Sunteți pe pagina 1din 1

UNITATEA SC Leonard SRL

Sediul Macin Jud. Tulcea

EXEMPLAR 1
Se nmneaza persoanei
ncadrate

NOT DE LICHIDARE
Numele ___________________ Prenumele ___________________
Nr. matricol ____________ funcia __________________________ locul de
munc _____________________________________.
Posed carnetul de munc : seria _______ nr. _____________________
Motivul ntocmirii notei de lichidare 1 ___________________________________
la data de __________________________
1
Se nscrie motivul lichidrii: desfacerea contractului de munc conform
art. ______ din Codul Muncii etc.
Natura
debitului *

Titlu executor **
(natura, numarul,
data, emitentul)

Suma datorat
la data emiterii
notei de lichidare

Creditorul
(numele i adresa)

ef compartiment financiar contabil ***