Sunteți pe pagina 1din 221

Ministerul Educaiei Naionale Colegiul Naional Zinca Golescu Piteti

Catedra de limba i literatura romn

Teoria Literar. Concepte operaionale

Curs de teorie literar pentru n!"#ntul preuni!ersitar $nii de studiu% clasele &'('&& Pro). drd. &on(*aleriu +&,

( Piteti ( -./0
1

Cuprins
$. 1E2P3E L&TE3$T,34. N56&,N& 1E TE53&E L&TE3$34 &. C5NCEPT,L 1E L&TE3$T,34 77777777777777777777777777777777777777777777777777 p. 8 /. $rta 9literatura: i tiina 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. /. 1.1. Modalitatea obiectiv i subiectiv a receptivitii (p. 10); 1.2. Cunoaterea artistic / cunoaterea tiinific (p. 11). -. Literatura ca art a cu!#ntului. Cu!#nt; te<t i i"agine artistic 777777777777777777777777 p. // 0. Literatura i celelalte arte 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. /= 3.1. Literatura i artele plastice (p. 1 ); 3.2. Literatura i mu!ica (p. 1 ); 3.3. Literatura i cinemato"ra#ia (p. 1 ). =. 1espre tiina literaturii 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. /> .1. $eoria literaturii (p. 1%); .2. Critica literar (p. 1%); .3. &storia literar (p. 1'.). >. $plicaii 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. /? &&. L&TE3$T,3$ @NT3E 3E$L&T$TE A& B&C6&,NE 777777777777777777777777777777777 p. /C /. 1iscursul i scriitura la inter)erena dintre realitate i )iciune 77777777777777777777777777 p. /8 -. Te<t i te<tualitate 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. -. 2.1. $e(t literar (p. 20); 2.2. $e(t nonliterar (p. 21); 2.3. )pera literar (p. 21). 0. Modalitile de e<punere 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. -/ 3.1. *araiunea (p. 21); 3.2. +escrierea (p. 22); 3.2.1. $abloul (p. 22); 3.2.2. ,ortretul (p. 22); 3.3. +ialo"ul (p. 22); 3. . -onolo"ul (p. 22). &&&. L&TE3$T,3$ C$ $3T4 $ C,*DNT,L,& 777777777777777777777777777777777777777 p. -0 /. 2tilistica )actor co"ple< al literaturii 7777777777777777777777777777777777777777777777 p. -0 1.1. .tilul (p. 23); 1.2. .tilul ca abatere (p. 2 ); 1.3. .tilul ca adaos (p. 2 ); 1. . .tilul ca e(erciiu de ale"ere a #aptelor de limb (p. 2 ); 1./. .tilul direct0 stilul indirect i stilul indirect liber (p. 2 ); 1.%. 1orbirea direct i indirect (p. 2/); 1.'. +enotaia (p. 2/) 1.2. Conotaia (p. 2%); 1.3. Literalitatea0 $ranste(tualitatea0 4r5ite(tualitatea0 &nterte(tualitatea i ,arate(tualitatea (p.2') -. 3egistrele stilistice 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. -C 2.1 6e"istrul stilistic neutru (standard) (p. 23); 2.2. 6e"istrul stilistic #amiliar (p. 23); 2.3. 6e"istrul stilistic solemn (p.30 ). 0. ProEle"e ale stilului artistic 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. 0. 3.1. 7uncia stilistic a elementelor le(icale 8ntr9o oper literar (p. 30); 3.2. 7uncia stilistic a elementelor "ramaticale 8ntr9o oper literar (p.30); 3.2.1. 4spectele stilistice de natur mor#olo"ic (p. 30); 3.2.2. 4spectele stilistice de natur sintactic (p. 31). =. 2tilurile )uncionale ale li"Eii 77777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. 0/ .1. .tilul artistic (beletristic) (p. 31); .2. 2tilul teFnico(tiini)ic 9p. 00:G .3. .tilul publicistic (p. 3/); .3.1. &nterviul (p. 3%); .=. 2tilul o)icial 9Huridico(ad"inistrati!: 9p. 08:G =..>. 2tilul coloc!ial 9p. =.:.

>. Bolosirea )igurilor de stil 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. =>./. Bigurile se"antice (p. 3); /.1.1. Comparaia (p. 3); /.1.2. 4le"or ia 9p. ==:G >./.0. Epitetul 9p. ==:G >./.=. Eu)e"is"ul 9p. =>:G >./.>. 5<i"oronul 9p. =>:G >./.I. Personi)icarea 9p. =>:G >.-. Biguri de construcie (p. %); /.2.1. &nversiunea (p. %); /.2.2. 6epetiia (p. %); /.2.3. :numeraia (p. '); /.2. . 4nacolutul (p. '); /.2./. ;radaia (p. '); /.2.%. 6e#renul (p. '); >.0. Biguri de g#ndire i de co"poJiie (p. '); /.3.1. -eta#ora (p. '); /.3.2. -etonimia (p. 2); /.3.3. .inecdoca (p. 3); /.3. . 4ntite!a (p. 3); /.3./. <iperbola (p. 3); >.=. Biguri de adresare 9de insisten: (p. /0); /. .1. &ntero"aia poetic = retoric (p. /0); /. .2. &nvocaia (p. /0); /. .3. &mprecaia (p. /0); /. . . &nvectiva (p. /1); >.>. Bigurile de sunet (p. /1); /./.1. 4literaia (p. /1); /./.2. )nomatopeea (p. /1); /./.3. 4sonana (p. /2). K. 2T3,CT,3$ 5PE3E& L&TE3$3E 77777777777777777777777777777777777777777777777 p. >= &. C5N6&N,T A& B53M4 @N 5PE3$ L&TE3$34 7777777777777777777777777777777777777 p. >= /. Coninutitii 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. >= -. Bor"alitii 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. >> 2.1. 7orma simbolic (p. //); 2.2. 7orma clasic (p. //); 2.3. 7orma romantic (p. //) &&. 5PE3$ L&TE3$34 C$ &NTEG3&T$TE 1&N$M&C4 7777777777777777777777777777777 p. >? /. 5peraiile analitice ale receptrii operei literare 77777777777777777777777777777777777777 p. >? -. Ni!elele receptrii operei literare 777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. >? 2.1. .ubstructura (p. /2); 2.2. .tructura (p. /2); 2.3. .uprastructura (p. /2) &&&. 2T3,CT,3$ 5PE3E& L&TE3$3E EP&CE 777777777777777777777777777777777777777 p. >C /. *iJiunea narati! L &nstanele narati!e 7777777777777777777777777777777777777777777777 p. I. 1. . 4utor (p. %3); 1./. *arator (p. %3); 1.3. 6elaia dintre narator0 autor i persona> (p. % ) 1.3.1 *aratorul ? persona> (p. % ); 1.3.2. *aratorul @ persona>ul (p. % ); 1.3.3. *arator A persona> (p. % ); -. Perspecti!a narati! 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. I= 2.1. $ema (p. % ); 2.2. -otivul (p. % ); 2.3. Cronotopul (p. % ); 2.3.1. $impul #iciunii (p. %/); 2.3.2. .paiul aciunii (p. %/); 2. . .ubiectul = 4ciunea (p. %/); 2./. -omentele subiectului (p. %/); 2./.1. .ituaia iniial = :(po!iiunea (p. %%); 2./.2. &ntri"a (p. %%); 2./.3. +es#urarea aciunii (p. %%); 2./. . ,unctul culminant (p. %%); 2././. .ituaia #inal = +e!nodmntul (p. %%); 2.%. 7ocali!area e(tern (p. %'); 2.'.Con#lictul (p. %'); 2.2. &deea unei opere (p. %2); 2.3. Codul (p. %2); 2.10. ,ersona>ul (p. %2); 2.11. 7i!iolo"ia (p. '2). &*. 2T3,CT,3$ 5PE3E& L&TE3$3E L&3&CE 77777777777777777777777777777777777777 p. ?0 /. 5pera liric ntre te<tualitate i li"EaH artistic 777777777777777777777777777777777777777 p. ?0 1.1. $e(tul poetic (p. '3); 1.2. Limba>ul poetic (p. '%); 1.3. :ul poetic (p. '2); 1. . Lirismul (p. '2); 1. .1. Lirismul subiectiv (p. '2); 1. .2. Lirismul obiectiv (p. '3); 1./. 4mbi"uitatea (p. 20); 1.%. .u"estia (p. 20); 1.'. &ma"inarul poetic (p. 20); 1.2. &ma"inea artistic (p. 21); 1.3. 4rta poetic (p. 22). -. Ele"entele de co"poJiie ale te<tului poetic 777777777777777777777777777777777777777777 p. C2.1. $itlul (p. 22); 2.2. $ema (p. 23); 2.3. -otivul (p. 23); 2. . Laitmotivul (p. 23); 2./. &ncipitul (p. 23); 2.%. 7inalul (p. 2 ); 2.'. .ecvena poetic (p. 2 ); 2.2. .imbolul (p. 2 ); 2.3. 6elaiile semantice (p. 2/);

2.3.1. 6elaiile de opo!iie (p. 2/); 2.3.2. 6elaiile de simetrie (p. 2/); 2.3.3. 6elaiile de recuren (p. 2/); 2.3. . Corespondenele (p. 2%). 0. Ele"entele de proJodie. *ersi)icaia 777777777777777777777777777777777777777777777777 p. CI 3.1. 1ersul (p. 2%); 3.2. 6itmul i piciorul metric (p. 2'); 3.2.1. 6itmuri binareB tro5aic i iambic (p. 2'); 3.2.2. 6itmuri ternareB dactilic0 anapestic0 am#ibra5ic i eretic (p. 22); 3.2.3. 6itmuri cuaternareB peon &0 peon &&0 peon &&& i peon &1 (p. 22); 3.2. . 4lte tipuri de ritmB cvinar0 mesomacru0 senar i 5ipermesomacru (p. 22); 3.3. 6ima (p. 23); 3.3.1. 6ima simplB masculin i #eminin (p. 23); 3.3.2. 6ima comple(B dactilic i 5iperdactilic (p. 30); 3. . .tro#a (p. 30); 3. .1. -onoversul (p. 30); 3. .2. +isti5ul (p. 30); 3. .3. $erina (p. 30); 3. . . Catrenul (p. 30); 3. ./. .e(itina (p. 31); 3. .%. 4lte tipuri de stro#eB cvinare; polimor#; septetul0 octava0 nona0 decima (p. 31); 3./. 4plicaii (p. 31). *. 2T3,CT,3$ 5PE3E& L&TE3$3E 13$M$T&CE 7777777777777777777777777777777777 p. 8/. 5pera dra"atic. *iJiunea narati! 777777777777777777777777777777777777777777777777 p. 8-. Ele"entele speci)ice operei dra"atice 77777777777777777777777777777777777777777777777 p. 80 2.1. 4ctul (p. 33); 2.2. .cena (p. 33); 2.3. +idascalia (p. 3 ); 2. . 6eplica (p. 3 ); 2./. +ialo"ul dramatic = teatral (p. 3 ); 2.%. -onolo"ul dramatic (p. 3/); 2.'. $riada (p. 3/); 2.2. .pectacolul (p. 3%); 2.3. .uspansul (p. 3%); 2.10. ,ersona>ul dramatic (p. 3'); 2.11. Con#lictul dramatic (p. 3'); Ciblio"ra#ie (p. 3'). C. GEN,3&LE A& 2PEC&&LE L&TE3$3E 77777777777777777777777777777777777777777777 p. 8C &. GEN,3&LE L&TE3$3E 1&NT3(5 PE32PECT&*4 1&$C35N&C4 77777777777777777777 p. 8C /. E!oluia genurilor literare din anticFitate p#n n perioada "odern 77777777777777777777 p. 8C 1.1. ;enurile literare 8n 4ntic5itate (p. 32); 1.2. ;enurile literare 8n 6enatere (p. 32); 1.3. ;enurile literare 8n Clasicism (p. 32); 1. . ;enurile literare 8n 6omantism (p. 32); 1./. ;enurile literare 8n -odernism (p. 33). -. Genurile literare. Clasi)icare. Trsturi 777777777777777777777777777777777777777777777 p. 88 -./. Clasi)icarea clasic a genurilor literare (p. 100); -.-. Trsturile genurilor literare (p. 100); 2.2.1. $rsturile "enului epic (p. 100); 2.2.2. $rsturile "enului liric (p. 100); 2.2.3. $rsturile "enului dramatic (p. 100). 0. $se"nri i deoseEiri ntre genurile literare 777777777777777777777777777777777777777 p. /./ &&. GEN,L EP&C 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. /./ /. Genul epic. 1e)iniie. Trsturile i "odurile de e<punere 77777777777777777777777777777 p. /./ 1.1. +e#iniie (p. 101); 1.2. $rsturile "enului epic (p. 102); 1.3. -odurile de e(punere ale "enului epic (p. 102); 1.3.1. *araiunea (p. 102); 1.3.2. +escrierea (p. 102); 1.3.3. +ialo"ul (p. 102); 1.3. . -onolo"ul (p. 102). -. 2peciile genului epic 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. /.0. Creaia epic popular 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. /.0 3.1. Creaia epic popular 8n versuri (p. 103); 3.1.1. Calada (p. 103); 3.1.2. Le"enda (p. 103); 3.2. Creaia epic popular 8n pro! (p. 103); 3.2.1. Le"enda (p. 103); 3.2.2. Casmul popular (p. 10 ); 3.2.3. .noava (p. 10 ); =. Creaia epic cult 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. /.= .1. Creaia epic cult 8n versuri (p. 10 ); .1.1. Calada cult (p. 10 ); .1.2. ,oemul (p. 10 ); .1.3. :popeea (p. 10/); .1. . Le"enda (p. 10%); .1./. 7abula (p. 10%); .2. Creaia epic cult 8n pro! (p. 10%);

.2.1. 4necdota (p. 10%); .2.2. .c5ia (p. 10%); .2.3. Casmul cult (p. 10'); .2. . ,ovestirea (p. 110); .2./. *uvela (p. 111); .2.%. 6omanul (p. 113) >. $lte specii ale genului epic 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. //C /.1. 6eporta>ul (p. 112); /.2. -emoriile (p. 112); /.3. Durnalul (p. 112). &&&% GEN,L L&3&C 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. //C /. Perspecti!a liric a operei literare 7777777777777777777777777777777777777777777777777 p. //C 1.1. +e#iniia "enului liric (p. 113); 1.2. 4titudinile lirice (p. 113); 1.3. $rsturile "enului liric (p. 113); 1. . Cate"oriile liricului (p. 113); 1./. Limba>ul poetic (p. 120); 1.%. &ma"inea artistic (p. 120). -. 2peciile genului liric 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. /-/ 0. Creaia liric popular 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. /-3.1. +oina (p. 122); 3.2. Calada (p. 122). =. Creaia liric cult 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. /-0 .1. )da (p. 123); .2. .atira (p. 12 ); .3. ,astelul (p. 12 ); . . -editaia (p. 12/); ./. :le"ia (p. 12%); .%. &mnul (p. 12'); .'. :pistola (p. 12'); .2. ;losa (p. 12'); .3. &dila (p. 122); .10. ,oe!ia cu #orm #i( (p. 122); .10.1. .onetul (p. 123); .10.2. 6ondelul (p. 130); .10.3. ;a!elul (p. 131). &*% GEN,L 13$M$T&C 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. /0/ /. Perspecti!a dra"atic a operei literare 77777777777777777777777777777777777777777777 p. /0/ 1.1. +e#iniie i trsturi (p. 132); 1.2. Limba>ul dramatic. )ralitatea (p. 132). -. -. 2peciile genului dra"atic 777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. /00 2.1. $ra"edia (p. 13 ); 2.2. Comedia (p. 13/); 2.3. +rama (p. 133); 2.3.1. +e#iniie (p. 133); 2.3.2. $rsturi (p. 1 0); 2.3.3. Clasi#icare (p. 1 0); 2.3. . 6epere istorice 8n dramatur"ia romneasc (p. 1 2); . Ciblio"ra#ie (p. 1 2). 1. C,3ENTELE C,LT,3$LE A& L&TE3$3E 777777777777777777777777777777777777777 p. /=0 /. ,"anis"ul 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. /=0 -. &lu"inis"ul 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. /=> 0. Clasicis"ul 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. /=C =. 3o"antis"ul 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. /=8 >. 3ealis"ul 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. />/ I. Naturalis"ul 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. />0 ?. Modernis"ul 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. />0 C. Tradiionalis"ul 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. />I 8. 2i"Eolis"ul 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. />? /.. E<presionis"ul 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. /I. //. Parnasianis"ul 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. /I/-. Poporanis"ul 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. /I/0. 2"ntoris"ul 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. /I0

/=. $!angardis"ul 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. /I0 />. 2uprarealis"ul 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. /I= /I. Neo"odernis"ul 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. /I> E. PE3&51&Z$3E$ L&TE3$T,3&& 35MDNE 77777777777777777777777777777777777777 p. /IC /. Literatura ro"#n !ecFe 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. /IC 1.1. Literatura romn 8n secolul al E1&9lea (p. 1%2); 1.2. Literatura romn 8n secolul al E1&&9lea (p. 1%2); 1.3. Literatura romn la s#ritul secolului al E1&&9lea i 8nceputul secolului al E1&&&9lea (p. 1%3); -. Literatura ro"#n pre"odern ( perioada de tranJiie spre literatura "odern 9secolul al '*&&&( lea: 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. /I8 0. Literatura ro"#n n perioada paoptist 777777777777777777777777777777777777777777 p. /I8 =. Literatura ro"#n n perioada Huni"ist sau a Marilor Clasici 9/CI. ( s)#ritul secolului al '&'( lea: 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. /?. >. Literatura ro"#n n perioada de tranJiie 9 ntre pri"ele decenii ale sec '' i p#n la Pri"ul 3aJEoi Mondial: 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. /?. I. Literatura ro"#n n perioada interEelica 9/8/C(/8==: 7777777777777777777777777777777 p. /?. ?. Literatura ro"#n n perioada postEelic 9conte"poran: ( dupa al &&(lea raJEoi "ondial7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. /?/ B. E*5L,6&$ L&TE3$T,3&& 35MDNE 7777777777777777777777777777777777777777777 p. /?/. E!oluia proJei n literatura ro"#n 7777777777777777777777777777777777777777777777 p. /?-. -. E!oluia poeJiei ro"#neti 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. /?8 0. E!oluia dra"aturgiei ro"#neti 77777777777777777777777777777777777777777777777777 p. /?8 3.1. +e la tra"edia "reac la teatrul absurd modern (p. 1'3); 3.2. :voluia literaturii dramatice romneti (p. 121). G. L&TE3$T,3$ P5P,L$34 ( P$3TE &NTEG3$NT4 $ L&TE3$T,3&& 35MDNE77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. /C= /. Trsturile speci)ice ale literaturii populare 7777777777777777777777777777777777777777 p. /C= 1.1. Caracterul oral (p. 12/); 1.2. Caracterul tradiional (p. 12/); 1.3. Caracterul colectiv (p. 12/); 1. . Caracterul anonim (p. 12%); 1./. Caracterul sincretic (p. 12%). -. Clasi)icarea literaturii populare 777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. /CI -./. Creaia litrerar cu )uncie ritual sau cere"onial (p. 12%); 2.1.1. ,oe!ia obiceiurilor (p. 12%); 2.1.2. ,oe!ia ceremonialelor de trecere (p. 12%); 2.1.3. ,oe!ia descntcelor (p. 12% :G -.-. Creaia literar )r )uncie ritual sau cere"onial (p. 12%); 2.2.1. Lirica popular 8n versuri (doina)0 lirica popular social0 stri"turile0 c5iuiturile i ipturile (p. 12%); 2.2.2. :pica popular 8n versuri (balada) i 8n pro!B basmul0 povestirea0 le"enda0 snoava0 anecdota (p. 12%); 2.2.3. Literatura a#oristic i eni"maticB proverbul i cimilitura (p. 12'); 2.2. . 7olclorul in#antilB >ocurile copilriei i idiomatismele (p. 12'). 0. 1escoperirea literaturii populare 77777777777777777777777777777777777777777777777777 p. /C? 3.1. ;enuri i specii ale literaturii populare (p. 122); 3. 2. Creaia literar ritual sau ceremonial (p. 122); 3.3. -ituri populare (p. 123); 3.3.1. -itul !burtorului (p. 123); 3.3.2. -itul 8ntemeierii (p. 130); 3.3.3. -itul creaiei (p. 130); 3. . ,ersona>e mitolo"ice i populare (p. 130); 3./. 6iturile de trecere (p. 131); 3.%. Ciblio"ra#ie (p. 131).

'

+. L&TE3$T,3$ B$NT$2T&C4 77777777777777777777777777777777777777777777777777 p. /8/. Bantasticul 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. /8-. BaEulosul 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. /80 0. ProJa )antastic i )iloJo)ic 777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. /80 &. L&TE3$T,3$ 2.B. 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. /8> /. 2peciile literare ale literaturii 2.B. 7777777777777777777777777777777777777777777777777 p. /8> 1.1. )pera spaial (p. 13/); 1.2. Contra9utopia (p. 13/); 1.3. 7ante!ia eroic (p. 13/); 1. . Fcronia0 #iciunea politic (p. 13/); 1./. 6omanul poliist (p. 13/). -. Te"ele literaturii 2.B. 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. /8> 2.1. Cltoria interplanetar (p. 13/); 2.2. 6!boiul luminilor0 inva!ia (p. 13/); 2.3. Fniversul paralel0 Gmicro9me"asG (p. 13%); 2. . Cltoria 8n timp0 c5irur"ia temporal (p. 13%); 0. PersonaHele literaturii 2.B. 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. /8I 3.1. .avantul (p. 13%); 3.2. ;eniul ru (p. 13%); 3.3. .upereroul = suberoul (p. 13%); 3. . <omo #uturus (p. 13%); 3./. 4ndroi!i (p. 13%); 3.%. &nstrumente cu puteri e(traordinare (p. 13%); 3.'. -utani (p. 13%); 3.2. :(trateretri (p. 13%); 3.3. Hei atemporali (p. 13'); 3.10. -ontri (p. 13'). =. Beno"ene; nt#"plri i locuri "isterioase sau sacre; )iine suprau"ane 7777777777777777 p. /8? M. 3E*&2TE C,LT,3$LE A& L&TE3$3E 7777777777777777777777777777777777777777777 p. -.. /. N1acia literar 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. -.. -. Muni"is"ul i NCon!orEiri literare / 7777777777777777777777777777777777777777777777 p. -.0. NCurierul ro"#nesc 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. -.> =. NPropirea 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. -.I >. N2"ntorul 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. -.I O. $N$L&Z$ L&TE3$34 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. -.? /. Co"entariul literar 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. -.? -. Te<tul argu"entati! 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. -.C 0. Eseul 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. -.8 =. 2tudiul de caJ 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. -/. >. 1eJEaterea 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. -/I. PreJentarea de carte 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. -/I ?. 3ecenJia 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. -/? C. Cronica literar 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 p. -/8

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a 0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 3/393//.

$. 1E2P3E L&TE3$T,34. N56&,N& 1E TE53&E L&TE3$34


(literatura A lat. literae0 9 arum @ scriere0 scrisoare0 istorie0 8nvtur)
.tudierea pro!ei literare0 a poe!iei i a dramatur"iei implic investi"area0 de#inirea0 ar"umentarea i ilustrarea unei 8ntre"i palete de concepte operaionale0 de termeni literari0 de metode critice0 de repere analitice0 toate concurnd la 8nele"erea te(telor literare 8n speci#icitatea lor i la capacitatea de a crea competene de interpretare i de comunicare. Fn asemenea demers 8ncepe0 desi"ur0 cu 8nsi noiunea "eneric de literatur; din cuprinsul creia se desprind toate celelalteB poeJie; proJ; dra"aturgie; naraiune; autor; narator; personaH; )aEul; suEiect; ti"p; spaiu etc0 cu numeroasele nuanri derivate de aici.

&. C5NCEPT,L 1E L&TE3$T,34


Conceptul de literatur de#inete Jansamblul operelor scrise ce au un caracter estetic K ce stau sub semnul etimolo"ic al literei. 2 Literatura este arta compo!iiilor scrise0 o J cunoatere cu ajutorul literelorK. Litera este preconceptul esenial i central al literaturii determinant la toate nivelele ideii saleK (4drian -arino0 !ermeneutica ideii de literatur). 6ealitatea literei0 ca semn scriptic constitutiv al cuvntului0 este sacr i pro)an; mani#estndu9se sub #orma cuvntului creator de lume i0 8n latur pro#an0 creator de carteB J "e altfel o afirmaie profund din #iblie$ din %fnta &van'(elie dup )oan$ consacr aceast realitate primordial* La +nceput a fost Cuvntul...$ relevnd omonimia dintre cuvntul sacru creator de Lume apanaj al divinitii i cuvntul profan creator al Crii care tinde +ns la identitate cu lumea de unde re,ult +n marile capodopere vocaia demiur'ic a creatorului literar K. 3 *einsistm asupra meditaiei seculare despre Carte0 concentrat 8n #ormulri memorabile0 de pild0 la -allarme0 Jlumea e-ist pentru a ajun'e la o carte K0 sau la scriitorul ar"entinian Dor"e Luis Cor"es0 JCartea Lumii i Lumea Crii simt totunaK0 ne putem opri asupra acestui banal i totui eni"matic cu!#nt; "reu de de#init 8ntr9o #ormulare acceptabil (i s9au dat circa trei sute de de#iniii). 4st#el c0 noiunea de cuvnt poate de#ini Jo asociere de litere +n scriere semn 'rafic asupra unei realiti +ncifrate i +ncifrabile K. Cu toate acestea0 la 8nceputurile culturii i ale scrierii umane0 literatura cuprindea0 sincretic0 nu numai produsul artistic al creaiei lunane0 ci tot ceea ce se ae!a sub semnul scrisului0 al literei. Ins0 sub semnul conceptului modern de literaritate (8n alte lucrri de poeticitate: se tinde s se recupere!e ast!i valori estetice din orice te(t0 s se ae!e iari tot ce e scris0 8ntr9o 8ntoarcere inte"ratoare a te(tului la sincretismul iniial. In acest sens se poate vorbi de un textul ca realitate i de o realitate ca text. $ermenul de literatur poate desemna orice 8nre"istrare simbolic a unor ima"ini din realitate sau ca produs al ima"inarului transmis printr9un te(t compus din litere sau simboluri precum (iero'lifele e'iptene.
2

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a 0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. /. 3 )bidem. )bidem.

4ceasta poate denumi un te(t cu #orm #i!ic0 precum 5rtia0 te(t ce relev #ra"mente din viaa uman transpuse i interpretate artistic 8n #uncie de observatorul acestora. -i5ai 7loarea de#inea literatura ca art al crei mijloc este cuvntul scris* J.n sens curent LliteraturaM repre,int totalitatea operelor scrise +ntr o limb /sau +n toate limbile0 cu valoare estetic..n sens restrns mai ales +n formularea literatur de specialitate$ repre,int totalitatea lucrrilor publicate +ntr-un domeniu biblio'rafia necesar aprofundrii unei probleme K./ /. $3T$ 9L&TE3$T,3$: A& AT&&N6$ ,entru a se 8nele"e literatura trebuie s se deli"iteJe ceea ce este literar de ceea ce este non(literar. In acest sens cea mai simpl metod de cercetare i observaie este aceea a opo!iiei. 4st#el0 se poate vedea dup o cercetare atent c la polul opus al literaturii este tiina0 ca ramur a activitii umane spirituale. &ar precum literatura este o component a artei 8n "eneral0 se va pune 8n eviden opo!iiile dintre tiin i art. ,rincipala deosebire dintre art i tiin este modalitatea de investi"are i cunoatere a realitiiB oEiectic 8n domeniul tiinei i suEiecti! 8n cadrul artei i literaturii. Modalitatea oEiecti! este +ncercarea omului de tiin de a descrie ct mai e-act cu putin realitatea i obiectele realitii pentru a le putea cunoate i stpni. )mul de tiin se obiectivea! 8n timpul cercetrii sale tiini#uce0 reprimndu9i subiectivitatea 8n cel mai mare "rad. .piritul tiini#ic este 8ntodeauna obiectiv. :l cercetea! i constat #r implicarea propriei personaliti. $otui oamenii de tiin nu sunt lipsii de subiectivitate. +ar de e(emplu teoria relativitii a lui :insten nu e(prim concepia despre via0 dra"oste0 moarte0 su#let0 lucruri care #rmnt pe individ0 deci nu transmite i nu re#lect nimic din personalitatea lui. .avantul pentru a arta adevrul se #olosete de #uncia co"nitiv a limbaului 8n cercetarea i investi"area realitii0 prin veri#icareea unor #apte reale. Modalitatea suEiecti! este 8ntotdeauna e-presia transparent a unei individualiti artistice0 a unei personaliti creatoare. *u se ia contact cu opera0 cu realitatea 8n sine0 ci cu o realitate creat0 subiectiv0 este realitatea privit subiectiv dintr9un anumit punct de vedere re!ultnd de aici ori"inalitatea perspectivei narative i subiectivitatea ei. 7iecare scriitor o#er un univers0 o ima"ine despre lume. 4st#el subiectivitatea artei const 8ntr9o mare libertate 8n lucrul cu ipote!a0 pe cnd tiina are o relaie substanial i strict0 ri"id cu ipote!a. 4rtistul pentru a9i e(prima concepia despre #rumos (adevrul filo,ofic) se #olosete de #uncia estetic a limba>ului 8n cercetarea i investi"area realitii. +e aceea #iciunea literar acionea! sub imperiul versoimilului estetic. Ni0 totui0 amndou se a#l 8n s#era spiritualitii i sunt 8ndreptate spre cunoaterea de tip spiritual al realitii0 8ns modalitatea de investi"are i cunoatere a realitii este di#eritB obiectiv 8n tiin i subiectiv 8n art i literatur. tiina se #olosete de metode0 sisteme0 teorii pe cnd literatura se #olosete de concepii operaionale artistice 8n redactarea operelor literare. 4st#el c0 att arta ct i tiina sunt dou modaliti de cunoatere a realitii. 4rta ne a>ut s simim i s cunoatem realitatea 8ntr9un mod speci#ic0 ne a>ut s ne "ndim la locuri 8ndeprtate sau la timpuri trecute0 s anticipm uneori viitorul0 dar i s privim sub o lumin nou locuri realiti ale lumii 8ncon>urtoare.+e pild0 literatura istoric0 opera lui -i5ail .adoveanu0 ne transpune 8napoi 8n timp0 ne #ace s trim intens su#erinele i bucuriile 8naintailor notri0 dra"ostea lor de neam i ar0 ne8n#ricarea lor 8n lupta pentru libertate. Literatura de cltorii ne #ace s vedem melea"uri de pe alte continente0 s9i 8nsoim pe aventurieri 8n loucuri ascunse0 pe melea"uri 8n!pe!ite0 sub soarele torid al deerturilor sau 8n adncul oceanelor. Literatura tiini)ico()antastic ne propune s ne ima"inm viitorul i s ne pre"tim s municm 8n aa #el0 8nct s9l #acem mai #rumos. 4adar0 arta n general i literatura n particular; are o )uncie de cunoatere a realitii. Ins 8ntre cunoaterea tiini#ic i cunoaterea artistic a realitii e(ist i asemnri0 dar mai ales deosebiri. In timp ce omul de tiin descrie cau!ele i le"ile #undamentale ale
/

-i5ai 7L)46:40 Mic dicionar de terminolo'ie literar i lin'vistic 0 Cucureti0 :ditura ,apirus -edia0 200/0 p./09/2.

10

#enomenelor realitii cu obiectivitate0 prin interemediul "eneralitilor0 al #ormulelor e(acte i al termenilor abstraci0 implicndu9se mai mult din punct de vedere a#ectiv 8n realitatea pre!entat0 artistul contruiete ima"inea sa0 subiectiv ce9i drept0 asupra realitii prin intermediul unor situaii concrete0 adresndu9se nu numai intelectului0 ci i sentimentelor celui care 8i receptea! a#ectiv opera. Ntiina se ba!ea! pe demonstraii ri"uroase0 veri#icate 8n practic0 arta 8n sc5imb evoc ima"inative realitatea0 atrennd 8n cunoatere sentimente. Ni0 totui0 oamenii nu pot cunoate realitatea 8n sine0 ci doar umbra realitii prin literatur0 #iindc cunoaterea este relativ i niciodat total (a se vedea teoria mimesis-ului:. +e aceea arta trebuie reabilitat prin catharsis. )r0 mimesis nu 8nseamn 8n totalitate copie imitaie0 pentru c poetul #ace o selecie a ideilor din realitate0 ci o reflectare a realitii0 o repre!entare verosimil i c5iar veridic a acesteia0 ca o repre!entare ideali!at0 ca o accedere la universal0 ca o e(presie #rumoas0 #iindc literatura se #ace din literatur. :(presivitatea 8nseamn emoionalitate0 spontaneitate i ori"inalitate. +in aceast perspectiv literatura trebuie 8neleas ca o e-teriori,eare a eului poetic. 6eceptarea literaturii poate s #ie psi5olo"ic sau sociolo"ic cu scopul de a puri#ica (cat5arsis) i de a crearea plcere (5edone). +e aceea limba>ul literaturii are i o #uncie emotiv pe ln" cea co"nitiv. Cunoaterea tiini)ic 9 cunoaterea obiectiv 9 adevrul; 9 limba> denotative; 9 "eneral; 9 stil tiini#ic; 9 #orma transparent O un ru necesar; 9 limba>ul ri"uros0 concis; 9 sinonimie in#init; 9 omonimie absent; 9 caracterul traductibil; 9 stabilit 8n timp i spaiu; 9 tran!itivitatea limba>ului; 9 #ormule e(acte; 9 termeni abstraci; 9 se adresea! 8n primul rand intelectului; Cunoaterea artistic 9 cunoaterea subiectiv 9 #rumosul; 9 limba> conotativ; 9 particular; 9 stil beletristic; 9 #orma opac; 9 limba>ul 8mpodobit cu #i"uri de stil; 9 sinonimie absent; 9 omonimie in#init; 9 caracterul intraductibil (opra desc5is); 9 variabil 8n timp i spaiu (primete interpretri); 9 limba> re#le(iv (de comunicare); 9 ima"ini artistice; 9 situaii concrete; 9 se adresea! ima"inaiei0 sentimentelor i intelectului;

Cu toate c toi creatorii pornesc de la realitate0 niciun artist nu este e(clusiv subiectiv0 raportul dintre obiectivitate i subiectivitate variind 8n #uncie de structura psi5ic i de concepia despre art a #iecruia. @n do"eniul !ocaEularului0 te(tul literar nu conine termeni de specialitate0 precum cel tiini#ic. ,ropo!iiile te(tului tiini#ic sunt e(clusiv enuniative0 8n timp ce propo!iiile e(clamative ale te(tului literar indic participarea a#ectiv a scriitorului0 #aptul c el nu percepe realitatea ca un observator absolut obiectiv0 ci se bucur de #rumuseea peisa>ului descris. -. L&TE3$T,3$ C$ $3T4 $ C,*DNT,L,&. C,*DNT; TE'T A& &M$G&NE $3T&2T&C4I Intr9o aseriune9sinte! a diverselor perspective asupra cuvntului0 ,aul -iclu 8l de#inete ca Junitate comple- care se manifest pe diferite planuri i nivele K0 pentru #iecare trebuind Js e-iste un principiu propriu de structurare K. .e recunoate ast#el cuvntului0 pe #ond semiotic0 o in#rastructur spaiali!at0 dat de multiplele planuri i niveluri0 de direciile care se relev0 la o e(plorare complet0 8n or"ani!area ariei sale semantice. .emni#icatul cuvntului0 desemnat 8n structura acestuia prin termenul semem0 este considerat ca un #ascicul de trsturi
%

-aterialul este preluat din <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a 0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. %910.

11

distinctive0 numite se"e; care0 coroborate cu #uncia de repre!entare obiectual (sau noional) a cuvntului0 concur la alctuirea unui ansamblu semni#icant0 le<e"ul; care constituie procesul de mani#estare a sensului. 4. ;reimas stabilete0 de pild0 pentru le(emul N nalt urmtoarele semeB spaialitate0 dimensionalitate0 verticalitate; pentru JscurtKB dimensionalitate0 ori!ontalitate0 perspectivitate; pentru Nlat% spaialitate0 dimensionalitate0 ori!ontalitate0 lateralitate etc. 4ceste trsturi sunt perceptibile prin e(ercitarea #unciei de repre!entare a cuvntului0 care dobndete de alt#el cea mai mare pondere 8n constituirea ima"inilor. Cuvntul este 8nsoit de #orme sen!oriale de cunoatere0 sen!aii0 percepii0 repre!entri0 8n "eneral #iecruia corespun!ndu9i o ima"ine. . lum ca e(emplu de simbol cuvntul iuEete. 4cestui cuvnt 8i este asociat o idee0 ima"inea (icon) mental a unei persoane care iubete o alt persoan. Ni cuvntul dragoste are ca e#ect de a #ace s #ie repre!entat prin icon0 adic prin ima"inea pe care o avem 8n minte despre un 8ndr"ostit i iubita lui0 cele dou obiecte denotate prin semne indicialeK. Cu privire la persona>ele mitolo"ice0 #ictive0 L. LinsPQ observ c J anumite ima'ini vin +n minte. )ma'ini ale lucrurilor +n,estrate cu forme dimensiuni i care totui n-ar fi tan'ibile K. 4st#el c spaiul literar este0 8nainte de toate0 un uni!ers oEiectual; ba!at pe capacitatea de "enerare 8n s#er ima"inar a substantivului0 static sau dinamic0 8n #uncie de participarea cinetic a verbului. +ar c5iar la substantiv se observ0 pe temeiul disocierii 8ntre concret i abstract0 "rade di#erite de repre!entare a realului. NCodru; Ntei; Nstele; Ncetini sunt lesne repre!entabile0 8n timp ce JdorinK0 Js#erK0 N!re"e etc0 mai abstracte0 sunt 8n "enere lipsite de trsturi iconice0 acestea obinndu9se prin circumstaniere 8n conte(te obiectuale0 prin conotarea0 la structurarea lor semantic0 a unor trsturi de in#ormaie0 trsturi semice suplimentare. 6epre!entrile simt nu numai de natur vi!ual0 ci i auditiv (Jbuciumul sun cu >aleK) sau reali!at prin celelalte simuri (Jpar#umK0 J#ri"K etc.). 4ceeai "radare a #unciei iconice se poate releva i la ad>ective0 verbe0 numerale0 adverbe. ,ronumele rmne de re"ul abstractB Jnu se poate repre!enta sensul semnelor ea; aceasta; al "eu i nici s se perceap 8nsuirea semnului el 8ntr9un obiect. 7r 8ndoial0 re#erirea la particular implic0 8n ma>oritatea ca!urilor0 posibilitatea repre!entrii indirecteB pronumele reali!ea! o coborre a universalului 8n particular0 dar acesta nu este pronominal0 ci nominal repre!entabiiK (D. -arou!eau). C5iar prepo!iiile pot s indice situaii repre!entabile spaial (J "in sfera mea venii cu 'reu K) sau0 8n situaii de mai mare abstracti!are0 c5iar Jspaiali!atKB Jlo"ica modern decur"e din lo"ica clasicK. +esi"ur0 aceste potenialiti ale cuvintelor se reali!ea! 8n msuri di#erite0 8n #uncie de natura te(tului 8n care se inte"rea!. ,rincipiul0 8n producerea comunicrii0 este al unei concentrice acumulri i structurri de in#ormaie0 8n care se pornete de la unitatea minimal a limba>ului0 se"a0 se a>un"e la cuvnt i apoi la de!voltri tot mai lar"i0 8n #uncie de dimensiunile i de pro#un!imea (potenialitatea semantic) a te<tului literar. $otul pornete0 8n acest proces0 de la cuvnt i0 8ntr9o tent uor poetic0 8ntr9un cuvnt se ptrunde ca 8ntr9o lume. .impla lui rostire (sau mcar "ndire)0 cu oarecare acuitate a ateniei i a ima"inaiei0 copleete mintea uman cu un comple( de ima"ini mereu 8n micare0 8n #uncie de particularitile de sens (semele) asupra crora0 voluntar sau involuntar0 aceasta se oprete. In acest moment0 la modul ideal0 se ptrunde 8n spaiul ima"inar al cuvntului0 iniiind un proces de su"estiv e(plorare. ;ene!a te(tului se a#l prin urmare tocmai 8n aceast te<tur (cu valoare semiotic) a realitii0 a obiectelor i a #enomenelor. )bservaia (privirea) asupra lumii obiectuale i #enomenale0 asupra relaiilor complicate ce se instituie 8n cadrul ei0 este determinant 8n producerea oricrui te(t. In sc5imb0 acest nivel odat atins0 cuvntul pre!int i capacitatea contrar0 aceea de a produce0 8n absena obiectului0 ima"inea lui ideal. 6ostind cuvntul copac; 8ndat 8n mintea ma>oritii auditoriului apare ima"inea apro(imativ a unui arbore0 particulari!at 8ns pentru #iecare e(perien de via0 de acele Jamintiri9ecranK despre care vorbete 7reudB cireul de ln' cas0 mrul din o'rada bunicilor0 teiul lui &minescu din parcul Copou0 plana din laboratorul de biolo'ie etc. $ocmai 8n relaia oEiect (realitate) 9 cu!#nt (limba>) ( i"agine (spaiu semantic) se a#l esena procesului care condiionea!0 8n inter#erene multiple0 crearea te(tului i a spaiului literar produs de acesta. ,arcur"erea metodic a acestui periplu e(plicitea! mai 8nti e(erciiul de creaie0 de semni#icare0 printr9o structur lin"vistic0 a unei structuri semiotice din lumea

12

obiectual i #enomenal. Cea mai simpl i mai direct translaie 8n s#era semantic este aceea a consemnrii datelor realului nerelaionate0 a obiectelor disparate. $e(tul cel mai simplu re!ult0 prin urmare0 din enumerarea datelor lumii obiectuale 8n te(tura lor elementar0 de pildB J Cmp. )arb. 1lori. 2sri. Cerul +nalt. 3ori. 4ntul K. ,rocedeul0 care 8nre"istrea! sc5imbarea 8nceat a privirii 8n con#i"uraia spaial0 poate a>un"e la "radul creaiei artisticeB J un toc un ban o ,'ard ru'init / un fluier sfrmat de dinamit...K (:u"en Debeleanu0 JLidiceK) sau la Cara"iale0 8n JMoii /5abl de materii0KB J5urt dulce - panorame - tricoloruri - bra'a -baloane - soldai ma(ala'ioaice - lampioane - limonada - fracuri - decoraiuni 6 decorai - donie - menajerii provinciali - fluiere - ceretori - ciubere - cimpoaie - copii 6 minitri - pun'ai de bu,unare (rdaie...K0 unde e#ectul este al unui proces complet de a"lomerare obiectual a spaiului literar. ,rin te<t; con#i"uraia spaiului real se proiectea! 8n ima"inar 8ntr9o structur semni#icativ0 caracteristic procesului de creaie artistic. 4st#el0 i"aginea este re!ultatul unui proces de repre!entare mental a impresiilor produse de un te(t0 de ansamblul de semni#icani pe care acesta 8i conine i 8i pune 8n relaie. In ca!ul operelor de art0 din literatur0 pictur0 sculptur0 mu!ic etc0 acest proces devine i"agine artistic. In domeniul literaturii0 ima"inea artistic este perceptibil prin e(ercitarea )unciei iconice; de repre!entare0 a cu!#ntului; care proiectea! 8n spaiul mental ima"ini obiectuale 8nsoite de sen!aii0 percepii0 repre!entri0 stimulate 8n coal de e(erciiul de anali! literar ce se reali!ea! la 8ntlnirea cu te(tul. 4ceast proiecie 8n spaiul ima"inar urmea!0 dup esteticianul en"le! &. 4. 6ic5ards 9NPrincipii ale criticii literare:; etape distincte0 care e(plic procesul lecturiiB J7c(iul +nre'istrea, o succesiune de cuvinte tiprite K. 6e!ultatul este un mnunc5i de reacii 8n ansamblul crora se pot distin"e ase tipuri aparte de evenimenteB &. .en!aia vi!ual a cuvintelor tiprite. &&. &ma"ini asociate intim cu aceste semne. & &&&. &ma"ini relativ libere. &1. 6e#erine (R "nduri S) la di#erite obiecte. 1. :moii. 1&. 4titudini a#ectiv9voliionale. In plus0 dac se d valoare discursiv J"ndurilorK0 re#leciilor de lectur0 se obine co"entariul literar. $oate aceste evenimente a#ective i mentale se. produc pe temeiul acelui JsensoriumK "eneral al #unciei ima"inare care este spaiul literar (care ar putea #i ec5ivalat0 pentru o mai uoar 8nele"ere0 cu ima"inea literar)0 noiune #ascinant a criticii i a poeticilor moderne. $oi autorii0 spune ;ilbert +urad (8n %tructurile antropolo'ice ale ima'inarului:; Jau fost frapai de caracterul nemijlocit i insolit al ima'inii. 3iciodat cubul perfect nu va fi att de spontan cub ca un cub ima'inat K. .paiul0 8neles aici ca spaiu psiFologic; ca aciune interiori!at0 este un i!vor inepui!abil de idei i de ima"ini0 care0 la rndul lor0 de!volt 8n toate direciile0 i"nornd le"ile spaiului real0 un roi lu(uriant de ima"ini. :ste un #el de spaiu9 euclidian0 deosebit de cel al"ebri!at al #i!icii0 icono"ra#ic pur0 8n care obiectele9ima"ini se deplasea! liber0 oricnd c5emate dintr9un cadru de re!erv 8n centrul ateniei mentale. ;aston Cac5elard 8l numete spaiu poetic; consacrndu9i un studiu de re#erin0 JLa ,oetiTue de lUespaceK. .pre e(empli#icare0 versurile J 4ino-n codru la i,vorul / Care tremur pe prund$ 8ncorporea! elemente spaiale care se perind caleidoscopic 8n cadrul percepiei vi!uale. ,rimul cuvnt ar conine un "est de c5emare0 eventual un bra ridicat0 dublat de o ima"ine sonor0 indicnd spre codru; al doilea element care0 dintr9un loc de re!erv0 ocup 8ntre"ul spaiu ima"inar. &mediat 8ns perspectiva se 8n"ustea!0 #i(ndu9se asupra altor dou elemente spaialeB iJ!orul i prundul. ,entru a 8ntre"i ima"inea literar0 simt necesare reluarea lecturii i #i(;B ea 8n spaiul ima"inar0 printr9un e#ort de memorie0 a #iecrui element. In parcur"erea acestui periplu ideal se desprind0 8n a#ar de o di"ensiune spaial; altele dou0 complementareB di"ensiunea te"poral i aceea cinetic; alte dou concepte eseniale0 ti"pul i "icarea; perceptibile 8n cuprinsul ima"inii literare. Cac5elard observa c J+n cele o mie de alveole alt sale spaiul ine un timp comprimat K. In acest cmp perceptiv0 orice obiect se poate ae!a 8n spaiu ca 8ntr9un centru" "undi. +e pild0 citind versurileB J&l sin'uratic duce ctre cer / #ra,da pornit-n ar de la vatr K ($udor 4r"5e!i0 JCelu"K)0 8n

13

centrul spaiului ima"inar se aa!0 ca pe un ecran cosmic0 #i"ura monumental a ranului0 similar unui 4tlas uria spri>inind cerul. Flterior ima"inea se modi#ic substanial0 bra!da ascensiv (Jpornit9n arK) dominnd cmpul vi!ual. In spaiul ima"inar0 ansamblu de ima"ini literare0 un cuvnt = obiect0 pe principiul anali!ei i al similitudinii0 poate c5ema alt cuvnt = obiect sau poate #i substituit de el; totodat se poate supradimensiona sau micora0 apropia sau deprta0 8ntr9un proces de necontenit trans#ocare. ,e acest temei se constituie i ima"inile produse de )igurile de stil. Comparaia menine0 de e(emplu0 la distane simetrice0 8ntr9un ec5ilibru relativ0 ima"inea plastic a ambilor termeni comparai. 8n versul J 2e un deal rsare luna ca o vatr de jratic K0 8n spaiul ideal se altur ima"inea astrului nopii cu aceea a unui >ratic intens0 incert situat la ori!ont. 8ntre ele se creea! ceea ce observa ;erard ;enetteB J o distan un spaiu care ca orice spaiu posed o form. 3umim aceast form figur, i vor fi tot attea fi'uri cte forme vom putea 'si pentru fiecare spaiu de fiecare dat creat +ntre linia semnificantului i a semnificatului K. Bigurile de stil; ca i #i"urile "eometrice0 de pild0 sunt )or"e spaiale; mai puin precise dect cele matematice0 repre!entabile potrivit ima"inaiei0 e(perienei0 instruciei i sensibilitii #iecrui cititor. 4cestea creea!0 potrivit imei clasi#icri tradiionale0 i"agini !iJuale; auditi!e; ol)acti!e; cinetice sau "otorii; sinesteJice; acestea din urm ba!ate pe o inter#eren de simuri i de sen!aii. .paiul literar 8ncepe s se structure!e tocmai prin aceast con#luen a elementelor relaionale i trans#ormate 8n Fart i"agistic; alctuit dintr9o mulime de piese imponderabile0 unite 8ns 8ntr9un cadru comun0 prin semni#icaii conver"ente. 4adar0 principala modalitate prin care arta 8i e(ercit #uncia de cunoatere este i"aginea artistic. 2rodus al fante,iei creatoare a artistului 0 ima"inea artistic con#er speci#icitate artei0 deosebindu9o de tiin0 care operea! cu concepte i teorii. &ma"inea artistic particulari!ea! "eneralul i este purttoarea atitudinilor i sentimentelor autorului #a de realitatea pre!entat. 4deseori creatorul de literatur reuete s e(empli#ice o caracteristic omeneasc po!itiv sau ne"ativ O omenitatea sau !"rcenia O prin anumite tipolo"i de persona>e0 prin comportamentul acestora0 prin aspectul #i!ic i prin limba> speci#ic. In acelai timp0 ima"inea artistic 8l a>ut pe cel care o receptea!0 8n ca!ul nostru cititorul0 s parcur" i procesul invers0 de la particulat la "eneral0 adic de la prototipul omeniei sau al !"rceniei la noiunile de omenie i !"rcenie. &ma"inea artistic repre!int o important cale de transmitere a "esaHului artistic. -esa>ul este constituit din idei i sentimente0 din semni#icaiile i atitudiniile pe care le comunic opera de art. Condiia #undamental o oricrei creaii artistice este ca mesa>ul s e(prime i s transmit idei i sentimente. &ma"inea artistic poate s #ie i diurm sau nocturn0 i dinamic sau static. 0. L&TE3$T,3$ A& CELEL$TE $3TE Ntim c artele di#er 8ntre ele prin materialele pe care le #olosesc0 prin simurile crora se adresea!0 prin le"i speci#ice0 dar0 dincolo de aceste deosebiri0 8ntre ele e(ist multiple le"turi. La 8nceputurile lor0 artele nu erau di#ereniate una de alta. 7orma lor de e(isten era sincretis"ul0 adic 8mbinarea mai multor arte 8n acelai timp. 7orme de sincretism 8ntlnim i 8n pre!ent0 8n ca!ul dansului asociat cu mu!ica0 8n ca!ul specatcolului teatral care valori#ic te(tul dramatic cu a>utorul interpretrii actorilor0 re"iei0 sceno"ra#iei etc. Ni 8n #olclor0 unde0 de e(emplu0 poe!iile sunt cntate sau recitate cu acompaniament mu!ical. Le"turile0 dar i di#erenele dintre arte se vdesc i 8n tratarea unor teme comune0 cum este aceea a vntorii0 pe care 4l. )dobescu o urmrete 8n literatur0 mu!ic i arte plastice 8n eseul 2seudo89ne'eti8os. 0./. Literatura i artele plastice &storia culturii a cunoscut perioade 8n care literatura i(a luat ca "odel artele plastice0 vrnd s reali!e!e prin cuvinte su"estia pictural. ,oetul latin <oraiu0 compar poe!ia cu pictura din punctul de vedere al criteriilor de apreciere. ,entru 1asile 4lecsandri natura descris 8n 2asteluri este Vun tablouK0 iar poetul -i5ai Codreanu "sea 8n sculptur ec5ivalene pentru versurile sale turnate 8n #orma ri"uroas a sonetuluiB V %tatui a vrea sonetele s-mi fieK.

4st#el c0 re#erinele la arta plastic repreJint surse de co"paraii i de "eta)ore B 8n .crisoarea &10 :minescu a comparat #rumuseea #eminin cu V o marmur de 2arosK din ;recia sau cu Vo pn, de Corre''ioK (4ntonio 4lle"ri !is Corre""io O pictor al 6enaterii italiene). 4lteori0 o oper de art plastic este pentru poet o surs de inspiraie . V-iastraK sculptat de Crncui antrenea! 8n !borul su #ante!ia poetic a lui Lucian Cla"aB V 2asre eti: %au un clopot prin lume purtat: / 1ptur i-am ,ice potir fr toarte / cntec de aur rotind... K. ) alt iposta! a intere#erenelor literaturii cu artele platice o constituie ca!ul creatorilor "ultiplu dotai0 care cultiv i un domeniu i altul. .onetele lui -ic5elan"elo0 desenele lui 1ictor <u"o sau ale lui Carbu +elavrancea sunt numai cteva dove!i. 0.-. Literatura i "uJica In timp ce unii scriitori doreau s apropie literatura de pictur0 alii 8i propuneau s valori#ice sonoritile poe!iei0 cultivnd mu!icalitatea versurilor. ,unnd pe mu!ic te(tele unor mari poei (:minescu0 ,usPin0 <eine etc.) compo!itorii au #ost inspirai i de valorile sonore ale versurilor acestora. emni#icativ 8n acest sens este specia mu!ical a liedului (? "erm. cntec)0 pe care au ilustrat9o compo!itorii ca .c5ubert0 List!0 .c5umenn0 Cra5ms0 :nescu. V 7da bucurieiK de .c5iller dobndete o valoare superioar prin inte"rarea ei 8n #inalul %imfoniei a )X-a de Ceet5oven. Creaiile literare de mai mari dimensiuni (drame0 tra"edii0 romane) au #ost transpuse 8n mu!ic sub #orma operei0 prin intermediul unor librete scrise special pentru ele. .unt celebre0 de e(emplu0 operele lui 1erdi O !ernani0 ;i'oletto (dup dramele !ernani i re'ele petrece de 1. <u"o)0 7t(ello (dup .5aPespeare). :(ist0 de asemenea0 creaii literare care0 #r a #i inspirate una din alta0 se apropie printr9o te" co"un. 4st#el0 atmos#era selenar0 propice visrii i meditaiei0 din poe!ia eminescian ( Melancolie %crisoarea ) .mprat i proletar ) poate #i pus 8n le"tur cu tulburtoarele armonii din %onata lunii de Ceet5oven. 0.0. Literatura i cine"atogra)ia 6elaia dintre cele dou arte se stabilete #ie prin intermediul ecrani!rilor0 #ie prin procedee cinemato"ra#ice 8mprumutate de literatur. EcraniJrile dup operele literare celebre repre!int un domeniu important 8n arta #ilmului. Cele mai valoroase nu sunt 8ntodeauna i cele mai #idele0 ci cele care pstrea! esena creaiei beletristice0 adaptnd9o e(i"enelor ecranului. -ulte opere #undamentale ale literaturii romne au #ost ecrani!ateB Moara cu noroc 2durea spn,urailor Moromeii .a. ,rintre procedeele pe care literatura romn le are 8n comun cu arta #ilmului se numr V7las59bacP9ulK0 adic reconstituirea unor episoade din trecut 8n cadrul unei naraiuni la timpul pre!ent0 sau Vtrans#ormareaK0 modalitate de apropiere sau departare a obiectivului de persona>ul sau scena urmrit. 4semenea procedee se 8ntlnesc0 de e(emplu0 8n nuvela lui -. ,reda0 7 or de au'ust0 ecrani!at0 de alt#el0 sub titlul porile albastre ale oraului. =. 1E2P3E AT&&N6$ L&TE3$T,3&& Ntiina literaturii este ansamblul disciplinelor care au ca obiect de cercetare #enomenul literarB critica literar istoria literar teoria literar . MiFail 1rago"irescu 8n J<tiina literaturiiK identi#ic ori"inile cercetrii literare ca tiin 8n #ilo!o#ia po!itivist prin a#larea cau!elor e(terne ale literaturii. In perioada interbelic tiina literaturii capt contur i la noi 8n ar0 e(istnd tendine de a i!ola critica literar de istoria literar i de teoria literar B 9 critica literar O rolul de a promova valorile contemporane; 9 istoria literar O de a cerceta cau!al #enomenul literar al trecutului; 9 teoria literar O de a specula pe tema trsturilor "enerale ale operei de art. Ins WelleP i Warren demonstrea! interdependena celor trei discipline0 care se alimentea! una din alta i se compltea! reciproc. -i5ail +ra"omirescu 8n studiul su teoretic JNtiina literaturiiK a#irma 8n acest sens cB J tiina literaturii este o disciplin superioar esteticii criticii literare i istoriei literare care se ocup numai de studiul capodoperelor K.

1/

)biectul tiinei literaturii nu este literatura ci literalitatea0 adic ceea ce #ace dintr9o oper dat o oper literar. 4ceasta urmreteB 9 speci#icul literar v!ut 8n e#ectul sau trirea pe care o provoac opera literar; 9 cercetarea limba>ului emotiv0 e(presiv cu #uncie estetic din opera literar (capacitatea operei literare de a declana cititorilor repre!entri creatoare); 9 principul dinamicii "enerale a unei opere literare (trirea estetic "eneratoare de ima"ini vi!uale0 de e(uberan sentimental i de emoii estetice). =./. Teoria literaturii $eoria literaturii este o ramur a tiinei literaturii care studiaz principiile, categoriile, criteriile creailor literare, definete genurile, speciile, curentele literare, stilul, versificaia i celelalte componente ale operei de art . $eoria literaturii 8nseamn un ansamblu de noiuni ce o#er0 pe ba!a unei sc5eme or"ani!ate mental e(plicarea i descrierea totalitii operelor literare0 dar i cunoaterea principiilor i a metdodelor pe ba!a crora ia natere i #uncionea! procesul literar. 3 PelleQ i $. Parren arat c Jteoria literaturiiK este una i acelai lucru cu Jpoetica literaturiiK prin natura i #uncia literaturii 8n "eneral. 4ceasta studia! eufonia ritmul metrul stilul stilistica ima'inea artistic metafora simbolul mitul 'enurile literare . $otui au #ost i teoreticieni literari care au #cut distincia 8ntre teorie literar i poetic ca parte a domeniului teoriei literare0 alturi de retoric. ,rintre acetia se a#l i To"ae!sQi care arat c 2oetica literaturii este istoric (studia! destinul istoric al procedeelor) i "eneral (studia! #uncia artistic a procedeelor)0 pe cnd critica literar anali!ea!0 e(plic i valori!ea! operele individuale. =.-. Critica literar 9R )r. critiSue; lat. criticus; gr. QritiQos T ; Hudector; a Hudeca: ,laton 8n J4rta >udeciiK (Xrineiu O Ja >udecaK) arat c termenul de Jcritic literarK este un termen ce dese"neaJ o acti!itate aplicat la opera literar pe care o analizeaz, o comenteaz, o caracterizeaz i o valorific sub un unghi artistic . ,entru prima dat termenul de 8riti8os apare spre s#ritul secolului al &19lea 8.<r. 8nsemnnd J>udector al literaturiiK. La ,er"am0 sub conducerea lui Crates0 se de!volt o Jcoal criticK. In lumea latin termenul este introdus de Cicero i desemna pe omul superior J"ramaticusK. In strns relaie cu teoria literar (studiu al principiilor i criteriilor literaturii) i cu istoria literar (care cercetea! literatura sub un"5iul de!voltrii ei istorice)0 critica literar descoper structura operei literare; de)inindu( o n esena ei; elucideaJ intenionalitatea ei originar; sensul i se"ni)icaiile ei B 9 critica literar inte'rea, opera +ntr-un sistem de relaii cu alte opere ; - stabilete condiionri diverse ale operei cadrul de referin 0 discernmntul critic prin aplicarea unor criterii speci#ice; 9 aprecia, opera sub un un'(i a-iolo'ic descoperindu-i valorile i scderile ei ; 9 consider operele literar-artistice drept structuri a-iolo'ice comple-e ; 9 relev literalitatea operei +n funcie de valorile pe care le pre,int prin contiina critic ; 9 descoper prin actul critic valoarea de non-valoare i nu crea, valoarea . ,utem vorbi de o critic a literaturii antice prin ,laton O 2oetica i 4ristotel O 5ratatul despre sublim0 apoi despre o critic umanist0 clasicist0 una romantic i postromantic (Caudelaire)0 devenind ast#el o disciplin cu un statut propriu. -ai mult Critica contemporan apelea! la dou metode de anali!B una metodic a operei ca entitate0 i alta a-iolo'ic0 adic a cunoaterii sistematice tiini#ice a operei ca dat co"noscibil. .e poate vorbi 8ns i de o critic mar(ist0 dar i de una de orientare structuralist (coala #ormal rus)0 dar i de o critic psi5analitic0 de orientare lin"vistic0 antopolo"ic sau e(istenialist. Critica mar(ist pune accent pe #ilo!o#ia materialismului0 pe raportul dintre ba!a economico9social i suprastructura sa literar9artistic. Crtica literar presupuneB 9 diponibilitatea operei caracterul ei +n permanen desc(is$ la interpretare ; 9 pluralitatea perspectivelor posibile asupra operei ;

1%

9 comunicabilitatea impresiilor inteniilor i conclu,iilor conceptuale ; .e poate vorbi 8ns i de anumite )uncii ale criticii literare% a). uncia teoretic (observaii0 anali!0 critic); b). uncia practic; c). uncia social (#ormarea i educarea opiniei i a "ustului public). Critica literar poate s #ieB - intern (studia, coninutul te-tului); - extern (studia, istoria manuscrisului). Critica de te(t urmreteB compararea0 evaluarea0 iera5i!area i corectarea estetic a unei opere literare. .e poate vorbi i de o critic arFetipal ba!at pe o teorie a miturilor0 o teorie a semni#icaiei ar5etipale cercetnd trei s#ere ima"isticeB s#era apocaliptic0 s#era demonic i s#era analo"ic. $rFetipul (A #r. arc5etQpe0 lat. arc5etQpum0 "r. ar5etQpos) este un model ori"inar0 tip primitiv al unui lucru sau al unei #iine0 desemnnd o ima"ine tipic0 recurent0 avnd un rol modelator0 or"ani!ator. Conceptul apare 8n "ndirea platonic i neoplatonic0 avnd sensul de esen substanial a lururilor sensibile. In "ndirea medieval cretin termenul este preluat 8n accepia ideii modelului ori"inar cu aceea acreaiei personale0 ca un principiu cau!al ($oma +Y4Tuino)0 rolul paradi"matic e(emplar. $. LocQe distin"e ar5etipului Jun caracterul e-emplar al ideii umane ca pur construcie a cu'etului K. GoetFe pre!int ar5etipul ca Jo form vie primar esenial 'eneratoare a tuturor formelor K. 7r. Zun" arat de asemenea c J ar(etipul acionea, +n iconomia vieii psi(ice ca un modelator K. In Literatura romn principalii critici literari suntB $. -aiorescu0 C. +obro"eanu ;5erea0 *. &or"a0 ;. &brileanu0 ). +ensusianu0 -. +ra"omirescu0 +. Caracostea0 :. Lovinescu0 ,. Constantinescu0 $. 1ianu0 ,erpesiscius0 -. 6alea0 N. Cioculescu0 1. .treinu0 ;. Clinescu0 *. Carto>an0 4l. ,iru0 :u"en .imion. =.0. &storia literar &storia literar nu poate #i conceput #r spirit critic. 4ceasta stuia! evoluia diacronic a literaturii. 6elaia dialectal dintre istorie i critic literar o reali!ea! irul operelor literare. &storia 8n#iea! #apte aievea 8ntmplate0 iar poe!ia #apte posibile. ,oe!ia e mai #ilo!o#ic0 mai aleas dect istoria pentru c poe!ia 8n#iea! universalaul0 pe cnd istoria particularul. &storia literar 9 studiu diacronic; 9 istoricul literar; 9 metoda #olosit O sinte!a; 9 perspectiv istoric; 9 istora ca valoare a literaturii; 9 relev continuitatea; >. $plicaii a:. 2e d te<tul%
J,durea este o meta#or pentru te(tul narativ; nu numai pentru te(tele de basm0 ci pentru orice te(t narativ. L...M ) pdure este0 ca s #olosesc o meta#or a lui Cor"es L...M0 o "rdin cu crri ce se bi#urc. C5iar i atunci cnd 8ntr9o pdure nu e(ist poteci trasate0 oricine 8i poate trasa propriul parcurs0 5otrnd s o ia la dreapta sau la stn"a de la un anumit copac0 i tot aa0 #cnd cte o ale"ere la #iecare copac 8ntlnit 8n cale. Intr9un te(t narativ cititorul este constrns 8n #iece moment s e#ectue!e o ale"ere. -ai mult0 aceast obli"aie de a ale"e se mani#est i la nivelul #iecrui enun0 cel puin la #iece ocuren a unui verb tran!itiv. In timp ce vorbitorul se pre"tete s9i 8nc5eie #ra!a0 noi0 #ie i incontient0 #acem un pariu0 8i anticipm ale"erea sau ne 8ntrebm preocupai ce ale"ere va #aceK. (Fmberto :C)0 133') Bc#nd re)erire la te<tul de "ai sus; rspundei la ur"toarele cerine% 1. +e#inii conceptele de literatur0 literalitate0 te(t literar i te(t nonliterar.

Critica literar 9 studiu sincronic; 9 criticul literar (creator de puncte de vedere noi); 9 metoda #olosit O anali!a; 9 spirit critic; 9 stabilirea valorilor; 9 relev ori"inalitatea;

1'

2. +e#inii opera literar epic0 liric i dramatic0 artnd asemnrile i deosebirile dintre acestea din punct de vedere structural i semantic. 3. &denti#icai 8n te(tul dat relaia dintre te(t ca realitate i realitate ca te(t0 #cnd re#erire la conceptul de opera aperta a lui Fmberto :co.

E:. 2e dau te<tele% a. J$otul 8ncepe cu cuvntul0 iar aventura poetic este mai 8nti o aventur a limba>ului. 7r 8ndoial0 aceast aventur trece cu mult dincolo de simplul limba> verbal0 de care0 totui0 nu te despari cu uurin0 ct i dincolo de orice alt #orm de comunicare prin limba>0 atunci cnd0 dup ce a dat de v!ut altceva i a dat de v!ut altminteri0 d de trit o realitate ce nu a #ost niciodat trit #r elK. 9Mean Kurgos; /8CC: b. J*u e(ist enun care0 actuali!at din punct de vedere semantic 8n toate posibilitile sale de semni#icaie0 s nu necesite un co9te(t. +ar acest enun are nevoie de un co9te(t actual0 pentru c te(tul posibil era iniial sau virtual pre!ent 8n acelai spectru enciclopedic al sememelor care 8l compun. +up cum a#irma ;reimas0 o anumit unitate semantic0 precum R pescatore = pescar S0 constituie0 8n 8nsi structura sa semantic0 un potenial pro"ram narativB R ,escarul poart 8n sine0 evident0 toate posibilitile propriei activiti0 tot ceea ce se poate atepta de la el 8n materie de comportament; punerea sa 8n i!otopia discursului #ace din el un rol tematic utili!abil pentru povestire SK. 9,"Eerto Eco; /88/: c. JInele" prin literatur nu un corp sau o suit de opere0 i nici aspectul ei comercial sau instituional0 ci "ra#ul comple( al urmelor unei practiciB practicarea scriiturii. +eci urmresc 8n ea0 8n primul rnd0 te(tul0 adic estura de semni#icani ce alctuiete opera; i aceasta pentru c te(tul este 8nsi ivirea limbii0 iar limba trebuie combtut0 detronat 8n c5iar interiorul ei; nu prin mesa>ul pe care0 ca instrument0 8l ve5iculea!0 ci prin >ocul de cuvinte pe care 8l pune 8n scen. 1oi spune deci0 la #el de bine0 literatur0 scriitur sau te(tK. 93oland KartFes; /8C?:
Bc#nd re)erire la te<tele de "ai sus; rspundei la ur"toarele cerine% 1. +e#inii conceptele cuvnt te-t i ima'ine artistic din punct de vedere literar. 2. &denti#icai 8n te(tele de mai sus i din cunotinele voastre anterioare principalele trsturi ale te(tului epic0 liric i dramatic. 3. ,reci!ai i de#inii principalele modaliti de e(punere 8ntr9o oper literarB naraiunea0 descrierea dialo'ul monolo'ul. . 4r"umentai relaia obiect (realitate) O cuvnt (limba>) O ima"ine (spaiul semantic) 8n vederea reali!rii procesului de creare a te(tului i a spaiului literar produs de acesta0 #cnd re#erire la operele literare studiate.

c:. 2e d te<tul%
J7ace o #oarte bun impresie0 a!i0 s conteti opo!iia dintre tiine i litere0 8n msura 8n care 9 #ie re#eritor la model0 #ie la metod 9 le"turi tot mai numeroase unesc aceste dou !one0 anulnd adesea #rontiera care le separ; i este #oarte posibil ca 8ntr9o bun !i aceast opo!iie s pr un mit istoric. +ar0 din punctul de vedere adoptat aici 9 cel al limba>ului 9 opo!iia este pertinent; ea pune #a 8n #a nu att realul i #ante!ia0 obiectivitatea i subiectivitatea0 4devrul i 7rumosul0 ci doar cmpuri di#erite ale rostirii. ,entru discursul tiinei 9 sau pentru un anumit discurs al tiinei 9 cunoaterea este un enun; 8n cadrul scriiturii0 ea este o enunare. )biect curent al lin"visticii0 enunul este pre!entat ca re!ultat al absenei enuntorului. 8n sc5imb0 enunarea0 e(punnd locul i ener"ia subiectului sau c5iar lipsa acestuia (ceea ce nu 8nseamn absena acestuia)0 intete 8nsui realul limba>ului; ea recunoate c limba>ul este un imens 5alou de implicaii0 e#ecte0 ecouri0 drumuri drepte i ocolite0 8ntortoc5eate; ea decide s dea "las unui subiect0 deopotriv insistent i ireperabil0 necunoscut i totui recunoscut cu o #amiliaritate nelinititoareB cuvintele nu mai sunt0 8n mod ilu!oriu0 8nelese ca simple instrumente0 ci lansate asemeni unor proiectile0 e(plo!ii0 vibraii0 mainrii0 o imens savoareB prin scriitur0 cunoaterea devine o srbtoare. L...M Cea de a doua #or a literaturii este #ora sa de repre!entare. +in cele mai vec5i timpuri i pn la tentativele avan"ardei0 literatura se strduiete s repre!inte ceva. Ce[ 1oi rspunde directB realulK. 93oland KartFes; /8C?: 3spundei la ur"toarele cerine%

12

1. +e#inii conceptele operaionaleB tiina literaturii0 teoria literaturii critica literar i istoria literaturii. 2. &denti#icai 8n te(tul de mai sus i ar"umentai asemnrile i deosebirile dintre literatur i tiin0 dintre tiina literaturii i tiina disciplinelor e-acte i dintre istoria literar i critica literar. 3. 4r"umentai le"tura dintre literatur i celelalte arte (artele plastice mu,ica cinemato'rafia).

&&. L&TE3$T,3$ @NT3E 3E$L&T$TE A& B&C6&,NE )pera literar este o trans#i"urare a realitii 8n #ante!ie0 este o realitate artistic ce pronete de la date reale printr9un proces ima"inativ0 #icional ctre un alt trm e(istenialB #iciunea. In elaborarea unei opere literare autorul pornete 8n "eneral de la realitate0 dar nu o copia! cu e(actitate0 ci o trans)igureaJ0 trecndu9o prin concepiile i sensibilitatea sa. 7iecare aspect din realitate este receptat i recreat de personalitatea artistului0 dobndind o nou #orm0 8n #uncie de "ndirea0 de ima"inaia0 de sentimentele0 temperamentul0 e(periena de via0 cultura0 "ustul pentru #rumos0 atitudinile0 convin"erile i creativitatea #iecrui scriitor 8n parte. 4utorul trans#i"urea! realitatea 8n )iciune; 8n rodul ima"inaiei sale0 reordonnd9o pentru a9i da un anumit sens. Fn e(emplu 8n acest sens 8l constituie romanul lui -i5ail .adoveanu0 3eamul <oimretilor. .criitorul s9a inspirat din evenimentele istorice de la 8nceputul secolului al E1&&9 lea0 evocnd persona>e realeB Nte#an Coma sau .imeon Crnov0 viitorul domnitor -iron CarnovsPi. C5iar persona>ele care au model 8n realitate sunt ima"ini #ictiveB comportamentul 8n anumite situaii0 #elul de a vorbi etc. *u pot #i dect ima"inate de autor. +ar0 spre deosebire de o scriere istoric0 8n care sunt menionate dect persona>e ca $udor Noimaru0 -a"da i .troe )r5eianu0 -i5u0 4nia0 care nu au e(istat 8n realitate0 #iind deci creaii ale ima"inaiei autorului0 dar care au trsturile unor r!ei i ale unor boeri din acea vreme0 opui unii altora de interese di#erite i #iind individuali!ai prin caracteristici #i!ice i morale. .e constat cum scriitorul sc5imb adesea ordinea unor evenimente reale0 atribuie unui persona> aciuni observate la persona>e di#erite0 toate acestea pentru a le con#eri un sens mai pro#und i mai evident. 5pera literar este aadar; o creaie artistic; cult sau popular; ce "odeleaJ realitatea prin i"agini artistice care !or treJi prin lecturare cititorului e"oii i senti"ente; )olosindu(se de )uncia e<presi! a li"Eii ca art a cu!#ntului . 4ceasta presupune participarea a#ectiv i intelectual a cititorului la actul receptrii. /. 1iscursul i scriitura la inter)erena dintre realitate i )iciune 1iscursul (A #r. discours A lat. discursus @ aler"are 8ncoace i 8ncolo) este un eveniment de limba> cu o construcie ce se adresea! cuiva. 4 #ost numit mani#estare a limbii0 o cumincare vie. +iscursul presupune o pre!entare 8n #aa publicului a unei teme morale0 politice0 literare. +iscursul are o ori"ine #oarte vec5e0 provenind ca scriere literar din ,ersia0 &ndia0 :"ipt i C5ina0 iar 8n NKiElie sunt pre!entate mrturii indirecte asupra lui. +iscursurile pot #i politice; sociale; )uneEre; Huridice; panegirice (predici)0 religioase; acade"ice. In timpul lui 4ristotel0 discursurile erau 8mprite 8n de"onstrati!e (re#eritoare la #apte pre!ente)0 deliEerati!e i religioase. Cicero a#irma0 re#eritor la menirea discursului0 c trebuie Js convin"0 s plac i s determine aderarea0 8nduplecarea auditoruluiK /utprobet ut delectat utflectat0. +iscursul este (e-atomic0 dup vec5ile canoane0 cuprin!ndB e<ordiul (o scurt introducere)0 propoJiia (divi!area prilor subiectului tratat)0 naraiunea sau probarea (con#irmarea0 ar"umentarea celor susinute)0 respingerea sau ne"area (pentru a se pre8ntmpina eventualele obiecii)0 peroraia (rear"umentarea celor susinute). +iscursului i se cere atitudine solemn0 inut0 claritate0 divi!area e(act a punctelor0 armonie. La "reci discursul era rostit 8n a"ora. +intre discursurile celebre0 se remarc N1iscursul despre "etod 9N1iscours de la "etFode:; al lui +escartes0 N1iscursul despre stil 9N1iscours sur le stUle:; al lui Cu##on0 N1iscurs asupra istoriei uni!ersale 9N1iscours sur lVFistoire uni!erselle:; de Cossuet. ,romotori ai discursului sunt +emostene0 Cicero0 loan Crisostomul0 4mbro!ie0 Cossuet0 8n timp ce 8n spaiul cultural0 politic0 social i reli"ios romnesc se remarc 4ntim &vireanu0 -i5ail Xo"lniceanu0 $itu -aiorescu0 Carbu Nte#nescu9+elavrancea0 $aPe &onescu0 *icoale lor"a0 *icolae $itulescu0 &oan ,etrovici i

13

alii. 6epre!entanii simboliti sunt 8mpotriva discursuluiB NPrends lVeloSuence et tords lui son cou 9N&a elocina i sucete(i g#tul: spunea ,aul 1erlaine 8n N$rta poetic. ;ndirea discursiv e(ist i 8n #ilo!o#ie0 e(presie a unei vi!iuni intelectuale. +iscursul se constituie 8n opo!iie cu scriitura0 sens utili!at de D. +errida i D. Lacan. +errida 8i dedic un adevrat studiu 8n N1e la gra""atologie; N1espre gra"atologie; 13%')0 8n care se studia! discursul(scriitur la nivelul semni#icantului #onic i al semni#icantului "ra#ic. ' $e(tul (A lat. te(tus @ estur) 8n sc5imb este produsul discursului. +iscursul se poate mani#esta oral0 dar poate #i #i(at i 8n scriere. In comunicarea scris0 acesta poate #i 8neles ca un te(t0 cnd unitatea tematic i comunicaional coincid0 sau ca un ansamblu de te(te. +ac te(tul este produsul discursului0 discursul este un mecanism0 un proces de producere a te(tului. 2criitura (A #r. ecriture) este un concept introdus la mi>locul secolului trecut de repreQentanii "rupului 5el =uel. Fn te(t ca s poat #i numit scriitur trebuie s suporte trei e(i"ene #uncionale ale planuluiB - planul sintactic (te(tul #iind o 8mbinare de sinta"me pline de semni#icaie); - planul pragmatic (plan al receptorului care solicit ca semnele din care e alctuit te(tul s transmit o in#ormaie inteli"ibil pentru reali!area comunicrii); - planul semantic O scriitura trebuie s respecte sistemul "ra#ic 8n opo!iia scriere = vorbire. In al doilea rnd scriitura este abordat sub aspectul stilului (scriitura artistic sau de "radul !ero) i cel al limbii0 aspect prin care termenul de scriitur poate #i similar cu acela de literatur. In acest sens 6. Cart5es vorbete despre evoluia literaturii de la literatura clasic la cea modern prin evoluia scriiturii de la scriitura clasic la cea modern. In al treilea rnd scriitura nu e un #apt precum limba sau stilul0 ci o #uncie0 un raport 8ntre creaie i societate. Ni 8n #ine scriitura e i un mod de a "ndi literatura. .criitorul are libertatea ale"erilor tematice0 stilistice0 lin"vistice. &at0 de pild0 8n poe!ia 5estament a lui $. 4r"e!i tema este a lumii vzute ca text0 pornind de la semni#icaia ori"inar a termenului JLo"osK i de la ideea c lumea e un te(t0 o scriere. +e aici se va vedea un spectaculos >oc de idei i su"estii. .criitura ast#el este un Jfra'ment al +ntre'uluiK0 un #ir al lumii0 #iindc viaa oricrui J fra'mentK e o mani#estare sin"ular. Ca te(t limba>ul omenesc e concomitent pre!ent cu modul e(istenial al lumii0 cu ima"inea acesteia0 cu semnele vii ale te(tului. 4st#el #iecare vi!ea! interaciunea te(tului poetic cu -arele te(t universal 8n mersul cruia se simte umil. $ema scriiturii uni#ic viaa i scrierea propriu9!is. $e(tuali!area se #ace prin scrierea cu trupul (viaa) pentru a putea avea valoare. -. Te<t i te<tualitate $eoria te(tului urmrete pe de o parte de#inirea obiectului de cercetare (te(tul) pornind de la semiolo"ie (tiina semni#icaiilor). In urma unei anali!e structurale te(tul este v!ut ca un produs #init0 ca o structur 8nc5eiat0 8ns o dat te(tuali!at0 acesta capt sens i simbolistic. +e aici se poate vorbi de o literalitate a te(tului narativ. )r0 te(tul este o producie 8n curs de reali!are prin interte(tualitate. 4st#el0 te<tul este o unitate se"iotic; "acroling!istic #ormat din succesiunea minimal a dou propo!iii coerente cu structur unic. In semantic unitatea de ba! a te(tului este #ra!a. $e(tul se 8nscrie prin urmare 8ntr9un cod de#init drept ceea ce trebuie s posede 8mpreun cu destinatarul. ,rin scriere0 prin te(tuali!are0 vorbirea este #i(at cu a>utprul unor mrci e(terioare i convenionale 8n te(t. ,rin #i(area 8n scris a vorbirii0 discursul este eliberat de statutul su temporal. +ac discursul este produsul lin"vitic concret alctuit dintr9o secvne #init de eneunuri0 te(tul este supus unei duble orientri ctre sistemul semni#icant 8n care el se produce. In #uncie de #orma de comunicare el poate #i un te(t literar0 #icional0 >uridic0 administratic0 colcvial sau #amilial. $e(tul este aadar unitatea #undamental a comunicrii lin"vistice. )rice te(t presupune un limba> i este re!ultatul procesului de comunicare. $e(tul presupune un emitor i un receptor0 dar i un mesa> cu tot ce presupune emiterea i receptarea lui.
'

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. %2.

20

+up suportul material te(tul poate #i oral sau scris0 dup scop poate #i literar sau nonliterar. Te<tul literar e rodul ima"inaiei scriitorului prin trans#i"urarea realului. .copul acestuia este de a emoiona cititorul0 iar pentru acest lucru sunt utili!ate procedee e(presive. Te<tul nonliterar are un scop utilitar0 acela de a in#orma asupra unor aspecte ale realitii. +up "enul de care aparin te(tele literare sunt lirice, narative sau dramatice. Te<t literar. :ste alctuit din enunurile unei opere literare0 constituind spaiul ima"inar al acesteia. In #uncie de "enurile literare0 e(ist te<t liric; te<t epic i te<t dra"atic. $e(tului literar 8i sunt speci#ice )igurile de stil i "odurile de e<punere dintr9o oper literarB naraiunea; descrierea; dialogul; "onologul. ,entru te(tul literar se mai #olosete i noiunea de te<t )icional. Te<t nonliterar. .e re#er la aspecte ale realitii0 avnd o utilitate concret0 precis. :(ist te<te )uncionale (cerere0 scrisoare0 tele"ram0 invitaie0 adeverin0 proces9verbal0 curriculum vitae0 scrisoare0 memoriu de activitate etc)0 te<te tiini)ice; te<te puElicistice; te<te co"erciale (bonul0 c5itana0 #actura etc). .e #olosete i noiunea de te<t non)icional. 5pera literar. Lucrare artistic ori"inal0 prin care autorul creea! un univers ima"inar i transmite un mesa> propriu (idei0 stri co"nitive0 e(isteniale0 a#ective0 estetice etc). In #uncie de modul de transmitere a mesa>ului0 operele literare suntB \ lirice 9 mesa>ul se transmite 8n mod direct0 printr9o voce care se con#esea!0 un eu liricG W epice 9 mesa>ul se transmite 8n mod indirect0 autorul #olosind un narator i personaHe care particip la aciuneG W dra"atice 9 mesa>ul se transmite 8n mod indirect0 prin repreJentare scenic i prin dialogul personaHelor. 0. Modalitile de e<punere Intr9o oper literar se identi#ic trei moduri principale de e(punereB naraiunea; descrierea i dialogul (uneori "onologul:; cu distribuie prioritar 8n #uncie de "enurile literare. 4st#el0 8n opera epic predomin naraiunea0 dar aceasta se 8mbin i cu descrierea i dialo"ul0 8n poe!ia liric prevalea! descrierea0 iar 8n opera dramatic locul central 8l ocup dialo"ul dintre persona>eB a:. Naraiunea O ca succesiune de #apte0 persona>e relatate de un autor; E:. 1escrierea ce 8n#iea!0 prin ima"ini artistice aspecte din natur0 #iine0 obiecte .a.; c:. 1ialogul ce reproduce convorbirea dintre dou persona>e. d:. Monologul 0./. Naraiunea $ermenul provine0 potrivit J+icionarului de termeni literariG0 din #r. narration lat. narratio Jpovestire0 istorisireG. .emni#ic relatarea unor 8ntmplri0 8ntr9o anumit ordine0 8ntr9o succesiune de momente ale subiectului. :ste semnul de#initoriu al unei opere epice. *araiunea poate #i 8n versuri (balada0 poemul0 epopeea) i 8n pro! (basmul0 povestirea0 sc5ia0 nuvela0 romanul). In naraiune predomin verbele de micare0 care e(prim aciuni. 2 0.-. 1escrierea8 -odalitate de e(punere a aspectelor caracteristice ale lumii0 #iinelor0 lucrurilor0 8ntmplrilor0 de inventariere a #aptelor0 care ia 8n considerare obiectele din >ur0 peisa>ele0 modelele de comportament. +escrierea se raportea! la ele"ente spaiale; v!ute static sau puse 8n relaie i cu o perspecti! te"poral. In cadrul descris se poate identi#ica perspecti!a
2

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a 0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 21. 3 <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 1'%91''0 apud -anualul !umanitas.

21

descripti!; care poate )i apropiat sau ndeprtat; 8n #uncie de te5nica descriptiv aplicat0 8n detaliu sau de cuprindere panoramic. +escrierile literare au o )uncie poetic; de a produce ima"ini i sentimente0 de a91 impresiona sau emoiona pe receptor0 i o )uncie narati!; de a ae!a 8ntr9o succesiune te"poral; potrivit momentelor percepiei vi!uale0 elementele cadrului spaial i temporal al unei des#urri epice. In descriere predomin substantivele0 ad>ectivele i adverbele0 care pre!int obiecte0 detalii ale spaiului0 8nsuiri i caracteristici. +escrierea literar se a#l la ba!a constituirii a dou tipuri de te(te descriptiveB taEloul i portretul. 0.-./. TaEloul +enumit cu un termen preluat din pictur0 tabloul este o structur descriptiv0 8n versuri sau 8n pro!0 care 8n#iea! un aspect din natur sau din spaii interioare0 de re"ul printr9o privire de ansamblu. Intr9un tablou se identi#ic repere spaiale i te"porale; care dau tema tabloului0 perspecti!a descripti!; care poate #i de aproape ctre departe sau invers0 de la dreapta la stn"a0 de sus 8n >os etc0 teFnica descripti!; de ansamblu sau detaliat. In tabloul literar predomin )igurile de stil; care creea! i"agini artistice. $ablouri literare remarcabile se 8ntlnesc0 de pild0 8n poe!iile J&arnaG0 de 1asile 4lecsandri0 JClin (#ile din poveste)G0 JCriasa din povetiG0 J7iind biet pduri cutreieramG0 de -i5ai :minescu0 8n descrierea 4rdealului a lui *icolae Clcescu0 8n scrieri ale lui -i5ail .adoveanu. Fn tablou interior este cel al casei printeti din J4mintiri din copilrieG.10 0.-.-. Portretul $ermen trans#erat tot din pictur0 constnd 8n relevarea trsturilor speci#ice ale unei persoane sau ale unui persona> literar. ,ortretul0 aa cum apare 8n diverse opere literare0 este )iJic; "oral sau "i<t (#i!ic i moral). :l poate #i static; persona>ul #iind descris 8n nemicare0 sau dina"ic; surprins 8n di#erite 8mpre>urri ale vieii. ,rocedeele de structurare a portretului se re#er la preciJarea (desemnarea) personaHului prin nume sau apelativ0 la cali)icarea trsturilor )iJice (#i!ionomie0 statur0 #rumusee0 urenie etc.) i "orale (re!ultate din atitudini0 #apte0 "nduri0 "esturi0 privire0 mimic etc)0 la starea social (relevat prin conte(tul social9istoric0 mediul de via0 relaiile cu celelalte persona>e0 port0 limba> etc.) i la modalitile de pre!entare (de caracteri!are)0 directe (prin descrierea i aprecierile naratorului sau ale altor persona>e) i indirecte0 8ndeosebi cele morale0 menionate mai sus. ,rin caracteristicile portretului pre!entate mai sus0 #acem0 de #apt0 trimitere direct la "iHloacele de caracteriJare a personaHului literar. ,ortrete literare comple(e sunt 8ntlnite 8n J6omnii supt -i5ai91oievod 1itea!ulG0 de *icolae Clcescu (8n Cartea a &&&9a0 cnd se pre!int 8n#runtarea cu. clul)0 8n nuvela J,opa $andaG0 de &oan .lavici0 8n romanul JCalta"ulG0 de -i5ail .adoveanu. Fn portret #i!ic i moral concentrat se a#l 8n versurile din balada popular J$oma 4limoGB 2e cmpia verde -ntins/ <i de cetine coprins / <ade 5oma >limo / !aiduc din ?ara-de @os / 3alt la stat /Mare la sfat/ <i vitea, cum n-a mai stat.A detaliat apoi0 8n mod indirect0 prin 8ntmplrile din balad. 11 0.0. 1ialogul $ermenul provine0 potrivit J+icionarului de termeni literariG0 din #r. dialo'ue lat. dialo'us. Intr9o oper literar desemnea! conversaia purtat de dou sau mai multe persona>e0 #iind o modalitate de e(punere 8n operele epice i dominant 8n "enul dramatic. ,rin inter#erena replicilor din cadrul dialo"ului se reali!ea! condiiile propice pentru reali!area intrigii. 1ialogul poate #i interior; cnd persona>ul vorbete cu el 8nsui0 ca 8n J<a"i $udoseG0 de Carbu Nte#nescu9+elavranceaB J9 #a sunt opt mii... -#a sunt ,eceB - Ce fel de ,ece: 9 >tunci dincolo sunt optB - > nu se poate asear i-am numratA.12
10

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a 0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 22. 11 <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a 0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 22.

22

0.=. Monologul $ermenul provine din #r. monolo'ue "r. monolo'os Jvorbire de unul sin"urG sau0 8n literatura de anali! psi5olo"ic0 vorbire a persona>ului cu sine 8nsui. 8n teatru0 potrivit J+icionarului de termeni literariG0 monolo"ul este o convenie artistic prin care un persona> 8i comunic direct "ndurile sau in#ormea! asupra unor #apte petrecute 8n a#ara scenei. -onolo"ul devine0 ast#el0 uneori0 o modalitate de e(punere cu sens narati!; dup cum poate avea accentuat caracter liric; 8n ambele ca!uri #iind supus conveniilor "enurilor literare respective. 13 &&&. L&TE3$T,3$ C$ $3T4 $ C,*DNT,L,& ,rintre sistemele de comunicare ce contribuie 8n mod determinant la e(istenta individului 8n cadrul unui "rup0 li"Ea este un "iHloc de co"unicare superior . .trns le"at de deJ!oltarea g#ndirii0 deJ!oltarea li"EaHului a repre!entat0 alturi de apariia muncii0 un #actor 5otrtor 8n procesul de evoluie a speciei umane. ,er#ecionat prin utili!area ei curent de ctre vorbitori0 limba a>un"e la #ormele sale superioare de e(presie 8n cadrul literaturii.7iecare art #olosete un "aterial speci)icB piatra0 lutul i bron!ul 8n sculptur0 culoarea 8n pictur, sunetul 8n muzic etc. Literatura #iind o art a cuvntului0 scriitorul are la dispo!iie siste"ul )onetic; le<ical; "or)ologic i sintactic al limbii 8n care se e(prim i 8n care operea! un proces de selecie 8n #uncie de realitatea0 pe care o repre!int0 de personalitatea sa artistic i de cititorul cruia i se adresea!. /. 2tilistica )actor co"ple< al literaturii 7ormele de reproducere lin"vistic a discursului implic noiunea de stil. -aterialul #olosit pentru construcia discursului este o#erit de compartimentele limbiiB #onetic0 le(ical0 mor#olo"ic i sintactic0 care0 8n #uncie de perspectiva narativ sau descriptiv asupra realitii0 de particularitile vocii narative sau lirice0 8i combin 8n c5ip particular #ormele de e(primare0 re!ultnd ceea ce se numete stilul individual al operei literare sau0 prin e(tensie0 al unui scriitor0 al unui curent literar0 al unei epoci. /./. 2tilul Fn scriitor se deosebete de altul prin stil0 adic prin mi>loacele de e(primare pe care le selecionea! din sistemul limbii0 prin modalitatea proprie de a le combina. .tilul este determinat de factori obiectivi i subiectivi, de ordin lingvistic, psihologic i social . $ermenul provine0 potrivit N1icionarului de ter"eni literariX; din #r. st9le lat. st9lus cu sensul Jcondei0 compo!iieG. $otalitatea mi>loacelor lin"vistice proprii unui scriitor constituie stilul lui. In poetica tradiional 8nsemna modul de e(primare scris sau oral0 insistndu9se0 8ndeosebi 8n clasicism0 pe cteva trsturi derivate din modul de 8ntrebuinare a elementelor limbiiB corectitudine0 claritate0 inclusiv moduri de selectare i de 8ntrebuinare a limbii0 stilul clasic0 sublim0 mediu0 temperat0 vul"ar. 8n epocaG modern0 stilul se de#inete prin opo!iie cu cel din perioada clasic0 prin celebra ma(im a lui Cu##onB Nle stUle cVest lVFo""e "Y"eX (Jstilul este omul 8nsuiG). $eoria modern de#inete stilul ca o trstur a individului 8n sine0 ca o e(presie a ori"inalitii. .tilul 8i are rdcinile 8n modul de mani#estare lin"vistic a omului modern (7. de .aussure0 X. 1oessler)0 avnd ca atare premisa ori"inalitii. *u e(ist o limb "eneral0 a#irma X. 1oessler0 ci numai "raiuri individuale. ,e acest temei0 se 8nre"istrea! mai multe moduri de percepere a noiunii de stilB stilul ca aEatere; stilul ca adaos i stilul ca )eno"en de selectare a )aptelor de li"E./= 2tilul literaturii artistice se di#erenia! de celelalte stiluri #uncionale ale limbii printr9 o mai mare subiectivitate i prin funcia estetic. .tilul di#er nu numai 8n #uncie de
12

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a 0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 22923. 13 <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a 0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 23.

23

personalitatea scriitorului, ci i !n funcie de tema operei 0 de "enul i specia crora aceasta le aparine. +e e(empluB 9 o scriere de inspiraie istoric utili!ea!0 de obicei0 arhaismeG 9 o creaie inspirat din !iaa satului #olosete forme populare de limb0 9 o pies de teatru modi#ic limba>ul 8n #uncie de caracteristicile #iecrui persona>. .e poate vorbi ast#el de un sens denotativ i de un sens conativ al cuvntului. /.-. 2tilul ca aEatere .tilul ca abatere de la norma u!ual a limbii repre!int cea mai vec5e concepie stilistic0 8ntlnit 8nc 8n NPoeticaX lui 4ristotelB J7aptul de a #i alt#el dect 8n vorbirea comun are darul s 8nlture banalitateaG0 preluat i de!voltat de Leo .pit!er0 :. 4uerbac50 +. 4lonso0 D. -uParovsPQ. Critica stilistic0 observa Leo .pit!er 8n 13220 Jse 8ntemeia! pe postulatul c #iecrei emoii0 mai e(act #iecrei abateri de la starea noastr normal 8i corespunde0 8n cmp e(presiv0 o abatere de la 8ntrebuinarea lin"vistic normal; i viceversa0 c o abatere de la limba>ul u!ual e un indiciu al unei stri psi5ice neobinuite. ) e(presie lin"vistic particular este0 pe scurt0 re#le(ul i o"linda unei condiii particulare a spirituluiK. 1/ /.0. 2tilul ca adaos .tilul ca adaos de coninut a#ectiv i e(presiv la o comunicare a #ost susinut de C5arles CallQ0 iar 8n critica literar romneasc de $udor 1ianu. In N$rta proJatorilor ro"#niX (13 1) 1ianu separ e<presia tranJiti!; de comunicare0 de ele"entul re)le<i!; repre!entnd aportul subiectiv la e(presia tran!itiv a celui ce scrie sau vorbete. J.tilul este e(presia unei individualitiG0 mai preci!ea! $udor 1ianu. 1% /.=. 2tilul ca e<erciiu de alegere a )aptelor de li"E .tilul ca e(erciiu de ale"ere a #aptelor de limb 8n #uncie de mesa> i de atitudinea auctorial este concepia inte"ratoare a #enomenelor lin"vistice comple(e care se e(ercit 8n constituirea #ormei e(presive a unei opere literare. .tilul devine ast#el un #enomen de inter#eren. elementele #onetice0 le(icale0 mor#olo"ice i sintactice0 c5iar elementele "ra#ice ale te(tului0 iar 8n e(primarea oral "estica0 mimica0 tonalitatea0 sunt toate subordonate unui concept inte"rator0 intenionalitatea co"unicrii. :ste vorba0 deci0 de un mod de alctuire intern a elementelor comunicrii. 8n #uncie de intenionalitate0 de vi!iune0 de mesa>0 de speci#icitatea acestuia. .tilul este ast#el un proces de selecie a elementelor lin"vistice i de co"Einare a lor0 dar implic mai mult dect e(presia lin"vistic semni#icativ0 cuprin!nd re#erine i la instanele comunicrii0 inte"rnd 8ntr9o relaie comple( productorul mesa>ului literar i pe receptorul acestuia. 1' /.>. 2tilul direct; stilul indirect i stilul indirect liEer /C 2tilul direct; stilul indirect i stilul indirect liEer 8ntre cei doi poli ai comunicrii artistice0 speci#ic stilului beletristic0 8ntre narator i cititor 8n ca!ul pro!ei0 se inter#erea! modurile de reproducere a discursului0 disociate de teoria literar 8n stil direct0 stil indirect i stil indirect liber0 8n #uncie de care se constituie dialo"ul sau monolo"ul (monolo"ul auctorial al
1

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 21 . 1/ <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 21 1% <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 21 1' <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 21 . 12 <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 21%.

a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale

autorului omniscient i monolo"ul interior0 ca discurs luntric al persona>ului0 convorbire cu sine 8nsui). La ori"ine0 dialo"ul este un produs al stilurilor orale0 ca variante ale #olosirii limbii 8n comunicarea oral0 disociat 8n stilul conversaiei i 8n stilul beletristic. .tilul conversaiei se e(ercit 8n trei varianteB conversaia curent (neutr)0 conversaia o#icial (solemn) i conversaia #amiliar. In s#era literaturii se 8nscrie stilul oral beletristic0 speci#ic 8n primul rnd creaiei populare0 8n basm0 balad0 doin0 !ictoare0 proverb0 dar i creaiilor culte0 a cror caracteristic dominant este oralitatea0 cum este ca!ul operei lui &on Crean". In creaiile populare stilul beletristic se suprapune0 8n bun msur0 limba>ului popular0 cum spune +umitru &rimia0 8n J.tructura stilistic a limbii romne contemporaneG0 printr9o Jinterdependen dintre structura literaturii #olclorice i modalitatea oral de constituire i circulaie (cnd are loc recrearea te(telor)0 pe caracterul speci#ic popular al ima"inii0 al relaiilor dintre #iciune i realitate0 al participrii a#ective a creatorului (i povestitorului)0 i al implicrii asculttorului (destinatarului) 8n des#urarea naraiunii (basm0 le"end0 snoav etc.)G (s.a.). )ralitatea stilului este0 8n ] aceeai msur0 o caracteristic i a literaturii culte0 caracteri!at prin #olosirea e(presiilor idiomatice0 a proverbelor i a !ictorilor0 prin di!olvarea "ranielor dintre #iciune i realitate0 prin implicarea cititorului 8n des#urarea aciunii cu a>utorul unor #ormule de adresare0 prin dativul etic0 printr9o "estic i mimic presupus. /.I. *orEirea direct i indirect *53K&3E$ 1&3ECT4/8 (discursul reprodus) se inter#erea! cu *53K&3E$ &N1&3ECT4; lund uneori #orma stilului indirect liber0 8n care povestitorul 8i asum i rolul persona>ului0 alternnd planurile narative i discursul lund #orma monolo"ului auctorial omniscient. ,rin vorbirea direct0 naratorul introduce 8n spaiul literar un dialo" purtat anterior0 #olosind verbele spuneriiB a !ice0 a spune0 a 8ntreba0 a rspunde0 uneori a stri"a0 a ipa0 a murmura0 a rcni0 a 8n"na. :(ist i c strate"ie a spunerii0 vocea narativ putnd 8ncetini ritmul povestirii0 prin repetarea acestor verbe0 alteori dinami!nd9o0 prin suprimarea lor. In stilul indirect dialo"ul este reprodus prin trans#ormarea enunurilor vorbirii directe 8n propo!iii subordonate verbelor !icerii0 numite i declarative. Ca te5nic a enunului0 vorbirea direct presupune #olosirea dialo"ului0 a semnelor de punctuaie de tipul e(clamrii0 semnului de 8ntrebare0 a vocativului0 vorbirea indirect introduce vocea naratorului0 care se deosebete de vorbirea direct prin #olosirea propo!iiilor incidente0 separate prin vir"ule de conte(t. 1orbirea direct se des#oar la persoana 8nti0 cea indirect la persoana a treia. /.?. 1enotaia Cum reise din cele de mai sus0 cuvintele auB a) sens propriu% W de EaJ; care e(prim sensul primar0 #r conotaii semantice (de e(emplu0 cuvntul umr numete o parte a corpului omenesc); \ secundar0 ba!at pe trans#er meta#oric0 dar care nu are trsturi e(presive la nivelul meta#orei (e(presia umerii obrajilor A denumete un anume aspect al #eei umane0 o proeminen asemntoare cu umrul); b) sensuri )igurate; dobndite de cuvinte 8n conte(te e(presive0 conducnd la #ormarea #i"urilor de stilB 8n versul J6spndind #iori de "5ea pe ai rii umeri dalbiG (1asile 4lecsandri)0 e(ist o meta#or (dealurile acoperite de !pad sunt 8n#iate prin meta#ora umeri dalbiG). 1enotaia repre!int sensul de baz al unui cuv"nt0 denumirea obiectului0 #iinei sau #enomenului respectiv. Limba>ul denotativ denumete obiectele 8n coninutul lor0 relie#nd ceea ce este "eneral i esenial. .tilul tiini#ic tinde s #ie e(clusiv denotativ; el e(prim idei sau le"i0 descrie #enomene sau relaiile dintre ele 8ntr9un mod ct mai clar0 precis0 e(act0 corect. :l nu las loc altor 8nelesuri sau interpretri0 se adresea! raiunii i lo"icii i0 e(clude orice intervenie personal0 subiectiv. &ndependent de conte(t0 denotaia este le"at direct de re#erent0 reali!nd
13

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 21%921'.

2/

#uncia de comunicare O #uncia re#erenial. In propo!iiaB J 1ierul o-idea, +n aerK0 cuvntul fier e util cu sensul lui denotativ. Cuvntul J fierK poate #i util i 8n sens conotativ ca 8n e(emplul urmtorB Jom de fierK0 adic om puternic om tare O J%lbatecul 4od e-n ,ale i-n fier K. +enotaia e una sin"ur0 conotaiile pot #i multiple. 1EN5T$6&$. :ste valoarea semantic de ba! a cuvntului0 stabil0 menionat 8n dicionare totdeauna pe primul loc0 de la care0 8n ca!ul cuvintelor polisemantice0 deriv sensurile secundare sau #i"urate. ,otrivit lui &. Coteanu (8n JLimba romn contemporanG0 &&0 :+,0 13'/0 p. 32)0 denotaia (sau denotarea0 desemnarea0 denumirea) este Jactul prin care unui obiect (lucru0 eveniment0 #enomen0 #iin0 idee0 aciune) i se atribuie un numeG. In plus0 Jdenotarea nu an"a>ea! numai !ona lin"vistic0 ci i psi5olo"ia0 sociolo"ia0 lo"ica0 istoria civili!aiei materiale i a celei spirituale a comunitiiG. +enotaia e(prim relaia direct0 #r implicare a#ectiv0 dintre vorbitor i realitate0 prin care acesta atribuie denumiri noiunilor din planul re#erenial0 8ndeplinind ast#el #unciile de comunicare i re#erenial ale limba>ului. *oiunile au acelai sens pentru toi vorbitorii. +enotaia este caracteristic stilurilor tiini#ic i >uridic9administrativ0 prin nevoia de claritate i de preci!ie pe care trebuie s o aib comunicarea. 20 /.C. Conotaia C5N5T$6&$. 6epre!int valorile semantice adu"ate cuvintelor0 ca urmare a interpretrii subiective a relaiei vorbitorului cu realitatea. +up &. Coteanu (op. cit.0 p. 0)0 Jsensurile conotative0 numite i a#ective sau e(presive0 se "sesc 8n mod virtual 8n denotaieG0 8ntruct obiectul denumit (re#erentul0 denotatul) Jare multe aspecte0 laturi. &posta!e0 unele impevi!ibile la prima abordareGB J:ste de a>uns ca din diverse cau!e una din ele s apar i s se impun la un moment dat0 dominnd pe celelalte0 pentru ca termenul care denumea obiectul 8n 8ntre"ime s capete i posibilitatea de a reda i im aspect ne"li>at mai 8nainte. : de a>uns pe de alt parte ca unui obiect s i se dea alt nume prin analo"ie ca s avem o conotaie0 respectiv un sens conotativ.G. Conotaia este ast#el "eneratoare de polisemie i #uncionea! prin distribuia variat a semelor0.a unitilor minimale de sens0 numite seme0 din structura semantic a cuvintelor. ,otrivit lui 1asile Nerban i &van :vseev 30 cuvntul piatr de e(emplu0 are sensul de ba! Jroc dur0 casantG. .ensul 20 Jepoc de piatrG0 se ba!ea! pe metonimie0 prin 8nlocuirea unui cuvnt cu altul. .ensul 30 Jbucat de piatr prelucratG0 se ba!ea! tot pe metonimie. . J,iatr de mo!aicG. /. J,ies de >ocG0 sens meta#oric. %. J-eteoritG0 sens meta#oric. '. J;rindinG0 meta#or. 2. JCrust0 sruri depuse pe un vasG. 3. JCalculi renaliG (meta#or). In con#i"uraia semantic a cuvntului ac se recunosc urmtoarele semeB a) instrument; b) servete la cusut; c) subire i ascuit; d) are o desc5i!tur prin care trece aa. .ensurile derivate se ba!ea! pe asemnarea dintre ac i obiectele respective. .ensul 20 Jac cu "mlieG0 potenea! sema c0 sensul 30 Jor"an de 8nepat al insectelorG0 se ba!ea! pe 8nelesul meta#oric al semei c0 ca de alt#el i sensul 0 Jac de bradG. -ecanismul conotaiei const0 aadar0 prin trans#er de sens i se reali!ea! prin tropi (#i"uri de stil)0 dintre care0 dup 1asile Nerban i &van :vseev0 enumermB a) "eta)ora ("r. metap(ora @ Jtrans#erG) este trans#erul denumirii unui obiect asupra altui obiect pe ba!a asemnrii dintre obiectele respective0 care pot avea 8n vedere urmtoarele aspecteB 9 #orma obiectelorB dinte (la om) 9 dinte (dintele "reblei0 #urcii)0 arip (la pasre)U 9 arip (de avion)0 't (la om0 la animale) 9 't (la sticl); 9 culoarea obiectelorB ceas de aur 9 toamn de aurC 9 sunetele produseB a murmura (despre oameni) 9 a murmura (despre ape); 9 intensitatea proceselorB furtun (#enomen meteorolo"ic) 9 furtun (8n su#let); 9 asemnarea #unciilor obiectelorB picior (la om i animale) 9 picior (la pod0 mas); aceste meta#ore ale limbii comune se numesc i "eta)ore "oarte; spre deosebire de meta#orele e(presive #olosite 8n limba>ul poetic;

20

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X)-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200'0 p. 1'3

2%

E: personi)icarea este0 de re"ul0 un trans#er meta#oric al unei denumiri din s#era uman asupra lumii obiectelorB natura doarme pmntul 'eme vntul se tn'uie florile rdC c) "etoni"ia ( "r. meton9mia Jre9numire0 8nlocuire a unui nume cu altulG) este trans#erul denumirii ba!at pe conti"uitatea lo"ic dintre obiecte (8n timp ce meta#ora red asemnrile e(terioare0 metonimia re#lect le"turile interne0 mai abstracte0 e un #el de meta#or eseniali!at)B 9 contin"ene spaialeB clas (sal) 9 clas (de elevi); 9 contin"ene temporaleB prn, (Jamia!G) 9 prn, (Jmasa de prn!G)0 or (%0 de minute) 9 or (lecie); d: sinecdoca ("r. sune8do8(e Jceea ce se 8nele"e la un locG) este o varietate a metonimiei0 constnd 8n #olosirea prii pentru 8ntre" sau a 8ntre"ului pentru parteB pentru noiunea de om D Jcap0 #a0 obra!0 "ur0 cciulGB JCun !iua0 cciul c stpnul n9are "ur]G0 J4vea opt 'uri de 5rnit.G. 7i"urile de stil creea! i"agini artistice; care0 ca orice ima"ine0 au o #orm0 o )igur; de aici re!ultnd denumirea de )igur de stil. 1aloarea e(presiv a unei #i"uri de stil este cu att mai mare0 cu ct deprtarea de sensul propriu este mai mare i opo!iia #a de acesta este mai neateptat.21 Conotatia repre!int sensul colateral, secundar, variabil, figurat al unui cuv"nt sau al unei expresii0 di#erit de semni#icaia lui de ba!. Conotatia privete ansamblul asocierilor (din domeniul cunoaterii 0 sau al sentimentelor) pe care le tre!ete un cuvnt sau un enun la un cititor sau asculttor 8n #uncie de cultura acestuia i 8n "eneral de e(periena pe care a avut9o 8n le"tur cu cuvntul respectiv. ) ast#el de e(perien poate #iB - individual (de e(emplu0 asocierea unui prenume cu o anumit persoan); - de grup (pentru toate persoanele care cunosc literatura romn0 Luceafrul este 9 datorit poemului eminescian 9 simbolul 'eniului); - general-uman #de e(emplu0 conotaia cuvintelor JmamG0 JpatrieG etc.); - legat de proprietile unui obiect sau de !nsuirile unei fiine (conotaia cuvntului JpiatrK este duritatea0 a cuvntului JvulpeG0 iretenia etc.). .tilul beletristic se ba!ea! 8ntr9o msur important pe conotaie0 dei din el nu lipsete nici denotaia. Conotaia re!ult dintr9o asociere de idei datorat #ie conte(tului socio9 cultural0 #ie ima"inaiei i a#ectivitii vorbitorului. Conotaiile pot #i sociale i indi!iduale. Cele individuale sunt sensuri a#ective ale cuvintelor 8n conte(t. 4ceasta poate #i apreciati! sau depreciati!. +e e(emplu cnd unei persoane i se adresea! apelativul J 2apa'aluleBK conotaia este una depreciativ. In sc5imb la verbul J a muriK 8n stiul o#icial9administrativ e #olosit verbul Ja decedaK0 pe cnd 8n limba>ul artistic0 peiorativ este #olosit verbul J a crpaK. 4le"erea indic stilul #uncional 8n care este elaborat enunul0 statul vorbitorului0 "radul de e(presivitate. ;radul ma(im de e(presivitate 8l au conotaiile care se identi#ic 8n stilul artistic #olosindu9se de tropi. +i#erena dintre conotaie i denotaie nu este o di#eren 8ntre semni#icaia univoc i cea va"0 sau 8ntre comunicarea re#erenial i cea emotiv. Ceea ce constituie o conotaie ca atare e codul conotativ care o stabilete. Cei doi teremeni sunt le"ai de cele trei sensuri ale cuvintelorB 9 sensul propriu (de ba!); 9 sensul secundar pre!ent 8n anumite #ormulriB meta#orele le(icali!ateB piciorul mesei poalele pdurii; 9 sensul #i"urat. /.8. Literalitate; Transte<tualitate; $rFite<tualitate; &nterte<tualitate i Parate<tualitate ,lecnd de la denotaie i conotaie au #ost creai termenii literar i literal. :ste literal ceea ce respect sensul strict al cuvntului (sensul denotativ). Literal 8nseamn te(tual0 e(act. :ste literar ceea ce este e(presiv. +e aici re!ult cinci termeni din teoria literaturiiB literalitatea transte-tualitatea ar(ite-tualitatea interte-tualitatea i parate-tualitatea .

21

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X)-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200'0 p. 1'3 .

2'

a:. Literalitatea e o calitate estetic a discursului artistic0 dar i a discursurilor orale. Literalitatea unei poe!ii de pild se nate dintr9un set de trsturi adu"ate unei limbi0 care0 alt#el0 ar #i rmas ine(presiv0 comun0 obinuit. E:. Transte<tualitatea o calitate estetic a discursului artistic ce pune un te(t 8n le"tur #i sau ascuns cu alte te(te. ) asemenea derelaionare se reali!ea! 8n ba!a mai multor tipuri de relaii transte(tualeB ar5ite(tualitatea0 interte(tualitatea0 parate(tualitatea0 5iperte(tualitatea sau metate(tualitatea. c:. $rFite<tualitatea e cea mai abstract dintre cele / tipuri de relaii transte(tuale. .unt incluse aici "enurile i determinrile tematiceB determinarea apartenenei la un anume "en a unui te(t0 sau la un anumit "en literar. d:. &nterte<tualitatea numete pre!ena literar a unui te(t 8n altul. .ensurile ctre +napoi i ctre +nainte arat modul 8n care un te(t VciteteK istoria sau cum este el prelucrat. 7romele interte(tualitii suntB citatul alu,ia adaptarea prelucrarea parafra,area i pla'iatul . e:. Parate<tualitatea. ,arate(tul este compus din titlu subtitlu note supra coperta prefaa postafaa cuvntul +nainte avertismentul re,umatul fra'mentul de pe copert ilustraiile cuprinsul. $oate acestea in#ormea!0 desemnea!0 ar"umentea! i convin" destinatarul 8n procesul lecturrii. -. 3egistrele stilistice )rice act de comunicare0 oral sau scris are0 pe ln" mesa>ul transmis0 i o component care transcrie "radul de a#ectivitate al participrii la procesul de comunicare. +in acest punct de vedere0 al implicrii sau al neimplicrii a#ective a emitorului0 se identi#ic trei re"istre stilisticeB neutru0 #amiliar i solemn. 6e"istrele stilistice (limba>ele) sunt determinate i de #olosirea limbii 8n anumite medii pro#esionale0 culturale0 sociale sau re"ionale0 de unde re!ult li"EaHul arFaic; regional; neologic; argotic sau ba!at pe Hargon. L&MK$M,L $3+$&C. ,resupune #olosirea cu preponderen a ar5aismelor. $rFais"ele sunt cuvinte ieite din u! datorit dispariiei realitilor pe care le denumeau. 6mn totui 8n #ondul pasiv al limbii0 #iind #olosite de ctre scriitori 8n opere literare cu caracter istoric. :(ist ar5aisme le(icale0 #onetice i "ramaticale (mor#olo"ice sau sintactice)B \ arFais"e le<icale; cele mai numeroaseB a' diac 'iubea (atman lo'oft prclab postelnic sptar stolnic lea(t vornic etc; \ arFais"e )onetice% +mbla /D umbla0 +mple /D umplu0 /Clreii +mplu cmpul...A Mi(ai &minescu0 rumpe sam (@ seam0C \ arFais"e "or)ologice% fntne aripe ruinuri e,um v,um />colo e,um i plnsum/La voroavde ne strnsum.A "osoftei0 palaturi diamanturiC E arFais"e sintactice% dativul adnominal (J,reot deteptrii noastre0 semnelor vremii pro#et.G0 -i5ai :minescu0 J:pi"oniiG); J;a!eta de $ransilvaniaG. 4r5aisme sunt conservate pn ast!i 8n locuiuniB a da brnci a da ortul popii a lua cu arcanul a lua la rost. ,ot #i considerate ar5aice nu doar cuvintele0 ci i unele sensuri ale acestora care au disprut de#initiv din u!ul "eneral. 1orbim0 8n acest sens0 de arFais"e se"antice (c#. $5. <ristea). :(B %rutare umbr vec5e]G /- salutare); a tbr+ (@ a9i instala tabra); miel /D srman0 nenorocit); mndru /D 8nelept); nemernic (@ strin0 pribea"); rost (@ "ur); limb (@ popor) etc. L&MK$M,L NE5L5G&C. .e caracteri!ea! prin abundenta de neolo"isme0 >usti#icat 8n anumite situaii (lucrri de specialitate0 con#erine0 medii pro#esionale speci#ice)0 nepotrivit 8ns 8n conte(te sociale obinuite. *eolo"ismele sunt cuvinte noi0 8mprumutate din alte limbi sau create 8n limba romn prin mi>loace interne. +e peste dou secole0 8n limba noastr au ptruns masiv cuvinte din limbile #rance!0 italian0 "erman0 en"le!0 devenite unele termeni de circulaie internaional. .9a produs ast#el o puternic relatini!are a limbii romne i s9a creat limba>ul tiini#ic i te5nic romnesc 8n diverse domeniiB \ in#ormaticB soft maus computer director folder.

22

\ matematicB al'ebr aritmetic binom catet cosinus diametru ecuaie fracie 'eometrie ipotenu, isoscel penta'on perimetru poli'on prism sfer spiral trape, volumC \ #i!ic i c5imieB acid atom a,ot bio-id clor electricitate inducie molecul o-i'en solubil vapori vibraieC \ tiine ale naturiiB animal caliciu cetaceu crustaceu erbivor flor fosil mamifer patruped petal plant tuberculC \ "eo"ra#ieB arctic auror austral boreal busol cardinal cascad fluviu (art ocean orbit plani'lobC \ medicinB abces abdomen arter bronit dentist farmacie 'rip intestin otit simptom tratament vaccinC \ "ramaticB adjectiv adverb articol ca, imperativ optativ pronume substantiv verbC *eolo"isme sunt i cuvintele nou create 8n limb0 prin derivare i compunere0 de re"ul de la cuvinte 8mprumutate i adaptate 8n limba romnB a computeri,a a nominali,a a reliefa ritmicitate a radiofica a re'i,a a ofa. L&MK$M,L 3EG&5N$L se menine 8nc 8n diversele re"iuni ale rii0 8n ciuda e#ectelor uni#icatoare ale mass9media. 6e"ionalismele sunt cuvinte #olosite numai 8n anumite0 re"iuniB \ -oldovaB barabul (@ carto#)0 bojdeuc ciubot (@ ci!m)0 colb (@ pra#)0 curec(i (9 var!)0 du'(ean dulam (arbu, (D pepene verde)0 ,mos (@ pepene "alben)0 ppuoi (9 porumb)0 posma'i ,pla, (bine cunoscute din scrierile lui &on Crean")0 5o>ma (@ mereu); \ -unteniaB dad nvle' po'on teciC \ 4rdealB bolund ctan (@ soldat)0 cucuru, f'du /- 5an)0 papista palinc smdu; \ #anat frunce farb /D vopsea); \ -aramureB dop (orincC \ )lteniaB muic ol lubeni (@ pepene verde). L&MK$M,L 1E D$3G5N este 8nc pre!ent 8n peisa>ul lin"vistic actual. Margonul este un limba> speci#ic anumitor cate"orii sociale0 suspuse sau cu pretenii intelectuale0 #olosit de multe ori pentru a impresiona0 pentru a9i arta superioritatea. 4 #ost satiri!at 8n piese de teatru 8n secolul al E&E9lea0 8n J7ranu!iteleG0 de Constantin 7ac0 ciclul J;urielorG0 de 1asile 4lecsandri0 J$rei crai de la rsritG0 de Co"dan ,etriceicu <asdeu0 sau 8n piesele lui Cara"iale. .e #oloseau0 8n limba>ul vremii0 cuvinte ca mon c(er demua,el columbel au revoir parol. In secolul EE0 prin anii ai!eci s9au #olosit italienisme0 ciao arrivederci buon 'iorno iar 8n ultima vreme abund cuvinte din limba en"le!B 9es 'ood-b9e business s(op mana'er s(op mar8etin' blufif0 (@ misti#icare0 cacialma)0 summit job jo''in'. L&MK$M,L $3G5T&C. 4r"oul este un limba> 8nci#rat al unor "rupuri restrnse0 de obicei peri#erice; de re"ul cei care 8l #olosesc au intenia de a nu #i 8nelei de vorbitori din a#ara "rupului. :ste utili!at i de tineri0 cu intenia de a epata. Cuprinde termeni cu o anume e(presivitateB prnaie uriu menari camer de luat vederi (Joc5iG)0 felinar (Joc5iG)0 mansard (JcapG)0 a b'a la '(io,dan (Ja mncaG)0 a dere'la sistemul color (Ja da la oc5iG)0 droa' (rb jaf (JautomobilG)0 beton super . napa cui. 4r"otice sunt i trunc5ierile de cuvinte0 mate profa diri'a bacul. 7olosirea termenilor ar"otici traduce0 de multe ori0 i o anume srcie de limba>0 o stereotipie de idei i de reacii0 remarcat mai ales la tineri #r un ori!ont cultural #ormat. -./ 3egistrul stilistic neutru 9standard: 6e"istrul stilistic neutru (standard) const 8n obiectivitatea deplin a emitorului0 8n neimplicarea sa a#ectiv0 tradus 8n te(t prin mrci ale neutralitiiB evitarea #i"urilor de stil0 #olosirea cuvintelor cu sens propriu0 a unui vocabular accesibil0 a ordinii obinuite a cuvintelor 8n enun. :ste caracteristic stilurilor tiini#ic i administrativ0 te(telor elaborate 8n s#era de aciune a acestoraB studii i articole tiini#ice0 anali!e literare0 compuneri cu caracter o#icialB cerere0 adeverin0 proces9verbal0 memoriu de activitate etc.

23

-.-. 3egistrul stilistic )a"iliar 3egistrul stilistic )a"iliar se mani#est prin componenta a#ectiv puternic indus 8n te(t0 e(primat prin triri interioare intense0 #olosirea unor cuvinte cu sens #i"urat0 a e(presiilor i locuiunilor0 a inter>eciilor0 mrci de alt#el proprii stilului beletristic. -.0. 3egistrul stilistic sole"n 3egistrul stilistic sole"n pstrea! o a#ectivitate puternic0 apana> al stilului beletristic0 dar orientea! tririle ctre re"istrul "rav0 al rostirii solemne0 oratorice0 speci#ice atitudinii de admiraie i sentimentului patriotic. 0. ProEle"e ale stilului artistic )uncia stilistic a ele"entelor le<icale i gra"aticale ntr(o oper literar +up cum cuvintele nu au0 8n "eneral0 valoare estetic 8n sine0 nici elementele mor#olo"ice i sintactice nu dispun de valene stilistice dect atunci cnd sunt situate 8ntr9un anumit conte(t i cnd sunt adecvate temei0 operei i tipului de mesa> transmis de ea (de e(emplu0 e(primarea unui persona> trebuie s corespund personalitii lui0 rolului su 8n oper). 0./. Buncia stilistic a ele"entelor le<icale ntr(o oper literar 4tunci cnd autorul vrea s dea o nuan a#ectiv comunicrii0 el se abate adesea de la e(primarea comun0 utili!nd anumite #orme #onetice0 le(icale sau "ramaticale mai puin obinuite. ) asemenea abatere poate consta 8n utili!area de neolo"isme0 ar5aisme0 6e"ionalisme0 sinonime0 omonime0 antonime0 paronime0 sensul propriu i sensul #i"urat ale cuvintelor0 termeni ar"otici i de >ar"on. 0.-. Buncia stilistic a ele"entelor gra"aticale ntr(o oper literar 0.-./. $spectele stilistice de natur "or)ologic a:. Bolosirea superlati!ului aEsolut dobndete e(presivitate sporit atunci cnd scriitorul recur"e la adverbe ec5ivalente cu J foarteK0 dar mai e(presive0 cum ar #iB stranic 'ro,av e-traordinar teribil uluitor minunat nemaiau,it (de). ) #orm de superlativ cu valoare estetic0 meta#oric0 o constituie superlativul de #ormaB frumoas nevoie mareA necjit focA catran de suprareA etc. E:. PreJena pronu"ele personal poate cpta o nuan stilistic0 prin scFi"Earea persoanei 8n cursul vorbirii 8n locul persoanei & sin"ular apare persoana a &&9aB vorbitorul0 dup ce relatea! 8ntmplri al cror erou este el 8nsui0 a>un"e cu povestirea la un moment emoionant i trece la persoana a &&9a0 adresndu9se siei0 cum procedea! &on Crean" 8n >mintirile saleB J&i eiB Ce-i de fcut )oaneBK. c:. 2cFi"Earea !alorii gra"aticale poate #i o surs de e(presivitate prin substantivizarea ad$ectivului0 de e(empluB J#rumosul din artK0 Jdeteptul de &onK. d:. Bor"a popular a pronu"elui de"onstrati! /la aia0 capt o nuan peiorativ (de dispre) atunci cnd0 precedat de articolul ne5otrt0 se substantivi!ea!B Fn la ...un prpdit de amploiat n-are c(ioar +n pun'...K (&.L. Cara"iale0 7 noapte furtunoas0. e:. ) #orm de 8mbo"ire stilistic a e(presiei literare o constituie dati!ul etic; adic forma neaccentuat a pronumelui personal !n dativ0 care nu este necesar din punct de vedere lo"ic0 dar su"erea!0 pe plan a#ectiv0 interesul cu care vorbitorul particip la aciuneB J:i0 c bine mi te9am cptuit]K; J9<ei0 5ei] !ise .pnul 8n sine0 tremurnd de ciudB nu te9am tiut eu c9mi eti de acetia0 c de mult 8i #ceam #elul]K. (&on Crean"0 2ovestea lui !arap->lb0.

30

):. 7recvent 8n creaia #olcloric0 )or"a popular de !iitor; dobndete valoare e(presiv 8n opera scriitorilor culi prin #aptul c d stilului pitoresc i caracter de oralitate. g:. 4celai e#ect stilistic se obine i prin pre!ena locuiunilor !erEale sau a interHeciilor cu !aloare predicati!; care0 8n plus0 con#er te(tului vioiciune i dinamism. F:. ,re!ena in!ersiunii !erEale 8n operele literare d #ra!ei o nuan ar5aic i un ton ceremoniosB J+eci timpul sosit-a.....emne s9au ivit pe ceriu...K (4. 6usso0 Cntarea ;omniei0; J-ur"ule0 mur"uul meu0 = "atu-mi-te-a taic-tu....K ($oma 4limo). 0.-.-. $spectele stilistice de natur sintactic a:. &n!ersiunea topicii; cu valoare stilistic0 se reali!ea! att la nivelul propo!iiei0 ct i la nivelul #ra!eiB J-are #oc si potop a c!ut pe capul nostru]K %rmane omule0 ru drum ai apucat]K (&on Crean") E:. La nivelul #ra!ei0 una din #ormele modi#icate ale topicii const 8n plasarea suEordonatelor naintea propoJiiei principale% C te-am ,rit e a mea vin = .i vecinic n9o s mi9o mai iert.K (-. :minescu0 >tt de fra'ed...0 c: elipsa i repetiia etc. .tilistica repre!int le"tura dintre literatur i lin"vistic0 relie#nd resursele bo"ate ale limbii0 care dobndesc valoare estetic. 4nali!a stilistic #ace parte inte"rant din comentariul literar0 re#erindu9se la #orma0 care con#er coninutului speci#icitate artistic0 lr"ind i apro#undnd 8nele"erea operei0 8mbo"ind emoia estetic0 de#inind nota de ori"inalitate a scriitorului studiat 8n conte(tul literaturii romne i universale.

