Sunteți pe pagina 1din 67

Parlamentul Romniei

Comisia juridic, de disciplin i imuniti

Bucureti, 10.12.2013 Plx 581/2010

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAILOR

V naintm, alturat, Raportul asupra Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby trimis spre dezbatere, n fond, Comisiei juridice, de disciplin i imuniti, cu adresa Plx. nr. 581/2010 i nregistrat cu nr. 31/945/2010 din 11 noiembrie 2010. n raport cu obiectul i coninutul su, propunerea legislativ face parte din categoria legilor ordinare.

PREEDINTE, Bogdan Liviu CIUC

Parlamentul Romniei
Camera Deputailor
Comisia juridic, de disciplin i imuniti
Bucureti, 10.12.2013 Plx 581/2013

RAPORT asupra Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby n conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputailor, republicat, Comisia juridic, de disciplin i imuniti a fost sesizat spre dezbatere n fond, cu Propunerea legislativ privind organizarea activitii de lobby, trimis cu adresa nr. Plx.581 din 9 noiembrie 2010 i nregistrat cu nr. 31/945/2010 din 11 noiembrie 2010. Conform prevederilor art. 75 din Constituia Romniei, republicat, i ale art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputailor, republicat, Camera Deputailor este Camer decizional. Senatul, n calitate de prim Camer sesizat, a respins iniiativa legislativ, n edina din 11 octombrie 2010. Comisia pentru administraie public, amenajarea teritoriului i echilibru ecologic, a avizat negativ iniiativa legislativ. Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 456 din 19 aprilie 2010, a avizat favorabil iniiativa legislativ. Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 2163 din 21 noiembrie 2013, propune Parlamentului s se pronune asupra oportunitii adoptrii acestei iniiative legislative. Propunerea legislativ supus dezbaterii are ca obiect de reglementare organizarea activitii de lobby realizat de persoane fizice sau persoane juridice, obiectul activitii de lobby, interdiciile n desfurarea activitii de lobby, nregistrarea acestei activiti, raspunderile i sanciunile aferente, fiind parte important a procesului de creaie a legislativului unui stat democratic i elementul cheie n raportul dintre legislativ, executiv, administraie local i sectorul privat, n vederea creterii gradului de implicare a cetenilor n actul de decizie, a transparenei procesului decizional i a responsabilizrii autoritilor publice. n conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputailor, republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplin i imuniti au examinat propunerea legislativ, n edina din 9 decembrie 2013. 2

Din totalul de 27 membri ai Comisiei juridice, de disciplin i imuniti, au participat la dezbateri 23 deputai. n urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplin i imuniti au hotrt, cu unanimitate de voturi, sa propun plenului Camerei Deputailor adoptarea Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby, cu amendamentele admise, redate n Anexa, care face parte integrant din prezentul raport. n raport cu obiectul i coninutul su, iniiativa legislativ face parte din categoria legilor ordinare

PREEDINTE, Bogdan Liviu CIUC

SECRETAR,
Theodor-Ctlin NICOLESCU

ef Serviciu, Ciprian Bucur

Anex AMENDAMENTE ADMISE Nr. crt. 1.


Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby Amendamente Motivare

LEGE privind organizarea activitii de lobby Nemodificat

2.

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmtorul cuprins: Art. 1. Obiectivul prezentei legi (1) Prezenta lege reglementeaz modul de desfurare a aciunilor de influenare a activitii puterii legislative i a celei executive, aciuni desfurate in favoarea unei tere pri, n baza unui contract de lobby. Art. 1. Obiectivul prezentei legi (1) Nemodificat

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

(2)Obiectivul acestei legi este de a (2)Obiectivul prezentei legi este de a stabili stabili modul n care trebuie s se modul n care trebuie s se desfoare relaiile desfoare relaiile dintre autoritile dintre autoritile publice i profesionitii n publice i lobbyti, de a populariza lobby sau societile profesionale de lobby, activitatea de lobby i de a reglementa in aceast activitate. scopul promovarii si reglementarii activitatii de lobby .
Autor: Comisia juridica, de disciplina si imunitai

(3) Nici o prevedere a acestei legi nu (3) poate ngrdi dreptul Romniei: a) de a se adresa n scris organelor statului; b) de a-i exprima o opinie personal;

Nici o prevedere a prezentei legi nu

cetenilor poate ngrdi dreptul cetenilor Romniei:

(a) Nemodificat

b) de a se asocia;
Autor: Comisia juridica, de disciplina

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby si imunitai

Amendamente

Motivare

c) de a se asocia, aa cum sunt prevzute c) de a ii exprima o opinie personal; aceste drepturi n Constituia Romniei.
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

d) de a si reprezenta legal interesele n faa autoritilor publice.


Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

3. Art. 2. Scopul activitii de lobby

2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins

Scopul unei activiti de lobby poate fi Art. 2. Obiectul activitii de lobby una din urmtoarele activiti, cu excepia cazurilor n care aceste activiti Lobby-ul are ca obiect una din urmtoarele devin contrare aprrii rii i siguranei activiti, cu excepia cazurilor n care naionale sau aduc atingere drepturilor i aceste activiti devin contrare intereselor libertilor fundamentale ale omului: de aprare a rii i securitii naionale 6

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

sau aduc atingere drepturilor i libertilor fundamentale ale omului:


Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai a)

n exercitarea iniiativei legislative: a)

retragerea, modificarea si/sau

retragerea, modificarea, adoptarea sau completarea, adoptarea sau abrogarea, abrogarea, dup caz, a unei legi, hotrri dup caz, a unei legi, hotrri sau moiuni sau moiuni de ctre Camera Deputailor de ctre Camera Deputailor i/sau Senat, a i/sau Senat, a unui decret emis de unui decret emis de Preedintele Romniei, Preedintele Romniei, a unei hotrri a unei hotrri sau ordonane emise de sau ordonane emise de ctre Guvern, ctre Guvern, sau a altui act administrativ sau a altui act administrativ emis de emis de ctre autoritile administraiei ctre autoritile administraiei publice publice centrale sau locale; centrale sau locale;
Autor: Comisia juridica, de disciplina si imunitai

b) n exercitarea de ctre Guvern a b) exercitarea de ctre Guvern a funciei de funciei de strategie, aplicare a strategie, aplicare a programelor de programelor de dezvoltare economic a dezvoltare economic a rii, pe ramuri i rii, pe ramuri i domenii de activitate, domenii de activitate, realizare a politicii n 7

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

realizare a politicii n domeniul social, domeniul social, ct i a funciei de ct i a funciei de administrare a administrare proprietii statului, precum i a proprietii statului, n precum i n elaborarea i implementarea

elaborarea i implementarea de ctre de ctre ministere a politicilor i strategiilor ministere a politicilor i strategiilor din din domeniile specifice de activitate; domeniile specifice de activitate; c) declanarea procedurilor
Autor: Comisia juridica, de disciplina si imunitai

de c) procedurile de stabilire a obiectului unui condiiile legii;


Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

stabilire a obiectului i de organizare, referendum i de organizare a acestuia, n n condiiile legii, a unui referendum;

d)nominalizarea,

audierea

sau d) Nemodificat

confirmarea unei persoane ntr-o funcie public care este aleas de Camera Deputailor i/sau Senat, de autoritile administraiei publice locale, inclusiv 8

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

dac este numit de ctre autoritile administraiei publice centrale. e) precum si orice alt activitate de reprezentare ce nu este contrar legii si care este prevzut transparent n contractul de lobby.
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

4.

Art 3. In nelesul prezentei legi, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarele semificaii:

3. Art. 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins : Art. 3 Definiii n nelesul prezentei legi, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarele semnificaii: a) activitatea de lobby - totalitatea aciunilor desfurate de un profesionist n lobby sau o 9

activitatea

de

lobby

nseamn

totalitatea aciunilor, desfurate prin

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

metode

legale,

pentru

influenarea societate

profesionala

de

lobby

pentru

activitii puterii legislative sau a celei influenarea deciziilor instituiilor publice sau executive, fie c este vorba despre autoritilor publice centrale sau locale aciuni instituii publice centrale sau locale, desfurate n favoarea unui client n schimbul aciuni desfurate n favoarea unei tere unui onorariu prevzut in contractul de lobby pri, lobby. n schimbul unor beneficii ce se cuvine profesionistului n lobby sau de
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

materiale, prevzute n contractul de societii profesionale de lobby .

- aciuni specifice activitii de lobby b)

Sunt

considerate

aciuni

specifice

inseamna orice comunicare oral sau activitii de lobby : scris, inclusiv electronic, adresat unor 1. orice comunicare oral sau scris, inclusiv reprezentani ai unei autoriti sau electronic, adresat unor reprezentani ai unei instituii publice, n favoarea unui client; a) informarea beneficiarilor asupra etapelor care trebui parcurse pentru atingerea obiectivului urmrit; 2. informarea beneficiarilor asupra etapelor care trebui parcurse pentru atingerea 10 instituii sau autoriti publice centrale sau locale sau n favoarea unui client;

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

obiectivului urmrit; b) cercetarea propus c) informarea beneficiarilor asupra 4. informarea beneficiarilor asupra i adunarea de 3. cercetarea i adunarea de informaii

informaii necesare ndeplinirii scopului necesare ndeplinirii scopului propus;

demersurilor ntreprinse i monitorizarea demersurilor ntreprinse i monitorizarea rezultatelor d) analiza activitii desfurat rezultatelor; de 5. analiza activitii desfurat de autoritile publice centrale i locale; 6. participarea la dezbaterile organizate de

autoritile publice centrale i locale; e) participarea la dezbaterile organizate

de autoritile publice centrale i locale autoritile publice centrale i locale asupra asupra crora se exercit activitatea de temelor care vizeaz obiectivul stabilit prin lobby; contractul de lobby;

11

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

f) dezvoltarea mass-media, publice; g)

atragerea sau

susinerii

dezvoltarea i atragerea susinerii publice

publice prin orice mijloace publicitare, prin orice mijloace publicitare, mass-media, conferine dezbateri conferine sau dezbateri publice;

contribuii la dezvoltarea strategiilor 8 contribuii la dezvoltarea strategiilor politice

politice i/sau economice i atragerea i/sau economice i atragerea sprijinului sprijinului formaiunilor politice pentru formaiunilor politice precum si a oricror atingerea obiectivului urmrit; h) persoane juridice pentru atingerea obiectivului urmrit; contacte directe cu reprezentanii 9. contacte directe cu reprezentanii puterii puterii legislative sau executive, fie c este legislative sau executive, fie c este vorba vorba despre autoritile publice centrale despre autoritile publice centrale sau locale; sau locale; i) lobby.
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

alte activiti conexe activitii de

10. alte activiti conexe activitii de lobby.

