Sunteți pe pagina 1din 6

Regimul politic ntre 1918-1938

n perioada interbelica - 1918-1938 - Romnia a traversat mai multe etape: a) 1919-1922 - etapa caracterizata prin resimtirea distrugerilor provocate de Primul Razboi ondial! b) 1922-1928 - perioada dezvoltarii relative" cnd Romnia #si re$ace potentialul economic" productia industriala si agrara creste treptat si se #nc%eie procesul de uni$icare #n plan politic si economic! c) 1929-1933 - marea criza economica caracterizata prin in$latie" soma&" pauperizare! d) 193'-1938 - perioada relansarii economice a Romniei datorita politicii protectioniste si a interventiei statului #n economie( n 1938 Romnia a atins punctul ma)im al evolutiei sale( Romnia a $ost #n perioada interbelica o tara mediu dezvoltata" o tara #n care ramura de baza era agricultura iar industria era #n ascensiune( *ocietatea romneasca a $ost si acum o societate a contrastelor" e)istand o mare di$erenta intre mediul urban unde locuiau cam 18+ din totalul locuitori si cel rural( Pre$acerile" avantul" progresele Romaniei #n perioada interbelica s-au datorat desavarsirii statului national Romnia are" ceea ce a sporit potentialul uman si material al tarii( Realizarea unirii celei mari la 1 decembrie 1918 a $acut din Romnia una din marile tari ale ,uropei( *upra$ata ei a crescut de la 13-(... /mp la 290(.'9 /mp" $iind a noua tara ca supra$ata #n ,uropa( Populatia tarii a a&uns la apro)imativ 18 mil( locuitori" din care circa -2+ erau romani" iar 28+ minoritati : mag%iari" germani" evrei" urcrainieni" sarbi" croati" tigani" etc( inoritatilor li s-au asigurat drepturi egale cu ale populatiei ma&oritare" drepturi cons$iintite prin decretele-lege din 1918" 1919" prin 1onstitutia din 1923" 2egea 3nvatamantului 192' si 1928 si prin 2egea ,lectorala 1924( Pentru integrarea si solutionarea problemei minoritatilor nationale" imediat dupa Primul Razboi ondial #n Romnia s-a in$iintat un subsecretariat de stat pentru minoritati( 5e asemenea" Romnia a acceptat tratatul minoritatilor inc%eiat la Paris #n timpul 1on$erintei de Pace( n solutionarea problemelor minoritatilor" guvernele Romaniei din perioada interbelica a avut drept model principiile consemnate #n acest domeniu de Rezolutia 6nirii de la 7lba3ulia" 1918( inoritatilor li s-a permis o reprezentare parlamentara si dreptul de a-si constitui partide proprii" ca de e)emplu : Partidul ag%iar - 1922" Partidul 8erman 1929" Partidul ,vreiesc - 1931( n perioada interbelica nu se produc modi$icari esentiale #n structura populatiei Romaniei( 9aranimea ramane principala clasa sociala :ocupa cam 8.+ din populatia tarii)( n cadrul ei se produce o crestere a categoriei de mi&loc" rezultat al re$ormei agrare din 1921" prin care 1"' milioane de $amilii de tarani au $ost improprietarite( n urma acestei re$orme" prin care au $ost e)propriate 4 mil( %a pamant" marii proprietari $unciari primesc o grea lovitura #n plan economic" care" corelata #n plan politic cu cea electorala din 1924" determina disparitia acestei clase( *e consolideaza burg%ezia" rezultat al dezvoltatii industriale( Predomina burg%ezia mica" mi&locie" cea comerciala" iar dupa 193' apare burg%ezia $inanciara si industriala( 1onsecinta a dezvoltatii industriale este si consolidarea clasei muncitoare romanesti( uncitorimea se concentreaza #n marile zone si orase industriale : ;alea Pra%ovei" ;alea <iului" =ucuresti" =rasov( 9ot acum se a$irma categoria $unctionarilor si mai ales intelectualitatea" care se anga&eaza plenar #n evolutia societatii romanesti(

