Sunteți pe pagina 1din 10

Fundatiile izolate ale stalpilor metalici/lemn se realizeaza ca fundatie bloc si cuzinet.

Se
pot utiliza si modele de fundatii tip talpa armata, de forma prismatica, daca inaltimea
acestora asigura lungimea de inglobare necesara pentru suruburile de ancorare ale
stalpului si este adecvata adancimii de fundare.
Betonul din cuzinet este de clasa minima C8/10. Betonul din bloc este de clasa minima
C8/10 daca armaturile cuzinetului sunt ancorate in blocul fundatiei. Daca in bloc nu sunt
dispuse armaturi de rezistenta clasa minima este C4/5.
Bl ocul de beton se real i zeaza respectand urmatoarel e condi ti i :
Inaltimea blocului de beton se stabileste astfel ca valoarea tg sa respecte limetele -
minime din tableul 7.2; aceasta conditie se impune si in cazul blocului realizat in
trepte.
Inaltimea treptei este de minimum 400 mm la blocul de beton cu o treapt; -
blocul de beton poate avea cel mult 3 trepte a caror inaltime minima este de 300 mm; -
turnarea blocului de beton se va realiza astfel nct sa fie asigurata continuitatea -
betonului.
Cuzinetul de beton armat se proiecteaza respectnd urmatoarele conditii:
cuzinetul se realizeaza cu forma prismatica; -
dimensiunile n plan ale cuzinetului vor fi mai mari cel putin cu 300 mmdect -
dimensiunile placii de baza a stlpului
dimensiunile n plan ale cuzinetului se stabilesc si n functie de conditia de limitare a -
presiunilor pe planul de contact cu blocul la valori mai mici dect rezistenta de calcul
la compresiune a betonului;
se recomanda ca raportul bc/B (lc/L) sa se situeze n intervalul 0.50 0.65; -
naltimea cuzinetului hc va respecta urmatoarele limite minime: hc 300mm; -
Stal pul metal i c/l emn se realizeaza cu o placa de baza prevazuta cu rigidizari care
asigura transmiterea presiunilor la fundatie si a fortelor la suruburile de ancorare.
Sectiunea in plan a placii de baza rezulta din conditiile privind limitarea presiunii maxime
pe suprafata de contact cu betonul la urmatoarele valori:
rezistenta la compresiune a betonului din cuzinet -
rezistenta la compresiune a mortarului de poza -
Presiunea pe placa de baza se determina considerand solicitarile capabile ale
stalpului( N
cap
si M
cap
)
N
f
151.615 :=
B 1.9 := L 2.8 := Df 2.0 :=
20.22 := c 41.9 := ml 1.4 := M
yf
145.793 :=
q Df 40.44 = :=

b
25 :=
N
1
0.49 :=
N
2
2.975 :=
N
3
5.5725 :=
CALCULUL LA STAREA LIMITA DE DEFORMATIE
Pt predimensionare se neglijeaza valoarea bazei fundatiei
Ppl ml qN
2
c N
3
+
( )
495.315 = :=
Pn 0.85
b
Df 42.5 = :=
A
nec
1.1N
f

Ppl Pn
0.368 = :=
G
f
0.85B L
b
Df 226.1 = :=
N
tot
N
f
G
f
+ 377.715 = :=
Calculul eforturilor la baza fundatiei
P
1
N
tot
B L
6M
yf

B L
2

+ 129.723 = :=
P
2
N
tot
B L
6M
yf

B L
2

12.275 = :=
VERIFICARE
p
pl
ml N
1
B N
2
q + N
3
c +
( )
521.67 = :=
1.2p
pl
626.004 = P
ef.max
P
1
129.723 = :=
P
ef.max
1.2p
pl
<
CALCULUL LA STAREA LIMITA DE CAPACITATE PORTANTA
N
s
151.615 :=
M
ys
344.509 :=
N
tots
N
s
G
f
+ 377.715 = :=
e
1
M
ys
N
tots
0.912 = :=
L
1
L 2e
1
0.976 = :=
B
1
B 1.9 = :=

c
1 0.3
B
1
L
1
+ 1.584 = :=
q

c
:= N

1.69 :=
N
q
6.15 :=
N
c
14.42 :=

1 0.4
B
1
L
1
0.221 = :=
Determinarea presiunii critice
p
cr
B
1
N

qN
q

q
+ c N
c

c
+ 1365.463 = :=
0.9p
cr
1228.917 =
p
ef
N
tots
B
1
L
1

203.722 = :=
p
ef
0.9p
cr
<
e
1
2
L
2
0.106 =
1
9
0.111 =
e
1
2
L
2
1
9
<
|

\
|
|
|
.
STABILIREA DIMENSIUNILOR CUZINETULUI
Dimensiunile n plan ale cuzinetului vor fi mai mari cel putin cu 300 mmdect -
dimensiunile placii de baza a stlpului
se recomanda ca raportul bc/B (lc/L) sa se situeze n intervalul 0.50 si 0.65 -
pentru bloc cu o singura treapta si intre intervalul 0.40 si 0.50 pentru bloc de
beton simplu cu doua trepte;
Se va alege un bloc de beton simplu cuo treapta.Dimensiunile cuzinetului vor fi:
l
c
0.5L 1.4 = :=
b
c
0.5B 0.95 = :=
Di n condi ti i constructi ve se vor al ege urmatoarel e di mensi uni pentru cuzi net
l
c
1.4 :=
b
c
1.4 :=
Inaltimea cuzinetului se alege astfel incat sa nu fie necesara verificarea la forta taietoare
Inaltimea cuzinetului se alege astfel incat sa nu fie necesara verificarea la forta taietoare
respectand conditia:tg=h.c/l1, h.c/l.c0.25, h.c0.3 m
l
s
0.80 := b
s
0.90 := h
c
1.7 :=
l
l
c
l
s

