Sunteți pe pagina 1din 17

Managementul Securitii i Sntii n Munc

Sistemul de management al securitii i sntii n munc


MSSM, OHSAS 18001, OHSAS 18002

Normele Generale de Protectie a Muncii, adoptate prin Ordin comun al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si al Ministerului Sanatatii n noiembrie 2002, prevad finalizarea implementarii sistemului de management al securitatii si sanatatii n munca, pentru toti angajatorii care au n structura un compartiment de protectie a muncii. Implementarea unui sistem de MSSM n acord cu standardele romnesti O S!S "#00" si "#0002 este un subiect care trebuie avut n vedere de toate organizatiile mari sau mici. Standardul OHSAS 18001 este aplica il oricarei organi!atii care doreste" sa stabileasca un sistem de management O S!S pentru a elimina sau minimaliiza riscurile pentru angajati si alte parti interesate care pot fi e$puse la riscuri O S!S asociate cu activitatile sale% sa implementeze, sa mentina si sa mbunatateasca n mod continuu un sistem de management O S!S% sa se asigure de propria conformitate cu politica sa O S!S declarata% sa demonstreze aceasta conformitate si altora% sa obtina certificarea&nregistrarea sistemului sau de management O S!S de catre o organizatie e$terna% sa realizeze o autodeterminare si o declaratie a conformitatii cu specificatia O S!S. #erintele unui sistem de management al securitatii si sanatatii n munca con$orm standardului OHSAS 18001 pentru o organi!atie" Implementarea si mentinerea unui sistem de management al sigurantei si securitatii n munca 'cap. (.".) Includerea n politica de SSM a organizatiei a unui angajament fata de atingerea obiectivelor de securitate si sanatate ocupationala, precum si de mbunatatire continua a performantelor n acest domeniu 'cap. (.2.) Introducerea si mentinerea de proceduri pentru determinarea pericolelor, evaluarea riscurilor si pentru implementarea masurilor necesare de supraveg*ere 'cap. (.+.".) ,eterminarea conditiilor legale si altor conditii specifice organizatiei, referitoare la securitatea si sanatatea ocupationala 'cap. (.+.2.) Stabilirea obiectivelor referitoare la protectia muncii si a sanatatii, pentru fiecare nivel al organizatiei 'cap. (.+.+.) Introducerea si mentinerea unor programe pentru realizarea obiectivelor 'cap. (.+.(.) ,efinirea documentarea si transmiterea sarcinilor, responsabilitatilor si competentelor personalului pentru realizarea programelor stabilite, instituirea mijloacelor de control si verificare a sistemului de management pentru protectia muncii si a sanatatii 'cap. (.(.".) "

Instruirea, constientizarea si cresterea competentei personalului 'cap. (.(.2.) Informarea, implicarea si consultarea personalului n acest domeniu 'cap. (.(.+.) !lcatuirea unei documentatii adecvate a sistemului 'cap. (.(.(.) -ontrolul documentelor si al datelor 'cap. (.(...) -ontrolul proceselor si activitatilor care implica riscuri 'cap. (.(./.) Introducerea si mentinerea de planuri si proceduri pentru identificarea surselor potentiale de accidente sau mbolnaviri profesionale, stabilirea de masuri n caz de urgenta 'cap. (.(.0.) Introducerea si mentinerea de proceduri de masurare si verificare periodica a performantelor sistemului de securitate si sanatate ocupationala 'cap. (...".) Introducerea si mentinerea de procedee pentru cercetarea accidentelor, mbolnavirlor profesionale si a neconformitatilor, stabilirea actiunilor corective si preventive 'cap. (...2.) Introducerea si mentinerea de procedee pentru controlul nregistrarilor 'cap. (...+.) Monitorizarea periodica prin sistemul de audit intern al organizatiei 'cap. (...(.) 1fectuarea analiza de catre management, reevaluarea sistemului si mbunatatirea continua a acestuia 'cap. (./.)

Prin implementarea% certi$icarea si mentinerea sistemului de management al securitatii si sanatatii n munca se o tin urmatoarele a&anta'e" 2ealizarea securitatii si sanatatii n muncaprin eliminarea s&sau reducerea cauzelor potentiale de accidentare si mbolnavire profesionala% !sigurarea controlului organizatiei asupra pericolelor, accidentelor si riscurilor la locul de munca al salariatilor% 3imitarea incidentelor si accidentelor de munca ce implica responsabilitatea juridica a organizatiei, precum si plata de compensatii sau ta$e suplimentare% 4mbunatatirea conditiilor de munca a salariatilor% 4mbunatatirea performantelor individuale ale salariatilor% Organizarea eficienta a activitatilor la locul de munca% -resterea constientizarii personalului cu privire la importanta sigurantei la locul de munca si a propriei sanatati fizice si mentale% -resterea motivarii personalului si a comunicarii printr5o participare activa n procesul de mbunatatire continua si de reducere a riscurilor la locurile de munca% 4mbunatatirea relatiilor cu industria si organismele de reglementare% 4mbunatatirea imaginii comerciale, a mar6etingului si a competivitatii n cazul unui sistem de management recunoscut prin certificare. (ocumentele sistemului de management al SSM" Manualul de SSM 7 document rezumativ care prezinta politica si obiectivele organizatiei referitoare la sanatatea si securitatea muncii si descrie elementele sistemului de management al SSM propriu, conform referentialului adoptat% 8roceduri de sistem 7 documente care detaliaza fiecare cerinta a standardului ales ca referential% 8roceduri administrative sau operationale 7 documente elaborate pentru tinerea sub control a activitatilor cu impact asupra sanatatii si securitatii muncii% Instructiuni proprii de SSM 7 documente elaborate n baza 891 'proceduri te*nice de e$ecutie) si a :SSM5urilor aplicabile% Instructiuni specifice de SSM 7 documente elaborate n baza instructiunilor de lucru 'I3) si a conditiilor specifice de e$ecutie 'tinnd cont si de prevederile din I8SSM5urile aplicabile). 2

