Sunteți pe pagina 1din 2

MICROECONOMIE I

Tema nr. 5 Prof. dr. Stelian STANCU Asist. drd. Anamaria ALDEA Problema 1. O firm are func ia costului c ( x, q ) = 2q x1 x 2 + x 2 a) Tehnologia firmei are randamente cresc toare, descresc toare sau constante la scal ? b) Care sunt func iile cererii de factori r1 ( x, q ) respectiv r2 ( x, q) ? c) Determina i func ia de produc ie a acestei firme. Problema 2. ntr-un restaurant, la prnz, n intervalul 12.00-13.00, num rul de sandwich-uri f cute (Q) depinde de num rul de muncitori (L). Se presupune c fiecare muncitor c tig 6 u.m. pe or i c un sandwich se vinde cu 4 u.m. S-a observat c num rul de muncitori i num rul de sandwich-uri, pe parcursul a mai multor zile, urmeaz o func ie de produc ie de forma: q = 4 L 0.25L2 . a) De c i muncitori are nevoie restaurantul n timpul prnzului pentru a- i maximiza profitul? b) Determina i profitul maxim al restaurantului. Problema 3. Num rul de studen i (S) i cafeaua (C) sunt considera i inputuri n sesiunea de examene (Q). Func ia de produc ie are forma Q = CS . Se presupune c pre ul unei cafele este de 3 u.m. i c bursa studentului este de 9 u.m. pe or . Calcula i cte cafele ar trebui s consume fiecare student astfel nct rezultatul s fie optim Problema 4. Pentru o frontier de produc ie dat , n ce puncte se poate realiza produc ia? a) n punctele din interiorul frontierei; b) n punctele din afara frontierei; c) n punctele de pe frontier sau din afara ei; d) Doar n punctele de pe frontier ; e) n punctele de pe frontier sau din interiorul ei. Justifica i r spunsul dat. Problema 5.

Dac func ia de produc ie a unei firme este dat de q ( K , L) = 4 e L + K 3 L2 : a) Care este mai mare: produc ia medie n raport cu for a de munc sau cea n raport cu capitalul atunci cnd L=3 i K=2? b) Determina i natura randamentelor la scal .

Problema 6. Determina i condi iile n care func ia de produc ie q ( K , L) = L K are randamente descresc toare la scal . Problema 7. Fiind dat func ia de produc ie q ( K , L) = L3 + K , s se determine: a) Cantit ile optime de factori de produc ie; b) Func ia de cost total. Problema 8. Fie o func ie de produc ie de forma q ( K , L) = LK + 2 L . a) Ar ta i dac produc ia marginal n raport cu factorul for descresc toare; b) Determina i natura randamentelor la scal ; c) Determina i func ia de cost total; d) Determina i func iile de cost total mediu i marginal. Problema 9.
Fie func ia de cost de forma c(r1 , r2 ; q ) = (ar1 + br2 )q . Determina i func ia de produc ie i desena i o izocuant reprezentativ .
1 2

de munc

este

Problema 10. Fie o func ie de produc ie de forma q ( K , L) = KL . a) Ar ta i dac produc ia marginal n raport cu factorul capital este descresc toare; b) Determina i natura randamentelor la scal ; c) Determina i cantit ile optime de factori; d) Determina i func ia de cost total; e) Determina i func iile de cost total mediu i marginal; f) Reprezenta i grafic familia de izocuante asociat func iei de produc ie.