Sunteți pe pagina 1din 5

Capitolul 5 1. In structura sa bilantul cuprinde doua parti: activul si pasivul.

Activul cuprinde urmatoarele elemente : Elemente de natura imobilizarilor corporale,elemente de stocuri(materii prime,produse,marfuri),clienti,active circulante banesti. 2. In structura sa bilantul cuprinde doua parti : activul si pasivul. Pasivul cuprinde urmatoarele elemente : Profitul sau pierderea reportata,rezerve,avansuri incasate in contul comenzilor,provizioane. 3. In ceea ce priveste forma de reprezentare legislatia in vigoare ( Directia a IV-a a Comunitatii Europene ) recomanda tarilor membre urmatoarele doua variante : Orizontala sub forma de cont si verticala sub forma de lista. 4. In ceea ce priveste situatia financiar-contabila cea mai reprezentativa , bilantul , se remarca trei perspective in ceea ce priveste interpretarea si integritatea lui : Conceptia juridica,conceptia economica si conceptia financiara. 5. Care dintre urmatoarele afirmatii este falsa ? Daca IMF> 1 , valoarea punerilor in functiune nu compenseaza integral amortizarea calculate plus valoarea scoaterilor din functiune. 6. Care dintre urmatoarele afirmatii este falsa ? Daca IMf > ICA , IV ,I Qe , creste viteza de rotatie a mijlocului fix.

Capitolul 6 1. Scaderea in dinamica a ratei stabilitatii financiare poate avea ca si cauza : Repartizarea profitului net. 2. Cresterea in dinamica a activului total (I at> 1) se poate realiza prin : Cresterea disponibilitatilor banesti. 3. Daca rata activelor circulante scade de la o perioada la alta atunci : Ponderea activelor circulante se pastreaza ca efect al modificarii valorii activelor circulante in acelasi ritm cu modificarea valorii activului total. 4. Rata stabilitatii financiare reflecta : Ponderea capitalurilor permanente in total surse de finantare.

5. Rata autonomiei financiare globale reflecta : Gradul in care firma dispune de capitaluri proprii in total patrimoniu. 6. Rata autonomiei financiare la termen masoara : Ponderea capitalurilor proprii in total capitaluri permanente. 7. Structura patrimoniala a unei intreprinderi nu este influentata de : Elasticitatea preturilor pe piata de referinta. 8. Care dintre urmatoarele relatii este adevarata : rni=rAi r ic r if 9. Rata creantelor ne releva : Informatii privind politica de credit comercial . 10. Care dintre urmatoarele relatii nu este adevarata : rSt+ r Cr+ rifc+ rDsp rin+ r ic+ rif= r Ai + rAc 11. Analiza structurii pasivului ofera informatii privind aspecte precum : Stabilitatatea financiara, autonomia financiara si gradul de indatorare. 12. Analiza structurii activului ofera informatii privind aspecte precum : Gradul de lichiditate al capitalului investit, destinatia acestuia si capacitatea intreprinderii de a-si modifica structura activelor. 13. Cresterea nivelului capitalului propriu se poate realiza prin : Cresterea rezervelor pe seama repartizarilor din profit net .

Capitolul 7 1. Atingerea si mentinerea echilibrului financiar pe termen lung se judeca dupa urmatoarea ecuatie : Active imobilizate= capital permanent. 2. Fondul de rulment se poate calcula ca si : Diferenta dintre activele circulante si datorii pe termen scurt. 3. Situatia cand fondul de rulment este pozitiv semnifica : Intreprinderea dispune de o marja de securitate care o poate proteja partial sau integral de efectele perturbarii ciclului de fabricatie/

4. Evolutia necesarului de fond de rulment nu este influentata de actiunea urmatorilor factori : Durata ciclului de exploatare.

5. Necesarul de fond de rulment pozitiv semnifica : Existenta unui surplus de nevoi ciclice in raport cu sursele ciclice posibil de mobilizat. 6. Care este formula de determinare a trezoreriei nete : FR-NFR

Capitolul 8 1. Dintre indicatorii enumerati care nu permite analizarea capacitatii de plata a intreprinderii ? Coeficientul de elasticitate . 2. Daca lichiditatile sunt sub limita minima necesara pentru o durata mai mare de timp aceasta inseamna : Incapacitatea de onorare a platilor imediate. 3. Lichiditatea se refera la : Capacitatea de a onora la timp obligatiile curente . 4. Lichiditatea curenta reflecta : Posibilitatea intreprinderii de a-si onora obligatile curente prin valorificarea integrala a activelor circulante. 5. Lichiditatea imediata reflecta : Posibilitatea intreprinderii de a-si onora obligatiile pe seama activelor de trezorerie. 6. Lichiditatea rapida reflecta : Capacitatea de a onora obligatiile curente din activele curente exclusiv stocurile. 7. Solvabilitatea se refera la : Capacitatea de a onora ( garantare) a platiilor pe termen mediu si lung. 8. Gradul de acoperire al serviciului datoriei reflecta : Capacitatea intreprinderii de a-si restitui imprumuturile. 9. Indicele de solvabilitate globala reflecta : Capacitatea de a-si acoperi obligatiile din activele proprii in caz de faliment.

Capitolul 9 1. Semnificatia ratei de rentabilitate economica este : Exprima eficienta capitlului social aflat la dispozitia intreprinderii (sau a unei parti a acestuia) indiferent de provenienta lui. 2. Care din corelatiile enumerate mai jos face posibila cresterea ratei de rentabilitate economica : Ritmul de crestere al rezultatului brut din exploatare sa devanseze ritmul de crestere al activului total. 3. Semnificatia ratei de rentabilitate financiara este : Capacitatea intreprinderii de a degaja profit net prin capitalurile investite in activitatea de exploatare-comercializare. 4. Care este interpretarea corecta care se poate dsprinde la analizarea creditului client ? Daca viteza de rotatie a creditului client( durata in zile) este mai mica decat viteza de rotatie a creditului furnizor( durata in zile) atunci nivelul intreprinderii se creaza un deficit de resurse financiare. 5. Accelerarea vitezei de rotatie a elementelor patrimoniale semnifica : Obtinerea unei cifre de afaceri mai mari la un consum total dat de resurse. 6. Intre factorii care determina imbunatatirea nivelului si evolutiei vitezei de rotatie a activului total sunt : Cresterea cifrei de afaceri intr-un ritm mai ridicat decat activul total. 7. Rata de gestiune a creditului client exprima : Numarul de zile in care intreprinderea isi incaseaza contravaloarea bunurilor facturate clientilor. 8. Rata de gestiune a creditului furnizor exprima : Numarul de zile in care intreprinderea achita contravaloarea bunurilor achizitionate de la furnizori. 9. Efectele sporirii vitezei de rotatie a stocurilor sunt : Eliberari de resurse materiale si financiare si sporirea masei profitului. 10. Numarul de rotatii al activului total prin cifra de afaceri reflecta : Randamentul utilizarii patrimoniului si nivelul de organizare.