MANAG)M)N*+, S)#+-.*A*.. MA/.M)


Politica managementului n &ederea pre&enirii accidentelor de munca" 8rimul pas pentru a dezvolta o strategie eficienta de prevenire a accidentelor de munca este convingerea ca marea majoritate a accidentelor de munca pot fi prevenite. 1ste necesara corectarea imediata a oricaror situatii nesigure. Supervizarea si controlul aplicarii masurilor de protectie a muncii reprezenta prevenirii accidentelor de munca. -ercetarea accidentelor de munca n vederea stabilirii cauzelor acestora si luarea de masuri imediate pentru prevenirea repetarii acestora Politica de securitate" cea mai valoroasa resursa sunt oamenii, de aceea acestia trebuie protejati toate accidentele de munca si toate mbolnavirile profesionale pot fi evitate munca n conditii de securitate este obligatorie managementul trebuie sa auditeze aplicarea programelor de securitate si sanatate n munca managementeul trebuie sa efectueze instructaj de securitate pentru fiecare sarcina de lucru orice conditii sau proceduri de lucru care prezinta riscuri pentru securitatea sau sanatatea lucratorilor trebuie corectate imediat actiunile disciplinare trebuie sa fie constructive si consistente orice incidente sau accidente reale sau potentiale trebuie investigate prompt angajatii trebuie ncurajati sa discute despre riscurile asociate muncii lor managementul va da un e$emplu corect prin urmarirea aplicarii politicii de securitate si sanatate n munca )ste mult mai simplu sa $ie pre&enite accidentele de munca dec0t m olna&irile pro$esionale din urmatoarele considerente" accidentele de munca au loc ntr5un interval de timp scurt, fara timp de latenta urmarile lor sunt usor de observat cauzele pot fi identificate usor, cu precizie relatia cauza5efect este evidenta accidentele sunt usor de diagnosticat accidentele de munca sunt usor de prevenit 1ene$iciile pre&entiei accidentelor de munca" scaderea contributiei ntreprinderii la fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale scaderea costurilor directe si indirecte ale accidentelor de munca; compensatii, reorientare profesionala, pierderi prin absenta, scaderi ale productivitatii cresterea compliantei la inspectii si scaderea penalizarilor evitarea publicitatii negative datorate accidentelor evitarea suferintelor angajatilor cresterea moralului si a loialitatii angajatilor dezvoltarea ncrederii angajatilor n companie cresterea productivitatii +

Manualul SSM
12 Generalitati ".". 8rincipii strategice ".2. ,omeniul de aplicare ".+. 8roceduri referitoare la manualul SSM ".(. 2eferinte normative. 9ermeni si definitii. 32 Pre!entarea societatii comerciale 8rezentare Structura organizatorica. Organigrama. 42 Sistemul de MSSM 8olitica n domeniul SSM Obiective generale Structura documentatiei MSSM Structura sistemului de MSSM 2esponsabilitatea managementului -erintele legale si de alta natura 8lanificarea identificarii, evaluarii si controlul riscurilor Instruire, constientizare, competenta -ontrolul documentelor -ontrolul nregistrarilor -ontrolul proceselor Masuri de control si corectare Masuri de protectie pentru cazuri de urgenta :econformitati. !ctiuni corective si preventive !uditul intern. !naliza efectuata de management

1. GENERA !"#$!
1212 P-.N#.P.. S*-A*)G.#)
)la orarea si implementarea sistemului de management al securitatii si sanatatii in unitatea noastra este 'usti$icata de urmatoarele considerente" dorinta de a crea un cadru unitar pentru gestionarea activitatilor de SSM% implementarea principiilor si metodelor de imbunatatire a performantelor de SSM% protejarea salariatilor prin reducerea & eliminarea pericolelor de accidentare si imbolnavire profesionala% limitarea raspunderii civile si penale prin satisfacerea reglementarilor legale referitoare la SSM si a altor cerinte aplicabile% cresterea constiintei angajatilor si a responsabilitatilor fata de sanatatea si securitatea muncii% cresterea increderii clientilor% imbunatatirea practicilor manageriale% (

imbunatatirea imaginii organizatiei, prin satisfacerea cerintelor referitoare la SSM.

