Sunteți pe pagina 1din 604

TE H N IC A NGRIJIRII B O LN A V U LU I

MANUAL PENTRU COLI DE ASISTENTE MEDICALE VOLUMUL l Ediia a lll-a

Dr. CAROL MOZES ! "#la$#rar% "& ' LIVIA CRAINIC(

PARASCHIVA SZINA)( SILVIA MOTIU( VERONICA *ENDE

EM
EDI T U R A M E D I C A L A - B U C U R E T I + , - .

C#/%r0a1 GIC PETRE

TABLA DE MATERII

Pag.

Te.............................................................................................................
I. ASISTENTA MEDICAL2 l LOCUL El DE MUNCA

liihoitiircrr la cursul de tehnica ngrijirii bolnavului ........................................ nrdical. Sarcinile ei............................................................................. morale ale asistentei medicale............................................................ \itll al asistentei medicrle................................................................... nti!ii de "rotec#ie $i #inuta asistentei medicale...................................... & muncii. Protec#ia muncii n mediul in'ec#ios...................................... . n l ilc munc al asistentei medicale.............................................................. )1 ................................................................................................................. ulm............................................................................................................... i niiiirrl"liilc sanitare......................................................................................... liiltriiiirrii $i "rimirea bolnavilor *u s"ital.................................................... +tlguriirra condi#iilor de s"itali,are a bolnavilor.......................................... ni tera"eutic de "rotec#ie ...................................................................... .1 liolnavului -n sec#ie $i ini#ierea lui 'n regulamentul de ordine interioar lillnliilui....................................................................................................... /irului de ordine interioar al s"italului................................................. iiill%ll de s"itali,are ...............................................................................

13 13 15 1 % ( 31 31 %( 51 5 59 59 .% .. 05

"ag.

-nstala#iile de semnali,are .................................................................................. +sigurarea sec#iei cu lenjerie curat. 1ircula#ia lenjeriei.................................. +sigurarea alimentelor) cur#irea veselei $i nde"rtarea re,iduurilor alimentare ntre#inerea saloanelor si ane2elor......................................................................... 1ontrolul $i ntre#inerea instala#iilor $i a"araturii............................................
5. Evidenta i micarea bolnavilor ..............................................................................

05 0( (0 91 9ti
98

3 v id e n # a b o l n a v i l ................................................................................................... or - e $ i r e a b o l n a v u l u i d i n s " i..................................................................................... ta l T r a n s ' e r u l b o l n a v u l u i n a l t e s e c # i i s a u s " i t a l................................................ e 5 ec e su.l.......................................................................................................................

9( 9*& 144 141


10,'i 11!)

.. Transportul bolnavilor.................................................................................................. 0. Instrumentarul.................................................................................................................


-nstrumentarul necesar e2aminrilor $i tratamentelor curente............................. Pstrarea $i ntre#inerea instrumentarului............................................................... Sterili,area instrumentelor $i materialelor............................................................... --. 789:-;-:3+ 1<:38T+ =l S<P:+>39?3:3+ @AB8+><B<1. n!ri"irile !enerale acordate bolnavului .............................................

11*6 13( 1%

1#.'i

P atu l bo lnav ulu ......................................................................................................... i P regtirea $i sc h im b area " atu ............................................................................... lui < t i l a j u l a u 2 i l i a r a l " a t u l u i ................................................................................. P o, i#iile b oln av u lu i n " ......................................................................................... at 5 e , b r c a r e a $ i im b r i c a r e a b o ln a v...................................................................... ului T o a l e t a b o l n a v u l u i ............................................................................................. . ) S e r v i r e a b o l n al v o ir l a " a ......................................................................................... t P r e v e n i r e a e s c a r e ! o r d e d e ................................................................................. cubit $. %&menta"ia l o'mului ......................................................................................

1.1* 10 1(? 193 4.rC 4( 0 $$9 *6 3. %3


$#*

Princi"iile generale ale alimenta#iei bolnavilor....................................................... +limenta#ia dietetic................................................................................................. +limentarea bolnavului..............................................................................................


(. )uprave!'erea bolnavului...............................................................................................

< r m r i r e a c o m " o r ta m e nu tu i lb o l n a v u lu i ........................................................... < r m r i r e a ' u n c # i i l o r v i t a l e $ i v e g e t a ti v e a le o r g a n i s..................................... m ului D o a i a d e t e m " e r a t u........................................................................................... r T e m " e r a t u r........................................................................................................... a P u lsu l .....................................................................................................................
3

.1 04 04 0E *6*C

Pag.

ii#ia.............................................................................................................. nuca arterial ......................................................................................... FGn................................................................................................................... ml.................................................................................................................. l urile ......................................................................................................... c loratia.......................................................................................................... httra cor"oral $i nl#imea......................................................................... !crllc "atologice ale organelor genitale 'eminine.................................... ! Ct a"ari#iei unor mani'estri "atologice...................................................
.+iilrii, !-l asistarea e.amin/rilor clinice i de laborator
E

343 311 3 331 33( 3%1 3%5 351 35


(50

.....................................

n e2aminrii clinice a bolnavului................................................................ viG.itei medicale.......................................................................................... ni "roduselor "entru e2aminrile de laborator......................................... ir ?cnerale de recoltare a "roduselor "atologice....................................... -- mea sngelui............................................................................................... illiirrn s"utei ............................................................................................. !Eitrcn secre#iei $i a e2sudatului rino'aringian ..................................... F E ?- ui vrsturilor......................................................................................... F ? -<T-- con#inutului stomacal .................................................................... F Euicii sucului duodenal................................................................................ F ?iimi sucului "ancreatic.............................................................................. &iiurc& materiilor 'ecale................................................................................. i!lliiieii urinii.................................................................................................. &E -<T-- lichidului ce'alorahidian ................................................................. /-liirni secre#iilor "urulente........................................................................... /<nicii materialului "entru e2amene micologice......................................... i!-- ?- cu "roduselor "entru antibiograni....................................................... !HEic de laborator la "atul bolnavului.......................................................... h i utilitate ................................................................................................
1&rm 2i asistarea e.plor/rilor paraelinice............................................................

350 3.% 3.0 3.0 301 3(1 3(% 3(. 3(. 3(. 3(0 3(0 391 393 393 395 39. 39. %1
*10

F).l nsistarea e2aminrilor radiologice................................................ .1 bolnavilor "entru e2amenul radiologie osteoIarticular..................... .i bolnavilor "entru e2amenul radiologie al organelor toracice . . . i ni bolnavilor cu abdomen acut "rin radiosco"ie abdominalI . . . Fi bolnavilor "entru e2aminarea radiologic gastroIintestinal . . . bolnavilor "entru colecistogra'ie $i colangiogra'ie............................ -lolnavilor "entru e2aminarea rinichilor $i cilor urinare . . . . bolnavilor "entru e2aminarea radiologic a cavit#ii inimii $i a vaselor bolnavilor "entru e2amenul radiologie al cavit#ii uterine . . . bolnavilor "entru e2amenul radiologie al con#inutului cranian . . bolnavilor "entru e2amenul radiologie al s"a#iilor subarahnoidian $i nil............................................................................................................. l Ehlstiiroa e2aminrilor endosco"ice..................................................... ii Hl Hsistarea e2amenului bronhosco"ic ........................................ ii #i nsistarea eso'sgosco"iei.................................................................. n #i iisistarea e2amenului gastroIduodenalosco"ic............................... u #i asistarea endosco"iei rectosigmoidiene....................................... i u #i nsistarea e2amenului cistosco"ic ............................................. -8-- ? c2umln+rii col"osco"ice.........................................................................

%10 % 1 % % 5 %5 %34 %33 %30 %3( %39 %39 %%4 %%4 %%% %%. %%9 %5 %5.

Pag.

Pregtirea si asistarea "leurosco"iei.................................................................. Pregtirea $i asistarea la"arosco"iei................................................................... +sistarea e2aminrilor "rin i,oto"i radioactivi...................................................... Pregtirea $i asistarea "robelor 'unc#ionale ale a"aratului res"irator.................. S"irometria $i s"irogra'ia................................................................................... +nali,a ga,elor din snge.................................................................................... 5eterminarea com"lean#ei $i elastan#ei "ulmonare....................................... S"iroergogra'ia ................................................................................................ 32"lorarea se"arat a celor doi "lmni........................................................... Pregtirea $i asistareJ "robelor 'unc#ionale ale a"aratului cardioIvascular . . . Probele hemodinamice......................................................................................... -nvestiga#ii res"iratorii........................................................................................ 32"lorarea vaselor "eri'erice.............................................................................. Pregtirea $i asistarea e2"lorrilor "araclinice ale rinichilor i ale cilor urinare . ?ecoltarea $i e2amenul urinii............................................................................. 32"lorarea ca"acit#ii 'unc#ionale a rinichilor.................................................. 32"lorarea rinichiului cu i,oto"i radioactivi.................................................... Pregtirea) asistarea $i e'ectuarea "robelor 'unc#ionale ale a"aratului digestiv $i ale glandelor ane2e......................................................................................... 5 32"lorarea 'unc#ional a tubului digestiv .................................................... 32"lorarea 'unc#ional a "ancreasului............................................................... 32"lorarea 'unc#ional a cilor biliare............................................................. 32"lorarea 'unc#ional a 'icatului..................................................................... Pregtirea $i asistarea "robelor 'unc#ionale ale glandelor cu secre#ie intern . . . 32"lorarea 'unc#ional a hi"o'i,ei..................................................................... 32"lorarea 'unc#ional a glandelor su"rarenale.................................................. 32"lorarea 'unc#ional a glandei tiroide........................................................... 32"lorarea 'unc#ional a glandelor "aratiroide................................................. 32"lorarea 'unc#ional a glandelor se2uale..................................................... 32"lorarea 'unc#ional a "ancreasului endocrin............................................... Pregtirea $i asistarea e2"lorrilor "araclinice ale sistemului nervos........................ 32"lorarea 'unc#ional a sngelui $i a organelor hemato"oietice........................ Pregtirea $i asistarea e2"lorrilor 'unc#ionale ale anali,orilor............................ . >alorile medii normale ale anali,elor de laborator..............................................

%50 %.9 %.5 %.9 333 %00 %0( %0( %(4 %( %(3 %94 549 513 51% 51( 5 % 55 5 5 530 53( 5%1 551 551 553 550 5.3 5.% 5.0 50 509 5(. 59(

INTRODUCERE

Tehnica ngrijirii bolnavului este disciplina de baz a tuturor titulcntelor medicale care lucreaz la patul bolnavului. Scopul predrii Mnlr.i materii este de a narma viitoarele asistente medicale cu elementele 4 baz ale pro esiunii lor! r de care nu"i pot ndeplini sarcinile FFH h revin n opera de ocrotire a sntii. #unoaterea tehnicii corecte t'H ngrijire a bolnavului determin n mare msur calitatea muncii KE !K ii tei. $ceste cunotine mbinate cu contiinciozitate i cu un l ii sentiment e umanitarism socialist contribuie la mbuntirea !% u a calitii ngrijirii bolnavilor din unitile noastre sanitare LFi latorii i spitaliceti. & %oninutul disciplinei tehnicii ngrijirii bolnavului este oarte #! G neomogen. '( constituie ns un tot! prin scopul pe care l are ) *irea bolnavului. Tehnica ngrijirii bolnavului cuprinde toate le e munc ale asistentei ) primirea bolnavului n spital! ngrijiri"%icrale acordate acestuia! asistena la e+aminarea bolnavului i ) regherea lui! alimentaia! recoltrile e produse biologice i patolo" & .raminrile urgente e laborator! tehnica testelor cutanate! pregti" tnt liolnavilor pentru e+aminrile complementare raiologice! endoscopice ttr ! tehnica tratamentului izic i medicamentos! ca si crearea condiiilor ti lnnc de spitalizare. ,strarea! ntreinerea i punerea la dispoziia alii avilor a mobilierului! cazarmamentului! veselei! aparaturii i itmlriimentarului cad deocamdat n sarcina asistentei. Tehnica ngrijirii bolnavului trebuie s se ocupe cu problemele m ti i ului optim de spitalizare i cu umanizarea spitalului. Simul l i l i r al asistentei! mbinat cu cunotinele ei de specialitate asupra in"j tonalitii instituiilor curativo"pro ilactice i asupra regimului i ulir de protecie! poate contribui mult la realizarea unor condiii 1 tnediu ct mai prielnice vindecrii bolnavilor.

-II

$sistenta medical este un cadru cu pregtire tehnic multilaterala Spre deosebire de vechiul cadru pro esional corespunztor! cunotineiasistentei medicale se bazeaz pe nelegerea ondului iziopatolog+ al enomenelor morbide i cunoaterea bazei teoretice a tehnicii modern r! pe care o aplic zi de zi la patul bolnavului n cursul procedeelor de (nvestigaie i de tratament! n vederea acestui scop! ea trebuie s GG&& narmat cu cunotine de patologie general! de clinic! armacologic! terapeutic etc.! nsuite pe o baz solid de cunotine generale! icare! n parte! le aduce de pe bncile colii medii . izic! chimie! zoologic! botanic! biologie! matematic etc./! n parte i le nsuete n primul an de recventare a colii sanitare .anatomie! iziologie! biochimic! microbiologic! parazitologie etc./. ,redarea materiilor de specialitate .medicin intern! chirurgie! pediatrie etc./ asigur aportul de cunotine de patologie i clinic! necesare asistentei pentru nelegerea esenei muncii!sale la patul bolna vului. 0umai pe baza acestora! r cunoaterea tehnicilor de ngrijim a bolnavului! a metodelor de investigaie! a tehnicii terapiei modern v! ea nu"i va putea ns ndeplini sarcinile ce"i revin. $plicarea tiine lor medicale la patul bolnavului implic cunoaterea tehnicii corecide ngrijire a bolnavului. Studiereatehnicii ngrijirii bolnavilor nu trebuie s constituie num 1i preocuparea elevilor colilor de asisteni medicali. 2ezvoltarea i tehnici zarea continu a tiinelor medicale impun cadrelor medii din reelele sanitare apro undarea permanent a cali icrii lor pro esionale. $m cutat ca la adunarea materialului si la selecionarea metodelor du munc s inem seama i de e+periena pro esional a spitalelor! n sperana de a o generaliza i printre cadrele medii e+istente! contribuind la realizarea sarcinii de onoare trasat de partidul nostru ) cali icarcn pro esional permanent a tuturor oamenilor muncii.

l
ASISTENTA MEDICAL2 l LOCUL El DE MUNC2

+
INTRODUCERE LA CURSUL DE TEHNICA NGRIJIRII BOLNAVULUI

ASISTENTA MEDICAL. SARCINILE El

%ClHtonta medical este un cadru tehnic relativ nou s"eciaI lii munca medicoIsanitar) situat "e cea mai nalt trea"t a jm itinlii sanitare. +"ari#ia ei a 'ost im"us) "e de o "arte) trans'ormri revolu#ionare din #ara noastr) care au "us i Hlima dat medicina n slujba maselor largi ale celor ce E i) "e de alt "arte) de de,voltarea ra"id a $tiin#elor n ulo celor medicale n s"ecial) de,voltare care im"lic introIi r li nicii moderne n munca ,ilnic de ngrijire a bolnavului) Lilicarca metodelor moderne de investiga#ie $i de tratament) M ? K o nalt tehnicitate) e2tinderea $i ntrirea muncii "ro'iI) -'trt'irea s'erei de activitate $i de res"onsabilitate a cadrelor E< necesitat introducerea unei "regtiri tehnice su"erioare) F Fare) "oate 'i cldit numai "e o ba, solid de cultur geneIicl a luat na$tere asistenta medical) cadru mediu cu cuno$I<o de tehnic general $i de s"ecialitate. 3a nu nlocuie$te "re,int un cadru relativ nou) nee2istent n trecut n re#eIi ro) care "reia o serie de sarcini ale medicului) contribuind F tim" la ngrijirea activ a bolnavului. +"ari#ia asistentei Fia dis"ar sora) ci ea mbog#e$te "ersonalul s"italului iiIrcii) mbunt#irii asisten#ei medicale. MiimL.ia asistentei medicale la noi a 'ost determinat nu numai voltarea $i tehnici,area $tiin#elor medicale) ci $i de e2tinderea 13

larg a ngrijirii snt#ii ntregii "o"ula#ii $i de cu"rinderea maselor n aceast munc) ceea ce a creat goluri nsemnate de cadre medii ?iuiitare. +ceste goluri trebuiau) "e de o "arte) com"letate) "e de alt "arte nlocuite cu cadre de ti" nou) care s "reia o serie de sarcini ale medicului. Trans'ormrile revolu#ionare) care au dus "rintre altele la de,I voltarea vertiginoas a re#elelor noastre sanitare) au ridicat $i neceI sit#ile oamenilor muncii. 3idicarea nivelului cultural general $i material al maselor "retinde un "ersonal sanitar mult mai cali'icat) cu ori,onturi mai largi) cu o orientare "oliticoIideologic just) nu numai n "roblemele strict legate de s"ecialitatea lor) ci n toate domeniile vie#ii economice) culturale $i sociale. @a,a de $colaritate cu e2amenul de maturitate) ca $i "relungirea tim"ului de instruire la N3 ani creea, condi#ii o"time "entru "regI tirea unor ast'el de cadre medii debarasate de rutin $i "racticism ngust) care $tiu s utili,e,e n "ractic 'undamentul teoretic nsu$it n $coal $i n#eleg totdeauna ce anume $i cu ce sco" 'ac. 1a"acitatea lor mai mare de asimilare $i orientarea mai ra"id la "atul bolnavului ridic munca lor la un nivel calitativ mai nalt. +sistenta medical care lucrea, "e linia asisten#ei medicale a adultului) re"re,int "ro'ilul de ba, al cadrelor de asisten#i. Sarcina ei de ba, este asigurarea condi#iilor o"time de ngrijire multilateral a bolnavilor) n vederea acestui sco" ea are att atribu#ii medicale $i sanitaroIigienice) ct $i sarcini organi,atorice) educative $i gos"oI dre$ti. +celea$i sarcini le are asistenta de "ediatrie "e linia asisI ten#ei medicale a co"ilului. Bocul de munc al asistentei medicale este s"italul) "oliclinica sau terenul n cadrul circumscri"#iei sanitare. +sistenta) "entru a "utea duce o munc bun n aceste institu#ii) trebuie s le cunoasc bine) att ca structur) ct $i ca 'unc#ionalitate. +sistenta medical este "regtit "entru ngrijirea bolnavilor gravi. 3a #ine sub su"raveghere "ermanent bolnavii) urmrind toate com"lica#iile $i accidentele "osibile ale bolii de ba, $i ale tratamentului a"licat) "e care trebuie s le cunoasc n toate amnun tele $i s le recunoasc n ca, de nevoie. Posednd cuno$tin#ele necesare de "atologie $i tera"ie ea va interveni) n limita sarcinilor sale) n toate ca,urile de urgen#) "entru a nu "ierde nici un moment "n la sosirea medicului. +sistenta medical cunoa$te tehnicile curente ale e2amin rilor com"lementare necesare stabilirii diagnosticului. 3a e2ecut recoltrile de "roduse biologice $i "atologice sondaje etc. $i "reg teste bolnavii "entiu e2aminrile "araclinice O radiologice) endosI co"ice etc. 3"!
1%

intenta e'ectuea, 'ormele legate de internarea $i ie$irea /ilmivilor din s"ital) #ine la curent eviden#ele administrative $i F i i r a l o ale bolnavului) 'cnd adnotrile necesare n 'oaia de temI33 ur $i de observa#ie. Pe ba,a indica#iilor "rescrise de medic aia de observa#ie "regte$te condica de medicamente. DormuIrcgimul dietetic al bolnavilor $i asigur controlul $i distribuirea F n H u ajutorul "ersonalului subaltern. +dministrea, medicamentele i Hii "raveghea, e'ectul lor) semnalnd orice schimbare care sIar Hl -n starea bolnavului. +tribu#iile asistentei medicale "ot 'i e2ercitate $i la "oliclinic iiircnm $i "e teren) la domiciliul bolnavului) sau n sta#ionarele i ic u inscri"#iilor medicale. 3a are sarcina de a reali,a condi#iile iMilmui "entru ngrijirea bolnavului la domiciliu $i de a a"lica toate Furi odele "osibile "entru vindecarea bolnavilor) n circumscri"#ia milar asistenta are un rol im"ortant n de"istarea ca,urilor de !nmlil) "recum $i n ac#iunile de "ro'ila2ie $i de educa#ie sanitar ii l nI"rinse n ra,a circumscri"#iei) urmrind n acest 'el starea de limitate a "o"ula#iei din ra,a teritoriului circumscri"#iei. n urma activit#ii la locul de munc) sau "rin cursuri de "arI ii!r#ionare) asistenta "oate s se s"eciali,e,e n ramurile de radioI iiit'io) trans'u,ie) reanimare) instrumentar) electrocardiogra'ie etc. j*) "e ba,a re,ultatelor ob#inute n munc) du" o "ractic oarecare -u "atul bolnavului) s se "re,inte la e2amen de asistent "rinci"al.
+8
CARACTERELE MORALE ALE ASISTENTEI MEDICALE

ngrijirea bolnavului este o munc de mare rs"undere care irrhim cuno$tin#e "ro'esionale temeinice $i calit#i morale deosebite. ?ulitavul) cnd se internea, n s"ital sau se su"une unui tratament milmlatoriu) $i ncredin#ea, sntatea $i chiar via#a n minile !iriI lora care l ngrijesc. +ceast ncredere nu "oate 'i acordat dect unor oameni demni de acest lucru $i care au dat dovad c merit i"rccierea maselor "entru care lucrea,. 32igen#a 'a# de calit#ile murale ale "ersonalului medicoIsanitar se urmre$te $i mai mult -n condi#iile societ#ii socialiste) cnd) datorit ridicrii nivelului tiu cultur general $i de con$tiin#) cerin#ele cresc ,i de ,i. 1um trebuie s se com"orte o asistent medical n societatea Hooialist "entru a c$tiga a"recierea maselor/J Arice om care se ocu" de ngrijirea bolnavilor trebuie s lucre,e con$tiincios. 1on$tiincio,itatea ridic valoarea oricrei munci) dar -n s"ecial a muncii sanitare $i din acest motiv ea trebuie cultivat -n mod sistematic. 5e gradul de con$tiincio,itate al asistentei de"ind 4!<i#i de oameniP de aceea) ea trebuie s 'ie un om cu calit#i deoseI 15

4l
lo lnilmivl o tii8LCL)K!iQ1i/ $i iicu? n orele libere) dac ilr \ul.iiia murliul jiiil.rKKMiK do ngrijire a bolnavilor. ngrijirea bolnavului re"re,int o mare rs"undere 'a# de via#a #i ?iliu?iitni bolnavului) 'a# de colectivitate) dar n s"ecial 'a# de HFoiiLjt.iinMu noastr "ersonal. 5in acest motiv avem datoria de a uoiiRiicra toat $tiin#a $i energia noastr "entru ngrijirea oricrui bolnav. 5u" terminarea serviciului trebuie reveri'icat activitatea ntregii ,ile de munc) "entru a nu sc"a nimic din tratamentul bolnavului) n ca, c "ierdem vreun bolnav trebuie s 'im convin$i c am 'cut tot "osibilul "entru salvarea lui. +ctivitatea dus 'r cuno$tin#e "ro'esionale cores"un,toare cu o munc su"er'icial) duce la remu$cri ulterioare 'a# de vduve) or'ani sau oameni deveni#i inca"abili de munc. 1on$tiincio,itatea este o urmare 'ireasc a bunei "regtiri "ro'eI sionale. 8umai acela care cunoa$te toate consecin#ele muncii sale "oate 'i ntrIadevr con$tiincios. Eunca e'ectuat 'r "regtire cores"un,toare constituie n sine o li"s de con$tiincio,itate. +sistenta "oate nde"lini n bune condi#ii sarcinile ei "ro'eI sionale numai dac are su'iciente cuno$tin#e de s"ecialitate. 5in acest motiv) ea trebuie s aib n "rimul rnd o bun "regtire "ro'eI sional. Pregtirea "ro'esional "rive$te) att acumularea cuno$I tin#elor teoretice) ct $i nsu$irea tehnicii moderne a"licate la "atul bolnavului. Procedeele de investiga#ie $i de tratament) "e care le a"lic) "rivesc totdeauna interesele bolnavului $i urmresc sco"ul nobil de a alina $i vindeca su'erin#ele. 32ecutate cu o tehnic necoI res"un,toare sau n condi#ii neadecvate) aceste "rocedee "rovoac dureri) devin "ericuloase $i chiar 'atale. 8ee2eeutarea lor ascunde acelea$i "ericole $i) din acest motiv) asistenta trebuie s cunoasc totdeauna ba,a $tiin#i'ic $i teoretic a tehnicii a"licate. +ceste cuno$tin#e teoretice asigur gndirea cau,al) "e ba,a creia va $ti totdeauna ce anume $i "entru ce 'ace o anumit mano"er $i va avea "osibilitatea s deosebeasc e'ectul real de cel imaginar al trataI mentului. Pentru a "utea lucra n acest 'el la "atul bolnavului este nevoie de oameni 'oarte bine "regti#i. 1uno$tin#ele "ro'esionale ale asistentei trebuie s cores"und "ro'ilului sanitar n care lucrea,. >olumul cuno$tin#elor "e care ea le "osed trebuie s cu"rind toate ramurile medicale n care activea,. 5e"rinderile "ractice $i "rice"erea "ro'esional s 'ie bine nsu$ite "entru ca mano"era cerut s 'ie e2ecutat corect) ra"id) curat) 'rumos $i elegant. +sistenta medical trebuie s cunoasc tehnica ngrijirii bolnavului) metodele de investiga#ie) "regtirea bolnavilor "entru e2aminrile com"lementare) tehnica tratamentului
+3

-cni HIte.) dar se cere n acela$i tim" s cunoasc evolu#ia bolilor) K FK im"lica#iile "osibile n cursul evolu#iei lor) "recum $i msurile i! KIu# care trebuie luate "n la sosirea medicului. 3ste necesar F i!iIuta s cunoasc sim"tomele $i e"idemiologia bolilor in'ectoI i i)/.R ni se) "recum $i modul de "revenire a in'ec#iilor intras"itaI

34. t. 5e6voltarea permanent/ a cunotin2elor pro7esionale este una din sarcinile elementare ale asistentei medicale din 2ara noastr/.

llci!ijti. +sistenta trebuie s 'ie o bun gos"odin) care gos"odre$te -ncul ei de munc. @a,a "regtirii teoretice $i "ractice se cS$tig n $coal. 1uno$I tin#ele acumulate aici vor servi ns n via# numai n ca,ul cnd iii?ii$irea cuno$tin#elor sIa 'cut sistematic ,i de ,i) or de or cci) tu cOi, contrar) vor li"si anumite verigi din lan#ul cuno$tin#elor) ceea T& va m"iedica "rogresul ulterior. 5u" terminarea $colii) de,voltarea cuno$tin#elor "ro'esionale nu trebuie s se o"reasc nici un moment. Progresul $tiin#elor mediI i!iilo se 'ace ntrIun ritm ra"id n ,ilele noastre) ceea ce necesit n "ermanen# a"licarea metodelor noi de munc) cu care cadrele medii trebuie s 'ie la curent. +ntibioticele) substan#ele neuro"legice) mimnotera"ia) corticotera"ia) tratamentul imunosu"resiv etc.) iat nuinai cteva dintre achi,i#iile ultimelor decenii) dintre care "e unele
0

c. 1#

1 0

$i cadrele medii relativ tinere trebuie s le nsu$easc) chiar du" terminarea $colii "entru a se "utea achita con$tiincios de sarcinile lor. S"eci'icul muncii sanitare im"lic studiul "ermanent din manuale $i tratate noi) din reviste) re'erate) con'erin#e $i cercurile Societ#ii $tiin#i'ice a cadrelor medii) din discu#ii) dar n s"ecial din e2"erien#a cadrelor mai "regtite. Partici"ai ea la vi,ita medical este un i,vor nesecat de acumulare a cuno$tin#elor) dac se va utili,a bine acest "rilej. Pregtirea temeinic $i "ermanent nltur rutina) una din "iedicile cele mai mari din calea "rogresului) din munca de ,i de ,i i a cadrelor. 3ste datoria 'iecrui cadru sanitar de a trasmite mai de"arte e2"erien#a sa c$tigat n munc P din acest motiv s nu e,itm nicioI dat de a e2"une sau a "ublica rodul e2"erien#ei noastre cristali,ate n munca ,ilnic) mbog#ind "rin aceasta te,aurul culturii de s"eciaI litate a "ro'esiunii noastre. +sisten#a medical "oate 'i 'cut numai cu de,votament. 5evotamentul hotr$te atitudinea omului 'a# de munc. 5evotaI mentul se veri'ic atunci cnd este "us la ncercare $i n activitatea sanitar abund cu "risosin# "osibilit#ile de veri'icare. <nitate sanitar aglomerat) bolnavi n stare grav) a"ari#ia unor e"idemii) accidente sau calamit#i de alt ntaur etc. ne oblig de multe ori s "relungim orele noastre de munc. <neori sntem "u$i n situa#ia de a renun#a la orele de odihn sau la anumite distrac#ii. 5ac inteI resul bolnavului o cere) trebuie s 'acem $i acest lucru. @enun#area la "lcerea "ersonal n interesul bolnavului este o dovad nalt a devotamentului cadrelor medii sanitare. Eunca devotat) con$tiincioas) e2act) 'cut la tim") este o munca de calitate) care are un sco" mre# bine de'init. A nsu$ire de c"etenie a cadrelor sanitare trebuie s 'ie "unctuI alitatea. +sistenta trebuie s res"ecte e2act tim"ul $i s"a#iul "rev,ut "entru e'ectuarea unui lucru. +dministrarea ntr,iat a medicaI mentelor) neres"ectarea do,elor "rescrise) schimbarea "ansamentelor cu ntr,iere) recoltarea de cantit#i ne"recise de snge) neres"ectaI rea regimului "rescris bolnavilor etc. dunea, $i "ot avea e'ecte ne"lcute. Pe de alt "arte) ntr,ierile din serviciu) lsarea muncii "entru schimbul de noa"te sau invers "entru schimbul de ,i sau de du" mas) tulbur rela#iile cu tovar$ii de munc. Pstrarea secretului "ro'esional este o alt calitate 'undamental a cadrelor sanitare. Tot ceea ce asistenta a'l des"re bolnav sau boala lui de la medici) din anali,ele de laborator) din buletinele de e2aminare sau din 'oaia de observa#ie) con'iden#ele 'cute de bolnav sau de 1(

milia bolnavilor) datele culese cu oca,ia vi,itelor la domiciliu) l.iIlci relative la modul de via#a) locuin# etc. a celor vi,ita#i $i lua#i ii mi"raveghere constituie obiectul secretului "ro'esional. Secretul nnil>sional nu se discut cu nimeni) nici mcar n serviciu) cu att mii "u#in n 'amilie sau n cercuri de "rieteni. Secretul "oate 'i ?vnlgat numai n 'a#a instan#elor judectore$ti) la cerere. A indisIi t K L i c N considerat 'r im"ortan# N "oate avea urmri grave. - E "t.ul c eventual toat lumea cunoa$te ca,ul nu scute$te "ersonalul unitar de "strarea secretelor bolnavilor. @olnavii vin la s"ital cu itiTodere. 1ei care divulg secretul lor dunea, colectivit#ii) $i -<T & l "restigiul $i "ot 'i sanc#iona#i de lege. 1ondi#ia esen#ial "entru a de"une o munc de calitate este i i i anostea 'a# de "ro'esiune $i de munc. 8umai omul "truns de im"ortan#a sarcinilor "e care le nde"line$te "oate 'i cu"rins de un adevrat elan creator. 5ragostea 'a# de "ro'esiune $i de munc nu Trebuie s se limite,e la s"iritul umanitar de iubire a bolnavilor &54 do ajutorare a lor. 3a trebuie s de"$easc realitatea "re,entului Cjl ml "revad viitorul) "entru care trebuie s se munceasc $i s EH lu"te. 1adrul mediu sanitar trebuie s 'ie entu,iasmat de "robleI hii!lc de sntate "ublic $i s mani'este acest sentiment "rin actiI v?ulea de"us "entru "ro'ila2ia bolilor $i combaterea su'erin#ei. +titudinea just 'a# de bolnav hotr$te N alturi de tehniI i ? iile. $i de "regtirea "ro'esional N calitatea $i valoarea muncii tiE?tentei. 3a trebuie s 'ie totdeauna atent) binevoitoare $i amaI bila 'a# de bolnavi) inde"endent de grijile ei "ro"rii. Ba "atul bolI im v ului ea trebuie s se dedice numai sarcinilor ei de ngrijire $i s n--r tot ceea ce este n a'ar de bolnav. +titudinea 'a# de bolnav trebuie s 'ie cores"un,toare graviI - + L i i $i tem"eramentului bolnavului) dar totdeauna "rinci"ial $i ll"mt de e2agerri. 1adrele medii trebuie s cunoasc temeinic "sihoI logia bolnavului "entru a "utea c$tiga ncrederea sa. ncurajarea) vorba bun "ot 'ace mai su"ortabil su'erin#a bolnavilor cronici) l n schimb aceea$i atitudine 'r o interven#ie medical la un ca, tirul) grav) ar "utea 'ace im"resia c asistenta este li"sit de serioI ,itate. 3a trebuie sI$i "stre,e totdeauna calmul) blnde#ea $i s FHC a"ro"ie cu buntate $i n#elegere de su'erin,i) 'r s dea dovad iltK slbiciune sau e,itare n munc. Trebuie s im"rime o"timism bolnavilor n stare grav $i s #in trea, n ei dorin#a de a tri $i ilH& a se vindeca. Pentru aceast munc) asistenta "rime$te cea mai mure rs"lat) "rin bucuria "e care o are cnd vede "e 'o$tii si bolI navi n stare grav "rsind "atul vindeca#i sau ameliora#i. @olnavul N mai ales dac se gse$te n stare grav are n "erI niiiuen# bnuial c i se ascunde ceva asu"ra strii lui. 5in acest 19

motiv s se evite discu#iile sau comunicrile $o"tite medicului n 'a#a bolnavului. Tot ceea ce vrem s ascundem bolnavului s se dinI cute n a'ara salonului. +sistenta sI$i "stre,e totdeauna demnitatea 'a# de bolnav +titudinea sa 'a# de bolnavii de se2 o"us s 'ie totdeauna "rinci"iala $i s re'u,e glumele neserioase sau alte mani'estri ne"otrivite) n schimb) nici ea nu trebuie s se distre,e cu colegele n tim"ul servi ciului $i mai ales n 'a#a bolnavilor. +sistenta trebuie s se st"neasc n orice situa#ie. 3a nu treI buie s "oarte discu#ii cu bolnavii. 8u trebuie s uite niciodat c bolnavii au un sistem nervos mai e2citabil) snt ru"#i din mediul lor obi$nuit $i de aceea sensibilitatea lor mai accentuat este scu,abilii. n acela$i tim" trebuie evitat 'amiliarismul cu bolnavii $i asistenta s nuIi ncarce niciodat cu "roblemele sale "ersonale $i 'amilial&I. Da# de tovar$ii de munc trebuie s aib o atitudine coleI gial $i tovr$easc. +'irma#iile care ar "utea submina "restigiul colegilor sau al su"eriorilor trebuie evitate n 'a#a bolnavilor. 3es"ectarea bunurilor bolnavului Lhaine) alimente) medicaI mente) bani etc.6 este una din condi#iile cele mai im"ortante "entru "strarea demnit#ii cadrelor sanitare. +titudinea 'a# de 'amilia bolnavilor trebuie s 'ie de asemenea "rinci"ial. 1$tigarea ncrederii 'amiliei este a"roa"e tot att do im"ortant ca $i a bolnavului. @olnavul ncredin#ea, sntatea $i uneori via#a n minile asistentei medicale $i mediculuiP din acest motiv) "rima lor sarcina) este de a c$tiga ncrederea bolnavului. +sistenta "oate s induc n eroare bolnavul "rin e2teriorul ei sau "rin vorbe 'rumoase) ns ncrederea ast'el c$tigat nu este durabil. @olnavul urmre$te "e cei care l ngrijesc. ;STumai con$tiin#a "ro'esional) munca sus #inut $i devotat $i naltul s"irit de res"onsabilitate snt calit#ile care "ot c$tiga ncrederea bolnavului. 1ea mai mic li"s este su'i cient "entru a "ierde ncrederea celor ngriji#i. Pentru bolnav cea mai im"ortant "roblem este boala lui $i) din acest motiv) de multe ori inter"retea, o sim"l ce'alee la 'el de grav ca o mbolnvire ntrIadevr "ericuloas. Eedicamentul sim"tomatic "oate sI1 consiI dere tot att de im"ortant ca $i o interven#ie chirurgical. 5in aceUt motiv) ntr,ierea sau omiterea nde"linirii unei sarcini) nesiguran#a sau gre$eala n tratament constituie N n ochii bolnavului N KF neglijen# grav) care i "ericlitea, nsnto$irea. +titudinea n'umurat) indi'erent) de ne"sare $i de suba"reI ciere a bolii este totdeauna rs"ltit "rin dis"re#ul bolnavilor. +ceste atitudini trebuie s 'ie strine asistentelor noastre medicaleP
67

F i! ?7l lucre,e cu devotament "entru nsnto$irea bolnavului) irrl'iciu de"us n interesul bolnavilor nu "oate 'i destul de i orice minut bine 'olosit "oate salva via#a unui om "entru