=. 2tilurile )uncionale ale li"Eii


2tilul )uncional este o variant a limbii care 8ndeplinete #uncii de comunicare 8ntr9un domeniu de activitate determinat. .tilul #uncional repre!int i #orma pe care o dobndete limba prin 8ntrebuinarea 8n diversele domenii ale cunoaterii umane.)rice stil #unctional apare ca un "odel care e(ercit o anumit presiune asupra contiinei vorbitorilor. In limba romn contemporan e(ist cinci stiluri #unctionaleB tiinti)ic; o)icial 9Huridic(ad"inistrati!:; puElicistic; Eeletristic 9artistic: i coloc!ial 9)a"iliar:. .tiluri opuse0 ca mi>loace de e(presie0 sunt cel beletristic i cel tiini#ic0 iar stiluri de inter#eren sunt cel publicistic i cel >uridico9 administrativ. =./. 2tilul artistic 9Eeletristic: .tilul beletristic are drept caracteristic #undamental funcia poetic a limba>ului (e(presiv0 su"estiv0 artistic i se #olosete 8n operele literare. 4cesta cuprinde operele literare 8n pro!0 versuri i operele dramatice. $ot aici pot #i incluse eseurile0 >urnalele0 memoriile0 amintirile. .tilul beletristic are un do"eniu propriu de "ani)estare0 cel al esteticului. 2e opune celorlaltor stiluri )uncionale0 8n care esenialul 8l constituie transmiterea de in#ormaii. In stilul artistic transmiterea in#ormaiei este corelat cu e)ectul produs de o anu"it )or" de trans"itere a in)or"aiei asupra destinatarului . ,rin urmare0 #orma devine element esenial i modelator 8n transmiterea in#ormaiei. Bor"a; ca e<presie a unui coninut deter"inat; este unic i irepetaEil. ,rincipalele modaliti de comunicare ale stilului belestristic sunt valori#icate deopotriv naraiunea0 descrierea0 dialo"ul i monolo"ul0 8n scris sau oral (8n creaia popular). 2tilul Eeletristic repre!int #orma pe care o dobndete limba0 8n ca!ul nostru limba romn0 8n cunoaterea artistic a lumii. +umitru &rimia0 8n N2tructura stilistic( a li"Eii ro"#ne conte"poraneX (132%)0 observ c Jla ori"inea identitii sale speci#ice se a#l situarea te(tului la 8ntretierea a dou sistemeB siste"ul li"Eii i siste"ul artei; ceea ce determin de!voltarea unor mutaii #undamentale 8n coninutul #unciilor limbiiG (s.a.). :ste stilul ce denot cea mai mare comple(itate de or"ani!are0 att 8n coninutul i 8n speci#icitatea te(telor literare0

31

care pot #i epice0 lirice i dramatice0 poeme0 sc5ie0 nuvele0 romane0 comedii0 memorii0 cu diverse titluri i subtitluri0 ct i prin variabilitatea e(presiv a mi>loacelor de reali!are artistic. .tilul beletristic este persuasiv0 propunndu9i atra"erea receptorului (a lectorului) 8n spaiul comunicrii0 trsturi #undamentale 8n acest scop #iind su"estivitatea i verosimilul. Cuvintele sunt #olosite 8ndeosebi cu )uncia lor conotati!; avnd ca scop crearea i"aginii artistice; prin care se obine sensibili!area lectorului. In acest scop0 ni!elul )one"atic al limbii se 8mpletete 8n mod #recvent cu nivelul pro!odic0 8n reali!area accentului0 intonaiei i ritmului i mai ales 8n crearea #i"urilor de stil J#oneticeG0 aliteraii0 repetiii0 asonante0 contraste sonore. .tilul beletristic0 a#lat mereu0 cum spune +umitru &rimia0 J8n permanent stare Rcon#lictualS 8ntre nor"a )uncional i nor"a indi!idualX (s.a.)0 introduce i #onetisme ar5aice0 re"ionale i populare0 inter#erene cu cele din limba comun. 8n acelai timp se constat absena de re"ul a #onetismelor caracteristice altor limbi. La ni!elul le<ical; stilul beletristic se caracteri!ea! printr9o mare varietate a vocabularului0 cu #recven sporit a cuvintelor din #ondul principal le(ical0 la care se adau" i ar5aisme0 re"ionalisme0 ar"otisme etc. pentru reali!area culorii locale i a atmos#erei mediilor. .e practic o e(tensiune semantic0 prin de!voltarea sinonimiei0 a polisemiei termenilor le(icali0 prin Js#rmarea0 prin meta#or0 a R"ranielorS semantic9le(icale dintre cmpurile semantice ale vocabularuluiG. @n plan "or)ologic i )le<ionar0 ..speci#icul stilului beletristic 8ntre celelalte stiluri este dat deB 9 8nscrierea #le(iunii 8n s#era ampl a limbii naionale; 9 des#urarea ampl a #le(iunii; 9 convertirea sensurilor "ramaticale 8n componente ale semni#icrii.G (+umitru &rimia). 4st#el0 se remarc pre!ena vocativului la "rupul nominal0 a unei su"estive #le(iuni verbale0G prin #olosirea ampl a mrcilor de persoan i de timp0 cu valori stilistice e(trem de e(presiveB pre!entul liric0 pre!entul narativ0 pre!entul istoric0 pre!entul etern0 imper#ectul0 timp al determinrii i al eternitii naturii (8n descrierea vieii naturii0 la .adoveanu0 de e(emplu)0 per#ectul simplu0 ca timp narativ predominant0 per#ectul compus0 Jtimp al despririiG (;. Clinescu)0 mai mult ca per#ectul0 prin care se suprapun planurile narative ale trecutului. La nivel sintactic0 stilul beletristic este desc5is tuturor orientrilor sintactice0 stilului direct i indirect liber0 prin #olosirea tuturor 8mbinrilor sintactice i a cvasitotalitii #elurilor de subordonate. 22 Caracteristici% 9 convenionalitateaB libertatea pe care autorul i9o poate lua 8n raport cu normele limbii literare; 9 contrastul dintre sensul denotativ i sensul conotativ al cuvintelor (8n special 8n poe!ie0 prin modul neobinuit 8n care se #olosesc cuvintele); 9 caracterul individuali!at al stilului; 9 unicitate i inovarea e(presiei; 9 limba>ul e(presivB bo"ie le(ical 9 din punct de vedere statistic; 9 sensuri multiple ale aceluiai cuvnt; 9 8n"lobea! elemente din toate stilurile #uncionale0 dar i din a#ara limbii literare (ar5aisme0 re"ionalisme0 elemente de ar"ou0 elemente de >ar"on); 9 mesa>ul are #uncie poetic0 centrat asupra lui 8nsui0 asi"urndu9i acestuia o structur care 8l #ace perceptibil la nivelul #ormei i adesea uor de #i(at 8n memorie. ,rin #uncia poetic0 un mesa> nu mai e un simplu instrument0 un ve5icul pentru in#ormaie0 ci un te(t interesant 8n sineB plcut0 #rumos0 obsedant0 amu!ant etc. ,re"nana mesa>ului e produs de simetrii0 repetiii0 rime0 ritm0 sensuri #i"urate etc. 7uncia poetic se mani#est desi"ur 8n poe!ie0 dar nu numai 8n ea; e pre!ent 8n vorbirea curent0 8n e(presii i locuiuni populare0 8n slo"anuri0 proverbe etc.
22

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 21 921/.

32

9 #olosirea termenilor cu sens #i"urat ca i a celora care0 prin anumite caliti0 tre!esc 8n contiina cititorilor ima"ini plastice0 emoii0 sentimente; 9 o mare comple(itate0 dat #iind diversitatea operelor literare ct i #aptul c #iecare autor 8i are propriul stil; 9 bo"ia elementelor le(icale (cuvinte din #ondul principal le(ical0 termeni re"ionali0 ar5aici0 neolo"isme0 termeni de >ar"on sau ar"ou etc); 9 e(tinderea semantic prin utili!area sinonimiei i a polisemiei unor termeni; 9 cuvintele sunt utili!ate cu #uncia lor conotativ; 9 relie#ul enunului poate #i 8ntrit c5iar i prin abaterea de la u!ul curent al limbii. Caliti generale ale stiluliui% 9 claritate% e(primarea clar a "ndurilor i a sentimentelor; ( proprietate% utili!area mi>loacelor lin"vistice adecvate pentru e(primarea "ndurilor i sentimentelor; ( corectitudineB respectarea normelor limbii 8n or"ani!area comunicrii; ( preciJia% utili!area ri"uroas a termenilor 8n or"ani!area enunurilor; ( puritatea% utili!area mi>loacelor lin"vistice admise de limba literar. Particulariti ling!istice% ( le<icale% polisemantism; sensul conotativ; varietate le(ical; ( "or)ologice% valori e(presive ale prilor de vorbire; mrcile subiectivitii; ( sintactice% diversitatea raporturilor de subordonare; inversiuni0 dislocri topice; ( stilistice% pre!ena procedeelor artistice. Not% /. Li"EaHul literaturii (beletristic) N, este acelai lucru cu li"Ea literar (@ aspectul cel mai elaborat al limbii0 supus re"ulilor la toate nivelele lin"vistice). -. In limba>ul liric0 #enomenele neliterare ( pleonas"; deJacord etc.) sunt considerate licene poetice. 2C3&25$3E$ 1E 13$G52TE. :ste un te(t epistolar prin care se comunic sentimente de iubire0 8ntr9o e(presivitate cald0 simpl i sincer. .ub aspect #ormal0 respect cerinele structurale ale unei scrisori. =.-. 2tilul teFnico(tiini)ic ,rin contrast cu stilul beletristic0 stilul tiini)ic; Je(presie a 8ntrebuinrii limbii 8n domeniul cunoaterii tiini#ice a lumiiG (+umitru &rimia)0 se ba!ea! pe supunerea elementelor limbii la ri"orile tiini#ice ale comunicrii obiective i universale0 8n care cuvintele au semni#icaii precise0 denotative0 8nc5ise asocierilor conotative. .tilul tiini#ic se ba!ea! pe descrieri e(acte0 lapidare0 pe raionamente0 pe situarea ar"umentrii 8ntre limitele adevrat9#als. La ni!el )onetic; #onemul #uncionea! numai ca ima"ine acustic0 repre!entat printr9un numr mai mare de litere dect 8n stilul tiini#ic0 T0 ^0 Q0 prin simbolurile matematice0 iar !ocaEularul se caracteri!ea! printr9o concentrare ma(im i printr9un numr #oarte mare de neolo"isme0 #ormate cu multe pre#i(oide i su#i(oide de ori"ine "reac i latin0 Fe"o(; Fidro(; Felio(; tele(; auto(; psiFo(; electro( etc. @n plan "or)ologic; se constat marea #recven a substantivelor i a prenumelor nepersonale0 a ca!urilor nominativ i acu!ativ0 predominnd ultimul0 vocativul #iind utili!at numai 8n varianta didactic a stilului tiini#ic. 7le(iunea verbal este repre!entat mai ales prin pre!entul descriptiv i atemporal 8n descrierea #enomenelor i 8n enunarea teoremelor. 2tructura sintactic se remarc prin de!voltarea unor structuri enumerative0 prin #olosirea coordonrii conclusive i a subordonatelor condiionale 8n enunarea unor teoreme i le"i0 prin substituirea enunului te(tual obinuit prin #ormule matematice. 23 .tilul tiini#ic se utili!ea! 8n lucrrile care conin in#ormaii asupra unor obiecte0 #enomene0 #apte0 investi"aii0 cercetri0 caractere te5nice0 8n lucrrile tiini#ice etc. Comunicarea
23

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 21/.

33

este lipsit de 8ncrctur a#ectiv. 4ccentul cade pe comunicare de noiuni0 cunotinte0 idei etc. ,rincipalele modaliti de comunicare ale stilului suntB monolo"ul scris (8n lucrri i documente tiini#ice i te5nice)0 monolo"ul oral (8n prele"eri0 e(puneri sau comunicri)0 dialo"ul oral (8n cadrul colocviilor0 seminariilor i de!baterilor tiinti#ice). Compo,iiile pe ba,a te-telor stiintifice suntB anali!a tiini#ic (#ilo!o#ic0 economic0 politic0 botanic etc.)0studiul tiinti#ic0 comunicarea tiini#ic0 re#eratul tiini#ic0 eseul tiini#ic. 7uncia limba>ului este una co"nitiv. 4cesta cuprindeB articole tiini#ice0 lucrri de specialitate scrise de cercettori0 savani0 persoane creditabile 8n domeniul tiini#ic. $e(tele tiini#ice urmresc s e(plore!e0 s e(plice0 s ar"umente!e cunotine #actuale. Caracteristici% 9 corectitudine 9 8n comunicare sunt pre#erate variantele literare la toate nivelele limbii; 9 oEiecti!itate 9 comunicarea este lipsit de 8ncarctura a#ectiv; accentul cade pe comunicare de noiuni0 cunotine0 idei etc.0 ast#el c #uncia limba>ului este co"nitiv; 9 lipsa "rcilor a)ecti!e 9 8ntr9un te(t tiinti#ic autorul0 cel care transmite un asemenea mesa>0 nu se implic 8n comunicare0 pre!int un adevr tiini#ic de necontestat0 iar receptarea se #ace obiectiv0 pentru c se adresea! intelectului0 "ndirii abstracte0 lo"ice (e(cepieB polemica tiini#ic); 9 accesiEilitate 9 comunicrile se distin" prin claritate0 prin preci!ie i proprietate; #ormulrile0 #ra!ele sunt clare0 precise iar topica #ra!ei este #ireasc0 #r inversiuni; ele sunt 8nsoite adesea de mi>loace au(iliare e(tralin"vistice9 tabele0 dia"rame0 sc5ie0 #oto"ra#ii0 5rti etc.; ( are #uncie e(clusiv re#erenial0 respectnd proprietatea termenilor; 9 trasmite in#ormaii tiini#ice0 te5nice0 utili!ate pe ba!a unor raionamente lo"ice0 deductive0 ar"umentate; 9 #olosirea cuvintelor monosemantice i neolo"ice; 9 claritatea e(primarii (pus 8n eviden printr9o structur adecvat a propo!iiei = #ra!ei)0 preci!ie0 corectitudine; 9 utili!area sensului propriu al cuvntului; 9 un "rad mare de tran!itivitate; 9 #iecare domeniu tiini#ic 8i are propriul vocabular; termenii utili!ai sunt monosemantici. .tilul tiini#ic dup tipul de discurs poate #iB non#icional0 ar"umentativ0 descriptiv0 e(plicativ. :mitorul poate #i speciali!at (c5imist0 sociolo"0 psi5olo"0 medic etc.). 6eceptorul este speciali!at sau nespeciali!at. 6elatia emitor9receptor poate #i determinat de emitor prin numirea publicului9int sau nedeterminat. Con#orm #unciei mesa>ului /scop0 acesta poate #i de in#ormare0 de educare0 publicitar (#uncie colateral 8ntlnit la te(tele de escorta de tip pre#ee0 cuvnt 8nainte) etc. Con#orm 8ncrcturii emoionale a mesa>ului acesta poate #iB critic0 polemic0 neutru. Le(icul tiini#ic include numeroase neolo"isme i cuvinte derivate cu pre#i(e i pseudopre#i(e (antebrat0 contrao#ensiv) sau compuse cu su#i(oide i pre#i(oide (biolo"0 "eo"ra#ie etc.) 4cestora li se adau" utili!area unor abrevieri0 simboluri0 semne convenionale0 #ormule stereotipe. +intre compo!iiile pe ba!a te(telor tiinti#ice0 amintimB anali!a tiinti#ic (#ilo!o#ia0 economia0 politica0 botanica0 etc); studiul; comunicarea; re#eratul; eseul. Particulariti ling!istice% ( le<icale% terminolo"ie de specialitate0 monosemantismul termenilor le(icali0 neolo"isme0 pre#i(oide; se #olosesc cuvinte #ormate cu pseudopre#i(e (antebrat0 contrao#ensiv0 cvasicomplet0 e(tra#in0 i!otermic) i elemente de compunere savante (aerodrom0 bio"ra#ie0 cardiolo"ie0 cronolo"ie0 #uturolo"ie); termenii le(icali se #olosesc in #orme apropiate de cele internationale (computer0 microbiolo"ie0 televi!iune); ( "or)ologice% substantivele abstracte provenite din in#initive lun"i sau din ad>ective; pluralul autorului; in#initivul cu valoare de imperativ 8n observatii i note; 8nlocuirea persoanei & s". cu persoana & pl. (pluralul autorului0 pluralul academic);

( sintactice% predomin subordonarea #a de coordonare; ( stilistice% #r #i"uri de stil i di"resiuni; sunt #olosite procedee care au ca scop or"ani!area discursului stiinti#icB coordonarea sub di#erite #ormeB enumeraie i repetiie0 paralelism i antite!; citatul ca punct de plecare0 ar"ument sau material demonstrativ; #i"uri de stil i construcii retorice 8n ca!ul unei atitudini polemice; di"resiunile incluse 8n te(tul comunicrii sau pre!ente ca note0 adnotri 8n subsolul pa"inii; succesiunea 8ntrebare9rspuns ca modalitate de construcie a discursului tiinti#ic. Not% $ot de stilul stiinti#ic ine i limbajul te(nic (terminolo"ie cu caracter orientat practic)0 limbajul reli'ios (terminolo"ie ar5aic0 solemn0 conservatoare i cu 8ncrctur emotiv)0 limbajul poetic (terminolo"ie accesibila si cu te5nici persuasive). &n#ormaiile din stilul tiinti#ic se transmit prin diverse tipuri de te(te (ar"umentativ0 descriptiv0 in#ormativ0 e(plicativ0 in>octiv). 4r"umentarea este un demers prin care se >usti#ic o a#irmaie. $e(tele ar"umentative a#irm sau nea"0 valori!ea! sau nu0 #avori!ea! ca adevarate sau #alse idei0 convin"eri0 atitudini. Intr9un te(t tiinti#ic ar"umentarea are #uncie re#erenialp0 dar 8ntr9un te(t >urnalistic ea are #uncie conativ. =.0. 2tilul puElicistic .tilul publicistic Japare i se de!volt 8n condiiiile 8ntemeierii i de!voltrii presei 8n limba romn0 ca e(presie a Rpublici!riiS0 a interpretrii pentru public a vieii social9politice i cultural9tiini#ice0 naionale i internaionaleG (+umitru &rimia). -ai mult dect 8n stilurile ilustrate anterior0 acesta este un stil cu destinatar; cu receptor; pe care 8ncearc s 8l atra"0 s 8l convin"0 8n #uncie de el or"ani!ndu9i mesa>ul. :ste un stil de inter#eren a celui beletristic cu cel tiini#ic0 prelund0 la nivelurile sale de e(primare0 caracteristici din amndou. La ni!el )onetic; stilul publicistic poate 8nre"istra i iposta!e orale ale #olosirii sunetelor0 precum i prelun"iri de vocale ("oooo...l)0 repetiii sonore0 variaii de accent0 iar 8n scris #olosirea unor combinaii sonore nespeci#ice limbii romne. *ocaEularul abund 8ntermeni din domeniul social9politic0 diplomaie0 dele"aie0 libertate0 mani#estaie0 8n cuvinte de ori"ine an"lo9sa(on de ultim or din s#era politicii0 summit0 sta##0 stand9bQ0 8n termeni de circulaie internaional0 supermarPet0 team0 s5o^0 so#t^are etc. In planul mor#olo"iei0 predomin substantivele compuse0 multe obinute prin abreviere0 iar0 ca #le(iune nominal0 #olosirea e(cesiv a "enitivului0 Jnecesitatea e(ploatrii resurselor solului i subsoluluiG etc0 a dativului prepo!iional0 cu prepo!iiile con#orm0 potrivit0 datorit0 a "radelor de comparaie la ad>ective. In #le(iunea verbal0 se remarc #olosirea #recvent a diate!ei pasive0 Ja #ost semnat un acordG0 Ja #ost elaborat planul de de!voltare...G; la nivel sintactic ies 8n eviden construciile nominale0 structurile eliptice0 construciile verbale absolute.2 .tilul publicistic este propriu !iarelor i revistelor destinate marelui public; este stilul prin care publicul este in#ormat0 in#luenat i mobili!at 8ntr9o anumit direcie 8n le"tur cu evenimentele sociale i politice0 economice0 artistice etc. ,rincipalele modaliti de comunicare ale stilului publicistic suntB monolo"ul scris (8n presa si publicaii)0 monolo"ul oral (la radio i televi!iune)0 dialo"ul oral (de!baterile publice)0 dialo"ul scris (interviuri consemnate scris). Tipuri de te<t% articolul; cronica; reporta>ul; #oiletonul; interviul; masa rotund; tirea; anunul etc. Caracteristici% 9 contopirea celor dou co"ponente ( intelectual i a)ecti! 0 tran!itiv (obiectiv0 in#ormativ) i re#le(iv (subiectiv0 a#ectiv) 8n vederea 8ndeplinirii sarcinilor de in#ormare i #ormare de convin"eri; 9 caracterul eterogen i "oEil deoarece se situea! 8n mi>locul realitii cotidiene; este stilul cel mai sensibil la nou0 la sc5imbri lin"vistice; 9 apeleaJ la ele"ente speci)ice celorlalte stiluri datorit ariei tematice #oarte lar"i;
2

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 21/921%.

3/

9 8"pru"ut di!erse trsturi proprii Eeletristicii B preocuparea pentru inovaia lin"vistic (creaii le(icale proprii)0 utili!area unor procedee menite a strni curio!itatea cititorilor0 titluri eliptice0 adeseori #ormate dintr9un sin"ur cuvnt0 construcii retorice (repetiii0 intero"aii0 enumeraii0 e(clamaii etc.)0 utili!area numeroas a sinonimelor; tendinele de a"lomerare sintactic; tendina eliminrii con>unciilor copulative0 #olosirea #i"urilor de stil0 valori#icarea sensurilor #i"urate ale cuvintelor; ( are #uncie de mediati!are a evenimentelor i conine in#ormaii economice0 politice0 sociale; 9 in#luenea! opinia public (discurs persuasiv) ce se poate adresa raiunii sau a#ectivitii; 9 are #uncie conativ i e(prim atitudini orientate spre o ma(im accesibilitate i actualitate; 9 preocuparea pentru inovatia lin"vistica (creatii le(icale proprii); 9 utili!area unor procedee menite a strni curio!itatea cititorilor; 9 titluri eliptice0 adeseori #ormate dintr9un sin"ur cuvnt0 construcii retorice (repetiii0 intero"aii0 enumeraii0 e(clamaii etc.); 9 utili!area lar" a sinonimelor; 9 tendinele de a"lomerare sintactic; 9 tendina eliminrii con>unciilor copulative. .trate"ia persuasiv se ba!ea! pe ar"umenteB $ ( persuasiunea adresat raiunii aduce ar"umente de specialitate0 de tip cau!9e#ect; (cau!e9situaie de anali!at i = sau problem9 soluii9re!ultate = modaliti de aplicare a soluiilor); K ( persuasiunea adresat a)ecti!itii aduce ar"umente de popularitate0 superioritatea unor produse 8n raport cu altele similare0 mrturia unor bene#iciari ai produsului0 tradiie0 "ri>a #a de destinatar.+imensiunea persuasiv ine de publicitar. Particulariti ling!istice% ( le<icale% este evitat limba>ul pro#esional (el se #olosete 8n publicaiile de specialitate). $ermenii noi sunt e(plicai prin analo"ieB raporturi de asemnare = di#ereniere stabilite 8ntre dou sau mai multe obiecte0 #enomene0 #iine etc. Ftili!ea!a titlurilor ocante pentru a atra"e atenia0 pentru acoperirea subiectului sau pentru ore#erirea nemi>locit la coninut. ( "or)ologice% #olosete preponderent diate!a activ; ( sintactice% construit cu propo!iii enuniative ct mai accesibile i mai simple. 7ormulri eliptice care s impresione!e i s atra" atenia. ( stilistice% detaliile sunt precise i elocvente. .tilul cel mai sensibil la inovaie. .e utili!ea! uneori procedee artistice asemntoare cu stilul beletristic. Not% Fnele #orme se apropie de stilul colocvial0 artistic sau tiini#ic0 prin #aptul c 8mbin in#ormaia cu o pre!entare = comentare a acesteia0 ceea ce0 uneori0 presupune i o anumit implicare subiectiv a autorului. Coninutul re#lect realitatea imediat i este completat cu mi>loace e(tralin"vistice de tipulB #oto"ra#ie0 caricatur0 5art0 sc5em0 statistic0 tabele etc. =.0./. &nter!iul-> :ste un mi>loc modern de pre!entare a in#ormaiei0 #olosit 8n mass9media pentru a pune mai bine 8n eviden o personalitate cultural0 artistic0 tiini#ic sau persoane ale momentului0 numitele 1&,9uri. &nterviul se #olosete i pentru a aduce 8n atenia public idei0 situaii0 aspecte ale realitii0 v!ute dintr9o anumit perspectiv0 a celui intervievat. &nterviul poate lua i #orma unei cri0 a unei lucrri literare sau tiini#ice0 "enul J:ntretien avea..G0 cum este J8ncercarea labirintuluiG0 de -ircea :liade. ,rocedeul este interesant0 stimulativ0 productiv0 pentru c dialo"ul dintre dou personaliti luminea! mai bine0 8n spaiul memorialistic0 labirintul vieii prin care cel ce se con#esea! a trecut.
2/

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a 0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 2000 p. 3293 .

3%

In latur pro#esional0 se #olosete interviul de an"a>are0 prin care intervievatul 8i pre!int un curriculum vitae i competenele pro#esionale pentru obinerea unei slu>be0 a unui post0 a unei burse etc. 6spunsurile0 8n acest ca!0 trebuie s #ie precise0 ar"umentate0 edi#icatoare. ,entru e(empli#icare0 pre!entm un interviu pe probleme actuale de 8nvmnt0 acordat !iarului J$opG0 din ,iteti (!iarist +an Cadea). In #aa unei problematici serioase0 !iaristul a "sit de cuviin s adopte un titlu mai ocant0 de e#ect publicistic0 care concord numai parial cu ideile interviuluiB J&nspectorul ;5eor"5e .oare0 un dacl 8n"ri>orat de proporiile unui #enomen actualB @ntr(o lu"e a Eanilor; cartea nu )ace dou parale. @ntreEare% /. Li"Ea i literatura ro"#n a pus proEle"e "ultor ele!i care au susinut e<a"enele naionale. Care credei c sunt cauJeleZ 3spuns% ,robele de limba i literatura romn de la testele naionale i de la e(amenul de bacalaureat sunt e(presii att ale competenei de comunicare oral i scris 8n limba romn0 ct i ale competenei culturale dobndite de elevi 8n #iecare ciclu de 8nvmnt. :(amenele de acest #el presupun inevitabil o ierar5i!are a valorilor0 pe ba!a acumulrii de cunotine i a dobndirii de competene prev!ute de pro"ramele colare. :levii mai bine 8n!estrai intelectual i cu preocupri susinute pentru 8nvtur0 motivai i de ctre #amilie0 se situea! de re"ul 8n #runtea listelor de concurs. Cei care 8i ne"li>ea! propria #ormare0 prin lipsa motivaiei pentru 8nvare i a interesului pentru lectur i pentru #enomenul cultural 8n "enere0 printr9o capacitate mai redus de e(primare oral i scris0 prin ne"li>area aspectului unei lucrri de concurs0 obin re!ultate mai puin satis#ctoare. 4cestea sunt #enomene ale 8nvmntului care transcend epocile i "eneraiile. .uccesul colar depinde0 8n e"al msur0 i de calitatea prestaiei didactice i a resurselor pentru 8nvmnt0 ast#el 8nct #ormula ideal se obine din mai muli parametri a#lai 8n ec5ilibruB disponibilitile proprii ale subiectului 8nvrii0 pro#esionalismul cadrului didactic0 interesul #amiliei0 conver"ena #actorilor sociali i educaionali. Cu alte cuvinte0 elevul vine la coal s 8nvee0 pro#esorul trebuie s #ie bine pre"tit i dedicat pro#esiei sale0 #amilia s #ie responsabil i convins de utilitatea colii0 #actorii educaionali ai societii0 8ndeosebi mass9 media0 s acione!e pentru in#luenarea po!itiv a #ormrii tinerilor. In ansamblu0 nu este 8ns vorba de nite di#iculti mai mari 8ntmpinate de elevi la acest obiect (de alt#el i la celelalte discipline de concurs)0 ci de o radio"ra#iere mai e(act0 8n >udeul 4r"e0 a nivelului real al pre"tirii elevilor. &nspectoratul Ncolar Dudeean 4r"e a or"ani!at i des#urat e(amenele naionale 8n concordan cu metodolo"iile elaborate de -inisterul :ducaiei i Cercetrii i 8n condiii de corectitudine deplin0 ceea ce ne determin s credem c procenta>ele de promovare de aici sunt mai apropiate de adevr dect cele care0 8n alte pri ale rii0 se apropie de sut la sut. @% -. Pute" !orEi de o tendin de Nanal)aEetiJareX a societii ro"#netiZ 3% *u poate #i vorba de un proces de Janal#abeti!areG 8n sensul unei 8ntoarceri la un stadiu de anal#abetism pe care 19a avut societatea romneasc pn la instituirea 8nvmntului de mas. +esi"ur0 e(ist riscul ca numeroi tineri s rmn0 din diverse motive0 8n a#ara colii0 ceea ce0 8n condiiile societii moderne 5iperte5nolo"i!ate0 le creea! mari probleme de adaptare social i pro#esional. J4nal#abeti!areaG la care v re#erii poate #i 8ns un proces mult mai subtil0 re!ultat din parcur"erea unor trepte de colaritate ct mai 8nalte #r dobndirea de cunotine i de competene speci#ice #iecreia0 de obinerea unor diplome #r acoperire0 ducnd0 8n consecin0 la dobndirea unor posturi nemeritate0 care #ac mai mult ru dect bine ansamblului social. @% 3. Cu" i pute" deter"ina pe ele!i s citeasc o carteZ 3% Intrebarea dv. vi!ea! o caren ma>or a pre"tirii tinerilor din !iua de a!i. Cartea este0 8n aprecierea eronat a unora0 un obiect desuet0 aparinnd trecutului0 c5iar inadecvat unui

3'

8nvmnt modern i e#icient. *u se 8nele"e0 8n aceast situaie0 un lucru elementar0 anume c0 de la tbliele de lut sumeriene pn la spaiul virtual al calculatorului0 nimic esenial nu s9a sc5imbat 8n coninutul unei opere #ilo!o#ice0 tiini#ice sau literare0 ci numai suportul te(tului0 care poate #i papirusul e"iptean0 5rtia din J"ala(ia ;utenber"G sau spaiul electronic al comunicrii pe &nternet. *u din aceast cau! nu se citete 8n coala romneasc. 8n #ond0 ca pro#esor de limba romn0 ar trebui s9mi #ie indi#erent ce surse9suport pentru lectur #olosete elevul. $otul este s citeasc0 s 8nelea"0 el i #amilia0 c lectura0 spre deosebire de alte surse de in#ormare0 lucrea! pro#und asupra #ormrii intelectuale a copilului0 de!volt ima"inaia0 edi#ic din interior #iina uman0 creea! #undamente morale e(trem de utile pentru 8ntrea"a via. Lectura trebuie s 8nceap odat cu 8nsuirea instrumentelor #undamentale de cunoatere0 scrisul i cititul0 de!vluind ast#el copilului latura ima"inativ i re#le(iv a lumii0 mult mai pro#und dect cea super#icial0 care 8nre"istrea! numai supra#aa lucrurilor. &nteresul pentru lectur 8l creea! i 8l 8ntrein coala i #amilia0 acordndu9i 8n mod consecvent atenia ce i se cuvine. +in ne#ericire0 dispreul #a de carte i de cultur este de prea multe ori vi!ibil 8n societatea noastr0 de la atitudinea declarat c0 8ntr9o lume a banilor0 cartea nu #ace dou parale0 pn la impostura unor aa9!ise vipuri ale !ilei0 a cror super#icialitate cultural i intelectual se trdea! de cum apar 8n atenia public. @% . Muli ele!i s(au pl#ns c pro)esorii le(au spus la cursuri c Moro"ete era un intelectual. ,n ele! a proEat acest lucru cFiar cu caietul de notie. $ )ost !reun pro)esor de ro"#n tras la rspundereZ 3% :(amenul de bacalaureat se mai numete i e(amen de maturitate. Cerina de a #ace distincia 8ntre cate"oriile sociale este un lucru elementar pentru un absolvent de liceu. .unt 8n planul de 8nvmnt discipline de tiine sociale la care se dau de#iniii i se #ac delimitri e(acte ale cate"oriilor sociale. ,e de alt parte0 studierea literaturii romne operea! cu teme i concepte precise0 care0 la o in#ormaie e(act0 o lectur avi!at i o minim atenie din partea candidatului0 nu pot duce la con#u!ii de acest #el. La &nspectoratul Ncolar nu s9a pre!entat niciun elev care s probe!e c vreun pro#esor de limba i literatura romn ar #i a#irmat c &lie -oromete se 8nscrie 8n tipolo"ia intelectualului. ,ersona>ul lui -arin ,reda este un repre!entant emblematic al spaiului rural0 care meditea! pro#und asupra impactului lumii sale cu o istorie necrutoare care 8i sc5imb destinul. +e aici s9au de!voltat meta#ore critice care sublinia! caracterul raional al "ndirii persona>ului0 pro#un!imea vi!iunii sale asupra lumii rurale0 8nsuiri care 8i dau o anume not de intelectualitate. 4sta nu 8nseamn c &lie -oromete este un intelectual 8n sensul de#iniiei u!uale a acestei noiuni0 de persoan care se ocup cu munca intelectual0 avnd o pre"tire temeinic de specialitate 8n domeniul artei0 tiinei0 8nvmntului etc. Fn elev care citea 8n primul rnd operele literare cerute de pro"rama de bacalaureat0 care mer"ea !ilnic la cursuri0 era atent la ore i 8i lmurea neclaritile 8n clas0 prin 8ntrebri adresate pro#esorului0 care0 totodat0 mai ales 8n ultima parte a clasei a douspre!ecea0 se dedica studiului0 ca e(presie a muncii intelectuale necesare unui ast#el de e(amen0 limitnd ieirile la discotec0 plimbrile0 e(cursiile0 un ast#el de elev nu putea #ace re"retabila con#u!ie 8ntmplat la un e(amen important al vieii. @% >. Mai este li"Ea noastr No co"oarXZ 3% Limba romn este0 #irete0 o comoar0 comoara spiritual primit0 ca romni0 de la strmoii notri. :ste sin"ura comoar care nu cere acte de motenire0 servituti la #isc0 procese de retrocedare0 nici0 copii #iind0 e#orturi mari de a o 8nva. Limba romn0 ca limb matern0 se 8nva 8n mod natural0 8n toat e(presivitatea i pro#un!imea ei0 marcnd 8n c5ip esenial str#undurile #iinei. 8ntrebarea dv. implic i un termen de re#erin0 i un alt sensB dac0 #a de alte limbi0 de mare circulaie0 limba noastr mai merit preuirea pe care trebuie s i9o acordm. ,entru a nuana aceast posibil latur a 8ntrebrii0 trebuie s 8nele"em c o limb strin 8nvat mai tr!iu0 la maturitate0 deci nu ca limb matern0 nu va o#eri omului obinuit uriaul spaiu semantic i e(presiv pe care 8l conine. : "reu0 se vede din rspunsul anterior0 s9i 8nele"i propria limb 8n enunuri destul de simple0 dar o limb ca en"le!a sau #rance!a0 cu un vocabular

32

de sute de mii de cuvinte i cu o e(presivitate e(trem de bo"at. Cel care vine tr!iu 8ntr9un mediu lin"vistic strin i nu este specialist 8n domeniu0 neavnd nici sr"uina de a se per#eciona0 va tri la un nivel semantic elementar0 ambi"uu0 ceea ce va atra"e0 cu timpul0 c5iar reducerea competenelor de e(primare 8n propria limb. @% I. Ce personaH literar ar )i; n opinia d!.; caracteristic pentru generaia de tineri din Jiua de aJiZ 3% :ste "reu s reduc la un numitor comun0 din perspectiva unui persona> tipic0 o 8ntrea" "eneraie. Cunosc elevi care0 8nc din clasele "imna!iale0 au citit mult0 civa c5iar sute de cri dintre cele mai valoroase din literatura universal. 4cetia au acumulat0 pentru toat viaa0 in#ormaie de o valoare inestimabil i i9au JdecoratG peisa>ul spiritual cu #rumusei de neuitat0 care se vor dovedi utile 8n cele mai neateptate 8mpre>urri. +e alt#el0 acetia s9au i reali!at pro#esional la modul e(celent i au o via #rumoas. :i au tiut s adau"e timpului etern al copilriei i nobila inutilitate a lecturii. 4lt#el0 vidul interior al vieii nu poate #i umplut cu nicio bo"ie e(terioar0 orict de splendid i vast ar #i. +e aceea0 a #i tentat s vd 8n #iecare tnr persona>ul lui -ircea :liade din J6omanul adolescentului miopG0 a crui privire0 8ntoars luntric0 a surprins 8n #ormare o personalitate e(cepional0 care0 desi"ur0 a bene#iciat i de 8mplinirile i deliciile vieii. =.=. 2tilul o)icial 9Huridico(ad"inistrati!: 2tilul Huridico(ad"inistrati! este cel mai conservator dintre cele patru stiluri #uncionale ale limbii romne. :l se de!volt Jca variant #uncional a limbii 8ntrebuinat 8n domeniul relaiilor o#iciale dintre cetean i instituiile statuluiK (+umitru &rimia). La nivel #onetic0 acest stil iese 8n eviden prin prescurtri speci#ice0 a.c0 art.0 alin.0 lit.0 iar 8n spaiul vocabularului conserv termeni vec5i i elemente populare0 pricin0 8mpricinai0 pln"ere0 #ptuitor0 8nelciune0 a#late alturi de neolo"isme speci#iceB instan0 di#erend0 >urisdicie0 petent0 pendinte0 dis>uncie0 desesi!are etc. *ivelul mor#ematic este a"lomerat cu muli termeni obinui prin conversiune postverbal0 pln"ere0 propunere0 cercetare (din in#initiv)0 inculpat0 8nvinuit0 condamnat0 urmrit0 eliberat (din participiu)0 8nscrisul (din supin)0 #olosirea "enitivului i a dativului prepo!iional0 contra inculpatului0 con#orm le"ii etc. La nivel sintactic0 stilul >uridico9 administrativ se caracteri!ea! prin sinta"me stereotipe0 prin tipi!area pn la e(ces a enunurilor i a te(telor0 mai ales 8n actele administrative (procese verbale0 cereri0 adeverine) i >uridice (acte de vn!are9cumprare0 testamente0 sentine >udectoreti). 8n te(tele de le"e predomin propo!iiile condiionale0 temporale0 #inale0 concesive0 care sunt repere de caracteri!are a situaiilor supuse anali!ei >uridice.2% 2tilul Huridico(ad"inistrati! 8ndeplineste )uncia de co"unicare n s)era relaiilor o)iciale i cuprinde domeniul le"islativ administrativ0 te(te elaborate de or"anul administrativ (articole de le"e0 Constituia0 Codul penal0 Codul muncii etc)0 te(te elaborate de or"anul >udiciar. In ordinea #recvenei i a importanei apar urmatoarele "odaliti de co"unicare B monolo'ul scris (8n documente i acte o#iciale)0 monolo'ul oral (cuvntri 8n oca!ii o#iciale)0 dialo'ul scris (corespondena o#icial) 0 dialo'ul oral (8n relaiile o#iciale dintre instituii i public). Compunerile cu destinaie o#icial suntB darea de seama0 procesul9verbal0 autobio"ra#ia0 cererea0 raportul0 declaraia0 re#eratul0 curriculum vitae0 memoriul de activitate0 scrisoarea de intenie. Trsturi% 9 stricta respectare a normelor limbii literareB corectitudinea #onetic0 "ramatical0 orto"ra#ic0 le(ical i "ra#ic; 9 caracter obiectiv0 impersonal; comunicrile (scrise sau orale) sunt neutre e(presiv0 lipsite de 8ncrctura a#ectiv;
2%

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 21%.

33

9 accesibilitatea0 claritatea si preci!iaB comunicrile o#iciale nu permit dect o sin"ur interpretare (enunurile sunt clare0 lipsite de ambi"uitate); 9 absena oricrei nuane a#ective; 9 pre!ena #ormalismului0 a e(primrii ri"ide; 9 lipsa elementelor le(icului a#ectiv0 a mi>loacelor de e(presie #i"urat i a epitetelor apreciative; 9 utili!area unor cliee lin"vistice (terminolo"ie speci#ic) de tipulB 00.ubsemnatul ..... ; 00In con#ormitate cu...K00Con#orm 5otrrii ...K etc. 9 are o #uncie re#erenial0 enunuri cu #orm impersonal i coninut normativ; 9 utili!area unor cliee care indic atitudinea necesar (se completea! cu ma>uscule0 se scrie numai 8n c5enarul albastru0 se va completa0 se scrie cu litere de tipar etc); 9 respect proprietatea termenilor; 9 8n raport cu realitatea0 mesa>ul este preponderent denotativ; :mitorul este speciali!at0 adic or"anul le"islativ; 8n acest tip de te(t0 emitorul d receptorului instruciuni 8n le"tur cu modul 8n care trebuie 8neles te(tul. &nstruciunile sunt reali!ate prin mi>loace le(icale (trebuie0 e obli"atoriu0 e inter!is) sau prin mi>loace #ormale (art. 102). 3eceptorul este de obicei speciali!at 9 cel care trebuie s aplice le"ea0 dar i nespeciali!at 9 cel care vrea s cunoasc le"ea. Con#orm e#ectului mesa>ului stilul oficial acord credibilitate persoanelor din domeniul >uridic. :mitorul poate controla e#ectul mesa>ului asupra receptorului (tip de discurs unde #uncia perlocuionar este controlabil). 7uncia mesa>ului este aceea de informare de educare0 (#uncia conativ) iar mesa>ul este unul neutru pro(ibitiv. Particulariti ling!istice% ( le<icale% terminolo"ie speci#icB adeverin0 adres0 cerere0 certi#icat0 domiciliu0 dosar0 indemni!aie; 9 "or)ologice% substantive provenite din in#initive lun"i (cali#icare0 e(ecutare etc.); substantive abstracte; #olosirea "rupurilor de verbe Ga trebuiG i Ga puteaG; #olosirea in#initivului cu valoare de imperativ (a se vedea capitolul_); verbe la diate!a re#le(iv9pasiv (comitetele se ale'_)0 pre#erina pentru anumite verbe0 locuiuni i e(presii; #orme i e(presiile verbale impersonale (vi se face cunoscut c _.); viitorul cu valoare de imperativ ( instituiile vor acorda #onduri_); pluralul autoritatii (v ru'm s aprobai_); pre#erina pentru anumite adverbe i locuiuni (8n vederea0 8n scopul0 pe ba!a0 8n consens cu_.); ( sintactice% coordonare i subordonare; construcii in#initivale; #ra!e coordonate; ( stilistice% cliee; elipsa0 verbele copulative; #r #i"uri de stil i di"resiuni; respectarea unor re"uli de or"ani!are "ra#ic; coordonarea ca mi>loc principal de or"ani!are. Not% 8n ca!ul cererii0 scrisorii o#iciale0 tele"ramei0 e#ectul mesa>ului vi!ea! acordul = de!acordul = aprobare = de!aprobare = respin"ere = in#ormare. =..>. 2tilul coloc!ial .tilul colocvial (#amiliar) se utili!ea! 8n s#era relaiilor de #amilie0 8n viaa de !i cu !i. .#era de utili!are 9 relaii interpersonale 8n planul vieii cotidiene. Modalitile de comunicare ale stilului colocvial suntB dialo"ul oral (cea mai #recvent)0 dialo"ul scris (sc5imb de scrisori)0 monolo"ul scris ( notie0 >urnalul intim)0 monolo"ul oral (relatarea i anecdotica0 urrile 0 #elicitrile i toasturile). Caracteristici% ( con)or" speci)icului discursului% discurs #icional = stil artistic0 discurs non#icional = stil tiini#ic; 9 recur"e la elemente suprase"mentale (ton0 "estic0 mimic); 9 are o mare 8ncrctur a#ectiv; 9 naturaleea rela-area de'ajarea +n e-primare B comunicarea nu se supune unor re"uli0 #actori de constrn"ere i control precum 8n alte stiluri ale limbii; 9 utili!area !icalelor0 proverbelor0 locuiunilor i e(presiilor0 prin evitarea cuvintelor abstracte care sunt substituite prin peri#ra!e;

9 inclinaie spre satir i umor0 e(primat printr9o varietate de procedeeB porecle0 contaminri (00Cine9ai venit nepurcele]K)0 calambur ( 004i ieit la vntoare de lei[K)0 uniti neolo"ice (Curat murdar]K). 9 pot #i #olosite elemente de ar"ou sau >ar"on0 particulariti re"ionale sau socio9 pro#esionale; 9 se reali!ea! de!voltarea spontan0 neintenionat a limbii cu un anume "rad de a#ectivitate; 9 #olosirea unor #ormule de adresare0 pentru implicarea ascultatorului; 9 utili!area mi>loacelor non9verbale; oscilare 8ntre economie i abunden 8n e(primare. :conomia se mani#est prin 8ntrebuinarea clieelor lin"vistice0 a abrevierilor de tot #elul0 dar mai ales prin elips0 ca urmare a vorbirii dialo"ate0 precum i prin mi>loace e(tralin"vistice (mimica0 "estica) ce permit 8ntreruperea comunicrii0 restul #iind su"erat. 4bundena 8n e(primare este materiali!at prin repetiie0 prin utili!area !icalelor0 proverbelor0 locuiunilor i e(presiilor0 prin evitarea cuvintelor abstracte care sunt substituite prin peri#ra!e; 9 #olosirea diminutivelor0 au"mentativelor0 substantivelor 8n vocativ sau a verbelor la imperativ; :mitorul poate #i speciali!at sau nespeciali!at. 6eceptorul poate #i i el speciali!at sau nespeciali!at. In cadrul acestui stil0 relaia emitor9receptor poate #i i de rudenie. 7uncia mesa>ului (scopul) este aceea de in#ormare0 de educare i de divertisment publicitar. Con#orm 8ncrcturii emoionale a mesa>ului acesta poate #iB emocional0 persuasiv0 manipulant0 pro5ibitiv0 critic0 polemic. Calitile generale ale stiluliuiB claritateC proprietateC corectitudineC preci,ie% puritate. Particulariti ling!istice% ( le<icale% ar"ou; >ar"on; neolo"isme la mod; cuvinte tipice unor "raiuri; ( "or)o(sintactice% pronume0 ad>ective0 adverbe ne5otarate; apro(imari prin numerale i substantive; pronume i verbe cu speci#ic re"ional; enunuri #ra"mentate; i!olri0 inversiuni0 elipse; di"resiuni0 parante!e;
2T&L,L C$3$CTE3&2T&C&
9 .e #olosete 8n domeniul tiinei i al te5nicii0 8n scris prin lucrri tiini#ice = te5nice0 iar oral prin prele"eri0 comunicri 8n cadrul colocviilor0 de!baterilor tiini#ice; 9 6espect normele limbii literare; 9 Caracter obiectiv ( pre!int idei i raionamente) 9 e(presivitate !ero; 9 7olosete un vocabular speciali!at #iecrui domeniu de tiinB terminolo"ie te5nico9tiini#ic0 neolo"isme cu caracter internaional i cuvinte monosemantice; 9 Le(icul cuprinde numeroase cuvinte derivate cu pre#i(e neolo"ice sau compuse cu elemente savante; 9 Comunicrile sunt 8nsoite de mi>loace e(tralin"vistice (plane0 5ri0 tabele0 casete video0 calculator). 9 .e #oloseste 8n domeniul relaiilor o#iciale0 8n scris ori oral prin documente i acte o#iciale administrative0 politice0 >uridice0 economice; 9 6espect normele limbii literare sub aspecteleB #onetic0 "ramatical0 le(ical; 9 Caracter obiectiv0 impersonal0 #r a#ectivitate; accesibilitate0 claritate0 preci!ie; 9 :(primare ri"id0 8n #ormule #i(e i terminolo"ie speci#ic (para"ra#0 datare0 semnatur); 9 Cuvintele sunt utili!ate numai cu sens propriu; 9 7recvena ridicat a #ormelor verbale de viitor; utili!area unor #ormule stereotipice de tipul R 8n con#ormitate cu S0 R potrivit

C5MP,NE3& 2PEC&B&CE
+escrierea tiini#ic; *araiunea tiini#ic; ,aralela; .inte!a; Comunicarea tiini#ic; +isertaia; *ota.

/. TE+N&C5( AT&&N6&B&C 9 propriu comunicrii 8n domeniul tiinelor e(acte0 al te5nicii

-. M,3&1&C5 $1M&N&2T3$T&* 9 propriu comunicrii 8n domeniile social0 economic0 diplomatic0 administrativ

Le"i0 decrete0 ordonane0 ordine Curriculum vitae Cererea; 6e#eratul 6aportul0 +area de seam 4deverina0 ,rocesul9verbal Conul0 C5itana 4utobio"ra#ia +eclaraia0 7ormulare de

articolului S.

orice tip 4rticolul0 6eporta>ul &nterviul0 6ecen!ia0 *ota de lectur Cronica politic0 economic0 artistic0 literar0 sportiv0 7oiletonul0 Ntirea0 &n#ormaia0 4nunul :ditorialul -asa rotund0 talP9s5o^9ul.

0. P,KL&C&2T&C 9 propriu presei

9 .e #olosete 8n comunicri cu #uncie de in#ormaie0 8n scris prin presa0 publicaii0 iar oral prin radio0 televi!iune; 9 Contopete elemente intelectuale i a#ective; 9 -are varietate de #orme publicistice0 8n care pot aparea i mi>loace e(tralin"vistice (#oto"ra#ii0 5rti0 tabele0 statistici); 9 6e#lect normele limbii literare0 valori#ic toate sectoarele vocabularuluiB termeni tiini#ici0 neolo"ici0 re"ionali0 populari; 9 7olosete cuvinte cu sensuri #i"urate0 comparaii0 epitete0 enumeraii0 antite!e; 9 6ecur"e la #ormulri eliptice0 c5enare0 ma(ime0 citate0 titluri #rapante. 9 .e #olosete 8n operele literare; "rad mare de e(presivitate; transmite idei i sentimente prin ima"inile artistice0 apelnd la sensibilitatea i ima"inaia cititorului; 9 1alori#ic toate sectoarele vocabularului (ar5aisme0 neolo"isme0 re"ionalisme0 ar"ou); limba> bo"at0 variat0 polisemantic; 9 1alori#ic toate stilurile #uncionale ale limbii i toate mi>loacele e(presive.

=. KELET3&2T&C 9 propriu comunicarii literar9artistice

Creaii literare (di#erite "enuri0 specii) Ciletul; $ele"rama; Cartea postal ilustrat; &nvitaia; Cartea de vi!it; .crisoarea amical0 de mulumire0 #amilial0 de #elicitare0 de recomandare0 de dra"oste0 de >usti#icare0 de a#aceri0 de ne"ocieri0 de con#irmare. +iscursul politic0 diplomatic0 parlamentar ; +iscursul reli"ios +iscursul academic O Con#erina +iscursul de recepie ; 6aportul; +iscursul oca!ional O &ntervenia0 $oastul0 4locuiunea

>. EP&2T5L$3 9propriu corespondenei

9 .e #oloseste 8n relaii o#iciale0 neo#iciale0 particulare0 intime0 8n scris prin scrisori0 notie0 >urnale; 9 Caracteri!at prin naturalee0 e(primri literare0 re"ionale0 populare0 prin 8ncrctur emoional (diminutive0 superlative0 inter>ectii0 topica a#ectiv0 elemente de >ar"on0 ticuri verbale); 9 7ormule consacrate (datare0 8nc5eiere0 semnatur).

I. 53$T53&C 9 propriu unor compuneri destinate spre a #i rostite

9 .e #olosete 8n di#erite oca!ii o#iciale 8n #aa unei colectiviti; #olosete te5nici ale vorbirii literare; 9 Frmarirea unui obiectiv principal care s convin" auditoriul; evitarea e(primrii pretenioase; claritate0 conci!ie0 sensibilitate0 lo"ic; oratorul poate #olosi 8n ar"umentare i mi>loace audio9 vi!uale (sc5eme0 5ri0 #ilme0 audiii); ton ponderat0 distinct0 nuanat0 clar.

>. Bolosirea )igurilor de stil-? ,e temeiul repre!entrii lumii se constituie i ima"inile produse de )igurile de stil. Comparaia menine0 de e(emplu0 la distane simetrice0 8ntr9un ec5ilibru relativ0 ima"inea plastic
2'

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 31.

a ambilor termeni comparai. In versul J,e un deal rsare luna ca o vatr de >raticK0 8n spaiul ideal se altur ima"inea astrului nopii cu aceea a unui >ratic intens0 incert situat la ori!ont. 8ntre ele se creea! ceea ce observa ;erard ;enetteB J...o distan0 un spaiu care0 ca orice spaiu0 posed o #orm. *umim aceast #orm )igur; i vor #i tot attea #i"uri cte #orme vom putea "si pentru #iecare spaiu de #iecare dat creat 8ntre linia semni#icantului i a semni#icatuluiK. Bigurile de stil; ca i #i"urile "eometrice0 de pild0 sunt )or"e spaiale; mai puin precise dect ele0 repre!entabile potrivit ima"inaiei0 e(perienei0 instruciei i sensibilitii #iecrui cititor. :le creea!0 potrivit unei clasi#icri tradiionale0 i"agini !iJuale; auditi!e; ol)acti!e; cinetice sau "otorii; sinesteJice; acestea din urm ba!ate pe o inter#eren de simuri i de sen!aii. ,ercepia spaiului literar 8ncepe s se structure!e tocmai prin aceast con#luen a elementelor relaionate i trans#ormate 8n Fart ima"istic0 alctuit dintr9o mulime de piese imponderabile0 unite 8ns 8ntr9un spaiu comun0 prin semni#icaii conver"ente. &at cum se produce ima"inea artistic0 spaial0 a bine cunoscutului vers din poe!ia N&arna; de 1asile 4leUcsandriB J$ot e alb0 pe cmp0 pe dealuri0 8mpre"iur0 8n deprtareK. ,roiecia 8n spaiul ima"inar a #iecrui cuvnt din acest vers e(plic0 pe de o parte0 sc5ematic0 modul 8n care se produce ima"inea literar0 pe de alt parte #elul 8n care sinta(a te(tului produce sinta(a ima"inarului. $ot0 pronume ne5otrt0 cu #uncie de subiect0 declanea! dintr9o dat un spaiu cu mar"ini incerte0 ct poate cuprinde0 sub !ri >oase i 8nc5ise0 micarea ocular. Luat sin"ur0 poate da o repre!entare abstracta0 aproape "olit de coninut plastic0 #r o identitate precis. 4ici 8ns cadrele spaiului sunt umplute de su"estiile semantice ale ad>ectivului alE; care i se suprapune inte"ral0 aa cum se identi#ic o calitate cu obiectul cruia 8i aparine. Liantul per#ect dintre ele este0 ca i 8n sinta(0 verbul copulativ e. .paiul0 ast#el conturat i repre!entat vi!ual i cromatic0 8i distin"e0 la intervenia eului privitor (se poate deduce0 din versurile anterioare0 o coborre a privirii iniiale din 8nalt ctre ori!ontul terestru)0 elemente subordonate (inclusiv sintactic0 cu #uncie sintactic de complemente)B pe c#"p; pe dealuri; "pregiur; n deprtare; presupunnd o micare ocular 8nceat0 cu popas pe #iecare element0 prin cuprinderi lar"i de >ur 8mpre>ur0 de la aproape ctre departe0 dovad #iind caracterul din ce 8n ce mai nedeterminat al observaiei0 repre!entabil i sub aspectul clasei mor#olo"iceB c#"p [ dealuri (substantive) ? "pregiur [ n deprtare (adverb i locuiune adverbial). 4st#el c0 )igurile de stil sunt procedee prin care se "odi)ic nelesul propriu al unui cu!#nt sau construcia gra"atical uJual pentru a da "ai "ult )or unei i"agini sau e<puneneri. In pre!entarea celor mai importante #i"uri de stil vom ine seama de "radul lor de comple(itate i de relaiile care se stabilesc 8ntre ele. )rice oper literar este o structur alctuit din mai multe straturi sau niveleB nivelul sonor (#onic); nivelul "ramatical (mor#osintactic) i nivelul semantic. In cadrul #iecrui nivel se 8ntlnesc #i"uri de stil speci#ice. Grupul \ 8n J;etorica 'eneralK 8mparte #i"urile de stil 9 numite i "etaEole ( 8n urmtoarele cate"oriiB - cele morfologice & metaplasme% - cele sintactice & metataxe% - cele semantice & metasememele% - cele logice & metalogismele. >./ Bigurile se"antice >././. Co"paraia 9R lat. comparatio JasemnareK: Comparaia este una dintre cele mai #recvente #i"uri de stil i const 8n alturarea a doi termeni (dou obiecte0 persoane0 aciuni etc.) cu scopul de a li se releva trsturile asemntoare0 care trebuie s #ie noi i surprin!toare0 spre a asi"ura ori"inalitatea si puterea su"estiv a acestei #i"uri de stil. Comparaia poate #i directB J$recut9au anii ca nouri lun"i pe esuriK (-. :minescu0 J$recut9au aniiK)0 sau indirect% J.oarele rotund i palid se prevede pintre nori = Ca un vis de tineree pintre anii trectoriK (1. 4lecsandri0 N&arna:. Comparaia poate #i oratoric0 avnd #uncie e(empli#icatoare i #iind construit pe ba!a induciei lo"ice0 poetic0 primul termen #iind

abstract0 al doilea concret0 i 5omericB JCum cteodat cnd #oculi!bucnete9n adncul = Codrului i e purtat de vrte>ul de vnt pretutindeni; = 4rborii din rdcini tot cad mistuii de vpaie; = Cad i troienii tot ast#el 8n #u" lovii de puterea= Lui 4"amemnon94tridK (<omer0 N&liada:. )ri"inalitatea0 care devine criteriul principal de apreciere a acestei #i"uri de stil 8n operele literare0 poate #i reali!at 8n urmtoarele tipuri de comparaii0 determinate de natura termenilor care se comparB ( un ter"en concret cu altul tot concret% J,e un deal rsare luna ca o vatr de jraticK (-. :minescu0 Clin 6 file din poveste); ( un ter"en aEstract cu altul concret% J$recut9au anii ca norii lun'i pe esuriK (-. :minescu0 5recut-au anii...); ( un ter"en concret cu unul aEstractB J%oarele rotund i palid se prevede prin nori = Ca un vis de tineree printer anii trectoriK; ( un ter"en aEstract cu unul aEstract% J>nii ti se par ca clipe = Clipe dulci se par ca veacuriK (-. :minescu0 7 rmi). :(presivitatea unei comparaii este i 8n #uncie de caracterul ct mai di#erit al domeniilor din care provin termenii ei. ) asociere 8ntre uman i ve"etal 8ntlnim 8n poe!ia lui $. 4r"5e!i "ar oc(ii ti:* J,rin ce minuni ciudate i !misliri 8ncete = .9a svrit 8n smburi asemenea scumpete[ = In pleoape ca petala de floare de 'utui$. >./.-. $legoria 9R#r. allG'orie din "r. alle'oria: 7i"ur de stil comple(0 constnd 8ntr9o suit de meta#ore0 comparaii0 epitete i personi#icri #ormnd o ima'ine unitar 8n care poetul su"erea! noiuni abstracte prin intermediul concretului. ) #oarte potrivit ilustrare a acestei de#iniii este ale"oria morii ca nunt din balada J-ioriaK dar i din poe!ia lui &enc5i 1crescuB J.ntr-o 'rdin / Ln'-o tulpin / Hrii o floare ca o lumin. / %-o tai s stricB / %-o las mi-e fric / C vine altul i mi-o rdicK.
,e ln" sensul de #i"ur semantic identi#icabil ca te(t literar0 termenul are o accepie mai "eneral0 <e"el a#irmnd de pild c ale"oria #ace parte din cate"oria9comparaiilor ce stabilesc corelaii 8ntre semni#icaiile evenimentelor. 7abula i parabola se 8ntemeia! pe ale"orii0 considerate 8nc5ise0 8ntruct substituia termenului abstract se recunoate cu uurin0 8n timp ce "5icitorile sunt ale"orii desc5ise0 #iindc cititorul 8ntmpin de re"ul di#iculti 8n identi#icarea termenului sub8neles. Fn poem ale"oric de un tip special0 al "eniului0 este poe!ia JLucea#rulG a lui -i5ai :minescu; ea include mituri vec5i0 te!e cosmo"onice sau motive romanticeB al o"lin!ii0 al castelului 8ndeprtat0 al spaiului oniric. ,arado(ul "eniului const0 aa cum mrturisea c5iar poetul0 8n #aptul c0 dac "eniul nu 8i poate "si #ericirea0 el nu poate0 la rndu9i0 nici s9i #ac #ericii pe ceilali. 22

In balada Mioria0 portretul ciobnaului este reali!at printr9o succesiune de meta#ore care #ormea! o ima"ine unitar0 dar nu constituie o ale"orie0 8ntruct nu concreti!ea! o noiune abstract0 ci se menine la nivelul concretului. In sc5imb moartea pre!entat ca o nunt e o ampl ale"orie0 deoarece repre!int o trecere de la un nivel abstract (ideea inte"rrii 8n univers) la altul concret (nunta) prin intermediul unui ir de meta#ore i personi#icri. >./.0. Epitetul 9R#r. epit(ete "r. epit(eton i 8nseamn Jcare e adu"atK) :ste o #i"ur de stil prin care i se atribuie unui obiect o 8nsuire neobinuit0 relevndu9i o ima"ine artistic inedit. :pitetul poate #i repre!entat prin diverse pri de vorbire0 8n poe!ia modern #iind clasi#icat 8n #uncie de prile de vorbire care 8l construiescB substantivale0 ad>ectivale0 verbale0 adverbiale. Con#orm vec5ilor tratate0 epitetul este un ad>ectiv ce poate #i ataat unui substantiv0 cu un scop esteticB J&pitetul nu este o fi'ur de stil +n sine ci numai un purttor de fi'uri de stil. 7rice atribut nume predicativ sau circumstanial de mod este numit epitet cnd conine +n acelai timp o metafor o metonimie o sinecdoc o (iperbol etc. sau cnd face el +nsui s apar o asemenea fi'ur. "ac nu cuprinde aa ceva el nu este epitet K. *u
22

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 32.

orice element determinant (ade>ectiv sau adverb) este epitet. In situaii ca cele din te(tele de mai >os determinarea este neutr din punct de vedere stilistic0 #r s implice participarea ima"inaiei sau a#ectivitii scriitoruluiB J(...) i prinii0 i #raii0 i surorile 8mi erau sntoi (&. Crean"0 >mintiri din copilrie0; J4tta obid se abtu asupra lui0 8nct sub pleoapele +nc(ise 8nc5ipuirea9i ddu bu!na L...M.K(&onel $eodoreanu0 La Medeleni0. +ac 8n ca!ul e(emplului de mai sus reprodus din opera lui &. $eodoreanu0 ad>ectivul J8nc5iseG0 ar #i 8nlocuit cu altul0 care s presupun o meta#or0 cum ar #i J!vorteK0 atunci termenul cti" 8n e(presivitate i devine epitet. In versurile lui $. 4r"5e!i din poe!ia 5estament* JIn seara r,vrtit vine = +e la strbunii mei pn la tine = L...M = +urerea noastr surd i amar.K0 epitetul Jr!vrtitG presupune la ba! o personi#icare0 iar epitetele J surdK i JamarK sunt re!ultatul unei metonimii 8n care s9a 8nlocuit e#ectul prin cau!. :pitetele au un important rol de plastici!are a ima"inii artistice. $udor 1ianu #ace o clasi#icare detaliat a tipurilor de epitete0 8ntre care distin"emB a). ornantB J.9a dus !pada alb de pe 8ntinsul riiK. (1. 4lecsandri); b). individualB (Jde circumstanK0 care e(prim o trstur individual a obiectului sau le"at de obiect)B J7lori albastre tremur ude 8n v!du5ul tmietK. (-. :minescu); c). cromaticB JLacul codrilor albastruK (-. :minescu); d). personificatorB J+in v!du5 cumplita iarn cerne norii de !padK. (1. 4lecsandri); e). metaforicB JLa pmnt mai c a>un"e al ei pr de aur moaleK. (-. :minescu); #). (iperbolicB J;i"antic poart9o cupol pe #runteK. (;. Cobuc); "). inversatB JNi de crunta9mi vi>elie tu te aperi c9un toia"[G (-. :minescu). :pitetele pot #i simple0 duble0 triple sau0 cnd sunt mai multe0 8n succesiune0 #ormea! o pletor. >./.=. Eu)e"is"ul-8 9R"r. eu JbineK0 i p(emi JvorbescK @ eup(emismos J!icere de bun au"urK: :ste o #i"ur de stil a ambi"uitii0 care const 8n atenuarea0 8n 8ndulcirea coninutului unei #apte sau idei dure0 triviale0 >i"nitoare ori triste i substituirea cu o e(presie acceptabilB se spune0 de e(emplu0 Jare o vrst respectabilK0 8n loc de Je btrnK0 sau Js9a prpditK sau Ja 8nc5is oc5iiK pentru Ja "urit. :(ist i un eu#emism onomastic0 determinat 8n vec5ime de superstiiiB 3aiba Il din lac Fci'-J toaca . &elele nu poart nume tocmai pentru a nu produce ru. Cnd eu#emismul a>un"e s e(prime contrariul e(presiei iniiale0 devine anti#ra!B J4i puintic rbdare] bravos] 7nic trdtor] #rumos]...K (&. L. Cara"iale). +up intenie0 anti#ra!a poate #i ironic (Jleule]G @ Jslbno"ule]K) sau litotic (Jurato]G @ J#rumoaso]K). >./.>. 5<i"oronul0. 9R#r. o-9moron "r. o-9morKn dedus din "r. o-9s JascuitK0 i mKros Jstupid0 nebunK: :ste o #i"ur de stil care conine dou noiuni0 8n aparen incompatibile0 Jun !eu muritorK de pild0 la `uintilian0 sau Jse cade s #iu crud0 doar spre a #i bunK0 8n N+a"let; de .5aPespeare. ,rocedeul ele"antelor Ja"erimiK0 a'ude,as vine din manierism0 8n >urul anului 12000 mai ales din ;ermania0 unde se 8ntlnesc #ormulri de tipul Jbucuros 8n tristeea saK0 la <olderlin. La :minescu0 #oarte cunoscut este o(imoronul din NClin 9)ile din po!este:; Jmndrul 8ntuneric al pdurii de ar"intK0 prin care se red lumina dia#an a lunii 8nt#9un peisa> nocturn. >./.I. Personi)icarea 9derivat din Ja personi#icaK0 con#orm #r. personnification de la personne JpersoanK:

23

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 32. 30 <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 32933.

,ersoni#icarea este o #i"ur de stil de esen meta#oric i const 8n atribuirea unei caliti umane unui obiect inanimatB modul de comportament0 purtrile0 #i"ura0 sentimentele acestuia0 procedeul derivnd din vec5ile concepii animiste asupra vieiiB JCtrnul +an ascult "rind doi vec5i te>ari (...) = )] 7rate0 !ise unul0 un vnt din mie! de noapte = 4dusu9mi9au din vale lun" vaiet0 triste oapte] (...)K (1. 4lecsandri0 "an cpitan de plai). In #abule 8ntlnim personi#icri e(tinse asupra 8ntre"ii opere. ,ersoni#icarea este0 de re"ul0 un trans#er meta#oric al unei denumiri din s#era uman asupra lumii obiectelorB Jnatura doar"e; Jpmntul ge"e; Jvntul se t#nguie; J#lorile r#dK. ,ersoni#icarea se 8ntlnete mai ales 8n creaia #olcloric0 8n #abule i 8n poe!ia liricB J,rimvara0 mama noastr0 = .u#l bruma de pe coastK. :ste o #i"ur de stil dominant 8n special 8n poe!ieB JCodrule cu ruri line0 = 1reme trece0 vreme vine0 = $u din tnr precum eti = $ot mereu 8ntinereti. == 9 Ce mi9i vremea0 cnd de veacuri = .tele9mi scnteie pe lacuri0 = C de9i vremea rea sau bun = 1ntu9mi bate0 #run!a9mi sun; = Ni de9i vremea bun0 rea0 = -ie9mi cur"e +unreaK. (-. :minescu0 3e!edere:. @n NConcertul n lunc; de 1asile 4lecsandri0 NNunt n codru; de ;eor"e Cobuc0 N3apsodii de toa"n; de ;eor"e $op8rceanu0 un 8ntre" spaiu este transpus0 umoristic0 la dimensiune uman. 31 >.-. Biguri de construcie >.-./. &n!ersiunea 9R#r. inversion lat. inversio: &nversiunea este #i"ura de stil care const 8n sc5imbarea topicii obinuite a dou cuvinte di#erite 8n propo!iie sau 8n #ra!0 cu scopul evidenia un obiect0 o 8nsuire0 o idee etc.0 8n scopul obinerii em#a!ei (a accenturii ideii poetice)B JNi din a c5aosului vi = Fn mndru c5ip se9 nc5ea"K (-. :minescu0 Luceafrul); NPorni lucea#rul. Creteau = 8n cer a lui aripe...K (-. :minescu0 Luceafrul). &nversiunea din aceste versuri are rolul de a ampl>#ica !borul cosmic intemporal al lucea#rului. 7aptul c poetul pornete construcia versului cu verbul de micare este semni#icativ0 su"ernd smul"erea de pe #irmament a lucea#rului0 e#ortul unei deci!ii cu imense implicaii la scar cosmic.32 >.-.-. 3epetiia 9R #r. repetition lat. repetitio: 6epetiia este #i"ura de stil ce const 8n #olosirea de mai multe ori a cealuiai cuvnt sau a mai multor cuvinte0 sinta"me sau structuri "ramaticale spre a 8ntri o idee sau o impresieB J7lori de tei deasupra noastr0 = )r s cad rnduri-r+nduriK (-i5ai :minescu0 "orina); JCopacii albi copacii ne'ri = .tau "oi 8n parcul solitar; = +ecor de doliu #unerar... = Copacii albi copacii ne'riK. (Lucian Cla"a0 "ecor). 6e#renul este un "rup de cuvinte0 uneori un cuvnt0 de obicei un vers sau un "rup de versuri (c5iar o stro#) care se repet 8ntr9o poe!ie la intervale e"ale. 3epetiia le<ical este cea mai rspnditB J-ai departe0 mai departe0 = -ai 8ncet0 tot mai 8ncet0 = .u#letu9mi nemn"iet = Indulcind cu dor de moarteK. (-. :minescu0 J,este vr#uriK). 6epetarea unui cuvnt sau a unei sinta"me 8n po!iie iniial0 reali!nd relaii de simetrie0 se numete $N$B53$% J$ot ce9n rile vecine e smintit i strpitur0 = $ot ce9i 8nsemnat cu pata putre>unii de natur0 = $ot ce e per#id i lacom0 tot 7anarul0 toi iloii0 = $oi se scurser aicea i #ormea! patrioiiK (-. :minescu0 J.crisoarea &&&:. &nversul acesteia este EP&B53$% J)rc5estra 8ncepu cu o indi"nare "raioas0 = .alonul alb visa cu ro!e albe = Fn vals de voaluri albe...K (;. Cacovia). C+&$2M,L (din #r. c(iasme "r. c(iasmos J8ncruciareK) este o repetiie "ramatical0 care const 8n 8ncruciarea unor construcii sau 8n "ruparea simetric a unor mesa>e0 o dubl antite!B J$remura lucrnd0 = Lucra tremurndK. (J-onastirea 4r"euluiK). P$3$LEL&2M,L 2&NT$CT&C este tot o repetiie din s#era "ramaticiiB J7eioara lui = .puma

31

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 33. 32 <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a 0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 31 .

laptelui; = -ustcioara lui = .picul "rului; = ,eriorul lui = ,ana corbului; = )c5iorii lui = -ura cmpului]...K (J-ioriaK). 6epetiiile #onolo"ice sunt #i"uri de sunetB aliteraia i asonanta. 33 >.-.0. Enu"eraia 9R #r. enumeration lat. enumeratio: ,entru captarea bunvoinei0 oratorul trebuie s enumere ct mai multe aspecte ale subiectului luat 8n discuie. +esemnnd la 8nceput un procedeu retoric (8nainte de peroraie se a#l enumeraia)0 ca mi>loc de convin"ere a auditoriului0 enumeraia este #i"ura de stil care const 8n 8niruirea a ct mai multor caliti0 a ct mai multot termeni de acelai #el sau purttori ai unor sensuri apropiate 8n conte(t0 8niruire care conduce la ampli#icarea ideii e(primate sau a ima"inii artistice0 ampli#icnd9o sau nuannd9o0 atr"nd atenia asupra eiB J:ra aa de obosit = de primveri0 = de tranda#iri = de tineree0 = i de rs.K (Lucian Cla"a0 Lea'nul); J&a0 eu #ac ce #ac de mult0 = &arna viscolu91 ascult0 = Cren"ile9mi rupndu9le0= 4pele9astupndu9leK (-. :minescu0 J6evedereK). >.-.=. $nacolutul0= (R #r. anacolut(e "r. ana8olout(on 008ntrerupereK) 4nacoltul este #i"ura de stil ce const 8n 8ntreruperea continuitii sintactice 8n propo!iie sau 8n #ra!. +in punct de vedere "ramatical0 este considerat o "reeal. 8n poe!ie poate avea e#ecte esteticeB N2oarele0 ce a!i e mndru0 el 8l vede trist i roK (-. :minescu0 %crisoarea )). >.-.>. Gradaia0> (R #r. 'radation lat. 'radatio - 'radus JtreaptK) ;radaia este #i"ura de stil ce const 8n trecerea treptat0 8n pro"resie cresctoare 9gradaie ascendent: sau descresctoare 9gradaie descendent:; de la o idee la alta0 prin cuvinte i e(presii adecvate0 cu puternice e#ecte artistice. ;radaia ascendent0 pn la un punct culminant0 se mai numete i cli"a<% JClreii 8mplu cmpul i roiesc dup un semn = Ni 8n caii lor slbateci bat cu scrile de lemn0 = ,e copite iau 8n #u" #aa ne"rului pmnt0 = Lnci scnteie lun"i 8n soare0 arcuri se 8ntind 8n vnt0 = Ni ca nouri de aram i ca ropotul de "rindeni0 = )ri!onu9 ntunecndu910 vin s"ei de pretutindeni...K (-0 :minescu0 N2crisoarea &&&:. ;radaia descendent sau anticli"a<ul pre!int e#ectul invers al acumulrii e(presiveB J+intr9un timp i vntul tace; = .atul doarme ca9n mormnt 9 = $otu9i plin de du5ul s#ntB = Linite9n v!du5 i pace = ,e pmnt]K. (;. Cobuc0 NNoapte de !ar:. >.-.I. 3e)ernul0I 9R #r. refrain dup lat. refrin'ere Ja rupeK: +in punct de vedere literar0 el desemnea! cuvntul0 versul sau versurile care se repet0 la anumite intervale0 pentru a sublinia o anumit ideeB J+e ce nu9mi vii0 de ce nu9mi vii[K (-. :minescu). &deea de mu!ic pe versuri este #oarte vec5e0 re"sindu9se 8n literatura "reac0 8n ditiramb0 8n cntecele alternative0 contribuind la adncirea ideii poetice. 6e#renul se re"sete i 8n contemporaneitate0 dup marele succes avut 8n simbolism. >.0. Biguri de g#ndire i de co"poJiie >.0./. Meta)ora 9R #r. metap(ore "r. metap(ora 8nsemnnd Jtransportare0 strmutareK: -eta#ora este procedeul artistic prin care un obiect obinuit este 8nlocuit cu unul neobinuit0 pe ba!a unei corespondene reale sau ima"inare. -eta#ora este #i"ura de stil prin care
33

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 3393 . 3 <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 33. 3/ <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 33. 3% <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 3 .

a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale

'

se trece de la sensul obinuit al unui cuvnt la alt sens0 prin intermediul unei comparaii sub8nelese. -eta#ora renun la termenii comparaiei0 Jca iK0 JprecumK0 JcaK0 JasemeneaK0 un #el de comparaie simpli#icat0 prin acest #apt mai e(presiv0 cu e#ecte semantice i ima"istice neateptate. ,rocesul de reali!are a meta#orei consta 8n Jpunerea semnului identitii 8ntre dou obiecte di#erite (lucruri00 #iine0 persoane) prin numele lor0 pe ba!a unei analo"iiK. . urmrim e(emplul meta#orei 8n poe!ia eminescian Melancolie* J,rea c printre nouri s9a #ost desc5is o poart0 = ,rin care trece alb re'ina nopii moartK.4ceast meta#or presupune o comparaie iniialB luna ca o re'in moart a nopii comparaie ba!at pe dou similitudiniB paloarea astrului i a unei #iine moarte0 unicitatea lunii pe cerul nopii i pre!ena ei dominant #a de celelalte corpuri cereti0 8nsuire care apare i 8n alte poe!ii ale lui -. :minescuB JLun tu0 stpn9a mrii0 pe a lumii bolt luneciK. /%crisoarea )0.
4ristotel a observat primul care este natura meta#oreiB trecerea de la un concept ce se aplic la o cate"orie conceptual sau la un obiect0 la un altul0 cu care se aseamn. +umarsais observ c Jseceta de cuvinteK a nscut meta#ora (J+es $ropesK). -eta#ora este0 dup ;iambattista 1ico (J.cien!a nuovaK)0 o modi#icare a temeliei lumii0 #iind de esen meta#i!ic. Dean ,aul 6ic5ter atribuie meta#ora J8nstrinrii de naturG (J1orsc5ule der 4est5etiPK)0 iar .c5le"el o privete ca pe un ornament al stilului poetic (J1orlesun" uber sc5one Literatur und XunstK). .imbolitii 8i propun s descopere prin meta#or o Jlume invi!ibilK0 dincolo de mo5orta lume a realului. Fnele cuvinte abstracte 8i au ori"inea 8n meta#ori!area unor concepte mai vec5i0 iar o e(plicaie etnolo"ic este dat de <ein! Werner 8n J+ie Frsprun"e der -etap5erK0 ca provenind din tabui!area unor concepte mai vec5i. 7uncia co"nitiv9#ilo!o#ic este susinut de )rte"a Q ;asset 8n JCele dou mari meta#ore ale #ilo!o#ieiKB #uncia psi5olo"ic vi!ea! cat5arsisul0 iar cea estetic #rumosul.3'

-eta#orele pot #iB 9 personi#icatoareB JCtrnul #luviu bate9n maluri = Luptnd s rup trupul "5eii = .ub care braele9i sunt prinseK (+. Ham#irescu0 J&arna pe +unreK)0 9 cosmolo"iceB J$u eti un cer de toamn #rumos i #r patK (Caudelaire0 JConvorbireK)0 9 uni#icatoareB Jplnsul auriu al unei steleK (4l. ,5ilippide0 J4ur sterpG)0 9 sineste!iceB J40 noir corset velu des mouc5es eclatantesK (6imbaud0 J1oQellesG). Lucian Cla"a distin"e0 8n J;ene!a meta#orei i sensul culturiiK0 meta#ore plastici!ante0 ce provin din domeniul lumii reale0 i meta#ore revelatorii0 sporind semni#icaia #aptelor 8n sineB J.oarele0 lacrima +omnului0 cade 8n mrile somnuluiG (J4s#init marinK). In ca!ul ima"inii artistice din poe!ia Melancolie comparaia apare prescurtat0 prin lipsa adverbului de comparaie (cu valoare de prepo!iie) ca a termenului lun acest mod reali!ndu9se concentrarea prin meta#or0 care con#er o e(presivitate sporit te(tului poetic. Conte(tul ne aiut s intuim primul termen al presupusei comparaii c5iar 8n absena lui0 ceea ce demonstrea! c0 8n 8nele"erea meta#orei0 nu putem #ace abstracie de suportul conte(tului. -eta#ora este o #i"ur de stil esenial0 8ntruct ea st la ba!a altor #i"uri0 cum suntB personi#icarea0 ale"oria0 metonimia0 sinecdoca0 epitetul. >.0.-. Metoni"ia 9R #r. meton9mie lat.0 "r. meton9mia Jrenumire0 8nlocuire a unui nume cu altulK: -etonimia i sinecdoca sunt dou #i"uri de stil #oarte asemntoare. In timp ce meta#ora red asemnrile e(terioare0 metonimia re#lect le"turile interne0 mai abstracte0 #iind un #el de meta#or eseniali!at. La ba!a lor st 8nlocuirea unui termen prin altul0 dar nu prin asemnare0 ca 8n ca!ul meta#orei0 ci pe ba!a urmtoarelor raporturiB ( contingene spaialeB clas (JsalK) = clas (Jde eleviK);

3'

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 3 93/.

9 contingene te"poraleB prn! (Jamia!K) = prn! (Jmasa de prn!K)0 or (J%0 de minuteK) = or (JlecieG); 9 redarea cauJei prin e)ectB J... &a. eu #ac ce #ac de mult0 = &arna viscolu9l ascult0 = Cren"ile9mi rupndu9le0 4pele9astupndu9le0 = $roienind crrile = Ni "onind cntrileK (adic psrile). (-i5ai :minescu0 ;evedere); J+urerea noastr surd i amarK ($udor 4r"5e!i0 5estament); ( redarea e)ectului prin cauJ B JCodrul clocoti de !"omot i de arme i de buciumK (armele i buciumul sunt cau!a !"omo!ului). (-i5ai :minescu0 %crisoarea )))); ( redarea operei prin nu"ele autoruluiB J4m admirat un Lri'orescu autenticK (8n loc de Jun tablou de ;ri"orescuK); ( redarea coninutului cu oEiectul care l conine B J:u la >oc0 = -ndra la >oc = Ni oala cur"e pe #ocK (oala 8n loc de coninutul ei); ( redarea produsului prin nu"ele locului de unde pro!ineB J4m lucrat o #a de mas de olandK; ( redarea )eno"enului psiFic prin nu"ele prii corpului i"plicate% J:ste un om cu capK (inteli"ent); ( redarea nu"elui unui lucru prin si"Eolul lui B J. dea piept cu ura"anul ridicat de semilunK (JsemilunaK ca simbol la &mperiului )toman) (-i5ai :minescu0 %crisoarea )))); ( redarea concretul prin aEstractB J.tul s9l vd cerind pe omul pur0 = 3emernicia9n purpuri i9n 5u!urK (nemernicia semni#ic aici oameni nemernici) (W. .5aPespeare0 %onetul LX4)). 9 legtura dintre aciune i reJultatul aciunii B traducere (Jaciunea de a traduceK) = traducere (Jte(t tradusK). -etonimia pstrea!0 ca i meta#ora0 o mare putere de plastici!areB J$u te lau!i c 4pusul 8nainte i s9a pus[G (-. :minescu); JLuna9i picur ar"intul = $remurndu91 pe #ereastr.G (). ;o"a). >.0.0. 2inecdoca In sinecdoc se substituieB ( @ntregul prin parteB JHvrli lui <ades suflete vite!e0 #r numrK (suflete 8n loc de oameni) O <omer0 )liada; ( Pluralul prin singularB JColiac cnta ioba'ul i9a lui lanuri de aramK (ioba'ul 8n loc de ioba'i) 9 -i5ai :minescu0 &pi'onii; J;omnul e nscut poetK (1asile 4lecsandri). ( 5Eiectul prin "aterialul din care este con)ecionat B JNi9acum0 btbai0 un fier i9un scutK (fier 8n loc de sabie) O ;. Cobuc0 "ecebal ctr popor. >.0.=. $ntiteJa 9R #r. antit(ese "r. antit(esis Jopo!iieK: 4ntite!a este #i"ura de stil derivat dintr9un procedeu de "ndire care const 8n asocierea sau opo!iia a dou cuvinte0 e(presii0 idei0 ima"ini0 situaii sau noiuni cu sens contrar cu scopul de a se evidenia reciprocB JCci voi murind 8n sn"e0 ei pot s #ie mariK (-i5ai :minescu0 .mprat i proletar); J1reme trece0 vreme vine0 = $oate9s vec5i i nou toate; = Ce e ru i ce e bine = $u te9ntreab i socoate...G (-. :minescu); Jbun i ru0 sceptic i cucernic0 milos i crud0 temerar i #ricosK (4. 1la5u). 4ntite!a poate s apar la nivelul celei mai mici uniti poetice (versul)0 la nivelul unei #ra!e sau la nivelul unei opere 8ntre"i ( .n'er i demon; 4enere i Madon; %crisoarea )))). >.0.>. +iperEola 9R #r. (9perbole "r. (9perbole /(9per Jpeste0 deasupraK0 ballein Ja aruncaK: <iperbola este o meta#or la care trans#erul denumirii are drept consecin intensi#icarea ima"inii prin mrirea sau micorarea e(a"erat a trsturilor unei #iine0 ale unui lucru0 #enomen sau eveniment0 pentru a9i impresiona pe cititori. <iperbola este #olosit 8n limba>ul curent0 prin crearea unor termeni 00ce su"erea! e(a"erarea po!itiv sau ne"ativB Jun uriaK0 pentru un om

8nalt0 Jun pi"meuK0 pentru un om scund. +up +emetrios0 5iperbola0 ca proces de "ndire0 se reali!ea!B 9 prin asemnare0 8nrudindu9se cu comparaiaB J#u"e ca vntulK0 J8n "ru spicul ct cocouK ($. 4r"5e!i); 9 prin e(cesB Jmai alb ca !padaK; 9 prin imposibilitateB J8i spri>in capul de cer. In #uncie de partea de vorbire prin care se e(prim0 ;5. *. +ra"omirescu le clasi#ic ast#elB a). (iperbola verbal reali!at de re"ul prin meta#orB JCtrnii se supr c i cei tineri au 8nceput s !boare...K (4l. 1la5u); J7lcrile se 8nlau pn la cer.G (4l. 1la5u)0 verbul #iind asociat aici cu substantive i e(presia avnd sens adverbial; b). (iperbola adjectival* Jspiritele nenorocite sunt purtate #r repaos de su#larea vi>eliilor in#ernaleK (4l. )dobescu); c). (iperbola substantival* JCci se adunau p"nii roat = Ni9un om era reduta toatK (;. Cobuc); d) (iperbola perifrastic* J7rumoas ct eu nici nu pot = ) mai #rumoas s9mi socotK (;. Cobuc). In literatura romn0 o cunoscut 5iperbol este aceea din balada J,aa <assanG0 de ;eor"e Cobuc0 de #apt o 5iperbol "lobal0 cumulativ0 ce include su"estii 5iperbolice i meta#orice produse de mai multe e(presii literareB J.lbaticul vod e9n !ale i9n #ier = Ni !alele9i !uruie crunte0 = ;i"antic poart9o cupol pe #runte0 = Ni vorba9i e tunet0 rsu#letul "er0 = &ar barda din stn"a9i a>un"e la cer0 = Ni vod9i un "unte. >.=. Biguri de adresare 9de insisten: >.=./. &nterogaia poetic L retoric 9R #r. interro'ation lat. intero'atio J8ntrebareK: &ntero"aia poetic este #i"ura de stil constnd 8ntr9o 8ntrebare sau un ir de 8ntrebri adresate unui auditoriu din partea cruia nu se ateapt niciodat un rspuns0 deoarece acesta este sub8nelesB J%punei-mi ce-i dreptatea:K (-i5ai :minescu0 .mprat i proletar). &ntero"aia are rolul de a transpune poetic sentimentele puternice0 pasiunile0 dar mai ales indi"narea0 revoltaB J1oi suntei urmaii 6omei[ *ite ri i nite #ameni] = &9e ruine omenirii s v !ic vou oameni]...G (-. :minescu). In retoric0 intero"aia are rolul de a menine trea! atenia auditoriului. >.=.-. &n!ocaia 9R #r. invocation lat. invocatio Jc5emare0 ru"K: &nvocaia repre!int cererea de spri>in i ru"a poetului pentru ca divinitatea0 de obicei mu!a0 s9i de!vluie lucruri necunoscuteB J)0 vino iar] Cuvinte dulci inspir9mi] = ,rivirea ta asupra mea se plece0 = .ub ra!a ei m las a petrece = Ni cnturi nou smul"e9mi tu din lir9mi]K (-. :minescu0 J.unt ani la mi>locK). &nvocaia #olosit pentru interpretarea unui persina> ima"inat sau absent se numete invocaie retoricB JCnt0 !ei0 mnia ce9aprinse pe945il ,eleianulK (<omer0 )liada); JCum nu vii tu ?epe doamne /...0K (-i5ai :minescu0 %crisoarea )))). &nvocaia e(ist la D. -ilton0 8n J,aradisul pierdutK0 sau 8n J&erusalimul eliberatK de $. $asso0 8n J-essiadaK0 de 7. ;. XlopstocP. .ensul 5ieratic sau ma"ic dispare cnd invocaia este parodic0 precum 8n Jai"aniadaK lui &on Cudai9+eleanu. &nvocaia este retoric atunci cnd e adresat0 sub #orm de 8ntrebare0 a crei nuan se pierde pe parcurs0 unui persona> real sau ima"inarB JCum nu vii tu0 aepe +oamne0 ca punnd mna pe ei0 = .9i 8mpri 8n dou cete0 8n smintii i 8n miei0 = Ni 8n dou temnii lar"e cu de9a sila s9i aduni0 = . dai #oc la pucrie i la casa de nebuni]K ( -. :minescu0 J.crisoarea &&&K:.32

32

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a 0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 31%931'.

/0

>.=.0. &"precaia08 9R #r. imprecation lat. imprecatio JblestemK: :ste la ori"ine o practic ma"ic de invocare a unor #pturi male#ice supranaturale pentru pedepsirea cuiva care a 8nclcat promisiunile sau relaiile normale din comunitate. ,oeii romantici preiau din #olclor te5nica literar a imprecaiei i o trans#orm 8n #i"ur de stil #oarte e(presiv0 uneori de o virulen e(cesiv. &mprecaii memorabile scriu +imitrie Colintineanu0 8n J-i5nea i CabaK0 1asile 4lecsandri0 8n JCaba CloanaK0 i $udor 4r"5e!i0 8n JClestemeK. >.=.=. &n!ecti!a=. 7i"ur de stil care e(prim o atitudine violent sau in>urioas #a de o persoan sau un "rup de persoane0 8ntr9un limba> e(clamativ0 imperativ sau retoric. :ste #olosit de -i5ai :minescu 8n J.crisoarea &&&KB J,rea v9ai artat arama0 s#iind aceast ar0 = ,rea #curi neamul nostru de ruine i ocar 0= ,rea v9ai btut >oc de limb0 de strbuni i obicei0 = Ca s nu s9 arate9odat ce suntei 9 nite miei]K. ,rocedeul este preluat 8n secolul EE de "ruprile avan"ardiste0 pentru a contesta0 prin pro"ramele lor0 arta bur"5e!0 considerat 8nvec5it. 4par c5iar opere literare pe aceast tem0 de pild J,oemul invectivK0 de ;eo Co"!a. >.>. Bigurile de sunet >.>./. $literaia=/ 9R #r. alliteration 8n poe!ie0 o repetare 8n mod voit a unor consoane0 cu e#ecte de armonie i mu!icalitate: 4literaia este #i"ura de stil care const 8n repetarea unui sunet sau a unui "rup de sunete0 de obicei din rdcina cuvintelor0 cu e#ect eu#onic imitativ i e(presivB J 2rin vulturi vntul viu vuiaK. (;. Cobuc0 3unta Hamfirei). Fn e(emplu de aliteraie este poe!ia JClopoteleK a lui :d"ar 4llan ,oeB JClopote de9alarm0 clopote de aram] = Ce #antastice terori tulburarea lor proclam] = Ni9ntr9al nopii aspru vnt = Cu ce spaim ne9spimntK. In #uncie de consoana repetat0 aliteraia se numete 9 lambdacismB J) cal de val = ,este cavalK (&. Carbu); 9 mitacismB J-urmur "lasul mriiK0 9 iotacismB J*on #uit istum iudicium iudicii simile0 iudicesK (JDudectori0 aceast >udecat nu a semnat >udecatK0 Cicero). Cunoscute sunt0 8n literatura romn0 aliteraiile cu caracter onomatopeic din poe!ia lui ;eor"e CobucB J.lbatecul vod e9n !ale i9n #ier = Ni !alele9i !uruie crunteK. (J,aa <assanK)0 J,rin vulturi vntul viu vuia0 = 1run prin mai tnr cnd treceaK (J*unta Ham#ireiK) sau a lui -i5ai :minescuB J1>ind ca vi>elia i ca plesnetul de ploaieK (J.crisoarea &&&K:. 4literaia se reali!ea! i prin repetarea unor vocale0 cu e#ecte eu#onice0 susinnd ast#el anumite trsturi ale ima"inii poetice0 8ncadrabile 8n caracteristicile ei "eneraleB J4r"int e pe ape i aur e9n aerK (-i5ai :minescu)0 8n care e#ectele sonore ale vocalelor a i e0 de plutire lin0 dia#an0 completea! ima"inea nocturn0 luminescent0 sublunar0 creat de meta#orele Jar"intK i JaurK. >.>.-. 5no"atopeea=- 9R "r. onomatopoiia din onoma JnumeK0 i poiein Ja #aceK: )nomatopeea este #i"ura de stil care imit prin elementele sonore ale unui cuvnt0 anumite sunte din natur0 cu scopul de a da impresia de naturaleeB J*oi atunci am prlit9o la #u". &ar el0 ,vrrB Cu o scurttur 8n urma noastrK. (&. Crean"0 >mintiri din copilrie). 4ceasta su"erea! ima"inea auditiv a unei aciuni0 pe ba!a unor sunete imitative din alctuirea
33

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 3/. 0 <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 3/. 1 <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 3%. 2 <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 3%.

a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale

/1

cuvintelorB J<aid0 srii0 #lci0 ce s#ntul] = +ai cu toi tropotitura0 $ot mai scurt i trop] (;. Cobuc). .unt poei care au obinut armonii imitative prin e#ecte sonore onomatopeiceB ;. $op8rceanu0 8n poe!ia J+uelK (lupta dintre doi cocoi)B J+e ce v punei "5eara9n "t[ = . lase unul ct de c#t; L . dea i cellalt ceva 9 = :u ct de ct socot c9o da]K. In J-i5nea i CabaK0 +. Colintineanu obine o onomatopee poetic cu a>utorul ritmului dactilic ce su"erea! tropotul caluluiB J-i5nea 8ncalec0 calul su tropot0 = 7u"e ca vntul...K. 4l. -acedonsPi 8ncearc0 sub in#luena instrumentalismului0 s redea dan"tul clopotuluiB JFn an0 dnd d9ani0 lea"9an d9an0 d9 ani vani...K. >.>.0. $sonana=0 9R #r. assonance it. assonan,a dup lat. ad JlaG0 i sonare Ja sunaK: $sonana este o #i"ur de sunet le"at de rim; const 8n identitatea0 la #inalul versurilor0 numai a vocalelor sau a di#ton"ilor0 8ncepnd cu ultimul accent0 8n timp.ce sunetele urmtoare nu mai sunt coincidente0 crend ceea ce se numete rima imper#ectB J$oate psrile dorm0= *umai una n9are somnK. (L. Cla"a); J+oamne0 +oamne0 mult !ic +oamne0 = +umne!eu pare c doarmeK.
4L&$:64a&4 4.)*4*a4 :*F-:64a&4 6:,:$&a&4 (6:CF6:*a4) 4*47)64 :,&7)64 ,464L:L&.-FL .&*$4C$&C :,4*4+&,L)H4 C<&4.-FL :L&,.4 &*1:6.&F*:4 (4*4.$6)74) ,)L&,$)$)*FL &. B&G,3& 1E 2,NET repetarea unei consoane sau a unui "rup de consoane pentru e#ectul sonor al e(presiei repetarea unei vocale sau a unui "rup de vocale pentru e#ectul sonor al e(presiei &&. B&G,3& 1E C5N2T3,C6&E pre!entarea detaliat a #aptelor sau aspectelor0 constnd 8ntr9o 8niruire de termeni0 uneori con#erind un sens 5iperbolic #olosirea de mai multe ori a aceluiai cuvnt = cuvinte 8ntr9un enun pentru a 8ntri o idee repetarea unui cuvnt la 8nceputul mai multor versuri sau propo!iii din #ra! repetarea unui cuvnt la s#ritul mai multor versuri sau propo!iii din #ra! dispunere identic sau asemntoare a unor construcii sintactice identice repetarea unui cuvnt0 "rup de cuvinte la 8nceputul i la s#ritul unor uniti sintactice0 versuri. permutarea unor cuvinte cu sc5imbarea sensului elidarea unui cuvnt sub8neles0 enunat anterior sc5imbarea topicii normale a cuvintelor dintr9o propo!iie repetarea aceluiai cuvnt 8n #orme #le(ionare di#erite &&&. B&G,3& 1E $13E2$3E e(primarea spontan a unui puternic sentiment prin e(presii e(clamative sau inter>ecii0 printr9un enun a crui #uncie conativ este doar #ormal (persoana creia 8i este adresat nu este pre!ent) ru"minte adresat divinitii0 mu!ei0 unui erou0 pentru a cpta a>utor la re!olvarea unei probleme e(primarea spontan a dorinei de pedepsire a unei persoane0 J2rin vulturi vntul viu vuia$

Jtaie un cap taie dou taie nouzeci i nou$ 'cald aici cald afar cald pretutindeni$ '(e-un picior de plai (e-o 'ur de rai$ %e uita la lun %e-nc(ina la lun %e ru'a la lun...$ :(.B poe!ia Ni dac de -. :minescu )n soare de s-ar stin'e-n cer %-aprinde iari soare$ Fnii triesc ca s uite alii uit ca s poat tri.$ Cnd citea o carte cnd alta.$ 2orni luceafrul.$ limpe,i deprtri$ & stpnul fr margini peste marginile lumii$ ironicB 7 te-admir pro'enitur de ori'ine romanB$ pateticB 7 temporaB 7 moresB$ &u +n 'enunc(i spre tine caut* / 2rinte ornduie-mi crarea.$ Ista e jocul

:ECL4-4a&4 6:$)6&Cb

&*1)C4a&4 6:$)6&Cb &-,6:C4a&4

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 3%.

/2

(CL:.$:-FL) &*$:6);4a&4 6:$)6&Cb

#orm de invocare a unor #ore supranaturale 8n vederea unei aciuni destructive cu caracter punitiv (cu rol de pedeaps) enunul intero"ativ care #ormulea! o 8ntrebare ce implic rspunsul prin 8nsi #ormularea i coninutul ei0 ca un adevr incontestabil

>rde-l-ar foculB$ 4oi suntei urmaii ;omei: 3ite ri i nite fameni: / )-e ruine omenirii s v ,ic vou oameniB$ 9 cro"aticB flori albastre$ 9personi)icatorB mndrul +ntuneric$ 9 antitetic sau o<i"oronicB bul'ri flui,i$ 9 sincretic (corespunde #u!iunii percepiilor sen!oriale)B voce alb$ 9 apreciati!B om bun$ 9 depreciati!B om ru$ 9ornantB clreul sin'uratic$ 5recut-au anii ca nori lun'i pe esuri$ :(.B simbolul "eniului creator 8n Lucea#rul srcie lucie$ otrav dulce$ suferin tu dureros de dulce$ 2rimvara... sufl bruma din fereastr.$ :(.B 8n -ioria0 ideea morii iniiatice este e(primat ale"oric prin vi!iunea unei nuni de dimensiuni cosmice crap de neca,$ 4od-i un munte$ $ipuriB ( structural=re"atic @ vi!ea! construcia te(tului :(.B :pi"onii de -. :minescu este alctuit pe ba!a antite!ei 8ntre trecut i pre!ent ( puncti)or" @ cea redus la un vers0 sinta"m :(.B 5oate-s vec(i i nou toate$ $ipuriB ( e<plicit (in praesentia) @ meta#ora 8n care sunt pre!eni ambii termeniB lun tu

&*. B&G,3& 2EM$NT&CE 9T35P&:

:,&$:$FL

alturarea unui ad>ectiv0 adverb etc.0 pe ln" un substantiv pentru a9l 8n#rumusea sau sublinia o 8nsuire socotit ca esenial

C)-,464a&4 .&-C)LFL )E&-)6)*FL

aturarea a doi termeni cu scopul de a se releva trsturile asemntoare i de a se evidenia unul dintre termeni ima"ine sau un semn concret prin care sunt su"erate 8nsuirile caracteristice ale unor #enomene sau noiuni abstracte alturarea a doi termeni contradictorii din care re!ult o necrutoare ironie sau un dur adevr procedeu tipic prin care se atribuie #iinelor necuvnttoare0 lucrurilor0 elementelor naturii sau unor idei abstracte0 8nsuiri i mani#estri ale omului discurs constituit cu dublu sens0 unul literar i altul #i"urat care se las sub8neles

,:6.)*&7&C46:4 4L:;)6&4

<&,:6C)L4

*. B&G,3& 1E GDN1&3E A& 1E C5MP5Z&6&E e(a"erat mrire sau micorare a trsturilor unei #iine0 lucru0 #enomen0 8ntmplri

4*$&$:H4

opo!iia 8ntre dou cuvinte0 idei0 persona>e0 #apte0 termenii relie#ndu9se reciproc

#i"ur de stil prin care se trece de la semni#icaia obinuit a

/3

-:$47)64

unui cuvnt sau a unei e(presii la o alt semni#icaie pe care nu o poate avea dect 8n virtutea unei comparaii

stpn-a mrii$ N%oarele lacrima "omnului$ 2rimvara o pictur parfumat$ ( i"plicit (in aEsentia) @ meta#ora 8n care este pre!ent numai un termenB re'ina nopii$

K. 2T3,CT,3$ 5PE3E& L&TE3$3E


,rin structura operei literare 8nele"em alctuirea (ordinea0 #orma0 or"ani!area) ei din pri sau elemente constitutive a#late 8n relaii de interdependen unele cu altele i cu 8ntre"ul. +iscutnd despre structur0 inem seama de tem motiv subiect conflict moduri de e-punere elemente de compo,iie personaj fi'uri de stil elemente de pro,odie de sinta- poetic .a 8n #uncie de speci#icul "enurilor. 2tructura operei literare repre!int modul de alctuire0 de or"ani!are a elementelor componente ale unei opere literare. .e pot identi#ica secvene constitutive ale te(tului (situaie iniial0 situaie #inal etc.) i elemente constitutive ale mesa>uluiB te"; "oti!. Ca structur a discursului0 structura operei literare di#er 8n #uncie de cele trei "enuri0 epic0 liric i dramatic0 pstrnd totui i elemente comune (de e(emplu0 asemnri 8ntre opera epic i cea dramatic0 prin tipuri de persona>e0 momente ale subiectului0 tipuri de con#lict etc). &. C5N6&N,T A& B53M4 @N 5PE3$ L&TE3$34 ,roblema coninutului i a #ormei 8n opera de art 8n "eneral i 8n literatur 8n special a #ost pus 8n di#erite moduriB - unii filo,ofi i esteticieni au vorbit despre o identitate dintre coninut i formC - alii au afirmat separarea lor total i de predominana unuia dintre factoriC - alii au +ncercat o consiliere vorbind de unitatea lor dialectal. .e poate vorbi ast#el de dou cate"orii de #ilo!o#i i esteticieni ai teoriei arteiB *. Coninutitii +. ormalitii Inc din 4ntic5itate se pune 8n discuie termenii de coninut i de #orm 8n discutarea cate"oriei estetice a )ru"osului ca drept asociere ntre Eine i spiritual . ,laton ( 2'93 ' 8. <r.) 8n 2(aidros a#irma c Jfrumosul are la ba, transpariia ideii (coninut) prin sen,orial (#orma)K i 8mpreun cu 4ristotel introduce 8n discuia despre #rumos noiunea de J !ntregK0 punndu9se ast#el ba!ele esteticii or"anice. +e asemenea0 8n lucrarea 5imaios0 in#luenat de "ndirea pita"oric de esen estetic0 ,laton introduce conceptul de J matemati,area raporturilor esteticeK0 meninndu9se ast#el analao"ia dintre univers i om 8n dou direciiB corporal i su#letesc. ,latan se 8nscrie aladar0 8n seria #ilo!o#ilor i esteticienilor care pun sub semnul e"alului conceptele de coninut i #orm avnd la ba! ideea valorilor co"nitive. /. Coninutitii 9coninut R a conine; )r. contenu: Fnii esteticieni coninutiti 8l consider pe Platon primul din aceast serie. )sPar Wal!el 8l consider 8ns pe Plotin (2%39203 8.<r) ca #iind iniiatorul concptului coninutistB J frumuseea se ba,ea, pe eidon /idee0K0 iar #orma interioar Jendon eidonK (vi!iunea) este mai important dect plsmuirea artistic e(terioar. 4st#el0 frumosul se ba!ea! pe participarea la lo'os (raiunea e(primat prin cuvnt)0 provenit de la !ei. .unt constatate ast#el di#erene 8n conceptele de logos
<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a 0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 21.

(raiune)0 eidos (idee) i morphe (#orm). :idos9ul este de natur spiritual i se 8mbin cu intuitivul0 iar #orma e(terioar a #rumosului este determinat de #orma interioar (endon eidos).In perioada iluminismului en"le!0 $.$.C. 2Fa)tesEurU (1%'191'13) de!volt teoria lui ,laton #ormulnd un nou conceptB in,ard form (#orma intern). 4st#el #orma intern modelea! #orma e(terioar prin posedarea unui sim interior al simetriei i a te5nicii e(presiei. -ai tr!iu 2cFelling i 2cFopenFauer valori!ea! coninutul 8n estetica "erman prin ideile sensibile i triri interioareB Jvaloarea estetic a operei de art const +n coninutul ideal pe care-l relev K. La aceast direcie au aderat i romanticii secolului al E&E9lea. -. Bor"alitii 9 R )r. )or"e; lat. )or"a: 7ormalismul estetic se remarc prin recunoatereea valorilor #ormale 8nc din 4ntic5itatea elen0 cptnd e(presie 8n 6enatere0 i apoi prin scriitorii i artitii barocului. Coninutul prin natura lui este e(traestetic0 iar arta se mani#est doar prin #orm. +up perioada lui Pitagora0 pirmul 8ntemeietor al colii formalismul abstract a #ost +erEart (1''%912 1) ca adept al #ormei artisticeB Jfrumosul este un sistem de relaii formale K. 4cesta pretinde separarea net 8ntre coninut i #orm0 distin"nd e)ectele estetice ale )or"ei de cele ale coninutuluiB 9 frumuseea natural / artistic se re,um la anumite relaii formale de tonuri culori linii; 9 judecata estetic trebuie s ia +n considerare e-culsiv formaC - coninutul este un element e-traestetic. -ai tr!iu0 8n secolul al E&E9lea Zi""er"ann 3oEert (122 91232) a#irm c #orma i coninutul sunt #ore vii0 dar #rumosul rmne un comple- de raporturi vitale ale prilor. 4st#el valoarea estetic este separat de valoarea coninutuluiB J orice coninut dobndete o valoare estetic doar prin raporturile formaleK. 4ceast idee este preluat apoi de coala )or"alitilor i structuralitilor rui 8n #runte cu Lot"ann care vor pune accentul pe #orma dinamic a artei i literaturii. Ai; totui0 ntre coninut i )or" e<ist o unitate indistuctiEil 0 o unitate dialectal. Insui Platon arat aceast unitate dintre coninut i #orm. +egel i TF. BiscFer au propus de asemenea o dualitate dialectic. +egel distin"e net cele dou elemente0 considernd c ele constituie o sinte! unitar de contrarii inseparabile. :senial rmne 8ns ideea (coninutul)0 ea materiali!ndu9se 8n mod necesar 8ntr9o form sensibil. 1isc5er a#irm c J frumosul este o filo,ofie ascunsK0 iar Jarta ofer ideea +n forma unei apariii limitate K. 7rumosul devine ast#el o form e-presiv o e-presie devenit form o unitate a e-presiei i a armoniei . 4adar0 opera de art este unitatea dintre sensibilitatea nemi$locit (#orma) i cugetarea ideal (coninutul). .e distin" ast#el trei tipturi de relaii ale ideii cu #orma ei de e(primare artistic0 a 8ncorporrii ideii 8n #ormB -./. Bor"a si"Eolic (ideea aspir spre sublim)B raportul ideii #a de obiectivitate este ne"ativ; ea nu a "sit #orma potrivit0 ci doar aspir spre ea i se a#irm 8n c5ip sublim (piramidele); -.-. Bor"a clasic (+ncorporarea ideii - antropomorfism )B ideea se 8ncorporea! liber0 motiv pentru care arta e nevoit s recur" la antropomor#ism (sculptura vec5ilor "reci); -.0. Bor"a ro"antic (de!interes #a de #orm)B obiectul artei 8l constituie libera spiritualitate concret0 8n lumea interioar a su#letului. Titu Maiorescu; de asemenea0 8i e(pune concepia dialectic a celor dou concepte la JDunimeaK 8n 7 cercetare critic asupra poe,iei romneti de la JMNO unde este aratat condiiunea "aterial 9li"EaHul L )or"a: i ideal 9ideea e<pri"at L coninutul: a poeJiei 0 adic #orma (cuvntul) i #ondul (coninutul). Coninutul nu este o cu"etare e(clusiv intelectual0 ci Jo idee emoionalK. 4st#el0 #rumosul cuprinde idei mani#estate 8n materia sensibilB Jsculptura +i taie iedeea +n lemn sau +n piatr pictura i-o e-prim prin culori mu,ica rin sonuri... +ns cuvintele poe,iei sunt de re'ul numai un mijloc de comunicare +ntre poet i auditoriuK. ,oe!ia trebuie s detepte prin cuvintele ei ima"ini sensibile 8n #ante!ia autorului. &on Luca Caragiale considera opera de art Jca un ce i un cum un coninut i o form corelate ca dou laturi ale unui +ntre' +n permanent ec(ilibru K. MiFail 1rago"irescu continu ideea lui $itu -aiorescu a#irmnd c Jconinutul se reali,ea, prin fromK0 iar #orma acYioneaQL activ

//

asupra conYinutului0 ele #iind inseparabileB Jforma trebuie studiat +n funcie de fondK ea ne#iind altceva dect o Jprelun'ire a fondului +n materialul e-tern al formelor verbale K0 care la rndul ei prin re,onanele armonice0 in#luneea! asupra #ondului con#erindu9i #armec. Tudor *ianu arat unitatea or"anic dintre coninut i #orm are un simplu 8neles teoretic0 #iind produsul unei lucrri de anali!0 de Jcuvntul ce e-prim adevrulK. ,rin aceasta arat c opera este de talent0 de trire pasional sau de virtu!itateB J coninutul operei literare nu apare dect +n unitatea ei formal i aceasta nu se +ntre'ete dect folosind coninutul K. In principalele sale idei teoretice0 G. LuQacs se ba!ea! tot pe o unitate dialectic dintre coninut i #orm0 ca i TFeodor Lipps 8n studiul J&stetic. 2si(olo'ia frumosului i a arteiKB #orma este modul de e(isten a coninutului0 aprnd ast#el distincia dintre material i modelarea artistic. .e pune accent pe scoaterea coninutului operei din art din materialul tematic i #i(area lui 8ntr9o #orm prin care el devine coninut0 #iindc materialul nemodelat nu repre!int nicio valoare pentru opera de art0 el nedevenind un coninut al acesteia. -ie!ul este esena lucrurilor0 iar coa>a 8nveliul e(teriorB J 1orma estetic este +ntodeauna forma unui coninut determinat K #iindc Jarta repre,int modelarea unui material K0 iar Jprodusul artistic re,ult din prelucrarea materialuluiK. 4st#el0 coninutul i #orma determin caracterul 8ntre"ului0 niciuna nu este i!olat 8n stare pur0 ci ele sunt 8n relaie #uncional contiun. 7ondatorul a(iolo"iei moderne0 NiQolai +art"ann (1222913/0) propune 8n locul termenului de coninut pe acela de materie care poate primi prin modelare o #orm 8n #uncie de speci#icitatea materiei0 contribuind la determinarea #ormei. -ateria 8n sculptur impune ale"erea unei teme din partea sculptorului. -ateria 8n literatur o constituie caracterele i destinele umane. 4st#el sculptura nu poate modela ceea ce poate modela literatura. 7orma este 8ns ca o intuiie0 ca o e(presie ba!at pe ec5ilibru i armonie. ,e de alt parte K. Croce a#irm c cine separ intuiia de e(presie nu reuete niciodat s le le"e 8ntre ele0 #iindc materia asaltat i biruit de #orm d natere formei concrete. :l este ast#el adeptul #ormalitilor care va a#irma c J arta nu const +n coninutK0 adic 8n sentimentul care0 8n opera de art0 8i pierde0 impulsul ori"inar pentru a deveni o simpl stare su#leteasc. 5sQar PalJel arat poate cel mai bine opo!iia dintre -estalt i -ehalt; adic dintre coninut i con#i"uraie0 sau dintre orm i .toff; adic dintre #orm i material tematic. -aterialul tematic (motiv0 subiect0 idee) constituie masa de in#ormaii pe care creatorul le modelea! 8ntr9un coninut. 4cesta este e(terior i pree(ist operei. ,rin #orm 8ns se descoper e(presia coninutului0 iar rin coninut premisa #ormei. In spiritul a(iolo"iei0 KaFtin 8nele"e problemele coninutului i ale #ormei 8n strns le"tur cu problemele valorii cunoaterii i ale eticului0 artnd prin aceasta unitatea dialectic dintre conint i #orm. Coninutul este 8ntre" modelat0 avnd 8n sine o virtual semni#icaie co"nitiv i etic care se 8ntrupea! 8n #orm. 7orma este J&-presia atitudinilor a-iolo'ice active a autorului K0 pe cnd coninutul este Jrealitatea cunoaterii i a aciunii eticeK. Coninutul a #ost 8neles ca o sinte! de valori politice0 etice0 #ilo!o#ice0 co"nitive0 iar opera un produs social care 8i tra"e substana din a#ara ei (Ca5tin). &deile; senti"entele transmise prin oper despre un univers natural i social arat c arta este un produs social antropocentric (LuPacs)0 iar ideea este o intuiie primordial din ima"inar. Te"a i suEiectul #ac partre din structura i or"ani!area estetic a materialului. $otalitatea semni#icailor au un coninut latent0 actuali!at 8ntr9un conte(t socio9cultural. Coninutul este identi#icat cuB 9 lumea repre,entat +n opera literar; 9 cu repre,entarea +n sine cu ideile; 9 cu sentimentele artistului; 9 cu semnificaiile ideale ale operei; 9 cu structura sa a-iolo'ic /un dat al cunoaterii ca meterie substan0 ; 9 cu finalitile sale estetice. Bor"a a #ost 8neeas ca Jo structur de natur spiritual /form intern0 ca un mod de comunicare artistic specific care pentru a putea fi sesi,at obli' la trire /7. Pal,el0 dar i ca o inte'ritate dinamic i concret o e-perien social solidificat K ca drept produs al unei ordini sociale. 7orma a #ost 8neleas i ca o le"e #ormal a evoluiei speciilor0 "enurilor artei i a

/%

literaturii. 4st#el0 ter"enul de )or" a intrat n concuren cu cel de structur; #orma ca un cmp de posibiliti cu o structur verbal in#init semantic (opera aperta). 7orma este ast#el conceputB a o simpl aparen; ca o structur un mod de or'ani,are ; n comple- te(nic; un limbaj$ te(nici,at. 4st#el coninutul i #orma sunt separabile doar arbitrar sau convenional0 ca drept concepte corelative ce alctuiete unitatea indisolubil a operei 8n art.

&&. 5PE3$ L&TE3$34 C$ &NTEG3&T$TE 1&N$M&C4 )pera literar este 8neleas ca o structur unitar0 individuali!at0 ori"inal0 cu valori estetice i e(traestetice. :a se a#l la mi>locul dintre sen!orialitatea imediat i "ndirea ideal (ideea mani#estat 8n #orm sensibil). )pera este de asemnea J un obiect idealK (<usserl)0 Jo clas de trriri ale cititorilor asemntoare pn la un punct cu tririle autorului K (&. 4. 6ic5ards)0 este J o entitate fi,iolo'icK ce pune accentul pe coe!iunea interioar a 8ntre"ului i a indispensabilitii tuturor elementelorB nici un element al unei structuri nu poate fi +nlturat fr ca structura s nu sufere vreo transformare devenin astfel o nou structur . /. 5peraiile analitice ale receptrii operei literare )pera este un sistem de norme re#lectat parial 8n interpretrile numeroilor cititori0 iar #iecare lectur0 recitare... nu repre!int dect o 8ncecare0 mai mult sau mai puin i!butit i complet0 de a e!ita la acest sistem de norme. &on *lad relev unitatea i individualitatea operei literare0 care poate #i e(aminat0 decantat i recompus prin e(erciiu critic ar"umentat cu scopul de a releva sensurile estetice i de a arta straturile componente ale acesteia. .e pot distin"e ast#el patru operaii analitice ale unei opere literareB a. (rincipiul singularizrii (desprinderea obiectului estetic O Ji!olareaK lui); b. /escrierea obiectului estetic (observarea relaiilor interne dintre tot i prile componente); c. 0alorizarea obiectului estetic (receptarea estetic0 psi5olo"ic i raional); d. )tilizarea lui particular (di#erena = speci#icitatea operei literare). -. Ni!elele receptrii operei literare +e asemenea au #ost emise mai multe teori ale strati)icrii operei literare 0 ba!ate pe strati#icarea coninutului i a #ormei. +ac D. ,etresen identi#ic % straturi0 dac D. Xleiner identi#ic straturi0 &. 1ino"radov O 3 etape0 L. $imo#eev O etape0 am dori s ne oprim asupra 8mpririi lui 3o"an &ngarden0 care a#irm c opera ca produs #init al unei creaii are / straturiB *. .tratul fonetic (al #ormaiunilor #onetice ale limbii); +. .tratul semantic (semni#icaiile propo!iiilor din componena operei literare O semantica trans#ormaional); 1. .tratul aparenelor schematizate (persona>e = ima"ini poetice); 2. .tratul obiectelor reprezentate prin stri de lucruri pur intenionale (atitudine0 punct de vedere); 3. .tratul calitilor metafizice (contemplare prin sublim0 tra"ic0 teribil0 sacru... O atitudini estetice). .traturile se deosebesc 8ntre ele prin materialul caracteristic pentru #iecare 8n parte0 derivnd trsturile speci#ice pentru #iecare strat. ,rin rolul pe care 8l 8ndeplinete #iecare 8n parte dar i 8n construcia ei0 opera literar este o oper or"anic. 7iecare strat prin speci#icul lui devine vi!ibil 8n structura 8ntre"ului. 4st#el opera are un semn #onic0 are semni#icaie0 obiect semni#icat0 e(presie0 simbol. .e arat0 ast#el0 importana stratului #onetic0 a ritmului0 a tempou9lui0 a varietilor de ritm0 de melodie0 de timbru0 inerente #iecrui element #onematic0 a intonaiilor0 a

/'

cuvintelor cu o pondere semni#icativ mai mare 8n structura propo!iiei0 a coerenei tonale (pau!e lun"i dup cuvinte0 articularea ultimului cuvnt dinainte de pau!0 toate de#inind unul i acelai lucruB #enomenele #onetice din nivelul #onemetic al operei literare). ,rin interemediul acestora se obin e#ecte estetice pur melodice ale te(tului i repre!int caliti de simire i de atmos#er (trist melancolic vesel vi'uros romantic simbolic ). Cuvintele capt un nou 8neles0 o alt caracteristic melodic0 un alt timbru "rav0 solemn ca 8n poe!ia patriotic. 4st#el prin stratul #onematic se #ace le"tura or"anic cu stratul semantic ( plumb 9 simbolismul). M. MuQaro!sQU i 3. PelleQ pun accent pe 3 trepte ale aoperei literareB a. stratul sonor /eufonia ritmul metrul0C b. unitile semantice /studiul stilistic0C c. ima'inea i metafora care alctuiesc lumea poetic$. <enrQP -arPie^ic! pune 8ns accentul pe J e-istena unor formaiuni semantice superioareK n operB persona> literar0 #abul0 idee0 caliti estetice (tra"icul0 comicul). 4nali!a literar are ca atribuiuni descompunerea e-plicarea i corelaia straturilor. 4cestea 8i con#er speci#icitate0 unicitate0 e(isten0 dar i o multitudine de sensuri0 de microstructuri ( 7pera aperta Fmberto :co). $otui cea mai cunoscut strati#icare a operei literare este cea #cut de $drian Marino 8n 3 nivele0 dup o anali! sincronic i diacronic a conte(tului0 8n studiul su estetic0 social9istoric0 antropolo"ic0 stilistic i lieterarB -./. 2uEstructura O stadiul pre9#ormal care are patru straturiB a). stratul antropologic care poate #i relevat cu deosebire prin critica ar5etipal sau psi5analitic; b). stratul social-istoric care pune 8n eviden inte"rarea social i istoric a unei personaliti artistice; c). stratul biografic care evidenia! seria de momente creatoare ale vieii spirituale ale unei personaliti0 adic bio"ra#ia spiritual a scriitorului 8n opera literar; d). stratul proiectelor0 adic #a!a embrionar a proiectelor0 nucleul "erminativ 8n >urul cruia opera 8ncepe s se cristali!e!e prin idei. -.-. 2tructura O opera 8n sine ca unitate0 or"anicitate0 totalitate0 relaionare a prilor cu 8ntre"ul0 este irepetabil0 dar in#int variabil. -.0. 2uprastructura O 8mplinirea J#i!ionomiei opereiK ce cuprinde semni#icaiile estetice0 sensul unei lucrri i simbolurile. 7inalitatea anali!ei este a(iolo"ic prin desci#rarea sensurilor i a articulaiilor structurii. 4adar0 opera literar este o comple( structur cu cone(iuni inverse care se lea" de mediu. :a este o opera desc5is pein capacitatea ei de a da in#ormaii di#erite receptorilor di#erii printr9i multitudine de sensuri. .e poate vorbi de o structur real0 dar i de una ideal a operei literare0 8n #uncie de receptivitatea acesteia. )pera literar este un sistem de sisteme intra i e(trate(tuale 8n cadrul crorra relaiile dintre elemente sunt 8n continu i dinamic trans#ormare. &&&. 2T3,CT,3$ 5PE3E& L&TE3$3E EP&CE In accepia cea mai banal0 naraiunea 8nseamn narare a "ai multor 8ntmplri0 8ntr9o anumit succesiune. Intmplrile pot #i reale; aparinnd re)erentului; lumii noastre0 reale0 e(istente 8n a#ara te(tului0 i i"aginate; din s#era )iciunii; identi#icat cu lumea creat de te(t i reconstituit de cititor prin lectur. $eoria naraiunii0 numit naratologie; este relativ nou0 susinut de Acoala )or"alist rus prin C. $omaevsPi0 1. C. NPlovsPi0 1. &. ,ropp i alii. 2tructuralis"ul reia aproape toate ideile #ormalismului0 redndu9le 8n #orm proprie0 prin contribuia lui 6oland Cart5es0 4.9D. ;reimas0 ;erard ;enette. In aceste numeroase interpretri0 e(ist o anume varietate de termeni i de concepte0 dar ordonarea lor cea mai u!itat const 8n distincia dintre istorie i discurs (8n termenii naratolo"iei "enettiene). &storia0 numit i )aEul (8n #ormalismul rus)0 die"e!0 c5iar po!este i po!estire 9storU 8n teoria literar an"lo9sa(on)0 e(prim coninutul narativ al operei literare0 toate evenimentele reale sau #ictive relaionate 8n e(istena i des#urarea lor cau!al0 corespun!toare planurilor reale ale e(istenei. 1iscursul const 8n ordinea 8n care evenimentele sunt comunicate cititorului0 or"ani!area spaial i

/2

temporal a operei literare0 perspectiva narativ. &storia se re#er la o realitate anume sau la re#lectarea ei 8n plan #icional0 discursul este modul 8n care cititorul ia cunotin de cele petrecute0 8n care naratorul selectea!0 ierar5i!ea! i #ormulea! aspectele narate. +iscursul are un incipit (8nceput0 introducere)0 o #ormul sau o secven introductiv0 uneori "radat0 dar de obicei memorabil i de e#ect0 abrupt /in medias res0 care atra"e atenia cititorului0 cu sensuri implicate simbolic sau semni#icativ i 8n cuprinsul te(tului0 i un )inal (nu totdeauna coincident cu deJnod"#ntul:; care poate #i ncFis sau descFis; prin suspendarea aciunii. 8ntre aceste limite0 uneori simetrice sau corespondente simbolic0 discursul se structurea! 8n sec!ene epice (numite uneori i scene; cnd timpul #abulei i al discursului coincid:; alctuite din "oti!e; care pot #i dina"ice sau statice 9cu elipse evenimeniale0 suspendri ale ti"pului pentru re#lecii #ilo!o#ice0 morale0 estetice i pauJe descripti!e% descrieri de mediu0 orientare 8n spaiu0 portrete)0 dup modul 8n care naratorul accelerea!0 dilat sau 8ncetinete naraiunea. +e cele mai multe ori0 secvenele epice se or"ani!ea! 8ntr9un con)lict; care poate #i e<terior; 8ntre persona>e sau "rupuri de persona>e ori 8ntre persona> i mediu0 sau interior (psi5olo"ic)0 suprapus "o"entelor suEiectului; care sunt0 8n denumirea tradiional0 intriga (i!bucnirea con#lictului)0 punctul cul"inant (de ma(im tensiune con#lictual) i deJnod"#ntul (re!olvarea con#lictului) sau0 8n termenii lui ;reimas i Larivaille0 situaia iniial; trans)or"area (complicaia0 dinamica aciunii i #ora ec5ilibrant) i situaia )inal. 4pare ast#el o deosebire net 8ntre povestirea care povestete (discursul) i po!estirea po!estit (istoria0 #abula0 die"e!a)0 #iecare avnd o te"poralitate distinct0 uneori paralel0 alteori inter)eren. :(ist un ti"p al )aEulei (evenimenial)0 evident situat 8n planurile trecutului0 care se recuperea! prin ti"pul discursului (timpul narativ)0 oscilaiile permanente 8ntre aceste linii temporale de#inind ceea ce se numete narati!itate; $impul #abulei este unidi"ensional; cronoliniar0 irepetabil i irecuperabil0 re!ultat din succesiunea evenimentelor narative0 din datele realului 8nlnuite 8n des#urarea lor temporal. $impul discursului are repre!entarea cea mai diversi#icat0 #iind pluridi"ensional; manipulnd cu uurin datele realului sau ale verosimilului0 putnd #i uni!ersalLcos"ic; "itic; istoric; indi!idual; psiFologic; cronoliniar sau relati!; 8n care poate e(ista micare pe a(a timpului0 8nainte sau 8napoi0 sau c5iar trans"resarea planurilor temporale. &denti#icarea tipolo"iei acestuia constituie0 8n anali!a literar0 surse ale pro#un!imii interpretative0 te"a te"poralitii #iind una #undamental a literaturii universale. :(ist mai multe planuri temporale0 un ti"p al autorului; unu] al naratorului sau cFiar al personaHelor ce primesc #uncii narative0 ansamblu care modi#ic uneori dimensiunile temporale0 le 8ncetinete sau le accelerea!0 produce 8ntoarceri 8n timp0 arunc priviri 8napoi 9analepse: sau anticipea! des#urarea narativ (proleps)0 procednd i la reluriale #aptelor0 multiplicnd planurile temporale ale naraiunii. 8n pro!a modern0 8n special 8n romanul ba!at pe )lu<ul contiinei sau pe "e"oria in!oluntar (la -arcel ,roust0 8n romanul N n cutarea ti"pului pierdutX; sau la Camil ,etrescu0 8n JFltima noapte de dra"oste0 8ntia noapte de r!boiG)0 acronia tinde s devin dimensiunea temporal dominant. Fmberto :co identi#ic i un ti"p Jero al discursului; urmat de momente temporale succesive ($10 $2 etc)0 unele coincidente cu timpul #abulei0 altele independente. 8n #ine0 sunt i lucrri teoretice care menionea! un ti"p intern al lecturii i unul e(tern al cititorului; relevant pentru dispo!iia de receptare sau interpretativ 8n care se aa! acest #actor important 8n rndul instanelor narative. / $ddenda ,"Eerto Eco; 1331 J,entru a 8nele"e mai bine nu numai mecanismul acestui proces abstractiv0 dar i dinamica acestor 8ntrebri0 trebuie s relum vec5ea opo!iie #ormulat de #ormalitii rui 8ntre #abul i intri". 7abula este sc5ema #undamental a naraiunii0 lo"ica aciunii i sinta(a persona>elor0 cursul evenimentelor ordonat din punct de vedere temporal. ,oate c5iar s nu #ie o secven de aciuni umane i poate s se re#ere la o serie de evenimente care privesc obiecte ne8nsu#leite sau
<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X)-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200'0 p. 1/291/3.
/

/3

c5iar idei. 8n sc5imb0 intri"a este povestea aa cum este povestit0 de #apt aa cum apare 8n supra#ee0 cu dislocrile ei temporale0 cu salturile 8nainte i 8napoi (adic anticipri i #las59bacP9 uri)0 descrieri0 di"resiuni0 re#lecii a#late 8ntre parante!e. 8ntr9un te(t narativ0 intri"a se identi#ic cu structurile discursiveK. Pol)gang OaUser; 13 2 JCnd redm R coninutul S unei opere narative0 al unei piese de teatru0 al unui roman0 al unei balade0 redarea este mai scurt dect opera 8nsi. 4rtarea coninutului 8i 8ndreapt atenia unilateral asupra des#urrii evenimentelor i e(tra"e din toate prile operei0 din descrieri0 convorbiri0 re#lecii etc0 i anume ca relatare0 numai ceea ce este important0pentru structura aciunii. L...M +ac 8ncercm s 8mpin"em des#urarea aciunii pn la cea mai mare conci!ie cu putin0 la pura sa sc5em0 obinem tocmai ceea ce tiina literaturii obinuiete s numeasc 74CFL4 unei opereK. ,"Eerto Eco; 133' J,ovestea lui Flise0 #ie aceea relatat de <omer0 #ie aceea reconstruit de DoQce0 le era probabil cunoscut "recilor i 8nainte de a #i #ost scris 5diseea. Flise prsete $roia 8n #lcri i se pierde cu tovarii si pe mare. 8ntlnete seminii ciudate i montri 8nspimnttori0 Lestri"oni0 Ciclopi0 Loto#a"i0 coboar 8n in#ern0 scap de .irene0 i pn la urm devine pri!onierul nim#ei Calipso. 8n momentul acela !eii decid s9i 8nlesneasc 8ntoarcerea 8n patrie. Calipso este convins s91 elibere!e pe Flise0 care pleac din nou pe mare0 nau#ra"ia! la 7eaci i9i povestete lui 4lcinou peripeiile lui. 4poi vslete ctre &t5aca0 unde9i 8nvin"e pe ,eitori i se reunete cu ,enelopa. 7abula0 prin urmare0 decur"e 8n mod linear0 de la un moment iniial $0 ctre un moment #inal $(. Ins subiectul 5diseii e #oarte di#erit. 5diseea 8ncepe in "edia res; 8ntr9un moment $00 cnd acea voce pe care o numim <omer 8ncepe s vorbeasc. ,utem s identi#icm acel moment cu !iua 8n care0 potrivit tradiiei0 <omer i9a 8nceput cntarea lui0 sau cu momentul 8n care 8ncepem noi s citim. 8n orice ca!0 subiectul 8ncepe la momentul $ ls atunci cnd Flise este de>a pri!onier la Calipso0 scap de capcanele ei amoroase0 nau#ra"ia! la 7eaci i numai din momentul sta (pe care91 vom numi $ 2 i care corespunde cntului al optulea) 8i povestete istoria. ,ovestea se reia de la muli ani 8n urm ($ 3) i pentru prima oar cititorul a#l despre #eluritele aventuri ale eroului su. 4ceast analeps durea! o bun parte din poem i numai 8n cntul al treispre!ecelea ne readuce la timpul 8n care a>unsesem 8n cntul al optulea. Flise vslete ctre &t5aca0 unde 8i va 8nc5eia isprvileK. $drian Marino; 13'3 JCteva disocieri ale raportului timp istoric/ epic sunt de natur s preci!e!e i mai amnunit aceste complicate trans#ormri determinate de urmtoarea situaie #undamentalB timpul istoric este concret0 dat0 Rpro#anS; cel epic este supraistoric0 inventat0 cu a#initi RmiticeS0 intemporale. +e unde o mare autonomie0 libertate i capacitate de trans#ormare a timpului istoric0 a crui soart #inal este de #apt abolirea0 anularea0 suspendarea. +eosebit de evidente sunt0 mai ales0 urmtoarele di#erenieriB timpul istoric este cronolo"ic0 deci ireversibil i irepetabil; limitat0 deci de durat #i(0 bine preci!at. $impul epic 8i poate 8n"dui numeroase liceneB anticiparea0 sub di#erite #orme de preavi! (titluri0 prolo"uri narative0 interpolri e(plicative) i recuperarea prin rememorare; contracia i dilatarea (ani 8ntr9un sin"ur vers0 cteva !ile 8n lun"i poeme); lips de durat #i(0 8ntrerupere sau reluare ad li(itum 8n interiorul unei cronolo"ii pur interioare (observaii #cute 8nc din 6enatere); repetarea i omnipre!ena (mai multe aciuni 8n acelai timp0 8n di#erite locuri). +e unde se poate deduce uor (contrar unor a#irmaii) c dimensiunea temporal a istoriei este unidimensional0 8n timp ce dimensiunea epicului este pluridimensional. &storia este linear. 4ciunea epic este sau poate #i paralel0 simultan0 bi9 sau tri#urcat etcK. J:venimentul istoric se 8n#iea! "lobal0 unitar0 R slbatic S. .pontaneitatea i brutalitatea sa nud dau contiinei literare impresia Ranar5ieiS0 inva!iei i totalitii copleitoare. *araiunea introduce 8n #lu(ul evenimentelor se"mentarea0 #ra"mentarea0 i!olarea unor secvene. .e numete secven epic un #apt bine delimitat de alt #apt. +e unde apariia nu numai a episoadelor i micro9povestirilor0 dar i a unitilor narative i a motivelor (cele mai mici pri independente compo!abile ale naraiunii)0 uniti epice ireductibile0 care nu mai pot #i divi!ateK.