1232 (OM)N.+, () AP,.#A-)


8rezentul Manual de Securitate si Sanatate in Munca 'SSM) descrie Sistemul de management al securitatii si sanatatii in munca 'MSSM) abordat de organizatia noastra si reprezinta o cerere mandatara a acestui sistem. 1l trateaza pe scurt toate elementele sistemului de MSSM, elaborat, implementat, mentinut si imbunatatit continuu de catre companie, pentru a identifica, evalua, preveni si combate riscurile pentru securitatea si sanatatea angajatilor, care pot surveni in cursul activitatii profesionale. Manualul de SSM raspunde urmatoarelor cerinte; ,ocumenteaza; o politica, obiectivele si angajamentul managementului cu responsabilitate e$ecutiva al companiei privind securitatea si sanatatea ocupationala% o sistemul de MSSM prin care se asigura implementarea & atingerea continua a politicii si a obiectivelor privind securitatii si sanatatii in munca% Serveste drept standard de referinta autorizat pentru implementarea sistemului de MSSM cu aplicare in toate departamentele functionale si compartimentele companiei% <urnizeaza baza documentata pentru auditarea sistemului de MSSM% ,efineste structura orgnizatorica si responsabilitatile diferitelor compartimente sau grupuri functionale si traseaza canalele de comunicare transversale si longitudinale ce dreneaza toate problemele legate de securitatea si sanatatea angajatilor% !sigura prezentarea sistemului de MSSM pentru demonstrarea conformitatii cu O S!S "#00";"===, respectiv versiunea in limba romana din anul 200(, prin care se asigura imbunatatirea continua a managementului SSM si in consecinta diminuarea & prevenirea accidentelor, incidentelor sau imbolnavirilor profesionale. Se refera la toate procedurile documentate stabilite pentru sistemul de MSSM% Se refera la procesele afectand calitatea produselor&serviciilor furnizate de companie% 8rezinta angajatilor elementele sistemului de MSSM si ii face constienti de importanta respectarii normelor de protectie a muncii pentru evitarea accidentelor, incidentelor si a imbolnavirilor profesionale.

1242 -)5)-.N*) NO-MA*.6)2*)-M)N. S. ()5.N.*..2


21<12I:91 :O2M!9I>1 Standardul international 5 O S!S "#00";"=== 'Occupational ealt* and Safet? Management S?stems 5 Specification), varianta acestuia in limba romana din 200( 'Sisteme de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale 5 Specificatie) O S!S "#002 'Sisteme de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale 5 3inii directoare pentru implementarea O S!S "#00") 912M1:I SI ,1<I:I9II 8entru scopurile prezentului manual se aplica definitiile din; O S!S "#00" O S!S "#002

2 . %RE&EN"AREA SO'!E"#$!! 'OMER'!A E


2.". 8rezentare 2.2. Structura organizatorica. 2.+. Organigrama.

(. S!S"EM) *E MSSM
4212 PO,.*.#A .N (OM)N.+, SSM
Organizatia noastra s7a anga'at sa creeze cadrul organizatoric, sa asigure resursele necesare pentru implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de management al SSM. :e asumam responsa ilitatea de a respecta toate reglementarile si prevederile legale in vigoare din domeniul protectiei muncii. ,esfasurarea activitatii profesionale intr5un mediu de lucru care sa nu pericliteze securitatea sau sanatatea personalului muncitor reprezinta o prioritate a firmei, in acest scop se respecta principiile de identi$icare% e&aluare% e&itare% si com atere a riscurilor de accidentare si im olna&ire pro$esionala asociate activitatilor din cadrul firmei. ,e asemenea, ne declaram disponi ilitatea fata de partile interesate din interiorul sau din afara organizatiei de a in$orma asupra performantei obtinute de societate in domeniul securitatii si sanatatii ocupationale. Intrucat dezvoltarea si mentinerea sistemului de MSSM este o responsabilitate fundamentala a managementului firmei, a $ost numit un repre!entant al managementului pe pro leme de securitate si sanatate in munca cu responsabilitatea si autoritatea de a impune si urmari aplicarea in practica a politicii declarate in domeniul securitatii si sanatatii ocupationale.

4232 O1.)#*.6) G)N)-A,)


In conformitate cu politica declarata, o iecti&ele generale sistemului de MSSM sunt; previnirea si reducerea la minim a riscurilor de accidente si imbolnaviri profesionale precum si reducerea consecintelor acestora% adaptarea permanenta a activitatatii productive la factorul uman% asigurarea perfectionarii personalului si asigurarea conditiilor pentru imbunatatirea continua a nivelului de pregatire profesionala a acestuia% asigurarea imbunatatirii capacitatii manageriale, prin adaptarea cerintelor legislatiei in vigoare si prin imbunatatirea sistemului informational si al comunicatiei% asigurarea cadrului organizatoric necesar si resurselor adecvate pentru investitii astfel incat sa se asigure o crestere continua a calitatii activitatilor de SSM% implementarea si mentinerea un sistem de management pentru sanatatea si securitatea muncii in concordanta cu cerintele standardului de referinta. .n a!a o iecti&elor generale% compartimentele implicate in acti&itati care pot a&ea impact asupra SSM sta ilesc o iecti&e speci$ice masura ile2

4242 S*-+#*+-A (O#+M)N*A*.). MSSM

!cest capitol descrie structura documentatiei de sistemului de MSSM, responsabilitatile si procedeele pentru elaborarea acesteia, astfel incat, prin aplicarea ei, sa se asigure prevenirea accidentelor, incidentelor si a imbolnavirilor profesionale. In acest sens; !u fost identificate cerintele din standard care sunt aplicabile la nivelul companiei% S5au identificat activitatile care necesita procese si proceduri documentate% S5a asigurat ca toate compartimentele pregatesc instructiuni de lucru amanuntite privind activitatile care implica riscuri pentru sanatatea sau securitatea angajatilor% ! fost elaborat un manual de SSM pentru consemnarea politicii firmei, organizarea functiilor legate de SSM si a principalelor procese pentru managementul securitatii si sanatatii ocupationale% S5a pus in functiune un mecanism pentru urmarirea implementarii sistemului de MSSM si a procedurilor pentru luarea de masuri preventive si corective, astfel ca sistemul sa devina eficient.