12

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

Nu sunt considerate aciuni specifice activitii de lobby urmtoarele tipuri de comunicri:

(a)comunicri fcute de o persoan oficial, n virtutea atribuiilor sale oficiale; (b)comunicri fcute de un

reprezentant al unei organizaii massmedia, n scopul strngerii i difuzrii de tiri i informaii ctre public; (c)comunicri fcute ntr-un discurs, articol, publicaie sau n alt form destinat aducerii la cunotina publicului, ori prin radio, TV sau alte 13

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

mijloace de comunicare; (d)comunicri fcute n favoarea Guvernului unei ari strine sau a unui partid politic strin; (e)comunicri fcute n vederea fixrii unei i ntlniri, alte a cererii de informaii urmrete oficiale; asemenea cereri

administrative, dac aceast cerere nu influenarea persoanelor

(f) mrturii depuse n cadrul audierilor organizate i desfurate potrivit legii; (g)comunicri trimise ca rspuns la 14

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

cererea unei persoane oficiale;

(h)

comunicri

care

nu

pot

fi legii

efectuate far a divulga informaii, care potrivit sunt secrete;

- client nseamn orice persoan fizic c) client - orice persoan fizic sau juridic. cu drept de vot, cu excepia: persoanelor In cazul persoanelor fizice acestea trebuie alese n funcie prin vot universal, membrii sa aiba varsta minima de 18 ani. Guvernului, persoanele numite n funcie de prirnul-ministru sau care nu pot face parte, potrivit legii, din partide politice precum i orice persoan juridic romn, singur sau n asociere, care angajeaz o alt persoan 15
Autor: Comisia juridica, de disciplina si imunitai

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

fizic sau juridic, pentru a desfura activiti de lobby n favoarea primei persoane, n schimbul unor compensaii bneti sau de alt natura. O persoan juridic ai crei angajai desfoar activiti de lobby n favoarea ei este, n acelai timp, client i angajator. In cazul unei asociaii de firme, care angajeaz alte persoane pentru a desfura activiti de lobby, client este asociaia respectiv i nu membrii si individuali; contractul de lobby nseamn acordul de d) contractul de lobby - acordul de voin voin prin care clientul ncredineaz prin care clientul ncredineaz unui unui lobbyst reprezentarea propriilor profesionist n lobby sau unei societi drepturi, opinii sau interese printr-o profesionale de lobby reprezentarea legal a activitate specific; propriilor drepturi, opinii sau interese printr-o activitate specific;
Autor: Comisia juridica, de disciplina si imunitai

16

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

-f irm de lobby nseamn o persoan e) muli angajai i care

societate

profesional

de

lobby

juridic romn, care are unul sau mai persoana juridic romn, care are unul desfoar sau mai muli angajai i care desfoar n care, cel puin unul dintre activiti de lobby n beneficiul unui activiti de lobby n beneficiul unui client client, altul dect persoana juridic si, respectiv; asociai/acionari este acreditat ca profesionist in lobby.
Autor: Comisia juridica, de disciplina si imunitai

- lobbyst de profesie nseamn acea f) profesionistul n lobby - acea persoan persoan care, n calitate de angajat al care este acreditat conform prezentei legi, unui client i n schimbul unor n acest sens si care n calitate de compensaii materiale sau de alt natur, reprezentant al intereselor unui client in presteaz servicii care implic mai mult schimbul unui onorariu presteaz servicii de o comunicare de tip lobby, dar nu i specifice activitii de lobby acea persoan ale crei activiti de lobby constituie mai puin de 20% din si imunitai
Autor: Comisia juridica, de disciplina

17

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

serviciile furnizate clientului su ntr- o perioad de 6 luni; reprezentant sau nseamn: membrii ai unei Se elimin i

autoriti publice senatorii,

instituii deputaii
Autor: Comisia juridica, de disciplina

comisiilor si imunitai

permanente, ai comisiilor de anchet i ai comisiilor speciale ale Parlamentului, membrii din Romnia ai Parlamentului European, Preedintele Romniei, membrii Guvernului, secretarii de stat, conductorii organelor de specialitate din administraia public central i din autoritile administraiei publice locale. 5. Art. 5. Activitatea de lobby

4. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 18

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

Art. 4 Activitatea de lobby (1) Activitatea de lobby poate fi (1) Activitatea de lobby poate fi desfurat desfurat de orice persoan fizic sau de orice persoan fizic sau juridic, dup juridic, dup nregistrarea acesteia n nregistrarea acesteia n Registrul Naional Registrul de Lobby. de Lobby, cu obligativitatea ndeplinirii condiiilor impuse de prezenta lege.
Autor: Comisia juridica, de disciplina si imunitai

(2)

Lobbystii de profesie i pot (2) Profesionistii n lobby isi pot desfasura activitatea, in una dintre urmatoarele forme de exercitare a profesiei:
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

desfura activitatea, la alegere:

(a)

individual, n calitate de

a) individual; 19

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

comerciant; (b) societi b) n cadrul unei societi profesionale de comerciale, cu sediul n Romnia, n lobby, cu sediul n Romnia, n calitate de calitate de asociat ori acionar, potrivit asociat ori acionar, potrivit legii; legii;
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

cadrul

unei

(c)

n calitate de lobbyst salarizat n

c) n calitate de profesionist in lobby n baza unui contract de munca ncheiat cu o societate prefesional de lobby;
Autor: Comisia juridica, de disciplina si imunitai

interiorul profesiei.

(3)

Pentru

deveni

lobbyst

de (3)

Pentru a deveni profesionist in o persoan fizic, trebuie s

profesie, o persoan fizic, trebuie s lobby, ndeplineasc urmtoarele condiii:

ndeplineasca urmtoarele condiii:


Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

20

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

(a) s

aib

capacitate

deplin

de a) nemodificat;

exerciiu;

(b)a absolvit studii superioare;

b) sa fie absolvent de studii superioare;


Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

(c)

nu a fost condamnat definitiv c) nu a fost condamnat definitiv pentru sau


Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

pentru infraciuni contra demnitii, infraciuni svrite cu intenie; autoritii instigare public; (d)

se bucur de o bun reputaie d) Nemodificat;

profesional i social; 21

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

e) a absolvit un curs de pregtire de educaionale, condiiile potrivit continu sistemul educaional; (f) Ordonanei Guvernului constituite ca

e) a absolvit un curs de pregtire n

scurt durat, organizat de instituii vederea acreditarii ca profesionist in lobby persoane organizat cu respectarea condiiilor prezentei legii, nr. prin
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

juridice de drept public sau privat, n legi .

102/1998 privind formarea profesional

nu a fcut obiectul unei decizii de f) este inscris in Registrul National de Lobby. radiere din Registrul de Lobby.
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

4.