%0

/. *iJiune narati! L &nstanele narati!e .peci#icitatea producerii te(tului0 a scriiturii0 este direct determinat de "enul literar 8n care aceasta se mani#est. :picul este considerat un gen originar; pentru c a aprut cel dinti0 sub #orma miturilor i a poemelor epopeice0 8ntietate absolut pe care teoria modern a literaturii o acreditea! tot mai insistent. Literatura apare0 aadar0 iniial sub #orm epic0 din dorina de Ja spuneK Ja povestiK Ja naraK modul principal de comunicare0 prin care se recuperea! #aptele trecutului0 #iind naraiunea; e(primat att sub #orm ditirambic0 8n versuri0 supus re"ulilor metrice ale poe!iei0 ct i 8n pro!0 8ntr9o #orm mai apropiat de vorbirea comun0 eliberat de ri"orile e(primrii ritmice. +e alt#el0 denumirea de proJ vine din termenul latinesc prosa; 8nsemnnd Jdiscurs care 8naintea! 8n linie dreaptK (lat. prosus - J8nainteK)0 deci #r prea multe complicaii i popasuri stilistice0 trstur meninut pn 8n vremurile moderne (la Cal!ac0 de pild0 rndul dintr9o carte este o o"lind purtat de9a lun"ul unui drum). ,otrivit lui 6oland Cart5es0 pro!a denumete Jun discurs minim0 care ve5iculea! 8n modul cel mai economic "ndireaK. In s#era cea mai cuprin!toare0 pro!a se poate clasi#ica 8n #uncie de modaliti distinctive de reali!areB 9 oratoric (discurs0 alocuiune); ( "e"orialistic (autobio"ra#ie0 amintiri0 memorii0 >urnal etc); ( re)le<i! (discurs #ilo!o#ic0 eseu0 literatur "nomic); ( artistic (le"end0 basm0 sc5i0 nuvel0 roman etc)0 asupra creia vom insista 8n rndurile urmtoare0 de#inind i ilustrnd principalele concepte ale naratolo"iei. 4pariia povestirii presupune un autor; perceput la 8nceput ca autor aEstract; i"personal; simplu declanator al scenariului epic0 pornit dintr9un nucleu epic; dintr9o nt#"plare(pecete; ori"inar0 la care particip un personaH divin sau eroic. -itul se 8nscrie per#ect 8n aceast cate"orie narativ0 care instituie triada epic cea mai simplB autor; nt#"plare; asculttor. 7iind o Jistorie sacrK ce povestete o 8ntmplare a 8nceputurilor0 re#eritoare la creaia lumii0 mitul comunic un adevr absolut0 ce nu poate #i pus la 8ndoial. *ocea auctorial se con#und aici cu !ocea narati!; intrinsec de #apt scenariului epic. :ste 8nsi vocea creatorului0 pentru c mai tr!iu0 cnd mitul se de!volt 8n scenarii epice mai ample0 8n ca!ul marilor epopei de pild0 autorul0 contient de acest adevr0 trans#er sarcina narativ tot unui persona> divinB JCnt0 !ei0 mnia ce9aprinse pe945il ,eleianulK0 !ice 8nsui <omer0 8n primul vers al N&liadei. $reptat0 mitul0 care este naraiune ncFis; comunicnd un adevr o dat pentru totdeauna0 devine istorie0 se diluea! ca intensitate i concentrare epic0 dobndete e(tensie i descFidere narati!; invenie epic. &n aceste condiii0 multiplicarea planurilor narative i a persona>elor solicit substituirea autorului cu un narator; uneori cu mai muli naratori0 care se adresea! unui cititor = asculttor (considerat din principiu #ictiv0 numit i naratar:; completndu9se ast#el i diversi#icndu9se instanele narati!e. =I ,rincipalele instane narative sunt autorul; naratorul; personaHul i cititorul (8n operele literare orale0 asculttorul)0 8ntre care0 8n des#urarea naraiunii0 se stabilesc relaii mai mult sau mai puin complicate i e(presive. $utorul concret este persoana care scrie o carte0 redactea! o pies de teatru0 un eseu0 aprnd adeseori0 8n romanul realist0 ca autor aEstract; ca o !oce o"nipreJent i o"nipotent n te<t. 4utorul se a#l 8n a#ara te(tului; el are vi!iunea de ansamblu asupra coninutului0 concepe mesa>ul0 este un "etteur en scene (re"i!or)0 ale"nd modalitile de a opera cu te5nicile narative0 cu naratorul i persona>ele. PersonaHul este cel ce >oac rolul ima"inat de autor0 participnd la evenimente0 8n timp ce naratorul; iposta!a literar a autorului real0 le J8nre"istrea!K0 le red0 descrie persona>e i spaii narative0 e(plic sensul evenimentelor. )bservaia lui se traduce printr9un discurs narati!; care 8l implic prin perspecti!a pe care o are asupra evenimentelor. *aratorul este o voce creia autorul 8i desemnea! rolul de a nara0 de a povesti #aptele0 de a descrie locurile i persona>ele dintr9o oper literar epic. :ste o !oce auctorial cu un anumit "rad de autonomie0 care se traduce printr9o relaie semni#icativ 8ntre autor i narator. :(ist un
<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. /0.
%

%1

narator o"niscient; care povestete de obicei la persoana a treia0 caracteristic proJei oEiecti!e; tradiionale0 independent de autor i de persona>0 cruia autorul 8i con#er de #apt o independen narativ total (naratorul ? persona>ul). .ituaia de ma(im omniscien se mani#est 8n romanul de tip bal!acian0 8n care autorul dobndete iposta!a unui de"iurg al lu"ii i"aginare pe care o creea!. Fneori naratorul0 c5iar e(primndu9se la persoana a treia0 8i pierde calitatea de omniscien0 prin preluarea #unciei narative de ctre un persona> prin vi!iunea cruia se #iltrea! #aptele0 aa9numita )ocaliJare epic. :ste persona>ul raisonneur; Nre)lector; care selectea! i interpretea!0 8n mod subiectiv0 #aptele pe care le pre!int. .e impun totui cteva nuanriB povestitorul presupune o audien0 8n timp ce naratorul reia #irul #aptelor doar pentru cititor. *aratorii din N+anu $ncueiX sunt i povestitori 8n acelai timp0 pentru c ei se a#l 8n #aa unui auditoriu0 se con#runt mereu cu reacia publiculuiB Lia .alomia0 comisul &oni0 orbul srac #ac parte dintr9o "alerie de persona>e ce re#ac trecutul prin intermediul naraiunii. Naratorul poate #i i i"personalG el nu povestete dect pentru cel care urmrete #irul aciuniiB 8n acest ca!0 se identi#ic0 8n mod concret0 cu scriitorul. *aratorul poate cunoate mai mult dect autorul0 la #el de mult ca acesta sau mai puin. :l poate s de!vluie ceea ce tie sau pre!int "rade di#erite de comunicare0 mintea lui #iind uneori impenetrabil pentru autor. ,ersona>ele pot 8ndeplini #uncia de naratori sau evoluea! la o distan apreciabil de autor. ,ro!a modern tinde s reduc omnisciena naratorului0 suspectat de inautenticitate. Cnd naratorul se e(prim la persoana 8nti (uneori c5iar la persoana a doua)0 8n acest ca! po!estirea #iind suEiecti!; tinde s se reali!e!e o e"alitate co"nitiv 8ntre narator i persona> (naratorul @ persona>ul)0 speci#ic mai ales pro!ei moderne0 producndu9se o trecere de la epica obiectiv la cea subiectiv. 4ici naratorul0 implicat ca persona> 9narator(personaH; narator("artor; narator("esager; narator(con)ident etc)0 nu tie mai mult dect acesta0 transpunnd cunoaterea realitii 8n planul subiectiv0 al intenselor triri interioare. Naraiunea i dialogul din pro!a tradiional sunt 8nlocuite cu "onologul; care implic modaliti narative ale pro!ei moderne0 "e"oria in!oluntar i )lu<ul contiinei. In noul roman #rance!0 naratorul se situea! 8n antite! total cu cel omniscient0 a>un"nd s tie c5iar mai puin dect persona>ul (narator A persona>). 6aportul dintre narator i persona> creea! !iJiunea sau perspecti!a narati!; denumit 8n unele tratate de teorie literar i !iJiunea Ndindrt (pentru naratorul omniscient)0 N "preun cu (pentru e"alitatea dintre narator i persona>) i !iJiunea Ndin a)ar; 8n care naratorul tie mai puin dect persona>ul0 rmnnd 8n iposta!a de simplu martor. Camil ,etrescu este adeptul declarat al autenticitii 8n literatur0 concept e(plicat cu su#iciente detalii 8n pre!entarea universului artistic al scriitorului. +e aceea0 el ale"e povestirea la persoana 8nti0 consemnnd numai e(periena direct a persona>ului9narator. -ai mult0 8n NPatul lui Procust; prin #olosirea Hurnalului(colaH i a con)esiunii directe; el multiplic vocile auctoriale la patru0 e"ale cu numrul persona>elor care se mani#est narativ 8n roman. In acest #el0 el se apropie de e(periene 8ndr!nee 8n romanul secolului EE0 ca0 de e(emplu0 8n N*alurile 1ir"iniei Wool#0 8n care e(ist ase voci narative. +e partea cealalt a te(tului se a#l cititorul; care0 la rndul lui0 este aEstract (Fmberto :co 8l numete Cititor; Model; ideal; cel pe care tinde autorul s i91 #orme!e pentru a 8nele"e sensurile depline ale operei)0 concret i )icti! (denumit i naratar:. ' $ddenda ,"Eerto Eco; 133' J+ar ar #i banal s presupunem c pentru a citi o carte de #iciune trebuie procedat potrivit simului comun. L....M ,rivitor la asta trebuie s m re#er la dou concepte pe care le am de>a 8n discuie 8n crile mele precedenteB e vorba de cuplul Cititor .-odel i 4utor -odel. Cititorul -odel al unei povestiri nu este Cititorul :mpiric. Cititorul empiric suntem noi0 acetia0 eu0 dumneavoastr0 oricine altcineva0 atunci cnd citim un te(t. Cititorul empiric poate
<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. /39/ .
'

%2

citi 8n multe #eluri i nu e(ist nici o le"e care s9i impun cum anume s citeasc0 pentru c adesea #olosete te(tul ca pe un ambala> pentru propriile sale pasiuni0 care pot veni din interiorul te(tului sau pe care te(tul i le poate strni 8n mod 8ntmpltor. L...M ,e acest tip de spectator (sau de cititor al unei cri) 8l numesc eu Cititor -odel 9 un cititor9 tip pe care te(tul nu numai c91 prevede ca pe un colaborator0 dar pe care i caut s91 cree!e. +ac un te(t 8ncepe cu R 4 #ost odat S0 el lansea! un semnal ce imediat 8i selecionea! propriu9i cititor model0 care ar trebui s #ie un copil sau cineva dispus s accepte o poveste ce trece dincolo de 8nelesul obinuitK. $drian Marino; 13'3 J,rimul i cel mai vec5i scenariu epic aparine mitului R istorie adevrat S0 sacr0 relatare a unui eveniment svrit 8n timp primordial0 #abulos0 al R8nceputurilorS0 de ctre #iine supranaturale. -itul povestete ce s9a 8ntmplat ab ori'ine 8nceputul unei e(istene0 RcreaiaS. +e unde i caracterul indiscutabil0 absolut0 al adevrului miticB R 4a era pe vremea aceea S0 cum spun i basmele noastre cu R a #ost odat ca niciodat S. -itul este povestea unui adevr ancestral0 #abulos0 irepetabil0 8n care trebuie s cre!i0 8ntruct constituie o revelaie0 de!vluirea unei realiti eseniale. In aceast cate"orie epic #undamental intrB 8ntrea"a mitolo"ie0 le"endele0 totalitatea istoriilor sacre despre !ei0 semi!ei0 eroi0 #iine le"endare0 teo"oniile0 "enealo"iile !eilor0 imnurile bio"ra#ice adresate eroilorK. Pol)gang OaUser; 13 2 J$e5nica artei narative este derivat din situaia primar a narriiB #aptul c e(ist un trecut0 care este povestit0 c e(ist un public0 cruia i se povestete0 i c e(ist un povestitor0 care mi>locete oarecum 8ntre cei doi. ,rintr9un arti#iciu te5nic0 aceast situaie primar poate #i concreti!at i accentuatB dac autorul mai introduce i alt povestitor0 8n "ura cruia pune povestirea. $ocmai povestirea0 9 din a crei denumire ne i dm seama c acest "en scoate 8n eviden 8n modul cel mai pre"nant situaia primar a narrii0 9 s9a #olosit 8ntotdeauna0 cu predilecie0 de povestitorul introdus de autor. :ste cunoscut0 de pild0 o ast#el de de"5i!are din 1eca"eronul lui Coccaccio; de aici a #ost preluat 8n multe alte cule"eri (C5aucerB CanterEurU TalesG -ar"areta de 1aloisB +epta"aronG ;iambattista CasileB Penta"erone etc); de la 8nceputul secolului al E1&&l9lea a mai intervenit i e(emplul celor /../ de nopi; traduse atunci pentru prima dat0 8n limba #rance!0 de ctre ;allandK. /./. $utorul :ste persoana care scrie o oper literar0 Jcel care e(ist sau a e(istat 8n carne i oase0 8n lumea noastrG (Z. 6euter). 4utorul se a#l 8n a#ara te(tului0 avnd vi!iunea de ansamblu asupra mesa>ului artistic. :l concepe structura i coninutul operei literare0 stabilete eul liric sau naratorul0 ale"e modalitile de e(punere i persona>ele. La cellalt pol al comunicrii0 naratorului 8i corespunde0 8n mod simetric0 cititorul. In teoria literar se #ace i distincia 8ntre autorul concret i autorul abstract i0 respectiv0 cititor concret i cititor absent. 2 /.-. Naratorul :ste persoana (uneori numai vocea) creia autorul 8i d rolul de a. povesti 8ntr9o oper epic. 8n #uncie de relaia acestuia cu persona>ul0 e(ist moduri de a vedea cele relatate0 trei tipuri de vi!iune narativB \ naratorul tie mai mult dect persona>ul (narator ? persona>)0 tie tot i vede tot0 este adic omniscient; naraiunea este redat0 8n aceast situaie0 la persoana a treia; vi!iunea dindrt (#ocali!are !ero); \ naratorul tie tot att ct tie i persona>ul (narator @ persona>); el nu poate "si o e(plicaie pentru evenimente 8nainte ca persona>ul 8nsui s o "seasc; naraiunea este de re"ul la persoana 8nti0 #uncia de povestitor prelund9o un persona>9narator; vi!iunea "preun cu (#ocali!are intern);
<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a 0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 21.
2

%3

\ naratorul tie mai puin dect persona>ul (narator A persona>). :l narea! numai ceea ce vede i aude0 dar nu poate ptrunde 8n contiina niciunuia dintre persona>e; vi!iunea din a)ar (#ocali!are e(tern). 3 /.0. 3elaia dintre narator; autor i personaH Intre persona> i narator se pot stabili trei tipuri de vi!iune narativB /.0./. Naratorul ? personaH (vi!iune din JspateG). *aratorul tie 8nai mult dect persona>ul0 este o"niscient; poate ptrunde 8n minile persona>elor0 red reaciile acestora0 poate observa simultan mai multe evenimente. 4ceast situaie se 8ntlnete 8n romanul de tip obiectiv. /.0.-. Naratorul T personaHul (vi!iune J8mpreun cuG). In aceast situaie0 speci#ic de re"ul romanului subiectiv0 naratorul tie tot att ct persona>ele; el nu poate "si o e(plicaie pentru evenimente 8nainte ca persona>ele 8nsele s o "seasc. *aratorul poate #olosi unul sau mai multe persona>e0 identi#icndu9se cu privirea acestora. *araiunea poate #i la persoana 8nti sau a treia. In acest ca!0 ele devin personaHe(re)lector. /.0.0. Narator A personaH (vi!iune din Ja#arG). *aratorul tie mai puin dect oricare dintre persona>e. :l scrie numai ceea ce vede i aude0 dar nu poate ptrunde 8n contiina nici unuia dintre ele. -. Perspecti!a narati! -./. Te"a O aspecte "enerale trans#i"urate artistic ,roblema care re#lect un aspect dintre cele mai "enerale ale realitii #icionale0 surprins artistic 8n opera literar constituie te"a acesteia. /ragostea, natura, patriotismul, lupta de eliberare naional i social, geniul, destinul, rzboiul i altele sunt teme importante ale literaturii romne i universale0 corespun!nd problemelor #undamentale ale omului i societii. 7aptul c temele ma>ore ale literaturii re#lect problemele cele mai pro#und i mai "eneral umane dovedete c 8n centrul creaiei literare se a#l o"ul. 4ceeai tem este di#erit tratat de scriitori. In #uncie de epoca 8n care triesc0 de "enul i specia 8n cadrul crora creea! i 8n primul rnd0 de personalitatea artistic a #iecruia. +e e(emplu te"a patriotis"ului apare 8n opere att de deosebite 8ntre ele cum sunt 4laicu-4od de 4l. +avila i 7 or din au'ust de -arin ,reda; te"a naturii 8n /4ar de ;. Cobuc i ;apsodii de toamn de ;. $oprceanu; te"a "orii 8n Mioria i Mai am un sin'ur dor. -.-. Moti!ul .ubordonat temei0 "oti!ul repre!int o situaie cu caracter de "eneralitate0 un persona>0 un obiect sau un numr simbolic ori o ma(im sau #ormul care se repet 8n momente variate ale aceleiai opere sau 8n creaii di#erite0 8mbo"indu9se de #iecare dat cu noi sensuri. -otivul 8i sc5imb coloratura 8n #uncie de "en0 specie sau tem. +e e(empluB o situaie repetabil o constituie 8ncercrile prin care trebuie s treac persona>ele basmelor. Fn motiv #recvent 8n literatura lumii0 repre!entat printr9o #ormul0 este "oti!ul N)ortuna laEilis0 e(presie0 8n limba latin0 care 8nseamn Nsoarta scFi"Etoare si se re#er la trans#ormrile pe care le aduce cu sine trecerea timpului. 4cest motiv apare0 printre alii0 la poetul medieval #ranceQ 7r. 1illon (#alada doamnelor)0 la -i5ai :minescu (5reacut-au anii... 4eneia)0 ). ;o"a (Casa noastr) sau la &. ,ilat (>ci sosi pe vremuri). ,n personaH devenit motiv literar este 2rometeu0 titanul din mitolo"ie care a 8n#runtat mnia !eilor spre a drui oamenilor #ocul i care a inspirat multe opere literare. ,n oEiect si"Eolic este mrul de aur din basme. Ci)re si"Eolice sunt trei apte douspre,ece 8ntlnite #recvent 8n basme. Moti!ul central care se repet 8ntr9o anumit oper0 #iind purttorul unui sens #undamental al creaiei respective0 se numete lait"oti!; termen preluat din mu!ic. Fn laitmotiv este0 de pild0 8n drama 4laicu-4od JlegeaG ca simbol al tradiiei i spiritualitii romneti.
<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a 0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 21.
3

-.0. Cronotopul Fn te(t narativ se construiete 8ntotdeauna 8n >urul unei #iciuniB povestirea aventurilor unuia sau ale mai multor persona>e. .uccesiunea acestor aventuri constituie aciunea. 4ciunea este determinat de sc5imbarea unei situaii iniiale. *araiunea or"ani!ea! aciunea 8ntr9o manier proprie #iecrui te(t. $e(tele narative pot #i divi!ate 8n pri i capitole (numerotate sau nu0 avnd sau nu cte un titlu). -.0./. Ti"pul )iciunii% este cel al des#urrii aciunii; poate #i #oarte scurt (cteva ore) sau #oarte lun" (cteva "eneraii). Cronolo"ia poate #i indicatB 9 8n mod direct0 printr9un ceas0 o dat0 un eveniment istoric0 sau prin cuvinte din cmpul le(ical alt timpului; 9 8n mod indirect0 prin notaii asupra #enomenelor meteorolo"ice0 a anotimpului0 a vrstei persona>ului0 asupra vestimentaiei .a. Ti"pul po!estirii este timpul necesar narrii unui evenimentB o 8ntmplare de cteva minute poate ocupa cteva pa"ini0 8n timp ce civa ani pot #i re!umai 8n cteva rnduri. $impul #iciunii i cel al povestirii nu coincid per#ect dect 8n dialo". -.0.-. 2paiul )iciunii% este repre!entat de totalitatea locurilor 8n care se des#oar aciunea. 4cestea se pot "rupa 8n perec5i antonimiceB interior = e(terior; privat = public; urban = rural; spaiu ori!ontal = spaiu vertical; loc real = loc ima"inar etc. 6epre!entarea spaiului presupune #olosirea descrierii (#cute de narator sau de un persona>). 6olul spaiului este acela de a contribui la crearea ilu!iei realitii. ,oate avea i o #uncie simbolic. Categoria ti"pului narati! se re#er la #elul 8n care se des#oar evenimentele 8n istorie i 8n discursB durata sau Jvite!aG temporal i modul de includere a acestora 8n te(t0 #recvena0 capacitatea de re#lectare a 8ntmplrilor 8n discurs i distana temporal0 timpul 8ntre dou evenimente enunate. 4lte #orme ale temporalitii sunt elipsa0 eliminarea unor evenimente presupuse 8n istorie0 pau!a sau suspendarea timpului0 8n re#leciile #ilo!o#ice0 re!umatul0 comprimarea timpului0 8n care perioadele #icionale mari sunt reduse0 scena0 8n care coincid dou temporaliti0 a discursului i a istoriei0 di"resiunea0 care produce o dilatare a timpului 8n povestire. /0 -.=. 2uEiectul L $ciunea succesiunea #aptelor (a momentelor) 2uEiectul este o succesiune de evenimente re#lectate artistic0 pe parcursul crora persona>ele sunt antrenate 8ntr9unul sau mai multe con#licte. 2uEiectul repreJint un ansa"Elu de "oti!e. :l este speci#ic operelor epice i dramatice0 #iind ine(istent 8n liric. +e aceea este o "reeal s vorbim despre JsubiectulG unei poe!ii lirice. :ste necesar s cunoatem bine subiectul unei opere epice sau dramatice pentru a 8nele"e creaia respectiv0 dar rmnnd e(clusiv la el nu surprindem valoarea literar. Comple(itatea subiectului este determinat de specia literar i de te5nica de creaie a scriitorului. 4st#el0 8ntr9o scFi subiectul este simplu0 linear0 8n timp ce 8ntr9 un ro"an el poate #i rami#icat0 cuprin!nd di#erite planuri. In romanele de aventuri sau poliiste subiectul deine o importan deosebit. $C6&,NE. $ermenul provine0 potrivit J+icionarului de termeni literariG0 din #r. action lat. actio JmicareG. Cuprinde0 8n succesiunea lor0 #aptele0 8ntmplrile0 evenimentele dintr9o oper literar0 re!ultate din relaiile persona>ului principal cu celelalte persona>e sau cu mediul 8ncon>urtor. :(istena aciunii este o condiie de ba! 8n "enul epic i esenial 8n cel dramatic. 4ciunea0 care 8n"lobea! toate evenimentele dintr9o oper literar0 se constituie 8n "o"ente ale suEiectului; ordonate ast#el 8nct s cree!e e#ecte artistice. Intr9o abordare tradiional0 acestea sunt e(po!iiunea0 intri"a0 des#urarea aciunii0 punctul culrninant i de!nodmntul. In terminolo"ie modern (;reimas0 Larivaille)0 acestora le corespund starea iniial #ora perturbatoare0 dinamica aciunii0 re!olvarea sau #ora ec5ilibrant i situaia #inal. -.>. Mo"entele suEiectului
/0

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 23 .

%/

.ubiectul se nte"eiaJ pe un con)lict 0 pe o lupt 8ntre #ore sau atitudini di#erite. In #uncie de comple(itatea lui0 un subiect poate cuprinde unul sau mai multe con#licte. 4a0 de e(emplu0 8n romanul 3eamul <oimretilor e(ist un conflict social0 8ntre r!ei i boieri0 i unul psihologic0 8ntre dra"ostea lui $udor pentru -a"da i datoria #a de neamul lui. -a>oritatea operelor epice i dramatice sunt or"ani!ate 8ntr9o "radaie0 a tensiunii0 coninnd urmtoarele momente sau pri ale suEiectuluiB -.>./. 2ituaia iniial L E<poJiiunea 2ituaia iniial L E<poJiiunea 9 pre!entarea cadrului i a momentului 8n care 8ncepe aciunea0 precum i a unor persona>e i evenimente petrecute 8n trecut0 dar cu rol determinant pentru subiectul operei respective. :(po!iiunea repre!int partea de 8nceput a unei opere literare0 8n care apare situaia iniial a subiectului. +e re"ul0 8n aceast secven se pre!int indicii spaiali i temporali i persona>ele (sau o parte dintre ele) care particip la aciuneB J8ntr9o toamn aurii am au!it multe poveti la <anul 4ncuei. L...M .ttea stlp acolo0 8n acele !ile "rase i vesele im r! strin0 care mie 8mi era dra" #oarte.G (-i5ail .adoveanu0 J&apa lui 1odG) :(po!iiunea poate #i mai e(tins sau mai concentrat. Fneori0 aciunea unei opere epici 8ncepe direct0 in medias res (J8n mie!ul lucrurilorG)./1 :c5ivalentul acestui moment este0 dup ;reimas0 starea iniial; starea de ec5ilibru dinaintea declanrii aciunii. -.>.-. &ntriga &ntriga 9 marc5ea! apariia sau intensi#icarea con#lictului0 8nnodarea #irelor epice0 cuprin!nd premisele de!nodmntului. $ermenul provine0 potrivit J+icionarului de termeni literariG0 din #r. intri'ue Juneltire0 intri"G (c#. lat. intricare Ja 8ncurca0 a 8nclci0 a complicaG). ,re!int 8ntmplarea care modi#ic situaia iniial0 orientnd9o pe un anumit #"a0 care tre!ete interesul cititorului. In J.obiesPi i romniiG0 de Costac5e *e"ru!!i0 intri"a const 8n apariia Cetii *eamului i 8n 5otrrea re"elui polon de a cuceri cetateaB J9 Ce castel e acesta[ 8ntreb .obiesPi... L...M9 4a] . mer"em dar s91 lumK. In termenii lui ;reimas i Larivaille0 acest moment repre!int co"plicaia sau )ora perturEatoare care rupe ec5ilibrul iniial./2 -.>.0. 1es)urarea aciunii 1es)urarea aciunii 9 de!voltarea con#lictului sc5iat 8n intri". 1es)urarea aciunii :ste partea cea mai 8ntins a unei opere literare0 cuprin!nd de!voltarea aciunii0 modi#icarea situaiei persona>elor i orientarea con#lictului ctre o anumit #inali!are. In termeni noi0 aceast parte se numete dina"ica aciunii.>0

-.>.=. Punctul cul"inant


Punctul cul"inant 9 repre!int ma(ima intensitate a con#lictului. Punctul cul"inant constituie secvena cea mai tensionat a aciunii0 8n care con#lictul ce an"a>ea! persona>ele a>un"e 8ntr9o stare critic0 a crei re!olvare e 8nc imprecis. In modelul alternativ de or"ani!are a structurii narative0 acest moment se numete reJol!area sau )ora ecFiliErant. Complicaia0 dinamica aciunii i #ora ec5ilibrant repre!int0 8ntre situaia iniial i situaia #inal0 se"mentul cel mai de!voltat0 numit trans)or"are.>=
/1

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 23. /2 <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 23. /3 <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 23. / <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 2 .

romn.Clasa a X-a 0 Indrumtor pentru noile manuale romn.Clasa a X-a 0 Indrumtor pentru noile manuale romn.Clasa a X-a 0 Indrumtor pentru noile manuale romn.Clasa a X-a 0 Indrumtor pentru noile manuale

%%

-.>.>. 2ituaia )inal L 1eJnod"#ntul


1eJnod"#ntul 9 repre!int re!olvarea con#lictului. $ermenul provine0 potrivit J+icionarului de termeni literariG0 din #r. dGnouement dGnuer Ja des#ace un nod0 a pune capt unei aciuniG. ,re!int situaia; )inal a unei opere literare0 8n special a unei piese de teatru0 ca re!ultat al modi#icrilor produse 8n cadrul aciunii. +e!nodmntul poate #i lo"ic0 absurd0 previ!ibil0 neprev!ut0 ateptat0 brusc0 tra"ic0 #ericit. // &ntri"a se desvrete0 totul a>un"e la un s#rit. +e!nodmntul poate #i rericit0 brusc0 absurd0 ciudat0 neateptat0 previ!ibil (mai ales 8n ca!ul spaiilor literare realiste; unde coordonatele sunt Eine cunoscute; uniliniare:. +appU( end(ul este un de!nodmnt provenit din conceptele trium#aliste ale Ju!inei de visuriG a <ollQ^oodului0 dup care situaiile ie via se termin 8ntotdeauna bine. +e!nodmntul poate #i natural; atunci cnd este 8n lo"ica normal a piesei0 i arti)icial; cnd se produce prin intervenia unui deus e< "acFina; ca 8n iramatur"ia antic. +e!nodmntul provine 8n romanul J,durea spn!urailorG din 8n#rn"erea #orei opuse care l9ar #i determinat pe 4postol s asculte "lasul Jdatoriei militareG0 nu pe cel al Jdatoriei patrioticeG. ,entru c armata 8n care lupta0 "uvernat de le"i ri"ide0 nu este aceea 8n care trebuia s se a#le0 el este pus 8n situaia de a lupta cu #raii de sn"e. Ca urmare0 odat ce este 8n#rnt #ora oprimatoare0 "eneratoare de ordine #als0 4postol cti" lupta interioar0 dei 8n planul real moare. Lupta lui0 simbolic0 8nseamn 8n#rn"erea lumii ostile0 oprimatoare0 ce determinase robia trectoare a poporului romn. /% -.I. BocaliJarea e<tern BocaliJarea e<tern 8nre"istrea! evenimentele 8n maniera unei camere de luat vederi0 #r a comenta #aptele brute 8nre"istrate. 7ocali!area intern 8nseamn imersiunea 8n mintea persona>ului0 dnd impresia cititorului c el este cel care comentea! #aptele. 7ocali!area !ero este perspectiva naratorului omniscient0 care ptrunde 8n mintea persona>elor i 8n casele oamenilor./' -.?. Con)lictul $ermenul provine0 potrivit J+icionarului de termeni literariG0 din #r. conflit lat. conf+ictus. :l 8nseamn Joc0 ciocnireG. 8ntr9o oper literar 8nseamn o lupt0 un de!acord 8ntre dou sau mai multe persona>e. 8n "enul dramatic0 con#lictul determin sensul comic sau tra"ic 8n con#runtarea cu destinul0 cu le"ile0 cu divinitatea. Camil ,etrescu teoreti!ea! 8n modul urmtor con#lictulB Jaciunea este condiionat e(clusiv de acte de cunoatere0 iar evoluia dramatic este constituit din revelaii succesive0 8n care con#lictul0 8n esena lui0 8n loc s #ie diri>at de un 7atum0 sau prin determinismul biolo"ic0 ori0 ca de obicei0 s #ie 8ntre persona>ele dramei0 este 8n contiina eroului0 cu propriile lui repre!entaiiG. ,entru omul condus de patima dobndirii pmntului0 celelalte persona>e 8i pierd importana0 valoarea uman. Ca 8n vec5ime0 8n mitolo"ie0 &on este un nou re"e din pdurea +ianei0 ateptnd ca 1asile Caciu s adoarm0 pentru a o JprdaG pe #iica acestuia0 pe 4na0 i a obine0 prin subter#u"iu mac5iavelic0 delniele0 loturile de pmnt ale bo"taului. +ac 8n scena marii revelaii a mreiei pmntului se simte umil ca 8n #aa unui uria0 acum raporturile sunt inversate. Ciruitor ca 8ntr9o con#runtare mitic0 8ntre titani0 &on observ0 8n beia simurilor0 c Jpmntul parc se cltina0 se 8nc5ina 8n #aa lui...G. Con#lictul cu 1asile Caciu este un r!boi purtat de la distan0 prin intermediari0 i se traduce prin ameninri subtile0 prin presiuni asupra 4nei0 care devine o ppu purtat de valuri0 brusc nemaib"at 8n seam de nimeni0 pentru c rolul ei s9a terminat. 4na0 #ire slab0 incapabil de a re!ista a"resiunii psi5olo"ice0 se sinucide
//

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a 0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 2 . /% <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a 0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 21'. /' <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 23 .

%'

prin spn!urare. +up momentul culminant al con#runtrilor psi5olo"ice0 dobndirea pmntului se 8mplinete prin uneltele stpnirii0 se obine pe cale >udectoreasc. /2 -.C. &deea unei opere O concepia i atitudinea scriitorului #a de aspectele repre!entate 8n oper ,rin ideea unei opere literare 8nele"em semnificaia ei profund0 care include atitudinea scriitorului #a de tema abordat. +e e(emplu0 pornind de la tema morii0 din balada #olcloric Mioria se desprinde ideea comuniunii supreme cu natura0 dominant a psihologiei poporului nostru. -.8. Codul (A #r. Code0 lat. code() Codul este 8ntrebuinat 8n teoria in#ormaiei i 8n estetica in#romaional ca sistem de simboluri. ,rin cod se desemnea! i ansamblul de re"uli care permit sc5imbarea sistemului de simboluri0 #r a modi#ica in#ormaia pe care aceasta o e(prim. Codul nu presupune e(istena necesar a unei semni#icaii i este un sistem de constrn"eri 8n limba>ul verbal prin e(istena unor semni#icaii. Codul este un sistem de semne i simboluri. Cum codul unei limbi include noiunile de #onetic0 "ramatic (#olosirea corect a limbii0 a cuvintelor)0 8n literaratur se pune accentul pe #unciile comunicrii0 a #i"urilor de stil0 a simbolurilor .a. 4st#el literatura impune un anumit cod asupra limba>ului. Literatura nu poate e(ista #r un cod0 #iindc Jun cod #r mesa>K nu poate #i literatur. +e aceea putem vorbi de un li"EaH poetic 8n literatur ca un sistem de semne desci#rabile ca un mesa> artistic s #ie viabil. ,oetica se ocup cu studierea limba>ului poetic pe cnd lin"vistica studia! 8ns Jcomportamentul verbalK al oricrui mesa>. *u este de a>uns 8ns doar s avem un cod i un limba> poetic0 ci trebuie s cutm !erosi"iul 8ntr9o oper literar0 adic caracterul plau!ibil al acesteia con#orm cu propria structur i cu datele "enerale ale realitii. 1erosimilul 8nc din 4ntic5itate are valoarea unei distincii 8ntre domeniul artei (#iciunii posibile) i cel al istoriei (domeniul realitii0 al #aptelor petrecute)B J "atoria poetului este nu s povesteasc lucruri +ntmplate cu adevrat ci lucruri putnd s se +ntmple +n mar'inile verosimilului i al necesaruluiK (4ristotel0 2oetica). -./.. PersonaHul (tip uman repre!entativ pentru intenia scriitorului) i caracteriJearea personaHului ,ersona>ul este un element structural0 un mi>loc au(ilar de ordonare a motivelor 4cesta poate s #ie plat (8n >urul unei dominante) sau rotund. ,ersona>ul poate s #ie un caracter ales0 statornic0 unitar i consecvent. ,ersona>ul0 ca semn central al operei literare narative0 concentrea! toate semni #icaiile ma>ore ale acesteia. $ermenul vine din #r. personna'e prin #iliera lat. persona (Jmasc de teatruG0 JrolG). -arian ,opa 8l numete J<omo #ictusG0 dedicndu9i o mono"ra#ie de re#erin. $ipolo"ia persona>elor este comple(0 8nre"istrnd o evoluie care urmea! avatarurile literaturii 8n "eneral0 observaii estetice i critice asupra persona>ului #cndu9se 8nc din antic5itate i 8n toate marile momente culturale i literare ale umanitii. Fn prim tip de personaH este cel aristotelic; modelat dup c5ipul eroului din le"ende i din tra"edia antic0 personaH deci ales; avnd trsturi (JcaractereG) determinate canonic de 4ristotel 8n J,oeticaG saB potri!irea; ase"narea; statornicia. : un persona> bine de#init0 8nc5is 8n sine0 adic 8n trsturile date0 care nu mai pot #i sc5imbate0 ameliorate. &deea de caracter predomin 8n clasicism0 persona>ul devenind e(presie a unei sin"ure caliti sau idei dominante0 acum conturndu9se principalele tipuri caracterolo"iceB avarul0 mi!antropul0 bi"otul0 curte!ana0 stpnul0 servitorul etc. +ei scriitorii romantici 8ncearc s 8nvin" sc5ematismul clasicist0 prin crearea personaHelor antitetice; contrastante0 de "enul `uasimodo sau 6uQ Clas0 tipolo"ia persona>elor se menine i 8n realism. Cal!ac va mrturisi 8n pre#aa la JComedia umanG (12 2)
/2

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a 0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 2119212.

%2

c 8n ampla ar5itectur pe care o edi#ic societii timpului su are 8n vedere specia social pe care persona>ele o repre!int0 devenind tipuri caracterologice; repre!entative pentru indivi!ii unei comuniti. 6ealismul va 8nvin"e totui sc5ematismul caracterolo"ic al persona>ului0 prin observaie realist amnunit i veridic0 prin anali! psi5olo"ic0 prin comple(itatea vieii interioare mani#estate 8n cele mai di#erite iposta!e ale vieii. $reptat 8i #ace loc 8ns o relativi!are a concepiei despre persona> i despre iposta!ele sale artistice0 care s releve contradiciile luntrice ale #iinei umane0 comple(itatea i subiectivitatea accentuat a omului modern. PersonaHul nonaristotelic presupune o contradicie originar a )iinei. J&mper#eciunea omului const 8n #aptul c nu poate dobndi ceea ce vrea s devin dect depind prin trire ima"inar sau cel puin ima"inar0 ceea ce nu vrea s devinG0 a#irm #ilo!o#ul dane! XierPe"aard. )rice contradicie luntric 8nseamn relativi!are0 iar aceasta determin o pierdere a personalitii. ,entru a putea e(ista0un persona> nonaristotelic ar trebui s poarte mti. Fn persona> care ilustrea! cel mai bine acest precept nu se distin"e 8n mod special0 este cel cu o identitate secret0 rmas inco"nito. 1eduElarea personaHului constituie alt mi>loc prin care 8i pierde identitatea. ,arcelarea contiinei umane implic di5otomia ca stare de spirit0 pendularea 8ntre credin i t"ad0 8ntre raional i iraional. Cu##on amintete de Fo"o duple< 8nc din J<istoire naturelle de lU5ommeG0 de pierderea ec5ilibrului interior al acestuia0 care 8l trans#orm 8ntr9un persona> cu dou #ee0 una privind spre sine i alta spre societate. Cri!a ma(im a individualitii persona>ului este pul!eriJarea identitii; care poate #i interioar0 prin e(terioritate0 ca 8n JH"omotul i #uriaG0 de William 7aulPner0 sau prin obiectuali!are0 prin rei)icarea personaHului; a>uns pn la nonidentitatea numrului matricolB persona>ul X.0 din J,rocesulG lui Xa#Pa0 persona>ele 40 C0 C0 + din JCoris .ara#o##G0 de Cara"iale0 sau repre!entate de litera paronimic din L(ac5e)0 -(ac5e)0 $(ac5e)0 ,(ac5e)0 .(ac5e)0 tot din sc5iele scriitorului romn. Grupul poate constitui0 la rndul lui0 un persona>0 supus mai multor relaiiB de re#lectare0 de simetrie0 de tran!itivitate (dac 4 este similar cu C0 atunci C este similar cu 4). ;rupul nu este un sistem per#ect 8nc5is; "rupurile spontane sunt repre!entate de persona>ele din J,ovestirile din CanterburQG0 de C5aucer0 sau din J+ecameronulG lui Coccaccio. ;rupul nu reproduce 8ntocmai realitatea0 nu este o ima"ine identic 8ntre"ului0 ci poate avea propriile sale caracteristici. -er"nd mai departe pe criteriul omo"eni!rii persona>elor0 8ntlnim i personaHul "as sau colecti!; ca 8n J4le(andru LpuneanulG0 de Costac5e *e"ru!!i0 8n J$nase .catiuG0 de +uiliu Ham#irescu0 sau 8n J6!boiul salamandrelorG0 de Xarel CapeP. 8n J6inoceriiG0 :u"en &onescu surprinde un ast#el de proces de omo"eni!are a trsturilor individuale0 de stranie metamor#o!0 prin trecerea umanului 8n alt s#er de repre!entare. Fn alt tip de persona> este personaHul cinetic sau personaHul n "ers; eroul de roman picaro; un prim e(emplu de Fo"o !iator este 8ntlnit 8n ca!ul >urnalului de cltorie0 ai crui e(poneni sunt +oamna de .tael0 4lain ;erbault0 $5or <eQerda5l0 &u5an .muul0 la noi +inicu ;olescu sau -i5ai $ican 6omano. +eplasarea persona>ului 8n spaiu de!volt o 8ntrea" literatur a cltoriilor romantice sau presupune0 8n literatura secolului EE0 o micare lent0 terestr0 de trtoare debusolat0 cum se 8ntmpl 8n J7alsi#icatorii de baniG0 de 4ndre ;ide0 sau 8n J+e ve"5e 8n lanul de secarG0 de D. +. .alin"er. :u"enio +U)rs propunea 8mprirea persona>elor 8n #uncie de "radul lor de "eneralitate0 8n tip; e<tip i arFetip. $rFetipul repre!int condiia uman 8n totalitatea ei0 un persona> prim0 dotat cu puteri e(traordinare. PersonaHele devin stereotipe dac includ un numr ct mai mare de trsturi0 repre!entate 8n acelai mod. Cteodat0 personaHul este alegoric; transpus 8ntr9un cadru cu dublu sistem de re#erin0 convenional real0 dar i cu un "rad desc5is de su"estivitate0 ceea ce presupune o ale"orie0 o meta#or ascuns a realitii. 4le"oria este o modalitate de a dispune o nou lume 8n tipare stabilite 8n vremurile strvec5i. PersonaHul si"Eolic i simboli!at presupune i el o binaritate0 primul sens #iind e(plicit0 iar al doilea implicit. ,ersona>ul simbolic nu poate #i clasi#icat dect e(trem de di#icilB arFetipal; aFileic; odiseic; apolinic; dionisiac; solar; selenar. Fneori nu mai este important persona>ul ca atare0 ct ansamblul0 spaiul0 starea de spirit0 atmos#era0 care se constituie 8ntr9un suprapersonaH. Ca e(emple de suprapersona>e pot #i rJEoiul; din J6!boi i paceG0 de Lev $ostoi0 Fanul; din J<anu 4ncueiG0 de -i5ail .adoveanu0 sau c5iar catedrala din J*otre9+ame de ,arisG0 de 1ictor <u"o. +ac suprapersonaH ui este persistent 8n timp0 atunci el este ate"poral; ca 8n ca!ul

%3

Catedralei *otre9+ame0 8ntlnit 8n diverse opere literare. ) situaie insolit 8n spaiul narativ o produce personaHul aEsent; care presupune i aEsena ca personaH; "eneratoare de mister0 de suspans0 de tensiune i de ateptare. Fn persona> absent0 8n >urul cruia se construiete 8ns 8ntre"ul discurs al romanului0 este *ec5i#or Lipan din JCalta"ulG0 de -i5ail .adoveanu. ,e de alt parte0 orice roman poliist remarcabil se ba!ea! pe o absen misterioas0 pe mitul acelui F.*. )^en0 adic F*X*)W*0 *:CF*).CF$FL 8n >urul cruia "ravitea! 8ntrea"a naraiune. 1in cate"oria automatelor0 a personaHelor arte)act se distin" "arionetele i personaHele parodice; 8ntlnite0 de pild0 8n romanele populare J6omanul $roieiG0 JLe 6oman de la 6oseG sau 8n J6ocamboleG0 de ,ierre94le(is ,onson du $errail. 8n J&nsula pin"uinilorG0 de 4natole 7rance0 e(ist o multitudine de persona>e9arte#act0 8n timp ce 4l#red DarrQ creea! un ast#el de persona> 8n JFbuG0 #olosind motivul Jlumii pe dosG. ,ersona>ul parodic se de!volt 8n JLe ber"er e(trava"antG0 de C5arles .orel0 sau 8n JLe 6oman bour"eoisG0 de 4ntoine 7uretiere. J&nsula ,in"uinilorG0 de 4natole 7rance0 sau J,ivniele 1aticanuluiG0 de ;ide0 sunt romane istorice parodice0 implicnd o serie de persona>e9marionet. ,ersona>ele devenite e(trem de cunoscute i de populare simt reluate de multe ori n operele aceluiai scriitor sau ale altora0 prelun"indu9se ast#el 8n alt scriere narativ sau 8ntr9un serialB J,eripeiile bravului soldat .ve>P 8n r!boiul mondialG0 de Daroslav <aseP0 sunt prelun"ite de J,eripeiile bravului soldat .ve>P 8n cel de9al doilea r!boi mondialG0 de Certold Crec5t0 iar J;ulliverUs $ravelsG are o prelun"ire 8n 7rana0 8n JCltoriile lui Dean ;ulliver0 #iul cpitanului Lemuel ;uFiverG. In J4dam i :vaG0 de Liviu 6ebreanu0 persona>ele sunt prelun"ite prin succesiuni "eta)iJice; #ormnd cupluri de 8ndr"ostii eterni care strbat epocile istoriei umane. Cercetarea literar reaa! 8n cmpul estetic #iresc conceptul de erou i toate implicaiile lui 8n de!voltarea pro!ei moderne. In antic5itatea clasic eroul avea origine di!in sau se"idi!in; 8n cretinismul timpuriu i 8n cel al cruciadelor eroul era "artirul sau ca!alerul plecat la Constantinopol0 iar 8n :vul de -i>loc se iposta!ia! 8n "arile )iguri istorice; nte"eietorii de state i lupttorii pentru libertate. In perioada modern0 eroul0 ca persona> principal0 su#er o de"itiJare i o inserie mai mare 8n realitate0 8n cotidian0 devenind persona>ul care trece de obicei peste limitele comune0 care lupt pentru o idee0 care aspir la depirea propriei condiii. Eroul poate #i ast#el Fo"eric; Earoc; ro"antic; EurgFeJ; c5iar acesta din urm0 eroul bur"5e!0 putndu9i depi propriile limite0 cum se 8ntmpl 8n J-untele vr>itG0 de $5omas -ann. ,ersona>ele pot avea o e(isten istoric real0 cum se 8ntmpl cu Ce!ar0 Cleopatra sau -ata <ari. Fnele persona>e sunt moderni!ate0 puse 8n situaii epice noi0 devenind personaHe(si"Eol. ,rin antite!0 literaturii modern de!volt i motivul noneroului sau al antieroului; ca o cri! a eroului0 situat la polul opus al acestuia. 4ntieroul este persona>ul #r o via spectaculoas0 o"ul lipsit de caliti; strivit de o realitate e(istenial de care nu se poate elibera sau trind 8n locuri Junde nu s9a 8ntmplat nimicG. 4ntieroi sunt i persona>ele noului roman #rance!0 promovat de 4lain 6obbe9 ;rillet0 *at5alie .arraute sau -ic5el Cutor0 care nu numai c nu se a#irm prin nimic0 dar nici nu9i triesc viaa0 ve"etea! numai. *aratolo"ia d o nou perspectiv asupra implicrii persona>ului 8n naraiune. 4utorii trans#er de multe ori rolul de narator unor persona>e0 8n special 8n naraiunile con)esi!e; de tip epistolar0 8n cele cu povestire 8n ram sau cele declarate cu o tent mai mare de autenticitate0 8n "enul lui -arcel ,roust sau Camil ,etrescu. Literatura realist a secolului al ElE9lea era obiectiv0 cu un discurs la persoana a treia0 din perspectiva unui narator omniscient0 capabil s ptrund peste tot0 s observe totul i s se strecoare pn i 8n minile persona>elor. In momentul trecerii de la naratorul de persoana a treia la cel de persoana 8nti0 de cele mai multe ori la naratorul(personaH care se povestete pe sine0 literatura se subiectivi!ea!0 ivindu9se alte modaliti de e(punereB )lu<ul contiinei; u!itat de Dames DoQce0 presupune sen!aiile 8nre"istrate 8n pa"in ca ima"inile pe o pelicul de #ilm0 "e"oria in!oluntar lui -arcel ,roust permite acronia ro"anului; 8ntoarcerea 8n timp0 pe ba!a unei sen!aii incontiente0 declanat de o ima"ine instantanee a unui obiect sau a unui eveniment din trecut. -ai vec5i sau mai nou0 re!ultat din #irescul naraiunii sau urmrit pro"ramatic0 procedeul conduce la o multiplicare a perspectivelor i a vocilor narative0 la o poli)onie a narati!itii; cu indubitabile e#ecte estetice0 cu o savant distribuie de roluri discursive. PersonaHul(narator povestete0 8n timp ce personaHul(actor particip la naraiune. PersonaHul alter(ego constituie o

'0

alt #aet autorului0 con#erindu9i o mai mare obiectivitate 8n discurs. Fneori naratorul0 c5iar e(primndu9se la persoana a treia0 8i pierde calitatea de omniscien0 prin preluarea #unciei narative de ctre un persona> prin vi!iunea cruia se #iltrea! #aptele0 devenind personaH re)lector sau raisonneur; care selectea! i interpretea!0 8n mod subiectiv0 #aptele pe care le pre!int. In #uncie de ponderea pe care o au 8n naraiune0 persona>ele pot #i principale; secundare; centrale; peri)erice; episodice; aEsente. ,ersona>ul care are rolul principal se numete protagonist; iar persona>ul care i se opune 8n evoluia con#lictului este antagonist. +up tipul compo!iional0 :. -. 7orster clasi#ic persona>ele 8n rotunde i plate; primele #iind comple(e0 memorabile0 cu mai multe #aete0 cu o evoluie imprevi!ibil0 celelalte invariabile0 a(ate pe o sin"ur idee sau calitate0 surprin!nd uneori ocant cititorul printr9o sin"ur 8nsuire. 8ntr9o alt terminolo"ie0 personaHele i"oEile nu se sc5imb de9a lun"ul naraiunii0 8n timp ce personaHele "oEile su#er o variaie=surprin!nd prin atitudinea lor. +in aceeai cate"orie de clasi#icare #ac parte i persona>ele generice; laEirintice; lineare; stereotipe. +ac un persona> d titlul operei literare0 se numete personaH eponi"; ca 8n romanul J&onG0 de Liviu 6ebreanu. $itlul operei literare poate conduce la denumirea de personaH titular sau numai sugerat. PersonaHul )uncional poate 8ndeplini mai multe #uncii0 #iindB obiectul disputei (#emeia iubit de rival)0 persona> de le"tur (mi>locitorul)0 cel care 8ndeamn (JprovocatorulG)0 instrumentul (uci"aul0 mesa"erul)0 corul0 deus e( mac5ina. E"Ele"a personaHului poate #i un obiect al persona>ului0 un detaliu0 un loc0 un timp semni#icativ. +up criterii morale0 persona>ele sunt clasi#icate 8n poJiti!e; a"Eigue; negati!e; mai ales 8n basme0 8n care apar i personaHele(donatori; care secundea! eroul0 8n reale i supranaturale. ,ersona>ul este semnul narativ cu evoluia cea mai pre"nant i mai vi!ibil0 determinant pentru tipul de discurs imprimat 8n spaiul narativ. In romanul modern0 eroul su#er un proces al de!eroi!rii0 re#lectat 8n planul vieii interioare0 e capabil de acte "ratuite i re#u! normele sociale0 psi5olo"ia proprie 8ncadrndu9se 8n s#era abisalului0 8n timp ce 8n romanul realist persona>ul pstrea! cteva trsturi dominante0 8ntr9o evoluie ce se poate sinteti!a prin corelaia cu alte persona>e i cu lumea 8n care triete. &n ambele situaii0 persona>ul rmne 8ns o instan important 8n discursul narativ0 cu un rol esenial de mediere 8n corelaia instanelor narative autor(narator( personaH(cititor.>8 ,ersona>ul poate #iB clasic (eroul etern0 social0 ec5ilibrat);ro"antic (eroul e(cepional0 "eniul) i realist (omul obi>nuit0 individuali!at0 a#lat 8n evoluie0 trans#ormare). PersonaHul este #i"ura central a operei literare epice i dramatice0 concentrnd semni#icaiile ma>ore ale acesteia. $ermenul vine din fr. personna'e prin #iliera lat. persona (Jmasc de teatruG0 JrolG). :ste denumit0 8n unele lucrri de teorie literar0 J5omo #ictusG0 #iin imaterial0 care e(ist 8n i prin cuvinte0 8n interiorul operei literare0 ca i lumea pe care o creea! aceasta. ,ersona>ul este o persoan sau un obiect=animal personi#icat0 acest tip din urm #iind 8ntlnit de obicei 8n #abul sau 8n scrieri despre Jlumea celor care nu cuvntG sau despre Jlumea boabei i a #rmeiG. Tipuri de personaHe%
\ 8n #uncie de ponderea pe care o au 8n naraiune=persona>ele pot #iB principale; secundare i episodiceG centrale; peri)erice; aEsenteG un persona> absent0 8n >urul cruia se construiete 8ns 8ntre"ul discurs al romanului0 este *ec5i#or Lipan din JCalta"ulG0 de -i5aii .adoveanu; persona>ul care are rolul principal se numete i protagonist; iar persona>ul care i se opune 8n evoluia con#lictului se numete antagonistG dac im persona> d titlul operei literare0 el se numete personaH eponi"; cum se 8ntmpl 8n J&onG0 de Liviu 6ebreanu0 J,opa $andaG0 de &oan .lavici0 J+nil ,repeleacG0 de &on Crean"; \ dup calitile morale pe care le posed (opo!iia dintre bine i ru)B poJiti!e i negati!eG \ persona>ul ce repre!int vocea narativ din te(t este personaH(naratorG \ dup tipul compo!iional0 persona>ele sunt rotunde i plate; primele #iind comple(e0 memorabile0 cu mai multe #aete0 cu o evoluie imprevi!ibil0 celelalte invariabile0 a(ate pe o sin"ur idee sau calitate0 surprin!nd uneori ocant cititorul printr9o sin"ur 8nsuire; 8ntr9o alt terminolo"ie0 personaHele i"oEile nu se sc5imb de9a lun"ul naraiunii0 8n timp ce personaHele "oEile su#er o variaie0 surprin!nd prin atitudinea lor;
/3

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a 0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 1'921.

'1

\ e(ist i opo!iia personaH indi!idual ( personaH colecti!G plieii moldoveni din J.obiesPi i romniiG i poporul adunat la curtea lui 4le(andru Lpuneanul sunt personaHe colecti!e; ale cror aciuni i trsturi se mani#est 8n "rup.%0

C$3$CTE3&Z$3E$ PE325N$M,L,& cuprinde modalitile prin care sunt stabilite0 de ctre autor0 caracteristicile de#initorii ale persona>elor0 calitile sau de#ectele lor0 posibilitile de reacie 8n situaii prev!ute 8n des#urarea aciunii. &mportante sunt modalitile de caracteri!areB direct; prin portretul )iJic i "oral pe care i91 #ac naratorul sau celelalte persona>e sau prin autocaracteriJareG indirect; prin aciunile i cu!intele personaHului; rostite 8n dialo" i monolo"0 prin "ediul n care triete; prin titlul operei literare; prin se"ni)icaiile si"Eolice atribuite 8n spaiul narativ etc. Intre portretul persona>ului i caracteri!area lui e(ist criterii distinctive clareB portretul cali#ic0 iar caracteri!area persona>ului >usti#ic. %1 -.//. BiJiologia $ermenul provine0 potrivit N1icionarului de ter"eni literariX; din )r. p(9siolo'ie (c# "r. p(9sis JnaturG0 lo'os JvorbireG). .pecie literar care const 8n observarea obiectiv a unui persona> tipic0 a unei situaii semni#icative. NPrologulX din NCiocoii !ecFi i noiX este Jo #i!iolo"ieG0 8n sensul pe care l9au dat -. Xo"lniceanu i C. *e"ru!!i acestui termen0 adic o J#i moralG0 un portret psi5olo"ic. Literatura european a primei >umti de secol al E&E9lea cultiv i #i!iolo"iile0 e(emple #iind J,5Qsiolo"ie du "ariageX; de <onore de Cal!ac0 JLa p5Qsiolo"ie du pro!incial ,arisG0 de ,ierre +urand0 JLa PFUsiologie du poeteG0 de :dmond $e(tier. ) tendin a vremii este i scrierea unui Nro"an d(oEiceiuriX; relie#nd trans#ormrile din epoc sau #oto"ra#iind moravuri i societi0 de pild cea #rance!0 8n NCo"edia u"anX a lui Cal!ac. +in punctul de vedere al atitudinii auctoriale din pa"inile romanului0 *icolae 7ilimon #ace distincie 8ntre boierul de vi vec5e0 cum este Canul C. i0 postelnicul 4ndronac5e $u!luc0 un arivist0 8n esen un #anariot pro#itor. La *icolae 7ilimon este pre!ent un Jpoporanism avnt la lettreA persona>ele ne"ative #iind trimise acolo unde se cuvineB +inu ,turic a>un"e la ocn0 4ndronac5e $u!luc 8nnebunete0 iar C5era +uduca este 8necat 8n +unre. ,e ln" alte #i!iolo"ii din literatura romn0 de pild NBiJiologia pro!incialuluiX (12 0)0 de Costac5e *e"ru!!i0 i NBiJiologia pro!incialului n &aiX; de -i5ail Xo"lniceanu0 te(tul lui *icolae 7ilimon pre!int portretul cel mai 8ntunecat0 8n culorile cele mai sumbre i 8n liniile cele mai dure. Ciocoiul nu este un persona> tipic numai al societii romneti0 ci poate #i 8ntlnit 8n orice ar0 avnd aceleai trsturi0 de Jom venal0 ipocrit0 la0 or"olios0 lacom0 brutal pn la barbarie i dotat de o ambiiune nemr"initG. Ciocoiul este un om 8nsetat de parvenire0 de spoliere a averii celuilalt i 8n continuare scriitorul 8n#iea! iposta!ele succesive ale 8mbo"irii lacome0 #ar mar"ini. Ciocoii sunt Jvulpi cu dou picioare0 care 8ntrec 8n ipocri!ie i vicleu"G persona>ele din #abule0 8nct la dou!eci de ani Jtiu #oarte bine cum se #ur cloca dupe ou #r s crieG. Cei mai muli se ridic dintre slu"ile din casele boiereti; lor le cad victime c5iar stpnii prea creduli0 pe care 8i studia! cu atenie i crora le speculea! toate slbiciunile0 pn 8i aduc 8n sap de lemn. )mul 8mbo"it prin #urtia" nu se satur niciodat de avere i de aceea caut noi mi>loace de dobndire #acil a acesteiaB o cstorie de convenie0 cu o soie de #amilie bun0 avnd !estre mare0 #olosit ca trambulin spre noi trepte sociale0 eventual urcarea pe scara politic a oamenilor de stat. ,entru aceasta0 ciocoiul are toate calitile dema"o"iei 8nnscute0 putnd trece oricnd de la o doctrin politic la alta0 #iind lipsit de simul dreptii al omului onest0 dispreuind dra"ostea de patrie0 libertatea0 e"alitatea0 devotamentul0 dar vorbind ipocrit 8n numele lor. La romni0 ciocoiul0 parvenitul este cu att mai #eroce0 cu ct Jlumina adevratei civili!aiuni n9a rsipit 8nc norii cei
%0

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a 0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 2 . %1 <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a 0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 2 92/.

'2

"roi ai i"noranei i ai depravaiuneiG de tip #anariot. J,rolo"ulG lui *icolae 7ilimon este ast#el un Ure!umat0 un pro"ram al 8ntre"ului roman.%2 &*. 2T3,CT,3$ 5PE3E& L&TE3$3E L&3&CE In e(plicitarea or"ani!rii #ormale a te(tului poetic trebuie s avem 8n vedere noiuni i concepte tratate anterior0 privitoare la structurarea acestuia 8n versuri i stro#e i la toate elementele de pro!odie ce se implic ast#el de la sine. ,articularitile spaiului ima"inar de!voltat de te(t presupun 8ns0 8n acelai timp0 i anali!a altor componente0 care creea! de #apt ima"inea i simbolistica "lobal a acestuia. La #el cum te(tul narativ dispune de o structur ri"uroas a naraivitii0 te(tul poetic pre!int o compo!iie a poeticiti>0 titlu0 incipit0 #inal0 secvene poetice0 relaii de opo!iie0 relaii de simetrie0 elemente de recuren (motiv poetic0 laitmotiv0 re#ren)0 mai mult sau mai puin evidente. +istribuia inedit i armoni!area acestora creea! spaiul ima"inar al te(tului0 re#erent comple( al proprietilor structurale ale discursului poetic. /. 5pera liric ntre te<tualitate i li"EaH artistic /./. Te<tul poetic ,oe!ia nu e pro!0 poate s spun un elev inocent0 pus 8n #aa unei sarcini didactice de a observa asemnrile0 dar mai ales di#erenele dintre cele dou "enuri literare dominante 8n istoria literaturii. Incercarea unei de#iniii de acest #el nu ar #i totui o noutate0 #cnd de #apt obiectul unei milenare meditaii asupra 8ntietii i9caracteristicilor poe!iei i ale pro!ei. ,oeticile vec5i vorbesc 8n mod constant de poe!ie ca "en literar inte"rator0 c5iar 8n studiile moderne delimitndu9 se cele trei "enuri literare sub semnul acestui termenB poe!ie liric0 poe!ie epic0 poe!ie dramatic (:u"en Lovinescu). In antic5itate0 poe!ia (alturi de tra"edie) era cmpul literar dominant. ,ro!a era mai apropiat de vorbirea comun0 eliberat de ri"orile e(primrii ritmice0 pstrndu9se 8ntr9 un con de umbr pn tr!iu 8n istoria literaturii. +enumirea de pro! provine de alt#el de la termenul latinesc prosa 8nsemnnd Jdiscurs 8n linie dreaptG (lat. prosus D J8nainteG)0 deci #r prea multe complicaii stilistice0 trstur meninut pn 8n vremurile moderne. ,oe!ia se distin"e de pro! i de vorbirea obinuit 8n primul rnd prin rit"; prin ar"onie i prin i"agine; caracteristici meninute 8n bun msur din antic5itate pn 8n perioada modern. $eoria literar a #cut mereu distincia 8ntre un limba> pro!aic0 denumit de poetici sermo (umilis i un limba> 8nalt0 al emoiilor speci#ice0 sermo 'ravis sau sermo sublimis. Intre cele dou cate"orii s9a identi#icat mereu o linie de demarcaie0 cu sin"ura observaie c limba>ul poetic poate #i tradus 8n "raiul obinuit al pro!ei. In antic5itatea "reac i latin poe!ia era v!ut 8n primul rnd ca mimesis0 ca imitaie0 transpunere 8n plan poetic a observaiei directe asupra realitii. 4bia ctre s#ritul secolului al E1&&&9lea conceptul de poe!ie 8ncepe s presupun autonomia te(tului0 care 8i creea! un mesa> speci#ic0 numai prin litera proprie a versurilor coninute. ;erard ;enette0 unul din membrii "ruprii literare J$el `uelG0 remarc0 re#eritor la aceast perspectiv nou a lucrurilorB JLiteralitatea limba>ului apare ast!i ca #iina 8nsi a poe!iei i nimic nu este mai suprtor pentru adeptul acestei preri dect ideea unei traduceri posibile0 a e(istenei unui spaiu oarecare 8ntre liter i sensG. ,rima 8mprire a poe!iei0 de #apt a literaturii0U8n trei "enuri0 epic0 liric i dramatic0 apare 8nc din antic5itatea "reac. -atei Clinescu0 8n JConceptul modern de poe!ieG (13'2)0 8l citea! pe ,latonB J...cred c acuma ve!i limpede ceea ce nu9i puteam e(plica adineaori0 i anume c e(ist un prim #el de poe!ie i de #iciune 8n 8ntre"ime imitativ0 care cuprinde0 cum ai spus0 tra"edia i comedia; un al doilea #el0 8n care #aptele simt raportate de 8nsui poet 9 aa cum se 8ntmpl 8n ditirambi 9 i0 8n s#rit0 un al treilea #el0 alctuit din 8mbinarea celorlalte dou0 i #olosit 8n epopee0 i 8n multe alte "enuri...G (,laton0 J6epublicaG0 &&&0 33 0 b0 c). In J,oeticaG lui
%2

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. /0 .

'3

4ristotel0 sunt 8n#iate dou tipuri #undamentale de poe!ie0 dra"atic (activ) i epic (8n care persona>ele susin aciunea). In aceeai lucrare se stabilete rolul poetului 8n economia opereiB J+emn de laud 8n attea privine0 <omer mai trebuie ludat i pentru c 9 mai bine dect orice alt poet 9 tie care trebuie s9i #ie rolul 8n economia operei. ,oetul e dator s vorbeasc ct mai puin 8n numele propriu0 pentru c nu asta #ace din el un imitator. 4li autori nu #ac dect s se scoat 8ntruna pe ei la ivealG. $ermenul liric nu este 8ns bine de#init clari#icat i clasi#icat de la 8nceput; pentru a e(prima lirismul0 8n ;recia clasic se #olosea denominaia de meli8os noiunea de l9ri8os aprnd 8n perioada elenistic. ,roduciile lirice erau desemnate de latini prin carmina. &talienii de la +ante pn 8n secolul al E1&9lea #olosesc numele de can,oni. *ici 8n clasicism nu s9a #ormat 8nc o vi!iune de ansamblu asupra 8ntre"ii poe!iiB 8n JCntul al &&9leaG din J4rta poeticG0 Coileau numete oda0 ele"ia i idila Jdes petits ouvra"esG. Cou5ours le asemna cu epopeeaB Jmadri"ale0 cntece0 rondeluri0 sonete0 L....M i alte poeme care au 8n mic invenia i a"rementele :popeii0 #r ca lectura lor s #ie plictisitoare cum e aceea a unora din poemele noastre epiceG. $ri5otomia "enurilor literare apare ca o idee distinct abia 8n secolul al E1&&&9lea0 cnd sunt scrise lucrri speciale 8n acest scop0 J:lements de litteratureG0 8n 1'2'0 de -armontel0 sau J+iscours sur la poesie lQriTue avec les modeles du "enreG (1'%1)0 de 4batele ;rossard. 8n secolul al E1&&&9lea se ascute discuia asupra "enurilor literare0 cu predilecie asupra "enului liric0 cruia i se identi#ic trsturi speci#ice i le"i proprii de evoluie0 cristali!ndu9se ideea de "en literar distinct. +e la .5a#tesburQ i 4batele +ubos 8n 7rana pn la repre!entanii "ruprii 2tur" und 1rang din ;ermania (<erder 8ndeosebi)0 se de!volt concepia c poe!ia se reduce la motivele literare coninute. ;iambattista 1ico introduce un alt punct de vedere0 potrivit cruia 8ntrea"a cultur are o ori"ine poetic0 #iind o modalitate de cunoatere spontan a realitii0 ima"inativ i mitopoetic0 determinat de sensibilitatea emotiv a omului. ,entru 1ico0 8n JNtiina nouG (J.cien!a novaG0 1'23)0 e(ist o lo"ic poetic0 mult mai vast dect lo"ica intelectual. 4d>ectivul NpoeticX este #olosit de 1ico cu un alt sens0 acela de JmiticG. Cenedetto Croce0 8n J:steticaG0 8l consider pe 1ico drept #ondator al esteticii despre poe!ie0 prin vi!iunea scientist el promovnd o perspectiv ce depete istorismul latent i tinde s pre!inte opera dintr9o alt perspectiv0 a diacroniei universale. ,oe!ia devine ast#el0 mai mult dect repre!entare tematic0 o e<presie a e"oieiG pentru William Dones (J:ssaQ on t5e 4rts0 CommonlQ Called &mitativeG0 1''2)0 ea este Jo e(presie puternic0 i animat a pasiunilor omeneti0 a Eucuriei; a iuEirii i urii; a ad"iraiei i "#niei...X. CurPe separ domeniul poe!iei de acela al mimesis9ului0 a>un"nd la o teorie a e(presiei. ,entru -. <. 4brams0 artistul nu imit natura0 ci 8i atin"e scopul Jasumnd puterile ei i producnd acelai e#ect asupra ima"inaiei noastre pe care #armecele noastre 8l produc asupra celorlalte simuriG. ,reocuparea pentru o anume "eometrie a poemului0 pentru principii poetice ri"uroase apare la :d"ar 4llan ,oe0 care0 8n J$5e ,5iloso5Q o# CompositionG (12 %)0 8ncearc s de#ineasc 8n mod pertinent condiiile necesare pentru constituirea unui poe" ideal; stabilindu9i dimensiunea0 e#ectul sau impresia ce urmea! a #i transmis0 tonul cel mai potrivit. ,entru ,oe0 un poem lun" este o contradicie 8n termeniB JCeea ce numim un poem lun" este0 8n #apt0 doar o succesiune de poeme scurte 9 adic de e#ecte poetice de scurt durat...G. Cel mai potrivit ton pe care 8l descoper poetul este acela de tristee0 care constituie o sensibili!are 8n #aa #ormelor celor mai 8nalte de #rumos. In J$5e ,oetic ,rincipieG (12 2)0 ,oe de#inete cellalt nivel al poeticului0 "uJicalitatea intern a versurilor. Ceva maiU tr!iu0 8n poetica lui Caudelaire apar semni#icaii e!oterice ale poemelor i simbolurilor0 inclu!nd0 sub semnul corespondenelor; teme romantice recurente. -allarme se de#inete ca un adversar al JlirismuluiG i un parti!an strict al arteiB J...turbulena liricului ar #i nedemn de acea cast apariie pe care o iubeti. $rebuie meditat 8ndelun"B arta sin"ur0 limpede i impecabil0 e 8ndea>uns de cast spre a o sculpta reli"iosG. 4ntipoetica 8ncepe s se structure!e odat cu apariia romantismului. In J,re#aaG la drama JCrom^ellG (132')0 1ictor <u"o reabilitea! urtul ca #orm estetic predilect0 pentru c J7rumosul nu are dect un tip; urtul0 o mie.G. :steti!area urtului 8n poe!ie continu cu J7lorile ruluiG0 de C5arles Caudelaire. In poe!ie e(ist un liris" oEiecti!; la poeii parnasieni0 prin care

'

se traduce e(istena impersonalului0 i un liris" suEiecti!; prin care poe!ia se lirici!ea!0 a>un"ndu9se0 dup Do5n .tuart -ill0 la o consonan cu ideea mai vec5e a lui William Dones0 teoria e<presi!(e"oti! a poe!iei. Conceptul modern de poe!ie se conturea! mai clar prin :!ra ,oimd i W. C. Zeats0 ima"ismul en"le! #iind considerat o prelun"ire a simbolismului #rance!. &ma"inea poetic nu coincide 8ntotdeauna cu descripiaB JCnd .5aPespeare vorbete de R$5e da^n in russet mantie ciadS0 el pre!int ceva ce pictorul nu poate pre!enta.G 8n capitolul J4 6etrospectG din J,avannes et +ivisionsG0 ,ound descrie urmtoarele principii ale esteticii saleB J1. $ratarea direct a RlucruluiS0 #ie el subiectiv ori obiectiv. 2. . nu #ie #olosit absolut nici un cuvnt care nu contribuie la pre!entare. 3. Cu privire la ritmB compo!iia s urme!e e(emplul #ra!ei mu!icale i nu btile unui metronom.G. ,entru :!ra ,ound e(ist trei #eluri de poe!ieB -:L),):&40 avnd cuvintele 8nvestite cu o valoare mu!ical0 ,<4*),):&40 Jcare const 8n proiecia de ima"ini asupra ima"inaiei vi!ualeG0 L);),):&40 Jdansul intelectului printre cuvinteG. ,oe!ia de la 8nceputul secolului al EE9lea 8i de!volt noi modaliti e(presive odat cu apariia simbolismuluiB mu!icalitatea0 sensibilitatea0 substituia asonantei cu rima sonor0 pre#erina pentru clarobscur 8n locul culorilor tari i pentru indecis 8n locul sen!aiei0 te5nica sineste!iei0 a suprapunerii de dou sau mai multe sen!aii. ,oe!ia tinde tot mai mult s se elibere!e de obsesia ima"inii0 evolund spre su"estie i mu!icalitate. In plan pro!odic0 simbolitii #olosesc eu#onia i promovea! eliberarea de stilurile metrice #i(e0 dobndirea unei structuri interne de o armonie per#ect. Continuatorii simbolismului sunt numeroiB 1alerQ i Claudel 8n 7rana0 4. Celi0 4le(andr CloP0 1. Criusov 8n 6usia0 W. C. Zeats 8n 4n"lia0 .tep5an ;eor"e 8n ;ermania0 &on Carbu 8n 6omnia. -icrile de avan"ard se de!volt 8ncepnd cu anul 13020 cnd apar unele micri care certi#ic apariia unui nou spirit. 4pollinaire public J)nirocritiTueG i apoi JLe ,QreeG0 cali#icndu9i drama JLes -amelles de $iresiasG (1312) drept0 suprarealist. *oiunea de suprarealism este o variant la di5otomia 8nvec5it realism 9 simbolism. *otele #uturiste din poe!ia JHoneG a lui 4pollinaire nu 8ncetea! s aparB J$u lis les prospectus les catalo"ues les a##ic5es Tui c5antent tout 5aut= 1oila la poesie ce matin et pour la prose il Q a les >ournau(= && Q a des livraisons 2/ centimes pleines dUaventures policieres= ,ortraits des "rands 5ommes et milles titres divers.G. 4pollinaire 8i mrturisete intenia de#initorie 8n a construi0 nu 8n a distru"e ceva0 aa cum i se con#esea! lui 4ndre CillQ 8ntr9o scrisoareB JIn ceea ce privete reproul de9a #i destructor0 8l respin" 8n mod #ormal0 cci n9am distrus nimic niciodat. L...M *9am combtut nici simbolismul0 nici impresionismul. 4m ludat poei ca -oreas. *u m9am 8n#iat niciodat ca un destructor0 ci ca un !iditor. 4cel R-erdeS 8n mu!ic din mani#estul9sinte! pe care mi l9au publicat #uturitii nu se re#erea la opera celor vec5i0 ci la numele lor opus ca o barier noilor "eneraii.G. In J4lcooluriG0 poetul 8i e(prim 8n mod liric scopurile i idealurile Jspiritului nouG. +enumirea de suprarealism dat noului curent0 aa cum re!ult din primul J-ani#est al suprarealismuluiG (132 )0 este un oma"iu adus poetului0 Creton con#esndu9seB JCa s9i aducem un oma"iu lui ;uillaume 4pollinaire care murise0 L...M .oupalt i cu mine am desemnat cu numele de suprarealism noul mod de e(presie pur.G. In anul apariiei JCali"ramelorG (JCalli"rammesG0 131')0 #ormele moderne ale poe!iei nu se de#initivaser. 4pollinnaire #olosete noi te5nici0 speci#ice suprarealitilor i cubismului literar0 te5nica #iind numit a Jcola>elor verbaleGB J) bouc5es est a la rec5erc5e dUun nouveau lan"a"e= 4uTuel le "rammarien dUaucune lan"ue nUaura rien a dire= :t ces vieilles lan"ues sont tellement pre de mourir= `ue cUest vraiment par 5abitude et manTue dUaudace= `uUon les #ait encore servir a la poesie.G. +adaismul nu se nate dintr9odat0 ci din 8ndelun"ate cristali!ri. +intre primele documente ale micrii0 cele mai cimoscute sunt J+adaG0 de $ristan $!ara0 mani#estul de la Hiiric50 J331G al lui ,icabia0 JCabaret 1oltaireG0 al lui <u"o Call. -icrile ce determin apariia dadaismului sunt #uturismul0 cubismul literar0 promovat de 4pollinaire0 6everdQ0 4lbert Cirot0 e(presionismul0 pe terenul cruia se e(ercit Call0 <uelsenbacP0 <an 6ic5ter. 8n J+ie 7Puc5t aus der HeitG (au"ust0 131%)0 <u"o Call a#irmaB JLimba>ul0 or"an social0 poate #i distrus #r ca procesul creator s aib de su#erit.G. <u"o Call construiete poemul #onetic abstractB J"ad>i beri bimba "landridri laula lonni cadori= "ad>ama "ramma berida bimbala "landri "alassassa laulitalomini= "ad>i beri bin

'/

blassa "lassula laula lonni cardorsu sassala bimG. +adaismul operea! cu produse ale >urnalismului modern0 cu reclama publicitar a"resiv0 cu subversiunea intelectual; descoper Jmi!eria limba>uluiG0 mer"nd mult mai departe pe calea desc5is de #uturiti. $ristan $!ara public adevrai JpapillonsG sau prospecte dadaisteB J+4+4= .ocietate anonim pentru e(ploatarea vocabularului= +irectorB $ristan $!ara.G. ,entru dadaiti0 antireclama se trans#orm 8n reclamB J,rivii9m bine] .unt un idiot0 sunt un #arsor0 sunt un misti#icator] ,rivii9m bine] .unt urt0 #aa mea n9are e(presie0 sunt scund. .unt ca voi toi]G (mani#estul $ristan $!ara din RLitteratureS0 nr. 1301320). :(perienele literare ale secolului al EE9lea se 8ndreapt aadar ctre o poe!ie pur0 su#icient siei0 8n care mecanismele lin"vistice tind s aib te5nica lor interioar i "radul de su"estie dat de impersonalitatea ei. 4l#onso Cerardinelli (JLa poesia verso la prosaG0 133 )0 citat de 6odica Ha#iu 8n J*aratolo"ie i poe!ieG (2000)0 consider c aceast tendin este comun mai multor coli poetice0 de la simboliti la avan"arditiB Ja povesti0 a e(prima0 a raiona i a repre!enta sunt0 i pentru Creton i pentru 1alerQ0 ceea ce trebuie s rmn dincolo de limitele scrisului poeticG. Ni pentru $!vetan $odorov limba>ul poetic 8i are un scop 8n sine0 este JautotelicG. ,rin promovarea #ormelor radicale0 avan"ardiste0 ocante0 c5iar violente pn la des#iinare0 se dorea o desprire total de trecut0 c5iar anularea0 distru"erea 8ntre"ii creaii a acestuia. $otui0 8n a doua >umtate a ultimului secol0 8n cutarea tot mai di#icil a unor noi teritorii poetice0 att de puine rmase0 dup cum se vede0 apare o nou orientare0 postmodernismul0 la 8nceput eclectic0 "reu de clasi#icat0 dovedit 8n cele din urm inte"ratoare0 8ntr9o #orm inedit0 ironic0 ludic0 interte(tualist0 a 8ntre"ii e(periene poetice a trecutului. J$recutul ne condiionea!0 ne apas umerii0 ne anta>ea!0 observa Fmberto :co 8n anul 1323. 4van"arda istoric (dar i aici a vedea avan"arda ca pe o cate"orie metaistoric) 8ncearc s se r#uiasc cu trecutul. RDos cu clarul de lunS0 slo"an #uturist0 e un pro"ram tipic pentru orice avan"ard0 i este de a>uns s 8nlocuim cu ceva clarul de lun. 4van"arda distru"e trecutul0 8l des#i"urea!. L...M 6spunsul postmoder9nului dat modernului const 8n recunoaterea c trecutul0 de vreme ce nu poate #i distrus0 pentru c distru"erea lui duce la tcere0 trebuie s #ie revi!uitB cu ironie0 cu candoare.G. ,oe!ia se 8ntoarce ast#el0 8n cerc per#ect0 dup o uria bucl de timp0 la ori"inile ei0 relund drumul "reu al urcuului0 8ntr9o nou e(perien0 milenar0 ce va #i0 desi"ur0 tot poetic.%3 $11EN1$%
Gerard Genette; /8?C J*u e(ist probabil0 8n literatur0 cate"orie mai vec5e sau mai universal dect opo!iia dintre pro! i poe!ie. .9a v!ut0 timp de9secole0 i c5iar de milenii0 c acestei considerabile e(tensiuni 8i corespunde o relativ stabilitate a criteriului distinctiv #undamental. .e tie c0 pn la 8nceputul secolului al EE9lea0 acest criteriu a #ost esenialmente de ordin #onicB era vorba0 bine8neles0 de acel ansamblu de constrn"eri re!ervate (i prin aceasta c5iar constitutive) e(presiei poetice0 pe care o putem apropia 8n linii mari de noiunea de metruB alternana re"ulat a silabelor scurte i lun"i0 accentuate i neaccentuate0 numrul obli"atoriu al silabelor i omo#onia #inalelor de vers i (pentru poe!ia !is liric) re"uli de constituire a stro#elor0 adic ansambluri recurente de versuri pe parcursul poemului. L... Ntim de asemenea c la s#ritul secolului al ElE9lea i la 8nceputul celui de9al EE9lea a avut loc0 mai ales 8n 7rana0 deteriorarea pro"resiv i0 8n cele din urm0 prbuirea0 #r 8ndoial ireversibil0 a acestui sistem0 i naterea unui concept inedit0 care ne9a devenit #amiliar #r a ne deveni cu totul transparentB acela al unei poe!ii eliberate de constrn"erile metrice i totui di#erit de pro!G.

/.-. Li"EaHul poetic Limba>ul poetic este re!ultatul utili!rii particulari!ate a tuturor resurselor stilistice i pro!odice o#erite de limb0 cu scopul producerii de e#ecte artistice i estetice. JLimba>ul poetic0 spune Wol#"an" XaQser0 se caracteri!ea! prin capacitatea sa de a evoca ima"ini. :l nu #ormulea! preri0 nici nu re!olv probleme0 ci evoc o lume 8ntr9o plenitudine obiectual. +eoarece nu se re#er0 ca orice alt limba>0 la o obiectualitate e(istent 8n a#ara limbii0 ci mai de"rab abia o creea! el 8nsui0 va #olosi toate mi>loacele lin"vistice care 8i pot #i de #olos 8n
%3

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a 0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 303.

'%

acest scop.G. Limba>ului poetic 8i sunt caracteristice a"Eiguitatea i descFiderea; crearea de conotaii multiple care s o#ere numeroase posibiliti de receptare i de interpretare0 de proiectare a te(tului poetic dincolo de el 8nsui. Cum este i #iresc0 problematica limba>ului poetic atra"e 8n mod inevitabil discuia asupra stilului artistic i0 de #apt0 mai 8nti asupra stilului 8n "eneral. -aterialul #olosit pentru construcia discursului poetic este o#erit de compartimentele limbiiB #onetic0 le(ical0 mor#olo"ic i sintactic0 care 8i combin 8n c5ip particular #ormele de e(primare0 re!ultnd ceea ce se numete stilul individual al operei literare sau0 prin e(tensie0 al unui poet0 al unui curent literar0 al unei epoci. (...) In poe!ie0 limba>ul 8i e(ercit #unciile sale principale0 poetic(estetic i e"oti!(e<presi! (alturi de celelalte0 conati!; )atic; re)erenial; "etaling!istic:; prin care se distribuie atenia creatorului asupra celor dou componente eseniale ale actului artisticB "esaHul poetic transmis i atitudinea creatorului asupra coninutului respectiv0 #apt ce impune un proces de selecie i de structurare a resurselor lin"vistice. ,e aceste coordonate de producere a discursului0 .$&LFL C:L:$6&.$&C denot cea mai mare comple(itate de or"ani!are0 att 8n coninutul i 8n speci#icitatea te(telor literare care pot #i epice0 lirice i dramatice0 poeme0 sc5ie0 nuvele0 romane0 comedii0 memorii0 cu diverse titluri i subtitluri0 ct i prin variabilitatea e(presiv a mi>loacelor de reali!are artistic. .tilul beletristic este persuasiv0 propunndu9i atra"erea receptorului (a lectorului) 8n spaiul comunicrii0 trsturi #undamentale 8n acest scop #iind sugesti!itatea i !erosi"ilul. Cuvintele sunt #olosite 8ndeosebi cu )uncia lor conotati!; avnd ca scop crearea i"aginii artistice; prin care se obine sensibili!area lectorului. In acest scop0 nivelul #onematic al limbii se 8mpletete 8n mod #recvent cu nivelul pro!odic0 8n reali!area accentului0 intonaiei i ritmului0 i mai ales 8n crearea #i"urilor de stil J#oneticeGB aliteraii0 repetiii0 asonante0 contraste sonore. .tilul beletristic0 a#lat0 curr. spune +umitru &rimia0 J8n permanent stare Rcon#lictualS 8ntre nor"a )uncional i nor"a indi!idualX (s.a.)0 introduce practic totalitatea registrelor stilistice; #onetisme ar5aice0 re"ionale i populare0 inter#erene cu cele din limba comun. In acelai timp se constat absena de re"ul a #onetismelor caracteristice altor limbi. La nivel le(ical0 stilul beletristic0 att 8n poe!ie0 ct i 8n pro!0 se caracteri!ea! printr9o mare varietate a vocabularului0 8nre"istrndu9se o #recven sporit a cuvintelor din #ondul principal le(ical0 la care se adau" i ar5aisme0 re"ionalisme0 ar"otisme etc0 pentru reali!area culorii locale i a atmos#erei mediilor. .e practic o e(tensiune semantic0 prin de!voltarea sinonimiei0 a polisemiei termenilor le(icali0 prin Js#rmarea0 prin meta#or0 a R"ranielorS semantic9le(icale dintre cmpurile semantice ale vocabularuluiG. 8n plan mor#olo"ic i #le(ionar0 Jspeci#icul stilului beletristic 8ntre celelalte stiluri este dat deB 9 8nscrierea #le(iunii 8n s#era ampl a limbii naionale; 9 des#urarea ampl a #le(iunii; 9 convertirea sensurilor "ramaticale 8n componente ale semni#icrii.G (+umitru &rimia). 4st#el0 se remarc pre!ena vocativului la "rupul nominal0 a unei su"estive #le(iuni verbale0 prin #olosirea ampl a mrcilor de persoan i de timp0 cu valori stilistice e(trem de e(presiveB pre!entul liric0 pre!entul narativ0 pre!entul istoric0 pre!entul etern0 imper#ectul0 timp al determinrii i al eternitii naturii (8n descrierea vieii naturii0 la .adoveanu0 de e(emplu)0 per#ectul simplu0 ca timp narativ predominant0 per#ectul compus0 Jtimp al despririiG (;. Clinescu)0 mai mult ca per#ectul0 prin care se suprapun planurile narative ale trecutului. Fn loc aparte 8l au "rcile e<pri"rii eului liric; predominana persoanei & a pronumelui personal i a verbului0 #olosirea adverbelor deictice0 an"a>area dialo"ului cu persoana a &&9a0 8n imn0 od0 satir0 epistol. La nivel sintactic0 stilul beletristic este desc5is tuturor orientrilor sintactice0 stilului direct i indirect liber0 prin #olosirea tuturor 8mbinrilor sintactice i a cvasitotalitii #elurilor de subordonate. In sens mai lar"0 se vorbete de stilul unui "en literar0 epic; liric; dra"atic; elegiac; "editati!; de un stil naional; ca totalitate a elementelor unei entiti psi5oetnice0 de stilul

''

re)le<i!; de stilul unei epoci sau al unui curent literar0 clasic; ro"antic; Earoc; realist; e<presionist; a!angardist.I= /.0. Eul liric E,L L&3&C. 6epre!int vocea enuniativ0 care creea! discursul 8ntr9o poe!ie liric. .e mai numete i persona> liric. $udor 1ianu observ c Jpoetul0 vorbind 8n numele su0 e(prim vi!iunea0 sentimentele i aspiraiile sale cele mai intimeG. Constat 8ns0 8n acelai timp0 c 8ntre persoana concret. empiric0 a poetului i aceea vorbitoare din te(t nu e(ist o identitate obli"atorie. ,oetul liric nu vorbete totdeauna 8n numele su i nici nu are nevoie s9o #ac0 e(istnd i alte modaliti de e(primare liric0 prin obiectivare deplin0 adic printr9o retra"ere aparent din spaiul poetic0 sau sub o masc strain asimilndu9se unui persona> oarecare0 ca 8n creaia dramatic sau epic. 4parent0 8n aceste ca!uri e(prim sentimente care propriu9!is nu sunt ale sale0 dar ener"ia "eneral pe care o imprim mesa>ului poetic are aceeai autenticitate a e(primrii directe. +eci0 susine $udor 1ianu0 alturi de o liric personal se mai a#l Jo liric mascat i o liric a rolurilorG.I> /.=. Liris"ul $ermenul provine0 potrivit J+icionarului de termeni literariG0 din #r. l9risme i desemnea! utili!area cate"oriei estetice a liricului sau e(altarea sentimentelor personale 8ntr9o oper de art. .e obine prin mani#estrile eului liric0 8n mod direct0 8n ceea ce se numete lirismul subiectiv0 sau mai discret ori indirect0 printr9o Jliric a mtilorG0 a JrolurilorG0 sau prin trans#erul observaiei 8n lumea obiectual ce se e(prim pe sine0 8ntr9o #orm de lirism obiectiv. II /.=./. Liris"ul suEiecti! ,oe!ia liric este0 prin de#iniie0 o e(presie a subiectivitii. C5iar J&liadaG0 epopee0 oper epic prin e(celen0 8ncepe cu o invocaie care #i(ea! po!iia e(act a poetului 8n cmpul literar0 dei0 avnd 8n vedere proiecia 8n mit a 8ntre"ii #abule0 pre#er s trans#ere discursul celor 8ndreptii s91 rosteasc0 !eilorB JCnt0 !ei0 mnia ce9aprinse pe945il ,eleianul]G. ) tradiie poetic 8ndea>uns de bine consolidat0 venind de la ,laton0 #ace ca liricul s corespund unui mod de enunare la persoana & sin"ular0 ceea ce asocia! lirismul modalitii de enunare subiectiv. +e aceea0 8n discursul poetic se identi#ic mrci ale subiectivitii0 clasi#icate de 6odica Ha#iu (2000) 8n patru cate"orii0 identi#icabile i operante 8n receptarea te(tului poeticB a) mrcile circumstanelor spaio9temporale0 Jsistemul deictic0 care ancorea! enunul 8n situaia de comunicare i or"ani!ea! in#ormaia 8n #uncie de po!iia subiectului locutorGB persoana & i a &&(a a pronumelor personale0 re#le(ive0 posesive i a verbelor; adverbe deictice (aici0 acolo0 a!i0 acum etc:G pronume i adverbe demonstrative0 care or"ani!ea! obiectele 8n raport cu apropierea sau deprtarea #a de vorbitor; pre!entul verbal; verbe de deplasare0 care po!iionea! micarea 8n #uncie de locutor; b) mrcile obiectului0 care situea! persoanele sau obiectele 8n spaiul poetic0 articolele 5otrt i ne5otrt0 topica0 variaia numelor unor persona>e0 care sc5imb perspectiva receptrii etc; c) mrcile percepiei i ale cunoaterii eului liric0 sen!oriale0 co"nitive0 a#ective0 volitive0 pe care se 8ntemeia! i #i"uri de stil vi!uale0 auditive0 ol#active0 sineste!iceB verbele a vedea0 a simi0 a "ndi0 a su#eri0 a dori0 substantive i ad>ective care desemnea! noiuni i caliti din aceeai

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 3219323. %/ <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 12091210 apud manualul *iculescu. %% <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 1200 apud manualul *iculescu.

'2

s#er mental i sen!orial0 inter>ecii de pre!entei#icare0 de intrare 8n cmpul vi!ualB iat]0 uite] etc; d) mrcile atitudinii subiectiveB cuvinte cu & sens evaluativB #rumos= urt0 bun= ru etc; instrumente lin"vistice ale modali!riiB adverbe i locuiuni adverbiale (#irete0 poate0 de bun seam etc)0 verbe (a crede0 a considera0 a trebui)0 e(presii verbale impersonale (e bine0 e ru0 e util0 e necesar etc). &lustrarea mrcilor lirice pre!entate mai sus se poate #ace pe te(te poetice 8n anali!a literar curent0devenind c5iar instrumente ale acesteia. .istemul deictic0 cel mai bine repre!entat 8n te(tul literar0 identi#ic locutorul liric Combinate cu mrci ale percepiei0 deicticele #i(ea! reperele spaio9temporale ale cadruluiB J+e treci codrii de aram0 de departe ve!i albind= N9au!i mndra "lsuire a pdurii de ar"int.= 4colo0 ln" isvoar0 iarba pare de omt...G (-. :minescu). .e remarc aici0 mai 8nti0 mrcile persoanei a &&9a0 creia i se adresea! eul liric presupus al te(tului0 coninute 8n desinenele verbaleB treci0 ve!i0 au!i. 4cestea au 8ns i o #uncie a percepiei spaio9temporale a eului liricB treci semni#ic intrarea 8ntr9un cadru rniri#ic0 de basm0 prin depirea mai multor obstacole0 Jcodrii de aramG0 Jpdurea de ar"intG0 iar verbele ve!i c au!i0 cu insisten repetate0 creea! ima"inile vi!uale i auditive ale te(tului. &mpresionantele ima"ini vi!uale se constituie printr9o micare a privirii de departe ctre aproape0 de la mar"ini ctre un centru (Jacolo0 ln" isvoarG)0 pe cnd cele auditive se percep printr9o 8ncordare 0a au!ului0 pentru a desprinde mu!icalitatea sublim a elementelor naturii i sunetele mrunte ale nenumratelor lumi ascunse 8n adncuri. )c5iul 8ntlnete mai 8nti e(plo!ia de culori a codrilor Jde aramG0 epitetul substantival de su"estie #olcloric avnd i implicaii auditive0 su"ernd 8n acelai timp un #reamt stins de almuri i lumea sensibil de sunete i de #onete ce se 8n#irip aici. 4ceti codri #abuloi marc5ea! 5otarul dintre dou lumi0 cea real i cea de vis 8n oare se ptrunde0 8ntlnit i 8n alte poe!ii eminesciene. .unt implicate0 ast#el0 i mrci ale atitudinii subiective0 care sporesc splendoarea cadrului natural. -ai subtile sunt0 8n te(tul literar0 mrcile obiectului0 ce se pot ilustra prin anali!a primei stro#e din poe!ia JLaculGB JLacul codrilor albastru= *u#eri "albeni 8l 8ncarc.= $resrind 8n cercuri albe= :l cutremur o barc.G Docul topicii i al articolelor 5otrt i ne5otrt0 susinute de su"estii din planul le(ico9semantic0 constituie ima"inea poetic pe trei dimensiuniB spaiu0 timp0 micare. In plan le(ical se remarc predominana substantivului lacul0 ar"umente #iind pre!ena lui 8n titlul poe!iei0 particularitile ropicii0 dar i puternica lui identi#icare prin articolul 5otrt0 toate contribuind la "ene!a ima"inii dominante a spaiului poetic. 4l doilea substantiv0 codrilor0 tot articulat0 adus ast#el 8n prim9planul semantic0 mrete0 concentric0 spaiul0 raportul de apartenen (relaie "enitivalB lacul codrilor) su"ernd o #u!iune per#ect a peisa>ului0 mai e(presiv dect 8n topica normal0 JLacul albastru al codrilorG. :pitetul plastici!ant albastru completea! cadrul0 dndu9i0 prin re#lectare cromatic 8n undele lacului0 o simetrie ideal 8ntre planul real i cel virtual al ima"inii. +esi"ur0 e(ist i teorii potrivit crora lirismul subiectiv nu este numai apana>ul persoanei &0 ci se produce un trans#er subtil de subiectivitate a discursului 8n ca!ul tuturor persoanelor ce constituie actul de comunicareB J,entru scriitur0 nu e(ist o persoan privile"iat; cea care vorbete sau cea creia i se vorbete; nu e(ist nici o a treia persoan0 care l9ar desemna pe cel absent. L...M In scriitur ReulS i RtuS9ul pot #i deci tot o in#initate de subieci0 adic ReuS9rile0 RtuS9urile i RelS9urile tuturor enunurilor posibile.G (Dean9Louis CaudrQ). I? /.=.-. Liris"ul oEiecti! .pre deosebire de lirismul subiectiv0 8n lirica obiectiv se produce o sublimare0 o estompare a eului liric 8n spaiul poetic. Locutorul devine mai abstract0 ast#el 8nct 8n multe poe!ii lirice Jobiectualitatea devine voceG (Wol#"an" XaQser)0 prnd c se e(prim pe sine0 8nct nu mai este perceptibil nici un receptor al ei0 deci nici un locutor. J&n ast#el de ca!uri se vorbete de obicei despre o liric RobiectivSG0 conc5ide XaQser. 4cest lucru se observ de pild 8n J,astelurileG lui
%'

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 12191220 apud manualul *iculescu.

'3

1asile 4lecsandri0 8n care eul liric rmne un observator discret al derulrii tablourilor din natur prin #aa cititorului. )biectivarea lirismului0 limba>ul care se creea! pe sine0 este 8ns o preocupare insistent a colilor lin"vistice ale ultimului secol. J,oeii0 susine 6oman DaPobson0 sunt nite oameni care re#u! s utili!e!e limba>ul. L...M ,oetul s9a retras brusc din limba>ul9 instrument; el a ales pentru totdeauna atitudinea poetic potrivit creia cuvintele sunt considerate ca lucruri i nu ca semne.G ,oe!ia modern se eliberea! ast#el nu numai de ri"orile pro!odice0 ci tinde s se elibere!e i de eul vorbitor. +in aceast perspectiv0 a#irmaia lui ;. Clinescu despre ;eor"e Cobuc c scrie o liric obiectiv se re#er nu la esena #enomenului0 ci la #aptul c0 8ntr9o liric a rolurilor0 poetul trans#er e(primarea direct unor persona>e ce >oac aparente roluri epice sau dramatice0 dar care e(prim acelai #ond de autenticitate a tririi. ) Jliric a mtilorG identi#ica i $udor 1ianu 8n JLucea#rulG eminescian0 dar asta nu 8nseamn c poemul nu este strbtut0 de la 8nceput pn la s#rit0 de un lirism pro#und.IC /.>. $"Eiguitatea :ste Jmecanismul #undamentai al poeticitiiG (6odica Ha#iu)0 o condiie esenial a limba>ului poetic0 Jdestinat s stimule!e i s oriente!e capacitatea ima"inativG (&. Coteanu). 4mbi"uitatea 8nseamn dubl posibilitate de ec5ivalare a unor elemente din limba>ul poetic0 re!ultat din speci#icitatea construciei acestuia0 ast#el 8nct s desc5id ctre cititor o serie alternativ de conotaii posibile la aceeai e(presie a limbii. Intr9un studiu de re#erin0 William :mpson (1321) stabilete apte tipuri de ambi"uitate0 dup cum este re!ultat dinB polisemantismul le(ical; din semni#icaiile alternative; din simultaneitatea semni#icaiilor; din combinarea unor semni#icaii neconcordante; dintr9o Jcon#u!ie #ericitG a autorului0 care 8i descoper ideea pe parcursul scrierii0 crend nedumerirea cititorului; dintr9o tautolo"ie irelevant; dintr9o contradicie total a semni#icaiilor0 care scindea! mintea autorului. 4mbi"uitatea este #enomenul cu variabilitatea i desc5iderea cea mai mare din poetic0 "enernd practic spaiul nelimitat al ima"inarului. :mpson 8nsui de#inete ambi"uitatea Jo nedumerire0 o 8ncurctur cu privire la ceea ce a vrut s spun autorulG0 iar ;ra5am <ou"5 identi#ica al optulea tip de ambi"uitate0 8ntre semni#icaia intenionat de autor i semni#icaia reali!at de cititor 8n timpul lecturii. I8 /.I. 2ugestia :ste0 8n poe!ia modern0 o te5nic teoreti!at mai 8nti de simboliti0 opus narativitii0 ima"ismului i discursivitii poe!iei tradiionale. .e ba!ea! pe stilul alu!iv0 #ra"mentar0 indecis0 promovnd va"ul0 clarobscurul0 sineste!ia0 corespondena dintre sentimente i culori0 mu!icalitatea versurilor0 eu#onia0 armoniile per#ecte. ,5ilippe van $ie"5em 8l citea! pe -allarmeB J4adar0 poe!ia nu trebuie s #ie nici descriptiv0 nici narativ0 ci su"estiv. 4 vorbi ca un poet 8nseamn Ra te mulumi s #aci alu!ieS la lucruri0 Rsau s le distra"i calitatea care va 8ncorpora vreo &deeSG.?. /.?. &"aginarul poetic Concept inte"rator al antropolo"iei i al poeticilor moderne0 de#init ca vi!iune reuni#icatoare a contientului i a incontientului 8n raportarea #iinei umane la mediul 8ncon>urtor0 repre!entabil poetic 8ntr9o sum uria de ima"ini #undamentale0 8n reperele crora se 8nscrie e(istena omului i istoria psi5ocultural a umanitii. : privit ca potenialitate i totalitate a mani#estrilor poetice0 ca traseu mereu e(plorat de ima"inaia uman0 J8n care
%2

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 1220 apud manualul *iculescu. %3 <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 1220 apud manualul *iculescu. '0 <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 1220 apud manualul *iculescu.

20

repre!entarea obiectului se las asimilat i modelat de ctre imperativele impulsionale ale subiectuluiG (;ilbert +urand)0 devenind conceptul cel mai cuprin!tor al teoriei literare moderne. ;ilbert +urand i9a dedicat un studiu de re#erin0 N2tructurile antropologice ale i"aginaruluiX. 6epere ale ima"inarului sunt cele spaiale i temporale0 percepute static sau a#late 8ntr9o dinamic semni#icativ. 6eperele spaiale se identi#ic att 8n repre!entri ale spaiului real (terestru0 cosmic sau spaiu locali!at "eo"ra#ic)0 ct i ale spaiului i"aginar; care poate #i oniric0 )antastic sau )aEulos. Ca dimensionalitate0 spaiul poate #i oriJontal sau !ertical. +up ;aston Cac5elard0 spaiul vertical implic toate si"Eolurile ascensionale (aripa0 vulturul0 cerul adnc0 aerul edenic0 !borul oniric0 domul uranic i astral) i si"Eolurile coEor#rii (adncul acvatic i teluric0 prpastia0 racla i mormntul0 "rota). .paiul poate #i natural (terestru i cosmic0 cu toate motivele componente0 codrul i!vorul0 lacul0 parcul0 "rdina0 cmpul0 muntele0 stnca0 prpastia0 stelele0 luna0 soarele) ; arti)icial (castelul0 odaia0 #ereastra). In raport cu eul liric0 spaiul poate #i e(terior i interior (ima"inar). 2paiul si"Eolic are repre!entri multiple0 8n #uncie de perspectiva din care este receptat 8n cmpul ima"inarB spaiu al 5aosului0 al de!ordinii0 labirintic; spaiu ncFis; limitaB (oc5iul de pdure0 odaia0 cercul); spaiu descFis (cerul0 oceanul0 cmpul); spaiu al aproapelui i al departeluiG spaiu al "olului e(istenial0 al de"radrii i spaiu al e(istenei superioare (edenic0 lumea crii); spaiu paradi!iac i spaiu t5anatic. &ndicii te<tuali ai repre!entrii spaiale sunt substantivele0 adverbele deictice verbele de micare0 ascendent sau descendent. 3eperele te"porale au 8n vedereB ti"pul real(oEiecti! (momente ale !ilei0 alternana diurn=nocturn0 timp linear); ti"p real(suEiecti! interior (timp ma"ic al copilriei0 timp al clipe0 eterni!ate prin iubire0 timp relativi!at prin cunoatere); ti"p ireal(i"aginar (oniric0 #antastic0 al cltoriei ima"inare). &ndicii te(tuali de repre!entare a temporalitii suntB substantive0 adverbe0 verbe cu diverse valori temporaleB pre!entul etern0 pre!entul istoric0 pre!entul descriptiv0 pre!entul iterativ0 imper#ectul istoric0 per#ectul simplu0 ca timp al naraiunii. ?/ /.C. &"aginea artistic &ma"inile artistice sunt de mai multe #eluri0 dup modul de repre!entare sen!orial dat de simurile umaneB \ &"agini !iJuale; care se constituie spaial0 repetnd0 8n cmpul ima"inar0 aspecte ale lumii reale. 8n versul J,e un deal rsare luna ca o vatra de >ratic.G (-i5ai :minescu)0 8n spaiul ima"inar se altur0 prin comparaie0 ima"inea astrului nopii cu aceea a unui >ratic intens0 incert situat la ori!ont. Intre cele dou ima"ini se creea! ceea ce observa criticul literar #rance! ;erard ;enetteB J...o distan0 un spaiu care0 ca orice spaiu0 posed o #orm. *umim aceast #orm )igur; i vor #i tot attea #i"uri cte #orme vom putea "si pentru #iecare spaiu de #iecare dat creat 8ntre linia semni#icantului i a semni#icatuluiG. \ &"agini auditi!e; care dau o repre!entare sonor unui cadru de>a conturat prin ima"inile vi!ualeB J4st#el eu nopi 8ntre"i am mas0= #lnd +n'nat de-al valurilor 'las.A (-i5ai :minescu). \ &"aginile ol)acti!e sunt create de #i"uri de stil ce evoc miresmeB JFn #reamt blnd trecea din ram 8n ram= Ni un miros venea adormitor.AC J7lori albastre tremur ude +n v,du(ul tmiet.A (-i5ai :minescu). \ &"aginile cinetice. 8n mod obinuit0 8n orice te(t poetic e(ist micare0 mcar o deplasare discret a privirii 8n cadru0 ca 8ntr9un pastel0 cnd elementele din peisa> sunt 8nre"istrate prin succesiune. &ma"inile cinetice presupun 8ns o micare mai vi!ibil0 mai spectaculoas0 ca 8n balada cult J,aa <assanG0 de ;eor"e CobucB J+ar iat91] : vod0 "5iaurul -i5ai;= 4lear" nval nebun.= 8mprtie sin"ur pe ci 8i adun0= Cutreier cmpul0 tind de pe cai 9= :l vine spre paB e "roa! i vai0= C vine #urtun.G.
'1

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a 0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 3229323.

21

\ &"aginile sinesteJice presupun o inter#eren de sen!aii0 solicitarea tuturor simurilor0 reali!nd o comple( repre!entare a cmpului ima"inar al unei opere literare..unt 8ntlnite 8ndeosebi 8n poe!ia modern0 prin ceea ce se numete audiia colorat% J+e ce9i sunt oc5ii ver!i0= Culoarea ^a"nerienelor motive[G (&on -inulescu); J,rin noapte0 toamna despletit= 8n mii de #luiere cnt.G (;eor"e Cacovia)0 sau audiia ol)acti!% JCntecul tu a umplut cldirea toat Q...Rca o lavand sonor A ($udor 4r"5e!i).'2 /.8. $rta poetic In teoria literar este iniial un concept ce stabilete principiile pentru scrierea poe!iei. -ai apoi0 prin e(tensiune0 dobndete i sensul de mesa> estetic pe care 8l transmite un poet prin opera sa0 cuprin!nd modalitile artistice #olosite0 maniera stilistic sau curentul literar 8n care se inte"rea!B 8n "enere0 marii scriitori i9au de#init cre!ul estetic 8n creaii poetice repre!entative. :(emple de art poetic sunt J4rs poeticaK a lui <oraiu0 J4rta poeticK a lui Coileau i Cou5ours0 prin care se pun ba!ele clasicismului0 pre#aa la drama JCrom^ellK a lui 1ictor <u"o0 mani#est pro"ramatic al romantismului0 J$5e ,oetic ,rincipieK0 de :d"ar 4llan ,oe0 care a#irm c un poem lun" e Jo contradicie 8n termeniK. 4rte poetice remarcabile sunt0 8n literatura romn0 poe!iile J$estamentK0 de $udor 4r"5e!i0 J,lumbK0 de ;eor"e Cacovia0 J:u nu strivesc corola de minuni a lumiiK0 de Lucian Cla"a. ,rin #iecare dintre acestea0 poeii ar"umentea!0 cu mi>loace artistice0 caracteristicile operei lor poeticeB o Jestetic a urtuluiK la $udor 4r"5e!i0 ca o tendin a lumii contemporane0 devenit tot mai mult0 8n manier e(presionist0 un trm al in#ernului; ori!onturile misterului la Cla"a; e(istena tern0 apstoare0 de plumb0 din poe!ia lui Cacovia. ?0 -. Ele"entele de co"poJiie n te<tul poetic In e(plicitarea or"ani!rii #ormale a te(tului poetic trebuie s avem 8n vedere noiuni i concepte tratate anterior0 privitoare la structurarea acestuia 8n versuri i stro#e i la toate elementele de pro!odie ce se implic ast#el de la sine. ,articularitile spaiului ima"inar de!voltat de te(t presupun 8ns0 8n acelai timp0 i anali!a altor componente0 care creea! de #apt ima"inea i simbolistica "lobal a acestuia. La #el cum te(tul narativ dispime deU o structur ri"uroas a narativitii0 te(tul poetic pre!int o compo!iie a poeticitii0 titlu0 incipit0 #inal0 secvene poetice0 relaii de opo!iie0 relaii de simetrie0 elemente de recuren (motiv poetic0 laitmotiv0 re#ren). +istribuia inedit i armoni!area acestora creea! spaiul ima"inar al te(tului0 re#erent comple( al proprietilor structurale ale discursului poetic. -./. Titlul?= Titlul este un cuvnt0 o sinta"m sau un enun care anticipea! coninutul te(tului poetic0 relevnd de re"ul teme0 motive0 persona>e sau valori meta#orice dominante 8n te(t. J$itlului 8i revine 8n parte0 a#irm Wol#"an" XaQser0 sarcina de a crea 8n receptor starea de spirit adecvat. Ceea ce reali!ea! 8n teatru lovitura de "on" i stin"erea lmpilor0 9 transpunerea ma"ic 8n lumea poe!iei0 9 trebuie 8n liric s reali!e!e adeseori titlul poe!iei el sin"ur. $otodat 8ns0 titlul trebuie0 s pre"teasc pentru lumea deosebit a acestei poe!iiK. +at #iind puternica #uncie de individuali!are a te(tului poetic0 titlurile pre!int o e(trem de mare diversitate. +ac poe!iile medievale practic nu aveau titlu0 6enaterea i epoca modern au de!voltat o te5nic din ce 8n ce mai e(presiv i mai so#isticat de atribuire a titlurilor. Cea mai obinuit era raportarea la speciile poetice tradiionale0 le"end0 poveste0 balad0 epopee0 #abul0 idil0 meditaieB JCalade i
'2

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X)-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200'0 p. 1' 91'/. '3 <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 13. ' <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 22923.

22

idileK0 de ;eor"e Cobuc0 JCalada unui "reier micK0 JCalada moriiK0 de ;eor"e $op8rceanu. JClin (#ile din poveste)K0 de -i5ai :minescu0 devenite0 8n poe!ia actual0 8n stilul parodic i ludic al poeilor opt!eciti0 e(trem de e(presive sau parado(aleB JCalada crinilor care i9au scris #rumosK0 JCalada tranda#irului cu aburiK0 de :mil Crumaru0 JCalada NcolaruluiK0 de -i5ai Frsac5i etc. 4bundente sunt titlurile cu caracter nominal0 care pre!int aspecte din natur (J.#rit de toamnG0 J&arnaG0 de 1asile 4lecsandri0 J+ecorK0 de ;eor"e Cacovia)0 stri de spirit (J-elancolieK0 de -i5ai :minescu)0 evenimente0 persona>e etc. :(ist titluri epice0 care conin enunuri9re!umat ale te(tuluiB JCe mi s9a 8ntmplat cu dou cuvinteK0 de Nte#an 4u"ustin +oina. -.-. Te"a?> $ema (+in #r. t(eme lat. lit. t(ema "r. t(ema JsubiectG) este o sc5em #uncional de situaii i de motive care pot aprea0 8n di#erite vi!iuni de creaie i 8n di#erite combinaii0 8ntr9o oper literar. .impli#icator0 se poate spune c repre!int aspectul de via pre!entat 8n te(tul literar. $eme literare sunt considerate 8n "enere puine0 strbtnd veacurile 8n diverse #ormulri i interpretriB dra"ostea0 moartea0 tema "eniului ne#ericit0 a avarului0 a arivistului0 a pclitorului pclit etc. -.0. Moti!ul?I $ermenul provine0 potrivit J+icionarului de termeni literariG0 din #r. motif it. motivo. :ste unitatea structural minimal a te(tului poetic0 desemnnd uniti ima"istice sau de coninut0 8ns cu semni#icaii culturale mai lar"i0 consacrate de o utili!are 8ndelun"at 8n literatur. :(emple pot #i numeroaseB motivul codrului0 al lunii0 al i!vorului etc. In poe!ia eminescian0 al toamnei0 al ploii0 al parcului solitar la simboliti0 al mioarei n!drvane i al micuei btrne 8n J-ioriaG. ) con#i"uraie stabil de motive #ormea! de re"ul o tem literar0 iar 8n interpretare structuralist un topos. -.=. Laito"oti!ul Laito"ti!ul (+in "erm. Leitmotiv Jmotiv conductorG). $ermen creat mai 8nti 8n mu!ic pentru a desemna o tem mu!ical sau un motiv ce revine #recvent pentru a caracteri!a un persona>0 o stare su#leteasc sau o situaie. Cu acelai rol este #olosit i 8n literatur0 constnd 8n uniti compo!iionale0 motive sau enunuri ce se repet semni#icativ la anumite intervale ale te(tului. :ste #olosit mai ales de poeii simboliti0 8ndeosebi de ;eor"e Cacovia. '' -.>. &ncipitul?C Fn rol asemntor titlului 8l are uneori i 8nceputul poe!iei. $e(tul poate #i puternic marcat de 8nceputul i de s#ritul lui0 care pot reali!a relaii de opo!iie0 de simetrie0 de recuren sau de paralelism. &ncipitul poate pre!enta o introducere treptat 8n structura te(tului (J4 #ost odat ca9n poveti0 = 4 #ost ca niciodat...K) sau poate #i abrupt /in media res0 cu sensuri implicate simbolic sau semni#icativ 8n cuprins (J$riete 8nc #loarea #rumoas de ieri sarK0 +. 4n"5el0 J-oartea *arcisuluiK). &ncipitul poate #i i amnat0 identi#icndu91 8n mod real sau inte"ral abia la s#ritul te(tului. Fneori are rol de prolog0 cruia 8i corespunde simetric0 8n #inal0 un epilog. &ncipitul #i(ea! 8n mod obinuit reperele spaiale i temporale ale cadrului poetic0 pe care se eonstruiete
'/

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 13. '% <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 13. '' <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a 0 alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 331. '2 <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 23.

Indrumtor pentru noile manuale Indrumtor pentru noile manuale Indrumtor pentru noile manuale Indrumtor pentru noile manuale

23

apoi 8ntrea"a structur a te(tuluiB J7iind biet pduri cutreieram = Ni m culcam ades ln" i!vor...K (-. :minescu); J8n portul vec5i po"oar arborii numai noapteaK (&on 1inea0 JC5eiK). -.I. Binalul?8 6epre!int secvena care 8nc5ide te(tul poetic0 #i(nd 8n memoria lectorului impresiile eseniale ale acestuia. Ca dimensiuni te(tuale0 delimitarea #inalului este di#icil0 depin!nd de #actori conte(tuali care nu permit o teoreti!are precis. ,oate #i ultima stro#0 ca 8n J;lossaK lui :minescu B unde pre!int i o simetrie per#ect cu incipitul) sau poate #i alctuit numai din unu9 dou versuri0 ca 8ntr9o moral de #abulB J4ceasta 8ntre noi adesea o vedem = Ni numai cu cei mari e"alitate vremK. (;r. 4le(andrescu0 JCinele i celulK). 7inalul poate cuprinde i un pasa> descriptiv0 simetric unuia iniial0 permind o interpretare simbolic (de e(emplu 8n J+scliaK0 de )ctavian ;o"a). Clasi#icarea curent (6odica Ha#iu) este aceea de #inal 8nc5is (J.trunele c5itarei9s rupte = Ni... romana s9a s#rit]K0 &. -inulescu0 J6oman #r mu!icK) i #inal desc5is0 care poate #i suspendat0 aprnd ca o simpl oprire0 o 8ntrerupere a discursului poetic0 sau proiectat0 prelun"ind ideatica poe!iei dincolo de 8nc5iderea te(tuluiB J-ai las9m un minut = mai &as9m o secund. L...M mai las9m un anotimp0 un an0 un timpK. (*ic5ita .tnescu0 J1iaa mea se luminea!K). -.?. 2ec!ena poeticC. Nir de ima"ini sau de scene care #ormea! o unitate 8n te(tul literar0 determinat de o structur tematic0 motivic sau de ordin pro!odic. .e inte"rea! de obicei or"anic in structura te(tului poetic0 corelat cu alte secvene0 cu care se a#l 8n relaii de opo!iie0 de simetrie sau de recuren. .e pot da ca e(emple tabloul ninsorii din prima stro# a poe!iei J&arnaG0 de 1asile 4lecsandri0 adresarea direct a poetului ctre codru 8n poe!ia J6evedereK sau invocaia ma"ic a Ctlinei din poemul ..Lucea#rulK. +elimitarea secvenelor poetice 8n anali!a literar #acilitea! 8nele"erea te(tului i constituie premise pentru o interpretare corect > nuanat a semni#icaiilor. -.C. 2i"EolulC/ 9A #r. s9mbole "r. s9mbolon Jsemn de recunoatereK: In sens "eneral0 simbolul repre!int orice obiect sau ima"ine care0 prin asociaiile sau analo"iile pe care le strnete0 desemnea! altceva dect ceea ce este0 de!voltndu9se0 8n evoluia omenirii0 o simbolistic e(trem de bo"at a repre!entrii lumii0 cu trimitere direct 8n viaa cotidian. In literatur0 este un cuvnt0 o sinta"m sau un procedeu e(presiv care se substituie unei serii de con#i"uraii ale realului i transmite direct sau su"erea! stri de spirit0 triri0 repre!entri care stau la ba!a ima"inii literare i a constituirii spaiului ima"inar. Fn interes deosebit pentru simbol s9a de!voltat 8n cadrul curentelor literare moderne0 de la simbolism la avan"ardism i postmodernism0 propunnd strate"ii noi de constituire i de receptare a mesa>ului poetic. .imbolismul este curentul care a #olosit 8n mod pro"ramatic simbolul0 cmpul literar al poe!iei #iind dominat deB 9 si"Eoluri spaiale (oraul0 parcul0 "rdina0 strada0 drumul0 cmpia0 pustiul0 marea0 corbiile0 "alerele0 rmurile0 inuturile e(otice0 cavoul0 sicriul)0 ( si"Eoluri te"porale (anotimpurile0 amur"ul0 8nserarea0 noaptea0 "olul istoric)0 ( si"Eoluri "eteorologice (ploaia0 ninsoarea0 viscolul0 moina)0
'3

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 23. 20 <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 23. 21 <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 100.

( si"Eoluri cro"atice (alb0 "ri0 ro!0 rou0 pal0 ne"ru0 "alben0 violet)0 ( si"Eoluri "etalice (plumb0 ar"int0 bron!0 pietre preioase0 candelabre)0 ( si"Eoluri )lorale i ol)acti!e (crini0 ro!e0 cri!anteme0 narcis0 par#umuri)0 ( si"Eoluri "aladi!e i ne!rotice (melancolia0 sin"urtatea0 nevro!a0 #ti!ia0 boala0 plnsul0 delirul)0 ( si"Eoluri "uJicale (vioara0 clavirul0 #lautul0 cntecul0 caterinca). -.8. 3elaiile se"antice -.8./. 3elaiile de opoJiie .unt le"turi ce se stabilesc 8n te(tul poetic determinate de structura acestuia i de #i"urile de stil dominante. 4par de obicei datorit #i"urilor de opo!iie0 antite!0 o(imoron0 dar i ambi"uitilor ba!ate pe neconcordan sau contradicie. )po!iii0 ba!ate pe antite!e ireductibile0 apar 8ntre persona>ele din J.crisoarea &&&G0 de -i5ai :minescu0 sau 8ntre ima"inea trecutului "lorios i cea a pre!entului dec!ut. )po!iii se stabilesc i 8ntre incipit i #inal0 de pild 8n poe!iile JLaculG0 J7loare albastrG0 J6evedereG0 creatoare de e#ecte poetice de mare pro#un!ime. 22 -.8.-. 3elaiile de si"etrie .imetria este o condiie esenial a artei0 desprins de alt#el dintr9o n!uin universal ctre simetrie a lumii materiale. :(ist arte ale si"etriei; mu!ica0 sculptura0 ar5itectura i0 #r 8ndoial0 nici poe!ia nu se poate sustra"e acestei le"iti0 cu att mai mult cu ct metrica i pro!odia 8i impun or"ani!area simetric a unitilor ritmice. In te(tul poetic relaiile de simetrie sunt e(trem de su"estive i constituie de #apt un principiu de ba! al or"ani!rii nu numai #ormale0 ci i ale"orice i simbolice. :(ist o simetrie conceptual ce nu se limitea! la simpla ordonare de sensuri literare0 ci se e(tinde la mari ansambluri de ima"ini0 de concepte0 de idei0 de mari sisteme #ilo!o#ice0 8ntrupate 8n ale"orii i simboluri pro#unde. .imetriile din poemul JLucea#rulG 8i dau valoarea de capodoper0 #iind or"ani!ate pe mai multe planuriB )or"al( te<tual; 8n tablouri terestre i cosmice de mari dimensiuni0 cu trans"resri repetate0 8ntr9o intenie de a re#ace armonia iniial a cosmosului; ideatic; 8n relaia timp uman 9 timp universal; alegoric; 8n condiia "eniului nemuritor0 dar ne#ericit 8n sin"urtatea eternitii sale. 23 -.8.0. 3elaiile de recuren .unt relaii de revenire0 de mare diversitate 8n te(tul poetic. Literatura 8nsi se ba!ea! pe revenirea la aceleai cteva mari teme care 8i asi"ur substanialitatea0 8n ideea0 con#irmat de teoria literar0 c temele0 8n literatura lumii0 sunt puine0 numai #ormele de repre!entare a lor sunt mereu altele. :(ist deci o recuren a te"elor i a "oti!elor; care se recompun mereu alt#el sau 8n #orme literare di#erite. :(ist apoi o recuren 8n planul #ormal i al pro!odiei. 1ersul 8nsui0 prin esena sa0 este un #enomen de recuren0 prin J8ntoarcereaG pe care o e(ecut la captul rndului0 relund structura proJodic; msur0 ritm0 rim. ,oe!iile cu #orm #i(0 terina; se<tina; glosa; sonetul; rondelul; gaJelul; panto"ul; au #orme de recuren ri"uros studiate de9a lun"ul timpului. 8n #ine0 8n aceeai s#er se 8nscriu #i"urile de repetiie0 aliteraia; asonanta; ana)ora; cFias"ul; cli"a<ul; epi)ora; tautologia.C= -.8.=. Corespondenele
22

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a 0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 330. 23 <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a 0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 330. 2 <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a 0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 3309331.

