Dicționarul explicativ al limbii române, Academia Română, Institutul de lingvstică „Iorgu Iordan - Al.

Rosetti” ediţie revăzută şi adăugită, editura Univers enciclopedic Gold, 2009
pagina 41: ANDROCEU, androcee, s.n. Totalitatea staminelor unei flori. — Din fr. androcée. pagina 668: MONADELF, monadelfe. adj. (Bot.; despre androceul florii) Care are toate staminele unite prin filamentele lor, formând o coloană. — Din fr. monadelphe.  pagina 905: RACEM, raceme, s.n. (Bot.) Inflorescenţă în formă de ciorchine; ciorchine. Racem compus = panicul. — Din fr. raceme, lat. racemus.  pagina 1006: SEPALĂ, sepale, s.f. Fiecare dintre frunzele (modificate) care alcătuiesc caliciul unei flori. — Din fr. sépale.  pagina 1016: SILICVĂ, silicve, s.f. Tip de fruct dehiscent în formă de păstaie, caracteristic plantelor din familia cruciferelor, împărţit în interior printr-o membrană subţire, pe care sunt prinse seminţele. *Var.: (rar) silícuă s.f.] — Din lat. siliqua, fr. silique.  pagina 1046: STAMINĂ, stamine, s.f. Organ bărbătesc de reproducere a florii, care conţine polenul. — Din lat. stamen, -inis. Dicţionar Enciclopedic, vol. I, A-C, ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1993  pagina 72: ANDROCEU (< fr. {i}; {s} gr. andr- „barbat", după gineceu) s.n. (BOT.) Totalitatea staminelor unei flori.  pagina 331: CARPELĂ (< fr. ,i-; ,s- gr. karpos „fruct“) s.f. Frunzijoara modificată, așezată în centrul florii, care poartă ovulele; la gimnosperme, marginile sînt libere, la angiosperm e ele sînt sudate, formînd o cavitate închisă. Adeseori, la angiosperme, mai multe c. reunite formeaza ovarul sau pistilul florii.  pagina 388: CIMA (˂ fr.) s.f. inflorescență a cărei axă principală are o creștere limitată și se termină cu o floare. Dicţionar de neologisme, ed. III, Florin Marcu, Constant Maneca, edit. Academiei Republicii socialiste România  pagina 65: ANDROCEU s. n. totalitatea staminelor unei flori. [< fr. androcée, cf. gr. aner — bărbat, oikia — casă+  pagina 121: AXILAR adj. 1. de la subsuoara. 2. care pornește de la ramificatia unei ramuri cu trunchiul sau a frunzei cu ramura. [i< fr. axillaire]  pagina 186: CARPELA s. f. frunză modificată care intră în compunerea pistilului la plantele angiosperme sau care poarta ovulele la plantele gimnosperme. [<fr. carpelle, cf. gr. karpos — fruct]  pagina 209: CIMA s. f. (bot.) inflorescenţă formată dintr-un ax principal terminat cu o floare şi avînd lateral mai multe axe secundare ramificate în acelaşi fel. [< fr. cyme, cf. lat. cyma — lăstari]  pagina 449: FILOTAXlE s. f. (bot.) modul in care sînt aşezate frunzele pe tulpină şi pe ramuri. *< fr. phyllotaxie, cf. gr. phyllon — frunză, taxis — aşezare+  pagina 496: GINECEU s. n. 1. (ant.) apartament rezervat femeilor în casele greceşti. • loc rezervat femeilor în vechile biserici creştine. 2. totalitatea organelor femeieşti de reproducere ale unei flori ; pistil, [pron. -ceu. / < fr. gynécée, cf. gr. gyne — femeie, oikos — casă+  pagina 628: LIGULĂ s.f. formație apendiculară care se observă la frunzele gramineelor între limb și teacă *˂ fr. Ligule, cf. lat. Ligula - limbuță+  pagina 698: MONADELF, -Ă adj. (bot. ; despre stamine) care formează un mănunchi; (p. ext.; despre plante) cu staminele reunite într-un singur mănunchi; monadelfic. *˂ fr. Monadelphe,  