Pentru

deveni

lobbyst

de

(4) Pentru a deveni societate profesionala de ndeplineasc urmtoarele condiii:


Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

profesie, o persoan juridic, trebuie s lobby, o persoan juridic, trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:

22

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

(a)

s aib n obiectul de activitate

a) Nemodificat

prestarea activitii de lobby; (b) cel puin de unul lobbyst dintre b) cel puin unul dintre administratori sau de lobby
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

administratori sau acionari s aib acionari s fie acreditat ca profesionist in calitatea profesie.

(c)

nu a fcut obiectul unei decizii de c) este inscris in Registrul National de Lobby radiere din Registrul de Lobby.
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

(5) O salariai.

societate

comercial

poate (5) Se elimina


Autor: Comisia juridica, de disciplina si imunitai

angaja lobbysti de profesie, n calitate de

23

Nr. crt. 6

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

5. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins Art. 5 Nu sunt considerate aciuni specifice activitii profesioniste de lobby urmtoarele tipuri de activiti: a)activiti fcute de o persoan oficial, n virtutea atribuiilor sale oficiale; b) activiti fcute de un reprezentant al unei organizaii mass-media, n scopul strngerii i difuzrii de tiri i informaii ctre public; c) activitati fcute ntr-un discurs, articol, publicaie sau n alt form destinat aducerii la cunotina publicului, ori prin radio, TV sau alte mijloace de comunicare; d) activitati fcute n favoarea Guvernului 24

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

unei ari strine sau a unui partid politic strin; (e) activitati care nu pot fi efectuate

far a divulga informaii, care potrivit legii sunt secrete; f) ncercarea de a influenta decizia

autoritilor publice centrale sau locale prin mijloace interzise de lege


Autor: Comisia juridica, de disciplina si imunitai

7 Art. 5. Inregistrarea lobby-stilor

6. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1)

In vederea nregistrrii activitii Art. 6. Inregistrarea profesionitilor in In vederea nregistrrii activitii de 25

de lobby se nfiineaz Registrul de lobby si a societilor profesionale de lobby Lobby. Acest registru va fi inut de oficiul (1)

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

registrului

comerului

de

pe

lng lobby se nfiineaz Registrul Naional de

Tribunalul Municipiului Bucureti. Modul Lobby. Acest registru va fi inut de ctre de organizare i funcionare a Registrului de Consiliul Naional profesionitilor n lobby. Lobby stabilesc prin hotrre a Guvernului. (2) Lobby: Acte necesare pentru nscrierea se
Autor: Comisia juridica, de disciplina si imunitai

(2) Documente necesare pentru nscrierea Lobby:


Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

unei persoane fizice n Registrul de unei persoane fizice n Registrul Naional de

a) cerere; b)copie act de identitate;

a) Nemodificat b) Nemodificat c) Nemodificat

c) cazier judiciar;

26

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

d)copie legalizat a diplomei de studii d) copie legalizat a diplomei de absolvire a superioare; studiilor superioare;

e) copie legalizat a dovezii privind e) dovada absolvirii cursului de sprecialitate n vederea acreditarii ca profesionist in absolvirea cursului de specialitate lobby, emis de catre Consiliul National al prevzut la art.4, pct 3 profesionistilor in lobby .
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

(3)Acte necesare pentru nscrierea unei (3) Documente necesare pentru nscrierea persoane juridice n Registrul de Lobby: unei societi profesionale de lobby n Registrul Naional de Lobby:
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

a) cerere; b)copie act constitutiv, cu

a) Nemodificat toate b) Nemodificat

modificrile i completrile ulterioare;

27

Nr. crt. c)

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

mputernicire

pentru c)

mputernicire desemnate

pentru s

persoana/persoanele reprezinte firma;

desemnate

s persoana/persoanele acesteia;

reprezinte societatea n cazul nregistrrii


Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

d)copie CUI;

d) Se elimin
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

e)

dovada faptului c cel puin unul e)

dovada faptului c cel puin unul dintre firmei este

dintre angajaii firmei este lobbyst de angajai/asociai/acionari ai profesie, nregistrat n Registrul de Lobby. Naional de Lobby.

profesionist in lobby, nregistrat n Registrul

Autor: Comisia juridica, de disciplina


si imunitai

(4)La inregistrarea in Registrul Naional de 28

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

Lobby, profesionitii n lobby sau societile profesionale de lobby vor primi un certificat de nscriere precum si acreditarea ca profesionist in lobby sau societate profesional de lobby.
Autor: Comisia juridica, de disciplina si imunitai

8 Art.

6.

Interdicii

desfurarea Se elimin
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

activitii de lobby Este interzis desfurarea activitii de lobby de ctre: (a) Membrii Parlamentului, membrii European, salariaii membrii organelor Parlamentului Guvernului,

administraiei publice centrale i locale;

29

Nr. crt. (b)

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

Ageniile sau regiile de stat,

directorii i membrii din conducerea acestora; (c) Orice operator economic n

cadrul cruia statul deine o participaie mai mare de 51 %, directorii i membrii consiliului de administraie al acestora; (d) Partidele politice i membrii

organelor de conducere ale acestora; (e) Societi comerciale, asociaii activitii regii i de

autonome, activitate de Lobby.

organizaii, desfurarea

fundaii care nu au n obiectul de lobby i nu sunt nregistrate n Registrul

30

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

2. Raportul va conine o list a tuturor contractelor ncheiate n anul respectiv, pentru flecare contract comunicndu-se cel puin urmtoarele informaii: a) Numele/denumirea clientului; b) Obiectivele concrete ale activitii de lobby desfurate; c) Deciziile autoritilor, care au fcut obiectul activitii de lobby; d) Lista mijloacelor folosite; e) Lista cu numele oficialitilor contactate n cadrul activitilor de lobby; 3. Societile care nu au nregistrat n decurs de un an niciun contract de lobby vor depune anual o declaraie pe proprie rspundere n acest sens la Registrul de 31

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

Lobby.

