Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect de lecie de comunicare cu evaluare formativ Forma detaliat

Clasa: a IX-a Disciplina: Microbiologie si igiena in industria alimentara Titlul leciei: Drojdii.Fiziologia drojdiilor Tipul de lecie: de comunicare cu evaluare ormativ! "de progres# Timpul acordat: $% min.

Tabelul.&. Formularea obiectivelor operaionale


'biectivele operaionale

Codul 'C& 'C,

Coninutul (levii s! de ineasc! drojdiile. (levii s! denumeasc! rolul drojdiilor. denumeasca raspandirea

Condiiile de probare

Criteriul de realizare acceptabil &)*+% ,%*+% +%*+% ,&*+% +%*+% +%*+%

'C+ (levii s! drojdiilor.

'C- (levii s! denumeasca starile celulelor de drojdie . 'C$ (levii s! denumeasca tipurile de reproducere ale drojdiilor. 'C. (levii s! denumeasca modul general de reproducere ale drojdiilor.

'C/ (levii s! de ineasca reproducerea ase0uata prin sporulare a drojdiilor. 'C) (levii sa de ineasca reproducerea se0uata a drojdiilor.

+%*+% ,1*+%

Tabelul.,. (lemente de coninut ale obiectivelor operaionale


Codul obiectivelor operaionale 'C& Delimitarea coninutului pe obiective (lemente de coninut2 con orm manualului Drojdiile - organite monocelulare de tip eucariot care se 3nmultesc prin mitoza "3nmugurire#2 sau prin meioza "sporulare# si au drept caracteristica principala calitatea de a produce ermentarea za4arurilor simple cu ormare2 3n conditii anaerobe2 de alcool etilic si dio0id de carbon. 5ol: -in industria alimentara la abricarea vinului2a berii2a painii2a drojdiei comprimate. -in microbiologia industriala la obtinerea de proteine. -la obtinerea de vitamine si enz6me. 5aspandire - 7n sol sunt rasp8ndite 3n stratul super icial unde ajung 3n mod natural de pe ructe2 radacini de leguminoase si se gasesc 3n special 3n solul gradinilor2 al vitelor de vie. - 7n aer se rasp8ndesc datorita curentilor de aer. - 7n apa sunt rasp8ndite c4iar p8na la -%%% m ad8ncime. Stari ale celulelor de drojdie Metabioza: stare activa 3n care drojdiile cresc si se 3nmultesc prin 3nmugurire. Anabioza: stare 3n care celula 3si mentine caracterele vitale dar nu se mai poate 3nmulti. 5eproducerea poate i: - ase0uata "vegetativa# prin: - 3nmugurire "mitoza#9 - sporulare "meioza#9 - se0uata "3n urma unor procese de copulare#9

'C,

'C+

'C-

'C$

'C.

Modul general de reproducere a drojdiilor este reproducerea asexuata prin nmugurire. Celula de drojdie necesita amplasarea2 3n stare vie2 3ntr-un mediu nutritiv care sa contina za4aruri simple2surse de azot2 saruri minerale2 vitamine si temperatura optime.

'C/.

'C)

Reproducerea asexuata prin sporulare conduce la ormarea de ascospori. 7ntr-un mediu caracterizat prin umiditate scazuta2 celula de drojdie se trans orma 3n asca. 7ntr-un mediu saracit 3n substante nutritive2 prin meioza, se ormeaza ascospori. Reproducerea sexuata are loc prin copulare - conjugarea unor celule ajunse la maturitate iziologica numite gameti.

Tabelul.+. Metodele de 3nv!!m8nt Codul metodelor de 3nv!!m8nt C& Conversaia de veri icare C, (0punerea

Metodele de 3nv!!m8nt

Tabelul.-. :etul de probleme2 e0erciii ;i aplicaii Codul :etul de probleme2 e0erciii ;i aplicaii problemelor "<#2 e0erciiilor "(#2 aplicaiilor "=# <& (& (0ercitiul & pagina +% manual =& Tabelul .$. Mijloacele de 3nv!!m8nt
Codul mijloacelor de 3nv!!m8nt M& M, M+ MM$ M. Mijloacele de 3nv!!m8nt <lansa cu titlul lectiei. <lansa cu obiectivele operationale. <lansa cu 'C& <lansa cu 'C, <lansa cu 'C+ <lansa cu 'C-

M/ M) M1 M&%

<lansa cu 'C$ <lansa cu 'C. <lansa cu 'C/ <lansa cu 'C)