MODUL DE VIA AL ASISTENTEI MEDICALE

11 rea bolnavului este o munc grea) care cere serioase e'orI $i un a"ort intelectual a"reciabil. Serviciul de ( ore n +jutorul dat bolnavilor) gr,ile de noa"te alternate cu serIG. L) mediul in'ec#ios n care lucrea, o mare "arte a cadrelor na $i grija 'a# de su'erin#ele bolnavilor 'ac ca ngrijirea ii s cear o munc ncordat din "artea "ersonalului uil.ur. +sistenta) cnd se hotr$te s se dedice acestei "roIi amini un angajament a crui nde"linire necesit ncordare ulGcloctual. 1adrele sanitare consacr o "arte nsemnat a lor liber "entru ridicarea $i a"ro'undarea "regtirii lor "roI iar con$tiincio,itatea le 'ace s rmn ntrIo stare de nIji ngrijorare "entru bolnavii n stare grav chiar du" ia orelor de serviciu. inud majoritatea tim"ului de munc "rintre bolnavi) ii de munc ncordat $i de cele mai multe ori n mediu inI i.intenta trebuie sI$i organi,e,e n a$a 'el modul de via#) 11 "orte cu u$urin# e'orturile cerute de munca "ro'esional) lenta trebuie s acorde o grij deosebit igienei sale "erii) trebuie s 'ie e2em"lu de cur#enie) nu numai n serviciu) i ?. @aia ,ilnic este obligatorie. 32teriorul ei trebuie s 'ie F nc.as) dar mai cu seam "e strad sau n locuri "ublice $i * KF) unde o "re,entare necores"un,toare ar "utea 'i interii mod ne'avorabil "entru ea. 5in acelea$i motive) 'r s ant 'or#at) ea se va com"orta n societate totdeauna seni de munca ei de rs"undere. rij deosebit trebuie s acorde minilor) care re"re,int l.ro cele mai valoroase instrumente ale oricrui cadru sniI ile asistentei trebuie s 'ie curate. Pielea) dar n s"ecial "ielea con#ine un numr considerabil de microbi. 1utele) 'isurile F ori invi,ibile cu ochiul liber6) e"onichiul) marginea liber a F) canalele e2cretoare ale glandelor sudori"are $i sebacee) iiilo$i de "e mini $i antebra#e re"re,int locuri de acumulare i lor. 'eregularit#ile) ,grieturile) 'isurile) mai ales dac snt Pite) snt 'oarte bogate n microbi) att la su"ra'a#a "ielii) L.rSturile "ro'unde. 5ac "rin s"lare $i de,in'ectare chimic i "ot 'i nde"rta#i mai mult sau mai "u#in com"let de "e 1

su"ra'a#a "ielii) straturile "ro'unde rmln mai de"arte in'ectate 2i "rin mi$care) trans"ira#ie) secre#ie de sebum $i descuamarea struI #urilor cornoase su"er'iciale ale e"idermului) microbii din "ro'un,inm snt adu$i la su"ra'a#. 5in acest motiv) "ielea minilor) de,in'ecta l ii cu mijloacele cele mai bune) se rein'ectea, din straturile "ro'unde) n tim" de 15N 4 de minute. Pielea ngrijit este mult mai "uLin "ericuloas) cci "re,int) "e de o "arte) mai "u#ine "osibilit#i H-o conservare a microorganismelor) iar "e de alt "arte vine mai "utui n contact cu substan#e sau obiecte in'ectate. +sistenta) lucrnd njnediu s"italicesc) trebuie sI$i ngrijeasni minile n mod deosebit) n "rimul rnd trebuie s $i le 'ereasc K l e traumatismeO 'isuri) contu,ii) n#e"turi) ,grieturi etc. Bucrrile casnice de gos"odrie) ca O s"latul vaselor) maturatul) $tergerea "rii 'ului etc.) s le e2ecute cu mnu$i de cauciuc sau de "iele cauciucal'l) 'erinduI$i minile de btturi) traumatisme sau de"unerea "ra'ului sau a altor murdrii n s"a#iile inter"a" ilare sau n cutele "ici n) S caiite s vin n contact ct mai "u#in cu obiectele de care 8KI a"ro"ie mult lume) ca balustrade) clan#e etc.) iar n a'ara casei 8-* "oarte mnu$i. +ceste mnu$i nu trebuie nde"rtate cnd d ml n u "e strad cu cunoscu#i sau cu "ersoane strine. n tim"ul serviciului sI$i ",easc minile de contactul cu maI terialele in'ectate) "uroi) 'ecale) suc duodenal etc. 1nd activitatea ei im"lic totu$i munca ntrIun mediu murdar) in'ec#ios) va 'olKmM mnu$i groase de cauciuc. +ctivitatea medical dus cu mini b# +I torite) 'isurate) arat o li"s de con$tiincio,itate. n tim"ul s"latului re"etat sau ndelungat Lobi$nuit n curmi l muncii ,ilnice a asistentei6 straturile su"er'iciale ale e"idermului 8< de,li"esc de cele "ro'unde) "ielea se irit $i se degresea,. A ast'el de "iele scoate la su"ra'a# n abunden# microbii ascun$i n struI #urile ei "ro'unde) care n alte condi#ii "oate nici nu ar 'i ajuns "n -n su"ra'a#) n a'ar de aceasta) "rin de,li"irea e"idermului se 'ormeaG.u nenumrate s"a#ii n grosimea "ielii) care creea, condi#ii "rielnice "entru nmul#irea microbilor. Pentru a evita inconvenientele s"latului re"etat $i ndelungii.*) de,in'ec#ia minilor va 'i com"letat "rin metode chimice) care rudi ic tim"ul necesar de s"lare n activitatea curent de ngrijire a l&l navului. Pe de alt "arte) se va cuta s se "revin e'ectele dun't toare ale s"latului re"etat $i ndelungat "rin tratarea "ielii cu di'c rite substan#e "rotectoare) cum ar 'i 'ormula O lanolin6! vasditi t! glicerina cte 78KG) ap distilat 97 g i cetaceum 7 sau g! 'ormula C stearin 1 )5 g) cetaceum 3)5 g) a" distilat (4 g) carbonat deI "u tasiu l g) glicerina 4 g) oleu lavandulae 4)% g) sau O aeps lanae 34 t')

I i i . i l H acid boric 3V 35 g) unt de cacao 1 )5 g) vaselin 3 g) nlulae 4)15 g) vitamina + I#I 5 un 'lacon. i i!iiin trebuie s "revin ns"rirea "ielii minilor. Pentru i i i vii unge "este noa"te minile cu amestec de vaselin $i imbrcnd la nevoie mnu$i de a#. +cest tratament al ui trebuie s aib caracter "ermanent) ci l va a"lica numai i <i dnd 'ine#ea $i su"le#ea "ielii minilor ar 'i "ericlitate. ii!iita $i va tia unghiile cu grij) dnd marginilor libere o HFav) li"sit de col#uri. 8u va tia e"onichiul) cci "rin a "utea deschide "or#ile de intrare "entru microbi. i ni tierea unghiilor) asistenta nu trebuie s utili,e,e niciI!larumentele din s"ital) n acest sco") ea trebuie s aib i!iar'ec "ro"rie) "e care) din cnd n cnd) s o sterili,e,e "rin l !rin 'oar'eci in'ectate "oate sI$i "rovoace "anari#ii) care F u.i l din munc "entru un tim" ndelungat. +ttlElt!iita nu se va a"ro"ia cu mini sau degete rnite de bolnavi -n di!jcc#iile lor. Ena rnit constituie o "oart deschis "entru &tn in'ec#ii. \Eln<!iita va avea grij de igiena cavit#ii bucale. 5antura sIi .u E * are "er'ect. 1ariile dentare snt locuri 'avorabile "entru Fi nlarea resturilor alimentare $i nmul#irea microbilor) care "ot nla. o surs de in'ec#ie "entru cei din jur. Doetorul bucal) care ni ilintrIo gur nengrijit) este 'oarte "enibil "entru bolnavi) intimi negativ $i "rocesul lor de vindecare. +sistenta va "stra F!Iiul hucal "er'ect $i $i va controla starea danturii la intervale \iti?l)cnta trebuie s se "re,inte n mod regulat la controlalele /linI ale snt#ii. +ctivitatea sanitar o e2"une la in'ec#ii) V E m K .ste bine s le desco"ere ct mai devreme) n acela$i tim") i ml cu bolnavii care snt mai rece"tivi 'a# de in'ec#ii) ea "oate iI'ciEita o surs de mbolnvire n "lus "entru ei. 3adiosco"ia uimir) e2amenul serologic al sngelui $i n s"ecial e2aminrile i riologice ale secre#iilor din cavitatea na,al $i 'aringe snt -ul) obligatorii "entru "revenirea unor in'ec#ii intras"italice$ti. ltCRi;uul de via# al asistentei trebuie s 'ie echilibrat. Arele 'umul trebuie res"ectate. 5e acest lucru trebuie s aib grij) n *ECliil cnd lucrea, n schimbul de noa"te) "entru a nu 'i obosit tim"ul serviciului. Tim"ul liber "e care l are la dis"o,i#ie s $iI1 t! i i i l i n mod just ntre ridicarea cali'icrii "ro'esionale $i odihn W L;. Practicarea s"orturilor este obligatorie "entru men#inerea mtiBi<#i "er'ecte. 3ste bine s se oriente,e s"re ramurile s"ortive Hr liber care antrenea, n mod uni'orm ntregul organism) ca
69

notul) schiul) e2cursiile etc. 1oncediile s le utili,e,e "entru e2cursii) cltorii) "entru a asigura destinderea "sihic) ru"nduIse de grijile locului de munc $i elibernduIse n s"ecial de ncordarea cau,ala de grija "entru bolnavii n stare grav "e care iIa lsat n sec#ie. Biteratura beletristic) s"ectacolele de teatru $i cinematogra') concertele) "artici"area la con'erin#e) vi,itarea e2"o,i#iilor $i muI ,eelor) activitatea de"us n cadrul organi,a#iilor de mas) "e lngit c de,volt cultura general) contribuie n mare msur la recream $i la men#inerea ca"acit#ii sale de munc. Per'ec#ionarea "ro'esional 'ace "arte integrant din via#a "arI ticular a oricrui cadru sanitar de s"ecialitate. +sistenta trebuie ?-\ se abone,e la "resa de s"ecialitate $i sI$i 'orme,e o bibliotec "erI sonal din cr#ile nouIa"rute n s"ecialitatea ei) "recum $i n s"ecia lit#ile nrudite) care sIi 'ie ajutor n munc. +ctivitatea n cadrul societ#ii $tiin#i'ice a cadrelor medii medicale) schimbul de e2"erien#a cu colegele mai n vrst) ca $i vi,itele oca,ionale la institu#iile c)u "ro'il asemntor cu acela n care lucrea,) "entru nsu$irea noilor metode de munc) ridic mult cali'icarea "ro'esional a asietentci. ntreru"erea tem"orar a activit#ii n cm"ul muncii de s"eI cialitate este totdeauna n detrimentul cuno$tin#elor "ro'esionale $i al de"rinderilor "ractice de munc. +sistenta nu trebuie s uite nici un moment de sarcinile ei "ro 'esionale nici n via#a ei "articular) ngrijirea bolnavului $i grijii 'a# de su'erin,i i rmne ca sarcin $i du" orele de serviciu $i n tim"ul concediilor. <n bolnav gsit n stare de incon$tien# "e strad) accidenta#ii sau cei care se mbolnvesc n anturajul su trebuie s conte,e "e ajutorul ei cali'icat n orice m"rejurare.
MBRCMINTEA DE PROTECIE l INUTA ASISTENTEI MEDICALE

Bocurile de munc ale asistentelor medicale snt institu#ii de stat cu nalt "restigiu. +cestea se ntresc $i mai mult "rin e2teriorul) #inuta $i 'elul de "re,entare a "ersonalului. Pe de alt "arte) munca cu bolnavul re"re,int $i un "ericol de mbolnvire) m"otriva cI ruia asistenta se a"r "rin echi"amentul de "rotec#ie. +cest echiI "ament trebuie men#inut totdeauna n stare de "er'ect cur#enie) "entru ca s nu constituie "entru bolnav o surs de in'ec#ie. Dolosirea echi"amentului de "rotec#ie ti"i,at este obligatorie "entru asistentP acesta constituie uni'orma ei de serviciu. <niI 'orma se com"une dintrIun halat con'ec#ionat din "n, albastr) cu mneci lungi $i gulera$ nchis n 'a# cu nasturi "n la gt. Peste halatul albastru va "urta un $or# con'ec#ionat din "n, alb) scrobit %

11 ? -mit totdeauna "roas"t) care se a"lic "este halat avnd trei buri "u umr) iar na"oi se leag cu ajutorul cordoanelor. =or#ul MiriTil0Gut cu dou bu,unare mari) n care asistenta va "urta n obligatoriu caietul cu nsemnrile asu"ra "rogramului $i sarI ur ci) uneltele de scris) cheile $i eventual alte obiecte necesare !v ir iu. Pe ca" va "urta o bonet con'ec#ionat din "n, alb) ti&!biiie s aco"ere bine "rul) n sec#iile de sugari) n ca, de LiCliill ucrogene) va "urta n mod obligatoriu masca de ti'on. iul u trebuie con'ec#ionat din cel "u#in %N. straturi de ti'on) rtl a re#ine "icturile P'llige) m"r$tiate att de asistent ct -mliuivi. Se va avea grij ca masca s 'ie a"licat corect) nct nu numai gura) ci $i ori'iciile na,ale. 3a trebuie schimbat i -ni n "atru ore) "entru a nu "ierde ca"acitatea de 'iltrare. ! -m"ortan# deosebit o au "anto'ii. +ce$tia trebuie s 'ie #inini#i dintrIun material care nu "roduce ,gomot "e "odeaua Fi-nt. n vederea acestui sco" se utili,ea, cauciucul) "sla uni recent) anumite materiale "lastice. +sistenta e2ecut cele K l n munc n "icioareP din acest motiv trebuie sI$i aleag uca<tnintea. Tocurile "anto'ilor trebuie s 'ie joase. Tocurile 'avori,ea, o modi'icare a curburilor 'i,iologice $i deci a 1 1 coloanei vertebrale) duend totodat la oboseal ra"id. FFPi. asigurrii unei bune circula#ii de ntoarcere n membrele F F ?A recomand "urtarea ghetelor cu 'e#e nalte. +cestea 11 ' cc#ionate din "n, sau "iele "er'orat) "entru a asigura i \ cntila#ie a "icioarelor. Pentru tim"ul de var se recomand n l ncl#minte cu 'e#e nalte) dar cu vr'ul $i tocul decu"ate modulul sandalelor L'ig. 6. i n cu)G) c asistenta trebuie s intre n tim"ul serviciului la bolnaIEK "re,int un "ericol deosebit de in'ec#ie) atunci) "este echi"aIil ci obi$nuit) va mbrca un al doilea halat alb) mai larg) "e l vii de,brca imediat du" "rsirea salonului sau sec#iei i l l v o ) lsnduI1 la u$ "e un cuier. i n 11 m "ul iernii) cnd trebuie s "rseasc incinta "avilionului) ! vii "urta "este echi"amentul de "rotec#ie o manta groas) i l manta nu va intra niciodat n saloane) utili,ndIo numai F rcula#ia ntre "avilioane) n curtea s"italului. iG)ul unor boli contagioase 'oarte grave $i cu o contagio,itate ) "ersonalul medicoIsanitar va trebui s "oarte un echi"aIcliil de "rotec#ie) care sI1 i,ole,e com"let de mediul nconI>cost echi"ament este 'ormat dintrIo salo"et bine nchis mncci) ochelari de "rotec#ie sau o masc larg de celuloid) C#i #i cisme de cauciuc. 5

:ig. 9. ; mbrcmintea $i ncl#mintea de "rotec#ie ale asistentei.

+sistenta va evita s se mI brace "rea gros "e sub halat. 3chiI "amentul de "rotec#ie) de$i este con'ec#ionat numai din "n,) "oate re#ine) mai ales rara) o mare cantitate de cldur) ceea ce trebuie luat n considerare la intrarea n serviciu. 3chi"amentul de "rotec#ie n tim"ul liber) "recum $i hainele de strad n tim"ul serviciului) se "strea, n dula"uri strict indiviI duale) a$e,ate n 'iltrul de "ersoI nal. <tili,area 'iltrului de "ersonal este absolut obligatorie n s"italele n care snt ngriji#i bolnavii in'ectoI

Plecarea df/tserr/'c/i/=.

"a . 4P

!!&!# eb*ne ca

S P IT A L
2t*tipuri #* ie t psn rv spj*j*cjre % cos ume

c*ui*ri sispi*i oire

Closete si Gu/apuri sp/ate're penfru

:ig. <. ; Diltru "entru "ersonal Lschem6I

Hontagio$i sau n s"italul de co"iiP este bine ca 'iltrul s 'ie utili,at n toate s"italele. Diltrul de "ersonal are rolul de a m"iedica introduceI rea microbilor n s"ital sau trans"ortul acestora n a'ar cu ajutorul

i!lor sau al "ersoanelor care ngrijesc bolnavii. Diltrul de "ersonal Lii 'ormat din dou garnituri de dula"uri a$e,ate n nc"eri se"arate) F"artite "rin camera de baie Lde "re'erin# cu du$uri6. Ba intrarea @-E v iciu) "ersonalul va de,brca hainele de strad n "rima nc"ere HRlnduIle ntrIun dula". Trece a"oi "rin camera de baie) iar de iMii intrIo alt nc"ere) unde mbrac echi"amentul de "rotec#ie) '1* ntni l scoate dintrIun alt dula". ?ainele de ora$ nu vor 'i "strate iitMoKlOil n acela$i dula" cu cele de "rotec#ie. Ba "rsirea s"italului #i& vii "roceda invers L'ig. 36. 111 s"italele cu caracter nein'ec#ios nu este necesar mbierea -n "rsirea serviciului) dar $i aici s"larea minilor se va 'ace du" rliracarea halatului $i naintea mbrcrii hainelor de strad. - m bracarea) de,brcarea $i "strarea echi"amentului de "rotecI 8ti vor 'ace n a$a 'el ca s se evite o eventual contaminare a d nale interne. -n s"italele in'ectocontagioase) halatele $i $or#ul l ) mai totdeauna in'ectate) dar "osibilit#ile in'ec#iei snt "re,ente ni sec#iile de chirurgie) interne) "ediatrie sau n orice alt sec#ie. i latul in'ectat "e 'a#a sa intern "oate s transmit microbii "e j. u mantele sau hainele "ersonale ale asistentei. 5in acest motiv va avea grij ca la de,brcare) halatul s 'ie m"turit cu e2teriorul u ))se"tic/ ctre nuntru $i ast'el + r a 'i atrnat "e cuierul din lu"ul nchis. Ba rembrcare) asistenta va avea grij s nu se 11 inii de aceast 'a# a halatului) evitnd ast'el riscul contaminrii. iliG.nd cu consecven# metoda descris de mbrcare $i de,brcare l udatelor) aceasta devine n scurt tim" o de"rindere durabil) "e i n asistenta o va "ractica n mod re'le2 $i 'r sIi cear un e'ort "lus. 3chi"amentul de "rotec#ie trebuie s 'ie totdeauna "er'ect i ti t. 5urata de "urtare a unei garnituri de echi"ament nu "oate li2at la un numr minim de ,ile) n schimb durata ma2im nu imul.&& de"$i 3 ,ile. mbrcmintea de "rotec#ie trebuie s se schimbe liiE!diat ce se murdre$te sau se mototole$te. Petele de snge) de bil @?-- chiar de medicamente snt de,gusttoare "entru bolnav. ?alatul ni"l) li"sa nasturilor) echi"amentul incom"let "roduce la bolnavi o -m"resie ne'avorabil asu"ra asistentei) "e care o etichetea, ca litiLLlijen#. Pentru a "reveni "ierderea nasturilor la s"latul halatelor) se "ot utili,a garnituri duble de nasturi) care se scot cu oca,ia H"alatului $i se re"un du" ce halatul a 'ost clcat L'ig. %6. Scoaterea 't re"unerea nasturilor dubli nu necesit a"roa"e nici o munc n M&M --8 P n schimb) clcarea halatelor se va 'ace mult mai u$or. ?alatul) $or#ul) boneta trebuie s 'ie croite $i ada"tate la statura a&l8tentei) "entru a se "utea "re,enta ordonat n 'a#a bolnavilor.
0

32teriorul asistentei s 'ie totdeauna demn de serio,itatea muncii "e care o nde"line$te. =or#ul $i boneta s 'ie totdeauna scrobite $i "roas"t clcate. 1ur#enia halatului) #inuta ngrijit mi$esc de la bun nce"ut s tre,easc ncrederea bolnavilor. @ijuteriI ile sau alte "odoabe scad serio,itatea uni'ormei) iar inelele m"iedic s"larea "er'ect a minilor. 1oaI Uura e2travagant n tim"ul serviI ciului) unghiile lungi $i vo"site n ro$u) halatele croite cu originaliI tate) nu creea, un "restigiu duI rabil n 'a#a bolnavilor $i deci nu au ce cuta n institu#iile noastre ) sanitare. 3ste 'oarte im"ortant ca e2I teriorul curat $i ordonat al asistenI tei s se "stre,e $i n cursul gr,ilor de noa"te.
STILUL DE MUNC. PROTECIA MUNCII N MEDIU INFECIOS

+sistenta trebuie sI$i cunoasI1 c sarcinile ceIi revin. -STumai aceasta nu asigur ns o asiten#it de calitate. Eunca la "atul bolnavului "re,int totdeauna "ericolul 'rmi#rii tim"ului din cau,ii) numeroaselor sarcini ivite n mod ne"rev,ut. Eunca asistentei trebuie s 'ie "lani'icat $i organi,at) acest stil de munc 'iind necesar unei calit#i ridicate a asisten#ei medicale. :ig. "=. ; Pentru a "reveni "ierderea Sarcinile asisten tei trebuie nasturilor se "ot utili,a garnituri duble de nasturi) care se scot cu oca,ia s"I "rogramate du" un "lan calculat latului $i se re"un du" ce halatul a "recis) "entru ca tim"ul de munc s 'ost clcat. 'ie "e de"lin 'olosit. Argani,area $i sistemati,area muncii asigur un randament mai mare) o economie de 'or#e) de tim" $i de materiale. +sistenta trebuie s lucre,e du" un orar obi$nuit) dar n cadrul acestuia va lua totdeauna n considerare urgen#ele din sec#ie) cn organi,area $i ra#ionali,area muncii nu "ot s mearg m"otrivii
6:

L.H ros ului bo ln av ului. B a a lc tu ire a " rog ra m u lu i d e m u nc s e v a < n n c on s id erare su cc es iu n e a lo gic a s arc in ilo r $i e ta " e lo r d e Fm in c d in se c#ie ) #in n d se am a d e eco no m ia d e tim " $i d e 'or#e .h l t i !I o s i n g u r m u n c ) ' a c t o r u l t i m " n u a r e i m " o r t a n # a $ i a n u m e u a c t iv i t a t e a " e n t r u l i n i $ ti r e a b o ln a v u l u i ) u n a d i n e t a " e l e c e l e m a im " o r t a n t e a l e n g r i j i r i i a c e s t u i a . A r i c e m u n c a a s i s t e n t e i t r e b u i e s ' i e r e " a r t i , a t "ee e t a " C l& l i" ito r iiO a 6 " r e g t ir e a m a te r i a l e l o r n e c e s a r e P b 6 " r e g tir e a b o ln a I ii l u iP c 6 e'ec tu are a m u nc ii "ro" riuI, iseP d 6 strn g e re a) cur#irea l "u nerea la lo c a instru m entaru lu i $i m aterialelor u tili,ate. P roceI ? u d a s t ' e l ) a s i s t e n t a n u v a a v e a d e l uc "u t ae t'ectele ne'aste ale FEn u c i i n e o r g a n i , a t e O s u r " l u s d e m u n c ) ' u g d u " instrum ente Fillu to) " re lu n g irea tim " u lu i a'ec ta t " en tru m a no "e r ) ob #in e re a - o re , u lta te n e s a tis ' c to a re ) n e g s ir e a m a te ria le lo r la " ro 2 im a F E !a , ie ) d a r n " r i m u l r n d s u ' e r in #a b o l n a v u lu i. E u n c a s a n i ta r n e c e s i t m u l t in g e n i o , it a t e $ i in i# ia t i v . @ o ln a I 4 li treb u ie as is ta #i un eo ri n co nd i#ii s" ecia le. + sis te n ta va treb u i % gseasc totdeau na solu#iile cele m ai bu ne "entru aI$i n d e " l i n i !i ir c i n i le ) d a r " r s i r e a s a u n e g l ij a r e a b o ln a v u lu i n u " o t ' i ju s ti ' ic a t e F Fu nim ic. -at m o tiv ul " en tru care o asisten t b u n trebuie s 'ie !l K C b u n g o s" o d in . -;n cadru san itar n uI$i " oate " erm ite s uite cev aP d e aceea ! F E * e sarcinile v or 'i n otate n caietu l d e nsem n ri " e ba,a c r u i a i i .ilc tu ies te " la n u l d e m u n c . P e n tru a " rev e n i o n #e le g e re g re $it ).v i i r e " e t a ' i e c a r e " r e s c r i " # i e m e d i c a l n ' a # a a c e l u i a c a r e a datIo. -u tim " u l s e rv ic iu lu i n u e s te " e rm is s I$ i su s tra g a t e n # i a d e l a- t o l n a v i c u v i , i t a t o r i ) t e l e ' o a n e ) c o r e s " o n d e n # ) discu #ii etc. n a in te d e te rm in a r e a s e rv ic iu lu i $ i " r s ir e a s " ita lu lu i) a s i st e n ta-#i re veri'ic sarcin ile " e care le Ia av ut) co ntro lnd ca ietu l d e nsem n ri)jic n tru a n u o m ite n ic i u n a m n u n t. > a tre ce n c o d a t " rin sa lo a n ele E * $ i) l u n d u $ i r m a s b u n d e la b o ln a v i) a r " u te a s I $ i r e a m in t e a s c t m u m i t e am nunte care trebuie "redate schim bului urm tor. S tilu l d e m u n c $i co m " o rtam en tu l asisten tei snt d e t e r m i n a t e-u m a re m s u r $ i d e lu " ta " e n tru e v ita re a in 'e c #ii lo r in tra s " ita lic e $ t i.l 6 in a c e s t m o t iv ) a s is te n ta v a 'o lo s i te h n ic a a s e " t ic n o r ic e m av nr ea ) $ i v a # i n e t o t d e a u n a m i n i l e c u r a t e $ i l e va d e,in'ecta ct m ai iln s) m ai ales dac sIa atins de m ateria l se"tic s au d e un bo lna lii'cc#ios. v n c a , d e e " id e m i i a e r o g e n e ) a s is t e nata i n vt r a n s a lo a n e n u m a i ? - m a s c ) " e d e o " a r te " e n tr u a s e ' e r i d e c o n ta m i n a r e ) " e d e a lt j n u !t e " e n t r u a n u c o n t a m i n a " e b o l n a v i ) I " u # i n d ' i $ i e a " u r t t o a r ei l c g e r m e n i . 5 a c e s t e b o l n a v ) n u v a m a i i n t r a n saloane. 9I

+sistenta este de multe ori n "ericol s se in'ecte,e. Eunca n sec#iile de boli in'ectoIcontagioase) dermatoIvenerice) chirurgie se"tic sau "ulmonar) n s"itale de co"ii etc. "re,int riscul mbolnI virilor contractate n "rocesul activit#ii "ro'esionale) ca de e2em"lu he"atita e"idemic) sta'ilocociile) tuberculo,a) ca $i in'ec#iile cu bacilul di,enterie $i altele. +sistenta $i asum acest risc "ro'esional n momentul cnd se dedic "ro'esiunii alese) ns volumul $i intensiI tatea riscului "ot 'i 'oarte mult sc,ute "rintrIun com"ortament just la locul de munc) "recum $i "rintrIo serie de msuri de "rotecI #ie) menite s o"reasc transmiterea in'ec#iei de la bolnav la "ersonaI lul sanitar. +sistenta va "urta n mod obligatoriu n serviciu echi"amentul de "rotec#ie $i va "stra riguros toate regulile igienei "ersonale la locul de munc. Ba "rsirea s"italului va trece "rin 'iltrul "ersonaluI lui. 8u va mnca n cursul serviciului $i va renun#a la 'umat la locul de munc) "entru a nu duce minile N eventual in'ectate N la gur. >a evita s dea mna cu bolnavii $i va cuta s nu duc minile la 'a# sau la "r. +sistenta nu se va a$e,a niciodat "e "atul bolnaI vului $i va cuta s se e2"un ct mai "u#in "icturilor P'liige) cnd bolnavul tu$e$te) strnut sau vorbe$te. PrintrIo alimenta#ie corect $i bogat n vitamine) "rin asiguraI rea tim"ului necesar "entru odihn $i "rin clirea sistematic a organismului) "rin s"ort $i educa#ie 'i,ic) se "oate ridica re,isten#a organismului 'a# de in'ec#ii. 3ste bine ca asistenta s se imuni,e,e activ "rin vaccinri m"otriva bolilor mai 'recvente "e care le ngrije$te) iar n anumite ca,uri bine indicate) s i se a"lice metoda imuni,rii "asive "rin .gamaIglobuline. n ca, de mbolnvire) asistenta s nu se duc la serviciu) mai ales n mediu in'ec#ios) cci n aceste ca,uri) avnd "uterea de a"rare a organismului sc,ut) se "oate in'ecta mult mai u$or dect n stare de "er'ect sntate.

LOCUL DE MUNC2 AL ASISTENTEI MEDICALE

SPITALUL

S"italul este o institu#ie sanitar destinat ngrijirii bolnavilor 'i organi,at "entru serviciu "ermanent. 3l 'ace "arte din com"le2ul viist de s"italIuni'icat) care cu"rinde n a'ara s"italului "ro"riuI,ia "oliclinica $i circumscri"#ia sanitar. S"italul N loc n care se interI niEi, oamenii bolnavi care necesit ngrijiri N este o institu#ie F ? caracter curativ) rolul lui "ro'ilactic) cu e2ce"#ia s"italelor de linii in'ectoIcontagioase) rmnnd "e "lanul al doilea. S"italul nu ngrije$te dect anumite categorii de bolnavi) ceea nI d caracterul s"eci'ic al serviciului s"italicesc. +st'el n s"ital v or 'i interna#iO Nbolnavi n stare grav) care necesit o ngrijire "ermanent)) ulit!icat) s"ecialP Nmbolnvirile rare $i ca,urile ati"ice de boal) care se diaI uostichea, greu $i necesit o observa#ie atent) "ermanent $i de ning duratP Nbolnavii care necesit interven#ii chirurgicale sau alte trataI Eiente s"eciale nereali,abile ambulatoriuP N bolnavii care su'er sau snt sus"ecta#i de boli in'eetoIcontaI i U l oase) "entru a 'i i,ola#i de restul "o"ula#iei. Diind vorba n general de bolnavi a cror ngrijire necesit cele mai avansate mijloace tehnice de investiga#ie $i tratament) munca ni s"ital trebuie s 'ie de o calitate su"erioar) "entru a asigura i2ilnavilor o asiten# cali'icat $i condi#ii o"time de ngrijire n 31

tot cursul tratamentului. Eunca curativ din s"itale se duce n general la un nivel $tiin#i'ic ridicat) care reclam cadre de asisten#i medicali temeinic cali'icate $i s"eciali,ate n ramurile de activitate "entru care snt re"arti,a#i. -nstitu#ii de tratament "entru bolnavi interna#i au e2istat $i n antichitate) att n 3uro"a) ct $i n +sia. -nstitu#iile de i,olare snt amintite n legile lui ?amurabi) Eoise $i ESnu. +sXle"iadele din 9recia antic $i valetudinariile din e"oca roman erau 'orme noi) concreti,ate) ale institu#iilor cu caracter curativ) n'iin#ate cu sco"ul de a vindeca bolnavii) n e"oca 'eudalismului se n'iin#ea, mici sta#ionare lng biserici $i mnstiri) dintre care unele se de,volt mai tr,iu ca adevrate s"itale. 1aracterul lor 'ilantro"ic re"re,enta unul din mijlocele de dominare ale clerului asu"ra maselor "o"ulare. +bia "e la s'r$itul secolului al YZ---Ilea nce"e ca "roblema s"italeI lor s re"re,inte o "reocu"are $tiin#i'ic $i social. 3'icien#a muncii dintrIun s"ital de"inde n mare msur $i de am"lasarea s"italului. +m"lasarea ideal de s"italelor este "e terenuri mari) nconjurate de ,one ver,i) de"arte de ntre"rinderile industriale ,gomotoase $i n a'ara centrului ora$elor mari) dar totu$i nu "rea de"arte de teritoriul "e careI1 servesc. 3ste avatajos dac s"italul se gse$te n direc#ia invers vnturilor dominante) cci ast'el "ra'ul) 'umul) ga,ele emanate de ntre"rinderile industriale din ora$ nu vor "olua aerul din jurul s"italului. Arientarea cea mai bun a s"italeI lor este cu saloanele s"re sud) 'r alte construc#ii n imediata lor a"ro"iere) "entru a nu o"ri lumina $i ra,ele solare. +"rovi,ionareO6 cu a" $i canali,area trebuie s 'unc#ione,e ire"ro$abil. Eijloacele de comunica#ie ctre centrul ora$ului trebuie s 'ie u$or accesibile. <nele dintre s"italele noastre actuale au 'ost cldite n trecui) 'r s se #in seama de criteriile de mai sus. n alte centreG "rin de,voltarea ora$ului) s"italul de la "eri'erie a ajuns chiar n centrul ora$ului. S"italele noi) care se construiesc sub regimul nostru) #in seama de toate normele $tiin#i'ice elaborate n "roblema construc#iI ilor s"italice$ti L'ig. .6. 1a sistem de construc#ie deosebim s"itale "avilionare $i s"itale bloc. n sistemul "avilionar) sec#iile s"italului se gsesc am"lasate n "avilioane se"arate. <n ast'el de s"ital necesit un teritoriu 'oarte mare) cci distan#a ntre "avilioane trebuie s ' ie cores"un,I toare) "entru a nu lua lumina "avilionului vecin. Sistemul "a[ilionar asigur mai mult lini$te "entru bolnavi) mai mult "osibilitate de mi$care) iar in'ec#iile $i e"idemiile intras"italice$ti snt rare. n acest sistem) construc#ia dar mai ales ntre#inerea snt 'oarte costisitoare) s"italul necesit mai mult "ersonal) .iar colaborarea ntre sec#ii este 'oarte mult ngreunat.
.96

:ig. .5. N S"italul de co"ii Aradea.

9 9

l"%ig. >. ; S"italul modern. -nstitutul oncologic) 1luj.

S"italele construite nI trIun singur bloc ad"AR #ese sec#iile "e etaje di'eI rite) ntre#inerea acestor s"itale este mult mai avanI tajos. 3le necesit un "ersonal administrativoI gos"odresc mai redun) ocu" un teritoiu mai mic) iar sistemul de ncXiro este mai economicos. 1olaI borarea ntre di'eritele secI #ii este mult u$urat) asisI ten#a medical mai comoI d. 1omunicarea ntre secI #ii se 'ace "rin ascensoare./ mult mai ra"id $i mul comod dect "arcurgem& "e jos a distan#elor dintru "avilioane. 5in cau,a acestor avantaje) sistemul s"italF lor n bloc este astsl[j "re'erat) e2clu,nddincli\K direa lor sec#ia de boli in'ectoIcontagioase) 1*EHI trebuie n orice ca, an "lasat ntrIun "avilii se"arat. -n acest 'el reali,ea, o oarecare t n cere ntre cele dou sistci i de construc#ii ale s"il. lelor. S"italul cu"rinde m mtoarele "r#i coniji. nente 'unc#ionale O N serviciul de "i i mireP Nsec#iile de s"itT l N serviciile de din gnostic $i tratamentP N serviciile adminli trativoIgos"odre$ti.
34

)erviciul 1le primire L'ig. 06 este 'iltrul "rinci"al al s"italului) ! i d o se hotr$te asu"ra internrii bolnavului. 1u e2ece"#ia sec#iI E ! de maternitate $i boli contagioase) celelalte sec#ii au n mod !nijnuit un serviciu comun de "rimire. +cest serviciu trebuie s iM&rind O N sala de a$te"tareP N biroul de nregistrare a bolnavilorP N cabinetul de consulta#iiP N camera de de"ara,itare $i baia bolnavilorP N camera de mbrcareP N camera "entru de,in'ectarea $i de"ara,itarea e'ectelorP N maga,ia de e'ecte ale bolnavuluiP N maga,ia de lenjerie curat. 3ste bine ca s"italul s aib cel "u#in dou ast'el de 'iliere i tu 'iecare s intre deodat numai un singur bolnav) "entru c Fni vreunul dintre ei se dovede$te a 'i contagios) cealalt 'ilier 'io n stare de utili,are "n la de,in'ec#ia obiectelor $i s"a#iului unei 'iliere. 3ste de dorit ca n s"italele de boli in'ectoIcontagioase) "il internarea 'iecrui bolnav s se 'ac de,in'ec#ia obligatorie u anumite 'iliere s 'ie re,ervate numai "entru o singur boal. )ec2ia de spital este "artea com"onent n,estrat cu "aturi FFn asigur asisten#a ntrIo anumit s"ecialitate a bolnavilor s"italiI 11. 3a cu"rinde n mod obi$nuit saloanele de bolnavi) camera "entru ori) camera "entru medici) o'iciul) toaleta) baia) holul) sala de <imente $i alte nc"eri n 'unc#ie de s"eci'icul sec#iei Lchirurgie) F dogie) maternitate etc.6. Sec#iile se gru"ea, "e ba,a s"ecialit#ilorO interne) chirurgie) FF iliittrie) obstetricIginecologie) otoIrinoIlaringologie) o'talmologie) Eiiogie etc. n s"italele mari) sec#ia de boli interne se di'eren#ia, i de"arte O cardiologie) gastroIenterologie) hematologie) "neumoloI ) boli endocrine etc. Saloanele s 'ie ct mai mici) cu o ca"acitate de % ma2imum i nituri. 3ste bine ca a"ro2imativ 1G3 a s"a#iului de s"itali,are s alctuit din camere mici de l N "aturi. Saloanele s 'ie orientate s"re sud) sudIest sau sudIvest. Pere#ii l ie ,ugrvi#i n culori deschise O alb nuan#at s"re ro,) galben) i astru $i) "n la nl#imea de 1)5 N m) s 'ie m"regna#i cu email i ulei) "entru a se "utea s"la. Tavanul va 'i "strat com"let . 5u$umeaua s 'ie 'r cr"turi) hidro'ob $i re,istent) aco"eriI Fu as'alt) linoleum) cauciuc sau di'erite materiale "lastice colorate. j urnele din "iatr $i mo,aic snt de asemenea "re'erabile dac cinele snt bine ncl,ite. Binia de racordare a du$umelei la "ere#i ni 'ie n unghi ci rotunjit concav) "entru a nu re#ine murdria. 35

<$ile $i 'erestrele s 'ie netede $i ast'el u$or de ntre#inut n stare curat. Derestrele s 'ie ct mai mari. 3ste bine ca "eretele e2terior al salonului s 'ie ocu"at n totalitate de geamuri) care coboar "n la "odea. Su"ra'a#a geamului trebuie s re"re,inte cel "u#in 1G% din su"ra'a#a salonului) dar cel "u#in m n ca,ul re,ervelor mai mici de 1% m . +"ro"ierea geamului de "odea mre$te su"ra'a#a de iluminat $i asigur "entru bolnav o vi,ibilitate mai mare din "at s"re e2terior. -luminatul!&arti'icial s 'ie di'u, $i indirect sIau semiindireit) a"ro"iinduIse ct mai mult de lumina natural. -ntensitatea iluminaI tului arti'icial s nu 'ie e2agerat) ca s asigure odihna bolnavilor) n a'ar de lumina central a salonului) este de dorit ca 'iecare "ai s aib o lam" "e no"tier sau deasu"ra "atului) cu stativ articulai "entru a se "utea dirija lumina du" dorin#a bolnavului $i necesitI #ile "ersonalului de ngrijire. Pentru noa"te rmne a"rins n salon numai un bec colorat n albastru nchis) ct mai jos s"re "odea). n a"ro"ierea u$ii) servind la orientarea bolnavilor. n 'iecare salon s 'ie introdus a"a. m"rejurul lavaboului) "eretele s 'ie c"tu$it cu 'aian#. ncl,irea o"tim a saloanelor este cea central) "rin radiatoare cu a" sau aburi de joas "resiune. 5ac s"italul nu dis"une do instala#ia necesar) ncl,irea se va 'ace "rin sobe de teracot) a cror alimentare este de "re'erat s se 'ac din coridoare. +stlol se asigur) att cur#enia saloanelor) ct $i lini$tea bolnavilor) n unele locuri se utili,ea, ncl,irea "odelelor sau tavanului. <tili,area aerului condi#ionat este o 'orm su"erioar a ncl,irii si ventila#iei saloanelor. Tem"eratura o"tim n saloane n tim"ul ,ilei este de 19\ "entru adul#i) n cursul no"#ii) tem"eratura "oate s scad "n la 1% N35/. n saloanele de co"ii mici se "ermanenti,ea, tem"eratura de 4 N </) n saloanele de sugari la N %\) iar la imaturi la (\. >entila#ia saloanelor trebuie s 'ie u$or reglabil. 1ea niii; 'recvent utili,at este ventila#ia "rin 'ereastr) ns deschi,turile reglabile ale geamurilor su"erioare $i in'erioare nu trebuie s "rovonriW curent "uternic de aer "este bolnavi. 5in aceast cau, calori'erei! 1 snt n a$a 'el instalate) ca) din direc#ia geamurilor) bolnavii s " n measc numai aer ncl,it. 5ac aerisirea se 'ace "rin 'ereastr sn u$) n tim"ul iernii bolnavii snt ntor$i cu s"atele s"re sursa K aer rece) aco"eri#i cu o "tur n "lus) iar "entru ca" li se d o bas n sau cciulit) "entru aIi 'eri de rceal. +erul n saloanele de b ol n vi se vicia, mult mai re"ede dect n camerele de locuit) ceea & im"lic o ventila#ie desvr$it. Se aerise$te diminea#a) du" servin ).
93

FFH!lor) du" tratamente) clisme) du" vi,ite $i seara nainte de -cnre. ?e va avea grij ca saloanele s nu 'ie su"raaglomerate. Su"ra'aI nccesar) socotit "entru un bolnav adult) trebuie s 'ie de 14 N1 1 n camera de un "at) 0 N9 m n camera de "aturi $i .)5 N( m camerele de 3 N% "aturi. Se lua n considerare $i s"eci'icul FLIici) asigurnd o su"ra'a# L$i rj si un cubaj mai mare6 "entru -navii de la chirurgie) obstetric lColi in'ectoIcontagioase. Pentru i nanele de co"ii $i sugari se cere F ii"ra'a# de % m $i un cubaj l .!i m 3 "entru 'iecare "at. Eobila "rinci"al a salonului 4 "atul. +m"lasarea "aturilor 'iice la distan#e egale $i n a$a 11I1 inct s 'ie accesibile din toate il-n?!#iile. Bng 'iecare "at se in'u, o no"tier L'ig. (6 cu lam" E- u scaun sau taburet) n mijloI 1 salonului sau lng "erete se instala o mas aco"erit cu i ,a alb. n col#ul 'e#ei de mas vor broda numrul salonului $i lisiiele sec#iei. n salon se mai gse$te un -ii.]6 construit n "erete) n care :ig. S. ; 8o"tier "entru saloane. "strea, halatele bolnavilor. ng chiuvet se instalea, su"orI /Fi "entru "rosoa"e. 5easu"ra chiuvetei se vor a$e,a oglinda $i stativ "entru s"unirea cu s"un lichid) "eria "entru unghii solu#iile de,in'ectante. Sub chiuvet se va a$e,a o gleat cu i mc "entru tam"oanele de vat utili,ate) 'iolele goale etc. ntreg mobilierul con'ec#ionat) 'ie din lemn) 'ie din metal) l!i vo"sit n alb) cu vo"sea de ulei sau lac. n ultimul tim" e2ist nieroase ncercri de a a"ro"ia mobilierul salonului ca as"ect de Fibilier de u, comun) "entru a crea bolnavului) atunci cnd este cirnat n s"ital) un mediu mai obi$nuit. n,estrarea salonului "oate 'i com"letat cu instala#ie semnaliI nare) de radiodi'u,iune Lnumai cu casc6) eventual tele'on $i rvi,or.
37

Saloanele "entru co"ii trebuie s 'ie luminoase) s"a#ioase) desI chi,nduIse "e un coridor sau camer intermediar ncl,it. Pentru ca "ersonalul medical s aib "osibilitatea de a su"raveghea n "ermanen# co"iii) este bine ca "eretele care des"arte salonul s"re coridor s 'ie con'ec#ionat din sticl

:ig. ?! ; 5imensionarea coridoarelor.