9 Art. 7. Radierea din Registrul de Lobby

7. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art. 7 Radierea din Registrul Naional de lobby Un profesionist n lobby sau o societate

Un lobbyst poate fi radiat din Registrul de Lobby, dac:

profesional de lobby pot fi radiai din Registrul Naional de lobby, dac:

a)

Lobbystului

i-a

fost

interzis a) profesionistului in lobby sau societii practicarea activitii de lobby printr-o hotrre judectoreasc definitiv;
Autor: Comisia juridica, de disciplina

practicarea activitii de lobby printr- profesionale de lobby i-au fost interzise o hotrre judectoreasc definitiv;

32

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby si imunitai

Amendamente

Motivare

(a) Lobbystul condiiile prezenta lege;

nu

mai la

ndeplinete b) profesionistul in lobby sau o societatea Art.5 din profesional de lobby nu mai ndeplinesc condiiile prevzute la art. 6 din prezenta lege;
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

prevzute

(b)Lobbystul nu respecta prevederile c) profesionistul in lobby sau raportare; nregistrrii contractului de

societatea lobby n

Art. 11 din prezenta lege, cu privire la profesional de lobby nu respect obligaia Registrul Naional de lobby
Autor: Comisia juridica, de disciplina si imuniti

d)La solicitarea lobbystului.

d) la solicitarea profesionistului n lobby sau a societatii profesionale de lobby ;


Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

c) profesionistului n lobby nu respect 33

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

condiiile privind pregtirea profesional iniial sau continu n conditiile prevzute prin hotrre a Consiliului Naional al profesionistilor n lobby;
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

d)Prin decesul profesionistului in lobby sau prin lichidarea societii profesionale de lobby.
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

2. Persoanele care posed legitimaii de Se elimin lobby au accesul liber n instituia


Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

respectiv. 3. Legitimaia se solicit n

baza Se elimin. 34

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

certificatului de nregistrare al societii de lobby, prevzut la art. 4 alin. 5 i al unei cereri prin care societatea face dovada existenei unui contract de lobby nregistrat n Registrul de Lobby care vizeaz instituia respectiv.

Autor: Comisia juridica, de disciplina


si imunitai

4. Legitimaia este nominal i nu este Se elimina transmisibil angajaii/asociaii/acionarii lobby. Se elimin. 5. Legitimaia se nnoiete anual.
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

ntre firmei de

Autor: Comisia juridica, de disciplina


si imunitai

10

Art 8. Inregistrarea activitii de lobby

8. Art. 8 se modific i va avea urmtorul cuprins: 35

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

(1) Lobbystii de profesie trebuie s Art.

nregistrarea

activitii

nregistreze fiecare activitate de lobby profesionitilor n lobby i a societilor angajat n Registrul Activitii de profesionale de lobby Lobby deschis la secretariatul fiecrei autoriti sau instituii publice. Aceast nregistrare trebuie fcut n termen de cel mult 15 zile lucrtoare de la ncheierea contractului de lobby.
(1) Profesionitii n lobby i societile

profesionale nregistreze inut de

de

lobby de

trebuie lobby

s n

contractul ctre

Registrul Naional al activitii de Lobby, Consiliul Naional profesionitilor n lobby .


Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

(2) Condiiile n care se efectueaz (2) Registrul Naional al activitii de nregistrarea activitii de lobby angajat Lobby este nregistrarea trebuie s cuprind: n condiii afiat pe site-ul Consiliului de transparen, autoritilor fiind la se stabilesc prin hotrre a Guvernului. profesionitilor n lobby i este administrat dispoziia tuturor 36 publice

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

locale sau centrale sau a persoanelor fizice (a) datele de identificare a lobbystului; sau juridice .
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

datele de identificare a clientului, cu enumerarea asociailor care dein fiecare mai mult de 20% din capitalul social, n cazul persoanei juridice; b) o copie a contractului de lobby; (c) descrierea intei/intelor activitii de lobby; (d) modul de desfurare a activitii de ctre lobbyst, precum i declararea principalelor probleme pe care le trateaz n numele fiecrui client al su. (3) In situaia n care, dup (3) nregistrarea prevzut la alin. (1) se

nregistrare, contractul ntre lobbyst i face in cel mult 15 zile lucrtoare de la data 37

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

clientul su a ncetat i nu se prevede ncheierii contractului de lobby ncheierea unui nou contract cu acest client lobbystul Lobby. (4) Procedura prin care se nregistreaz contractul de lobby se stabilete prin hotrre de ctre Consiliul profesionitilor n lobby
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imuniti

Autor: Comisia juridica, de disciplina


si imuniti

poate

solicita

anularea

nregistrrii din Registrul Activitii de

(5) In situaia n care contractul nregistrat n Registrul Naional al activitilor de lobby a fost suspendat, reziliat sau modificat, la solicitarea scris a oricreia dintre pri, se va face aceasta meniune n termenul prevzut la alin.(3).
Autor: Comisia juridica, de disciplina

38

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby si imuniti

Amendamente

Motivare

11

Art.9 Reguli fundamentale ale activitii de 9. Articolul 9 se modifica si va avea lobby urmatorul cuprins: Art. 9 Reguli fundamentale ale activitii profesionitilor in lobby sau a societilor profesionale de lobby (1) Lobbystii au obligaia de a: (1) Profesionitii in lobby sau societile
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

profesionale de lobby au obligaia de :

a) furniza autoritilor publice abilitate a) Nemodificat numele acestuia; 39 clientului a lor i modul n de desfurare activitii favoarea

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

b) a informa clienii cu privire la obligaiile b) Nemodificat ce le revin, conform prevederilor prezentului act;

