Sunteți pe pagina 1din 10

Realizarea unui proiect de instruire asistata de calculator la cursul de Drept Civil- partea generala, pe tema Notiuni intoductive privind

Dreptul civil
Popescu Corina Mihaela DPPD Modulul compact

Notiuni intoductive privind Dreptul civil. Dreptul civil ca ramura de drept.


La sfarsitul cursului, studentul va fi capabil: Sa defineasca dreptul civil Sa identifice obiectul Dreptului civil Cuvinte cheie: Drept obiectiv Drept subiectiv Drept civil ca stiinta de ramura

Cuvant intoductiv
Dreptul civil este cea mai veche ramura a dreptului, ocrotind valorile materile si spirituale care ii unesc pe oameni in sacrificiul lor pentru libertate si civilizatie. Viata omului, de la concepere si inca dincolo de moarte se afla sub actiunea normelor dreptului civil. Faptele si actele noastre zilnice duc la nasterea, la modificarea ori la stingerea necontenita a unor raporturi civile, care fac parte din viata noastra.

Sensurile termenului Drept civil

Drept obiectiv- prin care intelegem totalitatea normelor juridice adoptate de organele statului in scopul reglementarii relatiilor dintre oameni in cadrul societatii. Ansamblul regulilor juridice stabilite de autoritatea statala urmareste asigurarea scopurilor generale ale vietii sociale si constituie premisa necesara existentei societatii. Drept subiectiv- prin care intelegem prerogativa unei persoane de a avea o anumita conduita, de a indeplini anumite acte juridice ocrotite de dreptul obiectiv, precum si de a pretinde persoanei obligate sa aiba o comportare corespunzatoare dreptului sau, ce poate fi impusa la nevoie prin forta de constrangere a statului

Dreptul civil ca stiinta juridica de ramura, parte stiintelor juridice, care are ca obiect studierea dreptului civil ca ramura a sistemului unitar de drept din Romania. Dreptul civil ca ansamblu de norme juridice ce reglementeaza relatiile sociale care formeaza obiectul dreptului civil, ca parte a sistemului unitar de drept din Romania.

Dreptul civil ca stiinta de ramura in sistemul stiintelor juridice


In prezent, se admite ca sistemul general al stiintelor in raport cu domeniile cunoasterii si existentei se divide in urmatoarele subsisiteme: Stiintele naturii- fizica, chimia, biologia Stiintele sociale- care studiaza activitatile omului si societatea Stiintele gandirii- logica, matematica, cibernetica Stiintele juridice, componente ale subsistemului stiintelor sociale, se constituie intr-un subsistem al stiintelor juridice format din: Stiinte juridice generale, ca Teoria Generala a Dreptului

Stiinte juridice istorice, ca Istoria generala a statului si dreptului, Istoria doctrinelor juridice Stiinte juridice de ramura, ca stiinta dreptului constitutional, stiinta dreptului administrativ, stiinta dreptului penal, stiinta dreptului civil Stiinte juridice auxiliare, ca medicina legala, criminalistica, sociologie juridica, logica juridica Stiinta dreptului civil este o stiinta de ramura si are ca obiect de cercetare normele juridice apartinand dreptului civil, in stransa legatura cu relatiile sociale ce formeaza obiectul de reglementare al dreptului civil.

Definitia dreptului civil


Dreptul civil- este acea ramura a sistemului de drept care reglementeaza raporturile patrimoniale si raporturile personal nepatrimoniale dintre persoane fizice si/sau juridice, aflate pe pozitie de egalitate juridica.
Analiza elementelor definitiei dreptului civil: Dreptul civil este o ramura a sistemului de drept Ansamblul normelor juridice civile formeaza continutul dreptului civil Normele dreptului civil sunt grupate dupa criteriul relatiilor sociale reglementate in institutii de drept civil Obiectul de reglementare in formeaza ansamblul normelor sociale ce formeaza categoria raporturilor patrimoniale si personal nepatrimoniale care cad sub incidenta acestei ramuri de drept Subiectele dreptului civil sunt persoanele fizice si/sau juridice care se afla pe pozitie de egalitate juridica

Obiectul dreptului civil


Ansamblul relatiilor sociale ce formeaza obiectul de reglementare al normelor de drept civil cuprinde: Relatii patrimoniale, al caror continut poate fi evaluat in bani, formand categoria raporturilor patrimoniale raporturile reale raporturi obligationale

Relatii nepatrimoniale, al caror continut este neevaluabil in bani, formand categoria raporturilor nepatrimoniale sau personal nepatrimoniale-raporturi care privesc existenta si integritatea fizica ori morala a persoanei , privind elementele de identificare sau izvorate din creatia intelectuala

Teme de evaluare

Definiti dreptul civil Identificati si explicati obiectul dreptului civil Faceti o paralela intre obiectul de reglementare al dreptului civil si obiectul de reglementare al unei alte stiinte de ramura studiate