:ig. =8. ; +menajarea holurilor.

"

Derestrele vor 'i "rev,ute cu "las metalic sau gratii) n s"oI cial cele de la etaj. Paturile co"iilor vor 'i n a$a 'el a$e,ate) nct s nu 'ie n a"roI "ierea surselor de cldur) a chiuvetelor) geamurilor) comutatoareI lor $i "ri,elor electrice. Se vor calcula cel "u#in )54 m su"ra'a#a "entru 'iecare "at. Eobilierul salonului va 'i com"letat cu masa s"ecial "entru n'$at) van) cntarul "entru sugari) "ediometrul) dula"ul "entru lenjerie. 5easu"ra "atuulor se vor 'i2a dul"ioare sau "oli#e) "o
9:

itni!H se vor "stra obiectele individuale ale co"iilor O termometrul) sMiitl ula) "aharul) linguri#a) tetinele) uleiul steril etc. #oridoarele de legtur s 'ie cit mai largi) "entru a "ermite i hrula#ia cu trgi $i trans"ortul bolnavilor cu "aturi L'ig. 96. B#iI ini!ii minim admis este de )5 m. +menajarea coridoarelor $i a linlii<iiIvorbitor cu "lante ornamentale) mese) 'otolii) "re$uri de Ficiuc sau linoleum) eventual cu tablouri sim"le) dar estetice i!cbuie s cree,e o atmos'er "lcut "entru bolnavi L'ig. 146 i) ca aceasta s contravin normelor elementare de igien s"italiI isc. n crearea acestei atmos'ere) asistenta medical are un rol "rim ordin @ iciul trebuie s 'ie n,estrat cu vasele necesare "entru ncl,i $i distribuirea alimentelor) "recum $i "entru "re"ararea aliatelor mai sim"le) "e care "ersonalul din sec#ie ar trebui s le F gteasc de urgen#. Su"ra'e#ele de gtit masa cald) sursa de nbustibil Lde "re'erin# ga, sau curent electric6) utilajele neceI i 1 "entru s"larea vaselor) sursele de a" cald $i rece) "u"inelul F i L T< sterili,area veselei) 'rigiderul "entru "strarea alimentelor )! cruciorul "entru distribuit alimente com"letea, inventarul ii'loiului. Aaia trebuie s cu"rind cada) baia de $e,ut) baia "entru "icioare Ltu$urile 'i2e $i mobile. Pentru 'iecare 4 de bolnavi trebuie socotit n camer n,estrat du" modelul de mai sus. Saloanele de sugari Xtut n,estrate cu van "ro"rie "entru a evita trans"ortul co"iilor ctln salon la baie $i na"oi L'ig. 116. +"a cald trebuie s se gseasc i!ildeauna la dis"o,i#ie n cantit#i nelimitate. #losetele se normea, de asemenea du" numrul "aturilor) Fotind l scaun "entru 14 'emei sau 15 brba#i. 1losetele trebuie . 'ie "rev,ute cu anticamer $i s 'ie bine ventilate. Pere#ii des"rI #itori din crmid $i nu din scndur) s ajung sus "n la tavan 7l jos "n la "odea. 1losetele turce$ti) 'r scaun) nu snt "re'erabile u s"itale. Scaunele s 'ie "rev,ute cu contragreutate) "entru a iliori#ine scndur n "o,i#ie vertical) n acest 'el scaunele se men#in iEirttte $i uscate Ln s"ecial n sec#iile de brba#i6 L'ig. 1 6. Sala de tratamente i de investigaii curente s 'ie a$e,at de n ari"a de nord a cldirii) "entru a "rimi o ilumina#ie 'tuii uni'orm. 1amera trebuie s 'ie "rev,ut cu o su"ra'a# cSt <rni mare de geam $i cu o ilumina#ie arti'icial ct mai "er'ect) n W'ar de mobilierul comun tuturor slilor de tratament Lmas "entru e2aminarea bolnavului) dula"ul "entru instrumente) re'lectoare utr.6) ea este n,estrat n 'unc#ie de s"eci'icul investiga#iilor $i tratamentelor care se e2ecut n sec#ia res"ectiv. 39

Sala de mese "entru bolnavi) un "unct de laborator unde "er mi nalml sec#iei "oate e2ecuta anali,ele curente $i urgente) bibliotecn 4 personalului i magazia de e ecte ormeaz pri componente ale secii" i Bor mai mari. n a'ara nc"erilor artate "n acum) mai mult sau mai "u#in
:lg. ==. ; >an 'i2 "entru mbierea sugarului ntrIun salon de co"ii.

:ig. 0 . N 1loset cu scndur'l echilibrat Lscndura scaunului este men#inut n "o,i#ie ridicat de o contragreut#i! "entru n "reveni murdrirea6.

comune tuturor sec#iilor) ele mai cu"rind o serie de "r#i cerute de s"eci'icul muncii din sec#ia res"ectiv. Seciile chirurgicale "osed sli de o"era#ie cel "u#in dou "e sec#ie Luna "entru o"era#ii se"tice) alta "entru o"era#ii ase"tice6 $i sala de sterili,are) a"oi camera "entru "regtirea "reo"eratorie a bolnavului) camera de s"lare) camera de reanimare. Sec#iile mari au slile destinate "entru "regtirea $i e2ecutarea interven#iilor gru"ate ntrIun bloc o"erator.
.7

Seciile de ortopedie "osed n "lus sli "entru a"licarea a"arateI ghi"sate $i camere de 'i,ioI $i mecanotera"ie $i de ada"tare 'uncI!iial) eventual $i atelier de "rote,e. Secia de urologie are sal "entru cistosco"ie. Secia de o talmologie "osed camer "entru o'talmosco"ie. Secia de oto"rino"laringologie "oate avea camer "entru audioI-rie etc. Secia de obstetric i ginecologie mai "osed sal de na$tere) 1)1. "entm travaliu) sal de reanimare "entru nouInscu#i cu"rinse F Fatual ntrIun bloc de na$tere) salon bo2at "entru nouInscu#i $i "arat "entru imaturi) saloane se"arate "entru lehu,e) "entru Pvide) "entru avorturi etc.) sal de al"tare) sal de col"osco"ie etc. Secia de pediatrie are saloane se"arate "e gru"e de vrst) saloane 1 /C2a)te "entru sugari) saloane "entru mamele nso#itoare) i,olatoare n instala#ii sanitare $i utilaj "ro"riu $i n s'r$it buctrie de la"te /im"us din camera "entru "re"ararea alimentelor) camer "entru -lustrarea alimentelor) s"ltor de vase) biberoane $i rcitor. Derestrele iMe la sec#ia de "ediatrie snt "rev,ute cu grilaje de 'ier) "entru a "reveni cderea co"iilor "e 'ereastr. Secia de iziologie cu"rinde camer de sterili,are "entru vesel i scui"tori) sal de bronhosco"ie) camer "entru aerosoli) sal "riitru interven#ii lacobaeus) sal "entru cultur 'i,ic medical. Secia de neuro"psihiatrie are saloane de ,i) se"arate de saloane de noa"te. Derestrele snt "rev,ute cu gratii) iar re,ervele destinate "entru bolnavii agita#i snt "rev,ute cu vi,oare. Sec#ia mai "oate n i "rinde atelierele "entru ergotera"ie. Secia de boli in ecto"contagioase din cau,a caracterului contagios n l bolnavilor $i al dejec#iilor lor) al camerelor) al e'ectelor care creea, "ericolul in'ec#iilor intras"italice$ti) au o construc#ie $i 'unc#ionalitate u "itite. Sec#iile de boli in'ectoIcotagioase au serviciul lor de "riI mire se"arat de serviciul de "rimire a restului s"italuluiP saloanele #i re,ervele snt gru"ate "e a'ec#iuniO 'iecare avnd circuite se"arate cu 'iltru de "ersonal. Sec#iile bine amenajate reali,ea, i,olarea lioluavilor "rin bo2e de ti" Eelt,er. @o2a Eelt,er este o unitate Llide"endent) amenajat "entru l sau bolnavi) avnd baie) closet) >esel) ca,armamer.t si s"ltor se"arat. @o2a are dou intrri) una care comunic "rin culoarul s"italului cu circuitul ase"tic L"rin aceasta se 'ace a"rovi,ionarea bolnavului6 $i alta care se deschiI de s"re un coridor e2terior L"rin care se nde"rtea, obiectele #i e'ectele in'ectate6. Se urmre$te introducerea i,olrii bolnavilor LEint.agio$i "rin bo2e Eelt,er n toate sec#iile de boli in'ectoIcontaI ltlnn.se. Sec#ia de boli in'ectoIcontagioase "osed nc"eri $i a"aratur Hnl!icient "entru de,in'ec#ia $i de"ara,itarea e'ectelor care au servit %1

bolnavilor) "recum $i "entru de,in'ec#ia continu a dejec#ilor $i vaselor bolnavilor. )erviciile de dia!nostic i tratament. Serviciile de diagnostic $i tratament snt "r#ile com"onente 'r "aturi ale s"italului care servesc toate sec#iile. 8umrul lor este n 'unc#ie de mrimea) "ro'ilul s"ecialit#ii $i categoria de ierahi,are a s"italului) e2isten#a lor 'iind obligatorie numai n "arte "entru toate s"italele) n generat 'unc#ionea, urmtoarele servicii de diagnostic $i tratament O Serviciul de radiologie i izioterapie! care e2ecut e2aminrile $i tratamentele radiologice $i 'i,iotera"iee "entru bolnavii interna#i. T;n ast'el de serviciu com"let constituit include radiodiagnosticul) radiotera"ia $i 'i,iotera"ia. n s"italele mai mici) serviciul "oato 'i redus. Servicul de radiologie $i 'i,iotera"ie "oate 'i concentrat ntrIuu bloc unic) dar "oate 'i dis"ersat $i n sec#iile mari ale s"italului. n a'ar de slile de diagnostic $i de tratament) serviciul include camera obscur "entru develo"area radiogra'iilor) 'ilmoteca $i gru"ul sanitar. Serviciile mari de radiologie au camere se"ara#e "entru radiosco"ie) radiogra'ie) tomogra'ie etc. Caboratorul de analize medicale e'ectuea, anali,ele necesare "entru diagnosticul) urmrirea evolu#iei $i a vindecrii bolnavilor interna#i. Baboratorul este n,estrat cu instrumentar "entru e'ecI tuarea recoltrilor $i a anli,elor bacteriologice) in'ramicrobiologice) micologice) biochimice) hematologice $i serologice. n s"itale cu laboratoare mari se asigur s"a#iu se"arat "entru 'iecare categoric de anali,eP n celelalte) cel "u#in e2aminrile bacteriologice vor 'i e'ectuate ntrIo nc"ere se"arat. Baboratorul se mai com"letea, cu de"o,itul de material $i chimicale $i cu cresctoria de animal& necesare "entru unele e2aminri. n s"italele cu sec#ii mari $i cu a'luen# mai mare de bolnavi se organi,ea, mici laboratoare clinice n sec#iile "rinci"ale) undo "ersonalul sec#iei e2ecut anali,ele de urgen#. Caboratorul de e+plorri uncionale asigur e2"lorrile s"eciale Lelectrocardiogra'ie) electroence'alograme) metabolismul ba,ai) "i oho 'unc#ionale res"iratorii etc.6 necesare bolnavilor interna#i.Baboratorul "oate 'i unic "entru tot s"italul sau anumite "r#i com"onente ale sale "ot a"ar#ine sec#iilor de s"ecialitate. ,unctul de trans uzie asigur e'ectuarea trans'u,iilor de simte $i a "re"aratelor sanguine la bolnavii interna#i. Pe ling "rocurarea $i conservarea sngelui) "lasmei $i derivatelor de snge) "recum $i u materialelor ajuttoare necesare trans'u,iilor) n acest laborator se determin gru"ele sanguine $i se e2ecut "robele de com"atibilitate) Trans'u,iile se e2ecut la "unctul de trans'u,ie sau n oricare din
.6

Kc#iile clinice) n camera de reanimare sau chiar n "atul bolnavului) ih directa su"raveghere a medicului de la "unct. Punctul de trans'u,ie are laborator "ro"riu) s"a#iu "entru de"o,itarea sngelui $i "re"aratelor de snge $i "entru s"larea $i sterili,area sticlriei $i a a"araturii. :armacia. S"italul are 'armacia sa "ro"rie. 3a are ca sarcin "lani'icarea) a"rovi,ionarea) conservarea) "re"ararea $i eliberarea medicamentelor "rescrise "entru tratamentul bolnavilor. Darmacia n"italului se com"une din camera de rece"tur) unde se "re"ar medicamentele "rescrise) laborator) s"ltor) camer "entru "re"araI rea "roduselor sterile) cabinet de anali,e) camer de rece"#ie) de"oI ritei Ldintre care o "arte este bine s 'ie n "ivni#) "entru materialele -n'lamabile6 $i la nevoie camer de gard "entru 'armacistul care "restea, serviciul de noa"te) n s"italele mai mici) unele dintre iieeste servicii snt comasate n mai "u#ine nc"eri. Serviciul central de sterilizare asigur sterili,area tuturor instruI mentelor) e'ectelor $i materialelor necesare "entru investiga#ii $i tratamente curente) iar n unele locuri $i "entru interven#ii chirurgicaI le. Serviciul se com"une din camera de rece"#ionare a instrumentelor #i materialelor 'olosite) camer "entru cur#irea mecanic $i chimic u materialului de sterili,at) camer de autoclavare $i de"o,itul materialelor sterile) n aceast din urm nc"ere se 'ace $i etichetaI rea truselor sterile. +tt "rimirea) ct $i eliberarea materialelor se 'uc e2clusiv "rin ghi$ee) "entru a evita su"rain'ectarea serviciului L'ig. 136. <nele s"itale au $i serviciu de stomatologie! care asigur asisten# utomatologic bolnavilor interna#i n s"ital. +ctivitatea lui se re,um -u general la asisten#a tera"eutic curent. Servicul "osed unul nan mai multe cabinete de consulta#ii $i tratamente) cu sal cores"unI @'ttoare de a$te"tare. Servicul de cultur izic medical asigur bolnavilor interna#i I n cadrul tera"iei com"le2e N tratamentul "rin gimnastic mediI Tl) mecanotera"ie) masaj medical $i agen#i 'i,ici) n com"le2ul Tirvicului de cultur 'i,ic medical se gsesc sala de gimnastic medical) sala de masaj) cabinetul de 'i,ioI $i mecanotera"ie) camera de du$uri $i cabinetul medical de consulta#ii. +m"loarea acestui nerviciu este n 'unc#ie de mrimea $i "ro'ilul s"italului. Serviciul de anatomie patologic i prosectur! e2ecut e2amenele iiuatomoI $i histo"atologice) ct $i necro"siile n vederea stabilirii #i con'irmrii diagnosticului) "recum $i "entru "reci,area cau,ei mor#ii. Servicul de "rosectur este obligatoriu n toate s"italele) H-ac nu snt deservite n aceast direc#ie de un alt s"ital din a"ro"iere.
.9

Serviciul de anatomie "atologic $i "rosectur avnd o activitate 'oarte com"le2 Lnecro"sii e2aminri histo"atologice) bio"sii) bioI "unc#ii) e2aminri bacteriologice) biochimice) e2"erimentale) mblsI mri etc.6 trebuie s 'ie asigurat cu camere "entru de"unerea tD4 conservarea cadavrelor Lmorg6) sal de necro"sii) camer "entru

Dio. =<. ; 3liberarea instrumentelor de la serviciul central de sterili,are

t3

eliberarea cadavrelor) camer "entru "re"ararea "ieselor anatomoI "atologice) laborator de histo"atologie) biochimie) bacteriologic $i mu,eu. Caboratorul de medicin e+perimental e2ist numai "e lng anumite s"itale mari $i cu sarcini s"eciale de cercetri $tiin#i'ice. +ici se cercetea, $i se veri'ic "e animale noi metode de investiga#ie $i de tratament) interven#ii chirugicale) e'ectele unor medicamente etc.) n vederea introducerii lor n clinica uman. 5ac un ast'el de serviciu e2ist "e lng s"ital) el va cu"rinde sli "entru cercetri de 'i,io"atologie) biochimie) bacteriologic) interven#ii chirurgicale etc.) "recum $i "entru cercetri "e animale de e2"erien#. )erviciile administrativ+!ospod/reti. +sigurarea ba,ei materiale a activit#ii medicale este una din condi#iile im"ortante ale 'unc#ioI nrii s"italului. 8ivelul $tiin#i'ic $i calitatea asisten#ei medicale dintrIun s"ital de"ind n mare msur $i de organi,area serviciilor administrativeIgos"odre$ti) care snt menite s asigure ba,a material a 'unc#ionrii s"italului) "rin amenajarea) dotarea $i ntre#inerea
..

Edirilor) sec#iilor $i serviciilor "recum $i "rin asigurarea alimenta#iei tolnavilor. +dministrarea tehnicoI'inanciar a unui s"ital ridic 'oarte tiuite "roblemeP "e noi ne -nteresea, ns numai acele servicii ^Eire snt n legtur direct cu asisten#a medical a bolnavilor. (ntendena su"raveghea, ntre#inerea cldirilor) a instala#iilor) ncl,itul $i iluminatul) "recum $i cur#enia general) att n cldire) jtnl) $i n cur#ile institu#iei. Prin activitatea intenden#ei trebuie s se cree,e n s"ital o atmos'er "lcut "rin as"ectul curat) ordonat) "stetic al cldirilor si buna 'unc#ionare a instala#iilor. Spltoria asigur s"larea) uscarea $i clcarea lenjeriei de cor" $i de "at) "recum $i a ntregului inventar moale al s"italului. 3a se l com"une din camera "entru "rimirea $i trierea ru'elor) s"ltorie) iisctorie) clctorie) de"o,itul de ru'e curate $i ghi$eul sau camera l Kle eliberare a inventarului curat. 1ircula#ia e'ectelor n s"ltorie T 'ace n circuit) n a$a 'el nct cele curate s nu se ntlneasc nicioI dat cu cele murdare. Benjeria sugarilor $i a nouInscu#ilor se s"al n camer se"arat. Pentru sec#iile de boli in'ectoIcontagioase) de co"ii $i de chirurgie) e'ectele vor 'i de,in'ectate nainte de s"lare. $telierul de lenjerie m gse$te am"lasat n a"ro"ierea s"ltoriei. +ici se re"ar inventarul moale $i se con'ec#ionea, lenjeria mai sim"l. Serviciul tehnic de ntreinere i reparaii se ocu" cu ntre#inerea m "er'ect stare de 'unc#ionare a cldirilor) instala#iilor) utilajelor) mijloacelor de trans"ort) a obiectelor de inventar etc. $i e2ecut toate re"ara#iile curente. Prin veri'icarea "ermanent a instala#iilor iji utilajelor) a a"araturii $i a instrumentarului) serviciul tehnic de ntre#inere $i re"ara#ii trebuie s asigure 'unc#ionalitatea sec#iilor iji serviciilor de s"ecialitate n mod con#inu) 'r ntreru"eri $i accidenI ta. n unit#ile i,olate) dotate cu u,in electric $i instala#ie de a" "ro"rie) "roduc#ia de energie electric $i alimentarea cu a" a s"italuI lui revin tot acestui serviciu. Secia bloc alimentar. @locul alimentar asigur "regtirea $i deservirea hranei bolnavilor. 3l cu"rinde totalitatea nc"erilor necesare "entru de"o,itarea) "re"ararea) distribuirea $i consumul alimentelor. @locul alimentar se com"une din maga,iile de alimente) camera de cur#at $i s"lat ,ar,avatul) camera de tiat carne si -&iO$t3) buctria) buctria dietetic) laboratorul de co'etrie) s"lI toria de vase) o'iciul de "strat al vast lor de buctrie) o'iciile de ncl,ire $i distribuire a mesei) sala de mes) vestiarul "entru "ersonal 'ji mijloacele de trans"ort al alimentelor L'ig. 1%) 15) $i 1.6.
.;

de jPP<it alimentele ... sec#ia bloc alimentar.

:ig. ="7. ; Earmita cu va"ori su"rancl,i#i "entru "re"ararea alimentelor. 46

@locul alimentar "oaI le 'i organi,at du" sisI d!ju centrali,at sau desI centrali,at) n "rimul sisI tnIm) alimentele "regtite "entru mese ntrIo bucI 1)rt)rie central snt distriI buite o'iciilor sec#iilor "rin Lli'erite sisteme de transI "ort O crucioare) ascenI Eoare) coridoare subterane ?.c. n al doilea sistem) _E##iile $i au buctriile lor "ro"rii $i servirea mesei ne 'ace direct din aceast buctrie. 5e$i sistemul centraI liGat "re,int 'oarte multe -nconveniente) totu$i) din mu,a ntre#inerii $i orgaI ni,rii mai economice) maI joritatea s"italelor $i au blocul alimentar organi,at du" acest sistem. TranI E l tortul alimentelor "n la ut!c#li $i redistribuirea lor li t bolnavi necesit n :ig. =&E. ; 5escrcarea automat a medie o or) tim" n care buctrie. mncarea se rce$te. 3enI r'<,irea alimentelor n o'iciile alimentare din sec#ii schimb uneori gusI l)ul mncrii) iar mutarea lor dintrIun vas n altul 'ace ca alimentele ?ilI$i "iard as"ectul lor atrgtor) lucru 'oarte im"ortant mai ales -u ca,ul bolnavilor ina"eten#i. Pstrarea ndelungat $i rencl,irea u* imentelor reduc n "ro"or#ie de 15N 4 V con#inutul lor n vitamin 1. n sistemul descentrali,at al blocului alimentar) servirea mesei ?A 'ace direct din buctrie) deci aceasta "oate 'i aranjat estetic) n trgtor) iar "ersonalul medical "oate interveni n mod direct la "re"ararea alimenta#iei $i a regimurilor dietetice ale bolnavilor ngriji#i n sec#ie. 5in aceste motive) sistemul descentrali,at trebuie "re'erat. n s"italele cldite du" sistemul bloc) buctria "oate 'i unic) central) dar se im"une ca s 'ie n aceea$i cldire cu sec#iile) adic
.-

n cldirea blocului) n s"italele construite du" sistemul "avilionul1 "oate e2ista o buctrie central ntrIunul din "avilioane) ns 'ieI care "avilion trebuie s aib $i buctria lui. -n blocul alimentar central) alimentele de "regtesc sub 'orm de "re"arate) semi'abricate) care a"oi snt trimise sub aceast 'orm la buctriile sec#iilor) n "avilioane) unde se termin "re"ararea lor. S"italele "ot 'i organi,ate $i cu "ro'il unic) cnd "oart denumiI rea s"ecialit#ii res"ective. +ceste s"itale 'iind organi,ate "entru o gru" de vrst Ls"ital de co"ii) maternit#i etc.6 sau unei gru"e s"eci'ice de mbolnviri Lsanatorii de tuberculo,) s"ital de boli in'ectoIcontagioase6) ele di'er 'oarte mult unul de altul) "urtnd s"eci'icul artat mai sus la descrierea sec#iilor. Eunca n aceste s"itale este 'oarte di'erit $i necesit o s"eciali,are a "ersonalului) ngrijirea bolnavilor cere cuno$tin#e s"eciale) du" s"eci'icul sec#iei sau al s"italului res"ectiv. +st'el deosebim O s"itale de co"ii) s"itale maternit#i) s"itale de orto"edie $i traumatologie) s"itale de boli in'ectoIcontagioase) s"itale de boli neuroI"sihice) sanatorii de tubercuI lo, "ulmonar) tuberculo, osteoIarticular) s"itale de boli derI matoIvenerice) sanatorii de sechele de "oliomielit etc.
POLICLINICA

Policlinica este unitatea sanitar care organi,ea, asisten#a medical curativoI"ro'ilactic ambulatorie a "o"ula#iei "e ramuri de s"ecialitate. -n sistemul nostru de organi,are) "oliclinica 'ace "arte integrant din structura s"italului uni'icat. Prin ea se de"istea, $i se iau n tratament 'ormele inci"iente ale bolilor) n vederea "reI venirii agravrii lor. Policlinica asigur n acela$i tim" activitatea de asisten# social a teritoriului atribuit. ,oliclinica are o structur com"le2) care se gru"ea, n modul urmtor O Servicii de consultaii de specialitate ) interne) chirurgie) ob$teI tricIginecologie) dermatoIvenerologie) stomatologie) otoIrinoIlarinI gologie) o'talmologie) neuroI"sihiatrie) endocrinologie) "ediatrie) oncologie) antirabic) antituberculos) $i servicul medical "entru cultur 'i,ic $i control al s"ortivilor. Servicii de diagnostic si tratament) radiologie) balneo'i,iotera"ie) laborator) trans'u,ii) serviciul central de radio'otogra'ie. Serviciul de e+pertiz medical a ca"acit#ii de munc. Serviciul de statistic medical Serviciul de in ormaie! triaj $i 'i$ier. Serviciul de gard.
4

Serviciul de asisten# social) e2istent n trecut n cadrul "olicliniI cilor) a 'ost subordonat organelor Einisterului Euncii. 8u toate "oliclinicile au aceast structur com"le2) n 'unc#ie de mrimea institu#iei $i a teritoriului deservit) "oliclinica "oate l!ii?c#iona $i cu un numr mai redus de servicii sau "ot e2ista N du" necesit#ile locale N $i alte servicii. Serviciile de consulta#ii de s"ecialitate. Serviciul de boli interne "oate 'i di'eren#iat "e cabinete de boli interne) reumatologie) cardiologie $i gastroIenterologie. 1abinetele de s"ecialitate "ot avea ?illii "entru e2aminri com"lementare ca O tubaj duodenal) gastroI ?co"ie) rectosco"ie) electrocardiogra'ie etc. Serviciul de chirurgie "oate 'i de'eren#iat "e cabinete de chirurgie general) orto"edie $i urologie. +lturi de sala de consulta#ii) cabineI l.ul de chirurgie general are o sal de interven#ii ambulatorii $i de tratamente) camer de sterili,are) camer de a"licare a a"aratelor Ri"sate) iar cabinetul de urologie) o sal de endosco"ie. Serviciul de obstetric i ginecologie "osed dou cabinete O unul "entru consulta#ii "renatale $i altul "entru consulta#ii ginecologice) "recum $i o camer de tratamente. Serviciul de dermato"venerologie "osed sli de a$te"tare se"arate "entru brba#i $i 'emei) "recum $i un gru" sanitar "ro"riu. Serviciul de stomatologie "oate 'i di'eren#iat n cabinete de teraI "eutic stomatologic) cabinete de stomatologie orto"edic) cabinete de stomatologie chirurgical) cabinete de ortodon#ie $i de radiogra'ie dentar. Ba acestea se mai adaug laboratoarele de tehnic dentar "eutru con'ec#ionarea "rote,elor dentare. Serviciul de oto"rino"laringologie cu"rinde cabinetul de consulta#ii ? i cabinetul "entru interven#iile ambulatorii. Serviciul de o talmologie "osed o camer obscur "entru e2aminI rile de s"ecialitate. +ceasta "oate 'i comasat cu cabinetul de consulI la#Kii. Serviciul de neuro"psihiatrie "oate 'i di'eren#iat n cabinete de neurologie) "sihiatrie $i neuroI"sihiatrie in'antil cu ane2ele acestuia din urm O cabinet "entru "siholog $i cabinet "entru logo"ed. Serviciul Kle neuroI"sihiatrie in'antil "oate 'unc#iona $i n cadrul serviciului de "ediatrie al s"italului uni'icat sau al "oliclinicii de co"ii Serviciul de pediatrie ntrune$te toate cabinetele de s"ecialitate "entru asisten#a co"iluluiO cabinete de "ediatrie) otoIrinoIlaringologie) ?lomatologie) o'talmologie chirurgie etc.) servicii de diagnostic $i l ratament) buctria de la"te. Triajul com"us din 'iltru $i i,olare 'ace "arte n mod obligatoriu din serviciul de "ediatrie) n centre mai mari e2ist "oliclinici se"arate "entru co"ii. 3ste bine s e2iste ?illi de a$te"tare se"arate "entru co"iii sub 3 ani. % I c. ie %9

Serviciul antituberculos este un serviciu de s"ecialitate de ti" nchis) n structura lui intr cabinetul de consulta#ii de tuberculo, "ulmonar "entru adul#i) cabinetele de consulta#ii "entru 'ti,io"ediaI trie) cabinete de radiologie) de bronhologie) "recum $i "entru consulI ta#ii de tuberculo, e2tra"ulmonar. Serviciul antituberculos are 'i$ier $i gru" sanitar "ro"riu. Serviciile e endocrinologie! oncologie i antirabic au o structur sim"l) 'r s necesite ane2e s"eciale "e ling cabinetele lor. Serviciul medical pentru cultur izic i gimnastic medical cu"rinde cabinetele de consulta#ii $i com"le2ul "entru cultura 'i,ic medical. )erviciile de dia!nostic i tratament ajut serviciile de consulta#ii) e2ecutnd e2"lorrile $i tratamentele cerute de acestea. Serviciul de radiologie cu"rinde cabinetele de radiodiagnostic $i radiotera"ie. 1abinetul de radiodiagnostic include sala "entru e2aminri) camera "entru develo"area $i 'i2area 'ilmelor radiogra'ice $i biroul de inter"retare a 'ilmelor. 1abinetul de radiotera"ie cu"rinde sala de iradiere a bolnavilor $i camera "entru masa de comand. Serviciul de balneo" izioterapie are o structur com"le2) cuIC "rin,nd cabinetele "entru electrotera"ie) hidroI $i termotera"ie) 'ototera"ie $i balneotera"ie) cit $i un cabinet de tera"ie cu inhala#ii $i aerosoli) un cabinet de masaj. Structura lui "oate ' i mai sim"l) reduI cnduIse la un numr mai mic de cabinete) dintre care unele "ot 'unc#iona $i n cadrul altor servicii L'i,iotera"ie) tera"ie cu inhala#ii etc.6 Serviciul de laborator se di'eren#ia, n sectoare de bacteriologie) serologie) hematologie) biochimie) cu nc"eri "ro"rii. Pe lng laboraI toarele "entru sectoarele de mai sus trebuie s aib o camer comun de recoltare a "roduselor de e2aminare) o camer "entru s"larea sticlriei $i o camer de sterili,are. Serviciul e trans uzii include camera de consulta#ii) camera tera"eutic cu "aturi unde se e2ecut trans'u,iile) laboratorul de serologie) camera cu 'rigidere) camera de sterili,are $i "regtirea o"eratorului $i a materialelor. #entrul pentru radio otogra ie activea, "entru de"istarea bolilor toracoI"ulmonare) n s"ecial a tuberculo,ei. 1entrul de radio'otoI gra'ie se ata$ea, de obicei serviciului de radiologie sau Serviciului antituberculos. 3l cu"rinde sala de radiogra'ie cu ane2ele ei) camera de develo"at) camera de inter"retat 'ilmele) cabinetul de consulta#ii $i 'i$ierul. )erviciul de e.perti6/ medical/ i recuperare a capacit/2ii de munc/ 'unc#ionea, n sco"ul stabilirii gradului de invaliditate $i a 54

l losib<ita#ilor de rencadrare n "roduc#ie a "ersoanelor cu ca"acitaI tea de munc redus. )erviciul de asisten2/ social/ $i des'$oar activitatea "e teren)) ni vederea asisten#ei sociale a "o"ula#iei de "e teritoriul "oliclinicii. )erviciul de statistic/ medical/ i in7orma2ii in'ormea, $i dirijea, bolnavii "re,enta#i la consulta#ii $i e'ectuea, toate lucrrile legate de nregistrarea statistic a bolnavilor) de "relucrarea datelor de eviden# din 'i$ele de consulta#ii de la "oliclinic) "recum $i din unit#ile subordonate "oliclinicii. )erviciul de !ard/ asigur asisten#a medical de urgen# a "o"ula#iei din teritoriu n a'ara orelor de 'unc#ionare a "oliclinicii. Policlinica are ca unit#i subordonate circumscri"#iile urbane) dis"ensarele medicale de ntre"rindere sau de institu#ie) "recum $i dis"ensarele colectivit#ilor de co"ii. 5ispensarul medical de ntreprindere sau de institu#ie asigur asisten#a medical curativoI"ro'ilactic a salaria#ilor) n tim"ul iji la locul de munc. 3l se organi,ea, n ntre"rinderi sau institu#ii iu 'unc#ie de numrul salaria#ilor $i ramura de "roduc#ie. 5ispensarul medical de pediatrie 8 colar asigur asisten#a medical curativoI"ro'ilactic a "re$colarilor) $colarilor $i studen#ilor in. tim"ul $i la locul nv#mSntului. 3l se organi,ea, "e lng institu#iI ile de nv#mnt n 'unc#ie de numrul co"iilor $i tinerilor interesa#i.
CIRCUMSCRIPIILE SANITARE

1ircumscri"#iile sanitare snt unit#i sanitare teritoriale) care asigur asisten#a medical general a "o"ula#iei de "e teritoriul ci) "revenirea mbolnvirilor) "recum $i buna stare igienicoIsanitar a teritoriului. +sisten#a medical) n cadrul circumscri"#iei sanitare) 81 acord la dis"ensarul circumscri"#iei) la domiciliul bolnavului $i n ntre"rinderi) institu#ii) gos"odrii agricole de stat) coo"erative agricole de "roduc#ie $i colectivit#i organi,ate de co"ii) care nu au dis"ensarul lor "ro"riu. 1aracterul muncii n dis"ensar se aseamn cu acela din "oliclinicP asisten#a medical la domiciliu im"rim ns muncii din circumscri"#ie un caracter "articular) s"eci'ic muncii de teren. 3sen#a activit#ii circumscri"#iei sanitare este cunoa$terea) terenului deservit.