(c)

nu folosi informaiile confideniale c) Nemodificat

primite de la client, n detrimentul acestuia;

d)

nu

promova

interesele

unor d) Se elimin.
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

competitori ai clientului, fara acordul expres al clientului su;

e) discerne informaiile primite din partea e) a analiza informaiile primite din partea clientului, n vederea oferii lor ctre clientului, n vederea oferirii lor ctre autoritile publice; autoritile publice in cadrul activitii de lobby;
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

40

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

f) informa clientul n cazul n care obiectivele urmrite de acesta sunt ilegale sau dac ncalc principiile activitii de lobby i n acest caz s refuze ntreprinderea unei aciuni;

f) a informa clientul n cazul n care obiectivele urmrite de acesta sunt ilegale sau dac ncalc principiile activitii de lobby .
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

(g)

nu

obine

informaii

prin e) Se elimin
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

mijloace ilegale.

h)respecta condiiile legale n cadrul procesului de obinere a informaiilor necesare activitii de lobby ;
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

41

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

i) reprezent profesionist i legal interesele clientului n relaia cu autoritile publice;


Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

(2) Lobbystilor le este interzis s fac (3) Profesionistului n lobby precum i activiti de lobby pe lng o autoritate a societii profesionale de lobby le este administraiei publice n care o rud a sa, interzis ca n desfurarea activitii de pn la gradul III inclusiv, deine o lobby pentru atingerea obiectivului stabilit funcie de conducere. prin contractul de lobby s ofere sau s promit beneficii autoritii necuvenite publice reprezentantului

centrale sau locale cu care se ntlnete n cadrul activitii de lobby n scopul obinerii pentru client a unor beneficii sancionate de legea penal.
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imuniti

42

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

(3) In activitatea desfurat lobbystilor Se elimin le este interzis sa promit, s ofere sau s solicite reprezentanilor autoritilor
Autor: Comisia juridica, de disciplina

publice cadouri, avantaje materiale sau si imunitai financiare, ori alte beneficii. 12 Art 10 . Relaia lobbyst - autoriti 10. Articolul 10 se modifica si va avea publice urmatorul cuprins: Art. 10 Relaia profesionistului n lobby sau a societii profesionale de lobby cu autoritile publice (1) Un lobbyst publice poate cere (1) Orice profesionist in lobby are dreptul la legitimaie individual emis de ctre Consiliul naional al profesionitilor n lobby. Legitimaia este individual i netransmisibil i se vizeaz anual de ctre Consiliul Naional 43 al profesionitilor n

autoritilor odat:

prezentarea

argumentelor sale n persoan, cel puin (a) n timpul unei activiti de lobby aferente unei decizii a Parlamentului, n faa unei comisii parlamentare;

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

(b) n timpul unei activiti de lobby lobby. aferente unei decizii a Guvernului, or a Ministerelor din subordine, n faa unei si imunitai persoane din conducerea ministerului respectiv;
n timpul unei activiti de lobby aferente unei decizii a administraiei publice locale, n faa autoritilor competente

Autor: Comisia juridica, de disciplina

(2)

Pentru

prezenta

personal (2) Persoanele care posed legitimaie de

argumentele sale, un lobbyst trebuie s profesionist n lobby emis de ctre adreseze o cerere scris autoritilor n Consiliul Naional al profesionitilor n cauz lobby au acces in instituia respectiv, n condiiile impuse de regulamentele interne ale acelei instituii .
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

(3)Conductorul autoritii publice poate (3) Dup inregistrarea contractului de decide liber cu privire la oportunitatea lobby in Registrul Naional al activitilor 44

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

organizrii

unei

astfel luat va

de de

lobby,

Consiliul

Naional

al

ntlniri.Hotrrea

fi profesionitilor in lobby va comunica o copie a acestui contract, cu meniunea c a fost nregistrat n Registrul Naional al activitilor de lobby, ctre secretarul general sau conductorul instituiei ce urmeaz sa fac obiectul activitii de lobby.
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

comunicat i lobystului solicitant.

(4) Lobbystul poate invita membri ai administraiei publice la trguri i Se elimina


Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

conferine n cadrul crora s desfoare activiti de lobby. (5) Lobbystul poate trimite materiale

explicative, publicaii tiinifice, studii de Se elimin fezabilitate ctre autoriti, n vederea


Autor: Comisia juridica, de disciplina

45

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

susinerii argumentelor sale.

si imunitai

13

11. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins: Art.11 (1) Formarea profesional a profesionitilor n lobby se asigur prin cursuri de specialitate de ctre furnizorii de formare profesional n domeniul lobbyului, autorizate i organizate de ctre Consiliul Naional profesionitilor n lobby pe baza criteriilor cuprinse in standardele de formare iniial sau continu n domeniu, elaborate de ctre Consiliu.
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

(2) In situaia n care cursul de formare profesionala, iniial sau continu, este organizat n baza parteneriatelor sau acordurilor ncheiate de Consiliu, acesta 46

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

are dreptul sa verifice modul de organizare si desfurare a cursurilor si de aplicare a standardelor continu, autorizaia cursuri.
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

de pentru

formare dreptul

iniial s

sau

avnd

retrag acestor

organizarea

14

12. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins: Art. 12 Consiliul Naional al

profesionitilor n lobby (1) n vederea organizrii activitii lobby profesionist Naional organism al se nfiineaz cu Consiliul in lobby, profesionitilor

autonom 47

personalitate

juridic, de interes public, cu sediul n

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

municipiul Bucureti.
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

(2) Consiliul Naional al profesionitilor n lobby este condus de un preedinte, 2 vicepreedini i un secretar.
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

(3) Consiliul Naional al profesionitilor in lobby se organizeaz i funcioneaz potrivit prevederilor prezentei legi, precum i ale regulamentului su de organizare i funcionare.
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

(4) Consiliul Naional al profesionitilor n lobby este format din 9 membri titulari i 5 48