Tabelul... Des !;urarea 3n timp a activit!ilor din proiectul unit!ii de 3nv!are


Timpul2 3n min. (tapele de instruire 'biectivele operaionale Coninutul de instruire =ctivitatea cadrului didactic elevilor 5epartizarea sarcinilor & + Controlul prezenei >eri icarea temei de realizat acas! >eri icarea cuno;tinelor obinute 3n lecia precedent! Face apelul >eri ic! calitativ ;i cantitativ tema2 prin sondaj2 ;i ace aprecieri verbale. - Ce ai avut de preg!tit pentru ast!zi@ - Care sunt ormele celulei de drojdie@ <rivesc2 ascult! ;i r!spund prezent la apel. <rezint! tema de cas! ;i corecteaz! eventualele gre;eli. (levul = r!spunde: - =m avut de preg!tit lecia: ?Drojdii.mor ologia drojdiilor.? (levul A r!spunde: - Forma celulei de drojdie: Frontal! Colectiv! De cadrul didactic C& <articipa-rea elevilor Dirijarea activit!ii Formele de organizare a instruirii Metodele de 3nv!!m8nt <roblemele2 e0erciiile2 aplicaiile 5esursele materiale Mijloace de 3nv!!m8nt care cuprind mesaj didactic aciliteaz! transmiterea mesajului didactic Mediul de instruire

:ala de clas! ?

&%

ovala2 rotunda2 elipsoidala2 s erica 2de lam8ie sau cilindrica.

>eri icarea cuno;tinelor obinute 3n lecia precedent!

- Ce reprezinta colonia@

(levul = r!spunde:

Colonia - biomasa de celule ce rezulta 3n urma cultivarii pe mediu solid si a 3nmultirii unei singure celule.
-(0empli icati orma si aspectul colonieiB (levul A r!spunde:

Frontal!

Colectiv!

De cadrul didactic

C&

Forma si aspectul coloniei: - depinde de specie si gen9 pro ilul poate i lenticular2 triung4iular sau bombat cu gurgui central9 - perimetrul coloniei poate i circular2 neregulat si uneori triung4iular9 aspectul coloniilor variaza de la alb stralucitor la mat2 cenusiu.
=scult!. ? ? ? ? ?

,%

Captarea ateniei ;i interesului elevilor

- =st!zi vom vorbi despre bacterii.Fiziologia bacteriilor.

,+

=nunarea titlului leciei

:pune titlul leciei.

<rivesc2 ascult! ;i noteaz! pe caiet

M&

,$

=nunarea obiectivelor operaionale

'C& C 'C)

Tabelul .&.

:pune obiectivele operaionale2 con orm tabelului &.

<rivesc2 ascult! ;i noteaz! pe caiet

M,

-%

<rezentarea coninuturilor noi

'C& C 'C)

Tabelul &

<rezint! coninuturile noi2 con orm tabelului ,.

<rivesc2 ascult! ;i noteaz! pe caiet

C,

M, MM$ M. M/ M) M1 M&%

-,

5ealizarea cone0i-unii inverse

'C& C 'C)

De initi bacteriile.

(levul = r!spunde con orm tabelului ,. (levul C r!spunde con orm tabelului .,. (levul D r!spunde con orm tabelului .,.

C&

Ce rol au bacteriile@ Denumiti starile celulelor de drojdii. De cate eluri poate i producere bacteriilor@

(levul C r!spunde con orm tabelului .,.

Denumiti modul general de reproducere a bacteriilor. Cum are loc reproducerea se0uata la bacterii@ De initi reproducerea ase0uata prin sporulare a drojdiilor. De initi reproducerea se0uata a drojdiilor.

(levul = r!spunde con orm tabelului .,.

(levul = r!spunde con orm tabelului .,.

(levul = r!spunde con orm tabelului .,

(levul = r!spunde con orm tabelului .,

-/

-)

<rezentarea unei aprecieri generale privind activitatea des !;urat! de elevi Dotarea unor elevi

=stazi ati ost mai atenti decat ora trecuta si mult mai pregatiti.

=scult!.

(levul = au ost notati cu nota &% iar elevi C si D cu nota 1.

=scult!.

$%

=nunarea temei pentru acas!

Tema pentru acasa este sa aduceti noi in ormatii despre iziologia bacteriilor2iar optional desenati o bacterie ajutandu-va de imaginile din igurile , si + pagina +$ din manual .

<rivesc2 ascult! ;i noteaz! pe caiet

Aibliogra ia:
2. Viorica M., Maria M.(2005)Microbiologia resurselor naturale - manual pentru clasa a X-a ,(ditura

'scar <rint2 Aucure;ti &. Ciucescu D. ",%%1#Didactica disciplinelor tehnice2(ditura Didactic! ;i <edagogic!2 Aucure;ti.