic!ie nu re'ult (ns numai din dispo'i!iile le$ale4 ci (n primul r>nd4 din necesitatea reclamat de (nsi natura institu!iei rspunderii disciplinare4 deoarece dac nu s-ar recunoate or$anelor artate acest drept4 s-ar ani?ila (nsi reali'area scopului #i'at de institu!ia de drept respecti#& ;n situa!ia (n care se impune admiterea contesta!iei4 dar nu s-ar recunoate or$anului de %urisdic!iea muncii i dreptul de a (nlocui sanc!iunea aplicat cu o alta mai uoar (n ca'ul (n care se re!ine e9isten!a abaterii4 ci numai anularea sanc!iunii ini!iale4 ar (nsemna ca persoana #tmat s rm>n nesanc!ionat4 ceea ce este de neconceput deoarece4 pe de o parte conducerea unit!ii nu mai poate aplica o nou sanc!iune pentru aceai abatere celui (n cau' dup ce acesta a atacat pe calea contesta!iei deci'ia de sanc!ionare4 iar4 pe de alt parte4 anul>ndu-se sanc!iunea de ctre or$anul de %urisdic!ie i absoli#indu-l pe cel (n cau' de orice sanc!iune4 ?otr>rea a#>nd autoritatea de lucru %udecat4 or$anul de conducere nu mai poate aplica i din acest punct de #edere- #reo sanc!iune pentru aceai abatere celui #ino#at& + asemenea "inalitate ar "i contrar at>t le$ii4 c>t i caracterului educati# pe care solu!iile or$anelor de %urisdic!ie a muncii trebuie s-l aib4 cu at>t mai mult c>nd ele sunt c?emate s %udece abaterile de la disciplina muncii= Dup o practic (ndelun$at (n sensul celor de mai sus4 dup 1DD04 instan!a suprem a decis (n sens contrar4 re#enind la solu!ia adoptat (n 1D/,& Ast"el4 a re!inut c or$anul competent K(n ca'ul (n care solu!ionea' contesta!iile introduse (mpotri#a des"acerii disciplinare a contractului de munc sunt obli$ate s solu!ione'e liti$iul (n limitele con"erite de le$e& Aceasta (nseamn c instan!ele %udectoreti4 sesi'atecu contesta!ia an$a%atului (mpotri#a unei deci'ii de des"acere disciplinar a contractului de munc4 urmea' s con"irme msura4 dac se do#edete a "i temeinic i le$al sau s o anule'e (n ca'ul (n care constat c este ne%usti"icat& 3le sunt (ndrept!ite s adopte o alt solu!ie4 spre e9empu4 aceea de a (nlociu des"acerea disciplinar a contractului de munc cu o sanc!iune mai uoar& .olu!ia se impune deoarece stabilirea i aplicarea sanc!iunilor disciplinare este de atributul e9clusi# al conducerii4 ast"el c4 instan!ele nu a#eau cderea de a aplica persoanei (n cau' o alt sanc!iune disciplinar& Noua orientare a instan!ei supreme este sus!init (n literatura %uridic& Con"orm unor opinii4 dispo'i!iile cuprinse (n Codul muncii sunt norme care "i9ea' competen!a $eneral i material a or$anelor c?emate s stabileasc i s aplice sanc!iunile i au4 ca atare4 caracter absolut& ;n acest ca'4 (n con"ormitate cu cerin!ele principiului le$alit!ii4 (nclcarea acestor norme este lo#it de nulitatea absolut4 pentru c nici un alt or$an4 indi"erent de locul pe care (l ocup (n sistemul or$anelor statului 0(n respectarea principiului separa!iei puterilor1 Knu poate aplica sanc!iuni disciplinare=&