4282 S*-+#*+-A S.S*)M+,+. () MSSM

4292 -)SPONSA1.,.*A*)A MANAG)M)N*+,+.


2esponsabilitatea ultima pentru protectia muncii si a sanatatii apartine tot managementului. !cesta desemneaza un reprezentant cu o raspundere speciala pentru asigurarea implementarii si mentinerii sistemului de MSSM, in toate compartimentele si activitatile organizatiei. 8rin 2egulamentul de Organizare si <unctionare, organigrama organizatiei, fisele de post ale salariatilor, s5au stabilit structurile organizatorice, competentele si responsabilitatile specifice pe linie de asigurare a SSM pentru intregul personal angajat. -onducatorii compartimentelor operationale si functionale implicati in activitati cu impact asupra securitatii si sanatatii angajatilor proprii sau ai altor parti interesate, efectueaza sistematic inspectii&controale la locurile de munca, verificand modul cum sunt asigurate conditiile de SSM si cum sunt respectate masurile de prevenire a accidentelor si imbolnavirilor profesionale. In urma controalelor efectuate, fiecare conducator stabileste masurile ce se impun pentru inlaturarea #

deficientelor constatate si pentru prevenirea accidentelor si&sau imbolnavirilor profesionale. 8entru masurile dispuse sunt stabilite responsabilitati si termene de rezolvare precum si modalitati pentru urmarire si raportare.

42:2 #)-.N*),) ,)GA,) S. () A,*A NA*+-A


9oate activitatile in cadrul organizatiei sunt afectate de prevederile legale in vigoare si de alte prevederi. !cestea vor fi comunicate personalului relevant, in scopul de a promova constientizarea si intelegerea raspunderilor legale. -erintele legale si de alta natura privitoare la securitatea si sanatatea muncii sunt identificate din; reglementari legale 'legi, ordonante, *otarari de guvern, ordine ale administratiei de stat, etc.) autorizatiile de functionare din punct de vedere al SSM avizele si autorizarile 8SI norme de SSM aplicabile ':SSM), standarde nationale, europene, etc. conventiile de lucru in comun pentru e$ecutarea lucrarilor de constructii proiecte, contracte, cerinte ale partilor interesate reglementari organizatorice interne '2O<, 2OI), coduri de buna practica Obligatiile ce revin organizatiei in domeniul sanatatii si securitatii muncii sunt comunicate tuturor compartimentelor functionale & operationale care conduc sau desfasoara activitati cu impact asupra sanatatii si securitatii muncii. <iecare compartiment functional & operational care are implicatii in domeniul SSM are intocmita si tine la zi lista cu prevederile legale in vigoare referitoare la sanatatea si securitatea muncii. Inainte de inceperea lucrarilor, subunitatea care e$ecuta lucrarea identifica impreuna cu beneficiarul cerintele SSM 'restrictii, avize, acorduri, accese, folosirea utilitatilor).

42;2 P,AN.5.#A-)A .()N*.5.#A-..% )6A,+A-.. S. #ON*-O,+, -.S#+-.,O.denti$icarea riscurilor .denti$icarea riscurilor posi ile de accidentare si & sau imbolnavire profesionala se e$ectuea!a; in faza de ofertare, prin verificarea documentatiei de oferta 'daca acest lucru este cerut in mod e$pres de client )% in faza premergatoare inceperii e$ecutiei, prin verificarea documentatiei de e$ecutie si a modului de intocmire a planului SSM al proiectului 'lucrarii)% la sc*imbarea unor specificatii te*nice, te*nologii de e$ecutie si & sau a conditiilor mediului de munca% la sc*imbarea & aparitia de noi cerinte legale si & sau de alta natura% dupa aparitia unor evenimente in domeniul SSM, care au avut drept consecinta producerea de accidente 'sau ar fi putut conduce la producerea de accidente). 8entru aspectele de mai sus sunt avute in vedere cerintele legale 'legi, *otarari de guvern, ordonante, norme si reglementari in domeniu, etc.) si cerinte de alta natura 'specificatii de SSM din proiecte, cerinte de SSM din contracte, cerinte stabilite prin conventii pentru lucru in comun, cerinte ale partilor interesate etc.). )&aluarea riscurilor 1valuarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala se realizeaza; =