( )
2
0.3 = :=
h
c
l
c
1.214 =
h
c
l
5.667 =
Armarea cuzi netul ui
l
x
l
c
l
s

( )
2
0.3 = := l
y
b
c
b
s

( )
2
0.25 = :=
A
c
l
c
b
c
1.96 = :=
W
c
b
c
l
c
2

|
\
|
.
6
0.457 = :=
Cal cul ul presi uni l or de l a tal pa cuzi netul ui
P
1.c
N
tot
A
c
M
yf
W
c
+ 511.501 = := P
2.c
N
tot
A
c
M
yf
W
c
126.078 = :=
x
l
c
P
1.c

P
1.c
P
2.c
+
( )
1.858 = :=
p%
l
c
x
0.754 = :=
Avand in vedere ca datorita presiunilor de pe suprafata de contact dintre cuzinet si blocul de
beton, apar desprinderi, dar aria activa este mai mare de 70%, se va lua in calcul P
2.c
=0
iar P
1.c
devine P
1.c.corectat
si se va detrmina cu relatia:
P
1.c.corectat
2N
tot
3b
c

l
c
2
M
yf
N
tot

\
|
|
.

572.792 = := P
2.c.corectat
0 :=
P
med.c
P
1.c.corectat
P
2.c.corectat
+
2
286.396 = :=
Cal cul ul momentel or pe cel e doua di recti i
P
0.c
P
2.c.corectat
P
1.c.corectat
P
2.c.corectat

( )
l
c
l
x

( )

l
c
+ 450.051 = :=
M
x
b
c
P
0.c
l
x
2
2
P
1.c.corectat
P
0.c

( )
l
x
2
3
+

(
(
(

33.508 = := kNm ( )
M
y
l
c
P
med.c

l
y
2
2
12.53 = := kNm ( )
acoperirea cu beton la armatura de rezisten rezistenta de calcul a betonului;
c
nomsl
0.025 := m ( ) f
cd
5.33 :=
N
mm
2
|

\
|
|
.
C8 10 ,
diamerul impus al armaturii de rezisten
rezistenta de calcul a armaturii;

sl
0.014 := m ( )
f
yd
300 :=
N
mm
2
|

\
|
|
.
PC52
nlimea util a cuzinetului:
d h
c
c
nomsl


sl
2
1.668 = := mm ( )
Cal cul ul armaturi i dupa di recti a X

M
x
10
6

b
c
10
3
d10
3

( )
2
f
cd

0.002 = := 1 1 2 0.002 = :=
A
s.x
b
c
10
3
d 10
3

f
cd
f
yd
67.017 = := mm ( )
Deoarece procentul de armare este mai mic
decat procentul minim de armare de 0.075%
pentru PC52, se va calcula aria minima de
armatura ce se dispune pe directia X
p
A
s.x
b
c
10
3
d 10
3

100 0.003 = :=
aria de armatura minima;
A
smin
0.00075b
c
10
3
d 10
3
1751.4 = := mm
2
( )
Avand in vedere ca distanta dintre armaturi este cuprinsa intre 10 si 25 cm se aleg:
n 12 := bare
sl
14 := mm ( )
A
sr
n

sl
2

4
1847.256 = := mm
2
( )
aria reala de armatura;
distantadintrebare
b
c
10
3
2 c
nomsl

sl
2
+
|

\
|
|
.

(
(

n 1
125.995 = := mm ( )
Cal cul ul armaturi i dupa di recti a Y

M
y
10
6

l
c
10
3
d10
3

( )
2
f
cd

0.001 = := 1 1 2 0.001 = :=
A
s.y
l
c
10
3
d 10
3

f
cd
f
yd
25.047 = := mm ( )
Deoarece procentul de armare este mai mic
decat procentul minim de armare de 0.075%
pentru PC52, se va calcula aria minima de
armatura ce se dispune pe directia X
p
A
s.y
l
c
10
3
d 10
3

100 0.001 = :=
aria de armatura minima;
A
smin
0.00075l
c
10
3
d 10
3
1751.4 = := mm
2
( )
Avand in vedere ca distanta dintre armaturi este cuprinsa intre 10 si 25 cm se aleg:
n 12 := bare
sl
14 := mm ( )
A
sr
n

sl
2

4
1847.256 = := mm
2
( )
aria reala de armatura;
distantadintrebare
l
c
10
3
2 c
nomsl

sl
2
+
|

\
|
|
.

(
(

n 1
125.995 = := mm ( )
Armatura de la partea superioara a fundatiei se dispune daca cuzinetul are desprinderi
de pe blocul fundatiei.Se realizeaza ca o retea de bare dispuse paralel cu laturile cuzinetului si
de pe blocul fundatiei.Se realizeaza ca o retea de bare dispuse paralel cu laturile cuzinetului si
ancorate in blocul de beton simplu.Armatura verticala din cuzinet rezulta din verificarea la
compresiune excentrica a sectiunii de rost dintre bloc si cuzinet; eforturile de calcul din sectiune
au valori asociate momentului de dimensionare a suruburilor de ancoraj ale stlpului;
Armaturile orizontale minime, dispuse pe perimetrul cuzinetului sunt:
1/4 din armaturanverticala din cuzinet -
8/200mm -
.
Veri fi car ea l a compresi une l ocala a cuzinetul ui de beton armat