INTERNAREA l PRIMIREA BOLNAVILOR N SPITAL

-nternarea n s"ital constituie un eveniment im"ortant n via#a bolnavuluiP el se des"aite de mediul su obi$nuit $i) n stare de` in'irmitate sau semiin'irmitate) este nevoit s recurg la ajutorul oamenilor strini. +ceast situa#ie) m"reun cu boala) i creea, anumite stri emotive) de care "ersonalul care "rime$te bolnavul n s"ital trebuie s #in seama) menajduI1 ct mai mult. -nternarea este "rimul contact al bolnavului cu s"italul. +cest "rim contact este hotrtor "entru c$tigarea ncrederii lui) 'actor indis"ensabil "entru asigurarea unei colaborri sincsre ntre bolnav $i "ersonalul de ngrijire) n vederea rec$tigrii snt#ii celui internat. 9re$elile 'cute cu oca,ia internrii) greu de re"arat mai tr,iu) "rovoac ngrijorarea $i nencrederea bolnavului) ceea ce va duna "rocesului de vindecare. 5in acest motiv) este im"ortant ca "ersonalul serviciului de "rimire s dovedeasc de la nce"ut cea mai mare aten#ie $i "reocu"are 'a# de bolnavul nou sosit. +titudinea "ortarului) ajutorul acordat la de,brcarea $i mbrI carea hainelor) mbierea $i la nevoie de"ara,itarea) ca $i modul de tratare a hainelor trebuie s se des'$oare ast'el nct bolnavul s simt aten#ia cu care este nconjurat $i s 'ie convins c colectivul n mijlocul cruia a ajuns vrea sI1 ajute $i c va de"une tot e'ortul "entru aI1 vindeca. +ceea$i aten#ie se va acorda $i nso#itorilor bolnavilor) care trebuie lini$ti#i) 'r s li se ascund gravitatea sau "rognosticul ca,ului) convingnduIi c bolnavul lor va 'i bine ngrijit) ntruct dis"o,i#ia nso#itorilor se transmite de obicei $i bolnavului) lini$tirea lor "re,int aceea$i im"ortan# ca $i lini$tirea bolnavului. .

-nternarea n s"ital se 'ace "e ba,a biletelor de internare emise de "oliclinic sau circumscri"#iile sanitare. S"italul "rime$te bolnavi Ti "rin trans'er de la alte unit#i s"italice$ti) dac bolnavul a"ar#ine "ro'ilului su. 1a,urile de urgen# vor 'i "rimite $i 'r bilet de internare) chiar dac nu snt momentan locuri libere n s"ital. 5ac urgen#a nu intr n com"eten#a s"italului res"ectiv se va acorda la ?orviciul de "rimire "rimul ajutor bolnavului) asigurnd a"oi "rin Terviciul de salvare trans"ortul la cel mai a"ro"iat s"ital de s"ecialiI tate) dac aceasta nu "ericlitea, via#a bolnavului. @olnavii interna#i snt nscri$i la biroul serviciului de "rimire in registrul de internriP tot aici se com"letea, 'oaia de observa#ie clinic $i datele de identitate. -denti'icarea si cunoa$terea adresei e2acte a bolnavului sau a celui mai a"ro"iat a"ar#intor au o deosebiI t im"ortan# "entru a se "utea n$tiin#a membrii 'amiliei n ca, de agravare a bolii sau deces. n ca,ul internrii unor "ersoane gsite "e strad sau n localuri "ublice) n stare de incon$tien#) 'r acte necesare identi'icrii lor) asistenta de la serviciul de "rimire va n$tiin#a imediat organele de) mili#ie) n ca, c bolnavul "oate 'i identi'icat se va n$tiin#a imediat 'amilia lui. @olnavul adus la s"ital va 'i de,brcat $i e2aminat n cabinetul do consulta#ie al serviciului de "rimire. +cesta trebuie s 'ie n,estrat m a$a 'el) nct s "oat asigura e2aminarea bolnavului) stabilirea diagnosticului de "robabilitate) "recum si luarea "rimelor msuri ni ca,ul n care se im"une un tratament de urgen#. +st'el) camera d1.I) consulta#ie va cu"rinde mobilierul obi$nuit) mas de e2aminare) dula" cu instrumente $i a"aratur de urgen#) n 'unc#ie de s"eci'icul s"italului) "recum $i medicamentele care ar "utea 'i 'olosite n ca, de urgen#) ca stro'antin) "entetra,ol) ca'eina) e'edrina) romergan) clordela,in) ser antitetanic etc. @olnavii vor 'i e2amina#i la internare de medicul de gard. u acest sco") acesta va culege datele anamnestice de la bolnav sau de la nso#itor) date "e care le va trece imediat n 'oaia de observa#ie i t bolnavului. n vederea e2aminrii clinice) bolnavii vor 'i de,brca#i. 5in acest motiv se va avea grij ca sala de consulta#ii s 'ie totdeauna -iine ncl,it. +sistenta va ajuta totdeauna bolnavului s se de,brace) indi'erent de boala lui. 5e,brcarea bolnavilor cu e2tremit#i dureI roase L'racturi) lu2a#ii)'legmon etc.6 se va nce"e totdeauna cu "artea Entoas $i se va termina cu "artea bolnav) iar la mbrcare se va "roceda n ordine invers. 5ac starea bolnavului este 'oarte L)!iIav $i el nu ar su"orta e'ortul necesar "entru de,brcare) hainele
;9

9l Fig. 17. :edactarea 7oilor de ' observa2ie, dup/ nre!istr/rile 7/cute pe ben6i de ma!neto7on, la serviciul de primire.

vor 'i des'cute la nivelul custurilor $i vor 'i nde"rtate sub aceast 'orm de "e cor"ul bolnavului. 5atele re'eritoare la anamne, bolnavului adunate de ctre medic $i re,ultatele e2amenului obiectiv "ot 'i nregistrate "e band de magneto'on) de unde asistenta re"roduce datele necesare n 'oaia de observa#ie "rin dactilogra'iere. Doile ast'el alctuite snt mai com"lete $i mai ordonate $i degrevea, medicul de o sarcin careIi r"e$te mult tim". n s"italele mari) unde numrul internrilor este mare) n "roI blema ntocmirii 'oilor de observa#ie snt antrenate de obicei mai multe asistente) n acest ca,) ascultarea con#inutului ben,ii de magneto'on se 'ace "rin c$ti) "entru ca asistentele) care redactea, 'oile la ma$in) s nu se deranje,e reci"roc L'ig. 106. 32aminarea clinic "oate 'i com"letat cu "relevri de "roduse biologice $i "atologice Lsecre#ie 'aringian) snge) urin etc.6) n
;.

vederea unor e2amene de laborator e'ectuate "e loc. Ba nevoie) H-ac starea bolnavului o necesit) se vor a"lica "rimele msuri tera"eutice de mare urgen#. Stabilirea diagnosticului "re,um"tiv) nc n serviciul de "rimire) este necesar $i din "unctul de vedere al dirijrii bolnavului n sec#ii. 5ac este vorba de o boal in'ec#ioas este de dorit ca diagnosticul na se 'i2e,e e2act) "entru a "reveni o in'ec#ie intras"italiceasc. l 6ac acest lucru nu a 'ost "osibil atunci el va 'i i,olat singur ntrIo HFamer) "n la stabilirea diagnosticului. Ba 'el se va "roceda $i iu ca, dac bolnavul "re,int o in'ec#ie dubl sau dac eventual mai este contact $i de o alt boal contagioas. ?ainele $i e'ectele vor 'i nregistrate n vederea nmaga,ionrii "e "erioada ct bolnavul va 'i internat. Pentru hainele "reluate $i de"use la maga,ie se va elibera bolnavului sau nso#itorului un bon de "reluare) iar obiectele de valoare Lacte) bani etc.6 vor 'i "redate nso#itorului sau de"use la administra#ia s"italului cu un "roces verbal) din care un e2em"lar se "red bolnavului sau nso#itorului) n. ca,ul bolnavilor incon$tien#i sau "sihici) care sosesc n s"ital l!ilr nso#itori) bonul de haine $i un e2em"lar din "rocesul verbal) asu"ra obiectelor de valoare de"use la administra#ia s"italului ] Centru "strare) se ata$ea, la 'oaia de observa#ie a bolnavului. Ba nevoie) hainele vor 'i su"use de"ara,itrii $i de,in'ectrii nainte de nmaga,inare. -n aceste ca,uri) hainele vor 'i triate du" 'elul tehnicii de de"ara,itare $i de de,in'ectare Laer cald) aburi su"raI ncl,i#i) 'ormoli,are sau alte metode chimice6. 5e"ara,itarea $i de,in'ec#ia e'ectelor se vor 'ace n camerele desI tinate acestor sco"uri din com"le2ul serviciului de "rimire. +ici se gsesc instala#iile de de,in'ec#ie $i de"ara,itare O etuva cu aburi) cu"tor cu aer cald $i o camer de 'ormoli,are. 5u" terminarea "rocesului de de,in'ec#ie $i de"ara,itare este bine ca hainele s 'ie s"late $i clcate $i a"oi nmaga,inate sub aceast 'orm) "entru ca bolnavul la "lecare s 'ie mbrcat n mod civili,at. Pstrarea hainelor trebuie 'cut cu grij) indi'erent de starea lor. 1hiar din momentul "relurii) bolnavul trebuie s vad c e'ecI tele lui snt tratate cu grij. ?ainele vor 'i "use "e umera$e) "rev,ute cu o tbli#) "e care se scrie datele de identitate ale bolnavului) iar du" de"ara,itare) de,in'ec#ie $i eventual s"lare) ele vor 'i nvelite ntrIo manta de doc) nchis din toate "r#ile) "entru a le 'eri de "ra' ?au de murdrie) du" care vor 'i date la maga,ie. Piesele mai mici ale mbrcmin#ii) ca ciora"ii) batistele) chilo#ii etc.) vor 'i a$e,ate ntrIun scule# de "n,) care se atrn "e acela$i umera$ cu hainele bolnavului. @olnavul va a"recia la "lecare modul cum iIau 'ost "sI 55

trate hainele $i) "e ling ngrijirea ce i sIa acordat) va avea un motiv n "lus de a "leca mul#umit din s"ital. 5u" stabilirea diagnosticului) nainte de aI1 duce n sec#ie) bolnavul va 'i mbiat $i N dac e ca,ul N de"ara,itat) n vederea acestui sco") el va 'i trecut din cabinetul de consulta#ii la baie) unde se e'ectuea, mbierea $i la nevoie de"ara,itarea. 5e"ara,itarea trebuie s 'ie 'oarte riguroas $i s reali,e,e disI trugerea sau cel "u#in nde"rtarea) att a "ara,i#ilor adul#i) ct $i a larvelor $i oulor.
Pentru de"ara,itarea com"let se recomand o metod mi2t chimic $i mecanic n "atru 'a,e O 1. 5istrugerea "duchilor cu 2ilol sau alte substan#e asemntoare. . +"licarea insecticidelor de contactO 5.5.T. sau ?.1.?. Lgame2an) he2aI cloran) nitro2an) analcid6) solu#ie de Bindan L"edimor) hecloto26 etc. -nsecticidele de contact ac#ionea, "rin contactul insectelor cu substan#a "ara,iticid. 3le "trund n organismul "duchilor $i al altor insecte) "rin di,olvarea nveli$ului chitinos al acestora) into2icnduIle sistemul nervos. 3. 1ur#irea mecanica a su"ra'e#elor "roase cu un "ie"tene 'oarte des) muiat n sublimat acetic Lsolu#ie de sublimat 14V n o#et cald6. +cidul acetic cald di,olv chiI . tina lindenilor) care ast'el vor "utea 'i nde"rtate cu "ie"tenul $i omorite. %. +"licarea din nou a insecticidelor remanente de contact $i aco"erirea ca"ului) tratat cu substan# insecticid) cu o ca"elin sau basma. n locul insecticidelor de contact se "oate utili,a un amestec de ulei de vaselin cu 2ilol n "r#i egale sau cu ulei cam'orat 14V) cu care se unge "rul. <leiul astu" ori'iciile res"iratorii ale "duchilor) care ast'el mor "rin as'i2ie. +"licarea singur a insecticidelor remanente) de$i 'oarte comod) nu d re,ultatele dorite la internarea ntrIun s"ital. -nsectele tratate cu insecticide de contact snt disI truse "rin into2icarea sistemului lor nervos $i mor "rin 'enomene nervoase) ns distruI gerea "ara,i#ilor adul#i se 'ace abia du" jumtate "n la %( de ore) iar asu"ra lindenilor) e'ectul este nesigur) n ultimul tim" se semnalea, din ce n ce mai mult "ara,i#i cu re,isten# c$tigat 'a# de insecticidele remanente e2istente. Ar) de"ara,itarea bolnaI vilor care se internea, n s"itale trebuie s 'ie com"let $i relativ ra"id) nainte ca ei s ajung n salon. 5in acest motiv) a"licarea metodei mi2te va 'i totdeauna obligatorie. ntruct aceast metod de de"ara,itare r"e$te mult tim" "ersonalului) n ca, de internri n mas a "ersoanelor intens "ara,itate Lcum ar 'i de e2em"lu o e"idemie de ti'os e2antematic sau de 'ebr recurent) n tim" de r,boi sau cu oca,ia altor calamit#i6) "rul bolnavilor va trebui tuns scurt nainte de de"ara,itarea chirnicoImecanic. @rba#ii vor 'i tun$i com"let "e ca" $i ra$i in restul "r#ilor "roase. Demeilor li se va scurta numai "rul de "e ca") dar numai cu a"robarea lor) ns raderea celorlalte "r#i "roase) se va a"lica $i la ele. Su"ra'e#ele rase vor 'i s"late cu s"un insecticid Lcu con#inut de 55T.) sau ?1?.6. 5u" mbiere) bolnavii vor 'i un$i n "r#ile tunse $i rase cu un amestec de "etrol cu ulei vegetal $i a"oi "udra#i "e ca" cu 5.5.T.) sau game2an "entru % de ore) du" care se "ia"tn din nou "rul. Tunderea "rului de "e ca") "recum $i a celorlalte regiuni "roase trebuie 'cut cu 'oarte mare aten#ie) 'r bruscarea bolnavului) lmurinduI1 nti asu"ra necesit#ii acestui lucru. Se va #ine seama totdeauna) att la tundere) ct $i la mbiere) de sim#ul "udoarei bolnavului) iar tierea "rului la 'emei se va evita) e'ectunduIse numai cu a"robarea lor.

5.

5u" de"ara,itare) bolnavii vor 'i mbia#iP aceasta se "oate 'ace n van) ns este de "re'erat du$ul cu a" cald) care este mai igienic) $i re"re,int un e'ort mai mic "entru bolnavul n stare grav. +"a) "e msur ce se murdre$te n tim"ul s"latului) se scurge $i oste nlocuit cu a" curat) iar masajul u$or $i 'in al du$ului toniciI FGea, #esuturile bolnavului) "revenind starea de mole$eal $i de vasoI dilata#ie general "e care o "roduce a"a cald din cad. ntre#inerea l &ii n stare de cur#enie $i de,in'ec#ie du" 'iecare bolnav este mult mai u$oar n ca,ul utili,rii du$ului. -n 'unc#ie de starea bolnavului) s"larea se va 'ace n "icioare) n "o,i#ie $e,nd sau culcat) "e o mas "rev,ut cu un grtar de lemn. n ra"ort cu gravitatea ca,ului $i a gradului de "ara,itare a bolnavului) e2amenul com"let "oate 'i 'cut $i du" de"ara,itare )$i mbiere. Se va renun#a la baie n ca,ul bolnavilor veni#i n stare de com) soc sau cola"s) la bolnavii cu hemoragii sau cu insu'icien# circulatorie) "recum $i n toate ca,urile grave n care baia ar re"re,enta un e'ort "rea mare "entru bolnav) n aceste ca,uri) toaleta bolnavului se va l!sice "rin s"larea com"let) dar 'ragmentarP n ca,uri e2treme) l&olnavul N cu a"robarea medicului N "oate 'i trans"ortat n sec#ie 'r s 'ie s"lat. Toaleta bolnavului se com"letea, a"oi cu tierea unghiilor $i "ie"tnatul. 5u" terminarea bii) bolnavul va 'i bine uscat $i trecut n camera de mbrcare. +ici bolnavul va 'i mbrcat cu "ijama sau rmase de noa"te) ciora"i $i "a"uci. Peste "ijama "rime$te un halat Hros) "entru circula#ia "e coridoare $i n salon. Pentru aco"erirea ca"ului) 'emeile "rimesc o basma alb) iar brba#ii o bonet. Purtarea ucestora nu este obligatorie. @olnavul ast'el "regtit va 'i dirijat la sec#ia indicat de serviI ciul de "rimire) du" caracterul bolii de care su'er. Pentru orientarea serviciului) sec#iile in'ormea, biroul de "rimire n 'iecare diminea# asu"ra numrului locurilor libere din ,iua res"ectiv. 3viden#a locurilor libere trebuie s 'ie "ermanent la ndemna biroului F le "rimire. @olnavul va 'i condus sau trans"ortat a"oi n salon) unde va "rimi "atul lui. Sugarii bolnavi) alimenta#i natural) vor 'i interna#i m"reun cu mamele lor) "entru a nu se ntreru"e al"tarea. Eamele nu "ot ? stea n acela$i salon cu co"iiiP ele vor 'i internate n saloane s"eI ciale) venind la co"ii numai n orele su"tului. 50

n s"italele de boli in'ectocontagioase) unde mamele nu "ot 'i #inute n saloane s"eciale din cau,a "ericolului de contagiune) ele vor 'i s"itali,ate m"reun cu co"iii lor n bo2e i,olate. Se admite internarea mamelor n acela$i salon lng co"ii n stare 'oarte grav $i n alte sec#ii dect acelea de boli contagioase) dac co"iii necesit o su"raveghere "ermanent. +ce$ti co"ii vor 'i i,ola#i N du" "osibilit#i N n re,erve. Pentru mam se va re,erva un "at se"arat. 8u se admite n nici un ca, ca mama s stea n acela$i "at cu co"ilul. Eamele internate cu co"ii vor 'i instruite nc de la biroul de "rimire asu"ra regulilor de com"ortare n s"italP dac vor sta m"reI un cu co"ilul lor) asistenta le va educa asu"ra ngrijirii corecte a acestuia. Se va avea o grij deosebit ca n s"italele de co"ii s se introI duc ntrIo 'ilier a serviciului de "rimire numai un singur co"il) n vederea "revenirii unor eventuale in'ec#ii intras"italice$ti. 5ac bolnavul trimis "entru reinternare este re'u,at) ne'iind necesar internarea sau boala de care su'er a"ar#innd unui s"ital cu alt "ro'il) atunci el sau nso#itorii vor 'i lmuri#i asu"ra motivului re'u,ului. Bi se vor da de asemenea toate ndrumrile necesare "entru/ tratamentul la domiciliu sau "entru internarea n alt s"ital. Eotivele re'u,ului vor 'i consemnate ntrIo condic s"ecial la biroul de "riI mire.

ASIGURAREA CONDIIILOR DE SPITALI!ARE A BOLNAVILOR

REGIMUL TERAPEUTIC DE PROTECIE. UMANI!AREA SPITALULUI

Sco"ul s"itali,rii bolnavilor) n majoritatea ca,urilor) este vindecarea. Pentru a reali,a acest lucru trebuie create condi#ii "rielI nice) necesare ridicrii 'or#ei de a"rare $i regenerare a organismului $i scoaterii lui de sub eventualele in'luen#e nocive ale mediului nconI jurtor. Dunc#iunea ntregului organism este controlat $i dirijat de ?coar#a cerebral. +ctivitatea sistemului nervos central reali,ea, unitatea indisolubil a organismului) "recum $i legturile lui cu mediul nconjurtor) "rin e2cita#iile "ornite de la termina#ii nervoase interoI $i e2terorece"tive) "recum $i "rin rs"unsurile lui. 32cita#iile "ornite din mediul nconjurtor "ot ac#iona de'avorabil asu"ra sisteI mului nervos central) att "rin numrul) ct $i "rin calitatea lor) ceea ce duce la su"rasolicitarea $i e"ui,area celulelor corticale. +cestea) la rndul lor) eliberea, centrele subcorticale de controlul scoar#ei cerebrale) dnd na$tere la cele mai variate tulburri n 'unc#iunea orgaI nismului) care cu tim"ul "ot duce la determinri anatomo"atologice. 3egimul tera"eutic de "rotec#ie are sco"ul de a i,ola bolnavul Kle condi#iile negative ale mediului nconjurtor) care ar "utea trauI mati,a) su"rasolicita sau e"ui,a scoar#a cerebral $i de a 'orma un anturaj "lcut) cu ac#iune 'avorabil asu"ra sistemului nervos cenI tral $i deci asu"ra organismului. 59

1rearea condi#iilor regimului tera"eutic de "rotec#ie se nce"e cu am"lasarea $i construc#ia s"italelor. S"italele moderne se construI iesc) du" cum am mai artat) n ,onele ora$elor 'erite de ,gomotul $i de aerul viciat al cartierelor centrale) n mijlocul unor ,one ver,i de "rotec#ie) bine ntre#inute. +s"ectul e2terior al acestor cldiri trebuie s ins"ire bolnavului ncredere n munca care se duce la s"ital. Eul#i bolnavi su"ort cu greu chiar $i 'a"tul c snt interna#i n s"iI tal. 1ondi#iile de mediu de aici le creea, o oarecare tensiune nervoas. 1uloarea alb) monoton a s"italelor vechi) ntinse "e su"ra'e#e mari) creea, o atmos'er de rceal. Saloanele) coridoarele $i nc"erile ane2e trebuie ast'el mobilate $i amenajate) ca s se a"ro"ie ct mai mult de anturajul obi$nuit al bolnavilor. augrveala saloanelor trebuie s 'ie uni'orm) dar variat $i n culori "astel. Saloanele s 'ie ct mai mici) cu N% "aturi) iar "aturile s 'ie ct mai distan#ate) "entru ca bolnavii s nu se deranje,e reci"roc. Derestrele s 'ie "rev,ute cu "erdele u$or de s"lat. Pe coridoare s se a$e,e scaune cu mesu#e) unde bolnavii n trecere "ot s se odihI

:ig. =F. ; +ranjarea estetic a col#urilor $i coridoarelor.

neasc "entru cteva minute. Eobilierul s 'ie u$or de cur#it) dar estetic) ca"itonat cu materiale "lastice colorate. Esu#ele vor 'i aco"eI rite cu 'e#e de mas. 1ol#urile $i decorurile "ot 'i aranjate 'oarte bine $i estetic "entru acest sco" L'ig. 1(6. +tt "e coridoare) ct $i n saloane s se "un 'lori.
37

Eesele) no"tierele s 'ie aco"erite cu $ervete lucrate de min. >LUela) lenjeria) instrumentarul) "recum $i orice obiect de inventar ii l sec#iei trebuie s 'ie n stare im"ecabil. >asele s"arte sau de'ecI -iiite) cu emailul cr"at) ce$tile 'r coad) oglin,ile s"arte trebuie nde"rtate din sec#ie. 1u "u#in ingenio,itate) asistenta va "utea HFrea n saloane un anturaj "lcut) n care bolnavii s se simt bine $i s stea cu "lcere. Doile de observa#ie si de tem"eratur nu vor 'i #inute n saloane. L6biceiul vechilor s"itale) de a #ine 'oaia de tem"eratur $i tbli#a cu 11 a#ele "ersonale $i diagnosticul bolnavului la ca"ul "atului) nu este hun. Doile bolnavului cu"rinse ntrIun dosar nu trebuie s ajung in mna bolnavului) "entru ca anumite adnotri) date de laborator ctc.) s nu 'ie inter"retate gre$it) nde"rtarea dosarului de bolnav cere tact) mult s"irit de ingenio,itate din "artea asistentei) cci ascunderea deschis a con#inutului 'oilor are de obicei un e'ect $i i nai ne'avorabil asu"ra bolnavilor. 32ce"#ie de la aceast regul se admite doar n ca,ul bolnavilor su"u$i tera"iei intensive) n ca,ul crora datele cu"rinse n 'oaia s"ecial a acestor bolnavi trebuie s stea n "ermanen# la dis"o,i#ia medicului. Starea general a acestor bolnavi nu "une "roblema consultrii 'oii si inter"retrii con#inutului acesteia de ctre ei. Se vor nltura to#i e2citan#ii auditivi) vi,uali) ol'activi sau gustaI tivi cu e'ecte negative asu"ra sistemului nervos. +st'el) se va duce o lu"t "ermanent $i sus#inut m"otriva ,gomotului. Personalul trebuie s "oarte ncl#minte cu tal" de cauciuc. Picioarele meselor) scaunelor) ale no"tierelor) vor 'i "rev,ute cu garnituri de cauciuc) "entru a nu "rovoca ,gomot cu oca,ia mutrii lor dintrIun loc n altul. <$ile vor 'i unse "entru a nu scr#i $i de asemenea "rev,ute cu garnituri de cauciuc "entru a nu "roduce ,gomot la nchidere. Trntitul u$ilor) lsarea robinetelor deschise) ,gomotul n curtea s"itaI lului) mai ales sub 'erestrele bolnavilor $i cur#irea ,gomotoas a saloanelor n ore ne"otrivite trebuie evitate. Personalul sec#iei trebuie s evite discu#iile $i distrac#iile n saloane $i "e coridoarele sec#iei. 1onvorbirile vor 'i duse cu voce scI ,ut) dar n a$a 'el ca s aud $i bolnavul) cci alt'el i se de$tea"t bnuiala c i se ascunde gravitatea bolii sale. Personalul administraI tiv care intr n sec#ie n interes de serviciu) "recum $i vi,itatorii care vin la bolnavi vor 'i instrui#i de asistent "entru a "stra o com"ortare modest) lini$tit) n sec#ie. Tele'oanele din sec#ie sau din saloane trebuie "rev,ute cu amorI ti,oare de ,gomot. 1onvorbirea la tele'on se va 'ace "e un ton sc,ut. 3ste bine ca tele'oanele s 'ie a$e,ate n cabine i,olate $i s 'ie ct mai "u#in utili,ate. .1

Bu"ta dus m"otriva ,gomotelor nu trebuie e2agerat. +titudiI nea o"timist $i de voie bun) n cadrul "ermis de gravitatea ca,urilor internate) trebuie mbinat armonios cu regimul tera"eutic de cru#are. Se va nltura din s'era vi,ual a bolnavului tot ceea ce "oate sIi cree,e im"resii cu ac#iune negativ asu"ra sistemului su nervos. +st'el) bolnavul nu trebuie s vad rnile) Iulcera#iile) "iodermitele sau alte mani'estri cutanate cnd se des'ace "ansamentul. A ran "e cale de vindecare) care strne$te mul#umirea de"lin a medicului $i a asistentei) "oate s cree,e ngrijorarea bolnavului) care nu "oate a"recia starea n care se gse$te a'ec#iunea lui cutanat $i deci are tendin#a de aI$i su"raa"recia $i agrava situa#ia. @olnavii nu trebuie s vad re,ultatele e2aminrilor radiologice) Hlectrocardiogra'ice sau de alt natur $i citirea sau inter"retarea lor nu trebuie discutat cu bolnavii. 5istribuirea mesei se va 'ace n halate curate) mbrcate "este hainele de "rotec#ie) iar servirea mesei se va 'ace n condi#ii ct mai Hstetice) res"ectnd "re'erin#ele bolnavului. +limenta#ia bolnavilor n su'rageria sec#iei u$urea, 'oarte mult ngrijirea lor $i creea, "entru bolnavi un anturaj cu as"ect e2tras"italicesc. 3ste absolut necesar divi,iunea unor munci n cadrul sec#iei. +st'el) cei care snt re"arti,a#i "entru cur#irea closetelor nu "ot s se ating de alimentele bolnavilor) nu numai din considerente e"ideI miologice) ci $i din motive estetice si ale "revenirii 'ormrii unor re'le2e condi#ionate nedorite la bolnavi. 1rearea condi#iilor asemntoare anturajului obi$nuit al bolnaI vului "resu"une $i lu"ta contra vicierii aerului din s"itale cu substan#e medicamentoase $i de,in'ectante. Se vor nltura com"let din s"itale Fde,in'ectantele cu miros "trun,tor $i se vor nlocui cu cele 'r miros. Sticlele cu medicamente volatile) cu miros "trun,tor) vor 'i #inute nchise. Plo$tile) "ansamentele de "e "lgi) "uroiul evacuat trebuie nde"rtate imediat din salon. 1olectarea urinii "entru deterI minri cantitative sau calitative trebuie 'cut n a'ara salonului. 5u" utili,area "lo$tilor se va 'ace totdeauna aerisirea salonului. +sistenta va ndemna $i "e bolnavi de a se res"ecta "e ei n$i$i) n sensul de a nu cere "losca n tim"ul mesei) n saloanele comune. +sistenta trebuie s $tie cum s nlture 'rica din con$tiin#a bolnavului. +cesta trebuie s "riveasc cu ncredere "rocedurile de tratament $i mijlocul cel mai bun "entru ob#inerea acestui lucru este iolosirea unei tehnici corecte) e2ecutat cu instrumente bine ntre#iI nute) care reduc durerea la minimum sau o nltur com"let. Bini$tiI rea bolnavului) "regtirea lui "sihic) utili,area aneste,iei locale) unde se "oate) men#inerea instrumentelor n stare "er'ect de 'unc#ionaI litate Linstrumente tioase) ascu#ite) mijloace de iluminat6 snt eta"e b

"regtitoare) obligatorii) ale oricrei interven#ii de e2"lorare sau de -iIiiit ament. Prin res"ectarea criteriilor de mai sus) "recum $i "rin mlimirea atent $i 'oarte 'in a lor) asistenta va "utea s c$tige ncre derea bolnavilor $i s ntreasc convingerea lor n tratamentul "rimit. :egimul tera"eutic de "rotec#ie #ine seama de odihna "asiv #i activ a bolnavilor ca mijloc tera"eutic im"ortant. Patul trebuie aranjat du" "re'erin#a bolnavului) asigurnduIi acestuia "o,i#ia cea mai comod) dac boala lui nu contraindic acest lucru. Pentru bolnavii n stare mai "u#in grav se vor asigura 'otolii. Se va res"ecta somnul bolnavului) care) "rin inhibi#ia scoar#ei cerebrale) constituie un 'actor tera"eutic im"ortant. 1ondi#iile create m s"ital trebuie s asigure bolnavului un somn mai bun dect cel obi$nuit. Abiceiul s"italelor vechi de a tre,i bolnavii disIdeIdiminea#a) "entru ca o singur sor s termometri,e,e ,eci de bolnavi cu un 8ingiir termometru) a dis"rut din s"italele noastre. Programul de munc cu bolnavii ca $i orice activitate din saloane trebuie s ncea" numai du" tre,irea bolnavilor $i aceasta n 'unc#ie de regulamentul de ordine interioar al s"italului $i de caracterul sec#iei. +st'el) ngriI jitoarele de cur#enie $i vor nce"e munca n camerele ane2e $i "e coridoarele sec#iei $i numai du" tre,irea bolnavilor vor intra n Riiloane) iar asistentele vor termina nti o "arte a activit#ii lor admiI nistrative $i gos"odre$ti $i numai du" aceea vor nce"e activitatea) cu bolnavul) binen#eles dac starea acestuia nu necesit o alt ornI -1 uire a sarcinilor. Pentru a asigura terminarea lucrrilor "remergI loare vi,itei medicale) asistentele trebuie s lucre,e ct mai o"erativ m saloane) 'r ca aceasta s 'ie n detrimentul calit#ii asisten#ei acordate. +st'el) de e2em"lu) n loc s se ocu"e ore ntregi cu termoI me.tri,area) ea "oate asigura termometre individuale "entru 'iecare bolnav) ceea ce scurtea, mult tim"ul necesar "entru aceast munc. Pentru "relungirea somnului 'i,iologic se introduce n "rogramul do ,i somnul de du" mas. -nde"endent de "rogramul obi$nuit). ?omnul bolnavului trebuie res"ectat) "rin amnarea cur#eniei sau n unor activit#i administrative) "entru o or mai tr,ie. n orice ca, nu se va tre,i bolnavul) dac tratamentul "rescris nu necesit acest lucru. Trebuie asigurat $i odihna activ a bolnavilor. Diecare sec#ie L?au s"ital6 este n,estrat cu o bibliotec. +sistenta trebuie s ajute bolnavul la alegerea cr#ilor) ceea ce "resu"une din "artea ei o "reocuI -uire "ermanent "entru "roblemele de literatur $i ideologie. 1r#ile iluto bolnavilor trebuie s 'ie alese du" s'era lor de interes) "recum $i du" boala de ba,) res"ectiv starea lui) avnd grij s nu 'ie ncrcat cu te2te grele sau materiale care i creea, acelea$i re'le2e condi#ioI
39

nate de la care tocmai vrem sI1 deconectm. Tim"ul de s"itali,are creea, bolnavului) "rin lectur) de multe ori un nou elan vital) ceea ce i accelerea, vindecarea. +sistenta va avea grij ca literatura "ro"us "entru bolnavi s aib totdeauna "e lngS caracterul ei disI tractiv $i un 'ond educativ. Prin aceasta ea $i nde"line$te o datorie "atriotic. @adio'icarea saloanelor serve$te aceluia$i sco". 3a se reali,ea, numai cu c$ti individuale. 5i'u,oarele nu trebuie utili,ate n saloane) "entru ca bolnavii s nu se deranje,e reci"roc "rin ascultarea "roI gramelor. Pentru audi#ie trebuie alese "rograme u$oare) distractive) transmise cu o intensitate redus) "entru a "roteja $i "rin aceasta bolnavii. 1$tile trebuie s 'ie "rev,ute cu ntreru"toare indiviI duale) "entru ca bolnavul s "oate mnui singur a"aratul. @olnavii s"itali,a#i tim" ndelungat trebuie "reocu"a#i) mai ales n "erioada convalescen#ei. Preocu"area le red ncrederea n vinI decare $i ajut la rec$tigarea ca"acit#ii lor de munc) n s"italele de orto"edie $i traumatologie) "recum $i n institu#ii de neuroI"sihiaI trie) aceast "roblem se re,olv n mod organi,at) n alte institu#ii) "reocu"area bolnavilor se reali,ea, cu mici ndeletniciri administrative) cu lucru de mn sau altele care de"ind n mare msur de ingenio,itatea asistentelor. +ceste "reocu"ri trebuie ns ast'el organi,ate) nct bolI navul s nuI$i 'ac im"resia c este e2"loatat. 5in acest motiv) ei nu vor 'i 'olosi#i niciodat n munci administrativoIgos"odre$ti $i nu vor 'i "u$i s su"raveghe,e "e al#i bolnavi. +sistenta $i va "etrece tim"ul) n care nu are sarcini concrete Kle ngrijire n saloane) "rintre bolnavi) dac aceasta nu deranjea, somnul bolnavilor. 3ste bine ca anumite activit#i administrative s 'ie de asemenea nde"linite n saloane. 5e multe ori sim"la "re,en# a asistentei are un e'ect bine'ctor asu"ra bolnavului $iI1 lini$te$te mai bine dect orice medica#ie. 3eali,area regimului tera"eutic de "rotec#ie de"inde n 'oarte mare msur de asistent. 3a este 'actorul "rinci"al care creea, .atmos'era de cldur si tovr$ie n sec#ie) ns trebuie s 'ie ajutat de to#i muncitorii sec#iei $i ai s"italului. +sigurarea condi#iilor "entru reali,area unui regim tera"eutic de cru#are "oate 'i ob#inut numai "rin munca colectiv a tuturor muncitorilor unei institu#ii sanitare.
i

PRIMIREA BOLNAVULUI N SECIE l INIIEREA LUI N REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOAR A SPITALULUI

@olnavul adus n sec#ie va 'i dirijat ntrIunul din saloane. 3e"arI ti,area lui va 'i n 'unc#ie de boala) gravitatea bolii $i starea n care se gse$te) #innd seama att de interesele bolnavului nou internat) .%

id i#i de interesele restului bolnavilor. @olnavii incon$tien#i) comato$i) u o2cita#ii"sihomotoare) cei cu incontinen# de materii 'ecale $i urin) inItEEim $i cei sus"ec#i de boli in'ec#ioase vor 'i re"arti,a#i n re,erve) niiliiiivii cardiaci) emotivi) basedoTienii) hi"ertensivii nu vor 'i du$i n Eilioane cu bolnavii neurotici sau nelini$ti#i) n s"italele de boli n'ootocontagioase) re"arti,area bolnavilor n saloane comune se 'ace i ii& criteriul bolii) "recum $i al stadiului n care se gse$te boala. ?olnavul trebuie "rimit cu tovr$ie $i re"arti,at imediat. 3l vii 'i condus de asistent n salon) unde i se va arta "atul. 1u aceast oi!ii[.ie) asistenta i va "re,enta $i colegii lui de camer) crend de la -mn nce"ut o atmos'er cald ntre bolnavii vechi $i bolnavul nou iul rSt. 9reut#ile "e care leIar avea eventual asistenta n re"arti,area liulnavului nu trebuie s se rs'rng asu"ra bolnavului) trgnduI1 tio ol la rs"undere c cde ce a 'ost internat tocmai n aceast sec#ie/. rin la schimbarea "atului) bolnavul va 'i a$e,at ntrIun 'otoliu) ni. mai comod. 5u" ce i sIa re"arti,at "atul) nainte de a se culca) bolnavul \ EC l!i ini#iat asu"ra regulamentului de ordine interioar al s"italului. - ?A vor arta locul $i modul de 'unc#ionare a robintelor de a" $i ?o8ctelor) am"lasarea su'rageriei $i a vorbitorului) modul de 'unc#io naro a a"aratelor semnali,atoare) obliga#iile lui n tim"ul s"itali,rii) -1 ru"turile lui) "recum $i ra"orturile "e care trebuie s le aib cu "erso nalul sec#iei) atrgnduIiIse aten#ia s adrese,e cu curaj) toate cererile C6i "lngerile asistentei sau medicului de salon. +sistenta va arta n acul a$i tim" c s"italul m"reun cu tot inventarul) 'ace "arte din avutul ob$tesc) care trebuie "strat) menajat si 'erit de stricciuni) "ionieri sau murdrie. 5u" ce bolnavul a 'ost culcat n "at) asistenta i com"letea, 'onia de tem"eratur) i msoar tem"eratura) i ia "ulsul $i i deterI min greutatea cor"oral. 5atele ob#inute le notea, n 'oaia de temI "oratur. 3a n$tiin#ea, a"oi "e asistenta "rinci"al des"re bolnavul imiiIsosit) care va nota numele $i datele "ersonale ale bolnavului) m"reun cu diagnosticul de internare n registrul de internare al ?oo#)iei. Pentru asigurarea alimentelor necesare bolnavului "entru ,iua ros"ectiv) asistenta medical com"letea, 'oaia de alimenta#ie N l rimis anterior la buctrie N cu o ane2 "rivind necesit#ile de aliI monte ale bolnavului nouIsosit. n ,iua urmtoare) bolnavul 'igurea, in toate eviden#ele $i bonurile de cerere ale sec#iei. Pe ba,a "rescri"#iilor medicale) asistenta va "regti bolnavul "ontru e2aminrile de laborator) atrgnduIi aten#ia ca n diminea#a urmtoare) "nla terminarea e2"lorrilor "lani'icate) s nu mnnce iPi na nu 'ume,e. 3a va trebui s cunoasc "er'ect cele necesare "entru
c. 1#

. 5

"regtirea bolnavului n vederea e2aminrilor de rutin) n acest sco") va "regti 'ormularele de recoltare) men#ionnd e2act naturPi e2aminrilor cerute) "recum $i reci"ientele necesare "entru "rodusele recoltate. n s'r$it) asistenta va lini$ti $i "e nso#itorii bolnavului) asigu rnduIi asu"ra ngrijirii de calitate de care bolnavul lor va bene'iciu n s"ital. 1u aceast oca,ie) asistenta va comunica nso#itorilor $i salonul n care a 'ost internat bolnavul $i le va arta orarul vi,itelor. Primirea bolnavului n sec#ie $i ini#ierea lui n obiceiurile sec#iei re"re,int un moment hotrtor n e$tigarea ncrederii bolnavului. +titudinea asistentei trebuie s 'ie "rinci"ial $i tovr$easc 'a# diI bolnavi) inde"endent de starea lor social. 5im"otriv) ea trebuie sPi acorde o mai mare aten#ie tocmai acelor bolnavi care necesit) 'ie "rin gravitatea bolii lor) 'ie "rin gradul lor mai sc,ut de cultur) o "reocu"are mai atent $i mai sistematic. Prin aceasta va reu$i sI$ i c$tige $i ncrederea acelor bolnavi care au venit la s"ital cu nen I credere.
REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOAR AL SPITALULUI

Personalul s"italului are obliga#ia de a res"ecta $i asigura odihna 'i,ic $i "sihic a bolnavilor) n vederea nsnto$irii lor ct mai grab I nice) este necesar ca n cadrul colectivului mare de bolnavi $i "ersonal) munca s se des'$oare "e ba,a unor norme 'ise) cu"rinse ntrIuu regulament interior de 'unc#ionare) valabil) 'ie "entru o sec#ie) 'io "entru ntregul s"ital. :egulamentul interior de 'unc#ionare al s"italului se ocu" do toate as"ectele activit#ii institu#iei sau sec#iei) care) "e ba,a s"eci I 'icului $i a tradi#iilor locale "oate s di'ere n amnuntele ei de la s"ital la s"ital. 5in "unctul de vedere al asigurrii condi#iilor de s"ita I li,are a bolnavilor) ne interesea, n s"ecial urmtoarele as"ecte alo regulamentuluiO N :egulile de com"ortare $i regimul de via# al bolnavilor s"itali,a#i. NBegturile bolnavului s"itali,at cu lumea e2tras"italiceasc. NProgramul de ,i al sec#iei. N:egimul de munc $i orarul asistentelor. NPredarea $i "reluarea serviciului. :e!ulile de comportare i re!imul de via2/ al bolnavilor varia, de la s"ital la s"ital. 3le snt n 'unc#ie de caracterul s"italului) "recum $i de tradi#iile "o,itive care sIau 'ormat deIa lungul anilor de serviciu) tradi#ii care sIau ada"tat la "ro'ilul s"italului. 3sen#a acesI ..

lor reguli $i ba,a regimului de via# al bolnavilor s"itali,a#i rmn iicoloa$i "entru toate s"italele. +st'elO N 1u oca,ia internrii) bolnavii snt obliga#i a "reda hainele lor lit maga,ie $i de a se mbrca n hainele s"italului. 5ac s"eci'icul s"iI Kaiului o "ermite) bolnavii "ot aduce lenjeria de cor" de acas) "rnr.um $i alte obiecte de mbrcatO ca"ot) "a"uci etc. N @olnavii snt obliga#i de a res"ecta ordinea de ,i a s"italului MiHnl)ru a nu deranja "e ceilal#i interna#i. Arele re,ervate "entru odihn vor 'i res"ectate cu cea mai mare stricte#e) att n cursul no"#ii) ct $l du" mas. Easa nu va 'i servit dect n orele re,ervate "entru
N @olnavii trebuie s declare n mod sincer n 'a#a medicilor F-m"tomele lor subiective) antecendentele eredoIcolaterale $i "erso nale) "entru ca ace$tia s aibe "osibilitatea de a se orienta n 'a#a bolii. N nde"linirea "rescri"#iilor medicale) e2ecutarea "rocedurilor -cra"eutice) bile) lavajele) tratamentele electrice etc. snt obliga torii. @olnavii trebuie s se su"un "rocedurilor de investiga#ie) 'r W't -o amne de "e o ,i "e alta) "entru a se "utea stabili ct mai re"ede diagnosticul. N @olnavii nu "ot "retinde tratamente sau medicamente ne"resI criso sau care snt n contra,icere cu convingerea medicului de salon. +Hintenta are sarcina de a im"rima ncredere bolnavului n tratamen tul "rescris $i urmat) care duce la nsnto$irea lui ct mai grabnic. N n tim"ul vi,itei) bolnavul n "at va a$te"ta lini$tit "n ce -- va veni rndul) 'r s deranje,e) "rin discu#ii sau convorbiri cu al#i liolnavi) munca medicilor $i asisten#ilor n cursul vi,itei. N 3ste inter,is s se 'ac glgie) murdrie sau de,ordine n milon sau n nc"erile ane2e ale sec#iei. @olnavii nu vor 'uma n cumul s"itali,rii dect cu a"robarea s"ecial a medicului $i numai n nc"erile a'ectate acestui sco". n saloanele de bolnavi) chiar $i n hT.rve) 'umatul este strict inter,is. ;ocurile de noroc nu snt "ermise -n interiorul s"italului. N @olnavii nu au voie s deteriore,e cldirea) mobilierul) ca,arI inumentul sau instrumentarul s"italului) acestea constituind un bun ob$tesc. 3i trebuie educa#i n direc#ia 'ormrii unei atitudini juste 'at.il de bunul ob$tesc. N n s"italele de boli in'ectoIcontagioase se vor de"une toate t&'Ttele la maga,ia s"italului) du" ce ele au 'ost de,in'ectate) n i?E!8te s"itale) bolnavii nu au dre"tul s "rseasc camerele lor sau Wa 'ac vi,ite n alte camereP "entru de"lasri la di'eritele servicii ann2e ale s"italului vor 'i nso#i#i de cte o asistent. 3tEEE-Sta.