6nirea de la 1 decembrie a necesitat masuri legislative" economice si politice de realizare a uni$icarii depline" a integrarii #n noile provincii #n statul roman( 7 e)istat o perioada de tranzitie" 1918 - 192." cnd organsime special creeate cum au $ost : *$atul 9arii" Parlamentul si 1onsilul 5irigent din 9ransilvania" 1omitetele 6nirii din =asarabia si =ucovina au asigurat integrarea pasnica a acestor teritorii romanesti #n statul national( n 192." prin decrete lege" aceste organsime regionale de tranzitie au $ost des$iintate( n plan economic uni$icarea s-a realizat prin stampilarea coroanelor si rublelor :1919) si prin 2egea 3mpozitului din 1921 prin care s-a $i)at un impozit unic"pentru toti cetatenii" #n $unctie de avere( n acelasi timp s-a introdus legea =ugetului de stat" valabila si pentru teritoriile nou integrate( n plan politic" inca din 1918" s-a introdus #n Romnia votul universal" egal" direct si secret pentru toti cetatenii de la 21 de ani( ,rau e)ceptati de la dreptul de vot militarii" magistratii si $emeile( 1onstitutia din 1844 nu mai corespundea noilor realitati romanesti de dupa unire" de aceea" #n 1923" 29 martie s-a adoptat o noua constitutie" care stabilea caracterul unitar" indivizibil si inalienabil al teritoriului romanesc( Prin constitutie sunt garantate drepturile minoriatilor de reprezentare parlamentara si #n toate institutiile si organele statului( n acelasi timp constitutia garanta libertatea constiintei si deplina egalitate tuturor con$esiunilor( 2egea electorala din 1924 introducea principiul primei electorale" partidul care obtinea la alegerile parlamentare cel putin '. + din locurile parlamentului primea o prima electorala care sa-i poate permite sa obtina ma&oritatea( 7ceasta masura a asigurat o stabilitate a guvernelor #n perioada interbelica( 6ni$icarea administrativa a statului roman s-a realizat prin legea administrativa din 1920" care impartea tara #n &udete" #n plase" #n orase" comune si sate( <udetele erau conduse de un pre$ect numit de 8uvern" plasele de catre un pretor" iar orasele si comunele de catre un primar ales de consiliile locale( 7ceasta lege punea #n aplicare si principiul descentralizarii - trans$erarea unor prerogative ale organelor centrale - 8uvern" autoritatilor locale( n 192' s-a elaborat 2egea 3nvatamantului care stipula gratuitatea si obligativitatea invatamantului elementar - - ani( Prin 1onstitutia de la 1923" Romnia era o monar%ie constiturionale" se$ul statului $iind regele" dar spre deosebire de ceea ce se prevedea #n 1844" prerogativele regelui slabesc" crescand acum rolul parlamentului( Regele continua sa $ie si #n perioada interbelica arbitrul vietii politice romanesti" el" impreuna cu guvernul reprezentand puterea e)ecutiva #n stat( ,l pierde dreptul de veto absolut( 5at $iind aportul monar%iei" #n special al regelui >erdinand #n Realizarea 6nirii de la 1 decembrie" prestigiul Romaniei creste si se intareste" #n perioada imediata unirii( 1a realizator al unirii" >erdinand" impreuna cu regina aria se incoroneaza #n 10 octombrie 1922 la 7lba-3ulia" ca regi ai Romaniei ari" la 1atedrala Reintregirii( onar%ia romana trece insa #n deceniul al treilea printr-o criza datorata $aptului ca principele mosteniror 1arol" datorita vietii sale particulare renunta #n 1920 la drepturile sale de urmas la tron( n 1924" la ' ianuarie" parlamentul voteaza legile prin care 1arol este inlaturat de la succesiune( ,ste desemnat ca succesor" $iul sau i%ai" care" minor $iind a necesitat constituirea unei regente care sa conduca pna la ma&oratul lui i%ai( Regenta si-a intrat #n atributiuni #n anul 192-" cnd" regele >erdinand moare( n 8 iunie 193." principele 1arol revine #n tara si" cu acordul 8uvernului taranist devine rege al