pe baza relatia @gravitate5frecventa@, de catre -omisii de evaluare numite prin decizia reprezentantului managementului pentru SSM, pentru fiecare compartiment si post de lucru in parte, conform unei metodologiei prezentate in procedura operationala 8O502. 1valuarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala. separat pentru locurile de munca cu pericol deosebit , conform unei metodologiei prezentate in procedura operationala, 8O50+. 1valuarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru locurile de munca cu pericol deosebit. 3a sfarsitul evaluarii se vor completa; @<isa de evaluare a locului de munca@, document centralizator al tuturor operatiilor de identificare si evaluare a riscurilor de accidentare si & sau imbolnavire profesionala @<isele de evidenta@, care identifica riscurile asociate locurilor de munca cu pericol deosebit. @<isa de masuri propuse@, in care sunt stabilite elemente de tinere sub control al riscurilor. ,in aceste elemente rezulta; date de identificare a locului de munca 'unitate, subunitate, sectie, santier, loc de munca, etc.)% date de identificare a evaluatorului% componentele sistemului de munca 'e$ecutant, sarcina de munca, mijloace de munca si mediu de munca)% nominalizarea factorilor de risc identificati% descrierea parametrilor si caracteristicilor factorilor de risc identificati% consecinta ma$ima previzibila a actiunii factorilor de risc% clasa de gravitate si frecventa 'probabilitatea actiunii factorilor de risc)% nivelul de risc determinat% masurile de prevenire necesare de aplicat 'rezultate in urma evaluarilor), responsabilitatile pentru realizarea acestor masuri.

#ontrolul riscurilor -ontrolul riscurilor are la baza @<isa de masuri propuse@, care cuprinde masurilor de prevenire stabilite in urma evaluarii riscurilor. ,upa aprobarea de catre conducere a evaluarilor si a masurilor de prevenire stabilite, acestea sunt transmise la e$ecutanti pentru aplicare, luarea masurilor de protectie a muncii, organizatorice si te*nice care se impun. >erificarea modului cum se valorifica si se aplica efectiv rezultatele evaluarilor si masurile de prevenire stabilite la locurile de munca se efectueaza prin metodele specifice de control si monitorizare a performantelor de SSM 'audit intern, inspectii & controale de SSM, rapoarte, informari si analize periodice). 3a aparitia unei noi lucrari si la sc*imbarea conditiilor avute la evaluarea riscurilor, conducatorii proceselor de productie au obligatia sa comunice compartimentului de SSM care sunt sc*imbarile ce vor surveni si sa solicite comisiei de evaluare sa evalueze riscurile la noile locuri de munca sau sa reevalueze riscurile in noile conditii. Solicitarea de evaluare & reevaluare se face astfel incat sa se asigure cunoasterea riscurilor si a masurilor inainte de inceperea lucrarii. 8ersonalul care are obligatia instruirii si organizarii locurilor de munca trebuie sa informeze prin instructaje periodice, asupra riscurilor si masurilor de prevenire a riscurilor, intregul personal implicat.

4282 .NS*-+.-)% #ONS*.)N*.<A-)% #OMP)*)N*A


In vederea cresterii gradului de competenta al personalului in domeniul protectiei muncii se identifica anual necesitatile de instruire si in acest scop se organizeaza; "0

instruiri interne 'instructaje) periodice cu intreg personalul, in conformitate cu :A8M 2002, :SSM, normele si instructiunile de lucru specifice, aplicabile la activitatea fiecarui compartiment in parte instruiri e$terne 'perfectionari) ale personalului cu atributii directe de SSM precum si a personalului de conducere, prin cursuri organizate de MMSS<, M1: sau de catre persoane fizice sau juridice abilitatea de acestea 8rin instruire, trebuie sa se asigure conditiile ca angajatii care lucreaza la fiecare nivel relevant sa fie constienti de; importanta de a respecta politica si procedurile de protectie a muncii si prevederile sistemului de organizare a protectiei muncii% consecintele, curente sau potentiale, ale activitatii lor productive asupra protectiei muncii si beneficiile pe care le aduce protectia muncii in privinta imbunatatirii performantelor personale% rolurile si raspunderile lor in realizarea conformitatii cu politica si procedurile de protectie a muncii si cu prevederile sistemului de organizare a acesteia, cuprinzand interventia de urgenta si cerintele de reactie imediata% consecintele potentiale al nerespectarii procedurilor specifice de functionare.

42=2 #ON*-O,+, (O#+M)N*),OPolitica speci$ica Organizatia recunoaste necesitatea de a mentine un set adecvat, complet si actualizat de sc*ite, documente si&sau specificatii in legatura cu standardul O S!S "#00" cerinta (.(..., inclusiv documente e$tern. Managerul SSM a stabilit lista principalelor documente, care identifica statutul revizuit curent al acestora, in vederea indepartarii folosirii la intamplare a documentelor. -ompania a stabilit si va mentine o procedura de control a documentelor pentru a se asigura ca; 8roblemele juste din documentatia relevanta sunt puse in locurile corespunzatoare 'acolo unde sunt necesare) de catre personalul adecvat% -opiile invec*ite&scoase din uz au fost inlocuite&distruse% Sc*imbarile si modificarile din documente sunt revizuite si aprobate de acelasi personal sau departamente care au realizat analiza si aprobarea originalelor, in afara cazului in care se desemneaza alte persoane% 9oate documentele sunt controlate in cadrul procedurilor de control al documentelor, incluzand o lista principala cu documentele, iar cele care trebuiesc sc*imbate sunt reorientate dupa un numar practic de sc*imbari pentru a se evita munca in plus. (omeniu de aplicare !ceasta procedura documentata se refera la; proiectarea, analiza, aprobare si amendarea documentelor, precum si controlul documentelor si informatiilor necesare si adecvate, in scopul de a asigura ca personalul cunoaste e$istenta si disponibilitatea documentelor ce le guverneazB sarcinile% documentele si datele in legatura cu cerintele O S!S "#00", indiferent de tipul de suport, care poate fi copie pe *artie, mediu electronic sau mi$t% documentele si datele proprii sau de provenienta e$terna. -esponsa ilitati Managerul SSM este responsabil pentru continutul prezentului procedeu documentat si pentru a se asigura ca acesta este respectat. Actiuni si metode 8entru atingerea obiectivului acestui procedeu documentat se desfasoara urmatoarele activitati; ""

