Sunteți pe pagina 1din 11

COLEGIUL DE INFORMATIC DIN CHIINU

PROIECT DIDACTIC
Data: Grupa: Profesor: Discip i!a: BIROTICA Te"a: UTILI#AREA FUNC$IILOR %TANDARD &N E'CEL Tipu ec(iei: Lecie de acumulare i aplicare a cunotinelor - laborator %copu ec(iei: Utilizarea formulelor de calcul i funciilor n aplicaii E cel U!itatea )e *!+,(are! Editorul tabelar "icro#oft E cel Co"pete!(e -e!era e: C$ % Utilizarea aplicaiilor #oft&are #pecializate pentru calcul tabelar - E cel Co"pete!(e specifice! la #f'ritul leciei ele(ii (or fi capabili #)! - C$*$ - #) utilizeze opiunile de formatare i +e#tionare a datelor din foile de calcul , - C$*- - #) utilizeze formule i funcii, - C$*. - #) realizeze aplicaii practice* Meto)e .i proce)ee )i)actice: - e punerea/ con(er#aia frontal) i indi(idual)/ e plicaia/ problematizarea/ munca independent)/ modelarea/ e erciiul aplicati(/ metoda ciorc0inelui Mi/ oace )i)actice! - fie de lucru/ calculator Tipuri 0"o)uri1 )e acti+itate! indi(idual
1

O2IECTI3E OPERA$IONALE! - la #f'ritul leciei/ ele(ii (or fi capabili #)! O1* % precizeze aciunea fiec)rui operator utilizat n aplicaii O$* % #) utilizeze formule de calcul i funcii n rezol(area unor probleme #pecifice domeniului lor de acti(itate O-* % #) utilizeze paranteze rotunde imbricate n formule i funciile E cel Or-a!i4area acti+it,(ii: Mo"e!t )e ec(ie 1* "oment or+anizatoric* Acti+itatea profesoru ui Acti+itatea e e+i or Durat, - min*
- #e face prezena, - a#cult) profe#orul i i pre+)te#c materialele - #e pre+)tete materialul didactic i #e (erifica pentru lecie, ec0ipamentele de calcul, - #e anun) modul de or+anizare al acti(it)ii, 2rofe#orul face o recapitulare a noiunilor teoretice - ele(ii r)#pund la ntreb)rile profe#orului i printr-un #et de ntreb)ri3 #e pot #coate --4 ele(i la modeleaz) ; ciorc0inele< pe tabl)! tabl) i pe baza ntreb)rilor i a r)#pun#urilor oferite 1* o combinaie de termeni i operatori de de c)tre ele(i #e poate aplica "eto)a ciorc5i!e ui - calcul, A5E6A 17! $* #e comunic) ncep'nd cu #emnul = > = 1* Ce e#te o e pre#ie 3formul)78 -* con#tante/ adre#e de celule 3referine7/ funcii $* Cum #e comunic) orice formul) n E cel 8 E cel -* Ce termeni pot #) apar) ntr-o e pre#ie 8 4* operatori aritmetici3?/ -/ @/A/B/C7 4* Ce tipuri de opearatori nt'lnim n E cel8 operatori de comparaie 3D/E/D>/E>/>/DE7 E emplificai* operator de tip te t 3F7 9* Ce tipuri de e pre#ii #e pot defini n funcie de operatorii de referin) 3!/7 rezultatul formulei8 9* numerice/ lo+ice/ ir de caractere/ adre#), :* Care e#te ordinea de efectuare a operaiilor8 :* pe . ni(ele/ formula fiind e(aluat) de la #t'n+a la dreapta Gcrie titlul leciei pe tabl) ;Editarea funciilor n E cel< - i noteaz) n caiete titlul leciei, Hia nr*1
$