Romniei" prin #ncalcarea legii din 1924( 1arol al 33-lea :193.-'.) si-a mani$estat dorinta de a instaura un regim personal" de autoritate" toate actiunile" masurile sale din acesta perioada" #n urma instaurarii dictaturii personale erau subordonate acestui scop( Parlamentul a avut atributii sporite $ata de perioada anterioara" con$erite de constitutia din 1923( 3nstitutia parlamentara era tot puterea legiuitoare" structurat pe 2 camere : deputatii si senatul( ,l controla guvernul( Perioada interbelica romneasca se caracterizeaza printr-un sistem politic pluripartidist" $ata de cea anterioara cnd era bipartid( 7cum" cel mai puternic partid este P?2" reprezentantul burg%eziei" adeptul unei politici de dezvoltare prin e$ort propriu" a dezvoltarii industriale( P?2" prin $uziunea cu Partidul 6nirii din =ucovina a devenit primul partid cu adepti #n #ntreaga Romnie( ,l s-a a$lat la guvernare #n perioada 19221924 si #n perioada 1932-3- cnd a luat masurile politice si economice de desavarsire a uni$icarii Romniei si de redresare" relansare economica dupa criza dintre 1922-33( >orta acestui partid a $ost data si de liderii sai 3(3(1( =ratianu" ;intila =ratianu" 3(8( 5uca" 1onstantin 5inu si 8%eorg%e 9atarascu" precum si teoreticienii *te$an @eletin" ;intila =ratianu" i%ail anoilescu( 7l doilea mare partid din perioada interbelica este P?9" $ondat la 1. ianuarie 1924 prin $uziunea P?R din 9ransilvania si P9 condus de 3on i%alac%e( P9 se $ormase #n 1918 din initiativa unui grup de tarani" #nvatatori" care era primul partid ce e)prima initial interesele taranimii( =aza sociala a P?9 era taranimea" mica burg%ezie" intelectualitatea( 7cest partid a urmarit #n activitatea sa completarea constitutiei din 1923" aplicarea principiului descentralizarii( 7 urmarit apararea interesul taranimii" a intelectualilor" punnd pe prim plan dezvoltarea agriculturii( ,ra adeptul spri&inului capitalului e)tern" prin doctrina Aportilor desc%iseA( 5octrinarii sai au $ost 8%eorg%e @ane" ;irgil adgearu" iar conducatori: 3uliu aniu :$ost conducator al P?R) si 3on i%alac%e( P?9 s-a a$lat la guvernarea tarii intre 1928-31 #n plina criza economica si 1932-33( n perioada interbelica pe scena politica romneasca au $unctionat si partide de centru" intre care" cel mai important a $ost 2iga Poporului $ondat #n aprilie 1918 de catre generalul 7le)andru 7verescu" partid care #n 192. si-a luat numele de Partidul Poporului( Prestigiul sau a $ost sporit de personalitatea conducatorului sau" care si-a cstigat o mare popularitate #n timpul Primului Razboi ondial( Partidul s-a a$lat la guvernare intre 192.-21( 3ntre 1918-1938 #n politica romneasca s-au a$irmat si e)tremele politice : e)trema stnga si cea dreapta( ,)trema stnga a $ost reprezentata de P1R" constituit la 8 mai 1921 avnd ca ideologie mar)ismul( 7 $unctionat de la #nceput ca o sectie a 1ominternului" internationala a treia comunista" cu sediul la oscova" populariznd ideile acestuia( 5atorita ideilor promovate" aceea a autodeterminarii nationale #n 192' a $ost scos #n a$ara legii" urmnd sa lucreze #n ilegalitate pna #n 19''( =azele e)tremei drepte #n Romnia au $ost puse de 2iga 7pararii ?ational 1restine" organizatie #n$iintata #n 1923 de pro$esorul 7(1( 1uza( 7ceasta organizatie era anidemocratica" anti-semita" promovnd idei nationaliste( n 192- din 27?1 s-a desprins o grupare condusa de 1orneliu @elea 1odreanu intitulata 2egiunea 7r%ang%elului i%ail( n 193. 27 #si ia numele de 8arda de >ier si" datorita politicii" ideilor si mai ales a

