Sunteți pe pagina 1din 19

Investete n oameni!

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane !!"# !$% &'a prioritar() $ *Educa+ia i formarea profesional( n spri,inul creterii economice i dezvolt(rii societ(+ii -azate pe cunoatere. Domeniul ma,or de interven+ie)$/% Dezvoltarea resurselor umane din educa+ie i formare. 0itlul proiectului) Formarea profesorilor de matematic( i tiin+e n societatea cunoaterii 1od contract) POSDRU2 3"2$/%2 S2 4 5%6 7eneficiar) Inspectoratul 8colar 9ude+ean 7i:or

;odulul

Abilitarea pe curriculum la decizia colii, la nivel interdisciplinar

CURRICULUM LA DECIZIA C LII

MATEMATIC I TIINE N SOCIETATEA CUNOATERII

GRUPA 1 _ BUCURESTI
Formator: Marius Prof/invatator Bulumac

1. CD / OPIONAL NOU INTERDISCIPLINAR ARIA Matematic i tiine sau aria aleas de ursa!"i titlul : CALCUL #ECTORIAL APLICATII IN $I%ICA &. CD-ul MATEMATIC I TIINE N SOCIETATEA CUNOATERII, tema
Inmultirea unui vector cu un scalar. Coliniaritate

2.1 Argument i viziune 2.2 Competene generale i specifice !"iective ca#ru i o"iective #e referin$% 2.& Activit%$i #e 'nv%$are 2.( Con$inuturi 2.) *valuarea 2.+ Descriptori 2., -esurse '. Pr(ie ) dida )i
Centrul de greutate.Aplicatii

*. Eseu )e+a)i , Curriculum la #ecizia colii - factor #e motiva$ie pentru o 'nv%$are #e calitate -. .i/li(0ra1ia

1. CD / OPIONAL NOU INTERDISCIPLINAR ARIA CURRICULAR2 Matematic i tiine sau aria aleas de ursa!"i 1.1 de!u+irea (3"i(!al 44444444444 titlul 44444444444444444444444444444444444444444444444 1.& aria urri ular 5i )i3ul de (3"i(!al 678 778 7779 .Matematic i tiine op$ional tipul 1.' dura)a an colar, &+ #e ore
2

1.* +(dul de des15urare, pe grupe-num%r grupe num%r #e elevi 2/ clasa 01

1.- 3r(3u!)(r/i nume, prenume .ulu+a :arius specialitatea matematica-informatica gra#ul #i#actic 2

1.; 5 (ala 5i l( ali)a)ea Li eul Te(re)i Ala<a!dru #la=u)a 1.> l( ul des15urrii 6?iua8 (ra8 l( ul des15urrii a )i@i)"il(r9A S .Be!.Nr.1C; Ele!a #a ares u8 .u ures)i 1.C )a/elul ele@il(r 3ar)i i3a!"i 6!r. r).8 !u+e 5i 3re!u+e8 lasa9A ,,,,,, 1.D 3r(ie ) de 3r(0ra+ 6)e+e/ (!"i!u)uri9. 4444444444444444444446EEEE9 !u ui)a)i de u!a di! )e+ele 3r(3use de CD matematica si stiinte

&. CD-ul MATEMATIC I TIINE N SOCIETATEA CUNOATERII, 2222o tema aleasa #in cele + propuse 2222222222222222222222222222222222 de)aliere de (!"i!u) / su3(r) de urs &.1 Ar0u+e!) 5i @i?iu!e
&.& C(+3e)e!"e 0e!erale 5i s3e i1i e/(/ie )i@e adru 5i (/ie )i@e de re1eri!" &.' A )i@i)"i de F!@"are &.* C(!"i!u)uri 3

&.- E@aluarea &.; Des ri3)(ri &.> Resurse

'. Pr(ie ) dida )i 2222o activitate #e 'nv%$are propus% la pct.2 22222222222222222222222222222222222

