Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC CLASA: I OBIECTUL : Matematica TEMA LECIEI: Adunarea i scderea, fr trecere peste ordin, a numerelor din concentrul

0-30 SUBIECTUL LECIEI: Micii matematicieni- cocncurs OBIECTIVE DE REFERIN:


Cunoaterea i efectuarea operaiilor de adunare i scdere cu numere de la 0 la 30; Aprecierea al oritmului de calcul !n re"ol#area pro$lemelor; Acti#i"area lim$a%ului matematic i de"#oltarea raionamentului lo ic&

OBIECTIVE OPERAIONALE:
a) cognitive: '(& s foloseasc termeni matematici !n completarea unui re$us; ')& s efectue"e corect, oral i scris, adunri i scderi fr trecere peste ordin cu numere de la 0 la 30; '3& s re"ol#e e*erciii di#erse su$ form de %oc; '+& s re"ol#e corect pro$leme cu una i dou operaii; ',& s compun pro$leme dup material de spri%in; '-& s emit %udeci de #aloare !n re"ol#area pro$lemelor; '.& s complete"e un ta$el; ) atit!"ina#$co%&o'ta%enta#e( s manifeste curio"itate fa de mesa%ele emise; s manifeste dorin de cola$orare, a%utor, !nele ere !n relaiile cu ceilali cole i; s participe acti#, cu interes i cu plcere la acti#itate;

RESURSE(
a/ procedurale; con#ersaia, e*erciiul matematic, e*plicaia, pro$lemati"area, al oritmi"area, e*punerea, anali"a, lucrul pe ec0ipe, %ocul de rol; $/ fie de lucru, materiale a%uttoare1 cu$, coulee, plicuri, %etoane, plane/; c/ temporale: ,0 min&

EVALUARE:

fie de e#aluare1autoe#aluare/ aprecieri #er$ale o$ser#are sistematic

FORME DE ACTIVITATE:
frontal indi#idual pe rupe mari

BIBLIO)RAFIE:
Aurel Maior, 2lena Maior 3 Matematica manual clasa 4, 2d& Aramis, )005: 6enua Co%oac i cola$oratori 3 Matematica distacti# clasele 4-47, 2d& Carminis (555; Maria 7oicu 3 8n#a %uc9ndu-teclasele 4-47, 2d&:erra, )000; Aron 4on 3 Metodica predrii matematicii la clasele 4-47, manual pentru licee peda o ice, 2&;&<&=ucureti (5.)&

ETAPELE LECIEI

OB* OP*

ACTIVITATEA PROPUNTOAREI

ACTIVITATEA ELEVILOR

METODE +I PROCEDEE

RESURSE MATERIAL E

FORME DE OR)ANI,ARE

4&Moment or ani"atoric 44&Captarea ateniei '&(&

Asi ur condiiile optime pentru defurarea leciei& <ropun ele#ilor re"ol#area unui re$us&Citesc definiiile&

444& Anunarea temei i a o$iecti#elor

47& ;iri%area consolidrii i o$inerea performanelor

'&)&

'&)&

'&)&

Anun ele#ii c ast"i #om face un concursMicii matematicieni, care cuprinde mai multe pro$e& <re"int plana pe care sunt trecute pro$ele, le citim !mpreun i e*pun modul de defurare& :ot acum pre"int i o$iecti#ele leciei& >e fac e*ercitii de calcul mintal de forma: 3C )D EE C )D 5 3 ,D EE- +D ) Mrii numrul (0 cu ); Micorai numrul )3 cu )0; Aflai suma, diferena numerelor&&&&& <rima pro$: 2*erciiu-lan >e citesc e*erciii cu mai multe operaii, ele#ii calculea" i dau rspunsul final prin ridicarea unui cartona cu numrul dat& C9ti rupa care a dat cele mai multe rspunsuri corecte& A doua pro$: Calcul scris:

>e pre tesc pentru !nceperea orei de matematic& Ascult i completea" la ta$l ru$ricile re$usului& ;escoper cu#9ntul o$inut: C'@CAB>& Ascult cu atenie i rein& >e !mpart !n ec0ipe,!i ale numele ec0ipei i liderii& Be"ol# mintal i spun re"ultatele&

Con#ersaia

?oi,stilou

?rontal

2*erciiu-%oc

<lan,cret colorat

4ndi#idual ?rontal

2*punerea

<lana cu planul concursului ,%etoane

?rontal

2*erciiul

2*erciii di#erse

?rontal

2le#ii calculea" mintal, scriu re"ultatele pe un cartona pe care !l ridic i !l arat&

2*erciiul

Cartoane, carioci

4ndi#idual,pe ec0ipe

'&3&

'&+&

'&,

2le#ii celor 3 ec0ipe #or iei la ta$l i #or re"ol#a e*erciiile scrise indi#idual1e*& sunt difereniate/& >e #erific i se punctea" fiecare ec0ip& >e #a ine cont i de rapiditatea calculului& A treia pro$: Arunc cu$ulF 3 <re"int ele#ilor cu$ul i e*plic cum se desfoar %ocul& 7erific corectitudinea re"ol#rii e*erciiilor& A patra pro$: Couleul cu pro$leme <re"int couleul !n care se sesc fie cu pro$leme i e*plic cum se defoar aceast pro$& 7erific i acord puncta%ul sta$ilit& ,&<ro$leme dialo <re"int planele i datele de spri%in i e*plic ce sarcini au de !ndeplinit&Aprecie" comple*itatea modului de compunere dar i cel de re"ol#are& 6a finalul pro$ei, pentru di#ertisment, solicit ele#ii s spun i pro$leme- 0icitori pre tite de ei& -&<ro$lemele isteilor <re"int pro$leme de perspicacitate i le cer rspunsul pe cartonae& >olicit s moti#e"e rspunsul& Cu#inte ma ice