ridichi etc. Váczy. Luiza şi Mircea Seche.)  pagina 290: GINECEU s. 1999  pagina 678: RACEM s. stamigna] Dicţionar Enciclopedic. androcée… etc  Axilar 94: AXILLARIS. fr) s. carpelă. ciorchine. Scheindolde.. f. O ~ compus = panicul. männlicher Apparat. AXILLANS.. androceu. (~ este un tip de inflorescenţă. --). Dicţionar botanic poliglot.. 1980  pagina 68: ANDROECIUM n.undă“). (BOT. silique. / < fr. Bucureşti. la diferite nivele pediceli. florile dezvoltîndu-se centrifugal (Silene) [cyme.. Dicţionarul de sinonime al limbii române. 2001  pagina 111: LIGULĂ (< lat. tip de inflorescenţă simpodiala. Karpell.)2. f.s. racème. sépale]  pagina 989: SILICVĂ s. inflorescenţă în formă de ciorchine. Bucureşti. purtînd ovulele [carpel. în funcţie de specie. organ bărbătesc de reproducere al florii. siliqua]  pagina 1016: STAMlNĂ s.. Fruchtblatt.)  pagina 769: SEPALĂ s. racem compus = panicul. silicuă s.sép[arer] „a separa“ + [pét]ale „petală”) s. Univers enciclopedic. ταξίς „dispunere"). fruct în formă de păstaie lungă. ed. Andrözeum. racemus „ciorchine") s. cimă. ) s. {s} lat. Trugdolde. Frunzuliţă (modificată) care intră în alcătuirea caliciului.. IV. (BOT. care produce polen. iar axele secundare mai dezvoltate decît cea principală. (BOT. racemus]  pagina 980: SEPALĂ s. zambilă. étamine. axillaire… etc  Carpelă 114: CARPELLUM n (gr. (BOT. achsenwinkelständing. pot fi libere sau unite. lăcrămioară). Organ bărbătesc ai florii. florali aproximativ egali între ei ca lungime (ex. κύμα . situat sau rezultat în axilă (axilliflorus) [axillary.  pagina 418: SILICVĂ (< lat. având un rol protector. Dicţionar Enciclopedic. it. diminutiv de la lingua „limbă“) s. S. care conţine polenul. cyme.) pistil. împărţită în două printr-un perete membranos pe care sînt aşezate seminţele. lat. Bucureşti. stamen..f. f. 2006  pagina 3: RACEM (< fr.  pagina 515: STAMINĂ (< lat.cf.. la crin. Numărul lor în floare este variabil. este lipită de tulpină. *var. -. *cf. editura ştiinţifică şi enciclopedică. la cele mai multe specii sunt verzi dar există şi s. f. vol. lalea). cf.) 1. (~ este un tip de inflorescenţă. modul de dispoziţie a . (~ al unei flori. lat. AXILLI-. lat. incolore sau viu colorate. serveşte la reproducere. acoperind spaţiul dintre aceasta şi teacă. filotaxie. uneori având chiar aceeaşi culoare cu petalele (ex. frunză diferenţiată fertilă din verticilul floral intern. ansamblul staminelor din floare (Roeper) [androecium. format din filament şi anteră. -). Enciclopedică. carpelle…etc  Cimă 158: CYMA n (gr. Enciclopedică. . VI. vol.) Inflorescenţă formată dintr-un ax principal lung pe care se inseră alternativ. la salcâm. la varză. ed. fiecare dintre frunzele modificate care alcătuiesc caliciul unei flori *˂ fr. adelphos – frate]  pagina 894: RACEM s. R-Ş. n. cu axa principală terminată cu o floare. Fruct uscat dehiscent având lungimea cel puţin de patru ori mai mare decât lăţimea (ex. cf. ed. ciorchine. a II-a revăzută şi adăugită.) Formaţiune membranoasă aflată la limita dintre teaca şi limbul foliar al gramineelor şi ciperaceelor. (BOT. ANDROECEUM n (gr. gr. f. n.  pagina 375: SEPALĂ (< fr.) foaie. [<fr. Bucureşti. axilar. f.). C. f. fr. grapă. Staubblattformation. L-N. monos – unul.etc  Filotaxie 377-378: PHYLLOTAXIS f (gr.

στήμων . …etc Stamină 491: STAMEN (-INIS) n (gr. Blattzüngelchen. gineceu. Kelchblatt. Blatthäutchen. pistil. organ al florii. cel puţin de trei ori mai lung decît lat (Sinapis.fir“). aflată la limita dintre vagină şi limbul frunzei (Gramineae). …etc Racem 435: RACEMUS m. totalitatea lor constituind androeeul (Phanerogatnae) [stamen. …etc Silicvă 476: SILIQUA f. monadelphian. Formaţiune membranoasă. scarioasă. einbrüderig. Gynoeceum. Schote . -. sépale. racem. Blattanordnung. οἶκος . Blattstellung. aproape egal de lungi. Raphanus) [silique. …etc Sepală 472: SEPALUM n. de obicei verde. …etc Ligulă 289: LIGULA f. stigmat) dintr-o floare [gynoecium. Läppchen. d8eX<po. totalitatea carpelelor (ovar. anteră şi conectiv. format din două carpele concrescute.… etc Gineceu 228: GYNOECEUM n. stil. silique. …etc . gynécée. silicvă. format din filament... Staubblatt. monadelph. fruct capsulă. grappe. Blütentraube. stamină la Malvaceae.frate“). cu axa principală purtînd pediceli scurţi.. languette. GYNOECIUM n (gr.. cu mai multe seminţe. monadelphe. sepală. terminaţi cu flori solitare şi cu deschidere acropetală *raceme. element foliaceu. ligule. reunit într-un singur fascicol. ligulă 1. Stempelgebilde. Staubgefäß . étamine. component al caliciului *sepal. a limbului florilor radiare (Compositae) sau de la baza sporofilelor (Isoëtaceae) [ligule. Traube. monadelf. Apendicele dilatat al unor petale (Caryophyllaceae. …etc Monadelf 314: MONADELPHVS (gr. inflorescenţă racemoasă. weiblieher Apparat. phyllotaxie.       frunzelor pe tulpină *phyllotaxy. dehiscent. redusă uneori la un smoc de peri (Echinochloa crus-galli). stamină.casă“). cu filamentele concrescute într-un singur corp (androceu. Ranunculaceae ). Polygalaceae) [monadelphous. Stempelgesamtheit. 2.