3ropunere
Date de identificare: Data _____________________ Clasa _____________________ Construcia: Aria curriculara: matematica si stiinte Disciplinele de nvm nt a!orda!ile interdisciplinar "nitatea de invatare #ema Centru de $reutate%Aplicatii #ipul leciei M&'# Concepte()!iective operaionale )!iective ale evalurii *trate$ii didactice Bi!lio$ra+ie ,venimente )!iecti *trate$ia didactic ve ale le lecieiConinuturi(tipuri de activiti /esurse evalur pro mate ii ce riale du Concep Activitate ral Activitat te( a e ea )!iecti Coninutu pro+esoru ri vi1ate elevilor ve lui operai o. nale Moment or$ani1ator ic Captarea ateniei Anunarea o!iectivelor 2i a temei 3re1entare a situaiei de nvare% )r$ani1are a 2i ndrumarea nvrii Corecii 2i +eed!ac4. uri )!inerea per+orman ei Asi$urarea reteniei 2i a coala _______________ Cadrul didactic ___________________

te m po ral e

0or ma de or$

,val u are

&ndici de per+o r man

*. Eseu ,

Curri ulu+ la de i?ia 5 (lii G 1a )(r de +()i@a"ie 3e!)ru ( F!@"are de ali)a)e


o sintez a refleciilor personale ca urmare a acestei experiene de formare i a experienei didactice.( cerine pentru eseu: maxim cinci pagini, format A4, redactate cu TNR !, la ," r#nduri, cu datele de identificare ale cursantului$

4 aten$ie la regulile #e citare sau la a#not%ri -. .i/li(0ra1ia

1.

CD / OPIONAL NOU INTERDISCIPLINAR ARIA Matematic i tiine titlul : CALCUL #ECTORIAL APLICATII IN $I%ICA

2. CD-ul MATEMATIC I TIINE N SOCIETATEA CUNOATERII, tema


Inmultirea unui vector cu un scalar. Coliniaritate

a. Argument i viziune
". Competene generale i specifice !"iective ca#ru i o"iective #e referin$% c. Activit%$i #e 'nv%$are #. Con$inuturi e. *valuarea f. Descriptori g. -esurse Clasa a &' a 7 pro+il real Disciplina optional: Calcul vectorial 7 aplicatii in +i1ica 8r% de ore : o ora pe saptamana9 35 saptamani An scolar : 2:11.2:12

#itlul lectiei : Inmultirea unui vector cu un scalar. Coliniaritate. Activitati si continuturi : 1% Recapitulare din lectiile trecute. suma a doi sau mai multor vectori este tot un vector v = v1 + v2 + ... + vn

v u u v u u v

u u v

2% Cunoasterea unui vector presupune : directie 9 sens si modul

v v :

3% Aplicatie : luati doua puncte A si B%Apoi reali1ati cu a;utorul compasului un se$ment AC de 4 ori mai mare : <

4%Scrierea relatiei algebrice intre segmente AC = 4 AB 5% ranspunerea vectoriala a relatiei dintre se$mente AC = ( AB

u u u v

u u u v

6% Punerea unor intrebari le$ate de directia9 sensul si modulul noului vector +ormat <% Definirea matematica a produslui dintre un vector si un scalar : 0ie un scalar

v v /, > si v un vector li!er%Atunci produslul dintre vector v si scalarul este tot v un vector notat v avand aceeasi directie9 acelasi sens daca ?:9 respectiv sens v v v opus daca @:9 si modulul de modulul e$al cu v % Daca =: sau v = / atunci v prosul este / %
A% Descrierea proprietatilor inmultirii unui vector cu un scalar : aB inmultirea cu scalari este distri!utiva +ata de adunarea vectorilor

v v v u u v vv 5a + b6 = a + b, > , a, b vectori
!B &nmultirea cu scalari este distri!utiva +ata de adunarea scalarilor

v v v 5 + 6v = v + v
cBAsociativitatea scalarilor : C v B = C B v 9 oricare , > si oricare v

v v

dB 8umarul 1 este element neutru pentru inmultirea cu scalari : 1 v = v 9 oricare v D% Aplicatie : 0ie vectorul a 9 un vector oarecare%Determinati 2 a 9

