Sunteți pe pagina 1din 10

CONTRIBUII LA EVALUAREA CAPABILITII DE ETALONARE A CALELOR PLAN PARALELE

1. INTRODUCERE Compararea "Etalonarea calelor plan paralele" s-a desfurat n cadrul programului coordonat de Direcia Evaluare Organisme i Autorizri (DA) a !"# i a fost propus de Direcia !egional de "etrologie #egal $raiova i de %erviciul &udeean de "etrologie #egal Olt' #a(oratorul #)*+,", din ,*" a fost desemnat de !"#-DA drept #a(orator pilot (#-) i #a(orator de referin (#!)' .n cadrul comparrii interla(oratoare/ prin metoda comparativ/ pentru fiecare etalon itinerant a fost determinat a(aterea de la lungimea median a calei plan paralele fa de lungimea nominal/ n condiii de referin' 0ema are ca scop demonstrarea capa(ilitii de msurare a la(oratoarelor participante/ rezultatele o(inute put1nd fi utilizate pentru validarea sistemului de calitate aplicat de acestea. Detaliile complete ale comparrii se gsesc n versiunea integral a !aportului final 234' 2. ORGANIZAREA COMPARRII. PARTICIPANI

Laboratoarele au fost organizate ntr-o singur grup' .n seciunile care se refer la rezultatele comparaiei/ la(oratoarele figureaz cu codurile atri(uite de !"#-DA' -rogramul de desfurare al comparrii interla(oratoare a fost de tip circular i a fost sta(ilit de ctre #-/ de comun acord cu laboratoarele participante, conform tabelului 1.

Tabelul 1. Programul de circulaie a etaloanelor itinerante Laboratorul participant / Participating Laborator #a(oratorul de referin 5 !eference #a(orator7 %&"# "ure D!"# raov *+!L *ibiu %&"# Arge -.!L Craiova *+!L /lt D!"# acu %&"# ,ai #a(oratorul de referin 5 !eference #a(orator7 3. PROCEDURI I -erioada planificat 5 %c6eduled period 1".#$ - 1%.#$.&##" &&.#$ - #&.#%.&##" #".#% - 1(.#%.&##" 1%.#% - )#.#%.&##" #).1# - 1,.1#.&##" 1'.1# - &$.1#.&##" #1.11 - 1$.11.&##" &1.11 - #&.1&.&##" #".1& - 1(.1&.&##" #%.#1 - 1,.#1.&##( -erioada msurrilor 5 !easurement period 1".#$ - 1%.#$.&##" #1.#% - #'.#%.&##" #'.#% - &).#%.&##" &).#% - #).1#.&##" #).1# - &$.1#.&##" &$.1# - #1.11.&##" #1.11 - 1$.11.&##" 1$.11 - #&.1&.&##" #&.1& - 1%.1&.&##" #%.#1 - 1$.#1.&##(

MIJLOACE

DE MSURARE

.n conformitate cu procedurile DA 284/ #- a ela(orat i a transmis la(oratoarelor participante Ghidul comparrii nsoit de Instruciunile de utilizare, transport i de msurare. De asemenea/ #a trimis la(oratoarelor participante etaloanele itinerante/ respectiv setul de cale plan paralele cu lungimile nominale de 3/99: mm; 3/<= mm; >/: mm; ? mm i 1# mm.

,nstruciunile de msurare au fost ela(orate de #- n conformitate cu *0" 3-3>@? "Etalonarea i verificarea metrologic a calelor plan paralele cu lungimea nominal de la 9/3 mm la 3999 mm" i -%-83-93-,*" "Etalonarea calelor plan paralele prin metoda comparativ"' 4. VALORILE DE REFERIN

Aalorile de referin au fost sta(ilite de ctre la(oratorul de referin' "surrile au fost efectuate at1 comparrii c1t i la sf1ritul acesteia' !ezultatele o(inute i valoarea incertitudinii de msurare eBtins/ pentr sunt prezentate n ta(elul 8' Ciecare la(orator participant a avut li(ertatea s aplice procedura i metoda practicat n mod curent/ de respectiv, la etalonarea calelor plan paralele. Tabelul 2. Valori de referin ,ncertitudinea de msurare U/ 0bat erea 3ncertaint measurement U 45m2 lungi mii calei AL -evi ation of t1e gaug e lengt 1 Cum 2 .nceputu %f1ritul 6alori l compar finale/ compar rii5 End 7inal rii5 of t6e 6alues eginnin compari g of t6e son compari son #,#& #,#) #,#& #,#, #,#" #,#$ #,#' #,#, #,#" #,#, #,#" #,#, #,#1 #,#) #,#& #,#" #,#" #,#, #,#" #,#"

5 *ominal lengt6

1,##" 1,,% )," $ 1#

5.

