Sunteți pe pagina 1din 3

Prin sentina penal nr . .

Bacu / Neam n dosarul nr

pronunat de Judectoria s-a dispus

A SE COPIA IN ISPO!I"I#$ Pentru a %otr& ast'el prima instan a reinut urmtoarele

A SE COPIA IN (O"I#A)E $ *mpotri+a sentinei penale a declarat apel ,,. Prin deci-ia penal nr,pronunat de "ri.unalul Bacu / Neam s-a,,. Pentru a pronuna aceast soluie / s-au reinut urmtoarele 0 *mpotri+a deci-iei penale a declarat recurs n termenul le1al ,, *mpotri+a sentinei a declarat apel /recurs n termen apelantul / recurentul ,,, care a in+ocat nele1alitatea 2i netemeinicia sentinei prin aceea c /'r a moti+a recursul n termenul le1al pre+-ut de art 345/67 alin 8 Cpp. E9amin&nd cau-a de 'a su. aspectul moti+elor de apel /recurs in+ocate 2i su. toate aspectele de 'apt 2i de drept / n temeiul art 3:6 alin 6 Cpp/su. aspectul ca-urilor de casare care / potri+it art 345/67 alin 8/6 Cpp se iau n considerare din o'iciu Curtea constat c apelul / recursul de 'a este ne/'ondat / 2i n consecin l +a admite respin1e din urmtoarele considerente. Instana de control ;udiciar e9amin&nd n temeiul art 345/6< Cpp %otr&rea atacat pe .a-a lucrrilor 2i materialului din dosarul cau-ei n raport de moti+ele in+ocate c&t 2i din o'iciu con'orm art 345/= alin 3 Cpp / constat c aceasta este le1al 2i temeinic.

Curtea reine c instana de 'ond/ n e9punerea ar1umentelor 'aptice 2i ;uridice ce au condus la pronunarea soluiei criticate/ a 'cut o descriere amnunit at&t a situaiei de 'apt c&t 2i a temeiurilor de drept pe .a-a crora 2i-a 'ormulat con+in1erea cu pri+ire la cau-a dedus ;udecii precum 2i a pro.elor care au 'undamentat-o/ respect&nd ntocmai dispo-iiile art. 35> C. proc. pen./ care pre+d meniunile o.li1atorii pe care tre.uie s le conin considerentele %otr&rii. Ast'el/ instana de 'ond a 'cut o descriere detaliat a situaiei de 'apt/ e9pun&nd pe lar1 acti+itatea in'racional des'2urat de inculpai c&t 2i a mi;loacelor de pro. administrate at&t n cursul urmririi penale c&t 2i nemi;locit n 'aa instanei 2i care au con'irmat pe deplin situaia de 'apt e9pus n considerentele rec%i-itoriului . "otodat/ instana s-a con'ormat dispo-iiilor art. 35> C. proc. pen. at&t n ceea ce pri+e2te anali-a pro.elor care au ser+it ca temei pentru soluionarea cau-ei su. toate aspectele/ c&t 2i a celor care au 'ost nlturate/ proced&nd la identi'icarea acestora/ Curtea constat c prima instan a dat 'aptei comise de acesta ncadrarea ;uridic corespun-toare. e asemenea/instana de 'ond a e'ectuat o ;ust indi+iduali-are a pedepsei inculpatului /at&t su. aspectul naturii 2i al cuantumului acesteia / c&t 2i ca modalitate de e9ecutare/ 'iind respectate criteriile 1enerale pre+-ute de art :8 Cp. ?r a relua n inte1ralitatea lor 2i n mod e9%ausi+ pro.ele pe care instana de 'ond 2i-a ntemeiat %otr&rea pronunat/ instana de apel 2i-a nsu2it moti+ele ce au stat la .a-a soluiei adoptate de prima instan iar cu pri+ire la criticile anali-ate anterior a apreciat c pro.atoriul administrat n cau- este su'icient de concludent su. aspectul Sentina/deci-ia primei instane este le1al 2i temeinic 2i nu e9ist moti+e de casare care s poat 'i luate n considerare din o'iciu n temeiul art. 345/67 alin. 8/6 Cpp. /

in aceste considerente / Curtea / n .a-a art 3:= pct 6 lit . Cpp /art 345 ind 65 pct 6 lit . Cpp +a respin1e apelul / recursul declarat de apelantul / recurentul ca ne'ondat.