Sunteți pe pagina 1din 8

11.

Obiectivele Uniunii Europene Obiectivele Uniunii Europene: - promovarea unui progres economic si social echilibrat si durabil, indeosebi prin crearea unui spatiu fara frontiere interioare, prin intarirea coeziunii economice si sociale si prin constituirea unei uniuni economice si monetare comportand, la termen, o moned unica; - afirmarea identitatii proprii pe scena internationala, prin ajutorul umanitar pentru tarile membre, o politica externa si de securitate comuna, implicare n rezolvarea crizelor internationale, pozitii comune n cadrul organizatiilor internationale; - instituirea unei cetatenii Europene, care nu inlocuieste cetatenia nationala dar o completeaza, conferind un numar de drepturi civile si politice cetatenilor europei; - dezvoltarea unei cooperari stranse in domeniul justitiei si al afacerilor interne; - existenta si consolidarea n baza dreptului comunitar !corpul legislatiei adoptate de catre institutiile europene,impreuna cu tratatele fondatoare"# 12. Consiliul European de la Amsterdam. Obiectivul si reformele institutionale si materiale. $n perioada %&-%' iulie %((', la )msterdam a avut loc *ummit-ul Uniunii Europene, care s-a incheiat cu adoptarea unui tratat# +ratatul asupra Uniunii Europene, +ratatele privind instituirea ,omunit-ilor Europene .i unele acte legate de acestea au fost modificate prin +ratatul de la )msterdam semnat la / octombrie %((', si intrat n vigoare la % mai %(((# Obiectivul principal al +ratatului de la )msterdam a fost reajustarea tratatului de la 0aastricht# 1eforme institutionale: %" simplificarea procedurii de codecizie /" marirea nr de domenii unde ,onsiliul voteaza cu majoritate calificata 2" crearea ,omitetului 3ortei de 0unca 4" instituirea postului de $nalt 1eprezentant al 5E*, 6" marirea imputernicirilor ,urtii de 7ustitie si a ,urtii de ,onturi 1eforme materiale: %" comunitarizarea celui de-al doilea pilon !7)$" /" integrarea acordurilor *chengen in tratat 2" intarirea politicii sociale 4" politica locurilor de munca 6" introducerea clauzei flexibilitatii 8 care permite unei majoritati de state membre sa angajeze o cooperare intarita, cu conditia de a respecta scopurile, principiile si procedurile specifice UE si de a permite celorlalte state de a se alipi acestora in orice moment# 13. Importanta si particularitatile Agendei 2000 5e parcursul anului %(((, a avut loc un sir de evenimente importante care au marcat, in mod favorabil evolutia UE# )stfel intre /4 si /6 martie %(((, ,onsiliul sefilor de state si de guverne, reunit la 9erlin, a aprobat reformele care au fost inscrise in documentul numit :)genda /;;;<# :)genda /;;;< si-a inscris ca obiective modernizarea politicilor UE si pregatirea acesteia in vederea extinderii# )cest document este considerat ca fiind din cele mai importante adoptate in anul %(((# $mportanta :)gendei /;;;< reiese din reformele inscrise in aceasta, si anume: - o mai mare egalitate a sanselor si o mai buna calitate a vietii pentru persoanele care traiesc in regiuni mai putin favorizate; - asigurarea unei protectii eficiente a mediului inconjurator; - accesul la o gama larga de produse alimentare de inalta calitate; - o gestionare responsabila si eficienta a finantelor comunitare#

14. Consiliul European de la ice. Obiectivul si reformele institutionale si materiale. ,onsiliul European de la =ice isi desfasoara lucrarile in perioada '-%% decembrie /;;;# ,a rezultat acestei reuniuni se prezinta semnarea la /& februarie /;;% a +ratatului de la =ice, care a intrat in vigoare la % februarie /;;2# Obiectivul principal al +ratatului de la =ice este reforma sistemului institutional in perspectiva largirii UE# 1eforme institutionale: %" incepind cu /;;6 3ranta, $talia, >ermania, 0area 9ritanie, *pania pierd / comisari europeni# ) fost instituita o noua pondere a voturilor# /" $ncepind cu /;;4 se stabileste o noua repartitie a locurilor in 5arlamentul European, sunt marite imputernicirile 5resedintelui ,omisiei Europene si este marit nr de domenii !2;" in care ,onsiliul voteaza cu majoritate calificata# 1eforme materiale: %" ,arta Europeana a ?repturilor 3undamentale /" *tatutul 5artidelor 5olitice 2" 5revenirea incalcarilor la drepturile fundamentale 1!. Consiliul European de la "ae#en cu privire la instituirea unei Constitutii pt Europa ?eoarece nici +ratatul de la =isa nu a putut rezolva problemele cu care se confrunt construc-ia comunitar la %6 8 %& decembrie /;;%a avut loc *ummitul de la @aeAen#, in cadrul caruia se dezbate .i se adopt o nou ?eclara-ie# ?ocumentul cuprinde trei parti: %" Europa la rascruce /" 5rovocri .i reform n Uniunea re nnoit 2" ,onvocarea unei ,onferinte cu privire la viitorul Europei @ucrrile ,onven-iei Europene au demarat pe /B februarie /;;/ .i s-au ncheiat n iulie /;;2, dup ce s-a ajuns la un consens referitor la 5roiectul de +ratat de instituire a unei ,onstitu-ii pentru Europa# )stfel +ratatul de instituire a unei ,onstitu-ii pentru Europa a fost semnat pe /( octombrie /;;4 la 1oma# ,onstitutia Europei trebuia sa inlocuiasca +UE si +ratatul instituin ,omunitatea Europeana Obiectivul tratatului este crearea unei Europe extinse, mai democratice, mai transparente# ?easemenea ,onstitutia trebuia sa aduca urmatoarele modificari: desfiintarea sistemului celor 2 piloni, prin introducerea in cadrul comunitatii al pilonului $$ !5E*," si $$$ !7)$" recunoasterea ,onsiliului European ca institutie europeana stabilirea personalitatii juridice al UE 1$. %ratatul de &eforma de la "isabona. 'revederile esentiale. +ratatul de la @isabona este un tratat destinat sa inlocuiasca +ratatul ,onstitutional European# +extul tratatului sa finalizat in urma unui summit neoficial in @isabona pe %( octombrie /;;', iar +ratatul de la @isabona a fost semnat pe %2 decembrie /;;', de catre reprezentantii a /' state membre UE# ) intrat in vigoare la % ianuarie /;;(, dupa ratificarea tuturor statelor membre# 5revederile esentiale: %" Uniunii Europene i sa atribuit personalitate juridica /" functia de 5resedinte al ,onsiliului European este transformata in una permanenta de 5resedinte al UE 2" este instituita functia de $nalt 1eprezentant al Uniunii pentru )faceri Externe si 5olitica de *ecuritate, care este si vicepresedinte al ,omisiei Europene 4" incepind cu anul /;;4 nr comisarilor europeni va fi redus cu %C2 6" este modificata modalitatea de vot in cadrul ,onsiliului &" in baza +ratatului de la @isabona ,onsiliul European si 9anca ,entrala Europeana devin institutii ale UE

1(. Carta )repturilor *undamentale a Uniunii Europene ,arta ?repturilor 3undamentale a Uniunii Europene a fost proclamat de ctre ,omisia European, 5arlamentul European i ,onsiliul Uniunii Europene la data de ' decembrie /;;;, n cadrul ,onsiliului European de la =isa# $ncluderea drepturilor fundamentale ale cetenilor n +ratatul de la @isabona presupune faptul c instituiile europene i statele membre sunt obligate din punct de vedere juridic, atunci cDnd pun n aplicare dreptul UE, s respecte aceste drepturi# 5reambulul ,artei prezint hotrDrea statelor membre de a mprti :un viitor panic ntemeiat pe valori comune< i declar c, :contient de patrimoniul su spiritual i moral, Uniunea este ntemeiat pe valorile indivizibile i universale ale demnitii umane, libertii, egalitii i solidaritii; aceasta se ntemeiaz pe principiile democraiei i statului de drept<# ,arta ?repturilor 3undamentale reunete ntr-un singur text ansamblul drepturilor civice, politice, economice i sociale ale cetenilor europeni i ale tuturor celor care locuiesc pe teritoriul Uniunii# )ceste drepturi sunt descrise n 64 de articole grupate n ase capitole principale: ?emnitatea, @ibertile, Egalitatea, *olidaritatea, ,etenia i 7ustiia# EncepDnd din /;;%, 5arlamentul European prezint n fiecare an, un raport care analizeaz msura n care drepturile enunate n ,art sunt respectate# 1+. Competentele e,clusive si parta-ate ale Uniunii Europene. ,ompetentele excusive al UE sunt numai acelea pe care +ratatele le autorizeaza in vederea realizarii obiectivelor sale# ,ompetentele exclusive se refera la: - suprimarea obstacolelor referitoare la libera circulatie !a marfurilor, persoanelor, serviciilor, capitalurilor" - politica comerciala comuna - organizarea politicii agricole comune - conservarea resurselor biologice ale marii - elemente esentiale ale politicii transporturilor ,ompeten-a Uniunii este partajat cu statele membre n cazul n care tratatele i atribuie o competen- care nu se refer la domeniile in care i se manifesta competenta exclusiva# ,ompeten-ele partajate ntre Uniune .i statele membre se aplic n urmtoarele domenii principale: - pia-a intern; - politica social, pentru aspectele definite n prezentul tratat; - coeziunea economic, social .i teritorial; - agricultura .i pescuitul, cu excep-ia conservrii resurselor biologice ale mrii; - mediul; - protec-ia consumatorului; - transporturile; - re-elele transeuropene; - energia; - spa-iul de libertate, securitate .i justi-ie; - obiectivele comune de securitate n materie de sntate public, pentru aspectele definite n +ratatul privind 3unctionarea uniunii Europene !+3UE"#

1.. )efinitia si particularitatile dreptului comunitar ?reptul comunitar european reprezinta ansamblul normelor juridice comunitare care reglementeaza activitatea institutiilor UE, actiunile si politicile acesteia si ale statelor membre# =ormele dreptului comunitar se clasifica in: %# dreptul primar - reprezinta normele stabilite in tratatele de constituire a comunitatilor europene si a uniunii# Ele creaza drepturi si obligatii pt stetele membre /# dreptul derivat - sunt normele care sunt emise in calitate de istructiuni de catre institutiile UE# )ceste norme asigura functionarea reala a comunitatii europene, a institutiilor UE si a atingerii obiectivelor lor# +rasaturile principale ale normelor dreptului derivat sunt: suprematia lor fata de normele de drept national integrare in dreptul national asigurare cu protectie juridica 2# dreptul complementar - reprezinta normele prevazute in tratatele incheiate intre statele membre UE in scopul realizarii dispozitiilor din tratatele institutive# =ormele dreptului primar au suprematie in raport cu cele ale dreptului derivat si dreptului complementar# 20. /ubiectii si obiectul dreptului comunitar *ubiectii dreptului comunitar sunt: %# Uniunea Europeana /# statele membre ale UE 2# institutiile UE 4# persoanele fizice sau juridice care au resedinta sau sediul legal pe teritoriul UE Obiectul dreptului comunitar: ?reptul comunitar reglementeaz raporturile juridice din cadrul ,omunit-ilor Europene, precum .i dintre aceste comunit-i .i statele membre; precizeaz statutul institu-iilor europene definind atribu-iile acestora .i statueaz competen-ele Uniunii Europene .i ale mecanismelor sale componente# 21. I0vorele dr. comunitar. )efinitia si caracteristica $zv#de drept com# - instrumentele juridice care dau forma exterioara normelor comunitare# )ceste instrumente sunt fie tratatele de constituire si cele modificatoare, fie intrumentele specifice care emana de la institutiile U#E# conform competentelor acestora# 22. 'articularitatile sistemului de norme de dr. comunitar ,urtea de 7ustitie a ,omunitatilor Europene a afirmat autonomia si specificul ordinii juridice nationale# Ele vorbes despre particularitatile sistemului de norme de dr# comunitar , si anume: 51$0)+U@ - vizeaza sa dea raspuns conflictelor cae pot aparea intre dr# comunitare si cel national# ?in considerent ca acest aspect lipseste in tratate, ,urtea de 7ustitie a elaborat principiul primatului dr# comunitar asupra dr# national care are o importanta majora pentru aplicarea uniforma a legislatiei comunitare in toate statele membre UE# =ici un stat membru nu are dreptul sa eschiveze de la aplicarea r# comunitar invocind prevederile dr# national# )5@$,)9$@$+)+E) $0E?