2/

$ermenul provine din #r. correspondances #olosit de Caudelaire0 prin care se stabilesc analo"ii pro#unde 8ntre elementele lumii i strile a#ective create de spaiul poetic0 ba!ndu9se pe intuiia meta#i!ic a analogiei uni!ersale. Corespondene se creea! 8ntre simboluri i natur0 un #el de 5alou a#ectiv ce completea! ima"inea poeticB JLa *ature est un temple ou de vivants piliers= Laissent par#ois sortir de con#uses paroles0= LU<omme Q passe a travers des #orets de sQmbolesG. Creaia se ba!ea! i pe corespondena dintre diverse sen!aii; 6imbaud a>un"e0 de e(emplu0 8n sonetul J1ocalelorG0 la audiia colorat% J4 noir0 : blanc0 & rou"e0 F vert0 ) bleuG0 iar 6ene ;5il construiete o adevrat teorie a instrumentaiei verbale. 8n poe!ia modernist0 de la suprarealism la e(presionism0 apare o adevrat #orm de trans#er meta#oricB J+e ce9i sunt oc5ii ver!i0= Culoarea ^a"nerianelor motive[G (&. -inulescu). In poe!ia J+ecorG0 corespondenele se stabilesc la nivelul culorilor0 al le"turii dintre un univers plat i scara emoional uman0 srac0 dominat0 la rndu9i0 #ie de tristee0 #ie de bucurie. 4ici0 nota #inal este de J8nceput de s#rit de lumeG0 de pro#und de"radare or"anic. 7irav0 maladiv0 #iina uman este supus0 8n vi!iune bacovian0 entropiei0 e ameninat de moarte0 de simbolurile ei omnipre!ente.2/ 0. Ele"entele de proJodie. *ersi)icaia ,articularitatea esenial a poe!iei #a de pro!0 teoreti!at de poeticile clasice i meninut 8n linii mari pn ast!i0 este or"ani!area te(tului 8n !ersuri i comunicarea unui mesa> artistic prin elemente de pro!odieB "sur; rit"; ri"; structur stro)ic. 4cestea sunt subordonate 8ndeplinirii celorlalte dou condiii ale e(istenei poe!iei0 obinerea ar"oniei i constituirea i"aginii artistice. ELEMENTE 1E *E32&B&C$6&E. ,articularitatea esenial a poe!iei #a de pro!0 teoreti!at de poeticile clasice i meninut 8n linii mari pn ast!i0 este or"ani!area te(tului 8n versuri i comunicarea unui mesa> artistic prin elemente de pro!odieB msur0 ritm0 rim0 structur stro#ic. 4cestea sunt subordonate 8ndeplinirii celorlalte dou condiii ale e(istenei poe!iei0 obinerea armoniei i constituirea ima"inii artistice. P35Z51&E. $ermenul provine0 potrivit J+icionarului de termeni literariK0 din #r. prosodie "r. prosodia Jintonare0 accentuareK /dm pros JctreK0 i ode JcntecK). 4ccepia curent este de tiin a "ruprii cuvintelor 8n uniti ritmice0 de pronunare ritmat a cuvintelor0 sinonim0 8n acest sens0 cu MET3&C$. 4lt sens este de parte a poeticii0 cnd se re#er la cantitatea i durata vocalelor0 la "ruparea acestora 8n uniti ritmice. ProJodia sau "etrica este tiina gruprii cuvintelor !n uniti ritmice0 o parte a poeticii care se ocup cu studiul versi#icaiei. 0./. *ersul ,otrivit J+icionarului de termeni literariK0 termenul provine din #r. vers lat. versus J8ntoarcereK0 Jrnd0 ir al scrieriiK. 6epre!int0 de re"ul0 un rnd dintr9o poe!ie0 supus0 8n poe!ia tradiional0 condiiilor pro!odice. 1ersurile sunt 8mbinri le(icale ce se repet structural0 sub aspectul msurii0 ritmului0 rimei0 intonaiei (de aceea versus 8nsemna la 8nceput 8n limba latin Jperec5e de bra!deK0 J8ntoarcere a bra!deiK #cut de plu"ar la captul o"orului). 1ersul presupune ast#el o pau! #inal i uneori una median0 marcat prin C:HF6b0 care 8l 8mparte 8n secvene (e"ale sau ine"ale)0 numite EM&2T&+,3&% J-i5nea 8ncalec0 == calul su tropotK (+. Colintineanu); J9 .tai0 pa] == . piar a!i unul din noi]K (;. Cobuc). 1ersul este alctuit dintr9 un anumit numr de silabe0 care #ormea! M42,3$ acestuia0 silabele #iind "rupate0 8n poe!ia tradiional0 8n uniti metrice (picioare metrice)0 care stabilesc #elul rit"ului. 1ersurile care 8n #inal pre!int uniti metrice complete sunt acataletice0 8n ca!ul cellalt #iind cataletice (piciorului metric #inal 8i lipsete o silabB J+oin0 doin0 viers cu #ocK). $ipolo"ia versi#icaiei0 8n #uncie de msura0 ritmul i rima #olosite0 a marcat0 de9a lun"ul timpului0 te5nicile de creaie. :(ist !ersul
2/

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a 0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 3/.

2%

silaEic0 cu msur #i(0 de pild $LE'$N13&N,L (#olosit 8n epica medieval #rance! re#eritoare la isprvile lui 4le(andru -acedon)0 avnd 12 sau 13 silabe0 #ormat din % iambi0 cu ce!ur dup a asea silab0 #olosit 8n epopei i tra"edii0 de unde i denumirea de vers eroic0 dar 8ntlnit i la +oso#tei0 -iron Costin i &on <eliade96dulescu. *ersul rit"ic se ba!ea! pe numrul #i( de accente0 de pild +E'$MET3,L0 alctuit din % picioare metrice0 de obicei dactili0 #iind versul epopeii clasice "receti0 #olosit i de &on <eliade96dulescuB J$oi 8ncetar cu #eele9ntinse tcnd s91 asculteK. *ersul alE0 inau"urat de <enrQ <o^ard 8n 1/ 00 la traducerea 8n en"le! a J:neideiK0 este #olosit apoi de .5aPespeare i de poeii romantici. .imbolitii i 8n mare parte poe!ia secolului EE utili!ea! !ersul liEer0 desprins de orice condiionare pro!odic0 #r ritm0 rim i cu msur ine"al. 2% 4st#el c0 !ersul este un r"nd dintr-o poezie cu unitate ritmic i de sens 9 este elementul de ba! al pro!odiei. 4lturi de versurile tradiionale0 poe!ia modern a creat0 pentru o mai mare libertate de e(presie artistic0 !ersurile alEe (lipsite de rim) i !ersurile liEere (lipsite de rim0 scrise 8n metru di#erit 8n cadrul aceleiai poe!ii0 adesea lipsite i de ritm). *ersul este o succesiune de uniti #onolo"ice percepute ca entiti i!olate0 este o scuccesiune de cuvinte percepute ca uniti cu sens alctuite din combinaii de #oneme. 1ersurile sunt de obicei "rupate 8n stro#e. +up numrul versurilor pe care le conin0 stro#ele suntB 9 monovers (1 vers) (e(empluB 2oeme +ntr-un vers de &on ,illat); 9 disti5 (2 versuri); 9 terin sau teret (3 versuri); 9 catren ( versuri); 9 cvinarie (/ versuri); 9 se(tin (% versuri); 9 polimor#e (de '0 20 30 100 11 sau 12 versuri). 0.-. 3it"ul i piciorul "etric 3&TM. $ermenul provine0 potrivit N1icionarului de ter"eni literari; din #r. r9t(me lat. r9t(mus "r. r9t(mos Jmicare re"ulat i msuratK0 Jcaden melodicK. 6epre!int repetarea ordonat a silabelor accentuate i neaccentuate i a pau!elor 8ntr9un vers. ,rin 8mbinarea silabelor accentuate i neaccentuate (8n antic5itate a silabelor lun"i cu cele scurte)0 se a>un"e la #ormarea unei uniti ritmice0 numit picior "etric. .uccesiunea valurilor care se lovesc de rm0 #lu(ul i re#lu(ul0 btile inimii0 unduirea 5oldelor0 inspiraia i e(piraia sunt doar cele mai evidente i mai bine cunoscute ritmuri din natur. 4ceast alternan re"ulat introduce ordine 8n univers. )mul a preluat ritmul ca element de ordine0 #cnd din el un #actor determinant al activitii sale. 6itmurile muncii0 tin!nd spre coordonarea micrilor mai multor oameni0 spre economie de e#ort0 au necesitat anumite stri"te0 anumite 8ndemnuri. In ele pare a se "si ori"inea ritmului poetic. La 8nceputurile creaiei artistice0 dominat de sincretism0 de 8mbinarea strns dintre mai multe arte0 poe!ia a #ost le"at de mu!ic i dans. .incretismul e(ist i ast!i 8n #olclor. Caladele populare0 ca i vec5ile epopei 5omerice0 sunt recitate 8ntr9un mod speci#ic0 cu acompaniament instrumental. +ar dac ritmurile mu!icale au un caracter universal0 ritmul poetic este determinat de speci#icul limbii 8n care este creat poe!ia. In versul romnesc0 elementul #undamental este unitatea ritmic #ormat din 20 30 0 / i % silabe0 8n #uncie de care se de#inesc tipurile de ritmB 0.-./. 3it"uri Einare 3it"uri Einare; 8n care unitatea metric (piciorul metric) este #ormat din 2 silabeB a: 3it"ul troFaic; cu unitatea metric numit troFeu; prima silab #iind accentuat0 iar a doua neaccentuatB J+oin0 = doin0 = cntec = dulceK 9N1oina:. $ermenul T35+E, provine din #r. troc(ee "r. tro(aios Jaler"torK0 ritmul tro5aic #iind alert0 dinamic0 8ntlnit mai ales 8n poe!ia popular0 potrivit pentru dans.
2%

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 23.

2'

E: &a"Eic; cu piciorul metric numit ia"E; cu a doua silab accentuatB JIn vaduri ape repe!i cur"K (;. Cobuc).&$MK,L (din #r. iambe lat. iambus "r. iambos de la &ambo0 preoteas a cultului !eiei +emeter) creea! un ritm ascendent0 lin0 speci#ic poe!iei culte0 8ndeosebi ele"iilor i meditaiilor0 #olosit #recvent de :minescu0 de unde i re#erine poetice asupra luiB J&ambii suitori0 tro5eii0 sltreele dactileK. 0.-.-. 3it"uri ternare% a:. 3it"ul dactilic; ba!at pe un dactil (prima silab accentuat0 celelalte dou neaccentuate)% J4rd deprtrileK (-. :minescu). 1$CT&L,L (din #r. dact9le lat. dact9lus "r. da8t9los Jde"etK) #ormea! un ritm descendent0 care atenuea! armonia sonor a versului. E:. 3it"ul anapestic; numit i ritm antidactilic0 cu primele dou silabe neaccentuate i ultima silab accentuatB J+e9mi vorbii m #ac c n9audK (-. :minescu). 4cesta este un vers poliritmic0 #ormat dintr9un anapest0 un am#ibra5 i un tro5eu. c:. 3it"ul a")iEraFic (ba!at pe un a")iEraF (prima silab neaccentuat0 a doua accentuat0 iar cea de9a treia este tot neaccentuat)B J8n linitea seriiK (-. :minescu). $MB&K3$+,L (din #r. amp(ibraSue "r. amp(i Jdin dou priK0 brac(9s JscurtK) creea! un ritm unduitor0 lar"0 desc5is0 al spaiilor cosmice0 #iind #olosit #recvent de :minescu. d:. 3it"ul eretic; ba!at pe unitatea eretic0 opus am#ibra5ului0 #ormat din dou silabe accentuate i una neaccentuatB J.9mi #ie somnul linK (-. :minescu) 9 am#ibra5 d eretic. 0.-.0. 3it"uri cuaternare 3it"uri cuaternare; ba!ate pe unitile ritmice de silabe0 dintre care una poart accentulB a:. Peon & (prima silab accentuat0 celelalte trei neaccentuate)B J1alurile0 vnturileK (-. :minescu). E:. Peon && (prima silab neaccentuat0 a doua accentuat0 iar celelalte dou neaccentuate)B JLucea#rul ateaptK (-. :minescu). ,oate e(ista i combinaia ,eon && d am#ibra5; c:. Peon &&& (primele dou silabe neaccentuate0 a treia accentuat0 iar cea dea patra neaccentuat)B J) mrea> de vpaieK. ,oate e(ista i combinaiaB am#ibra5 d peon &&&; d:. Peon &* (primele trei silabe neaccentuate0 a patra accentuat)B J. m lsai s morK (-. :minescu). :(ist i combinaiaB ,eon &1 d iamb. PE5N,L (din "r. paian dup numele ,aionios0 J$mduitorulK0 dat lui 4pollo) #orma 8n 4ntic5itate un ritm solemn0 #olosit mai ales 8n imnurile p"ne. :minescu 8i aprecia valoarea eu#on8cB JNi9i diamant0 peonul0 8ndr!neul...K. Cuaternar este i rit"ul coria"Eic; 8mbinare de un tro5eu i un iambB J.telele9n cer...= ,n ce pierK (-. :minescu); 0.-.=. $lte tipuri de rit" :(ist i ritmuri mai rareB c!inar; alctuit din uniti metrice de cinci silabe; "eso"acru% J,e9un prund de oseminteK (-. :minescu); ia"E ^ "eso"acru; senar; Fiper"eso"acru; alctuit din uniti ritmice de ase silabeB J,e mictoarele crriK (-. :minescu); Fiper"eso"acru i ia"E0 su"ernd0 prin cadena lar" a versului0 marile desc5ideri ale spaiului poetic eminescian. 4st#el c0 fiecare unitate de silabe accentuate i neaccentuate 0 care se numete picior metric are anumite trsturi a#ective0 su"erea! anumite stri su#leteti. +e aceea0 e(ist ca!uri 8n care unor poei ritmul le9a dat imboldul de a creaB J+e ce ritmul nu m9abate cu ispita9i de la trebi[G se 8ntreba 8n %crisoarea )) -. :minescu. $otui0 elementul 5otrtor 8n atmos#era a#ectiv a unei poe!ii nu este piciorul metric 8n sine0 ci adecvarea lui la sensul cuvintelor i al poe!iei 8n 8ntre"ul ei. In limba romn0 cele mai #recvente picioare metrice suntB tro(eul0 iambul0 dactilul0 amfibra(ul0 anapestul. Piciorul "etric

22

Piciorul "etric
TroFeu &a"Eul 1actil

Co"ponena i scFe"a
1 silab accentuat i 1 neaccentuat 1 silab neaccentuat i 1 accentuat

E<e"ple

5Eser!aii
:ste ritmul populare. -. :minescu poe!ia )ambul. Jsltreele :minescu) poe!iei i9a dedicat (-.

$")iEraF

$napest

J+oin0 doin0 cntic dulceK /"oina0 JFn cnt pribea" 8mbriea! #irea.G (0. ;o"a0 "sclit0 1 silab accentuat i J-i5nea 8ncalec0 calul su 2 neaccenluate tropot.G (+. Colintineanu0 Mi(nea i baba0 1 silab neaccentuat J,e.vod91 !rete clare 1 silab accentuat trecnd = ,rin iruri0 cu #ul"eru9 1 silab neaccentuat n mn.G (;. Cobuc0 2aa !assan0 2 silabe neaccentuate J4le turnurilor umbre peste 1 silab accentuat unde stau culcateG (; r. 4le(andrescu0 Fmbra lui Mircea. La Co,ia0

dactileG

:ste adesea ritmul in9 vocaiei (e(. -. :minescu. Mortua estC ;. Cobuc. 2oetul0. 6itm solemn.

0.0. 3i"a
6ima repre!int identitatea acustic a silabelor #inale a dou cuvinte. $ermenul provine0 potrivit N1icionarului de ter"eni literari; din #r. rime i denumete una dintre cele mai importante #i"uri de sunet ale poe!iei. Const 8n coincidena sonor a #inalului a dou sau mai multor versuri0 8ncepnd cu ultima vocal accentuat. 7iind un mi>loc de ba! 8n constituirea armoniei poetice 9eu)onia:; alturi de ritm0 rima a #ost anali!at amnunit de9a lun"ul timpului0 re!ultnd numeroase moduri de clasi#icare. Cea mai cunoscut clasi#icare este 8n #uncie de poJiia ri"elor n cadrul stro)eiG prin aceasta0 rima 8i e(ercit rolul esenial de armoni!are sonor a versurilor componenteB a:. 3i"e "perecFeate% dup structura a a E EG E:. 3i"e ncruciate% a E a EG c:. 3i"e "Eriate% a E E aG d:. 3i"e interpolate; 8ntr9o stro# de ase versuri0 a a E c c EG e:. Monori"; repetat la trei sau mai multe versuri succesive0 #olosit 8ndeosebi 8n poe!ia popular; ):. 3i"e !ariate; cnd ordinea lor nu este uni#orm0 8ndeosebi 8n #abule; g:. 6i"e interioare% J*unul mare0 mndrul soare0 i pe nun0 mndra lunK. (-. :minescu). ) clasi#icare su"estiv pentru e#ectele sonore produse este aceea 8n #uncie de nu"rul de sunete coincidente de la s#ritul versurilor ce rimea!B 0.0./. 3i"a si"pl 3i"a si"pl; cu sunete ce cuprind un sin"ur accent principalB 9 "asculin; cnd accentul cade pe ultima silab0 #iind monosilabic (rimea! numai o sin"ur silab)0 posibil numai 8n ca!ul ritmului iambicB J+ar nu mai cade ca9n trecut = 8n mri din tot 8naltulB = 9 Ce9i pas ie0 c5ip de lut0 = +ac9oi #i eu sau altul[K (-. :minescu); 9 )e"inin; cu accentul principal asupra penultimei silabe0 #iind bisilabic i posibil 8n cadrul ritmului tro5aic sau am#ibra5icB J+in umbra #alnicelor boli = :a pasul i91 8ndreapt = Ln" #ereastr0 unde9n col = Lucea#rul ateaptK. (-. :minescu); 0.0.-. 3i"a co"ple<

23

3i"a co"ple<; cnd rimea! cuvinte ce includ0 pe ln" accentele principale0 i accente secundareB 9 ri"e dactilice% JCltind catargele = tremur largeleK (-. :minescu0 %telele-n cer); 9 ri"e Fiperdactilice; cnd accentul cade pe a patra silab0 8n ca!ul peonilorB Jmalurile...= valurileK (-. :minescu0 "intre sute de catar'e). 0.=. 2tro)a $ermenul provine din #r. strop(e "r. strop(e J8ntoarcereK (o parte a corului antic orientat spre dreapta0 spre deosebire de cealalt parte0 antistrofa orientat spre stn"a). 6epre!int0 8n versi#icaia modern0 di#erite combinaii asociative ale versurilor0 8n #uncie de msur0 ritm0 rim0 idee poetic. +up numrul versurilor coninute0 e(ist o varietate de #orme ale stro#eiB 0.=./. Mono!ersul Mono!ersul; cu rol de incipit0 de #inal sau marcnd 8n corpusul te(tului poetic simetria0 re#renul sau laitmotivul; poate constitui0 printr9un e#ort de creaie de mare conncentrare0 c5iar sin"urul vers al poe!iei0 ca 8n NPoe"e ntr(un !ers; de &on ,illatB J7oc stins0 cort strns0 pustiul i pulberea plecriiK. 9NPopor no"ad:. 0.=.-. 1istiFul 1istiFul ("r. distic(os0 stro# alctuit din dou versuri rimnd 8ntre ele. .e 8ntlnete 8n "a!el0 poe!ie cu #orm #i(0 8n care versurile primei stro#e rimea! i cu #iecare al doilea vers din stro#ele urmtoare (a a0 b a0 c a etc)B JCopiii nu9nele" ce vorB = 4 pln"e9i cuminia lor. == +ar lucrul cel mai la 8n lume= : un brbat tn"uitor. == *imic nu9i mi de rs ca plnsul = 8n oc5ii unui lupttor. == ) lupt9i viaa; deci te lupt = Cu dra"oste de ea0 cu dor.K (;. Cobuc0 NLupta !ieii:. In poe!ia antic reunea dou versuri de msuri di#erite0 un 5e(ametru i un pentametru0 ca 8n J$risteleK0 de )vidiu0 #ormnd un distiF elegiac. 0.=.0. Terina Terina (din it. ter,ina Ja treia rimK0 lat. tertius Jal treileaK) este o stro# de trei versuri0 cu rim 8ncruciat0 primul rimnd cu al treilea0 iar al doilea cu primul din stro#a urmtoare (a E a0 E a E etc)0 procedeul repetndu9se pn la s#ritul poe!iei0 devenit ast#el poe!ie cu #orma #i(0 8n care ultimul vers0 i!olat0 rimea! cu cel dinainte. $erina are i o msur #i(0 endecasilabul (versul de 11 silabe). Fltimele dou stro#e ale unui sonet sunt terine. N1i!ina co"edie a lui +ante este scris 8n terine. In literatura romn0 terine scriu -i5ai :minescu0 ;eor"e Cobuc0 Nt. ). &osi#0 *ic5ita .tnescu. Teretul acoper parial noiunea de terin0 re#erindu9se numai la alctuirea stro#ei de trei versuri0 #r implicaiile pro!odice amintite0 avnd de obicei "onori" 9a a a:. 0.=.=. Catrenul Catrenul (din #r. Suatrain JcatrenK0 lat. Suattuor JpatruK)0 stro#a de patru versuri0 repre!int probabil #orma cea mai rspndit 8n creaia poetic. 6ima unui catren este de obicei 8ncruciat (a E a b) sau 8mbriat (a E E a) dar poate pre!enta i se"iri"; cu omo#onie numai la versurile 2 i B JLacu& codrilor albastru = *u#eri "albeni 8l 8ncarc; = $resrind 8n cercuri albe = :l cutremur o barcK (-. :minescu). Fneori catrenul repre!int sin"ura stro# a unui poem. 0.=.>. 2e<tina 2e<tina (din #r. se-tine c#. lat. se-tus Jal aseleaK). $ermenul trimite la stro#a de ase versuri0 dar denumete i o poe!ie cu #orm #i(0 inventat 8n secolul al E&&9lea de trubadurul 4rnaud +aniel (Wol#"an" XaQser) i #recventat mai ales 8n :vul -ediu0 dar i de ctre poeii

30

moderni. : alctuit din 33 de versuri0 ase stro#e a cte ase versuri0 cu o rim ri"uros respectat0 i o terin0 avnd o distribuie savant a cuvintelor din versurile #inale ale primei stro#e0 care se re"sesc la s#ritul tuturor celorlalte cinci stro#e0 de obicei 8n ordinea I / > - = 0. 0.=.I. $lte tipuri de stro)e :(ist i stro#a c!inarie sau c!intetul (de cinci versuri) i stro#a poli"or)0 de apte 9septetul:; opt 9octa!a; #orma pre#erat pentru epopee 8n literaturile romanice0 de ctre 4riosto0 Camoes0 $asso)0 nou 9nona:; !ece 9deci"a:; douspre!ece versuri. )ctava este #olosit de -i5ai :minescu 8n poe!ia NGloss; respectnd condiiile pro!odice ale acestui tip de stro# (rima aE aE cd cd; cu pau! dup al patrulea vers) i pe cele ale "losei ca poe!ie cu #orm #i(.

0.>. $plicaii% a:. Construcia scenariului narati! 91e"ers de receptare a te<tului liric:% /. E<plorarea parate<tului O etapa de introducere 8n studiul te(tului liricB date "enerale despre te(t B autor0 an de apariie0 oper0 "ene!a operei0 "en literar0 specie; -. 2e"ni)icaia titlului O discuii despre titlu 8nainte = dup prima lecturB Ce v su"erea! un titlu poe!iei Lacul [ La ce v "ndii cnd privii ima"inea unui lac[ 0. Te"a poeJiei i "esaHul operei lirice% ( 5arta subiectiv a lecturiiB elevii notea! ce vd i ce simt pe secvene lirice; Ce se anali,ea, +ntr-un te-t liric : 9 o emoie omeneasc; Ce comunic poe,ia liric: O un sentiment0 o stare de su#let 8n #aa lucrurilor0 a universului; 4tmos#era liric B sentimentele dominante0 tririle interioare ; =. 2tructura operei lirice% stro)e i !ersuri; a:. $naliJa pe ni!eluri% 9 )onetic% repetarea unor sunete; succesiunea accentelor; cderea unor vocale; 9 le<ico(se"antic% identi#icarea unor cuvinte sau "rupuri de cuvinte care se repet; selectarea termenilor care aparin cmpului le(ical al unui anume cuvnt; ( "or)ologic% mrci ale lirismului subiectivB identi#icarea pronumelor personale i ad>ectivelor pronominale posesive O pre!ena eului liricB persoana0 vi!iunea0 starea0 sentimentele; selectarea verbelor0 a modurilor0 timpurilor i persoanelor acestora; ( sintactic% repetiii de ordin sintactic0 modi#icri de topic0 ar5itectura #ra!elor0 a relaiilor de coordonare i de subordonare; ( silistic% "ruparea termenilor 8n #uncie de re"istrele stilisticeB termeni populari0 re"ionali0 neolo"isme0 termeni reli"ioi0 elemente de ar"ou i >ar"on;
identi#icarea #i"urilor de stil0 a di#eritelor procedee stilistice; identi#icarea i "ruparea ima"inilor vi!uale0 auditive0 ol#active0 Pineste!ice;

( ele"ente de !ersi)icaie i de punctuaie% tipul rimelor0 ritmul i msura versurilor; rolul semnelor "ra#ice (punctele de suspensie0 vir"ula etc); E:. &nterpretarea te<tului liric% 9 sintetiJarea in)or"aiilor 9 brainstormin"9ciorc5ine0 plan de interpretare pe ba!a crora elevii vor reali!a un te(t0 o compunere; conversaiaB Ce sentiment dominant se
desprinde din poe,ie : >le'ei din posibilitile de mai jos* tristee melancolie mulumire bucurie senintate nostal'ie veselieT Care cuvnt indic pre,ena eului liric +n aceast poe,ie : Ce anume contribuie la reali,area atmosferei care se desprinde din poe,ie : "iscutai variantele de mai jos* natura ca atare C felul +n care o vede privitorul prin prisma propriei stri sufleteti.5itlul poe,iei poate fi o c(eie pentru o interpretare de un anume fel : "iscutai aceast iposta,. c:. 3e)lecia(con)igurarea sensuluiB se #ormulea! conclu!ii0 se sinteti!ea! particularitile operei lirice0 se pot #ormula di#erite sarcini de lucru precum memorarea unor secvene0 dup pre#erin ; lectura i discutarea 8n "rup a unei poe!ii0 la prima vedere ; reali!area

31

unor te(te scrise0 avnd ca punct de plecare opera studiat0 compuneri libere pe teme propuse de elevi ; elaborarea unor porto#olii O toate acestea vi!ea! de!voltarea creativitii. *. 2T3,CT,3$ 5PE3E& L&TE3$3E 13$M$T&CE /. 5pera dra"atic. *iJiunea narati! 5pera dra"atic este opera literar scris sub #orm de dialo" pentru a #i repre!entat pe scen0 prin interpretarea actorilor. $otalitatea operelor dramatice aparin "enului dramatie0 unul dintre cele trei "enuri literare #undamentale0 alturi de cel liric i epic. 8n acest "en sunt incluse urmtoarele specii literareB tragedia; co"edia i dra"a. +erivate din acestea0 datorit inter#erenei 8ntre ele0 sunt i tragico"edia; )arsa; )eeria i !ode!ilul. $e(tul dramatic impune comunicarea unui mesa> co"nitiv i estetic n "od indirect; prin replici rostite de actori an"a>ai 8ntr9un Hoc scenic; 8ntr9un spectacol. ,rin comparaie cu "enul epic0 8n special cu pro!a0 modul dominant de e(punere este dialogul; #iind #olosit uneori i "onologul; care0 prelun"it 8n sens retoric0 #r 8ntrerupere i cu amploare a#ectiv0 devine tirad. *araiunea este suplinit prin >ocul actorilor0 prin pre!entarea 8ntmplrilor direct 8n #aa spectatorilor0 #apt ce implic i ele"ente non!erEale i para!erEale; gestic; panto"i"; intonaie; pauJe. :lemente narative pot #i coninute i 8n indicaiile scenice (didascalii)0 prin care autorul damatic d anumite su"estii pentru >ocul actorilor. 1idascaliile 8nlocuiesc de re"ul descrierea tradiional din te(tul narativ0 cuprin!nd0 la 8nceputul piesei0 pre!entarea persona>elor0 elemente de portretistic0 de stare civil i social0 iar la 8nceputul #iecrui act indicnd elementele de decor; prin care se or"ani!ea! su"estiv spaiul aciuniiG 8n cuprinsul des#urrii dramatice0 indicaiile scenice marc5ea! intrarea i ieirea din scen i #ac re#eriri la >ocul actorilor0 ia "estic0 micarea scenic0 intonaie0 la relaiile dintre persona>e. +e re"ul0 te(tul dramatic este 8mprit 8n acte i scene. 4ctul continu 8n bun msur ideea unitii de loc; ti"p i aciune din dramatur"ia clasic0 #iind a(at pUe acelai spaiu al aciunii0 cu o continuitate ne8ntrerupt. 4ctul dramatic este 8mprit 8n scene0 repre!entnd subsecvente delimitate de intrarea i de ieirea persona>elor din cmpul vi!ual al spectacolului (din scen). 8n dramatur"ia modern se #olosete i conceptul de taElou; ne#i(at 8ns pe deplin0 denumind o secven dramatic0 uneori un act0 alteori numai o scen. ,e aceste cadre structurale0 opera dramatic pre!int de re"ul o aciune puternic vi!uali!at0 tensionat de con)lictul dra"atic (des#urat uneori pe mai multe planuri)0 cu un subiect bine determinat0 cu intrig; punct cul"inant i deJnod"#nt care produc puternice e#ecte artistice. ,ersona>ele urmea! tipolo"ia clasic ilustrat i 8n operele epice0 de obicei 8n romanB eroul; antieroul i noneroulG a!arul; ser!ilul; ipocritul; de"agogul; ncornoratul; "iJantropul; curteJana; snoEul; prostul )udul etcG personaHe centrale; peri)erice; episodice; aEsenteG poJiti!e; negati!e; a"Eigue. 1i!uali!area spaiului creea! i un pre!ent al ti"pului dra"atic; care d impresia evia 8n plin des#urare0 de continuitate0 de trire intens a aciunii. 6eplicile persona>elor pot crea 8ns0 mai ales 8n drama modern0 i momente narative speci#ice "enului epic0 cu analepse i prolepse care "enerea! o relati!iJare a ti"pului dra"atic; uneori o acronie ce multiplic planurile temporale ale aciunii. 7iind destinat pre!entrii pe scen0 8ntr9un timp limitat0 opera dramatic presupune o concentrare a te(tului0 pre!entnd un incipit e--abrupto prin intrare direct 8n mie!ul #aptelor0 i un con#lict ce #ace ca toate persona>ele s interacione!e0 a crui re!olvare conduce ctre un )inal plin de e#ect0 menit s surprind sau s impresione!e0 prin rsturnri de situaii (adevrate lo!ituri de teatru: sau prin apariia neateptat a unui persona> care sc5imb cursul aciunii (repre!entnd acel deus e< "acFina din teatrul antic). 7pera dramatic este creaia literar scris sub #orm de dialo" i destinat interpretrii scenice. 6espectnd anumite cerine de ordin #ormal0 operele dramatice se structurea! 8n acte scene tablouri sau cnturi. >ctul ca principal subdivi!iune a piesei de teatru0 cuprinde mai multe scene (delimitate prin intrrile i ieirile persona>elor). 5abloul 8ntlnit cu precdere la piesele moderne0 ec5ivalea! cu actul sau cu scena. -odul de e(punere #undamental este dialo'ul. "ialo'ul se de#inete ca o succesiune de replici le"ate 8ntre ele 8n vederea obinerii unui

32

e#ect #inal. ,rin intermediul dialo"urilor se re#lect 8n mod indirect concepiile i ideile scriitorului. Comple(itatea acestui mod de e(punere se mani#est prin capacitatea de a 8ndeplini anumite #unciiB JCara"iale procedea! artistic. :l se mulumete s su"ere!e. Ha(aria 5ra(anac(e i prin nume i0 mai ales0 prin prenume0 i0 8n de#initiv0 prin combinarea numelui cu prenumele0 su"erea! btrneea i c5iar decrepitudinea. (...) 1arfuridi i #rn,oveneascu prin alu!ia culinar a numelor lor0 su"erea! in#erioritatea0 vul"aritate i lic5elism. (...) CaaveUu cu silabele lui stridente i cu conturul ridicol0 red per#ect pe dema"o"ul latrans. >'ami "andanac(e rimea! cu ramolismentul comic0 prin diminutivul cara"5ios ai stranicului nume 4"amemnon (...) Hoe] Ce bine e ales acest nume romnesc pentru o mare dam 8n politica de provincie]G (: Constantinescu). ,iesa ) scrisoare pierdut propune urmtoarele tipuri (caractere) umaneB 9 Nte#an 5iptescu* >uneie9prim; persona> or"olios; triete sentimentul abandonrii unei cariere strlucite; oscilea! 8ntre sentimentele #a de Hoe i dorina de ascensiune politic; dovedete de#ecte i vicii "eneral umane. - Ha(aria 5ra(anac(e* 8ncornoratul; 9 venerabilul ne8a Ha(ariaC stlpul local al partidului de "uvernmnt. - Hoe 5ra(anac(e* soia in#idel; ambiioas; mimea! c triete o dram. - 3ae Caavencu* dema"o"ul politic; e# al J"rupului independentG; #arnic0 ipocrit0 dar0 8n acelai timp0 umil i neputincios. - 1arfuridi* prostul #udul; 9 #rn,ovenescu* omul #r personalitate; 9 "andanac(e* prostul iret i ticlos; 9 Ceteanul turmentat* naivul; 9 2ristanda* slu"arnicul. -. Ele"entele speci)ice ale structurii operei dra"atice -./. $ctul $ermenul provine (potrivit N1icionarului de ter"eni literariX; :ditura 4cademiei0 13'%)0 din #r. acte lat. actus JaciuneG0 JmicareG. *umete principala 8mprire a unei Rpiese de teatru0 determinat 8n special de situarea aciunii 8ntr9o unitate de timp i spaiu (decor)0 pstrat din dramatur"ia clasic. +up un act se las cortina i spectacolul se 8ntrerupe un timp0 necesar de re"ul sc5imbrii decorurilor0 dar i crerii unei situaii de ateptare din partea spectatorilor. Corneille0 8n N1iscurs asupra celor trei unitiX 9N1iscours des trois unitesX: consider c Jeste necesar ca #iecare act s ne lase 8n ateptarea unui lucru oarecareG. Fn act se 8mparte 8n scene sau0 uneori0 8n taElouri. Fneori termenul de taElou 8l substituie pe cel de act.C? -.-. 2cena .cena (#r. scene it. scena lat. scaena "r. s8ene JadpostG0 Jre#u"iuG) este unitatea dramatic determinat de modi#icarea numrului de persona>e a#late 8n aciune0 de intrarea sau de ieirea persona>elor din scen. +ivi!iunea 8n acte a unei piese de teatru nu e(ista la "reci0 8n timp ce romanii de#ineau prin act c5iar drama. 8n N$rta poeticX; <oraiu 8mparte piesa 8n cinci acte. 4ceast 8mprire nu este 8ns acceptat de -oliere0 care scrie comediile de caractere i de moravuri 8n cinci acte0 piesele #ante!iste i bu#oneriile 8n trei acte0 iar #arsele 8ntr9un sin"ur act. &bsen impune o alt re"ul0 a piesei 8n trei acte. 4utorii moderni nu mai au o 8mprire strict pieselor 8n acte0 ei avnd tendina de a reduce pau!ele 9antractele:.CC -.0. 1idascalia
2'

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 23%. 22 <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 23%.

33

$ermen ce provine din "r. didas8alia J8nvturG. 6epre!int instruciunile adresate actorilor de autorii dramatici0 cuprin!nd iniial numele autorului0 al actorilor0 al or"ani!atorilor spectacolului0 iar 8n perioada modern numele persona>elor0 timpul0 spaiul0 indicaiile scenice0 situate 8naintea replicilor propriu9!ise. +idascaliile conin indicaii de rostire i de tonalitate verbal0 mediul 8n care se mic persona>ul0 pre!entarea mu!icii i a sunetelor care se aud din #undal. 7unciile didascaliei sunt multipleB preci!ea! cine vorbete i cui i se adresea! replica; menionea! conte(tul i mediul 8n care se des#oar dialo"urile; descrie situaii de comunicare verbal0 nonverbal i paraverbal speci#ice te(tului dramatic. In teatrul modern0 prin e(tensie0 didascalia devine uneori mi>loc de caracteri!are a persona>elor sau suplinete rolul narativ al te(tului propriu9!is0 dndu9i sensuri mai pro#unde. 23 -.=. 3eplica ,rovine din #r. rGpliSue lat. replicatio Ja 8ndoiG0 Ja 8ntoarce replicaG. $ermenul este consacrat de "enul oratoric0 ca modalitate de ripost la un ar"ument sau la intervenia anterioar a interlocutorului. ;enul dramatic #olosete replica drept o modalitate prin care un persona> d un rspuns interlocutorului su. $rebuie #cut o deosebire 8ntre replic i simpla intervenie dintr9un dialo". Con#lictul dramatic se evidenia!0 cel mai bine0 prin replicile antitetice. 6eplica este utili!at i 8n alte "enuriB J$u eti o und0 eu sunt o !are0= :u sunt un rmur. tu eti o mare0= $u eti o noapte0 eu sunt o stea0= &ubita mea0 iubita mea.G (-i5ai :minescu0 N3epliciX:.8. -.>. 1ialogul dra"atic L teatral $ermenul provine0 potrivit N1icionarului de ter"eni literariX; din #r. dialo'ue lat. dialo'us. 8ntr9o oper literar desemnea! conversaia purtat de dou sau mai multe persona>e0 #iind o modalitate de e(punere 8n operele epice i dominant 8n "enul dramatic. ,rin inter#erena replicilor din cadrul dialo"ului se reali!ea! condiiile propice pentru reali!area intrigii. 1ialogul poate #i interior; cnd persona>ul vorbete cu el 8nsui0 ca 8n N+agi TudoseX; de Carbu Nte#nescu9+elavranceaB J9 Ca sunt opt mii... 9 Ca sunt !ece] 9 Ce #el de !ece[ e 4tunci dincolo0 sunt opt].e 40 nu se poate0 asear i9am numratG. +ialo"ul a #olosit i la crearea unor opere cu caracter #ilo!o#ic0 precum N1ialogurileX lui ,laton. +imitrie Cantemir or"ani!ea! un dialo" cu el 8nsui0 8n N1i!anul sau G#lcea!a neleptului cu lu"ea sau Giudeul trupului cu su)letulX (1%32)0 iar ;. Clinescu 8i e(pune ideile estetice prin dialo"0 8n N,ni!ersul poeJieiX (1333).31 6espectnd anumite convenii de ordin #ormal0 operele dramatice se structurea! 8n acte0 scene0 tablouri0 cnturi. >ctul ca principal subdivi!iune a piesei de teatru0 cuprinde mai multe scene (delimitate prin intrrile i ieirile persona>elor). ) scen este delimitat de pre!ena sau micarea persona>elor care iau parte la des#urarea dramatic. $abloul0 8ntlnit cu precdere 8n piesele moderne0 ec5ivalea! cu actul sau cu scena; corespunde unui moment din des#urarea aci unii0 avnd0 8n anumite situaii0 #uncia de a marca unitatea de loc. Creaiile dramatice 8n versuri se 8mpart0 uneori0 8n cnturi. .cris pentru a #i rostit0 dialo'ul este #orma de mani#estare a con#lictului0 intern sau e(tern0 pe care se construiete opera. Comple(itatea acestui mod de e(punere se mani#est prin capacitatea de a 8ndeplini anumite #unciiB 9 conturea! cadrul aciunii (#i(ea! determinrile spaio9temporale); 9 pre#i"urea! con#lictul; 9 lmurete raporturile dintre eroi; 9 de!vluie psi5olo"ia persona>elor (stri su#leteti0 "nduri0 emoii0 preri); 9 contribuie la individuali!area persona>ului 8n raport cu ceilali i cu lumea; 9 su"erea! raporturi i situaii pree-istente.
23

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 23%. 30 <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 23%. 31 <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 23'.

-odul de e(punere #undamental0 dialo"ul0 este 8n"lobat 8n didascalii (indicaiile scenice0 care corespund vocii auctoriale din te(tele epice). In ansamblul su0 te(tul dramatic are o structur speci#ic0 de bloc dialo"al se"mentat. Fneori0 indicaiile de re"ie repre!int #apte de stil0 alteori constituie simple mrci ale inteniilor scriitorului. 4utorii #olosesc sisteme de notaie caracteristice (parante!ele0 dou puncte0 linia de pau!. ,ersona>ele e(ist prin dialo". "ialo'ul se de#inete ca o succesiune de replici le"ate 8ntre ele 8n vederea obinerii unui e#ect #inal. ,rin intermediul dialo"urilor se re#lect 8n mod indirect concepiile i ideile scriitorului. 8ntruct timpul dramatic este e(trem de concentrat0 dialo"ul tinde s re#lecte o totalitate (a situaiilor0 a relaiilor0 a trsturilor persona>ului etc). &n opera dramatic monolo'ul se asocia! dialo"ului0 ca mod de e(punere. -.I. Monologul dra"atic $ermenul provine din #r. m onolo'ue "r. monolo'os Jvorbire de unul sin"urG sau0 8n literatura de introspecie0 vorbire a persona>ului cu sine 8nsui. In teatru0 potrivit N1icionarului de ter"eni literariX; monolo"ul este o convenie artistic prin care un persona> 8i comunic direct "ndurile sau in#ormea! asupra unor #apte petrecute 8n a#ara scenei. -onolo"ul devine0 ast#el0 uneori0 o modalitate de e(punere cu sens narati!; dup cum poate avea accentuat caracter liric; 8n ambele ca!uri #iind supus conveniilor "enurilor literare respective. In sens "eneral0 orice act de comunicare 8n care rolurile de emitor i de receptor rmn #i(e este un monolo"0 o aciune verbal unidirecional. -onolo"urile pot #i clasi#icate dup mai multe criteriiB a) dup relaia cu dialo"ulB monolo"uri independente i monolo"uri inserate 8n dialo"; b) dup scopul comunicriiB monolo"ul narativ0 ar"umentativ9e(plicativ0 persuasiv. Monologul narati! relatea! o 8ntmplare0 cel e<plicatiU(argu"entati! vine s rspund la 8ntrebri e(isteniale sau #enomenale0 8n timp ce "onologul persuasi! 8ncearc s convin" interlocutorul de un anumit lucru. Ca!uri particulare ale monolo"ului persuasiv sunt cele publicitare sau electorale. Monologul interior devine o modalitate de construcie a romanului modern. 4utenticitatea este dat0 8n romanul lui -arcel ,roust0 tocmai prin monolo"ul interior0 determinat de #lu(ul contiinei i de memoria involuntar. 32 -.?. Triada
$ermenul provine din #r. tirade c#. verbului tirer Ja tra"eG. ,otrivit N1icionarului de ter"eni literariX; tirada este0 8n opera dramatic0 o lun" suit de #ra!e (sau de versuri)0 8n care persona>ul ampli#ic retoric aceeai idee0 cu intens participare a#ectiv i #r 8ntrerupere0 adresndu9se celorlalte persona>e i0 8n spectacolul scenic0 auditoriului. 8n tirad0 persona>ul 8i e(pune a#orisme0 re#lecii personale0 8i mani#est verva retoric0 trstura dominant #iind retorismul. ) tirad 8n pro! e(pune +on 6odri"ue din NCidulX; de Corneille0 cunoscut #iind i tirada lui CQrano0 Ja nasuluiG0 din NCUrano de KergeracX; de :dmond 6ostand. $irade #olosesc i scriitorii .c5iller0 +umas0 <u"o sau <asdeu. 6emarcabil este tirada lui Nte#an cel -are din drama J4pus de soareX; de Carbu Nte#nescu9+elavranceaB J)5] pdure tnr]... Fnde sunt moii i strmoii votri[ L...M Fnde sunt... btrnul -anuil i ;oian0 i Ntibor0 i Cnde0 i +obrul0 i &u"a i ;an"ur0 i ;otc0 i -i5ai .ptarul0 i &lea <uru comisul0 i +a>bo" prclabul0 i )an0 i ;5erman0 i #iara paloului... Coldur[ ,mnt] Ni pe oasele lor s9a ae!at i st tot pmntul -oldovei0 ca pe umerii unor uriaiG. $irada 8n pro! mi!ea! pe cadena )raJelor i pe )igurile retorice; 8n timp ce tirada 8n versuri devine intens decla"ati! prin mi>loacele pro!odice ale te(tului.33

-.C. 2pectacolul
$ermenul provine0 potrivit N1icionarului de ter"eni literariX; din #r. spectacle lat. spectaculum din spectare Ja priviG0 i denumete o repre!entare scenic a literaturii dramatice 8n #aa publicului. La e"ipteni0 asiro9babilonieni0 5itii i la civili!aiile asiatice se practica spectacolul reli"ios. La "reci0 spectacolul avea caracter sacru0 #iind le"at de numele !eului +ionQsos0 pentru srbtorirea cruia se
32

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 23' 33 <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 23'.

3/

instituiser patru mari srbtoriB -arile +ionQsii0 4ntesteriile0 Leneele0 +ionQsos al cmpurilor. In -arile +ionQsii se repre!entau tra"ediile0 8n timp ce 8n Lenee comediile. ,entru scen se #oloseau mainrii complicate0 :uripide abu!nd de #inalurile prev!ute cu deus e< "acFina. $ra"edienii aveau 8nclri 8nalte0 numite coturni0 pentru ca micrile s #ie maiestuoase0 8n timp ce comedienii aveau costume care strneau rsul. Fn rol important 8l ocupa cForegul; un cetean 8nstrit care se an"a>a s #inane!e 8ntrea"a lucrare dramatic0 el #cnd selecia i reinnd trei tra"ici0 care pre!entau o tetralo"ie (trei tra"edii i o dram cu satiri) i cinci comici. Duriul0 compus din !ece spectatori0 8l desemna pe cti"tor0 care primea un tripod de bron!0 8nc5inat altarului !eului +ionQsos. 7emeile puteau asista la orice pies0 cu e(cepia comediilor0 care aveau un caracter obscen0 att prin costumaie0 ct i prin ideaie. ,ersona>ele #eminine 8ncep s #ie repre!entate 8n >urul anului /00 8.<r.0 tot de brbai0 la ,5rQnicos. La o repre!entaie 8ntr9un am#iteatru participau0 dup cum spune ,laton0 de la 1' 000 la 30 0009de spectatori0 iar un loc costa doi oboli. ,ericle a 8n#iinat unU#ond acordat cetenilor sraci (t5eoricon) pentru a participa la teatru. .pectacolul nu mai are caracter sacru la 6oma0 unde se o#er repre!entaii0 alturi de naumac5ii i lupte cu "ladiatori0 de ctre respuElica sau de ctre ma"istrai. ,rima repre!entaie de acest tip are loc 8n anul 2 0 8.<r. 8n >urul anului 200 8.<r.0 apar i comediile0 numite palliata; dac aveau cadru "recesc0 i togata; dac acesta era roman. $ra"ediile "receti se numeau cotFurnata; iar cele cu subiect roman prete<ta. 6omanii #oloseau scene de lemn0 cortina0 iar spectacolul 8ncepea dup9amia!a i dura dou9trei ore. Cncile de lemn au #ost #olosite pentru prima data 8n anul 1 / 8.<r.0 iar. ,ompeius -a"nus a construit un teatru #oarte mare0 cu o capacitate de 20 000 de locuri. 4ctorii erau considerai o cate"orie in#erioar0 #iind condui de dominus "re"is0 prota"onist i impresar 8n acelai timp. In &mperiul Ci!antin0 spectacolul teatral se trans#orm 8n pantomim0 bestiomac5ii0 curse de care. :vul -ediu marc5ea! 8ntoarcerea la teatrul de mistere0 JsacruG0 cu o e(cepie0 8n .pania0 unde spectacolul devine laic. &talia promovea! commedia dellU arte. In 4n"lia se impun autori de talia lui .5aPespeare0 -arlo^e0 Cen Donson0 8n timp ce .pania secolelor E1&9E1&& are nume sonore pe Lope de 1e"a0 Cervantes0 $irso de -olina0 iar 7rana se distin"e prin 6acine0 -oliere0 Corneille.+e9a lun"ul timpului0 spectacolul nu a #ost a"reat de oameni importaniB .olon se opunea inveniei lui $5espis0 $ertullianus inter!ice #recventarea spectacolelor de ctre cretini0 ,arlamentul en"le! 8nc5ide teatrele 8ntre 1% 2 i 1%%00 iar D. D. 6ousseau0 8n JLettre sur &es spectaclesG (1'/2) 8i adresea! lui dU4lembert o virulent critic 8mpotriva teatrului. ,rin romantici0 spectacolul dramatic 8ncepe s se consolide!e0 devenind treptat ceea ce repre!int ast!i 8n arta teatral i 8n via social modern.3

-.8. 2uspansul
$ermenul provine din #r. suspense en"l. suspense. :ste un moment de ateptare 8n spectacolul dramatic0 tre!ind 8n spectator sentimente de nelinite sau de spaim #a de ceea ce va urma. &niial suspansul a #ost apana>ul povestirii0 aprnd 8n romanele "otice sau 8n literatura #antastic a romanticilor (:. $. 4. <o##rnann sau :d"ar 4llan ,oe0 de pild)0 convin"nd cititorul s atepte cu nerbdare i cu teroare ceea ce se va 8ntmpla 8n continuare. .uspansul este cultivat 8n romanele rocamboleti0 8n literatura misterelor0 constnd 8n apariiile teri#iante0 #antaste. Fn promotor al suspansului 8n cinemato"ra#ie este 4l#red <itc5cocP. 4rta #ilmului speculea! din plin te5nica suspansului0 8mpin"ndu 9l de multe ori la

nivel paraestetic0 speculndu9se doar ocul #i!ic produs de aciune. 3/ -./.. PersonaHul dra"atic In dramatur"ie0 contactul cu persona>ul este imediat. Cititorul 8ncearc s reali!e!e o repre!entare mental a eroului0 mult mai important i mai rapid dect 8n ca!ul te( telor epice. ,entru o mai bun 8nele"ere a persona>ului de ctre lector (i spectator)0 8n teatrul tradiional se apelea! la anumite particulariti comportamentale i de limba>. In teatrul clasic se construiesc tipuri umane0 dominate de o sin"ur trstur de caracter. ,rocedeele se pstrea! i 8n dramele romantice0 pentru individuali!area persona>elor secundare. La C., <asdeu (drama istoric ;,van i 4idra0 te5nicile se ba!ea! pe specularea unor re"istre stilistice. .bierea0 de e(emplu0 este obsedat de avere0 limba>ul lui cuprinde cuvinte precumB ,loi pun' 'alben etc; dasclul din
3

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 23'9232. 3/ <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 232.

3%

cntul iniial d citate "receti0 ,iotro^sPi vorbete cu latinisme0 8n vorbirea iscoadei revin obsesiv alu!ii la 4ec(iul i 3oul 5estament. Ni numele proprii constituie0 mai #recvent dect 8n pro!0 un mi>loc de particulari!are a eroului. +e#ectele de limba> devin mrci speci#ice0 ca 8n e(primarea peltic a lui 4"ami +andanac5e (&.L. Cara"iale0 ) scrisoare pierdut0. :roul romantic0 comple(0 se evidenia! prin #apte0 dar i prin vorbe 8nltoare0 cu valoare moral i etic0 prin care se e(prim concepii dominante 8n epoc. In teatrul modern0 vorbirea persona>ului 8i mai diminuea! #uncia de individuali!are i devine instrument al promovrii unei #iloso#ii de tip particular. +e multe ori0 vocea persona>elor ilustrea! concepii ale autorului (Lucian Cla"a0 Camil ,etrescu). 7oarte #recvent se apelea! la monolo" (sau la monolo"ul dialo"at)0 care permite cu mai mult uurin re#lecia. $eatrul absurdului (:. &onescu)0 antiteatrul0 speculea! vorbirea persona>elor; aceasta 8i pierde adeseori nu numai #uncia de portreti!are a eroilor0 ci i pe cea de comunicare (de#ormat prin parado(uri sau printr9o JretoricG a absurdului). $e(tul dramatic se constituie din succesiunea ne8ntrerupt a replicilor componente lin"vistice eseniale ale dialo"ului. &n "eneral0 replicile sunt #ormate din enunuri 8n stil direct0 #iind posibil i #ormularea 8n stil indirect. .e 8ntlnescB replici #oarte scurte; replici de tip monolo"al; dialo"uri spontane (colocviale); dialo"uri savant elaborate (8n manier retoric). -.//. Con)lictul dra"atic
Con#lictul dramatic presupune 8n#runtarea dintre #ore0 idei0 atitudini sau mentaliti di#erite 8ntruc5ipate de persona>e. Con#lictul dramatic repre!int un moment al construciei dramatice0 un punct 8n care se adun toate #irele aciunii i care caracteri!ea! orice lucrare literar destinat repre!entrii scenice.

KiEliogra)ie
(((0 Ce este literatura:. <coala formal rus. Crciun0 ;5e.0 )ntroducere +n teoria lietrar0 132'. +ra"omirescu0 ;5e. *.0 "icionarul fi'urilor de stil. +urand0 ;ilbbert0 %tructurile antropolo'ice ale ima'inarului. Cur"os0 Dean0 2entru o poetic a ima'inarului. -arino0 40 )ntroducere +n critica literar. -arino0 40 !ermeneuitica ideii +n literatur. )s^ald +ucrot0 Dean0 .c5ae##er0 -arie0 3oul dicionar enciclopedic al tiinelor limbajului. ,rvan0 L. ,.0 5eoria literaturii curs de #acultate0 Fniversitatea din ,iteti0 7acultatea de Litere ,lett0 <.0 <tiina te-tului i anali,a de te-t O concepte asupra literaturii. 6icoeur0 ,aul Metafora vie. 6u(ndoiu0 &on0 "icionar de tiin a limbii. .oare0 <adrian0 .oare0 ;5eor"5e0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a 0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/. .oare0 <adrian0 .oare0 ;5eor"5e0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a 0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%. .oare0 <adrian0 .oare0 ;5eor"5e0 Limba i literatura romn.Clasa a X)-a 0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200'. 1asile0 -arian0 5eoria literaturii; Cuc. 4t5os0 132'. 1ianu0 $.0 1unciunea estetic a metaforei. $. 1ianu0 Cercetarea stilului. WelleP0 6.0 Warren0 4. J5eoria literaturiiK0 Cucureti0 :.,.L.F.0 13%'0 p. 1'19123.

C. GEN,3&LE A& 2PEC&&LE L&TE3$3E


Genurile literare sunt "rupri de opere literare 8n pro! sau 8n versuri care asocia! operele literare pe baQa elementelor comuneB structur trsturi /te(nica artistic0 i intenia sau reflectarea po,iiei autorului. Contra conceptelor amintite se ridic teroia lui Kenedetto Croce0 care0 e(5ivalnd e(presia cu intuiia0 considera drept pre>udecat distin"erea teoriei 'enurilor i a teoriei artelor particulare0 deoarece #iecare intuiie este individual avnd o ori"inalitate proprie i0 deci este

3'

imposibil de 8nc5is 8n anumite "enuri respective opera literar. .in"ura e(plicaie a clasi#icrii pe "enuri ar #i0 continu el0 doar aceea a necesitilor de memori!areB - transformarea din oameni estetici +n oameni lo'iciC - transformarea din contemplatori de e-presii +n oameni care raionea,C - +nlocuirea fomelor estetice cu forma lo'ic tiinificC - abandonarea factorului e-presiv-individualC &. GEN,3&LE L&TE3$3E 1&NT3(5 PE32PECT&*4 1&$C35N&C4 Mate_ $rnold L B. Krunetiere 8n ba!a #undamentului bilo"ic al teoriei "enurilor le 8mpart 8nB epic0 liric0 dramatic0 ale"oric0 umoristic0 satiric i simbolic. /. E!oluia genurilor literare din anticFitate p#n n perioada "odern /./. Genurile literare n $nticFitate Cea mai vec5e clasi#icare a "enurilor o avem 8ns din timpul lui Platon care #ace clasi#icarea Jpoe,ieiK alturi de 4ristotel dup caracterul subiectului vorbitorB a). genus dramaticum (dialo"us) O enunurile persona>elor create de autor; b). genus ennarativum O enunul poetul 8nsuiB poe,ia didactic0 poe,ia 'nomic i epica. c:. genus co""une 9"i<tu": care 8mbin naraiunea cu enunurile persona>elor. $ristotel 8n 2oetica #cea distincia clar dintre epopee i tra"edie prin metrul uni#orm (limit de timp) i prin #orma narativ (#r limit de timp). 4st#el tra"edia era superioar epopeei prin repre!entare i unitate. 4st#el el 8mprea "enurile literare ast#elB a). tragedia O imitaia #irilor alese; b). comedia O imitaia unor oameni necioplii; c). epopeea O imitaie a unor oameni alei. /.-. Genurile literare n 3enatere Cunoscut #iind pre#erina spree epopee 8n perioada 6enaterii0 poeticile sunt didactice i normative cu o atitudine morali!atoare0 respectnd ideea puritii "enurilor. /.0. Genurile literare n Clasicis" In urma #ormulrii principiului estetic al puritii0 8n perioada clasic va avea loc pri"a di)ereniere social a genurilorB ( epopeea i tragedia O opere inspirate din viaa re"ilor i a nobililor; ( co"edia O oper inspirat din clasa de mi>loc (lumea oraelor0 a bur"5e!iei); ( satira i )arsa O opere inspirate din oamenii de rnd; .ti5urile sunt de asemenea nobile0 mi>locii i vul"are. /.=. Genurile literare n 3o"antis" +up abolirea ierar5iei "enurilor i a sti5urilor i a obli"ativitilor normelor se desc5ide un nou drum ctre descriere ca oper a produsului unui "eniu 8n!estrat cu atributul unicitii i al noutii. +e aici re!ult punctele comune ale "enurilor literare. In acest sens GoetFe denot e(istena a trei #orme naturale de poe!ieB 9 care povestete O epopeea; 9 care e(prim o stare de surescitare (lirica); 9 care pre!int o aciune (drama). 4cestea pot aciona 8n orice oper literar. +egel; potrivit raportului subiect = obiect0 te! = antite! = sinte! (subiect = liric; obiect = epic; subiect = obiect 9 teatru) 8mparte "enurile literare ast#elB a). 4irica (subiectivisul); b). 5pica (obiectivisumul);

32

c). /ramaturgia (relaia dintre subiect i obiect). Continundu9l pe <e"el0 TF. PiscFer pre#i"urea! teoria a(iolo"ic a 8mpririi "enurilor literare a lui ;. LuPacsB - epopeea obiectiv (a statului antic); - lirica subiectiv (a vremurilor #eudale); - drama subiectiv 6 obiectiv (a statului modern). +e asemenea0 Mean Paul 8n #uncie de o clasi#icare temporal 8mparte "enurile literare ast#elB - lirica O sentimente incluse 8n pre!ent; - epopeea O evenimente de!voltate 8n trecut; - teatrul O aciune e(istent spre viitor. In aceai direcie este i MFon ErsQineB 9 poe!ia liric O timpul pre!ent; 9 tra"edia 9 trecut; 9 epopeea 9 viitor; Clasi#icarea standard a "enurilor este preluat de la +. MunQer 8n urma cercetrilor #ilo!o#ico9lin"vistice ale #unciilor limbiiB a:. liricul O la persoana & JeuK O mani#estare cu direcie e(presiv; E:. dra"aticul O la persoana a &&9a JtuK O declanare cu direcie impresiv; c:. epicul O la persoana a &&&9a JelK0 JeaK) 9 e(punere cu direcie demonstrativ. In #uncie de realitatea structurii mor#olo"ice0 3o"an MacoEson 8mparte "enurile literare ast#elB 9 poe!ia liric O persoana & s"0 pre!ent; liric O subiectiv; 9 poe!ia epic O persoana a &&&9a0 trecut; epicul O monolo"ic i re#erenial; epic O obiectiv; 9 dramaticul O re#erenial i voliional cu #incie emotiv. /.>. Genurile literare n Modernis" In perioada modern se constat o uni#ormi!are a "enurilor literare prinB pre#erina pentru descoperirea trsturilor eseniale ale "enului0 tendina descriptiv i prin respin"erea dia"no!ei (de#inirea "enurilor). .e constat ast#el e(istena unor principii estetice de e(punereB a:. "odul de e<punere O naraiunea0 dialo"ul0 cntecul; E:. )or"a intern ("enurile O atitudini "noseolo"ice); c:. )or"a e<tern (metrul = structura speci#ic). 4ustin Warren a#irma c "enurile sunt ca nite instituii ca Ciserica0 Fniversitatea0 .tatul .a. ,rin intermediul lor se pot e(prima operele literare i creatorii 8n sine. 4st#el scriitorii moderni scriu 8n #uncie de un sistem "eneric0 iar lectorii citesc 8n #uncie de un sistem "enetic. 4adar "enurile sunt uniti ce pot #i descrise empiric sau analitic0 cobcret sau abstract ca drept Jclase de te-teK 8n mod diacronic i sincronic. -. Genurile literare. Clasi)icare. Trsturi Genul este un concept #undamental al teoriei literare0 re#erindu9se la opere similare prin modul de structurare a coninutului printr9o sum de procedee estetice comune i prin modalitatea 8n care scriitorul se comunic pe sine0 a#irmndu9i pre!ena 8n oper. -./. Clasi)icarea clasic a genurilor literare @n genul liric pre!ena scriitorului este 8n "eneral direct0 nemi>locit0 8n epic pre!ena direct alternea! cu cea indirect (prin intermediul persona>elor)0 iar 8n cel dra"atic autorul se retra"e0 lsnd 8n scen doar persona>ele. :(ist e(cepii de la aceste situaii0 ca 8n ca!ul unui lirism al rolurilor0 precum 8n Luceafrul. In epic; pre!ena autorului este parial 8nlocuit de aceea a persona>elor0 8ntr9o e(primare indirect. *araiunea0 presupunnd o aciune0 alternea! cu descrierea. In ciuda varietii

33

modurilor de e(presie0 se poate spune c epicul este0 preponderent0 "enul persoanei a treia i al timpului trecut. :timolo"ic0 termenul de dra" provine din cuvntul elin care 8nsemna JaciuneG0 trstur pe care #ilo!o#ul antic 4ristotel o considera de#initorie pentru genul dra"atic. ,ersona>ele iau cu totul locul autorului0 a crui intervenie direct se mani#est doar 8n indicaiile de re"ie0 a cror amploare este sporit 8n dramatur"ia modern. Liricul este "enul cel mai subiectiv0 care e(prim nemi>locit sentimentele prin meta#ore i simboluri. +in punct de vedere "ramatical0 caracteristica "enului liric o constituie persoana 8nti. 1ersi#icaia nu este un element de#initoriu pentru acest "en0 8ntruct o 8ntlnim i 8n epic (balada0 epopeea) ori 8n dra"atic (tra"edia clasic sau dramaUromantic). +e asemenea0 e(ist i pro! liric. 2pecia literar este o clas de opere literare "rupate dup un criteriu unitar0 subordonat senului literar. 4adar "enurile literare sunt 8mprite 8nB epic, liric i dramatic. -.-. Trsturile genurilor literare -.-./. Trsturile genului epic 9 autorul transmite propriile "nduri0 idei0 preri 8n mod indirect printr9un narator; 9 naratorul relatea! #apte i 8ntmplri pe care le plasea! 8ntr9un timp i spaiu; 9 aciunea se alctuiete din #aptele i 8ntmplrile povestite i urmea! un ritm "radat0 corespun!tor momentelor subiectului; 9 la aciune sunt implicate persona>e de di#erite tipuri; 9 persona>ele sunt portreti!ate prin di#erite procedee; 9 modurile de e(punere sunt naraiunea0 descrierea0 dialo"ul sau monolo"ul persona>elor. -.-.-. Trsturile genului liric 9 "ndurile0 impresiile0 emoiile0 strile su#leteti sunt e(primate direct; 9 eul liric este identi#icat 8n te(t dup mrci le(ico9"ramaticale speci#ice; 9 impresiile i emoiile autorului sunt redate prin ima"ini artistice; 9 te(tul este alctuit prin valori#icarea mu!icalitii limba>ului; 9 eul liric red coninutul 8ntr9un limba> artistic care su"erea! impresii i emoii prin #i"uri de stil; 9 modul de e(punere predominant este descrierea; alte moduri de e(punereB con#esiunea liric0 meditaia0 monolo"ul0 liric sau dialo"ul ima"inar. -.-..0. Trsturile genului dra"atic 9 autorul 8i e(prim "ndurile i ideile 8n mod indirect prin sc5imbul de replici al persona>elor; 9 intervenia autorului este redus i se 8ntlnete 8n te(te scurte0 plasate 8ntre parante!e0 numite indicaii scenice; 9 aciunea se de!volt din dialo"ul persona>elor; 9 persona>ele se pre!int sin"ure prin dialo" sau monolo"; 9 modul de e(punere predominant este dialo"ul sau monolo"ul persona>elor; naraiunea i descrierea sunt reduse i se 8ntlnesc 8n te(tele care redau intervenia direct a autorului. -.0. $se"nri i deoseEiri ntre genurile literare Poetica
9 subiectivitate; 9 obiectul poe!iei este spiritualitatea; 9 corelarea e(terior O interiorul contiinei;

ProJa
9 obiectivitate; 9 o succesiune de secvene narative; 9 timpul trecut0 persoana a &&&9a;

1ra"aticul
9 absena autorului; 9 dialo"ul ca modalitate de e(punere;

Concepia

100

9 nu e(ist aciune0 persona>e; 9 timpul pre!ent0 persoana &; 9 versi#icarea coninutului. 9 este pronunat 8n po!ie (dat de su#let); 9 detaarea poetului de e(terior0 dar i de interior prin repre!entarea spiritualitii 8n sine i a ideilor #ilo!o#ice;

,nitatea 3ealiJarea e<presi!

9 se #olosete povestirea0 descrierea i naraiunea. 9 cornotopul (timpul poate #i dilatat0 spaiul variat). 9 mai puin pronunat (prile pot #i particulari!ate);

9 motive dinamice; 9 pre!ena cronotopului (timpul i spaiul delimitate).

&&. GEN,L EP&C 9R "r. epi8os i 8nseamn Jcuvnt0 !icere0 discursK:


Fna dintre accepiile cuvntului este aceea a Jdevenirii cosmice0 istoriceK. .ituaia epic ori"inar este a naratorului ce povestete un #apt de>a petrecut0 die episcFe ,rsituation. +up ,laton0 8n N3epuElica; eposul este o unire a modalitilor poe!iei mimetice cu cea e(po!itiv0 ditirambul. 4ristotel vorbete despre epopee ca modalitate de e(primare a epicului. $impul trecut o#er epicului o anumit !on de des#urare0 mitul i #antasticul #iind 8ncadrate 8n "enul epic prin Eas" i legend; anistoricitatea ne#iind 8ns un #actor determinant. /. Genul epic. 1e)iniie. Trsturile i "odurile de e<punere &ma"inarul o#er spaiul pentru des#urarea oricrei aciuni epice. +up ;oet5e0 epicul este una din cele trei J#orme naturale ale poe!ieiK0 alturi de liric i dramatic. :picului i s9a atribuit un primat asupra celorlalte "enuri. ;enul epic este0 dup 4ristotel0 asociat cu 5e(ametrul; dup Cenedetto Larc5i0 epicul este al poeilor "reci0 eroicul aparine latinilor. +ii CellaQ vorbete despre "enul epic ca de un Jlon" poemeK0 N1i!ina Co"edie a lui +ante este pentru .c5ellin" eine episcFe Gattung )ucr sicF (Jo specie epic 8n sineK). /./. 1e)iniie Genul epic este o creaie literar ba!at pe naraiune. :picul e(prim sub #orm de naraiune idei0 sentimente0 aciuni ale eroilor unei 8ntmplri reale sau ima"inare. ;enul epic cuprinde diverse specii de naraiuni 8n versuri i pro!0 de!vluind cu o relativ obiectivitate portretul #i!ic i moral al persona>uelor0 #aptelor lor0 relaiilor lor cu mediul 8ncon>urtor. ;enul epic pre!int indirect0 subiectiv sau obiectiv0 po!iia autorului prin nararea aciunilor unor persona>e. ;enul epic include totalitatea literaturii de tip narativ0 avnd ca moduri de e(punere dominante naraiunea i descrierea0 dar i dialo"ul sau monolo"ul. In literatura epic nararea #aptelor se #ace cu a>utorul persona>ului O narator care nu este identic cu persoana i personalitatea autorului. Fna dintre cerinelei epicii este obiectivitatea0 convin"erea c plsmuirile autorului sunt adevrate sau cel puin verosimile. *u este o neutralitate a autorului #a de valori. Cu toate acestea obiectivitatea i verosimilitatea este relativ. Ins aciunea este absolut obli"atorie 8n epic0 un #actor indispensabil. .peciile "enului epic pot #i populare sau culte. .peciile populare suntB Ealada; legenda; Jictorile; pro!erEele; "a<i"eleG speciile culte suntB poe"ul eroi(co"ic 9N6iganiada lui &on Cudai9+eleanu)0 legenda cult; Ealada cult; epopeea; nu!ela; istorisirea; ro"anul; Eas"ul; )aEula; scFia. /.-. Trsturile genului epic - amploareC - utili,ea, preponderent naraiunea /relatarea unor +ntmplri +ntr-o succesiune de momente0 i descrierea dar nu e-clude nici un mod de e-punereC pre,ena scriitorului alternea, cu cea a personajelorC

101

- este un 'en obiectivA +n care - orict de intens ar fi transfi'urarea i interpretarea autorului elementele realitii rmn uor de recunoscut. 9 naraiunea 8neleas ca raport dintre die"e! i discurs (;.;enette0 $!.$odorov .a.). 9 cercetarea naraiunii la trei niveluriB al #unciilor0 adic al unitilor narative minime; al persona>ului i al modalitilor de naraie. 9 #orme particulare ale epicului (speciile)B epopeea0 romanul0 povestirea0 nuvela0 sc5ia. &nter#erena lor la etapa contemporan. /.0. Modurile de e<punere ale genului epic Modurile de e<punere% mi>loace prin care scriitorul comunic vi!iunea sa asupra lumii0 tririle i sentimentele sale 8n #aa realitii umane i naturale. In #uncie de scopul repre!entrii0 se distin" trei moduri de e(punereB /.0./ /escrierea e a(at pe ima'ine (vi!ual0 auditiv etc); /.0.-. 7araiunea e concentrat pe fapte evenimente +ntmplriC /.0.0. /ialogul e centrat pe vorbire. /.0.=. 8onologul O centrat de introspecie. -odurile de e(punere sunt asociate0 de re"ul0 "enurilor literare. +escrierea corespunde "enului liric0 naraiunea celui epic0 iar dialo"ul "enului dramatic. -odurile de e(punere pot coe(ista 8n cadrul uneia i aceleiai opere0 apartenena la "en #iind marcat de ponderea unuia sau a altuia dintre moduri0 ca i de alte considerente de coninut sau #ormale. Naraiunea este un tip de te(t care 8n#iea! aciuni reale = #ictive atribuite unor persona>e i relatate de un narator. -. 2peciile genului epic ( creaia epic popular 9oral: n !ersuri n proJ Calada Le"enda Le"enda Casmul popular .noava Calada cult ,oemul :popeea Le"enda 7abula 4necdota .c5ia Casmul cult ,ovestirea *uvela 6omanul 6eporta>ul -emoriile Durnalul

n !ersuri Genul epic ( creaia epic cult n proJ

( alte specii ale 0. Creaia epic popular 0./. Creaia epic popular n !ersuri

genului epic

"ei poe,ia liric este e-presia unei voci a unui eu ce +i comunic direct mesajul tririle +n multe situaii discursul este mascat de procedee specifice genului epic, prin introducerea +n spaiul literar a unor elemente narative. 1aptele relatate +n acest fel aparin

102

'enului epic dar modalitile de e-presie i te(nica folosit sunt cele poetice astfel +nct acestea aparin tot poe,iei. .nscriem de aceea +n clasificare i urmtoarele s pecii literare epice. 0././. Kalada Kalada (din #r. ballade din lat. ballare Jcntec de >ocG0 JdansG). :ste o oper literar 8n versuri0 care pre!int #apte e(cepionale svrite de eroi 8n!estrai cu 8nsuiri e(emplare. .pecia cunoate o mare varietate tematic 8n literatura popular romneasc. +evine specie literar cult 8n epoca romantismului0 cnd tradiia oral este preluat de poei care se inspir din #ondul popular auto5ton. 8n ;ermania0 balada 8nre"istrea! o mare 8n#lorire prin .c5iller0 ;oet5e0 F5land0 Ciir"er0 ultimul crend0 prin JLenoreG0 un adevrat model al "enului. 6omanticii #rance!i0 8n special 1ictor <u"o0 se apleac i asupra acestei specii literare0 iar 4l#red de -usset o parodia! prin celebra JCallade la luneG (JCalad pentru lunG). Calade moderne scriu D. La#or"ues0 ;uillaume 4pollinaire0 Louis 4ra"on. In literatura romn0 termenul JbaladG este #olosit pentru prima oar de 1asile 4lecsandri0 8n cule"erea #olcloric din 12/20 J,oe!ii poporale. Calade. Cntece btrnetiG. In accepiile de#initorii ale termenului0 scriu balade culte &on <eliade96dulescu (JHburtorulG)0 1asile 4lecsandri (JCaba CloanaG0 J4ndrii ,opaG)0 +imitrie Colintineanu (J-i5nea i CabaG). Cu mult libertate #a de caracteristicile acestei specii literare 8i denumesc poe!iile ;eor"e Cobuc (JCalade i idileG) sau ;eor"e $op8rceanu (JCalade vesele i tristeG).3% 0./.-. Legenda Legenda (din #r. le'ende lat. mediev. le'enda Jceea ce trebuie cititG0 JnaraiuneG). .pecie literar aparinnd literaturii culte0 preluat din creaia popular. :(ist legende "itologice; care utili!ea! elemente miraculoase sau #antastice0 8ncercnd s dea e(plicaie unor #enomene0 8ntmplri0 caracteristici ale lumii. Le"endele istorice apelea!0 prin invenie epic i liric0 la evenimente i persona>e reale0 crora li se creea! o aur eroic0 le"endar. Le"ende istorice scrie 8n literatura romn +imitrie Colintineanu. 1asile 4lecsandri prelucrea! literar le"ende populareB JLe"enda rnduniciG0 JLe"enda ciocrlieiG. 3' 0.-. Creaia epic popular n proJ 0.-./. Legenda Legenda (din #r. le'ende lat. mediev. le'enda Jceea ce trebuie cititG0 JnaraiuneG). .pecie literar aparinnd literaturii culte0 preluat din creaia popular. :(ist legende "itologice; care utili!ea! elemente miraculoase sau #antastice0 8ncercnd s dea e(plicaie unor #enomene0 8ntmplri0 caracteristici ale lumii. Le"endele istorice apelea!0 prin invenie epic i liric0 la evenimente i persona>e reale0 crora li se creea! o aur eroic0 le"endar. Le"ende istorice scrie 8n literatura romn +imitrie Colintineanu. 1asile 4lecsandri prelucrea! literar le"ende populareB JLe"enda rnduniciG0 JLe"enda ciocrlieiG. 32 0.-.-. Kas"ul popular 0.-.0. 2noa!a

3%

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a 0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 32/. 3' <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a 0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 32 932/. 32 <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a 0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 32 932/.

103

=. Creaia epic cult =./. Creaia epic cult n !ersuri =././. Kalada cult Kalada (din #r. ballade din lat. ballare Jcntec de >ocG0 JdansG). :ste o oper literar 8n versuri0 care pre!int #apte e(cepionale svrite de eroi 8n!estrai cu 8nsuiri e(emplare. .pecia cunoate o mare varietate tematic 8n literatura popular romneasc. +evine specie literar cult 8n epoca romantismului0 cnd tradiia oral este preluat de poei care se inspir din #ondul popular auto5ton. 8n ;ermania0 balada 8nre"istrea! o mare 8n#lorire prin .c5iller0 ;oet5e0 F5land0 Ciir"er0 ultimul crend0 prin JLenoreG0 un adevrat model al "enului. 6omanticii #rance!i0 8n special 1ictor <u"o0 se apleac i asupra acestei specii literare0 iar 4l#red de -usset o parodia! prin celebra JCallade la luneG (JCalad pentru lunG). Calade moderne scriu D. La#or"ues0 ;uillaume 4pollinaire0 Louis 4ra"on. In literatura romn0 termenul JbaladG este #olosit pentru prima oar de 1asile 4lecsandri0 8n cule"erea #olcloric din 12/20 J,oe!ii poporale. Calade. Cntece btrnetiG. In accepiile de#initorii ale termenului0 scriu balade culte &on <eliade96dulescu (JHburtorulG)0 1asile 4lecsandri (JCaba CloanaG0 J4ndrii ,opaG)0 +imitrie Colintineanu (J-i5nea i CabaG). Cu mult libertate #a de caracteristicile acestei specii literare 8i denumesc poe!iile ;eor"e Cobuc (JCalade i idileG) sau ;eor"e $op8rceanu (JCalade vesele i tristeG).33 =./.-. Poe"ul Poe"ul; (din n"r. patima #r. poeme lat. poema din "r. poiema0. .pecie literar 8n versuri0 uneori de mari proporii0 8n care se asocia! elementele lirice cu cele epice. :ste o specie per#ect adaptat marilor teme ale romantismului0 cosmo"onia0 socio"ene!a0 r!vrtirea romantic0 sin"urtatea omului de "eniu0 #iind ilustrat de 1ictor <u"o (JLe"ende des sieclesG)0 4l#red de 1i"nQ (J:loaG)0 -i5ai :minescu. Poe"e eroice; inspirate din istoria naional0 scrie 1asile 4lecsandri (J+umbrava roieG0 J+an0 cpitan de plaiG). Poe"ul n proJ pstrea! caracteristicile poe!iei 9 lirism0 vi!iune subiectiv0 structur meta#oric 9 8n a#ar de vers i rim0 #iind cultivat 8n literatura romn de 4lecu 6usso (JCntarea 6omnieiG)0 4le(andru -acedonsPi (J$5alassaG)0 ;eo Co"!a (JCartea )ltuluiG). 100 Poe"ul este o specie literar 8n versuri0 de obicei de mari proporii0 8n care liricul se 8mbin cu epicul. In terminolo"ia actual0 poemul a a>uns s denumeasc i creaii e(clusiv lirice. Poe"ul eoric este o sepcie a "enului epic0 8n versuri0 de proporii mai mari dect balada0 dar mai mici dect epopeea. ,oemul eroic evoc #apte istorice sau le"endare din trecutul unui popor0 punnd 8n centrul ateniei #i"ura unui erou e(cepional0 care se detaea! dintre alte persona>e cu 8nsuiri deosebite0 pe care acesta le domin. Intre poem eroic i epopee se situea! creaiile :vului -ediuB Cntecul 3ibelun'ilor (literatura "erman)0 Cntecul lui ;oland (literatura #rance!)0 Cntecul Cidului (literatura spaniol)0 Cntec despre oastea lui )'or (literatura rus). Trsturile poe"ului eroic suntB - specie epic +n versuri de mari dimensiuniC - episoade istorice sau le'endare din trecutul unui popor cristali,at +n jurul unei perosnaliti impuntoare care se detaea, din rndurile altor eroiC 3epreJentani i opere repreJentati!e% a). In literatura universalB 9 Cntecul 3ibelun'ilor (literatura "erman)0 9 Cntecul lui ;oland (literatura #rance!)0
33

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a 0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 32/. 100 <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 32/.

10

9 Cntecul Cidului (literatura spaniol)0 9 Cntec despre oastea lui )'or (literatura rus)0 9 ,oeme din Le'enda secolelor de 1ictor <u"o. b). In literatura romnB 9 C. *e"ru!!i0 >produl 2urice; 9 1. 4lecsandri0 "umbrava roie. =./.0. Epopeea $ermenul vine din #r. epopee "r. epopoia. .e de#inete0 potrivit N1icionarului de ter"eni literariX; ca naraiune 8n versuri a unor #apte eroice 8ntmplate 8n 8mpre>urri miraculoase. :popeea este una dintre cele mai vec5i specii literare0 o#erind o vi!iune lar"0 total0 epopeic asupra lumii la care se re#er. .unt bine cunoscute epopeile antice0 N&liadaX i N5diseeaX de <omer0 la "reci0 NEneidaX; de 1er"iliu0 la romani. NEpopeea lui GFilga"eX; la summerieni0 NEddeleX i NC#ntecul NiEelungilorX; la vec5ii "ermani0 epopeile indiene N3a"aUanaX i NMaFaEFarataX. In epoca modern0 epopeea este 8nlocuit de roman0 ca specie literar capabil s cree!e vi!iunea comple( asupra realitii0 dar epopei au #ost create de scriitori renumii pn 8n secolul al ElE9leaB N&erusali"ul eliEeratX; de $orTuato Tasso; N5rlando )uriosoX; de 4riosto0 N+enriadaX; de 1oltaire NLusiadeleX; de CamfensG0 N6iganiadaX; de &on Cudai9+eleanu. 8n plin romantism0 se mani#est 8nc 8nclinaie ctre epopeeB 1ictor <u"o scrie NLegenda secolelorX; Leconte de Lisle NPoe"e EarEareX; &on <eliade96dulescu NMicFaidaX. In NMe"ento "oriX; prin episodul dacic0 -i5ai :minescu 8ncearc s constituie o epopee naional. 101 In literatura universal0 epopeea este una dintre cele mai vec5i specii0 ea aprnd 8nc din mileniul al &&&9lea 8.d.<r. 8n literatura sumero9babilonian o dat cu &popeea lui L(il'ame. :popeile constituiau 8n atic5itate o adevrat sinte! literar a culturii i civili!aiei popoarelor care le9au creat0 de e(emplu )liada din ;recia sau Ma(ab(arata 8n &ndia. Epopeea este o specie a "enului epic0 8n versuri0 de mari dimensiuni0 care narea! #apte eroice0 episoade istorice sau le"endare cruciale pentru e(istena unui popor0 antrennd un mare numr de persona>e0 eroi cu 8nsuiri deosebite i #iine supranaturale (!ei) care intervin 8n aciunile oamenilor. ) caracteristic a epopeii o constituie monumentalitatea. .tilul este 8nalt0 solemn0 coninnd #recvente comparaii0 epitete0 repetiii i #ormule #i(e (de e(empluB JHice i...K). Trsturile epopeii suntB - specie epic +n versuri de mari dimensiuniC - narea, episoade istorice sau le'endareC - numr mare de personajeC - intervenia personajelor supranaturaleC - stil +nalt solemn. 3epreJentani i opere repreJentati!e% a). In literatura universalB 9 &popeea lui L(il'ame0 9 <omer0 )liada 7diseea; 9 1er"iliu0 &neida; 9 Ma(ab(arata ;ama9ana; 9 ,. 6onsard0 1ranciada; 9 Comoes0 Lusiadele; 9 $. $asso0 )erusalimul eliberat; 9 1oltaire0 !enriada. b). 8n literatura romnB 9 &. Cudai +eleanu0 ?i'aniada; 9 &. <eliade 6dulescu0 Mi(aida (#ra"mente);
101

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 3'/.

10/

9 C. *e"ru!!i0 <tefaniada (#ra"mente); 9 +. Colintineanu0 5raianida (#ra"mente). =./.=. Legenda =./.>. BaEula BaEula (din lat. fabula JpovestireG). :ste o scurt povestire ale"oric ce satiri!ea! #orme de comportament uman sau trsturi de caracter0 cu scop moral0 e(primate e(plicit sau numai implicit. ,rin personi#icare0 8n #abul sunt #olosite persona>e din lumea animalelor0 a plantelor sau a obiectelor. +e cele mai multe ori0 are caracter ironic i umoristic. 7abula este cunoscut 8nc din antic5itatea "reac i latin0 repre!entani de seam #iind :sop0 ,5aedro0 Cabrius0 4vianus. 4tin"e ma(ima 8n#lorire 8n clasicismul #rance!0 prin creaia lui La 7ontaine0 rmas pn ast!i nedepit 8n aceast privin. In literatura romn0 #abulistul consacrat este ;ri"ore 4le(andrescu0 dar #abule mai scriu 4nton ,ann0 4lecu +onici0 $udor 4r"5e!i0 ;eor"e $op8rceanu.102 =.-. Creaia epic cult n proJ =.-./. $necdota =.-.-. 2cFia 4prut 8n secolul al E&E9lea0 scFia rspunde necesitilor de conci!ie i concentrare impuse de de!voltarea >urnalismului 8n veacul trecut0 !iarele i revistele impunnd opere de mici dimensiuni0 adecvate spaiului redus pe care 8l au la dispo!iie. 2cFia este o specie a "enului epic0 de dimensiuni reduse0 cu aciune limitat la un sin"ur episod caracteristic din viaa unuia sau a ctorva persona>e. .uprema calitate a sc5iei const 8n concentrare0 un episod relatat pe numai cteva pa"ini trebuind adesea s re!ume o 8ntrea" e(isten. .unt pre#erate0 de aceea0 persona>ele tipice i evenimentele veridice. 4ciunea este linear0 strns 8ntr9o compo!iie ri"uros orientat spre de!nodmnt. In literatura romn sc5ia a #ost strlucit ilustrat de &.L. Cara"iale0 care i9a creat i o variant0 J momentulG (titlul volumului #iind Momente i sc(ie0 accentund apropierea sc5iei de sceneta din "enul dramatic. Trsturile scFiei% - pre,int +ntr-un interval restrns de timp un fapt semnificativ pentru viaa sau caracterul personajuluiC - prefer personajele tipiceC - pre,int evenimente veridiceC - compo,iie ri'uros orientat spre de,nodmntC - aciune literarC - stil concis. 3epreJentani i opere repreJentati!e% a). In literatura universalB 9 C5. +ic5ens0 %c(iele lui #o,; 9 -. $^ain0 %c(ie; 9 ;. de -aupassant0 Casa 5eiller; 9 )Y<enr!0 %c(ie; 9 4. ,. Ce5ov0 Cameleonul; 9 :. <emin"^aQ0 Cti'torul nu ia nimic; b). In literatura romnB 9 &. L. Cara"iale0 Momente i sc(ie;
102

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 32 .

10%

9 :. ;rleanu0 "in lumea celor cari nu cuvnt; 9 &.4. Crtescu91oineti0 .n lumea dreptii; 9 &. Cieu0 %ufereau +mpreun. =.-.0. Kas"ul cult $ermenul provine din v. si. basn Jnscocire0 scornireG0 dar i J#abul0 descntecG. :ste0 alturi de povestire0 snoav i le"end0 una dintre cele mai vec5i specii ale literaturii orale0 semnalat 8nc din antic5itate0 rspndit 8ntr9un numr enorm de variante la toate popoarele. +up caracteristicile persona>elor0 speci#icul i tematica aciunii0 predominana elementelor miraculoase sau a aspectelor concrete de via0 basmele se clasi#ic 8n )antastice (cele mai semni#icative i mai rspndite0 desprinse de re"ul din mit0 cu o pre"nan a #enomenelor miraculoase)0 ani"aliere (provenite din de!voltarea narativ a le"endelor totemice despre animale0 c5iar despre plante sau unele obiecte simbolice) i nu!elistice (avnd ca punct de pornire snoava0 8n naraiune semnalndu9se o puternic inserie a aspectelor reale0 concrete de via).1erosimilitatea basmului #antastic trimite spre o vreme 8ndeprtat0 in illo te"pore; Jcnd o umblat +umne!eu cu .#ntu ,etru p ,mnt0 cnd erau vite>i cu urieiG0 adic 8ntr9un timp mitic. +espre veridicitatea #aptelor petrecute 8ntr9un timp att de 8ndeprtat i insondabil c5iar cu percepia omului modern0 e(ist accepiuneaB Jnu credea nimenea0 toat lumea vede c9s ba!me de pierdut vremea0 poate copiii tia mai mici cred c9aa o #ost. *u0 ce s cre!i 8n minciuni[ *iciodat n9o e(istat oameni care s cread0 c5iar daUc n9o tiut carte.G. &nseria 8n ti"pul "itic este dat de )or"ulele iniiale i )inale; care #i(ea! ti"pul narati! 8n care se proiectea! aciunea0 iar la s#rit 8nc5ide aceast bucl temporal0 prin revenirea 8n ti"pul real. 7ormulele pot #i diversi#icate0 uneori #oarte e(presive i de!voltate0 preci!nd i atitudinea naratorului #a de #aptele povestite i caracterul lor miraculos0 aproape parado(al0 dar toate au ca nucleu preci!area de ordin temporalB J4 #ost odat ca niciodat; c0 de n9ar #i0 nu s9ar mai povesti; de cnd #cea ploporul pere i rc5ita micunele; de cnd se bteau urii 8n coade; de cnd se luau de "t lupii cu mieii de se srutau 8n#rindu9se; de cnd se potcovea puricele la un picior cu nou!eci i nou de oca de #ier i s9arunca 8n slava0 cerului de ne aducea povetiB +e cnd scria musca pe prete0= -ai mincinos cine nu crede.G (,etre &spirescu). .au o #ormul de #inal0 din colecia lui +. .tncescuB J&ar eu0 isprvind povestea0 8nclecai p9o ea i v spusei dumneavoastr aa; 8nclecai p9un #us0 s #ie de minciun cui a spus; 8nclecai p9o lin"ur scurt0 s nu mai atepte nimica de la mine cine9ascult; iar desclecnd de dup ea0 atept un baci de la cine mi9o daB Casm bsmuit0= ;ura i9a trosnit= Ni cu lucruri bune i s9a umplutG. Bor"ulele "ediane menin discursul narativ 8n acelai timp al #abulei0 #cnd cone(iunea 8ntre secvenele narative0 artnd durata0 continuitatea0 deplasarea #r s#ritB JNi se luptar0= Ni se luptar0= Hi de var pn searG sauB JHi de var= ,n sear0= Cale lun"0= .9i a>un"G. +espre ori"inea basmelor au e(istat mai multe teorii0 mai importante #iindB teoria "itologic; teoria antropologic; teoria ritualist i teoria indianist. -itul0 istoria sacr0 8nscris 8n timpul Jcircular0 reversibil i recuperabilG0 vorbete despre !ei0 despre #iine #antastice0 cu abiliti pentru cltorii cosmice i terestre. Casmul induce i ideea de lume repetabil0 e(istent 8n tipare arFaice; atemporale0 8nc de la 8nceputul 8nceputurilor. Fnele gesturi sunt "agice; cum ar #i scuipatul de trei ori 8n urm; la #el0 petele de sn"e de pe batist pot arta c #ratele de cruce este mort. ,lantele pot adposti copiiB un da#in are 8n el o #at care iese doar noaptea pentru a cule"e #lori. Hmeii sau balaurii alear" dup carne de om sau o miros de departe cnd se 8ntorc acas i arunc bu!du"anul de la distan. Fnele pedepse0 cum ar #i aceea de a decapita persoana i a o arde0 aruncnd cenua 8n patru direcii0 sunt de cert inspiraie ar5aic0 din comunitile primitive. 6elaia dintre basm i mit a #ost stabilit de #raii ;rimm0 de WesselsPi i de ,roppB basmul are ca surs cert de inspiraie mitul0 iar cele dou specii au e(istat de la 8nceput la popoarele ar5aice0 uneori con#undndu9se. Cu timpul 8ns0 mitul a pierdut importana pe care o avea0 prin degradarea sacrului i trans#ormarea lui 8n pro#an0 !eii i eroii mitici #iind 8nlocuii cu persona>e umane0 cu puteri 8nc supranaturale0 8n basmul #antastic0 sau cu persona>e comune0 8n cel

10'

nuvelistic. ,e aceast pant a desacrali!rii0 !eitatea suprem a pdurii devine .trmb9Lemne0 adic un persona> cu puteri speci#ice mediului 8n care triete0 sau un !eu ca $5or din mitolo"ia scandinav; #oarte butor devine .etil0 8n timp ce !eul ubicuu0 uriaul care pete de pe un munte pe altul0 devine -unte 1nt0 avnd capacitatea de a #i peste tot0 de a sta cu picioarele pe lun i cu capul sub un ste>ar0 caliti pe care le 8ntlnim i la ,sri9Li9Lun"il $eoriile moderne vorbesc de poli"ene!a basmelor0 de ori"inea lor multipl0 de in#luenele reciproce0 ca i de structurarea unei tipolo"ii coerente a acestei specii literare. +atorit in#luenelor i inter#erenelor multiple0 precum i datorit unei patine 8ndelun"ate a timpului0 basmul a devenit o noiune puternic sc5emati!at0 8ns verosimil0 8n care persona>ul principal se an"a>ea! 8n lupta dintre bine i ru0 trece o serie de obstacole i 8n cele din urm iese 8nvin"tor. ,e acest traseu se ordonea! toate secvenele narative numite de teoria literar )uncii sau aciuni ale basmului #antastic. ,rima secven0 cu rol de incipit; #i(ea! i tema basmului0 de re"ul repararea unui preHudiciu pe care #orele rului le aduc lumiiB \ !meii #ur soarele; \ #ata de 8mprat este rpit de un du5 ru i 8nc5is 8ntr9un castel 8ndeprtat; \ mana cereasc dispare; \ oamenii sunt lovii de rele; \ un 8mprat trebuie s9i sacri#ice #ata unui balaur i atunci intervine eroul necunoscut; \ #etele sunt rpite de !mei sau de diavoli0 8n sarcina eroului revenind sarcina recuperrii; \ !meii au #urat constelaiile de pe cer0 lsnd 8ntrea"a 8mprie 8n be!n; \ 8n curtea 8mpratului crete im pom e(trem de 8nalt0 iar 8mpratul promite #ata i tronul celui care se va urca pn 8n vr# i 8i va cule"e poamele necunoscute; \ #iine necunoscute #ur roade de pe 5olda a trei copii or#ani etc. $emele sunt mai puine la numr dect basmeleB e(ist circa %00 de tipuri de basme0 din care o sut sunt nuvelistice. Frmea! alegerea unui erou; numit 7t97rumos (care o caut pe &leana Cosn!eana)0 au"ulea0 ,rslea cel 1oinic0 ;reuceanu0 ,ipru0 -!ran0 care suport ri"orile unor ncercri complicate0 de multe ori iniiatice% este pus s treac dincolo de o pdure0 de un animal #antastic sau unul #ictiv0 8ntruc5ipat de obicei de tat0 care 8i pune #iul la 8ncercare. 4poi eroul 8i ale"e ar"ele i !eFiculele necesare pentru a strbate lumea. Cel mai adesea este #olosit calul naripat; 5rnit #ie cu >ratic0 #ie cu rou. Calul este asociat cu #ocul; miturile din 4merica0 )ceania i &aPuia vorbesc de eroul care pleac 8n cer doar cu a>utorul unui #oc0 nicidecum cu un cal sau alt animal. +eplasarea eroului se #ace i cu alte mi>loace de transportB buteanul0 corbul0 un vultur0 corabia sau clu!a. ,entru a locali!a cau!a determinant de ru0 eroul apelea! la personaHe(adHu!ant; de obiceiG episodice; cum sunt .#nta -iercuri0 .#nta 1ineri0 .#nta +uminic0 tovarii n!drvani0 sau la animale a>uttoare0 ca re"ina albinelor0 a #urnicilor0 corbul0 care9i destinuie cum poate #i remediat rul sau 8l a>ut e#ectiv 8n lupt. 5Eiectele nJdr!ane sunt capabile s ridice pduri 8n calea urmritorilor0 s invoce spirite0 s #ac rurile s se um#le. Fnele obiecte au capacitatea de a drui un belu" venic0 8n timp ce apa vie i apa moart constituie un dublet #r de care mortul nu poate #i 8nviat. +e cele mai multe ori0 animalul care servete ca mi>loc de transport0 de obicei calul n!drvan0 este #olosit i pentru a9l s#tui pe erou0 artndu9i cum s depeasc obstacolele sau trimindu91 8ntr9un9 spaiu atemporal0 care 8l apr de prime>dii. :roul0 de re"ul sin"urul personaH principal i titular al basmului0 protagonistul; 8ntlnete0 8n drumul su0 o serie de personaHe aegati!e; antagoniste; cum sunt balaurii0 !meii0 .pnul0 -uma ,durii0 ;5eonoaia0 .corpia0 8ntrupri ale rului care trebuie 8nvins. +e cele mai multe ori0 prota"onistul strbate inuturi pustii0 rar urm de via0 deerturi sau pduri petri#icate. sau tipicele pduri de aram0 de ar"int i de aur0 coboar pe trmul cellalt sau pe #undul mrii ori urc 8ntr9un copac uria0 un a-is mundi 8n care 8ntlnete lumi necunoscute. Cmpurile strbtute au nume di#eriteB mai 8nti este cmpul cu dorul0 apoi cmpul cu setea0 cmpul cu #lorile0 cmpul cu somnul. ,durea strbtut este personi#icatB 8n momentul 8n care eroul rupe o crean" din pdure0 aceasta ip. :roul care va a>un"e 8mprat sau va conduce o 8mprie pornete de >os0 remarcndu9se prin acte de vite>ie deosebite0 prin prote>area unor persona>e supranaturale de"5i!ate tocmai pentru a9i testa virtuile. ,rota"onistul se con#runt 8n lupt dreapt cu adversarul0 8l 8nvin"e i pleac spre cas ori este supus la noi probe iniiaticeB trecerea unei ape0 ptrunderea 8ntr9o cetate00proba mncrii0 a cuptorului0 a aducerii unor obiecte preioase sau a unei #ete de 8mprat0 a unei !ne. In drumul spre cas0 #orele rului acionea! din nou0 i )uga

102

"agic a eroului presupune trans#ormarea unui piepteneG 8ntr9o pdure0 a !meoaicei 8ntr9o #ntn sau 8ntr9un munte de #ier. 4lteori prota"onistul este substituit cu un )als erou; care 8i aro" meritele victoriei0 demascarea lui determinnd alte probe0 trecute 8n cele din urm cu succes. Binalul basmului este ncFis; aproape mereu acelaiB eroul se cstorete cu #ata de 8mprat i devine0 la rndul lui0 8mprat0 8nc5eind ast#el un ciclu iniiatic0 pe care nu el 8l va mai repeta0 ci un alt erou care0 8n alt basm0 va relua scenariul narativ. Kas"ul nu!elistic este o naraiune cu caracter "eneral0 8n care evoluia eroului este urmrit din copilrie pn la o vrst a 8mplinirii 8n via. +in om simplu0 el a>un"e 8mprat sau dobndete alte mriri. :roul combin0 8n acestUtip de basm0 inteli"ena cu viclenia0 reuind0 8n cele din urm0 s depeasc orice 8ntmplare potrivnic. +in punct de vedere al vec5imii0 basmul nuvelistic este mai recent dect basmul #antastic0 marcnd i o anume de"itiJare a personaHului; care este ales din lumea comun. 8n literatura romn90 basme nuvelistice populare sunt cele cu ,cal0 Ciet .rac0 iar0 de e(emplu0 basm cult este N1nil PrepeleacX; de &on Crean". +ei au e(istat cule"eri de basme din perioade maiU vec5i0 interesul pentru creaia popular i implicit pentru aceast specie0 literar se de!volt 8n romantism. ,rima cule"ere sistematic de basme din literatura european este a #railor Dacob i Wil5elm ;rimm0 N1as MadcFenX; din /C/-; cu o puternic in#luen 8n toat lumea. 7rance!ul C5arles ,errult i dane!ul <ans C5r. 4ndersen scot i ei la iveal celebrele basme care au 8ncntat copilria multor "eneraii. La noi0 cel mai cunoscut cule"tor de basme este ,etre 8spirescu0 care public 8ntre 2'2 i 12'% NLegendele sau Eas"ele ro"#nilorX; lucrare repre!entativ pentru eposul popular romnesc. Cule"eri de basme public i &on ,op 6ete"anul0 ,ericle ,apa5a"i0 +. .tncescu. ,aralel cu scoaterea 8n eviden a bo"atului #ondU#olcloric auto5ton0 apar i lucrri e(e"etice asupra basmului0 remarcabil #iind o monumental carte despre NKas"ele ro"#neX a lui La!r Nineanu0 publicat 8n anul 123/. ;. Clinescu scrie NEstetica Eas"uluiX (13%/). Kas"ul cult apare paralel cu e#ortul de #i(are 8n scris a basmului popular0 prin preluarea motivelor i te5nicilor narative ale acestuia. C5iar cule"torii de #olclor devin povestitori0 ca 8n ca!ul lui ,etre 8spirescu0 care actuali!ea! i recreea! basmul0 pstrnd #unciile principale0 )or"ulele )i<e; oralitatea; anumite e(presii0 dar adu"nd o tent uor morali!atoare sau alu!ii mitolo"ice de sor"inte livresc. .criitorii devin ei 8nii autori de basme0 cunoscui #iind *icolae 7ilimon0 4le(andru )dobescu0 &on Crean"0 -i5ai :minescu0 &on Luca Cara"iale0 &oan .lavici0 Carbu Nte#nescu9+elavrancea0 -i5ail .adoveanu. Casmul cult; 8mplinit printr9o inserie e(presiv speci#ic stilului marilor scriitori i armoni!ea! structurile narative0 dobndind unitate i #luen discursiv0 prelund vi!iunea scriitorului i inte"rnd teme i motive caracteristice ale operei acestuia. .criitorul respect de re"ul structura i tipolo"ia basmului popular0 dar poate aduce modi#icri ale vi!iunii naratorului0 alternnd persoana a treia cu persoanele 8nti i a doua0 crend o comunicare mai direct cu cititorul i dnd uneori o nuan subiectiv e(punerii #aptelor. In acelai timp0 se pot identi#ica particulariti ale stilului0 modaliti portretistice i motive proprii 8n scenariul basmului0 care 8i con#er ori"inalitate i atractivitate. -i5ai :minescu #ace0 de pild0 In NBt(Bru"os din lacri"X; numeroase popasuri descripti!e; 8n care se recunoate natura eminescian din poe!ie0 iar &on Crean" e(celea! prin arta dialogului i prin oralitatea speci#ic 8ntre"ii sale opere0 dat de o continu sc5imbare a planurilor narative 8ntre narator i cititor i prin selecia e(presiilor populare strict adecvate respectivei secvene narative. ,ersona>ele dobndesc i ele particulariti comune universului opereiB 7t97rumos din lacrim este un persona> romantic tentat de atracia absolutului i de aventur0 8n timp ce <arap94lb este un *ic a lui Nte#an a ,etrei "5inionist0 uor de pclit0 8ns mai norocos dect acesta0 pentru c0 urmnd linia narativ a basmului0 iese 8n cele din urm din 8ncurctur. ,ersona>ele din basmele lui Cra"iale au ceva din NCnu; o" sucitX; pstrnd comicul situaiilor 8n care se a#l acesta. -ai pre"nant conturate0 persona>ele o#er i prile>ul observaiei psi5olo"ice0 #iind mai re#le(ive dect persona>ul basmului popular0 uneori dilematice0 8nclinate ctre con#licte luntrice0 motivndu9i aciunile prin sentimente puternice0 mai puin convenionale.

103

Casmul cult estompea! de cele mai multe ori miraculosul i #antasticul0 dndu9&e o mai mare verosimilitate0 i 8n acelai timp reduce caracterul convenional al unor secvene narative0 adu"ndu9le semni#icaii i e#ecte speci#ice literaturii culte. 103 =.-.=. Po!estirea $ermenul provine din a povesti poveste derivat din povesti. Fneori povestirea se con#und cu naraiunea0 din cau!a semantismului identic al verbelor Ja povestiG0 Ja naraG. .e de#inete ca o naraiune suEiecti!iJat; 8n care atenia se #ocali!ea! nu asupra persona>ului0 ci asupra atmos#erei. ,ovestirea este incipient 8n basm i se constituie tr!iu ca o specie aparte0 con#undndu9se de cele mai multe ori cu nuvela. +eosebirea dintre ele se #ace 8n primul rnd prin procesul de #ocali!are asupra #aptelor pre!entateB nuvela se concentrea! asupra persona>ului0 povestirea este creatoare de atmos#er. 10 ,ovestirea este modul prin care se di#erenia! speciile literare. Ntiina modern este interesat de problemele i cone(iunile dintre diversele specii narative prin intermediul povestirii. +up N1icionarul de ter"eni literariX; tipolo"ia povestirii se stabilete dup mai multe criteriiB 1. +up #ormB po!estire n proJ i po!estire n !ersuri. 2. +up coninut i destinaieB po!estire satiric; licenioas; po!estire pentru copii; po!estire )iloJo)ic. 0. Po!estire cult; po!estire popular. Ca specie literar0 povestirea se de#inete ca o naraiune suEiecti!iJat. &nteresul nu se centrea! 8n >urul persona>ului0 ci al situaiei. &storia povestirii se pierde 8ntr9un timp mitic0 #abulos0 cnd totul e posiEil; putnd #i "sit0 8n stare incipient0 8n basm. ,ovestirea se con#und de cele mai multe ori cu nuvela. +eosebirea dintre ele se #ace 8n primul rnd prin procesul de #ocali!are asupra #aptelor pre!entateB nuvela se concentrea! asupra persona>ului0 povestirea este creatoare de atmos#er. Literatura en"le! i american conine termenul de povestire sub denumirea de sFort storU; alturi de no!ei; ser"on; ser"onette./.> In sens lar"0 povestirea se con#und cu naraiunea. Intr9o accepie mai restrns0 povestirea este o specie a "enului epic relatnd #aptele din punctul de vedere al unui narator care este martor sau participant la evenimentul povestit. ,ovestirea se limitea! la relatarea unui sin"ur #apt0 interesul concentrndu9se asupra situaiei. 6elaia dintre narator i cititor (asculttor) este mai direct i mai strns dect 8n ca!ul altor specii. 4ceast relaie se reali!ea! prin oralitate (ceremonial care cuprinde pre!entarea i apariia povestitorului0 motivarea 8mpre>urrilor care declanea! povestirea0 #ormulele de adresare) i prin atmos#era povestirii (stimulnd atenia i emoia cititorilor0 meninnd suspansul). $impul #aptelor relatate este situat 8n trecut0 iar sensul poate s #ie transmis de narator sau s #ie dat la iveal de 8nsi des#urarea evenimentelor. Trsturile po!estirii% ( #aptele sunt relatate din un"5iul povestitorului; ( narea! un sin"ur #apt; 9 interesul se concentrea! asupra situaiei. Caracteristici ale povestirii suntB a) oralitatea% la 8nceput povestirea a #ost o prelun"ire a "enului oral0 un mod de comunicare0 de transmitere a evenimentelor; b) cere"onialul% dialo"ul din povestire este 8ntreinut de convenii0 cuprin!nd modul de 8ncadrare a povestitorului0 motivarea 8mpre>urrilor ce declanea! povestirea0 #ormulele de adresare narator9povestitor; c) atmos#era este creat de Jceea ce va urmaG0 stabilind un spaiu !irtual de ateptare.
103

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 139 1%. 10 <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 331. 10/ <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 3%393% .

110

Fneori intri"a este e(trem de complicat0 de aceea lucrurile nu devin predictibile0 sunt neateptate. Cnd povestirea are un #inal nedeterminat0 atunci vorbim de cli##5an"er end. Comparabil cu snoavele sau cu basmele0 povestirea nu se re!um doar la att. .ensul povestirii poate aprea ca o conclu!ie 8n comentariul naratorului. PersonaHul nu este implicat 8n mod direct 8n narrati!e stress; el este vi!at doar prin intermediul aciunii i poate deveni0 8n modul acesta0 erou. Ti"pul povestirii este de cele mai multe ori cel trecut0 dar poate #i i viitorul sau pre!entul0 prin relativi!area spaiului n9dimensional. $te"poralitatea naraiunii d un caracter aleator spaiului ima"istic al povestirii0 #cnd9o ast#el mai atractiv0 pentru c nu sunt cunoscute coordonatele e(isteniale ale persona>elor. In literatura romn0 un scriitor incipient de povestiri 8n literatura romn este &on *eculce0 cu cele patru!eci i dou de le"ende ale lui din N5 sa" de cu!inteX. 4utori remarcabili de povestiri sunt &on Crean" 9NMo NicFi)or CocariulX:; &on Luca Cara"iale0 9NLa Fanul lui M#nHoalX; NOir &anuleaX:; ;ala ;alaction 9NMoara lui Cli)arX:; &on 4"rbiceanu0 9NMistreulX; NKunicaX:; -i5ail .adoveanu0 (8n memorabila demonstraie naratolo"ic N+anu $ncueiX:; Pa!el 1an 9NCopil scFi"EatX:; 1asile 1oicuUescu 9NPescarul $"inX; NLostriaX; N n "iHlocul lupilorX:; Nte#an Cnulescu 9N1ropiaX:. 3epreJentani i opere repreJentati!e% a). In literatura universalB 9 :. 4. ,oe0 2ovestiri ale 'rotescului i arabescului; 9 *. ;o"ol0 %erile +n ctunul de ln' "i8an8a; 9 &. $ur"5eniev0 2ovestirile unui vntor; 9 ;. 7laubert0 5rei povestiri; 9 :. Hola0 2ovestiri pentru 3inon; 9 4. +audet0 2ovestiri din moara mea. b). In literatura romnB 9 &.L. Cara"iale0 La !anul lui MnjoalV; 9 ;. ;alaction. Moara lui ClifarV; 9 -. .adoveanu0 2ovestiri. !anu >ncuei; 9 &. 4"rbiceanu0 Mistreul. #unicaV; 9 1. 1oiculescu. 2escarul >min. Fltimul #erevoi. Lostria; 9 Nt. Cnulescu. "ropiaV. V Fnii autori le consider i nuvele.

=.-.>. Nu!ela
$ermenul provine0 potrivit J+icionarului de termeni literariG0 din #r. nouvelle it. novella 8nsemnnd Jnoutate0 nuvelG. *uvela este o oper literar epic0 8n pro!0 de re"ul cu un sin"ur #ir narativ0 cu un con#lict unic0 concentrat0 des#urat 8n mai multe spaii i 8ntr9un interval mai mare de timp0 cu persona>e nu prea numeroase0 surprinse 8n mai multe iposta!e de via0 8n ceea ce au mai semni#icativ. &mportante sunt disocierile 8ntre povestire i nuvel. ,ovestirea are caracter subiectiv0 8n timp ce nuvela are caracter obiectiv. In povestire se pune accent pe atmos#er0 pe cnd nuvela 8i construiete persona>ul cu o mare e(actitate0 cu date bio"ra#ice0 mediu ambiant0 motivare a aciunilor0 toate componentele acesteia #ocali!ndu9i lumina asupra lui. :i5enbaum0 8n J+espre teoria pro!eiG0 consider nuvela o #orm narativ ori"inar0 8n timp ce romanul are caracter sincretic. In #uncie de perioadele istorice i de curentele literare0 nu!ela este renascentist; si"Eolist; naturalist; realist; suprarealist. +up tematic i metoda de creaie0 poate #i nu!el istoric; psiFologic; )antastic; )iloJo)ic; anecdotic. .tatornicirea sensului de istorie adevrat0 de JnoveiG0 se produce abia 8n secolul al E1&&9lea0 prin contribuia teoreticienilor en"le!i0 pentru ei nuvela a#lndu9se 8n opo!iie cu naraiunea 9ro"ance:. *uvela se impune sub aceast denumire 8ns 8n romantism0 #iind cultivat apoi cu insisten 8n realism de ,rosper -erimee0 <onore de Cal!ac0 Lev $olstoi0 -i5ai :minescu0 &. L. Cara"iale0 &. .lavici0 Liviu 6ebreanu. NlovsPi studia! nu!ela(cadru; de tipul celei din J+ecameronulG lui Coccaccic (secolul E&1)0 avnd inte"rat 8n ea nu!ela(anecdot. J,ovestirile din CanterburQG0 132'0 ale lui

111

C5aucer0 repre!int prima cule"ere de nuvele. In &talia0 8ntlnim J&l trecento novelleG0 8n 7rana JLes cents nouvelles nouvellesG008n secolul E10 atribuite lui 4. de la .ale. Cervantes se impune prin J*uvele e(emplareG0 8n 1%13. Costac5e *e"ru!!i pune ba!ele nuvelei romneti prin J4le(andru LpuneanulG (12 0)0 urmat de 4le(andru )dobescu0 cu J+oamna C5ia>naG i J-i5nea 1od cel 6uG (12/')0 anticipnd nuvela realist0 J*enorocirile unui slu>nicarG0 a lui *icolae 7ilimon. *uvela #antastic i #ilo!o#ic e 8ntlnit la -i5ai :minescu0 prin J4vatarii #araonului $laG0 JCe!araG0 J.rmanul +ionisG0 dar nu mai este reluat de ali scriitori. *uvele realiste i psi5olo"ice scrie &. L. Cara"iale0 JIn vreme de r!boiG0 J+ou loturiG0 iar nuvela naturalist o 8ntlnim tot la Cara"iale0 J) #clie de ,ateG0 i la Carbu Nte#nescu9+elavrancea0 JHobieG0 J-ilo"ulG. *uvela e continuat 8n secolul EE de o serie de ali scriitoriB -i5ail .adoveanu0 ;ala ;alaction0 &on 1inea0 -ircea :liade (J,e strada -ntuleasaG0 J$ineree #r de tinereeG0 JLes trois "rcesG)0 -arin ,reda0 :u"en Carbu 7nu *ea"u. 10% *uvela este o specie a "enului epic 8n pro! cu un sin"ur #ir epic0 cu un con#lict concentrat0 cu persona>e puine i construit de obicei 8n >urul unui persona> principal. Ca dimensiuni0 nuvela se situea! 8ntre sc5i i roman. )pera lui C. *e"ru!!i0 >le-andru Lpueanul este repre!entativ pentru specia nuvelei. Trsturile nu!elei% - pre,int cel mai adesea fapte verosimileC - un sin'ur fir epicC - conflict concentratC - intri' ri'uros construitC - pune accentul mai mult pe personaj dect pe aciuneC - stil obiectiv. 3epreJentani i opere repreJentati!e% a). In literatura universalB 9 4ristide din -ilet0 4duva din &fes; - ;. Coccaccio0 "ecameronul; - -. Candello0 3uvele; 9 -. Cervantes0 3uvele e-emplare; 9 .tend5al0 4anina 4anini; 9 ,. -erimee0 ColombaC Carmen; 9 ;. de -aupassant0 #ul're de seu; 9 4. ,. Ce5ov0 "oamna cu celul; 9 $5. -ann0 Moartea la 4eneiaC 5onio #ro'erC 5ristan; 9 L. ,irandello0 3uvele pentru un an. b). In literatura romnB - C. *e"ru!!i0 >le-andru Lupuneanul; 9 4.l. )dobescu0 Mi(nea-4od cel ;uC "oamna C(iajna; - &. .lavici0 Moara cu norocC 2dureancaC #udulea 5aic(ii; - &.L. Cara"iale0 2catC 7 fclie de 2ate; 9 ;. ;alaction0 Ln' apa 4odislaveiC "e la noi la CladovaC Lloria ConstantiniC - -. ,reda0 .ntlnirea din pmnturiC - $. ,opovici0 Moartea lui )pu; - +.6. ,opescu0 Crua cu mere. =.-.I. 3o"anul $ermenul provine din #r. roman i de#inete o specie epic 8n pro! de mare 8ntindere0 cu o aciune comple(0 des#urat pe mai multe planuri0 la care particip un numr mare de persona>e0 supuse unor con#licte puternice0 i care conturea! un pre"nant tablou a] epocii. 6omanul este o structur epic desc5is modi#icrilor de coninut i de #orm. +e#iniia
10%

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 120

112

termenului evoluea! o dat cu istoria speciei i 8n raport cu epoca i idealurile ei estetice. ,otrivit N1icionarului de ter"eni literariX; 8n literatura en"le! e(ist dou accepiuni ale romanuluiB tFe ro"ance ( ro"anul; povestire eroic ce evoc viaa i #apte #abuloase0 i tFe no!ei 9 romanul care evoc viaa real i obiceiurile epocii 8n care este scris. Ca i epopeea0 romanul are o structur narati! co"ple<; 8ntr9un cadru spaial i te"poral ce depete cu mult spaiul operei i un nu"r "are de personaHe; situaie ce creea! o relaie comple( 8ntre narator i persona>0 8n #uncie de momentul istoric i estetic 8n care se mani#est. ;eor" LuPgcs0 8n NTeoria ro"anuluiX; arat c romanul este e(primarea unui spaiu descFis; iar eroul are toat libertatea de a se mani#esta cum dorete0 8n timp ce epopeea este produsul unui spaiu ncFis; iar persona>ele evoluea! constant. )ri"inea romanului se a#l 8n nuvel; dup cum arat $omaevsPi0 8n NTeoria literaturiiX; ro"anul poate avea o construcie etaHat; #iecare nuvel lr"indu9i treptat aciunea 8n raport cu cealalt0 ca la Lesa"e0 8n N&storia lui Gil KlasX; inelar; 8n care una dintre nuvele se desparte0 lun"indu9se 8n 8ntre"ul roman (Dules 1erne0 NTesta"entul unui e<centricX:; paralel; #iecare dintre aciuni avnd o des#urare paralel (Lev $olstoi0 N$nna OareninaX:. +up situarea 8n timp0 romanele sunt picareti; eroice; istorice; conte"porane; de anticipaie; dup cadrul social sau "eo"ra#ic0 urEane; rurale; regionale; e<otice; dup #orma de or"ani!are0 epistolar; Hurnal; cronic; eseistic; dup substana epic0 de )iguri; )resc; saga; ciclic; ro"an()lu!iu. 3o"anul oEiecti! este caracteristic0 de e(emplu0 lui Cal!ac0 ro"anul liric i de analiJ <ortensiei ,apadat9Cen"escu0 iar ro"anul autentic i suEstanial lui Camil ,etrescu. +up te5nica or"ani!rii discursului0 romanul este de tip EalJacian; stendFalian; tolstoian; proustian; gidian; a!angardist; post"odernist. 6omanul e(ist0 ca specie literar0 8nc din antic5itate0 prin N1apFnis i CFloeX; de Lon"os0 sau prin N2atUriconX; de ,etronius. In 7rana0 8n secolul al E&&9lea0 C5retien de $roQes #i(ea! tipul romanului medieval0 curtean i cavaleresc0 care va cunoate o mare de!voltare 8n :uropa apusean 8n secolele urmtoare. ,uine opere 8ns dau strlucire acestei speciiB NPantagruelX (1/32) i NGargantuaX (1/3 )0 de 6abelais0 i N1on `uiHoteX (1%0/0 1%1/) al lui Cervantes. 6omanul psi5olo"ic apare o dat cu +9na de La 7aQette0 NPrincipesa de Cle!esX (1%'2)0 -arivau(0 4batele ,revost. .e a>un"e la romanul de tip realist0 mai 8nti prin romanul sentimental0 NNoua EloiJX a lui 6ousseau0 apoi prin romanul en"le! din secolul al E1&&&9lea0 repre!entat de 6ic5ardson i 7ieldin". 6omanul #rance! 8l pre!int ca e(ponent remarcabil pe Cal!ac0 care avea aspiraia ro"anului total% J,atru oameni au trit o via intensB *apoleon0 Cuvier0 )UConnel0 iar al patrulea vreau s #iu eu. ,rimul a trit viaa :uropei0 armatele l9au inoculat] 4l doilea s9a cstorit cu "lobul] 4l treilea s9a 8ncarnat 8ntr9un popor] :u voi #i cel care a purtat o societate 8ntrea" 8n cap]G ) descriere complet a societii o#er i +icPens0 $5acPeraQ0 .tend5al. *aturaliti sunt Hola0 $5omas <ardQ0 ;. 1er"a. *eorealismul este promovat de <emin"^aQ0 7aulPner0 1ir"inia Wool#; romanul absurd e repre!entat de Xa#Pa0 prin J,rocesulG i JCastelulG. 6sturnarea cronolo"ic este posibil la ,roust0 ;als^ort5Q0 6o"er -artin du ;ard0 .pecia romanului tinde spre o #ormul eseistic la +ostoievsPi0 $5. -ann0 7aulPner0 -alrau(. *oul roman este numit de .artre antiroman. 6omanul latino9american este repre!entat de ar"entinianul -ario 1ar"as Llosa0 de columbianul ;abriel ;arcia -rTue!. &storia romanului romnesc 8ncepe cu J&storia iero"li#icG a lui +imitrie Cantemir0 continu printr9o serie de 8ncercri de la >umtatea secolului al ElE9lea0 dintre care mai importante sunt J-anoilK (12//) i J:lenaG (12%2)0 de +imitrie Colintineanu0 JCiocoii vec5i i noiG (12%3) al lui *icolae 7ilimon0 iU dobndete o anume maturitate prin J-araG (130%)0 de &oan .lavici0 i prin J1iaa la arG (1232) l J$nase .catiuG (130')0 de +uiliu Ham#irescu. Cu J&onG (1320) al lui Liviu 6ebreanu se 8ntemeia! romanul romnesc modern0 diversi#icat tematic 8n perioada interbelic de -i5ail .adoveanu0 <ortensia ,apadat9Cen"escu0 ;. Clinescu0 Camil ,etrescu0 -ircea :liade0 apoi0 8n a doua >umtate a secolului EE0 de -arin ,reda0 :u"en Carbu0 Ha5aria .tancu0 7nu *ea"u0 4le(andru &vasiuc0 +umitru 6adu ,opescu0 -ircea Crtrescu (autorul romanului #abulos 8n spaiul "5etoi!at al blocului). :(ist \ un roman tradiionalist (+uiliu Ham#irescu)0 bal!acian0 prin ;. Clinescu (J:ni"ma )tilieiG0 JCietul &oanideG)0 un roman al perioadei comuniste0 de obicei roman9parabol0 cu note critice i contestatare la adresa re"imului0 repre!entat de -arin ,reda0 4u"ustin Cu!ura0 4le(andru &vasiuc0 +inu .raru0 &on Lncrn>an0 +umitru 6adu ,opescu.

113

6omanul poate #i obiectiv0 ca 8n ca!ul lui Liviu 6ebreanu ori ;. Clinescu0 sau subiectiv0 remarcndu9se printr9un lirism adiacent. 6omanul este JautenticG0. JsubstanialG i Janticalo#ilG la Camil ,etrescu0 rural la Liviu 6ebreanu i citadin la <ortensia ,apadat9Cen"escu. 35M$N 153&C. 6oman cu o structur bine de#init0 constituit 8n >urul unui nucleu epic care conduce la repre!entri narative pre"nante. +e la JdoricG0 Jordin ar5itectonic "rec0 caracteri!at prin sobrietate i simplitate0 #ri!a #iind decorat cu tri"li#e i metopeG0 Fn e(emplu de roman de acest tip este J&onG0 de Liviu 6ebreanu. 35M$N &5N&C. 6oman cu o structur supl0 opus romanului doric. Fn e(emplu este JFltima noapte de dra"oste0 8ntia noapte de r!boiG0 de Camil ,etrescu. +e la JionicG0 ordin ar5itectonic cu coloane !velte0 avnd capitelul 8mpodobit cu volute0 iar #ri!a continuat i decorat cu basorelie#uri.G 35M$N C53&NT&C. 6oman speci#ic e(perienelor literare postmoderne0 marcnd disoluia persona>ului0 prin a"lomerarea obiectual a spaiului0 8ntr9o vi!iune ironic0 "rotesc0 burlesc0 ale"oric. +e la JcorinticG0 ordin ar5itectonic0 Jcaracteri!at prin supleea coloanei decorate cu caneluri i prin capitelul ei ornamentat cu sculpturiG. $ermenii doric ionic i corintic sunt teoreti!ai de *icolae -anolescu 8n lucrarea J4rca lui *oeG. 10' 3o"anul este o specie a "enului epic0 8n pro!0 cu aciune mai complicat i de mai mare 8ntindere dect a celorlate specii epice 8n pro!0 des#urat pe mai multe planuri0 cu numeroase persona>e. Caracteristici ale ro"anului% - aciune comple- i de mare +ntindereC - mai multe planuri ale aciuniiC - personaje numeroaseC - urmrete destinul unor personaliti bine individuali,ate sau al unor 'rupuriC - cunoate o mare varietate de forme ; 3epreJentani i opere repreJentati!e% a). In literatura universalB
9 -. Cervantes0 "on =uijote; 9 <. 7ieldin"0 5om @ones; - D.W. ;oet5e0 %uferinele tnrul ui Pert(er; - W. .cott0 )van(oe; - .tend5al0 ;ou i ne'ruC Mnstirea din 2arma; - <. Cal!ac0 Comedia uman (ciclu de romane); 9 W.-. $5acPeraQ0 #lciul deertciunilor; 9 C5. +icPens0 "avid Copperjield; 9 ;. 7laubert0 "oamna #ovar9; - 7.-. +ostoevsPi0 Crim i pedeaps; - L. *. $olstoi0 ;,boi i paceC >nna WareninaC - :. Hola0 Lerminal; - $5. -ann0 Muntele vrjit; - :. <emin"^aQ0 2entru cine bat clopotele.

b). In literatura romnB


9 +. Colintineanu0 ManoilC &lena; - *. 7ilimon0 Ciocoii vec(i si noi; - +. Ham#ireseu0 4iaa la ar; 5nase %catiu; - &. .lavici0 Mara; - L. 6ebreanu0 )onC 2durea spn,urailorC ;scoalaC - Ce!ar ,etrescu0 .ntunecare; - <. ,apadat9Cen"escu0 Concert din mu,ic de #ac(; - Camil ,etrescu0 Fltima noapte de dra'oste +ntia noapte de r,boi; 2atul lui 2rocust; - -. .adoveanu0 3eamul <oimretilorC #alta'uC 1raii @derC 3icoar 2otcoav; - -arin ,reda0 Moromeii; - :u"en Carbu0 Lroapa; - >l. &vasiuc0 2srile;
10'

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 233923 .