@olnavul va adresa toate "lngerile lui asistentei de salon) mediI cului de salon sau medicului "rimar $e' de sec#ie) dac crede c a 'ost nendre"t#it "rin a"licarea regulamentului interior de 'unc#ionare. ;e!/turile bolnavului spitali6at cu lumea e.traspitaliceasc/. @olI navul internat n s"ital nu rmne i,olat de lumea e2tras"italiI ceasc. 3l $i men#ine legtura cu 'amilia) "rietenii sau cu cei de la locul lui de munc) "rin vi,itatori) tele'on) cores"onden#) "recum $i "rin "ersonalul s"italului. >i,itarea bolnavului este admis numai n ,ilele si orele a'ectate acestui sco". n restul ,ilelor si orelor) accesul vi,itatorilor n s"ital este inter,is. 1hemarea bolnavilor la "oart sau la 'erestrele s"itaI lului este inter,is) n ca,uri e2ce"#ionale) cu "ermisiunea s"ecial a medicului "rimar) se "ot vi,ita bolnavii $i n a'ara "rogramului obi$nuit de vi,ite. +ccesul vi,itatorilor n saloane este "ermis numai n halate albe. 1o"iii) din cau,a "ericolului contractrii bolilor in'eeI #ioase aduse de vi,itatori) este de dorit s nu 'ie vi,ita#i. >i,itele ri saloane snt categoric inter,ise n s"italele de boli in'ec#ioase) "recum $i n serviciile de maternit#i) imaturi) nouInscu#i $i sugari) n aceste s"itale) vi,itatorii "ot veni "n la o anumit distan# de geamurile saloanelor) "rin intermediul crora "ot comunica cu bolnavul. @olnavii nu trebuie obosi#i cu vi,ite) n unele ca,uri) medicul inter,ice n mod categoric vi,ite la bolnavii n stare grav. 5ar) du" cum unele vi,ite "ot 'i duntoare bolnavului) tot a$a o vi,it mult a$te"tat de bolnav "oate sI1 nviore,e $i sI1 ajute n "rocesul de vindecare. <n bolnav nu trebuie s 'ie vi,itat deodat de mai mult de vi,iI tatori. +$e,area lor "e marginea "aturilor este inter,is. +sistenta "oate inter,ice accesul unor vi,itatori nedori#i de bolnavi) a cror "re,en# iIar deranja saiT iIar enerva) n acela$i tim") vi,itatorii vor 'i instrui#i de a nu comunica bolnavului neca,urile lor $i ale 'amiliei $i de a nuI1 necji cu "lngeri inutile) care ar destrma regimul teraI "eutic de "rotec#ie alctuit n jurul bolnavului. 3ste o observa#ie veche a surorilor de s"ital c n ,iua vi,itei un "rocentaj mai mare de bolnavi 'ac tem"eratur n orele de sear. +ceasta se datorea, "e de o "arte in'ec#iilor aduse la "atul bolnaI vului) dar n acela$i tim" $i strii de tensiune nervoas creat de vi,itele "rimite. @olnavul s"itali,at "oate 'i a"rovi,ionat de acas cu tot ceea ce el dore$te) dac aceasta nu contravine "rescri"#iilor medicului. +duI cerea "achetelor de ctre vi,itatori trebuie totu$i evitat. 5ac ace$tia) insist ns) "achetele vor 'i riguros controlate de asistent nainte de a 'i "redate bolnavului) "entru ca nu cumva s se introduc alimente
3:

LHF"ermise sau medicamente ne"rescrise de medic. 1ontrolul "achetelor t rebuie 'cut cu cea mai mare com"le,an#) iar obiectele res"inse vor Ti imediat restituite a"ar#intorilor. @olnavii nu "ot 'i chema#i la tele'onul de serviciu al sec#iei. - ii unele s"itale e2ist "ri,e de tele'on ling 'iecare "at $i la chemare) <8 intenta "oate duce a"aratul n salon la "atul bolnavului) racordnduI1 -iii re#ea "rin "ri,. <nde li"se$te aceast instala#ie) se "ot "reconi,a rubine tele'onice "e coridoare) care vor 'unc#iona du" un orar "recis) jit!iitru a nu deranja orele de odihn ale bolnavilor. 8otele tele'onice trimise "entru bolnavi care nu se "ot scula din "at) vor 'i transmise de nnistent. 1onvorbirile tele'onice e'ectuate n interesul "articular al bolnavilor trebuie s 'ie scurte) "entru a nu re#ine liniile de la comuI nicri urgente $i im"ortante. Tele'onul sec#iei trebuie s satis'ac in "rimul rnd necesit#ile colaborrii sec#iilor cu "aturi cu serviciile i l ti diagnostic n interesul stabilirii diagnosticului $i conducerii trataI mentului bolnavilor. Ba chemarea tele'onic) asistenta se va "re,enta nti n numele EiIc#iei $i a"oi imediat n numele ei. +su"ra strii bolnavului) ea va du "rin tele'on numai rela#ii de interes general $i nu va intra n interI "retarea amnuntelor. 1ores"onden#a bolnavului trebuie nmnat 'r ntr,iere. +sistenta este obligat a sta totdeauna la dis"o,i#ia a"ar#inI i orilor "entru a da rela#ii asu"ra strii bolnavilor lor. n ca,uri grave) F ii "rognostic re,ervat) este bine s ndrume a"ar#intorii ctre medicul de salon "entru ob#inerea rela#iilor asu"ra bolnavului. Programul de ,i al sec#iei. Serviciul "ersonalului $i regimul bolnavilor n s"ital este reglementat de ordinea de ,i a s"italului) l!ln) este di'erit de la s"ital la s"ital $i de la sec#ie la sec#ie) ns n 'ond cu"rinde acelea$i eta"e O de$te"tarea) servirea meselor) e2amiI inlrile clinice $i de laborator) "regtirea vi,itei etc. +ctivitatea ,ilnic a sec#iei se nce"e "rin tre,irea bolnavilor. ?olnavii N a$a cum am mai artat N nu trebuie de$te"ta#i "rea i -o vreme) "entru a le asigura un somn 'i,iologic "relungit. 3ste bine ihT ora de$te"trii se 'i2ea, ntre . $i 0 $i se termin cu micul dejun "iu la orele () cnd se nce"e activitatea medical. 5e la orele ( se 'ac e2"lorrile curente clinice $i de laborator) "recum $i a"licarea tratamentelor. Pe la orele 14) bolnavii vor "rimi o gustare. 5u" terminarea acesteia) se 'ace vi,ita medicului "rimar) H?! de sec#ie) cnd bolnavii trebuie s 'ie n salon n "aturile lor. ntre orele 1 $i 13 se ia "rn,ul. 8u este bine ca ora "rn,ului ml) ntr,ie) cci bolnavii obosesc n cursul activit#ii de diminea# E- a$tea"t odihna de du" mas. 5u" consumarea "rn,ului se
3,

instituie n toat sec#ia o lini$te "er'ect) se o"re$te n a"aren# toat activitatea s"italului) bolnavii avnd ast'el asigurate orele a'ectate "entru somn. 5u" tre,ire bolnavii "rimesc o gustare $i a"oi) n ra"ort cu "rescri"#iile medicale) "ot 'ace "limbri n "arcul s"italului) sau s stea n vorbitorul sec#iei. +sistenta se va ocu"a de bolnavii n stare grav) care nu "ot "rsi salonul. n ,ilele de vi,it) odihna bolnavilor se amin cu lN ore. Ba orele 1( sau 19 N n 'unc#ie de s"ital N se nce"e contraI vi,ita) se continu a"licarea tratamentelor curente $i a"oi se serve$te masa de sear. Pentru a se asigura nce"erea "rocesului de digestie nainte de odihna de noa"te) bolnavii trebuie s termine cu cina "n la orele 4. Ba orele 1N 1)34 se 'ace stingerea. 5u" stingere) bolnavii nu mai au voie s a"rind lumina n saloanele comune "entru a nu deranja odihna celorlal#i bolnavi. Pentru su"ravegherea bolnavilor n cursul no"#ii $i "entru orientarea lor n salon) rmne a"rins becul albastru. 3es"ectarea "rogramului de ,i este obligatorie. Ararul de munc al "ersonalului administrativoIgos"odresc) "recum $i al serviciului de diagnostic) trebuie ast'el stabilit) nct s asigure buna 'unc#iona I litate a s"italului n cadrul ordinii de ,i. +st'el) ngrijitoarele de cur I #enie trebuie s ncea" munca cu 1N ore nainte de tre,irea bolna I vilor) "entru a termina camerele ane2e) n a'ara saloanelor. Tim"ul ce le st la dis"o,i#ie de la tre,irea bolnavilor "n la nce"erea activi I t#ii medicale va 'i a'ectat numai "entru saloane. +ctivitatea laboratoarelor trebuie s ncea" naintea micului dejun) "entru a se "utea e'ectua recoltrile necesare "e stomacul gol) 'r s 'ie obliga#i bolnavii de a amna ora mesei de diminea#. Personalul buctriei trebuie s asigure la tim" masa bolnavilor) cci "relungirea intervalului dintre dou mese "roduce nemul#umiri "rintre bolnavi $i dereglarea regimului lor ,ilnic. Trebuie lu"tat cu hotrre m"otriva tendin#ei de a a"ro"ia mesele "rinci"ale Lservind micul dejun mai tr,iu $i cina mai devreme6. Programul de ,i trebuie a'i$at "e coridoare $i eventual $i n saloane) "entru ca bolnavii s cunoasc $i s aib "osibilitatea de a se con'orma n "ermanen# regulamentului de ordine interioar. Bu"ta dus "entru res"ectarea "rogramului de ,i) "rin 'ormarea noilor re'le2e condi#ionate la bolnavi) este unul din 'actorii cei mai im"or I tan#i ai vindecrii. :e!imnl de munc/ i orarul asistentelor. Serviciul n s"ital este continuu) 'iind organi,at "entru ntreaga "erioad de % de ore. Pentru a res"ecta tim"ul de munc de ( ore) muncitorii sanitari
-7

trebuie s lucre,e n schimburi. Eunca asistentelor este organi,at l RI trei schimburi de cte ( ore) care se continu $i n cursul duminiI cilor $i srbtorilor legaleP ,iua liber se acord "rin rota#ie n cursul 8S"tmnii. +sistentele $i rotea, schimburile n a$a 'el) nct 'iecare s 'ac "e rnd serviciul de diminea# L"rimul schimb6) serviciul de du" mas Lal doilea schimb6 $i serviciul de noa"te Lal treilea schimb6. 5urata schimburilor "oate 'i uni'orm sau di'erit. 3egimul rol mai "otrivit este munca n schimburi uni'orme) diminea#a de la urele . la 1%) du" mas de la orele 1% "n la $i noa"tea de la "iu diminea#a la .. n unele locuri se a"lic metoda schimbului cu durat di'erit. +st'el) tim"ul de % de ore "oate 'i m"r#it ntrIun E!himb de diminea# de ( ore) un schimb de du" mas de . ore $i ii nul de noa"te de 14 oreP "rin rota#ia schimburilor se com"ensea, di'eren#a de durat a serviciului. 8umrul asistentelor din sec#ii se normea, du" numrul "atuI rilor. 3le se re"arti,ea, n mod inegal "e schimburi) du" intensiI l u l cia activit#ii din sec#ie. 3ste bine ca du" 'iecare . asistente) a $a"tea s rmn 'r EI"arti,are 'i2) ea avnd sarcina de a nlocui "e rnd asistentele cu r.iua) liber n locul ,ilei de duminic) cnd vor 'ace serviciu) n acest 'el) numrul asistentelor nu se modi'ic n sec#ie niciodat) ci rmne *n "ermanen# acela$i) bunul mers al serviciului ne'iind tulburat do 'luctua#ia numrului de cadre) "rin acordarea ,ilelor libere 'r nlocuitor. n unele s"itale e2ist cadre a'ectate numai "entru serviciul de noa"te. +cest sistem de organi,are a serviciului "re,int o serie de avantaje) cci nu necesit scoaterea din saloane $i rotarea asistentelor u -n schimburile de ,i) deci "re,en#a lor n saloanele res"ective ia un caracter "ermanent. +cest lucru ntre$te res"onsabilitatea n munc #i duce ntrIo msur mult mai mic la gre$eli) dect sistemul celor E schimburi obligatorii. 1adrele care e2ecut serviciul "ermanent hu au ns "osibilit#i de a "rogresa din "unct de vedere "ro'esional) i!'tci e2ecut mereu aceea$i 'a, a muncii de ngrijire a bolnavului) l ?u motivul acesta) sistemul de rota#ie a asistentelor n cele trei schimI luiri trebuie recomandat) el o'erind 'iecrei asistente noi "osibilit#i i*&H "rogres "ro'esional $i nsu$irea tuturor 'a,elor muncii de ngrijire bolnavului. +ctivitatea cea mai intens se duce n cursul schimbului unu. !F i !Lista este tim"ul a'ectat "entru stabilirea diagnosticului) 'i2area i!liTnlui de tratament $i a"licarea "rocedeelor mai com"le2e tera"euI - loo. n cursul acestui schimb se 'ac O e2aminarea clinic a bolnavului) 01

e2aminrile com"lementare de laborator) stabilirea medica#iei $i regimului dietetic) "recum $i a"licarea metodelor mai com"le2e de tratament) ca O interven#iile chirurgicale) radiotera"ia) trans'u,iile $i "er'u,iile la ca,urile curente etc. +sistenta mai are $i o serie de atribu#ii administrativoIgos"odre$ti n acest schimb) ca O alctuirea 'oilor de regim dietetic) "regtirea condicii de medicamente) ie$irea bolnavilor etc. n cursul schimbului doi se continu tratamentele nce"ute si se a"lic acelea care trebuie e'ectuate la intervale 'i2e. +sistenta avnd mai mult tim" liber n aceast tur $i ndrea"t aten#ia asu"ra su"ravegherii bolnavului $i caut s se a"ro"ie de el n sco"ul vindeI crii lui ct mai grabnice. n cursul schimbului trei trebuie asigurat odihna de noa"te a bolnavilorP tratamentele "rescrise $i su"ravegherea bolnavului treI buie totu$i continuate la intervale 'i2ate. 5in acest motiv) asistenta va trece "rin saloane la intervale de tim" mai mari la bolnavii n stare mai u$oar $i mai 'recvent la cei n stare grav) n cea mai mare lini$te) 'r s tre,easc bolnavii. Bumina nu trebuie a"rins cu ocaI ,ia controalelor active. +sistenta va avea o lantern cu care $i lumiI nea, drumul $i va recurge la becurile salonului numai n ca, de nevoie. Pentru a "reveni deranjarea inutil a bolnavilor) asistenta va avea la ndemn o trus de urgen# n care vor 'i "regtite mediI camentele u,uale) "e care o va lua cu sine ori de cte ori este chemat "rin instala#iile de semnali,are) "entru a servi imediat bolnavul 'r s mai mearg s caute medicamentul necesar n sec#ie. 5ac n sec#ie nu snt internate ca,uri deosebite) su"ravegherea de noa"te se "oate 'ace n mod discontinuu) n intervalele dintre ronduri) asistenta "oate citi sau lucra un lucru de min) 'r s scad vigiI len#a n direc#ia su"ravegherii bolnavului. Arict de u$oar ar 'i sec#ia nu se "ermite niciodat asistentei s doarm n tim"ul serviI ciului de noa"te. S"re diminea#) serviciul devine mai activ "rin recoltarea "roI duselor biologice $i "regtirea bolnavilor "entru e2aminrile com"leI mentare de laborator $i e2"lorri 'unc#ionale. Serviciul de noa"te cu"rinde numai un as"ect relativ restrns al activit#ii asistentei) totu$i se cere ca schimbul de noa"te s aib o "regtire deosebit. +sistenta care nde"line$te serviciul de noa"to este nevoit s re,olve numeroase "robleme n mod inde"endent $i decide singur asu"ra necesit#ii chemrii medicului "entru re,olI varea unor "robleme urgente. 5in acest motiv) serviciul de noa"to nu trebuie suba"reciat $i asistenta va 'i re"arti,at "entru aceast munc numai du" ce $iIa asimilat cuno$tin#ele $i de"rinderile neceI sare "entru a ngriji bolnavul n mod inde"endent.
-6

<redarea i preluarea serviciului. 1ontinuitatea muncii n sisI loiuul cu schimburi se "oate asigura numai "rin "redarea $i "reluaI rm con$tiincioas $i e2act a serviciului. 8eglijarea unui amnunt r 11. de mic n "redarea serviciului "oate da na$tere la urmri mai grave) u licori chiar 'atale "entru bolnavi. Tocmai din acest motiv) "redarea Ji "reluarea serviciului constituie unul din momentele cele mai im"ortante ale muncii de s"ital) cnd asistenta trebuie s se concenI - rcGe n mod deosebit "entru a nu omite nici un amnunt) orict de nciusemnat ar "rea) care ar trebui comunicat asistentei din schimI i E- l urmtor sau s 'i2e,e ceea ce i se comunic din schimbul anterior. -n sistemul cu trei schimburi) tim"ul de munc nu "oate 'i nli!ict res"ectat) ntrucSt la "redarea $i "reluarea serviciului trebuie ml 'ie "re,ente amndou asistentele) o"era#ia de "redare la "atul bolnavului necesit ca cel care "reia serviciul s soseasc cu circa - r& minute mai devreme) iar cel care "red serviciul s "lece cu tot iitt tim" mai tr,iu. 8eglijarea acestui sistem de "redare a servi ciului 'ace s su'ere e2actitatea $i con$tiincio,itatea muncii) i,vort -iu li"sa de in'ormare $i rs"undere 'a# de bolnav. +sistenta trebuie s a$te"te n uni'orm sosirea schimbului) l!ilrsirea serviciului nainte de nlocuire este categoric inter,is. l tac din motive de mbolnvire subit sau din alt cau, schimbul urmtor nu sose$te la tim") atunci ea va rmne "e loc $i va asigura -mnul mers al serviciului mai de"arte "n la nlocuire) la nevoie chiar lot. cursul schimbului urmtor. 3a n$tiin#ea, "e asistenta $e' a 8Rc#iei sau a s"italului) asu"ra ne"re,entrii schimbului) care va lua in'tRurile necesare de nlocuire n cadrul "osibilit#ilor e2istente. A"era#ia de "redare $i "reluare a serviciului se 'ace n uni'orm. Predarea se 'ace) att n scris) ct $i verbal) la "atul bolnavului) n vederea acestui sco") asistenta de serviciu) nc nainte de sosirea m!liimbului) "regte$te $i com"letea, condica de "redare a sec#iei ?ii.il a saloanelor) n aceast condic se vor re'lecta toate amnunI E1 "e care asistenta care "reia serviciul este im"ortant s le cunoasc l EE i ti u nde"linirea sarcinilor de ngrijire $i observare a bolnavului) jirTum $i sarcinile concrete de "regtire a bolnavului "entru e2amiI nG>ii sau tratament. 1ondica de "redare a serviciului cu"rinde O Ndata $i ora schimbuluiP Nnumrul salonuluiP Nnumrul "atului $i numele com"let al bolnavuluiP Ndiagnosticul "re,umtivP N starea bolnavului n cursul serviciului) "recum $i unele maniI i deosebite de sim"tomatologia lui obi$nuitP
-9

N numele) do,a) concentra#ia) calea $i orarul de administrare a medicamentelorP N tratamentele 'i,iotera"ice sau de alt natur "e care le "rime$teP N modi'icrile survenite n tratamentul bolnavului n cursul serviciului) care trebuie continuate $i n cursul schimbului urmtor. 8umele medicului care a dis"us schimbarea tratamentuluiP N "roblemele "rinci"ale care trebuie su"ravegheate de asistent n cursul serviciului urmtorP N sarcinile concrete n legtur cu "regtirea bolnavilor "entru e2aminri com"lementare de laborator) recoltri de materiale biolo gice) colectarea urinii etc. 1ondica de "redare $i de "reluare a serviciului re"re,int oglinda calit#ii muncii din sec#ie. 5in acest motiv) datele "e care asistenta le introduce n condica de "redare trebuie s 'ie reale) e2acte) s coresI "und cu datele din celelalte documente $i s cu"rind toate sarciI nile re'eritoare la bolnav. +sistenta trebuie s se e2"rime n condica de "redare ntrIun limbaj $tiin#i'ic) clar) concis $i ntrIun stil care nu "ermite inter"retarea gre$it a datelor. Termenii tehnici) denumiI rile strine trebuie scrise cu o ortogra'ie ire"ro$abil. +sistenta trebuie s se ngrijeasc ca scrisul s 'ie cite# $i "entru schimburile urmtoare) cci un scris greu desci'rabil "oate da na$tere la gre$eli n detrimenI tul bolnavului. 5in acest motiv este bine dac anumite date mai im"ortante) denumiri etc. le va scrie cu caractere de ti"ar) n ra"ortul ei) asistenta trebuie s evite e2"rimrile ne$tiin#i'ice) care vulgariI ,ea, munca $i reduc calitatea stilului $tiin#i'ic de comunicare. 5m ca e2em"lu condica de "redare a serviciului "entru asisI tenta din schimbul de noa"te ntrIo sec#ie de boli interne. 1ondica de "redare a serviciului "oate 'i com"letat "e aceea$i 'oaie $i "entru toate cele trei schimburi) n acest ca, alturi de rubriI cile necesare "entru "redarea obi$nuit a serviciului) ea va mai cu"rinde s"a#iul necesar "entru observa#iile asistentei n tim"ul serviI ciului ei) "recum $i "entru sarcinile care sIar ivi "e "arcursul schimbuI rilor urmtoare Lschema din "agina alturat6. n unele s"itale se utili,ea,) n loc de condici de "redare a serviI ciului) 'oi de ngrijire a bolnavului. Pe aceste 'oi se notea, n 'iecare ,i) de'alcat "e ore) toate sarcinile asistentei. Doile se com"letea, n 'iecare ,i cu o rubric mai jos) iar du" "lecarea bolnavului) so ata$ea, la 'oaia de observa#ie) ea re'lectnd) att mersul bolii) cit $i tratamentul a"licat. 5atele cu"rinse n documentele de "redare snt comunicate $i verbal schimbului care "reia serviciul) atrgnduIi aten#ia asu"ra adnoI trilor scrise. -.

T$AGC'C (
O"

=odel de condic/ de predare a serviciului


Salonul Patul %4
8umele bolnavului

5ita

5iagnosticul

Abserva#ii n tim"ul serviciului

EeSicata

+lte sarcini

%.Y-19.4 ora 4 &&

nr. 1

SSrba 8icolae

Pneumonie

Prime$te "enicilin la Ba ora . diminea#a se orele O % $i %) cte schimb com"resa. 344444 u. @olnavul s 'ie controlat din or n or rmne 8u "rime$te medicaI 5iminea#a nemncat O merge la mente e2amen radiologie

%4

nr.

lonescu loan

<lcer

duodenal

&C

%4

nr. 3

aam'ir Pavel

Sus"ect de hemoragie digestiv

ir

%4

nr. %

Rorosi +le2andru

5u" mas i sIa 'cut n cursul no"#ii nu Scaunul) dac are) s trans'u,ie) "e care "rime$te medicaI 'ie trimis la a su"ortatIo bine mente laborator) "entru "unerea n eviden# a stngelui Ba ora % se va re"eta 5iminea#a s se inI 1iro, he"atic Ba orele 10 a vrsat o cantitate mic de injec#ia de vitamin terese,e de re,ultatul lichid de laborator al R $i venoIstat lichidului vrsat Pneumonie -nsu'icien# cardiac 8u mai "rime$te meI Eine "leac acas dicamente Toat du" masa 5iminea#a la orele % S 'ie #inut tn "erI 'ost nelini$tit $i va "rimi din nou manen# sub suI "re,int o dis"nee stro'antin. 5ac veghere chinuitoare nu doarme) "rime$te o2igen "entru inhala#ie tim" de 3 minute la 'lecare or

tE tE

%1 %1

nr. 1 nr.

5inca 9he,a Petrescu Petre

\+

coridor sau din camera surorilor semnali,ea, chemarea bolnavului. Paralel cu intrarea n 'unc#iune a soneriei) un electromagnet ridic numrul salonului de unde "orne$te semnalul) 'cnduI1 s a"ar "e o l abia de comand. +sistenta re"une numrul la locul lui $i intr n Ei<onul de unde a 'ost chemat. +ceste a"arate snt de obicei "revI ,ute cu dou serii de sonerii) care 'unc#ionea, alternativ) ,iua "e HForidor) noa"tea n camera surorilor) 'unc#ionalitatea lor 'iind diriI jat cu ajutorul unui comutator. Soneria de "e coridor deranjea, bolnavii n cursul ,ileiP din arest motiv este bine ca clo"otul s 'ie "rev,ut cu amorti,or de RM #omot sau s se utili,e,e) n loc de clo"ot) ,um,ier. 8umeroase s"itale 'olosesc semnali,atoare o"tice sau combiI nate. Ba a"sarea butonului se a"rinde o lumin) att n camera suroI rilor) ct $i "e coridor deasu"ra u$ii salonului de unde sIa 'cut semnaI li,area. Prima lumin n$tiin#ea, asistenta des"re chemare) iar a doua de "e coridor o ndrumea, n salonul res"ectiv. 3ste bine dac iE!#.iunea lm"ii semnali,atoare) a$e,at n camera surorilor) este lotu$i ntrit cu un ,um,ier. +sistenta "oate s uite salonul unde a 'ost chemat mai ales H-ac este solicitat deodat n N3 saloane. 5in acest motiv) instalaI # i i l e moderne nu "ermit ntreru"erea semnalului dect de la locul de unde a 'ost declan$at. Pentru a ntreru"e semnalul acustic sau o"tic) asistenta este deci obligat s intre n salonul res"ectiv. n tim"ul ct asistenta este ocu"at ntrIun salon ea "oate 'i chemat ntrIun alt salon la cererea unui alt bolnav. Pentru aI$i men#ine n "ermanen# legtura cu restul bolnavilor) unele instala#ii mut "rev,ute cu semnali,atoare o"tice sau acustice n toate saloaI nele deservite de aceea$i asistent) care ns vor intra n 'unc#iune numai du" ce asistenta leIa conectat la re#ea. +st'el intrnd ntrIun ?ulon) asistenta ntreru"e nti semnalul cu care a 'ost chemat $i dac este necesar s rmn lng bolnav) "rintrIun comutator) conecI liu, ntreaga re#ea de semnali,are din camera ei) n salonul resI "ectiv. @utonul de semnali,are trebuie "lasat la ndemna bolnavului. -n mod normal) el va 'i a$e,at "e no"tier) n ca,ul bolnavilor n ni are grav) care nu se "ot ntinde du" buton) acesta va 'i atSrnat deasu"ra "atului) sau va 'i 'i2at cu ben,i de leuco"last de marginea "udului) de "ern sau de "la"um. 32ist s"itale unde "aturile snt n,estrate cu micro'oane) legate "riutrIun am"li'icator de camera surorilor. 3le intr n 'unc#iune numai la a"sarea unui buton) asemntor celorlalte sisteme de semI nali,are. +sistenta N n ca,ul acestor instala#ii N "oate asculta direct "rintrIun di'u,or chemarea bolnavului) care trebuie s cu"rind
--

$i numrul de camer) ne'iind recunoscut totdeauna numai du" voceP el "oate s men#ione,e "rin acest di'u,or ce nevoi are) scurtnd ast'el tim"ul de interven#ie al asistentei. +cest sistem reduce $i druI mul "arcurs de asistent cu mai mult de 54V) ceea ce re"re,int o economie serioas de energie) ns ac#iunea di'u,orului se limitea, numai la camera surorilor. 5in acest motiv) n ultimul tim") microI 'oanele se conectea, la o central Leventual identic cu aceea do tele'on6) care nregistrea, dorin#a bolnavului $i o transmite imediat asistentei n cau,) "rin tele'on. -nstala#ia de semnali,are de "e no"tiera bolnavului "oate 'i "rev,ut $i cu lm"i de veri'icare) "rin care centralista con'irm luarea la cuno$tin# a cererii bolnavului. Pentru chemarea medicilor $i asistentelor cu sarcini s"eciale) a cror ra, de activitate ntrece limitele unei subunit#i cu "aturi) se utili,ea, semnali,area cu ra,e ultrascurte. +cest "rinci"iu este 'ormat dintrIun a"arat de emisie cu ra,e ultrascurte) a$e,at n centrala de semnali,are $i dintrIo re#ea de a"arate de rece"#ie Lde as"ectul $i mrimea unui stilou6 care se gsesc n bu,unarele "ersonalului) 'iecare 'iind reglat la o alt lungime de und. @olnavul) "rin a"sarea butoI nului de la "atul su) conectea, micro'onul la centrala de semnaliI ,are $i comunic dorin#a lui) ceea ce centralista con'irm "rin a"rinI derea becului de control de ling micro'onul bolnavului. +"oi reglea, a"aratul de emisie la lungimea de und a "ersoanei cutate $i i comunic direct dorin#a bolnavului. +"aratele mai sim"le de rece"I #ie nu rece"#ionea, testul) ci dau numai un ,gomot caracteristic. n ca,ul acestor a"arate) "ersoana cutat va chema la tele'on cenI tralista) lund ast'el cuno$tin# de dorin#a bolnavului sau a su"erioI rilor. 32ist tendin#e din ce n ce mai concrete "entru reali,area n "ractic a unui sistem de intercomunicare audiovi,ual ntre bolI nav $i asistenta medical care se gse$te n camera de serviciu. +sistenta trebuie s rs"und "rom"t $i 'r ntr,iere la cheI marea bolnavului "rin a"aratele de semnali,are.
ASIGURAREA SECIEI CU LENJERIE CURAT. CIRCULAIA LENJERIEI

@olnavul trebuie asigurat cu lenjerie curat. Benjeria utili,at ntrIo sec#ie se com"une din O Nlenjerie de cor" O cm$i) "ijamale) batiste) basmale etc. Nlenjerie de "atO cearcea'uri) 'e#e de "erne) 'e#e de "l"umi etc.P N lenjerie necesar a"licrii tehnicilor de investiga#ie $i trata ment) ca O traverse) $tergare) com"rese etc.
7

l'lg. 19. 8 )trin!erea len"eriei de >?i t tn coul pentru ru7e murdare.