asasinarii #n 1933 a prim-ministrului 3(8%( 5uca 8arda de >ier este declarata ilegala( n 1930 8arda de >ier se legitimeaza politic prin partidul A 9otul pentru tara A( 1on$runtarea intre democratie si tendintele autoritariste ale unor partide sau personalitati politice reprezinta o alta caracteristica a vietii politice interbelice( 7ceasta a $ost dominata" dupa cum am subliniat" de P?9 si P?2" ambele partide optau pentru democratia parlamentara" garantata de un monar% constitutional( 2iberalismul :neoliberalismul) doctrina P?2 #si propunea $aurirea unei economii capitaliste" prospere" #n care rolul principal revenea burg%eziei( n conceptia liberala acest lucru era posibil numai prin realizarea unei economii e$iciente" unei industrii puternice( 7ceasta urma sa se dezvolte prin utilizarea capitalului auto%ton" prin utilizarea bogatiilor tarii" prin limitarea in$luentei capitalului strain si dezvoltarea pietii interne si a prote&arii economiei de catre stat( P?9 promova o politica de #ntarire a statului taranesc" $iind adeptii statului agrar( taranistii erau adeptii patrunderii masive a capitalului strain( n perioada interbelica s-a mani$estat #n viata politica si teoria socialista" reprezentata de partidul social democrat" re$acut #n 192- sub 1onstantin 9itel Petrescu( 7ceasta teorie milita pentru re$ormarea societatii romnesti prin preluarea puterii politice de catre clasa muncitoare" $apt ce trebuia realizat #n cadrul democratiei parlamentare" #n urma unor alegeri libere( 2a polul opus e)istau gruparile politice de dreapta" reprezentat de legionari" adeptii unui sistem totalitar( ,i militau pentru realizarea unui stat national legionar de tip $ascist( 5octrina totalitara era reprezentata si de P1R" reprezentantul totalitarismului de stnga( n perioada interbelica se remarca doua tendinte" doua optiuni( 1urentul europenist si curentul traditionalist( *ocietatea parcurge un proces de modernizare #n perioada interbelica" de integrare #n valorile civilizatiei europene" iar #n plan politic drumul de la democratie la autoritarism" deceniul al 3;-lea marcnd amurgul democratiei romnesti(

EVOLUTIA VlETII SOCIALE IN RO ANIA !1918-19"#$ 2a nivel social" area 6nire din 1918 si activitatea re$ormatoare de dupa aceasta au generat mutatii semni$icative( 7st$el" a avut loc o crestere importanta a populatiei tarii" grevata insa" in vara anului 19'." de pierderile teritoriale( 7nul 192. 193. 19'. 19'1 ?umar de locuitori 1- 393 1'9 18 .20 894 19 933 8.2 13 001 -04 *upra$ata tarii 314 -1. /m2 314 -1. /m2 314 -1. /m2 190 198 /m2