.3 a 9 :%5 a

1:% Definitia coliniaritatii a doi vectori li!eri nenuli : Doi vectori li!eri nenuli se numesc coliniari daca au aceeasi directie% &n ca1 contrar se numesc necoliniari. 11% !bservatie : daca doi vectori sunt coliniari atunci dreptele lor suport sunt paralele 12% eorema de coliniaritate : doi vectori nenuli a si b sunt coliniari daca si numai daca eEista > ast+el incat a = b

13%Aplicatie : Coliniaritatea a trei puncte%Daca punctele A9B si C sunt trei puncte 9 atunci ele sunt coliniare daca si numai daca vectorii AB si AC sunt coliniari % 14% ema pentru acasa : " recapitulare definirea produsului dintre un vector si un scalar " sa se scrie relatia de coliniaritate folosind produsul scalar intr"un triung#i A$C cu centrul de greutate %. A

u u u v

u u u v

3%Proiect didactic

Clasa a &' a 7 pro+il real Ficeul #eoretic Al%GlaHuta Buccuresti Disciplina optional: Calcul vectorial 7 aplicatii in +i1ica 8r% de ore : o ora pe saptamana9 35 saptamani An scolar : 2:11.2:12 3ro+esor :Marius Bulumac

#itlul lectiei : Centrul de greutate.Aplicatii

#ipul lectiei : mi&t

Scopul lectiei : A+larea centrului de $reutate a unui sistem de corpuri omo$ene

'&periment : Calcularea centrului de $reutate a unor corpuri compleEe cunoscute si sta!ilirea corpului(+iEarea lui pe un var de ac9pentru a pro!a ca toata $reutatea este concentrata in acest punct

Competente de referinte : Fa s+arsitul lectiei9 elevii vor putea .sa repre1inte centrul de $reutate a unui corp omo$en cunoscut .sa calcule1e coordonatele centrului de $reutate a unui corp compus cunoscut de di+erite +orme

(ateriale : 0orme triun$Hiulare9circulare9 dreptun$Hiulare9 patratice din carton9 cu!uri identice din lemn de 2: cm #a!la9mar4ere colorate9 ri$la9 ruleta9calculator

Activitati desfasurate : 1%Recapitulare 7+orta de $reutate G a unui corp9 notatie9directie9 marime G = mg 9 unde m este masa corpului9 iar g vectorul acceleratie $ravitationala9 unde $ I D9A1 m s 2 2% Aplicatie : a+larea centrului de $reutate a unui sistem de doua corpuri cu masele m1=2 4$ si m2=64$ a+late la distanta de d = 1 m%

u v

u v

u v

u v

CJ

u u v G1

u u v G2

u v G

1:

*crierea relatiei de ecHili!ru : m1 '=m2 Cd.'B re1ulta 2 ' = 3C1.'B re1ulta ' = 3(5 m = :96 m de la corpul 1 la C%J%

u v u u v u u v G = G1 + G2

unde J = J1KJ2

3% 0ie un triun$Hi ABC9 un patrat ABC9 un cerc C 9 un dreptun$Hi ABCD% *a se a+le centrele de $reutate ale acestor +orme $eometrice% aB

CJ

C B

u v G

11

Intrebari : unde se a+la CJ al +iecarei +i$uri $eometrice Raspunsuri : la triun$Hi. la intersectia medianelor9avand ca proprietate ca distanta de la var+ este de 2(3 din mediana la patrat.la intersectia dia$onalelor la dreptun$Hi.la intersectia dia$onalelor la cerc.in centrul cercului

4%Aplicatie : Avand 4 cu!uri identice din lemn de latura 2: cm 9 sa se a+le coordonatele centrului de $reutate ale corpului(sistemului +ormat de cele 4 cu!uri in di+erite po1itii 3o1itia 1 :

3entru a a+la po1itia CJ a acestei +i$uri compuse din 4 patrate9 vom aplica +ormula de calcul a coordonatelor CJ intr.un sistem de coordonate :

n X m i i X = i =1 CG n m i i =1

n X m i i Y = i =1 CG n m i i =1

0iEam sistemul de aEe%Avem mai multe posi!ilitati%*e o!serva ca coordonata ' a CJ va +i pe mi;locul patratelor 2 si 49 deoarece +i$ura este simetrica +ata de aEa verticala% Deci pro!lema este unde se a+la coordonata L a CJ%,ste clar ca se a+la deasupra CJ a celor trei corpuri 19293 a+late pe ori1ontala%