2-

Nu a e9ista nici anterior anului 1DGD i nici ulterior (n a"ara le$isla!iei speciale #reun act normati# care s dea (n competen!a instan!elor %udectoreti aplicarea de ctre ele (nsele a sanc!iunilor disciplinare atunci c>nd acestea sunt competente s solu!ione'e contesta!iile (n le$tur cu des"acerea disciplinar a contractului de munc& .e mai arat c (n dreptul comun al muncii sunt re$lementate doar or$ane de %urisdic!ie a muncii4 care nu constituie instan!e disciplinare4 de #reme ce nu solu!ionea' o ac!iune disciplinar "ormulat de ctre cal care an$a%ea'4 ci doar contesta!ia 0pl>n$erea salariatului (mpotri#a actului unilateral de drept al muncii14 prin care unitatea a dispus aplicarea unei atare sanc!iuni& 3ste ade#rat c nu e9ist nici un act normati# care s dea (n competen!aa instan!elor %udectoreti aplicarea se ctre ele (nsele a sanc!iunilor disciplinare4 dar nici care s inter'ic o asemenea acti#itate& Dar4 odat in#estit4 instan!a (n ba'a roului sa acti#4 trebuie s solu!ione'e cau'a sub toate aspectele sale 0i nu par!ial14 pe ba'a re$ulilor $enerale de procedur ci#il& Iar at>t (n apel4 c>t i (n recurs4 se pre#ede posibilitatea instan!ei de a pstra ori sc?imba4 (n tot sau (n parte4 ?otr>rea atacat& ;n aceste condi!ii aplicarea unei 0noi1 sanc!iuni disciplinare este consecin!a competen!ei sale de a solu!iona cau'a (n cile de atac& Nu poate "i #orba de o imi9tiune a or$anelor de %urisdic!ie (n prero$ati#ele disciplinare care prin natura lor4 apar!in e9clusi# an$a%atorului& ;ntr-ade#r4 prero$ati#a lui de a dispune sanc!ionarea (ncetea' odat cu aplicarea acesteia& Din aces moment intr (n %oc prero$ati#ele or$anelor in#estite de le$e cu controlul %urisdic!ional al actului de solu!ionare& Acest control4 (n lipsa oricrei limitri le$ale e9prese4 este de#oluti# i include dreptul or$anului %urisdic!ional de a pronun!a o solu!ie proprie& 8rintr-o alt deci'ie4 Curtea .uprem de Musti!ie4 "r a in"irma e9pres solu!ia din 1DD24 a re!inut c instan!ele proced>nd la (nlocuirea sanc!iunii des"acerii contractului indi#idual de munc4 cu o sanc!iune mai pu!in se#er4 propor!ional cu $ra#itatea abaterii pus (n sarcina contestatarei nu s-au substituit altei puteri (n stat< K 8entru a se considera c o instan! a depit atribu!iile puterii %udectoreti este necesar s se constate c ea a (ndeplinit un act pentru care era necompetent (ndeplinirea actului "iind speci"ic atributului e9clusi# al altei puteri de stat4 le$islati# sau e9ecuti# (nclc>ndu-se ast"el principiul separa!iei puterilor4 ceea ce este de natur s tulbure ordinea constitu!ional=& Instan!a suprem a mai preci'at c aceast conclu'ie Kse impune c?iar (n condi!iile e9isten!ei unei proceduri administrati#-%urisdic!ionale4 din moment ce ?otr>rea or$anului de %urisdic!ie administrati# este supus controlului %udectoresc al instan!elor 0de contencios administrati# sau al altei instan!e competente potri#it le$ii1& Ast"el4 implicit se re#ine la solu!ia anterioar care4 aa cum re'ult i din moti#area deci'iei "ostului Tribunal .uprem nr&/061D2G4 pre'int un dublu a#anta%< pe de o parte4 admi!>ndu-se contesta!ia i (nlocuindu-se sanc!iunea des"acerii contractului de munc cu o alta mai uoar se creea' celui n cau' o situa!ie mai bun dec>t cea a#ut anterior: pe de alt parte4 acesta nu rm>ne nesanc!ionat4 el s#>rind totui o abatere disciplinar& Totui i (n pre'ent practica nu este unitar& ;n timp ce unele instan!e consider c este posibil (nlocuirea unei sanc!iuni mai se#ere 0des"acerea disciplinar a contractului1 cu alta
0