11

- +. 6. ,opescu0 4ntoarea re'al; 9 4. Cu!ura0 7r'olii.

3o"anul popular ca!aleresc este repre!entat de cri rspndite 8n epoca medievalB N$li<ndriaX; NEsopiaX; N+ali"aX; de natur laic0 NLegenda 1u"iniciiX; NLegenda 2). *ineriX; NCltoria Maicii 1o"nului n iadX; de natur reli"ioas. In partea vestic a :uropei se de!volt romanul cavaleresc0 repre!entat0 dintr9o literatur e(trem de proli#ic0 de romanele lui C5retien de $roQes0 inspirate din le"endele bretone 9NLancelotX; Na!ainX;. NPerce!alX: 8n 7rana0 de le"endele cavalerilor -esei 6otunde0 8n 4n"lia0 de N&scusitul Fidalgo don `uiHote de la MancFaX; de -i"uel de Cervantes0 8n .pania. N$li<ndriaX; roman despre viaa lui 4le(andru -acedon0 creat 8n secolul &&& 8.<r.0 a a>uns la noi prin secolul al E19lea. +intr9un te(t de ba! s9au rspndit dou variante ale N$li<ndrieiX; una spre 4pus0 prin Dulius 1alerius0 cu nenumrate traduceri (a lui 4le(andre de Cernai0 N3o"an dV$le<andreX; secolul E&&)0 i o cale rsritean0 cu traduceri slavoneti i "receti. NEsopiaX pre!int viaa aventuroas lui :sop0 #abulist le"endar0 cu o inteli"en ieit din comuti0 dar urt0 cum este descris 8ntr9un te(t romnesc0 Jcu nasul crn0 bcrn0 ne"ru la obra! i bu!at i um#lat la pnteceG. +up <erodot0 :sop a trit 8n secolul al 1&9lea 8.<r.0 #iind contemporan cu 65odop5is i #araonul 4masis0 dup alii 9 8n secolul al 19lea 8.<r.0 locuind 8n 4tena. +espre NEsopiaX s9a cre!ut c este 8ntocmit de clu"rul -a(im ,lanudes (8n >urul anului 1300). Cele mai vec5i traduceri la romni sunt N&storiia lui EsopX; din 1'030 a lui Costea +asclul din Nc5eii Craovului0 i NPildele lui &sop cu toate HigniileX; din 1'1'0 a lui 1asile &eromona5ul. N+ali"aX e o scriere arab de prin secolul al E&19lea0 la ba!a creia se a#l alte dou cule"eri0 N5 "ie i una de nopiX i N5 "ie i una de JileX. N5 "ie i una de nopiX are dou persona>e permanente0 pe Ne5ere!ada i pe Na5riar0 i cuprinde patru sute de povestiri. 4l treilea persona> important este clu"rul <arun 4l 6aid0 devenit cali# 8n anul '2% d.<r.0 al cincilea repre!entant din dinastia 4bbasi!ilor. 102 3o"anele de a!enturi de "are constituie o bo"at literatur de aventuri. <erman -elville0 autorul romanului NMoEU 1VicQX; Jepopeea spiritului nelinitit al 4mericiiG0 nu avea 8nc 13 ani cnd strbtuse de>a 4tlanticul0 8n#runtase #urtunile de la Capul <orn0 trecuse prin &nsulele -arc5i!e0 <a^aii0 $a5iti i rmsese c5iar pe insula *uPu5eva0 un adevrat Jeden canibalG. Literatura #rance! 8i are ca scriitori ai mrii pe ,ierre Loti i Claude 7arrere. Literatura mrilor conine multe date despre o serie de lucruri stranii care se petrec pe 8ntinderea albastrB montri marini0 insule plutitoare0 trmuri necunoscute0 caracatie uriae. ) parte din aceast literatur este constituit din relatrile unor descoperitori celebri0 cum sunt Cristo#or Columb i -arco ,olo0 clu"rul Crandan sau .indbad -arinarul.103 Literatura cu pirai are o tem strns le"at de cltoriile pe mare. ,ovestirile cu pirai sunt 8ntlnite la +aniel +e#oe0 <erman -elville0 DacP London0 Dosep5 Conrad. 8n N1eca"eronulX lui Coccaccio0 sunt pre!entai episodic piraii sara!ini0 care bntuiau vestul -rii -editerane. In limba "reac0 cuvntul JpeiratesG avea i alt sens0 nu numai de NpiratX; ci i de a!enturier; descoperitor de inuturi noi. ,rima carte despre pirai este a "recului <eliodor0 care scrie N$etFiopiQaX; despre aventurile cuplului $5ea"ene i <aricleea. ,rintre scriitorii care au avut o aventuroas via marinreasc se numr i Cervantes0 care a servit 8n #lota lui Duan de0 4ustria. :ste prins de arabi i 8ncearc s #ie rscumprat de Duan de 4ustria0 un #iu al lui Carol `uintul0 evadea! i este prins din nou. In cele din urm este cumprat de <assan0 "uvernatorul 4l"erului0 pentru c acesta 8i admir 8ncpnarea de a nu9i denuna complicii0 8n ciuda ameninrilor cu tortura. +up unspre!ece ani de pere"rinri i de captivitate0 Cervantes se 8ntoarce 8n .pania0 unde scrie celebrul roman N&scusitul Fidalgo don `uiHote de la MancFaX. +intre Corsarii MaHestii 2ale a 4n"liei0 amintim nume celebre0 pre!ente 8n vremea modern i 8n #ilmele de aventuriB <a^Pins0 +raPe0 Cavendis50 6alei"50 Cumberland. 7rancis +raPe a #ost o #i"ura important a vremiiB la bordul navei sale0 NGolden +indX 9NCiuta aurieX:; a e#ectuat o
102

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 31'9312. 103 <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 3129313.

11/

prim cltorie 8n >urul lumii (1/'391/20)0 >e#uind patru orae i !ece nave spaniole. Corsarul care >e#uia "arni!oanele spaniole i care a plecat0 8n a doua e(pediie0 de pe coasta de vest a 4mericii0 pentru c nu mai avea alt cale de scpare 8n #aa re"elui .paniei0 a #ost ridicat de re"ina :lisabeta la ran"ul de cavaler0 devenind sir 7rancis +raPe. 110 3o"anele preriei; inuturi 8n care triesc Jpieile roiiG0 constituie o cate"orie aparte a literaturii de aventuri. .criitorul american 7enimore Cooper dedic preriei0 8n perioada 12239 12 10 cinci romane ale sale0 NPionieriiX; N,lti"ul "oFicanX; NPreriaX; NCercetaulX i N*#ntorul de cerEiX. Xarl -aQ (12 291312)0 scriitor "erman0 #r a se deplasa prea mult din 6adebeuil0 orelul su din apropiere de +resda0 ca i Dules 1erne de alt#el0 a scrise celebrele romane din lumea indienilor0 NCo"oara din lacul de argintX; NPinnetouX; N5ld 2ureFandX i alte cinci!eci de povestiri de acelai tip0 interpretate tendenios de unele enciclopedii ca #iind #r valoare literar sau tiini#ic. &ndienii din romanele sale aveau corturi numite tepee (8n limba>ul tribului daQota; Nunde locuiesc euX: sau triau 8ntr9o tabr de vntori. In s#atul indienilor dela_are; e#ului i se aduceau la cunotin toate problemele de discutat. .emni#icativ era )ocul s)atului; Npipa pciiX sau calu"etul; cnd se 8n"ropa JsecureaG r!boiului0 toma5a^P9ul0 nelipsite 8n ast#el de condiii.111 Literatura _estern este un alt tip al literaturii de #rontier0 combinat 8n ultimul secol cu industria #ilmului0 pe lar" ilustrat de <oria -atei 8n NLiteratura i )ascinaia a!enturiiX. Cucerirea 7ar Westului este marcat de pre!ena co^boQilor0 a cate"oriei numite desperados; a 5oilor de vite0 a eri#ilor i marealilor. :roi a acestei literaturi au e(istat cu adevratB Xit Carson0 cerceta i o#ier al 9armatei americane0 William <icPcoP sau WQatt :arp0 care au eliberat de bandii oraele $ombstone i +od"e CitQ0 >e#uitori ca Desse Dames sau CillQ t5e Xid. :roi temerari 8n aceste !one 8ndeprtate sunt Xit Carson0 7remont0 un potenial al 1/9lea preedinte al .tatelor Fnite0 8n#rnt 8ns de Dames Cuc5anan. .oia lui0 Dessie Crenton0 a scris J7ar Pest 2QetcFesX (1230). 7aptele eroilor >ustiiari sunt imortali!ate de diverse #ilmeB 8n N$la"oX; 6ic5ard WidmarP interpretea! rolul lui Dim Co^ie0 or"ani!atorul re!istenei de la 4lamo0 alturi de Do5n WaQne. Coloni!area 4mericii este le"at de celebra J)re"on $railG0 pista care #ace le"tura cu vestul0 pe unde s9au aventurat Do5n Cid^ell0 8n 12 10 sau :li>a5 W5ite0 8n 12 2. 8n 1estulB 8ndeprtat se a#lau orele neincluse pe 5art0 gFoststo_ns 9Norae()anto"X:; saloonuri; prairie scFooFere (corbiile JprerieiG) goldrusF ("oana dup aur)0 aveau loc nenumrate >a#uri0 ilustrate i 8n #ilmul N1iligenaX (133')0 8n care >oac Do5n WaQne0 interpretul lui -alpais Cill. *u departe de 6ocP 6iver0 8n WQomin"0 doi co^boQs descoper aa9numita +idden Treasure; o comoar ascuns. ) rscruce de vnturi se numete Kurnt 3ancF; dup numele unei #erme pr>olite de siou( i de tl5ari. In NKalada lui Messe Ma"esX; este ilustrat Fold(up(ul unui tren0 iar 6obert 7ord0 cel care 19a ucis pe Dames0 prins ne8narmat0 devine un !illain 9Nru)ctorX:; pentru c scopul >a#urilor era de a lua de la bo"ai bani. ;enul ^estern a #ost preluat de nenumrai scriitori0 crend adevrate romane istorice0 cum ar #i Willa Cat5er0 care scrie0 8n 132'0 NTFe 1eatF Co"es )or tFe $rcFEisFopX. +intre scriitorii care ale" s ilustre!e "enul ^estern0 8i enumerm i pe Do5n .teinbecP0 )^en Wister 9NTFe *irginianX:; Conrad 3icFter 9TFe 2ea o) GrassX:.//3o"anul poliist este o specie a literaturii cu un 8ndelun"at e(erciiu scriitoricesc0 remarcndu9se printr9o serie de repre!entani0 de la *ostradamus0 Ca"liostro0 .aint9;ermain i c5iar 7aust i ,aracelsus0 pn la scriitorii moderni. :d"ar 4llan ,oe0 marele romantic american0 scrie NPo!estiri e<traordinareX i NCrEuul de aurX (12 3). 8n 4n"lia0 creatorul romanuluih poliist este .ir 4it5ur Conan +oQle0 care 8l are ca persona>0 8n N,n studiu n rouX i N2e"nul celor patruX; pe celebrul .5erlocP <olmes. 6omanul "otic este repre!entat prin <orace Walpole 9NCastelul din 5trantoX; 1'% ) i -arQ .5elleQ 9NBranQensteinX:. -ai tr!iu 8ncepe s scrie 4"at5a C5ristie0 autoare a nenumrate romane poliiste0 dintre care memorabile sunt NCri"a din
110

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 313.
111 112

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 313.

11%

5rient E<presX (133 )0 i NZece negri "ititeiX (1332). 4li autori de romane poliiste sunt :d"ar Wallace 9N$rcaul !erdeX; NCasa "isterioasX:; 6oQ 1icPers0 +as5iell<ammett 9NAoi"ul "alteJX:. 6omanul an"lo9sa(on se centrea! i 8n >urul unor persona>e ca 4l Capone0 ecrani!at 8n NLittle CesarX; Do5n +illin"er0 Connie ,arPer0 ClQde Carro^. 6omanul poliist din ultima vreme0 transpus 8n scenarii de #ilm sau transcriindu9le ulterior pe acestea0 propune mitul spionului sin"uratic i invincibil0 care poate s supravieuiasc0 8n vi!iune science9#iction0 c5iar 8n condiiile 8n care a murit0 prin pstrar"a memoriei i a su#letului 8n bnci de date i prin trans#er pe acelai corp0 obinut prin duplicare0 cum se su"erea! i 8n #ilme mai noi0 ca NTotal 3ecallX sau NTFe 2i<tF 1aUX; cu 4rnold .c5^ar!ene""er. .piona>ul este o activitate di#icil comple(0 care implic o serie de arte#acte0 de aciuni de diversiune0 de into(icare i de!in#ormare a adversarilor0 militari sau aparinnd populaiei civile. Fn ast#el de e(emplu este #ilmul NNiQitaX; avnd ca persona>e a"eni operativi0 unii dintre ei obinui prin duplicare i manipulare "enetic0 cum este ca!ul persona>ului principal. .erialele de anticipaie0 N+igFlanderX spre e(emplu0 propun tipul #eminin i masculin al nemuritorului0 cum sunt 4manda0 5oaa etern0 Xassandra0 vr>itoarea0 cu o vrst de cteva mii de ani0 al lui +uncan -acLeod0 nscut pe trmurile .coiei (<i"5land0 8n en"le!0 FigFlander; substantivul cu liter mic 8nseamn muntean0 8n timp ce atunci cnd e scris cu liter mare 8nseamn scoian)0 8n vrst de patru sute de ani0 -et5os0 cel mai btrn nemuritor0 cu o vrst de cinci milenii0 cu rdcini 8n :poca de Cron!. 4cetia devin persona>e atemporale0 nea#ecate de scur"erea liniar a timpului0 mereu tineri sau 8ncremenii 8n timpul biolo"ic al imortali!rii0 ct vreme nu sunt omori de semeni de9ai lor0 trans#erndu9i atunci ener"ia printr9un TuicPenin"0 descrcare a corpului; a "e"oriei i"ateriale.//0 3o"anul de anticipaie este ultimul tip de roman aprut 8n literatura universal9 pre#i"urnd #r 8ncetare #aa lumii de mine. $rebuie numai s amintim c ima"inea ,arisului de ast!i a #ost0 8n bun msur0 descris de Dules 1erne0 c sateliii "eostaionari sunt o idee a lui 4rt5ur C. ClarPe0 c duplicarea uman este studiat 8n laboratoare ultrasecrete i0 la #el0 transplantul de memorie i de su#let. +intre cei mai cunoscui scriitori de anticipaie0 8i menionm pe Dules 1erne0 pe ;erard Xlein0 autorul Uromanului N2eniorii rJEoiuluiX; pe ;re" Cear0 William ;ibson0 promotor al stilului cQberpunP0 pe ,5ilip X. +icP0 dup al crui roman s9a ecrani!at NKladerunnerX; pe )rson .cott Card (autorul trilo"iei NMocul lui EnderX; N*orEitor n nu"ele "orilorX; N'enocidX:. Literatura de anticipaie0 ca i romanul poliist0 are o subtil disoluie 8n lumea #ilmului0 bestrseller9urile devenind aproape concomitent scenarii cinemato"ra#ice. In literatura romn0 autori de pro! de anticipaie sunt )v. .. Cro5mlniceanu0 cu N&storii insoliteX i N$lte istorii insoliteX; )vidiu Cu#nil0 Co"dan 7iceac0 4le(andru -ironov0 Cristian $. ,opescu. In le"tur cu acest0 domeniu0 putem vorbi i de literatura consacrat studiului #enomenului )H*0 din care menionm pe $imot5Q ;ood 9N3aport 5ZN /88-X; N5ZN Top 2ecretX; NEi sunt aiciX )0 Cari .a"an 9NCreierul lui KrocaX:; DacTues 1allee 9N$lte di"ensiuniX:; DennQ 6andles 9N,B5 CrasFX:. Literatura de aventuri0 cu toate clasi#icrile posibile0 unele menionate i mai sus0 8n ciuda unor valori literare incerte uneori0 devine un "en de literatur tot mai rspndit 8n viaa omului modern. 11 35M$N,L P2&+5L5G&C. In romanul de anali! psi5olo"ic0 autorul tinde s absoarb lumea 8n contiina lui0 dndu9i dimensiuni meta#i!ice. :l nu mai este un demiur" al ima"inarului0 ci descoper #ra"ilitatea i limitarea condiiei umane; autorul are0 de asemenea0 o percepie limitat i subiectiv. 4cronia presupune 8nlocuirea cronolo"iei normale0 scriitorul optnd pentru #olosirea corespondenei0 a memoriilor0 a autobio"ra#iei0 8n care sunt pre#erate #aptele banale0 8n autenticitatea lor neprelucrat artistic. $e5nicile de creaie ale lui Camil ,etrescu sunt a Jtricota>uluiG (se de#initivea! #lu(ul epic)0 i a Jar5itectuluiG (se adau"0 prin corectur0 cinci9ase capitole0 care #i(ea! Jinterpretarea psi5olo"icG). $e5nica ar5itectului este

113

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 3139320. 11 <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 320.

11'

#olosit i de -arcel ,roust. 4cronia marc5ea! discordana dintre timpul real i modul 8n care se reali!ea! povestirea.11/ >. $lte specii ale genului epic >./. 3eportaHul >.-. Me"oriile >.0. Murnalul

&&&. GEN,L L&3&C 9R#r. l9riSue derivat din #r. l9re "r.0 lat. l9ra:
Genul liric este o creaie literar ba!at pe transmiterea 8n mod direct a ideilor i sentimentelor. .incretismul dintre poe!ie i mu!ic0 dintre vers i #ra!a melodic a dat 8n antic5itate denumirea de lir. Lira era #olosit mai ales la acompaniere cnd se recitau poeme. Lirica e(prim direct stri a#ective personale0 sentimente. La GoetFe liricul 8nsemna cntec0 melodie0 la E"inescu roman0 o melodie a iedeilor lirice0 la primul o #ra! melodic0 la cel de9al doilea un vers melodic. Liricul crea! o stare interioar de mu!icalitate prin repetarea unei teme0 prin caden0 prin re#ren. /. Perspecti!a liric a operei literare Genul liric include operele care e(prim sentimente0 idei0 aspiraii prin intermediul unei voci abstracte0 numite eu liric (acesta nu trebuie con#undat cu vocea autorului)0 marcat "ramatical de persoana &.-odurile de e(punere speci#ice sunt descrierea i "onologul. Cu a>utorul lor i al )igurilor de stil; se creea! i"agini poetice. In acest "en literar0 predomin poe!ia. *ersi)icaia cuprinde cteva elemente de or"ani!are a te(tului poeticB !ersul; stro)a; ri"a; "sura i rit"ul.
,oe!ia liric a #ost una dintre primele modaliti de e(primare a emoiei umane0 dar termenul s9a "enerali!at mult mai tr!iu. In poe!ia "reac0 speciile "enului liric erauB imnul0 oda0 iambul0 ele"ia. *oiunea de poe!ie liric s9a ivit abia 8n perioada ale(andrin. ,laton de#inise0 8n J6epublicaK i 8n JLe"ileK0 cele trei cate"orii de "enuri0 specia ilustrativ pentru J"enul e(po!itivK #iind ditirambul0 cntec de slav 8n cinstea lui +Qonisos. ;enul liric este mai insistent invocat 8ncepnd cu secolul al E1&9lea0 8n &talia0 o dat cu poetul Cernardino +aniello. 8n J4rta poeticK0 Coileau evit utili!area termenului de liric 8n le"tur cu idila0 madri"alul0 sonetul0 rondoul0 ele"ia. <erder0 8n J4b5andlun" ttber die )deK0 respin"e te!ele teoreticienilor #rance!i0 dup care "enul liric este repre!entat e(clusiv prin od0 considerndu910 8n sc5imb0 e(po!eul unei pasionaliti0 dincolo de orice mar"ini. Liedul e(prim aceast pasionalitate0 dar 8ntr9un mod mai limitat. +enumirea de "en liric dobndete o e(tensiune ma(im 8n romantism0 strbtnd de atunci 8ntrea"a poe!ie modern.11%

@n poeJia si"Eolist 8n sc5imb0 la -alarme 8n special0 poe!ia antrenea! 8n melodia versului cuvinte cu sens0 sunete cu sens. &ntonaia structurii ritmice a versului se a#l 8ntr9o unitate indestructibil cu structura semni#icaiilor0 de e(.B J 2lecnd a'ale spre casK = J2lecnd a'ale spre casK. Cuvntul se semanti!ea!0 adic capt o semni#icaie0 un simbol. 4st#el se constat o di#eren 8ntre !orEirea poetic i !orEirea oEinuit . 1orbirea poetic are o funcie autoreferenial0 pe cnd vorbirea obinuit doar o funie referenial. 4vnd unitate de sens i un principiu spiritual0 vorbirea poetic are subiectivitate 8n coninut0 8n lumea interioar0 pe cnd vorbirea obinuit este i obiectiv i subiectiv. 4st#el0 genul liric este
11/

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 2%/. 11% <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 22.

112

"odalitatea de e<punere direct a senti"entelor i strilor e"oionale ale poetului . <e"el 8n estetica romantic arta c poe!ia liric are drept coninut subiectivitatea0 lumea interioar0 su#letul a"itat de sentimente0 care persist 8n interioritatea sa i 8n consecin ea este J o destinuire a subiectului prin tendina sa de a se e-prima K. ,rincipiul pe care se ba!ea! poe!ia este spiritualitatea. /./. 1e)iniie Genul liric cuprinde operele literare caracteri!ate prin e(primarea direct a ideilor0 impresiilor0 strilor a#ectiveB JLenul liric repre,int totalitatea operelor lirice distincte de epice i dramatice prin modalitatea de transmitere a mesajului* +n mod direct prin vocea confesiv a unui eu liricK. )perele aparinnd "enului liric pot #i 8n pro! (poemul 8n pro!) sau 8n versuri. /.-. $titudinile lirice .e poate constata c esena liricului const 8n J interiori,area a tot ceea ce este obiectiv i e-primarea acestuia prin subiectivitate K (W. XaQser). 4utorul "erman identi#ic trei atitudini liriceB a:. Enunarea liric O se 8n#runt cu o atitudine epic i o stare subiectiv0 de e(emplu poemul; E:. $postro)area liric O s#era subiectiv acionea! asupra celei obiective0 de e(emplu imnul; c:. *orEirea cantaEil O obiectul i subiectul se contopesc 8n interioritate0 de e(emplu cntecul. 4adar0 lirica este o autoe(primare a interioritii subiectivi!ate prin e(istena unor cuvinte c5eie care #ac trimitere 8n adncime0 8n >urul centrului tainic al strii su#leteti. Cu alte cuvinte limba>ul arat ce este poetic i nepoetic. /.0. Trsturile genului liric a) :(istena unui eu liric (poetul sau o alt persoan creia el i se substituie); eul poetic i lumea se contopesc0 reali!nd actul autoe(primrii; interiori,area* consecin direct a autoe(primrii. b) +iscursul liric este caracteri!at printr9o puternic subiectivitate (e(istena unei vi!iuni subiective mai accentuate dect 8n oricare alt #orm de literatur). c) 6olul ima"inilor poetice i al #i"urilor de stil 8n actul deosebit al autoe(primrii0 propriu liricului. /.=. Categoriile liricului Cum liricul este un "en al autoe(primrii acesta poate #i "rupat ast#elB a: lirica eului; 8n care poetul se autoe(prim /lama de 1 4lecsandri0 1iind biet pduri cutreieram de -. :minescu0 2lu'arii de ). ;o"a etc); E: lirica "tilor 8n care poetul 8i e(prim sentimentele sub o identitate strin /;u'ciunea unui dac etc); c: lirica rolurilor; 8n care poetul se asimilea! mai multor persona>e0 e(primnd sentimente care nu sunt propriu9!is ale sale /Ce te le'eni codrule... de -. :minescu; ;ea de plat de ;. Cobuc0 #elu' de L. Cla"a). /.>. Li"EaHul poetic Limba>ul poetic este re!ultatul utili!rii particulari!ate a tuturor resurselor stilistice i pro!odice o#erite de limb0 cu scopul producerii de e#ecte artistice i estetice. JLimba>ul poetic0 spune Wol#"an" XaQser0 se caracteri!ea! prin capacitatea sa de a evoca ima"ini. :l nu #ormulea! preri0 nici nu re!olv probleme0 ci evoc o lume 8ntr9o plenitudine obiectual.

113

+eoarece nu se re#er0 ca orice alt limba>0 la o obiectualitate e(istent 8n a#ara limbii0 ci mai de"rab abia o creea! el 8nsui0 va #olosi toate mi>loacele lin"vistice care 8i pot #i de #olos 8n acest scopK. Limba>ului poetic 8i sunt caracteristice a"Eiguitatea i descFiderea; crearea de conotaii multiple care s o#ere numeroase posibiliti de receptare i de interpretare0 de proiectare a te(tului poetic dincolo de el 8nsui. Cum este i #iresc0 problematica limba>ului poetic atra"e 8n mod inevitabil discuia asupra stilului artistic i0 de #apt0 mai 8nti asupra stilului 8n "eneral. -aterialul #olosit pentru construcia discursului poetic este o#erit de compartimentele limbiiB #onetic0 le(ical0 mor#olo"ic i sintactic0 care 8i combin 8n c5ip particular #ormele de e(primare0 re!ultnd ceea ce se numete stilul individual al operei literare sau0 prin e(tensie0 al unui poet0 al unui curent literar0 al unei epoci. //?

/.I. &"aginea artistic &ma"inea artistic este produsul unui proces de repre!entare mental a impresiilor produse de o oper de art0 din literatur0 pictur0 sculptur0 mu!ic etc. In domeniul literaturii0 ima"inea artistic este perceptibil prin e(ercitarea #unciei iconice (de repre!entare) a cuvntului0 care proiectea! 8n spaiul mental ima"ini obiectuale0 8nsoite de sen!aii0 percepii0 repre!entri0 stimulate 8n coal de e(erciiul de anali! literar reali!at la contactul cu te(tul. 4ceast proiecie 8n spaiul ima"inar urmea!0 dup esteticianul en"le! &. 4. 6ic5ards 9NPrincipii ale criticii literare:; etape distincte0 care e(plic lectura unui poem; J)c5iul 8nre"istrea! o succesiune de cuvinte tiprite. 6e!ultatul este un mnunc5i de reacii 8n ansamblul crora se pot distin"e ase tipuri aparte de evenimenteB &. .en!aia vi!ual a cuvintelor tiprite. &&. &ma"ini asociate intim cu aceste semne. &&&. &ma"ini relativ libere. &1. 6e#erine (R"nduriS) la di#erite obiecte. 1. :moii. 1&. 4titudini a#ectiv9voliionaleK. In plus0 dac se d "las0 valoare discursiv J"ndurilorK0 re#leciilor de lectur0 se obine co"entariul literar. $oate aceste evenimente a#ective i mentale se produc pe temeiul acelui JsensoriumK "eneral al #unciei ima"inare care este spaiul literar (care ar putea #i ec5ivalat0 pentru o mai uoar 8nele"ere0 cu ima"inea literar)0 noiune #ascinant a criticii i a poeticilor moderne. $oi autorii0 spune ;ilbert +urnd (8n N2tructurile antropologice ale i"aginarului:; Jau #ost #rapai de caracterul nemi>locit i insolit al ima"inii. *iciodat cubul per#ect nu va #i att de spontan cub ca un cub ima"inatK. .paiul0 8neles aici ca spaiu psi5olo"ic0 ca aciune interiori!at0 este un i!vor inepui!abil de idei i de ima"ini0 care0 la rndul lor0 de!volt0 8n toate direciile0 i"nornd le"ile spaiului real0 un roi lu(uriant de ima"ini. :ste un #el de spaiu euclidian0 deosebit de cel al"ebri!at al #i!icii0 icono"ra#ic pur0 8n care obiectele9ima"ini se deplasea! liber0 oricnd c5emate dintr9un cadru de re!erv 8n centrul ateniei mentale. ;aston Cac5elard 8l numete spaiu poetic; consacrndu9i un studiu de re#erin0 NLa PoetiSue de lVespace. .pre e(empli#icare0 versurile J1ino9n codru la i!vorul = Care tremur pe prundK 8ncorporea! elemente spaiale care se perind caleidoscopic 8n cadrul percepiei vi!uale. ,rimul cuvnt ar conine un "est de c5emare0 eventual un bra ridicat0 dublat de o ima"ine sonor0 indicnd spre codru; al doilea element care0 dintr9un loc de re!erv0 ocup 8ntre"ul spaiu ima"inar. &mediat 8ns perspectiva se 8n"ustea!0 #i(ndu9se asupra altor dou elemente spaialeB iJ!orul i prundul.

11'

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 30.

120

,entru a 8ntre"i ima"inea literar0 sunt necesare reluarea lecturii i #i(area 8n spaiul ima"inar0 printr9un e#ort de memorie0 a #iecrui element. In parcur"erea acestui periplu ideal se desprind0 8n a#ar de o dimensiune spaial0 altele dou0 complementareB dimensiunea temporal i aceea cinetic0 alte dou concepte eseniale0 ti"pul i "icarea; perceptibile 8n cuprinsul ima"inii literare.112 Cac5elard observa c J8n cele o mie de alveole ale sale spaiul ine un timp comprimatG i0 desi"ur0 o ener"ie potenial care declanea! micarea obiectual. 4ceste potenialiti ale spaiului poetic se datorea! celor trei proprieti ale ima"iniiB ocularitate; pro)unJi"e i uEicuitate (;ilbert +urnd). :le corespund unei triple eta>ri 8n repre!entarea spaiului0 disociate de ,ia"et0 perceptibile i 8n anali!a literarB ar e(ista mai 8nti o repre!entare a unor J"rupuriK de lucruri0 constituind Jraporturile topolo"ice elementareK; acestea ar #i coordonate 8n Jrelaii de ansambluK sau Jrelaii proiective elementareK; 8n #ine0 toate s9ar 8n"loba 8n Jspaiul euclidian propriu9!isK0 amintit mai sus. +intre toate acestea0 ocularitatea este condiia aprioric a spaiului ima"inar. Cele mai multe repre!entri ale omului vin pe cale vi!ual. JContemplarea lumii0 observ +urand0 8nseamn de>a trans#ormarea obiectuluiK0 repre!entarea lui prin e#ectele limba>ului. ,ro#un!imea0 #aimoasa particularitate a ima"inii tridimensionale0 supralicitat 8ndeosebi 8n pictur0 este produs tot de ocularitate0 v!ul #iind prin e(celen un or"an al deprtriiB J.paiul este constituional o invitaie la pro#un!ime0 la marea cltorie. Copilul care 8ntinde braele spre lun are 8n mod spontan contiina acestei pro#un!imi 8n vr#ul de"etelor i e mirat doar de #aptul c nu atin"e imediat lunaB 8l decepionea! substana timpului0 nu pro#un!imea spaiului. +eoarece ima"inea0 ca i viaa0 nu se 8nvaB se mani#estK. (;ilbert +urnd). Cea de a treia proprietate i cea mai important a ima"inii este ubicuitatea ei 8n cmpul perceptiv0 dat de omo"enitatea spaiului euclidian i de independena sa absolut #a de le"ile #i!ice. In acest cmp perceptiv0 orice obiect se poate ae!a 8n spaiu ca 8ntr9un centru" "undi. ,e principiul anali!ei i al similitudinii0 el poate c5ema alt obiect sau se poate substitui acestuia. $otodat0 se poate supradimensiona sau micora0 apropia sau deprta0 8ntr9un proces de necontenit trans#ocare. +e pild0 citind versurileB J:l0 sin"uratic0 duce ctre cer = Cra!da pomit9 n ar0 de la vatrK ($udor 4r"5e!i0 NKelug:; 8n centrul spaiului ima"inar se aa!0 ca pe un ecran cosmic0 #i"ura monumental a ranului0 similar unui 4tlas uria spri>inind cerul. Flterior ima"inea se modi#ic substanial0 EraJda ascensiv (Jpornit9n arK) dominnd cmpul vi!ual. //8 $ddenda% ;aston Cac5elard0 13/' J&ma"inea0 oper pur a ima"inaiei absolute0 este un #enomen al #iinei0 unul dintre #enomenele speci#ice #iinei vorbitoareK. -. 2peciile genului liric
Creaia liric popular 1. +oina 2. Calada 1. )da 2. .atira 3. ,astelul . -editaia /. :le"ia %. &mnul '. :pistola 2. ;losa 3. &dila a. .onetul
112

Genul liric

Creaia liric cult

J&ma"inea0 oper pur a ima"inaiei absolute0 este un #enomen al #iinei0 unul dintre #enomenele speci#ice #iinei vorbitoareK. (Gaston KacFelard; 13/') 113 <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 30931.

121

10. ,oe!ia cu #orm #i(

b. 6ondelul c. ;a!elul

0. Creaia liric popular 0./. 1oina 0.-. Kalada Kalada (din #r. ballade Jcntec de >ocG0 JdansG0 din lat. ballare0. :ste o oper literar 8n versuri0 care pre!int #apte e(cepionale svrite de eroi 8n!estrai cu 8nsuiri e(emplare. Calada cunoate o mare varietate tematic 8n literatura popular romneasc0 #oarte cunoscute #iind Ealadele pastorale (J-ioriaG)0 Faiduceti (J$oma 4limoG0 JCorbeaG0 J&ovan &or"ovanG0 J,intea 1itea!ulG0 ciclul *ovcetilor)0 istorice (JConstantin CrncovanulG)0 legendare (J-onastirea 4r"euluiG). Calada devine specie literar cult 8n romantism0 cnd tradiia oral este preluat de poei care se inspir din #ondul popular auto5ton. 8n ;ermania0 balada 8nre"istrea! o mare 8n#lorire prin .c5iller0 ;oet5e0 F5land0 Cur"er0 ultimul crend0 prin JLenoreG0 un adevrat model al "enului. 6omanticii #rance!i0 8n special 1ictor <u"o0 se apleac i asupra acestei specii literare0 iar 4l#red de -usset o parodia! prin celebra JCallade a la luneG (JCalad pentru lunG). In literatura romn0 termenul JbaladG este #olosit pentru prima oar de 1asile 4lecsandri0 8n cule"erea #olcloric din 12/20 J,oe!ii poporale. Calade. Cntece btrnetiG. 8n accepiile de#initorii ale termenului0 scriu balade culte &on <eliade96dulescu (JHburtorulG)0 \1asile 4lecsandri (JCaba CloanaG0 J4ndrii ,opaG)0 +imitrie Colintineanu (J-i5nea i CabaG). Cu mult libertate #a de caracteristicile acestei specii literare 8i denumesc poe!iile ;eor"e Cobuc (JCalade i idileG) sau ;eor"e $op8rceanu (JCalade vesele i tristeG). 120 2P$6&,L M&53&T&C. Lucian Cla"a identi#ic0 8n lucrarea J.paiul mioriticG (1330)0 Jmatricea stilisticG a poporului romnB JCu acest ori!ont spaial se simte solidar ancestralul su#let romnesc0 8n ultimele sale adncimi i despre acest ori!ont pstrm undeva0 8ntr9un col 8nlcrimat de inim0 c5iar i atunci cnd am 8ncetat de mult a mai tri pe plai0 o va" amintire paradi!iacB R,e9un picior de plai0= ,e9o "ur de rai.S. . numim acest spaiu9matrice0 8nalt i inde#init ondulat0 i 8n!estrat cu speci#ice accente ale unui anume sentiment al destinuluiB spaiul mioritic. 4cest ori!ont0 neamintit cu cuvinte0 se desprinde din linia interioar a doinei0 cu re!onanele i din proieciuriile ei 8n a#ar0 dar tot aa din atmos#era i din du5ul baladelor noastre L...M Nesurile romneti sunt pline de nostal"ia plaiului. Ni0 de vreme te la es nu poate avea 8n prea>m acest plai0 su#letul 8i creea! pe alt cale atmos#era acestuiaB cntecul 8i ine loc de plai L...M :l este solidar cu acest spaiu0 cum e cu sine 8nsui0 cu sn"ele i cu morii si. Cnd cnt0 se 8ntmpl s ias la lumin aceast solidaritate0 ca 8n acel suprem cntec0 care s9a motenit din veac 8n veac0 i 8n care -oartea pe plai e asimilat 8n 8ntrea"a ei #rumusee cu e(ta!ul nunii.G 121 =. Creaia liric cult =./. 5da 5da #r. ode "r. ode JcntG) este o specie a "enului liric 8n care se d curs unui elan admirativ pentru o idee0 o persoan sau un eveniment. :(ist ode eroice0 sacre0 patriotice; erotice etc. La 8nceput0 oda a #ost cultivat0 8n ;recia0 de 4lceu0 .app5o0 4nacreon. Cunoscute
120

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X)-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200'0 p. 2%%92%'.
121

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X)-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200'0 p. 2%'.

122

sunt J)dele trium#aleG ale lui ,indar0 dedicate >ocurilor olimpice. )da este conceput pentru a #i cntat cu acompaniament mu!ical. )de au scris0 la italieni0 ,arini0 -an!oni0 Leopardi0 Carducci0 dU4nnun!io0 la en"le!i0 .5elleQ0 Xeats0 .pencer0 Cen Donson0 $ennQson0 8n poe!ia "erman WecP5erlin0 )pit!0 ;rQp5ius0 XlopstocP0 .c5iller0 <olderlin0 8n poe!ia rus Lermontov0 +er>avin. In poe!ia romn0 ode au #ost scrise de ;5. 4sac5i (JCtre &taliaG)0 ;ri"ore 4le(andrescu (JFmbra lui -ircea. La Co!iaG)0 Nte#an *eniescu (J)de italiceG)0 4ron Cotru (J<oriaG). 122 5da este o specie a "enului liric 8n care se e(prim sentimentele de admiraie0 de premrire #a de patrie0 #a de un ideal0 de o personalitate anume etc. 2curt istoric. +ei oda pare s aib o ori"ine mai vec5e0 poeii ;reciei antice sunt aceia care i9au dat o #orm speci#ic i au asociat9o cu cntecul. +e #apt0 termenul de od provine dintr9un cuvnt din "reaca vec5e care 8nseamn c#ntec. +in literatura "reac 8i pstrea! oda caracterul de sublim srbtoresc0 de meditaie avntat. Cu timpul0 aceast specie liric a 8ncetat s mai #ie 8nsoit de cntec. In literatura latin0 cel mai ilustru repre!entant al odei a #ost <oraiu. Particulariti. )da are 8n "eneral un caracter de adresare i 8ncepe cu (sau 8n orice ca! conine) o invocaie retoric. )dele celebre sunt 8nc5inateB patriei0 naturii0 artei0 adevrului0 bucuriei0 prieteniei0 iubirii0 #aimei etc. Trsturile odei% - sentimente de admiraie de preamrireC - +nc(inat patriei unui ideal unei personaliti naturii artei iubirii etcC - caracter de adresareC - +ncepe de obicei cu o invocaie retoric. 3epreJentani i opere repreJentati!e% a). In literatura universalB 9 ,indar0 7de triumfale; 9 <oratiu0 7de; 9 ,. 6onsard0 7de; 9 7r. .c5iller0 Ctre bucurie; 9 D. 6eats0 7d la o urn 'receasc; 9 ,.C. .5elleQ0 7da vntului din apus; 9 4...,uPin0 Libertatea. b). In literatura romnB 9 ;5. 4sac5i0 La patrie; 9 &ancu 1carescu0 La pravila rii; 9 1. 4lecsandri0 7d ostailor romni; 9 -. :mincscu0 La !eliade; 9 4. 1la5u0 )ubire; Lui &minescu; 9 L. Cla"a0 7d simplissimei flori; 9 ,. ;5elme!0 Laud limbii romne. =.-. 2atira $ermenul provine din #r. satire lat. satira. :ste o specie liric ce ridiculi!ea! i condamn aspectele ne"ative ale societii. : cultivat mai ales de poeii romani0 de :nnius0 Luciliu0 <oraiu0 &uvenal0 #iind considerat o specie literar auto5ton. 8n lumea european0 8ncepnd cu 6enaterea0 se pot cita nume ca 6onsard0 Doac5im du CellaQ0 Coileau0 ,ope0 CQron0 1ictor <u"o0 4riosto0 <eine0 4ntio5 Cantemir. 8n literatura romn0 satir a scris ;ri"ore 4le(andrescu0 8n J.atir. +u5ului meuG0 putnd #i 8ntlnit i la Colliac sau Colintineanu. J.crisorileG lui :minescu pot #i de asemenea considerate satire. .atira are ca elemente componente grotescul; u"orul; co"icul. .atire sunt i piesele de teatru ale lui 4risto#an0 $ereniu0 episoade din J;ar"antua i ,anta"ruelG0 de 6abelais0 JCltoriile lui ;ulliverG0 de

122

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 323.

123

.^i#t0 comediile lui ;o"ol0 -aiaPovsPi0 Cara"iale0 J,rocesulG i J-etamor#o!aUU de Xa#Pa0 J132 G al lui ;eor"e )r^ell. Fneori0 termenul este sinonim cu diatriE i )ilipic./-0 2atira este o specie a "enului liric 8n care se ridiculi!ea! sau se condamn cu dispre i indi"nare aspecte ne"ative ale caracterului omenesc sau ale societii (moravuri0 concepii0 evenimente0 persoane0 opere literare etc.). ,rin e(tensiune0 numim satir orice oper sau re#erire cu caracter critic0 demascator0 indi#erent de "en sau specie. .atira presupune ca autorul ei s #ie aprtorul unor valori morale0 8n numele crora condamn moravuri i trsturi ne"ative de caracter0 8n scopul de a le 8ndrepta0 8ncre!tor #iind 8n #aptul c #iina uman este per#ectibil. .e evidenia! roul social al literaturii. Trsturile satirei% - ridiculari,ea, aspecte ne'ative ale caracterului sau ale societiiC - sentimente* dispre indi'nareC - atitudine* ironic i sarcasticC - scris +n numele unor +nalte valori moraleC - +ncredere +n perfectibilitatea fiinei umaneC 3epreJentani i opere repreJentati!e% a). In literatura universalB 9 <oraiu0 %atire; 9 &uvenal0 %atire; 9 ,. 6onsard0 )mnul aurului; 9 D. W. ;oet5e0 7r. .c5iller0 Xeniile; 9 <. <eine0 Lermania; 7 poveste de iarn. b). In literatura romnB 9 ;r. 4le(andrescu0 %atir. "u(ului meu; 9 +. Colintineanu0 3emesis; &umenidele; 9 -. :minescu0 %crisorile; 9 4. 1la5u0 Linite; 9 +. 4n"5el i Nt. ). &osi#0 Caleidoscopul lui >. Mirea; 9 4l. -acedonsPi0 3oaptea de noiembrie; 9 $. 4r"5e!i0 "uduia; =.0. Pastelul Cuvntul pastel a #ost mai 8nti utili!at 8n artele plastice0 unde desemnea! culoarea reali!at cu creioane alctuite dintr9o past solidi#icat. Intruct cu a>utorul acestora se obin pe 5rtie nite tonuri cati#elate0 lipsite de striden0 asemenea culori au #ost numite ele 8nsele JpastelateK. 1asile 4lecsandri a #ost acela care a aplicat termenul de J pastelK din artele plastice 8n domeniul liricii0 numind pasteluri poe!iile de natur pe care le9a publicat0 8n cea mai mare parte0 8ntre anii 12%2 i 12%3 8n revista JConvorbiri literareK. 1e)inie. In accepia pe care i9a dat9o 1asile 4lecsandri0 pastelul este o specie a "enului liric0 o poe!ie descriptiv0 care repre!int un peisa>0 prin intermediul cruia sunt e(primate0 cu discreie0 sentimentele poetului. 2curt istoric. In poe!ia romn cult0 elementele de pastel apar 8nc 8nainte de 1asile 4lecsandri (#r a li se da aceast denumire)0 8n creaia lui 1. Crlova ( .nserare) i a lui &. <. 6dulescu 8n balada Hburtorul (unde pastelul 8nserrii #ormea! doar una dintre pri). 1asile 4lecsandri este 8ns creatorul speciei 8n literatura noastr. +up el0 au mai scris pasteluriB ;. Cobuc0 Nt. ) &osi#0 +uiliu Ham#irescu0 &. ,illat i alii. Trsturi ale pasteluluiB 9 specie a "enului liric 8n vresuri; 9 descrie un piesa>; 9 e(prim sentimentele poetului rin intermediul peisa>ului repre!entat.
123

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 32 .

12

3epreJentani i opere repreJentati!e% a). In literatura universalB 9 C5arles dY)rleans0 ;ondelul primverii; 9 <. <eine0 .n amur'; 5r,ia ra,; 9 :. 1er5aeren0 7ctombrie; 9 ,. 1erlaine0 Marin; b). In literatura romnB 9 1. Crlova0 .nserare; 9 &. <eliade 6dulescu0 Hburtorul (balada conine pastelul 8nserrii); 9 1. 4lecsandri0 2asteluri; 9 ;. Cobuc0 3oapte de var; 4ara; .n mie,ul verii; 9 Nt. ) &osi#0 2astel; 9 +uiliu Ham#irescu0 4ara; 9 ). ;o"a0 "imineaa; 9 ;. Cacovia0 2astel0 >mur' violet; 9 &. ,illat0 5oamn; >mur'ul; )arn; 9 L. Cla"a0 5oamn de cristal. P$2TEL,L/-= (din #r. pastel italianul pastello pictur 8n linii dia#ane0 cu e#ecte de culoare). $ermenul este utili!at prima dat de ctre 1asile 4lecsandri0 pentru denumirea ciclului su de poe!ii0 inspirate dup ima"ini din natur. :ste o specie descriptiv0 8n care0 prin intermediul unui tablou din natur0 se transmit discrete stri su#leteti. ,asteluri scriu ;eor"e Cobuc0 Nt. ). &osi#; elemente naturiste cu note de pastel se 8ntlnesc la -i5ai :minescu0 $udor 4r"5e!i0 ;eor"e Cacovia0 &on 1inea0 Lucian Cla"a. =.=. Meditaia $ermenul provine din #r. meditation lat. meditatio. :ste o specie a poe!iei lirice #ilo!o#ice0 de!voltat mai ales 8n epoca romantic0 8n care lirismul 8i "sete o stare de contemplare #ilo!o#ic0 prin ridicarea omului deasupra condiiilor mesc5ine ale e(istenei. 1olumul J-editations poetiTuesG al lui Lamartine0 scris 8n anul 12200 precede #ebra apariiei acestei specii 8n literatura romantic. 4li poei care cultiv meditaia sunt ;raQ0 Zoun"0 ,uPin0 Lermontov. La romni0 scriu meditaii lirice 1asile Crlova0 &on <eliade96dulescu0 -i5ai :minescu0 4le(andru -acedonsPi0 $udor 4r"5e!i0 Lucian Cla"a.12/ 4prut 8nc din atic5itate0 dar cunoscnd o ma(im de!voltare 8n romantism i o nou strlucire 8n poe!ia modern0 "editaia aparine liricii #ilo!o#ice0 dnd e(presie poetic unor e(periene intelectuale #undamentale 8n le"tur cu teme ma>ore ale universului i ale vieii umane. -editaia 8ncepe de obicei cu evocarea unui #enomen al naturii0 a unui peisa>0 a unui persona> istoric sau are ca prete(t un anumit eveniment. 4st#el0 1. Crlova0 &. <eliade 6dulescu sau ;r. 4le(andrescu au ca motiv de meditaie ruinele $r"ovitei0 martore ale trecutului "lorios; -. :minescu porente de la evocarea distanelor astrale. 4 doua parte a meditaiei evoc "ndurile i sentimentele poetului i0 uneori0 compar #enomenele naturale cu aspecte ale vieii morale. Caracteristici ale "editaieiB - specie a liricii filo,oficeC - e-prim e-periene intelectuale esenialeC - presupune o puternic participare afectivC - s-a de,voltat +n romantism. 3epreJentani i opere repreJentati!e% a). In literatura universalB
12

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 13%. 12/ <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 323932 .

12/

9 4. de Lamartine0 Meditaii poetice; 9 4. de 1i"nQ0 Moartea lupului; 9 -. Lermontov0 Meditaie; 9 6. -. 6ilPe0 >mintire; 9 ,. 1alerQ0 Cimitirul marin. b). In literatura romnB 9 1. Crlova0 ;uinele 5r'ovitei; 9 &. <eliade 6dulescu0 7 noapte pe ruinele 5r'ovitei; 9 ;r. 4le(andrescu0 Meditaie. >nul JMXY; 9 -. :minescu0 Mortua estB; La steaua...; 9 ,. Cerna0 .n peter; 9 $. 4r"5e!i0 "e ce-a fi trist; 9 &. ,illat0 >ci sosi pe vremuri; 9 L. Cla"a0 Cntec pentru anul ZYYY. =.>. Elegia Elegia (din #r. ele'ie lat. ele'ia "r. ele'eia Jcntec de doliuG) e(prim sentimente de tristee. :ste una dintre cele mai vec5i specii lirice0 aprnd 8n ;recia0 8n secolul 1&& 8.<r.0 prin dispunere 8n disti5uri0 alternnd un 5e(ametru cu un pentametru. 8n perioada clasic sentimentele erotice 8ncep s #ie cntate prima dat 8n disti5 ele"iac. .pecia ia o de!voltare aparte 8n a doua >umtate a secolului al E1&&&9lea i mai ales 8n romantism0 prelund temele din epoc0 e#emeritatea civili!aiilor umane0 trecerea timpului0 melancolia0 reveriile nostal"ice0 sin"urtatea. In poe!ia modern se menin elemente ele"iace la Caudelaire0 1erlaine0 La#or"ue0 6ilPe0 $raPl0 :senin. :le"ii scriu 8n literatura romn ;5eor"5e 4sac5i0 1asile Crlova (JInserareaG)0 ;ri"ore 4le(andrescu0 +imitrie Colintineanu0 1asile 4lecsandri0 -i5ai :minescu (J-elacolieG0 J+esprireG0 J)0 mamG0 J-ai am un sin"ur dorUU). .entimente ele"iace e(prim 8n poe!ie ;eor"e Cacovia0 &on 1inea .a.12% Elegia este (8n accepia modern a termenului) o specie liric 8n care poetul 8i e(prim sentimentele de tristee 8ntr9o "am mer"nd de la melancolie la durere. PreciJare. In lirica secoluli al EE9lea0 ele"ia se deprtea! adesea de e(primarea unui sentiment0 tin!nd s dobndeasc un caracter #ilo!o#ic0 ca 8n creaia poetului austriac 6. -. 6ilPe sau a poetului romn *ic5ita .tnescu. Caracteristici ale elegieiB 9 e(prim un sentiment de tristee; 9 cuprinde0 deseori0 elemente #ilo!o#ice0 sociale0 de natur0 de iubire0 8n #uncie de aspectul de via care determin sentimentul #undamental; 9 uneori are un pronunat caracter meditativ. 3epreJentani i opere repreJentati!e% a). In literatura universalB 9 )vidiu0 5ristele; 9 7. ,etrarca0 Canonierul; 9 D. W. ;oet5e0 &le'ia de la Mareinbad; 9 4. de Lamartine0 Lacul; 9 ;. Leopardi0 >mintirile; 9 4. .. ,uPin0 &le'ie; 9 6. -. 6ilPe0 &le'iile din "uino. b). In literatura romnB 9 &enc5i 1crescu0 >mrt turturea; 9 ;r. 4le(andrescu0 >dio. La 5r'ovite; 9 +. Colintineanu0 7 fat tnr pe patul morii;
12%

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 323.

12%

9 1. 4lecsandri0 %telua; 9 -. :minescu0 Melancolie; 7 mam...; "esprire; 9 ;. Cobuc0 Mama; 9 +. 4n"5el0 Melancolie; 9 $. 4r"5e!i0 Cenua visrilor; 9 ;. Cacovia0 &le'ie; 9 L. Cla"a0 &le'ie; 9 1. 1oiculescu0 &le'ie; 9 *ic5ita .tnescu0 JJ ele'ii. =.I. &"nul &mnul (din #r. (9mne lat. (9mnus "r. (9mnos Jcntec de biruinG) este o specie solemn a "enului liric0 consacrat 8n comunitile vec5i unei diviniti0 mai apoi unor evenimente sau personaliti eroice. +in literatura "reac sunt cunoscute J&mnurileG lui ,indar. 8n epoca modern0 imnul devine o meditaie solemn pe anumite teme0 cea patriotic #iind prioritar. ,e ba!a marilor evenimente din viaa popoarelor s9au creat imnurile naionale (J-arseille!aG0 de 6ou"et de lU&sle0 sau JFn rsunetG0 devenit J+eteapt9te0 romne]G0 de 4ndrei -ureanu). 12' =.?. Epistola EP&2T5L$/-C (din lat. epistola0. &niial scrisoare obinuit0 devine 8nc din 4ntic5itate scriere 8n versuri cu caracter didactic i liric0 cu tem #ilo!o#ic0 moral sau estetic0 avnd ca destinatar o persoan real sau #ictiv. :pistole scriu0 8n literatura latin0 <oraiu i )vidiu. 8ncepnd cu 6enaterea0 epistola are o perioad de "lorie 8n clasicism0 prin Coileau0 La 7ontaine0 1oltaire. .pecia este cultivat i 8n literatura romn de ctre ;ri"ore 4le(andrescu0 1asile 4lecsandri .a. =.C. Glosa $ermenul provine din #r.. 'lose it. 'lossa lat. 'lossa Jcuvnt care necesit e(plicaiiG. Ca specie literar0 "losa este o poe!ie cu #orm #i( i cu caracter "nomic sau #ilo!o#ic. NGlossaX lui :minescu pre!int o serie de ma(ime cu valoare de adevr "eneral9uman0 constituind un in!ariant al lu"ii; dup care se conduce e(istena acesteia. 7iecare ma(im este reluat la 8nceputul unei stro#e0 apoi0 la s#rit0 ma(imele se reiau0 inversate0 dar cu aceeai valoare de "eneralitate i de permutabilitate. ,ropo!iiile din stro#a9cadru sunt redactate 8ntr9un stil sentenios i rece0 de ma(im simplitate sintactic0 adecvat adevrurilor eterne0 desprinse parc dintr9un decalo". ,rimele apte versuri sunt alctuite din cte dou propo!iii0 de re"ul antinomice0 e(primnd caracterul dual al lumii0 construit pe opo!iia mani5eist dintre bine i ru. Lumea este supus unei succesiuni temporale per#ecte0 8ncadrndu9se 8n caruselul etern al timpului liniar0 desprins din venicie. Lucrurile sunt supuse di5otomiei bine9ru0 #apt ce "enerea! sentimentul de inutilitate a unei intervenii amelioratoare0 ast#el 8nct versul al optulea este o conclu!ie unic0 e(primat 8ntr9o sin"ur propo!iie0 marcnd sin"ularitatea atitudinii poetuluiB J$u rmi la toate receG. 1erbele din stro#a9cadru sunt la pre!entul etern0 pre!ent "nomic0 care con#er enunurilor un coninut cu valoare de mare "eneralitate. )mul este sin"ur 8n aceast etern rotire a #eelor lumii0 stabilit de la 8nceputul creaiei. Fnica iposta! pe care i9o poate permite omul de "eniu este aceea de e(pectativ0 de ateptare a clipei eterneB J*u spera i nu ai team0= Ce e val ca valul trece;= +e te9ndeamn0 de te c5eam0= $u rmi la toate rece.G $impul este v!ut de :minescu
12'

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 323. 122 <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 13%.

12'

8ntr9o cur"ere unduitoare0 per#ect0 8ntr9o continu succesiune de valuri ale e(istentei0 pe o uria scen de teatru. -i>loacele pro!odice sunt pe deplin adecvate acestui coninut de idei. 8nsi alctuirea stro#ic a "losei are simetria demonstraiilor per#ecteB versurile primei stro#e se re#lect 8n o"lind 8n ultima0 iar la s#ritul #iecrei stro#e intermediare se a#l cte un vers cu rol de conclu!ie. -sura de opt silabe0 ca 8n poe!ia popular0 susine simplitatea adevrurilor eterne0 desprinse din 8nelepciunea milenar a umanitii. 6itmul tro5aic are si"urana a#irmaiilor clare0 lipsite de orice 8ndoial0 certitudine susinut de rima 8mbriat0 care 8nc5ide i sub aspectul sonoritii #iecare demonstraie.123 =.8. &dila $ermenul provine din #r. id9lle c#. "r. eid9llion Jmic tablou poematicG0 desemnnd o specie a liricii pastorale care evoc0 8ntr9o vi!iune naiv i sentimental0 tablouri rustice0 linitite0 cu scene de via simpl0 uneori cu poveti de dra"oste inocent i plin de "ratie. +ecorul pastoral sau rural >oac un rol deosebit de important 8n idil0 devenit un mi>loc de e(primare a sentimentului de dra"oste. .9a de!voltat 8n ;recia antic0 prin J&dileleG lui $eocrit. ,oe!ia anacreontic i Gmicul clasicismG al scriitorilor romni premoderni arti#iciali!ea! idilismul pastoral0 dndu9i coloratur de salon aristocratic. In literatura romn0 au scris idile 1asile 4lecsandri (J6odicaG)0 ;eor"e Cobuc (JLa pruG0 J6ea de platG etc)0 Nt. ). losi# (J+oinaG)0 *icolae Labi (J&dilG). &n literatura universal sunt cunoscute JCucoliceleG (J:"lo"aG)0 de 1er"iliu0 J&dileG0 de $eocrit0 J,storulG0 de <einric5 <eine.130 =./.. PoeJia cu )or" )i< +e9a lun"ul timpului au aprut0 8n di#erite literaturi ale lumii0 creaii poetice construite dup anumite #ormule 8n ceea ce privete structuraB 9 numrul stro#elor0 9 numrul versurilor dintr9o stro#0 9 numrul silabelor dintr9un vers0 9 raportul dintre un vers i 8ntrea"a poe!ie0 9 dispunerea stro#elor i a versurilor0 9 ritmul0 9 tipul de rim etc. 2onetul a aprut 8n literatura italian0 rondelul 8n literatura #rance!0 gaJelul 8n literatura arab. -uli dintre marii poei ai lumii s9au supus constrn"erilor poe!iei cu #orm #i(0 dovedindu9i miestria prin e(primarea unor idei pro#unde0 cu modaliti de e(primare ori"inale0 8n tonuri de necon#undat. +ei anumite specii de poe!ie cu #orm #i( s9au bucurat de mai mult succes 8ntr9o epoc determinat0 totui specii precum sonetul sau rondelul i9au dovedit viabilitatea0 atr"ndu9i pe poei din veacuri di#erite. 3einei% 1ac specii precu" oda; satira; elegia; pastelul; "editaia se constituie; n pri"ul r#nd; datorit unui criteriu te"atic; clasi)icarea poeJiilor cu )or" )i< are la EaJ un criteriu de structur. =./../. 2onetul

123

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X)-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200'0 p. 3%/. 130 <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X)-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200'0 p. /32.

122

$ermenul provine0 potrivit J+icionarului de termeni literariG0 din #r. sonnet it. sonetto Jton mic0 sunetG (c#. lat.U sonare Ja sunaG). .onetul este o poe!ie cu #orm #i(0 de paispre!ece versuri0 8mprite 8n patru stro#eB dou catrene i dou terine0 #iecare vers avnd 11 silabe (endecasilab)0 cel mai adesea 8n romn0 spaniol0 italian0 i !ece silabe 8n cadrul limbii en"le!e. 3i"a sonetului clasic este 8mbriat la catrene. In sonet e(ist re"ula ca niciunul dintre cuvinte s nu se repete0 e(ceptnd prepo!iiile0 con>unciile i verbele au(iliare. .onetul apare pentru prima dat la curtea re"elui 7rederic al &&9lea al .iciliei0 el 8nsui poet0 8n secolul al E&&&9lea. :(ista i 8n #olclorul sicilian 8nc din secolele E9E&0 de!voltndu9se sub in#luena culturii arabe. Fn pas mai departe 8n de!voltarea sonetului 8l constituie celebra coal italianB +ante0 ,etrarca Leonardo da 1inci0 4riosto0 $asso0 Carducci. In 7rana e(celea! $5eop5ile ;autier i Leconte de Lisle. In 4n"lia creatori de sonet sunt $5omas WQatt0 :. .penser0 .5aPespeare0 -ilton0 Xeats0 a .pania Cervantes i ;on"ora. La ,etrarca0 sonetul era alctuit dintr9un octet i o se(tin. 2onetul retrogradus are #iecare vers cu un 8neles unitar0 putnd #i citit i de >os 8n sus. 2onetul in!ersat; reEours; are terinele 8naintea catrenelor.131 4++:*+4B G. Clinescu; 13 2
J.onetul0 prin e(actitatea lui0 e mai prielnic acestei poe!ii a limitrii contiineB 8ntr9unui poetul se tra"e 8n concavitatea camerei0 reintr 8n visul propriei e(istene i de aici 8n mitul naiei0 8nct pierdut departe 8n #abula #r #und0 abia simte minile reci ale #emeii. : totodat toamn0 8nceputul ve"etriiB R4#ar9i toamn0 #run!a98mprtiat0= &ar vntul !vrle9n "eamuri "rele picuri; = Ni tu citeti scrisori din roase plicuri= Ni 8ntr9un ceas "ndeti la viaa toatSK.

Cea mai cunoscut0 mai important i mai rspndit specie de poe!ie cu #orm #i(0 sonetul; 8i are ori"inea 8n literatura italian0 unde a #ost ilustrat0 8n secolul al E&19lea0 de poei ca +ante i ,etrarca. 1e)iniie. .onetul este compus din /= !ersuri "rupate 8n dou catrene (stro#e de cte patru versuri) i dou terete (stro#e de cte trei versuri)0 ultimul vers #iind o conclu!ie a 8ntre"ului coninut al poe!iei. Particulariti. 7orma de sonet utili!at 8n literaturile italian i romn are0 de re"ul0 versurile de cte 11 silabe0 iar ritmul iambic. 6ima este0 de obicei0 8mbriat. .onetul en"le!0 ilustrat de .5aPespeare0 este alctuit din trei catrene i dou versuri #inale0 drept conclu!ie. Caracteristici ale sonetuluiB - compus din JX versuri* a. %onetul de tip italian cuprinde Z catrene i Z terete are versuri de JJ silabe i ritm iambicC b. sonetul de tip en'le,esc are [ catrene i Z versuri finaleC - ultimul vers conine o conlu,ie a +ntre'ului sonet. 3epreJentani i opere repreJentati!e% a). In literatura universalB 9 +ante 4li"5eri 9 7. ,etrarca0 9 ,. 6onsard0 9 W. .5aPespeare0 9 D. -ilton0 9 D. Xeats0 9 C5. Caudelaire0 9 ,. 1erlaine. b). In literatura romnB 9 ;5. 4sac5i0 9 &ancu 1crescu;
131

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 019 02.

123

9 -. :minescu0 9 4l. -acedonsPi0 9 4. 1la5u0 9 -. Codreanu0 9 1. :#timiu. =./..-. 3ondelul $ermenul provine din #r. rondel it. rondello. :ste o poe!ie cu #orm #i(0 constituit0 8n cele mai multe ca!uri0 din treispre!ece9paispre!ece versuri0 reparti!ate 8n trei stro#e. ,rimele dou versuri=care sinteti!ea! motivul liric0 sunt reluate ca re#ren0 mai 8nti la mi>locul0 apoi la s#ritul poemului. 6ondelul apare 8n literatura #rance!0 8n secolul al E19lea0 #iind remarcat la C5arles dU)rlens0 autorul unui renumit rondel0 JLe printemps ou le renouveauG (J,rimvara sau re8nnoireaG)0 la 7rancois 1illon i Clement -arot. ;ustul pentru #ormele #i(e se mani#est de la $5eodore de Canville pn la dU4nnun!io0 8n parnasianis". La romni0 e(celea! 8n aceast direcie 4le(andru -acedonsPi0 cruia 8i vor #i publicate rondelurile dup moarte0 8n volumul J,oema rondelurilorG0 132'. J6ondelul ro!elor ce morG e o poe!ie a trecerii ire!ersiEile a ti"pului% J: vremea ro!elor ce mor0= -or 8n "rdini0 i mor i9n mine...= : vremea ro!elor ce mor.G. 6ondelul de #a se poate remarca prin repetarea0 la s#rit0 a versului de 8nceput0 8ncadrnd poe!ia 8n linii simetrice0 su"ernd ideea central a #anrii0 e#ect al trecerii necrutoare a timpului.132 1e)iniie. 4prut 8n literatura medieval #rance! i desemnnd la ori"ine un cntec i un dans0 rondelul este 8n accepia lui modern o poe!ie cu #orm #i(0 avnd numai dou ri"e i un re)ren (de unul0 dou pn la opt versuri) care desc5ide poe!ia i care este reluat0 parial sau inte"ral0 la mi>locul i la s#ritul ei. Caracteristici ale rondeluluiB 9 dou rime; 9 un re#ren (de 10 2 sau 2 versuriB la 8nceput0 la mi>loc i la s#rit); 9 rondelurile cele mai importante din literatura noastr au 13 versuri. 3epreJentani i opere repreJentati!e% a). In literatura universalB 9 C5arles dY)rleans0 9 7. 1illon0 9 Clement -arot0 9 $5. +e Canville0 9 ;. +Y4nnun!io. b). In literatura romnB 9 4l. -acedonsPi. =./..0. GaJelul ;a!elul este o specie de provenien oriental a poe!iei cu #orm #i(. In limba arab0 cuvntul "a!el desemnea! o poezie erotic, liric. )ri"inar din literatura indian0 persan0 arab0 preluat de literaturile europene0 "a!elul este #ormat dintr9un numr variabil de disti5uri (de obicei 8ntre / i 1/)0 #iecare al doilea vers al disti5urilor avnd aceeai rim cu cele dou versuri ale disti5ului iniial. Trsturi ale gaJeluluiB 9 alctuit din disti5uri; 9 #iecare al doilea vers al disti5ului are aceeai rim cu versurile disti5ului iniial. 3epreJentani i opere repreJentati!e% a). In literatura universalB
132

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 1'.

130

9 .aadi <a#e! (literatura persan); 9 ;oet5e. b). In literatura romnB 9 -. :minescu; 9 ;. Cobuc. &*. GEN,L 13$M$T&C Genul dra"atic cuprinde opere ce #olosesc preponderent dialo"ul i sunt destinate repre!entrii scenice. Cuvntul JdramaticG (din #r. dramatiSue0 provine din cuvntul JdramG ("r. dramDaciune) i desemnea! unul dintre cele trei "enuri literare #undamentale (liric0 epic i dramatic). ;enul dramatic reunete operele literare care au drept principal mod de e(punere dialo"ul; piesele de teatru0 speci#ice acestui "en0 se de#inesc prin cele dou dimensiuniB literar (teatrul ca literatur) i scenic (teatrul ca spectacol)..crise pentru a #i >ucate0 operele dramatice 8i reali!ea! inte"ral potenialul de comunicare artistic numai 8n cadrul spectacolului0 prin contactul viu al actorului cu publicul. &n acest ca!0 perspectiva re"i!oral in#luenea! repre!entarea scenic0 8n #uncie de scopul urmrit sau de e(i"enele publicului spectator. +ramatur"ia aparine literaturii0 prin e(ploatarea disponibiliii e(presive a limba>ului i prin speci#icul vi!iunii auctoriale (constnd 8n obiectivarea eului creator prin intermediul unuia sau mai multor persona>e); te(tul literar constituie elementul peren0 sursa primar a artei teatrului. .peciile repre!entative ale "enului dramatic sunt tra'edia comedia i drama. 4lturi de acestea0 creaia dramatic mai consemnea!B farsa tra'icomedia melodrama i feeria. /. Perspecti!a dra"atic a operei literare In piesele tradiionale0 autorul urmrete un #ir epic0 cu con#lict solid i intri" precis; persona>ele au caracterul bine conturat0 iar #inalul este de obicei 8nc5is0 #r a da natere la interpretri numeroase.Literatura modern promovea! inter#erena dintre "enuri0 prin e(tinderea unor modaliti dramatice 8n domeniul epicii (romanul9dram) sau prin de!voltarea epicului 8nuntrul "enului dramatic (teatrul epic). Cele mai multe convenii sunt abolite; accentul se pune pe trirea interioar0 pe ilustrarea unor concepii #iloso#ice0 iar simbolurile i alu!iile capt o pondere deosebit. +e pild0 8n drama absolut sau drama absolutului /@ocul ielelor de Camil ,etrescu)0 adevratul con#lict tinde spre Jo cau!alitate absolut0 adic imanent contiineiG. 4ciunea dramei absolute se des#oar e(clusiv sub in#luena unor acte de cunoatere0 la nivelul contiinei. Camil ,etrescu di#erenia drama absolut de drama de idei (punerea 8n dialo" dramatic a unor teorii #iloso#ice modeme). /./. 1e)iniie i trsturi $ermenul dramatic provine din #r. dramatiSue derivat din drame. 6epre!int totalitatea operelor dramatice0 distincte de cele lirice i epice prin modalitatea de transmitere a mesa>uluiB 8n mod indirect0 prin >ocul actorilor0 acetia rostind replici semni#icative i avnd "estic0 mimic i >oc de scen0 ca mi>loace nonverbale de comunicare. Genul dramatic se con#und0 pn la a nu mai #i recunoscut0 cu ideea de con#lict0 presupunnd implicit dialo"ul. ,n 8n secolul al E1&&&9 lea0 avea numai dou specii literareB tra"edia i comedia0 iar mimesisul e(plica punerea 8n scen a sentimentelor umane disimulate prin >ocul mtilor. *oiunile estetice inte"rate acestui "en erau0 8nc din :vul -ediu0 diverse; ast#el0 8n J<amletG0 ,olonius enumera toate speciile luiB tra"edia0 comedia0 piesele istorice0 pastorale0 pastoral9comice0 istoric9pastorale0 tra"ic9istorice0 tra"ic9 comice9istoric9pastorale0 scene indivi!ibile sau poeme nelimitate. 8n secolul al E1&&&9lea se de!volt comedia lacrimo"en0 "elodra"a. <e"el0 8n J1orlesun" iiber die 4est5etiPG0 teoreti!ea! drama ca #iind o 8mpletire 8ntre epic i liric. Ca orice pies de teatru0 drama impune

131

deJnod"#nt; catFarsis; eliEerare prin art; distanare. :(ist i piese ce pot #i citite din #otoliu0 numai ca te(t literar0 precum teatrul aEsurd i antiteatrul./00 ) di#eren esenial 8ntre literatura epic i cea dramatic const 8n #aptul c0 8n piesele de teatru0 cursivitatea lecturii este 8mpiedicat de anumii #actori0 precumB 9 repetarea numelor persona>elor pentru #iecare replic 8n parte; 9 preci!rile spaio9temporale de la 8nceputul actelor; caracteri!rile iniiale #cute persona>elor; 9 intrrile i ieirile scenice; 9 indicaiile de re"ie le"ate de "esticulaie0 mimic0 po!iia persona>ului 8n scen etc. - pre,ena autorului 6 indirect prin personajeC - pre,ena dialo'uluiC - te-tul literar este de cele mai multe ori 'ndit pentru a putea fi repre,entat pe scenC /.-. Li"EaHul dra"atic. 5ralitatea ) prim caracteristic a limba>ului dramatic o constituie necesitatea ca acesta s de!vluie teatralitatea adic posibilitatea repre!entrii scenice0 8n absena unui suport narativ. Limba>ul dramatic depinde0 8n primul rnd0 de tema aleas; de multe ori se 8ntlnesc cuvinte din anumite s#ere le(ico9semantice prin care se creea! atmos#era0 culoarea local. ,rin e(celen oral0 discursul dramatic presupune apelul la anumite strate"ii comunicative0 precumB 9 anticiparea reaciei locutorului (prin motivarea o#ertei0 e!itri0 tatonarea terenului); 9 atitudinea politicoas=dispreuitoare (aprobarea sau dispreul #a de replicile interlocutorului); 9 e(primarea indirect a inteniilor0 prin alu!ii0 elipse0 #i"uri de stil. .usinnd intenia autorului de a crea impresia de autenticitate0 oralitatea implic o Jstili!areG a elementelor de limb vorbit. Ca procedeu al e(presivitii0 oralitatea cunoate mrci la nivel #onetic0 le(ical0 "ramatical0 caracteri!ndu9se prinB predominana raporturilor de coordonare; #ra!e scurte; structuri eliptice sau repetitive; vocative0 e(clamaii0 intero"aii0 inter>ecii. In dramatur"ia tradiional0 limba>ul era orientat ctre delimitarea #irului epic i spre caracteri!area persona>ului. In piesele moderne0 limba>ul capt valene simbolice (teatrul meta#oric al lui Lucian Cla"a)0 iar 8n piesele absurdului0 limba>ul proli#erea! prin el 8nsui0 "rotesc i interminabil. In repre!entarea scenic0 teatrul este o art sincreticC te(tul capt corespondene vi!uale i auditive. 4st#el0 mu,ica poe,ia dansul c5iar pictura sau sculptura se pot re"si 8n spectacolul dramatic. &lementele nonverbale ("esturile0 mimica0 micarea scenic a persona>elor) capt de acum repre!entare0 devin cu adevrat semni#icative. :lementele paraverbale (accentul0 intonaia0 pau!ele0 ritmul vorbirii) 8ndeplinesc un rol de seam 8n caracteri!area eroilor0 8n reali!area inteniilor autorului. .ituaia de comunicare0 de tip particular0 cere ca interpreii (actorii) s rosteasc te(tul tare0 clar (pentru a avea controlul asupra canalului prin care se #ace comunicarea). Comicul* atitudine esenial a spiritului uman adoptat 8n #aa vieii i a artei0 prin care realitatea este v!ut 8n latura ei vesel; comicul se opune tra"icului. JCara"iale a #olosit toate mi>loacele te5nice de a e(prima comiculB comicul verbal al lui Conu Leonida0 ,ristanda sau 7ar#uridi0 comicul #i!ic al Ceteanului turmentat0 care nu9i poate menine ec5ilibrul din cau!a ebrietii i care provoac rsul prin mi>locul elementar al su"5iului (un comic de repetiie #i!ic)0 apoi comicul psi5olo"ic al lui $ra5anac5e i Caavencu i comicul de compo!iie0 din actul al patrulea al %crisorii pierdute. (...) Cara"iale a avut arta #ormulelor sintetice0 8n care a sur9 prins psi5olo"ia tipurilor. (...) 7ormulele cara"ialiene sunt semnul nu al simplitii artei lui0 ct al simplismului persona"iilor. Cei mai muli ReroiS se caracteri!ea! printr9o #ormul. ,ristanda repet obsedant vorba \curat] $ra5anac5e 9\avei puintic rbdare] +andanac5e 9 \eu care de la XM cu familia mea] Ceteanul 9 \eu cu cine vote,:] etc. (...) R&deolo"iaS elementar a persona"iilor0 pustietatea lor moral nu putea #i mai pre"nant surprins. Cara"iale e un clasic
133

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. / 9/ /.

132

renunnd la anali! i recur"nd la sinte! (...) In 7 scrisoare pierdut se9mpletesc admirabil observaia social0 comedia de caracter i situaiile tari de #ars.G (6 Constantinescu) -. 2peciile genului dra"atic
2peciile Criterii de co"paraie /. $pariia speciei -. Protagonistul 9personaHul principal: Tragedia
9 8n ;recia 4ntic0 cca. sec. 1&&91& 8.d. <r.

genului dra"atic Co"edia


9 8n ;recia 4ntic0 cca. sec. al 1&9lea 8.d. <r. 9 om mediocru0 avnd de#ecte morale0 care sunt satiri!ate. Contra9e(emplu uman. 4desea tipic. 9 deri!oriu; prota"onistul este con#runtat cu #alse probleme (con#u!ii0 ne8nele"eri etc.). Con#lict 8ntre aparen i esen (ce par i ce sunt persona>ele). 9 vesel; #inal #ericit0 8mpcarea celor antrenai 8ntr9un con#lict aparent de nere!olvat0 dar 8n #ond deri!oriu. 9 parodic0 ar>nd (e(a"ernd) ridicolul din vorbirea persona>elor.

1ra"a
9 8n 7rana i 8n "ermania sec. al E1&&&9lea cu precursori 8n 4n"lia epocii elisabetane (sec. E1&9E1&&). 9 om comple(0 8mbinnd trsturile potitive cu cele ne"ative0 mai aproape de realitate dect persona>ele tra"ediei i comdiei.

9 om superioe0 cu 8nsuiri deosebite. &deal uman. 9 puternic; prota"onistul se con#runt cu #ore superioare (!eii0 destinul etc.) ori con#lictul este psi5olo"ic (de e(emplu 8ntre datorie i pasiune). 9 trist; eroul este 8nvins (de obicei moare)0 dar dar valorile pentru care el lupt 8nvin". 9 V8naltK0 solemn.

0. Con)lictul

9 8ntre #ore adesea e"ale (social0 psi5olo"ic etc.).

=. 1eJnod"#ntul >. 2tilul

9 mai apropiat de realitate; 9 con#orm mediului social i cultural 8n care se situea! aciunea.

In a#ar de cele trei specii ale "enului dramtic mai sunt iB - melodrama% - vodevilul.

-./. Tragedia $ermenul provine0 potrivit N1icionarului de ter"eni literariX din #r. tra'edie lat. tra'oedia Jcntecul apuluiG0 8n care persona>ele corului purtau mti de ap. $ra"icul conine un con#lict ce are ca de!nodmnt n)r#ngerea sau dispariia unei !alori u"ane. Fneori tra"icul este puri#icator. +up <e"el0 tra"icul repre!int ciocnirea a dou #ore e"ale ca intensitate0 #iecare e(istnd 8n detrimentul celeilalte. ) anume teroare a destinului0 a !eielor -oire0 se 8nscrie 8n adevratul spirit al tra"ediei clasice "receti. ,ersona>ele sunt supuse Fa"artiei i FUErisului; incapacitii de a se descurca sin"ure 8n #aa secvenialitii prestabilite a vieii. 4ristotel vedea 8n tra"edie0 Jimitaia unei aciuni alese i 8ntre"i0 de o oarecare 8ntindere0 8n "rai ornat cu tot soiul de podoabe0 deosebit ca #orm0 potrivit di#eritelor pri ale tra"ediei0 imitaie #cut de persona>e 8n aciune0 iar nu printr9o povestire0 i care0 strnind mila i #rica0 svresc puri#icarea 9catFarsis: speci#ic unor asemenea emoiiG. La s#ritul unei ast#el de e(periene puri#icatoare0 spectatorul este eliberat de sentimentele ne"ative0 simte o elevaie su#leteasc. +in perspectiva clasici!ant0 tra"icul 8nseamn unitatea #ormal a speciei0 8n timp ce romantismul i modernismul puii accentul pe #orele a#late 8n con#lict. +intre tra"icii "reci0 se remarc :sc5il0 .o#ocle0 :uripide0 dintre cei romani :nnius0 ,acuvius0 6u#us0 *evius. .tructura tra"ediei clasice presupunea alternana 8ntre dialo" i cor. $itlul tra"ediei este dat0 de cele mai multe ori0 de componena coruluiB <iPetides 9

133

N3ugtoareleX; :umenides 9 J:umenideleG (de :sc5il)0 $roades 9 NTroieneleX (de :uripide). $ra"icii 6enaterii sunt Calderon de la Carca i Lope de 1e"a0 8n .pania0 Webster0 Cen Donson0 -arlo^e0 8n 6enaterea en"le!. .5aPespeare e(plorea! contradicia dintre om i posibilitile sale de reali!are0 mr"inirea sa0 8n N+a"letX; NMacEetFX; N3egele LearX. Tragedia EurgFeJ se de!volt prin ;oet5e0 .c5iller0 Xleist0 ;rillpar!er0 Ctic5ner .a. $ra"icul 8n sensul clasicismului elenistic a disprut din literatura modern i cu att mai mult din contemporaneitate; .trindber"0 Ce5ov0 &bsen0 autori de drame notabile0 nu mai aduc 8n prim9plan dispariia #i!ic a prota"onitilor0 pierderea de viei omeneti0 ci propun linitea absolut premer"toare unei e(tincii spirituale0 rareori i #i!ice0 ca o #orm tot mai acut de inadaptaEilitate a )iinei u"ane la un mediu de!umani!at. 5 resurecie a tragediei inspirate din te"e "itice apare la <o##rnannst5al0 $. .. :liot0 Claudel0 ;arcia Lorca. 1ra"a pasional este 8ntlnit 8n piesele lui )U*eill0 4. -iller0 Dean9,aul .artre0 Camus. ,redilecia pentru "rotesc i absurd se mani#est la .amuel CecPett i :u"en lonescu. In N$tept#ndu(/ pe GodotX 9NEn attendant GodotX:; de .amuel CecPett0 doi va"abon!i0 1ladimir i :stra"on0 8l ateapt0 pe o banc din parc0 pe domnul ;odot0 care 8ntr!ie s apar. &ntr9un tr!iu0 5otrsc s plece0 dar nu pot0 imobili!ai de perspectiva sosirii inopinate a persona>ului ateptat0 un +emiur" sui9"eneris devenit un deus aEsconditus; a crui epi#anie nu se mai produce. *imic nu se sc5imb0 peisa>ul este crepuscular0 numai 8n pomul de ln" banc0 mai devreme uscat0 apar trei #run!e0 semn al trecerii timpului. Lumea din N$tept#ndu(l pe GodotX a"oni!ea!0 dar nu se a#l 8nc 8n pra"ul morii. Clov0 persona> din alt pies a lui CecPett0 NBin de partieX; vrea s ias dintr9o claustrant camer #unebr0 dar nu reueteB J.#ritul este 8n 8nceput i totui se continuG se tra"e conclu!ia piesei. In NLa 1erniere KandeX; Xrepp0 un persona> a#lat 8ntr9o stare de avansat decrepitudine0 ascult la nes#rit o band cu 8nre"istrrile sale din tineree. &n)ratragedia sau Jte(tul ni5ilismuluiG pune 8n eviden persona>e crepusculare0 trind 8n encla!e spaiale i interioare; psiFologice% ele sunt #r pro#esie0 locuiesc 8n l!i de "unoi0 sunt supuse le"ilor biolo"ice neierttoare0 toate acestea #iind e(presii ale unui tra"ic e(istenial speci#ic literaturii modeme. 13 $ra"edia este o specie a "enului dramatic0 8n versuri sau 8n pro!0 cu subiect patetic0 pre!entnd persona>e puternice an"a>ate 8n lupta cu destinul potrivnic0 cu ordinea e(istent a lumii sau cu propriile lor sentimente0 acest con#lict soluionndu9se cu 8n#rn"erea sau moartea eroului0 deci cu un de!nodmnt ne#ericit. In tra"edie sunt implicate puternice elemente contrare0 iar 8n#runtarea lor "enerea! sentimente patetice0 de mreie0 de sublim. +ei tra"ediile se 8nc5eie cu 8n#rn"erea eroului0 din ele se de"a> sentimentul mreiei i demnitii umane. 2curt istoric. )ri"inea tra"ediei se a#l 8n antic5itatea "reac0 iar capodoperele ei sunt le"ate de numele marilor poei tra"ici0 :sc5il0 .o#ocle i :uripide. $ra"ediile "receti #ormau cicluri de cte trei i se inspirau dintr9un #ond mitolo"ic comun. Lupta dintre persona> i destin este semni#icativ pentru tra"ediile antic5itii. 4lte momente de seam 8n evoluia tra"ediei le repre!int opera lui W. .5aPespeare i clasicismul #rance! din secolul al E1&&9lea0 care0 prin ,. Corneille i D. 6acine0 a creat tra"edii ba!ate pe con#lictul dintre datorie i pasiune. Trsturile tragedieiB - personaje puterniceC

- conflict +ntre personaj i destin sau conflict psi(olo'icC - conflictul se soluionea, cu +nfrn'erea sau moartea erouluiC - puternice fore contrareC - mreie sublim patetismC - sentimentul demnitii umane.
3epreJentani i opere repreJentati!e% 9 :sc5il0 7restia; 2erii; 2rometeu +nlnuit; 9 .o#ocle0 >nti'ona; 7edip re'e; 9 :uripide0 5roienele; !ecuba; >ndromaca;
13

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 23/.

13

9 W. .5aPespeare !amlet; ;e'ele Lear; Macbet(; 9 ,. Corneille0 Cidul; !oraiu; 9 D. 6acine0 >ndromaca; 1edra; 9 1oltaire0 Meropa. -.-. Co"edia $ermenul provine0 potrivit J+icionarului de termeni literariG0 din #r. comedie lat. comoediaC desemnea! o specie dramatic avnd ca trstur dominant comicul0 cu menirea de a strni rsul. <enri Cer"son de#inete0 8n lucrarea sa J6sulG (JLe 6ireG)0 rolul acestei mani#estri a #iinei umaneB Jdu mecaniTue plaTue sur du vivantG. Co"icul este spiritual; Eono"; Eu) (strnind rsul prin panto"i":; Eurlesc; ironic; Je)le"itor; satiric; sarcastic; sardonic. 8n ;recia0 co"edia !ecFe apare pe la 20 8.<r. (:upolis0 4risto#an) i #olosete nume reale de persona>e; co"edia "edie elimin corul0 cuprin!nd uneori i elemente de mitolo"ieB apar caracterele0 mai ales 8n piesele scrise de :ubulos0 4na(andride i 4le(is0 iar co"edia togata are subiect latin0 pe cnd palliata; subiect "recesc. Co"edia nou ima"inea! con#licte 8ntre persona>e9tipB aristocratul mndru=parvenitul viclean; stpn=slu". ,rintre repre!entanii co"ediei noi se 8nscriu ,5ilemon0 -enandru0 +ip5ilos. ,laut i $ereniu0 cei mai vestii comedio"ra#i latini0 constituie modele pentru creatorii de comedii din 6enatereB -ac5iavelli0 Cibbiena0 4riosto0 4retino. Co""edia dellV arte cunoate un mare succes 8n secolul al E1&9lea0 prin "enul de teatru care #olosete italiana dialectal0 cel mai strlucit repre!entant #iind Carlo ;oldoni. In perioada clasicismului #rance!0 comedia este desvrit de -oliere (J4varulG0 JColnavul 8nc5ipuitG). Comedia spaniol are nume sonore0 precum Lope de 1e"a0 Calderon de la Carca0 8n timp ce comedia "erman se remarc prin Lud^i" $iecP0 4n!en"ruber .a. Comedia poate #i0 aadar0 de caractere0 8n care se pune accent pe tipolo"ia persona>elor 8n#iate0 ca J<a"i9$udoseG0 de Carbu Nte#nescu9+elavrancea0 de "ora!uri; cu insisten asupra modului de via i asupra moravurilor unei epoci0 (JCe 8nseamn s #ii onestG0 de )scar Wilde0 JComedia erorilorG0 de .5aPespeare)0 co"edia de li"EaH; (J)rt5onero!iaG lui C. ,. <asdeu)0 )eeria. $eatrul comic include arti#icii precum travestiul0 masca0 principiul Jlumii rsturnateG0 caricatura0 burlescul0 abundena i #arite!ia verbal. .. -oPulsPi0 8n JLa 6evision des traditionsG propunea Jstilul popular9universalG0 8n care s #ie #olosit arta >on"lerilor medievali0 a mimusului "rec0 a atellanelor romane0 a actorilor ambulani din Daponia sau C5ina. 1sevolod -eQer5old releva pre#erina pentru pantomim 8n locul dramei verbale; Crai"0 $airov0 4rtaud propuneau 8ntoarcerea la #ormele JpureG ale teatrului. In literatura romn0 comedia apare 8n prima >umtate a secolului al ElE9lea0 mai 8nti sub #orm de )ars i de !ode!il; de!voltndu9se apoi co"edia de li"EaH; de pild J7ranu!iteleG0 de Constantin 7ac0 co"edia de "ora!uri i de caractere 9 J&or"u de la .ada"uraG0 JC5irieleG0 de 1asile 4lecsandri0 e(periene literare absorbite ulterior de mari creaii ale dramatur"iei romneti0 datorate lui &. L. Cara"iale. 4ceste opere culte au 8ns corespondente 8n )arsa curtean i popular0 rdcinile acestei tradiii #iind milenare. 4st#el0 pe teritoriul +aciei se 8ntlneau basorelie#uri 8n#ind paraJitul i Etr#nul co"ic; iar Hocul soitarilor sau Hocul QaragoJ era #recvent la curile domnitorilor. $e5nica mimului0 menionea! &. Constantinescu (8n JCara"iale i 8nceputurile teatrului european modernG)0 este preluat i 8n creionarea persona>elor lui Cara"iale0 6ic 1enturiano0 Ceteanul turmentat0 Caavencu sau +andanac5e e(celnd printr9un spectacol teatral similar cu cel al mscriciului. +e alt#el0 c5iar numele lor sunt de clo!ni% ,ampon0 Crcnel0 -ia Caston0 +idina -a!u0 Crn!ovenescu0 +andanac5e aduc aminte de -accus0 7alsta##0 Xara"o!0 ,ulcinella0 Cucco0 ,istol0 .imple din co""edia dellV arte sau din teatrul s5aPespearian. Cteodat0 la Cara"iale JprimitivismulG const i 8n alturarea unor termeni cu sensuri opuseB 4"amemnon pentru +andanac5e sau Leonida pentru un persona> decrepit0 incapabil s discearn dincolo de spaiul limitat al propriei locuine. ,ersona>ele se 8ncadrea! 8n tipuri0 #iind marionete0 arte#acte0 Catindatul i Ceteanul turmentat0 dependent0 ca i 7alsta##0 de Jdas $rinPenG0 N)e"eile veseleG0 Hia i 1eta0 pedagogul; clo!nul sau cuplul de clo!ni; soul sau

13/

ErEatul pclit; "iles gloriosus sau && capitano; Pulcinella sau &pistatul; 2er!us; alias .capin. ,entru a impresiona spectatorul i a91 #ace s rd0 teatrul modern #olosete clieele i rspunsurile auto"ate. Cara"iale de#inete memorabil 2uterea poporului* J+omnule0 +umne!eul nostru este poporulB Ko< populi; Eo< dei]X sau le'ea de moratoriu* Jle"e de murturi... 4dictele c nimini s nu mai aib drept s9i plteasc datoriile.G. ,rin automatismul limba>ului #olosit de persona>ele sale0 Cara"iale devine un precursor al lui :u"en &onescuB J+in dou una0 dai9mi voieB ori s se revi!uiasc0 primesc] dar s nu se sc5imbe nimica; ori s nu se revi!uiasc0 primesc] dar atunci s se sc5imbe0 pe ici0 pe colo0 i anume 8n punctele... eseniale...G (7ar#uridi). Glu"a aEsurd abund 8n JCntreaa c5ealG a lui :u"en &onescuB JFn vielu mncase prea mult sticl pisat. 8n consecin a #ost obli"at s nasc. 4duse pe lume o vac. Cu toate acestea0 cum vielul era biat0 vaca nu9i putea spune RmamS. *ici RtatS nu9i putea spune0 #iindc vielul era prea mic. 1ielul a #ost deci silit s se 8nsoare cu cineva0 i primria a luat toat msurile dictate de mod.G. TeFnica proli)errii este dat de Jvi!iunea monstruoasG a persona>elor0 prin acest procedeu ani5ilndu9i personalitatea. 8n JConu Leonida #a cu reaciuneaG0 se a>un"e la o adevrat proli#erare a situaiilor absurde0 derivat dintr9o team ancestral0 aceea de violen. TeFnica JigJagului; un dadaism avnt la lettre se e(plic prin #ormatarea limba>ului 8n structuri #i(e0 dup cum notea! :u"en &onescuB J...eroii mei 8i aruncau 8n #a nu replici0 nici c5iar #ra"mente de propo!iii0 nici cuvinte0 ci silabe0 sau consoane0 sau vocale]... ,entru mine era vorba de un #el de distru"ere a realului. Cuvintele deveniser co>i sonore lipsite de sens; persona>ele de asemenea... Imi ima"inam c am scris un #el de tragedie a li"EaHului]...X (J*otes et contre9notesG). In secolul EE0 comedia 8i diversi#ic nuanele comicului0 dobndind o serie de subspeciiB de situaii; de "ora!uri; de caracter; de intrig; de salon; Eule!ardier 9!ode!ilul:; eroic sau tragic; satiric; grotesc; a"ar. 6epre!entani 8n literatura romn sunt 1ictor :#timiu0 1ictor &on ,opa0 $udor -uatescu0 -i5ail .ebastian0 4urel Caran"a.13/ Co"edia este specia genului dra"atic; n proJ sau n !ersuri; care e!oc personaHe; nt "plri; caractere i "ora!uri sociale; ntr(o "odalitate care genereaJ r#sul; a!#nd ntotdeauna un )inal )ericit i un sens "oraliJator . Comedia este o oper dramatic al crui subiect i de!nodmnt provoac rsul i care ridiculari!ea! relaiile sociale i etice0 tipuri umane0 nravuri. Co"edie (#r. comedie lat. comoedia "r. Womoidia - Jcntec de srbtoareG). Conceptul descrie o specie a "enului dramatic care are drept scop 8n#iarea unor persona>e0 moravuri sociale0 8ntr9un mod care strnete rsul0 avnd totdeauna un #inal comic. Co"edia este o specie a "enului dramatic care strnete rsul prin pre!entarea unor de#ecte morale sau #i!ice. :a se reali!ea! prin cteva tipuri de comic i prin procedee speci#ice speciei literare.,iesa ) scrisoare pierdut este o comedie de moravuri sociale0 politice0 #amiliale0 ilustrate prin comportamentul unor persona>e a#late 8n con#lict. 4lte tipuri de comediiB a) de caracter (4varul de -oliere); b) de situaie () noapte furtunoas de &.L Cara"iale).7eeria0 vodevilul0 #arsa repre!int subspecii sau variante ale comediei. Co"icul este o cate"orie estetic ce denumete o atitudine esenial a spiritului uman 8n #aa vieii i a artei0 avnd la ba! un contrast care provoac rsul i reacii morale. Comicul denun impostura i #alsitatea0 libertatea de "ndire i se atribuie oamenilor cu o moral. Comicul 8n 4ntic5ititate avea i un caracter popular i satiric. Cu a>utorul acesteia se de!volt metoda observaiei minuioase morale i sociale. .imul comic este o condiie esenial a comediei0 adic e(istena atitudinii critice de contestare0 cu un element satiric0 o#ensiv0 de ostilitate0 de a"resivitate. 6sul comic nu este vesl 8n esen0 ci unul trist0 este re!ultatul unei decepii0 a unei nemulumiri #iindc idealul este contrariat0 iar valorile 8nalte sunt ne"ate i minimali!ate. Comicul 8n acest sens are mai multe nuaneB - este bonom +nele'tor cu compasiuneC
13/

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. / 39//0.

13%

- este spiritual 6 aprobator prin 'lumeC - este burlesc 6 caricaturi,area eroiculuiC - este tra'icomic 6 sensuri tra'ice sub aparene comiceC - este ironic 6 opusul celor 'nditeC - este umoristic 6 +nele'tor compasicC - este ,eflemitor 6 batjocoritorC - este satiric 6 ne'nd detaatC - este sarcastic 6 descalificnd distru'torC - este sardonic 6 dispreuitor pn la ur. @n co"edia de "ora!uri de pild e(ist un cod social unde comicul cuprinde contrastul dintre aparen i esen0 dintre #orm i #ond. Trsturile co"edieiB - strnete rsulC - conflict uneori deri,oriuC - personajul este confruntat +n unele comedii cu false problemeC - conflict +ntre aparen i esenC - de,nodmnt veselC - stil parodic e-a'ernd ridicolul. 3epreJentani i opere repreJentati!e% a). In literatura universalB 9 4risto#an0 2srileC 3oriiC #roateleC 9 ,laut0 %oldatul fanfaron; Flcica; 9 $ereniu0 1ata din >ndros; 9 *. -ac5iavelli0 Mtr'una; 9 W. .5aPespeare0 4isul unei nopi de varC Comedia erorilorC Cum v place ; 9 Lope de 1e"a0 Cinele 'rdinarului; 9 -oliere0 >varulC #ur'(e,ul 'entilomC 2reioasele ridicoleC 9 ,. Ceamarc5ais0 #rbierul din %evilia; 3unta lui 1i'aro; 9 C. ;oldoni0 !an'ia; %lu' la doi stpni; 9 *. 1. ;o"ol0 ;evi,orul; 9 ;. C. .5a^0 29'malion. b). In literatura romnB 9 C. 7acca0 Comedia vremii; 9 1. 4lecsandri0 C(iria +n )ai; C(iria +n provinie; 9 &.L.Cara"iale0 7 noapte furtunoas; 7 scrisoare pierdut; "-ale carnavalului; 9 1. :#timiu0 7mul care a v,ut moartea; 9 1. &. ,opa0 5a8e )an8e i Cadr; 9 ;. Ciprian0 7mul cu mroa'a; 9 $. -uatescu0 5itanic-vals; 9 -. .ebastian0 @ocul de-a vacana; %teaua fr nume; Fltima or; 9 4. Caran"a0 Mielul turbat; %iciliana; 7pinia 2ublic; 9 $. -a!ilu0 2rotii sub clar de lun. Tipuri de co"ic Co"icul desemnea! o cate"orie estetic #undamental0 alturi de #rumos0 tra"ic0 absurd0 sublim etc. Cate"oria comicului este #undamentat pe anumite contraste pe care le evidenia! printr9o atitudine critic (#rumos 9 urt; scop 9mi>loace; aparen 9 esen). Comicul se reali!ea! prin mai multe mi>loace0 8n #uncie de acestea re!ultnd i tipurile de comicB de nume0 de caracter0 de situaie0 de moravuri0 de limba>. &n ) scrisoare pierdut sunt #olosite toate tipurile de comic. Tipuri de co"ic% a) Comicul de situaie* se de!volt din 8ntmplri0 situaii 5a!lii0 antrennd te5nici speci#ice.

13'

b) Comicul de caracter* de!vluie contrastul dintre esen i aparen0 dintre ceea ce sunt i ceea ce vor s par persona>ele. c) Comicul de limbaj* predominant 8n oper0 reiese din particularitile de e(primare0 subliniind incultura0 prostia0 a#ectarea0 or"oliul persona>elor. d) Comicul stilului* transpare din amestecul de stiluri (inconsecvena stilistic). e) Comicul inteniilor* apare din atitudinea autorului #a de persona>e i 8ntmplri0 relie#nd aspectul Jlumii pe dosK. Cuplul co"ic% perec5e de persona>e0 cu trsturi asemntoare sau di#erite0 a cror apariie "enerea! un comic de situaie sau de limba>. Bor"ele de co"ic% a) Fmorul* 8n#iea! aspecte cara"5ioase0 ridicole 8ntr9o manier 8n"duitoare0 #r a le sanciona drastic ori a le ne"a total. ,resupune inteli"en0 delicatee i o ironie indul"ent. b) )ronia* comicul rutcios abu!iv; vi!ea! #ie ani5ilarea unei a#irmaii0 care pretinde0 pe drept ori pe nedrept0 s #ie recunoscut ca adevrat0 #ie ridiculi!area0 sub aparenta serio!itate0 a unor vicii ori slbiciuni omeneti. c) .atiraB comicul distructiv0 ne"ator.
T&P,3& 1E C5M&C
Co"icul de situaie Co"icul de caracter 9 8ncurctura; 9 triun"5iul con>u"al; 9 con#u!ia. 9 persona>ul de#init printr9o sin"ur trsturB "elosul0 avarul0 dema"o"ul0 ipocritul etc.

P35CE1EE B5L52&TE

9 satira unor moravuri de"radate; ast#el0 8n comedia Y noapte furtunoas satira se oprete asupra mediului mic9bur"5e!0 pentru care este repre!entativ Dupn +umitrac5e0 ne"ustor0 Co"icul de "ora!uri cpitan 8n "arda civic0 om cu o aparen de respectabilitate e 8n spatele acestei aparene ascun!ndu9se 8ns adulterul i primitivismul unei lumi care n9a a>uns la o civili!aie adevrat. 9 "reeli de e(primare; 9 nonsensulB o a#irmaie lipsit de lo"ic (de e(emplu0 Jte iubesc precum iubete sclavul lumina i orbul libertateaG); 9 "randilocvenaB caracteristica limba>ului 8n care abund vorbele mari0 pompoase; 9 ticul verbalB un automatism de limba> care se reali!ea! printr9un cuvnt sau o e(presie care se repet des (8n comedia Y noapte furtunoas se observ ticul lui *ae &pin"escueJ6e!onG e i al lui Dupn +umitrac5e0 le"at de Jonoarea de #amilistG); 9 inadecvarea la conte(t (#olosirea unui limba> care nu este 8n acord cu situaia 8n care se mani#est).

Co"icul de li"EaH

-.0. 1ra"a 9)r. dra"e; gr. drama Naciune: -.0./. 1e)iniie i caracteristici Con#orm J+icionarului de termeni literariG (:ditura 4cademiei0 13'%)0 termenul provine din #r. drame "r. drama JaciuneG. +rama este o pies uneori tra"ic0 alteori comic0 avnd o diversitate de persona>e i de situaii e(isteniale. 8n 4ntic5itate e(istau dra"e satirice; care se pre!entau pe scen dup tra"edii0 pentru destinderea publicului. 1ra"a liturgic este speci#ic :vului -ediu0 #iind0 8n ceremoniile cretine0 un amestec de supranatural i real. 8n secolul al E1&&9lea0 apar 8n 7rana tragedia i tragico"edia (Corneille0 -oliere). In 4n"lia0 8n secolul al E1&&&9lea0 dra"a do"estic pre!int o aciune care se petrece e(clusiv 8ntre !idurile unei 8ncperi0 mediocr prin "ustul estetic0 pentru c propune o via ae!at0 a unei clase 8n ascensiune0 #r prea mari aspiraii. 1ra"ele ro"antice apar ca un "est de abolire a re"ulilor clasicismului0 moment marcat prin pre#aa la piesa JCrom^ellG (122') a lui 1ictor <u"o0 mani#est al romantismului #rance!. +rama 8ncepe s se substituie mai tr!iu0 8n perioada modern0 oricrei piese de teatru i0 sub

132

semnul realismului0 pre!int persona>e tensionate0 an"a>ate 8n con#licte puternice. 8n literatura romn au #ost scrise drame istorice cu caracter romanticB J+espot91odG0 de 1asile 4lecsandri0 J6!van i 1idraG0 de C. ,. <asdeu0 J1laicu91odG0 de 4l. +avila0 J4pus de soareG0 J1i#orulG i JLucea#rulG0 trilo"ia istoric a lui Carbu Nte#nescu9+elavrancea. 1ra"a "odern se clasi#ic 8n urmtoarele subspeciiB dra"a de idei; dra"a social; dra"a "itologic; dra"a paraEolic. J*pastaG (1230)0 de &. L. Cara"iale0 este considerat o dra" cu caracter tragic. 1ra"a de idei apare la Camil ,etrescu0 8n centrul acesteia a#lndu9se intelectualul dilematic0 incapabil s se opun caracterului uniliniar al vieiiB ;elu 6uscanu0 +anton0 ,ietro ;ralla sunt tot attea e(emple de persona>e care intr 8n contradicie cu le"itile comune0 banale0 uneori absurde ale vieii sociale. 1ra"a de inspiraie "itologic este introdus 8n literatura romn de Lucian Cla"a0 prin JHamol(eG (1321) i J-eterul -anoleG (132')0 poetul transpunnd 8n vi!iune scenic resurecia #orelor sti5iale asociate cu dou mituri #undamentale0 al >ert#ei creatoare i al morii0 al trecerii spre trmul transcendent0 la #el ca 8n balada J-ioriaG. <oria Lovineseu (8n J-oartea unui artistG) i ,aul :verac propun dra"a social; 8n timp ce -arin .orescu este adeptul teatrului(paraEol; cu "rave conotaii mitice0 cum se 8ntmpl 8n J&onaG0 8n J6cealaG sau 8n J4 treia eapG. +ramele 8nceputului de secol dou!eci se de!volt ca e#ect al apariiei e(presionismului0 iar persona>ele sunt stpnite de elanuri vitaliste sau cutremurate de nimicitoare #ore luntrice. :le se numesc Jdrame ale sc5imbriiG (J1erPundi"undsdramaG). +in cate"oria teatrului mitic #ace parte i J6!boi cu $roia nu se va #aceG (JLa ;uerre de $roie nUaura pas lieuG)0 J4mp5Qtrion 32G i J:lectraG de Dean ;iraudou(. -itul lui .isi# este unul esenial pentru scriitorul #rance!. 4lcmene0 un persona> din J4mp5Qtrion 32G declar c spectacolul morii0 absurd 8n esen0 este speci#ic uman0 solidaritatea i unirea 8n #aa acestui #enomen ine(orabil #iind esenialeB J7iindc Dupiter0 pe drept sau pe nedrept0 a instituit moartea pe pmnt0 m solidari!e! cu planeta meaG. 8n teatrul e(istenialist0 situaiile absurde se multiplic0 aa cum se 8ntmpl 8n piesa JCu uile 8nc5iseG0 de Dean9,aul .artre0 8n care &nes0 :stelle i ;arcin sunt nevoite s 8mpart eternitatea 8mpreun. Teatrul aEsurd propune modele e(isteniale neverosimileB JCntreaa c5ealG0 de :u"en &onescu0 este un simbol al enclavei 8n care sunt 8nc5ise persona>ele0 silite s respecte mecanica "reoaie a vorbirii0 iar NrinoceriJareaX repre!int "ama limitat a tririlor umane0 "enernd predeterminri de comportament0 uni#ormi!area individului 8ntr9o turm care nu ateapt dect semnalul pentru a a#la 8n ce direcie s se 8ndrepte0 8n condiiile unei alienri pro#unde.13% \ .pecie literar ce se conturea! 8n secolul al E1&&9lea0 de!voltndu9se 8n opo!iie cu tra"edia i comedia0 \ .pecie a "enului dramatic care are un coninut "rav0 serios0 pre!entat adesea 8ntr9o #or9 mul #amiliar0 cuprin!nd o mare diversitate de persona>e0 sentimente0 episoadele comice inter#ernd cu episoadele triste. \ 6eali!at 8n versuri sau 8n pro!. \ 4ciune violent sau dureroas0 8n care comicul se poate altura tra"icului. \ +iversi#icarea speciilor dramatice; 8mbo"irea tipolo"iei umane (tipuri noi0 caracteristice); lr"irea ori!ontului tematic. \ $ensiunea intelectual a replicilor0 pre"nana plastic a persona>elor. \ .ubtilitatea indicaiilor de re"ie. \ -utarea con#lictului din planul e(terior al evenimentelor0 8n acela interior0 al contiinei. \ Crearea unor mituri dramatice (LCla"a). 1ra"a este o oper dramatic ce poate 8mbina episoadele triste cu cele vesele. $in!nd s e(prime 8ntrea"a comple(itate a vieii reale0 drama este mult mai puin supus conveniilor dect tra"edia. +e aici diversitatea #ormelor ei i di#icultatea de a o de#ini. +rama conine tipuri di#erite de persona>e0 sentimente0 tonaliti. ,artea ei component esenial o constituie con#lictul. +intre multiplele #orme ale dramei (dram social0 psi5olo"ic etc.)0 8n literatura romn a #ost #recvent
13%

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. /'1.

133

cultivat drama istoric0 ilustrat de scriitori ca C.,. <adeu0 1. 4lecsandri0 4l. +avila0 Carbu +elavrancea. -.0.-. Trsturi - amestec de comic i tra'icC - mare varietate de formeC - conflict puternicC - specia dramatic cea mai apropiat de comple-itatea vieiiC - amestec de specii. -.0.0. Clasi)icare a: 1ra"a istoric 9 8n Literatura universal \ 1. <u"o0 CromUell (1222); 9 ;u9 Clas0 !ernaniC \ ;.C0 .5a^0 Ce,ar i Cleopatra0 "iscipolul diavolului \ C. Crec5t0 Mutter Coura'e 4iaa lui Lalilei 9 8n literatura romn 9 C.: <asdeu0 ;,van i 4idra (12%') 9 1asile 4lecsandri0 "espot-vod (12'3) 9 C. Nt. +elavrancea0 >pus de soare (1303) 9 -i5ail .orbul0 2atima roie (131%)0 Letopise (131 ) 9 L. Cla"a0 >vram )ancu 9 <. Lovinescu0 2etru ;are (13%3) 9 -. .orescu0 ;ceala0 4 treia eap (13' ) 9 +. 6. ,opescu0 -untele (13' ) E: 1ra"a geniului 9a personalitii: 9 8n literatura universalB \ L. ,irandello0 !enric )4 \ :. )U*eill0 %traniul interludiu "in jale se +ntrupea, &lectra. 9 8n literatura romn \ 1. 4lecsandri0 1ntna #landu,iei (122 ) \ L. Cla"a0 "aria 5ulburarea apelor \ Camil ,etrescu0 "anton. c: 1ra"a de idei i "itul dra"atic 9 8n literatura universal \ 7r. +urrenmatt0 1i,icienii 9 8n literatura romn \ Camil ,etrescu0 @ocul ielelor %uflete tari >ct veneian \ ;.-. Ham#irescu0 Cuminictura d: 1ra"a rneasc 9 &.L. Cara"iale0 3pasta (1230). e: Teatrul poetic 9Ndra"a e<presionistX: 9 8n literatura universal \ 7. ;arcia Lorca0 3unta +nsn'erat Casa #emardei >lba \ -. -aeterlincP0 ;srea 4lbastr 9 8n literatura romn \ L. Cla"a0 -eterul l>anole Hamol-e \ 4. -aniu0 Meterul Lupii de aram \ 1. 4nania0 Mioria ): Teatrul aEsurdului 9N)arsa tragicX: 9 8n literatura universal

1 0

9 .. CecPett0 >teptndu-l pe Lodot 9 8n literatura romn \ :. &onescu0 Cntreaa c(eal Lecia0 %caunele ;inocerii \ $eodor -a!ilu0 %rbtoare princiar (13'3). g: Teatrul suprarealist 9 ;ellu *aum0 )nsula (13% ); Ceasornicria 5au (13%3) F: Teatrul istoric \ <oria Lovinescu0 2etru ;are sau lociitorul (13%'); \ -arin .orescu ;ceala (13'%)0 4 treia eap (13'3) i: Teatrul paraEolic 9alegoric: \ -arin .orescu0 .etea muntelui de sare ,aracliserul0 -atca0 Dona (13' ). \ <oria Lovinescu0 @ocul vieii i al morii 8n deertul cu cenu (13%2) H: Teatrul post"odern 9 -atei 1iniec0 5rei nopi cu Mador Lroapa din tavanC - 1lad Ho"ra##i0 Calul (133%). 3epreJentani i opere repreJentati!e% a). In literatura universalB 9 ;. :. Lessin"0 minna von #arn(lemC 3at(an +neleptul; 9 D. W. ;oet5e0 Lot, von #erlic(i(en; 9 7r. .c5iller0 !oiiC )ntri' i iubire; "on Carlos; 9 1. <u"o0 !ernaniC ;u9 #las; 9 4. de -usset0 Loren,accio; 9 <. &bsen0 %tlpii societii; 3ora; ;aa slbatic; 9 L. *. $olstoi0 2uterea +ntunericului; 9 L. ,irandello0 <ase personaje +n cutarea unui autor; %-i +mbrcm pe cei 'oi; 9 D. ,. .artre0 Cu uile +nc(ise; Mutele; b). In literatura romnB 9 C. ,. <adeu0 ;,van i 4idra; 9 1. 4lecsandri0 "espot-4od; 9 &.L. Cara"iale0 3pasta; 9 4l. +avila0 4laicu-4od; 9 C. +elavrancea0 >pus de soare; 4iforul; Luceafrul; 9 -. .orbul0 2atima roie; 9 Camil ,etrescu0 @ocul ielelor; %uflete tari; 9 L. Cla"a0 Meterul Manole; 5ulburarea apelor; 9 ;.-. Ham#irescu0 "omnioara 3astasia; 9 <. Lovinescu0 Moartea unui artist.

0. 3epere istorice n dra"aturgia ro"#neasc


1e)iniie = Caracteristici 2criitori i opere Literatura uni!ersal \ 5ra'edia (#r. tra'edie lat0 tra'oedia0. ,rovine din "r. tra'o-dia 9 Jcntecul apuluiG (intonat de coruri purtnd mti de ap sau cntat 8n >urul apului >ert#it
\ .pecie a "enului dramatic ba!a9 t pe repre!entarea 8n aciune a cate"oriei estetice a tra"icului. $ra"icB cate"orie a esteticii e(primnd un con#lict al crui de!nodmnt este 8n#rn"erea sau pieirea0 8n urma unor 8mpre9 >urri vitre"e0 a unor persoane virtuoase0 a unor idealuri sau a unor cate"orii sociale valoroase. \ .o#ocle0 7edip re'e >nti'ona \ :sc5il0 7restia 2erii \ :uripide0 &lectra Medeea #ac(antele \ W0 .5aPespeare0 !amlet ;e'ele Lear Macbet( \ Corneille0 Cidul \ 6acine0 7edra

Literatura ro"#n
\ &n literatura romn0 tra9 "edia nu are o repre!entare notabil. &n cteva piese reali!ate spo9 radic0 elementele mai vec5i ale speciei sunt preluate i asimilate 8n structuri teatrale moderneB +an Cotta0 >l8estis -. :liade0 )fi'enia

1 1

!eilor).

\ &n contrast cu tra"edia0 come9 dia0 ca specie a "enului dramatic0 8n versuri sau pro!0 8n#iea! 8ntmplri i perso9 na>e comice0 strnete rsul0 aciunea avnd un de!no9 dmnt #ericit i0 adesea0 un sens morali!ator. \ Comedia (#r. \ &n #uncie de caracterul preS dominant al unei anumite cate9 comedie lat comoedi D come9 "orii de comic0 e(ist comedii de situaie comedii de moravuri i die0 "r. 8omos.0 comedii de caracter. procesiune \ 7orme ale comediei; feeria vesel care vodevilul farsa sc(eciul 8nc5eia serbrile \ Cate"oria estetic #undamental dionisiace. actuali!at 8n comedie este comicul atitudine esenial a spiritului uman adoptat 8n #aa vieii i a artei0 prin care reali9 tatea este v!ut 8n latura ei vesel. \ Comicul se opune tra'icului. \ Comicul cunoate o "am divers de nuaneB bonom burlesc spiritual tra'ic (sau tra"icomic)0 ironic umoristic ,eflemitor sarcastic.

a) Costac5e 7acca0 Comedia vremii ^1ranu,itele0; C. Cara"iale0 0 soare la ma(ala b) 1. 4lecsandri0 laii-n \ 4risto#an (8n ;recia antic) 0 carnaval C(iria )n )ai Croatele. (12/2)0 C(iria +n provincie \ ,laut (8n 6oma antic)0 (12/2) Flcica c) &.L. Cara"iale0 0 noapte \ W. .5aPespeare0 Cum v furtunoas (12'3)0 Conu place Leonida fa cu reacnunea \ Lope de 1e"a (8n .pania)B (1220)0 0 scrisoare Cinele 'rdinarului 1ntna piedut (122 )0 "_ale carturmelor navalului (122/) \ -oliere (8n 7rana)B d) ;5. Ciprian0 Capul de 2reioasele ridicole "on rpi 7mul cu mrpa'a 4l. @uan Mi,antropul >varul Xiriescu0 Laiele #ur'(e,ul "entilom a0 -uatescu0 5itanic vals \ Ceaumarc5ais0 3unta lui 1 ,opa0 5ac(e lan8e i 1i'aro Cadr \ Carlo ;oldoni (8n &talia)B -. .ebastian0 %teaua fr 4duva istea Mincinosul nume. !an'ia #dranii e) 4utori contemporani de \ ;.C. .5a^0 comediiB 4urel Caran"a0 Ce +nseamn s fii onest: $udor -a!ilu0 &on Cieu0 ,aul :verac

KiEliogra)ie%
1. L. ,. ,rvan0 5eoria literaturii curs de #acultate0 Fniversitatea din ,iteti0 7acultatea de Litere0 p. 1'%9 2/2; 1. $!. $odorov0 Cate'oriile naraiunii literare. 2oetic i stilistic. 7rientri moderne 0 13'2; 2. 1l. ,ropp0 Morfolo'ia basmului; 3. Claude Cermonde0 Lo'ica povestirii; 1. 6. Dacobson0 Lin'vistic i poetic. 2robleme de stilistic; 2. .olomon -arcus0 2oetica matematic0 Cucureti0 :d. 4cademiei0 13'00 p. 319//

1. C,3ENTELE C,LT,3$LE A& L&TE3$3E


Cultura cuprinde creaiile spirituale ale omenirii0 operele care au drept scop cunoaterea0 8nele"erea0 #rumosul. Culturii 8i aparin datinile i obiceiurile0 tiina0 #ilo!o#ia i artele. )ri i literatura este o art i #ace parte din s#era culturii. Literatura uni!ersal repre!int creaiile de valoare deosebit ale popoarelor 8n domeniul artei cuvntului0 operele care0 prin importana coninutului lor i prin calitile #ormei artistice0 sunt apreciate nu numai 8n locul i timpul 8n care au aprut0 ci i de alte popoare i 8n alte perioade istorice. Literatura universal reunete0 aadar0 valorile superioare ale literaturilor naionale. 7iind orale i anonime0 8nceputurile literaturii sunt

1 2

"reu de delimitat cu preci!ie 8n timp. Cea mai vec5e oper literar #i(at 8n scris i care a #ost descoperit pn acum0 &popeea lui L(il'ames creaie a sumero9babilonienilor0 datea! de la 8nceputul mileniului al &&&9lea 8.d.<r. ,entru perioadele vec5i0 8n literatura universal predomin criteriul de clasi#icare "eo"ra#icB vorbim despre literaturile orientale (sumero9babilonian0 e"iptean0 ebraic0 indian0 c5ine!0 persan0 arab) i despre literatura european ("reac i latin). In cadrul lor deosebim perioadele istorice. 4st#el0 8n literatura european0 antic5itatea este dominat de literaturile "reac i latin0 :vul -ediu se caracteri!ea! prin predilecia pentru vastele poeme epice i pentru poe!ia trubadurilor0 iar 8n literatura modern i contemporan putem utili!a drept criterii inte"ratoare curentele culturale i literare0 colile literare cu orientri i tendine speci#ice. +incolo de di#erenele de vi!iune i stil dintre scriitori0 e(ist 8n #iecare epoc unele trsturi comune operelor0 mai multor creatori. .criitorii dintr9o anumit perioad care 8mprtesc aceleai principii estetice (aceleai concepii despre art) pre#er anumite "enuri i specii literare i utili!ea! 8n opera lor modaliti artistice similare #ormea! un curent literar. Fn concept mai lar" dect acela de curent literar este curentul cultural; care se re#er la oamenii de cultur (#ilo!o#i0 savani0 scriitori0 artiti) dintr9o epoc0 unii de o ideolo"ie i de scopuri social9politice i culturale comune. .criitorii care #ac parte dintr9un curent cultural nu au 8ntotdeauna aceleai principii estetice. Curentul literar este micarea de idei i principii artistice care reunete scriitori ce ader la aceleai concepii literare #a de care se simt atrai spititual0 8nscriindu9se ast#el 8n maniera literar respectiv. +e obicei0 ideile estetice i literare ale unei ast#el de "rupari se #ac publice printr9un mani#est sau pro"ram literar. :(.B 00&ntroducie...K pro"ramul9mani#est al 00+aciei literareK.,rintre cele mai importante curente culturale ale epocii moderne amintim u"anis"ul i ilu"inis"ul; iar dintre curentele literareB clasicis"ul; ro"antis"ul; realis"ul etc. /. ,"anis"ul $ermenul provine din #r. (umanisme lat. (umanus (JomenescG) i e(prim o atitudine ce recunoate demnitatea0 valorile i posibilitile #iinei umane0 atitudine mani#estat 8nc din 4ntic5itatea "reac i latin i redescoperit 8n epoca 6enaterii0 cnd se trans#orm 8ntr9o ampl micare cultural european. 4ceasta apare mai 8nti 8n &talia 8n secolele E&19E10 avndu9i ca repre!entani de seam pe Coccaccio0 ,etrarca0 Leonardo Cruni0 ,ico della -irandola0 $omaso Campanella. .e de!volt apoi 8n 7rana (prin operele lui 6abelais0 -ontai"ne i ale altora)0 4n"lia ($5omas -orus0 7rancis Cacon0 William .5aPespeare)0 arile de Dos (:rasmus din 6otterdam)0 ;ermania0 ,olonia0 iar mai tr!iu0 8n secolele E1&9E1&&0 i 8n arile 6omne0 prin le"turile unor domni cu papalitatea i cu principii umaniti i prin operele istorice i culturale ale unor personaliti de marc0 *ea"oe Casarab0 *icolaus )la5us0 -iron Costin0 +oso#tei0 Constantin Cantacu!ino0 +imitrie Cantemir. Fmanismul devine ast#el0 8n 6enatere0 o micare ampl0 care tinde s sc5imbe statutul omului 8n univers i #a de divinitate0 punndu91 8n centrul lumii ca msur a per#eciunii divine0 8ncercnd re#acerea armoniei ori"inare i modelarea unor caliti alese0 morale0 de cunoatere0 tiini#ice i artistice. Fmanitii 8ncearc reconstituirea acelei epoci istorice i culturale per#ecte a elenismului din 4ntic5itate0 ast#el e(plicndu9se crearea unei 4cademii platonice la 7lorena i de!voltarea studiului academic 8n centrele culturale importante ale :uropei. Fmanismul 8i propune crearea o"ului total; a acelui uo"o uni!ersale avnd cunotine enciclopedice0 sinteti!ate din toate domeniile tiinelor i artelor0 cu puteri creatoare sporite0 pre#i"urnd opera de construire a viitorului :uropei. In arile 6omne0 cei mai cunoscui oameni de cultur 8n operele crora se e(prim ideile umaniste sunt *icolaus )la5us0 ;ri"ore Frec5e0 -iron Costin0 &on *eculce0 sptarul *icolae -ilescu0 Fdrite *sturel0 +imitrie Cantemir. *icolaus )la5us a scris operele sale 8n limba latin0 J4tillaG i J<un"ariaG0 spre deosebire de *ea"oe Casarab0 care a redactat J8nvturile lui *ea"oe Casarab ctre #iul su $eodosieG 8n limba slavon. *icolaus )la5us #ormulea! ideea ori"inii latine a poporului romnB J6omnii se spune c sunt colonii romane. +ovad de acest lucru e #aptul c au multe cuvinte comune cu limba latin. -onede romane se

1 3

"sesc multe 8n acest loc i ele sunt ne8ndoielnic semn al vec5imii stpnirii romane prin prile acestea... -oldovenii au aceeai limb0 reli"ie i obiceiuri cu muntenii... Limba lor i a celorlali a #ost cndva roman0 ca unii ce sunt colonii de romani.G. Fdrite *sturel scrie J,redosloviaG la J,enticostarulG publicat 8n slavon i traduce 8n limba romn J1iaa s#inilor 1arlaam i &oasa#G. *icolae -ilescu traduce J1ec5iul $estamentG i scrie la .tocP5olm J-anual sau steaua 6sritului strlucind 8n )ccidentG0 cu urmtoarea introducereB J:crit dUun sei"neur moldave sur la croQance des "recs.G. Lucrarea sa de cpetenie este 8ns JDurnalul siberianG0 8n care d amnunte inedite despre lacul CaiPal i despre viaa corupt de la curtea &mperiului C5ine!0 citnd le"ende despre construirea -arelui Hid i din ara 5ipo#a"ilor. In "eneral0 umanismul romnesc are trsturi baroce0 re"site i 8n poemul J1iiaa lumiiG0 de -iron Costin0 care de!volt teme ca uEi sunt i )ortuna laEilis. ,ropa"area ideilor umaniste 8n arile 6omne se datorea! i colilor ie!uite din ,olonia0 viitorii cronicari moldoveni #cndu9i0 de cele mai multe ori0 studiile 8n aceste veritabile instituii de e#ervescen cultural. 4ici se de!volt interesul pentru trecut i pentru istorie0 ceea ce contribuie treptat la #ormarea contiinei istorice la crturarii romni0 intenia primordial a cronicarilor #iind consemnarea #aptelor istorice Jca s nu s 8nnece a toate rle anii trecui i s nu s tie ce s9au lucrat...G (;ri"ore Frec5e) sau Jca s nu s uite lucrurile i cursul ri...G (-iron Costin). Fn popor care nu9i cunoate istoria este0 8n vi!iunea lui ;ri"ore Frec5e0 asemenea J#ierlor i dobitoacelor celor mute i #r minteG0 iar -iron Costin 8i rea#irm responsabilitatea tuturor celor scriseB J...:u oi da sam de ale mele0 cte scriu.G. Cronicarii munteni0 orientai 8ndeosebi ctre umanismul italian0 au o #i!ionomie colectiv0 scriind 8ndeosebi cronici anonime0 8n care #olosesc #oarte des riposta i invectiva0 Caracteristice spiritului polemic. 7i"ura umanist i renascentist cel mai bine conturat este 8n aara 6omneasc stolnicul Constantin Cantacu!ino (c. 1%/091'1%)0 care studia! la Fniversitatea &l Co din ,avia0 #iind prieten al lui Lui"i 7erdinando -arsili. :l #ace elo"iul calitilor strmoilor notri0 8ntruct colonitii romani Jprea mari oameni au #ost i atta 8ntru vite>i au #ost ispitii0 educai i alei0 i atta 8ntru 8nelepciimea uman de ispitii0 ct nice un neam0 nice o limb pe lume0 niciodat ca ei n9au sttutG. +imitrie Cantemir este0 8n acest lun" ir de crturari0 personalitatea cea mai impuntoare0 un umanist veritabil0 tipul de uomo universale care0 prin opera sa comple( i diversi#icat0 anali!ea! condiia omului incapabil s se opun Jsorii nestatorniceG (J#ortuna labilisG). +e asemenea0 el anali!ea! raporturile omului cu istoria0 #i(ea! locul romnilor 8n istoria european i universal0 descrie situarea "eo"ra#ic a -oldovei i or"ani!area ei statal0 conturea! trsturile morale #undamentale ale poporului romn. Fmanismul romnesc o#er o dimensiune "noseolo"ic de inte"rare a culturii romne 8n ansamblul european i universal de valori0 prin permanena statal i misiunea istoric a poporului de pe aceste melea"uri.13' ,"anis"ul este curentul de!voltat 8n acea ma"ni#ic epoc a culturii numit 3enatere. $ermenul de JumanismG are dou sensuriB 9 unul lar"0 de dra"oste #a de oameni; 9 unul restrns0 de interes #a de valorile antic5itii "reco9romane. In le"tur cu 6enaterea0 termenul de JumanismK se #olosete 8n ambele sensuri. ,entru scriitorii i artitii umaniti din 6enatere creaiile antice devin modele0 surse de inspiraie. 6enaterea 8i #urete un ideal de Jom universalK0 multilateral0 un om cruia0 ca i persona>ului antic0 Jnimic din ceea ce este omenesc nu-i este strin KB armonios de!voltat #i!ic i cultivat ca intelect0 pasionat iubitor de cunoatere i de #rumos0 om de cultur i de aciune 8n acelai timp. Fmanismul pune accentul pe raiune0 pe libertatea i demnitatea omului0 opunndu9se do"matismului i #anatismului medieval. ,"anis"ul este o micare cultural0 cunoscut i sub numele de 6enatere0 care promovea!a de!voltarea armonioas a spiritului uman prin eliberarea lui de orice constrn"eri0 avnd urmtoarele trsturiB raiunea s domine #iina uman0 8ncrederea 8n demnitatea i
13'

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X)-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200'0 p. 113911 .

libertatea omului i preocuparea pentru o de!voltare multilateral0 armonia dintre om i natur0 precum i respectul i 8ntoarcerea spre valorile spirituale ale 4ntic5itii. 4lt#el spus0 umanismul impune 8ntrea"a capacitate de simire i "ndire a omului ca principal element 8n pro"resul culturii universale. :(.B ;ri"ore Frec5e0 -iron Costin0 +imitrie Cantemir0 iar ca personaliti ale 6enateriiB Nte#an cel -are. -. &lu"inis"ul $ermenul provine0 potrivit J1icionarului de ter"eni literariX; din it. illuminismo i denumete o micare ideolo"ic i cultural9&iterar ce cuprinde :uropa i 4merica 8n secolele al E1&&&9lea i al E&E9lea. 4re caracter anti#eudal i antireli"ios0 punnd pe primul plan raiunea0 tiina i umanismul0 urmrind impunerea unei noi ordini sociale i spirituale. .ecolul al E1&&&9 lea devine ast#el0 8n :uropa0 Jsecolul luminilorG0 micarea ideolo"ic i cultural propunndu9i luminarea poporului0 a#irmarea drepturilor omului0 re#ormele sociale prin care s se obin un nou model de societate. +in punct de vedere cronolo"ic0 iluminismul corespunde cu perioada marilor revoluii din :uropa0 avnd ca punct de pornire 6evoluia de la 1'23 din 7rana0 care a#irm spiritul de libertate i de e"alitate 8ntre #iinele umane0 teoreti!at mai 8nti 8n lucrri ale #ilo!o#ilor #rance!i. ,e continentul american0 iluminismului 8i corespunde +eclaraia de &ndependen a .tatelor Fnite ale 4mericii de la iulie 1''%0 redactat de $5omas De##erson. 6epre!entani ai curentului sunt 1oltaire0 -ontesTuieu0 6ousseau0 7enelon0 <elvetius0 +iderot0 +U4lembert98n 7rana0 Xant0 Lessin"0 .c5iller0 <erder0 ;oet5e 9 8n ;ermania0 7ranPlin0 De##erson 9 8n .tatele Fnite ale 4mericii0 ,estalo!!i 9 8n :lveia0 Lomonosov0 7ediaPovsPi 98n 6usia0 +imitrie Cantemir 9 8n arile 6omne. &luminismul susine dreptul natural al e"alitii anselor0 valoarea uman ca sin"ur criteriu de ierar5ie social0 cutarea #ericirii ca int a vieii. &deile iluministe modi#ic radical conceptele #eudale de or"ani!are a statului i a societii0 considernd c monar5ul0 autocratul0 nu mai este Junsul lui +umne!euG0 e(presia voinei divine pe pmnt0 ci un repre!entant al poporului 8n slu>ba cruia se a#l (Jmonar5ul luminatG). -odelele umane medievale0 s#ntul i cavalerul0 sur.B 8nlocuite0 8n vi!iune iluminist0 cu #ilo!o#ul sau J8neleptulG0 care poate 8mplini ceea ce +eclaraia ce &ndependen numete Jcutarea #ericiriiG. ainta 8ndeprtat a "nditorilor iluminiti este statul universal0 Cosmopolis0 capabil s asi"ure armonia 8ntre oameni. Lucrarea de re#erin la care particip iluminitii #rance!i este NMarea EnciclopedieX; important monument de istorie0 art0 tiin0 medicin. N&storia lui Tele"aFX; de 7enelon0 este didactic9morali!atoare0 NCandideX a lui 1oltaire distru"e ima"inea unei lumi considerate per#ect0 ba!at pe monadele leibni!iene. NLettre # dV$le"EertX a lui 6ousseau caut cau!ele lenei civili!aiei #eudale0 aristocratice0 iar NContractul socialX e(prim speranele pe care #ilo!o#ul i le pune 8n reali!area unui om dotat cu un spirit ptrun!tor i 8n 8nnoirea contractului semnat de toi0 lucru posibil prin revoluie. &luminismul0 ptruns la noi prin #ilier austriaco9italian0 este repre!entat prin Acoala $rdelean; din care #ac parte &on Cudai9+eleanu0 ;5eor"5e Nincai0 .amuil -icu9Xlein0 ,etru -aior0 loan -olnar9,iuariu. &deea de ba! ce se desprinde din lucrrile celor menionai este aceea de romanitate a limbii romne0 c5iar dac sunt multe e(a"erri latiniste. In $ara 6omneasc i 8n -oldova #iliera iluminist este cea italo9#rance!0 avndu9i ca repre!entani 8n -untenia pe boierii luminai &ordac5e i +inicu ;olescu0 pe lancu 1crescu i &on Cmpineanu0 pe ;5eor"5e 4sac5i 8n -oldova0 a cror activitate patriotic i cultural este continuat de "eneraia de scriitori i oameni politici de la 12 2. 132 &lu"inis"ul este micarea cultural si ideolo"ic (#ilo!o#ic0 estetic0 stiinti#ic i literar)0 cunoscut i sub numele de 00:poca LuminilorK0 care promovea! raiunea0 caracterul laic i anticlerical0 emanciparea maselor populare prin cultur i combate do"mele i #anatismul. &luminismul se caracteri!ea! pe plan ideolo"ic i cultural secolul al E1&&&9lea. &luminitii pun un
132

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 3' .