$* Reactualizarea cunotinelor*

9 min*

-* Anunarea titlului leciei/ a #copului i a

1I min*

obiecti(elor* 4* Hi area cunotinelor*

2rofe#orul di#tribuie ele(ilor fie de lucru cu urm)toarea -ele(ii realizeaz) un tabel E cel ca n A5E6A $ aplicaie! < Editarea formulelor de calcul i funciilor< 3operaii elementare n#uite n aplicaia de PRO2LEME E'CEL 6 FUNCTII %I FORMULE laborator anterioar) % creare re+i#tru nou/ #al(are %e co!si)era )ou, .iruri )e !u"ere pe co oa!e e A .i 2 )i!tr7o foaie re+i#tru/ operaii cu foi de calcul/ format)ri )e ca cu : celule7 a8 af a(i "i!i"u .i "a9i"u )i! .iru :8
;8 af a(i "e)ia )i!tre su"a e e"e!te or pri"u ui .ir .i su"a e e"e!te or )i! a )oi ea .ir8 c8 af a(i ra)ica u +a orii o;(i!ute a pu!ctu ;8 )8 rotu!/i(i aceast, +a oare< astfe *!c=t s, se o;(i!, u! !u",r *!tre-8 e8 +erifica(i )ac, ce e )ou, .iruri su!t )e u!-i"i e-a e8 I!)ica(ii: Ale+em dou) iruri de lun+imi e+ale* Ca n e emplul!

9. min

- ele(ii (or ob#er(a +ruparea calculelor utiliz'nd numai paranteze rotunde - ele(ii (or utiliza cur#orul de umplere al unei celule pentru a tran#mite formula de calcul i celorlalte celule din coloana re#pecti()

a* Jn celula H$ #e #crie formula > "I53A$!AK7/ n celula L$ > "A63A$!AK7, b* Trebuie aflat) media dintre #umele irurilor/ n celula E- a fo#t calculat) #uma irului 1/ folo#ind funcia GU"/ apoi n H- #uma elementelor din irul $ 3>GU"3B$!BK77* Jn celula M- #e calculeaz) media celor dou) (alori! >ANERAME3E-!H-7, c* >GORT3M-7, d* >ROU5P3E4,I7* 2e poziia a doua #e #crie I deoarece dorim #) obinem un num)r ntre+/ adic) cu I zecimale, e* 2entru a preciza dac) cele dou) iruri #unt de lun+imi e+ale/ #e afieaz) un me#aQ de +enul ;iruri e+ale< #au ;iruri ine+ale<* 2entru acea#ta folo#im formula

>IH3COU5T3A$!AK7>COU5T3B$!BK7,<iruri e+ale<,<iruri ine+ale<7* Ge poate calcula i #eparat lun+imea irului 1/ apoi lun+imea irului $* Rea i4a(i *! Microsoft E9ce u! ta;e cu pro)use e u!ei fir"e< .tii!) pre(u fiec,rui pro)us .i ca!titatea s, se ca cu e4e pre(u cu t+a 0:>?1 .i pre(u cu a)aos 6 a)aosu este @A? a pro)use e a c,ror ca!titate este "ai "ic, )e :AA .i @B? a pro)use e a c,ror ca!titate este "ai "are )ec=t :AA8 a8 Ca cu a(i +a oarea tota , a pro)use or8 ;8 Af a(i pre(u ce "ai "ic8 c8 Af a(i pre(u ce "ai "are8

Fi-8 C8@@8 I!)ica(ii: Jn coloanele produ#/ cantitate i pre #e introduc date* 2entru a calcula preul cu t(a/ n celula P- #e #crie formula! >C$@11RC/ pentru re#tul celulelor din coloan) #e folo#ete caracteri#tica AutoHill* 2entru coloana pre cu adao# #e folo#ete formula! >IH3B$D1II, P$@1$IC,P$@1$9C7* Re#tul celulelor din coloan) #e completeaz) automat* 2reul total! Jn celula H$ #e #crie! >B$@E$* Naloarea total) #e calculeaz) n celula HR folo#ind formula! >GU"3H$!H.7* 2reul minim! >"I5 3E$!E.7/ iar ma im folo#ind funcia "A6* La u! co!curs ca!)i)a(ii tre;uie s, sus(i!, trei pro;e8 Pri"e e )ou, pro;e su!t e+a uate cu !ote *!tre : .i :A< a treia pro;, cu a)"is .i respi!s8 %, se afi.e4e ca!)i)a(ii pro"o+a(i .tii!) c, ace.tia su!t cei cu !ote peste D a pri"e e )ou, pro;e .i cu a)"is a a treia pro;,8

I!)ica(ii: Hormula introdu#) la E$ e#te! >IH3A5P3B$E>K,C$E>K,P$>SAP"IGS7,S2RO"ONATS,SREG2I5GS7* 2entru celulele E- % E: #e folo#ete caracteri#tica AutoHill* Ap ica(ie )e statistic, %e co!si)er, u! set )e !ote .i !u",ru )e e e+i care au o;(i!ut o a!u"it, !ot,8 %, se ca cu e4e: frec+e!(e a;so ute< frec+e!(e re ati+e< "e)ia!a< "o)u u < )ispersia< a;aterea "e)ie p,tratic,8 I!)ica(ii: Jn fi+ur) e#te prezentat un e emplu/ iar l'n+) rezultate #unt e(ideniate i formulele utilizate*