Ba acestea se mai adaug hainele de "rotec#ie ale "ersonalului ?oc#iei. Benjeria se con'ec#ionea, n croitoria s"italului sau se cum"r -1ata con'ec#ionat. 3a este dat n inventarul sec#iilor) unde se "sI trea,) 'ie n dula" uriIde"o,it) 'ie "e "aturi "regtite "entru s"italiI ,area bolnavilor. @olnavul nou s"itali,at trebuie s "rimeasc totdeauna lenjerie curat. 3l nu "oate 'i culcat ntrIun a$ternut neschimbat) chiar dac -tnijeria veche este n a"aren# curat sau chiar dac bolnavul anteI rior nIa stat mai mult de 1G N1 or "e acest "at. Benjeria se schimb dac "leac bolnavul) dac se murdre$te cu snge) "uroi) alimente) urin) 'ecale etc.) dac a trecut "erioada ma2im de 'olosire a lenjeriei de s"ital) care de obicei nu trebuie s 09

i!

ntreac o s"tmn $i) n s'r$it) dac bolnavul "re,int le,iuni cutanate sau o hi"ersensibilitate a tegumentelor) care im"lic mereu o lenjerie curat sau chiar steril "e su"ra'a#a cor"ului. Perioada de tim" ct "oate 'i utili,at lenjeria de "at) $i de cor" di'er du" caracterul s"italului $i al sec#iei. +ceast "erioad este

:ig. 98. N +dunarea .$/ $i transI "ortul .A/ ru'elor murdare la s"ltorie.

mai scurt la sec#iile de co"ii dect la adul#i) mai scurt la materniI t#i $i sec#ii chirurgicale $i mai lung la sec#iile de boli inteine $i gineI cologie. Benjeria la co"ii) la "arturiente) la bolnavi cu hemoragii) la cei cu incontinen# urinar $i de materii 'ecale etc. se murdre$te 'oarte re"ede $i din acest motiv este necesar ca ea s 'ie schimbat chiar de mai multe ori "e ,i. Benjeria murdar este adunat "e sec#ii n l,i c"tu$ite cu tabl $i "rev,ute cu ori'icii de aerisire sau n co$uri s"eciale) dublate
:7

cu saci de "n, nmuia#i n substan#e de,in'ectante sau n saci sim"li con'ec#iona#i dintrIun material im"ermeabil L'ig. 196. Benjeria adunat i iu trebuie de"o,itat n sec#ie) ci dac este "osibil) s 'ie trans"ortat ,ilnic la s"ltorie. +dunarea lenjeriei "e mai multe ,ile scoate din circula#ie un stoc nsemnat de ru'e) iar de"o,itarea lor n stare murdrita cu dejec#ii le degradea, ntrIun tim" 'oarte scurt. Trans"ortul lenjeriei murdare la s"ltorie se va 'ace n co$uri c"tu$ite $i aco"erite sau n saci de "n, im"ermeabil) "e crucioare si ascensoare) "n la "unctul de "redare L'ig. 4 + $i @6. Trans"ortul lenjeriei legate n cearcea'uri $i "urtate "e s"ate sau trte "e coriI doare nu este admisibil) n unele s"itale "entru adunarea $i trans"ortul lenjeriei se utili,ea, un sistem de conducte cu diametru cores"unI ,tor "rin care lenjeria ajunge de la sec#ii n subsol) unde se adun in com"artimente se"arate "entru 'iecare sec#ie $i de unde se "red "ersonalului de s"ltorie. Benjeria destinat "entru s"ltorie va 'i nso#it de cnota de s"ltorie/) n care se eviden#ia, numeric Telul articolelor de s"lat. +ducerea ru'elor la s"ltorie se va 'ace "e alt cale dect scoaI terea celor curate) "entru ca n eventualitatea unor e2em"lare in'ecI tate s nu a"ar in'ec#ii intras"italice$ti "roduse tocmai "rin ru'ele curate date bolnavilor. Dorma cea mai o"erativ $i sigur a circula#iei lenjeriei de s"ital este schimbarea direct a ru'riei murdare cu ru'rie curat) la s"lI torie. +cest mod de schimbare a lenjeriei "resu"une e2isten#a unui stoc circulant de ru'e. n li"sa acestui stoc) s"ltoresele vor iscli de "reluarea ru'elor murdare $i vor elibera sec#iei "este cteva ,ile acelea$i ru'e s"late clcate $i re"arate. 5e,in'ectarea lenjeriei nainte de s"lare nu este obligatorie) Dierberea du" s"lare) ct $i clcarea cu 'ierul cald re"re,int dou "rocese su'iciente de de,in'ec#ie. n s"italele de boli contagioase ns ru'ele trebuie de,in'ectate nc nainte de s"lare) "entru a nu e2"une s"ltoresele unui "ericol de in'ec#ie. Pentru de,in'ec#ia "reliminar nu se "ot utili,a metode 'i,ice u,uale) cci) att autoclavarea) ct $i 'ierberea ru'elor murdare $i "line cu urmele dejec#iilor) 'ac ca "etele de "e lenjerie s rmn de'initive. 5in acest motiv) lenjeria murdar cu 'ecale) "uroi sau snge va 'i nmuiat n solu#ii de,in'ectante la rece) de "re'erin# solu#ie de cloramin N3V 'ormol 3V sau sa"oI cre,ol 5V tim" de N3 ore $i s"late "reliminar cu o solu#ie cald de bicarbonat de sodiu V. 3u'ele vor 'i lim"e,ite de mai multe ori du" care "ot 'i 'ierte sau autoclavate $i "e urm s"late ca orice ru'rie. Pentru lenjeria alb) necolorat se mai utili,ea, $i solu#ie de var cloros 4)5N1V lim"e,ite) n care se nmoaie ru'ele .4 N 05 de minute.
@ + c. 1#

( 1

S"larea lenjeriei de s"ital se 'ace "e cale mecanic. S"ltoarele mecanice snt "rev,ute cu re,ervoare care se nchid) n care a"a este adus n mi$care "ermanent "rintrIun sistem de ro#i) ce se nvrtesc cu ajutorul unui motor electric L'ig. 9= + $i @6) n aceste re,ervoare& se unesc o serie de conducte de a") "rin care se "oate schimba du"

:ig. 9=. ; L+ $i @6. $ N ma$ina de s"lat ru'eP 2 de s"lat ru'e.

sistemul de "rogramare a ma$inii

dorin# a"a rece cu cea cald sau invers) "rin mnuirea cores"un,toare a robinetelor. 3u'ele murdare) du" ce au 'ost nmuiate n solu#ie de cloramin) se introduc n re,ervorul s"ltorului $i s"late la rece cu ajutorul sistemului de ro#i care oblig a"a din re,ervor s traverse,e ru'ria murdar de nenumrate ori. n a"aratele ultramoderne) s"larea la rece se 'ace "rin ultrasunete. <ltrasunetul aduce) n vibraI #ie e2trem de ra"id) a"a) care) intrnd n "ori $i "rintre 'ibrele te2tile) elimin murdria) n vederea acestui sco") ma$ina de s"lat este "rev,ut cu un sistem vibrator) care lucrea, cu 'recven#e ultrasoI nore de "este 1. 444 de hert,i. 5u" terminarea s"lrii la rece) a"a din re,ervor este nlocuit de mai multe ori "n ce se termin "rocesul de lim"e,ire. +"oi "rin manevrarea cores"un,toare arobiI
8$

netelor) se continu s"larea mecanic cu a" cald) iar du" aceea) cu aburi su"rancl,i#i $i solu#ie de sod) s"un sau detergen#i) "entru ca la terminarea "rocesului de s"lare "ro"riuI,is ru'ele s"I late s 'ie din nou lim"e,ite. Stoarcerea ru'elor s"late $i lim"e,irea se 'ace mecanic) cu centri'uga L'ig. 6. Pentru s"larea ru'elor) s"uI nul este nlocuit din ce n ce mai mult cu substan#e detergente. 5etergen#ii snt substan#e de,inI 'ectante) care cu a"a 'ac s"um) la 'el ca $i s"unul. 5atorit ac#iI unii lor "uternice de su"ra'a#) ei 'avori,ea, "trunderea a"ei n intersti#ii) nmoaie $i de,li"esc murdria) emulsionea, grsimile $i distrug microbii) inclusiv viruI nurile Lcu e2ce"#ia bacilului "ioI cianic6. 3i snt sruri cuaternare de amoniu. S"re deosebire de s"unuri) la detergen#i ionul activ este cationul Lnu anionul ca la n"unuri6) din care motiv se mai numesc s"unuri inverse. WenI -rii s"larea ru'elor se utili,ea, bromocetul Lceta,olul6 n solu#ie de 1G544) n care se scu'und ruI i>le .4 de minute) du" care se H"al cu aceea$i solu#ie. :ig. 99 ; 1entri'ug "entru stoarcerea mecanic a ru'elor s"late. 5e$i) n a'ara sec#iilor de holi contagioase) eta"a de,in'ec#iei "reliminare nu este obligatorie) totu$i) #innd seama de "osibilit#ile i Eulti"le de in'ectare a lenjeriei "rin ca,urile latente de he"atit e"iI demic n orice sec#ie) de di,enteriile atenuate $i cronice din sec#iile do boli interne $i "ediatrie) de sta'ilocociile din sec#iile de chirurgie dermatologie $i "ediatrie) de in'ec#iile tuberculoase din sec#iile de Tuberculo,) "recum $i de o serie de alte ca,uri in'ec#ioase internate -u di'erite institu#ii s"italice$ti) este bine ca "rocesul de de,in'ec#ie ?il se a"lice n acela$i mod n toate s"italele) du" "rocedeul de munc obi$nuit n s"italele de boli in'ectoIcontagioase. <scarea ru'elor se va 'ace la usctoria mecanic cu aer su"ranI cill,it L'ig. 36P ele vor 'i a"oi clcate la cald L'ig. %6 $i trecute n atelierul de re"ara#ie) unde ru'ele trebuie controlate $i re"arate) iar
3

:ig. 9< L+ $i @6. d <sctorie mecanic cu aer su"rancl,it

:ig. 94. " 1lcarea mecanic a lenjeriei.

e2em"larele inutili,abile re#inute "entru re'orm $i nlocuite imediat cu e2em"lare noi. Ru'ria nu trebuie s ajung na"oi n sec#ie n stare ru"t 'r nasturi sau 'r $nururi de legtur) cci nu este nimic mai urt dect mbrcarea bolnavilor cu ru'e inutili,abile.

Fig. 25. 8 5istribuirea len"eriei curate la saloane.

@u' aria re"arat se va de"o,ita la maga,ia de ru'e curate a s"lI toriei $i va 'i eliberat n schimbul ru'elor murdare aduse din sec#ie. l !rin eliberarea din nou a acestor ru'e se nchide circuitul lenjeriei n ?"ital L'ig. 56. n legtur cu asigurarea bolnavului cu lenjerie curat $i ntreI #inerea acesteia) asistenta trebuie s cunoasc modul de nde"rI tare a "etelor de medicamente) alimente sau de dejec#ii din lenjeria $i hainele bolnavului. $cetatul de plumb. Pata lsat de acetatul de "lumb se "oate nde"rta cu substan#e o2idante) ca a" o2igenat sau "erboratul do sodiu P "ata galben ce rmne "rin a"licarea acestor substan#e se nde"rtea, a"oi cu o solu#ie diluat de sodiu sau "otasiu. $cidul picric. Pe "ata "roas"t se ntinde o "ast de carbonat K l o magne,iu) care se las "e loc 34N.4 de minute) a"oi se 'reac energic cu o cr" locul "tat. 5ac "ata este mai veche se aco"er "entru 1N minute cu o solu#ie a"oas de "olisul'ur de "otasiu Lhe"arsul'uric6) du" care se s"al bine cu s"un $i a". 3estul aci,ilor care las urme se nde"rtea, cu solu#ie amoniaI cal 14V) du" care se s"al cu mult a". Aalsamul peruvian. Se umectea, "ata cu cloro'orm n re"etate rnduri) a"oi aceasta se nde"rtea, "rin com"resiune P "artea "tat ?A s"al "e rnd n alcool) s"irt sa"onat $i n s'r$it cu a" $i s"un.
#

#acao i ca ea. Petele de cacao $i ca'ea se s"al cu o solu#ie conI centrat de clorui! de sodiu) du" care ru'a se lim"e,e$te cu mult a". #risarobina. Pata se va s"la cu ben,ol) cloro'orm sau alcool absolut la cald. Se va avea o deosebit grij la "ericolul de incendiu) de aceea ncl,irea se va 'ace nmuind 'laconul cu substan# n a" cald. :ructele. Petele rmase du" sucuri de 'ructe se s"al cu la"te dulce) cldu#. 5ac "ata nu se nde"rtea, va 'i tratat cu o solu#ie de bisul'it de sodiu) u$or acidi'icat cu acid clorhidric) urmat de s"I larea n a" rece $i a"oi n a" cald. >rsimea. Se 'reac bine "artea "tat n ben,in) tetraclormeI tan sau tricloretil $i la nevoie se calc sub hrtie de 'iltru. <nele "ete de grsime se nde"rtea, mai u$or cu eter. <ntura de "e$te "oate 'i nde"rtat numai "rin s"lare cu a" $i s"un sau cu in'u,ie de scoar# de euillaia. 3m$i#ele unor ali'ii "ot 'i nde"rtate "rintrIo solu#ie diluat de acid acetic. >udronul. Se nde"rtea, grosul "etei "rin s"lare cu a" $i s"un sau cu terebentin. <ltimile nuan#e se scot cu ben,in sau alcool. (htiolul. Se s"al lenjeria cu a" cald $i s"un. (odul. Se tratea, su"ra'a#a "tat cu o solu#ie de hidro2id de amoniu sau cu tiosul'at de sodiu 14V. Canolina. Se nde"rtea, cu eter) aceton) ben,in) ben,ol sau cloro'orm. Captele. ,ata se nde"rtea, tratndIo "e rnd cu amestec de eterIalcool "entru nde"rtarea grsimii) a"oi cu o solu#ie diluat de amoniac "entru ca,ein $i n s'r$it se lim"e,e$te abundent cu a" "entru nde"rtarea ,ahrului lactic. Mucegaiul. Petele "rovocate de mucegirea lenjeriei se tratea, cu amoniac) 'recnduIse a"oi su"ra'a#a cu un tam"on de vat nmuiat ntrIo solu#ie de o2alat de sodiu 4 V P n s'r$it se s"al bine cu a". 5in sto'a alb) "ata de mucegai) ca $i cea de urin) se nde"rtea, "rintrIo "ensulare cu o solu#ie diluat de acid clorhidric) urmat de s"lare cu a" o2igenat. 0itratul de argint. Pata "roas"t se "oate nde"rta cu a" $i s"un. Petele vechi e2"use mai mult tim" la lumin $i deci nnegrite) se s"al cu o solu#ie de iodur de "otasiu 14V. +ceasta las de multe ori urme de iodur de argint. Etratul de argint de "e su"ra'a#a "ielii Lde e2em"lu de "e mna asistentei etc.6 se nde"rtea, cu o solu#ie a"oas saturat de iodur de sodiu) sau "otasiu. ,ermanganatul de potasiu. Se tratea, "ata cu o solu#ie de sulI 'ura de amoniu 5V sau se s"al cu acid o2alic 14V 'ierbinte. 3a (.

mai "oate 'i nde"rtat $i cu E"osul'it de sodiu 4V acidi'icat u$or cu acid clorhidric. -nde"endent de metoda utili,at va 'i s"SI lut ulterior mult tim" cu a". Hesorcina. Se nde"rtea, cu solu#ie de acid citric 14V. Gubarba. Se nde"rtea, 'oarte greu. Se "oate ncerca cu ben,ol iucl,it cu 'oarte mare "recau#ie) din cau,a "ericolului de incendiu. Hugina. Petele de rugin se nde"rtea, cu solu#ie concentrat F-o bio2alat de "otasiu sau acid citric) urmat de lim"e,ire cu a" mult. Srurile de cupru. Se "ensulea, cu o solu#ie cald de iodur do "otasiu 4V sau acid acetic 14V) du" care se lim"e,e$te cu o ?olu#ie cldu# de clorur de sodiu. Srurile de mercur. Pata se "ensulea, cu tinctur de iod $i a"oi 8A s"al cu o solu#ie concentrat de iodur de "otasiu. Sngele. Su"ra'a#a "tat se ume,e$te cu a" o2igenat 3 VP "o$te cteva minute se s"al cu a". Petele "roas"ete "ot 'i nde"rtate cu a" rece $i s"un) cu iodur de "otasiu sau cu acid tartric. Petele v ochi de snge se vor trata nti cu solu#ie de o2alat de sodiu 4V) ?"lnduIse a"oi cu a" 'ierbinte. Taninul. Se nde"rtea, "rin tratare cu a" de "lumb 34 V) urmat de lim"e,ire. 'leiul de in. Se 'reac bine "ata cu alcool amilic cald) la care Ei adaug "u#in amoniac n solu#ie alcoolic. 'leiurile minerale. Se nde"rtea, cu eter) cloro'orm) ben,in) t otraclormetan sau ben,otricloretilen. 3ste bine dac sub "at se Oi..$a, un strat de hrtie de 'iltru sau de "n, absorbant. Iinul rou. Se nde"rtea, cu "erborat de sodiu sau cu a" o2igenat. 'rina. Se nde"rtea, du" metoda indicat la nde"rtarea "etelor de mucegai.
ASIGURAREA ALIMENTELOR$ CURIREA VESELEI l NDEPRTAREA RE!IDUURILOR ALIMENTARE

@olnavii interna#i ntrIo sec#ie de s"ital snt su"u$i di'eritelor regimuri alimentare. +sigurarea regimului dietetic) "rescris 'iecrui holnav a"arte) este una din cele mai im"ortante sarcini ale asistentei medicale. +limenta#ia bolnavului "oate s se ncadre,e n regimurile E" ale s"italului sau "oate 'i dirijat "rin "rescri"#ii individuali,ate du" bolnav) n acest ultim ca, medicul va da indica#ii s"eciale asu"ra com"o,i#iei $i cantit#ii totale a com"onentelor) iar asistenta
:-

dietetic asu"ra modului de "re"arare a alimentelor "rescrise. 5ieta acestor bolnavi se "rescrie n 'iecare ,i. S"italele lucrea, cu regimuri ti") dar buctriile au datoria s "re"are orice mncare "rescris "entru bolnavi. +st'el) dintre regiI murile ti" deosebim du" com"o,i#ieO regimul absolut) regimul hidric) regimul hidro,aharat) regimul lactat) regimul 'inos) regimul lactoI'inos) regimul lactoI'inosIvegetarian) regimul de crudit#i) regimul carnat $i regimul mi2t sau com"let. 5u" consisten# deoI sebim regimul lichid) regimul semilichid $i regimul de convalesI cen#) n a'ar de acestea se mai deosebesc O regimul desodat) regimul hi"erclorurat) regimul E"er"otasic) regimul acidi'iant) regimul alcaI lini,ant etc.) "recum $i regimurile cu"rinse n tabelul lui Pev,ner Lve,i ca"itolul c+limenta#ia bolnavului/6. 3egimurileIti" din s"itale de"ind $i de obiceiurile s"italelor) e2isI tnd n aceast direc#ie o 'oarte mare varietate. n vederea asigurrii alimentelor necesare $i "otrivite) s"italele mari au asistente sau surori dieteticiene. +sistentele $e'e) "e ba,a datelor adunate de la asistentele de tur re'eritoare la numrul bolI navilor "e categorii de boli $i du" indica#iile "rimite de la medic) alctuiesc tabele de regimuri L'oile de alimenta#ie6) "e care le nainI tea, asistentei dieteticiene) care) du" totali,area lor) le transmite la buctrie n dou e2em"lare "n la orele 1 ale ,ilei "recedente) naintarea 'oilor de regimuri nu "oate su'eri ntr,ieri) cci adminisI tra#ia s"italului "oate va trebui s "rocure unele alimente cu"rinse n 'oi) necesare chiar "entru diminea#a ,ilei urmtoare. Doile de regimuri cu"rind O numele bolnavilor) diagnosticul) sec#ia) salonul $i numrul "atului) regimul alimentar $i eventualele observa#ii su"limentare relativ la "re"ararea sau cantitatea alimentelor) n ca, c este vorba de un regim alimentar s"ecial "rescris) la rubrica observa#ii se va descrie n mod amnun#it "rescri"#ia medicului relativ la com"o,i#ia $i modul de "re"arare a alimentelor. Pentru bolnavii care vor sosi "este aceast or) asistentele de tur vor nainta direct buctriei com"letrile la 'oile de regimuri. Ba s'r$itul tabelelor de regimuri se totali,ea, numeric cererile de regimuri ti". 5e e2em"lu O N regimuri desodateP N l regim lactatP !)4! N . regimuri lactoI'inoase O jj N l regim carnatP % N ( regimuri mi2te. "! n unele s"itale se consider su'icient tabelul) totali,ator) ng't aceast metod se "retea, la gre$eli. Tabelele de regimuri trebuii& com "letate cu toate rubricile artate mai sus. JC

ntruct satis'acerea gustului "ersonal al bolnavului are o deoI im"ortan# tera"eutic) n multe s"itale se utili,ea, sisIt oi nul ))semirestaurant/ LPev,ner6) du" care bolnavul $i alege cu o ,i nainte mncarea) n limitele dietei "recise $i ale "osibilit#ilor buctriei. 1on'orm acestei metode buctria $i alctuie$te regiI murile ti" cu un sortiment mai variat) aducnd "lanul de meniuri -nI cuno$tin#a bolnavilor "rin asistentele din sec#ii) cu o ,i nainte. 5iu acest "lan ei $i vor alege alimentele "re'erate) "e care asistenta 14 introduce n tabelele de regimuri. Totali,area de la s'r$itul tabe lului nu se va 'ace "e regimuri ti") ci "e 'eluri comandate) cci n cadrul aceluia$i regim ti" e2ist mai multe variante. n institu#iile sanatoriale sau n s"italele care g,duiesc bolnavii un tim" mai ndelungat) regimul dietetic se "rescrie s"tmnal. 5ac sec#ia sau s"italul nu are asistent dietetician) asistentele medicale vor alctui tabele de regimuri care a"oi vor 'i totali,ate la buctrie. +tt "e tabele obi$nuite de regimuri) ct $i "e com"letri trebuie notat e2act masa n care se ncadrea, bolnavul nou sosit sau la HFarc mai are dre"tul bolnavul care "leac. @olnavul care sose$te m tim"ul no"#ii) "n la servirea micului dejun) "rime$te alimenI lPii#ie com"let. 1el care este internat "n la orele 9 "rime$te gu$ii irea de diminea#. -nternarea "n la ora 11 asigur dre"tul bolI navului "entru "rn,) iar cei care sosesc du" aceast or vor "rimi) numai gustarea de du" mas) eventual numai cina. Pentru bolnavii HFare se internea, du" ora cinei se vor asigura numai lichide. @olI navii care ies din s"ital "rimesc n ,iua "lecrii numai micul dejun. l!!Oic e2ce"#ie de la aceast regul bolnavii din alte localit#i) care vor 11 asigura#i cu alimente "n la ora "lecrii trenului. 1om"letrile tabelelor de regimuri se 'ac "rin 'oi se"arate.+liI i noti#ele $i buturile acordate bolnavului sub 'orm de su"limente "entru mbunt#irea condi#iei 'i,ice Lou) la"te) smntn) "ortoI cale etc.6) "entru nviorarea "roceselor vitale Lca'ea) vin ro$u etc.6 linii cele administrate sub 'orm de alimenta#ie ar'icial "entru ntre#inerea lui n via# Lsucuri de 'ructe) amestecuri s"eciale) necesare "entru alimentarea "rin sond6 $i n s'r$it substan#ele alimentare necesare "entru anumite e2aminri de laborator Lca gluco,a "entru determinarea toleran#ei 'a# de hidra#ii de carbon) ou "entru radiogra'ia ve,icii biliare du" metoda @o[den sau "re"aI rate de carne "entru anumite determinri ale metabolismului6 se comand de asemenea sub 'orm de com"letri la tabelele de regimuri. -ndi'erent de sco"ul "entru care se cere su"limentul de alimente) acesta va 'i motivat "e comand) n aceste ca,uri se men#ionea, iji numrul 'oii de observa#ie a bolnavului. (9

5ac bolnavul) cruia "rin tabelul de regim din ,iua anterioar i sIau asigurat alimentele) "leac) asistenta va n$tiin#a n scris buctria asu"ra modi'icrilor a"rute n comand. Eodi'icrile survenite "rin sosirea $i "lecarea bolnavilor) "rin schimbarea regimurilor sau din alte motive) vor 'i trecute "e ba,a

:lg.

)p/larea mecanic/ a veselei.

com"letrilor) de asistenta dietetician sau n li"sa acesteia) de "ersoI nalul de la buctrie) n unul din e2em"larele tabelului de regim) care se va trimite na"oi la sec#ie m"reun cu alimentele. Pe ba,a acestuia) asistentele vor distribui regimul dietetic bolnavilor. +limentele "re"arate snt trimise la o'iciile alimentare din sec#ie n marmite $i cni i,oterme) tvi sau alte vase. n li"sa vaselor i,oI terme) alimentele vor 'i la nevoie rencl,ite. A'iciile alimentare ale sec#iilor au o "arte din nc"ere cu vesel s"lat) unde sosesc aliI mentele $i o "arte cu vesel utili,at) unde se s"al L$i la nevoie se de,in'ectea,6 vasele utili,ate de bolnavi. 5in vasele colective) alimentele snt re"arti,ate n vasele indiI viduale L'ar'urii) cnite) "ahare6. >asele colective se s"al n sec#ie n "rima "arte a o'iciului $i se trimit na"oi buctriei. 3le nu vin niciodat n contact cu bolnavii. 94

>esela utili,at) m"reun cu resturile de alimente) snt adunate -n c)ea de a doua "arte a o'iciului de alimente. +ici resturile alimenI taro snt aruncate n vase nchise $i trans"ortate din sec#ie. @estuI i!llo alimentelor din sec#iile contagioase trebuie distruse. >esela se HEirat a"oi n s"ltoareI$terili,atoare mecanice) care 'unc#ionea, LE- a" 'ierbinte L'ig. .6. n s"italele moderne acestea se instalea, -ntre cele "r#i ale o'iciului) ncrcarea s"ltoruluiIsterili,ator J 'ace din "artea cu vesela utili,at a o'iciului) iar scoaterea n "artea LEi vesela curatP n acest 'el se nchide circuitul veselei. >esela E!.oas din s"ltorul sterili,ator este 'ierbinteP ea se usuc n cteva minute. =tergerea ei cu materiale te2tile este inter,is. +limentele rmase n sec#ie sau acelea "e care le aduc a"arI #intorii bolnavilor vor 'i "strate e2clusiv la 'rigider. 5ac sec#ia nu are nici un 'el de rcitor) alimentele vor 'i "strate la rcitorul contrai de la buctrie. Se inter,ice categoric um"lerea s"a#iilor dintre geamuri cu alimente.
NTREINEREA SALOANELOR l ANE%ELOR

1ondi#iile igienice $i estetice ale mediului s"italicesc "ot 'i asigurate numai "rintrIo cur#enie $i ntre#inere "er'ect $i "ermaI nent. Pentru aceasta s"italul are "ersonal s"ecialP ndrumarea $i controlarea lui cade ns n sarcina asistentei. @a va "utea "retinde o munc de calitate de la subalterni numai dac cunoa$te utilajele $i materialele de cur#enie $i ntre#inere a saloanelor) coridoarelor o'iciilor) slilor de tratamente) a bilor) _.1.Iurilor) coridoarelor $i a altor ane2e. Pentru e'ectuarea cur#eniei sec#ia de s"ital trebuie ? 'ie n,estrat cu unelte) vase) a"arate $i materiale cores"un,toare) ntre#inute n stare de 'unc#ionalitate "er'ect $i "strate ntrIun ?ingur loc) de "re'erin# n dula"uri s"ecial amenajate) unde 'iecare obiect are locul lui bine 'i2at "e su"orturi) ra'turi) crlige) ag#toare $i s 'ie la ndemna "ersonalului. #urirea saloanelor. Saloanele se cur# ,ilnic diminea# $i du" mas. 1ur#enia de diminea# se nce"e imediat du" terminarea toaletei bolnavilor $i se termin nainte de nce"erea vi,itei. 1urI #enia de du" mas se e2ecut du" odihna "asiv a bolnavilor) dar naintea nce"erii cinei) n ,ilele de vi,it cur#enia de du" mas se 'ace imediat du" "lecarea vi,itatorilor. 5ac salonul n cursul ,ilei sIar murdri) n tim"ul "rocesului de ngrijire a bolnavilor N cu secre#ii) e2cre#ii) snge) alimente vrsate) 'ecale) vrsturi etc. N atunci se va 'ace o nou cur#enie imediat) inde"endent de "rogramul obi$nuit.
91

Ba e'ectuarea oricrei cur#enii se vor utili,a numai "rocedeuri umede "entru a nu ridica "ra'ul) care n s"itale con#ine totdeauna o 'lor autohton) hos"italier $i care "oate genera in'ec#ii intras"iI t aii ce$ti cu germeni re,isten#i la antibiotice. 1ur#enia ,ilnic a saloanelor se nce"e cu golirea urinarelor $i scui"toarelor $i nlocuirea lor cu reci"iente curate $i sterile. 1on#inutul lor N dac nu trebuie trimis la laborator N se arunc. +"oi se 'ace ordine n no"tiere) aruncnd n gle#ile Lnchise cu ca"ace automate6 toate resturile de alimente) "ansamente) ambalaje etc. Se mtur "odeaua cu o "erie sau mtur cu coad) nvelit ntrIo cr" umed. Eaturatul se nce"e din col#urile salonului) "trun,nd sub 'iecare mobil n "arte) "n la "erete. Pardoselele de ciment sau de mo,aic se s"al a"oi cu a" 'ierI binte la care se adaug sod $i s"un. S"larea se va 'ace cu o "erie cu coad lung) a"oi se lim"e,e$te cu a" $i se $terge cu o cr" stoars) n loc de sod se "oate utili,a $i cloramin sau n loc de s"un) detergen#i Lbromocet6. 3ste bine ca substan#ele de,in'ectante s 'ie utili,ate cu alternan#e "entru a "reveni 'ormarea chimiore,isten#ei la 'lora hos"italier. Pardoseala de linoleum) cauciuc sau material "lastic se s"al cu a" cldu# $i cantit#i moderate de s"un sau detergen#i. +"a 'ierbinte sau "rea rece este duntoare acestor materiale. Pardoseala de "archet se tratea, ct mai rar cu a" din cau,a 'isurilor dintre elemente n care se re#ine "ra'ul in'ectat) iar acesta $i murdria se vor aduna cu as"iratoare) a"oi se ve $terge bine cu o 'lanel groas "entru a rem"ros"ta luciul. Pra'ul adunat du" mturare sau golirea as"iratoarelor se arde din cau,a caracterului lor in'ec#ios. Ba anumite intervale "archetul necesit o cur#enie mai radical. +ceasta se 'ace n saloane "rin 'recare cu a" $i "ra'uri de cur#at "e ba, de detergen#i L+lba) 5ero etc.6. 5u" lim"e,ire) a"a trebuie imediat nde"rtat cu cr" "entru ca lemnul s nu se in'iltre,e cu ume,eal. S"larea "archetului cu ben,in) "etrosin) ThiteIs"irt sau alte substan#e in'lamabile este strict inter,is n s"itale. 1urI #area "archetului cu hrtie abra,iv nu este recomandabil din cau,a "ra'ului "e care l ridic $i care) mai ales cel din cr"turi) este totI deauna in'ectat. Petele care nu au dis"rut du" cur#irea obi$nuit a "archetului se vor nde"rta n modul urmtor O Petele de grsime vor 'i aco"erite cu o hrtie de sugativ mbiI bat n ben,in. +ceasta di,olv grsimea) iar sugativa o absoarbe. Petele mai vechi se 'reac) cu ben,in a"oi se aco"er cu o "udr
,6

absorbant O talc sau "ra' de cret) "entru 1N ore) du" care se nde"rtea, cu o "erie) $i se $terge cu o cr" moale) n loc de benI [.in se "oate mbiba "archetul "tat $i cu terebentin) du" care seI "rocedea, la 'el ca $i du" ben,in. Petele de cerneal "roas"t se tam"onea, cu sugativa) a"oi su 'reac cu le$ie 'ierbinte) se limI "e,e$te cu a" $i se $terge. 5ac "ata este mai veche) se 'reac cu mie, de lmie sau solu#ie de acid citric "n sa ce nmoaie $i a"oi se "rocedea, ca $i n ca,ul "etei "i!oas"ete du" tam"onare. Tinctura de iod se s"al imediI iil& cu alcool $i a"oi cu a" cldu#. Parchetul) du" uscare comI "let $i orice "ardoseal din saloaI ne N inclusiv cele din mo,aic) linoleum sau material "lastic N se ccruiesc o dat s"tmnal $i "este cteva ore se lustruiesc. Bustruirea se 'ace cu a"arate electrice L'ig. 06. +"aratul "entru lustruit duI $umeaua are la ba, una sau mai multe "erii n 'orm de discuri) care se nvSrtesc 'iind ac#ionate de un motor electric. Periile N n 'unc#ie de numrul lor N au cte un diametru de 14N34 cm) $i se :ig. 9K. ; Bustruirea mecanic a "arI chetului du" cur#irea lui. gsesc dedesubtul cutiei) care acoI "er motorul a"aratului. 9reuI l.atea motorului $i nveli$ul metalic e2ercit o "resiune asu"ra "eriilor) asigurnd un contact intim cu su"ra'a#a du$umelei. +"aratul are o manivel cu ajutorul creia i se "ot dirija mi$I c'trile. n stare de re"aus) el va sta culcat sau se va ridica "e un su"ort de lemn) n niciun ca, nu se admite s stea "e "erie. Eanivela este lI inut vertical. 1nd vrem sI1 "unem n 'unc#iune) a"aratul este ^Facordat cu ajutorul unei "ri,e la curentul din re#ea) a"oi se deschide circuitul electric. Eotorul nce"e s se nvrteasc) se a"as asu"ra unei "edale "rin care manivela "oate 'i cobort n jos) iar motorul "orne$te rota#ia "eriei. +"aratul se de"lasea, singur n direc#ie liniarP mi$carea lui trebuie dirijat cu ajutorul manivelei) m"reI 93

jurul "eriei mobile e2ist o "erie circular 'i2) care are rolul de a nltura eventualele murdrii din 'a#a a"aratului. Ea$ina nu trebuie s 'unc#ione,e mai mult de o or. Ba intervale de 14N15 minute se va veri'ica gradul de ncl,ire a a"aratului. 'nainte de a o"ri a"aratul se va ridica manivela n "o,i#ie verI tical) "entru a deconecta "eria de motor. 5u" ce sIa 'recat du$umeaua cu ajutorul "eriei) se mai lustruI ie$te cu un strat de "sl. 1ur#irea "ere#ilor se 'ace s"tmnal. Se ridic $i se nde"rI tea, mobilele trans"ortabile) iar "aturile se aco"er. Se $terge "ra'ul cu o "erie nvelit n cr") mai nti de "e "la'on) a"oi de "e "ere#i) de sus n jos. Por#iunea de 'aian# sau vo"sit cu vo"sea de ulei se s"al cu a" cldu# $i s"un tot de sus n jos) se lim"e,e$te cu a" curat $i se $terge cu o cr" uscat. Ba 'el se cur# u$ile $i 'erestrele. 9eamurile se cur# de "ra' mai nti cu ajutorul unei cr"e moi) a"oi se s"al cu a" $i se $terge cu lirtie de ,iar. nainte de s"I larea geamurilor se s"al giurgiuveaua. 1nd sticla este mai murdar) n a"a cu care se s"al se "ot introduce cteva "icturi de amoniac. 9eamurile se mai "ot s"la cu a" cu o#et N n s"ecial cnd geaI murile snt stro"ite cu var) a" amestecat cu sare de buctrie) cu "u#in alcool Ln s"ecial iarna6) cu sod) a" de var) cu scrobeal albastr sau cu "etrol. Pra'ul de "e mobilier se $terge totdeauna cu cr" umed. 3ste im"ortant s se nde"rte,e "ra'ul $i de deasu"ra dula"urilor $i ra'I turilor mai nalte) cci re"re,int o surs im"ortant de in'ec#ie cu 'lor selectat) re,istent la antibiotice $i vicia, $i aerul) "roducnd miros de "ra' n salon) n saloanele de boli in'ectoIcontagioase) n a" se introduc substan#e de,in'ectante. S"larea oglin,ilor se 'ace cu o cr" moale sau cu o "iele de c"rioar) 'olosind acelea$i solu#ii ca $i "entru sticl. Eobilierul salonului se s"al cu a" cldu# $i s"un sau cu ajuI torul "ra'urilor de cur#at "e ba, de detergen#i. Eobilierul ta"isat cu materiale "lastice se s"al cu o solu#ie diluat de s"un n a" cldu# $i se lim"e,e$te cu mult a". Pentru s"larea materialelor "lastice nu se va utili,a niciodat a" 'ierbinte. Eobilierul de lemn nevo"sit se 'reac n lungul 'ibrelor cu "eria nmuiat n a" cald $i s"un sau n le$ie. Pentru a "stra culoarea deschis a lemnului nevo"sit) n a"a de lim"e,ire se introduc cteva "icturi de clor) sare de lmie sau a" o2igenat. Sobele de teracot $i 'aian# se s"al cu le$ie s"unit sau cu detergen#i) utili,nd o cr"S moale care nu le ,grie. Se lim"e,esc cu a" curat) se $terg) a"oi se lustruiesc cu molton. 9%

n ca, de ncl,ire central cu radiatoare) se va $terge "ra'ul Gi-nie de "e elemente ca $i de "e aco"eri$ul sobelor de teracot) cci .irderea acestuia) n tim"ul ncl,itului) vicia, aerul. @ecurile electrice se $terg de asemenea ,ilnic cu o "iele de cI "rioar nmuiat ntrIo solu#ie a"oas de alcool lN3 V $i bine stoars. 8n va avea grij s se ating numai "artea sticloas a becurilor) sau tuburilor 'luorescente) n acest 'el se evit de"unerea $i arderea) "ra'ului "e ele. 1hiuvetele se s"al du" ntrebuin#are cu a" $i s"un sau cu "ra' de cur#at cu ba, de detergen#i LStela) +lba menaj) Ti2 etc.6. 1hiuvetele uscate se mai "ot $terge $i cu ben,in. Pentru de,odoriIG.ure se 'olosesc acidul clorhidrie sau alte "re"arate cu ba, de clor. tu 'iecare sec#ie se "strea, o "om" as"iratoare de cauciuc) "entru des'undarea chiuvetelor la nevoie. 5u" terminarea cur#eniei) mobilierul se "une la loc) lsnd geamurile deschise nc cteva minute. 5ac bolnavul "rse$te salonul de'initiv atunci "atul rmas liber va 'i su"us unei cur#enii radicale nainte de aI1 ceda unui alt bolnav. Partea metalic a "atului va 'i s"lat cu o solu#ie de cloraI min) bromocet sau cu s"un) saltelele $i "turile vor 'i scuturate tji as"irate cu as"iratorul de "ra') no"tiera va 'i golit $i s"lat cu acelea$i substan#e ca $i "atul. #urenia coridoarelor se nce"e "rin aerisire $i adunarea scuiI "torilor) a"oi se mtur "odeaua cu mtura ume,it $i se s"al "e jos cu acelea$i solu#ii ca $i n saloane. Se $terge cu o cr" umed "ra'ul de "e mobilier) re,emtoarele 'erestrelor) se ud 'lorile ornaI mentale) se $terg tablourile $i se de,in'ectea, scui"torile) du" care se re"un la loc. Scrile se mtur nce"nd cu trea"ta de sus. Se s"al 3 N % -re"te n ordinea maturatului) se lim"e,esc $i se usuc cr"a. Se continu "n la etajul urmtor. +ceast mano"er trebuie 'cut cu aten#ie s nu se scurg a"a la nivele in'erioare $i s nu se murdI reasc "ere#ii. 1ur#irea scrilor se 'ace de cte ori este nevoie) cel "u#in de dou ori "e ,i. Aaia se cur# du" 'iecare utili,are. 1ada se s"al cu "ra' de cur#at $i se de,in'ectea, cu o solu#ie de cloramin @ 5 V) a"oi se s"al $i se lim"e,e$te cu a" rece $i se aerise$te camera. 3obinetele se lustruiesc cu o emulsie de cur#at LSidol6. 9rI tarele de lemn se 'reac cu "eria cu a" cald $i le$ie n direc#ia 'iI brelor lemnului) se lim"e,esc $i se usuc. Podeaua se s"al ca $i orice "ardoseal de cimentO cur#irea "ereI #ilor se e'ectuea, ca $i n salon. 95

ailnic se controlea, 'unc#ionarea ca,anului res"ectiv) a sobelor $i se nde"rtea, cenu$a. @ iciul de buctrie trebuie s 'ie totdeauna n stare de "er'ect cur#enie. >esela se "strea, n dula"uri nchise) curate) 'erite do "ra'. Sertarele $i dula"urile se s"al cu le$ie $i s"un. +limentele se #in aco"erite) "entru a le 'eri de "ra' $i insecte. :esturile alimentaro rmase du" servirea meselor se nde"rtea, imediat "entru a nu atrage mu$tele $i $oarecii. A'iciul se aerise$te des n tim"ul ,ilei) n tim"ul verii se "ot lsa deschise "ermanent 'erestrele) dar n mod obligatoriu ele se aco"er cu "las metalic sau ti'on "entru a m"iedica "trunderea mu$telor. -n ca, dac totu$i au "truns) se 'ace desmu$ti,area. 1r"ele de buctrie se usuc du" ntrebuin#are) a"oi se m"I turesc $i se "strea, ntrIun sertar s"ecial. 3le vor 'i des schimbate. -mediat du" s"larea vaselor) s"ltoarele de vase se vor cura#i cu le$ie $i s"un) se vor lim"e,i cu a" cu o#et "entru a nde"rta mirosul $i se vor usca. Ea$inile de s"lat vase se s"al $i se steriliI ,ea, automat. #losetele. A aten#ie deosebit se acord cur#irii closetelor deoaI rece "ot contribui la transmiterea unor in'ec#ii. (e controlea, "artea lemnoas) se 'reac ,ilnic cu le$ie tareP se lim"e,esc $i se $terg cu cr"a uscat) dac nu cumva este deterioI rat) ceea ce ar "utea s "roduc unele microtraumatisme. n ca, c scaunul este con'ec#ionat din material "lastic) se s"al cu deterI gent) se lim"e,e$te $i se $terge cu cr"a uscat. Pentru nlturarea mirosului ne"lcut se toarn n chiuvete acid clorhidrjc) la"te de var) sau alte substan#e de,odori,ante) ,ilnic. Pere#ii se vruiesc lunar) sau) dac snt 'aian#a#i) se s"al cu a" $i s"un sau bromocet. Podeaua de ciment se o"i este ,ilnic cu a" 'ierbinte sau le$ie tare. n sec#iile de boli contagioase se s"al cu cloramin @ 5V. n a'ar de cur#enia obi$nuit) n s"itale este 'oarte im"oitant de,in'ec#ia "eriodic a closetelor) o "arte din agen#ii "atogeni eliI minnduIse "rin materii 'ecale $i urin.
CONTROLUL l NTRE<INEREA INSTALA<IILOR l APARATURII

+sistenta va veri'ica n 'iecare ,i instala#iile $i a"aratura din sectorul ei de activitate) lund msurile necesare "entru re"ararea de'ectelor. -nstala#ia de a". electric) de ga, metan) canali,are) instala#iile de semnali,are) tele'oanele din saloane $i de "e coridor) as"iratoarele de "ra') a"aratele de lustruit "archetul $i linoleumul)
,3

LF'ilatoarele de vesel) ,voarele u$ilor) nchi,toarele 'erestrelor) Holmie sau calori'erul) instala#iile de araga,) sterili,atoarele) reducI K ou rele de "resiune etc. trebuie s 'unc#ione,e ire"ro$abil) n sec#ie -i!&!lCiiie s e2iste o condic n care se semnalea, deranjamentele) ?Eil.ru ca mecanicii) venind n sec#ie) s se oriente,e imediat asu"ra Firnli,rii acestora. -n ca, de urgen#) cum ar 'i s"argerea unei i!oiitlucte de a" sau stingerea luminii ntrIo ari") se iau msuri illnTte) avi,nd imediat verbal Leventual "rin tele'on6 att atelierul i -- ni intenden#a. +sistenta trebuie s aib o instruire tehnic) "entru ca "e ba,a LEinus.#intelor sale "ro"rii s se "oat orienta imediat asu"ra naturii Ml locali,rii de'ectelor $i deranjamentelor sim"le u,uale) care snt LHnlo mai 'recvente O strngerea $uruburilor) instalarea reductorului de iiTiune) re"ararea siguran#ei electrice etc. $i s le re,olve singur +ra a mai a$te"ta ajutorul mecanicilor.