1 /

accent deosebit pe cunoaterea tiini#ic. &luminismul se a#irm ca o puternic micare cu caracter laic0 anticlerical. Concepiile iluministe 8n domeniul social i politic au in#luenat 6evoluia 7rance!0 care s9a revendicat 8n mare parte de la ideile lui 1oltaire i D.D. 6ousseau. &luminismul preconi!ea! emanciparea poporului prin cultur i acord un interes deosebit rspndirii ei prin coli i lucrri de populari!are. 3epreJentani% ;5eor"5e Nincai0 .. -icu0 ,etru -aior0 &oan Cudai +eleanu. K$35C. :timolo"ia cuvntului este multipl0 de la #r. baroSue dar avnd corespondene i cu portu"5e!ul barroco spaniolul barrueco (Jperl nere"ulatG)0 it. baroco. $ermenul de baroc este asociat cu noiunea de Jbi!ar0 e(traordinar0 e(trava"antG. ,n la s#ritul secolului al E&E9lea0 termenul desemna "rotescul0 bu#oneria. .e vorbete de un stil baroc0 de un "ust baroc ("out baroTue)0 de o teras baroc (terrasse baroTue). $ermenul Earoc nu privete o epoc anume0 #iind 8ntlnit i pe vremea re"elui -anuel al .paniei0 8n acelai timp cnd *ea"oe Casarab scria N n!turileX sale ctre $5eodosie0 i 8n secolul al E1&&9lea0 pe vremea marilor cronicari0 i mult mai tr!iu0 8n numeroase opere literare. 7r. -ili!ia #olosete termenul baroc 8n N1iJionario delle Eelle arte del disegnoX; re#erindu9se la art. D. CucP5ardt denumete cu ad>ectivul JbarocG arta decadent a 6enaterii tr!ii. Wo##lin0 8n 12220 8n N3enaissance und KarocQX; semnalea! decadena ar5itecturii 6enaterii. $ot el stabilete patru cate"orii de opo!iie speci#ice baroculuiB 8nc5is9desc5is0 linear9pictural0 clar9obscur0 plan9pro#und. Carocul poate #i clasi#icat 8n perioade de evoluieB 4drian -arino0 8n N1icionar de idei literareX; 8l citea! pe <at!#eld0 care identi#ic "anieris"ul; prima #a! a barocului0 8nhanii 1/3091/'0 (&talia)0 1/'091%00 (.pania)0 1/3091% 0 (7rana); Earocul propriu(Jis; 1/'091%000 (&talia)0 1%009 1%30 (.pania); 1% 091%20 (7rana); EarocFis"ul; ultima #a! a barocului0 1%0091%30 (&talia)0 1%3091%'0 (.pania)0 1%2091'10 (7rana). &n#luene puternice ale stilului baroc sunt resimite 8n &talia0 7rana0 )landa0 ;ermania. Cervantes0 Lope de 1e"a0 ;on"ora sunt ultimii mari repre!entani ai stilului. La en"le!i0 barocul se mani#est cu oarecare 8ntr!iereB .5aPespeare se mani#est 8n unele piese ca manierist 9N+a"letX:; 8n altele ca baroc 9NBurtunaX:. +in baroc sunt e(trase mari teme i de ctre romanticiB 7oscolo0 -an!oni0 Leopardi. ) manier baroc de repre!entare a #enomenului artistic va dinui pn 8n !ilele noastre0 elemente de baroc #iind in#u!ate 8n toate modalitile de creaie. 133 G35TE2C. $ermenul provine0 potrivit J+icionarului de termeni literariG0 din #r. 'rotesSue it. 'rottesca Jcapricios0 ridicolG0 derivat #iind din 'rotta. La 8nceput0 "rotescul a 8nsemnat ornamentul descoperit 8n peteri0 #iind oarecum #antastic. -ai tr!iu0 termenul a 8nceput s capete alt semni#icaie0 devenind caricatural i #antastic. +on `ui>ote0 luptnd cu morile de vnt0 este un persona> "rotesc0 adic ridicol. *oiunea a #ost #olosit pentru a de#ini un nou curent literar0 Earocul; "anieris"ul. ;rotescul pune 8n eviden toate imper#eciunile realitii0 incoerenele0 umbrele0 opunndu9le aticismului0 realitii per#ecte. In "rotesc e(ist un Jsurs amestecat cu oroareG0 aa cum 8l de#inete unul dintre teoreticienii lui0 Wol#"an" Xaiser. 6omanticii conserv "rotescul 8n opera lor0 pentru c este un simbol al animalitii e(istente 8n om. 1ictor <u"o0 8n JCrom^ellG0 #ace Gdistincia 8ntre cate"oriile diacronice ale "rotesculuiB J"rotescul antic este timid i caut 8ntotdeauna s se ascund... +in contra0 8n "ndirea modernilor0 "rotescul L...M e(ist peste tot; pe de o parte el creea! sliienia i 8n"ro!itorul0 pe de alta0 comicul i bu#onulG. $5. ;autier #ace o pre!entare a principalilor scriitori baroci i burleti 8n JLes "rotesTuesG. ,ornindu9se de la o repre!entaie a lui C5iarelli0 JLa masTuera e il voltoG0 se pun ba!ele teatrului "rotesc0 ce tinde s ridiculi!e!e tarele lumii bur"5e!e. +urenmatt0 &onescu0 CecPett scriu teatru absurd0 ce 8ncearc s stabileasc rolul omului 8n lume0 iar tragicul este 8nlocuit cu grotescul. ;rotescul din NCraii de Curtea(*ecFeX re!id 8n conservarea unor e(istene 8n care timpul este pierdut inutil0 prin e(periene nesemni#icative 8n plan "eneral9uman. ,rin aceast determinare a unei temporaliti "reoaie0 #iinele se de"radea! 8n mod ireversibil. Fnele #i"uri de stil pun 8n eviden modelul de brbat #amelic0 tipul neclasic; dominat de sentimente ne"ativeB JR45]S !ise ,ir"u lui ,aadia0 #cndu9i privirea "ale i "lasul dulcea"... cred c n9ai s m
133

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 3'/.

1 %

#aci s atept mult 8nc aceast srbtoare a inereelor mele. Ce #rumos are s #ie0 ce #rumos] Ni eu0 beat0 cu nenea ,anta!i0 voi stoarce 8ntristatei adunri lacrimi #ierbini0 lundu9mi 8n cuvinte mictoare0 rmas bun Ude la 8n veci neuitatul meu prieten.G. -ateiu Cara"iale are a#initi cu romanticii tenebroi0 cu Caudelaire0 ,oe0 cu Frmu!0 contemporanul su0 iar ima"ini ca acelea create 8n roman pot #i 8ntlnite la pictorii ;oQa0 ;riine^ald0 Creu"eL ,entru omul normal0 ele strnesc #rica. ,otrivit articolului J1r>itoareaG al lui Crian ,. LevacP0 din J)mul barocG0 J+intre toate #i"urile baroce0 vr>itoarea era cea mai temut. -otivele acestei #rici nu erau imediat evidente... 7rica era att de mare0 8nct teolo"ii0 oamenii le"ii i medicii au scris tratate urmrind 8n acelai timp demascarea i 8ncura>area persecutrii0 ei.G. ,rin urmare0 prototipul #eminin al ,enei Corcodua aparine unui bestiar medieval0 tiindu9se c vr>itoarele erau0 8n "eneral0 recrutate dintre #emeile srace i urte sau btrne. .paiul de ma5ala al capitalei devine loc de mani#estare a po#telor demonice0 perpetund 8n vremurile moderne decadena #anariot0 pre!entat i 8n J,rincepeleG0 romanul lui :u"en Carbu. 1 0 AC5$L$ $31ELE$N4. -icare intelectual din $ransilvania0 care s9a de!voltat 8n consonan cu iluminismul european 8n ultimele decenii ale secolului al E1&&&9lea i primele decenii ale secolului al ElE9lea. 6epre!entanii Ncolii 4rdelene0 ;5eor"5e Nincai (1'/ 9121%)0 .amuil -icu9Xlein (1' /9120%)0 ,etru -aior (1'/%91221)0 &on Cudai9+eleanu (1'%091220)0 militau pentru emanciparea naional i cultural a romnilor din $ransilvania0 pentru a#irmarea identitii etnice0 pentru luminarea poporului0 prin 8n#iinarea de coli la sate i populari!area ideilor 8naintate ale timpului. Fn rol important 8n aceast direcie 19a avut ;5eor"5e Nincai0 care0 ca director al unitilor de 8nvmnt romneti din $ransilvania0 8n#iinea! peste trei sute de coli steti0 pre"tete cadrele didactice pentru acestea0 elaborea! pro"rame de 8nvmnt0 traduce sau scrie manuale pentru disciplinele #undamentaleB abecedar0 "ramatic0 aritmetic. Lucrrile eseniale ale repre!entanilor Ncolii 4rdelene0 J&storia i lucrurile i 8ntmplrile romnilorG0 de .amuil -icu0 J<ronica romnilor i a mai multor neamuriG0 de ;5eor"5e Nincai0 J&storia pentru 8nceputul romnilor 8n +ac5iaG0 de ,etru -aior0 i J+e ori"inibus populorum $ransQlvanieG0 de &on Cudai9+eleanu0 demonstrea!0 de multe ori cu ar"umente polemice0 romanitatea i continuitatea poporului romn pe teritoriul vec5ii +acii0 militnd pentru a#irmarea identitii naionale 8n $ransilvania0 ar 8n care0 prin tratatul JFnio trium naionumG0 8nc5eiat dup 6scoala de la Coblna (1 3')0 populaia romneasc0 cea mai numeroas0 era lipsit de drepturi sociale i politice0 8n #avoarea a trei naiuni privile"iate0 un"urii0 saii i secuii. In spri>inul identitii naionale i culturale vin i lucrrile lin"vistice ale repre!entanilor Ncolii 4rdelene0 care a#irm i ar"umentea! te!a latinitii limbii romneB J:lementa lin"uae daco9romanae sive valac5icaeG (1'20)0 de .amuil -icu i ;5eor"5e Nincai0 J+isertaie pentru 8nceputul limbii romneG i J+ialo" pentru 8nceputul limbii romne 8ntre nepot i unc5iG0 de ,etru -aior0 J$emeiurile "ramaticii romnetiG i mai ales JLe(iconul de la CudaG (122/)0 de &on Cudai9+eleanu. In toate acestea0 autorii susin cu neabtut consecven idei cristali!ate 8n timp pe temeiul0 cu unele e(cepii0 al ar"umentelor de natur istoric i tiini#icB ori"inea e(clusiv roman a poporului romn0 nelund 8n seam componenta "eto9dac a etno"ene!ei; continuitatea romnilor 8n $ransilvania; latinitatea limbii romne0 cu amendamentul c romna descinde direct din latina clasic0 aspectul popular0 Jvul"arG0 #iind dobndit ulterior0 prin inter#erena cu alte limbi. 4#irmarea caracterului e(clusiv latin al limbii romne a "enerat o atitudine purist 8n tratarea #enomenelor de limb0 constnd 8n tendina de a 8ndeprta elementele nelatine0 8ndeosebi a celor de ori"ine slav0 i 8n introducerea unei orto"ra#ii etimolo"ice 8n locul celei #onetice0 pe temeiul 8nlocuirii al#abetului c5irilic cu al#abetul latin. ,urismul latini!ant se menine i pe parcursul secolului al ElE9lea0 #iind promovat pn la apariia J+icionarului limbei romneG (12'1912'%)0 de &. C. -assim i 4u"ust $reboniu Laurian.1 1
1 0

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X)-a 0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200'0 p. %%3. 1 1 <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X)-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200'0 p. 1%3.

1 '

0. Clasicis"ul Clasicismul a aprut 8n 7rana secolului al E1&&9lea0 #iind un curent raionalist0 iubitor de ec5ilibru0 ordine i ri"oare. Clasicis"ul este un curent cultural i literar care a impus creaiilor trsturi #erme i precise0 promovnd interesul pentru natura uman (caractere)0 imprimnd ordine0 armonie i ri"oare. Clasicitii respect 8n mod deosebit modelele antic5itii0 pe care o consider epoc de suprem 8n#lorire a artelor. ,entru ei0 #rumosul se con#und cu adevrul0 esteticul cu eticul. Clasicismul acord o ma(im importan re"ulilor0 normelor estetice cum ar #i re"ula celor trei uniti0 con#orm creia aciunea unei tra"edii trebuie s #ie unitar0 s se des#oare 8ntr9un timp dat (ma(imum 2 de ore) i 8n acelai loc. 6epre!entanii clasicismului sunt adepii "enurilor i speciilor literare pure0 condamnnd amestecul lor. ,re#er tra"edia0 comedia0 epistola0 satira i #abula0 ilustrate de scriitori precum Corneille0 6acine0 -oliere0 Coileau i La 7ontaine. Trsturi% ( re"ula celor trei uniti (de loc0 de timp i de aciune) i puritatea "enurilor literare; 9 cultul pentru adevr i natural; 9 cultul pentru virtui morale i de contiin0 de unde re!ult caracterul morali!ator al operei literare; 9 trsturi puternice de caracterB vite>ia0 demnitatea0 "enero!itatea0 avariia0 laitatea0 dema"o"ia etc. 9 stilul sobru0 "rav. :(B &oan .lavici este un scriitor moralist (ve!i 00-oara cu norocK). 1. 4nsamblu de trsturi proprii culturii antice "reco9latine0 caracteri!ate prin armonie0 puritate i sobrietate. 2. Curent literar cristali!at 8n 7rana secolului al E1&&9lea0 principiile estetice de#initorii #iind e(primate 8n 4rta poetic a lui Coileau. 6epre!entaniB -oliere0 La 7ontaine0 6acine0 Coileau0 La CruQere. $rsturile comune operelor acestora suntB \ admiraia pentru antic5itatea "reco9latin; \ ri"oarea compo!iional; \ cutarea naturalului i a verosimilului; \ "ustul pentru msur i ec5ilibru; \ puritatea i claritatea stilului. .pecii cultivateB 9 tra'edia - comedia - epistola - satira - fabula. 4lte 8nelesuriB JFn mod de a crea durabil i esenialK. (;. Clinescu) *oiunea de#inete per#eciunea i ec5ilibrulB J&dealul clasic al omului este ast#el o structur etern0 un model uman permanentK. /5. 1ianu) Clasicismul Jse aplic oricrei #orme de art a>unse la maturitate0 adic la suprema sa e(presie de ec5ilibru 8ntre #orm i #ondK. (:. Lovinescu) =. 3o"antis"ul 6omantismul a aprut la 8nceputul secolului al E&E9lea ca un curent anticlasicist i respin"e orice #el de norme0 susinnd libertatea inspiraiei. In timp ce clasicismul este un curent al raiunii0 romantismul e(alt sentimentul i #ante!ia. *atura ptrunde masiv 8n creaiile romantice0 pe cnd clasicitii se interesau numai de caracterele umane. 1isul i e(otismul0 interesul pentru trmuri 8ndeprtate repre!int teme ale romantismului. 4cest curent 8ndeamn scriitorii s se inspire din istoria naional i din creaiile #olclorice ale rilor lor. ,ersona>ele

1 2

romantice sunt eroi e(cepionali 8n 8mpre>urri e(cepionale0 construite adesea pe principiul antite!ei i putnd evolua pe parcursul operei 8n ceea ce privete trsturile lor de caracter. 3o"antis"ul este micarea artistic ce introduce noi cate"orii estetice (urtul0 "rotescul0 macabrul0 #antasticul) i noi specii literare (drama romantic0 meditaia0 poemul #ilo!o#ic0 nuvela istoric). Trsturi% 9 e(primarea e(a"erata a unor idei sau sentimente puternice0 9 persona>e e(ceptionale puse sa actione!e 8n 8mpre>urri e(cepionale; 9 cultivarea speci#icului naional prin inspirarea din istorie0 #olclor0 #rumuseile naturii. 9 modalitatea stilistic speci#ic este antite!a. 9 principalele motive i teme romanticeB luna noaptea i,vorul lacul ruinele fantomele visul codrul cosmosul etc. :(.B )pera lui -i5ai :minescu (ultimul mare romantic european); 00Fmbra lui -ircea la Co!iaK de ;ri"ore 4le(andrescu. 3o"antis"ul e curent literar de la s#ritul secolului al E1&&&9lea i din secolul al E&E9 lea; 8n literatura romn0 se mani#est prin autori ca 1. 4lecsandri0 C. *e"ru!!i0 +. Colintineanu. ;r. 4le(andrescu .a. i 8n special -. :minescu. 6omanticii promovea! #ante!ia0 sentimentul0 visul0 mitul0 #olclorul i istoria naional. 4prut 8n ultimii ani ai secolului al E1&&&9lea i a#irmat din plin 8n prima >umtate a secolului al E&E9lea; 9 respin"e orice #el de norme0 9 susine libertatea total a creaiei0 ima"inaia0 ne"area mimesis9ului (a imitaiei) ca principiu estetic central. 9 ,ropune0 de asemenea0 cultul sentimentului i al #ante!iei creatoare0 9 8i mani#est interesul pentru culoarea local0 pentru lumile e(otice0 8ndeprtate0 pentru trecutul istoric0 pentru #rumuseea naturii i pentru creaia popular. -ani#este literare ale romantismuluiB J,re#aaK lui 1 <u"o la drama CromUell (8n literatura #rance!) i J,re#aaK lui Words^ordi i Colerid"e la volumul #alade lirice (8n literatura en"le!). 5eme i motive* istoria0 e(otismul0 dra"ostea0 natura slbatic i "i"antic0 natura ocrotitoare0 visul0 meditaia0 spaiul cosmic. Modaliti literare* - pre#erina pentru un ton solemn i un stil 8ncrcat de tropi0 9 predilecia pentru 5iperbol0 simbol0 antite!0 pentru retorism0 pentru sonoritatea verbal. 35M$NT&2M./=- $ermenul provine (potrivit N1icionarului de ter"eni literariX; :ditura 4cademiei0 13'%)0 din #r. romantisme avnd cel puin o sut cinci!eci de accepiuni. Cuvntul apare 8n secolul al E1&l9lea 8n 4n"lia0 8nsemnnd0 ca ad>ectiv0 JcopilrescG0 Jne#irescG0 dar se 8mpodobete semantic pn devine o stare de spirit i o "etod de creaie de o neobinuit comple(itate0 care se aa!0 ca mod de via i de cu"etare0 la temelia statelor europene moderne0 inclusiv a celor romneti. 7ilo!o#ia cone( curentului aparine idealismului subiectiv0 acel individualism enunat de .c5ellin" sau de .c5open5auer0 8n NLu"ea ca !oin i repreJentareX 9N1ie Pelt als Pille und *orstellungX; 1213) culminnd cu *iet!sc5e (J4a grit(a ZaratFustraX; NGenealogia "oraleiX; NAtiina !oioasX:; Gcare elimin barierele unui nedorit ameliorism sacri#icial al #iinei umane. :(ist aici i o #ilo!o#ie romantic a omului0 ce presupune de!voltarea nelimitat a acestuia0 aspirnd la titanism i "enialitate. *iet!sc5e0 8n operele sale0 respin"e principiile ultraraionaliste ale iluminismului0 prin aceast ipote! de lucru presupunndu9se0 implicit0 i e(istena unui romantism al reli"iei. ,entru romantici0 ima"inaia este un #actor vital de mani#estare a spirituluiB JLumea ima"inaiei este 8nsi lumea eternitiiG spune ClaPe0 iar *ovalis e(plic0 8n N+einricF !on 5)terdingenX; aspectele relativi!rii simurilorB JLumea devine vis0 visul devine lumeG. .criitorul romantic creea! un vast ori!ont ima"inar0. cadrul natural este nocturn0 e(otic0 #i"urnd lumi 8ndeprtate0 castelele sunt sumbre0 8n
1 2

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 1'/.

1 3

ele trind #iine solitare0 prevalea! eroul0 iar persona>ele demoniace sunt ostraci!ate0 i!olate 8n mari sin"urti. 6omantismul este un curent literar; o stare arFetipal i o stare de spirit. C5ateaubriand0 pentru a se elibera de starea obsesiv de mal du sitele pleac 8n 4merici0 o lume cu totul nou0 care9 8l inspir s scrie N$talaX 9/C./:; NGeniul cretinis"uluiX 9NLe GeFie du CFristianis"eX; 1202)0 i N3eneX (1202). 6omantismul este o reacie apri" 8mpotriva re"ulilor prea strmte ale clasicismului0 o lupt contra ima"inii ri"ide a lumii instaurate de arta din epoca anterioar. 6omantismul 8i tra"e i!voarele din :vul -ediu0 de pe vremea NC#ntecului NiEelungilorX sau a lui NKeo_ul)U0 din secolul al 1l&&9lea0 din poemele epice ale ciclului despre Carol cel -are0 din le"endele cavalerilor NMesei 3otundeX sau din operele scriitorilor italieni ai 6enaterii0 Coccaccio0 +ante0 ,etrarca. 1ictor <u"o este promotorul ro"antis"ului )ranceJ i al romantismului 8n "eneral0 prin pre#aa la drama istoric NCro"_e+X; din /C-?; dar i prin romanul NMiJeraEiliiX; prin tipolo"ia persona>elor romantice0 repre!entative #iind Dean 1al>ean i episcopul -Qriel Cienvenu. Ni 8n alte scrieri ale lui 1ictor <u"o0 trecutul o#er mult mai mult desc5idere artistic i tematic dect pre!entul. 8n NNotre(1a"e de ParisX; `uasimodo0 personaH e<cepional; s#iat de mari antite!e0 este o #iin de o deosebit urenie0 dar dotat cu o sensibilitate ieit din comun. 8n NLegenda secolelorX 9NLa Legende des 2ieclesX: se produce i"ersiunea n istorie; relund avatarurile umanitii0 omul dobndind un statut ascensional0 prin care 8i depete condiia e(istenial. 8n romantism0 ne 8ntoarcem la 8nceputurile mitice ale #iinei0 cnd omul 8i 8ncepe in illo te"pore e(istena paradi!iac. -icPie^ic! #ace incursiunea 8n istorie pentru a stabili rolul poporului su0 8n NCrile poporului poloneJ i ale pelerinilor poloniX. 8n 4n"lia0 prima "eneraie de romantici (considerai0 8n unele clasi#icri0 preromantici) este repre!entat de poeii laPiti0 de Colerid"e 9NTFe $ncient MarinerX:; de Words^ort50 de Walter .cott0 autorul lui N3oE 3oUX i N&!anFoeX. 6omantic este i -ilton0 8n NParadisul pierdutX; rescriind lupta cu absolutitii sub #orma simbolic a reiterrii pcatului biblic. CQron0 Xeats0 .5elleQ #ac parte din a doua "eneraie de romantici en"le!i. CQron mer"e mai departe0 reabilitnd rolul diavolului 8n NCainX; principiile ce "uvernea! lumea #iind mult mai complicate dect 8mprirea 8n bine i ru. 7iina demonic este privit 8n romantism alt#el dect 8nainteB 8n N2atan in Fis GlorUX; al &ui William ClaPe0 .atan este #rumos0 #ermector. :l este Pange decFu; silit s rmn pe ,mnt din cau!a cute!anei sale0 "oti!ul ngerului cJut #cnd o carier de "lorie 8n romantism. NParadisul pierdutX 9NParadise LostX: al lui -ilton are aceeai ima"ine despre un diavol mult mai uman0 8ns tiind s9i trans#orme umilinele 8n biruine. 3o"antici ger"ani sunt .c5le"el0 *ovalis0 cu Jidealismul ma"icG0 <o##mann0 promotor al #antasticului 9NEli<irurile dragosteiX:. In 4ustria0 Lenau se impune prin NBaustX; N2a!onarolaX; N$lEigenJiiX. <eine este marele romantic "erman. 3o"antis"ul a"erican este repre!entat de <erman -elville 9NMoEU 1icQX; Jepopeea spiritului nelinitit al 4mericiiG)0 de Lon"#ello^0 :d"ar 4llan ,oe0 cu volumele de poe!ii NEl $raa) i NPoe"eX (12 /). ;iuseppe -a!!ini este #i"ura central a 3isorgi"entului 8n &talia0 scriind 8n revista NGio!ane &taliaX; similar cu N1acia literarX a lui -i5ail Xo"lniceanu. 8n 6usia0 ,uPin ani5ilea! orice re"ul clasicist de creaie 8n NKoris Goduno!X; la #el cum .5aPespeare o #cea 8n NMacEetFX; pies populat de #iine teri#iante0 vr>itoare ce 5otrsc soarta persona>elor0 cunoscnd trecutul0 pre!entul i viitorul. 6omantismul ptrunde 8n literatura romn0 cu oarecare 8ntr!iere0 dup 12300 prelun"indu9 i 8ns in#luena pn la -i5ai :minescu i c5iar mai tr!iu0 8n secolul dou!eci0 ca stare de spirit ce nu dispare niciodat. -ani#estul romantismului romnesc este N&ntroduciaX lui -i5ail Xo"lniceanu0 publicat 8n primul numr al revistei N1acia literarX. 6omantici timpurii sunt 4ndrei -ureanu0 1asile Crlova0. ;ri"ore 4le(andrescu0 &on <eliade96dulescu0 poei ce oscilea! 8n creaiile lor 8ntre clasicism i romantism0 utili!nd att epistola0 specie clasic prin e(celen0 ct i meditaia romantic. 6omanticii romni re8nvie trecitul istoric; se inspir din creaia popular0 se preocup de a#irmarea speci#icului naional 8n operele literare. Moti!ul ruinelor; preluat dup NLes 3uinesX. de 1olneQ0 este ilustrat 8n operele multor poei romantici timpurii0 devenind 8ns prile> de evocare a "loriei strbune. 8n N2trigoiiX lui :minescu0 4rald0 re"e peste avari0 #ace apel la vec5ile reli"ii p"ne pentru a9i tre!i la via iubita0 re"ina

1/0

dunrean -sria. Mitul strigoiului este preluat din Ctir"er0 din balada NLenoreX; #iind 8ntlnit i la 1asile 4lecsandri0 8n NNoaptea 2)#ntului $ndriiX; i la +imitrie Colintineanu0 8n NMiFnea i EaEaX. .pre deosebire de persona>ul clasic0 cel romantic este predispus la reverie; el triete la limita dintre oniric i real0 aciunile sale avnd loc mai curnd noaptea0 timp misterios de revelaie a tainelor naturii. ,oeii romantici sunt renumii pentru capacitatea de creare a unor teritorii lirice pn atunci nesondate0 potennd incontientul0 visul0 5alucinaia 6ealul este eludat0 de multe ori inacceptabil0 iar oniricul se instalea! 8n prim9plan0 8ndeplinind toate n!uinele secrete ale #iinei umane. 4st#el0 romantismul rmne unul dintre cele mai importante curente literare0 care eliberea! ener"iile latente ascunse 8n om. >. 3ealis"ul $ermenul provine din #r. realisme desemnnd o metod de creaie ce re#lect0 ca o reacie la romantism0 lumea 8n varianta sa obiectiv0 neideali!at0 cu preocuparea de a respecta veridicitatea0 cau!alitatea0 tipicitatea i caracterul concret al mediului0 al #i!ionomiilor0 al reaciilor psi5ice i al detaliilor. +enumirea curentului a #ost dat de C5amp#leurQ 8n volumul su de eseuri JLe realismeG (12/')0 scriitor #rance! care0 8nc din 12 30 condamna Jromanescul idilic i puerilG0 8n timp ce prietenul su +urantQ edita e#emera revist literar JLe 6ealismeG0 tribun de propa"and a noii orientri literare. Curentul #usese pre#i"urat 8ns0 ca metod de creaie aplicat0 de Cal!ac0 care 8i 8ntemeia!0 8n JComedia umanG0 o lume proprie0 8n sensul celebrei sale aseriuni c este un Jsecretar al realitiiG0 purtnd Jo lume 8ntrea" 8n capG. 4ciunea romanelor bal!aciene se des#oar 8ntre !idurile cetii0 8ntr9un ori!ont 8nc5is0 impus de realitatea apstoare a vieii. Cal!ac este un Jar5eolo" al vieii socialeG0 menirea scriitorului #iind Js compun tipuri prin reunirea trsturilor mai multor caractere omo"eneG. In lumea oraului e(ist o varietate aproape in#init de persona>e0 cele mai multe comune prin lipsa de ori!ont i prin lipsa dorinei de ieire din banal0 din monotonia vieii0 pe care Cal!ac le "rupea! de alt#el 8n caractere. .pectacolul o#erit de acestea este 8nsi NCo"edia umanG0 omul aprnd 8n toat realitatea sa de #iin minor i crud0 departe de vremurile eroice i de timpul mitic al epopeilor pe care romanul0 8n epoca modern0 le substituie. +ou decenii mai tr!iu0 7laubert denuna romanul ce cuta cu orice pre s susin o te! social i se proclam adeptul i"personalitii n art. Naturalis"ul; descriere tiini#ic a realitii0 desprins din realism0 prin e(acerbarea observaiei veridice0 abund 8n scene dure0 patolo"ice. Fn tablou din NLa terreX de Hola0 plin de lupte #amiliale0 de atrociti0 de sn"e0 puroaie0 boli0 scene de violuri0 incesturi0 morbiditi0 se 8nscrie0 ne8ndoielnic0 pe linia descrierii nude0 dure0 promovat de acest curent literar. 6ealismul devine0 8n pro!0 curentul dominant al s#ritului de secol al E&E9lea i al 8ntre"ului secol al EE9 lea0 contribuind la reali!are a unor ample #resce sociale0 o proiecie vast 8n #iciune a comple(ei realiti pe care o strbate lumea modern. La en"le!i0 realismul a #ost promovat de C5arles +icPens 9N+ard Ti"esX; NTFe PostFu"ous Papers o) tFe PicQ_icQ CluEX; N5li!er T_istX:; la rui de +ostoievsPi0 9NCri" i pedeapsX; NBraii Oara"aJo!X; N&diotulX:; de $olstoi0 cu epopeicul N3JEoi i paceX; de ;o"ol i de Ce5ov. La americani0 lumea ne"rilor i sclavia0 lumea omului mrunt0 care se 8nal cu "reu 8n via0 sunt pre!entate de <arriet Ceec5er9.tovve0 8n NColiEa uncFiului To"X; i de -arP $^ain0 8n N$!enturile lui +ucQleEerrU BinnX; iar mai tr!iu0 8n secolul EE0 apar promotorii realis"ului dur; William 7aulPner de pild (8n N5raulX; NCtunulX; ..Casa cu coloaneX; NZgo"otul i BuriaX: ima"innd0 la #el ca .^i#t0 un teritoriu ima"inar din sudul .tatelor Fnite0 ZocPnapata^p5a0 8n care 8i plasea! persona>ele puternice ale lumii sale #ictive. <emin"^aQ0 8n NKtr#nul i "areaXV; trasea! parabola omului care 8ncearc a9i depi condiia uman0 pescarul .antia"o #iind e(presia de!nde>dii insi"ni#iantei #iine umane 8n #aa imensitii lumii0 8ntr9o lupt comparabil cu truda lui .isi#. La noi0 realismul are ecouri aproape simultane cu rspndirea 8n plan european a curentului0 de!voltndu9se pe msura crerii speciilor pro!ei romneti0 mai 8nti prin #i!iolo"ie0 la Costac5e *e"ru!!i i -i5ail Xo"lniceanu0 apoi prin sc5i0 nuvel i ro"an. Fn prim roman notabil 8n literatura romn este JCiocoii !ecFi i noiX (12%3)0 de *icolae 7ilimon0 urmnd nuvelele i romanele lui .lavici0

1/1

romanele lui +uiliu Harn#irescu din ciclul Comnetenilor0 piesele de teatru i sc5iele lui Cara"iale. 6ealismul devine curent literar proli#ic 8n. secolul al EE9lea0 prin Liviu 6ebreanu0 remarcabil #iind romanul N&onX; canonic pentru structura e(emplar a acestei specii literare0 prin -i5ail .adoveanu0 Camil ,etrescu0 ;. Clinescu0 e(ercitarea realismului prelun"indu9se0 cu necesarele e(periene novatoare0 de9a lun"ul 8ntre"ului secol0 pn la -arin ,reda0 ,etru +umitriu0 :u"en Carbu0 +umitru 6adu ,opescu0 7nu *ea"u0 4u"stin Cu!ura0 4le(andru &vasiuc i la postmodernistul -ircea Crtrescu. 6ealismul re#lect0 8n planul #iciunii0 o lume de o veridicitate comple(0 imitaie per#ect a celei reale0 persona>ele ne#iind de re"ul supuse nici unui act de poeti!are inutil0 in a#ar de .ublimul autentic al unor persona>e remarcabile i memorabile0 rare 8n aceast latur tematic. +e cele mai multe ori0 persona>ele realiste nu pot iei din rolurile ce le9au #ost reparti!ateB Dulien .orel din N3ou i NegruX al lui .tend5al nu reuete s9i 8mplineasc dorina arivist0 doamna CovarQ a lui 7laubert se sinucide din lips de perspectiv0 #iind pro!inciala ideal; la #el ca eroinele din nuvelele lui -i5ail .adoveanu0 NLocul unde nu s(a nt#"plat ni"icX i N@nse"nrile lui Neculai ManeaX. Lumea lui ;o"ol0 a lui +ostoievsPi i Ce5ov este plin de mici #uncionari0 cutremurai de vorbele e#ului0 murind la un strnut neateptat0 alctuind o societate de intelectuali ce discut despre sc5imbarea lumii0 8ntr9o livad de viini0 #r a #ace 8ns nimic 8n acest scop0 sau de criminali #ioroi ce9i scot la iveal adevrata #a dup lun"i deliberri. DacP London (JCol $lEX: 8n 4n"lia0 7lannerQ )UConnor 9NMudecata de apoiX:; scriitoare din sudul .tatelor Fnite0 dane!ul <enriP &bsen0 italianul 7o"a!!aro 9NMica lu"e de altdatX: descriu aceeai lume demiti!at0 de#etii!at0 lipsit de #armec0 e(presie a Eanalitii cotidiene. ,roust0 8n romanul N n cutarea ti"pului pierdutX; populea! universul literar cu duci i coni 8ntr!iai 8n lumea modern0 cu oameni avnd obscure 8nclinaii patolo"ice0 sin"urele evadri ale scriitorului din celebra camer cu pereii cptuii cu plut 8n care scria #iind 8n trecut0 pe vremea bunicii0 8n timpuri patriar5ale0 cu "adlenele evocatoare 8nmuiate 8n ceai. 6ememorrile acestea sunt pline de nostal"ie0 dar nu #ac dect s pecetluiasc condiia trist a omului modern0 supus din ce 8n ce mai mult unor ambiii dearte sau unor acute cri!e de contiin. ,ersona>ele realiste s#resc mai totdeauna ru0 istoria vieii lor #iind0 8n cele mai multe ca!uri0 Jistoria unui eecG0 aceea a unei 8nlri temporare i a unui declin inevitabil. :le nu9i pot transcende condiia uman0 pot. 8n sc5imb0 s #ac avere i s moar 8mpcate cu soarta (nu mai 8ntlnim revoltai detipul eroilor bQronieni) sau s rmn srace0 ilustrnd temele dominante ale curentului. -ara lui .lavici cti" bani i respect0 dar se de!umani!ea! #r s9i dea seama0 &on al lui 6ebreanu moare0 condamnat parc de o instan divin pentru blestemata lui sete de pmnt0 c5iar )tilia lui ;. Clinescu 8i pierde cu timpul aura misterioas0 iar persona>ele #eminine ale <ortensiei ,apadat9Cen"escu0 privite din perspectiva temporal0 ani5ilatoare0 devin patetice0 coborte din lumea monden la umila condiie uman. Inc din primul roman realist al literaturii romne0 NCiocoii !ecFi i noiX al lui *icolae 7ilimon0 omul umil de la 8nceput rmne la #el de mi!er 8n #inal0 nereuind s scape din ori!ontul mrunt al lumii sale nici prin mrire temporar i prin avere. Cum spunea 6ene WelleP0 e(ist un realis" etern; care implic problema epistemolo"ic a relaiei dintre art i realitate. +ac e(ist ceva mai neplcut0 mai ru 8n lume0 atunci el este descris de tua "roas a realismului0 care aneanti!ea! aspiraiile i 8nc5ide porile unei evadri salvatoare. 1 3 6ealismul tinde s dea o repre!entare veridic realitii0 s 8n#ie!e cu obiectivitate adevrul0 s observe e(istena real. &mpresia deosebit produs la >umtatea secolului al E&E9lea de pro"resul tiinelor naturii 8i 8ndeamn pe scriitori s 8ncerce aplicarea0 8n creaia literar0 a unor metode impuse de de!voltarea tiinei. .criitorii realiti se 8ndreapt ctre viaa social0 pre!entnd omul ca produs al mediului 8n care triete. In realism persona>ele sunt tipice0 repre!entative pentru o 8ntrea" cate"orie uman i social. Intre curentele literare apar #recvente inter#erene. 4st#el0 8n opera unor mari scriitori realiti0 ca Cal!ac sau .tend5al0 se 8ntlnesc multe elemente romantice. In cultura i literatura romn curentele din plan universal pe care le9am pre!entat 8n ordine cronolo"ic au cunoscut #orme speci#ice de mani#estare. . amintim caracterul pro#und naional al operei ilu"initilor aparinnd Acolii $rdelene sau coe(istena
1 3

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 2 %92 2.

1/2

dintre clasicism i romantism 8n creaia unui anumit scriitor0 aa cum se 8ntmpl 8n ca!ul lui C. *e"ru!!i sau ;r. 4le(andrescu. In literatura secolului al EE9lea se mani#est o mare varietate de curente0 printre care e<presionis"ul i curentele de a!angard (dadaism, suprarealismul, constructivismul etc.). 3ealis"ul este curentul cultural i literar care impune "ndirea veridic a realitaii cu obiectivitate0 #r implicarea a#ectiv a scriitorului 8n redarea 8ntmplrilor sau conturarea persona>elor. &lustrea! 8ntmplri i persona>e tipice0 reale0 crend ast#el tipolo"ii de caractereB arivistul0 dema"o"ul0 avarul0 intelectualul etc0 8ntr9un stil impersonal0 rece0 obiectiv. :(.B &on Luca Cara"iale0 Liviu 6ebreanu. 3ealis"ul este orientarea literar0 aprut 8n a doua >umtate a secolului al E&E9lea0 care propunea ca0 8n construirea universului ima"inar0 s se o"lindeasc realitatea0 crendu9se ast#el impresia de via autentic. :ste pre#erat romanul ca specie literar0 8n care se "sescB 9 descrieri de mediu0 cu amnunte semni#icative0 9 dialo"uri inspirate din vorbirea cotidian0 9 observarea tuturor aspectelor e(istenei (inclusiv a rului0 a ureniei)0 9 persona>e care sunt tipuri i aprecieri morale asupra situaiilor pre!entate. 6omanul Mara aparine acestei orientri0 #iind considerat un roman realist i obiectiv. I. Naturalis"ul J.9ar cuveni poate s numim naturalism acea imens i crud vi!iune romanesc universal caracteristic pentru a doua >umtate a secolului al E&E9leaB 9 amploarea tabloului0 9 su#lul aproape epic al unei istorii ce rmne pur uman i sociolo"ic 9 simul ascuit biolo"ic0 al individului strivit de societate sau !drobit de istorie0 care radia! un stoicism i o mil latent... In aceast inspiraie i 8n aceast #or se reunesc toate marile romane ale unei >umti de secolB precedai de ;eor"e .and0 C5arlotte Cronte0 de unele aspecte din <u"o0 $olstoi (care a #ost totui0 8n principiu0 antinaturalist)G. (6.9-. 4lberes) ?. Modernis"ul M,T$6&$ *$L53&L53 E2TET&CE. :u"en Lovinescu pornete0 8n constituirea unei noi concepii estetice0 de la o noiune a scriitorului latin $acit0 din care0 sub in#luena teoriei i"itaiei a lui ;abriel $arde0 8i e(tra"e notele de#initorii ale sincronis"ului% J.incronismul 8nseamn0 dup cum am spus0 aciunea uni#ormi!atoare a timpului asupra vieii sociale i culturale a di#eritelor popoare le"ate 8ntre dnsele printr9o interdependen material i moral. :(ist0 cu alte cuvinte0 un spirit al veacului sau ceea ce numea $acit un saeculu"; adic o totalitate de condiii con#i"uratoare a vieii omenirii.G. .piritul timpului este0 pentru :u"en Lovinescu0 modalitatea de concreti!are a vieii sociale i politice 8ntr9un anumit moment istoric0 J#irul conductor al istoriei 8n controversele #aptelorG. +e9a lun"ul vremii0 s9a de!voltat la 6oma i la 4tena0 8n 4ntic5itate0 8n &talia 8n perioada 6enaterii0 J8n 7rana0 8n veacul E1&& i s#ritul !eacului '*&&&.X J.piritul veaculuiG se mani#est Jprin #acilitarea de le"turi i de penetraie 8ntre popoare0 care n9a #ost totdeauna identic0 ci a evoluat cu 8nsui mersul civili!aiei omenetiG. 7enomenele de inter#erene culturale nu sunt determinate numai Jde emi"raiile panice care depesc 8n civa ani L...M0 mi"raiile de sute de ani ale popoarelor barbare0 ale "oilor0 5unilor0 ttarilor etc0 etcG0 ct mai ales de noile mi>loace de comunicare rapid 8ntre oameni0 Jde di#u!iunea crii0 a tele#oniei0 tele"ra#iei i acum 8n urm a radio#oniei0 care0 pe o simpl anten0 aduce instantaneu toate !vonurile civili!aiei lumii0 aa c orice #enomen artistic sau orice in#ormaie tiini#ic e 8nre"istrat c5iar 8n momentul producerii saleG. Lovinescu temperea!0 8n acelai timp0 temerile unor adversari de idei0 acelea c inter9 naionali!area curentelor este un mi>loc de uni#ormi!are0 c5iar de dispariie a #ormelor de Nart naionalG. ,entru critic este clar c Jimitaia simpl #r asimilare nu repre!int o valoare po!itivG0 creaia cu valoare de ori"inalitate ba!ndu9se tocmai pe adaptarea in#luenelor la

1/3

temperamentul etnic0 procedeu prin care se poate obine Junul din modurile obinuite ale ori"inalitiiG. Mutaia !alorilor estetice este o teorie lovinescian derivat din aceea de sincronism0 prin care se postulea! c0 8n #uncie de spiritul veacului0 de in#luenele i inter#erenele culturale0 de sc5imbarea "ustului artistic al receptorilor actului de cultur0 valoarea estetic devine o msur variabil0 unele opere dobndind strluciri noi0 altele c!nd 8n desuetudine. -utaia valorilor estetice se poate produce i prin comparatism0 prin 8ntlnirea0 8ntr9o s#er mai 8nalt0 a valorilor din mai multe culturi0 unele dintre ele putndu9le umbri pe celelalte0 scondu9le treptat din cmpul a(iolo"ic. ,rin mutaia valorilor estetice0 derivat din cearta 8ntre antici i moderni0 nu se produce totui un pro"res0 Jci numai o variaieG0 operele literare ne#iind comparabile dect 8n aceeai arie tematic i 8n cadrul aceleiai #ormule esteticeB J:ste0 aadar0 inutil i di#icil de a proclama superioritatea0 de pild0 a lui +ante asupra lui <omer0 a lui .5aPespeare asupra lui +ante0 sau a lui ;oet5e asupra lui .5aPespeare0 8ntruct0 #iecare dintr98nii se inte"rea! 8ntr9o civili!aie0 8ntr9o #ormul estetic i trebuie considerat 8n sine i prin raportare numai la acea civili!aie i #ormul estetic. 49i compara 8ntre ei 8nseamn aproape a compara valori etero"ene.G :u"en Lovinescu #olosete i principiile de Jcritic istoric i critic sincronicGB J:(presii ale unei civili!aii0 ale unei temperaturi morale0 dup cum spunea $aine0 operele de art ale trecutului nu pot #i 8nelese dect prin raportare la epoca lor de producie0 adic prinr9o operaie pur intelectual; odat cu scur"erea vremii0 elementul ine#abil0 partea intim a operei de art0 ce se adresea! sensibilitii0 elementul de su"estie a limbii0 #ondul su#letesc0 mistic0 e anulea! aproape cu desvrire0 #loare cu par#umul 8mprtiat0 creia nu9i rmne cititorului modern dect s9i studie!e elementele componente0 #r a9i mai putea reconstitui mirosul.G. Critica sincronic nu are puterea de a putea reconstitui 8ntre"ulB JIn critica sincronic prime>dia st0 pe de o parte0 8n neputina de a putea percepe procesul de mutaie a valorilor estetice 8n#ptuit c5iar sub oc5ii ei i #a de care ia o atitudine de reaciune0 iar0 pe de alta0 8n ade!iunea complice la #ormula estetic a epocei0 ieit dintr9o sensibilitate identic0 la care se mai adau" deviaia >udecii estetice prin elementele strict personale ce se amestec 8n >ocul raporturilor sociale0 de#ormaiile imputabile psi5olo"iei de "rup literar...G. Critica sincronic este mai si"ur i pre#erabil criticii istorice0 pentru c se inte"rea! 8n substratul adnc al unei opere literare; situaia e similar cu aceea a e(istenei operelor clasiceB J+up o de#iniie curent0 operele clasice sunt admirate de toi i necitite de nimeniB necitite0 pentru c0 orict li s9ar 8ntreine cultul0 nu rspund0 cu adevrat0 sensibilitii contemporane; admirate0 pentru c0 8ntocmai ca un mort 8ntr9 un mausoleu0 dorm sub acoperiul de coroane depuse de o ardoare secular0 milenar c5iar0 "reu de revi!uit 8n esena ei0 i imposibil de 8nlturat 8ntr9o cultur modern.G. Critica sincronic are drept suport Jmateria vieG0 pentru c ia Jmateria in#orm 8nc0 cur"toareG i o or"ani!ea!0 o dispune 8n structuri bine stabilite. -utaia valorilor estetice este abordat de :u"en Lovinescu J8n cadrele epocei studiateG0 8n decurs de trei!eci de ani. ,oe!ia smntorist devenise caduc 8n momentul respectiv0 pentru c e(presia ei a evoluat0 dislocarea producndu9se prin intermediul poe!iei ar"5e!ieneB J4prut 8n plin smntorism0 ea a #ost i"norat sau considerat ca un #enomen de modernism e(a"erat; dup o scurt trecere de timp0 este privit ast!i de toi cei care repre!int contiina estetic a epocei ca cel mai remarcabil #enomen de la :minescu 8ncoace; i dislocarea e cu att mai vi!ibil0 cu ct0 dup ce l9au combtut0 #otii smntoriti vor s91 ane(e!e ast!i pe poet 8n bene#iciul lor ca pe un tradiionalist ortodo(...G. +e aceea0 :u"en Lovinescu aprecia! c evoluia literar s9a #cut 8n sensul esteticului0 iar literatura0 vine 8n con>uncie cu alte valori0 sentimentele abordate #iind de cea mai divers sc5emB J4mestecul de valori e(ist0 incontestabil0 8ntr9o bun parte a literaturii0 ce nu se pre!int totdeauna sub #orma esteticului pur.G. :ticul duce cu "ndul la o alt vi!iune0 sc5open5auerianB J8n ceea ce privete eticul0 stm 8nc pe po!iia sc5open5auerian0 e(primat cu atta constan la noi de -aiorescu0 a caracterului moral al #iecrei opere de art; e(ist 8n #enomenul contemplaiei estetice o ast#el de 8nlare0 de depersonali!are0 de obiectivare0 8nct devine de la sine moral; cnd nu s9a #cut 8ntr98nsa combustiunea tuturor elementelor operei contemplate0 elemente impure

1/

i imorale considerate 8n sine0 atunci imoralitatea operei e de natur estetic i nu etic.G. +ic5otomia se stabilete 8n mod tranantB J,arado(ul ^ildean al ine(istenei moralului i imoralului0 ci numai a #rumosului i a urtului se 8ndreptete tocmai prin puterea de combustiune a artei0 a tuturor re!iduurilor intrate 8n compo!iia ei.G. 1 4dept al autono"iei estetice 8n opera literar0 Lovinescu susine po!iia lui -aiorescu de a desprinde esteticul Jde sub tirania eticuluiG0 8n timp ce Jsmntorismul i poporanismul 9repre!int un re"res 8n sensul primatului eticului i al etnicului 8n simbio!a lui cu esteticul. *umai prin dispariia acestor curente0 desctuarea esteticului e 8ntr9un proces de 8n#ptuire0 a>utat nu puin de micarea simbolist.G. :u"en Lovinescu 8i pre"tete ast#el propriul demers 8n constituirea unui nou re"im de actuali!are a teoriei sincronismului0 acesta devenind Jc5eia de bolt a e(plicrii 8n #ormarea civili!aiei romneG. .incronismul devine o mrime aproape #i!ic0 e(plicndu9se prin Jaciunea uni#ormi!atoare a timpului asupra vieii sociale i culturale a di#eritelor popoare0 le"ate 8ntre dnsele printr9o interdependen material i moralG. Modernis"ul "ruprii J.burtorulG0 din care vor deriva celelalte e(periene estetice0 iniiat prin apariia acestei reviste 8n 13130 se consolidea! teoretic prin apariia lucrrii lui :u"en Lovinescu J&storia civili!aiei romne moderneG0 8n special a primelor dou volume0 J7orele revoluionareG0 132 0 i J7orele reacionareG0 132/. ,unctul de pornire 8l constituie0 8n teoria lovinescian0 principiul i"itaiei; preluat de la ;abriel $arde0 vi!nd 8n esen imitarea societilor avansate de ctre cele rmase 8n urm. Lovinescu limitea! acest #enomen la domeniul vieii sociale i culturale0 iar0 8n critica literar0 cu aplicaie nemi>locit la literatur. 2incronis"ul 8nseamn acceptarea sc5imbului de valori0 a elementelor care con#er modernitate i noutate #enomenului literar. ,rin moderni!are0 Lovinescu 8nele"e depirea unui spirit JprovincialG0 evident tradiionalist0 i de aceea literatura trebuie sincroni!at cu Jspiritul veaculuiG. :u"en Lovinescu 8ncearc s corecte!e teoria maiorescian a #ormelor #r #ond0 considernd c #ormele superioare pot s dinami!e!e mutaiile necesare la nivelul unui #ond ce trebuie racordat la Jspiritul veaculuiG. Ca e(presie a unor procese de adaptare privite din perspectiva sincronismului0 :u"en Lovinescu elaborea! i teoria "utaiei !alorilor; prin care consider c0 sub aciunea timpului0 prin sincroni!are0 operele literare 8i modi#ic valoarea estetic0 unele dintre ele devenind inactuale0 nereceptate de lectorii viitorului. 8ntre scriitorii marcai de patina timpului0 Lovinescu 8l situa 8ns i pe Cara"iale0 scriitorul clasic cu cea mai semni#icativ contemporaneitate 8n !ilele noastre0 8mpotriva teoriei mutaiei valorilor se pronun0 8ntre alii0 ;. Clinescu0 #ost discipol 8n tineree al lui Lovinescu. ,e ba!a acestor teorii0 a sincronismului i a mutaiei valorilor estetice0 Lovinescu promovea!0 8n critica literar0 8ndemnul moderni!rii literaturii romne0 prin trecerea de la liric la epic; de la suEiecti! la oEiecti!; de la literatura de inspiraie rural la aceea citadin; care ar permite0 prin comple(itatea i diversitatea persona>elor din acest mediu0 i apro#undarea analiJei psiFologice; ca modalitate de e(presie literar. Cu toate aceste de!iderate0 Lovinescu nu va e!ita s considere0 8n 13200 la apariie0 romanul J&onG al lui Liviu 6ebreanu0 de inspiraie rural0 drept Jcea mai puternic creaie obiectiv a literaturii romneG. 1 / -odernismul este un curent literar iniiat la noi 8n 1313 de :u"en Lovinescu0 a crui doctrin pornete de la ideea ca e(ist Vun spirit al realuluiK care impune procesul de sincroni!are a literaturii romane cu literatura european0 cunoscut i ca principiu al sincronismului. &deea de la care pornete :u"en Lovinescu este aceea ca civili!aiile mai putin de!voltate su#er in#luena bine#ctoare a celor avansate0 mai 8nti prin imitaia civili!aiei superioare ($eoria imitaiei emis de #rance!ul ;abriel $arde)0 iar dup implantare0 prin stimularea crerii unui #ond literar propriu. +e aceea teoria 00#ormelor #r #ondK susinut de $itu -aiorescu este acceptat i de Lovinescu0 dar acesta consider c #ormele pot uneori s9i cree!e #ondul. In vederea moderni!rii literaturii romne0 :u"en Lovinescu trasea! cteva direcii noi pe care s se 8nscrie operele literareB evoluia pro!ei de la liric la epic i a poe!iei de la epic la liric0 tematica operelor
1

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X)-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200'0 p. %019%03. 1 / <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 2/%.

1//

literare s #ie inspirat din viaa citadin i nu din cea rural0 crearea romanului obiectiv i a romanului de anali! psi5olo"ic0 intelectuali!area pro!ei i a poe!iei (ilustrarea 8n operele literare a unor idei #ilo!o#ice pro#unde)0 crearea intelectual0 ca persona> al operei literare. :(.B Liviu 6ebreanu este creatorul romanului romnesc modern prin 00&onK (roman obiectiv) i 00,durea spn!urailorK (roman de anali! psi5olo"ic). 2incronis"ul este un principiu cultural0 constituind punctul de plecare al curentului literar numit modernism0 e(primnd ideea sincroni!rii literaturii romne cu literatura european sau0 alt#el spus0 europeni!area literaturii romne. Modernis"ul e orientare cultural i literar din prima >umtate a secolului al EE9lea0 avnd0 8n poe!ie0 ca principali repre!entani pe ;eor"e Cacovia0 $udor 4r"5e!i0 Lucian Cla"a i &on Carbu. -odernismul se caracteri!ea! prin ambi"uitatea limba>ului poetic0 densitatea meta#oric0 intelectuali!area discursului liric etc. C. Tradiionalis"ul Tradiionalis" i "odernis" sunt concepte i tendine opuse ce se mani#est 8n domeniul cultural i literar0 8ntr9o disput evolutiv i permanent0 ca e(presie a unui continuu proces de receptare a valorilor i de #i(are a lor 8n patrimoniul umanitii. $radiionalismul este orientat spre trecut0 spre conservarea valorilor auto5tone0 modernismul se 8ndreapt spre viitor0 prin tendinele mani#este de receptare a e(perienelor noi i de promovare a #ormelor artistice eliberate de orice convenie. $radiionalismul se caracteri!ea! printr9un conservatorism ce 8l 8ndreapt spre clasicitate0 prin preuirea motenirii culturale a unui popor0 a #olclorului i a culturilor vec5i0 prin actuali!area #ondului mereu viu al 8nvturilor trecutului. -odernismul se opune0 prin noile e(periene estetice0 uneori radicale i violente0 tendinelor de 8nc5istare 8ntr9o vi!iune revolut asupra lumii i a artei0 #iind o cale de inte"rare 8n arii culturale mai lar"i i de sincroni!are cu evoluia "eneral0 universal a cunoaterii artistice. )po!iia dintre aceste tendine0 acuti!at 8n literatura romn la s#ritul secolului al E&E9lea i 8nceputul celui urmtor0 poate #i interpretat ca o prelun"ire0 8n variant auto5ton0 a celebrei dispute dintre antici i moderni0 a(ate pe ideea de pro"res 8n art i 8n literatur. In spaiul literar romnesc0 tradiionalis"ul este repre!entat0 la 8nceputul secolului EE0 8n continuarea ideilor J+aciei literareG0 de s"ntoris" i poporanis"; urmate de "ndirism. Curentele literare moderniste sunt e<presionis"ul; suprarealis"ul; dadais"ul; constructi!is"ul. -ani#estri situate 8ntre cele dou tendine suntB si"Eolis"ul; Earocul; realis"ul; curent JeternG0 dup cum se e(prima 6ene WelleP0 i ro"antis"ul; care poate e(prima0 ca stare de spirit0 i o anumit r!vrtire a J"eniului romanticG0 un Jmal du siecleG "eneral. :u"en Lovinescu0 de pild0 separ simbolismul de modernism i va #i atacat de avan"arditi. ,rin urmare0 8n primele decenii ale secolului al EE9lea0 8n literatura romn apar trei direcii ideolo"ice 8n s#era literaturii i artelorB tradiionalism0 modernism0 avan"ardism. 1 % Traditionalis"ul este tendina de supraevaluare a elementelor de tradiie ale unui popor0 de ilustrare 8n operele literare ale miturilor0 motivelor0 credinelor0 elementelor de limba> ale poporului. $radiionalismul nu este un element literar care s9a constituit i mani#estat 8ntr9o anumit perioad istoric0 cu direcii trasate de un iniiator0 ci este mai mult o ilustrare a spiritului conservator al unui autor. :(.B ma>oritatea scriitorilor romni mani#est elemente tradiionale 8n operele lor. 8. 2i"Eolis"ul 2i"Eolis"ul este un curent literar artistic aprut la s#ritul secolului al E&E9lea i are meritul de a #i redat poe!iei sensibilitatea0 apelnd la simbol0 alu!ie0 su"estie. Trsturile si"Eolis"uluiB 9 raportul dintre simbol i eul poetic nu este e(primat0 ci su"erat; 9 poe!ia simbolist e(prim numai atitudini poetice sau stri su#leteti;
1 %

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 2//92/%.

1/%

9 principala modalitate de reali!are a poe!iei este corespondena dintre cuvnt i elementul din natur ale crui caracteristici su"erea! toate simurile omului (au!0 v!0 miros etc.); 9 promovea!0 ca noutate pro!odic0 versul liber. :(.B 00,lumbK de ;eor"e Cacovia. PoeJia si"Eolist. 1e)iniie JCurent de mare presti"iu 8n literatura mondial0 constituit 8n 7rana dup 122%0 8n cadrul micrii decadenilor0 simbolismul a aprut ca o reacie 8mpotriva romantismului retoric0 a naturalismului po!itivist i plat i a ri"iditii statice parnasiene.G /"icionar de terminolo'ie literar 13'0) .imbolismul repre!int Jun moment de sinte! a unor idei romantice0 dar mai ales antiromantice anterioare sau0 mai bine !is0 de asimilare a acestora.G (-atei Clinescu) .imbolismul e curent literar european din ultimele decenii ale secolului al E&E9lea; 8n lite9 ratura romn0 se mani#est mai ales 8n primele dou decenii ale secolului al EE9lea0 prin creaia lui ;eor"e Cacovia0 &on -inulescu0 +imitrie 4n"liei i Nte#an ,etic. .imbolismul cultiv lirismul0 su"estia0 mu!icalitatea versurilor0 simbolul; promovea! uneori versul liber. Con)igurarea conceptului si"Eolist de poeJie +enumirea curentului a #ost propus de poetul Dean -oreas0 8n articolul mani#est Le s9m(olisme publicat 8n revista Le 1i'aro (12 septembrie 122%). &n acelai an0 Dean -oreas scotea0 8mpreun cu ;ustave Xa5n0 revista Le s9m-bolisme iar .tep5ane -allarme constituia "ruparea autointitulat simbolist. Intre 122%91223 apare revista Le "ecadent /"ecadentul0 avndu9i printre colaboratori pe : 1erlaine0 D. La#or"ue0 $. Corbiere0 -. 6ollinat. Cu o doctrin apropiat de estetica simbolist0 pre#erinele decadenilor se 8ndreapt spre Jlumea citadin peri#ericG0 ceea ce a determinat ca0 treptat0 micarea decadent s se inte"re!e simbolismului. :lemente ale doctrinei simboliste se re"sesc0 8nc din 12/'0 8n sonetul Corespondene de C5. Caudelaire i 8n 4rta poetic a lui : 1erlaine0 poe!ie scris 8ntre 12'1912' . &n 12'30 4. 6imbaud propunea0 prin poe!ia Fn anotimp +n )nfern o metod poetic 8ndr!nea0 ba!at pe o Jalc5imie a verbuluiG. +intre toate0 poetica lui -allarme a e(ercitat o in#luen covritoare asupra simbolitilor0 instituind un aa9!is J-it al poe!ieiG0 al crei suprem ideal este s su"ere!e. In literatura romn0 simbolismul va 8ncepe prin articolele +espre lo'ica poe,iei (1220) i ,oe!ia viitorului (1232)0 publicate de 4l. -acedonsPi 8n revista Literatorul. Principiile conceptului si"Eolist de poeJie La ba!a conceptului simbolist de poe!ie stau urmtoarele principii #undamentaleB 9 poe,ia pur - simbolul - su'estia - corespondeneleA - mu,ica - libertile pro,odice. PoeJia pur este 8neleas ca o e(presie a ine#abilului0 situndu9se mai presus de idei0 de ima"ini sau de sentimente. .u"estia este promovat ca limba> propriu al poe!iei. Principiul "uJical este esenialB J-u!ica 8nainte de toate.G (,aul 1erlaine0 4rta poetic0 -u!icalitatea trebuie s #ie0 8n poetica simbolist0 8n special de natur interioar. *ersul liEer este una dintre inovaiile importante0 elibernd poe!ia de constrn"erile pro!odiei tradiionale. 2i"Eolul devine Jcondiia esenial a arteiG0 mi>loc de a a>un"e la J#ora de su"estie a lucrurilorG. Principiul corespondenelor dintre eul poetului (universul mic) i lume (universul mare)0 precum i dintre sen!aii0 emoii0 ima"ini (principiul sineste!iei0 al Jaudiiei colorateG) conduce0 8n vi!iunea simbolitilor0 la un nou mod de structurare a poeticului. 2i"Eolis"ul ro"#nesc

1/'

Preli"inarii. 4pariia simbolismului 8n literatura romn se lea"0 8n primul rnd0 de numele lui 4l. -acedonsPi i se a#irm0 pro"resiv0 cu o tot mai deplin contiin a #ormulei0 prin articolele publicate de Nt. ,etic (1230)0 $. 4r"5e!i0 8n Linia dreapt (130 )0 i de )v. +ensusianu0 ca animator al revistei 4ieaa nou (130/9132/). .imbolismul romnesc precede0 sub raport estetico9ideo9lo"ic0 creaia poetic propriu9!is. 3epreJentani. +espre e(istena unui curent simbolist 8n literatura romn poate #i vorba abia dup 13000 cnd va #i promovat treptat prin creaia poeilor Nt. ,etic0 +. 4n"5cl0 &. -inulescu0 ;. Cacovia0 4l. .tamatiad0 *. +avidescu0 -. Cruceanu0 +. &acobescu .a. ,erioada cuprins 8ntre 130/ i 131% este apreciat ca apo"eul micrii simboliste romneti0 la con#i"urarea structurii i climatului acesteia contribuind 8n mare msur i o serie de publicaii propriu9!is simbolisteB 9 ;evista celorlali (1302)0 - )nsula (1312)0 - )n 'rdina !esperidelor (1312)0 - 1arul (1312)0 - 4ersuri i pro, (13119131 )0 - 1lacra (1312) etc. +up primul r!boi mondial0 micarea simbolist va 8nceta de a se mai mani#esta cu atta pre"nan. 2&MK5L&2M. Curentul apare 8n 7rana 8n ultimele dou decenii ale secolului al E&E9lea0 cu prelun"iri i 8n prima decad a secolului urmtor0 cu o rapid e(tensiune european0 #iind o reacie estetic la adresa parnasianis"ului. +enumirea este propus de Dean -oreas0 8ntr9un mani#est publicat 8n JLe 7i"aroG0 la 12 septembrie 122%0 derivat de la si"Eol; 8neles0 8n plan literar0 drept un cuvnt0 o sinta"m sau un procedeu e(presiv care su"erea! stri de spirit i repre!entri ce stau la ba!a ima"inii artistice. Cercului simbolist de la ,aris 8i aparineau 1illiers de LU&sle 4dam (123291223)0 admirator al lui <e"el i al poe!iilor lui :. 4. ,oe0 $ristan Corbiere (12 /9122/)0 remarcat prin volumul J&ubirile "albeneG0 &ssidor +ucasse (12 %912'0)0 cunoscut prin JCntecele lui -aldororG. In J$ratatul despre 1erbG (122%)0 cu o introducere de -allarme0 6ene ;5il stabilete o coresponden 8ntre sonoritatea versurilor i sentimente. MuJicalitatea; sensiEilitatea; substituia asonantei cu ri"a sonor; utili!area claroEscurului 8n locul culorilor tari i a indecisului 8n locul sen!aiei sunt cteva din trsturile curentului0 propuse de ,aul 1erlaine 8n J4rta poeticG (12'1912'3). :stetica simbolismului este una a va"ului; teFnica sinesteJiei 9 suprapunerea a dou sau mai multor sen!aii 9 este propa"at de Caudelaire 8n JCorespondeneGB J.unt proaspete par#umuri ca trupuri de copii0= +ulci ca un ton de #laut0 ver!i ca nite cmpiiG. ,oe!ia simbolist este i o reacie 8mpotriva unei realiti bur"5e!e de"radate0 ba!at doar pe dominaia banului0 o stare de ru0 comparabil cu romanticul "al du siecle; #r s aib 8ns contin"ene cu micrile sociale ale epocii. 4bstras din realitatea imediat0 simbolismul proclam un principiu creator 8nalt0 ba!at pe mu!ic i simbolB J+e la musiTue avnt toute c5oseG0 proclam 1erlaine. .imbolitii #rance!i sunt0 de alt#el=in#luenai de mu!ica lui Wa"ner0 dovad #iind crearea unei publicaii literare inspirate de creaia acestuia0 JLa 6evue ^a"nerienneG. Eu)onia; eliberarea de. stilurile metrice #i(e0 dobndirea unei structuri interne de o ar"onie per)ect sunt caracteristici ale curentului simbolist. Ca modalitate de comunicare este 8ntrebuinat stilul aluJi!; lucrurile desprin!ndu9se misterioase dintr9o pdure de simboluri0 dup cum arat Caudelaire 8n JCorrespondancesGB JLa *ature est un temple ou de vivants piliers= Laissent par#ois sortir de con#uses paroles;= LU<pmme Q passe a travers des #orets de sQmboles= `ui lUobservent avec des re"ards #amiliersG. ;ustave Xa5n este apolo"etul versului liber0 al Jritmului interiorG. C simbolismul repre!int o revoluie 8n poe!ie este remarcat de ;ustave Xa5nB JInsemntatea noii te5nici poetice st 8n a permite #iecrui poet de a concepe 8n el versul sau stro#a ori"inal i de a transcrie ritmul su propriu i individual 8n loc de a se supune unui tipar "ata con#ecionat.G 6epre!entanii curentului sunt numeroi 8n literatura universalB ,aul 1erlaine0 .tep5ane -allarme0 Dules La#or"ue0 6ene ;5il0 Dean -oreas0 7rancis Dammes 8n poe!ia #rance!0 :mile

1/2

1er5aeren0 cu JLes villes tentaculairesG0 ;eor"es 6odenbac50 -aurice -aeterlinP 8n Cel"ia0 Nte#an ;eor"e0 <u"o von <o#mannsta5l0 6ainer -aria 6ilPe 8n poe!ia "erman0 William Cutler Zeats0 N^inburne0 <opPins 8n 4n"lia0 4ntonio i -anuel -ac5ado la spanioli0 Constantin Calmont0 4le(andr CloP0 1aleri Criusov 8n 6usia i 4dQ :ndre 8n poe!ia un"ar. La romni0 teoretician i promotor timpuriu al simbolismului este 4le(andru -acedonsPi0 8n articolul J,oe!ia viitoruluiG (1232). +ar0 dei are muli repre!entani 8n literatura romn0 8ncepnd cu mentorul de la JLiteratorulG i cuprin!nd o 8ntrea" pleiad de poei 8n primele dou decenii ale secolului dou!eci0 8ntre care ;eor"e Cacovia0 &on -inulescu0 +imitrie 4n"5el0 Nte#an ,etic0 &uliu Ce!ar .vescu0 4l. $. .tamatiad0 *. +avidescu0 simbolismul este receptat cu di#icultate pn tr!iu de critica literar romneasc. Constantin +obro"eanu9;5erea atac de mai multe ori curentul 8n articolele saleB J+ecepionismul 8n literatura romnG (122')0 JCau!a pesimismului 8n literatur i artG (1230)0 con#undndu91 cu decadentis"ul i instru"entalis"ul. La #el0 *. &or"a0 la J.mntorulG0 critic acerb curentul0 a#irmnd c Caudelaire este Jun poet al decderiiG0 iar ,oe Jpoet al celor mai nebune 8nc5ipuiriG. In esena sa0 curentul nu este "enerat0 aa cum se insinuea!0 de di#erenele de ordin social0 ci este o modalitate de 8nnoire a lumii0 elibernd spiritul de ctuele raionaliste i lipsite de ima"inaie ale mercantilismului bur"5e!. ,oeii simboliti sunt plictisii de ora0 de lumea 8n care triesc0 su#er de spleen; melancolie "enerat de atmos#era tern a micilor tr"uri provinciale. 4van"ardismul nu avea cum s plac bur"5e!ului cu tabieturi0 preocupat numai de conservarea propriului statu Suo. 4st#el de aprecieri se prelun"esc pn 8n a doua >umtate a secolului dou!eci0 la critici literari de notorietate0 Hoe +umitrescu9Cuulen"a i ;. C. *icolescu0 care 8l cali#ic drept antirealis"; dei )v. .. Cro5mlniceanu #cuse o revi!ie bun a e(a"errilor produse de9a lun"ul veacului asupra curentului (Lidia Cote0 J.imbolismul romnescG0 13%%0 p. 31). .imbolismul este promovat0 cu toate acestea0 de reviste ca JLiteratorulG lui -acedonsPi0 J1ieaa nouG (130/9132/)0 condus de )vid +ensusianu0 J1iaa literarG0 unde scrie :lena 7ara"o. 6ealitatea unei lumi mesc5ine0 bur"5e!e0 este inacceptabil0 -acedonsPi scriind cu ve5emenB J-9am nscut 8n nite vremuri cnd tmpit bur"5e!ime0= +in te>"5ea #cnd tribun0 le"iune de cocari0= ,une9o talp noroioas pe popor i boierime0= Hile cnd se9mparte ara 8n cli i 8n victime= Ni cnd stea"ul libertii e purtat de crciumarG. La #el ca 8n JDadis et *a"uereG al lui 1erlaine (JDe suis lU:mpire la #in de la decadenceG)0 oraul se autoani5ilea! prin decaden; e un ora cumplit de Jne"ustori0= La tine st poetul ca9n .odomaG (cum spune Carbu *emeanu)0 aa cum -allarme su"erea! ani5ilarea umanului 8n lumea in#amului burt9verde0 incompatibil cu idealismul Pantian sau sc5open5auerian. +intre temele simbolismului0 dominant este evadarea dintr9un univers su#ocant0 8nc5is0 ctre !one 8nc imaculate0 la captul planetei0 8n !ri 8ndeprtateB J.pre i!olarea mrilor #u"are0= .pre mreia mrilor polareG (+. &acobescu0 J-arul i!olailorG). ,entru &uliu C. .vescu0 mreia naturii se a#l 8n sin"urtile polareB JLa ,olul *ord0 la ,olul .ud0 sub stele venic adormite0= 8n lun" i9n lat0 8n sus i9n >os0 se9ntind cmpii nemr"inite.G (JLa polul nordG). Cacovia se autoclaustrea!B J-ai bine sin"uratec i uitat0= ,ierdut s te retra"i nepstor0= 8n ara asta plin de 5umor0= -ai bine sin"uratec i uitat.G (JCu voi...G). Hrile se desc5id primitoare i lumea vec5e0 plictisitoare i monoton este prsit simbolic0 #r re"reteB J8ntindei pn!ele0 biei...= Fn vnt subire se ridic0= 4lbastra mare se despicG. (4l. -acedonsPi0 J,lecareG). ,entru -inulescu0 ia5turi negre; roii; alEe sunt pre"tite pentru a prsi lumea lipsit de idealuri0 "olit de sens0 absurd0 plutind ca nite #antomatice corbii ^a"neriene. ,oe!ia simbolist accentuea! lirismul0 mai ales prin re"resie 8n timp0 prin i!olare i nevro!e. Locul de re#u"iu al lui &on ,illat este Jcasa amintirii0 cu obloane i i!vorG0 unde Jpian>eni !brelir i poart i !vorG. 4bandonarea realului se traduce deseori prin uitare; ne!roJ sau stri maladive acute; oamenii sunt mai toi bolnavi ia &on -inulescuB JCe primvar trist i ce spital tcut]...= Colnavii albi0 ca albul pereilor0= ,rivesc= *eUncre!tori spre soareG. (J,astel bolnavG). .u#letul trece rul &n#ernului0 se simte prins 8n invi!ibile "5eareB J.unt mo5ortul su#let ce n9a #ost0= La9ntoarcere muiat 8n rul Let5eG. JLes *evrosesG0 ale lui 6ollinat0 se impun ca alternativ0 reversul acestei stri #iind disperarea0 nebunia. Cetatea; oraul desuet0

1/3

provincial sunt toposuri ale unei maladiviti continue0 cu oameni pali!i0 JamelioraiG0 cum spune *iet!sc5e0 de prea mult Jcivili!aieGB JCetate0 9 a!ilul #ti!iei 9= *mei de la pol te cuprind...= Cetate0 a!i moare poetul= 8n braele tale tuind...G (Cacovia). Natura este re#u"iul pre#erat din lumea ce a"oni!ea! 8ncet 8n miasmele proprii0 populat cu.Joameni pali!i de visul nevisatGB J4vntul simirilor mele= - duce9ntr9o s#er strin= +e ceaa lumetilor rele0= 8n care pe #runtea9mi se9nc5in= -ari ro!e bo"ate i "releG. (-acedonsPi). *atura simbolist nu este una solar0 8nalt0 aceasta rmnnd numai o aspiraie ne8mplinit. ,ercepia ei se reali!ea! di#u!0 iri!at0 tonurile predominante sunt culorile "ri0 roii0 violete0 portocalii. -omentul pre#erat al !ilei este a"urgul. Parcul e uneori o oa!0 un loc de i!olare de lume0 #acilitnd 8ntoarcerea spre antic5itatea clasici!antB JIn parcul presrat cu statui0= +e nim#e0= 7auni= Ni .ilvani0= +e9a lun"ul celor trei alei= +e plopi0= +e tei= Ni de castani0= ,e bncile vopsite9n verde= Ni pe nisipul "alben9ters0= -ulticolorele covoare de #run!e vetede s9aternG (JCntec al parculuiG0 &on -inulescu). ,eisa>ul sinistru0 bacovian0 este au"mentat de stri"tul corbilorB J$rec corbii 9 a50 RCorbiiS= ,oetului. $radem 9= Ni cur" pe9noptat= ,e9un tr"9n"5eatG0 ima"inea devenind teri#iant0 marcat cromatic de sn"e animal0 ca 8n J-asacrul inocenilorG0 tablou al lui Crue"el. In acest peisa>0 ploaia revine ca un re#ren obsesiv0 ca un diluviu universal0 puri#icatorB JCe melancolie]= ,lou0 plou0 plou...G. 8n JLacustrG0 poetul alunec 8ntr9un anistoris" salvator0 care poate 8nsemna un nou 8nceput al lumii. .imbolismul rmne0 prin aria de mani#estare i prin pro#un!imea vi!iunii artistice0 o micare literar de mare rsunet0 cu repre!entani de seam i creaii de cert modernitate. 1 ' /.. E<presionis"ul Curent literar i artistic ce apare 8n ;ermania0 8ntre anii 13119132/; denumirea lui provine din #rance!ul e-pressionisme i "ermanul &-pressionismus. .e deosebete 8n mod #undamental de naturalis" i i"presionis". .piritul creator nu mai rmne pasiv0 nu mai este supus obiectului0 ci se re#lect 8n e(terior0 venind s dea e(presie 8ntre"ului. :(presionismul se mani#est cu 8ntre"ul su corte"iu de #enomene0 prin tririle 5alucinatorii0 repre!entrile #antaste0 de#ormate ale lumii0 contiina #inal0 apocaliptic0 "enerate de cri!a societii timpului. Lumea0 consider creatorii e(presioniti0 a a>uns la un capt0 e perioada declinului civili!aiei industriale0 incapabil de a mai produce ceva nou0 de a renate0 precum pasrea ,5oeni(0 din propria9i cenu. &n consecin0 cum nimic nu se sc5imb0 se pune punctul #inal0 se apropie s#ritul0 dup cum su"erea! titlul unui volum de poe!ii a lui Xurt ,int5us0 J-ensc55eitsdmmerun"G. :(presionismul e(prim stri"tul #iinei0 der 2cFrei; 8n#iorat de iminena catastro#ei universale0 de impasul contiinei meta#i!ice. Worrin"er propune pentru prima dat termenul de e<presionis" 8n revista J+er .turmG (J7urtunaG)= prin articolul su0 JHur :nt^icPlun"s"esc5ic5te der modernen -alereiG0 #iind le"at de ceea ce descoper -unc5 i 1an ;o"5 8n tablourile lor0 de unde se inspir i ideile "rupului 1er Elaue 3eiter. ,ictorii e(presioniti e(pun tablouri 8n care tonul predominant este ne"rul0 cu persona>e slabe0 de#ormate0 "roteti0 #iine ale s#ritului de lume. ,oeii "ermani ;ott#ried Cenn0 ;eor" $raPl0 ;eor" <eQm0 $5eodor +aubler0 ,aul Hec5 sunt nume sonore ale poe!iei e(presioniste0 iar drama se remarc prin 6ein5ard .or"e0 :rnest Carlac50 ;eor" Xaiser0 Certold Crec5t0 avndu9i drept precursori pe .trindber" i WedePind. Cla"a este e(presionist 8n J,oemele luminiiG (1313)0 JIn marea trecereG (1323)0 8n piesele de teatru JHamol(eG (1321)0 J$ulburarea apelorG (1323)0 cu ecouri 8n mai toate creaiile de mai tr!iu. +e multe ori0 el evoc ima"inea unei lumi a#late 8n pra"ul de!astrului0 "enerat de lipsa de putere a noilor demoni ai civili!aiei0 simple arte#acte ce nu sc5imb 8n bine esena condiiei umaneB JFmbl mainile subpmnteti. 8n nev!ut peste turnuri= intercontinentale !vonuri electrice.= +e pe case antenele pipie spaii= cu alte "raiuri i alte veti.G (J1eacG). .emnele s#ritului sunt prevestite de cocoi apocaliptici ce Jtot stri"= tot stri" din sate romneti.= 7ntnile nopii= desc5id oc5ii i9ascult= 8ntunecatele veti.G (J,eisa> transcendentG).
1 '

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 1'9 13.

1%0

In J&oan se s#ie 8n pustieG0 este pre!ent te"a cunoaterii luci)erice; :lo5im0 e(ilantul 8n"erilor pe pmnt0 #iind stri"at cu disperare. 8n J-eterul -anoleG (132')0 tema morii sacri#iciale0 dttoare de durabilitate0 se con>u" cu cea a concepiei bo"omilice0 dup care +umne!eu i +iavolul i9au dat mna pe ascuns0 au #cut un pact de a "uverna lumea0 ca dou pri ale unui ntreg mai vast0 multipolar. J-eterulG lui 4drian -aniu conine con#lictul dintre -anole i #orele naturii0 mniate c trebuie s91 slu>easc0 lund o #orm0 iar 8n JLupii de aramG domnia0 re"ina +aciei0 8ndeamn #emeile s se re#u"ie!e 8n munte0 s se uneasc cu piatra pentru a !drobi le"iunile romane0 propulsate doar de oarba #or mecanic. 4ron Cotru este copleit de spiritul mesianic0 care 8l 8ndeamn s se re#u"ie!e 8n natur0 8n mi>locul codrului0 iar 8n J&onG poporul constituie un re!ervor de ener"ie vie. :(presionismul e un "las de disperare al omului 8mpotriva unei civili!aii acaparatoare0 demonice0 su#ocant prin mecanicitatea ei0 prin lipsa de adaptare la coordonatele #iinei umane0 rmas la un nivel in#erior de evoluie. 4propiat de e(presionism este i constructi!is"ul; le"at de pictura dina"ic; promotor #iind 1ladimir $atline i avndu9i ca e(poneni pe -alevitc5 8n :st i0 8n )ccident0 "ruparea 1e 2tiHl (cea mai repre!entativ oper ar5itectonic este casa doamnei .c5roeder9.c5raeder0 a "ruprii 1e 2tiHl:. 4lte curente0 8n ar5itectur i pictur0 sunt internaionalis"ul; promovat de Le Corbusier (pictor0 teoretician0 urbanist #rance! de ori"ine elveian0 cunoscut pentru J)raul radiosG0 JLe -odulorG i opiniile sale din JLU:sprit nouveauG0 autor al vilei .avoQe la ,oissQ)0 ;ropius0 -ies van der 6o5e. &nternaionalismul este le"at de cuEis"; repre!entat de ,icasso (J+omnioarele din 4vi"nonG0 J;uernicaG) i .alvador +ali (J,ersistena memorieiG). Fn alt curent0 cel or"anic0 8n ar5itectur este le"at de numele lui LloQd Wri"5t0 #aimos proiectant american0 autorul renumitelor J,rairie <ousesG0 JCasa de pe CascadG (7allin" Water)0 J;u""en5eim -useumG. 1 2 Fnul dintre cele mai importante curente literare de la simbolism 8ncoace0 cu o pro#und in#luen asupra 8ntre"ii evoluii a poe!iei i dramatur"iei veacului al EE9lea. $ermenul de Je(presionismG a #ost utili!at pentru prima oar de W Worrin"er0 8ntr9un eseu publicat 8n revista +er %turm ^1urtuna0 din 1311. Curent literar aprut mai 8nti 8n ;ermania0 la 8nceputul secolului al EE9lea0 de unde s9a rspndit i 8n alte ri0 e-presionismul este asociat cu o anume "eneraie Jde sacri#iciuG0 premer"toare primului r!boi mondial0 marcat de presimirea iminentei catastro#e. Copleit de neliniti i de emoii0 poe!ia e(presionist devine un stri"t de de!nde>de i de revolt. J&n dram0 8n roman0 eroii sunt tot mai mult simple idei 8n!estrate cu voin0 idei ce mic din adncimi nebnuite su#letul omenescG0 8n timp ce J8n poe!ie se cnt marile porniri ale spiritului vi!ionarG (Lucian Cla"a). J,rimatul emoiei0 al nelinitii a#ectea! nu numai natura subiectului0 ci i #ormaB el constituie (...) caracteristica de ba! a e(presionismului.G (+an ;ri"orescu). 6epre!entaniB 9 literatura universalB ;ott#ried Cenn0 ;eor" $raPl0 7ran! Wer#el0 4u"ust .trindber"0 Cert5olt Crec5t; 9 literatura romnB Lucian Cla"a0 *ec5i#or Crainic0 1. 1oiculescu0 4drian -aniu //. Parnasianis"ul Parnasianis"ul este curentul literar aprut ca reacie impotriva romantismului (8n 7ranta O 12/0) i promovea! o construcie savant impersonal0 obiectiva a ideilor literare0 prin ima"ism ra#inat i #orm superioar0 8n care poetul nu9i implic sentimentele0 tririle0 o poe!ie pietenal0 rece. *outatea const 8n sonoritile surprin!toare ale cuvintelor0 bo"aia i ineditul rimelor. :(.B &on Carbu O etapa parnasian. Ncoal literar de ori"ine #rance! care cultiv poe!ia de e(presie impersonal0 obiectiv0 caracteri!ndu9se prin cultul #ormei i printr9un estetism e(a"erat. 7iind contemporan att cu romantismul0 a#lat 8n ultima sa perioad0 ct i cu naterea simbolismului0 muli parnasieni vor pre!enta elemente aparinnd acestor curenteB romantice ($5. ;autier) i simboliste (.ullQ
1 2

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 3'9 32.

1%1

,roud5omme i C5arles Caudelaire). &n literatura romn0 parnasienii vor #i simbolitii primei "eneraiiB &uliu Ce!ar .vescu0 4le(. ,etro## i N#. ,etic. Cu unele poe!ii din volumele &-celsior i 7lori sacre i mai ales din rondeluri0 4l. -acedonsPi va repre!enta cea mai puternic e(presie a parnasianismului romnesc. P$3N$2&$N&2M. $ermenul este derivat din parnasian #r. parnassien aprut mai 8nti 8n literatura #rance! sub numele de JLe ,arnasseG. ,arnasianismul este o reacie la subiectivismul romantic. ,unctul de plecare pentru acest curent este volumul J:mau( et cameesG0 al lui $5eop5ile ;autier0 i primii repre!entani sunt $5eodore de Canville i Leconte de Lisle0 care editea! o cule"ere de poe!ii intitulat JLe ,arnasse contemporainG (12%%912%')0 la ea colabornd i ali scriitori0 Dose -aria de <eredia0 Catulle -endes0 .ullQ ,rud5omme0 7rancois Coppee. ,entru poeii parnasieni0 de#initorii sunt atitudinea i"personal; descrierea senJorial a lucrurilor i a #enomenelor0 cultul )or"ei. :(cluderea oricrei idei sociale sau a oricrui sentiment este esenial. $5eop5ile ;autier a#irmaB J*u cere poe!iei sentimentalism. Cuvinte strlucitoare0 cuvinte luminoase0 cu un ritm i o mu!ic 9 iat poe!ia]G ,oeii parnasieni au o anume 8nclinaie ctre pitoresc; predilecia pentru tr#"uri e<otice; pentru te"ple i r"uri ndeprtate. 1ersul parnasian se distin"e prin ri"uro!itate0 prin ci!elare0 iar 8n cmpul liricii intr mitolo"iile antice0 o natur e(otic i pietrele preioase. ,arnasienii cultiv sonetul i rondelul. 8n literatura romn se #ace cu "reu o distincie 8ntre simbolism i parnasianism. 4le(andru -acedonsPi0 care este receptat0 la 8nceput0 ca un teoretician al simbolismului0 8i va 8nc5eia cariera poetic sub semnul parnasianismului. &on ,illat 8i scrie primele volume de poe!ii 8n stil parnasian0 iar &on Carbu implic 8n ermetismul versurilor i o not parnasian. *. +avidescu public o J4ntolo"ie a poe!iei parnasieneG0 dar poeii selectai sunt mai mult simbolitiB Nte#an ,etic0 &uliu Ce!ar .vescu0 -ircea +emetriad. ,arnasianismul cultiv ima"inea templelor0 a construciilor ar5itectonice 8nlate spre cer0 spre trmuri pline de soare0 #olosind e(ta!ul ca mi>loc de alunecare 8n trmul visului0 prin par#umul Jro!elorG0 elemente ale perisabilitii. 1ersul este de!brcat de orice emoie0 iar metrica este bine studiat0 rotund0 mu!ical. 1 3 /-. Poporanis"ul Poporanis"ul este un curent literar aprut 8n 6omania la s#ritul secolului al E&E9lea i 8nceputul secolului al EE9lea0 ale crui idei susineau inspirarea operelor literare din viaa poporului0 avnd ca scop de!voltarea i pro"resul e(istenei rneti0 att din punct de vedere material ct i cultural. 6evista care promovea! poporanismul este V1iaa 6omneascK (1 martie 130% O &ai)0 sub conducerea lui ;arabet &brileanu0 care cerea scriitorilor simpatie pentru clasa rneasc. :(.B creaia liric a lui )ctavian ;o"a. P5P53$N&2M. $ermenul provine de la cuvntul poporanG este numit narodnicis" 8n 6usia0 repre!entat de o mulime de scriitori0 HaicenPo0 Lavrov0 -i5ailovsPi0 XorolenPo0 FspensPi. In 6omnia0 micarea 8ncepe cu articolele lui C. .tere0 8n J:venimentulG0 J.ocialitii i micarea naionalG. Ca ideolo"ie0 milita pentru combaterea marasmului 8n care triau masele rneti0 prin 8nlturarea inculturii0 rol ce trebuie atribuit intelectualilor. ;arabet &brileanu propune denumirea de poporanis" 8n revista J1iaa romneascG0 aprut 8n 130% i continundu9i activitatea pn 8n 131%0 apoi 8n serii 8ntre 1320913 00 13 913 %0 iar dup aceea0 cu alte orientri0 din 13 2 pn a!i. +intre ideile curentului menionm necesitatea re)lectrii !eridicului n art; e<altarea trecutului istoric i a rolului rni"ii; pro"o!area unei literaturi realiste; de"ocratice; lu"inarea rni"ii i si"patia )a de aceast categorie social; atitudinea realist(critic. ,oporanismul se opune0 prin structura lui0 smntorismului. ,entru &brileanu0 poporanistul trebuie s #ie capabil s rspndeasc n lu"ea cult si"patia pentru ran. .criitori cu tendine poporaniste sunt Dean Cart0 .piridon ,opescu0 ,aul Cu>or0 )ctavian ;o"a0 -i5aii .adoveanu0 ;ala ;alaction. 1/0
1 3

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 139 20. 1/0 <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X)-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200'0 p. /32.

1%2

/0. 2"ntoris"ul 2"ntoris"ul este un curent literar ce9i pro"ramul publicat 8n revista 00.mntorulK0 aprut la Cucureti 8ntre anii 1301 O 13100 condus iniial de 4le(andru 1la5u i ;eor"e Cobuc0 iar apoi de *icolae &or"a. &deile promovate de semntoriti e(primB paseismul (8ntoarcerea spre trecut)0 idilismul (8n#rumusearea #orat) a satului romnesc0 sentimentul de!rdcinrii de sat0 predilecia de scene violente0 cu persona>e dominate de instincte0 aadar un interes e(a"erat pentru viaa rnimii0 pentru creaia popular0 pentru trecutul "lorios al neamului. :(.B volumul 00Calade i idileK de ;eor"e Cobuc. 24M4N4T53&2M. 6evista 8n#iinat de 4l. 1la5u i ;eor"e Cobuc0 J.mntorulG (130191310)0 este i cea care d numele curentului. ,rincipalul teoretician este 8ns *. &or"a0 el prelund conducerea revistei 8ntre anii 13029130%0 propa"nd ideile sale i 8n J*eamul romnesc literarG. 4lte reviste cu aceeai orientare sunt JLucea#rulG0 JDunimea literarG0 J7t97rumosG. &deea principal a curentului vi!a lumea rneascB ea trebuia luminat0 adus la un nivel mai 8nalt de cultur0 necesar pentru pre"tirea re#ormelor sociale. :ra #cut critica instituiilor0 a oraului v!ut ca surs de rele0 opus spaiului rural0 care e(cela prin puritate. $endinele smntoriste se mani#est 8nc din secolul al ElE9lea0 8n revistele J1iaaG0 J1atraG0 J,ovestea vorbiiG. &dilis"ul; e<altarea nostalgic a trecutului; ro"antis"ul le"at de ae!rile rurale i Eucolis"ul sunt tot attea idei mani#estate 8n interiorul curentului. Nt. ). losi#0 )ctavian ;o"a0 :mil ;rleanu0 -i5ail .adoveanu (8n prima #a! a creaiei sale) sunt repre!entani ai curentului. Caracteristici ale smntorismului suntB 1. 8ntoarcerea spre trecutul ideali!at0 lucru observat0 de pild0 8n J*ucul lui )dobacG0 de :mil ;rleanu. 2. &dilismul0 ima"inea pitoreasc0 predilecia pentru peisa>e bucolice0 linitite (JCiobnaulG din ciclul J&coane din CarpaiG0 de Nt. ). &osi#). 3. .entimentul de!rdcinrii de sat0 8n JCopil srmanG0 de Nt. ). &osi#0 i J*epotrivireG0 de )ctavian ;o"a. . ,redilecia pentru scene tari i pentru vitalism. 1/1 /=. $!angardis"ul Gruprile a!angardiste; re!ultate ale unei civili!aii te5niciste e(acerbate0 alienante pentru #iina uman0 apar la 8nceputul secolului al EE9lea0 #iind derivate unele din celelalte. 4st#el0 e<presionis"ul #ructi#ic e(perienele simboliste0 accentund tririle subcontiente0 ca re#le( al unei lumi intrate 8ntr9un declin ireversibil. Curentul apare 8n ;ermania0 8n perioada anilor 13119132/0 deosebindu9se #undamental0 prin #orma de mani#estare0 de naturalis" i de i"presionis". .piritul creator nu mai rmne pasiv0 nu mai este supus obiectului0 ci se repercutea! 8n e(terior0 venind s dea e(presie 8ntre"ului. :(presionismul se mani#est cu 8ntre"ul su corte"iu de #enomene0 tririle Falucinatorii; repreJentrile )antaste; de#ormate ale lumii0 contiina #inal0 apocaliptic0 toate "enerate de cri!a societii contemporane. In vi!iunea poeilor e(presioniti0 lumea a a>uns la un s#rit0 8ntr9o perioad de declin a civili!aiei industriale0 incapabil de a mai renate0 ca pasrea ,5oeni(0 din propria9i cenu. &n consecin0 cum nimic nu se sc5imb0 se pune un punct #inal civili!aiei0 8ntr9un s#rit previ!ibil0 dup cum su"erea! titlul unui volum de poe!ii a lui Xurt ,int5us0 J-ensc55eitsdammerun"G. :(presionismul 8i e(prim stri"tul s#ietor al #iinei0 der .c5rei0 speriat de iminena catastro#ei universale0 "enerat de impasul contiinei meta#i!ice. ,ictorii e(presioniti e(pun tablouri 8n care tonurile predominante sunt de ne"ru0 cu persona>e slabe0 de#ormate0 "roteti0 e(emplare pentru s#ritul de ciclu universal. ;ott#ried Cenn0 ;eor" $raPl0 ;eor" <eQm0 $5eodor +ubler0 ,aul Hec5 sunt nume sonore ale poe!iei e(presioniste "ermane0 iar drama se remarc prin 6ein5ard .or"e0 :rnest Carlac50 ;eor" Xaiser0 Certold Crec5t0 avnd ca precursori pe .trindber" i WedePind.1/2

1/1

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X)-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200'0 p. /32. 1/2 <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. /%9 /'.

1%3

$!angardis"ul. Gruprile a!angardiste; re!ultate ale unei civili!aii te5niciste e(acerbate0 alienante pentru #iina uman0 apar la 8nceputul secolului al EE9lea0 #iind derivate unele din celelalte. Cele mai cunoscute sunt dadaismul0 constructivismul0 suprarealismul. 1/3 1adais"ul; promovat de $ristan $!ara0 8n 131/0 la Hiiric50 e un curent ce 8i ia numele prin desc5iderea la 8ntmplare a unui dicionar de limb #rance! 8n dreptul cuvntului dada; care 8nseamn JcluG. )perele dadaiste sunt aleatoare0 contestnd arta pree(istent0 tablourile acestui curent reali!ndu9se prin aruncarea tuei de pasteluri la 8ntmplare pe plan. +adaismul cultiv antiliteratur; anti"uJica; antipictura; ca o reacie de protest 8mpotriva unei lumi bur"5e!e ce nu poate opri barbaria i crima. -icarea se autodi!olv 8n 1321. 1/ Constructi!is"ul cuprinde e(periene estetice comune0 8n mare msur0 cu ale e(presionismului. ) "rupare e<presionist i constructi!ist 8n acelai timp este cea de la revista JContimporanulG0 condus de &on 1inea0 aprut 8n anul 1322 i continund pn 8n 1332. 4semntoare cu ea sunt revistele J'/ <.,.G (132 )0 J,unctG (132 9132/)0 J&nte"ralG (132/9 1322). ,ortretele e(presioniste sunt "roteti0 des#i"urate. 8n JLuntre i punteG0 de &on 1inea0 un om 8l pndete pe o"ul cu ser!ieta; 8n care sunt transportate #ondurile tre!oreriei0 8l lovete 8n cap i9i #ur banii0 pentru a se constata 8n #inal c totul #usese per#ectat0 cu diabolic prevedere0 de misteriosul tre!orier. La &on Clu"ru0 8n JCra5mi cel 8ncruntatG0 8n #aa ostailor din ,rimul 6!boi -ondial apare &isus <ristos0 8mpucat de ambele tabere0 neprimit de lumea nou0 cara"5ioas prin ea 8nsi; ima"inea carna"iului universal nu este suportat de spectatori0 militarii scondu9i 8n #inal oc5ii pentru a nu mai avea 8n #a aceast ima"ine teri#iant. 7eli( 4derca pre!int #emei cu va" miros de le"ume (J7emeia cu carnea albG) i persona>e descin!nd din alt lume 8n provincialul Cucureti0 predispus pentru e(periene amu!ante0 8nUJ4venturile domnului &onel Lcust9$ermidorG.1// />. 2uprarealis"ul $ermenul provine din #r. surrealismeA de#init ca Jautomatism psi5ic pur0 care9i propune s e(prime0 prin viu "rai0 prin scris sau prin orice alt mod0 #uncionalitatea "ndiriiG. $rirea superioar se reali!ea! la nivelul oniricului0 prin declanarea mecanismelor adnci ale incontientului. .e de!volt 8n perioada 13129132 0 printre tinerii poei numrndu9se 4ndre Creton0 ,aul :luard0 Louis 4ra"on0 ,5ilippe .oupault0 ;uillaume 4pollinaire. $ristan $!ara se nate 8n 123%0 la -oineti0 i moare 8n 13%3 la ,aris. Inc din liceu scoate J.imbolulUU0 8mpreun cu &on 1inea i -arcel &ancu. 6uptura 8ntre $ristan $!ara i suprarealiti are loc 8n 131%0 cnd este 8n#iinat dadais"ul; ai crui repre!entani se "rupea! 8n >urul revistei JLitteratureG i or"ani!ea! adevrate spectacoie9provocri. In 132 apare JLes c5amps ma"netiTuesG a lui Creton0 tot atunci #iind desc5is un proces realismului prin J-ani#este du surrealismeG. -ai tr!iu se lansea! i celelalte dou Jmani#esteG0 iar la micare ader artiti plastici ce vor deveni #aimoi0 .alvador +ali i -a( :rnst. .uprarealul se de#inete ca o modalitate de cunoatere superioar a lumii banale0 proces 8n care trecutul0 viitorul0 comunicabilul i incomunicabilul se lea" prin 8nsi in#rastructura lor0 devenind mai clare. Curentul promovea! nesupunerea total; re!olta aEsolut #a de #ormele estetice anterioare. In 6omnia0 promotorii avan"ardismului sunt $ristan $!ara0 -arcel &ancu0 Frmu!0 revistele repre!entative #iind JunuG0 J4l"eG0 J&nte"ralG. &larie 1oronca0 Constant $one"aru0 .tep5an 6oll sunt tot atia promotori ai acestei direcii ce su"era spar"erea tiparelor lumii obinuite0 recuperarea #orelor abisale0 delirul contient0 umorul ne"ru i obiectiv. ;5erasim Luca0 ;ellu *aum0 ,aul ,un0 1ir"il $eodorescu i +. $rost vor scrie 8n limba #rance! J:lo"e de -alombraGB JLe d8ner sur une table tournante0 lUassassinat sans blessure0 la cascade aimantee0 le mQstere de c5i#re on!e0 le lit barTue et lQs0 les dessous de
1/3

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. /13. 1/ <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. /13 1// <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. /139/1 .

1%

lUora"e0 les ora"es partout0 les parcs sans #rontieres0 les conversations suspendues.G (JCina pe o mas turnant0 asasinatul #r ran0 cascada ma"neti!at0 misterul ci#rei unspre!ece0 patul barc i crin0 dedesupturile #urtunii0 #urtunile peste tot0 parcurile #r #rontiere0 conversaiile suspendateG).1/% /I. Neo"odernis"ul .e instituie0 8n literatura romn de la >umtatea secolului al E9lea0 ca o micare de resuscitare a lirismului autentic0 ameninat0 din direcii diverse0 de ideolo"iile e(clusiviste i totalitare ale vremii. -icarea este iniiat de Cercul literar de la 2iEiu; aprut 8n condiiile istorice ale +ictatului de la 1iena i ale ane(rii 4rdealului de *ord la Fn"aria0 cnd viaa cultural i universitar a Clu>ului0 cel mai important centru cultural din $ransilvania0 se mut la .ibiu. 4ici0 o "rupare de tineri scriitori0 6adu .tanca0 Nte#an 4u"ustin +oina0 &. *e"oiescu0 *icolae Calot0 Cornel 6e"man0 &oanic5ie )lteanu0 :u"en $odoran0 :ta Coieriu0 6adu :nescu0 8n#iinea! un Cerc literar dup model >unimist0 care 8i propune coiitinuarea unei tradiii moderate 8n literatur0 evitnd deopotriv e(a"errile "ndiriste i smntoriste (JpunisteG)0 ct i pe cele avan"ardiste. ,rin articolul9pro"ram publicat 8n mai 13 3 8n !iarul J1iaaG0 J-ani#estul Cercului literar de la .ibiu. 4rdealul esteticG0 tinerii scriitori 8i mani#est aderena la ideile lovinesciene0 autonomia esteticului0 combaterea ideolo"iei curentelor tradiionaliste0 re#u!ul localismului cultural0 militnd pentru continuitatea valorilor 8n spaiul literar romnesc. J-ani#estulG militea!0 8n spiritul timpului0 pentru noi #ormule culturale i literare0 moderne0 sincrone cu spiritul european 8n continu de!voltare. 8n anul 13 30 era evident c smntorismul (numit aici JpunismG) este un curent literar cu totul anacronic0 8nc5is de#initiv 8ntre #ilele istoriei0 c5iar dac era preluat de #orme literare mai ra#inate i spirituali!ate0 precum "ndirismul lui *ic5i#or Crainic i al "ruprii sale. 4ntismntorismul se e(plic prin tendina de a iei dintr9o i!olare #a de cultura european0 acest curent #iind v!ut ca anacronic0 Jre"ionalG i #r viabilitate. La 8nceputul anului 13 /0 "ruparea 8n#iinea! J6evista Cercului literarG0 8n care 8i susine ideile pro"ramului estetic i public opere literare ilustrative. 8n numrul /0 6adu .tanca public eseul J6esurecia baladeiG0 care orientea! creaia literar a tinerilor scriitori ctre "enul baladesc0 cu reali!ri notabile0 publicate 8n numerele urmtoare ale revistei sau 8n volumele de mai tr!iu. )dat cu instalarea re"imului comunist0 activitatea "ruprii este inter!is (ultima edin a Cercului are loc 8n 13 3)0 scriitorii se risipesc prin ar0 unii dintre ei #iind condamnai la ani lun"i de detenie0 *icolae Calot0 &. *e"oiescu0 &. +. .rbu0 Nte#an 4u"ustin +oina. Cei care au re!istat in#ernului 8nc5isorilor comuniste vor reveni 8n lumea literar dup amnistia din 13% 0 publicnd opere literare i studii critice de valoare. Cercul literar de la .ibiu a asi"urat continuitatea valorilor literare i culturale romneti 8n perioada de cri! ce a urmat0 #cnd cone(iunea cu noua "eneraie de poei din anii U%00 trecnd peste pustiul ideolo"ic i estetic al mani#estrilor proletcultiste din Jobsedantul deceniuG 13/0913%0. ,oe!ia proletcultist0 literatura comunist 8n "enere0 cea an"a>at politic0 cu pro"ram ideolo"ic strict0 dominant 8ndeosebi 8n deceniul U/09U%00 Jobsedantul deceniuG al culturii i contiinei civice i estetice romneti0 dar cu prelun"iri pn la revoluia din 13230 repre!int o e(crescen monstruoas a istoriei pe trunc5iul vi"uros al valorilor literare0 culturale i tiini#ice romneti. &ntrodus prin directive de partid0 prin epurri de scriitori i de opere literare de mare valoare0 muli creatori #iind aruncai 8n 8nc5isorile comuniste0 susinut prin activiti i politruci !eloi0 muli dintre ei scriitori0 i prin pro"rame ideolo"ice 8ndeplinite cu scrupulo!itate0 poe!ia pus 8n slu>ba noii clase conductoare a 8ntrerupt evoluia #ireasc a literaturii romne0 abandonnd temele literare #undamentale0 e(perienele stilistice i de sensibilitate literar dobndite dup e#orturi 8ndelun"ate de sincroni!are cu literatura european.
1/%

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. /1 .

1%/

Criteriile politice de evaluare a(iolo"ic le 8nlocuiesc pe cele estetice0 bulversnd climatul literar romnesc i sc5imbnd radical relaiile dintre membrii comunitii literare. -ari scriitori0 ca Lucian Cla"a0 $udor 4r"5e!i0 Camil ,etrescu0 sunt pui la inde(0 lipsind din activitatea publicistic i literar un numr important de ani. -uli dintre ei iau calea e(ilului0 #enomen care se continu0 cuprin!nd nume tot mai multe0 pn la s#ritul re"imului comunist. 4lii0 nu puini0 se convertesc la noile criterii ideolo"ice0 #cnd concesii0 prin anumite opere ale lor0 noilor orientri literare sau punndu9se cu toat #ora i talentul 8n slu>ba promovrii cu abne"aie a noii culturi0 proletcultiste. .9a creat ast#el un imens spaiu de mani#estare a imposturii0 a lipsei de talent i de valoare0 domeniul literar #iind ocupat cu uurin de activiti culturali0 de nec5emai0 de persona>e lipsite total de contin"en cu valorile intelectuale0 cu literatura i cultura. Incepnd cu anii U%00 8n literatura romn apare o "eneraie nou de scriitori0 care 8ncearc0 timid i reticent la 8nceput0 cu tot mai mare 8ndr!neal i talent odat cu trecerea timpului0 s re8nnoade #irele rupte ale evoluiei poe!iei0 pro!ei0 criticii literare i eseisticii romneti0 s produc o resurecie a lirismului 8n poe!ie0 s redimensione!e realismul i autenticitatea 8n pro!0 s reabilite!e criteriile estetice 8n teoria i critica literar. :ste perioada 8n care se a#irm poeii *ic5ita .tnescu0 -arin .orescu0 4drian ,unescu0 4na Clandiana0 Ce!ar Calta"0 &leana -lncioiu0 -ircea +inescu0 pro!atorii -arin ,reda0 7nu *ea"u0 +umitru 6adu ,opescu0 *icolae Creban0 4u"ustin Cu!ura0 &on Lncrn>an0 criticii literari :u"en .imion0 *icolae -anolescu0 -arin -incu. Cu toate acestea0 8n toi anii re"imului comunist libertatea de creaie a #ost ri"uros controlat0 cu brutalitate la 8nceput0 cu mai mult discreie dup 13'0. .criitorii autentici au "sit mereu metode de a9i asi"ura un teritoriu propriu de creaie0 de a #ace ct mai puine concesii estetice i ideolo"ice timpului 8n care au scris. 1/'

Caracteristici Curente culturale L literare


9 8ncrederea 8n libertatea0 demnitatea i per#ectibilitatea #iinei umane; 9 8ncrederea 8n raiune; 9 omul universal (multulateral); 9 armonia dintre om i natur; 9 admiraia #a de antic5itate.

3epreJentai

,"anis"ul 93enaterea:

&lu"inis"ul

9 promovea! raionalismul; 9 caracter laic0 anticlerical; 9 combaterea #anatismului i a do"melor; 9 ideea emanciprii poporului prin cultur; 9 rspndirea culturii 8n popor. 9 curent raionalist; 9 interesul acordat naturii umane (caracterelor);

97. ,etrarca 9 ;. Coccaccio 9 L. 4riosto 9 7. 6abelais 9 ,. 6onsrad 9 $. $asso 9 $5. -orus 9 :rasmus din 6otterdam 9 W. .5aPespeare 9 +. Cantemir 9 D. .^it 9 -ontesTuieu 9 1oltaire 9 +. +iderot 9 D.D. 6ousseau 9 ;. :. Lessin" 9 .. -icu 9 ;5. Nincai 9 ,. -aior 9 &. Cudai9+eleanu 9 +inicu ;olescu

1/'

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. /12.

1%%

Clasicis"ul

9 ordine0 armonie0 ec5ilibru i ri"oare; 9 puritatea "enurilor; 9 sobrietatea stilului; 9 re"ula celor trei uniti (de timp0 loc i de aciune); 9 certitudine0 ec5ilbru0 8ncredere 8n le"i i precepte; 9 respect pentru norm i pentru #rumoasa scriere; 9 ordine 8n simetrie i cultivarea e(presiei; 9 persona>e O eroi0 caractere umane cu o trstur dominant.

9 *. Coileau 9 ,. Corneille 9 D. 6acine 9 -oliere 9 La CruQere 9 La 7ontaine 9 C. *e"ru!!i 9 ;r. 4le(andrescu


9 *ovalis 9 D.L. $iecP 9 :.$.4 <o##mann 9 ;.;. CQron 9 ,.C. .c5ellQ 9 4. Lamartine 9 4. de 1i"nQ 9 1. <u"o 9 ;. Leopardi 9 4. ,uPin 9 -. Lermontov 9 :.4. ,oe 9 .. ,eto#i 9 4. -icPie^ic! 9 C. *e"ru!!i 9 ;r. 4le(andrescu 9 -. :minescu 9 .t5endal 9 <. Cal!ac 9 C5. +icPens 9 *. ;o"ol 9 ;. 7laubert 9 L. $olstoi 9 <. &bsen 9 &.L. Cara"iale 9 &. .lavici 9 L. 6ebreanu 9 ;. Clinescu

3o"antis"ul

9 cultivarea sensibilitii i a #anet!iei creatoare; 9 comple(itatea personalitii umane; 9 eva!iunea 8n trecut0 istorie i vis; 9 contemplarea naturii; culoare local; 9 interes pentru #olclor; 9 persona>e din toate mediile sociale; 9 eroi e(cepionali 8n 8mpre>urru e(cepionale (individauliti comple(e0 pe alocuri contracdictorii); 9 libertate total 8n creaie. 9 cultivarea dramei0 romanului0 meditaiei; 9 cultivarea #olclorului i a limba>ului poetic variat. 9 repre!entarea veridic a realitii; 9 obiectivitatea scriitorului; 9 persona>e tipice 8n 8mpre>urri tipice; 9 preocuparea pentru social; 9 lipsa ideali!rii; 9 atitudinea critic #a de societate; 9 stil sobru i impersonal.

3ealis"ul

KiEliogra)ie% ;rupul i0 ;etorica 'eneral.

E. PE3&51&Z$3E$ L&TE3$T,3&& 35MDNE


/. Literatura ro"ana !ecFe 9sec al '*&(lea ( s)arsitul sec. al '*&&&(lea b /?C.: 1. +irecia reli"ioasB a). 6adu Nte#an O #iblia de la #ucureti; b). .imion Nte#an O 3oul 5estament de la #l'rad; c). 1arlaam O Ca,ania; d). +oso#tei O 2saltirea +n versuri; e). 4ntim &vireanu 6 "ida(iile; #). +iaconul Coressi. 2. Crile laice de #actura reli"ioasB - .nvturile lui 3ea'oe #asarab ctre fiul su 5eodosie; - Cronica lui %tavrinos 6 Mi(ai 4itea,ul. 3. +irecia istorio"ra#icB 9 Cronici; 9 letopisee; 9 anuare; /./. Literatura ro"#n n secolul al '*&(lea

1%'

9 1/21 9 primul document scris in limba romana G.crisoarea lui *eacsu din Campulun"G adresata lui Do5annes CenPner0 >udele Crasovului. 9 traduceri in limba romana a unor te(te reli"ioaseB G,saltirea sc5eianaG0 G,saltirea voroneteanaG0 G,saltirea <urumu!ac5iG0 GCodicele voroneteanG. 9 G&nvataturile lui *ea"oe Casarab catre #iul sau $5eodosieG 9 carte initiatica. 9 incep sa apara cronicile de curte scrise din porunca domneasca; cei mai importanti cronicari au #ost -acarie0 4!arie si :#timie. 9 activitatea tipo"ra#ului Coresi0 care tipareste carti in limba slovana0 dar si in limba romana (cartile tiparite de el vor contribui la #ormarea limbii romane literare) /.-. Literatura ro"#n n secolul al '*&&(lea 9 tipariturile reli"ioaseB R Ca!ania S mitropolitului 1arlaam0G*oul $estament de la Cal"radG (4lba9&ulia) scris de mitropolitul .imion .te#an in 1% 20 G,saltirea in versuriG a mitropolitului +oso#tei0 atestata in 1%'30 GCiblia de la CucurestiG (1%22). 9 GLetopisetul $arii -oldoveiG0 inceput de ;ri"ore Frec5e0 care se re#era la perioada 13/39 1/3 ; va #i continuat de -iron Costin0 care va scrie despre evenimentele istorice cuprinse intre 1/3 91%%10 apoi &on *eculce il va continua pe -iron Costin0 re#erindu9se la perioada cuprinsa intre anii 1%%191' 3. 9 ;ri"ore Frec5e si -iron Costin au #ost asimilati umanismului romanesc din sec al E1&&9 lea0 di#erit de cel al 6enasterii din sec al E19lea.4mbii cronicari studia!a la ,olonia0 primul la Liov0 al doilea la Car0 stiintele umaneB "reaca0 latina0 istoria0 retorica0 literatura antic5itatii0 #iloso#ia. 9 -iron Costin este si creatorul primului poem #iloso#ic romanescB G1iata lumiiG.4cesta cuprinde cateva motive preluate de la autorii anticiB G#ortuna labilisG(soarta sc5imbatoare)0 G#u"it irreparabile tempusG(trecerea inevitabila a timpului)0 Gubi sunt Tui ante nosG (unde sunt cei de dinaintea noastra).) lucrare importanta a lui -iron Costin este G+e neamul moldovenilorG0 in care constata latinitatea limbii si poporului roman0 la #el ca in Letopiset. 9 &on *eculce este sin"urul dintre cronicarii moldoveni care nu studia!a in strainatate0 stilul sau #iind mult mai aproape de oralitate.&naintea Letopisetului0 *eculce introduce cule"erea de le"ende G) sama de cuvinteG ( 2 de le"ende). 9 e(ista si cronicarii munteni0 dar acestia nu dau dovada de talent literar0 ca ;ri"ore Frec5e0 -iron Costin0 *eculce.Cei mai importanti cronicari munteni au #ost stolnicul Cantacu!ino0 6adu ;receanu si 6adu ,opescu. /.0. Literatura ro"#n la s)#ritul secolului al '*&&(lea i nceputul secolului al '*&&&(lea 9 personalitatea care se impune este +imitrie Cantemir0 cel mai important umanist roman.:ste cunoscator a noua limbi straineB turca0 rusa0 en"le!a0 #rance!a0 "reaca0 latina0 "ermana0 persana0 italiana.+imitrie Cantemir a scris numeroase lucrari in di#erite domeniiB istorie0 lin"vistica0 #iloso#ie0 etno"ra#ie0 #olclor0 "eo"ra#ie0 mu!ica.:ste si creatorul primului roman romanesc0 G&storia iero"li#icaG0 in care procedeul dominant este ale"oria. -. Literatura ro"#n pre"odern ( perioada de tranJiie spre literatura "odern 9secolul al '*&&&(lea: 9 se remarca miscarea ideolo"ico9politica si cultural9literara0 cunoscuta sub denumirea G.coala ardeleanaG.;ruparea apare in $ransilvania si repre!inta &luminismul romanesc. 4rdelenii lupta pentru drepturile romanilor in $ransilvania0 continuand ideile cronicarilor moldoveni (;ri"ore Frec5e0 -iron Costin0 &on *eculce)0 privitoare la ori"inea latina a limbii si poporului roman.Cei mai de seama repre!entanti ai scolii ardelene au #ostB .amuil -icu0 ;5eor"5e .incai0 ,etru -aior si &on Cudai9+eleanu. Fltimul scrie epopeea eroi9comico9satirica G$i"aniadaG. 9 tot acum se remarca activitatea poetilor 1acaresti (&enac5ita0 4lecu0 *icolae0 &ancu).

1%2

9 Costac5e Conac5i0 +inicu ;olescu0 4nton ,ann 0. Literatura ro"#n n perioada paoptist 9/C-/L0.(/CI.: &n G)ri"inile romantismului romanescG0 ,aul Cornea imparte pasoptis"ul in doua etape0 in #unctie de mani#estarea criticaB 9 1220912 00 perioada tutelata de &on <eliade96adulescu ( scrieti orice baieti numai scrieti O inceputurile literaturii0 cand nu se #ace di#erenta intre traduceri si opere ori"inale) 9 12 0912%00 etapa directionata de -i5ail Xo"alniceanu.4cesta va publica in primul numar al revistei G+acia literaraG0 aparut in 12 00 celebra sa G&ntroductieG.4ceasta repre!inta mani#estul romantismului romanesc0 pentru ca impune uni#icarea culturala a tuturor romanilor0 crearea unei literaturi ori"inale prin auto5toni!area inspiratiei.Critica promovata de -i5ail Xo"alniceanu este una nepartinitoareB G1om critica cartea0 iar nu persoanaG.Xo"alniceanu enumera trei surse de inspiratie0 pe care le vor urma scriitorii pasoptistiB istoria nationala0 "eo"ra#ia patriei0 datinele si obiceiurile poporului roman . ,ro!atoriB &on <eliade96adulescu0 -i5ail Xo"alniceanu (romanul G$ainele inimiiG0 #i!iolo"iile G7i!iolo"ia provincialului in &asiG0 G4dunari dantuitoareG)0 Costac5e *e"ru!!i (G4le(andru LapusneanulG0 G4produl ,uriceG0 G.obiesPi si romaniiG)0 +imitrie Colintineanu (romanele G-anoilG si G:lenaG). ,oetiB &on <eliade96adulescu (balada GHburatorulG)0 ;ri"ore 4le(andrescu (#abule0 satire0 epistole0 meditatii)0 +imitrie Colintineanu (GLe"ende istoriceG)0 1asile 4lecsandri (G+oineG0 GLacramioareG0 G.uvenireG0 G-ar"aritareleG0 G,asteluriG). +ramatur"iB 1asile 4lecsandri (comediile GC5irita in &asiG0 GC5irita in provintieG0 GC5irita in voia>G0 GC5irita in balonG). 4ltiiB 4lecu 6usso (GCantarea 6omanieiG)0 *icolae Calcescu (G6omanii supt -i5ai 1oievod 1itea!ulG)0 &on ;5ica. ,ostpasoptis"ul 9etapa de tranJitie de la perioada pasoptista la epoca Muni"ii: 9 repre!entantiB *icolae 7ilimon (GCiocoii vec5i si noiG (12%3))0 4le(andru )dobescu (nuvelele istorice G+oamna C5ia>naG0 G-i5nea 1oda cel 6auG)0 Co"dan ,etriceicu <asdeu (R 6asvan si 1idra S) =. Literatura ro"#n n perioada Huni"ist sau a Marilor Clasici 9/CI. ( s)#ritul secolului al '&'(lea: 9 in 12% este in#iintata societatea Dunimea0 al carei mentor este $itu -aiorescu.Dunimistii ($itu -aiorescu0 &acob *e"ru!!i0 1asile ,o"or0 ,etre Carp) editea!a si o revista0 GConvorbiri literareG0 condusa de &acob *e"ru!!i.&n aceasta revista vor publica cei mai importanti scriitori ai vremiiB -i5ai :minescu0 &.L. Cara"iale0 &oan .lavici0 &on Crean"a.:i au pus ba!ele literaturii romane moderne si de aceea au #ost numiti si marii clasici. >. Literatura ro"#n n perioada de tranJiie 9 ntre pri"ele decenii ale sec '' i p#n la Pri"ul 3aJEoi Mondial: 9 in aceasta etapa de tran!itie apar reviste cu tenta traditionala0 cum au #ost G.amanatorulG0 (in care publica si ;eor"e Cosbuc) si G1iata romaneascaG. 9 in ceea ce priveste poe!ia0 se remarca dorinta aparitiei unui nou :minescu.+upa moartea marelui poet0 poe!ia romana se a#la in impas..e naste #enomenul epi"onismului eminescian0 mai ales prin 4le(andru 1la5uta.4par insa si poeti ori"inali0 ca )ctavian ;o"a0 asimilat directiei poporaniste si ;eor"e Cosbuc0 care a #ost considerat neoclasic0 dar si samanatorist. 9 samanatorismul si poporanismul au #ost directii auto5tone ce au mi!at pe iluminarea prin cultura a oamenilor simpli.)ctavian ;o"a a #ost incadrat si neoromantismului prin spiritul pro#etic0 mesianic.:l este un Gpoet al cetatiiG0 deplan"and soarta romanilor din 4rdeal.$ema melancoliei este dominata in lirica sa0 lacrima individuala subsumandu9se celei colective.