9* Concluzii i aprecieri* :* Tema pentru aca#)

- profe#orul e plic) ele(ilor metoda ; clon)rii< formulelor -profe#orul poate inter(eni n munca difereniat) a ele(ilor i cu alte cerine! redenumii/ colorai foaia de calcul/ introducei un titlu tabelului/ aplicai borduri celulelor - n acti(itatea de munc) independent) a ele(ilor/ profe#orul #upra(e+0eaz) i #priQin) ele(ii cu probleme -face aprecieri cu pri(ire la acti(itatea ele(ilor * -Ele(ii rein ob#er(aiile profe#orului* - profe#orul dicteaz) ele(ilor tema pentru aca#) 3pr* 1/ - ele(ii noteaz) n caiete tema pentru aca#) i pa+* :9 %"anual TIC/ Ed* 5icule#cu7 nc0eie #e#iunea de lucru

- min $ min

ANE'A @

A!e9a !r8E
PRO2LEME E'CEL 6 FUNCTII %I FORMULE
%e co!si)era )ou, .iruri )e !u"ere pe co oa!e e A .i 2 )i!tr7o foaie )e ca cu : f8 af a(i "i!i"u .i "a9i"u )i! .iru :8 -8 af a(i "e)ia )i!tre su"a e e"e!te or pri"u ui .ir .i su"a e e"e!te or )i! a )oi ea .ir8 58 af a(i ra)ica u +a orii o;(i!ute a pu!ctu ;8 i8 rotu!/i(i aceast, +a oare< astfe *!c=t s, se o;(i!, u! !u",r *!tre-8 /8 +erifica(i )ac, ce e )ou, .iruri su!t )e u!-i"i e-a e8 I!)ica(ii: Ale+em dou) iruri de lun+imi e+ale* Ca n e emplul! a* Jn celula H$ #e #crie formula > "I53A$!AK7/ n celula L$ > "A63A$!AK7, b* Trebuie aflat) media dintre #umele irurilor/ n celula E- a fo#t calculat) #uma irului 1/ folo#ind funcia GU"/ apoi n H#uma elementelor din irul $ 3>GU"3B$!BK77* Jn celula M- #e calculeaz) media celor dou) (alori! >ANERAME3E-!H-7, c* >GORT3M-7, d* >ROU5P3E4,I7* 2e poziia a doua #e #crie I deoarece dorim #) obinem un num)r ntre+/ adic) cu I zecimale, e* 2entru a preciza dac) cele dou) iruri #unt de lun+imi e+ale/ #e afieaz) un me#aQ de +enul ;iruri e+ale< #au ;iruri ine+ale<* 2entru acea#ta folo#im formula >IH3COU5T3A$!AK7>COU5T3B$!BK7,<iruri e+ale<,<iruri ine+ale<7* Ge poate calcula i #eparat lun+imea irului 1/ apoi lun+imea irului $* Rea i4a(i *! Microsoft E9ce u! ta;e cu pro)use e u!ei fir"e< .tii!) pre(u fiec,rui pro)us .i ca!titatea s, se ca cu e4e pre(u cu t+a 0:>?1 .i pre(u cu a)aos 6 a)aosu este @A? a pro)use e a c,ror ca!titate este "ai "ic, )e :AA .i @B? a pro)use e a c,ror ca!titate este "ai "are )ec=t :AA8 a8 Ca cu a(i +a oarea tota , a pro)use or8 ;8 Af a(i pre(u ce "ai "ic8 c8 Af a(i pre(u ce "ai "are8 I!)ica(ii: Jn coloanele produ#/ cantitate i pre #e introduc date* 2entru a calcula preul cu t(a/ n celula P- #e #crie formula! >C$@11RC/ pentru re#tul celulelor din coloan) #e folo#ete caracteri#tica AutoHill* 2entru coloana pre cu adao# #e folo#ete formula! >IH3B$D1II, P$@1$IC,P$@1$9C7* Re#tul celulelor din coloan) #e completeaz) automat* 2reul total! Jn celula H$ #e #crie! >B$@E$* Naloarea total) #e calculeaz) n celula HR folo#ind formula! >GU"3H$!H.7* 2reul minim! >"I5 3E$!E.7/ iar ma im folo#ind funcia "A6*