EVIDENA l MICAREA BOLNAVILOR

EVIDENA BOLNAVILOR

Aondica de sec2ie. @olnavii "rimi#i n sec#ie snt nregistra#i n condica sec#iei. +ceasta cu"rinde datele "ersonale ale bolnavului) numrul 'oii de observa#ie) tim"ul de s"itali,are cu data internai l $i ie$irii) diagnosticul) starea la ie$ire) "recum $i numrul de ie$i io al 'oii de observa#ie. 1ondica de sec#ie este #inut de obicei de asistenta $e' a sec#iei. :aportarea numeric/ a e7ectivului de bolnavi. +sistentele ra"ortea, ,ilnic numrul bolnavilor din saloanele lor) "recum &jl numrul "aturilor libere. +sistenta $e' a sec#iei) du" ce totali,eaG'l datele "rimite) naintea, administra#iei numrul de bolnavi #i biroului de "rimire numrul "aturilor libere) n ca,ul sec#iilor undi! snt ngrijite mai multe categorii de boli in'ec#ioase) asistent?r. "e lng ra"ortarea ci'ric a "aturilor libere) vor s"eci'ica $i boli -n in'ec#ioase care "ot 'i internate n "aturile libere din saloanele undi! mai stau $i al#i bolnavi. 3'ectivul de bolnavi se ra"ortea, diminea#a) "n la orele 0).!<C) "entru ca asistenta $e' sI$i "oat totali,a datele ob#inute "nil -E ra"ortul de gard. 5atele "e care le culege se re'er la situa#ia 'a"tlt r n diminea#a "relurii serviciului. Boile de observa2ie. Doile de observa#ie re"re,int dosarul i i i s"ital al bolnavului. 3le snt administrate de asistent. Doaia Kh observa#ie este un document "ractic) util) "e ba,a cruia se dirijoiiR+ tratamentul bolnavului) dar n acela$i tim" este $i un documon* 9(

II

%l' -o #'i inedicoIlegal. 5in acest motiv "strarea 'oilor de observa#ie uniW condi#ii este absolut necesar. l!!nilo aceluia$i salon vor 'i #inute n aceea$i ma") ntrIun loc i nubil bolnavilor) cci datele cu"rinse n ' oi ar "utea ' i inter"retate ii H - r oi i iIar demorali,a. Tocmai din acest motiv) nici 'oaia iin"oratur nu se va #ine n salon) ci n 'oaia de observa#ie) mI FF ! cu celelalte documente lelativ la bolnav. 1on#inutul 'oilor i va#.ie constituie obiectul secretului "ro'esional) un motiv !lcei de a 'i #inute n siguran#. +sistenta va trece n 'oaia de F ^ io re,ultatul tuturor e2aminrilor de laborator) care sI au u i . i l . -m "lecarea bolnavului) medicul de salon nchide evolu#ia ' dc?criind e"icri,a) de'initivea, diagnosticul) iar asistenta % 'onia -recnd n acela$i tim" datele bolnavului ntrIun registru mile. 8umrul din registrul al'abetic re"re,int numrul de ie$ire Hiliuiviilui. +cest numr se notea, "e 'a#a anterioar a 'oiiP F ! - + < -ui) aceasta "oate 'i gsit la nevoie. -n uncie s"itale) "e biletul de ie$ire se trece numrul cu care / i \ u l u 'ost nregistrat la internare care rmne $i numrul 'oii F imorv!ii#ie. L!!oile bolnavilor ie$i#i se "strea, n arhiva sec#iei n ordinea i t i l l -mI din s"ital. Pstrarea 'oilor "e gru"e de boli este ns mult FL-lin#i'ic. n acest ca, numrul de ie$ire este inutil) iar n regisInl'n.b?.ic se va men#iona dosarul n care se gse$te 'oaia) L'oile "ot 'i eliberate din arhiva sec#iei numai n cadrul s"italului. F i urca o 'ace arhivarul ' oilor Lnregistratoarea medical) asistenta nM c.6 care n locul 'oii de observa#ie introduce o not care cu"rinde nlo bolnavului) numrul 'oii) ,iua ridicrii 'oii) numele medicului ti eorut 'oaia $i isclitura aceluia care o ridic. Doile eliberate 11 -o ro?tituite $i re"use la locul lor ini#ial.
IEIREA BOLNAVULUI DIN SPITAL

Eomentul "lecrii bolnavului este stabilit de medicul "rimar 14 Eoe#.ie. -n legtur cu aceasta) asistenta are o serie de sarcini. ci ou va aduna toat documenta#ia relativ la bolnav "e care o mito -ii dis"o,i#ia medicului de salon) n vederea 'ormulrii e"iI !i) 1ircuitul dosarului de boal n continuare se va 'ace n modul .l mai sus. +u lE lo u t a v a 'i2 a cu boln avul or a "le c ri i) "en tru a I i Cii iiEit'iira alimenta#ia "n n ultimul moment. >a

veri'ic a mai 11 lo dac hainel e cu care a sosit bolnav ul snt cores" un,to are 99

anotim"ului. 5ac acestea nu snt cores"un,toare) va lua legturii cu 'amilia bolnavului) cernd s 'ie aduse hainele "otrivite. +sistenta va anun#a cu N3 ,ile nainte 'amiliei bolnavului data ie$irii din s"ital) dac acesta este co"il sau minor $i trebuie s cltoreasc de"arte sau dac nu "oate "leca singur) necesitnd nso#itor. 5ac bolnavul "leac singur) dar 'or#ele lui 'i,ice nu "ermit un e'ort "rea mare) asistenta se va ngriji "rin biroul administrativ de a asigura biletul de cltorie la trenul indicat de bolnav. +sistenta a"ro'undea, cu bolnavul indica#iile "rimite de lPi medic $i cu"rinse n biletul de ie$ire. >a lmuri n s"ecial "rescri"I #iile relative la regimul dietetic) insistnd asu"ra variabilit#ii "osiI bile de alimenta#ie n cadrul regimului) "recum $i asu"ra modulni do "re"arare a alimentelor "rescrise. >a veri'ica mai de"arte dac bolI navul $iIa nsu$it n mod cores"un,tor tehncile necesar "entru contiI nuarea tratamentului "rescris la domiciliu $i va insista ca la da#ii indicat s se "re,inte nea"rat la control. +sistenta va nso#i bolnavul "n la maga,ia de e'ecte) undo l va ajuta sI$i "rimeasc hainele) care) dac era ca,ul) au 'ost de,inI 'ectate $i s"late. 3a va "relua a"oi de la bolnav e'ectele s"italului. nainte de aI$i lua rmas bun) asistenta va veri'ica dac bolnaI vul are biletul de ie$ire $i re#eta "rescris "entru tratamentul "ostI s"italicesc. @olnavul trebuie s 'ie urmrit de grija ocrotitoare a asistentei "n la "rsirea s"italului. @olnavul "oate "leca din s"ital $i la cerere "ro" rie. 5ac cererea lui concord cu "rerea medicului "rimar $i nu se las convins de necesitatea $ederii mai de"arte "entru continuarea tratamentului) atunci el va da o declara#ie isclit asu"ra rs"underii "e care $iIo asum o dat cu "rsirea s"italului) n ca,ul bolnavilor minori) declara#ia va 'i dat de "rin#ii sau tutorele bolnavului. 5eclara#ia "oate 'i 'cut $i "e 'oaia de observa#ie. 5ac bolnavul nu se su"une tratamentului ce i sIa "rescris sau "rin com"ortarea lui de,organi,ea, via#a din s"ital) medicul $e' are dre"tul de a dis"une evacuarea lui) dac aceasta nuIi "ericliI tea, via#a. Sarcinile asistentei n legtur cu ie$irea bolnavilor la cerere "ro"rie sau evacua#i din motive disci"linare snt acelea$i ca $i n ca,ul ie$irilor obi$nuite.
TRANSFERUL BOLNAVULUI N ALTE SECII SAU SPITALE

n cursul tratamentului se ive$te adesea necesitatea ca bolnavul s 'ie trans'erat de la o sec#ie la alta Lde e2em"lu de la sec#ia de interne la sec#ia de chirurgie6 sau de la un s"ital la altul Lde e2em"lu 144

dl& -u maternitate la s"italul de boli in'ectocontagioase6. -n ambele imnuri) trans'erarea se 'ace "e ba,a n#elegerii ntre cele dou unit#i. n legtur cu trans'erarea bolnavului) asistenta are urmtoarele F<-T ini O I Pregtirea documenta#iei "entru medicul salonului) n vederea -lirlinierii evolu#iei bolii) 'ormulrii e"icri,ei) ntocmirii biletului ilo l nms'er) co"ierea 'oii de observa#ie $i re,ultatelor anali,elor de -iiliorator) "entru a 'i trimise s"re orientare m"reun cu bolnavul. N n$tiin#area 'amiliei des"re trecerea bolnavului n cealalt unitate. N Pregtirea bolnavului "entru trans"ort) avnd grij ca iii!i!?ta s "lece din sec#ie curat) ordonat) cu medica#ia "rimit $i hutamentul e2ecutat "entru ,iua res"ectiv. 5e la acest lucru se vii) abate numai la ordinul medicului. N Scoaterea bolnavului din tabelul cu regimuri $i condica de medicamente. N nso#irea bolnavului "n la sec#ia sau s"italul unde acesta u 'ont trans'erat) acordnduIi ngrijii ile necesar e "e drum) dac starea lui ar necesita acest lucru. Predarea lui asistentei sec#iei unde sIa ' 'init trans'erul. N +sistenta va avea grij s ia imediat na"oi inventarul i'>mas asu"ra bolnavului) "recum $i "turile $i "erna de "e targa. N +sistenta trebuie s "stre,e aceea$i grij 'a# de bolnavul t ni .Lin'erat "e care o are $i 'a# de bolnavul care "leac acas. -nteresul #tiin#j'ic) ca $i grija 'a# de 'o$tii ei bolnavi) trebuie s o ndemne diK a se interesa n ,ilele urmtoare de s"re soarta bolnavului.
DECESUL

n ca, de deces) asistenta are urmtoarele sarciniO N Pregtirea documenta#iei "entru medic n vederea ntocmirii r"icri,ei $i a re'eratului de deces. N 1om"letarea biletului de trimitere a cadavrului la sec#ia de "nTectur. N +nun#area administra#iei s"italului n vederea n$tiin#rii ii"nr#intorilor. N n$tiin#area "rosecturii $i luarea msurilor "entru trans"ortul cadavrului n vederea necro"siei) avnd grija ca totodat s 'ie tri mis $i 'oaia de observa#ie ncheiat. N Scoaterea bolnavului din eviden#a sec#iei $i din comen,ile d&I alimente) medicamente etc. se 'ace la 'el ca $i n ca,ul ie$irii obi$ nuite a bolnavilor. 141

5ac a"ar#intorii nu snt n$tiin#a#i n momentul decesului) asistenta va aduna bunurile bolnavului $i va ntocmi un inventar) "e careI1 va iscli m"reun cu doi martori. Tot ceea ce sIa gsit asu"ra bolnavului se "strea, ntrIun "achet "n la sosirea a"ar#intorilor) cu e2ce"#ia banilor $i obiectelor de valoare) care se "redau la admininI tia#ie) "entru a 'i "strate n casa de 'ier. Trans"ortul cadavrului din sec#ie trebuie 'cut n lini$te. $m" tentele vor avea grij ca bolnavii s nu stea n momentul trans"ortului "e coridor $i u$ile saloanelor s 'ie nchise. 5ecesul in'luen#ea, de'avorabil bolnavii din salon $i chiar din sec#ia ntreag) n tot tim"ul ct cadavrul se gse$te n salon) asistenta va rmne $i ea n salon) lini$tit) ncurajnd "e ceilal#i bolnavi) caro) n aceste momente) se demorali,ea, u$or.

TRANSPORTUL BOLNAVILOR

Trans"ortul bolnavilor 'ace "arte integrant din ngrijirea lor. -lolnavii n stare grav nu se "ot de"lasa singuri $i tocmai de ei 11 chirie s se ocu"e mai mult "ersonalul de ngrijire. 5in acest motiv) "roblemele ridicate de trans"ortul bolnavilor trebuie bine cunoscute 11 c& asistent. @olnavul "oate 'i trans"ortat n urmtoarele m"rejurriO N internarea lui n s"ital de la domiciliu) de la locul de munc E-<- de la locul accidentuluiP N trans'erarea lui la o alt sec#ie sau la o alt institu#ie sani tarii P N trimiterea bolnavilor "entru e2aminri de s"ecialitate n nidrul sec#iei sau la alte sec#iiP N trans"ortul n sala de o"era#ie sau de tratament $i na"oierea l u i n salonP N mutarea bolnavului dintrIun salon n altulP N eliberarea vremelnic sau de'initiv din s"ital a unor bolnavi cionici sau cu mbolnviri de lung durat) al cror tratament se 'ace "rin intermiten# $i care nu snt n stare s se de"lase,e singuri. Trans"ortul bolnavului la s"ital cade n com"eten#a serviciului ilc salvareP la 'el $i trans"ortul bolnavului dintrIo institu#ie s"itaI liceasc) ntrIalta) ns de 'iecare dat bolnavul trebuie s 'ie nso#it H - c un cadru de s"ecilitate N de obicei de o asistent N care deci cunoa$te "rinci"iile 'undamentale ale trans"ortului) "recum $i "robleI iimic "e care acesta le ridic. Trans"ortul bolnavilor n cadrul s"italului este e2ecutat de mile mai multe ori de brancardieri) ns munca lor este dirijat 143

de asistente) care nso#esc totdeauna bolnavulP n ca,uri de urgen#e chiar $i trans"ortul trebuie e'ectuat de ele sau de oricare angajai al s"italului. Trans"ortarea bolnavilor nu este o condi#ie obligatorie a s"itaI li,rii. <n numr 'oarte mare de bolnavi "ot s se de"lase,e singuri. A alt categorie de bolnavi) de$i se "ot de"lasa singuri) din cau,a nesiguran#ei n mers nu au curajul de a "orni $i deci nu "ot ' i lsat i nenso#i#i. Pe ace$ti bolnavi N n cadrul de"lasrilor n incinta) s"italului) n sec#ie sau ntre sec#ii N este su'icient dac asisten#ii i va #ine de bra#) "entru a combate 'rica $i a le reda siguran#a n mers. >or 'i trans"orta#i n orice ca, urmtoarele categorii de bolnaviO N bolnavii incon$tien#i) obnubila#i si somnolen#iP N bolnavii accidenta#i) n stare de $oc) cu le,iuni grave si cei cu le,iuni u$oare la membrele in'erioareP N bolnavii n stare grav) astenici) adinamici) emacia#iP N bolnavii cu insu'icien# cardioI"ulmonar grav) la care mi$carea este contraindicatP N bolnavii 'ebrili) e"ui,a#iP N bolnavii sco$i din sala de o"era#ie sau de na$tereP N bolnavii cu tulburri nervoase $i de echilibruP N unele categorii de bolnavi "sihiciP N cei su'erin,i de a'ec#iuni ale membrelor in'erioare care m "iedic utili,area lor "entru de"lasare. Trans"ortul bolnavului) n 'unc#ie de gravitatea a'ec#iunii de care su'er) de distan#a $i sco"ul trans"ortului se "oate e'ectua cu brancard) cu scaun sau 'otoliu rulant) cu crucioare) cu "al "rev,ut cu ro#i) "recum $i cu vehiculeP autosalvri) avioane saniI tare Laviasan6 sau helico"tere. Trans"ortul e'ectuat n condi#ii bune evit agravarea durerilor $i a $ocului traumatic) contribuind la "rotec#ia le,iunilor $i la menI #inerea unei stri generale mul#umitoare. <n trans"ort necores"unI ,tor) "e lng 'a"tul c e2tenuea, bolnavul $i intensi'ic 'enomenele subiective) "oate agrava starea bolnavului sau le,iunile e2istente) "oate trans'orma o 'ractur nchis ntrIuna deschis) "oate "rovoca hemoragii) vrsturi etc. 5in acest motiv) inde"edent de sco"ul sau mijlocul cu care se e2ecut trans"ortul) trebuie s se #in seama do urmtoarele O N @olnavii vor 'i "regti#i din tim" "entru trans"ort. +sistenta le va e2"lica necesitatea de"lasrii) insistnd asu"ra im"ortan#ei acesteia n vederea nsnto$irii lor. 3a va comunica mijlocul du trans"ort) artnduIle c acesta nu le va "roduce nici o durere sau oboseal n "lus) 'iinduIle asigurate toate condi#iile de con'ort. 14%

N @olnavii vor 'i mbrca#i n mod cores"un,tor anotim"ului) ilmutoi drumului $i mijlocului de trans"ort) "entru ca s nu rceasc ni! ilrum. n vederea acestui sco") n tim"ul ncrcrii $i descrcrii iiiiliiiivului de "e brancard) 'erestrele salonului vor 'i nchise. 3'ecI t nmiit trans"ortului n "erioada cur#irii sau aerisirii saloanelor nu LF/ l n "ermis. N 3idicarea bolnavului $i a$e,area lui "e brancard sau n "at iW vor 'ace cu 'oarte mare "recau#ie 'erinduI1 de dureri) traumatisme. E u oboseal) n vederea acestui sco" trebuie asigurat numrul neceI /iii de "ersoane. N n tim"ul trans"ortului trebuie asigurat bolnavului ma2imum Fon'ort "osibil. 5in acest motiv) targa) 'otoliul sau locul bolnaI 11 i n vehiculele de trans"ort trebuie bine c"tu$ite cu "turi "erne. Se va avea grij ca "o,i#ia bolnavului s 'ie cea mai comod) i E l ile dureroase s 'ie menajate) sus#inute) iar bandajele $i "ansamenI tele na 'ie bine 'i2ate. N @olnavul va 'i a$e,at cu "rivirea ndre"tat n direc#ia mer sului cu e2ce"#ia urcrii scrilor) cnd direc#ia trebuie s 'ie invers) Mieiit.ru a nu lsa bolnavul cu ca"ul n jos. 3l nu trebuie e2"us la scutuI i'iri sau ,guduiri. 5in acest motiv) trans"ortul "e mini trebuie 'L>eiit cu 'oarte mare aten#ie) iar vehiculele s 'ie "rev,ute cu arcuri $i i # i # i cu garnituri de cauciuc) "entru a amorti,a eventualele ,drunciI u+lnri. N @olnavul trans"ortat trebuie s 'ie nso#it de o asistent i!iire) l va su"raveghea n tot tim"ul trans"ortului $i va lua n ca, F le nevoie msurile de "rimIajutor. 5ac trans"ortul este de lung ilimil) va a"lica medica#ia "rescris la "lecare. 3a trebuie s satisI 'neil "e drum bolnavului anumite dorin#e de e2em"lu s o"reasc LEito?alvarea dac bolnavul nu se simte bine etc. N Eijloacele de trans"ort vor 'i totdeauna de,in'ectate Hlu" trans"ortul bolnavilor in'ec#io$i. +ce$ti bolnavi vor 'i trans"or t u l i singuri ntrIun autovehicul) "entru a m"iedica transmiterea liolii lor. N @olnavul trans"ortat la alte servicii) sec#ii sau institu#ii Eiiiiitare vor 'i nso#i#i de documenta#ia $tiin#i'ic $i administrativ enres"un,toare Lco"ia 'oii de observa#ie) re,ultatele e2aminrilor ile laborator) biletul de trimitere etc.6.
TRANSPORTUL N INCINTA SPITALULUI

8-<-

Trans"ortul "e teritoriul s"italului sau al sec#iei se 'ace cu targa 'otolii rulante) crucioare cu trei sau "atru ro#i $i "aturi rulante. 145

Transportul cu tar!a. Trag este cel mai sim"lu mijloc do trans"ort. Trgile utili,ate n s"itale snt alctuite din dou barH "aralele de lemn) "ev,ute la e2tremit#i cu cte un mner. BegI tura dintre bare este asigurat "rin dou crlige de mbucare din metal) care "ot 'i strnse "rintrIo ncheietur atunci cnd targa nu

:ig. 9S. N Scaun "ortabil.

se utili,ea,) ntre cele dou bare de lemn si cele dou crlige de metal este ntins o "n, "e care se va culca bolnavul. Ba unul din ca"etele trgii) "n,a este ridicat de un su"ort metalic) "entru ca"ul bolnavului. Targa este "rev,ut cu "atru "icioare metalice. 3a se #ine strns $i se des'ace numai n momentul utili,rii. A dat cu des'acerea ei) c"tiul se ridic automat. +utosalvrile $i avioanele sanitare au tSrgi con'ec#ionate din tuburi de metal care se culisea, "e ro#i n $inele din vehicul. Pentru trans"ortul bolnavilor mai "u#in gravi se utili,ea, $i scaune "ortaI bile cu dou bare "aralele de lemn. "rev,ute cu mner L'ig. (6. Targa se va aco"eri cu o "tur $i cu un cearcea'P la nevoie so adaug $i o mu$ama $i o travers. Ba c"ti se "une o "ern sub#ire. @olnavul va 'i nvelit cu o a doua "tur. 1a,armamentul de "at va 'i bine 'i2at de targa) "entru ca s nu cad n tim"ul ncrcrii si descrcrii bolnavului) cnd targa va 'i atrnat. +$e,area bolnavului din "at "e targa trebuie 'cut cu mare "recau#ie. Targa va 'i adus "n la marginea "atului) 'iind #inut la cele dou e2tremit#i de doi brancardieri. +ce$tia aduc targa n "o,i#ie ori,ontal) atrnndIo doar de cte un singur miner deIa lungul marginii "atului L'ig. 9 +6) n 'unc#ie de greutatea $i gravitatea bolnavului) dou sau trei asistente se vor a$e,a deIa lungul "atului) de "artea trgii atrnate) $i introducnd minile cu "alma $i degetele 14.

! g. 9?. ; Trecerea bolnavuI Ir! lui din "at in targa. C N a$e,area lrgii ling "alP

' N ridicarea bolnavuluiP

!.! Hducerea lrgii n "o,iI lliCori,ontalP a$e,area bolI iiuvului "e targa.

ntinse sub bolnav) l vor ridica deodat n sus. +sistenta care se gse$te s"re ca"ul bolnavului comand mi$crile echi"ei. 3a #ine toracele $i ca"ul bolnavului) s"rijinind cea'a acestuia "e antebra#ul su. + doua asistent ridic bolnavul din regiunea lombar) iar a treia de membrele in'erioare) n momentul cnd bolnavul a 'osl ridicat din "at) asistentele) la comand) 'ac un "as na"oi L'ig. 9) @6) iar brancardierii concomitent ridic $i cealalt margine a bran cardei) aducndIo n "o,i#ie ori,ontal chiar sub bolnav. +cesta a$e,at acum cu grija "e targa L'ig. 9 16. 5escrcarea se va 'ace du" aceea$i metod) dar cu mi$crile inverse. Targa cu bolnavul va 'i adus "n la marginea "atului. 1ele trei asistente se vor alinia la marginea liber a trgii $i vor ridica bolnavul du" aceea$i tehnic. 5u" ce bolnavul a 'ost ridicat de "e targa brancardierii vor lsa n jos marginea brancardei dins"re asistente) n acest moment) cele trei asistente vor 'ace la comand un "as s"re "at) a$e,nd cu grij bolnavul la locul lui. @olnavul "oate 'i urcat $i cobort de "e targa $i de o singur) "ersoan) dac are "utere de a se atrna de gtul brancardierului) n acest ca,) brancardierul va lua bolnavul n bra#e) s"rijininduI1 cu o min sub omo"lat $i cu cealalt sub coa"se. Pe brancard) bolnavul va 'i aco"erit. Po,i#ia lui va 'i men#inut n decubit dorsal) cu ca"ul u$or ridicat) cu e2ce"#ia ca,urilor cnd natura mbolnvirii sau a traumatismului cere o alt "o,i#ie. n ca,ul traumatismelor craniene) bolnavul va 'i a$e,at "e targa n "o,i#ie $e,nd) men#inut cu ajutorul "ernelor "lasate la s"ate. Tot aceast "o,i#ie se recomand $i n ca, de le,iuni n regiunea gtului. 1a"ul bolnavului va 'i men#inut 'lectat) n a$a 'el ca regiunea mentonier s ating toracele. N @olnavii cu le,iuni ale 'e#ei se trans"ort n decubit ven tral P sub 'runtea lor se a$a, un sul im"rovi,at din cearcea'uri) sau antebra#ul 'lectat al traumati,atului. N @olnavii cu traumatisme toracice se trans"ort n "o,i#ie semi$e,nd) re,ema#i de "erne sau de "turi rsucite n sul. N @olnavii cu traumatisme abdominale se a$a, n decubil dorsal) cu genunchii 'lecta#i. Sub regiunea "o"litee se a$a, "erne ndoite) o "tur rsucit n 'orm de sul sau o "ern cilindric. N Trans"ortul bolnavilor cu traumatisme ale coloanei verte brale sau cu le,iuni n regiunea s"atelui sau regiunii 'esiere se trans "ort n decubit ventral. Se va avea grij n s"ecial de bolnavii cu traumatisme ale coloanei vertebrale care se trans"ort "e o su"ra'a# rigid. 14( PF

N n ca, de le,iuni ale membrelor in'erioare) "o,i#ia bolnavului i ii tim"ul trans"ortului va 'i n decubit dorsalP sub membrul le,at ui a$a, o "ern sau o mu$ama) n ra"ort cu natura a'ec#iunii. N Eembrul su"erior traumati,at se a$a, "este toracele liolnavului. Ba nevoie se 'i2ea, n aceast "o,i#ie cu ajutorul unei HFijar'e. @olnavii incon$tien#i vor 'i trans"orta#i n decubit semiventral) iar n ca, de tulburri de degluti#ie sau hi"ersecre#ie salivar) n "o,i#ie Trendelenburg. "entru a "reveni acumularea $i as"ira#ia HL<!re#iilor. @olnavii nelini$ti#i) e2cita#i $i "sihici) vor 'i 'i2a#i "e targa) neutru a nu cdea "e drum) avnd ns grij ca gtul $i toracele s Ld rmn libere. Targa va 'i dus de dou sau "atru "ersoane. Pentru sincroniI ,area mi$crilor) ei trebuie s "orneasc la comand) cu "a$i schimI ba#i "entru a mic$ora oscila#iile trgii. Eersul trebuie s decurg cu "a$i u$ori) targa trebuind nici legnat) nici scuturat) n tot l im"ui trans"ortului) ea trebuie men#inut du" "osibilit#i n "o,i#ie ori,ontalP din acest motiv)la urcarea scrilor) brancardierul F l i n urm) iar la coborre) cel dinainte) vor ridica targa "n a"roa"e ilt1 nivelul ori,ontal. 5ac "anta nu este "rea accentuat) se "oate uitate de la aceast regul) avnd ns grij ca bolnavul s aib totI deauna ca"ul n "artea mai ridicat) ducnduI1 la urcu$ cu ca"ul nainte) -u r la coborre cu ca"ul na"oi. @olnavul trans"ortat cu targa va 'i su"ravegheat tot tim"ul) 'io de asistenta care nso#e$te trans"ortul) 'ie de brancardierul din urm. n acest ultim ca, este mai bine dac bolnavul va 'i culcat "e larg cu ca"ul nainte) "entru ca) stnd 'a# n 'a# cu brancarI dierul) s "oat 'i mai u$or su"ravegheat. Transportul cu c/ruciorul L'ig. 346. 1rucioarele utili,ate "enI t r u trans"ortul bolnavului au n general nl#imea meselor de o"eraI #ie) "entru a se "utea trans"orta u$or bolnavul de "e crucior "e nins) sau invers. 3le snt "rev,ute cu 3 sau % ro#i. Pe "artea lor Hu"orioar este ntins o "n, N asemntoare cu aceea de "e trgi N M E H care este culcat bolnavul. <nele crucioare au n loc de "n, numai un su"ort) "e care se "oate a$e,a o targa ada"tabil la cI nirior L"orttarg) 'ig. 316. 5intre numeroasele "rototi"uri e2istente) &Hl u l "re'erabile "orttrgile "liante) care se mnuiesc u$or $i nu ocu" nMiuMiu n "lus. R2ist garnituri com"le2e de "aturi cu "orttrgi la care su"raI 'uLa util a "atului "oate 'i alunecat "e "orttarg $i invers) evitSnd nul ->- trans"unerea bolnavului din "at "e targa) iar de aici na"oi

149

="ig. <8. L Trans"ortul bolnavului

i cu cruciorul.

Fig. 31. - :idicarea brancardei de

pe

portbrancard/.

l (g. <9. ; ngriji vta -draEilui) #ecrucicare s"ecial amenajate) n tim"ul trans"ortulu

in "at. n unele ca,uri e2ce"#ionale cnd bolnavul trebuie trans"ortat Hli!.s la di'erite servicii de diagnostic $i tratament) el "oate 'i menI </ut "e aceste crucioare) iar ngrijirea lui se continu n tim"ul K rO u i s"ortului L'ig. 3 6. :o#ile crucioarelor snt "rev,ute cu garnituri de cauciuc l EIntru a rula ' ar ,gomot $i a amorti,a cele mai mici neregularit#i n l& "ardoselii. +ceste crucioare se mi$c u$or $i "ot 'i m"inse de o ?ingur "ersoan) m"ingerea cruciorului se 'ace n a$a 'el ca luMa bolnavului s "oat 'i su"ravegheat n "ermanen#. 5in acest mo<v) acesta va 'i "lasat cu ca"ul ctre brancardier) deci n direc#ia iiR!.rsului. 5intre crucioare este de "re'erat cel cu "atru ro#i) cci celI nullG "oate s se rstoarne 'oarte u$or cu oca,ia mi$crilor mai am"le. Transportul cu 7otoliul rulant L'ig. 336. Dotoliile rulante snt cI rucioare n care bolnavii "or 'i trans"orta#i n "o,i#ie $e,nd. 3le Fi i n l) con'ec#ionate din tuburi de metal cu ro#i "rev,ute cu camere L?<Eimatice asemntoare cu acelea de la biciclet sau cu garnituri Fum"le de cauciuc "lin. Pentru sus#inerea "icioarelor) 'otoliul are Fui "orturi cores"un,toare) iar n s"ate are dou minere) de unde F/%o manevrat de brancardier sau de asistent. Dotoliul rulant se utili,ea, "entru trans"ortul intras"italicesc al bolnavilor emacia#i) astenici cu a'ec#iuni articulare) le,iuni trauI 111

matice) in'lamatoare sau "aralitice ale membrelor in'erioare sau ulKK bolnavilor la nce"utul convalescen#ei) cnd ace$tia "ot s se imIn #in n "o,i#ie $e,nd) ns nu este ca,ul s 'ac de"lasri n "icioiirc. Dotoliile rulante se utili,ea, cu succes $i n ca,urile cnd bolnavul)

l"%iij. <<. ; Trans"ortul ) toliii rulant.

ii n 'oI

Fig. <4. ; +$e,area bolnavului n 'oto ; i u rulant.

trans"ortat la serviciile de diagnostic sau tratament) trebuie na a$te"te. @olnavul) care nu se "oate ridica de loc n "icioare) va 'i a$e,at n 'otoliul rulant de dou asistente) n vederea acestui sco") du" cu a 'ost mbrcat n halatul de 'lanel) el va 'i ridicat n "o,i#ie $e,i nil $i a"oi rotat deIa lungul unui a2 vertical cu 94\ "entru a ajunge -n "o,i#ie transversal) "e "at) 'iind s"rijinit n tot tim"ul de asisten#i 1. Prima asistent se gse$te la s"atele bolnavului $iI1 s"rijin de subsuoaI r P cealalt aranjea, "icioarele $i a"oi le ridic) aducnduI1 cu s"aI tele "n la marginea "atului. +sistenta de la "icioare ocole$te a"oi "atul $i m"inge 'otoliul "n la marginea acestuia) chiar sub s"atele
11

@olnavului. 1ele dou asistente se ornduiesc acum la stnga $i la Eivii"ta 'otoliului) "e care l 'i,ea, cu ajutorul "icioarelor) n acela$i -n i " se ntorc "e jumtate 'a# n 'a# $i cu minile dins"re 'otoliu Frind bolnavul sub a2ile) cealalt min o introduc sub genunchii @olnavului) l ridic $i l aduc na"oi n 'otoliu L'ig. 3%6. Dotoliul Tlo imediat tras na"oi) 'r ca asistentele s sca"e membrele in'eI rioare ale bolnavului) "n le aranjea, "e sus#intorul de "icioare -n "o,i#ie adecvat. Dotoliul rulant este m"ins dina"oi) "entru ca -iiilnavul s stea n direc#ia mersului) ' ar s aibe "e nimeni n 'a#a -ni. Pentru bolnavii cu a'ec#iuni traumatice sau de alt natur nl' membrelor in'erioare) care $i "strea, 'or#ele 'i,ice) se utiliI iEEi[. cruciorul "liant destinat autode"lasrilor. +cesta este con'ecI #ii mat du" "rinci"iul artat mai sus) ns "aralel cu ro#ile de cauI riur are 'i2at cte o roat de metal) care nu atinge solul. :o#ile de nrl stl "ot 'i manevrate de bolnavi n vederea autode"lasrilor P ele "ul l!i imobili,ate se"arat eu cte o En. 1rucioarele descrise) 'iind "liabile) "ot 'i de"o,itate ntrIun s"a#iu restrns. +ceste crucioare Hint cunoscute n institu#iile noastre sub numele de ortocar. Plasarea bolnavului na"oi n "at se 'ace la 'el ca $i scoaterea H l i n "at) dar cu mi$cri inverse. Transportul cu patul rulant. 3ste 'orma ideal a trans"ortului -ni ras"italicesc. Paturile "ot 'i "rev,ute cu ro#i la cele "atru "icioare) unu "ot 'i racordate la un dis"o,itiv cu ro#i) cu care se "oate transI "orta orice "at care nu are ro#i L'ig. 35) 3.6. Prin utili,area acestui H8lcm de trans"ort) bolnavul este 'oarte menajat. 5ac "aturile illn s"ital snt uni'orme) atunci restructurrile de bolnavi se 'ac ''tnl s se schimbe bolnavii din "at) trecnd "e 'iecare m"reun ?- "atul su n salonul 'i2at) cu ajutorul roti#elor sau al dis"o,itiI vului rulant. Pe de alt "arte) bolnavul nu trebuie trans"us mereu illn "at "e crucior) de aici "e masa de o"era#ie) sau la a"aratul Rontgen etc.) ci va 'i trans"ortat direct cu "atul) reducnd la jumtate numrul transbordrilor. Patul cu dis"o,itivul rulant a$tea"t bolnavul chiar la serviciul de "rimire $i din acest moment el nu urni trebuie trans"us din "atul lui. +ceast metod de trans"ort nu "oate 'i a"licat la toate s"iI talele vechi) cci ea necesit o dimensionare cores"un,toare a coridoarelor) u$ilor) anticamerelor etc. Eai de"arte este necesar ca -ntre saloane $i coridoare s nu e2iste "raguri) iar comunica#ia ml i e etaje s se 'ac cu ascensoare. Transportul cu ascensorul. Trans"ortul bolnavului ntre etaje t rrlmie s se 'ac cu ascensorul. S"italeleIbloc 'unc#ionea, "e (N14 . iu mai multe etaje $i trans"ortul bolnavilor nici nu este "osibil
C D .1 #

11 3

'r ascensoare. +cestea trebuie s 'ie destul de nc"toare) 7Eu$i largi) rulante) "entru a "utea cu"rinde bolnavul cu mijlocul su de trans"ort) inclusiv "atul "rev,ut cu dis"o,itivul rula#ii) Patul va 'i m"ins n ascensor $i brancardierul va intra du" bolnav.

:ig. <7. ; Eontarea ro#ilor ada"tabile la "atul obi$nuit de s"ital.

:ig. <K. ; 5e"lasarea bolnavului cu "ot du" a"licarea ro#ilor ada"tabile.

Ba ie$ire el va trage "atul) "rsind li'tul naintea bolnavului) n ca,ul trans"ortului cu 'otoliul rulant sau crucior) brancardierul sau asistenta va intra nti n ascensor $i va trage du" sine 'otoliul n a$a 'el ca bolnavul s "riveasc s"re u$a cabinei. Ba sosire) 'oI toliul sau cruciorul va 'i m"ins a'ar din cabin) asistenta rmI nnd n "o,i#ie corect la s"atele bolnavului.
TRANSPORTUL N AFARA SPITALULUI

Trans"ortul bolnavului n a'ara s"italului se 'ace cu mijloace s"eciale de trans"ortO autosalvri) avioane sanitare sau helico"tere.
11%

unele ca,uri) "entru distan#e mari) bolnavul "oate 'i trans"ortat leu un vagon cu "aturi. 5u" cum am artat $i mai sus) trans"ortul -tras"italicesc nu mai cade n com"eten#a asistenteiP ea are totu$i -rcina de a "regti bolnavul "entru trans"ort $i aI1 nso#i "n la

:tg. <M. ; +$e,area bolnavului n autosalvare n "re,en#a asistentei.

