Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAIE

Subsemnatul/a

.,

domiciliat/a

., Str. ................................................... Nr. ........, Bl. ......, Sc. ...,


Et. ...., Ap. ....., Jude/Sector ..............................., CNP ..........................................,
posesor/posesoare

al/a

CI/BI

seria

.......

nr.....................

eliberat/

de .......................... la data de ........................, angajat la SC


.. cunoscnd prevederile Art.292 Cod Penal privind falsul n declaraii,
declar pe propria rspundere faptul c nu am antecedente penale, nu sunt i
nu am fost urmrit sau condamnat de fapte prevzute de legea penal.

Data

Semntura ..

* Conform art. 292 Cod Penal, declararea necorespunzatoare adevarului, facuta


unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art.
145 in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul,
atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste pentru
producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau
cu amenda.

S-ar putea să vă placă și