20

&3ste #orba de acele acte normati#e aplicabile unor cate$orii speciale de personal 0ma$istra!i4 cadre didactice1 con"orm crora sanc!iunea disciplinar nu se aplica direct din actul conducerii unit!ii4 ci se aplic de ctre or$anele speciali'ate disciplinare 0consilii4 comisii etc1 i anume< Le$ea nr& G261DD2 pri#ind or$ani'area %udectoreasc4: .tatutul personalului didactic Le$ea nr&12G61DD2 etc&

2/

mai uoar4 altele dimpotri#4 aprecia' c nu e9ist o atare posibilitate moti#at "aptul c aplicarea sanc!iunilor disciplinare aste atributul e9clusi# al an$a%atorului& ;n "unc!ie de situa!ia cpncret4 opinm c instan!a competent (n solu!ionarea unei contesta!ii (mpotri#a sanc!ionrii disciplinare poate s< - con"irme msura sanc!ionrii4 dac se do#edete a "i temeinic i le$al: - s anule'e sanc!iunea (n ca'ul (n care se constat c este ne%usti"icat: - s (nlocuiasc sanc!iunea cu o alta mai uoar dac se constat c este prrea se#er4 "a! de $ra#itatea "aptei4 a (mpre%urrilor (n care a "ost s#>rit4 de $radul de 21 #ino#!ie al salariatului4 precum i "aptul c acesta nu a mai a#ut abateri &

Capitolul VII )eabilitarea salaria!ilor sanc!iona!i disciplinar 1& )eabilitarea disciplinar& Necesitatea re$lementrii
Codul muncii a (nlturat institu!ia reabilitrii disciplinare4 pe care a omis s o re$lemente'e& ;mprumutat din dreptul penal4 reabilitarea "ace s (ncete'e consecin!ele4 decderile i interdic!iile re'ultate din aplicarea unei sanc!iuni4 (ndeprt>nd4 inclusi#4 starea de recidi#& )eabilitarea disciplinar este rele#ant (n ceea ce pri#ete abaterile repetate4 care pot atra$e sanc!iuni mai aspre sau (n ceea ce pri#ete promo#area celui (n cau'4 etc& 3ste de neconceput c reabilitarea s "ie pre#'ut le$al4 (n anume condi!ii4 pentru orice condamnare de"initi# penal4 dar s nu "ie pre#'ut (n nici un mod (n ca'ul sanc!iunilor disciplinare& De aceea se impune4 de le$e "erenda completarea4 de ur$en! a Codului muncii (n sensul re$lementrii reabilitrii disciplinare4 put>ndu-se prelua4 c?iar (ntocmai4 art&1D din le$ea nr&161D20 0abro$at1& .olu!ii posibile p>n atunci<
1

& A se #edea 4 (n acest sens 4 i Claudia )ou4 op&cit& p&D1

22

an$a%atorul poate acorda4 unilateral4 pin act indi#idual4 bene"iciul reabilitrii disciplinare salaria!ilor sanc!iona!i: prin re$ulamentul intern4 ori prin contractul colecti# de munc pot "i pre#'ute condi!iile (n care #a inter#eni reabilitarea disciplinar&

