Sunteți pe pagina 1din 9

Subiecte de examen an universitar 2012/2013 MRU + TO (extinse)

Grupa

1! (d"u# subiecte) $denti%ica&i 'i descrie&i e(emente(e speci%ice cu(turii 'i %i("s"%iei "r)ani*a&iei (a care v# des%#'ura&i activitatea (pe care " cun"a'te&i mai bine+ (a care d"ri&i s# v# an)a,a&i etc!)! S 1!1 -u(tura "r)ani*a&i"na(#. valori urmrite; practici profesionale originale; mentaliti specifice; comportamente caracteristice. S 1!2 /i("s"%ia. proiectul sau carta organizaiei; cum face fa diferitelor probleme (dificultilor din mediul exterior, evenimentelor excepionale etc); cum se nelege s devin model de referin; cum se reuete mobilizarea personalul.

2 ('ase

subiecte)

$denti%ica&i

'i

descrie&i

e(emente(e

de

speci%icitate a(e cu(turii

"r)ani*a&i"na(e (a inter%eren&a 0n "r)ani*a&i1

strate)ii(e de de*v"(tare (p(an mana)eria() a(e bine)!

ei (a care v# des%#'ura&i activitatea (pe care " cun"'te&i mai

2"sibi(e ab"rd#ri (subiecte de de*v"(tat).

S 2!1 2r")ramu( pentru m"derni*area activit#&i("r (educative/ ,uridice/ ec"n"mice) 0n c"nc"rdan&# cu standarde(e na&i"na(e 'i eur"pene! Fundamente; naliza !"#$ (puncte tari, puncte slabe, oportuniti , ameninri); #biective specifice; %i&loace (metode). S 2!2 2r")ramu( de de*v"(tare a unei cu(turi "r)ani*a&i"na(e p"*itive a an)a,a&i("r 'i de 0nt#rire a m"tiva&iei! Fundamente; naliza !"#$ (puncte tari, puncte slabe, oportuniti , ameninri); #biective specifice; %i&loace (metode). S 2!3 2r")ramu( de de*v"(tare a parteneriatu(ui cu a(te institu&ii pe p(an na&i"na( 'i eur"pean! Fundamente; naliza !"#$ (puncte tari, puncte slabe, oportuniti , ameninri); #biective specifice;

%i&loace (metode). S 2!3 2r")ramu( de pr"m"vare a ima)inii "r)ani*a&iei! Fundamente; naliza !"#$ (puncte tari, puncte slabe, oportuniti , ameninri); #biective specifice; %i&loace (metode). S 2!4 2r")ram pentru "ptimi*area in%"rmati*#rii 'i a c"munica&ii("r! Fundamente; naliza !"#$ (puncte tari, puncte slabe, oportuniti , ameninri); #biective specifice; %i&loace (metode). S 2!5 2r")ram pentru "ptimi*area activit#&i("r 0n d"meniu( administrativ! Fundamente; naliza !"#$ (puncte tari, puncte slabe, oportuniti , ameninri); #biective specifice; %i&loace (metode). 3! (trei subiecte) $denti%ica&i 'i descrie&i e(emente(e cu(turii "r)ani*a&i"na(e asupra

caracteristice a(e in%(uen&ei

de*v"(t#rii carierei an)a,a&i("r (studiu prin 6matricea idei("r7)!

S 3!1 $n%(uen&a asupra inte)r#rii! S 3!2 $n%(uen&a asupra pre)#tirii pr"%esi"na(e 'i de*v"(t#rii carierei!

S 3!3 $n%(uen&a asupra eva(u#rii per%"rman&e("r pr"%esi"na(e individua(e!

3!

(d"u#

subiecte)

8escrie&i

cu

%ide(itate

'i

c"nsisten&#

9m"tiva&ia7 'i

9participarea7 dumneav"astr# 0n "r)ani*a&ia

din care %ace&i parte.

S 3!1 2iramida (ui Mas(":+ ce %e( de "m sunte&i ; <c"n"mic+ s"cia(+ etc!= S 3!2 (te te"rii (te"ria (ui >er*ber)+ bi%act"ria(#+ ac?i*i&iei

succese("r+ per%"rman&e("r a'teptate etc)!