1%3

9 se a#irma primul mare simbolist0 4le(andru -acedonsPi ; in revista sa0 Literatorul0 va promova poetii noii "eneratii I. Literatura ro"#n n perioada interEelica 9/8/C(/8==: 9 directiile traditionale anterioare0 samanatorismul si poporanismul sunt continuate printr9o noua tendinta0 denumita traditionalism.&n opo!itie0 se naste modernismul. Con#runtarea traditionalism9modernism este si de ordin ideolo"ic.*ic5i#or Crainic0 directorul revistei G;andirea de la Clu>G0 este unul dintre cei mai importanti repre!entanti ai traditionalismului. $raditionalistii mi!au pe conservarea valorilor spiritual romanesti0 respin"and in#luentele moderne.+e aceea0 in scrierile traditionalistilor0 obsedanta este aparitia miturilor0 traditiilor0 ritualurilor romanesti.*ic5i#or Crainic0 ideolo"ul miscarii traditionaliste0 era si un adept al ortodo(ismului..ub conducerea lui0 revista G;andireaG e(acerbea!a rolul ortodo(ismului.Fn poet care s9a autointitulat traditionlist a #ost 1asile 1oiculescu.&n volumele G,ar"aG si G,oeme cu in"eriG0 re#erinta primordiala este Ciblia.1asile 1oiculescu a considerat traditionalismul cea mai valoroasa tendinta din literatura romana0 inte"randu9i aici pe toti marii poeti0 inclusiv pe :minescu. 9 cultura romaneasca este0 in perioada interbelica0 duala.,e de o parte0 e(ista dorinta ramanerii in datele traditiei0 iar pe de alta parte0 desc5iderea catre occident0 prin modernism.-entorul modernismului a #ost :u"en Lovinescu0 cel care a condus revista G.buratorulG0 de la Cucuresti.Lovinescu de#ineste modernismul in datele sincronismului.:l considera ca o cultura minora0 cum este a noastra0 trebuie sa se sincroni!e!e celei occidentale0 considerate superioara.Criticul aminteste de un Gspirit al veaculuiG(saeculum)0 caruia trebuie sa i se supuna si cultura romana.-oernistii #ie ne"au traditia0 #ie aceasta li se parea insu#icienta.$otusi0 scriitorii valorosi s9au situat intre aceste doua directii0 pentru ca0 in creatiile lor sunt vi!ibile elemente traditionale0 dar si moderne.4st#el0 $udor 4r"5e!i si Lucian Cla"a0 care din punct de vedere didactic apartin modernismului0 au in vedere si elemente ale traditiei.&n volumele GLa cumpana apelorG0 GLa curtile doruluiG0 Lucian Cla"a creea!a din satul romanesc un adevarat spatiu paradisiac.&ntr9unul dintre a#orismele sale0 autorul c5iar a#irma ca Geternitatea s9a nascut la satG. ,arado(al0 si 1asile 1oiculescu se raportea!a la in#luentele modernitatii in ultimul sau volum de poe!ii0 intitulat GFltimele sonete inc5ipuite ale lui William .5aPespeareG. 9 La limita modernismului se situea!a curentele de avan"ardaB inte"ralismul0 constructivismul0 #uturismul0 dadaismul0 suprarealismul.6epre!entantii avan"ardei romanesti au #ost &on 1inea0 &larie 1oronca0 .asa ,ana0 Frmu!0 $ristan $!ara0 .te#an 6oll. ,oeti modernistiB ;eor"e Cacovia (simbolism)0 Lucian Cla"a (e(presionist)0 $udor 4r"5e!i0 &on Carbu. ,oeti traditionalistiB 1asile 1oiculescu0 &on ,illat. ,ro!atori moderniB Camil ,etrescu0 <ortensia ,apadat9Clu"escu0 4nton <olban0 ;ib -i5aescu. 4lti pro!atoriB Liviu 6ebreanu0 -i5ail .adoveanu0 ;eor"e Calinescu0 -ircea :liade0 -ateiu Cara"iale. +ramatur"iB Camil ,etrescu (GDocul ielelorG)0 Lucian Cla"a0 $udor -usatescu0 4l C5iritescu (G;aiteleG). CriticiB :u"en Lovinescu0 *ic5i#or Crainic0 ;arabet &braileanu0 .erban Cioculescu0 1ladimir .trainu0 ,erpessicius. ?. Literatura ro"#n n perioada postEelic 9conte"poran: ( dupa al &&(lea raJEoi "ondial este alcatuita din trei etapeB j prima etapa corespunde perioadei proletcultiste0 cand literatura era adiacenta politicii de partid0 cand nu esteticul conta0 ci limba>ul propa"andei.)perele marilor scriitori care traiesc dupa

1'0

13 sunt inter!ise..unt promovati autorii care scriu pentru partid B +an +esliu0 -aria Canus0 1eronica ,orumbacu0 4ndrei $oma. j cea de9a doua etapa incepe dupa 13%00 printr9o noua "eneratie de scriitori0 ce readuce literatura la datele ei estetice.&n poe!ie se remarca *icolae Labis0 *ic5ita .tanescu (neomodernism)0 .te#an 4u"ustin +oinas0 -arin .orescu0 4na Clandiana0 :mil Crumaru0 -ircea +inescu.&n pro!a se impun -arin ,reda0 .te#an Canulescu0 .orin $itel0 *icolae Creban0 4u"ustin Cu!ura.,rintre dramatur"i se numaraB -arin .orescu0 &on Caiesu0 ,aul :verac0 iar in criticaB :u"en .imion0 4le(andru ,iru0 *icolae -anolescu0 ;eor"e &vascu. j cea de9a treia etapa coincide cu s#arsitul sec al EE lea (1320) si inceputul sec al EE&9 lea.:ste etapa scriitorilor postmodernistiB -ircea Cartarescu0 4le(andru -usina0 $raian $ Cosovei..criitorii postmodernisti impun un limba> ironic0 arti#icial0 cu elemente din civili!atia moderna0 iar persona>ele create sunt0 de #apt0 simboluri.&n postmodernism dispar "ranitele dintre "enuri si specii.+iscursul este #ra"mentat.

B. E*5L,6&$ L&TE3$T,3&& 35MDNE


/. E!oluia proJei n literatura ro"#n/>C Ca o trstur distinct0 sensibil di#erit de a altor popoare0 literatura romn descinde0 8n latura ei scris0 direct din istorie. ) #a! mitic sau mcar mitic9eroic iniial consemnat0 precum 8n literaturile elin0 "erman0 #rance!0 en"le!0 dac nu lum 8n considerare un anume miraculos cretin0 treptat ieit din cmpul literelor propriu9!ise0 8i lipsete. .ubiacente0 ca i #olclorul0 con"enere acestuia0 miturile ptrund ulterior 8n contiina literar0 producnd #enomenul bene#ic de recuren. +espre Hburtor i despre JeresuriG de pild0 vorbete mai pe lar" abia +imitrie Cantemir0 8n J+escrierea -oldoveiG0 dup cum0 despre #olclor0 prima consemnare notabil o 8ntlnim la *eculce0 8n J) sam de cuvinteG. ) sever luciditate a istoriei re#u!0 de la 8nceput0 la cronicari0 consemnarea mitului; obriile #abuloase00 e(istente la alte popoare0 sau cele deni"rante0 JbasneleG0 sunt respinse deopotriv. -enite s acopere "olul documentar al celor paispre!ece secole de e(isten auto5ton de la 8ntiul desclecat0 primeleU cronici e(plorea! #ebril #rmntata terra inco'nita pe atunci a istoriei noastre ar5aice. 6eceptnd #iorul acestei mari necesiti0 ;ri"ore Frec5e scrie deliberat0 8n cronica sa0 Jca s nu s 8nnece a toate rle anii trecui i s nu s tie ce s9au lucratK.
1/2

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 2/92'.

1'1

) team de vacuumul istoric Jsparie (i) "ndulG lui -iron Costin0 a crui Ja inimii durereG0 de om a#lat Jsupt cumplite vremiG0 este mai mult dect e(presia unei voci sin"ulare0 este de #apt o #ormul0 o "eta)or(arFetip care e(prim condiia aspr 8n istorie a unei 8ntre"i comuniti etnice perpetuu ameninate0 8mpotriva creia0 8n veac0 totdeauna Jcu prime>dii i cu scrbe au venit mari craii i prea puterniceG. 4st#el0 ;ri"ore Frec5e scrie JLetopiseul arii -oldoveiG de la 13/3 pn la 1/3 0 -iron Costin continu JLetopiseul arii -oldovei de la 4ron91od 8ncoaceG0 de la 1/3/ pn la 1%%10 iar &on *eculce cuprinde perioada de la 1%%1 pn la 1' 30 8n cea mai important oper crturreasc a sa0 JLetopiseul arii -oldovei de la +abi>a9 1od pn la a doua domnie a lui Constantin -avrocordatG. +imitrie Cantemir (1%'391'23)0 scriitor0 istoric0 om de tiin0 domnitor0 personalitate enciclopedic din secolul al E1&&&9lea0 repre!entant de seam al umanismului romnesc0 se dovedete un umanist 8n adevratul sens al cuvntului0 preocupat de problemele #undamentale ale e(istenei umane0 un clasic stpnit de per#eciuea e(presiei lin"vistice0 un erudit 8n domeniile eseniale ale cunoaterii. J&storia iero"li#icG e primul roman din literatura romn (mai mult0 roman9parabol)0 care a pune 8n discuie o 8ntrea" epoc istoric0 8ntr9o scriitur criptic0 #olosind simboluri e!oterice i un numr impresionant de persona>e. ,ro!a literar cunoate o de!voltare mai pre"nant abia 8ncepnd cu a doua >umtate a secolului al ElE9lea0 sub in#luena curentului cultiual creat 8n >urul revistei J+acia literarG0 care 8ncura>ea! literatura ori"inal i speci#ic naional0 inspirat din istoria i tradiiile poporului romn. .peciile i temele literare se diversi#icB sunt abordate momente din istoria poporului romn0 8n J6omnii supt -i5ai91oievod 1itea!ulG0 de *icolae Clcescu; simt satiri!ate aspecte din viaa social0 8n J7i!iolo"ia provinialuluiG0 de Costac5e *e"ru!!i; pro!a devine liric; prin JCntarea 6omnieiG0 de 4lecu 6usso; apar romane cu teme romanticeB J$ainele inimiiG0 de -i5ail Xo"lniceanu0 J-anoilG i J:lenaG0 de +imitrie Colintineanu; JCltorie 8n 4#ricaG0 de 1asile 4lecsandri0 este un Jsistem narativ pe principiul R+ecameronuluiSG0 dup cum 8l caracteri!ea! ;. Clinescu0 iar J6omnii supt -i5ai91oievod 1itea!ulG este0 8n aprecierea aceluiai critic literar0 Jdescrierea reli"ios 8nspimntat a unei 6omnii de o mreie slbaticG. J4le(andru LpuneanulG este nuvela e(emplar a lui Costac5e *e"ru!!i0 care marc5ea! o dat memorabil 8n istoria literaturii romne. Ii urmea! 4le(andru )dobescu0 cu J+oamna C5ia>naG i J-i5nea 1od cel 6uG (12/')0 anticipnd nuvela realist0 de e(emplu J*enorocirile unui slu>nicarG0 a lui *icolae 7ilimon. -inai :minescu scrie nu!ele )antastice i )iloJo)ice% J4vatarii #araonului $laG0 JCe!araG0 J.rmanul +ionisG. *uvele realiste i psi5olo"ice scrie &. L. Cara"iale (J&n vreme de r!boiG0 J+ou loturiG)0 iar nu!ela naturalist o 8ntlnim tot la Cara"iale (J) #clie de ,ateG)0 i la Carbu Nte#nescu +elavrancea (JHobieG0 J-ilo"ulG). *uvela e continuat 8n secolul EE de creaii ale scriitorilor -i5ail .adoveanu0 ;ala ;alaction0 &on 1inea0 -ircea :liade (JLa i"nciG0 J,e strada -ntuleasaG0 J$ineree #r de tinereeG0 JLes trois "rcesG)0 -arin ,reda (J8ntlnirea din pmnturiG)0 :u"en Carbu0 7nu *ea"u. In perioada marilor clasici0 remarcabil este opera literar a lui &on Crean"B poveti0 povestiri0 J4mintiri din copilrieG0 nuvel J-o *ic5i#or CocariulG. Inceputurile romanului romnesc sunt repre!entate de o serie de 8ncercri de la >umtatea secolului al E&E9lea0 dintre care mai importante sunt J-anoilG (12//) i J:lenaG (12%2)0 de +imitrie Colintineanu0 JCiocoii vec5i i noiG (12%3) al lui *icolae 7ilimon0 i dobndete o anume maturitate prin J-araG (123 )0 de &oan .lavici0 i prin J1iaa la arG (1232) i J$nase .catiuG (130')0 de +uiliu Ham#irescu. Cu J&onG (1320) al lui. Liviu 6ebreanu se le"itimea! romanul romnesc modern0 diversi#icat tematic 8n perioada interbelic de -i5ail .adoveanu (JCalta"ulG0 13300 JCrean"a de aurG0 13330 J7raii DderiG0 133/913 2)0 <ortensia ,apadat9Cen"escu (JConcert din mu!ic de Cac5G0 132')0 ;. Clinescu (J:ni"ma )tilieiG0 1332)0 Camil ,etrescu (JFltima noapte de dra"oste0 8ntia noapte de r!boiG0 13300 J,atul lui ,rocustG0 1333)0 -ircea :liade (J<uli"aniiG0 133/)0 apoi0 8n a doua >umtate a secolului EE0 de -arin ,reda (J-orometiiG0 13//0 J-arele sin"uraticG0 13'20 JCel mai iubit dintre pmnteniG0 1320)0 :u"en Carbu (J;roapaG0 13/')0 Ha5aria .tancu0 7nu *ea"u0 4le(andru &vasiuc0 +umitru 6adu ,opescu0 -ircea <oria .imionescu0 6adu ,etrescu.

1'2

,ro!a postmodernist se de!volt prin contribuiile repre!entanilor J"eneraiei U20G0 din rndurile creia #ac parte -ircea Crtrescu (J*ostal"iaG0 13330 J)rbitorG0 133%)0 -ircea *edelciu (J4venturi 8ntr9o curte interioarG0 13'30 JHmeura de cmpieG0 1323)0 &oan ;roan0 4le(andru -uina0 +aniel 1i"5i0 ;eor"e Cunarencu0 Cedros <orasan"ian. ,ostmodernismul este speci#ic literaturii de dup anii U'00 ridiculi!nd reetele de succes ale literaturii consacrate i orientrile estetice precedente. 8n ca!ul postmodernismului0 epica devine autore)erenial (opera se scrie0 anali!a venind de9a lun"ul acestui proces)0 importante #iind actul de a scrie0 relaiile naratorului cu te(tul0 trecerea de la condiia de creator la cea de narator0 po!iia #a de te(t0 relaiile din interiorul te(tului. $e(tualismul0 o e(presie a postmodernismului 8n pro!a romneasc0 speci#ic acestui curent0 se traduce prin trecerea de la pro!a auctorial0 #ormul consacrat a realismului0 la proJa autore)le<i!; de meditaie asupra scrisului. Cititorul este averti!at asupra persona>elor0 autorul >udec #i"urile retorice0 #ace comentarii asupra elaborrii te(tului0 devine eroul unei pro!e ce marc5ea! Jrevenirea "enului autobio"ra#icG (:u"en .imion). &n aceste accepii0 #aptele cele mai banale se 8n"emnea! cu insolitul0 invenia narativ cu inseria masiv de te(t clasic0 scriitorul postmodern stnd de multe ori Jla ua lui Cara"ialeG (&on Lcust) i 8mprumutnd #r reinere arta i mai ales #ra"mentele narative ale acestuia. E!oluia proJei o alt aEordare ,ro!a (din lat. prosa) se de#inete 8n "eneral prin opo!iie cu poe!ia i poate #i recunoscut prin absena structurilor pro!odice i a limba>ului poetic0 ceea ce are drept consecin e(primarea ideilor 8n #orma obinuit a vorbirii curente. ,ro!a este V o modalitate artistic de e-primare liber fireasc nesupus re'ulilor de versificaie predilect a 'enului epicC/T0 este totalitatea oprelor literare reali,ate aparinnd unui autor a unei culture sau a unei epoci K (3oul dicionar universal al limbii romne 0 :ditura Litera &nternaional0 :diia a treia0 20030 Cucureti). Ii lipsete structur #ormal a poe!iei i0 8n locul stro#elor0 are para"ra#e. )perelor 8n pro! le lipsete i limba>ul poetic al opererelor lirice0 #iind caracteri!ate prin e(primarea ideilor 8n #orma obinuit a limba>ului curent. In acelai timp0 operele 8n pro! au persona>e i o un #ir narativ0 prin intermediul crora autorul 8i e(prim ideile. ,ro!a narativ cuprinde pro!a romantic0 pro!a realist i pro!a #antastic. :a este o modalitate de e(presie caracteristic mai ales pentru basm0 sc5i0 le"end0 povestire0 nuvel i roman. Criticul0 1ladimir .treinu0 constat c literatura noastr se "sete pe calea maturi!rii dup a#irmarea ca romancier a lui Liviu 6ebreanu. Curnd0 are loc o Vliri,are a epiciiK0 o Vliri,are a ideilorK0 speci#ice Vromanului analitic sau subiectivK0 8n perioada interbelic acesta #iind considerat superior celui epic. ProJa cult ro"#neasc i trage se!a din scrierile literaturii religioase 0 apoi din creaiile istoriogra)ice ro"#neti 0 prin contribuia cronicarilor romni moldoveni0 ;ri"ore Frec5e0 -iron Costin i &on *eculce0 8ncadrai ma"istral de personalitatea covritoare a lui /imitrie Cantemir. Cronicile reali!ea! cea dinti ima"ine scris a literaturii romne. -ai inti au aparut 8n limba o#icial0 slavona0 iar mai tr!iu0 8ncepnd cu secolul al E1&&9lea0 8n limba naional0 acestea #iind primele scrieri ori"inale de mare 8ntindere. Cronicarii au o oarecare independen moral #a de autoritatea domneasc0 ceea ce permite atitudine critic. In seria moldoveneasc intr J Letopiseul ?rii Moldovei scris 8n ordine de ;ri"ore Frec5e de la 13/3 la 1/3 0 -iron Costin de la 1/3 la 1%%10 &on *eculce de la 1%%1 la 1' 3 i continuat i de ali cronicari de valoare mai mic. 4ceste te(te pre!int trsturi ale stilului beletristic0 literari!ndu9se stilul tiini#ic. Cronicarii recur" la proverbe i ma(ime0 vorbirea paremiolo"ic0 #acnd ast#el aprecieri subiective care in de literatura beletristic i nu de tiin. -iron Costin este primul narator meditativ0 cu pro"res semni#icativ pe construcia persona>ului0 8n sensul c dincolo de 8niruirea de evenimente0 cronicarul las loc anali!ei psi5olo"ice i #rmntrilor interioare ale eroului. -iron Costin reali!ea! mici bio"ra#ii de9a lun"ul crora se urmrete devenirea persona>ului. ,ortretele lui ;riore Frec5e sunt de tip clasicB anun trsturile #i!ice0 apoi pe cele morale i #aptele pe care le >usti#ic. Cele mai reuite sunt portretele lui Nte#an cel -are0 4le(andru Lpuneanul. +imitrie Cantemir reali!ea! 8n J "escrierea MoldavieiK descrierea apelor0 munilor i cmpiilor -oldovei0 apoi o de#inire a personalitii poporului nostru0 urmrind moravurile

1'3

oamenilor. In literatura noastr paoptist0 -i5ail Xo"alniceanu public pentru prima dat cronicile moldoveneti0 iar *icolae Clcescu pe cele munteneti. &nspirndu9se din trecutul istoric0 CostacFe NegruJJi red pa"ini antolo"ice 8n nuvela >le-andru Lpuneanul0 iar 1asile 4lecsandri ceea! pa"ini de cltorie 8n J #alta >lbK sau J#orsecK0 J7 primblare +n muniK. Literatura modern st sub auspiciile mentorului @unimii0 Titu Maiorescu0 cel care a dat tonul marilor creaii clasice. In pro!a lui E"inescu se distin"e o direcie sociolo"ic0 una evocativ i una romantic. Caracterul #antastic al pro!ei eminesciene0 relevat de $udor 1ianu 8n J>rta pro,atorilor romniK0 se impune prin recompunerea vi!ionar a realitii0 prin descripiile #astuoase i baroce0 unde simbolurile dau adncime moral tablourilor i portretelor. :vocarea lunii J%rmanul "ionisK0 insula lui :ut5anasius din Ce,ara sunt Jprimele vi!iuni paradisiaceK din literatura noastr. &on Luca Caragiale este cel mai important repre!entant al realismului critic0 8n epoc. ,rin problematica operei aparine realismului0 iar 8n nuvele vi!iunea este realist9naturalist. ,ovestirile sale se an"a>ea! pe linia realismului #antastic de tip ma"ico9mitic. +intre speciile realiste0 cara"iale cultiv comedia0 drama0 nuvela i sc5ia. &on Creang stpnete arta naraiunii0 avnd rolul de povestitor0 prin J >mintiri din copilrieK0 dar i prin povetile sale. 7a de povestitorul anonim0 Crean" 8i #urete un stil personal0 cu un sim al artei impersonale.In toate povetile sale0 el respect sc5ema universal a basmului0 persona>ele #iind incon#undabile. $ot 8n s#era realist se pstrea! i &oan 2la!ici0 bun observator al lumii in care triete. &oan .lavici0 pro!ator ardelean0 procursol al lui Liviu 6ebreanu0 este un autor moralist0 un #in psi5olo"0 un creator al tipolo"iei. +upa cum el insusi marturiseste0 ca adept in#lacarat al lui Con#ucius0 aplica in opera sa principalele virtuti morale e(primate de acestaB sinceritate0 demnitatea0 buna9credinta0 cinstea0 iubirea de adevar0 a#irmand ca #ilo#o#ul c5ine! este Gcel mai cu minte dintre toti oamenii care le9au dat altora s#aturiG. &ntrea"a creatie a lui .lavici este o pledoarie pentru ec5ilibru moral0 pentru c5ib!uinta si intelepciune0 pentru #ericire prin iubirea de oameni si0 mai ales0 pentru pastrarea masurii in toate0 iar orice abatere de la aceste principii este "rav sanctionata de autor. In nuvelistica sa se inspir din viaa satului ardelean0 con#ormndu9se datinilor. 6ealismul poporal aluneac adeseori ctre idil0 #inalurile operelor sale #iind #ericite 0 ca 8n J2opa 5andaK0 JLa crucea din satK0 JLura satuluiK. In nuvela JMoara cu norocK se observ utili!area mi>loacelor de anali! psi5olo"ic moderne ca introspecia0 #olosirea stilului indirect9 liber sau monolo"ul interior adresat. *uvela G-oara cu norocG de &oan .lavici a aparut in volumul de debut G*uvele din poporG0 din 1221 si s9a bucurat de o lar"a apreciere critica. -i5ai :minescu aprecia #aptul ca persona>ele acestor nuvele Gnu numai ca seamana in e(terior cu taranul roman0 in port si vorba0 ci un #undal su#letesc al poporului0 "andesc si simt ca elG. &oan .lavici construieste in opera literara ba!ata pe cunoasterea su#letului omenesc0 cu un puternic caracter morali!ator0 conceptia lui literara #iind un ar"ument pentru cumpatare si pastrarea masurii in toate. *uvela este realista0 de #actura clasica0 avand o structura vi"uroasa0 unde #iecare episod aduce elemente esentiale si absolute necesare pentru #irul epic. Perioada interEelic repre!int 8n literatura romn trium#ul de#initiv al unui "en literar0 ro"anul. Cei mai muli dintre pro!atorii interbelici au practicat pro!a scurt ca pe un e(erciiu pre"titor 8n vederea speciei ample a romanului0 cum ar #i MiFail 2ado!eanu; +ortensia Papadat(Kengescu; $nton +olEan; GiE MiFescu . 6omane desvrite scriu Li!iu 3eEreanu )on +ortensia Papadat Kengescu0 Concert din mu,ic de #ac(0 Ca"il Petrescu0 2atul lui procust Fltima noapte de dra'oste +ntia noapte de r,boi George Clinescu &ni'ma 7tiliei $nton +olEan0 )oana0 !alucinaii GiE MiFescu0 La 'randiflora 4edenia. ,rocesul de moderni!are a literaturii noastre i de sincroni!are cu literatura european se desvrete acum 8n perioada interbelic0 iar romanul ilustrea! spectaculos acest proces. 7aptul este cu att mai demn de remarcat cu ct romanul evoluea! sub imperativul recuperrii unor decala>e din trecut. ,n la romanele )on ;scoala pro!a romneasc n9a cunoscut #a!a plenar0 obiectiv a romanului realist.3o"anul istoric sado!enian aduce literaturii noastre o repre!entare de vr# a unei cate"orii epice pe care alte literaturi0 precum cea en"le! sau #rance! o aveau de mult. ,n i proustianis"ul in!ocat de Ca"il Petrescu putea prea pn la 1330 un #enomen revolut0 pe

1'

care 8ns literatura noastr nu reuise s9l inte"re!e 8n timp util. La J %burtorulK lui Eugen Lo!inescu e susinut ideea c lumea modern are ca re!ultat e(istena unui individ cu via interioar bo"at0 prins 8ntr9un pien>eni de relaii con#lictuale cu lumea. Ca!ul pro!ei lui Mateiu Caragiale este poate mai complicat pentru c dimensiunea simbolic0 poetic a operei i mesa>ul crepuscular0 ale(andrin nu mai las posibilitatea unei reducii la cate"orii "enerale precum tradiionalism sau modernism. . nu uitm prototipul persona>ului realist prin romanul Ciocoii vec(i i noi +inu ,turic0 de la 8nceputul secolului al E&E9lea desvrit acum prin romanele lui 6ebreanu sau .adoveanu. ) alt vi!iune a romanului interbelic o constituie cea subiectiv0 a unei e(periene de via marcante pentru autor i transpus persona>ului. +in aceast cate"orie #ac parte $nton +olEan cu romanul >dela sau Ma< KlecFer0 cu 4i,uina luminat. 1up /8=.0 pro!a romneasc pare a tri sub semnul marilor reali!ri interbelice. Proustianis"ul; psFiFologis"ul; Qa)Qianis"ul tind s devin modele epi"onice0 consumate prin e(ces i preluate adesea #r a avea susinerea 8n disponibiliti artistice adecvate. .e poate spune c pn prin 13 2 pro!a romneasc se caracteri!ea! printr9o anume inerie0 nemai"sind resurse proprii care s o active!e spectaculos. Limitarea creativitii pe direcia literaritii se produce i pe linia totalitarismului comunist0 cnd se a#irm doar scriitorii care 8l preamresc pe conductorul iubit.Cu toate acestea istoria literar 8nre"istrea! cteva opere notabile %frit de veac +n #ucureti de &on Marin 2ado!eanu; Hilele nu se mai +ntorc niciodat0 de 2orana Gurian0 5urmele0 de EuseEiu Ca"ilar0 &uridice de Petru 1u"itriu0 .ntlnirea din pmnturi0 de Marin Preda. 1up /8I.0 pro!a parcur"e un proces de revenire treptat la condiia ei speci#ic. .istemul de pro5ibiii tematice0 de limitri cunoate a anumit rela(are0 impunnd valori ca 1u"itru 3adu Popescu0 Bnu Neagu0 Nicolae *elea; Ate)an Knulescu; $ugustin KuJura; 2orin Titel. +espovrat parial de presiunea ideolo"ic0 o bun parte din pro!a aceasta repune 8n discuie Jobsedantul deceniuK0 proiectnd asupra oamenilor0 abu!urilor i dramelor acestui timp o vi!iune predominant realist. 4bordnd relaia individ9istorie0 pro!atorii deplasea! acum accentul spre individ i cultiv cu precdere anali!a e(istenialist. +in proJa postEelic nu lipsete e(periena literaturii autentice a Acolii de la T#rgo!ite0 avnd ca repre!entani pe 3adu Petrescu; M.+.2i"ionescu sau Tudor 6opa . 4mintim de asemenea "rupul oniricilor0 condus de Leonid 1i"o! i 1u"itru 6epeneag0 scriitori e(ilai la ,aris 8n perioada comunismului ceauist. Mo"entul optJecist impune valori ca Mircea Nedelciu; GFeorgFe &o!a; &oan Groan; Mircea Crtrescu0 8mpletind procedeele te(tualiste moderne0 tabloul pro!ei contemporane rmnnd desc5is celor talentai. ,rivit dintr9un alt punct de vedere0 istoria pro!ei 8n literatura romneasc este consemnat prin evoluia speciilor "enurilor literare. 4st#el0 Eas"ul0 prima specie a pro!ei 8n literature noastr0 este o naraiune popular cu elemente #antastice supranaturale0 care simboli!ea! #orele binelui i ale rului 8n lupta pentru i 8mpotriva #ericirii omului. Casmul este una dintre cele mai vec5i specii ale literaturii i a #ost rspndit 8n numr mare0 8nc din antic5itate. +i#eritele popoare ale lumii au 8n literatura lor basme care mai de care mai di#erite0 8ns indi#erent de perioada 8n care acestea au luat natere0 de naionalitatea poporului de care aparin i de natur popular sau cult a acestora0 basmele pre!int aceleai caracteristici. In primul rnd0 basmele au 8ntotdeauna un con#lict puternic 8ntre bine i ru0 8n urma cruia binele iese 8ntotdeauna cti"tor. La acest con#lict iau parte persona>e att din lumea oamenilor0 ct i creaturi #abuloase0 cum ar #i !meii sau !nele. 4ciunea se des#oar pe un sin"ur #ir narativ i pe o 8ntindere scurt0 iar timpul i spaiul nu sunt preci!ate. Casmele 8ncep0 aproape inevitabil0 cu structur a #ost o dat_ sau o variant modi#icat a aceleai sinta"me0 8n ca!ul unui basm cult. Casmul di#er de restul scrierilor #antastice0 precum nuvela0 prin aceea c pre!int evenimente i persona>e ce posed caracteristici supranaturale0 #r a pretinde c acestea sunt reale sau seamn cu realitatea0 miraculosul din basme purtnd0 ast#el0 numele de #abulos i repre!entnd0 de #apt0 un #antastic convenional0 previ!ibil0 ce vine 8n contrast cu #antasticul autentic modern0 unde des#urarea epic i #enomenele pre!entate sunt imprevi!ibile0 insolite i se mani#est 8n realitatea cotidian0 drept o continuare a ei.

1'/

In literatura romn0 eroul speci#ic al basmelor populare este Bt(Bru"os0 unicul #iu al unui 8mprat0 care pornete pe drumul maturi!rii0 a>un"nd 8n #inal demn de titlul su nobiliar i de a tri #ericit pn la adnci btrnei. Fneori0 aceast persona> este sc5imbat0 el #iind 8nlocuit de Pr#slea0 #iul cel mai mic al 8mpratul cu trei #eciori. &ndi#irent de situaie0 el trebuie s parcur" acelai drum iniiatic i s treac printr9o serie de probe de #oc. Fn e(emplu de basm cult din literatur noastr ar #i Po!estea lui +arap($lE0 opera 8n pro! scris de &on Crean". Casmul lui Crean" este0 totui0 atipic0 deorece eroului su0 <arap94lb0 8i lipsete caracteristicile tipice lui 7t97rumos O cura>ul0 convin"erea i calitile eroice. :l este mult mai uman i apropiat de cititor0 aa c ne este uor s ne identi#icm cu <arap94lb i s 8i 8nele"em e!itarea de a aciona 8n #aa prime>diilor din #aa sa. ;eor"e Clinescu spune despre &on Crean"B VCrean" este o e(presie monumental a naturii 8n iposta!a ei istoric ce se numete poporul romn sau0 mai simplu0 este poporul romn 8nsui0 surprins 8ntr9un moment de "enial e(pansiune_K. 1i!iunea narativ este aceea de narator omniscient0 unde naraiunea la persoana a &&&9a 8mbin supranaturalul cu realul. 4ciunea are la ba! con#lictul dintre #orele binelui i ale rului0 iar de!nodmntul const 8ntodeauna 8n trium#ul valorilor po!itive asupra celor ne"ative. Ca o evoluie de la basm0 avem po!estirea0 specie de pro! devenit celebr 8n urma operei scriitorului i poetului renascentin Gio!anni Koccaccio0 "ecameronul. ,ovestirea este o specie de dimensiuni reduse0 cu un numr mic de persona>e i care povestete o 8ntmplare semni#icativ din viaa unui persona>. In povestire0 relatarea 8ntmplrilor se #ace la persoana & i accentul cade pe 8ntmplarea 8n sine0 nu pe evoluia persona>elor sau pe psi5olo"ia acestora. *aratorul omniscient i omnipre!ent este martorul sau participantul evenimentului povestit. In acealsi timp0 pentru o povestire0 vital este i #aptul 8n care aceast este relatat0 atmos#era i spaiul 8n care are loc aceasta. .e poate vorbi0 deci0 despre un adevrat ceremonial al povestirii0 8n care rolul cel mai important 8l are povestitorul0 a crui 8ndatorire este s menin viu interesul asculttorilor si. .peci#ic acestei specii este aa9numita po!estire n ra"0 care decur"e pe un anumit tipar bine stabilit. In prim #a!0 se stabilete atmos#era0 se conturea! cadru iniial i0 din multitudinea persona>elor pre!ente0 iese 8n evidene povestitorul. ) dat cu apariia acestuia0 putem trece la a doua #a!0 povestirea propriu !is0 relatat de povestitorul 8ntr9un mod care s incite curio!itatea celorlali. In #inal0 se revine la cadrul iniial i povestitorul0 8mpreun cu celelalte persona>e tra" conclu!iile. In literatura romn0 -i5ail .adoveanu a #ost cel care a scris o serie de povestiri0 intitulate VLa (anu >ncueiK i 1asile 1oiculescu a scris povestiri ca Lostria i .n mijlocul lupilor. +i#erenele dintre cele dou specii menionate pn acum0 basmul i povestirea0 sunt evidente. In primul rnd0 basmele se concentrea! pe o serie de 8ntmplri la care iau parte persona>e bune sau rele0 8n timp ce povestirea relatea! o sin"ur 8ntmplare0 menit pentru a impresiona. In acelai timp0 o di#eren #oarte important este #elul 8n care acestea sunt relatate. ,ovestirea este narat la persoana &0 pentru e#ectul dramatic i pentru a reda subiectivitatea sentimentelor persona>ului povestitorul0 8n timp ce basmul este la persoana &&&9a0 menit s redea doar moral 8ntmplrilor i mesa>ul O binele 8nvin"e rul. ) important specie a pro!ei este nu!ela. *uvela se re#er la o lucrare de #iciune care este de obicei scris 8n pro!0 8n mod obinuit sub #orm de naraiune. $ermenul de nuvel vine din #ranu!escul nouvelle i 8nseamn noutate0 nuvel. 4ceasta este o specie clasic a "enului epic0 cu un sin"ur #ir narativ0 urmrind un con#lict unic0 concentrat; persona>ele nu sunt numeroase0 #iind caracteri!ate succint0 8n #uncie de contribuia lor la des#urarea aciunii. *uvela pre!int #apte 8ntr9un sin"ur con#lict0 cu o intri" ri"uros construit0 accentul #iind pus mai mult pe de#inirea persona>ului dect pe aciune. ) nuvel este mult mai scurt dect un roman0 8ns mai lun" dect o povestire. *uvelele se clasi#ic dup criteriile comune ale subiectului cu modalitatea lui de reali!are 8n nuvele istorice0 psi5olo"ice0 #antastice0 #ilo!o#ice i anecdotice. 7iecare dintre acestea are o abordare di#erit a subiectului i se ba!ea! pe di#erite structuri. .pre e(emplu0 o nu!el psiFologic pune accentul pe persona>ul principal i sc5imbrile care au loc 8n interiorul acestuia pe msur ce naraiunea avansea!. &nteriori!area i evoluia persona>ului sunt anali!ate i tririle acestuia puse sub lup. In nuvele psi5olo"ice0 se valori#ic temerile persona>ului i !buciumul sau

1'%

interiori0 conturndu9se un con#lict puternic 8ntre dou pri opuse a aceluiai individ. ,entru a arta toate astea0 se re"ur"e la monolo"ul interior i e(primarea prin stilul indirect liber. *uvele psi5olo"ice celebre sunt .n vreme de r,boi a lui &on Luca Cara"iale i Moara cu noroc0 de &oan .lavici. Nu!ele istorice sunt cele care0 spre deosebire de toate celelate0 au ca tem central istoria i 8i "sesc sursele de inspiraie 8n cronicele istorice. +easemenea0 con#lictele sunt speci#ice epocei respective0 nu o dat #iind de natura social sau politic. *uvele istorice se distanea! de realitatea istoric i o 8mbin cu #iciunea0 iar evocarea trecutului se #ace cu a>utorul mi>loacelor artistice. 6econstituirea epocii se #ace i prin limba>0 mentalitatea persona>elor i comportamentul lor0 relaiile sociale dintre acestea0 obiceiuri i vestimentaie. ,robabil cea mai celebrea nuvel istoric din literature roman este >le-andru Lpuneanu0 scris de Costac5e *e"ru!!i. 4st#el0 nuvelele sunt di#erite de povestiri0 8n primul rnd0 prin #elul 8n care acestea sunt narate. *uvela0 specie clasic0 este relatat la persoana a &&&9a0 de un narrator omniscient i obiectiv0 8n timp ce povestirea este la persoana & i caracteri!at 8n primul rnd prin subiectivitatea naratorului9 persona>. 4tenia 8n nuvel este predominant pe persona>e0 aciunea #iind doar un mod de a vedea evoluia acestora0 8n timp ce povestirea pune accentul pe o 8ntmplare important din viaa persona>ului. In evoluia pro!ei romneti0 cel mai important domeniu a #ost cel romanicer O ro"anul. 6omanul este specia "enului epic0 8n pro!0 de mare 8ntindere0 cu o aciune comple( ce se poate des#ura pe mai multe planuri0 cu persona>e numeroase a cror personalitate este bine individuali!at i al cror destin este determinat de trsturile de caracter i 8ntmplrile ce constituie subiectul operei. In evoluia literaturii romne romanul a #ost 8ncadrat 8n di#erite cate"orii i sub9specii0 potrivit perioadei creia 8i aparine stilului abordat. In literatur auto5ton0 putem identi#ica urmtoarele tipuri de romaneB cel tradiional0 cel modern obiectiv i cel modern subiectiv. 7iecare dintre acestea sunt carateri!ate prin di#erite trsturi de#initorii. 3o"anul tradiional are ca tem viaa ranilor i probleme cu care acetia se con#runt0 dar 8n acelai timp0 are o vi!iune oarecum ideali!at asupra ranului romn. *araiunea se #ace la persoana a &&&9a0 naratorul este omniscient i #ocali!area este !ero. ,ersona>ele care iau parte la aciune sunt plate0 #r a su#eri o evoluie sau o sc5imbare0 alt #a de cea #ireasc. .unt persona>e tip0 care pre!int valorile colective a cate"oriei de oameni pe care o repre!int. In acest sens0 6omanul lui -i5ail .adoveanu0 #alta'ul0 este cel mai bun e(emplu de roman tradiional din literatura romn. 4cesta a #ost scris 8n numai aptespre!ece !ile i pre!int povestea 1itoriei Lipan0 ranc din satul muntenesc -"ura $arcaului. 4ceasta pleac 8n cutarea soului ei0 *ec5i#or Lipan0 8mpreun cu #iul ei ;5eor"5i. +nd dovad de inteli"en i tenacitate0 1itoria reuete s 8i "seasc rmiele lumeti ale soului ei i s 8i identi#ice i pedepseasc pe asasini acestuia0 &lie Cutui i Calistrat Co"!. 1itoria are trsturile #emeilor muntence0 8nc #rumoase dup ce au dat natere la mai muli copii0 capabile i inteli"ente. :a preuiete tradiia i e credincioas0 dar i o persoan supersitioasa care crede 8n semne i caut s#atul vr>itoarelor. :a este tipul #emeii muntence. 3o"anul "odern oEiecti! este cel care se supune re"ulilor lui :u"en Lovinescu. 4cest timp de modernism 8n literatura noastr este numit modernism lovinescian. ,otrivit lui Lovinescu0 scriitori ar trebui s mute tematic romanelor lor de la sat la ora0 i s sc5imbe persona>ele0 de la rani la intelectuali. $otui0 dac sc5imbarea ar #i #ost prea brusc0 mcar o obiectivi!are a pro!ei trebuia s aib loc0 pentru ca literatura romn s se sincroni!e!e cu spiritul veacului. In urma acestei teorii0 a aprut i primul roman modern obiectiv0 )on de Liviu 6ebreanu. )on spune povestea unui tnr ran dintr9un sat ardelean0 care 8i dorete0 mai mult dect orice0 s aib pamanat. 6omanul arat0 8n acelai timp0 destinul ranului din 4rdealul i destinul intelectualului din acea lume. &on este o mono"ra#ie a satului ardelean. Imprit 8n dou pri0 ;lasul ,mntului i ;lasul &ubiri0 romanul a #ost inspirat dintr9o serie de poveti au!ite de Liviu 6ebreanu la el 8n sat i de o scen v!ut de acesta 8ntr9o !i pe 5otarul satului0 8n care un tnr srut pamanul ca i cnd acesta era o iubit. In ciuda temei sale0 &on nu are nici pe departe vi!iunea ideal asupra ranului roman. ,ersona>ul central este obsesiv 8n dorina lui de a avea pmnt i nimic nu este mai important de acesta. 4st#el0 el #ace tot acea ce e omenesc posibil pentru a avea ct mai multe 5ectare0 #r s se "ndeasc la consecinele pe care aciune sale le pot avea. ,ersona>ele sunt

1''

rotunde0 comple(e0 i0 spre deosebire de cele din romanele tradiionale0 nu sunt tipolo"ii i nu pre!int valori colective. 3o"anul "odern suEiecti! a aprut 8n 6omnia 8n perioada interbelic. 4cest timp de roman are naraiunea la persoana & i un narator persona>. In romanele moderne subiective0 nu e(ist momente ale subiectului sau o anumit ordine a 8ntmplrilor0 deoarece naratorul ne povestete e(perienele pe msur ce i le amintete. 4st#el0 8n romanele de acest "en0 avem di#erite te5inici narative ca memoria involuntar0 #las5bacP9ul0 timp subiectiv i memorie a#ectiv. ,rimul roman modern subiectiv romnesc a #ost Fltima noapte de dra'oste +ntia noapte de r,boi0 scris de Cmil ,etrescu. 6omanul relatea! drama incertitudini trit de Nte#an ;5eor"5idiu. :l se 8nrolea! 8n armat i pleace pe #ront0 unde este mereu mcinat de 8ntrebarea M-a +nelat &la soia mea sau nu: ,ovestea dintre cei doi ne este relat de pe #ront0 8n timpul r!boiului. +i#erenele dintre cele trei tipuri de romane sunt colosale. In timp ce primele dou sunt caracteri!ate prin obiectivitate i ordine 8n relatarea 8ntmplrilor0 acest lucru nu se mai poate spune i despre romanul modern subiectiv. Intre romanul modern subiectiv i romanul modern obiectiv se pot compara cele mai multe di#erene. +ei cele dou au #ost elaborat 8n aceasi perioad0 cea interbelic0 sunt e(trem de di#erite 8n aceea ce privete compo!iia0 tem i stilul narativ. In timp ce romnul modern obiectiv este caracteri!at printr9un stil impersonal i lipsit de subiectivitate0 cel modern subiectiv ne pre!int evenimentele prin oc5ii unui sin"ur persona> implicat 8n aciune i0 8n mod cert0 ct se poate de subiectiv. In #inal0 se poate spune c pro!a romneasc a trecut evoluat semni#icativ pe parcursul anilor. 4ceast evoluie a #ost ct de poate de rapid 8n perioada interbelic i0 pn 8n pre!enta0 continua s #ie tot aa. +in punctul meu de vedere0 pro!a romneasc 8i va continua aceast evoluie0 sc5imbndu9se i modi#icndu9se simitor 8n viitor. /. Tipuri de proJa% - pro,a narativa - pro,a romantica - pro,a realista - pro,a fantastica -. 2pecii narrati!eh a:. ProJa scurt% Casmul0 (Casmul poplar0 Casmul cult); ,ovestirea; .c5ia; -omentul; *uvela0 (*uvel istoric0 *uvel #antastic0 *uvel psi5olo"ic); E:. ProJa de "are ntindere% romanul (6oman tradiional0 6oman modern0 6oman obiectiv0 6oman subiectiv0 6omanul de pn la al doilea r!boi mondial0 6omanul de dup al doilea r!boi mondial); c:. $lte specii speci)ice proJei% interviul0 reporta>ul0 comentariul literar (speci#ice toate trei stilului >urnalistic) 0 eseul0 scrisoarea0 tele"rama0 e9mailul etc. -. E!oluia poeJiei ro"#neti 0. E!oluia dra"aturgiei ro"#neti $eatrul este una dintre cele mai vec5i #orme de mani#estare artistic a umanitii0 8nc din culturile i comunitile primitive0 mani#estrile speci#ice "enului dramatic aveau #orma unor spectacole rituale0 #iind la ori"ine ceremonii de inspiraie reli"ioas0 rituri de #ertili!are0 de iniiere sau #unerare. In lumea antic0 8n spaiul auto5ton "eto9dac0 <erodot menionea! dansuri de osp0 ritualuri de cinstire a animalelor sacre0 >ocuri r!boinice0 cultul lui Halmo(is. In aceeai epoc0 8n lumea "reac0 vec5ile rituri ba5ice0 dionisiace0 deveneau mani#estri dramatice particulari!ate sub #orm de tra"edie i0 8n mai puine ca!uri0 de comedie. +e acum se poate vorbi de o di#ereniere 8ntre ritualul dramatic cu #uncii reli"ioase i spectacolul laic0 v!ut ca >oc dramatic0 8nscris0 mai mult sau mai puin0 8n s#era "ratuitii estetice.

1'2

0./. 1e la tragedia greac la teatrul aEsurd "odern La 8nceput0 la vec5ii "reci0 teatrul0 ca spectacol0 se reali!a pe o scen0 JsPeneG0 o plat#orm de susinere a decorurilor0 8n timp ce JprosPeionulG era locul din #aa scenei0 unde evoluau actorii. J)rc5estraG era amplasat 8n primele rnduri0 aici #iind situai i cntreii din cor. In #inalul piesei0 aprea J!eul din mainG0 dens e- mac(ina care stabilea de!nodmntul. .cena se desc5idea ctre trei spaii di#erite0 8nc5ipuind simbolic cerul0 pmntul i iadul. In :vul -ediu0 scena era construit tot 8n spaiu desc5is0 iar repre!entaiile durau 8ntre opt i !ece ore. ,entru ca publicul s participe la spectacol0 se adopt #ormule inedite de spaiiB arene0 castele0 ruine ale unor edi#icii celebre. 7orma teatrului se de#initivea! prin apariia unor construcii speciale0 apropiate0 ca #uncii i ar5itectur0 de cele de ast!i0 printre primele edi#icii de acest #el #iind0 8n secolul al E1&9lea0 $eatro )limpico din 1icen!a i teatrul $5e ;lobe din Londra. ,rimele repre!entaii teatrale 8n limba romn sunt or"ani!ate 8n anul 12130 la sala de la Cimeaua 6oie din Cucureti0 de ctre &ancu 1crescu0 descendent al unei cunoscute #amilii de crturari. Cu prile>ul primului spectacol0 piesa J<ecubaG de :uripide0 Jla desc5iderea teatrului 8ntiai dat 8n CucuretiG0 apare !eul timpului0 cu un ceasornic de nisip 8n mn0 J8n po!iie de sosire vestitoareG0 anunnd0 prin 8n#iinarea teatrului0 #ericirea ce se po"orse asupra compatrioilor si. $ot atunci0 8n prolo"ul J.aturnG0 &ancu 1crescu introduce cunoscutele versuri ce cons#inesc 8nceputurile teatrului 8n limba romnB J19am dat teatru0 vi91 p!ii= Ca un lca de muse0= Cu el curnd vei #i vestii= ,rin veti departe duse.== In el nravuri 8ndreptai0= +ai ascuiri la minte0= ,odoabe limbii voastre dai = 8n romneti cuvinte.G. ;enul dramatic pare s #ie ast#el0 8naintea epicului0 un prim mi>loc de conservare0 de #i(are 8n memoria colectiv a evenimentelor lumii0 #iind contra!is0 cum susine 4drian -arino (8n J+icionar de idei literareG0 13'3)0 ideea romanticilor (Coierid"e0 Leopardi0 D. ;rimm sau <e"el0 <eliade la romni) c drama apare dup epopee. +esprins din spectacolele ritualice primitive0 "enul dramatic 8i consolidea! treptat un cmp propriu0 prin apariia tra"ediei "receti i teoreti!area conceptului 8n paralel cu de!voltarea acesteia. In J,oeticaG sa0 4ristotel surprinde tocmai acest #enomenB J&vit L...M din capul locului pe calea improvi!rilor L...M mulumit 8ndrumtorilor corului de ditirambi L...M0 tra"edia s9a desvrit puin cte puin...G. 4pariia dialo"ului0 atribuit lui $5espis0 este pasul care con#er tra"ediei comple(itatea con#lictului dramatic0 #apt observat 8nc de +io"ene LaeriuB JIn timpuri strvec5i0 corul sin"ur ducea 8ntrea"a aciune a tra"ediei0 iar mai tr!iu0 pentru a da putin corului s se odi5neasc0 $5espis a inventat primul actor0 :sc5il pe al doilea0 .o#ocle pe al treilea i ast#el tra"edia a #ost completatG. 8n tradiia aristotelic0 e(ist dou tipuri de JdramGB tra"edia i comedia0 clasi#icare meninut pn tr!iu0 8n :vul -ediu. 4pariia mani#est a barocului determin eliberarea #ormelor dramatice din ri"orile acestor doi termeni constrn"tori0 printr9o serie de specii mi(te0 denumite de .5aPespeare0 8n J<amletG0 Jistorice0 pastorale0 pastorale9comice0 istorico9pastorale0 tra"ico9istorice0 tra"ico9 comico9istorico9pastorale0 scene indivi!ibile sau poeme nelimitateG (4drian -arino). +iderot constata c e(ist im "en mediu i dou specii e(treme0 8n timp ce ,ire(ecourt opina c Jdrama 8n pro! de mare spectacolG ocup un rol important. ,rin romantism0 drama capt o mai lar" denominaie0 a>un"nd s reuneasc toate libertile luate de .5aPespeare. +espre drama romantic0 <u"o0 citat de 4drian -arino0 a#irma 8n J-arie $udorG (1233)B Jdrama secolului al ElE9lea nu este nici tra"icomedie0 nici tra"edie abstract0 ele"iac0 nici comedie0 nici tra"edie #ilo!o#ic0 nici comedie revoluionar0 nici...G. +iversi#icat din punct de vedere tematic0 multiplicnd procedeele de repre!entare scenic0 drama ar constitui0 dup 4drian -arino0 o 8ntoarcere ctre specia dramatic ori"inarB J;enul Rmi(tS devine 8n #elul acesta0 prin re"rupare i inte"rare0 "enul unic0 Rpoe!ia completSG. .e poate vorbi i de o dram total a umanitii care tinde s 8n"lobe!e celelalte domenii ale vieii0 s le subsume!e unui plan mai pro#und al e(istenei. 7riedric5 *iet!sc5e0 8n J*aterea

1'3

tra"edieiG (J+ie ;eburt der $ra"odieG) #i(ea! ori"inea dramei moderne tot 8n Jdrama mu!ical "receascG0 dar clasi#icri mai noi0 datorate desc5iderii enorme a conceptului 8n perioada modern0 mer" pn la 1' tipuri de specii dramaticeB Jtra"edia0 melodrama0 piesa eroic0 piesa de probleme0 comedia0 comedia erorilor0 de moravuri0 de caractere0 drama de idei0 drama didactic9 propa"andistic0 piesa istoric0 tra"icomedia0 drama simbolic0 drama core"ra#ic0 mimic.G (4drian -arino). ,entru opera dramatic 4ristotel a stabilit re"ula unitii de ti"p; de loc i de aciune (8ntrea"a aciune s se petreac 8n 2 de ore i 8n acelai spaiu0 iar subiectul s treac prin toate momentele des#urrii sale). 6evolta 8mpotriva re"ulilor clasice de compo!iie este dat0 potrivit lui 4drian -arino0 tot de curentul baroc0 anticlasic prin #ermele de mani#estare. $irso de -olina semnala #elul 8n care tra"icomedia poate modi#ica re"ulile anterioare0 8n timp ce Lope de 1e"a declara c 8n piesele sale Ja pus re"ulile sub trei lacteG. In JCrom^ellG (122')0 1ictor <u"o anulea! re"ula celor trei uniti0 combtut i de -an!oni0 .tend5al0 +9na de .tael. .ebastien -ercier0 8n J*ouvel e(amen de la tra"edie #rancaiseG0 relev desuetudinea vec5iului tip de dram0 desc5i!nd porile unei noi tipolo"ii0 devenit succesivB JistoricG0 Jbur"5e!G0 JmelodramG etc. +rama include ast#el cercuri tot mai lar"i i aspecte ale umanitii tot mai e(tinse. +rama modern este superioar celei antice0 dup +rQden0 iar cea romantic surclasea! drama clasic0 idee susinut0 8ntr9un #el sau altul0 de Leopardi0 4. W. .c5le"el0 .tend5al0 <u"o. ;ottsc5ed i Lessin" propun dra"a ro"antic pentru a contracara e#ectul clasici!ant al dramei #rance!e. .e combate0 8n #elul acesta0 stilul promovat de Ceaumarc5ais0 cu Jbon "enreG0 Jbon stQleG0 Jbon tonG. +rama romantic este urmat de dra"a naturalist a lui Hola0 8n timp ce Cernard .5a^ pune ba!ele unei dra"e suprarealiste; ne"nd orice e(presie de mani#estare anterioar0 inclusiv pe aceea a lui .5aPespeare. +espre construcia dramatic scrisese i .abbatini0 8n J,ratica di #abricar scene e mac5ine neU teatriG (1%32)0 demascnd toate arti#iciile acestui "en. In JLes -amelles de $iresiasG0 4pollinaire lansea! im nou "en dramatic0 Jin#u!area unui nou spirit de teatruG0 8n timp ce Dean ;enet vorbete despre micarea artistic inclu!nd anti9 JmascaradaG0 anti9Je(5ibiiaG0 reacie care anticipea! mani#estrile antiliteraturii moderne. *oiunea de dramatic se poate e(tinde i asupra altor domenii ale literaturii0 repre!entnd o cate"orie Jsuprare"i!oratG i Jsupra5istrionicG0 pentru c autorul dramatic nu se poate opune vi!iunii #iecrui artist asupra rolului pe care 8l >oac. 1/3 0.-. E!oluia literaturii dra"atice ro"#neti In spaiul romnesc0 elemente de spectacol teatral sunt menionate 8n secolele E1&& 9E1&&&0 8n romanele populare de #elul J:rotocrituluiG0 8n care didascaliile sunt subliniate 8ntr9un mod destul de comic (J4ritusa !ice ctre 7rosinaG0 Jo5tind !ice :rotocrit 0 ctre 4ritusaG). 8n 1%320 8n J+ivanul sau ;lceava 8neleptului cu lumea sau ;iudeul su#letului cu trupulG de +. Cantemir0 dialo"urile sunt redate 8n manier aproape platonician0 dobndind un accentuat caracter scenicB JLF-:4B 1ai0 vai0 cum a te pricepe nu poi0 i pre acetia ce 8n mine slobod lcuiesc cum sint de #ericii i 8n toate biu"ii=a cunoate s te 8nvredniceti i lor a te obti s te nevoieti] I*a:L:,$FLB Ca mini0 #alnic i mincinoas ce eti0 cci 8neleptul nu pe acela ce iaste 8n tine0 ce pe acela ci9au ieit din tine #ericete i 8nc i mai #ericit cela ce 8nc n9au venit 8n tine] Ni nici cu aceasta a m dovedi vei putea.G. ,rimele re#eriri la teatrul romnesc sunt de pe la 1'310 cnd a aprut J)ccisio ;re"orii in -oldaviae 1odae tradi"e e(pressaG. ,ersona>ele sunt un episcop (J1ldicaG)0 o tnr reclamant (J7ataG)0 care este sedus i abandonat de un tnr0 numit J1oiniculG. *otele comice ale scrierii nu lipsescB J4tunci ce te9au apucat= +ar nu pentru ce n9ai stri"at[= Ce l9ai strns pe ln" tine= +e te9au um#lata aa bine[G. La 8nceputul .ecolului al E&E9lea scriu Costac5e Conac5i (J;iudecata #emeilorG i JComediile banului Constantin Canta ce9i !c Cbu>an i Cavaler
1/3

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. /339/ 1.

120

CocoG) i &ordac5e ;olescu0 J&storia arii 6omneti pe vremea strinilor i a pmntenilorG0 8n care tonul pam#letar este binecunoscut. Fn desc5i!tor de drumuri 8n dramatur"ia romneasc este ;5eor"5e 4sac5i0 cu J-irtil i <loeG0 o prelucrare dup Jnemuritorii idiliti ;essner i 7lorianG. &n J$urnul CutuluiG0 de acelai scriitor0 Cutu i +an respect un cod al le"ilor similar cu acela al cavalerilor Xoribut 9 polon0 -ailat 9 ma"5iar0 i Walter 9 "erman. ) alt pies notabil a lui ;5eor"5e 4sac5i este J,etru 6areG (123')0 8n care este evocat perioada !buciumat a domniei acestui persona> is toric devenit erou romantic. Fn moment sin"ular pentru de!voltarea comicului de limba>0 concentrat asupra elementelor de >ar"on care invadau limba romn0 este JComodia vremiiG (G7ranu!iteleG01233)0 de Constantin 7aca. 1asile 4lecsandri contribuie la de!voltarea dramatur"iei romneti prin cunoscutele piese J&or"u de la .ada"uraG (12 )0 J&aii 8n carnavalG (12 /)0 J,iatra din casG (12 ')0 JC5iria 8n &aiG (12/0)0 JC5iria 8n provinieG (12/2)0 J4rvinte i ,epeleaG (12%%)0 J.andu *apoil0 ultraretro"radulG0 JClevetici0 ultradema"o"ulG0 J6usaliileG (12%0)0 JCucoana C5iria 8n voia"iuG (12%3). Ciclul JC5intelorG este preluat i de ali autori dramatici0 cum este -atei -illo0 primul interpret scenic al persona>ului0 care scrie 8n 12' JC5iria 8n e(po!iia de la 1ienaG. 6e"istrul dramatic este sc5imbat de 1asile 4lecsandri prin J+espot91odG0 o dram romantic situat 8n continuarea le"endelor epico9lirice J+an0 cpitan de plaiG sau J+umbrava roieG. 8n J7ntna Clandu!ieiG (1223)0 persona> principal este <oraiu0 poetul prote>at al 8mpratului 4u"ustus0 supus adoraiei unei 6ome !"omotoase i 8mpovrate de plceri i de spectacole. ) dram JcrepuscularG este J)vidiuG (122/)0 8n care este pre!entat drama stin"erii marelui poet )vidiu printre sarmai. +rama istoric se impune 8n epoc i prin J6!van i 1idraG (12%')0 de C. ,. <asdeu. -i5ai :minescu scrie piese 8n vi!iune romantic i cu o compo!iie complicatB JCo"dan9+ra"oG (12'%912'3)0 J+ecebalG0 J4le(andru LpuneanulG0 J;rue .n"erG0 avnd mari proiecte de a scrie un JdodecameronG dramatic0 pornind de la +ra"o91od i Nte#an cel -are. ,oetul 8i mani#est admiraia pentru dramatur"ia lui .5aPespeare i 1ictor <u"o0 v!ui ca modele ideale. ,unctul culminant 8n evoluia dramatur"iei romneti 8n secolul al E&E9lea 8l constituie &on Luca Cara"iale0 cu J) noapte #urtunoasG (12'3)0 JConu Leonida #a cu reaciuneaG (1220)0 J) scrisoare pierdutG (122 )0 J+9ale CarnavaluluiG (122/). In 1230 scrie J*pastaG0 prima dram modern cu subiect din lumea rural. .ecolul al EE9lea aduce importante 8nnoiri structurale 8n s#era dramaticului0 "enerate de mutaiile estetice care marc5ea! toate cele trei "enuri literare0 introducnd o nou vi!iune asupra timpului i spaiului narativ0 memoria involuntar0 introspecia psi5olo"ic. Ca un re#le( al noilor curente literare i #ilo!o#ice de la 8nceputul secolului0 Lucian Cla"a de!volt0 8n stilul e(presionist promovat de revistele J+as HielG0 J+er .turmG0 de "ruprile din pictur 1ie KruecQe; 1er Elaue 3eiter; sau de avan"arditii ;eor" $raPl0 WedePind0 $5eodor +aeubler .a.0 piesele J-eterul -anoleG (1321)0 J+ariaG (132/)0 JCruciada copiilorG (1330)0 avnd 8n centru dramaticul der 2cFrei; stri"tul espresionist disperat al omului lsat sin"ur 8n #aa eternitii. 8n J-eterul -anoleG0 #orele ce drm !idurile mnstirii sunt de ori"ine incert0 neputnd #i considerate nici cretine0 pentru c +umne!eu nu se opune construirii unui loca de cult destinat Lui0 nici de sor"inte demonicB JDert#a aceasta de ne8nc5ipuit9cine9o cere[ +in lumin0 +umne!eu nu poate s9o cear0 #iindc e >ert# de sn"e0 din adncimi puterile necurate nu pot s9o cear0 #iindc >ert#a e 8mpotriva lorG. JCruciada copiilorG are ca tem aceeai resurecie a #orelor sti5iale0 aprute ca un re#le( al vinei tra"ice a vrstnicilor0 responsabili de toate nenorocirile lumii. In plan simbolic0 atmos#era este crepuscular0 cntecul copiilor vestind un J-ensc5eitsdaemmerun"G0 o nou 4pocalips. Camil ,etrescu este adept declarat al dra"ei de idei 8n literatura romn0 introducnd0 ca i 8n roman0 autenticitatea i suEstanialitatea limba>ului0 te!e i teme ilustrate 8n JDocul ielelorG (1313)0G J4ct veneianG (1313)0 J.u#lete tariG (132/)0 J-itic ,opescuG0 J+antonG (132%)0 J-ioaraG (132%)0 8n care sublinia! tragedia intelectualului inadaptat; incapabil s re!iste avatarurilor vieii comune0 lipsite de idealuri. ;elu 6uscanu0 persona>ul principal din JDocul ielelorG0 vrea s 8mplineasc dreptatea absolut0 conducndu9se dup principiul pereat mundus fiat justitia i s91 pedepseasc pe ministrul .ineti0 vinovat de o crim 8n tineree.

121

4ndrei ,ietraru din J.u#lete tariG triete drama lui Dulien .orel din romanul stend5alian J6ou i ne"ruG0 8ndr"ostindu9se de &oana0 #iica boierului -atei Coiu9+orcani. ,ersona> donTui>otesc0 luptndu9se cu Jmorile de vntG ale propriei sale ima"inaii0 el #ace distincia 8ntre cele dou clase sociale care nu se pot uni prin me!alianB Jnu uita c nu9mi vorbesc nici sptari0 nici palate0 nici po!iie social... 4st!i st 8n #a stomacul dumitale bolnav0 dinii dumitale cariai0 craniul dumitale pleuv0 cu muc5ii mei de oel0 cu sntatea mea de slbatec... Ctrneea 8mi insult tinereeaG. &n cele din urm0 eroul abandonea! conacul pier!aniei0 alturi de prietenii si mai vec5i. ,ietro ;ralla0 prota"onistul piesei J4ct veneianG0 comandant al marinei do"ilor0 8i "sete o porti de ieire din viaa politn plin de corupie printr9o mare iubire pentru soia sa0 4lta. 7emeia0 ideali!at0 este 8ns o #ost curte!an i0 descoperind acest lucru0 toate idealurile de via ale lui ,ietro ;ralla se prbuesc. -i5ail .ebastian este i el adeptul scrierii JautenticeG0 ilustrate 8n piesele JDocul de9a vacanaG (1332)0 J.teaua #r numeG (13 )0 JFltima orG i J&nsulaG0 ultimele >ucate postum0 8n anii 13 %913 '. Nte#an 1aleriu0 din JDocul de9a vacanaG0 propune celor re#u"iai 8n pensiunea Weber un J>oc de9a #ericireaG0 Jde9a vacanaG0 Jde9a uitareaG. &n acest scop0 se 8ncearc 8nlturarea oricror simboluri ale lumii e(terioare0 ceasul0 calendarul0 radioul; De##0 un elev. noncon#ormist0 uit c5iar de #aptul c a rmas cori"ent la matematic0 >oac pin"9pon" cu 1aleriu0 se 8ndr"ostete de Corina; Co"oiu0 un mrunt #uncionar din minister0 se ima"inea! 8n postura de 8nvin"tor 8mpotriva tuturor e#ilor de cabinet care 8i #cuser !ile amare. Corina0 simpl #uncionar0 8i 8mplinete visul dintotdeauna de a #i o #emeie misterioas i de a cltori 8n &talia 8nsorit. Intre"ul univers ilu!oriu se nruie 8ns cnd0 din 8ntmplare0 un persona> 8i 8ntoarce la timpul real0 preci!nd data calendaristic0 #iecare actuali!nd brusc "ri>ile cotidiene. ,ersona>ele din J.teaua #r numeG au posibiliti insolite de evadare dintr9o lume 8nc5is0 provincial pn la stereotipie i absurd. -arin -iroiu accede0 din cmrua lui strmt i mi!er de pro#esor0 direct 8n lumea spiritului0 sondnd cu luneta misterioasele deprtri ale spaiului cosmic. -ona0 o #emeie misterioas0 cobort dintr9un presupus 5i"59li#e al vremii0 nimerete #r voie 8ntr9o lu"e ncFis; mai provincial i mai su#ocant dect aceea din care evadase0 i are0 pentru scurt vreme0 revelaia altui ori!ont e(istenial. Intlnirea cu pro#esorul -iroiu pare un vis ireali!abil0 aproape absurd0 eroinei relevndu9i9se realitatea super#icial i trectoare a 5i"59 li#e9ului bucuretean. -odul 8n care lumea0 reclu!at 8n straturi concentrice0 cuprins de marasm i torpoare0 se poate desc5ide i pro#anilor0 este relevat de -iroiu0 a>uns pe neateptate 8n postura de "esager insolit al altor Jri. In JFltima orG0 vistorul pro#esor 4ndronic0 admirator la modul absolut0 peste veacuri0 al lui 4le(andru cel -are0 intr 8ntr9un neobinuit con#lict cu un industria puternic0 ;ri"ore Cucan0 8n urma publicrii 8ntr9un !iar bucuretean a unui articol aparent anodin0 redactat 8ns cu "reeli. Intrea"a 8ncurctur este speculat cu mare abilitate de -a"da -inu0 #emeie voluntar0 inteli"ent i pra"matic0 ea obinnd suma de bani cerut din presupusul anta> asupra lui Cucan0 necesar pentru ca persona>ele s9i poat 8mplini visul de a cltori 8n )rient. $udor -uatescu scrie comedii de o particularitate studiat0 ridiculi!nd o lume mr"init0 an"a>at 8n banale intri"i politice. J$itanic91alsG 8l are ca prota"onist pe .pirac5e *eculescu0 motenitorul unei mari averi0 #iind dominat 8ns de membrii #amiliei0 +acia0 soia lui0 soacra C5iriac5ia0 #iica .armi!e"etusa9-i!a i cei doi biei0 $raian i +ecebal0 purttori ai unor nume 8n care se identi#ic semni#icaii caracterolo"ice. &ntri"a se des#oar0 la #el ca 8n J) scrisoare pierdutG0 8n >urul obinerii deputiei lui .pirac5e. +ei nu dorete acest lucru0 prota"onistul #olosete0 8n mod incontient0 principiul psi5olo"iei inverseB cere ale"torilor0 8n discursul electoral0 s nu #ie ales deputat0 iar e#ectul este contrar tocmai prin insolitul situaiei. In urma acestei 8ntmplri0 atitudinea celorlali se sc5imb0 .pirac5e #iind considerat acum un om care anticipea! evenimentele cu mare c5ib!uin. Fn alt autor dramatic important 8n epoc este 1ictor &on ,opa0 notabile #iind piesele J$aPe0 &anPe i CadrG0 JCiutaG0 J-ucataU din #ereastrG. $aPe0 &anPe i Cadr sunt ne"ustori de etnii di#erite0 romn0 evreu i turc0 locuind 8n provincialul Crlad. &onel i 4na vor s se cstoreasc i prinii0 $aPe i lanPe0 intr 8n panic0 pre>udecile seculare #cndu9i0 pentru un moment0 s9i piard raiunea i s9i strice buna prietenie de pn atunci. Cadr este primul care

122

ia aprarea tinerilor0 punnd la cale cstoria lor i 8mpcndu9i pe opo!ani. :vreul0 &anPe0 are replici de o simplitate de!armantB JCe te privete pe tine[G0 JNi dac ai s te spn!uri0 cre!i c eu pierd ceva[G. J+omnioara *astasiaG0 de ;. -. Ham#irescu0 repre!entat 8n anul 132'0 este o dram a aspiraiilor #rnte de realitatea ma5alalei i a oraului devorator. +omnioara *astasia vrea s evade!e din ma5ala0 s a>un" din nou 8n strada ,opa *an0 unde tatl su0 srcit acum0 inuse prvlie Jcu coloniale i delicatesuriG. In acest scop0 citete multe cri i are o sincer oroare de murdria moral a ma5ala"iilor beivi i #r cpti. +orina ei este de a se cstori cu Luca0 un muncitor cinstit0 dar 1ulpain0 persona>ul ne"ativ0 8i omoar alesul0 nedndu9i seama c0 de #apt0 8mpotrivirea #etei la aceast cstorie va rmne nesc5imbat. +e!nodmntul este tra"icB *astasia se mrit cu el i se spn!ur c5iar 8n !iua nunii. :(patriat 8n 7rana0 :u"en &onescu "sete0 8n teatrul de la >umtatea secolului al EE9 lea0 un teritoriu propriu de mani#estare artistic0 8n care 8i instalea!0 #iresc i incontestabil0 cu titlu de prim stpnitor0 instrumentele i mi>loacele te5nice ale unei noi arteB teatrul aEsurdului. In spiritul acestuia scrie drame i #arse tra"ice0 JCntreaa c5ealG (13/0)0 J.cauneleG (13/2)0 J1ictimele datorieiG (13/2913/3)0 J4medeu sau Cum s te descotorosetiG (13/3913/ )0 parabole ale e(istenei0 JFci"a #r simbrieG (13/')0 J6inoceriiG (13%0)0 J6e"ele moareG (13%2). In a doua >umtate a secolului al EE9lea0 teatrul romnesc urmea! mult timp meandrele unei de!voltri determinate de #actori ideolo"ici0 care 8ntr!ie o sincroni!are cu e(perienele din dramatur"ia european. 4bia 8n anii U'0 apar drame moderne0 8n primul rnd ale lui -arin .orescu0 J&onaG (13%2)0 J,aracliserulG (13'0)0 J4 treia eapG (13'1)0 J-atcaG (13'3)0 J,luta medu!eiG0 J:(ist nerviG (13' )0 J6cealaG (1320). +umitru 6adu ,opescu se impune prin J4ceti 8n"eri tritiG0 J,isica 8n noaptea 4nului *ouG0 +umitru *a"5iu prin JIntunericulG0 &on +. .rbu prin J4rca bunei speraneG. +up a#irmarea lui sub semnul poe!iei0 8n cadrul Cercului literar de la .ibiu0 6adu .tanca 8i continu activitatea literar cu piese de teatruB J)stateculG (13/2)0 J)edip salvatG (13' ). -atei 1iniec scrie JCaii la #ereastrG (132')0 J,ian>enul 8n ranG0 J;roapa din tavanG (133%).1%0

G. L&TE3$T,3$ P5P,L$34 ( P$3TE &NTEG3$NT4 $ L&TE3$T,3&& 35MDNE (


7olclorul se constituie ca parte inte"rant a culturii naionale. ,rin #olclor 8nele"em totalitatea #aptelor de cultur popular0 transmise prin cuvnt sau practici. $ot ceea ce0 8n aceste mani#estri ale culturii populare0 se or"ani!ea! 8n te(t O cntat0 scandat sau0 pur i simplu0 spus O alctuiete literatura popular sau folclorul literar. In #olclorul literar #inalitatea este precumpnitor estetic. Cnt te(tul e 8ntovrit de practici i rituri inte"rate0 de re"ul0 unui ceremonial0 vorbim despre folclorul obiceiurilor0 8n ansamblul cruia scopul urmrit este 8n primul rnd practic. Impreun cu literatura cult0 #olclorul relev particularitile psi5o9spirituale ale unui popor. /. Trsturile speci)ice ale literaturii populare Literatura popular repre!int prima etap0 cu rdcini 8ndeprtate i "reu de preci!at0 a creaiilor literare ale unui popor. +e acest adevr indiscutabil 8ncep s se convin" umanitii i crturarii europeni 8nc din secolele E1&&9E1&&& apoi poeii romantici0 care au constatat cu surprindere c e(ist0 8n popor0 un bo"at te!aur de creaii0 de o diversitate i de o pro#un!ime impresionante. +ei semnalri ale e(istenei creaiilor populare datea!0 de pild0 8n .pania0 +anemarca0 4n"lia0 8nc din secolul al E1&9lea0 primul care atra"e atenia asupra #rumuseii creaiei populare este -ontai"ne0 care0 8n capitolul J.ubtiliti dearteG (J+es vaines subtilitesG)0
1%0

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. / 19/ ..

123

din J:seuriG (JLes :ssaisG0 1/20)0 pune poe!ia popular alturi de cea cult. 7aptul acesta rmne 8ns0 8n epoc0 sin"ular0 numai C5arles ,errault0 8n 7rana0 dnd la iveal prima cule"ere de #olclor 8n 1%3'0 J,ovestiri ale mamei mele ;sculiaG (JContes de ma mere lU)QeG). &mpulsul cercetrilor mai intense asupra trecutului i0 implicit0 asupra creaiilor populare a #ost dat de o lucrare de rsunet a italianului ;iambattista 1ico0 JNtiina nouG (J,rincipi di una scien!a nuovaG0 1'23)0 8n care0 enunnd te!a circu9laritii istoriei0 a JcursurilorG i JrecursurilorG (Jcorsi e ricorsiG)0 stabilea locul poe!iei 8n istorie0 ideea unei vrste poetice a omenirii0 mani#estate de pild0 pentru "reci0 8n epopeile lui <omer0 ca e(presie a unei voci colective0 sau0 pentru italieni0 8n timpurile mai noi0 8n J+ivina ComedieG0 a celui supranumit J<omerul toscanG0 +ante 4li"5ieri. ,e ba!a acestei concepii0 a acestei Jtiine noiG0 iau avnt cercetrile i apar mai multe cule"eri de #olclor0 principalele popoare europene valori#icndu9i bo"atul te!aur #olcloric. $5omas ,ercQ0 8n 4n"lia0 public0 8n 1'%/0 cule"erea J6elicve de poe!ie en"le! strvec5eG (J6eliTues o# 4ncient :n"lis5 ,oetrQG)0 8n ;ermania0 <erder d la iveal antolo"ia J;lasurile popoarelor 8n cnteceG (J.timmen der 1flPer in LiedernG0 1''3)0 #raii ;rimm0 cunoscutele basme0 J+as -adc5enG0 Crentano i 4rnim0 JCornul #ermecat al biatuluiG (J+es Xnaben Wunder5ornG). La romni0 primele meniuni despre creaia popular apar 8n J+escrierea -oldoveiG (1'1%)0 a lui +imitrie Cantemir0 care vorbete despre 8nclinaia ctre JeresG a romnilor i despre reminiscenele Jp"neG0 mitice ale acestora0 dnd ca e(emplu mitul Hburtorului. C5iar cule"erea de le"ende a lui &on *eculce0 J) sam de cuvinteG0 poate #i interpretat ca o prim cule"ere de creaii populare. 8ns antolo"iile autentice0 re!ultat al unui demers contienti!at0 avnd ca scop cule"erea i punerea 8n lumin0 prin intermediul tiparului0 a bo"atei moteniri #olclorice romneti0 apar abia 8n a doua >umtate a secolului al E&E9lea0 sub e#ectul curentului romantic0 care avea ca obiectiv0 8ntre alte orientri0 i privirea retrospectiv ctre istoria naional i ctre cultura poporului. ,rima cule"ere de acest #el0 rmas de re#erin0 este aceea a lui 1asile 4lecsandri0 J,oesii populare. CaladeG (&ai0 12/2). +up aceasta0 8n a doua >umtate a secolului al ElE9lea0 cule"erile i studiile de #olclor iau o deosebit amploare0 cuprin!nd nume ale unor crturari i #olcloriti remarcabili0 8ntre care Co"dan ,etriceicu9<asdeu0 .imion 7lorea -arian0 4rtur ;orovei0 -oses ;aster0 &on ,op 6ete"anul0 +umitru .tncescu0 iar 8n secolul al EE9lea )vid +ensusianu0 *icolae &or"a0 +imitrie ;uti0 Constantin Criloiu i numeroi alii. Lucrrile cele mai cunoscute0 care cuprind #ondul principal al materialelor #olclorice romneti0 sunt JLe"ende sau basmele romnilorG (12'2)0 de ,etre &spirescu0 J,oe!ii populare romneG (122/)0 de ;. +em. $eodorescu0 precum i un monumental studiu comparatist al lui La!r Nineanu0 deosebit de modern pentru timpul su0 ca metod i ca e(presie critic0 JCasmele romneG (123/). Concomitent cu. descoperirea creaiei populare0 asistm la apariia unei noi discipline umanistice0 a crei nomenclatur este0 ca proces de constituire0 de asemenea e(trem de. instructiv. $ermenul J#olclorG (en"l. )olQlore: este creat0 8n anul 12 %0 de un ar5eolo" en"le!0 4mbrose -erton0 i are ca etimolo"ie dou cuvinte din limba en"le!0 )olQ @ popor0 lore @ tiin0 8nelepciune; el se impune0 alturi de conceptul de creaie sau literatur popular; i 8n cercetarea romneasc0 datorit0 8n bun parte0 marii sale capaciti de #ormare a noi termeni tiini#iciB )olcloric; )olclorist; )olcloristic etc. .unt necesare 8ns cteva delimitri i preci!ri de concepte. $ermenul cel mai cuprin!tor 8n identi#icarea domeniului la care ne re#erim este cel de )olclor; de#init 8ndeobte ca totalitate a creaiilor artistice ale unui popor0 ctre acest 8neles conducnd 8nsei sensurile cuvintelor de la care s9a #ormat. Fniversalitatea #olclorului este unanim recunoscut0 8ntruct e(ist la toate popoarele0 sub cele mai diverse #orme de mani#estare. Conceptul de literatur popular este subsecvent0 mai restrictiv0 re#erindu9se 8ndeosebi la creaiile populare care au ca suport un te(t literar0 un cod de comunicare ba!at pe e(presia lin"vistic. Creaia popular0 are cteva trsturi speci#ice0 dintre care cele mai importante sunt caracterul oral; tradiional; colecti!; anoni" i sincretic; pre!entndu9se ast!i ca un proces structurat de9a lun"ul timpului0 e(istnd la nivelul co"unitilor umane0 provenind dintr9o surs anonim0 pe cale oral0 mereu per#ecionat. )ralitatea este caracteristica cea mai evident 8n evoluia acestui proces; ea e(prim0 pe de o parte0 modul de transmitere din "eneraie 8n "ene9 raie0 pe de alta 8ns Jea absoarbe i e(prim0 8n acest mod0 toate caracterele oralitiiG (4drian -arino0 J<ermeneutica ideii de literaturG0 :ditura +acia0 132'0 p. 1%2). Caracterul tradiional

12

re!id 8ntr9un anume conservatorism al modalitilor de e(presie0 teme0 motive0 te5nici pro!odice0 constituite 8ndeobte ca invariante0 variabilitatea constnd 9 8n marea diversitate a creaiilor populare 98n posibilitile multiple de combinare a lor. Caracterul anoni" al creaiei populare re!ult din #aptul c nu e(ist o anume persoan responsabil pentru o anumit #orm de mani#estare a #olclorului0 #orma per#ect constituindu9se prin prelucrarea continu a creaiei respective. Caracterul colecti! este strns le"at de premisa anonimatului0 care permite participarea mai multor autori la actul de creaie0 subliniind 8ns i o parado(al caracteristic individualB creatorul este totui unul sin"ur0 cel iniial0 ceilali sunt modi#icatori sau amelioratori. 2incretis"ul re!ult din inter#erenele codurilor de transmitere0 din asocierile modalitilor de e(presie0 te(t literar0 cntec0 dans0 mimic0 "estic0 >oc de scen. $oate aceste caracteristici se a#l 8ntr9un continuu proces de circularitate0 de condiionare reciproc. 1%1 7olclorul se distin"e prin cteva trsturi speci)ice a#late 8n relaii de intercondiionalitate i determinare reciprocB /./. Caracterul oral pare s #ie cel mai important i repre!int trstura speci#ic #undamental a literaturii populare0 care const 8n #aptul c aceasta este creat0 pstrat i transmis prin viu "rai0 pe cale oral deci0 din "eneraie 8n "eneraie0 spre deosebire de literatura cult0 care se crea!0 se di#u!ea! i se pstrea! prin intermediul scrisului (i al tipritului). 1a #i deci 8ntotdeauna pro#und "reit s a#irmmB cutare doin (balad0 basm0 le"end) J a fost scrisK de un poet anonim. /.-. Caracaterul tradiional are 8n vedere e(istena 8n cadrul literaturii #olclorice0 a unui sistem prestabilit de mi>loace de e(presie artistic (motive0 ima"ini0 meta#ore0 "rupuri de rime0 repre!entri mitice0 #ormule ma"ice0 versuri de /9% sau '92 sialbe 8n ritm tro5aic0 cu rim 8mperec5eat sau monorima)0 care se combin 8ntr9o diversitate nes#rit de variante0 tipuri de variante0 opere #olclorice noi. Crearea unor variante sau opere literare #olclorice noi are loc 8n cadrul relaiei dintre tradiie i inovaie. /.0. Caracterul colectiv repre!int particularitatea operei literare #olclorice de a #i e(presia artistic a unei contiine colective0 spre deosebire de opera literar cult de#init ca e(presie a contiinei individuale (a autorului acelei opere). Colectivitatea d drept de circulaie unui bun #olclor creat de un individtalentat aparinnd ei. 7r acest "ir0 creaia individului respectiv nu circul 8n variante0 ceea ce are drept urmare dispariia ei. Le"tura dintre individul talentat i colectivitatea din care acesta #ace parte este0 aadar0 #oarte strns. /.=. Caracterul anonim este direct determinat de oralitatea #olclorului. +ac o oper literar scris (cult) nu poate #i conceput 8n a#ara autorilor cunoscui0 opera literar #olcloric nu e 8nsoit de identitatea vreunui autor individual dect 8n puine i ne8nsemnate situaii i pentru #oarte scurt vreme. /.>. ,rin caracterul sincretic 8nele"em contribuia mai multor modaliti artistice (a mai multor arte) la reali!area unor opere #olcloriceB po!ia se cnt (cu e(cepia plu"uorului i a oraiilor de nunt0 a descntecelor i a proverbelor0 a !ictorilor i a "5icitorilor) sau se scandea! 8n ritmul >ocului (stri"turile); naraiunea (basmul0 le"enda0 snoava) bene#icia! de mimica i "estica povetitorului popular anume 8n!estrat; teatrul popular #olosete arta mtilor0 arta mimei i pantomimei0 "estica0 declamaia0 mu!ica. -. Clasi)icarea literaturii populare ) clasi#icare a literaturii #olclorice pe cate"orii #uncionale0 tematice0 e(presive0 pe "enuri i specii 8mparte literatura popular0 8n primul rnd0 8n dou mari "rupeB +.*. Creaia litrerar cu funcie ritual sau ceremonial% +.+. Creaia literar fr funcie ritual sau ceremonial% -./. Creaia litrerar cu )uncie ritual sau cere"onial
1%1

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 3/93%.

12/

Creaia litrerar cu #uncie ritual sau ceremonial se 8mparte 8n alte trei cate"oriiB -././. PoeJia oEiceiurilorB 9 obiceiuri de Crciun i de 9nul 7ou /colindele 2lu'uorul Capra Frsul0; ( obiceiuri de primvar /4er'elul @unii %mbra oilor0; ( rituri de invocare a ploii /2aparudele %caloianul0; ( rituri de seceri /Cununa "r'a'ica0. -./.-. PoeJia cere"onialelor de trecere (obiceiuri le"ate de momentele cruciale din viaa omului)B naterea% nunta (oraiile Cntecul miresei) i moartea (Cntecul bradului Horile Cntecul mare de petrecut bocetele); -./.0. PoeJia desc#ntecelor -.-. Creaia literar )r )uncie ritual sau cere"onial Creaia literar #r #uncie ritual sau ceremonial cuprinde creaii ce se pot clasi#ica pe "enuri i specii0 ca 8n literatura cultB -.-./. Lirica popular 9 n !ersuri:% ( doina (de dor de jale de (aiducie de ctnie de +nstrinare etc .); - lirica popular social% Cntecul ranului obidit; Cntecul pastoral (bucolic); Cntecul de pa5ar (erotico9ba5ic); Cntecul propriu9!is (cntece despre cntec despre relaiile de familie de iubire dra'oste i dor cu tem social de +nstrinare de munc ); ( strigturile; cFiuiturile i ipturile. 153,L. .entimentele de >ale0 de bucurie0 cu oca!ia celor trei srbtori eseniale ale omului0 naterea0 nunta i moartea0 sunt evocate 8n doine; lungi sau scurte. :(ist doine de ctnie; de trecere a anoti"purilor; adresate Etr#nilor i tinerilor; de priEegie. .entimentul predominant este 8ns cel de tristee0 de dor; cuvnt sin"ular 8n civili!aia european0 cum spunea Lucian Cla"a0 comparabil poate numai cu spaniolul soledad sau portu"5e!ul saudade. -.-.-. Epica popularB ( n !ersuri ( baladaB le"endar ()or'u )or'ovan...); #antastic; vite>easc; pastoral; anti#eudal; antiotoman; #amilial (nuvelistic); >urnale orale; 9 n proJ% :asmul% #antastic0 animalier0 nuvelistic; 4egenda% etiolo"ic0 mitolo"ic0 istoric0 5a"io"ra#ic; (ovestireaB -emorata i 7abulata; .noava i 9necdota% citadin i bancul (cu animale0 poliiti0 o#eri0 popi0 personaliti0 blonde...). -.-.0. Literatura a)oristic i enig"atic B (roverbul (,aremiolo"ia)0 Zictoarea i Cimilitura (;5icitoarea). -.-.=. Bolclorul in)antil% ;ocurile copilriei i <diomatismele. 0. 1escoperirea literaturii populare Literatura popular repre!int prima etap0 cu rdcini 8ndeprtate i "reu de preci!at0 a creaiilor literare ale unui popor. +e acest adevr 8ncep s se convin" umanitii i crturarii europeni 8nc din secolele E1&&9E1&&&0 apoi poeii romantici0 care au constatat cu surprindere c e(ist0 8n popor0 un bo"at te!aur de creaii0 de o diversitate i de o pro#un!ime impresionante. +ei semnalri ale e(istenei creaiilor populare datea!0 de pild 8n .pania0 +anemarca0 4n"lia0 8nc din secolul al E1&9lea0 primul care atra"e atenia asupra #rumuseii creaiei populare este #rance!ul -ontai"ne0 care0 8n capitolul J.ubtiliti dearteG (J+es vaines subtilitesG)0 din J:seuriG (JLes :ssaisG0 1/20)0 pune poe!ia popular alturi de cea cult. 7aptul acesta rmne 8ns0 8n epoc0 sin"ular0 numai C5arles ,errault0 8n 7rana0 dnd la iveal prima cule"ere de #olclor 8n 1%3'0 JContes de ma mere lU)QeG (J,ovestiri ale mamei mele ;sculiaG). &mpulsul cercetrilor mai intense asupra trecutului i0 implicit0 asupra creaiilor populare a #ost dat de o lucrare de rsunet a italianului ;iambattista 1ico0 JNtiina nouG (J,rincipi di una scien!a nuovaG0 1'23)0 8n care0 enunnd te!a circularitii istoriei0 a JcursurilorG i JrecursurilorG (Jcorsi e ricorsiG)0 stabilea locul poe!iei 8n istorie0 ideea unei vrste poetice a omenirii0 mani#estate de pild0 pentru "reci0 8n epopeile lui <omer0 ca e(presie a unei voci colective0 sau0 pentru italieni0 8n timpurile mai noi0 8n J+ivina ComedieG0 a J<omerului toscanG0 +ante 4li"5ieri. ,e ba!a acestei concepii0 a acestei

12%

Jtiine noiG0 iau avnt cercetrile i apar mai multe cule"eri de #olclor0 principalele popoare europene valori#icndu9i bo"atul te!aur #olcloric. $5omas ,ercQ0 8n 4n"lia0 public0 8n 1'%/0 cule"erea J6elicve de poe!ie en"le! strvec5eG (J6eliTues o# 4ncient :n"lis5 ,oetrQG)0 iar 8n ;ermania <erder d la iveal antolo"ia J;lasurile popoarelor 8n cnteceG (J.timmen der 1olPer in LiedernG0 1''3)0 #raii ;rimm0 cunoscutele basme0 JCasmeG (J+as -dc5enG)0 Crentano i 4rnim0 JCornul #ermecat al biatuluiG (J+es Xnaben Wunder5ornG). La romni0 primele meniuni despre creaia popular apar 8n J+escrierea -oldoveiG (1'1%)0 a lui +imitrie Cantemir0 care vorbete despre 8nclinaia ctre JeresG a romnilor i despre reminiscenele Jp"neG0 mitice0 ale acestora0 dnd ca e(emplu mitul Hburtorului. C5iar cule"erea de le"ende a lui &on *eculce0 J) sam de cuvinteG0 poate #i interpretat ca o prim cule"ere de creaii populare. 8ns antolo"iile autentice0 re!ultat al unor aciuni deliberate0 avnd ca scop cule"erea i punerea 8n lumin0 prin intermediul tiparului0 a bo"atei moteniri #olclorice romneti0 apar abia 8n a doua >umtate a secolului al ElE9lea0 sub e#ectul curentului romantic0 care avea ca obiectiv0 8ntre alte orientri0 i privirea retrospectiv ctre istoria naional i ctre cultura poporului. ,rima cule"ere de acest #el0 rmas de re#erin0 este aceea a lui 1asile 4lecsandri0 J,oesii populare. CaladeG (&ai0 12/2). +up aceasta0 8n a doua >umtate a secolului al ElE9lea0 cule"erile i studiile de #olclor iau o deosebit amploare0 cuprin!nd nume ale unor crturari i #olcloriti remarcabili0 8ntre care Co"dan ,etriceicu9<asdeu0 .imion 7lorea -arian0 4rtur ;orovei0 -oses ;aster0 &on ,op 6ete"anul0 +umitru .tncescu0 iar 8n secolul al EE9lea )vid +ensusianu0 *. &or"a0 +imitrie ;uti0 Constantin Criloiu i numeroi alii. Lucrrile cele mai cunoscute0 care cuprind #ondul principal al materialelor #olclorice romneti0 sunt JLe"ende sau basmele romnilorG (12'2)0 de ,etre &spirescu0 J,oe!ii populare romneG (122/)0 de ;. +em. $eodorescu0 precum i un monumental studiu comparatist al lui La!r Nineanu0 deosebit de modern pentru timpul su0 ca metod i ca e(presie critic0 JCasmele romneG (123/). Concomitent cu descoperirea creaiei populare0 asistm la apariia unei noi discipline umanistice0 a crei nomenclatur este0 ca proces de constituire0 de asemenea e(trem de instructiv. $ermenul )olclor (en"l. fol8lore0 este creat0 8n anul 12 %0 de un ar5eolo" britanic0 4mbrose -erton0 i are ca etimolo"ie dou cuvinte din limba en"le!0 fol8 D JpoporG0 lore D Jtiin0 8nelepciuneG; el se impune0 alturi de conceptul de creaie sau literatur popular; i 8n cercetarea romneasc0 datorit0 8n bun parte0 marii sale capaciti de #ormare a noi termeni tiini#iciB )olcloric; )olclorist; )olcloristic etc. .unt necesare 8ns cteva delimitri i preci!ri de concepte. $ermenul cel mai cuprin!tor 8n identi#icarea domeniului la care ne re#erim este cel de )olclor; de#init 8ndeobte ca totalitate a creaiilor artistice ale unui popor0 ctre acest 8neles conducnd 8nsei sensurile cuvintelor de la care s9a #ormat. Fniversalitatea #olclorului este unanim recunoscut0 8ntruct e(ist la toate popoarele0 sub cele mai diverse #orme de mani#estare. Conceptul de literatur popular este subsecvent0 mai restrictiv0 re#erindu9se 8ndeosebi la creaiile populare care au ca suport un te(t literar0 un cod de comunicare ba!at pe e(presia lin"vistic. Creaia popular are cteva trsturi speci#ice0 dintre care cele mai importante sunt caracterul oral; tradiional; colecti!; anoni" i sincretic; pre!entndu9se ast!i ca un proces structurat de9a lun"ul timpului0 e(istnd la nivelul comunitilor umane0 provenind dintr9o surs anonim0 pe cale oral0 mereu per#ecionat. )ralitatea este caracteristica cea mai evident 8n evoluia acestui proces; e(prim0 pe de o parte0 modul de transmitere din "eneraie 8n "eneraie0 pe de alta 8ns ea absoarbe i e(prim toate caracterele comunicrii orale0 sub aspectul construciei enunului i al e(presiei literare. Caracterul tradiional const 8ntr9un anume conservatorism al modalitilor de e(presie0 teme0 motive0 te5nici pro!odice0 constituite 8ndeobte ca invariante0 variabilitatea constnd 8n posibilitile multiple de combinare a lor. Caracterul anoni" al creaiei populare re!ult din #aptul c nu e(ist o anume persoan responsabil pentru o anumit #orm de mani#estare a #olclorului0 #orma per#ect constituindu9se prin prelucrarea ei continu. Caracterul colecti! este strns le"at de premisa anonimatului0 care permite participarea mai multor autori la actul de creaie0 subliniind 8ns i o parado(al caracteristic individualB creatorul este totui unul sin"ur0 cel iniial0 ceilali sunt modi#icatori sau amelioratori. 2incretis"ul re!ult din inter#erenele codurilor de transmitere0 din asocierile modalitilor de

12'

e(presie0 te<t literar; c#ntec; dans; "i"ic; gestic; Hoc de scen. $oate aceste caracteristici se a#l 8ntr9un continuu proces de circularitate0 de condiionare reciproc. Clasi#icarea creaiilor #olclorice0 8n "enere di#icil0 datorit vastitii i diversitiB materialului supus anali!ei0 are 8n vedere0 8n primul rnd0 criteriile consacrate de literatura cult; pe genuri i specii literare; la care se adau" cele determinate de )unciile cere"oniale i rituale ale unei 8nsemnate pri a creaiei populareB 0./. Genuri i specii ale literaturii populare a) opere lirice* doina (de dor0 de >ale0 de 5aiducie0 de ctnie0 de 8nstrinare]B c#ntecul (5aiducesc0 istoric0 de dra"oste0 de 8nstrinare0 de munc0 de lea"n0 de lume cntece i >ocuri de copii etc); strigturileG b) opere epice* \ 8n versuri 9 Ealada (dup 4l. 4m!ulescuB #antastice0 vite>eti pstoreti0 despre curtea #eudal0 #amiliale0 >urnale orale); \ 8n pro! 9 Eas"ul; legenda; snoa!a; anecdota. 0. -. Creaia literar ritual sau cere"onial a) folclorul obiceiurilor calendaristice* obiceiuri de Crciun i de 4nul *ou (colindele0 J,lu"uorulG0 J.orcovaG0 JFrsulG0 JCapraG0 cntecele de stea etc); obiceiuri de primvar (J1er"elulG0 JDuniiG0 J.mbra oilorG); obiceiuri de inducere a ploilor i a prosperitii recoltelor (J,aparudeleG0 JCaloianulG0 JLa!aretulG0 J+r"aicaG); cntecele de clac i de e!tori; b) folclorul ceremonialurilor de trecere* naterea0 nunta (oraiile0 JCntecul mireseiG)0 moartea (JCntecul !orilorG0 JCntecul braduluiG0 cntecele de prive"5i0 bocetele). In creaiile populare0 #iecare popor i9a 8nscris datele #undamentale ale e(istenei0 marile 8ntrebri asupra tainelor lumii i ale vieii0 ceremonialele i practicile rituale 8n repre!entri particulari!ate de e(periena i de istoria proprie0 dar coincidente 8n trsturile lor eseniale. -iturile0 ca Jistorii sacreG0 primordiale0 adevruri ori"inare despre 8ntemeierea lumii i despre actele umane #undamentale0 nu se suprapun 8ns creaiei populare 8n 8ntre"ul ei0 #iind necesar0 de la 8nceput0 o distincie #r ec5ivoc. C5iar dac vine uneori dintr9o ar5aitate adnc0 nu orice creaie popular conine mituri. -itul ilustrea! un #apt ori"inar0 care se poate re"si sau nu 8ntr9o creaie popular0 putnd #i0 cnd nu se poate identi#ica0 un motiv ce poate lua o anume e(presie artistic. :(ist de alt#el o anumit structurare 8n timp a creaiei populareB basmele ar5aice0 mai apropiate de 8nceputuri0 conin miturile eseniale0 despre nemurire0 #iinele celeste0 #ormarea popoarelor0 a cosmosului0 crearea #iinei umane. -arile mitolo"ii0 "reac0 indian0 celtic0 "ermanic0 e(plic0 #iecare cu particularitile ei0 cosmo"onia i antropo"ene!a0 apariia !eilor0 a eroilor civili!atori0 amestecul acestora 8n viaa oamenilor. C5iar 8n mitolo"ii mai puin cunoscute i recuperate mai tr!iu0 rmase mult vreme i!olate de cultura european0 de pild a indienilor in"alisP din 4lasPa0 e(ist e(plicaii 8n linii mari asemntoare. &n toate acestea 8ns0 pe msur ce lumea se banali!ea! i 8i pierde aura de primordialitate a creaiei0 subiectele predilecte ale literaturii populare devin satul0 colectivitatea0 e(istena !ilnic0 repetabil0 obiceiurile i ritualurile rmnnd principalele resurse ale creaiei populare. -ult vreme s9a cre!ut c romnii0 popor mai tnr pe scara istoriei0 nu au o mitolo"ie propriu9!is0 proprie0 pre!entnd numai reminiscene ale mitolo"iilor din ariile "eo"ra#ice 8nvecinate0 din care creaiile populare romneti0 8ndeosebi basmele0 mai puin baladele0 recuperea! ecouri tardive0 crora le dau coloratur etnic speci#ic. La!r Nineanu0 8n JCasmele romneG (123/)0 nu procedea! alt#el0 8nscriind 8ns0 printr9un e(cepional studiu comparatist0 basmele romneti 8ntr9o tipolo"ie universal0 #cnd0 pentru prima dat0 cone(iunea 8ntre #olclor i mitolo"ie0 dnd0 prin urmare0 creaiei populare romneti i!voare i rdcini mai adnci. ;. Clinescu0 8n J&storia literaturii romne de la ori"ini pn 8n pre!entG (13 1)0 selectea! patru mituri0 patru #iloane ale tradiiei0 puternic re!onante 8n literatura popular i 8n creaia cultB mitul 8ntemeierii0 J$raian i +oc5iaG; J-ioriaG0 8n care Je simboli!at e(istena pastoral a poporului romnG0 dar i Jsituaia cosmic a omuluiG; mitul creaiei0 J-eterul -anoleG0 simboli!nd Jcondiiile creaiunii umane0 8ncorporarea su#erinei individuale 8n opera de artG; Jmitul eroticG0 se(ualitatea0 repre!entat de credinele 8n Hburtor.

122

Fn demers complet0 de con#i"urare a unei mitolo"ii auto5tone0 8ntreprinde 6omulus 1ulcnescu0 8n J-itolo"ie romnG (:ditura 4cademiei0 132')0 vast lucrare de sinte!0 care pornete de la 8ndeprtate rdcini0 de la Jmitolo"iile ancestraleG (predac0 protodac0 dac0 dacoromn)0 ia 8n discuie ipote!ele i controversele mito"ene!ei romneti i #ace un popas cu intenii de e(5austivitate asupra structurii i componentelor mitolo"iei romne. Ca i mitolo"iile cunoscute0 universali!ate0 i cea auto5ton presupune o cosmo"onie iniial0 credine despre naterea lumilor i a omului0 o teo"onie dualist0 ba!at pe 8n#runtarea primordial dintre 7rtate i *e#rtate0 principiul po!itiv i cel ne"ativ0 ca #actori ai evoluiei0 cultul -oilor i al Cabelor0 credinele 8n !ne i 8n Frsitori0 miturile solare (ale .oarelui .#nt) i lunare (.ora .oarelui0 8n iposta! antropomor#B &leana Cosn!eana)0 o bo"at eroolo"ie mitic0 desprins din balade0 le"ende i basme0 un vast inventar de le"ende vi!nd toponimia mitic0 miturile apelor i ale pdurii0 povetile cu animale i psri0 mitolo"ia ocupaiilor. $oate aceste e(emple pre"nante conturea! dimensiunile mitolo"iei i ale creaiei populare romneti0 compatibile cu ale celorlalte mitolo"ii0 cu teme i motive con"enere0 de multe ori ilustrate cu o not de incitant ori"inalitate. Literatura popular a #ost 8ntotdeauna un i!vor important de inspiraie pentru scriitori0 de la -i5ai :minescu0 &on Crean" i loan .lavici0 8n perioada marilor clasici0 pn la -i5ail .adoveanu i -ircea :liade 8n secolul al dou!ecilea. 0.0. Mituri populare 0.0./. Mitul JEurtorului :(plic apariia primilor #iori ai dra"ostei la tinerele #ete0 #iind menionat0 pentru prima dat0 ca JeresG0 credin p"n0 ctre care poporul era 8nc J#oarte plecatG0 de +imitrie Cantemir0 8n J+escrierea -oldoveiGB Jeste o nluc0 un om tnr #rumos0 care vine noaptea la #ete mari0 mai ales la #emeile de curnd mritate0 i toat noaptea svrete cu dnsele lucruri necuviincioase0 cu toate c nu poate #i v!ut de ceilali oameni0 nici c5iar de cei care 8l pndescG. Hburtorul este un persona> celest0 nemuritor0 strnind #ocul dra"ostei #etelor tinerele0 prsindu9le 8ndat ce acest lucru s9a 8ntmplat. :l vine 8n cicluri0 urmnd le"ile de!voltrii biolo"ice a "eneraiilor0 lund diverse #orme0 mai blnde sau teri#iante. ,ersona>e celeste cu acest rol e(istau0 la popoare di#erite0 din cele mai vec5i timpuriB #ees la an"lo9sa(oni0 #ar#adets la celtici0 domovi la popoarele slave0 sil#i0 5eruvimi 8n civili!aia occidental. -ai tr!iu0 mitul Hburtorilor se de"radea!B 8n locul lor apar persona>e male#ice0 monstruoase0 vr>itoare cltorind pe mturi0 8ndeplinind diverse ritualuri ma"ice. -itul Hburtorului va #i asimilat0 8n romantism0 unui motiv cu o mai lar" circulaie0 mitul 8n"erului c!ut0 al demonului reconvertit0 printr9o atracie ire!istibil0 ctre >umtatea pierdut0 seratul0 re"sit0 ca ilustrare literar la noi0 8n JHburtorulG lui &oan <eliade9 6dulescu i 8n JClin (#ile din poveste)G i JLucea#rulG lui :minescu. 0.0.-. Mitul nte"eierii -itul 8ntemeierii0 J$raian i +oc5iaG0 o le"end resuscitat0 cum crede ;. Clinescu0 mai 8nti de ;5eor"5e 4sac5i0 de #apt cel puin dou le"ende0 amintite i de +imitrie Cantemir0 se instituie 8n ordine literar 8n poe!ia lui :minescu J,ovestea +oc5iei i ursitorileGB +oc5ia0 vec5iul nume al +aciei0 este spiritul auto5ton ce prote>ea! pmnturile de la nord de +anubiu0 devenind nemuritoare dup cstoria cu $raian. :a este vduv i are un #iu0 rmas s p!easc teritoriul vec5ii +acii dintr9un loc misterios0 din codrul ma"ic sau de pe un vr# de munte. 0.0.0. Mitul creaiei ,otrivit vec5ilor credine0 anterioare cretinismului0 cele considerate adevrate0 dup cum spune :minescu (8n J.tri"oiiG0 re"ina -aria este tre!it la via prin renunarea la cretinism0 prin invocarea celor patru sti5ii ale lumii de ctre un ma" uitat de vreme 8n domul carpatic0 identi#icat cu Halmo(is sau cu un discipol al su)0 orice construcie trebuie s aib via0 un su#let0 dat prin >ert#irea unei #iine umane0 de re"ul un tnr sau o tnr. Calada J-eterul -anoleG

123

ilustrea! cel mai bine acest #aptB pentru construirea i durabilitatea mnstirii de pe 4r"e sunt >ert#ite aproape toate persona>ele0 mai 8nti 4na0 apoi toi meterii. 0.=. PersonaHe "itologice i populare PE325N$ME M&T5L5G&CE. Literatura popular conine i alte persona>e mitolo"ice0 Brtatele i Ne)rtatele; Ca!alerul Trac; !#rcolacii; J"eii; s)inii; de cele mai multe ori 8ns de!brcate de aura mitolo"ic0 umani!ate0 din dorina povestitorului de a stabili tan"ene cu. divinul. Cluarii e<ecut un dans bine repre!entat pe tot teritoriul romnesc0 cultul lor #iind similar cu al celilor. Conductorul lor spiritual este &rodeasa sau $rada; un #el de !ei a nopii0 rspun!toare de vr>ile din vis. Cluarii imit mersul sltat al cailor0 al rusaliilor 9Jiua "orilor la romni)0 #iind capabili de vindecri rituale. 4u o or"ani!are tribal mitic0 de s#ntoaderi; cavaleri avnd co!i i copite de cal0 dansnd noaptea de !iua s#ntului $oader sau $oder0 un protector al celor trecui 8n lumea drepilor. .rbtoarea de 3usalii (sau 2aEatul; dansul nocturn:; este rspndit i 8n 7rana0 .pania0 &talia0 ;ermania0 4n"lia0 la alaiul celor mori participnd persona>e mitolo"ice0 Wotan ()din)0 re"ele 4rt5ur0 <erlec5inus0 sau miti!ate0 ca +ietric5 von Cem. 1rgaica i paparudele sunt tot mani#estri ale unui spirit mitic uitat0 persona>ele e(primnd adevruri nereco"noscibile la nivelul pro#an al lumii moderne. Z#nele provin (ca denumire) din 1iana; Jeia !#ntorii; termenul de Bt(Bru"os; din limba latin0 )etus )or"osus. &elele sunt persona>e ma"ice0 lunatice0 #antomatice0 care apar 8n #aa tinerilor uimii i le iau minile0 r!bunndu9se 8n #elul acesta pentru c au #ost v!ute de!brcate la #el ca !eia +iana0 care 8l s"etea! pe imprudentul cute!tor ce o v!use #cnd baie. ,ersona>e #antastice0 locuind 8n pduri i ieind noaptea pe cmpuri0 nemuritoare0 similare cu celebrele bans5ees din epopeile celtice0 ielele (nenumite0 din superstiie0 menionate doar prin pronume0 iele) e(ist dincolo de timp0 sunt tentacule ale #orelor transcendentale 8n realitatea comun. Pcal i T#ndal. +e o alt situaie se bucur persona>e aprute mai tr!iu0 Pcal i T#ndal; nemiti!ate0 provenite dintr9un #ond auto5ton nedacic0 ba!ate pe un spirit de iretenie caracteristic omului de rnd0 menit a satiri!a i elimina prostia i trndveala. +aiducul este un persona> tr!iu0 demiti!at0 al literaturii populare0 un erou subsecvent0 cu virtui >ustiiare0 ascun!ndu9se 8n pduri pentru a lua bani de la asupritori i a9i da sracilor. J$oma 4limoG0 J&ancu DianuG0 J*ovacG0 J&or"u9&or"ovanG0 J.rb9.racG #ac parte din aceast cate"orie. Codrul0 pistoalele0 #u"a sunt principalele medii0 obiecte i aciuni descrise 8n doinele i baladele de 5aiducie.1%2 0.>. 3iturile de trecere In planul vieii cotidiene apar oEiceiuri noi; le"ate de nunt0 bote! sau 8nmormntare. La celi0 trectori i pe plaiurile noastre0 e(istau0 spre e(emplu0 apte tipuri de nuni i e de presupus c i dacii aveau o mare diversitate de mani#estare a acestor evenimente. Cu timpul0 obiceiurile se osi#ic0 devin rituale0 cu o puternic tent cutumiar. ,rima consemnare ordonat a obiceiurilor de nunt provine tot de la +imitrie Cantemir0 care le menionea! 8n J+escrierea -oldoveiG0 acestea #iind repetabile0 coninnd mai multe etapeB scopul nunii0 etatea mirilor0 consimmntul prinilor0 peirea0 !estrea0 rpirea. JCntecul !orilorG semni#ic 8nc5eierea evenimentului ceremonial la moarte0 soarele trebuind s 8ntr!ie0 pentru ca mortul s nu #ie dus la "roap. JCntecul braduluiG este practicat pentru tinerii care au murit 8nainte de a #i nuntii. Co"unitatea are un rol important 8n toate aceste evenimenteB la riturile de trecere asist toat lumea care 8l cunoate pe omul supus evenimentului0 conducndu91 pe drumul su #iresc0 spre nuntire sau spre moarte. )biceiuri le"ate de natere sunt EoteJul; "olit!a i cu"etria; iar de "oarte; Eocetul. 1esc#ntecele apelea! la #orele ma"ice pentru a se reali!a un anumit de!iderat0 8ndr"ostirea #etei iubite de un anume tnr sau vindecarea unei boli. Clestemul invoc #orele male#ice pentru 8mplinirea unei dorine
1%2

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X)-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200'0 p. 2//92/3.

130

8mpotriva unui presupus duman. Caloianul i nedeia sunt obiceiuri di#erite0 primul #iind o 8nmormntare ritual0 e#ectuat duminica0 al doilea repre!entnd crearea unei vetre a satului0 unde se spun poveti i diverse naraiuni. KiEliogra)ie%
&. Bolclorul literar ro"#nesc% 1. -i5ai ,op i ,avel 6u(ndoiu0 1olclorul literar romnesc :+,0 Cucureti0 13'%; 2. )vidiu Crlea0 1olclorul romnesc0 Cucureti0 -inerva0 1321 = 1323; 3. ;5eor"5e 1rabie0 1olclorul 6 obiect principii metode cate'orii0 Cucureti0 13'0; &&. Kasnul ro"#nesc i Eas"ul uni!ersal. Mor)ologia i poetica Eas"ului ro"#nesc. Mari colecii de Eas"e. $plicaii. 1. 1ladimir ,ropp0 Morfolo'ia basmului; 2. ;eor"e Clinescu0 &stetica basmului; 3. *icolae 6oianu0 %tereotipa basmului. &&&. Po!estirea popular i legenda. Tipologie i structur% 1. $on! Crill0 Le'ende populare romneti; 2. 4rnold 1an ;ennep 1ormarea le'endelor; 3. )ctavian pun i .ilviu 4n"elescu0 Le'enda popular romneasc. &*. C#ntecul epic Kalada. Buncii; structuri poetice; "oti!e. Mioriticul i "anoliticul. Buncia structural a "oti!elor i e<presia lor Ealadeasc. $lte te"e i "oti!e% 1. 4l. &. 4m!ulescu0 Cntice btrneti0 2. 4drian 7ocPi0 Mioria. 5ipolo'ia Circulaie Lene, 5e-te; 3. &on $olo0 Meterul Manole 6 Contribuia la studiul unei teme de folclor european ; . )v. ,apadima0 Literatura popular romn; /. .abima .troescu0 5ipolo'ia snoavei romneti; *. C#ntecul de dor i dragoste 9dorul ca e<presie i concept poetic:; GFicitoarea ca specie )olcloric i Pro!erEele; GFicitorile; Zictorile igenurile gno"ice culte% 1. +umitru Caracostea0 2oe,ia tradiional romn; 2. .abina ispas0 +oina $ru0 )ndicele motivic i tipolo'ic al liricii populare romneti de dra'oste ; 3. 4driana 6u>an0 L(icitoarea folclorului romnesc; . ,avel 6u(ndoiu0 2roverbe i conte-te; /. 4rtur ;orovei0 Cimiliturile /L(icitorile0; %. &ulius Hane0 2roverbele romneti.

+. L&TE3$T,3$ B$NT$2T&C4
+intotdeauna omul a avut n!uina secret ctre alt lume0 ima"inar0 di#erit de e(istena cotidian0 banal0 limitatoare pentru ori!ontul su de aspiraii. Fnii psi5olo"i consider c omul este 8n!estrat cu o J#ante!ie ori"inarG0 menit s9i suplineasc de#icitul de e(isten0 ne8mplinirile din viaa cea de toate !ilele. +e aceea0 i9a inventat lumi paralele0 ima"inare0 mistere0 mituri i basme0 istorii insolite0 8ntmplri neobinuite. /. Bantasticul $ermenul provine din #r. fantastiSue lat. p(antasticus ce 8nseamn Jprivitor la ima"inaieG. In #rance!a vec5e0 pFanto"e avea sensul de J#antasmG0 trans#ormndu9se 8n #rance!a contemporan 8n #antome. 7ic5te o numea ,rpFantasie; "e"orie ancestral; o #ante!ie ori"inar. 7antasticul este pre!ent 8n epopeile 5omerice i 8n toate mitolo"iile lumii i abund 8n le"endele orientale. *oiunea de #antastic nu se con#und cu aceea de mit0 dar presupune o desprire de real; o intru!iune a neprev!utului 8n planul perceptibil al realului. 7antasticul literaturii moderne 8i tra"e ori"inea din le"endele medievali!ante. 7a de "onotonia realului; #antasticul constituie un prete(t bine venit 8n creaia literar0 diversi#icndu9i temele i mi>loacele de pre!entare artistic. 7antasticul este cultivat de sc=iitorii moderni0 8n special romantici0 de cei ai micrii 2tur" und 1rang; de scriitorii consacrai ai acestui imprevi!ibil spaiu literar0 :d"ar 4llan ,oe0 1illiers de lU&sle 4dam0 <o^ard ,5illips Lovecra#t0 :. $. 4. <o##mann0 Dules .upervielle. *oiunea de literatur tiini#ico9#antastic0 science9#iction0 a #ost introdus de scriitori moderni0 ca <. ;. Wells (J6!boiul lumilorG i J-aina timpuluiG)0 ;erard

131

Xlein (J.eniorii r!boiuluiG0 JFci"aii de timpG)0 Dules 1erne0 7eli( 4derca (J)rae 8necateG). :lemente ale #antasticului sunt 8ntlnite 8n literatura romn la -i5ai :minescu (J.rmanul +ionisG)0 ;ala ;alaction (J-oara lui Cli#arG)0 la -ircea :liade0 cu incitantele sale nuvele0 la &on 1inea0 .aa ,an0 &uliu Ce!ar .vescu.1%3 In literatur0 #antasticul a 8mbrcat0 de9a lun"ul timpului0 numeroase #orme de mani#estare i de e(presie. :(ist un.#antastic al situaiilor primordiale0 al timpurilor ori"inare0 mani#estate prin 5iero#anii i acte revelatorii. Casmele au creat o lume #abuloas0 8n care eroi e(cepionali se lupt cu #orele rului pentru a si"ura victoria binelui. 7antasticul propriu9!is apare o dat cu literatura modern0 avnd ca trstur de#initorie intru!iunea #aptului neobinuit 8n banalul cotidian0 #r a se "si e(plicaii plau!ibile pentru insolitul acesteih situaii ,entru a9i impune modul de mani#estare0 #antasticul se prevalea! de p #isur a ordinii e(istente0 care creea!0 cel mai adesea0 o stare incertitudine0 de e!itare0 din partea persona>ului i a cititorului0 8n 8nele"erea unor situaii0 8ntmplri0 mani#estri ale realului. J7antasticul0 consider $!vetan $odorov0 8n N&ntroducere n literatura )antasticX; ocup intervalul acestei incertitudini; de 8ndat ce optm pentru un rspuns sau pentru cellalt0 prsim #antasticul0 ptrun!nd 8ntr9un "en 8nvecinat0 #ie straniul0 #ie miraculosul. L...M :ste vorba despre un #enomen ciudat0 care poate #i e(plicat 8n dou moduriB prin cau!e de tip natural sau supranatural. ,osibilitatea de a e!ita 8ntre aceste dou tipuri d natere e#ectului denumit #antastic.G 4ceast #orm de literatur 8ncepe s #ie cultivat de. scriitorii romantici0 ca mani#estare a libertii 8n plan ima"inar 8n raport cu normele ri"ide ale clasicismului0 maetri 8n ilustrarea acestui imprevi!ibil spaiu literar #iind :d"ar 4llan ,oe0 1illiers de lU&sle 4dam0 <o^ard ,5ilips Lovecra#t. *oiunea de literatur tiini#ico9 #antastic0 science()iction; aparine ultimelor dou secole0 #oarte cunoscute #iind romanele lui Dules 1erne i <. ;. Wels0 iar 8n ultima vreme ale lui .tanisla^ Lem0 ;erard Xlein0 &saac 4simov. :lemente ale #antasticului sunt 8ntlnite 8n literatura romn la -i5ai :minescu0 ;ala ;alaction0 -ircea :liade0 1asile 1oiculescu i alii. 1% -. BaEulosul $ermenul provine0 potrivit N1icionarului de ter"eni literariX; din #r. fabuleu- lat. lit. fabulosus desemnnd ceea ce ine de domeniul #abulei0 adic al povetii0 al ima"inaiei0 al irealului. .e aplic 8n "eneral le"endei i basmului0 iar 8n sens mai0 apropiat de vremurile noastre poate 8nsemna un produs al ima"inaiei orientate spre enorm0 uimitor i incredibil. 7abulosul nu este pe deplin identic cu #antasticul0 e cel mult o mani#estare secvenial a acestuia0 aplicndu9se mai cu seam le"endei i eposului popular0 precum i scrierilor inspirate din acesta. 7abulosul se mani#est mai mult 8n basm0 ca un )antastic con!enional; previ!ibil0 pe cnd 8n #antasticul autentic modern des#urarea epic i #enomenele sunt imprevi!ibile0 insolite. 1%/ 0. ProJa )antastic i )iloJo)ic E"inescu nu este doar creatorul epicii #ilo!o#ico9#antastice 8n literatura romn0 artnd disponibilitile limbii noastre de a e(prima cu"etri 8nalte 8n #orme sensibile0 ci i G un desc(i,tor de drumuri +n pro,a liricG0 un premer"tor pe trmul pro!ei de investi"aie i al literaturii de anticipaie. In plus0 la nivelul 8ntre"ii opere a poetului0 pro!a se constituie ca o demonstraie GcomplementarG de idei i ima"ini care 8mpin" mai departe sensurile poe!iei. *umai cu "reu s9ar putea 8nele"e Gstructura eroului titanic i demonicG din poe!ie dac n9ar interveni Gpa'inile cu motivri ample i adnc coerenteG din pro!. ,ro!a #antastic i #ilo!o#ic eminescian include nuvele cum ar #iB %rmanul "ionis >vatarii faraonului 5la >rc(aeus i Fmbra mea. 4ceste nuvele repre!int partea cea mai
1%3

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. /39%0 1% <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 1 3. 1%/ <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 1%.

132

pro#und i mai valoroas a creaiei eminesciene epice. Cea mai important dintre caracteristicile lor o constituie 8mpletirea epicului cu #ilo!o#ia0 uneori o idee #ilo!o#ic #iind prete(tul pentru evoluia #aptelor narate (.rmanul +ionis). Intmplrile povestite au o anume do! de ireal0 de incredibil i de miraculos0 ele 8ncadrndu9se 8n romantism0 #iind strbtute de teme i motive romanticeB visul0 "eniul0 ieirea din timp0 spaiul selenar0 re8ncarnarea0 metamor#o!ele0 revolta luci#eric0 umbra0 etc. ,ro!a #antastic eminescian are valoare de anticipaieB ea desc5ide seria scrierilor #antastice din veacul al EE9lea0 pn la Mircea Eliade i *asile *oiculescu. In manuscrisul 4rc5aeus0 presupus dialo" introductiv al unei posibile nuvele0 amintirea numelui lui Xant ar putea e(plica i!vorul unei meditaii. -editaia 8n ultim anali! 8ns este leibni!ian0 8ntruct se deduce e(istena din posibilitatea pe care omul o cu"et0 deci este condiionat de cu"etarea ei. Ni tot leibni!ian este meditaia 8n continuare0 prin aprecierea subiectiv a timpului i a spaiului0 nes#arit divi!ibile 8n micarea materiei. In #ilo!o#ia lui Leibni! unitatea prilor nes#arit divi!ibile 8n timp i spaiu const 8n procesul contiinei0 8n care trecutul e cuprins 8n pre!ent0 la rndul lui un viitor 8n "ermene. :ste ceea ce 8nele"ea :minescu prin indestructibilitatea #iinei noastre inteli"ibile0 ar5eul0 un #actor stabil 8n micarea venic a #ormelor materiei. Ca i pentru Leibni!0 absolut realul care rmne tot el 8n toate sc5imbrile din lume0 este de ordin ideal0 dar0 cum presupune ;.Clinescu0 ar"umentarea este s5open5auerianB GC(inul +ndelun'at venica 'oan dup ceva necunoscut nu seamn cu aviditatea de a afla rspunsul unei +ntrebri curioase: G *u 8ntmpltor dup aceast 8ntrebare este amintit din nou numele lui Xant0 al #ilo!o#ului ce spusese c omul nu va renuna niciodat la cunoaterea necunoscutului0 precum nu va 8nceta s respire numai de teama de a nu respira un aer impur. Cci meditaiile din 4rc5aeus sunt Pantiene 8n msura 8n care ele duc la conclu!ia c pentru o minte mare0 care9i pune problema adevrului alt#el dect un "nsac0 dup e(presia lui :minescu0 totu9i problema0 te! care de la 8nceput #usese pus pentru a #i demonstrat. :minescu0 poet romantic 8n primul rnd0 8n divertismentele sale #ilo!o#ice a speculat asupra timpului i a spaiului mai 8nti 8n spirit romantic0 8ns nu #r a cunoate primul i!vor0 care a #ost #ilo!o#ia leibni!ian. 7ra"mentul 4rc5aeus se presupune a #i #ost 8n intenia poetului o introducere la nuvela >vatarii faraonului 5la0 de vreme ce se amintete 8n el de o poveste a re"elui $la. +up prerea lui ;.Clinescu0 teoria ar5aeului0 pe care i9o #ace eroului nuvelei un btrn ori"inal0 este apriorismul Pantian #ormulat 8n modul sc5open5auerian0 cu lumea ca repre!entare0 ceea ce reiese i din teoria visului pe care o #ace mai departe. ,e principiul raiunii su#iciente0 enunat de Leibni!0 se construiete 8ntrea"a teorie a ar5eului0 ca imbold ori"inal al tuturor #enomenelor de via0 inclusiv omul venic ca prototip al #iecrui individ uman. $11EN1$ 2il!ian &osi)escu; 13'1
JIn introducerea romanului :c5ecs au temps0 al bel"ianului -arcel $5irrQ0 6o"er Caillois propune un triptic de cate"orii literare0 anali!ate cu ri"oarea nuanat0 care 8i "uvernea! scrisul. Casmul0 #eericul se petrec 8ntr9o lume 8n care vra>a se e(ercit de la sine i ma"ia e re"ula. R.upranaturalul nu e aici 8nspimnttor0 nu e nici mcar uimitor0 cci constituie 8nsi substana universului0 le"ea i climatul lui. :l U nu violea! nici o re"ul0 #ace parte din ordinea lucrurilorS. 7antasticul e considerat ca avnd un mecanism deosebit i Rcorespun!nd alternanei universale0 ca o a"resiune inter!is0 amenintoareS0 ce s#rm stabilitatea unei lumi ale crei le"i #useser pn atunci considerate ri"uroase. 7antasticul ar corespunde deci unei etape 8n care a trium#at concepia tiini#ic0 Rrecunoaterea unui determinism strict 8n 8nele"erea cau!elor i e#ectelorS. +e aici i di#erena de atmos#er i de tonalitate a#ectiv. In vreme ce Rmiracolul e 8nspimnttor i misteriosS0 Rnu s9a remarcat 8ndea>uns c #eeria e(clude misterul pentru c e #eerieS. -iracolul tiini#ico9#antastic0 Rcnd nu e o simpl i pueril literatur de r!boi al lumilor i de cltorii interstelareS0 e inte"rat realului. 6estabilete un nou acord ba!at de aceast dat nu pe acceptarea miracolului0 ci pe Rdatele tiinei0 pe re#lecii asupra puterilor ei i0 mai mult 8nc0 asupra parado(urilor0 aporiilor0 consecinelor ei0 e(treme sau absurde0 asupra ipote!elor temerare care scandali!ea! bunul9sim0 verosimilul i obinuina...S L...M ,ro!a tiini#ico9#antastic0 care pune 8n circulaie supraoameni0 primete vi!ite e(traterestre i nu re#u! te5nica poliist0 rmne totui o #orm de literatur contemporan direct

133

#iloso#ic. : unul dintre numeroasele parado(uri care9i #i(ea! starea civil. .inte! mobil de atitudini i c5iar de #uncii psi5ice "reu de uni#icat (#i(area de #apte tiini#ice0 meditaia #iloso#ic0 "oana #r #ru a #ante!iei 9 Rla #oile du lo"isS)0 "enul acesta de literatur se opune sc5emelor i cristali!rilorK.

TJ!etan Todoro!; 13'0


J&at9ne ast#el ptruni c5iar 8n mie!ul #antasticului. 8ntr9o lume care este evident a noastr0 cea pe care o cunoatem0 #r diavoli i sil#ide i tar vampiri0 are loc un eveniment care nu poate #i e(plicat prin le"ile acestei lumi #amiliare. Cel care percepe evenimentul trebuie s opte!e pentru una dintre cele dou soluii posibileB ori este vorba de o 8nelciune a simurilor0 de un produs al ima"inaiei0 i atunci le"ile lumii rmn ceea ce sunt0 ori evenimentul s9a petrecut 8ntr9adevr0 #ace parte inte"rant din realitate0 dar atunci realitatea este condus de le"i care ne sunt necunoscute. )ri diavolul este o ilu!ie0 o #iin ima"inar; ori e(ist 8ntr9adevr0 aidoma tuturor celorlalte #iine vii0 numai c el nu poate #i 8ntlnit dect #oarte rar L...M ) asemenea de#iniie este puin ori"inal[ :a poate #i "sit0 dei alt#el #ormulat 8nc din secolul al E&E9lea. -ai 8nti la #iloso#ul i misticul rus 1ladimir .oloviovB R&n ca!ul adevratului #antastic este 8ntotdeauna pstrat posibilitatea e(terioar i #ormal a unei e(plicaii simple a #enomenelor0 dar0 8n acelai timp0 aceast e(plicaie este cu desvrire lipsit de orice probabilitate internS (citat de $omaevsPi). :ste vorba despre un #enomen ciudat care poate #i e(plicat 8n dou moduriB prin cau!e de tip natural sau supranatural. ,osibilitatea de a e!ita 8ntre aceste dou tipuri d natere e#ectului numit #antastic L...M &at un e(emplu "erman ceva mai recentB R:roul simte 8n mod constant i distinct contradicia dintre cele dou lumi0 cea a realului i cea a #antasticului0 este el 8nsui uimit de lucrurile e(traordinare care 8l 8ncon>oarS ()l"a 6eimann) L...M $rebuie s mai remarcm totodat c de#iniiile #antasticului propuse 8n scrierile #rance!e mai recente0 c5iar dac nu sunt identice cu a noastr0 nici nu intr 8n contradicie cu ea. 7r s 8ntr!iem prea mult asupra acestui punct0 vom da cteva e(emple e(trase din te(tele RcanoniceS. Caste( 8n Le Conte )antastiSue en Brance 9Po!estirea )antastic n Brana: scrieB R7antasticul... se caracteri!ea!... printr9o irumpere brutal a misterului 8n cadrul vieii realeS. Louis 1a(0 8n LV$rt et la Litterature )antastiSue 9$rta i literatura )antastic:% R,ovestirea #antastic... vrea s ne pre!inte nite oameni asemenea nou0 locuitori ai lumii reale 8n care ne a#lm i noi0 a!vrlii dintr9o dat 8nG inima ine(plicabiluluiS. 6o"er Caillois 8n studiul su $u coeur du )antastiSue 9@n ini"a )antasticului:%;R)rice #antastic este o 8nclcare a ordinii recunoscute0 revrsare a inadmisibilului 8n snul inalterabilei le"aliti cotidieneS. +up cum se vede0 aceste trei de#iniii repre!int0 intenionat sau nu0 o para#ra! a celorlalte0 de #iecare dat este vorba de RmisterS0 de Rine(plicabilS0 de RinadmisibilS0 care nvlesc 8n Rviaa realS sau 8n Rlumea realS0 sau0 iari0 8n Rinalterabila le"alitate cotidianSK.