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

membri supleani, alei prin vot direct sau prin reprezentare de profesionitii n lobby, n condiiile prevzute de Regulamentul de organizare i funcionare a Consiliului Naional al profesionitilor n lobby.
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

(5)n structura Consiliului Naional al profesionitilor in lobby funcioneaz un secretariat tehnic, alctuit dintr-un numr de persoane stabilit prin organigram i aprobat de Consiliul Naional al profesionitilor n lobby.
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

( 6) Consiliul Naional al profesionitilor in lobby se ntrunete lunar sau ori de cte ori este necesar, la convocarea preedintelui. 49

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

Autor: Comisia juridica, de disciplina


si imunitai

(7)

edinele

Consiliul

Naional

al

profesionitilor n lobby sunt publice, cu excepia cazului n care membrii si hotrsc altfel.
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

(8)

edinele

Consiliului

Naional

al

profesionitilor n lobby se desfoar n prezena a cel puin 7 membri i sunt publice, cu excepia cazului n care membrii si hotrsc altfel.
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

(9) Consiliul Naional al profesionitilor n lobby are urmtoarele atribuii principale:

50

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

a)promoveaz lobby n

activitatea

de

lobby

reprezint interesele profesionitilor in scopul din asigurrii calitii serviciilor domeniul lobby-ului,

conform prevederilor prezentei legi;


Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

b) elaboreaz standardele de formare n domeniul lobby-ului, pe baza celor mai bune practici internaionale n materie; c)avizeaz profesional programele iniiala si de formare a continua

profesionitilor in lobby ;
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

c)acrediteaz profesionitii in lobby , n condiiile prevzute de prezenta lege i de 51

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

procedura stabilit prin Regulamentul de organizare i funcionare a Consiliului;


Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

d) supravegheaz lobby-ului ;

respectarea

standardelor de formare n domeniul


Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

e) adopt

regulamentul

privind

organizarea i funcionarea sa; (10) Consiliul Naional al profesionitilor n lobby i acoper cheltuielile de organizare i funcionare din venituri proprii, dup cum urmeaz:

52

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

a)taxele

provenind

din

autorizarea

profesionitilor in lobby; b)donaii, sponsorizri, finanri i alte surse de venit, dobndite n condiiile legii; c) cotizaia profesionala stabilita prin hotrre; d)ncasri proprii; e)sumele provenind din amenzile aplicate ca sanciuni disciplinare; f)organizarea de cursuri de formare din vnzarea publicaiilor

profesional iniiala sau continu;

53

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

g) alte sume rezultate din activitatea Consiliul Naional al profesionitilor ]n lobby, stabilite prin regulament.
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

(11) Consiliul Naional al profesionitilor in lobby poate adopta prin regulament nfiinarea unor structuri teritoriale de reprezentare si organizare a activitii de profesionist in lobby.
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imuniti

54

Nr. crt. 15

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

Art. 11. Raportarea activitii de lobby (1)

Se elimin.
Autor: Comisia juridica, de disciplina

Pe perioada nregistrrii n Registrul si imunitai de Lobby, lobbystii sunt obligai s furnizeze raportri trimestriale ctre oficiul registrului tribunalul. comerului de pe lng Municipiului Bucureti.

Condiiile n care se efectueaz aceast raportare se stabilesc prin hotrre a Guvernului. (2) Raportul va conine: Se elimina (a) lista deciziilor autoritilor, care au fcut obiectul activitii de lobby; (b) obiectivele concrete ale activitii de lobby desfurate; (c) lista mijloacelor folosite; (d) lista cu numele oficialitilor contactate n cadrul activitilor de lobby; 55
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

numele clientului/clienilor. 16 Art. 12. Rspunderi i sanciuni 13. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Desfurarea activitii de lobby n alte condiii dect cele prevzute de prezenta Art. 13 Rspunderi i sanciuni lege constituie contravenie i se sancioneaz cu amend de la 3,000 lei la Rspunderea disciplinar a profesionistului 5,000 lei. in lobby intervine pentru urmtoarele abateri: Desfurarea activitii de lobby far respectarea prevederilor Art. 4 i Art. 5 a)nclcarea obligaiei de confidenialitate; constituie contravenie i se sancioneaz cu amend de la 5,000 lei 7,000 lei. b)refuzul de a rspunde cererilor formulate de autoritile judiciare, n cazurile Constatarea i sancionarea contraveniilor prevzute de lege; se efectueaz de ctre funcionarii anume autorizai ai direciilor generale judeene de c)refuzul de a restitui nscrisurile finane publice i control financiar de stat, ncredinate de pri; respectiv ai municipiului Bucureti. e)svrirea altor fapte care aduc atingere Soluionare plngerilor mpotriva probitii profesionale si care sunt sanciunilor stabilite prin procesul verbal de prevzute in Codul deontologic aprobat constatare a contraveniei se face potrivit prin hotrre de Consiliul Naional al prevederilor Ordonanei Guvernului nr. profesionitilor n lobby. 2/2001 privind regimul juridic al 56

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

contraveniilor, cu completrile ulterioare.

modificrile

Autor: Comisia juridica, de disciplina si imunitai

17

14. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins: Art.14 (1)Sanciunile disciplinare se aplic n raport cu gravitatea abaterii i constau n: a)observaie scris; b)amend de la 100 lei (RON) la 1000 lei c)suspendarea din calitatea de profesionist in lobby pe o durat cuprinsa intre o lun la 6 luni; d)ncetarea calitii de profesionist in lobby (2)Limitele amenzii prevzute la alin. (1) lit. b) se actualizeaz periodic de ctre Consiliul Naional al profesionitilor in lobby, n funcie de rata inflaiei. 57

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

Autor: Comisia juridica, de disciplina


si imunitai

15. Articolul 15 va avea urmtorul cuprins: Art.15 (1) Orice persoan interesat poate sesiza Consiliul Naional al profesionitilor in lobby, n scris, sub semntur si motivat, n legtur cu svrirea unei abateri dintre cele prevzute la art.13.