2& )eabilitarea disciplinar (n actele normati#e speciale


.unt statute pro"esionale care re$lementea' pentru anumite cate$orii de personal4 (n anumite condi!ii4 reabilitarea disciplinar& De pild4 potri#it art& 12, din Le$ea nr&12G61DD2 pri#ind .tatutul personalului didactic pre#ede c (n ca'ul (n care cel sanc!ionat nu a mai s#>rit abateri disciplinare (n cursul unui an de la aplicarea sanc!iunii4 (mbunt!indu-i acti#itatea i comportamentul4 autoritatea care a aplicat sanc!iunea const>nd din obser#a!ie scris4 a#ertisment sau diminuarea salariului cu p!n la 1-54 pe o perioad de 1-/ luni poate dispune ridicarea i radiera sanc!iunii4 "c>nd men!iunea corespun'toare (n statutul personal de ser#iciu al celui (n cau'& Hi aceast dispo'i!ie (ns de"icitar: ea re$lementea' numai o reabilitare "acultati#4 nu i una de drept4 cu caracter obiecti#4 consecin! a trecerii unei anumite durate de timp& De asemenea4 potri#it art& 20 din Le$ea nr&1GG61DD pri#ind .tatutul "unc!ionarilor publici4 sanc!iunile disciplinare se radia' de drept4 dup cum urmea'< a1 (n termen de / luni de la aplicare4 sanc!iunea disciplinar const>nd (n mustrarea scris: b1 (n termen de un an de la e9pirarea termenului pentru care au "ost aplicate (n ca'ul sanc!iunilor const>nd (n K diminuarea drepturilor salariale cu --205 de o perioad de p>n la * luni=4 Ksuspendarea dreptului de a#ansare (n $radele de salari'are sau4 dup ca'4 de promo#are (n "unc!ia public pe o perioad de 1 la * ani= i (n Ktrecerea (ntr-o "unc!ie public in"erioar pe o perioad de p>n la 1 an4 cu diminuarea corespun'toare a salariului= c1 (n termen de 2 ani de la aplicare4 (n ca'ul sanc!iunii const>nd (n destituirea din "unc!ia public& Hi (n ca'ul medicilor Le$ea nr&*0/6200, pre#ede Kradierea= sanc!iunilor disciplinare4 care nu semni"ic altce#a dec>t reabilitarea de drept sau "acultati# a celor sanc!iona!i& Ast"el4 mustrarea4 a#ertismentul i #otul de blam se radia' (n termen de / luni de la data e9ecutrii lor4 iar inerdic!ia de a e9ercita pro"esia ori anumite acti#it!i medicale pe o perioad de o lun la un an se radia' (n termen de un an de la data e9pirrii perioadei de interdic!ie&

Conclu'ii
In conclu'ie4 rspunderea disciplinar este de natur contractual 0numai (nc?eierea unui contract indi#idual de munc d natere obli$a!iei de respectare a disciplinei muncii14 aceasta are caracter personal 0ce se deduce din caracterul intuitu personae al contractului 2G

indi#idual de munc14 nu este posibil raspunderea disciplinar pentru "apta altuia& )spunderea se transpune (ntr-o constr>n$ere4 e9ercit at>t o "unc!ie sanc!ionatorie c>t i una pre#enti# i educati# i a%ut la restabilirea ordinii (n unitate& Cumulul rspunderii disciplinare cu alte "orme de rspundere este posibil numai dac prin aceeai "apt au "ost (nclcate i alte rela!ii sociale4 autonome (n raport cu starea de ordine disciplinar&

Bibliografie 1& 8ro"& uni#& Ale9andru Biclea Dreptul muncii4 3ditura )osetti4 7ucureti4 200, 2& Ale9andru At?anasiu4 Lumini!a Dima Dreptul muncii4 3ditura All 7ecC4 7ucureti4 200*& Claudia Ana Moarc Costea4 Ana Maria Vlsceanu Dreptul indi#idual al muncii4 3ditura C&N& 7ecC4 7ucureti4 2010 ,& Vasile 8opa4 +ndina 8an Dreptul muncii comparat4 3ditura Lumina Le94 7ucureti4 200-

2D

-& Ion Traian Hte"nescu Tratat de dreptul muncii4 3ditura Oolters PluQer4 7ucureti4 2002 /& Codul muncii4 actuali'at 1 septembrie 2011&

*0