Sunteți pe pagina 1din 1

Explicatii: Provizioane deductibile

In conditiile blocajului fianciar actual, perioada de recuperare a creantelor este din ce in ce mai indelungata. Emiterea facturii catre clienti genereaza venituri impozabile si TVA de plata in conditiile neincasarii facturii. Chiar daca venitul se considera realizat, lipsesc banii pentru plata impozitelor. Unii profesionisti contabili nu utilizeaza ca si instrument curent de lucru constituirea de provizioane pentru deprecieri, consideram util tratamentul fiscal aplicabil provizioanelor constituite pentru neincasarea facturilor. Analizand prevederea legala stabilita de art. alin. !"# litera c#, incepand cu data de " ianuarie $$% sunt deductibile in procent de &$' din nivelul creantei, provizioanele ce indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii( ) ". sunt inregistrate dupa data de " ianuarie $$*+ . sunt neincasate intr,o perioada ce depaseste -$ de zile de la data scadentei+ &. nu sunt garantate de alta persoana+ *. sunt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata contribuabilului+ .. au fost incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului/. 0 eroare frecventa la constituirea acestor provizioane este faptul ca unii contribuabili aplica deducerea de &$' la intreaga valoare neincasata a facturii, omitand faptul ca TVA nu este un venit, chiar daca se va incasa de la client. E1emplu( societatea A 234 a facturat o prestare de servicii in valoare de ".$$$ lei 5 TVA "6' 7 total factura "."6$ lei. 2ocietatea constituie un provizion in suma de "."6$ lei 1 &$' 7 &.- lei, considerandu,l integral deductibil la calculul impozitului pe profit. l Analizand punctul . a conditiei prevazute de art. din Codul fiscal mai sus amintit, observam ca acest &$' s,a aplicat si pentru "6$ lei valoarea TVA,ului, insa aceasta suma este nedeductibila. l Valoarea corecta a provizionului deductibila este ".$$$ lei 1 &$' 7 &$$ lei. In cazul de fata, economia asupra impozitului pe profit este de &$$ lei 1 "%' 7 *8 lei. 2igur aceasta este metoda cea mai uzuala in practica, insa incertitudinea privind neincasarea acelei creante se aplica pentru toata factura de "."6$ lei. l 9rin urmare, profesionistul contabil va constitui un provizion in valoare de "."6$ lei din care va deduce &$$ lei. 0bservatia principala ar fi de ce sa consituim un provizion nedeductibil ce va conduce la o plata suplimentara de impozit pe profit, lucru eronat. Vom demonstra in urmatorul e1emplu. l Contribuabilul nostru ce a emis aceasta factura nu mai are nici o alta activitate, se solicita influenta asupra impozitului pe profit in cazul unei constituiri de provizion deductibil de &$$ lei si in cazul constituirii de provizion de "."6$ lei deductibil partial &$$ lei. In aceasta a doua situatie valoarea cheltuielii nedeductibile este de 86$ lei. Cazul a# :aza calcul impozit pe profit 7 total venituri ! ".$$$ lei# ; total cheltuieli !&$$ lei # 7 -$$ lei Impozit pe profit datorat 7 -$$ 1 "%' 7 "" lei. Cazul b#( :aza calcul impozit pe profit 7 total venituri !".$$$ lei# ; total cheltuieli ! "."6$ lei# 5 cheltuieli nedeductibile !86$ lei# 7 -$$ lei Impozit pe profit datorat 7 -$$ 1 "%' 7 "" lei