identificarea documentelor si datelor% completarea documentelor si datelor%elaborare lista de referinta documente de sistem calitate% elaborarea documentelor si datelor% analiza, aprobarea si emiterea documentelor si datelor% controlul editiei, difuzarii si revizuirii 'prevenirea utilizarii de documente nevalabile)% retragere documente nevalabile si&sau perimate din toate punctele de difuzare&utilizare. 9oate documentele sunt revazute, in functie de importanta problemelor, de managerul SSM, care este responsabil cu asigurarea e$istentei si repartizarii la locul potrivit a urmatoarelor; 2evizuirea si aprobarea documentelor de personalul autorizat inainte de distribuire si folosire% !sigurarea semnaturilor de revizuire&aprobare si un mijloc de indicare a nivelului de revizuire a documentului% :umerotarea si numirea documentelor si copiilor conform unui domeniu de utilizare% Cn registru pentru indicarea numarului documentului & copiei si numele si localizarea tuturor detinatorilor documentelor controlate% ,isponibilitatea problemelor relevante din cadrul documentelor adecvate acolo unde indeplinesc operatiuni esentiale pentru functionalitatea sistemului SSM% Marcarea adecvata a documentelor folosite pentru planificare sau scopuri similare ce nu au primit aprobarea finala, utilizand insemne de tipul @:C <O3OSI9I@ sau ceva similar% 2evizuirea problemelor din documentele invec*ite% inlocuirea documentelor invec*ite. .nregistrari O copie a documetelor, incluzand fisele proiectelor si rapoartele de analiza, se indosariaza si se introduce in baza de date , pentru cel putin cinci. 2egistrul documentelor, in care se evidentiaza editia si difuzarea, se pastreaza la reprezentantul managementului pentru SSM si in memoria electronicB 'pentru a se vede in orice moment care editie este in vigoare).

42102 #ON*-O,+, .N-)G.S*-A-.,OPolitica speci$ica 9inerea sub control a inregistrarilor privind SSM trebuie realizata in conformitate cu procedee documentate, astfel incat sa se asigure dovezile pentru demonstrarea conformitatii cu normele si reglementarile in vigoare privind protectia muncii. (omeniu de aplicare !ceasta procedura calitate documentata se refera la stabilirea si mentinerea procedurilor pentru identificarea, colectionarea, aranjarea, indosarierea, depozitarea si pastrarea inregistrarilor de SSM, in toate domeniile de activitate din compartimentele implicate in sistemul SSM. !ceste inregistrari dau o asigurare viitoare a faptului ca activitatile desfasurate in cadrul organizatiei in cont de sanatatea si securitatea angajatilor, in concordanta cu procedurile corecte si ca sistemul de MSSM opereaza eficace. -esponsa ilitati 2esponsabilul pentru continutul prezentului procedeu documentat si pentru asigurarea ca acesta este respectat este reprezentantul managementului pentru SSM. Actiuni si metode 8entru atingerea obiectivului acestui procedeu documentat se desfasoara activitatile de colectionare, depozitare, indosariere, aranjare, cuprinzand in principal; Sistemul SSM indica inregistrarile ce trebuie efectuate% Inregistrarile sunt completate adecvat si sunt usor de regasit% "2

Inregistrarile demonstreaza nivelurile de calitate obtinute% Sunt mentinute conditii adecvate de ar*ivare a inregistrarilor pentru prevenirea deteriorarii acestora% Sunt specificate perioadele de mentinere a diferitelor tipuri de inregistrari% 1$ista proceduri pentru eliminarea inregistrarilor la sfarsitul perioadelor de ar*ivare. Inregistrarile de SSM reprezinta dovada functionarii continue a sistemului de management de SSM si cuprind; 2esponsabilitatea managementului% Manualul SSM% -ontrolul documentelor si datelor% !uditurile Sistemului SSM% !r*ivarea documentelor% -ontrolul inregistrarilor% !utorizari din punct de vedere al S.S.M% 1videnta accidentelor cu I9M si a imbolnavirilor profesionale% 1videnta accidentelor mortale, colective si cu invaliditate% 3ocurile de munca cu conditii grele, nocive si vatamatoare% -onventiile de lucru in comun% 8lanul de c*eltuieli in vederea realizarii masurilor de SSM% 1$aminarile periodice pe linie de SSM% Instructajele pe linie de SSM% -ontroalele pe linie de SSM% 2apoartele de activitate pe linie de SSM% <ormele de specializare si perfectionare ale personalului ce activeaza in domeniul SSM% Inregistrarile calitatii sunt efectuate de responsabilii compartimentelor implicate in sistemul de SSM si pastrate astfel incat sa se previna deteriorarea sau pierderea lor% sunt tinute minimum + ani.