REZULTATUL INTERLABORATOARE

.n urma analizei rezultatelor o(inute de ctre la(oratoarele participante/ s-a constatat c/ toate la(oratoarele participante la comparare au utilizat metoda comparativ de msurare/ conform *0" 3-3>-@? i au utilizat etaloanele trasa(ile la etaloanele naionale ale !om1niei' !ezultatele msurrilor efectuate de la(oratoarele participante/ pentru fiecare cal plan paralel au fost comparate cu valorile de referin o(inute de la(oratorul de referin .n ta(elul > sunt prezentate sintetic a(aterile de la lungimea median i incertitudinile asociate acestor valori/ raportate de la(oratorul de referin i de cele ? la(oratoare participante n urma msurrii setului de etaloane itinerante' Diferenele dintre valorile raportate de fiecare la(orator participant i valorile de referin/ au fost calculate de la(oratorul pilot i sunt prezentate n ultima coloan a ta(elului >' *emnifica 8 iile notaiilor utilizate n ta(el reprezintD 0L7 - abaterea lungimii calei de la valoarea nominal/ o(inut de la(oratoarele participante; ALR - a(aterea lungimii calei de la valoarea nominal/ o(inut de la(oratorul de referin; U f - incertitudinea eBtins estimat de la(oratorul de referin; Ui - incertitudinea eBtins estimat de la(oratoarele participante'
re

Tabelul 3. Prezentarea sintetic a rezultatelor


Laborator/ Laborator & #ungimea nominal5 9ominal leng1t 4mm2 1,##" 1,,% )," $ 1# 1,##" 1,,% )," $ 1# 1,##" 1,,% )," $ 1# 1,##" 1,,% )," 0L. 4um2 #,#& #,#' #,#" #,#& #,#" #,#& #,#' #,#" #,#& #,#" #,#& #,#' #,#" #,#& #,#" #,#& #,#' #,#" Uref 4um2 #,#, #,#, #,#, #,#" #,#" #,#, #,#, #,#, #,#" #,#" #,#, #,#, #,#, #,#" #,#" #,#, #,#, #,#, ALV 4um2 #,#, #,#% #,#1 #,#) #,#" # #,11 #,#1 -#,#& -#,#" -#,#)# #,&&# #,#1# -#,#(# -#,#%" #,#( #,#) -#,#1
U 4um2

0L7-ALR
4um2

"

#,#( #,#( #,#( #,#( #,#( #,#$ #,1& #,#$ #,1& #,1" #,#,$ #,#,% #,#,$ #,#%" #,#"& #,1& #,1, #,1&

#,#& #,#& -#,#, #,#1 # -#,#& #,#, -#,#, -#,#, -#,1# -#,#" #,1" -#,#, -#,#$ -#,1," #,#, -#,#, -#,#(

'

$ 1# 1,##" 1,,% )," $ 1# 1,##" 1,,% )," $ 1# 1,##" 1,,% )," $ 1# 1,##" 1,,% )," $ 1#

#,#& #,#" #,#& #,#' #,#" #,#& #,#" #,#& #,#' #,#" #,#& #,#" #,#& #,#' #,#" #,#& #,#" #,#& #,#' #,#" #,#& #,#"

#,#" #,#" #,#, #,#, #,#, #,#" #,#" #,#, #,#, #,#, #,#" #,#" #,#, #,#, #,#, #,#" #,#" #,#, #,#, #,#, #,#" #,#"

-#,#, -#,#$ #,#( #,#' #,#, #,#, #,#, #,#1 #,#& #,#" #,#1 #,#' #,#1 #,#& #,#& #,#& #,#( #,#& #,#( -#,#1 -#,#& #,#1