2le#ii completea" re"ultatele corect i rapid&

2*erciiul

:a$la,cret, e*rciii

4ndi#idual <e rupe mari

Ascult e*plicaia, arunc cu$ul, ale plicul corespun"tor nr&de pe cu$, re"ol# cerina de pe fia din plic& 2*tra un plic, citesc pro$lema, o re"ol# !mpreun& Alctuiesc pro$leme dialo 9nd !ntre rupe: o rup !ncepe pro$lema, cealalt o completea" i tot prima rup o re"ol#&Apoi rolurile se in#ersea": ascult, re"ol# i dau rspunsul& Ascult, se consult !ntre ei i scriu rspunsul pe cartonae, iar liderul moti#ea" ale erea rspunsului& 2fectuea" e*erciiile

2*erciiu-%oc

Cu$, plicuri, fie

<e rupe mari

Al oritmi"area <ro$lemati"area

Coule, fie cu pro$leme <lane,te*te de pro$leme

<e rupe mari

<e rupe mari

'&-&

<ro$lemati"area, con#ersaia

:e*te de pro$leme

<e rupe mari

'&.&

2erciiu-%oc

?ie

<e rupe mari

;au fiecrei ec0ipe c9te o fi i e*plic ce au de fcut& 7erific dac au o$inut cu#9ntul corect& & 7&2#aluarea Aprecie" modul !n care ele#ii i-au !ndeplinit sarcinile& 2#idenie" ec0ipa care a o$inut cel mai mare puncta%& 8nm9ne" diplomele&

i completea" ta$elul, citesc cu#9ntul o$inut 1A4 CGH:4IA:,/ Ascult, se felicit, se $ucur&

Apreciere #er$al

;iplome, recompense materiale

?rontal, pe rupe mari

Ceea ce i-a atras cel mai mult la acest concurs pe ele#i a fost faptul ca pentru fiecare punct o$tinut ,ele#ii au primit intr-un cosulet al ec0ipei cate o $om$oana& 6a sfarsit s-au numarat $om$oanele si astfel s-au sta$ilit puncta%ele& =om$oanele au re#enit fiecarei ec0ipe si au fost impartite in mod e al intre mem$rii fiecarei ec0ipe&

A@2J2 <B'=A 4 3 2*ercitiu lan -C 3- ,C (0C +- KC (0C ,- ),D 0 +C -C (K- )0C )C -- (0C +- ,D , )C ,- +C .C ()C .- )0- +- )D 3 <B'=A 44 3 Calcul scris +C 3 D 3C . D (- 3 , D (K 3 + D . C)0D 5C (0D )5 - + D ).- -D )5 3 )3D )5 - ).D <B'=A 444 3Arunc cu$ul (/Compar: )+C , &&&& )+- 3 (5- - &&&&(3 C(0 (,C(0&&& - C )0 )5- )3&&& (K- () )/Afl termenul necunoscut: a 3 () D (. (0 C a D)K ), - a D () a C . D)K (+C &&&&D )+ &&&&C )(D). )-- &&&&D(+ &&&&-(3 D(a- )+ D ,

3/>crie c9t mai multe operaii de adunare i de scdere cu re"ultatul).& +/Be"ol# pro$lemele:

2lena are - tim$re& C9te tim$re !i mai tre$uie pentru a a#ea (K tim$reL 8ntr-o ta$r sunt )K copii& C9i $iei sunt, dac fete sunt (,L ,/Adau diferena numerelor ). i)3 la suma numerelor + i (-& -/ Afl: a/ suma numerelor: (+ i (0; . i (); )3 i +; $/ diferena numerelor: )+ i (3; ), i (0; (K i (-& <B'=A 47 3 Couleul cu pro$leme (/4on cumpr (. aroafe al$e i cu - mai puine aroafe roii& C9te aroafe cumpr !n totalL )/Ana re"ol# () pro$leme, iar 4oanare"ol# cu 3 pro$leme mai multe& C9te pro$leme re"ol# cele dou fete !mpreunL 3/8n auto$u" erau )K cltori& 6a o staie co$oar (, cltori, apoi urc - cltori& C9i cltori sunt acum !n auto$u"L <B'=A 7 3 <ro$leme 0icitori Are Iic (+ mere Hi mn9nc 3 din ele& 8i d tata un mr mare& C9te mere Iic areL ) 9te mer a ale, Alte ) #in la #ale, ) au co$or9t din "$or, Ana st !ntr-un picior& ;ac + au "$urat, C9te sunt de numratL Am un mr i am o par, Mai aduc (- de-afar& 8mi ia . Mo 4lie&

C9te !mi mai rm9n mieL <B'=A 74 3<ro$lemele istetilor a/ '#idiu are (, prune& ;ac le mn9nc pe toate, cu ce mai rm9neL 1Bspuns: cu s9m$urii/ $/ <e un c9mp erau () #r$ii& An #9ntor !mpuc ) #r$ii& C9te #r$ii au rmas pe c9mpL 1Bspuns: cele ) #r$ii !mpucate/ c/An pescar, fiind !ntre$at c9i pesti a prins, rspunde cam nec%it: - Am prins - fa cap, 5 fr coad i K pe %umatate& C9i peti a prins pescarulL <B'=A . 3CA7G@:A6 MAI4C Calculea" i scrie cifra corespun"toare fiecrui re"ultat: (-C()D C (K-(0D A 3C(-D G )5-(KD : )3-((D 4 (+C(0D H )5-()D I

()

)K

(5

)+

((

()

(.

((