Autor: Comisia juridica, de disciplina


si imunitai

(2)Cercetarea abaterii se efectueaz n termen de cel mult 30 de zile de la data nregistrrii sesizrii, de ctre o comisie de disciplin alctuit dintr-un membru al Consiliul Naional al profesionitilor n 58

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

lobby, i 2 reprezentani ai profesionitilor in lobby, desemnai prin tragere la sori din Registrul Naional al profesionitilor in lobby. Membrii comisiei de disciplin sunt numii prin hotrre a Consiliul Naional al profesionitilor n lobby. Invitarea celui n cauz n vederea audierii este obligatorie. Profesionistul n lobby cercetat este ndreptit s ia cunotin de coninutul dosarului i s i formuleze aprarea. n caz de neprezentare, se va ncheia un proces-verbal semnat de membrii comisiei, din care s reias faptul c profesionistul n lobby a fost invitat i nu s-a prezentat la termenul stabilit.
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

59

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

(3)Dosarul de cercetare cu propunere de sancionare sau de neaplicare a unei sanciuni disciplinare se nainteaz Consiliul Naional al profesionitilor in lobby, care hotrte, n termen de 30 de zile, cu privire la rspunderea disciplinar a profesionistului in lobby.
Autor: Comisia juridica, de disciplina si imuniti

(4) Sanciunea disciplinara poate fi aplicat n termen de 30 de zile de la finalizarea cercetrii disciplinare, dar nu mai trziu de 6 luni de la data svririi abaterii disciplinare. Autor: Comisia juridica, de disciplina si imuniti 60

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

18

16. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins: Art. 16 (1) Hotrrea Consiliul national al profesionistilor in lobby de aplicare a sanciunilor poate fi atacat la instana de contencios administrativ competent, n termen de 15 zile de la comunicarea acesteia.
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

(2)Aciunea exercitat potrivit alin. (1) suspend executarea hotrrii atacate.


Autor: Comisia juridica, de disciplina si imunitai

(3)Hotrrea de aplicare a amenzii, rmas definitiv potrivit legii, constituie titlu executoriu. Neachitarea acestei amenzi n 61

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

termen de 30 de zile de la data rmnerii definitive a hotrrii de sancionare atrage de drept suspendarea din calitatea profesionist in lobby, pn la achitarea sumei.
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

19

17. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins Art. 17. Rspunderea civil sau penala a profesionistului in lobby poate fi angajat, n condiiile legii civile sau penale, pentru cauzarea de prejudicii, prin incalcarea prevederilor legale
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

20

Art.13 Dispoziii finale

18. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins

Prevederile din prezenta lege se Art.18 Dispoziii finale si tranzitorii completeaz cu dispoziiile Legii nr. 62

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

31/1990, legea societilor comerciale, In termen de 6 luni de la data intrrii n republicat, cu modificrile i completrile vigoare a prezentei legi, se nfiineaz ulterioare Consiliul Naional al profesionitilor in Prezenta lege intr n vigoare n lobby ,care va elabora regulamentul termen de 3 luni de la data publicrii n privind organizarea i funcionarea sa, Monitorul Oficial al Romniei. precum i standardele de formare n domeniul activitii profesioniste de lobby, ce vor fi publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imuniti

(2)n vederea constituirii primului Consiliul profesionitilor n lobby membrii acestuia vor fi desemnai prin hotrre a Camerei Deputailor, la propunerea Comisiei juridice, de disciplin i imuniti.
Autor: Comisia juridica, de disciplina

63

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby si imunitai

Amendamente

Motivare

(3) Primul Consiliu, denumit Consiliul Naional intermiar al profesionitilor n lobby, va fi constituit din 11 membri desemnai in condiiile prezentului alineat i are ca obiectiv organizarea alegerilor Consiliului Naional al profesionitilor n lobby si elaborarea regulamentului, n termen de 6 luni de la constituire .
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

(5) Pana la preluarea mandatului de catre Consiliul ales conform procedurii descrise la alin anterior, secretarul general al Camerei Deputatilor va pune la dispozitie baza materiala desfasurarii activitatii al Consiliului 64 national intermiar

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

profesionistilor in lobby.
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

(6) Prezenta lege nu ingradeste cu nimic accesul organizatiilor neguvernamentale, organizatiilor sindicale, organizatiilor sau a si socio-profesionale, adresa confesionale

oricaror persoane fizice sau juridice de a se nemijlocit institutiilor autoritatilor publice centrale sau locale.
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

(7) Deputaii si senatorii, consilierii judeeni sau locali, preedinii de consilii judeene sau primarii, organizaiile sindicale, socioprofesionale, confesionale sau politice pot reprezenta direct sau indirect interesele 65

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

alegatorilor sau membrilor acestora, dup caz precum si a oricror persoane fizice sau juridice, in relaia cu autoritile centrale sau locale sau instituiile publice fr obligativitatea profesionista formaliti.
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imunitai

ndeplinirii de lobby

procedurilor sau a altor

impuse de prezenta lege pentru activitatea

(8) Demnitarii, funcionarii publici sau angajaii contracte instituiilor de lobby sau n autoritilor calitate de publice centrale sau locale nu pot sa ncheie profesionist n lobby care au ca obiect activitatea de lobby n cadrul instituiilor unde i desfoar activitatea sau sunt angajai. 66

Nr. crt.

Textul Propunerii legislative privind organizarea activitii de lobby

Amendamente

Motivare

(9) Persoanele enumerate la alin. (7) care dein o funcie public electiv, n exercitarea mandatului, desfoar

activiti de reprezentare n relaia cu instituiile i autoritile publice centrale sau locale fr obligaia ndeplinirii altor formaliti.
Autor: Comisia juridica, de disciplina
si imuniti

67