S 4! 8escrie&i participarea 8vs! 0n "r)ani*a&ia din care %ace&i parte. 'xemplificai participarea (vs. 'xemplificai sensul de )delegare* i de )descentralizare*. S 5! 8escrie&i 0n deta(iu pr"cesu( de se(ec&ie 0n vederea an)a,#rii+ (a care a&i participat! /ace&i c"mentarii cu privire (a aspecte(e p"*itive 'i ne)ative sesi*ate 'i puncta&i p"sibi(e m#suri de 0mbun#t#&ire re%erit"are (a . necesitatea i oportunitatea nfiinrii unui nou post, post existent; fia postului; prospectarea intern, extern; trierea candidailor; interviul; teste aplicate;

decizia final anga&area+neanga&area. S @! 8escrie&i 0n deta(iu pr"cesu( de primire 'i inte)rare din "r)ani*a&ia (a care (ucra&i+ pe care " cun"a'te&i mai bine+ (a care d"ri&i s# v# an)a,a&i etc! /ace&i c"mentarii cu privire (a aspecte(e p"*itive 'i ne)ative sesi*ate 'i puncta&i p"sibi(e m#suri de 0mbun#t#&ire , cu privire (a. ,ivelul organizaieiS A! cunoaterea organizaiei; dosarul organizaiei; servicii i faciliti asigurate. cunoaterea compartimentului; prezentarea postului de lucru; nceperea activitilor; vizitarea serviciilor i spaiilor aferente postului. c"mp"rtamentu( c"nduc#t"ru(ui ('e%u(ui

,ivelul compartimentului de munc-

-aracteri*a&i

ierar?ic) din "r)ani*a&ia 0n care (ucra&i+ pe care " cun"a'te&i ce( mai bine+ (a care d"ri&i s# v# an)a,a&i etc)! Facei referiri de detaliu asupra celor trei factori de influen a comportamentului conductoruluiconcepia asupra oamenilor; motivaia; participarea anga&ailor.

.rezentai stilul de conducere i comportamentul conductorului. (efinii stilul conductorului n funcie de prioritile pe care le are; comparai/l cu modele prezentate n curs, sau cu altele cunoscute de dumneavoastr.

S B! 8escrie&i cu aten&ie un c"n%(ict de munc#. participanii (actorii); problematica conflictului, cauze; desfurarea negocierilor; modul de soluionare. S 10! 8escrie&i 0n am#nunt cum are ("c ne)"cierea c"ntractu(ui c"(ectiv de munc#. 'c0ipa de negociere; 'lementele specifice 1violrii cererii de negociere* pe care le/ati nt2lnit*; .regtirea n vederea negocierii; 3ntervenia statului; .roblematica negocierii; S 11! ctorii care spri&in negocierea; <va(uarea per%"rman&e("r+ de%ini&i criterii de eva(uare per%"r1 man&# pentru p"stu( de

'i standarde de

CCCCCCCCCCCCC((a a(e)ere pentru "r)ani*a&ia din care %ace parte, pe care " cun"a'te&i mai bine+ (a care d"ri&i s# v# an)a,a&i etc!)! 4riterii de evaluareS 12! pentru caracteristici; surse de informaii; exemplificri de criterii; caracteristici personale. indicatori; calificative. Dnt"cmi&i p"stu( %"rmu(are(e de de 9exi)en&e p"stu(ui7 ((a de "cupare pentru a 2) (%"rmu(ar

!tandarde de performan-

p"sturi("r7 (%"rmu(ar 1) 'i 9%i'a

CCCCCCCCCCCCCCCCCC

a(e)ere

"r)ani*a&ia din care %ace parte+ pe care " cun"a'te&i mai bine+ (a care d"ri&i s# v# an)a,a&i etc)!

'xigenele de ocupare a postului (formular 5)13! pregtirea profesional impus; experiena executrii operaiunilor specifice postului; dificultatea operaiunilor specifice postului; responsabilitatea implicat de post; sfera de relaii. denumirea postului; nivelul postului; cerinele postului; descrierea postului (atribuii i responsabiliti); relaii; calculul puncta&ului postului; programul de lucru; nzestrarea i documentaia necesar postului. pentru eva(u#ri a(e mana)ementu(ui "pera&i"na(.