42112 #ON*-O,+, P-O#)S),O8rocesele 'activitatile) in derulare, organizarea locurilor de munca din punct de vedere al SSM, asigurarea dotarilor si resurselor necesare, inclusiv efectuarea controalelor, inspectiilor si verificarilor de procese&produse&ec*ipamente mentionate anterior, se tin sub control prin intocmirea si urmarirea realizarii planurilor de SSM pe proiecte 'lucrari). 8rin planurile de SSM sunt definite conditiile, masurile te*nico5organizatorice, responsabilitatile ce revin angajatilor 5 e$ecutanti, conducatori si controlori pentru asigurarea e$ecutiei lucrarii in conditii de securitate si sanatate, cu respectarea reglementarilor legale de SSM. 8lanurile de SSM cuprind capitole si elemente importante referitoare la; ,ocumentatia te*nica si cerintele legale aplicabile% ,escrierea lucrarilor principale% 2esponsabilitati privind organizarea e$ecutiei% 2esponsabilitati privind organizarea si verificarea cerintelor SSM% 3ucrul cu subcontractantii5conventii pentru lucrul in comun% Identificarea, evaluarea si controlul riscurilor% !sigurarea dotarii cu 19, 1I8, 1I3 si a altor dotari% >erificari periodice ale ec*ipamentelor% -alificarea personalului5atestari, autorizatii% Instruirea personalului% 8lanificarea, efectuarea si urmarirea controalelor&inspectiilor% "+

-ercetarea, comunicarea, raportarea, inregistrarea evenimentelor% !ctiuni in situatii de urgenta% -ontrolul medical al angajatilor% -onditii de munca si asigurarea materialelor igienico5sanitare% acordarea primului ajutor% 1vacuarea deseurilor% 8rotectia mediului% -ontrolul documentelor% -ontrolul inregistrarilor. 8entru procesele&activitatile in derulare trebuie elaborate instructiuni specifice si instructiuni proprii de SSM, prin care sunt documentate si controlate din punctul de vedere al protectiei muncii masurile ce se iau pentru prevenirea accidentelor si&sau imbolnavirilor profesionale.

42132 MAS+-. () #ON*-O, S. #O-)#*A-)


Crmarirea realizarii masurilor cuprinse in programele de sanatate si securitate a muncii se face folosind indicatori de performanta manageriala si indicatori de performanta operationala. Indicatori de performanta manageriala 'masurare proactiva) pentru; evaluarea gradului de implementare a politicii si programelor de SSM% evaluarea conformitatii sistemului cu cerintele si reglementarile e$istente% evaluarea performantelor economice. Indicatori de performanta operationala 'masurare reactiva) pentru; evaluarea consumurilor de materiale specifice% evaluarea activitatii de aprovizionare% evaluarea calitatii instalatiilor, ec*ipamentelor de protectie, a utilajelor, mijloacelor de transport% evaluarea eficientei activitatii de SSM 'indicii de frecventa ai accidentelor si ai imbolnavirilor profesionale% indicii de gravitate ai accidentelor si ai imbolnavirilor profesionale). Modalitatile de monitorizare a functionarii sistemului de management al SSM constau in; inspectii &controale pe linie de SSM% verificari prin audituri% evaluari pe baza de c*estionare% alte metode specifice.

42142 MAS+-. () P-O*)#*.) P)N*-+ #A<+-. () +-G)N*A


8lanurile pentru situatii de urgenta stabilesc actiunile ce trebuie intreprinse atunci cand apar situatii de urgenta si cuprind urmatoarele; Identificarea accidentelor potentiale si a situatiilor de urgenta potentiale% Identificarea si localizarea materialelor periculoase si actiunea de urgenta necesara% 1$istenta si accesibilitatea informatiilor necesare pe perioada situatiei de urgenta% 2aspunderea, imputernicirile si indatoririle personalului cu roluri specifice pe perioada situatiilor de urgenta, inclusiv acele actiuni care trebuie desfasurate de personal e$tern care se afla la locul unei stari de urgenta% 8rotejarea documentelor si a ec*ipamentelor esentiale% Interfata cu servicii e$terne de interventie pentru cazuri de urgenta% Implicarea institutiilor e$terne in planificarea pentru situatii de urgenta si interventii% -omunicarea cu organismele legale% -omunicarea cu vecinii si cu publicul. "(

-onform legislatiei sunt intocmite planuri pentru urmatoarele situatii; planuri de aparare impotriva dezastrelor% planuri de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile *idrote*nice% planuri de interventie in caz de incendiu% planuri de masuri speciale pentru perioade cu risc mare de incendiu% planuri de lic*idare a avariilor. 9inerea sub control a riscurilor de accidentare , imbolnavire a salariatilor se obtine prin masuri de prevenire stabilite in urma evaluarilor, la fiecare loc de munca, si prin instructiuni de avertizare, afisate la locurile de munca periculoase. Modul de intocmire a planurilor de prevenire si rezolvare a situatiilor de urgenta este descris in proceduri documentate.