12

'

Asadar sa scriem coordonatele centrelor de $reutate pentru +iecare patrat : CiC'i9LiB pentru i=1929394 unde latura l=2: cm% Avem 1 "%M% = 1 cm C1C1:91:B 9 C2C3:91:B 9 C3C5:91:B 9 C4C3:93:B

"nde m1=m2=m3=m4=m sunt corpuri identice si omo$ene% /e1ulta :

m X +m X +m X +m X mX + mX + mX + mX m5 X + X + X + X 6 2 2 & & ( ( = 1 2 & ( = 1 2 & ( = 1 1 CG m +m +m +m m+m+m+m (m 1 2 & ( Asad 5X + X + X + X 6 2 & ( = 1/ + &/ + )/ + &/ = 12/ = &/ = 1 ( ( ( ar X CG = &/ X
Analo$

m Y +m Y +m Y +m Y mY + mY + mY + mY m5Y + Y + Y + Y 6 2 2 && ( (= 1 2 & ( = 1 2 & ( Y = 11 CG m +m +m +m m+m+m+m (m 1 2 & ( 5Y + Y + Y + Y 6 = 1 2 & ( = 1/ + 1/ + 1/ + &/ = 7/ = 2/ ( ( (


Asadar YCG = 2/ re1ulta coordonatele CJ sunt CJC3:92:B %

13

5.

ema : *a se a+le coordonatele centrului de $reutate pentru urmatoarele corpuri :

Carami1i cu dimensiunile de F=3: cm si l =1: cm

14

) $ibliografia . notite de la curs .manual de matematica clasa &' si ' de pro+il real : autori Jan$a M98astasescu9etc .cule$eri de +i1ica de $imna1iu si liceu : autori MiHail *andu9 editura All93olirom9etc .curs Calcul vectorial.)%*imionescu .curs si cule$ere de mecanica9 liceu .cule$ere de pro!leme re1olvate de +i1ica de liceu sau $imna1iu : editura All%Aramis93olirom9,D3 .&nvatati ai lumii9 )ctav )nicescu9,d%Al!atros .&nternet9 diverse situri de +i1ica si matematica

Instrumente de evaluare &nvesti$atia 3orto+oliu 3roiecte #este individuale si in $rup #eme pe ecHipe Autoevaluarea /e+eratul Continuturi : *) de ore . Descrieri de +enomene naturale :2 ore 15

0enomene +i1ice cunoscute : 2

. /epre1entare +enomene si eEperimente +i1ice din natura : 2 . Gectorul.de+initie9 rol9 eEemple in natura si +i1ica : 2 . ,lemente ale vectorului : 1 . /epre1entari vectoriale.eEemple : 1 !peratii cu vectori : .adunarea9 re$ula paralelo$ramului9 a triun$Hiului9 a poli$onului.2 .scaderea vectorilor. 1 . inmultirea unui vector cu un sclar%Coliniaritate 71 . produsul scalar a doi vectori9coliniaritate. 1 . repre1entarea vectorilor in sistemul carte1ian .2 .evaluare semestriala.1 . descompunerea vectorilor.2 . repre1entarea vectorilor in spatiu : 1 . produsul vectorial: 2 .,valuare: re+erate9proiect.2

Aplicatii in fi+ica : .suma +ortelor.aplicatii.3 . lucrul mecHanic.2 . ecHili!rul mecanic.par$Hii.1 . centrul de $reutate.3 .,valuare +inala.1

Activitati de invatare . citirea unor lecturi sau eEperimente din viata de 1i cu 1i . repre1entarea si scHitarea unor +enomene naturale +i1ice . pro!lemati1area unor +enomene si solutionarea lor pe cale +i1ica si matematica