#,1) #,1" #,#( #,#( #,#$ #,#( #,#( #,#)# #,#(# #,1#" #,1#" #,#(" #,#, #,#, #,#, #,#, #,#, #,#) #,#& #,#) #,#) #,#)

-#,#( -#,1) #,#, # -#,#1 #,#& -#,#1 -#,#1 -#,#" # -#,#1 #,#& -#,#1 -#,#" -#,#) # #,#1 # -#,#1 -#,#( -#,#, -#,#,

.n ta(elul < se prezint (ugetul evalurii incertitudinii la etalonarea calei plan paralele cu lungimea nominal de 3/99: mm' Tabelul 4. Bugetul evalurii incertitudinii de etalonare Componentele incertitudinii/ 3ncertaint components u4le2 u4d2 34$1-2 u4comp2 u4$a2 u4$t2 u4-2 u4$a2u4t2 u4aE2u4$t2 u(8Q) u4rezt$t2 uf*rez2 u4stab2 u4$rep0L2 uc k U unde: u4le2 - incertitudinea de etalonare a calei etalon; u(d) - incertitudinea datorit diferenei dintre lungimea calei etalon i cea a calei msurate; 34$1-) - incertitudinea datorit varia iei lungimii calei etalon date de deriva n timp; LaboratorulPilot / Pilot Laborator 1) " 1# 1 #,) 11 #,& # &# & ,# & ) , " ( ' $ %

1#,1 &,," ,,1& &" 1,1( ),), - ),$' &,% &,$' &$ & "(

&",& ",# &%,& 1# #,) #,1


-

,# & $#

1#,1# ",'' 1#,%( #,& #,) 1',# #,) &),% & ,',$

"# (,' ',1 &$,% -

1#,1 )#,1 #,& #,)


-

&" 1#,# $,& 1#,# #,& &,)


-

1# $,# ",$ $,' - #,,1 - #,))


-

1#,1 ',%" ,,,' #,,( #,))


-

1,) "$,( & 1&#

)1,' & (#

)# & (#

- #,1) - #,1' ,,1 &,% $,# 1' & ),

#,#& #,), # 1),(& & &',&"

u4comp2 - incertitudinea de etalonare a comparatorului electronic; u4$a2 - incertitudinea datorit diferenei dintre coeficienii de dilatare termic liniar; u4$t) - incertitudinea datorit diferenei dintre temperaturile calelor; u(D) - incertitudinea datorit defectelor locale; u(t) - incertitudinea datorit variaiei temperaturii calei de etalonat; u4$l.) - incertitudinea datorit rotunEirii valorilor din certificat; u4$%2 - incertitudinea datorit temperaturii instalaiei de ncercare; u4rezt$t) - incertitudinea datorit termometrului de contact; 54*rez2 - incertitudinea datorit rezoluiei limitate a dispozitivului de indicare; u(sta() - incertitudinea datorit insta(ilitii dispozitivului de indicare; u4$repA#) - incertitudinea datorit repeta(ilitii msurrilor; uc - incertitudinea compus; k - factor de e<tindere; 3- incertitudinea eBtins' $u ocazia prelucrrii rezultatelor primite de la laboratoarele participante, laboratorul pilot a calculat pentru fiecare laborator participant, indicele de valoare, Ei. n care: Xi - valoarea etalonului itinerant/ o(inut de la(oratorul "i"; <ref - valoarea de referin sta(ilit de #!; Uref - incertitudinea eBtins estimat de la(oratorul de referin; Ui - incertitudinea eBtins estimat de la(oratoarele participante'

Pentru valori ale indicelui de valoare cuprinse n intervalul =-1; >1?, laboratoarele participante sunt compati(ile cu la(oratorul de referin i sunt capa(ile s etaloneze cale plan paralele/ cu incertitudinea de msurare declarat' Aalorile indicilor de valoare/ Ei, pentru fiecare laborator participant sunt prezentate n tabelul ".

