Sunteți pe pagina 1din 2

CONINUTUL DOSARULUI COMISIEI METODICE A DIRIGINILOR

1. COMPONENTA ORGANIZATORIC
structura anului colar; componena comisiei (tabel nume, grad didactic, vechime, clasa la care este diriginte); orarul membrilor comisiei;

2. COMPONENTA MANAGERIAL
raportul de activitate pe anul colar (semestrul) trecut; analiza SWOT la nivelul comisiei diriginilor; planul managerial pe anul (semestrul) n curs; planul de activit!i pe anul (semestrul) n curs; plani"ic!rile calendaristice anuale (semestriale) ale diriginilor; atribuiile comisiei diriginilor; responsabilit!ile membrilor comisiei; programele colare de #onsiliere i orientare la clasele $%$&&&; programele disciplinelor opionale (#onsiliere i orientare) vizate dac! e cazul; documente, comunic!ri, note ale &'S'(' i )'*'#'T' (corespondena);

3. COMPONENTA OPERAIONAL
proiecte didactice, materiale model destinate proiect!rii didactice; chestionare, teste date elevilor; porto"olii, re"erate etc' ale pro"esorilor dirigini i+sau ale elevilor; procesele verbale ale edinelor comisiei diriginilor;

4. COMPONENTA EXTRACURRICULAR
proiecte i programe realizate de membrii comisiei diriginilor; activit!i deosebite susinute n cadrul grupului (clasei); programul anual (semestrial) al activit!ilor e,tracurriculare la nivelul "iec!rei clase;

5. COMPONENTA DE FORMARE PROFESIONAL


tabel nominal cu membrii comisiei diriginilor participani la cursurile de "ormare -#onsiliere i orientare. ("inalizate sau n curs); o"erta de "ormare a ##/ pentru #onsiliere i orientare; materiale prezentate de dirigini la sesiuni de comunic!ri (lucr!ri personale); re"erate susinute n cadrul comisiei diriginilor;

alte "orme individuale de "ormare (doctorate, masterate etc'); publicaii ale membrilor comisiei diriginilor (copii dup! primele pagini)'