$)+) - un concept care determina raporturile intre ordinea juridica comunitara si ordinile juridice nationale si care defineste conditiile in care o norma de drept comunitar poate fi primita in drept intern E3E,+U@ ?$1E,+ - se refera la capacitatea unei norme comunitare de a produce direct drepturi si obligatii invocabile de catre cetatenii statelor membre fata de judecatorul national si aceasta fara ca sa fie necesara intervenirea masurilor comunitare sau nationale de executare#

23. I0voarele originare . Caracteristica generala $zvoarele originare, care mai sunt numite principale sau primare sunt reprezentate de tratatele prin care au fost create comunitatile Europene, tratatul asupra UE si alte acte prin care s-au adus completari , ori au fost modificate dispozitii ale tratatelor# +ratate originare: % +ratatul istituind ,omunitatea Europena a ,arbunelui si Otelului ,#E#,#O# !adoptat la 5aris in %B#;4#%(6% " / +ratatul instituind ,omunitatea Economica Europeana !,#E#E#" 2# +ratatul instituind ,omunitatea Europeana a Energiei )tomice !semnat la 1oma la /6#;2#%(6'" +ratatele si alte acte modificatoare : 4# ,onventia cu privire la institutiile comune 6# 5rotocolul asupra privilegiilor si imunitatilor comunitatilor Europene# &# +ratatul de fuziune ! prin el s-a instituit o comisie unica si un consiliu unic pt comunitatile Europene" '# )ctul Unic European !semnat la @uxemburg si Faga in februarie %(B& " B# +ratatul asupra UE ! adoptat la 0aastricht la %((/, prin acest tratat a fost creta UE " (# +ratatul de la )msterdam ! intrat in vigoare la ;%#;6#%((( acesta aduce mai multe inovatii cu privire la forta de munca, politica sociala, libera circulatie a persoanelor etc" %;# +ratatul de la =ice ! prin acesta se realizeaza o veritabila reforma in scopul pregatirii cadrului institutional pt extinderea UE " %%# +ratatul de la @isabona ! semnat de cele /' de state si a modificat si a actualizat tratatele anterioare " %/# )ctele de aderare la UE a noilor state membre 24. I0voarele derivate. Cararcteristica regulamentului1 directivei si deci0iei 1eprezinta totalitatea actelor unilaterale ale institutiilor UE# $ntotdeauna trebuie sa facem distinctie intre 1egulament, decizie si ?irectiva, acte care au putere juridica obligatorie si 1ecomandare si )vizul pe de alta parte, care, de regula au un caracter recomandativ# 1egulamentul - este cela mai complet si eficient act legislativ # )ct normativ comunitar, care are aplicabilitate generala, fiind obligatoriu si direct aplicabil in statele membre ale UE# =u trebuie sa fie supus unor masuri nationale de transpunere in ordinea juridica interna, deoarece este obligatoriu in toate elementele sale# 5oate fi adoptat de ,onsiliu, ,omisia Europeana, 5arlamentul European si ,onsiliu si 9anca ,entrala Europeana# ?ecizia - are urmatoarele elemente cararcteristice : se deosebeste de regulament prin absenta caracterului general; vizeaza indeosebi aplicarea prevederilor tratatelor la situatii particulare; este obligatorie in toate elementele sale pentru destinatarul pe care il desemneaza# ?estintarul ?eciziei poate fi un stat membru al UE , o persoana fizica sau juridica# ?irectiva - are de obicei caracter individual, dar poate avea si caracter general# Ea impune oricarui stat membru rezultatul care trebuie atins lasind instantelor nationale, competentele legate de forma si mijloacele utilizate in scopul dat# Este destinat armonizarii legislatiilor nationale# 2!. 