Tabelul . Indicii de valoare Ei

Cod laborator / Laborator code & ) , " ( '

1,##" mm #,&$ -#,&& -#,$1 #,)& #,"( -#,&#

1,,% mm #,&$ #,)& &,)$ -#,&' # -#,(%

Ei pentru / Ei for )," mm -#,"( -#,," -#,(" -#,,$ -#,11 #

$ mm #,1) -#,)1 -#,'" -#,,) #,&( -#,#%

1# mm # -#,(& -&,#1 -#,$& -#,1) #,&(

$ %

-#,1$ #

-#,$$ -#,&&

-#,") -1,#&

# -#,(%

#,1( -#,(%

.n figurile 3-: sunt prezentate a(aterile rezultatelor la(oratoarelor participante fa de valorile de referin/ o(inute de la(oratorul pilot/ pentru fiecare cal plan-paralel msurat' #iniile verticale reprezint incertitudinile eBtinse U (pentru FG8)/ asociate rezultatelor o(inute de la(oratoarele participante'

6. ANALIZA

REZULTATELOR

Din datele prezentate se o(serv urmtoareleD @ @ la(oratoare participante/ cu numerele 8/ >/ :/ H/ @/ ? i = au o(inut rezultate compati(ile cu rez referin pentru toate calele plan paralele msurate; @ laboratorul cu numrul < nu a o(inut rezultate compati(ile cu rezultatele o(inute de la(oratorul de r nominal de 3/<= mm i 39 mm; @ toate la(oratoarele participante au estimat incertitudinile de msurare n conformitate cu prevede eBprimarea incertitudinii de msurare// 2>4' .n urma analizrii rezultatelor o(inute/ n scopul eliminrii deficienelor constatate la etalonarea c comparativ/ se propun urmtoarele msuri/ n general valabile pentru toate laboratoarele participante: @ controlul i monitorizarea strict a condiiilor de mediu n timpul msurrilor; @ accesul controlat al personalului n la(orator n timpul msurrilor; @ asigurarea trasa(ilitii miEloacelor de msurare etalon; @ instruirea personalului. 7. APRECIERI FINALE

$ompararea interla(oratoare "Etalonarea calelor plan paralele" s-a desfurat conform planificrii' #a com la(oratoarelor regionale din structura !"# care/ dup efectuarea msurrilor/ au transmis la(oratorului pilot r asociate/ pentru cinci etaloane itinerante'

$ompararea/ care a avut un caracter eBperimental/ a fost util fiecrui la(orator participant/ care a putut s metoda aplicat la etalonare/ procesul de msurare i modul de evaluare al

incertitudi nii de msurar e' !ezultatele o(inute n cadrul comparrii pot fi utilizate de participani pentru a-i demonstra capa(ilitatea de msurare a calelor plan paralele cu lungimi nominale cuprinse ntre 3 mm i 399 mm/ prin metoda comparativ i pentru validarea sistemului de calitate aplicat de acestea n cadrul fiecrui la(orator'

ABALB/C .07BE 1. C' $rciunescu/ E' Dug6eanu/ !aport final al comparrii interla(oratoare/ IEtalonarea calelor plan paralele"/ 3@ pagini/ !"#-DA/ 899H &. !"#-DA/ -rocedur de "etrologie #egal -"#-:9>/ $omparri interla(oratoare/ rev' 9/ &##& ). %! E*A 3>99:D899>/ +6id pentru evaluarea incertitudinii de msurare/ 899> ,. E3./C/-E &, !e"i#$ %f &%$cre'e ('ruc'ure", 1%$%,

Part 1. Ceneral .ules and .ules for Auildings. .evise 7inal -raft. -ec. "..usu B., Aanu C., Croitoru C1. - Calculation of t1e admissible aperture of cracDs in brittle materials subEect to c1eer environment attacDs and t1e protection. Proceedings of t1e )'t1 Bnternational *eminar on !odelling and /ptimization of Composites, F!odelling in materials scienceF, /dessa, "-( mai 1%%$, !/GH)', pag.),. (.Deaconu/ O'/ - %tudiu privind comportarea la dura(ilitate a structurilor din (eton armat supuse unor condiii normale de eBploatare/ Cacultatea de $onstrucii i ,nstalaii a )niversitii //0ransilvaniaJJ/ raov/ 899='

'.Ieoreanu B., !oldovan 6 'a' - Dura(ilitatea (etonului/ Editura 0e6nic/ ucureti/ 3=?8'

S-ar putea să vă placă și