Fia postului (formular 6)-

(patru subiecte) 8e%ini&i un sistem deeva(uare a p"stu(ui 'i

a( titu(aru(ui p"stu(ui

(c"nducerea "r)ani*a&iei) avEnd ca "biectiv

S 13!1 Se(ec&ia 'i pr"m"varea (eva(uarea c"mp"rtamentu(ui+ a p"ten&ia(u(ui 'i a capacit#&ii de ev"(u&ie)! S 13!2 Sa(ari*area di%eren&iat# a pers"na(u(ui c"n%"rm >RG @3B/1BBA! S 13!3 M"tivarea pers"na(u(ui an)a,at. )rada&ii 'i sa(arii de merit= premii 'i distinc&ii! S 13!3 <va(uarea per%"rman&e("r prin aprecierea ca(it#&ii "pera&iuni("r des%#'urate anteri"r!

S 13!

Rea(i*a&i un c?esti"nar pentru aprecierea specia(itatea 1

(recun"a'terea) studii("r de (icen&# 0n

CCCCCCCCCCCCCC (psi?"(")ie+ s"ci"(")ie+ %i("(")ie+ medicina etc)! Grupa F S 14! S 15! S 1@! na(i*a p"stu(ui. c"n&inut+ descrierea met"de("r de 8escrierea -"n&inutu( p"sturi("r 'i natura (pre*entarea pre)#tirii a etape("r cu

"b&inere a in%"rma&ii("r! exemp(e c"ncrete)! pr"%esi"na(e= pre)#tirii pre)#tirea cariera carierei+ resp"nsabi(itatea 'i %"rma de pr"%esi"na(e! S 1A! S 1B! 2r")ramu( 2re)#tirea de pre)#tire 'i pe"%esi"na(#= sa(aria&i("r 'i a mana)eri("r! de*v"(tarea carierei= pers"na(u(ui= r"(u( "r)ani*a&iei 0n eva(uarea carierei! S 20! -"n&inutu( 'i structura rec"mpense("r. m#rimii de%inirea n"&iuni("r+ %act"ri de in%(uen&# a strate)ii de rec"mpensare! S 21! S 22! S 23! Rec"mpense directe. structura c?e(tuie(i("r de rec"mpensei+ de*v"(tarea stimu(are

sisteme de de*v"(tare a carierei 'i m"de(e de p(ani%icare+

rec"mpensare+ stabi(irea direct# a mana)eri("r! Rec"mpensa(e

m#rimii sa(ariu(ui individua(!

Sisteme de stimu(are a an)a,a&i("r+ rec"mpensarea indirecte. r"(u( 'i structura+

rec"mpense(e indirecte curente 0n(esniri specia(e)! S 23! S 24! Rec"mpense(e indirecte.

(p(ata timpu(ui ne(ucrat 'i asi)urarea de s#n#tate+

pr"tec&ia an)a,a&i("r 'i rec"m -"n&inutu( strate)ii("r!

pense(e pentru %"'tii an)a,a&i!

S 25! S 2@! S 2A!

Tipuri de strate)ii ("rientat# spre investi&ii+ va("rice 'i <(ab"rarea 'i imp(ementarea strate)ii("r! 2"(itici 0n d"meniu( resurse("r umane. de%inirea speci%ice+ e(ab"rarea 'i

spre resurse)!

p"(itici("r+ cerin&e p"(itici(e imp(ementarea p"(itici("r!

(in multitudinea de subiecte (punctele 5, 6, 7, 8, 9, 57 au dou sau mai multe subiecte), la alegere, se vor urmeaz.entru programele universitare de master si post universitare de formare continua sunt "b(i)at"rii 9 subiecte- 7 (trei) din grupa (doua) din grupa :. $ratarea superficial a unuia dintre subiectele alese determin refacerea lucrrii. ; rog nu transmitei lucrri incomplete sau realizate n ec0ip nu se iau in conside/rare <<< (ai mare atenie originalitii lucrrii. ,= 4#.3 >3 lucrrile colegilor<<< i 6 trata "b(i)at"riu, dup cum

; doresc succes, .rof.univ.dr. (an/%aniu (=?'