'rincipiile generale ale dr. comunitar 5rincipiile generale de drept constituie unul din izvoarele dreptului comunitar# $n cadrul legislativ UE exista mai multe principii , care servesc ca baza pentru luarea deciziilor mai ales in cazurile cind unele acte normative sunt neclare sau exista un conflict intre mai multe categorii de acte normative# )plicarea principiilor se poate face prin referire expresa n tratatele comunitare si trebuie sa fie general acceptate n ordinea juridica nationala a statelor membre n scopul de a constitui principii generale de drept comunitar# *unt obligate sa respecte principiile generale de drept institutiile comunitare, sub sanctiunea nulitatii actelor pe care le emit, statele membre, atunci cDnd iau decizii care intra n sfera de aplicare a dreptului comunitar, precum si jurisdictiile nationale, ca judecator de drept comun al dreptului comunitar#

2$. 'rincipiile generale de actiune ale dr. comunitar $n cadrul legislativ UE exista mai multe principii , care servesc ca baza pentru luarea deciziilor mai ales in cazurile cind unele acte normative sunt neclare sau exista un conflict intre mai multe categorii de acte normative# 5rincipiile generale ale dr# comunitar sunt: 5r# atribuirii competentelor; solidaritatii comunitare; egalitatii, nediscriminarii si garantarii drepturilor fundamentale, subsidiaritatii, proportionalitatii# 5rincipiul subsidiaritatii si proportionalitatii sunt inscrise in tratate# 5r# subsidiaritatii are sensul ca ,omunitatea Europeana actioneaza in limitele competentelor care-i sunt atribuite prin tratat# $n domeniile ce nu tin de competenta sa exclusiva comunitatea nu intervine decit daca obiectivele avute in vedere nu pot fi realizare de o maniera suficienta si eficace de catre statele membre# 5r proportionalitatii consta in faptul ca pentru a lua o decizie in cadrul UE , se verifica in prealabil daca masura e necesara si potrivita cu obiectivele la care incearca sa raspunda, aceasta ia in calcul toate interesele incercind sa evite astfel eventualele abuzuri# 2(. 'rincipii de aplicare ale dr. comunitar $n cadrul legislativ UE exista mai multe principii , care servesc ca baza pentru luarea deciziilor mai ales in cazurile cind unele acte normative sunt neclare sau exista un conflict intre mai multe categorii de acte normative# 5rinciiile de aplicare ale dr# comunitar sunt: pr# suprematiei dr comunitar asupra dr# national; pr# aplicabilitatii directe; pr# efectului direct; pr# recunoasterii reciproce# 2+. /pecificul principiului subsidiaritatii 5r# subsidiaritatii are sensul ca ,omunitatea Europeana actioneaza in limitele competentelor care-i sunt atribuite prin tratat# $n domeniile ce nu tin de competenta sa exclusiva comunitatea nu intervine decit daca obiectivele avute in vedere nu pot fi realizare de o maniera suficienta si eficace de catre statele membre# 2.. /istemul institutional actual al UE. Caracteristica generala $nstitu-iile comunitare constituie structura ac-ional cea mai important a Uniunii Europene .i sunt n numr de ' 8 ,onsiliul European, ,onsiliul Uniunii Europene !,onsiliul de mini.tri", ,omisia European, 5arlamentul European, ,urtea de 7usti-ie, ,urtea de ,onturi .i 9anca ,entral European# $nstitu-iile avDnd un rol esen-ial n cadrul construc-iei comunitare prezint urmtoarele caracteristici: - fiecare dintre ele ocup un loc distinct n structura organizatoric a ,omunit-ilor, rspunzDnd unor necesit-i fundamentale, .i anume: - ,onsiliul Uniunii Europene reprezint interesele statelor membre; - ,omisia European apr interesul ,omunit-ilor, n ansamblul lor; - 5arlamentul European reprezint interesele popoarelor statelor membre; - ,urtea de 7usti-ie, +ribunalul de 5rim $nstan- !