Romania a devenit un stat de marime medie" a$landu-se" in ceea ce priveste populatia si supra$ata" pe locul 8 si respectiv 1. intre statele ,uropei( 1el mai important recensamant al populatiei s-a des$asurat in anul 193." cand au $ost numarati 18 .20 894 locuitori( 5intre acestia" -1"9+ erau romani" -"9+ mag%iari" '"1+ germani" '+ evrei" 3"2+ ruteni si ucraineni" 2"3+ rusi" 2+ bulgari" 1"0+ tigani" ."9+ turci" ."4+ gagauzi" ."3+ sarbi si croati" ."3+ polonezi" ."1+ greci" ."1+ tatari" ."3+ alte nationalitati( Romania a incetat sa mai $ie un stat de emigratie" mai ales dupa ce" in 1920" a $ost adoptata o lege ce cons$intea libertatea emigrarii( Pana in 1938" s-au asezat in Romania 28 08. cetateni straini si au plecat 11 -.9 cetateni romani( area ma&oritate a populatiei" in procent de -8"9+" a continuat sa traiasca in lumea satelor( Restul" de 21"1+" era concentrata in orase" ca =ucuresti" cu 43. ... locuitori" sau 1ernauti" 8alati si lasi cu cca '.. ... locuitori $iecare( . statistica din 193." privind repartitia $ortei de munca pe pro$esiuni" arata ca -2"3+ dintre locuitori lucrau in agricultura" 9"'+ in activitati industriale" '"8+ erau $unctionari" iar '"2+ se ocupau de comert si credit( >iecare provincie unita cu patria-mama" in anul 1918" a avut" in acest conte)t" elemente speci$ice ale structurii sociale( 3n =asarabia" taranimea era numeroasa" iar intelectualitatea redusa" dar activa din punct de vedere politic( 3n =ucovina" marea ma&oritate a intreprinzatorilor capitalisti era de origine straina-germana sau evreiasca( 9aranimea se ocupa in special cu cresterea vitelor( 3n 9ransilvania" dominau burg%ezia mica" industriala si comerciala" dar si taranimea si lucratorii industriali( 7cestea au contribuit la cresterea" in ansamblul structurii sociale" a rolului si importantei burg%eziei si muncitorilor" categorii sociale intre care s-a stabilit relatia sociala $undamentala in perioada interbelica(

%O%ULATIA RO ANIEI ARI IN 193# Pentru perioada interbelica singurul recensamant complet al populatiei Romaniei a $ost $acut in 193." restul re$erintelor statistice sunt numai estimative( 1on$orm acestuia" populatia tarii era de 18(.02(894 de persoane" mai mult cu 2"0 milioane $ata de populatia estimata a anului 192.( 5in punct de vedere al compozitiei etnice" romanii reprezentau ma&oritatea populatiei" atat inainte de primul razboi mondial" cat si dupa s$arsitul acestuia" reprezentand apro)imativ 92+ in ;ec%iul Regat si circa -.+ din totalul populatiei Romaniei intregite in 192.( 3n razboi au murit circa 330(... de soldati" care impreuna cu populatia civila ucisa in timpul luptelor" reprezenta o zecime din populatia Romaniei( Pierderile de populatie datorate razboiului au $ost compensate de cele 8"0 milioane de locuitori care se adaugau la populatia ;ec%iului Regat in urma arii 6niri( Populatia Romaniei numara in 1919 14(20.(... milioane de locuitori" dintre care 3.+ nu erau etnici romani: - ag%iari 19"3+" -,vrei 0"3+ -6craineni '"-+

-8ermani '"3+ >ata de perioada de dinainte de razboi" numarul romanilor care traiau in a$ara $rontierelor statului roman scade semni$icativ: 20.(... in 6(R(*(*(" 23.(... in 3ugoslavia" 4.(... in =ulgaria" 2'(... in 6ngaria( inoritatile nationale se gaseau preponderent in provinciile istorice revenite la patria mama: -mag%iari: 29+ din populatia 9ransilvaniei si 23+ din cea a 1risanei si aramuresului! -germani: 2'+ din locuitorii =anatului si 8+ din cei ai 9ransilvaniei! -evrei: 3.+ din populatia urbana din =ucovina" 2-+ in =asarabia si 23+ in oldova( 5upa 1918 au avut loc si emigrari in strainatate" nesemni$icative totusi: -2..(... de mag%iari din 9ransilvania in 6ngaria! -'2(... de turci din 5obrogea in 9urcia! -4-(4'4 de emigranti au plecat in *(6(7" in deceniul 1921-193." ma&oritatea $iind evrei( 7 avut loc si o imigratie in Romania: 22(... de evrei din 6(R(*(*( au trecut intre anii 1918-1921 in =asarabia! in anii B2. apro)imativ 2.(... de romani" care emigrasera in *(6(7( inainte de razboi" au revenit in 9ransilvania si =ucovina( Populatia Romaniei traia in marea ei ma&oritate in mediul rural( 7st$el" in 192. ea reprezenta --+ din totalul populatiei(

S-ar putea să vă placă și