,.-alori si atitudini

16

Acest curs are principalul scop de a +orma elevilor aptitudini de repre1entare9 intuitie9 pro!lemati1are a +enomenelor din natura si din teHnica9 procese ce se des+asoara in viata de 1i cu 1i% 3rintr.o scHemati1are matematica si +i1ica9 elevul este capa!il de a intele$e cum se reali1ea1a si e+orturile umane9 cum se consuma anumite ener$ii mecanice9 care se pot calcula la nivel de vectori si cu anumite +ormule matematice !a1ate pe vectori%

).Sugestii metodologice *e recomanda ca la +iecare curs 9 sa eEiste discutii li!ere in care elevii sa lucre1e pe ecHipe si sa tra$a conclu1ii din di+erite +enomene naturale sau teHnice%De asemenea sa se e+ectue1e cat mai multe aplicatii sau eEperimente9 pentru a motiva aplica!ilitatea elevilor in diverse moduri de $andire sau de calcul% *a se e+ectue1e in mod re$ulat diverse teme sau re+erate care sa +ie reali1ate printr.o cercetare proprie care se vor pune la porto+oliu%

1<

i% ,seu

Curriculum la dispo1iia 2colii 7 0actori de motivaie pentru o nvare de calitate

3ro+%(arius $ulumac

Ficeul #eoretic Al%GlaHu 7 Bucure2ti

#itlul : Calcul vectorial . aplicaii /n fi+ic0

Acest opional se adresea1 elevilor din clasa a &' a de la pro+ilul real9 speciali1area matematica 7 in+ormatica sau 2tiinele naturii% ,l se ntinde pe durata unui an 2colar 2i are o ora pe sptm n% ,levii claselor a &' a ncep o nou perioad +rumoas 9 cea a liceului% Ca la orice nceput eEist 2i di+iculti: ncep materii noi9 se scHim! coninuturile 9 eEperimentele si aplicaiile sunt mult mai compleEe9deasemnea 2i metodele de predare 2i evaluare9 sunt di+erite +a de cele din $imna1iu%

Din totdeauna +i1ica 2i matematica au mers m n n m n% A2a se +ace c la clasa a &' a 9 noiunile de mecanic se eEtind 2i se apro+undea1 mult materia9 apar diverse +ormule 2i principii9care pentru a putea +i inelese mai !ine9 tre!uie eEplicate 2i cu a;utorul noiunilor matematice.n special G,C#)/&&% 1A

A2adar nu se poate discuta de nvarea mecanicii +r noiuni de vectori% Mecanica sta la !a1a tuturor domeniilor +i1icii9de eEemplu n electricitate9 avem +ore electrostatice sau electrodinamice9de asemenea +ore electroma$netice%Mn domeniul +i1icii cuantice9 avem +ore nucleare9 etc% Dar vectori nu nseamn numai +ore ci 2i vectori de po1iie9 vite19

acceleraie9momente cinetice%*e studia1 proprietile9 re$ulile de calcul ale vectorilor9 repre1entarea lor n sisteme de aEe uni9!i 2i tridimensionale% De asemenea putem a+la distane9arii9volume pe !a1a +ormulelor vectoriale9 care sunt necesare n calcule 2i aplicaii ale +i1icii%

Mn acest conteEt consider c parcur$erea acestui curs a;ut elevii s apro+unde1e 2i notiunile predate la matematic la $oemetrie vectorial 2i tri$onometrie% ,l descHide drumul spre o a!ordare cHiar al$e!ric.$eometrica 2i relationea1 cu elementele de al$e!r superioar9 care ncep n clasa '& a 2i continu n anii de +acultate%

Cursul ncepe $radual9cu descrierea 2i de+inirea vectorilor9 cu proprieti9cu repre1entarea9 2i apoi diverse +ormule de calcul 2i in +inal cu aplicaii n domeniul mecanicii. pe vectori de po1iie9vite1e92i mai ales +ore%

Mnele$erea noiunilor de vectori a;ut n viaa practic a oricrui elev 2i om care va lucra n diverse domenii :teHnice 9economice9 artistice9 peda$o$ice9 medicale9etc% 3entru parcur$erea cu succes am ales 2i diverse metode moderne de predare 2i evaluare9 cu o !i!lio$ra+ie suplimentar necesar 2i util +oarte adecvat elevilor de clasa a &' a 2i liceu%

1D