+5$" si +ribunalul 3unctiei 5ublice asigur respectarea regulilor de drept comunitar; - ,urtea de ,onturi, de.i nu are importan-a primelor patru, asigur legalitatea folosirii resurselor financiare, .i, prin urmare, controlul n domeniu; - 9anca ,entral European are rolul de a emite .i administra moneda Euro; ea este singura abilitat s autorizeze emisiunea de moned# 30. Consiliul European. &olul1 competenta si atributiile Este institutia strategica a UE care defineste orientarile si prioritatile politice#)cesta identifica subiectele generale pe care ,onsiliul de 0inistri il va aborda in cadrul fiecarui dintre domeniile politice sub responsabilitatea sa# ,onsiliul European decide strategiile comune cae sunt puse in aplicare pentru Uniune in care statele membre au interese comune importante# ,#E prin orientarile sale generale traseaza perspectivele de evolutii si de actiune ale UE# ,ompetenteC)tributii : %# de a impulsiona si a relansa politicile comunitare generale; /# de a orienta constructia europeana prin stabilirea liniilor directoare de ordin politic general; 2# de a coordona politice comunitare 4# de a defini noile sectoare de activitate 6# de a exprima o pozitie comuna in chestiuni de relatii externe

41. Actiuni in constatarea abtinerii de a actiona ,onform art# /&6 din +3UE prin acest tip de actiuni se intelege sanctionarea eventual a inactiunii unei institutii comunitare sau a organelor si organismelor ei# *copul principal al acestei actiuni este : ,urtea trebuie sa constate omisiunea institutiei comunitare de a actiona, ceea ce constituie o incalcarea a tratatului# )cest tip de actiune este numit recurs in carenta. $nstitutiile precum ,onsiliul, ,omisia Europeana, 5arlamentul European si 9anca ,entrala Europeana au obligatia de a adopta anumite decizii in anumite situatii# $n caz contrar statele membre, celelalte institutii comunitare si in anumite situatii persoanele fizice sau juridice pot inainta o plingere prin care solicita ,urtii de 7ustitie a UE consemnarea in mod official a abtinerii de a actiona# 42. Actiuni in despagubiri Orice persoan fizica sau juridica care a avut de suferit de pe urma unei ac-iuni sau a lipsei de ac-iune din partea institu-iilor UE sau a func-ionarilor acestora, poate intenta o ac-iune cu scopul de a ob-ine despgubiri, in fata tribunalului# 43. %ribunalul. &olul si competentele. +ribunalul, este o instan specializat n cadrul ,urii de 7ustiie a Uniunii Europene, cu sediul la @uxemburg# +ribunalul este compus din cel putin cite un judecator din partea fiecarui stat membru# 7udecatorii sunt numuti de comun accord de catre >uvern pentru un mandat de & ani care poate fi reinoit# 7udecatorii il aleg dintre ei pe 5resedintele +ribunalului pt o perioada de 2 ani# ?easemenea numesc un grefier pe o perioada de & ani# +ribunalul nu dispune de avocati generali permanenti, iar in cazuri exceptionale aceasta functie este incredintata unui judecator# ,auzele cu care este sesizat +ribunalul se judeca de camera compuse din 6 sau 2 judecatori, sau in unele cazuri de un judecator unic# ?e asemenea, +ribunalul poate judeca o cauz n 0area ,amer !%2 judectori" sau n edin plenar atunci cDnd dificultatea problemelor de drept sau importana cauzei justific aceast msur# ,ompetenta: +ribunalul judec: aciuni directe introduse de persoane fizice sau juridice mpotriva actelor instituiilor, organelor, oficiilor sau ageniilor Uniunii Europene !ale cror destinatare sunt sau care le privesc n mod direct i individual", precum i mpotriva actelor normative !dac i privesc direct i dac nu presupun msuri de executare" sau, de asemenea, mpotriva abinerii de a aciona a acestor instituii, organisme, oficii sau agenii# Este vorba, de exemplu, de o aciune introdus de o ntreprindere mpotriva unei decizii a ,omisiei prin care i se aplic o amend; aciuni introduse de statele membre mpotriva Comisiei Europene; aciuni introduse de statele membre mpotriva Consiliului cu privire la actele adoptate n domeniul ajutoarelor de stat, la msurile de protecie comercial !:dumping<" i la actele prin care ,onsiliul exercit competene de executare; aciuni prin care se urmrete obinerea unor despgubiri pentru prejudiciile cauzate de instituiile Uniunii Europene sau de funcionarii acestora; aciuni ce au la baz contracte ncheiate de Uniunea European, prin care se atribuie n mod expres +ribunalului competena de judecare; aciuni n materia mrcilor comunitare; recursuri mpotriva deciziilor Tribunalului Funciei Publice a Uniunii Europene, limitate la chestiuni de drept# 1olul:

1olul +ribunalului este de a consolida garaniile judiciare acordate persoanelor fizice prin instaurarea unui al doilea nivel al autoritii judiciare i pentru a permite ,urtii de 7ustitie s se concentreze asupra atribuiei sale de baz, interpretarea uniform a legislaiei comunitare# 44. %ribunalul *unctiei 'ublice. &olul si competentele. +ribunalul 3unctiei 5ublice a Uniunii Europene este compus din ' judecatori numiti de ,onsiliu pentru o perioada de & ani care poate fi re nnoita# 7udecatorii +ribunalului 3unctiei 5ublice desemneaza din rDndul lor presedintele, pentru o perioada de 2 ani ce poate fi re nnoita# +ribunalul 3unctiei 5ublice se ntruneste n camere compuse din 2 judecatori# ,u toate acestea, atunci cDnd dificultatea sau importanta problemelor de drept justifica acest lucru, o cauza poate fi trimisa n faza plenului# En plus, n situatiile determinate prin 1egulamentul sau de procedura, +ribunalul 3unctiei 5ublice poate solutiona cauza n camera compusa din 6 judecatori sau n complet format dintr-un judecator unic# Competenta: +ribunalul solutioneaza n prima instanta litigiile dintre Uniunea Europeana si functionarii sai, conform articolului /'; +3UE# )ceste litigii au drept obiect nu numai probleme referitoare la relatiile de munca propriu-zise !remuneratie, desfasurarea carierei, recrutare, masuri disciplinare etc#", ci si regimul de securitate sociala !boala, vDrsta, invaliditate, accidente de munca, alocatii familiale etc# Rolul: En cadrul institutiei jurisdictionale, +ribunalul 3unctiei 5ublice este instanta specializata n materia contenciosului functiei publice a Uniunii Europene !1. Criterii de aderare la Uniunea Europeana ,riteriile obligatorii pentru aderarea la Uniunea European formalizate la summitul de la ,openhaga sunt urmtoarele G+ratatul asupra UE, art# 4(H: 1. Criteriul politic: existen-a unor institu-ii stabile, care ar fi garante ale democra-iei, suprema-ia legii, drepturile omului .i protec-ia minorit-ilor# )cest criteriu a fost desf.urat mai tDrziu n Tratatul de la Amsterdam, declarDndu-se c :Uniunea este fondat n baza condi-iilor de libertate, democra-ie, respectarea drepturile omului .i a libert-ilor fundamentale, suprema-iei legii, principii care sunt comune pentru toate statele membre< !art#&"# Orice stat european care respect aceste principii poate deveni membru al Uniunii# . Criteriul economic: existen-a unei economii de pia- func-ionale, capabile s fac fa- presiunilor competitive .i for-elor de pia- din cadrul UE# !. Capacitatea de adoptare integral a ac"uis#ului comunitar $+ermenul ac2uis comunitar desemneaz totalitatea drepturilor i a obligaiilor comune care decurg din statutul de stat membru al Uniunii Europene"; aderarea la obiectivele politice, economice .i monetare ale UE# %. E&isten'a unor structuri administrative (i )udiciare car vor permite adoptarea (i aplicarea ac"uis#ului comunitar. )ceast condi-ie urma s asigure c extinderea Uniunii Europene nu va periclita realizrile ,omunit-ii .i procesul de integrare, convenit la 0aastricht# ,onsiliul European de la @uxembourg, din decembrie %((', a decis completarea criteriilor de la ,openhaga cu o nou condi-ie 8 capacitatea UE de accepta noi membri, aceasta nsemn nd sporirea angajamentului UE n procesul de extindere# ,riteriile expuse la summitul de la ,openhaga vin s completeze condi-ia de baz pentru a deveni membru al UE o constituie identitatea european, care a fost consacrat prin +ratatul de la 1oma din %(6B, art# /2' !:orice stat european poate deveni membru al Uniunii Europene<"#