La u! co!curs ca!)i)a(ii tre;uie s, sus(i!, trei pro;e8 Pri"e e )ou, pro;e su!t e+a uate cu !ote *!tre : .i :A< a treia pro;, cu a)"is .i respi!s8 %, se afi.e4e ca!)i)a(ii pro"o+a(i .tii!) c, ace.tia su!t cei cu !ote peste D a pri"e e )ou, pro;e .i cu a)"is a a treia pro;,8 I!)ica(ii: Hormula introdu#) la E$ e#te! >IH3A5P3B$E>K,C$E>K,P$>SAP"IGS7,S2RO"ONATS,SREG2I5GS7* 2entru celulele E- % E: #e folo#ete caracteri#tica AutoHill*

Ap ica(ie )e statistic, %e co!si)er, u! set )e !ote .i !u",ru )e e e+i care au o;(i!ut o a!u"it, !ot,8 %, se ca cu e4e: frec+e!(e a;so ute< frec+e!(e re ati+e< "e)ia!a< "o)u u < )ispersia< a;aterea "e)ie p,tratic,8 I!)ica(ii: Jn fi+ur) e#te prezentat un e emplu/ iar l'n+) rezultate #unt e(ideniate i formulele utilizate*

Fi.a )e ucru !r8 B Microsoft Office E'CEL 7 Uti i4area for"u e or .i a fu!c(ii or :8 Creai o a+end) de lucru nou)* @8 Getai prima foaie de calcul a a+endei de lucru a#tfel! format A4/ mar+ini! #u# 1*RK cm/ Qo# 1*.R cm/ #t'n+a 1*K9 cm/ dreapta 1*:- cm/ antet I*RR cm/ #ub#ol I*Kcm/ orientare (ertical)/ centrat) (ertical* E8 Realizai un antet care #) conin)! aliniat #t'n+a %IMULARE/ centrat CAPACITATE/ n dreapta num)rul pa+inii* C8 Realizai un #ub#ol care #) conin)! n #t'n+a C asa 3III A/ centrat coa a FNico ae Ior-aG/ n dreapta data i ora curent)* B8 Jn prima foaie de calcul #) #e

realizeze #ub form) de tabel n E cel rezultatele obinute de ele(ii unei cla#e la #imularea e amenului pentru capacitate! introducei nc) $I de nre+i#tr)ri, alinierea datelor! centrat orizontal i (ertical, #e (a utiliza fontul Arial Tur/ dimen#iune 1$*9/ culoare alba#tru, aplicai tabelului un c0enar de culoare (erde/ #tilul liniei +roa#)/ pentru partea e terioar) iar pentru partea interioar) de culoare mo(/ #tilul liniei dubl), fundalul tabelului (a a(ea culoarea +ri, #) #e calculeze media pentru fiecare ele(, pentru mediile aflate ntre . i R aplicai un format condiional a#tfel nc't (alorile care re#pect) condiia #) fie n#cri#e ntr-un c0enar pentru care #e (a folo#i linie continu) de culoare roie/ pe un fundal de culoare +alben)/ cu culoare alba#tru, #) #e determine rezultatul a#tfel! A)"is pentru ele(ii cu media mai mare #au e+al) cu 9 i Respi!s pentru cei cu media mai mic) dec't 9,

1I

pentru rezultatul A)"is aplicai un font condiional a#tfel nc't (alorile care re#pect) condiia #) fie #cri#e ntr-un c0enar pentru care #e (a folo#i linie punctat) de culoare (erde/ pe un fundal de culoare +alben)/ cu culoare rou, redenumii foaia de calcul %5eet: cu numele %IMULARE, creai o a+end) de lucru nou) n care #) copiai foaia de calcul %IMULARE, redenumii foaia de calcul cu numele %IMULAREF, ntr-o alt) foaie de calcul a noii a+ende de lucru determinai! num)rul de medii mai mari ca ., num)rul de ele(i admii, num)rul de note mai mari dec't 9, media notelor la prima prob), media notelor la a doua prob), media notelor la a treia prob), media cla#ei la #imulare, redenumii foaia de calcul cu numele %IMULAREF:, H8 Gal(ai a+endele de lucru n folderul CLA%A de pe di#cul D cu numele FI%B i FI%B:*

11