&. L&TE3$T,3$ 2.B./II


-ono"ra#ia lui 7lorin -anolescu JLiteratura ..7.G este prima 8ncercare de sinte! asupra acestui incitant i la mod subiect din critica literar romneasc. Lucrarea are douspre!ece capitole0 primele trei preci!nd noiunea din mai multe puncte de vedere0 ca denumire0 ca istorie i ca de#iniie0 urmtoarele intrnd 8n coninutul e(trem de bo"at al acestui domeniu al literaturii. Criticul literar stabilete relaiile literaturii ..7. cu tiina0 cu basmul i cu #antasticul0 pre!int0 cu nuanri edi#icatoare0 speciile i temele literaturii tiini#ico9#antastice0 persona>ele tematice i obiectele care populea! acest spaiu literar. Fn capitol este dedicat literaturii ..7. din 6omnia. Fltimul capitol anali!ea! JCondiiaG literaturii ..7.G0 locul i perspectivele acestui domeniu 8n cadrul "eneral al literaturii. /. 2peciile literare ale literaturii 2.B. .tudiul lui 7lorin -anolescu este de un cert interes0 #iecare capitol construind cu minuie un univers in#ormaional e(trem de bo"at. 8ntre altele0 autorul inventaria! .,:C&&L: literare ale acestui "enB /./. 5pera spaial (space opera). :ste practicat 8n special 8n .tatele Fnite0 sub #orma ben!ilor animate i a comicsurilor; spre e(emplu0 8n J,irates o# 1enusG (133 )0 eroul principal0 Carson *apier0 va construi o astronav de 1% tone cu cap se 8ndreapt spre 1enus0 nu spre -arte0 din cau!a calculelor "reite. Ciclul J7undaieiG0 de &saac 4simov0 marc5ea! aceeai lume e(istent0
1%%

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 339 3'.

13

a protospaialitii. Fn #ilm de re#erin este J2001. )diseea spaialG0 unde robotul unei nave spaiale o ia ra!na0 "enernd o intri" e(trem de palpitant. /.-. Contra(utopia. :ste o antiutopie per#ect. .pre e(emplu0 J132 G0 de ;eor"e )r^ell0 este o utopie a unei lumi posibile mai ales 8n re"imurile totalitare. 8n J.plendida lume nouG0 de 4ldous <u(leQ0 oamenii urmea! s #ie obinui prin donare0 i rmn mereu tineri0 prin consumarea unui dro"0 numit JsomaG. /.0. BanteJia eroic :ste o variant a utopiei eroice. In J-a"ic &nc.G (13 0)0 de 6obert 4. <einlein0 un demon subteran0 *ebires0 se instalea! pe ,mnt0 pentru a stabili #abricanilor de mr#uri licene. 4par i #iine #antastice0 de tipul "nomilor0 vr>itoarelor0 pisicilor ne"re0 amuletelor0 undine. In J)peraiunea <aosG0 de ,oul 4nderson0 sunt pre!ente #iinele cu puteri e(cepionale. /.=. ,cronia; )iciunea politic. Const 8ntr9o rescriere a istoriei0 dup principiul pe care 8l enuna ,ascal0 anume c0 dac nasul Cleopatrei ar #i #ost mai scurt0 atunci totul s9ar #i sc5imbat. JCra!iiG0 de Do5n FpdiPe0 este o ucronie politic a unei societi na!iste0 8n care operaiile de c5irur"ie sunt e(trem de costisitoare i de inutile. /.>. 3o"anul poliist. :(ist i utopii poliiste0 cum se 8ntmpl 8n J:u0 robotulG (13/0)0 de &saac 4simov0 sau 8n JCorbii astraleG (13 /)0 de &van :#remov. 8n #ilmul JClade 6unnerG0 actanii utopiei poliiste sunt androi!i cu o durat e(trem de scurt de via. -. Te"ele literaturii 2.B. La #el temele ma>ore ale literaturii ..7.suntB -./. Cltoria interplanetar cum se 8ntmpl 8n J*ebuloasa din 4ndromedaG0 de &van :#remov. -.-. 3JEoiul lu"inilor; in!aJiaB J6!boiul lumilorG0 de <. ;. Wells0 JHiua independeneiG0 #ilmul i cartea. 4derca0 NTFis &""ortalX; de 6o"er Hela!nQ0 unde o catastro# postatomic "enerea! crearea unor #iine "roteti0 montri oribili0 semnnd cu mutanii din mitolo"iile sumero9aPPadiene i "receti; 8n NLuntrea suEli"X (13%1)0 a lui 1ictor Xernbac50 o astronav marian a>un"e 8n craterul unui vulcan al 4tlantidei0 -untele de 7oc0 condus de preotul Heului ,uterii0 se declanea! o e(plo!ie atomic i totul se scu#und. -.0. ,ni!ersul paralel; X"icro("egas G. In G.eniorii rQboiuluiG (13'0)0 ;erard Xlein de#inete ast#el 5ipervolumulB J.upra#aa unui 5ipervolum e un volum al crui numr de dimensiuni e in#erior cu o unitate celui al dimensiunilor 5ipervolumuluiG0 la #el teresactul0 Jun 5ipercub0 sau un teresact0 cuprinde o in#initate de cuburi i0 8ntr9un spaiu cu patru dimensiuni0 volumul su e totui #initG. In NTFe 1ia"ond LensX (12/2)0 de 7it!9Dames oUCrien0 un tnr construiete un microscop cu o lentil de diamant0 prin care el vede0 8ntr9o pictur de ap0 o #emeie de care se 8ndr"ostete. -.=. Cltoria n ti"p; cFirurgia te"poral% In JLe voQa"eur imprudentK (13 )0 6enk Car>avel 8l descrie pe ,ierre .aint9-enou(0 care vrea s91 ucid pe *apoleon. 1iaa voia>orului spaial se des#oar 8ntre a #i i a nu #iB JNi9a omort strmoul[ = +eci nu e(ist. = +eci nu i9a omort strmoul. = +eci e(ist. = +eci i9a omort strmoul. = +eci nu e(ist...G In N1etunturaX; de 6aQ CradburQ0 un e(cursionist temporal se deplasea! ai!eci de milioane de ani 8n trecut i strivete un #luture0 provocnd sc5imbarea re!ultatului ale"erilor din secolul EE&. ;krard Xlein enun0 8n N2eniorii rJEoiuluiX; le"ea in#ormaiei nere"resive0 dup care viitorul nu se poate sc5imba pe sine0 prin intervenie 8n trecut. In NPatrula ti"puluiX; de ,oul 4nderson0 trecutul nu poate #i sc5imbat0 pentru c este elasticB J. ne ima"inm un ca! mai precisB c a veni s91 8mpiedic pe Coot5 s91 ucid pe Lincoln. +ar0 dac nu iau nite precauii e(treme0 se va 8ntmpla0 #r 8ndoial0 ca altcineva s tra" #ocul i ca Coot5 s #ie totui acu!at. :(ist mai de"rab o elasticitate dect o plasticitate a timpului. $ocmai aceast elasticitate 8n"duie s te deplase!i prin el #r pre>udiciiK. 0. PersonaHele literaturii 2.B.

13/

0./. 2a!antul% ,ietrov ,etrovici ;arin0 din N+iperEoloidul inginerului GarinX (132/)0 de 4. *. $olstoi. 0.-. Geniul ru% omul de tiin 7ranPenstein0 din Jromanul "oticG NBranQensteinX; de -arQ W. .5elleQ. 0.0. 2upereroul L suEeroulB .uperman0 Wonder^oman0 .piderman0 ca e(emple de supereroi; ca e(emple de suberoi0 7ranPenstein0 dei el poate #i considerat i un tip romantic0 sau TFe MoQer; din NKat"an )ore!erX. .piderman are capacitatea de a umbla pe cldiri ca un pian>en0 dup ce a #ost mucat de un pian>en radioactiv0 8ntr9un e(periment0 Wonder^oman este a"ent secret american 8n timpul celui de9al doilea r!boi mondial0 luptnd 8mpotriva "ermanilor. :a vine din ara #emeilor nemuritoare i tinere cu o navet de cristal0 are ca arme de lupt un lasou ma"ic i o brar care 8i permite s respin" proiectilele sau "loanele inamice trase 8n direcia ei. +igFiander 92coianul sau Munteanul: este un nemuritor 8n vrst de patru sute de ani0 venind din clanul -acLeod. 4lturi de el mai pot #i menionai 4manda0 8n vrst de dou mii de ani0 Jt5e eternal t5ie#0 Xassandra0 o ma"ician0 i -et5os0 cel mai 8n vrst nemuritor0 cu o vrst de cinci mii de ani. ,ersona> ne"ativ 8n acest #ilm este .et50 Jrul permanentG0 aprnd o dat la o mie de ani. 0.=. +o"o )uturusB un e(emplu este mutantul ener"etic al lui -ircea :liade din NTineree )r de tinereeX. 0.>. $ndroiJiB androidul din #ilmul JKCQbor". 0.I. &nstru"ente cu puteri e<traordinareB ciocanul ->oelnirr al !eului $5orr0 e(ploatat 8n serialul NPri"ul !alX; unde este numit Jputerea puterilorG0 un aparat de transport de materie 8n spaiu i timp0 inventat de rasa "ua. $ot aici apare ideea de reali!are a unor mutaii0 prin introducerea unor "ene e(traterestre replicate 8n codul 4+* umanB aa cum spun "ua0 omul este JorbG 8n ceea ce privete simurile0 el nu vede dect partea de sus a ansamblului material. 0.?. MutaniB Wolverine0 Ceast0 .torm0 CQclops din N'("en. 0.C. E<trateretriB 8n #ilmele J:$K i N@nt#lnire de gradul &&&X; NKrEai n negruX 9NMen in KlacQX:. 0.8. Zei ate"poraliB 8n N,cigaii de ti"pX; de ;erard Xlein (a publicat sub pseudonimul de ;illes dU4r"Qre). ,ersona>ul principal este cpitanul 1arun .5an"rin0 iar aciunea 8ncepe 8n anul 2' 33' (ba! universal). 7aptul c timpul este o mrime important 8n aceast povestire este evideniat i de proverbul irlande! din desc5iderea acestei criB JCnd +umne!eu a creat timpul0 a cam e(a"erat...G. Intr9un loc al spaiului e(ist un aEis te"poral care 8n"5ite laolalt oameni i ec5ipa>e de nave0 acestea 8ndreptndu9se spre o planet0 unde doar cei mai bine dotai te5nolo"ic vor supravieui. Cartea #ace parte din trilo"ia N2aga )a"iliei dV$rgUreX; alturi de NCFirurgii planetariX (:ditura $inerama; 1333) i N2ceptrul FaJarduluiX. 0./.. Montri% cum sunt cei descoperii de nava spaial NTantraX; #uncionnd cu aname!on0 din romanul NNeEuloasa din $ndro"eda; de &van :#removB 8n momentul 8n care *i!a Xrit i :r" *oor 8ncearc s taie0 cu un dispo!itiv arunctor de scntei blinda>ul navei spiraloide venite pe planeta "i"antic a soarelui de #ier unde poposiser e(ploratorii0 o Jmedu!G uci"toare o parali!ea! pe *i!a pentru o lun" perioad de timp0 iar astronava disc0 dei tiat0 se Jre"enerea!K0 rmnnd impenetrabil. .tudiul lui 7lorin -anolescu dovedete0 implicit0 c literatura science9#iction este marea provocare a timpului pe care 8l trim. =. Beno"ene; nt#"plri i locuri "isterioase sau sacre; )iine suprau"ane In lumea de a!i0 o serie de locuri i de #enomene misterioase se 8ntlnesc pe diversele meridiane ale lumiiB J. Locuri misterioaseB $riun"5iul Cermudelor0 $riun"5iul din -area +racului0 unde se pierd o serie de nave0 ,olul *ord0 le"endara .5amb5ala. Z. Zeti0 o #iin antropomor# de culoare nea"r0 un biped de cinci metri 8nlime0 pre!ent 8n $ibet0 la peste trei mii de metri altitudine. [. &nsula ,atelui0 templul de la .tone5en"e0 men5irele (ast#el de monumente se 8ntlnesc la -en9:r9;ra50 Xerioas0 ;ermania de nord0 .candinavia de sud).

13%

X. ,iramidele din ;ise50 a lui Xeops0 .#in(ul. /. $emplul +ianei din :#es0 "rdinile suspendate ale .emiramidei0 #arul din 4le(andria. N. $emplele lui C5ronosB -ac5u ,ic5u0 Cu!co0 8n pdurea din ,eten0 din nordul ;uatemalei0 templul din C5ic5en &t!a0 construcia de la .tup. '. 7i"urile "eometrice de la *a!ca0 statuile din Corsica0 calul alb din F##in"ton0 )mul cel Lun" de la Wilmin"ton. M. +rumurile drepte din antic5itateB catedrala "otic din .alisburQ i cteva edi#icii din acea perioad sunt situate 8n linie dreapt. `. 6e"atele le"endare .no^donia0 7anis0 4rimaspeea0 Fttara9Xurus0 $5ule0 4tlantida0 Wal5alla (unele scene din J:ddeG se re"sesc 8n >urul vulcanului <ePla)0 ultimul inut asemntor cu paradisul celtic al #emeilor nemuritoare i mereu tinere0 !eie sau Xorri"ane0 !burnd 8n RcorbiS. JY. ,otopul0 Coloanele lui <ercule. JJ. -onstrul din Loc5 *ess. JZ. ainuturile #antastice de la ,oli0 descrise de amiralul CQrd0 sediul avioanelor circulare0 o poart spre alt lume. J[. 7enomenul )H*0 asimilat de unii cu e(cursiile temporale0 i misterioii J-en in ClacPG (Joameni 8n ne"ruG). Le"ende re#eritoare la 16&L9uri0 aparate construite de savanii "ermani capturai de americani prin operaiunea J,aperclipGB ve5icule rotunde0 capabile s atin" c5iar vite!e supraluminice. JX. 7ul"erele "lobulare0 #ocurile instantanee0 devoratoare de !iduri i cldiri din beton. Ja. J4ria /1G0 8n apropiere de 6os^ell0 unde s9ar #i prbuii o #ar#urie !burtoare 8n 13 '0 acum e pustie0 dup cum spun le"endele0 mutat 8ntr9o alt locaie. &n #ilmul NZiua independeneiX; cu De## ;oldblum i Will .mit50 aceast tem revine0 dei #ilmul este mai mult o comedie0 structurat pe ideea c Jbieii buniG (Jt5e "ood "uQsG) 8i 8n#rn" pe Jbieii riG (Jt5e bad "uQsG). 4st#el0 inva!ia e(traterestr0 produs cu nave circulare de 2/ de Pilometri diametru0 provenite dintr9un asteroid cu o mrime de //0 de Pm0 care distru" oraele cu o ra! laser "i"antic0 se #ace prea lent0 navetele e(traterestre nu au coduri de identi#icare neinterceptabile i se #olosesc0 pentru diri>are0 de sateliii terrieni. 8n cele din urm0 apelnd la )H*9ul din J4ria /1G0 un pilot de vntoare0 <iller0 >ucat de Will .mit50 8mpreun cu un om de tiin0 +avid0 vor reui0 trecnd de toate barierele0 s detone!e un #ocos nuclear 8n interiorul ba!ei inamice. Clieele sunt multeB americanii sunt entu!iati0 bucolici0 mecanismul de diri>are al navetei spaiale recuperate de pmnteni este desci#rat 8ntr9o or0 dup ce0 timp de decenii 8ntre"i0 el #usese un mister0 codul navelor este in#ectat cu un virus JprimitivG (la o distan de mii de ani0 alienii nu au sistem antivirus0 <++9ul lor #iind comparabil cu cel pmntean)0 el #iind accesibil JmodemelorG terriene0 e(traterestrii seamn cu "nomii din mitolo"iile celtice i scandinave. JN. 7iine #abuloase din mitolo"iile celticeB "nomi0 spiridui0 bans5ees0 sprites0 ast!i e(trateretrii blon!i0 de 1020 m0 vorbind rusa ar5aic0 v!ui 8n 1orone>0 "i"anii de 39 metri0 e(isteni i 8n preistorie0 de 2 metri acum0 sau Jt5e "raQ little menG (Jomuleii "riG) din arealul 4mericii de *ord i de .ud. .e spune c e(ist o ras de e(traterestri care 8i a>ut pe oameni0 care triesc trei9patru mii de ani0 8nainte de a9i sc5imba trupul0 i una male#ic. In serialul NPri"ul !alX; de 7rancis 7ord Coppola0 aceast ras binevoitoare este desemnat sub numele de J.trinulG. Cade Boster este opo!antul principal al acaparrii puterii de ctre e(traterestrii ri0 numii gua; pro#eii de JCatreneleG lui *ostradamus. 6asa silenioas0 invadatoare0 condus de -abus0 8l va numi pe 7oster subiectul 11'. 8n lupta sa comple(0 7oster va #i a>utat de acest J.trinG0 o entitate po!itiv. La #el0 J)amenii 8n ne"ruG au o ramur po!itiv i una ne"ativB cea ne"ativ ar #i 8ncercat asasinarea lui Cob La!ar0 #i!ician care a a#irmat c a v!ut #ar#urii !burtoare 8n J4ria /1G0 8n 5an"arul .9 . J7ormeleG0 umane sau nonumane0 pot #i "enerate de entiti necunoscute0 ele constituind Jcannon #odderG0 Jcarne de tunG0 lucru observabil i 8n J&n#anteria stelarG. JO. Mutanii necunoscui ai !ilelor de a!i0 re!ultat al unui Jrandom #actorG (J#actor 8ntmpltorG)0 nu evoluionist0 ci transcendent. Fnii din ei pot deveni ate"porali; pentru c sunt

13'

nemuritori. Crearea din nimic a unor ast#el de mutani ener"etici ar #i consecina unei semimateriali!ri a ener"iei0 matri(ul rmnnd )luid energetic. 4st#el de mutani constituie treapta intermediar 8ntre #iine total ener"etice i cvasiener"etice. Fnii martori0 c5iar militari0 pre!eni la #enomenele )H*0 cum este ca!ul celor din .iberia0 din anii U300 au urmrit demateriali!ri ale unor #iine de tipul acesta0 proces asemntor cu teieportarea. 4lii pretind c #iinele e(traterestre trec prin perei0 la #el0 navele emit ra!e care transparenti!ea! orice material0 eurbndu9se c5iar 8n un"5iuri ciudate. Fn ast#el de "utant incognito e 8n #ilmul N$l aselea si"X 9NTFe si<tF senseX:; cu Cruce Willis0 el #iind un telepat. $ot 8ntr9un #ilm cu Cruc.e Willis se su"erea! c ben!ile desenate cu mutani0 comicsurile0 sunt inspirate dintr9o realitate imemorial sau contemporan ascuns0 mutanii e(istnd i ast!i. JM. Mitul istoriei secrete a o"enirii; al luptei 8ntre dou tabere0 #ormate din cei care au pus mna pe arte#actele de la 6os^ell i din alte locuri unde s9au prbuit )H*9uri. Fna dintre ele dorete ca aceast te5nolo"ie secret0 comparabil cu aceea care ar e(ista peste milenii de acum 8ncolo0 pe ,mnt0 s devin realitate cotidian (i asta presupune anti"ravitaia0 te5nicile de imortali!are0 duplicarea total in !itro; combinat cu manipularea "enetic0 sisteme cosmice de transport0 medicin ener"etic)0 alii doresc ca te5nolo"iile s #ie #olosite0 8n scop personal0 doar de JelitG0 iar restul oamenilor s #ie inui sub control. +e ele s9ar #i #olosit oamenii s a>un" 8ntr9o ipotetic e(pediie pe -arte0 8n 13%2. .e pare c )H*9urile au #ost JprbuiteG0 nu s9au JprbuitG0 pentru c este absolut imposibil0 pentru o civili!aie att de avansat ca una (e(tra)"alactic i supratemporal0 s strbat mii de ani lumin0 pentru ca ve5iculele ei s se de#ecte!e aici0 pe ,mnt0 8ntr9o clim cvasiideal 8n comparaie cu celelalte planete sau satelii ai .istemului .olar sau ai altor sisteme solare0 pentru care ar #i trebuit ca aceste JnaveteG s #ie pre"tite s le #ac #a. Cert este c scopurile0 ine(plicabile0 ale supercivili!aiei care a JprbuitG aceste nave e(traordinare sunt total di#erite dect cele ima"inate de JbelicoiiG care iniial au pus mna pe ele0 acestea #iind0 probabil0 un dar pentru 8ntrea"a omenire. J+iademeleG proiectoare de "nduri0 ima"ini0 sen!aii 8n cap0 de care vorbete colonelul ,5ilip D. Corso0 autorul crii N1up 3os_cllX (:ditura $eora0 1332)0 e#ul +ivi!iei de $e5nolo"ii .trine a 4rmatei $erestre a ..F.4.0 8ntre 13%1913%30 ar #i putut #i #olosite pentru Jtrans#erG de su#let i memorie pe un nou corp0 avnd creierul taEula rasa; asi"urndu9se 8n acest #el nemurirea virtual. J`. Legenda 2)#ntului Graal; a potirului unde s9a adunat sn"ele lui &isus rsti"nit pe cruce0 este strns le"at de Cruciade0 8n special de cea albi"ensian (1203)0 de ere!ia catar0 de Cavalerii $emplieri0 de 6ose9Croi(0 de asediul oraului -onts%"ur0 care a capitulat 8n anul 12 . 4semntoare .cu .#ntul ;raal este le"enda despre CFi!otul Legii 9NoaFVs $rQ:; cu puterea de a distru"e c5iar o armat 8ntrea"0 apropiat de ea0 cu intenii dumnoase0 dar i de a imortali!a. NCuptorul re n!ieriiX la celi (avea capacitatea de a9i tre!i la via0 cu a>utorul unui laser biolo"ic intens0 pe r!boinicii c!ui.8n lupt) se aseamn cu modalitatea de re"enerare prin #ul"ere i ener"ie a atlanilor primordiali0 care triau o mie de ani0 8nainte de a sc5imba Jt5e 5uman s5ellG (J8nveliulG). J6e8ncarnareaG e(ist0 la nivel de mimesis a actului 5iero#anic0 la e"ipteni0 convini c 8ntr9o !i vor #i adui la via0 lucru cndva posibil0 dac ar #i s lum 8n considerare te5nicile de duplicare NsplicingX; ba!ate pe 8nlocuirea lanurilor de 4+* distruse de trecerea anilor0 cu unele comune0 e(istente la animale 8nrudite cu speciile disprute0 i incubatoarele bioor"anice0 construite dup modele e(istente 8n natur (Jarti#icial tummiesG)0 precum cele v!ute 8n serialul NLe<<X. ZY. E<peri"entul PFiladelpFia; prin care a devenit invi!ibil nava +: 1'30 cunoscut sub numele de J:ldrid"eG (cu lun"imea de 33 de metri i un deplasament de 1 2 0 tone standard i 1 /20 de tone cu 8ncrctura ma(im). 8n octombrie 13 30 corveta JF.. :ldrid"eG este ancorat 8n ,5iladelp5ia0 8n antierul naval. 1a disprea0 8ntr9o cea ver!uie0 pentru a aprea la *or#olP (1ir"inia)0 iar dup aceea 8napoi 8n ,5iladelp5ia. +espre acest eveniment s9au scris multe cri (o putem meniona pe aceea a lui William L. -ooUre i C5arles Cerlit!0 NE<peri"entul PFiladelpFia. Proiectul in!iJiEilitateX; aprut 8n 13'30 prima oar tradus 8n romnete). :(perimentul s9ar le"a de sc5imbarea sensului unui vector spaio9temporal0 de transport. 8n continuumul cvadridimensional0 de cele patru #ore ale universuluiB slab0 tare0 "ravitaional i electroma"netic.

132

ZJ. Mitul oraelor(encla!; su"ernd un nou sclava"ism0 8n care oamenii sunt privai de te5nolo"ia viitorului cu adevrat per#ormant0 destinai concentrrii i morii premature.

M. 3E*&2TE C,LT,3$LE A& L&TE3$3E


/. 1acia literar 6evista J+acia literarG0 aprut la 30 ianuarie 12 00 la &ai0 repre!int0 8n literatura romn0 un ecou mult ateptat al romantismului0 un mani#est 8ntr!iat al acestuia0 #iind comparabil cu publicaii similare din celelalte literaturi europene0 cu J&& ConciliatoreG (12129 1213)0 al lui .ilvio ,ellico0 8n &talia0 sau cu revista J4t5aneumG (1'3291200)0 a #railor .c5le"el0 8n ;ermania. 6omantismul este curentul literar european a#lat 8ntr9o e(pansiune permanent0 cuprin!toare0 cu apo"eul 8n primele decenii ale secolului al E&E9lea0 dar cu producii literare aprute i mult mai tr!iu0 dup ce ecourile micrii se stinseser. 6omantismul devine0 cu timpul0 mai mult dect un curent literar i o micare cultural0 devine o stare de spirit0 marcnd permanena unei meta#i!ici a "ndirii0 contrapus unui materialism suprtor i simplist0 c5iar unui realism care coboar 8n banal i 8n cotidian aspiraiile umane. 6omantismul este o reacie la imobilismul i sc5ematismul clasicist0 presupunnd o eliberare a minii de J8nc5isoarea vieiiG0 i cuprinde destul de repede 8ntrea"a :urop. -ulte dintre motivele #recvente ale romanticilor sunt preluate i de scriitorii romniB "itul strigoiului; e!ocarea trecutului istoric; trecerea ire!ersiEil a ti"pului; o"ul ne"uritorG nopile; titanis"ul; natura !irgin; geniul; ierarFia di!in. 6omantismul se traduce prin ironie0 prin satira0 prin )austianis"; prin de"onis"; promovnd "editaia; nu!ela i ro"anul istoric; epopeea sociogonic. J+acia literarG este le"at nemi>locit de numele lui -i5ail Xo"lniceanu0 care stabilete 8n J&ntroducieG cteva din preceptele ce stau la ba!a micrii romantice de la noi0 pornind de la o condiie esenial0 subliniind0 8nc din #a0 autono"ia )actorului estetic% politica trebuie e(clus din preocuprile revistei ca un #apt neviabil0 nesntos0 care micorea! vi"oarea creatoare a unui popor. ,rincipiul cel mai important este0 8n perioada de proiectare a conceptului de naiune0 a#irmarea duFului

133

naional% J) #oaie care prsind politica s9ar 8ndeletnici cu literatura naionalG. Criteriul estetic este cone(at aadar cu acela al promovrii speci#icului naional. Literatura trebuie s #ie original i speci)ic naional. 8mprumuturile0 traducerile din alte limbi nu constituie o soluie a momentului literar de la 12 0B Jtraduciile nu #ac literaturG i Jistoria noastr are destule #apte eroice0 #rumoasele noastre ri sunt destul de mari0 obiceiurile noastre sunt destul de pitoreti i de poeticeG. 7aptele trebuie luate din istoria poporului romn i0 pentru o convin"toare demonstraie0 Xo"lniceanu0 c5iar 8n acest numr0 public nuvela istoric J4le(andru LpuneanulG a lui Costac5e *e"ru!!i0 capodoper a "enului0 ca o modalitate de a e(prima pro"ramul revistei. J+acia literarG continu idei valoroase promovate nu cu muli ani 8nainte de reviste din toate cele trei provincii romnetiB JCurierul romnescG (aprut 8n 1223)0 al lui &on <eliade 6dulescu0 8n -untenia0 J4lbina romneascG (1223)0 a lui ;5eor"5e 4sac5i0 8n -oldova0 i J7oaia pentru minte0 inim i literaturG (1232)0 a lui Cariiu0 8n $ransilvania. &storis"ul ro"antic se corelea! 8n mod natural cu !alori)icarea )olclorului; a bo"atei creaii populare romnetiB Jobiceiurile noastre sunt destul de pitoreti i de poetice0 pentru ca s putem "si la noi su>eturi de scris0 #r ca s avem pentru aceasta trebuin s ne 8mprumutm de la alte naiiG. &"itaia trebuie abandonat0 ca un motiv de sta"nare0 #iind necesar ca literatura romn s9 i aib propria e(isten0 di#erit de coninutul altor literaturi. 6emarcabile sunt coerena ideilor pro"ramatice ale J+aciei literareG i comunicarea semantic per#ect a tuturor acestor principii de 8ntemeiere a unei literaturi naionale0 8n concordan cu de!ideratele istorice ale vremii. ,ni)icarea cultural este ast#el un pas premer"tor uni)icrii naionale% J4adar #oaia noastr va #i un repertoriu "eneral al literaturii romneti0 8n carele0 ca 8ntr9o o"lind; se vor vede scriitori moldoveni0 munteni0 ardeleni0 bneni0 bucovineni0 #ietecarele cu ideile sale0 cu limba sa0 cu c5ipul suG. ,rin urmare0 limba i literatura romn trebuie s dobndeasc un caracter unitar; lucru a#irmat i de 8naintai0 dar contienti!at0 prin criterii pro"ramatice0 de -i5ail Xo"lniceanu. Critica literar trebuie s #ie obiectiv0 neprtinitoareB JCritica noastr va #i neprtinitoare0 vom critica cartea0 iar nu persoanaG. ,rincipiul acesta va #i aplicat i mai tr!iu de revistele care continu pn 8n secolul dou!eci curentul naional9popular al J+aciei literareG0 8ndeosebi JConvorbiri literareG i J1iaa romneascG. ,ro"ramul J+aciei literareG a avut un mare impact asupra creaiei literare din epoc0 declannd un proces de "Einare ecFiliErat a tradiiei cu ino!aia; de racordare necesar la curentele literare europene0 pstrnd 8ns un speci#ic auto5ton ce se constituie 8ntr9o aEordare creatoare a unor te"e i "oti!e de larg circulaie. 4st#el0 istoris"ul ro"antic pune Js#nta carteG (*icolae Clcescu) a istoriei noastre 8n slu>ba idealului naional al vremii0 iar "oti!ul ruinelor; de pild0 se mut din s#era romantismului paseist i deprimant 8n aceea a ro"antis"ului "ilitant; poeii romni #cnd din ruinele trecutului si"Eoluri ale sla!ei strEune% J1 iubesc0 rsipuri s#inte0 semn mrirei strmoetiG0 va e(clama 4le(andru <risover"5i 8n #aa ruinelor Cetii *eamului. :poca literar "enerat de apariia J+aciei literareG0 perioada paoptist0 repre!int un proces de e#ervescen creatoare0 prin receptarea aproape simultan a in)luenelor clasice i ro"antice din literatura european a vremii0 i un sincretis" al "etodei de creaie ce se poate recunoate c5iar 8n opera aceluiai scriitor. ;ri"ore 4le(andrescu0 de e(emplu0 este un scriitor clasic prin cultivarea unor specii literare aparinnd acestui curent0 #abula0 satira0 epistola0 dar i un scriitor romantic0 prin ele"ie0 prin meditaia istoric0 prin cultul trecutului. In acest #el0 >umtatea secolului al E&E9lea o#er un tablou #oarte diversi#icat al creaiilor literare0 receptat de :minescu 8n c5ip meta#oric0 J!ilele de aur a scripturelor romneG0 punct de plecare pentru o valoroas creaie literar viitoare0 epoca marilor clasici0 concentrat tot 8n >urul unei importante reviste0 JConvorbiri literareG. +intre speciile literare cultivate 8n aceast perioad0 menionmB elegia (J-ie!ul nopeiG0 ;ri"ore 4le(andrescu0 J) #at tnr pe patul moriiG0 +. Colintineanu)0 epopeea istoric (J-i5aiadaG0 &. <eliade96dulescu)0 epopeea cos"ogonic (J4natolidaG0 &. <eliade9 6dulescu)0 epistola (J:pistol domnului &ancu 1crescuG0 ;ri"ore 4le(andrescu)0 od (J)d lui .c5illerG0 &. <eliade96dulescu)0 Ealada istoric (J-uma lui Nte#an cel -areG0 +.

200

Colintineanu)0 balada #antastic (J-i5nea i babaG0 +. Colintineanu)0 meditaia (JFmbra lui -ircea la Co!iaG0 ;ri"ore 4le(andrescu)0 satira (J.atir. +u5ului meuG0 ;ri"ore 4le(andrescu)0 )aEula (J$oporul i pdureaG0 JCinele i celulG0 J+reptatea leuluiG0 ;ri"ore 4le(andrescu). ,rin urmare0 speciile i temele literare se diversi#icB sunt abordate momente din istoria poporului romn0 8n J6omnii supt -i5ai91oievod 1itea!ulG0 de *icolae Clcescu; sunt satiri!ate aspecte din viaa social0 8n J7i!iolo"ia provinialuluiG0 de Costac5e *e"ru!!i; pro!a devine liric; prin JCntarea 6omnieiG0 de 4lecu 6usso; apar romane cu teme romanticeB J$ainele inimiiG0 de -i5ail Xo"lniceanu0 J-anoilG i J:lenaG0 de +imitrie Colintineanu; JCltorie 8n 4#ricaG0 de 1asile 4lecsandri0 este un Jsistem narativ pe principiul R+ecameronuluiSG0 dup cum 8l caracteri!ea! ;. Clinescu0 iar J6omnii supt -i5ai91oievod 1itea!ulG este0 8n aprecierea aceluiai critic literar0 Jdescrierea reli"ios 8nspimntat a unei 6omnii de o mreie slbaticG. ,otrivit lui ,aul Cornea0 J4le(andru LpuneanulG0 de Costac5e *e"ru!!i0 pre!int Jdestinul unui domnitor in#ernal ca 6ic5ard al &&&9leaG. 1ra"aturgia este repre!entat de 1asile 4lecsandri0 prin J&or"u de la .ada"uraG0 scriitorul ironi!nd tendina de a imita )ccidentul0 prin ciclul JC5irielorG0 8n care micul pro!incial este satiri!at 8ntr9o manier ce91 precede pe Cara"iale0 sau prin J+espot91odG0 o dram istoric.1%' M$N&BE2T,L 35M$NT&2M,L,& 35MDNE2C. J&ntroduciaG la J+acia literarG este pro"ramul literar al romantismului romnesc0 comparabil cu pre#aa la drama JCrom^ellG (122') a lui 1ictor <u"o0 8n 7rana0 cu ideile promovate de revista J4t5aneumG a #railor .c5le"el0 8n ;ermania0 sau de micarea J&& 6isor"imentoG0 de natur romantic0 din &talia. J+orul imitaieiG este o manie periculoas0 pentru c lipsete creaia literar de sursa #ireasc de inspiraie din realitile imediate ale istoriei i ale societii romneti i nu 8i permite re#lectarea0 8n cuprinsul ei0 a aspiraiilor i a valorilor naionale. J$raduciile nu #ac literaturG0 spune -i5ail Xo"lniceanu0 orientnd atenia scriitorilor romni asupra a dou surse de inspiraie e(trem de bo"ate 8n )apte eroice i n !alori artistice; trecutul istoric i creaia popular. 4mbele sunt teme i direcii de aciune romantice0 piloni tematici ai romantismului european0 8n care 8ns e(periena romneasc implantea! cele mai vi!ibile inovaii ale perioadei paoptiste0 e<e"plul trecutului devenind motiv de aciune politic0 iar !alorosul )ond )olcloric inspirnd creaii literare cu certe valori de capodopere0 de la JHburtorulG lui &on <eliade96dulescu pn la JClin (#ile din poveste)G i JLucea#rulG0 de -i5ai :minescu. 1%2 $11EN1$% G. Clinescu; 13 % Clasicism-romantism sunt dou tipuri ideale ine-istente practic +n stare 'enuin reperabile numai la anali,a +n retort.A )ndividul clasic este utopia Q...R unui om perfect sntos trupete i sufletete normal /slujind drept norm altora0 deci canonic. )ndividul romantic este utopia unui om complet anormal /+neles e-cepional0 de,ec(ilibrat i bolnav adic cu sensibilitatea i intelectul e-acerbate la ma-imum re,umnd toate aspectele spirituale de la brut la 'eniu Q...R "in punct de vedere sanitar eroul clasic e \sntos] cu o sntate de tipul 'ladiator care presupune o insuficien a antenelor nervoase. ;omanticul se tie este maladiv infirm tuberculos nebun lepros. ;evenind cu nuane clasicul e un om ca toi oamenii Q...R romanticul e un monstru +n toate* un monstru de frumusee sau de urenie de buntate sau de rutate ori de toate acestea amestecate. +n adaptarea la e-isten clasicul arat bun-sim i este inteli'ibil +n actele luiC romanticul e bi,ar aberant incompre(ensibil. Q...R 4iaa clasicului e inteli'ibil 'eometricC a romanticului e \fr sens:] sau cu un sens abscons. Q...R )n termeni astronomici am ,ice* \Clasicul e un solar romanticul e un selenar. 7ra clasic e amia,a ora romantic e JZ noaptea...]. <i re'imul alimentar e concludent* \clasicul bea lapte ap de i,vor vin de 1alem
1%'

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 1309132. 1%2 <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 13 .

201

ori mnnc miere la )bla i fructe. ;omanticul consum 'in opiu ori bea ap din Lete fiindc el are nevoie ori de e-citante ori de anal'e,ice ca s suporte ori s uite infernul vieii.]A -. Muni"is"ul i NCon!orEiri literare/I8 Dunimismul este un curent cultural i literar din a doua >umtate a secolului al ElE9lea0 cuprin!nd o 8ntrea" pleiad de scriitori0 istorici i #ilo!o#i care sc5imb radical evoluia literaturii i a culturii romne. :ste 8ntemeiat0 ca asociaie literar0 cultural i tiini#ic0 8n 12%30 la &ai0 de cinci tineri venii de la studii din strintate0 ,etre Carp0 1asile ,o"or0 $5eodor 6osetti0 &acob *e"ru!!i i $itu -aiorescu. ,o"or i Carp se #ormea! la colile din 7rana0 ceilali la universitile "ermane0 8nU timp ce conductorul de drept al "ruprii0 $itu -aiorescu0 de ori"ine ardelean0 studia! att la colile din 7rana0 ct i la cele din ;ermania. $itu -aiorescu se dovedete un spirit de #ormaie clasic0 receptiv la valorile tiinei0 critic lucid al #enomenului cultural anterior din 6omnia0 proaspt re"sit prin Fnirea de la 12/30 dar i din celelalte inuturi romneti. ,rima etap de activitate a tinerilor >unimiti se 8nscrie 8n perioada ieean0 ilustrat mai ales prin aciuni de culturali!are0 prin prele"eri populare cu o tematic divers. 4st#el0 pn 8n 12% 0 $itu -aiorescu ine !ece Jprele"eri populareG0 8n timp ce Carp i ,o"or cte dou0 moda aceasta rspndindu9se i dobndind subiecte unitare0 8ncepnd mai ales cu anul 12%%. J:lementele de via ale popoarelorG i JCrile omeniriiG sunt cteva dintre temele abordate de con#ereniarii de la Dunimea. +in anii 12' 912'/0 ciclurile se a(ea! pe problemele naionale ale limbii i literaturii noastre. Fn moment memorabil 8l repre!int anul 12%'0 cnd se 8n#iinea!0 sub conducerea lui &acob *e"ru!!i0 JConvorbiri literareG0 una dintre cele mai importante reviste din literatura romn0 cu apariie ne8ntrerupt pn 8n martie 13 (din 13'00 reapare la &ai0 8ntr9 o serie nou0 prin trans#ormarea unei reviste locale0 Jlaul literarG0 8n JConvorbiri literareG). ,erioada de "lorie a #ost aceea a marilor clasici; 8n pa"inile ei aprnd cele mai importante opere literare scrise de -i5ai :minescu0 &on Crean"0 &. L. Cara"iale i &oan .lavici. 6evistei Dunimii i se adau" i o editur0 la care se public0 8ntre altele0 studii #undamentale sau de mare importan 8n momentele tiini#ice i culturale respectiveB J+espre scrierea limbii romneG0 de $itu -aiorescu0 J:pitome <istoriae .acraeG0 de ,avel ,aicu0 traducerea domnioarei :milia -aiorescu dup J-oartea lui WallensteinG a lui .c5iller0 traducerea lui ,etre Carp dup J-acbet5G0 de .5aPespeare. Dunimea provoac0 8n epoc0 cele mai multe polemici0 la care se an"a>ea! personaliti culturale i tiini#ice importante. 4ctivitatea cea mai incitant o repre!int edinele de cenaclu0 inute0 8n #a!a ieean a Dunimii0 8n casele lui 1asile ,o"or sau $itu -aiorescu0 8n care au citit toi marii scriitori ai vremii0 8ntlniri marcate de momente i 8ntmplri memorabile0 care vor #ace subiectul ctorva cri de memorialistic de mare interes0 dar vor deveni i anecdote cunoscute 8n lumea literar. Nedinele sunt pre!idate de 1asile ,o"or i de $itu -aiorescu care0 prin personalitatea sa ener"ic0 se impune ca un veritabil mentor 8n toate mani#estrile "ruprii. Cum consemna $udor 1ianu 8n J&storia literaturii romne moderneG (13 )0 prima etap a Muni"ii se 8nc5eie 8n anul 12' 0 cnd $itu -aiorescu se mut la Cucureti0 devenind ministru al &nstruciunii ,ublice. Intre anii 12' i 122/ urmea! a doua #a! a Muni"ii; edinele de cenaclu continund la &ai0 dar i 8n casele lui -aiorescu de la Cucureti. Locul predilect devine casa din strada -ercur0 unde 4lecsandri citete J7ntna Clandu!ieiG0 J+espot91odG i J)vidiuG0 iar Cara"iale J) noapte #urtunoasG. In 122/0 &acob *e"ru!!i se mut i el la Cucureti0 lund i revista0 al crei director este sin"ur pn 8n 12330 apoi asociindu9i un comitet de redacie pn 8n 1303. 8ntre anii 122/913000 Dunimea 8i de!volt principiile estetice0 8n 123291233 avnd loc polemici apri"e cu socialitii lui Constantin +obro"eanu9;5erea0 "rupai 8n >urul revistei JContemporanulG0 disput 8n care $itu -aiorescu este spri>init de ,etre -issir0 ,. ,. *e"ulescu0 -i5ail +ra"omirescu .a. In aceast perioad0 revista devine prin e(celen una universitar0 la ea 8ncepnd s colabore!e numeroase personaliti ale tiinelor naturii. Cara"iale continu s
1%3

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 3/393//.

202

publice 8n JConvorbiri literareG0 la care ader i ;eor"e Cobuc. In "rupare intr ;ri"ore 4ntipa0 ,. -issir0 4. *aum0 +. )nciul0 -. .eulescu0 *. 1olenti. 4nimatorul micrii este din 1303 &on Co"dan0 iar 8n 130' comitetul trece sub conducerea lui .imion -e5edini0 revista devenind una de importante cercetri istorice. :ste epoca marilor polemici ale lui *. &or"a cu 4. +. Eenopol i ;ri"ore $ocilescu0 ale lui &. Co"dan cu &onescu9;ion0 ale lui .t. )ranu cu ,ompiliu :liade. 4 cincea perioad 8ncepe 8n anul 130'0 societatea #iind condus de .imion -e5edini i completndu9se cu o seciune de #ilo!o#ie0 la care particip &. ,etrovici0 -ircea +>uvara0 -ircea 7lorian. :u"en Lovinescu apare doar pentru scurt timp aici0 el #ormndu9i propriul cenaclu literar. JConvorbirile literareUU poart polemici cu J1iaa romneascG i cu J1ieaa nouG. $udor 1ianu0 8n lucrarea sus amintit0 scris 8n colaborare cu Nerban Cioculescu i 1ladimir .treinu0 stabilete un cmp ideatic de#initoriu pentru activitatea Muni"ii; avnd 8n vedere mai ales epoca de ma(im strlucire0 cnd se a#l sub spiritus rector al lui $itu -aiorescu. :l se re#er mai 8nti la spiritul )iloJo)ic al "ruprii0 constituit din #ilolo"i0 #ilo!o#i0 esteticieni de mare erudiie0 care0 la edinele Muni"ii; pre#erau re#eratelor istorice sau #ilolo"ice discuiile pe teme "enerale0 cu implicaii #ilo!o#ice. +e alt#el0 i 8n critica literar0 8n primul rnd la -aiorescu0 se resimea in#luena #ilo!o#iei "ermane0 8n special 8n a#irmarea concepiei Pantiene a impersonalismului 8n art i a preeminenei 5e"eliene a #rumosului 8n art. &nteresul pentru #ormaia #ilo!o#ic a membrilor Muni"ii se traduce prin numeroasele burse pe care "ruparea le o#erea unor tineri studioi pentru a se #orma 8n universiti strine. Fnul dintre acetia a #ost 8nsui -i5ai \ :minescu0 care trebuia s devin0 dup 8ntoarcerea din strintate0 pro#esor de #ilo!o#ie la Fniversitatea din &ai. ) alt caracteristic a "ruprii este spiritul oratoric; cultivat cu asiduitate de >unimiti 8n multele polemici susinute 8n pa"inile JConvorbirilor literareG0 8n activitatea >uridic i0 mai tr!iu0 8n lupta parlamentar. Ca urmare0 #iecare dintre cei pre!eni stpnea bine arta discursului i a compo!iiei0 oratorul #iind preocupat de toate detaliile care 8i asi"ur succesul de la amvon0 inuta0 "estica0 elocina. Clasicis"ul "ruprii este o trstur marcant. J;ustul >unimitilor este clasic i academicG0 a#irm $udor 1ianu0 relevnd #aptul c membrii Muni"ii erau Joameni de #ormaie universitar0 stpnind umanitile vec5i i moderne0 8nclinai a >udeca dup modele i a crede 8n valoarea canoanelor 8n artG. +e aceea0 interesul cel mai mare 8l mani#est #a de operele clasice0 traducnd din <oraiu0 dar nu sunt reticeni nici #a de romantism0 prin traduceri "sind su#icient audienB Lamartine0 -usset0 1i"nQ0 <u"o0 ;autier0 din literatura #rance!0 <eine i F5land0 din literatura "erman. *aturalismul i simbolismul nu produc nicio reacie 8n "rupare0 $itu -aiorescu menionnd doar o sin"ur dat naturalismul "erman. ,o"or traduce 8n 12'0 din Caudelaire0 dar >unimitii sunt0 8n "eneral0 8mpotriva noilor e(periene literare0 simbolismul i parnasianismul0 purtnd c5iar polemici cu orientarea ctre o literatur modernist promovat de revista J1ieaa nouG a lui +ensusianu. &ronia; celebra J!e#lemea >unimistG0 este alt calitate a "ruprii0 e(ersat mai 8nti 8n memorabilele edine0 dar 8ndeosebi revrsat cu virulen 8n polemicile susinute de9a lun"ul timpului. 4pana> al unor spirite superioare0 independente0 cu o indiscutabil mobilitate intelectual0 ironia produce sinta"me i anecdote celebre0 care alimentea! din plin scrierile memorialistice ale timpului0 cele mai cunoscute #iind ale lui ;5. ,anu i &acob *e"ru!!i. 8ntre devi!a societii Gintr cine vrea i rmne cine poateG i #ormula cu care &acob *e"ru!!i0 Jsecretarul perpetuuG0 8ncepea banc5etul anual de aniversare a 8n#iinrii societii0 J)ri"inea Muni"ii se pierde 8n noaptea timpurilorG0 se 8nir vorbele de du5 i ar>ele amicale sau mai acide la adresa membrilor "rupului0 criticile ironice destinate celor ce 8i citeau produciile literare0 cu o anume inclemen #a de aspectele nereuite. 4st#el0 lui Cara"iani i se spune Jbine 5rnitul Cara"ianiG0 lui *aum0 Gpudicul *aumG0 lui &acob *e"ru!!i0 Jcarul cu minciuniG. .piritul polemic i aciditatea #ac ca membrii "ruprii s se 8nepe mereu unii pe alii0 s stri"e J#aul]G cnd "lumele nu reuesc0 G;o"omanilor]G0 e(presia lui Carp0 cnd spiritele se 8ncin"0 sau J,rost 8i ,aicu] 4#ar ,aicu]G0 atunci cnd respectivul latinist lansa una dintre "lumele lui nesrate. ,o"or o#icia! bote!ul de lepdare de .atana0 cnd este "sit numele de Muni"ea pentru "rupare0 J.9a lepdat copilul de .atana pedantismului[G. ,o"or este spiritul ironic cel mai 8nverunat0 8n ca!ul lui

203

primnd anecdota0 8n timp ce $itu -aiorescu se pare c #cea e(cepie de la acest spirit spontan creativ9ironic0 care uneori de"enera 8n celebrele btlii cu pernele canapelelor. 2piritul critic este trstura cea mai important a Muni"ii; constnd 8ntr9o evaluare de ansamblu a societii romneti i a noilor instituii ale statului romn0 cuprins 8n celebra teorie a )or"elor )r )ond; care stipulea! c 8ntrea"a evoluie de dup 12 20 poate c5iar mai devreme0 de pe la 12200 st sub semnul unei inautenticiti #unciare0 care a #alsi#icat 8ntre"ul spirit public romnesc. 7ormele neautentice0 8mprumutate #r spirit critic0 nepotrivite realitilor romneti0 sunt repudiate0 respectul adevrului #iind una dintre calitile e(treme impuse de mentorul Muni"ii; $itu -aiorescu. 4cestei idei #undamentale 8i sunt supuse0 prin anali! critic0 toate compartimentele mani#estrilor sociale0 politica0 tiina0 8nvmntul0 teatrul0 artele #rumoase0 care0 8n lipsa unui corespondent pro#und 8n realitile auto5tone0 sunt Jproduciuni moarte0 pretenii #r #undament0 sta#ii #r trup0 ilu!ii #r adevrG. In studiul JIn contra direciei de ast!i 8n cultura romnG (12%2)0 $itu -aiorescu semnalea! #r ec5ivoc eroarea 8n care se a#l societatea romneasc a timpului0 pre"tind demersul >unimistic amelioratorB JInainte de a avea partid politic0 care s simt trebuina unui or"an0 i public iubitor de tiin0 care s aib nevoie de lectur0 noi am #undat >urnale i reviste literare i am #alsi#icat i dispreuit >urnalistica. Inainte de a avea 8nvtori steti0 am #cut coli prin sate0 i 8nainte de a avea pro#esori capabili0 am desc5is "imna!ii i universiti i am #alsi#icat instruciunea public...G. $itu -aiorescu desc5ide ast#el calea Jdireciei noiG 8n cultura romn0 supunnd unei radio"ra#ii critice uneori necrutoare "ra#ia 8n limba romn0 erudiia 8mprtiat0 Jbeia de cuvinteG0 stilul bombastic0 retorica 5aotic i con#u!0 aplecndu9se cu mare atenie asupra literaturii0 creia 8i dedic studii eseniale pentru evoluia literelor romneti0 8ncepnd cu J+irecia nou 8n poe!ia i pro!a romnG (12'2)0 prima lucrare 8n care 8l menionea! pe -i5ai :minescu0 J8n #ine0 poet 8n toat puterea cuvntuluiG0 imediat dup 1asile 4lecsandri. 8ntrea"a sa oper de mentor i de critic literar este0 de alt#el0 subordonat acestei idei dominante0 care0 pus 8n practic0 se re"sete 8n scrierile marilor clasici0 8n unele capodopere de necontestat ale acestora. ,rin #aptul c i9a adunat pe mai toi marii scriitori ai epocii i personaliti remarcabile din tiine0 c a avut un pro"ram ideolo"ic i cultural care a promovat valorile artistice autentice i e(i"ena 8n procesul de creaie0 8ndrumndu91 spre desvrire0 Muni"ea repre!int un #enomen comple(0 cea mai important micare literar din a doua >umtate a secolului al E&E9lea. 0. Curierul ro"#nesc 6evist politic0 administrativ0 cultural i literar aprut la Cucureti sub redacia lui &on <eliade96dulescu 8ntre 2 aprilie 1223 i 13 aprilie 12 2. ,ublicaia de!volt un amplu pro"ram de sor"inte iluminist de emancipare naional a romnilor 8n domeniul literaturii0 al culturii i 8nvmntului0 prin rspndirea cunotinelor tiini#ice elementare. In JCurierul romnescG. &on <eliade96dulescu a publicat studiile sale despre limba romn i articole9 pro"ram despre literatur0 estetic i critic literar0 #iind unul dintre cei mai importani 8ndrumtori culturali i literari ai epocii paoptiste. In articolul9pro"ram din primul numr al JCurierului romnescG0 <eliade96dulescu a#irm ampla desc5idere a "a!etei ctre toate clasele sociale0 Jdeopotriv pentru toat treapta de oameniG0 i ctre o problematic diversi#icat0. 8n raport cu interesele tuturor0 8n care se 8mbin politica0 literatura0 #ilo!o#ia0 pn i activitile practice0 ale ne"utorului i ale a"ricultoruluiB J*u este nicio treapt i nu este nicio vrst care s nu a#le plcere i #olos 8ntr9aceast a#lare vrednic i cuviincioas cuvntrii omului0 adic 8n GaJet.X. Fn mare ecou 19a avut 8n epoc i0 ca #apt istorico9literar0 i mai tr!iu0 celebrul 8ndemn al lui &on <eliade96dulescu adresat0 8n 123'0.0scriitorilor romniB J*u e vremea de critic0 copii0 e vremea de scris0 i scrii ct vei putea i cum vei putea.G. In #ormularea acestei conclu!ii menite s de!volte literatura ori"inal romneasc0 <eliade pocnea de la ideea c0 8nainte de a critica o oper literar0 trebuie stabilite re"ulile estetice pe ba!a crora se e(ercit aceast critic; alt#el0 critica mai mult stric0 i de aceea 8ndemnul se continu 8n sens constructivB

20

J#acei0 iar nu stricai0 c naia priimete i binecuvntea! pe cel ce #ace i blestem pe cel ce stric.G. ,entru a contribui la cultivarea estetic a publicului romnesc i a 8ndruma creaia literar0 &on <eliade96dulescu elaborea!0 8nc din 12310 principii de poetic0 intitulate J6e"ulile sau "ramatica poe!iiiG0 care au 8n vedere0 8n primul rnd0 conceptele de ba! ale arteiB "eniu0 "ust0 talent. ,entru a 8nele"e poe!ia0 criticul literar i c5iar cititorul obinuit trebuie s aib cunotine cu privire la normele i scopurile ei. ,oe!ia J8i are limba ei0 ca i toate celelalte tiine i meteu"uri0 i ca s o 8nele"i trebuie s o 8nvei0 precum se 8nva toate limbile0 ba 8nc s treci i prin toate 8nvturile care te pot #ace destoinic a 8nva acest meteu" #rumos.G. In studiul J,entru poe!ieG0 &on <eliade96dulescu privete 8n detaliu te5nica i misterul poe!iei0 8n crearea creia nu sunt su#iciente Jnici rima0 adic potrivirea sau 8mperec5erea versurilor0 nici numrul slabelorG. ,oe!ia const J8n descrieri0 8n simiment0 8ntru 8nlarea du5ului i inimiiG. +e aceea0 J8n toate veacurile0 oamenii cu inima uscat i rece au dispreuit pe poeiG0 dar Jlaudile veacurilor viitoare i9a rspltit dup vrednicieG. ,oeilor li se datorea!0 crede <eliade96dulescu0 Jcele mai vec5i reli"ii0 cele mai 8nelepte le"i0 cele mai 8nsemntoare civili!aiiG. :i au mers J8naintea tuturor noroadelor lumei 8ntre"i cu lira 8n mn pe deosebite drumuri ce au umblatG. +up acest elo"iu adus poeilor i poe!iei0 &on <eliade96dulescu se adresea! acestor J#ii ai meteu"urilor0 poeilor0 artitilor0 oameni a crora ima"inaie este vie i a crora inim este "eneroasG0 8ndemnndu9i s #ie Jpartriari a 8nele"eriiG0 s se adnceasc asupra J#rumosului #ormelorG0 s cuprind J#rumosul cu"etriiG0 s croiasc J#rumosul 8n limbiG. ,oeii mari i adevrai au puterea lui J)merG de a da via unei lumi0 de a transmite viitorului Jstarea luminilor din veacul suG.1'0 =. Propirea 6evist sptmnal de cultur0 aprut la &ai 8ntre 3 ianuarie i 23 octombrie 12 0 sub redacia lui -i5ail Xo"lniceanu0 1asile 4lecsandri0 &on ;5ica i ,etre Cal. ,rimul numr0 8n care se public articolul9pro"ram0 este inter!is de cen!ur0 de aceea revista continu s apar sub titlul J7oaie tiini#ic i literarG. J,ropireaG continu ideile J+aciei literareG pe plan literar i cultural0 venind 8n spri>inul militantismului revoluionar al epocii. 4rticolul9pro"ram sublinia! ideea unei reviste care trebuie s se ocupe mai puin de treburile politice Jdina#ar i dinuntruG i mai mult de Jadevratele materiale i intelectuale a romnilorG0 care s limite!e0 ca i J+acia literarG0 mania traducerilor0 Ji!"onind orice traduceri din scrieri strine0 care neavnd niciun interes po!itiv pentru noi nu ne pot 8mbo"i literaturaG. In revist vor #i promovate numai Jcompuneri ori"inale romnetiG0 tiini#ice (Jtiinele e(acteG i Jtiinele morale i politiceG) i 8ndeosebi literare0 Jtot #elul de articule ori"inale0 pro! i poe!ie0 viaa celor mai cunoscui autori0 traduceri i e(tracturi din crile publicate 8n ri strine0 dar al cror su>et se atin"e de noi0 priviri asupra limbii0 buci umoristice i0 8n s#rit0 critica i 8ntiinarea tutulor scrierilor nou romnetiG. J$endina de cpetenieG a revistei este J8ndemnul i rspndirea cunotinilor i literaturii naionale.G 1'1 >. 2"ntorul 6evista 8n#iinat de 4l. 1la5u i ;eor"e Cobuc0 J.mntorulG (130191310)0 este i cea care d numele curentului. ,rincipalul teoretician este 8ns *. &or"a0 el prelund conducerea revistei 8ntre anii 13029130%0 propa"nd ideile sale i 8n J*eamul romnesc literarG. 4lte reviste cu aceeai orientare sunt JLucea#rulG0 JDunimea literarG0 J7t97rumosG.
1'0

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 202. 1'1 <adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 203.

20/

&deea principal a curentului vi!a lumea rneascB ea trebuia luminat0 adus la un nivel mai 8nalt de cultur0 necesar pentru pre"tirea re#ormelor sociale. :ra #cut critica instituiilor0 a oraului v!ut ca surs de rele0 opus spaiului rural0 care e(cela prin puritate. $endinele smntoriste se mani#est 8nc din secolul al ElE9lea0 8n revistele J1iaaG0 J1atraG0 J,ovestea vorbiiG. &dilis"ul; e<altarea nostalgic a trecutului; ro"antis"ul le"at de ae!rile rurale i Eucolis"ul sunt tot attea idei mani#estate 8n interiorul curentului. Nt. ). losi#0 )ctavian ;o"a0 :mil ;rleanu0 -i5ail .adoveanu (8n prima #a! a creaiei sale) sunt repre!entani ai curentului. Caracteristici ale smntorismului suntB 1. 8ntoarcerea spre trecutul ideali!at0 lucru observat0 de pild0 8n J*ucul lui )dobacG0 de :mil ;rleanu. 2. &dilismul0 ima"inea pitoreasc0 predilecia pentru peisa>e bucolice0 linitite (JCiobnaulG din ciclul J&coane din CarpaiG0 de Nt. ). &osi#). 3. .entimentul de!rdcinrii de sat0 8n JCopil srmanG0 de Nt. ). &osi#0 i J*epotrivireG0 de )ctavian ;o"a. . ,redilecia pentru scene tari i pentru vitalism. 1'2

O. $N$L&Z$ L&TE3$34
4nali!a literar este un concept mult discutat 8n didactica romneasc. &ntr9un timp se a>unsese c5iar la o atitudine declarat contrar #olosirii 8n coal a acestei modaliti de investi"are a te(tului literar0 8n #avoarea comentariului literar0 ca mai apoi0 dup alte discuii contestatare0 i acesta s #ie pus sub semnul 8ntrebrii. +e9a lun"ul timpului s9au 8ncercat mai multe delimitri ale conceptelor i mai multe de#iniii ale acestora. 4u circulat0 8n diverse interpretri0 mai multe de#iniii ale anali!ei literareB \ ca Jmetod= modalitate #undamental= speci#ic a studierii= receptrii literaturiiG (8n diverse metodici); \ ca lecie 8n care se 8ntreprinde acest demers; \ drept compunere care 8i propune s reali!e!e0 oral sau 8n scris0 anali!a literar; \ te(t (de re"ul tiprit) pre!entat ca Jmodel de anali!G a unei opere literare; \ 8n critica literar0 etap 8n elaborarea >udecii critice0 situat de 4drian -arino (J&ntroducere 8n critica literarG0 13%2)0 8ntre cultivarea i conceptuali!area sensibilitii estetice0 iar de 7lorin -i5ilescu (J&ntroducere 8n opera <ortensiei ,apadat9Cen"escuG0 13'/) la 8nceputul Joperaiilor criticiiG0 urmat de interpretarea0 e(plicarea i evaluarea estetic a operei literare. /. Co"entariul literar Comentariul literar a #ost considerat0 la rndul su0 o variant mai simpli#icat a anali!ei literare0 dar tot Jmodalitate principal de studiere a literaturiiG sau Jetap superioar 8n desprinderea sensurilor i revelarea valorilor artistice ale opereiG. &nevitabil0 de#inirea i delimitarea celor dou concepte ne trimit pe terenul psi5olo"iei0 lucru #iresc de alt#el0 8ntruct didactica i critica literar0 opernd 8n cadrul unor procese mentale0 sunt 8ndreptite s o #ac. 4nali!a literar este un proces ce se des#oar pe planul "ndirii0 dar i 8n acea !on 8n care "ndirea controlea! a#ectivitatea. 8n sens psi5olo"ic0 Jprin anali! se 8nele"e procesul de des#acere sau de descompunere mintal a obiectului sau #enomenului 8n prile lui componenteG0 cu preci!area c Janali!a mintal se #ace #r descompunerea real a 8ntre"ului0 de e(emplu anali!a "ramatical care se #ace 8n coal0 anali!a literarG (4l. 6oea i colectiv0 J,si5olo"ia
1'2

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X)-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200'0 p. /32.

20%

"eneralG0 13'%). 4nali!a literar nu este deci o metod (#iindc apelea! pentru a se e(ercita la alte metode)0 ci un proces a#ectiv9co"nitiv comple(0 implicnd etape distincte 8n des#urarea lui. 4nali!a literar este un proces de trire i de oEiecti!are 8n contactul cu opera literar0 cu literatura 8n 8neles mai lar"0 acela de ansamblu de opere literare. $ermenii 8n discuie acoper acte i stri a#ective i intelectuale comple(e0 inter#erene0 uneori e(trem de "reu delimitabile. +e reinut este or"ani!area lor 8n dou direcii eseniale0 conver"ente0 de#initorii pentru anali!a literar0 una de interiori!are0 de trire la modul sen!orial9a#ectiv9co"nitiv0 nu #r intervenia0 8n toate etapele0 a "ndirii0 alta de e(teriori!are0 emoional i atitudinal0 dar mai ales de raionare i #ormali!are a percepiei literare0 8n sensul Jde a da nume lucrurilorG0 #apt ce ine de retoric. $rirea i obiectivarea se constituie ast#el 8ntr9un dublu demers0 simetric0 de asumare a operei i de restituire discursiv a ei. ,unctul de 8ntlnire a celor dou sensuri creea! o #orm spaial mental0 o ima"ine0 ca o proiecie pe un ecran interior a impresiilor i a su"estiilor primite de la universul operei literare. .impli#icnd la ma(imum 8ntre"ul proces0 aceste etape pot #i eseniali!ate 8n patru verbe de#initorii pentru demersul celui implicat 8n acest procesB s citeasc (te(tul literar)0 s(i i"agineJe (coninutul lui)0 s "editeJe (s se "ndeasc) i s co"unice (observaiile0 impresiile0 ideile noi0 ori"inale etc). .au 9 cum ar spune ;. Clinescu 9 criticul literar0 oricare cititor 8n #ond0 Nre)ace n el starea originar a autorului i o e<pri" din nou discursi!. $sta se cFea" analiJ literar.X. Fltima etap0 co"unicarea; este tocmai co"entariul literar; oral sau scris0 dup 8mpre>urrile 8n care se e(prim. ,entru calitatea acestuia este 8ns necesar parcur"erea cu atenie a etapelor anterioare0 constnd 8n acu"ularea in)or"aiei coninute 8n operele literare i 8n doE#ndirea instru"entelor de lucru; concepte \ operaionale0 sinta"me i e(presii critice0 motive literare etc. :vident c nu poate e(ista comunicare #r in#ormaie0 alt#el devenind0 dei poate dobndi #orm e(presiv0 comunicare !ero0 5oncomunicare. +up cum comentariile la prima vedere0 cum se practic acum la evaluri cu 8ntrea"a mas de elevi0 pot #i lipsite de coninut0 dac dincolo de ele nu se a#l un bo"at #ond ideatic0 un e(erciiu susinut i o 8ndelun"at e(perien de lectur. Comentariul literar tinde s dea o #orm modern minii i personalitii tnrului0 o sensibilitate estetic mai accentuat0 pe care se ba!ea! modul de comunicare i0 #r 8ndoial0 cursa competiional 8n toate celelalte domenii ale cunoaterii. 1'3 -. Te<tul argu"entati! :ste tipul de te(t cel mai des #olosit 8n e(punerea ar"umentat a unei idei0 opiuni0 ipote!e0 care se demonstrea! prin probe semni#icative. +in cate"oria te(telor ar"umentative #ac parteB discursurile politice0 articolele de #ond0 predicile0 editorialele0 te(tele publicitare0 pledoariile 8n >ustiie0 te(tele care pre!int descoperiri 8n domeniul tiinei0 invenii i inovaii 8n te5nic etc. .tructura unui ast#el de te(t presupune trei pri bine delimitateB a) introducerea% enunarea temei0 a problemei0 a ideii supuse ar"umentrii; b) cuprinsul% se de!volt tema sau ideea propus0 pre!entndu9se ar"umentele0 care pot 8mbrca mai multe aspecteB \ pre!entarea de e(emple #aptice0 de notorietate sau din e(periena personal0 #olosirea unor comparaii 8ntre evenimente0 #enomene0 citate semni#icative 8n spri>inul ideii propuse sau de combatere a ar"umentelor contrare; #aptice (probe concrete)0 care tin de autoritatea unor e(peri sau a unei comuniti0 a unei instituii presti"ioase0 lo"ice (cau!9e#ect0 teriul e(clus)0 pra"matice (date de. e#ectele #avorabile re!ultate 8n urma susinerii acestei ipote!e); \ 8nlnuirea lo"ic a ar"umentelor; ar"umentarea poate #i a#irmativ0 atunci cnd se susine te!a0 sau con#runtativ0 atunci cnd se respin"e te!a0 #olosindu9seB relaia dintre cau! i e#ect0 prin conectori cau!ali speci#ici /pentru c deoarece din cau, c din pricin c +ntruct0 i verbe le"ate de cau!alitate /re,ult decur'e depinde etc); adu"area de idei 8n spri>inul sau 8n de!voltarea celei anterioare0 prin conectori cumulativi i alternativiB +n plus +n primul rnd +n al doilea rnd pe de o parte pe de alt parteC pre!entarea de contraar"umente0 prin cuvinte
1'3

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200%0 p. 029 03.

20'

conective de opo!iie sau concesiveB dar +n sc(imb totui dei cu toate c c(iar dac etc; pre!entarea de #apte ce produc consecine0 prin verbe de "enul implic provoac antrenea, i conectori de consecuieB +nct prin urmare aadarC c) 8nc5eierea0 care con#irm enunarea iniial a temei sau a ideii demonstrate. +in punct de vedere stilistic0 destinatarul este pus 8n eviden prin e(primri de tipulB poate credei c... cu si'uran c tii c .. nu pot crede c dumneavoastr... ce ai ,ice dac v-a spune c...:. +e asemenea0 emitorul este pre!ent prin #ormulri de tipulB eu cred c... opinia mea este c... n-a ,ice c... dup modesta mea prere.... .e #olosete 8n mod preponderent timpul pre!ent0 iar le(icul este orientativ9e(plicativ (termenii po!itivi sunt #olosii 8n ar"umentarea ipote!ei0 8n timp ce termenii ne"ativi 8n pre!entarea antite!ei). $e(tul presupune i inserarea de scurte #ra"mente cu caracter narativ0 descriptiv sau e(po!itiv0 #uncia acestora #iind de persuasiune. 8n te(tul argu"entati!(persuasi!; scopul aparent al acestor #ra"mente este povestirea0 descrierea0 clari#icarea destinatarului asupra temei propuse0 prin e(punerea unor #apte i idei necesare comunicrii0 8n timp ce scopul real sau suprascopul este convin"erea emitorului comunicrii. Caracteristici distincte are te(tul argu"entati!(e!aluati!; care e(plic semni#icaiile unei opere de art0 ale unui spectacol0 obiect0 #enomen0 produs. +in aceast cate"orie #ac parteB recen!iile0 cronicile0 comentariile critice0 studiile asupra unui autor0 #enomen cultural sau sportiv0 8n aceste ca!uri0 8n structura ar"umentativ e(pus mai sus se inserea! o subiectivitate mai pronunat i se aduc ca ar"umente #apte de cultur0 citate semni#icative0 8ntr9un stil de o mai mare comple(itate ar"umentativ0 speciali!at pe domenii de cultur0 tiin sau via monden. 1' :(ersai]
1. 4lctuii #ie cu te(te ar"umentative din diverse domenii ale activitii umane. 2. 4le"ei un subiect de te(t ar"umentativ i alctuii planul de redactare. 3. 4nali!ai0 pe ba!a structurii pre!entate mai sus0 valoarea ar"umentativ i calitile de redactare ale te(telor alese. . 6edactai un te(t ar"umentativ propunnd o ipote! 8n domeniul tiini#ic. /. redactai un eseu ar"umentativ9evaluativ pe o tem literar.

0. Eseul Eseul este un concept proteic0 cu o mie i una de #ee0 dup cum a#irm 4drian -arino 8n N1icionarul de idei literare (:ditura :minescu0 Cucureti0 13'3)0 a#lat 8n e(pansiune continu0 mereu predispus la 8nnoiri. :seul a avut0 de9a lun"ul timpului0 8nelesuri di#erite. ,rima i cea mai banal accepie este aceea de e<a"en; proE; !eri)icare. -ontai"ne vorbete despre NlVessaU de "es )aculteJ naturelles; iar cu trimitere etimolo"ic la cuvntul latinesc e<agiu"; JcntrireK la #i"urat0 Je(amen precis0 naturalK. Fn alt sens pe care 8l d -ontai"ne noiunii de eseu este de Ne<perien; vorbind despre NLes essais de "a !ie; 8n sensul de JsUeprouverK (Jpunere la 8ncercareK)0 JenTuerirK (Jcti"are de e(perienK). Fn alt sens al eseului presupune0 8n mod implicit0 noiunea de gustare; de la saggio; assagiare; Ja "ustaK adic. :seul devine o 5ran spiritual pentru su#let0 pentru entitatea #i!iolo"ic a omului. .ensul pe care 8l d -ontai"ne noiunii de eseu este acela de J8ncercareK0 de e(perien unic; nu 8ntmpltor0 8n #rance!0 e(ist e(presiile Ncoup dVessai; N"aniere dVessaU. 1ariatele tipuri de eseuri se de!volt 8n mod di#erit 8n epoca iluminismuluiB pentru a e(empli#ica0 eseului literar i se acord doar unspre!ece rnduri 8n NEnciclopedia lui +iderot i +U4lembert0 8n timp ce eseului tiini#ic 9N n cFi"ia "etalurgic: !ece pa"ini complete. :seul de#inete0 8n aceast accepie0 o 8ncercare analitic0 bine structurat0 de construire a lumii; un ast#el de subiect di#icil este preluat de 4bra5am Co^leQ 8n N1iscourses EU PaU o) EssaUs (1%%2)0 iar eseul devine o cale de e(plorare a unui spaiu necunoscut (8n en"le! J^aQK @ drum). +e9a lun"ul timpului0 s9au scris adevrate eseuri #ilo!o#ice i istorice0 de ctre LocPe0 Leibni!0 <ume0 1oltaire. NEssaU Concerning +u"an
1'

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X)-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200'0 p. /%9/'.

202

,nderstanding; NNou!eau< essais sur Pentende"ent Fu"ain; NEssai sur les "oeurs et lVesprit des nations. :seul tratea! cele mai diverse teme i acoper arii vaste ale cunoaterii umane0 lund #orma tratatului #ilo!o#ic sistematic (-ine de Ciran)0 a studiului istoric (;ui!ot0 -acailaQ)0 a studiului critic9literar (,aul de Cour"et). ;eor"e LuPacs de#inete noiunea de eseu 8n N1ie 2eele und die Bor"en% J:l pleac de la detalii particulare pentru a trece 8n curnd la "eneralitiK. ainta eseului este JadevrulK0 un adevr sui9"eneris0 re#lectnd o situaie contradictorie. :seul se caracteri!ea! printr9un anume subiectivism care aparine0 8n ultim instan0 cititorului. :seul re#lect0 8ntr9o mare msur0 personalitatea autorului; re#eritor la acest lucru0 -ontai"ne a#irma NcVest "oU Sue He peinds sau Co^leQ c un eseu este No) "Usel)K. :seul presupune o re#lectare a universului e(terior0 material0 co"noscibil sau inco"noscibil0 8n lumea intern a intelectului. -etoda eseistic presupune un punct de comunicare 8ntre concept i intuiieB aa se 8ntmpl 8n ca!ul lui NPseudoQUnegeticos; de )dobescu0 sau NLe PaUsan de Paris; de Louis 4ra"on. :seul presupune un anume scepticism0 crend un Nordo idearu" i un Nordo reru". :seul este anticlasic din puncr de vedere al construciei sale0 permind o mare libertate de abordare tematic i de tratare compo!iional i stilistic. .pontaneitatea eseului se observ tocmai din libertatea construirii ima"inilor proprii speci#ice spiritului dornic de transcendere a realitii banale. -etoda eseistic este ipotetic0 posibil0 provi!orie0 alternativ0 individualB J4m scris un eseu0 adic o ipote!K se spune adesea. :seul presupune o desc5idere a ori!onturilor; se poate crea i un >oc de cuvinteB el presupune "ostraciIn; nu de"onstracion. ,entru eseu o arm important rmne ironia; presupune 8n acelai timp o repulsie antidocumentar i antierudit0 u!nd 8n "enere de nuane e(plicite :seul 8nseamn a a>un"e mai aproape de esena transcendent i atemporal a #enomenelor0 printr9o #orm desc5is0 #r cadre #i(e0 urmnd un mers sinuos i imprevi!ibil uneori al demonstraiei. :seul desc5ide parante!e0 permite anumite soluii0 nu 8nc5ide cile ctre Jlumea totalK a #ante!iei0 virtual sau mai puin virtual. ,entru de#inirea metodei sale0 -ontai"ne #olosete termeni ca rapsodie; "arSueterie "al Hointe; )agotage; )arcissure; )antaisie; in!entions; !er!es; res!eries; songes; re!asseries. :seul presupune o not de noutate0 avnd un statut semiliterar. ;. Clinescu scria despre cunoscutele sale N&"presii asupra literaturii spaniole% J*u o#er un studiu asupra literaturii spaniole0 ci o oper literar de spea eseuluiK. .crierea eseistic are o anumit unitateB un eseu bun trebuie scris #rumos0 8n timp ce un eseu prost nu are ast#el de caliti. 4devratul eseist este Jun mare senior al spirituluiK. :seul poate presupune i anumite distincii 8ntre di#eritele specii0 dar i con#u!ii 8n de#inirea i clasi#icarea acestora0 mer"nd pn la asimilarea eseului de ctre literatura propriu9!isB e(ist ro"ane(eseu; nu!ele(eseu; anticipaii(eseu. :seul 8n roman creea! o anume Jliric eseisticK0 un J:ssaQcosmos in 6omancosmosK0 #iind 8ntlnit de la .amuel Cutler0 4ldous <u(leQ pn la &talo .vevo i $5omas -ann. +i5otomia 8ntre cele dou specii0 eseul )iloJo)ic; teoretic i eseul de critic literar; este tranant. .e mai poate vorbi de moda eseului0 considerat Jpanaceul studiilor literare0 indiciu suprem de subtilitate i distincieK (4drian -arino)0 de adevratul i #alsul eseu0 de in#luena estetismului super#icial (JXiinstlereiG) asupra unor ast#el de compuneri literare. :seul contribuie la #ormarea unui nou mit literarB acela de liant 8ntre celelalte specii0 ca un panaceu al studiilor literare. 6obert -usil a#irma0 8n acest sensB J&n epoca noastr00 mani#estarea teoretico9eseistic este mai 8nsemnat dect cea artisticG. :seul nu este JanacronicG0 ci accepiunea sa este0 mai ales0 modern. .e poate #ace0 8n ultim instan0 deosebirea 8ntre #alsul eseu i adevratul eseu0 eliminndu9se0 8n ca!ul ultimului0 #alsul estetism (JXiinstlereiG). +ei st sub semnul inspiraiei spontane0 alerte0 mereu inventive0 eclatante0 eseul de valoare nu este supus e#emeritii. :#emeridele >urnalistice0 preio!itatea0 stilul abscons0 5aosul sunt0 8n "eneral0 antieseistice i perisabile./?> =. 2tudiul de caJ
1'/

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a )X-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200/0 p. 3%93'0 apud manualul ;osetti.

203

2tudiul de caJ este o metod cumulativ de cunoatere care utili!ea!0 8n #uncie de Jca!ulK stabilit0 documentarea0 investi"area0 anali!a0 "ndirea critic0 sinte!a0 ar"umentarea0 dia"no!a0 soluionarea. 8n studierea literaturii0 ideile sau #enomenele luate 8n discuie sunt din domeniul cultural9artistic0 corelate uneori cu in#ormaii i #actori de natur ideolo"ic0 istoric i tiini#ic. 4bordarea studiului de ca! 8n clasa a E&9a are o deplin >usti#icare0 8ntruct 8n clasele anterioare elevii au dobndit cunotinele i competenele eseniale stabilite de pro"rama colarB 8n clasa a &E9a0 studiul literaturii a avut o abordare tematic0 inte"rnd0 8n acelai timp0 prin domeniul limb9comunicare0 propria e(perien de via 8n procesul de cunoatere; 8n clasa a E9a s9au studiat "enurile i speciile literare0 din perspectiv diacronic 8n acelai timp0 ast#el 8nct0 8n ultimele dou clase de liceu0 este necesar abordarea #enomenului literar i cultural romnesc 8ntr9 o vi!iune inte"ratoare0 structurat pe idei0 epoci i curente literare0 i 8ntr9o manier ar"umentativ mai accentuat0 prin #olosirea = distribuirea in#ormaiilor dobndite anterior 8n noi structuri de cunoatere. 4ceste structuri inte"ratoare de cunoatere sau Jca!uriK sunt0 8n curriculumul obli"atoriu0 apteB JLatinitate i dacismK0 J+imensiunea reli"ioas a e(isteneiK0 J7ormarea contiinei istoriceK0 J6olul literaturii 8n perioada paoptistK0 JCriticismul >unimistK0 J.imbolismul europeanK0 J-odele epice 8n romanul interbelicK. .e adau" o de!batere0 J6omnia 8ntre )rient i )ccidentG0 i0 8n curriculumul e(tins0 un studiu ce ca!B J+iversitate tematic i de vi!iune 8n opera marilor clasiciK. .tudiul de ca! impune or"ani!area din timp a acestui tip de activitate i #olosirea0 la clas0 a unor metode adecvate de predare98nvare0 care s conduc la elucidarea unor probleme eseniale0 care vor #i apoi luate 8n discuie0 de re"ul ca un moment de evaluare 8n parcur"erea temei respective. ET$PELE 2T,1&,L,& 1E C$Z a. Plani)icarea studiului de caJ (de ctre pro#esor0 de la 8nceputul anului colar) \ pro"ramarea temei i stabilirea termenelor intermediare i #inale de reali!are a ei; \ stabilirea "rupelor de lucru (8mprirea clasei 8n "rupe de cte 9% elevi0 #iecare "rup primind cte o tem de cercetare pe parcursul anului colar); \ 8ntocmirea planului tematic al studiului de ca!0 care va cuprinde principalele ipote!e0 idei0 in#ormaii0 ar"umente pro sau contra te!ei = te!elor puse 8n discuie; \ stabilirea biblio"ra#iei0 dup re"ulile #ilolo"ice u!itate. E. Cercetarea propriu(Jis a te"ei% \ stabilirea atribuiilor individuale i de "rup; \ parcur"erea materialului biblio"ra#ic; \ utili!area te5nicilor de documentareB cri (din librrii0 biblioteci personale0 colare sau publice)0 dicionare i enciclopedii0 .reviste i publicaii periodice0 buletine de in#ormare0 casete i C+9uri0 in#ormaii de pe &nternet i din mi>loacele de comunicare audio9video (radio0 televi!iune); \ 8ntocmirea #ielor de lectur (#ie biblio"ra#ice0 #ie de idei i #ie de citate)0 a unor >urnale de lectur i de documentare0 alctuirea unor plane0 "ra#ice0 porto#olii0 mape0 C+9uri care pre!int aspecte secveniale ale temei; \ selecionarea i structurarea materialului in#ormativ; \ redactarea de eseuri sau de re#erate de ctre #iecare membru al "rupului0 8ncadrabile 8n planul tematic al studiului de ca!; \ redactarea re#eratului #inal0 prin #olosirea in#ormaiilor = re#eratelor secveniale 8ntocmite de toi membrii "rupului; \ 8ntocmirea mapei cu materialele documentare i cu re#eratele 8ntocmite;

210

\ consultri privind modalitatea de pre!entare a conclu!iilor0 prin re#erate individuale sau printr9un re#erat colectiv i alctuirea unei strate"ii de pre!entare (dac se pre!int re#erate secveniale0 se stabilesc membri ai "rupului care s #ac o introducere i s #i(e!e conclu!iile cercetrii). c. BinaliJarea studiului de caJ (8n 192 ore0 8n clas)B \ pre!entarea conclu!iilor cercetrii0 prin re#erate individuale sau printr9un re#erat colectiv; e pre#erabil ca pre!entarea s #ie liber0 pentru a putea cuprinde cu privirea auditoriul i a introduce #ormule ale captrii ateniei0 speci#ice discursului0 urmrind 8n acelai timp reaciile asculttorilor; 8ntruct este vorba de o cercetare tiini#ic0 e bine ca aceasta s #ie concis0 putnd #i #olosite notie pre"tite dinainte sau materiale pe suport electronic0 cu videoproiector0 dia"rame0 "ra#ice0 pre!entri ,o^er ,oint; \ an"a>area cole"ilor din clas la discuii care pot dobndi caracter de de!batere ar"umentativ0 prin susinerea uneia sau alteia dintre ipote!e; acetia 8i pot e(prima ade!iunea la ideile e(primate sau le pot supune unei atitudini critice0 mer"nd pn la respin"erea lor; se pot an"a>a0 de asemenea0 8n desc5iderea unor noi perspective de abordare a subiectului0 prin eseuri pe care s le pre!inte ulterior; \ evaluarea activitii "rupului i a calitii materialelor pre!entate i eventuala notare a elevilor din "rup i a acelora care au participat la discuii sau au elaborat noi eseuri.

>. 1eJEaterea &. 5rganiJarea deJEaterii% W principii de EaJ% 9 de!baterea are rolul de a #acilita participarea mai susinut a elevilor la lecii0 de a9i pune 8n situaia s9i e(prime cu mai mult de!involtur punctele de vedere0 de a da comple(itate procesului de comunicare la nivelul discursului didactic; 9 prin aplicarea metodei de!baterii0 elevul este situat J8n centrul atenieiG0 #iind 8n acelai timp productor i receptor de mesa>e ar"umentative; W organiJarea i distriEuirea rolurilor% 9 de!baterea se anun la 8nceputul semestrului sau la 8nceputul studierii unitii de 8nvare asupra creia se aplic0 stabilindu9se componena "rupelor0 tema0 biblio"ra#ia i "ra#icul de documentare i de des#urareG; 9 8n clas se stabilesc dou ec5ipe de cte 3 elevi0 una a#irmatoare i alta ne"atoare0 crora li se e(plic modalitile de susinere a de!baterii i li se distribuie rolurile; 9 de!baterea va avea un "oderator care stpnete in#ormaia din cmpul ideatic al temei0 cu deprinderea de a vorbi 8n public0 cu disponibiliti de a conduce discuia i de a cunoate mecanismele discursive ale des#urrii ar"umentaiei0 cu tact i spirit tolerant0 8nct s poat atenua asperitile discursului i eventualele dispute inadecvate de idei; 9 pentru evaluarea de!baterii se stabilesc 39/ arEitri; care completea! o #i de arbitra>0 pot adresa 8ntrebri de nuanare a unor idei i ar"umente i stabilesc cti"torii 8ntrecerii; 9 ceilali elevi din clas constituie puElicul; #iecare alctuind cte o #i de urmrire a de!baterii0 8n care completea! i anali!ea! #iecare pasB
G3&L4 1E E*$L,$3E $ema de!bateriilllllllllllllllllllll Clasalllllllllllllllllllll 4rbitrullllllllllllllllllllllll +ata.llllllllllllllllllllll

211

Criterii 7oarte bine


7olosete biblio"ra#ia minim obli"atorie 6espect planul proiectului +e!volt tema propus 4duce ar"umente convin"toare 8n spri>inul temei

:c5ipa & Cine

.lab

7oarte bine

:c5ipa a &&9a Cine

.lab

$otal :c5ipa cti"toare llllllllllllllllllllllllllllll

G3&L4 PENT3, P,KL&C $ema de!bateriillllllllllllllllllllll :lev=pro#esorllllllllllllllllllllllll Pai ai deJEaterii


4r"ument a#irmator 6espin"erea ar"umentului a#irmator 4r"ument ne"ator 6espin"erea ar"umentului ne"ator 6econstrucia a#irma toare 6espin"erea reconstruciei a#irma toare 6econstrucia ne"atoare 6espin"erea reconstruciei ne"atoare 6econstrucia sumativ a#irma toare 6econstrucia sumativ ne"atoare

Clasalllllllllllllllllll +atallllllllllllllllllllll Kine 2laE

ConinutL idei

Boarte Eine

EN,N6,3& PENT3, $,T5E*$L,$3E :levlllllllllllllllll

212

:c5ipalllllllllllllll 1. La aceast de!batere rolul meu a #ostllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 2. 4m intervenitlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 3. &nterveniile mele au #ost 8n le"tur culllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll . 4cestea au a>utat=nu au a>utat 8n de!voltarea temeillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll /. Frmea! slllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll %. 4precie! intervenia mea cu notallllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Planul deJEaterii &deea (moiunea) cea mai potrivit pentru de!baterea temei esteB 2e i"punea; ca o necesitate i"perioas; orientarea spiritului puElic ro"#nesc dinspre 5rient ctre 5ccidentZ &. 1EB&N&3E$ TE3MEN&L53% \ dou !one "eo"ra#ice distincte0 particulari!ate prin evoluia istoric a omenirii; \ dou civili!aii cu identiti ri"uros determinate0 cu elemente de contin"en i de anta"onismB J)rientul nu este numai adiacent :uropei0 el este0 de asemenea0 locul celor mai mari0 mai bo"ate0 mai vec5i colonii ale :uropei0 sursa civili!aiilor i a limbilor ei0 concurentul ei cultural i una dintre cele mai pro#unde i mai recurente ima"ini ale Celuilalt. In plus0 )rientul ne a>ut la de#inirea :uropei (sau a 1estului) ca #iind contrastul propriei ima"ini0 idei0 personaliti0 e(periene.G JIncepnd cu mi>locul secolului al E1&&&9lea0 au e(istat dou elemente principale 8n relaia dintre :st i 1est. Fnul a #ost sporirea cunotinelor sistematice ale europenilor despre )rient0 ca urmare a e(tinderii coloniilor0 ca i a interesului lar" pentru ceea ce era strin i necunoscut L...M. Cealalt trstur a relaiilor dintre )rient i :uropa a #ost #aptul c :uropa s9a a#lat mereu pe o po!iie de #or0 ca s nu spunem de dominaie.G (.aid0 :d^ard W.0 J)rientalism. Concepiile occidentale despre )rient). &&. P3EM&2E% \ 8nceputul secolului al ElE9lea "sea lumea romneasc 8ntr9o dilem ce va deveni cu timpul obsesiv0 8n oscilaia ei perpetu 8ntre )rient i )ccident0 8n tendinele mani#este de moderni!are i de 8nlturare a decala>elor #a de societile moderne ale :uropei; \ cteva secole de dominaie otoman0 acuti!at de peste o sut de ani de #anariotism0 situau spiritul public romnesc 8ntr9o inerie balcanic i #eudal de care cu "reu se putea elibera; \ $itu -aiorescu considera c0 pn la 12200 lumea romneasc era cu#undat 8n Jbarbaria orientalG0 #iind tre!it Jdin letar"ia eiG de ideile J6evoluiunii #rance!eG care iradiau 8n toat :uropa i orientat treptat ctre cultura i civili!aia occidental. &&&. 2EMNELE 2T$GN43&&% \ JCltreuG0 scriere a lui &on ;5ica0 e(prim atmos#era tulbure de la 8nceputul secolului al ElE9leaB J.e clcase pe secolul al ElE9lea0 i cerul politic0 att 8n )ccident0 ct i 8n )rient0 era 8ncrcat cu nori ne"ri i "roi0 printre cari nimeni nu putea !ri ce era s ne aduc veacul cel nou.G; \ 8nalta ,oart 8nc trimitea 8n aara 6omneasc domni #anarioi0 c5iar dac cererea celor din ar era pentru Jim domn pmnteanG. \ boierii purtau 8mbrcminte de epoc0 cel mai semni#icativ #iind ilicul0 a crui #orm Jnu era numai o #anta!ieG0 Jmai nalte sau mai scurte 8n perei0 mai rotunde0 mai "o"onee sau mai

213

u"uiate0 mai tari sau mai moiG0 ast#el 8nct aspectul eteroclit al slii de s#at este dat de aceast mare de plrii uriaeB era Jacolo0 lume de toat mna0 boieri mai mici0 calem"ii0 coconai0 ciocoi i slu"i0 #el de #el de iliceG; \ moravurile simt pe msurB 1od -avro"5eni 8l amenin pe Cltreu cu aruncarea din turn0 anta>ndu91 cu plata a cinci!eci de pun"i de "albeni; \ epistola lui &on ;5ica este o #resc a unei epoci apuse0 a lumii #anariote0 a boierilor implicai 8n diverse a#aceri veroase; \ treptat0 aceast lume trece 8n planul trecutului0 al unei amintiri nostal"iceB JCoierii se puneau la benc5etuit i9i tra"e o veselie mai omeric dect cele din &liada; boierii cei tineri cu arnuii da din puste0 cucoanele cntau un viers #rumos cu a5turi nes#rite i cu oc5ii 8necai 8n amor0 slu"ile 5uiau i se bteau 8n capite0 suru"iii se 8mbtau; porneala era un !"omot i o amestecare nespus.G (4lecu 6usso0 J.tudie moldovanG). &*. 2EMNELE 2C+&MK43&&% \ un val de 8nnoire se constat mai 8nti dup tratatul ruso9turc de la 4drianopole din anul 12230 dup care arile 6omne se a#l0 pn 8n 123 0 sub administraia ruseasc a "eneralului Xisele##0 care elaborea! 6e"ulamentul )r"anic0 o prim constituie care aciona unitar 8n ambele ,rincipate 6omne; \ 8n saloanele mondene din Cucureti i din &ai ptrund o#ierii rui0 cei mai muli din partea occidental a &mperiului aarist0 de la .anPt ,etersbur"0 vorbitori de limb #rance!0 devenii ast#el mesa"erii unui europenism sui9"eneris i ai unui modernism avnt la lettre a#iat cu ostentaie de localnici0 8n special de persona>ele #eminine ale epocii; \ apar acum0 8n limba romn0 elementele de >ar"on i0 odat cu aceste tendine0 creaiile dramatice cu caracter satiric0 JComodia vremiiG sau J7ranu!iteleG (1233)0 de Constantin 7ac0 sau0 ceva mai tr!iu0 ciclul C5irielor al lui 1asile 4lecsandri; \ prima >umtate a secolului al ElE9lea repre!int0 8n planul succesiunii "eneraiilor0 trecerea de la boierii vetuti cu ilic i alvari la tinerii bon>uriti care se 8ntorc de la studii din strintate 8n 5aine JevropenetiG i aduc ideile revoluiilor de la 12 2 i proiectele re#ormrii societii romneti i ale constituirii statului romn modern; \ capitolul al &&&9lea din J.tudie moldovanG0 de 4lecu 6usso0 anali!ea! impactul decisiv pe care0 8n primele decenii ale secolului al ElE9lea0 19a avut vestimentaia 8n sc5imbarea mentalitilor vec5i din -oldovaB J4rma 8nti i ce mai "ro!av care a btut cetatea trecutului a #ost sc5imbarea portului vec5i.G; \ sc5imbarea nu a #ost 8ns lipsit de piedici i nici de 5a!B J&virea pantalonului 8n ,rinipate0 ca tot lucrul menit de a pre#ace societile0 #u 8nti ruinoas0 ras0 5ulit i bat"iocorit.G; \ provincialul vine 8n capitalB J7i!iolo"ia provincialuluiG (12 0)0 de Costac5e *e"ru!!i0 i J7i!iolo"ia provincialului 8n &aiG0 de -i5ail Xo"lniceanu; \ descoperirea 5ccidentului% este un proces ce se derulea! cu rapiditate0 semni#icativ 8n acest sens #iind scrierea lui +inicu ;olescu (1'''91230)0 J8nsemnare a cltoriii meleG0 pre!entare de #apt a trei cltorii0 #cute 8ntre anii 122 9122%0 8n timpul crora autorul vi!itea! $ransilvania0 Canatul0 Fn"aria0 4ustria0 nordul &taliei0 provincii din ;ermania i :lveia; te(tul lui +inicu ;olescu este al unui inocent care descoper cu uimire o lume cu totul di#erit de a lui0 asimilat 8ns comparativ0 8n termenii cunoscui de acas; \ descoperirea 5rientului; 8n povestirea JCalta94lbG0 de 1asile 4lecsandriB naratorul0 un pictor #rance!0 un strin; 8i povestete impresiile de cltorie; netiind la 8nceput c -oldova i 1ala5ia se a#l 8n :uropa0 constat cu surprindere c oamenii de aici sunt civili!ai0 c nu sunt c5iar nite slbatici0 c5iar canibali0 precum cei 8ntlnii de cpitanul CooP 8n pere"rinrile sale; \ lu"ea n scFi"Eare% mi>loacele moderne de transport 8i par lui &on ;5ica0 8n a doua >umtate a secolului al ElE9lea0 o invenie epocalB J4!i te pui 8n tren la 3 seara0 dup ce ai prn!it bine la <u"ues sau la Cro##t0 ari tic5etul conductorului care vine i i91 timbrea! cu cletele0 #ume!i o i"ar0 dou pn la ,loeti; acolo 8i bei ceaiul 8n ticn0 te 8ntorci 8n va"on0 apoi

21

te 8n#uri bine 8n tartan0 8i pui paltonul cpti0 te lun"eti pe canapeaua de cati#ea roie sau 8n va"onul9pat0 dormi ca acas vreo nou ceasuri i0 la opt dimineaa0 te detepi la 6oman.G (J) cltorie de la Cucureti la &ai 8nainte de 12 2G). *. NECE2&T$TE$ A& E353&LE 2C+&MK43&&% \ $itu -aiorescu0 teoria )or"elor )r )ond% JIn aparen0 dup statistica #ormelor dina#ar0 romnii posed ast!i aproape 8ntrea"a civili!are occidental. 4vem politic i tiin0 avem >urnale i academii0 avem coli i literatur0 avem mu!ee0 conservatorii0 avem teatru0 avem c5iar o constituiune.G; \ aparenele sunt 8ns 8neltoare0 pentru c toate aceste in#rastructuri surit Jpretenii #r #undament0 sta#ii #r trup0 ilu!ii #r adevr0 i ast#el cultura claselor mai 8nalte ale romnilor este nulG; \ eroarea0 #undamental 8n vi!iunea lui -aiorescu0 cci prin imitaie romnii Jau #alsi#icat toate #ormele civili!are moderneG0 este e(primat 8ntr9o retoric a ar"umentrii per#ecte i de mare e#ectB J8nainte de avea partid politic0 care s simt trebuin unui or"an0 i public iubitor de tiin0 care s aib nevoie de lectur0 noi am #undat >urnale politice i reviste literare i am #alsi#icat i dispreuit >urnalistica. Inainte de a avea 8nvtori steti0 am #cut coli prin sate0 i 8nainte de a avea pro#esori capabili0 am desc5is "imna!ii i universiti i am #alsi#icat instruciunea public...G; \ :u"en Lovinescu0 teoria sincronis"ului% criticul consider c e(ist un Jspirit al veaculuiG0 acel saeculu" al lui $acit0 care determin evoluia unitar a societii umane0 8n ca!ul de #a a societilor europene0 printr9o continu tendin de imitaie a e(perienelor mai 8naintate0 novatoare; \ de aici Lovinescu enun le"ea interdependenei sau a sincronis"ului; a crei aciune devine tot mai accelerat pe msur ce mi>loacele de comunicaie se intensi#ic0 aceast tendin #iind cu att mai vi!ibil 8n literaturB J+e la s#ritul veacului al E1&&&9lea0 evoluia literaturii europene este sincronic; orice #orm de art aprut 8ntr9un centru artistic se propa" aproape instantaneu peste toat :uropa.G (J&storia civili!aiei romne moderneG); \ ca i -aiorescu0 e(tin!nd teoria sincronismului la 8ntrea"a s#er social i politic0 :u"en Lovinescu susine c vreme 8ndelun"at societatea romneasc s9a de!voltat sub in#luen rsritean0 materiali!at 8n conceptul e- oriente lu- acum devenind imperioas direcia contrar0 e- occidente lu-C \ teoria lui -aiorescu0 a #ormelor #r #ond0 este 8ns amendat prin corectarea rupturii totale dintre #ond i #orm pe care o susine criticul >unimist0 :u"en Lovinescu 8ntorcnd ierar5ia termenilor0 dnd prioritate #ormelor 8mprumutate0 care treptat modelea! #ondul corespun!torB aceste #orme au #ost nu numai necesare0 dar i bine#ctoare; \ imitaia are loc dinspre e(terior spre interior (de la #orm la coninut) nu invers; de aceea0 criticul modernist combate 8n mod susinut tendinele conservatoare0 J#orele reacionareG ale de!voltrii societii romneti0 repre!entate 8n plan literar i estetic de curentele literare tradiionaliste. *&. K&KL&5G3$B&E
Clinescu0 ;.0 J&storia literaturii romne de la ori"ini pn 8n pre!entG0 :ditura -inerva0 Cucureti0 1322. Cioculescu0 Nerban; .treinu0 1ladimir; 1ianu0 $udor0 J&storia literaturii romne moderneG0 :ditura +idactic i ,eda"o"ic0 Cucureti0 13'1. Cornea0 ,aul; J)ri"inile romantismului romnescG0 :ditura -inerva0 Cucureti0 13'2. Cornea0 ,aul; Ham#ir0 -i5ai0 J;ndirea romneasc 8n epoca paoptistG0 :ditura pentru Literatur0 Cucureti0 13%3. +>uvara0 *ea"u0 JIntre )rient i )ccident. arile romne la 8nceputul epocii moderne0 1200912 2G0 :ditura <umanitas0 Cucureti0 133/. +uu0 4le(andru0 JLiteratura comparat i istoria mentalitilorG0 :ditura Fnivers0 Cucureti0 1322. Lovinescu0 :u"en0 J&storia civili!aiei romne moderneG0 :ditura Ntiini#ic0 Cucureti0 13'2. -aiorescu0 $itu0 JCritice &0 &&G0 :ditura -inerva0 Cucureti0 13'3.

21/

-anolescu0 *icolae0 J&storia critic a literaturii romneG0 7undaia Cultural 6omn0 Cucureti0 133'. -ut5u0 -ircea0 JLiteratura romn i spiritul sud9est europeanG0 :ditura -inerva0 Cucureti0 13'%. ,apacostea0 1ictor0 JCivili!aie romneasc i civili!aie balcanicG0 :ditura :minescu0 Cucureti0 1323. 6alea0 -i5ai0 J7enomenul romnescG0 :ditura 4lbatros0 Cucureti0 13''. 6osetti0 6adu0 J,entru ce s9au rsculat raniiG0 :ditura :minescu0 Cucureti0 132'. $eodorescu0 6!van0 JCi!an0 Calcani0 )ccident la 8nceputurile culturii medievale romneti (secolele 19 E1&&)G0 :ditura 4cademiei0 Cucureti0 13' . Ham#ir0 -i5ai0 J+in secolul romanticG0 :ditura Cartea 6omneasc0 Cucureti0 1323. hhh J+icionarul literaturii romne de la ori"ini pn la 1300G0 :ditura 4cademiei0 Cucureti0 13'3. 1'%

I. PreJentarea de carte :ste un demers de in#ormare asupra apariiei i coninutului unei cri0 des#urate 8n cadrul unei lansri editoriale sau prin pre!entare 8n mass9media0 !iare0 radio sau televi!iune. &n #uncie de acestea0 pre!entarea de carte este oral sau scris. +e re"ul0 8n pre!entarea oral se ine seama de evenimentul la se #ace lansarea0 de pre!ena autorului i a altor personaliti culturale0 literare sau tiini#ice0 procedndu9se la captarea ateniei auditoriului0 la relevarea problematicii abordate 8n lucrare0 cu e(emple edi#icatoare0 citate0 prin #olosirea unui ton colovial0 adecvat atmos#erei culturale respective. ,re!entarea poate #olosi i alte canale de comunicare0 radioul0 televi!iunea0 !iare sau reviste0 urmnd 8n "enere aceleai modaliti discursive0 pe un ton mai sobru0 care e(clude #ormulri speci#ice comunicrii directe. ) ast#el de pre!entare a #ost aceea a romanului J$rei dini din #aG al lui -arin .orescuB 2roiectnd +n spaiul ficiunii situaii personaje +ntmplri raportate la comple-ul deceniu ase romnesc 5rei dini din faA /&ditura &minescu J`OO0 este romanul unor subiacente +n cele din urm preci,ate i dramatice stri-limit. 3u neaprat ale unei 'eneraii dei mai toate personajele crii le traversea, re,olvndu-le +n diferite 'rade dar oricum autorul +nsui o declar ale e-perienei unor tineri pe care viaa i-a aruncat cu capul de toi pereiiA. Cri,a nu este nicidecum una a devenirii nici de definire dect +n parte +n ca,ul 7l'i de pild a propriei identiti. Fn posibil bildun'sroman al lui 4al sculptorul care +ntre iubire i art ratea, deopotriv al lui 5udor ,iaristul fascinat de realitatea vie tumultuoas i imprevi,ibil a vieii neavenit +ns unor spirite ri'ide +nc(istate c(iar al lui >drian mai ponderat totui con'ener formaiei celorlali este anterior pa'inilor de fa. &tapele de acest 'en sunt parcurse ener'iile poteniale deja acumulate i firesc ceea ce interesea, acum ele +i caut formele materiali,rii creatoare. 5ensiunea pe care o propune acest roman de o densitate epic i o prospeime a observaiei remarcabile +nsoit de o subsecvent raportare la semnificaii profunde este tocmai aceea dintre potenial i real dintre reticen i implicare dintre intenie i fapt. Marin %orescu creea, ad-(oc o bipolaritate specific repre,entat de dou iposta,e principale ale personajelor* martorul i eroul /posibil0 5udor i 4al cu puncte de tran,iie >drian s ,icem aciunile fiecruia fiind cen,urate dinuntru i dinafar +n anumite limite. Cci drama lor re,id +ntr-un deficit de e-isten +n parte temperamental de cele mai multe ori condiionat de +mprejurri impus de o conjunctur mai dur de realitateaA ei aparte fr +ndoial de cea omnipre,ent dar +n care voind s muteA cu toate disponibilitile vrstei +i rup /reinem semnificaia titlului i a unei +ntmplri din carte0 trei dini din faA. 4inoviile sunt mai 'reu sau inutil delimitabile iniial nedefinite nici pentru prota'oniti revelate doar uneori prin acea incapacitate de creaie a lui 4al printr-o stare de sufocare +n ca,ul lui 5udor /obsesia +necului0 sau al 7l'i /mlatinaA casa lui <andru0. "ac +ntr-o prim fa, ei se risipesc +n +ntmplri aparent ieite din comun fac studii de +mprtiereA dup e-presia lui 4al de dispariie cu putere 'enerali,atoareA /5udor0 sau de fu' pur i simplu /7l'a0 urmea, un proces de +ntlnire cu sine +nsui o coal de interiori,areA dur a opiunilor decisive. &fectul este totui clarificator* M-am 'ndit de multe ori spune 5udor c toat vina a fost aceea de a fi martor 1'%

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X)-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200'0 p. 23'9303.

21%

cu voie sau fr voie - la anumite +ntmplri.A. 1iindc tocmai prsind condiia de martor +nspre implicare i aciune sensurile vieii +i reaa, puncte cardinale. Fn optimism subiacent manifestat iniial doar prin limbaj /o cri, a lui fiind semnalat prin descalificarea ironic a poncifelor i a truismelor verbale0 parc printr-un (a, de neca,A revine acum la suprafa +n apele mai calme ale posibilei +mpliniri. /L(eor'(e %oare Marin %orescu. 5rei dini din faA >r'eA nr. Z J`OO p. JY0.JOO ?. 3ecenJia ,otrivit J+icionarului de termeni literariG0 recen!ia este o #orm de pre!entare0 Jo dare de seam criticG asupra unei cri literare sau tiini#ice. ,rin recen!ie se in#ormea! publicul despre apariia crii0 dnd i unele orientri critice pentru receptarea ei0 printr9o anali! cali#icat i pertinent. :ste 8n "enere concis0 relevnd meritele artistice sau tiini#ice i ne8mplinirile acesteia. +in partea autorului0 recen!ia necesit pre"tire de specialitate0 documentare0 8nsuiri eseistice0 "ndire critic0 obiectivitate. &at o recen!ie la JCartea de nisipG a scriitorului ar"entinian Dor"e Luis Cor"esB La niciun alt scriitor +n acest febril i nelinitit secol al dou,ecilea nu se +ntlnete o mai obstinat i total meditaie asupra Crii dect la ar'entinianul /dar universalul0 @or'e Luis #or'es. ;eactuali,at recent +n cultura romneasc printr-un volum selectiv din opera sa sub titlul Cartea de nisipA /&ditura Fnivers J`M[0 +n traducerea Cristinei !ulic i +ntr-un e-celent numr al revistei %ecolul ZYA /a-N/J`MZ0 #or'es ofer impactul cu o pro, ce reformulea, deopotriv marile teme ale literaturii i te(nica narativ ostenit a unei bune pri din romanele i povestirile veacului. +n fond spune #or'es numrul subiectelor i al metaforelor de care este capabil ima'inaia oamenilor este limitatA se concentrea, +n cteva eseniale aparent de,armant de puine pentru fireasca tentativ de +nnoire a literaturii dar opera care strbate timpul este totdeauna capabil de o infinit i plastic ambi'uitate 'enernd un spaiu perpetuu l lecturii i al memoriei compatibil +n esen cu lumea cu dimensiunile ei universale. )nsuficiente sunt de aceea pentru intuiia ima'inativ a lui #or'es anterioarele fi'urri ale crii celebra aseriune a lui Mallarme c lumea e-ist pentru a se ajun'e la o carteA ct i o +ndelun'at i speculativ +ncercare a Cabalei de definire a Crii re,umat mai recent la +nceput de secol de Leon #lo9 +n ideea c istoria e un imens te-t litur'ic +n care litere i puncte nu valorea, mai puin dect versete sau capitole +ntre'iA. #or'es +nsui +i amendea, se pare mai vec(i tentative de definire metaforic a crii ideea #ibliotecii din #abei de pild pn s ajun' la metafora absolut a crii infinite prin care semnific att supo,iia c Fniversul se cuprinde +n memoria i e-periena material a omenirii printr-o imens carte coninnd la rndu-i toate crile trecute i viitoare ct mai ales caracterul polisemantic al lecturii atributul de a fi inepui,abil +n semnificaii la lecturi repetate +n timp i spaiu. .nainte de a descoperi aceast scrisoare scrie #or'es +n Lrdina crrilor ce se bifurcA m +ntrebasem +n ce mod ar putea o carte s fie infinit. 3u-mi ima'inasem alt procedeu dect acela al unui volum ciclic circular. Fn volum a crui ultim pa'in s fie identic celei dinti cu posibilitatea de a continua la nesfrit.A. >ceast etap +n fi'urarea crii /intermediar vom vedea +n demersul lui. #or'es0 este prilejuit de mai multe observaii asupra parado-ului scriiturii i al personajelor din cteva opere fundamentale ale literaturii universale. #or'es este un pro,ator de o rafinat comple-itate opera sa +ncorpornd alturi de faptul pur literar profunde reflecii de ordin teoretic i estetic. +n Ma'ii pariale +n \"on =uijote]A el relev +n c(ip demonstrativ tocmai confu,ia voit a lui Cervantes +ntre lumea cititorului i lumea crii evident +ndeosebi +n partea a doua a romanului +n care prota'onitii au citit deja partea +nti devenind ei +nii lectori ai lui "on =uijoteA. %ituaii similare se +ntlnesc +n ;ama9anaA /+n cartea ultim a acesteia fiii lui ;ama cnt versete din poemul lui 4almi8i astfel fiind
1''

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X)-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200'0 p. 1'39120.

21'

recunoscui de tatl lor care +i ascult propria poveste0 i +n 7 mie i una de nopiA tulburtoare fiind aici noaptea a ase sute doua cnd a(ul aude din 'ura <e(ere,adei propria istorie i se aude c(iar pe sine +nsui. 2ovestea poate deveni acum dac se persist +n utili,area acestei te(nici literare infinit i circular. 3u este deloc surprin,tor aadar dac +n majoritatea scrierilor lui #or'es cartea ca obiect sau ca lume posibil va avea locul privile'iat. %criitorul +nsui mrturisete c i-a petrecut copilria /i viaa0 +ntr-o imens bibliotec i ima'inea acesteia va deveni spaiul su poetic fundamental. .n Con'resulA marea reuniune a lumii pe care o visea, prota'onitii se +ntemeia, pe o bibliotec +n care s se afle operele clasice ale tuturor naiunilor i limbilor i pe o limb universal con'resul fiind o aciune att de vast +nct proiectul lui cuprinde +ntrea'a lume se confund cu universul. 2ovestirile ;elatarea lui #rodieA sau FndrA sunt de asemenea te-te /manuscrise0 'site +ntre filele unor cri celebre. .n &van'(elia dup MarcuA +ntmplrile crii +ntr-o tram aparent banal +ns cu final imprevi,ibil devin realitate. 2ersonajul un oarecare #altasar &spinosa fr alte trsturi vrednice de a fi pomeniteA i,olat de o inundaie la ferma Colorada retriete dup lecturi repetate din #iblieA +n faa unor primitivi silit de acetia episodul rsti'nirii pe cruce. Cartea vrea s spun #or'es nu este uri obiect i,olat fr comunicare cu restul lumii* destinului +i plac repetiiile variantele simetriileA i +n numeroase din povestirile sale scriitorul +nseria, pe un sin'ur simbol sau pe un fascicul restrns de semnificaii +ntmplri situate +n timp la distane de decenii sau de veacuri. +n Fr,ealaA scriere de cteva rnduri densificat +ns de semnificaii puternice un 'auc(o din pampa ar'entinian +n simetrie perfect cu moartea lui Caesar e atacat de ali 'auc(os i prbuindu-se +l recunoate pe fiul su cruia i se adresea, cu o blnd mustrare i lent uimire /aceste cuvinte ar trebui s fie ascultate nu citite0* Mi s fieB & ucis i nu tie c moare doar pentru repetarea unei sceneA. 7 +ntmplare +n cartea lumii +i 'sete corespondent +n alta anterioar sau viitoare dup cum o carte adu'ndu-i o alt +ntmplare deja e-istent /+ntruct spune #or'es totul este %cris0 devine alt carte. &ste i aceasta o alt ans a crii de a fi infinit +n timp i +n spaiu. Metafora perfect a Crii )nfinite cea cutat se descoper lui #or'es +ns tr,iu ctre anul J`Oa cel al apariiei povestirii Cartea de nisipA. +ntlnim aici o carte unic ce fascinea, i totodat +nspimnt de rar biblio'rafie ce se desc(ide mereu la alt fil i care poate s cuprind +n nesfritele pa'ini toate crile lumii. 3umrul de pa'ini al acestei cri este de-a dreptul infinit. 3iciuna nu este cea dintiC nici cea din urm. 3u tiu de ce sunt numerotate +n modul acesta arbitrar. 2oate pentru a da de +neles c termenii unei serii admit orice numr.A. <i mai departe acest elo'iu desvrit pe care #or'es +l aduce ab aeterno Crii memoriei i civili,aiei umane care de mii de ani se +ntemeia, sublim pe scris i pe carte* Mi-a spus c aceast carte se numete Cartea de 3isip pentru c nici cartea nici nisipul n-au +nceput nici sfrit.A (;5eor"5e .oare0 J-eta#ora Crii &n#initeG0 J4r"eG0 nr. 30 13230 p. 3). 1'2 C. Cronica literar :ste un e(erciiu critic mai elaborat dect recen!ia din punct de vedere analitic i eseistic0 avnd i atributul unei apariii periodice 8ntr9o publicaie >urnalistic sau de specialitate. Cronicarul literar aplic un sistem critic propriu sau aparinnd unei micri literare din care #ace parte0 emite >udeci de valoare0 clasi#ic i ierar5i!ea!0 compar i inte"rea! particularitile artistice 8n sisteme estetice. Cronici literare au scris ;. Clinescu0 ,ompiliu Constantinescu0 1ladimir .treinu0 Nerban Cioculescu0 8n perioada interbelic0 i 8n a doua >umtate a secolului dou!eci 4le(andru ,iru0 )v. .. Cro5mlniceanu0 +umitru -icu0 *icolae -anolescu0 :u"en .imion0 -ircea &or"ulescu0 ;. +imisianu0 -arin -incu0 4le( Nte#nescu0 ;5eor"5e ;ri"urcu0 *icolae )prea .a. .pre e(empli#icare0 o cronic literar despre volumul de poe!ii J-ereu tristeeaG0 de +an 6otaruB

1'2

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X)-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200'0 p. 1209122.

212

Cufundat +n ultimul deceniu +ntr-o tcere parc pita'oreic discret i retras +ntr-o uitare voit protectoare siei dar savurat cu plcere de preopineni rmai mai sin'uri +n lar' "an ;otaru i-a +nlat cu 'rij trepte noi spre infinitul propriu la crile dintr-un remarcabil +nceput de carier poetic 5eam de finalA /J`OY0 2lnsul o'lin,ilorA /J`OJ0 Lacrima LaureiA //J`O[0 Mantia de luminA /J`Oa0 %unetul visriiA /J`OM0 Mirele ,pe,iiA /J`MY0 Lrdin suspendatA /J`MX0 )nvitaii la dra'osteA /J`Ma0 > iubi iubireA /J`MO0 Castelul de brumA /J`MM0 adu'ndu-se +ntr-un ritm insistent alte volume acum optspre,ece +n total 1ondul principal de iubireA /J``N0 @ocuri de dra'osteA /J``N0 %-mi fii duminic +n orice ,iA /J``N0 ;ecurs la iubireA /J``N0 "urere +n doiA /J``O0 %teaua de rouA /J```0 5risteeA /ZYYJ0. 5itlul ultimului volum AMereu tristeeaA /&ditura Cultura 2iteti ZYYJ0 +nc(ide se pare pe o bucl descendent acest univers poetic situat acum +ntr-un continuum temporal sub semnul tristeii irepresibile. 2oetul a parcurs o lun' cale de la acel juvenil sunet al visriiA ce definea metaforic +n c(ip de art poetic implicit +nsui secretul prin care se nate poe,ia actul de proiecie +n ima'inar de sublimare a elementelor +ntr-o armonie +nalt ca o discret mu,ic a sferelor. 4olumele din prima parte a creaiei e-celau printr-o poe,ie cerebral decantat cu minuie uor evanescent surprins +ntr-un efort continuu de ima'inare demers +n care privirea 'ndul o'lin,ile rostirea cuvntul +n fine sunt tot attea medii de rsfrn'ere a lucrurilor lumii. 7 lume supus capriciilor inefabile ale privirii ca +n aceast "e,le'are de tainA /din volumul %unetul visriiA0* Cnd cu o pleoap +n joac m destrami / a vrea +n juru-ne cmpii s cad/ i-ntr-un tr,iu din tine s des(ami/ o (er'(elie alb de ,pad // s pasc somnul lumii i apoi/ s ne tre,im mustind de venicie / cu inima-ateptnd 'in'ae ploi/ re-ntorcndu-ne-n copilrieA. %e fi-a astfel +ntr-o efi'ie uor patinat de vreme o lume pur de somnie i de vis rarefiat parc +n risipire de fapt de trecere +n cuvinte a marilor ninsori i a ar'intului o'lin,ilor a umbrelor diafane a iubirii i a armoniei depline rar tulburat de va'i fioruri e-isteniale. Ce s-a +ntmplat +ntre timp un timp de'radat cu aceast lume diafan cu o vibraie molcom cu dubl rsfrn'ere o dat +n vis o dat +n cuvnt: 7 simbolic 7vidianA fi-ea, +ntr-o ciudat i neateptat simetrie alt pra' temporal cu toate sensurile inversate. 4ibraiilor +nalte li se opune tcerea lumina celest se revars acum +n priviri opace +nct versurile cer un imperios transfer testamentar* 1iul meu m c(eam dincolo 5cerea / 5u rmi +n urm sin'ur spre-a-mplini/ nin'erea ,pe,ii laptele i mierea/ care-i sunt sortite-n fiecare ,i.// 5e iubesc cum poate numai orbul tie/ a iubi Lumina ce o vede-n vis.A. & o lume +nvluit de tristee desacrali,at se simte-n aer o surpareA cobort din sfera mitic a armoniei eterne. 2oetul +nsui simte aceast alunecare ctre cercurile inferioare i ctre neant demiti,at i +n cea mai fidel repre,entare a ar(etipolo'iei lui 3ort(rop 1r9e +i subintitulea, cartea 2oeme ironiceA ironia i satira fiind modaliti de desacrali,are a mitului i evident de revolt +mpotriva condiiei umane dec,ute ca +n poe,ia eminescian. Fltimul volum transcrie astfel o re'resiune a sentimentelor de la iubirea panteic revrsat peste spaii pn la resemnarea trist a poetului e-ilat +n mijlocul unei lumi prsite de principiile binelui deprtat tot mai mult de primordialitatea blnd +n care se nscuse. "e aceea incapacitatea de a se menine +n universul iniial mereu etern este marcat tocmai prin titlul-metafor al volumului Mereu tristeeaA dar mai ales prin umbra melancolic a acesteia ce se +ntinde malefic asupra unei lumi pierdute. .n mod indirect prin coincidentia oppositorum se creea, i o antinomie +ntre trmurile uitate parc din le'ende vec(i i o lume insolit supus de'rin'oladei entropiei sociale i istorice. )nvocaia repetat obsedant este o ru' adresat unui "umne,eu abscons nerevelat fr de care culorile universului rmn terse lipsite de vi'oare pentru c spiritul uman slbit de-a lun'ul procesului de pierdere a credinei adevrate materiali,atoare de ori,onturi posibile nu e'alea, pronia ori'inar creatoare de lume* Cu si'uran ast,i pot spune/ c sunt cel mai sin'ur +n univers / c-n timpan tot mereu +mi apune/ dialectul munilor ters.A. "e,vluirea ritului ocultat e,oteric este posibil doar +n momente bine alese atunci cnd astralitatea coboar pe pmnt* Ce-am trit cndva +mpreun/ +i divul'-nelesul secret/ la un secol

213

anume din lun/ ca un rid pe-un obra, de poet.A /)nvocaieA0. .n amintita 7vidianA tcerea este sin'ura cale de +nele'ere a neptrunsului situat pe un alt nivel al +nele'erii dincolo de corul de robi al omenirii "umne,eu rmnnd unica voce autentic pre,ent +n toate lucrurile i +n toate minile de care +ns oamenii se +ndeprtea, nereuind s +nelea' ansamblul potenial (ierofanic al universului cotidian o mic fil a (aosului ordonat +n momentul Lene,ei. C(iar +n catedral faptele urmea, acelai mers nefiresc mediocri,nd aceste sensibiliti nepercepute de simul obosit al omului modern* <tiu +n catedral candela tr,ie/ ne f'duiete nu lumini ci fum / despicnd +n nateri lumea i-n sicrie / i ne las tulburi la rscruci de drum.A. .n acest comple- cacofonic de voci oscilante cre,nd +n "umne,eu doar demonstrativ r,nd +n sine de faptele de altdat transcendente lumea acestui timp corupt devine o cireada ce o mn protii / i vai de marea ce o mul' ntn'iB/ Cnd 'eneralii crpesc obiala otirii / i-e semnul crucii dat doar minii stn'iA. Lumea pare a fi otrvit-n apeA 'eneralii conduc armate de carton credina nu mai este propovduit de oamenii alei pentru c semnele de'radrii sunt multe iar Mitropolii se sc(imb pe ar'iniA. >rta este luat +n derdere profeii +mplinesc %c(imbarea la faA a lumii naufra'iai +ntr-o ne+mplinit +nnoire. C(iar poeii nu mai recunosc valorile adevrate iar semnele >rma'eddonului sunt tot mai frecvente* 4d sn'e-n mcelrii poeii / dar pot jura c fac comer cu vis / Ceresc la col cte-un covri' profeii / i cred c prevestesc un paradis.// #ieii de ei se-mbat la c(iuvet / cre,nd c ele de rai le mul'/ i-i poart 'loria pe trotinet/ fcnd deliciile nobilului vul'.A />pocalipticA0 salvarea constnd +ntr-o resurecie e-trem pentru c numai fora an'elic r,boinic la fel ca +n vi,iunile pictorilor medievali mai poate face ordine +n marasmul 'eneral anunnd cu ton profetic sublimat totui +n melancolie >pocalipsa. 5risteea rmne aadar sin'urul refu'iu al poetului timpul omenirii este al toamnei prevestind iarna fimbulvetr-ului din mitolo'iile scandinave* Fltima respiraie a frun,ei / +nainte s cad +n vis./ ultima culoare a pdurii / ultimul soare ie promis.A /FltimeA0. +ntr-o lume a disperrii totale coborte ca de attea ori +n istorie la nivelul mercantil creia +i sunt suprimate visurile toate devin ultimeA omenirea +i triete cntecul de lebdA +nainte de orbirea total de lipsirea de orice speran pentru un alt viitor. 2entru c lumina este pro(ibit +ntunericul se aterne cuceritor peste pmnt* Cum s nu se urce-n floare rdcina / cnd +n lumin a,vrlim cu pietre / Cnd cu p'nii +n'erii-mpart vina / cu sufletul aprind +n case vetre.A /ClemenA0. Condiia omului este pus astfel sub semnul +ndoieliiC le'tura sa cu ar(etipul cu ori'inalul din 'rdina edenic s-a pierdut de mult producndu-se ruptura fractura +n toposul mitic i primordial copia imperfect a e-istenei prime* >u,i din nou mai +mplinesc o toamnB/ %pre mine moartea iar mai trece-un an./ 3emuritori sunt numai ,eii "oamn nu stelele lipite pe-un tavan.A /2oem bufA0. &-plicaia poate fi 'sit +n alt poem plin de tristee pre,entnd lumea de'radat a oraului compus din PC-uri ic cu si'le aurite / 'a'ii rivali,nd cu "umne,eu / dai cu pomei din s(opuri franu,ite / du(nind la-o pot a miros de seu.A /CitadinA0. >ceast lume eteroclit este cau,a de,astrului #abilonul care +ncurc limbile pentru ca umanitatea c,ut +n pcatul vocilor multiple neepifani,atoare s nu mai re'seasc paradisul pierdutA. >ici c(iar i mitul s-a de'radat silit s lupte +n aren cu un toreador cu iA +n faa pedantuluiA cu oc(i ver,ui din posteritate pier,ndu-i orice ans de i,bnd. 2entru c istoria este rescris demiti,at pe nedrept de 'rosiera ima'inaie care cntrete la nesfrit +n scopuri mercantile materia i nu +i las omului din nou calea urcrii ierar(ice +n scara demateriali,atoare i ener'etic a lui #o(me. 5impul devine ironicA atemporalitatea din vremurile imemoriale nu se mai reali,ea, +ntre'ul se scindea, bipolar +n numai dou culori mereu aceleai monotone pn la epui,are* alb i ne'ru. +ntr-un astfel de trm al orbilorA neluminat de transcenderea divin fiina uman este oripilat de pre,ena adevrului +l suport cu 'reu* M dor plmnii cnd respir lumin./ Ca-n turn +n suflet stau i mi se pare/ c toamna-aceasta este o jivin/ cu carne dulce i sclipiri amare.A /2i- autumnalA0. +n acest pustiu sinistru +n care sin'urtile sunt trite +n doi sau +n trei vieile individuale sunt si'ilate conservate +ntr-un matri- al lumii comuni,ate +n nimicnicie i piericiune* 5rim tembel i nici

220

nu tim/ cum i se-ntoarce lumii ceasul./ "e la ridicol la sublim/ 'reim +ntotdeauna pasulA /4ia si'ilatA0. 5abloul terifiant al lumii mecani,ate de spiritul simplist al omului 're'ar este acoperit de nori mecaniciA e-presie ultim a unui univers ca o mainrie stricat cu toate roile dere'late* Canceri'ene ploi ne vin de sus-/ sudoarea cerului bolnav este./ "oamne sunt cel din urm-al tu supus/ sortit s nu mai cread +n poveste.// Cci de voi pierde dreptul meu divin/ de-a +nflori +n iarn ce-mi rmne / cnd nori mecanici ful'er-n senin/ i mor poeii de poem %tpne:A /3ori mecaniciA0. #iserica +nsi prin aceast ne+mplinire a lumii prin lipsa de ascenden ctre ar(etip ca o cate'orie indispensabil a dumne,eirii devine +n manier baroc i e-presionist putre,itA pentru c se simte aici numai parfumul de ,eiA nu i pre,ena lor* 3u vii nu pleci +ntrea' a,i rmi./ +n univers eti partea ce-i lipsete*/ parfum de ,ei cu miros de tmi / +ntr-o biseric ce putre,ete.A /2arfum de ,eiA0. "iatriba poetului fa de o lume sumbr ce respin'e divinul i topo'rafia ar(etipal r,bate din toate aceste versuri constituite +ntr-un manifest ironic +mpotriva noilor ierar(ii 'noseolo'ice rsturnate copleit tot mai mult mereuA ca la un 2ontus &-inus uitat de o ireversibil tristee... (;5eor"5e .oare0 J+an 6otaru. -ereu tristeeaG0 J4r"eG0 nr. (23/)0 ianuarie 2002).1'3

1'3

<adrian .)46:0 ;5eor"5e .)46:0 Limba i literatura romn.Clasa a X)-a0 Indrumtor pentru noile manuale alternative0 :ditura Carminis :ducaional0 ,iteti0 200'0 p. 12 .

221

S-ar putea să vă placă și