Sunteți pe pagina 1din 6

VENITURI TOTALE

Venituri curente
Venituri fiscale
Impozitul pe profit, salarii, venit si castiguri din capital
Impozitul pe profit
Impozitul pe salarii si venit
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital
Impozite si taxe pe proprietate
Impozite si taxe pe bunuri si servicii
TVA
Accize
Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii
Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe
desfasurarea de activiti
Impozitul pe comertul exterior (taxe vamale)
Alte impozite si taxe fiscale
Contributii de asigurari
Venituri nefiscale
Subventii
Venituri din capital
Donatii
Sume de la UE in contul platilor efectuate*) si prefinanri
Operatiuni financiare
Incasari din rambursarea, imprumuturilor
Sume incasate in contul unic, la bugetul de stat
Excedent(+)/Deficit(-)

Bugetul de stat
68.050,7
64.825,1
56.305,1
14.460,1
10.090,9
3.531,0
838,3
4,5
41.222,4
24.263,6
16.212,3
16,4
730,1
574,0
44,1
395,0
8.125,0
282,6
500,9
2.457,5
6,3
6,3
-21,6
-34.577

Bugetul centralizat al unitilor adm. teritoriale


50.018,3
41.891,8
34.524,3
14.466,0
24,3
14.425,8
16,0
3.797,1
16.129,2
14.982,4
54,0
1.092,8
132,0
7.367,6
5.340,9
294,6
209,2
2.279,9
2,0
2,0
-612.8

PIB 2010 511.581


-milioane lei Bugetul
Bugetul
Bugetul
Fondul
centralizat asig
asig.
national
al unitatilor sociale
pentru
de
adm.
de stat
somaj
asigurari
teritoriale sociale de integral sausi drumuri A.N.R.P
% din
Sume
sanatate partial din nationale PIB
venituri
proprii
Bugetul
de
stat

Credite
Bugetul
Fonduri
Bugetul
externe
institutiilor/ externe
trezoreriei Companiei
ministere*) activitatilor
neramstatului nationale
tatea de despafinantate bursabile *)autostrazi gubire

CHELTUIELI
102.627,7350.631,2
TOTALE

42.639,3

3.821,8

17.497,8

307,0

22.410,1

3.553,3

Cheltuieli curente
97.348,2

42.665,6

3.825,3

17.306,2

27,1

20.858,0

3.553,2

Cheltuieli de14.764,5
personal 16.740,2

105,4

73,0

104,7

10.796,3

0,2

218,0

Bunuri si servicii
3.718,4

11.881,1

400,7

71,0

16.160,8

5.547,9

312,8

25,5

Dobanzi

751,1

52,9

30,2

12,6

17,0

658,6

132,1

2.068,1

3,2

0,0

6.734,6

6.734,6

6.734,6

1,3

Transferuri 64.535,2
- Total
8.465,8
42.106,6
Transferuri intre unitati ale administratiei
25.708,5 581,4
0,0
publice

3.648,0

1.028,2

27,1

4.432,8

3.240,1

1.001,3

2.241,5

29.532,8

-29.068,0 464,8

Alte transferuri
12.687,1 1.531,5
0,1
Proiecte cu finantare din fonduri externe
5.299,3
2.235,4
21,7
nerambursabile

27,1

1.323,2

3.239,8

18.808,8

-3.472,9

476,6

8.033,0

-797,3

7.235,7

7.235,7

Asistenta sociala
19.283,7

2.597,9

1.028,2

49,0

0,4

68.601,9

Alte cheltuieli
1.556,6
581,2
27,0
Cheltuieli aferente programelor cu finantare
3.347,7
64,0
3.411,7
rambursabila
Cheltuieli de3.012,4
capital
10.287,9 1,7
Active nefinanciare
2.451,4
10.139,2 1,7
Active financiare
561,1
148,7
709,7

342,5

429,1

2.936,5

2.936,5

2.936,5

-1.617,5

1.794,2

1.794,2

0,4

4,2
4,2
709,7

201,5
201,5
-709,7

279,8
279,8

1.522,7
1.522,7

0,1
0,1

Operatiuni financiare
2.670,2
630,7
Imprumuturi193,4
193,4
Rambursari2.476,8
de credite 630,7

470,6
193,4
470,6

3.802,4
0,0
3.609,0

-124,1

3.678,2

-3.484,8

-124,1

3.484,8

-3.484,8

6.319,1

Subventii 4.663,2

39.906,4

3.536,3

42.106,6

30,8
193,4
30,8

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate


-403,1
-193,9
-28,0
-7,7
in anul curent
EXCEDENT(+)
-34.577,0
/ DEFICIT(-)
-612,8

232,55

27.01.2011 bgc
14:55
dec 2010.xls
BGC dec 2010

-9,9

-2.501,65 -248,65

-1,4

0,0

-644,0

-307,0

876,4

166,3

Bugetul
de
bugete
(se scad)

Titluri
Proprie
general
consolidat

Fondul
intre
financiare

Total
buget

Transferuri Total
Operatiuni
consolidat

Buget general

684,8

7.467,0

429,1

63,4

252.132,3 -46.034,1 206.098,2 -4.194,5 201.903,63


39,5

684,0

1.954,3

429,1

63,4

228.620,9 -45.635,5 182.985,3 182.985,3 35,8

4,1

42.806,5

42.806,5

42.806,5

8,4

1.604,2

59,3

39.781,6

-9.980,4

29.801,2

7.973,5

-699,4

7.274,0

7.274,0

1,4

429,1

127.913,0 -33.338,2 94.574,9

464,8

0,1

15.335,9

15.335,9

3,0

68.601,9

13,4

0,7
0,7

5.042,1
5.042,1

20.353,1
19.643,3

193,4

0,0

63,4

29.801,2

94.574,9

18,5

20.078,6
19.368,9

-709,7
19.368,9

5,8

1,4

68.601,9
0,6

-274,5
-274,5

19.368,9
3,8

3,8

-644,0

-644,0

-0,1

-370,1

-429,1

247,1

-37.524,0 24,3

-37.499,7 4.194,5

-33.305,2 -6,51