42182 N)#ON5O-M.*A*.2 A#*.+N. #O-)#*.6) S. P-)6)N*.6)2


In organizatie e$ista proceduri documentate pentru identificarea, raportarea si investigarea accidentelor, incidentelor, imbolnavirilor profesionale si cazurilor de neconformitate. Scopul acestora este de a preveni aparitia pe viitor a respectivei situatii prin identificarea si eliminarea cauzelor determinante, contribuind la imbunatatirea sistemului de management al SSM. ,omeniul de aplicare este reprezentat de identificarea, documentarea, evaluarea, izolarea, tratarea produselor neconforme depistate in orice etapa & faza a procesului te*nologic si instiintarea functiilor implicate. 2esponsabilul pentru neconformitati este reprezentatul managementului pentru SSM, precum si responsabilii de SSM ale sectiilor si compartimentelor, care raspund pentru continutul prezentului procedeu documentat si pentru a se asigura ca acesta este respectat. :econformitatile sunt identificate prin; inspectii periodice efectuate de personalul propriu inspectii ale autoritatilor de protectia muncii reclamatii ale partilor interesate audit !ccidentele, evenimentele si imbolnavirile profesionale, indiferent de gravitatea lor se cerceteaza conform normelor de aplicare a legii protectiei muncii 'legea =0&"==/) si a procedurilor proprii. 8entru neconformitatile depistate se stabilesc actiuni corective & preventive pentru eliminarea cauzelor identificate si pentru prevenirea aparitiei unor alte neconformitati similare. :econformitatile, actiunile corective & preventive sunt inregistrate si tinute sub control de catre persoanele cu responsabilitate in solutionarea lor. -onducerea este informata si analizeaza neconformitatile semnalate, pentru a se asigura ca actiunile corective & preventive sunt implementate si urmarite si ca acestea sunt eficiente. In urma sedintelor efectuate de conducere se stabilesc actiuni preventive cu termene si responsabilitati de rezolvare. In urma cercetarii accidentelor sau evenimentelor se intocmeste un program de masuri de prevenire a altor situatii similare, care se difuzeaza pentru analiza, stabilire masuri proprii conditiilor de lucru si prelucrare cu personalul implicat si interesat. .nregistrari Sc*imbarile rezultate din actiunile corective & preventive dispuse sunt inregistrate in procedurile documentate ale sistemului de management al SSM. ,escrierea actiunilor corective si preventive stabilite si efectuate se va indosaria si introduce in baza de date, pastrandu5se minimum + ani. ".

42192 A+(.* .N*)-N


Politica speci$ica 8lanificarea si tinerea sub control a auditurilor interne de SSM se realizeaza pentru a asigura ca procedurile din cadrul sistemului SSM sunt corecte si aplicate eficace. 9oate compartimentele vor fi revizuite cel putin o data pe an. !numite activitati, considerate mai importante, vor fi judecate mai des. (omeniu de aplicare !ceasta procedura documentata se refera la planificarea auditurilor interne ale calitatii, selectarea auditorilor, pregatirea si derularea auditurilor, elaborarea rapoartelor de audit si activitatile auditurilor de urmarire. -esponsa ilitati 2esponsabilul cu asigurarea SSM pentru cerinta (...(. din O S!S "#00" este reprezentantul managementului pentru SSM, care raspunde pentru continutul prezentului procedeu documentat si pentru asigurarea ca acesta este respectat. Actiuni si metode 8entru atingerea obiectivului acestui procedeu documentat se desfasoara urmatoarele activitati; 8rogramarea de audituri interne 'numire auditor sef, stabilire ec*ipa de audit, pregatire audit)% se efectueaza auditurile interne in conformitate cu programele stabilite% sunt disponibile proceduri detaliate si c*estionare pentru orientarea auditorilor% sunt discutate rapoartele auditurilor cu grupurile e$aminate inainte de finalizare% sunt prezentate rapoartele auditurilor la conducere pentru analiza si informare% sunt planificate intr5o perioada de timp bine definita, actiunile corective atunci cand se observa deficiente% se intreprind masuri ulterioare pentru a avea siguranta ca actiunile corective au fost eficiente. Inregistrarile calitatii sunt efectaute de responsabilii compartimentelor implicate in sistemul calitate si pastrate de compartimentul & managerul calitate astfel incat sa se previna deteriorarea sau pierderea lor% sunt tinute minimum + ani% a se vedea sectiunea (.2.2 din prezentul manual calitate.

421:2 ANA,.<A )5)#*+A*A () MANAG)M)N*


-onducerea societatii analizeaza functionarea sistemului de management a securitatii si sanatatii muncii pentru a stabili daca acesta este implementat si corespunde pentru realizarea politicii si obiectivelor declarate. !ceasta analiza se desfasoara anual sau mai des, conform programului stabilit, la diferitele nivele ierar*ice, si are ca scop; evalueze strategia globala a sistemului si daca aceasta corespunde obiectivelor prevazute % evalueze capacitatea sistemului de a raspunde nevoilor globale ale organizatiei si tuturor partilor interesate, inclusiv ale salariatilor si autoritatilor din domeniul reglementat % evalueze necesitatea modificarii sistemului, inclusiv a politicii si obiectivelor de SSM % identifice masurile necesare pentru remedierea la timp a deficientelor, inclusiv adaptarea structurii organizatorice% furnizeze indicatii pentru stabilirea prioritatilor in vederea imbunatatirii continue a activitatii in domeniul SSM% evalueze progresul inregistrat in realizarea obiectivelor, a masurilor corective% evalueze eficacitatea masurilor stabilite la analizele precedente. "/

Imbunatatirea sistemului de management al SSM se apreciaza prin rezultatele, observatiile facute cu ocazia auditurilor, controalelor% masurarea performantei cu ajutorul indicatorilor de performanta, situatia evenimentelor SSM, alocarea adecvata a resurselor financiare, umane, materiale. -oncluziile, masurile, *otararile stabilite in urma analizei efectuate de management sunt comunicate tuturor celor implicati in rezolvarea lor, precum si salariatilor si reprezentantilor salariatilor.

"0