-ncul de destina#ie) unde trebuie sI1 "redea biroului de "rimire) m"reun cu toat documenta#ia. ,regtirea bolnavului pentru transport! n 'unc#ie de starea luiliiavului) el va 'i mbiat) va 'i mbrcat n lenjerie curat $i mbrcminte comod) adecvat anotim"ului $i distan#ei drumului KT va 'i "arcurs. Se vor o'eri bolnavului ba,inetul $i urinoarul) n vederea evacurii scaunului $i urinii) "entru a nu avea "robleme -n aceast direc#ie "e drum. +$e,area bolnavului n vehicul va 'i -n 'unc#ie de a'ec#iunea de care su'er. Dracturile $i lu2a#iile vor 'i bine) imobili,ate) n ca, de traumatisme nso#ite de hemoragii se vit 'ace hemosta,. Pansamentele vor 'i controlate $i la nevoie re'I Ti<i. 5ac starea bolnavului reclam) i se vor da do,e su'iciente de tttt!lmante) "entru a nu 'i chinuit "e drum de dureri) contrac#ii) conI vulsii etc. Punerea bolnavului n autosalvare L'ig. 306) avioane Himitare $i helico"tere se va 'ace cu targa "e care va 'i "us "atul -ni) iar n vagonul cu "aturi) "e bra#e. n unele m"rejurri Laccidente de circula#ie) e2cursii) com"eti#ii H"ortive etc.6 "oate s 'ie necesar trans"ortul urgent al traumati,aI

119

#ilor n li"sa mijloacelor obi$nuite de trans"ort) n aceste ca,uri) asistenta trebuie s im"rovi,e,e din materialele e2istente condi#ii "rielnice "entru trans"ortul bolnavului cu orice mijloc de trans"ort. Targa se "oate nlocui cu un scaun O traumati,atul se a$a,il "e un scaun cu s"tar) iar dou "ersoane se "lasea, una n 'a#) iar cealalt n s"atele trauma I ti,atului. 1ea din 'a# "rinde "icioarele dinainte ale scaumi lui) iar cea din s"ate a"uc s"tarul. :idicarea scaunului se 'ace cu mi$cri sincrone sub comanda "ersoanei din 'a#. 8u se "ot trans"orta cu aceastil metod bolnavii incon$tien#i $i cu 'racturi. A targa im"rovi,at se "oate con'ec#iona din cearcea') "tur) "alton Ln acest din urm caG se introduc dou bare de lemn n mnecile "altonului ntors "& 1 dos $i ncheiat6) scnduri) 'oi de tabl) u$ etc. Trans"ortul cu t argile im "rovi,ate se 'ace du" tehnicii artat la trans"ortul cu targa. +ceast metod se utili,ea, numai "entru distan#e mici) "n la "rimul "unct sanitar. 5ac n li"s de material nu este "osibil s se im"rovi I ,e,e o targa) traumati,atul va :ig. <F. ; :eanimarea bolnavului cu "ulI motorul 5rger n tim"ul trans"ortului tu 'i trans"ortat "e bra#e. autosalvarea. nsoirea bolnavului pe drum. nso#irea bolnavului este bine s o 'ac acea asistent care 1Ia ngrijit n s"ital) 'iindc) cunoscnd bine bolnavul $i a'ec#iunea lui) ea va "utea sIi acorde "e drum un "rim ajutor la nevoie $i va 'i n stare de a da lmuriri su"limentare la institu#ia unde a 'ost trans"ortat L'ig. 3(6. +sistenta trebuie T't 'ie n,estrat cu tot ceea ce iIar trebui "e drum "entru acordarea unui "rim ajutor. Trusa de urgen# o va alctui du" natura com"li I ca#iilor $i accidentelor ce sIar "utea instala n cursul trans"ortului O dureri) hemoragii) insu'icien# res"iratorie etc. T;nele autosalv'tr* 911

Fii&ate la trans"ortul ca,urilor de urgen# snt n,estrate cu a"arate res"ira#ie arti'icial) o2igenotera"ie $i alte utilaje $i a"arate oTare "entru ca msurile de reechilibrare a 'unc#iilor vitale s limit nce"e sau continua $i n tim"ul trans"ortului. n cursul trans"ortului) asistenta medical va #ine bolnavul !& su"raveghere. 5ac el se simte ru va dis"une o"rirea ma$inii) uliiIi ajutorul necesar. -n 'unc#ie de starea bolnavului) va regleI FFnt.a vite,a ma$inii) "retin,nd la nevoie de la conductor o deoseI% aten#ie la curbe $i la drumuri accidentate) n ca,ul trans"orIlui cu aviasan) se va ngriji s nu se de"$easc altitudinea de iL64 N l 544 m) de"$ire care ar "utea "rovoca tulburri res"iratorii ic.il aerul din cabin nu este condi#ionat. 32cre#iile neobi$nuite !r bolnavului) ca O hemateme,a) melena) vomica etc.) le va ca"ta i vase nchise $i le va "stra "n la "redarea lui. n tot cursul !Eimului) ea va cuta s men#in moralul bolnavului $i la nevoie) iic.il starea lui ntrece ca"acitatea ei de ajutorare) inde"endent de al.iira vehiculului) va dis"une o"rirea bolnavului la "rima institui#i nanitar de s"ecialitate) careIi va "utea acorda acestuia ngriIii!llti de urgen#. +sistenta trebuie s controle,e tem"eratura bolnavului $i venI ?u>ia mijlocului de trans"ort n cursul drumului) cernd la nevoie ijutorul mecanicilor din vehicul. ,redarea bolnavului. +sistenta va nso#i bolnavul "n la medicul PC.rd al institu#iei unde a 'ost trans"ortat. Pentru lini$tea bolnaI i i i este bine dac rmne lng el "n ce va 'i am"lasat n "atul 5ocumenta#ia re'eritoare la bolnav O co"ia 'oii de observa#ie) lillctul de trans'er etc.) ca $i e2cretele ca"tate $i "strate de "e ilriiin) le va "re,enta m"reun cu bolnavul. Ba rentoarcerea la locul de munc va ra"orta medicului $e' sec#ie modul cum a su"ortat bolnavul drumul $i starea n care ! i!u$it sI1 "redea la destina#ie.
TRANSPORTUL COPIILOR

Trans"ortul co"iilor se 'ace numai cu nso#itori) sub su"raveIatent) ns n 'ond "e ba,a acelora$i "rinci"ii ca $i n ca,ul Eilui#ilor. Trans"ortul sugarilor $i n s"ecial al imaturilor necesit o grij rtTTobit. 3i vor 'i trans"orta#i totdeauna m"reun cu mama) HE- autosanitare sau avioane s"ecial amenajate) "rev,ute cu mijloace ti?E ncl,ire $i incubator de trans"ort sau co$ule#e s"eciale din nuiele nu 11 material "lastic c"tu$ite cu "turi de ln $i "erne ncl,ite 110

cu termo'oare sau sticle cu a" cald) asigurnd "e tot "arcurnul drumului) indi'erent de anotim") o tem"eratur de %N .\. +ut.o sanitara trebuie s 'ie "rev,ut cu surs $i mijloc de administniti o2igen Lbutelie cu tub $i "lnie6) trus de urgen# cu seringi) "en.so) sonde 8elaton Lnr. 1 N1% "entru de,obstruarea cilor res"iratorii6) "ansamente $i casolet cu lenjerie de re,erv) toate n stare de "er'H ct sterilitate. Trusa se com"letea, cu medicamente anale"tin& cardiovasculare LEcetamid) 1o'ein) Eicoren sau Rarion6. n li"sa unor ast'el de vehicule s"ecial amenajate) se "oaln im"rovi,a o autosanitar obi$nuit) "entru a crea condi#iile necesara trans"ortului imaturului. nainte de trans"ort) imaturul va "rimi tratamentul de urK gen#. -ndica#iile medicului "rivind ngrijirile ce trebuie acordulU imaturului "e drum vor 'i notate n mod e2act. +sistenta nsori toare va "orni cu co"ilul numai du" ce a "rimit a"robare s"eciairt. "entru acest lucru de la medic. -maturul va 'i mbrcat cores"un ,tor cu nveli$ de vat $i a$e,at n incubator sau ntrIun co$ c"tu $it $i ncl,it) n acest ultim ca,) se va veri'ica nc odat etan$eitaten) do"urilor de la termo'oare sau sticle calde. n cursul trans"ortului) asistenta nso#itoare va urmri !in "ermanen# 'unc#iile vitale ale imaturuluiO res"ira#ia) circula#iu) termoreglarea $i va nregistra orice schimbare ce sIar "roduce -n starea co"ilului ca O cri,e de ciano,) a"nee) "aloare) modi'icri Kh& "uls) rcirea sau su"rancl,irea lui lund imediat msurile necesari& de ngrijire. Eedica#ia acordat n tim"ul drumului se noteaG.rt. ntrIo 'oaie "e care o va ata$a la documentele cu care trans"orlrt imaturul. Predarea $i ra"ortarea e2ecutrii sarcinii de trans"ort se 'iio la 'el ca $i n ca,ul adul#ilor.

INSTRUMENTARUL

ngrijirea bolnavilor) e2aminrile clinice $i de laborator) tehniI F ! do tratament necesit o serie de instrumente. Totalitatea ustenI lor utili,ate n "ractica medical constituie instrumentarul. -nstrumentele medicale au o varietate 'oarte mare. <nele Foiiilit#i ca O obstetrica $i ginecologia) chirurgia) otoIrinoIlarinI lojjia) stomatologia etc.) necesit un numr att de mare de instruI iiM.o) nct cunoa$terea lor constituie o s"ecialitate a"arte. tu "ractica curent de ngrijire a bolnavului se utili,ea, un mr restrns de instrumente) care) 'iind ntre#inute) "strate) Frili,ate $i n "arte utili,ate de asistent) aceasta trebuie s le bine. -nstrumentele u,uale necesare "entru e2aminare $i tratament con'ec#ionea, din metale) sticl) cauciuc) materiale "lastice etc.
INSTRUMENTARUL NECESAR E%AMINRILOR SI TRATAMENTELOR CURENTE INSTRUMENTE l MATERIALE PENTRU PRECIZAREA DIAGNOSTICULUI

S"atul& lingual La"storul de limb6 serve$te "entru a"I limbii la e2aminarea cavit#ii bucale $i a 'aringelui. 3ste i r mat dintrIo lam lung de 1 N 15 cm "rev,ut cu dou unduiri Eoare) careIi dau o 'orm de S. +"stoarele de limb se con'ecI din o#elIcarbon sau o#el ino2idabil) din "lastic sau din Eda. 1ontactul s"atulei cu mucoasa lingual "e o su"ra'a# mai ntins e2cit termina#iile nervoase ale acesteia. 5in acest motiv)
119

unele s"atule linguale snt "rev,ute cu o serie de ori'icii sau sn* 'ormate numai dintrIo margine ngust de metal) "entru a reduci la minimum su"ra'a#a de contact cu limba) n unele ca,uri) s"atul)i lingual este ndoit n unghi dre"t. Stetosco"ul serve$te "entru auscultarea inimii $i "lmnilor. 3ste unul din instrumentele cele mai im"ortante "entru e2aminarea bolnavului. Stetosco"ul se com"une) n esen#) dintrIun tub cilindric dH 15 N 4 cm) avnd o e2tremitate lrgit n 'orm de "lnie sau cornel) numit "avilion) cu un diametru de )5 cm. +ceasta se a"lic "o teritoriul de e2"lorat L"lnia sonor6. Ba cealalt e2tremitate) tubul stetosco"ului se ntinde sub 'orma unei "lci cu .N( cm diametru) numit "laca auricular L"lnia acustic6. Stetoscoa"ele se con'er #ionea, din lemn) metale sau materiale "lastice. <nele dintre ?o snt demontabile. A 'orm s"ecial a acestor stetoscoa"e serveijlo "entru auscultarea ,gomotelor cardiace ale 'tului) 'iind utili,ai o n obstetric. Sunetul se "ro"ag n stetosco" nu numai "rin coloana interi oar de aer) ci $i "rin "ere#ii lui. Stetosco"ul ti" cDilatov/ const dintrIun "avilion de metnl sau material "lastic de care snt 'i2ate tuburi scurte metalice. - C r ca"etele acestor tuburi este "rins cte un tub de cauciuc) avnil 'iecare o lungime de %4N54 cm) "rev,ute la ca"tul o"us cu clc o oliv. +ceste olive se introduc n urechi) iar "avilionul stetoscu "ului se a"lic "e "or#iunea de e2aminat a cor"ului. +cest ti" K li C stetosco" se nume$te stetosco" 'le2ibil biauricular. Ba aceste steto scoa"e tuburile de cauciuc "ot 'i "relungite $i cu dou tuburi metalice) legate ntre ele "rintrIun arc metalic $i "rev,ute de asemenea cu cte o oliv. 1u ajutorul acestor tuburi metalice $i alarculuise'i2ou2.'t mai bine stetosco"ul n urechi n tim"ul ausculta#iei. +uscultatiii cu Stetoscoa"ele biauriculare este 'oarte comod) att "entru medic) ot $i "entru bolnav. Ba unele stetoscoa"e 'le2ibile biauriculare) cornetul sau "a v l lionul este nlocuit cu o cutie de re,onan# de 'orm cilindric " lai 'i) nchis "rintrIo membran sub#ire de ebonit sau celuloid. 5e acca?l'l membran "oate 'i ata$at o vergea metalic terminat cu un bnl.oii de ebonit. +ceste stetoscoa"e "oart denumirea de 'onendosco" L'onendosco"ul @inaschi6 $i au menirea de a am"li'ica 'enomenaliI acustice. Prin ntrire ns) caracterul 'enomenelor acustice se mod i l!irrt de obicei) a$a nct deseori devin greu de a"reciat. 1alitatea su"erioar a unui stetosco" reiese dinO mbucumit "recis a "ieselor) 'inisarea lor "er'ect) acustica cores"un,l oiiro $i elasticitatea tuburilor de cauciuc. 14

Aiocanul de re7le.e serve$te "entru declan$area re'le2elor ostecI -mdioase. 3ste 'ormat dintrIo coad Lmner6 $i ciocanul "ro"riuI,is. Elnerele se con'ec#ionea, din metal sau material "lastic) iar cioI! unul "ro"riuI,is din metal la al crui ca"t se ada"tea, o "ies F F F cauciuc "entru ca loviturile de "ercu#ie s aib o elasticitate n es"un,toare. Partea metalic a ciocanului este nichelat $i "oI rnit. Ba unele ciocane de re'le2e $nt ada"tate $i "iese ane2e Lac) iIrin#6) "entru declan$area re'le2elor cutanate $i e2amenul sensiI F!linda rontal/ este un dis"o,itiv "entru iluminarea cu lumin 'lcctat $i e2aminarea cavit#ilor "re'oimate ale organismului ii re comunic direct cu e2teriorulO cavitatea bucal) 'aringian) miductul auditiv e2tern etc. Aglinda 'rontal este 'ormat dintrIo oglind s'eric concav !<at "e un cerc de material "lastic cu diametrul reglabil. Aglinda /-c "rev,ut cu un ori'iciu central $i are o distan# 'ocal de 15 in. Aglinda este mobil) "ermi#nd ndre"tarea ei n orice direc#ie 7E-. trebuie s 'ie bine 'i2at "e ram) "er'ect 'inisat) iar re'lectarea luminii s se 'ac corect. )peculul na6al serve$te la e2aminarea "or#iunilor "ro'unde ale F F i T l#ii na,ale. 32ist di'erite modele de s"ecule na,ale. 3le snt 'nimate din ramuri arcuite $i articulate Lmnerele6) care se "relunI )E!?c dincolo de articula#ie cu bra#e 'asonate) ndre"tate "er"endiI ii -ar "e mner. +cestea se des'ac n tim"ul e2aminrii "rin strngerea F i merelor. 5imensiunea bra#elor varia, ntre %4 $i 54 mm. @ra#ele ! nlroduc ntrIunul din ori'iciile na,ale $i a"oi "rin strngerea modeI i i a mnerelor dilat ori'iciul na,al res"ectiv) lsnd s "trund i le de lumin n interiorul 'oselor na,ale. )peeulul auricular serve$te la ndre"tarea canalului auditiv !! ni "entru e2aminarea "or#iunilor sale "ro'unde $i a tim"anului ijutorul oglin,ii 'rontale. S"eculul auiicular este 'ormat dintrIo ii "lnie metalic cu tubul u$or "relungit) care se introduce n F luciul auditiv e2tern. Se con'ec#ionea, n "atru dimensiuni) iie du" calibrul lor) din argint) alam nichelat sau din "or#eI ?u"ra'a#a e2terioar a s"eculelor trebuie s 'ie absolut neted F linu#ios "olisat. Galva va!inal/ serve$te "entru dilatarea vaginului n vederea menelor sau tratamentelor intravaginale. >alvele vaginale au uni di'erite) "entru 'emei nuli"are $i multi"are. 5u" 'orm se /Hnu O valve sim"le) canelate numai la o e2tremitate Lcealalt ) i ud ca mner6 $i duble) canelate la ambele e2tremit#iP se conI Lmiiea, din alam nichelat $i "olisat. 11

S"eeulul ginecologie bivalv L'ig. 396 const din dou valvi& reunite ntre ele) care se a"ro"ie sau se nde"rtea, cu ajutorul unui $urub care le "oate 'i2a la distan#a dorit. Su"ra'a#a valvelor trebuie s 'ie "er'ect neted $i margini -n te$ite "entru a nu rni mucoann Enu$ile de cauciuc obiij nuite snt con'ec#ionate dintrInn cauciuc 'oarte 'in) care se mu lea, "e mn) "ermi#nd n mi$care u$oar $i e2ecutant oricrei mani"ulri. Enu$ile dH cauciuc asigur o i,olare "er 'ect a minilor celui care -o "oart. :ig. 39. N S"ecul ginecologic bivalv. 3le trebuie s 'ie elastice) 8+ nu se ru" $i s re,iste la tem"oI ratura de sterili,are. 1ontrolul integrit#ii mnu$ilor se 'ace) 'ie "rin um'lare cu aer. 'ie "rin um"lere cu lichid. Enu$ile de cauciuc snt de di'erite mrimi) 'iind numerotate) 3ste 'oarte im"otant ca ele s 'ie alese totdeauna du" mrimcii minilor "ersoanei care le mbracil) alt'el 'iind incomode $i"utnduIEE ru"e n tim"ul mano"erei) n n ut nu$ile corect mbrcate) degetolo trebuie s intre com"let. Ean$ctu mnu$ilor trebuie s aco"ere ml necile halatului $i s nu trea&!rt) sub ele. mbrcarea mnu$ilor steril! se "oate 'ace cu sau 'r ajutoi n ambele ca,uri avnd grij cu su"ra'a#a lor e2tern s nu &3E ating de "iele sau de alte obiect&I 5ac mbrcarea se 'ace ci ajutor) "ersoana care le mbracI introduce mna n mnu$a a cn margine a 'ost ntoars $i #inui i de "ersoana care ajut L'ig. %46 3ste mai grea mbrcarea sin gur a mnu$ilor) n acest caG 48. ; mbrcarea mnu$ilor de caI marginea ambelor mnu$i se tu uciuc. toarce n a'ar) marginea ntoarn
+66

ui'tuu$ii stingi este "rins cu degetul mare $i arttorul de la mna ! "t $i mnu$a este ntins "e mna sting) a"oi mnu$a drea"t ridicat) se aduc sau 3 degete de la mna sting sub reverul u$ii) n locul care cores"unde "or#iunii dorsale a minii $i a"oi u$a se ntinde "e mna $i marginea ndoit se ntoarce la loc. F i!min a"oi la 'el $i mbrcarea mnu$ii minii stingi) n tim"ul .icrii nu este "ermis introducerea degetelor sub marginea ! misii. Enu$ile nesterile mbrcate "e mini se s"al cu "erie $i cu +"un) a"oi se tratea, cu alcool) cu sublimat sau cu alt substan# ni iRc"tic. Einile se vor "udra cu talc nainte de a mbrca mnu$ile. 5ac e snt umede) ele se mbrac "e minile umede) "entru ca s cauciucul.
INSTRUMENTE PENTRU INJEC<II l PUNC<II

Seringile. Seringile snt mici "om"e sim"le) care servesc "entru FiijTiarea solu#iilor medicamentoase sau "entru as"irarea "roduI 1 i 'i,iologice sau "atologice din organismul bolnavului. 3le "ot di'erite modele) ns 'iecare este construit du" acela$i "rinci"iu. i le esen#iale snt re"re,entate "rintrIun cor" de "om" gradat i re se mi$c un "iston. 1or"ul de "om" se termin "rintrIun ub cilindric) denumit ambou) "e care se ada"tea, acul. Bichidul injectat se as"ir cu ajutorul "istonului n cor"ul de "om" C"oi "rin inversarea direc#iei mi$crii "istonului) lichidul este mI i!? - . - sub "resiune n locul indicat. Seringile se con'ec#ionea, numai din materiale "er'ect steriI llRiihile. Seringa de tip Gecor L'ig. %1 a6 este ti"ul de sering cel mai des utili,at la noi. n alctuirea ei intr dou Umateriale O sticl $i 'ier nichelat. 1or"ul de "om" este con'ec#ionat dintrIun cilindru de Hl lela gradat n ,ecimi de ml la seringile mai mici $i n jumt#i de -E l -u seringile mai mari. Ba cele dou e2tremit#i) cilindrul este "rev,ut cu cte o armI hiril metalic. 5intre acestea) una nchide cilindrul) terminnduIse nli 'orm de ambou "e care se 'i2ea, acul) "ermi#nd totu$i o unicare cu cor"ul seringii "rintrIun ori'iciu strimt. Ari'iciul de unicare cu cor"ul seringii) m"reun cu amboul "e care se a"lic l de injec#ie) snt la majoritatea seringilor centrale. Ba unele ngi de ca"acitate mai mare se "lasea, e2centric) "e marginea &%4 cilindrului) "entru a u$ura "trunderea cu acul n ven L'ig. 11 b6. Ba cellalt ca"t al cilindrului) armtura metalic are 'orma 13

unui inel) cu rolul de a "roteja marginea sticlei $i este "rev,ut KF mic "roeminen#. Prin acesta se introduce "istonul metalic "nI ,ut cu un mner. Pistonul se ada"tea, "er'ect la su"ra'a#a interioar a cor"i de sering) nchiderea cor"ului de "om" se asigur "rintrIun i

+7-

l%ig. 4=. ; Seringi "entru injec#ii.


a I Seringi ti" @ecord) cu ambou centralP b I cu ambou e2centricP c I serin@S ti" T . <E C d N "ies intermediar Lambou metalic6 "entru geringi de ti" BuerP e N sering "entru tubemi -tn;X ' N sering "entru insulina.

elastic de metal a$e,at ntrIun $an# ce nconjur cilindrul "luto nului. 5u" "lasarea "istonului n cor"ul de "om" se a"lic "e?h acesta un nchi,tor metalic Lca"ac6. +cesta are dou mici scobituri cu care se 'i2ea, "e "roeminen#a de "e inelul metalic) montat -n aceast e2tremitate a seringii. +rmtura metalic este sudat cu un aliaj cu ba, de cositoi "e cilindrul de sticl. Seringile ti" :ecord se 'abric cu o ca"acitate de 4)5P l P i 5P 14P 4 $i 54 ml.

1 %

5u" cum se $tie) metalul $i sticla au un coe'icient di'erit de i atare la modi'icrile de tem"eratur. 5e aceea) att la "strare) i tji la sterili,are) "istonul trebuie scos din cilindru) cci n ca, conIir sticla "oate s cra"e. Diecare "iston cores"unde unui anumit iindru. 8u este "ermis 'olosirea unui "iston de la o sering la iliidrul unei alte seringi. Pentru a evita aderarea P -onului de cilindru) seringa se s"al du" ntreit n#are cu a" cldu# $i se $terge bine. 5u" inIr#ii uleioase) seringile se s"al cu eter sau benI!iiil $i se usuc. Seringa de tip >uNon L'ig. % 6 este o sering de "ul celei 3ecord. +re o ca"acitate de 144N 54 ml "re,int un mner la armtura ei distal) care #urea, injectarea. Se 'olose$te n urologie $i otoI moIlaringologie. +lturi de seringa ti" 3ecord se mai utili,ea, i alte ti"uri de seringiO Seringa tip Cuer L'ig. %1 c6 este con'ec#ionat mimai din sticl. @a const dintrIun cilindru de l icl $le'uit n interior n care este introdus un alt iliudru $le'uit n e2terior) ce serve$te dre"t "iston. i!rinci"iul de 'unc#ionare $i grada#ia snt acelea$i ii. s.i la seringile ti" 3ecordP ele se sterili,ea, ns !mi u$or $i snt mult mai ie'tine. +ceste seringi robuie s aib gradare $i $le'uire "er'ecte) s 'ie !\contate din sticl com"act) neutr $i termoreI 1 intenta) iar "istonul s se mi$te u$or. Seringile ti" l.iuu 1 se con'ec#ionea, $i din materiale "lastice. D--G) l%l! ; SerinI g 9u[on. \ nIstea au avantajul c nu se s"arg) ns uneori se ilol!ormea, "rin 'ierbere. Seringa mi+t se deosebe$te de seringa de sticl "rin aceea c u i o un ambou metalic "entru 'i2area acului L'ig. %1 d6. Seringa tip Hou+ este o sering de ti" 3ecord) cu deosebirea t rt) gradarea este 'cut "e "iston. 1ele dou armturi metalice snt legate ntre ele "rin dou bare metalice la e2teriorul seringii. Seringa tip #ollin este 'cut com"let din metal) avnd o ca"aciI l i t l e de 14 ml. +re ca"tul "entru ac e2centric. Seringa dentar este "rev,ut cu dou mnere laterale "entrn reali,area unei "resiuni "uternice. 3a deriv din modelul @ou2 $i Tollin. Seringile pentru tuberculin L'ig. %1 e6 snt seringi de ti"ul 3ecord Huu Buer) cu o ca"acitate de l ml) m"r#ite n 144 de divi,iuni.
15

Pentru a se "utea distinge clar grada#iile) cor"ul seringii este 'oarl n ngust dar cu o lungime cores"un,toare "entru cele 144 de grada#ii. Se utili,ea, "entru injec#ii intradermice. Seringile pentru insulina L'ig. %1 '6 snt de asemenea de ti" 3c F cord cu o ca"acitate de ml) avnd o grada#ie dubl "e o "arte $i "e alta a cor"ului de sering) volumul de ml 'iind m"r#it n 4) res"ectiv %4 de divi,iuni. A sering trebuie s 'ac vid com"let $i nu trebuie s "ermilil scurgerea lichidului "e lng "iston) n ca, contrar) ncrcarea so 'ace de'ectuos $i n tim"ul injec#iei o "arte din lichid 'uge na"oi n sering "rintre "iston $i cor"ul de "om". Pentru veri'icarea seringi l la as"ira#ie se trage "u#in "istonul) se astu" a"oi cu degetul ori'iciul Fde ada"tare a acului $i du" aceasta se trage $i mai mult "istonul. 5ac seringa este bun) "istonul va reveni la "unctul de "lecare. Pentru veri'icarea seringii la com"resiune se "rocedea, ast'elO se as"ir cu seringa alcool de 94\) se nchide ermetic $i se a"as "e "iston cu o 'or# de a"ro2imativ de )5 Xg "entru o sering de l N ml) de 3)5 Xg "entru o sering de 5 $i 14 ml) de % Xg "entru o sering de 4 ml. Seringa nu trebuie s "ermit scurgerea alcoolului ntre "iston $i cilindru n decurs de 11G minute. 1alibrarea seringii este tot a$a de im"ortant. 5ac aceasta nu este "er'ect "e toat ntinderea cor"ului de "om") mersul "istonului este inegal) ceea ce 'ace ca n anumite "r#i s 'ie nevoiWW de o a"sare mai "uternicP trecnd de aceast "or#iune) "istonul "oate s sar $i lichidul de injectat s "trund mai brusc n #esuturi sau n ven. >eri'icarea grada#iilor este de asemenea 'oarte im"ortant mui ales n ca,ul seringilor care se 'olosesc "entru injectarea unor caii tit#i "recise de medicamente. >eri'icarea legturilor dintre tubul de sticl $i armtura metalicii se 'ace n 'elul urmtor O se trage a" n sering) se astu" cu degetul ori'iciul unde se ada"tea, acul $i se e2ercit o "resiune modera#ii "e "iston. Ba o sering de bun calitate) a"a nu "trunde ntre arI mtur $i sticl. +cele "entru seringi L'ig. %3 N%%6. +cele "entru seringi snt. tuburi metalice 'ine $i sub#iri) cu o e2tremitate ascu#it) "rin caro .se injectea, solu#iile medicamentoase n organism) $i se recolI tea, unele lichide. +cele snt de di'erite mrimi. +legerea lor se va 'ace n 'unc#ie Fde "ro"riet#ile 'i,icoIchimice ale solu#iilor care vor 'i injectate FLsolu#ii a"oase) uleioase) eterice etc.6 de locul introducerii lor n orI ganism $i de 'elul seringii la care vor 'i a"licate. 1.

+cele se con'ec#ionea, din alam nichelat) "latin) dar mai din o#elIcarbon sau o#el ino2idabil. 3le snt alctuite din dou. l distincte O ca"ul $i tubul acului. 1a"ul acelor se con'ec#ionea, -"il dou ti"uriO unele "entru seringi ti" :ecord $i altele "entru CiiiL#i ti" Buer) aceste din urm avnd un diametru mai mare. Se nmie$te utili,area unor "iese numite vr'uri intermediare) io He a"lic "e amboul serinI !nr L)i" Buer) cu sco"ul de a se l ou) ada"ta la acestea $i acele n'oc.#ionate "entru seringile ?-- -tecord. 1a"ul trebuie s se tmi."t.e,e "er'ect la amboul Fomi,ilor) 'r s "ermit scurI jjoioa de lichid m"rejur. 1a"ul FE!olor "oart de obicei numrul ilimcnsional al acului. Tubul acului "orne$te de la cii" $i se l%%ig. tOE. ; +ce "entru inI termin "rintrIun viii ascu#it) jec#ii intramusculare. tiat n 'orm de lliit'hi) numit bi,ou. 5u" nclina#ia "lanului de tiere al biroului) vr'urile acelor "entru -njec#ii snt de trei ti"uriO vr'uri lungi) "entru injec#ii subI cutanate $i intramusculare) vr'uri scurte) "entru "unc#ii $i injec#ii :ig. 4)4. Nr+ce "entru "uncI intravenoase) $i vr'uri jumtate #ie lombar. lungi "entru destina#ii s"eciale) ele mod curent. ne'iind 'olosite n +cele trebuie s 'ie dre"te $i 'le2ibile) bine ascu#ite) s taie "ielea bolnavului $i nu s o ru". +scu#i$ul lor se veri'ic "rin str"ungerea unei "iei 'ine natural sau arti'icial de c"rioar ntinsI"e un tambur. +"snd acul ncet dar cu 'or# crescnd asu"ra "ielii) acesta trebuie s o str"ung u$or) 'r s "roduc vreun ,gomot. 5iametrul acelor "entru injec#ii varia, ntre 4)% $i 3 mm) iar grosimea "ere#ilor ntre 4)14 $i 4) 4 mm. +cele cu diametrul cu"rinsP ntre 4)% $i 4)94 mm se notea, de la l la 4) valoarea ci'relor 'iind invers "ro"or#ional cu calibrul lor. 3estul acelor se notea, numai du" diametrul $i lungimea lor.. 1 0

T$AGCIl

((

5iametrul, lun!imea i v r7ul apelor


Delul acului 5iametrul Lmm6
Bungimea Lmm6

>r'ul

Pentru injec#ii intradermice

4)5N4).
4)% N4)94 4)0 N1) 4 4)(4N1).4 1N3 4)04N1)(4 1) 4N3

.N13 35N%4 54N04 34N%4 (4N1.4 04N144 (4

scurt

Pentru injec#ii subcutanate Pentru injec#ii intramusculare Pentru "unc#ii venoase Pentru "unc#ie lombar Pentru "er'u,ie subcutanat

Pentru as"ira#ii) "unc#ii $i aneste,ie

lung lung scurt di'erit scurt lung

+cele trebuie s 'ie narmate cu cte un 'ir de metal de grosimtW cores"un,toare) numit mandren. +cesta m"iedic astu"area acuI lui $i se utili,ea, $i "entru cur#irea lui. Trocarul. 3ste un instrument 'olosit "entru str"ungerea #esuI turilor $i e2tragerea lichidelor. Trocarele se deosebesc "rin dimensiuI nile lor) ns $i cel mai mic este mai gros dect un ac obi$nuit de "uncI #ie L'ig. %56. Trocarul este 'ormat dintrIun mner "relungit "rin s t i I letul ascu#it care "trunde ntrIun tub de metal numit cma$a tro carului sau canul. Stiletul n realitate re"re,int vr'ul ascu#it n l trocarului) el este "rotejat de un a"rtor. 32ist trocare la care m/ "ot ata$a mai multe stilete de di'erite mrimi) n acest ca,) stiletul este 'i2at de mner "rin n$urubare. Tocarele "ot 'i dre"te sau curbe. 1ele curbe snt 'olosite "entru "unc#ia ve,icii urinare. Snt trocare care au $i un tub lateral "entru scurgerea lichidului) la care se ada"tea, un tub de cauciuc n tim"ul "unc#iei.
INSTRUMENTELE UTILIZATE N TRATAMENTUL CURENT

<ensa simpl/ este o "rghie de gradul trei care serve$te "entru "rinderea $i mani"ularea obiectelor sau #esuturilor care nu trebui#i atinse cu mna. 3a este 'ormat din bra#e metalice) din o#elIcarbon sau o#el ino2idabil) sudate la una din e2tremit#ile lor. Pensele e2K& cutate din o#elIcarbon trebuie s 'ie aco"erite cu un strat de nichot sau cromP cele din o#el ino2idabil trebuie s 'ie "er'ect "olisate. Pensele sim"le au di'erite 'orme du" ntrebuin#are. ,ensele anatomice L'ig. %.6. 1a"etele de a"ucare ale acestor "ense snt "rev,ute n "artea lor interioar cu crestturi mici cart& intr e2act n $an#urile cores"un,toare din "artea o"us dac "ensa 1 (

l=

l.ionea, bine $i n 'elul acesta ca"etele "ensei se nchid "er'ect. i ii.'ii#a e2terioar a bra#elor este neted sau "oate s 'ie crestat. KClu anatomice snt de di'erite dimensiuni) ele se 'olosesc "entru .Fare adi'eritelor obiecte O ace de sering) tam"oane de vat etc.

.G. 47. ; Trocare 11 n i "araeente,.

:ig. 4 i. ; Pense anatomice.

:ig. 4M. ; Pense chirurI gicale.

:ig. 4F. ; Pens "entru limb)

l%ensele chirurgicale L'ig. %06 se deosebesc de cele anatomice "rin 'nM ilni c n loc de crestturi au) "e "artea interioar a e2tremit#ii -n a LLdor) din#i Lciiige6 lungi de circa mm. Snt 'olosite "entru a"uI #esuturilor) "entru sus#inerea marginilor "lgilor n momentul etc.

,ensa pentru urechi are bra#e curbe sau n baionet. Pentru i!ii colo dou ca"ete ale "ensei s coincid e2act e2ist o mic "roieIinintuit "e "artea interioar a unui bra# $i un ori'iciu cores"un,tor MEW cellalt bra#) care la strngerea lor men#in vr'urile n "o,i#ie coI<E!l. Se 'olosesc "entru introducerea tam"oanelor n urechi $i la nde"rtarea cor"urilor strine din canalul auditiv e2tern. ,ensa pentru apucarea limbii L'ig. %(6 se 'olose$te "entru traI<tEra limbii n ca, de cdere a ei na"oi) n strile de incon$tien#) 'onia) narco, etc. +ceasta este 'ormat din bra#e reunite cu ajutorul unei $aniere Lluticula#ie cu $an#6. +ceast articula#ie "ermite demonstrarea instruInunitului "entru a 'i cur#at cu minu#io,itate. Dlcile "ensei "entru

... io
1

limbii

-adW $l

o) -ar imni!rKHlKH "olG 'i 'i2ate ou ? j u torul uno

>cnlicnrou re,istentei $i elasticii !P.4 i "ontici se 'aco "rin strin gerea unui tub de cauciuc cu diametrul de 14N1 mm ntre 'lcile "ensei. Ba nchiderea "e ultimul dinte al cremalierii nu trebuie m\ se observe de'orma#iile "ensei. ,ensa ginecologic.1ea 111O11 'olosit 'orm este "ensa cu din#i) Ba e2tremit#i are din#i ascu#i#i) care se mbuc "er'ect atunci cnK l cremaliera este 'i2at "e ultimul dinte. +ceste "ense au o articu la#ie demontabil cu "ivot. ,ensele hemostaticeL'ig. %166 snt 'olosite "entru a"ucarea iji com"rimarea vaselor traumati,ate) Fig. 43. <ense sngernde) ns au o larg a"licare $i 'emostatice. a + cu din2iH # 8 n tehnica tratamentului cu "er'u,ii) trans'u,ii etc. 3le snt construite du" "rinci"iul "ensei "entru a"ucarea limbii. 32ist mai multe modele de "ense hemostatice) care se deoseI besc "rin "articularit#ile 'lcilor. 1ele mai ntrebuin#ate snt "enI sele hemostatice cu din#i L"ense Rocher6 $i "ensele cu ' aici ovale "reI v,ute cu dungi transversale L"ense Pean6. @ra#ele "ensei hemostaI tice cu din#i snt mai lungi dect acelea ale "ensei cu 'lci ovale P articula#ia la ambele ti"uri este demonstabil Lcu "ivot6) iar n a"roI "ierea mnerului snt "rev,ute cu cte un dis"o,itiv de blocare cu cremaliera $i din#i. Ba o "ens de bun calitate) e2tremitatea 'lcilor trebuie s se su"ra"un e2act n momentul nchiderii cremalierii "e "rimul dinte. Di2area mai strns a 'lcilor se 'ace "rin 'icarea cremalierii "e ceiI lal#i din#i. +tunci cnd cremaliera este nchis "e ultimul dintre ei) 'lcile se su"ra"un "e toat lungimea lor. fTu se admite nici o de"laI sare lateral a marginilor 'lcilor. Trecerea cremalierii de la un dinte la cellalt trebuie s se 'ac u$or $i lent. >eri'icarea re,isten#ei si elasticit#ii "ensei se 'ace "rin strnI gerea unui tub de cauciuc) ti'on sau alte materiale du" 'elul "ensei $i 'i2area "e ultimul dinte al cremalierei. 5u" blocarea bra#elor n acest 'el) "ensa nu trebuie s "re,inte de'orma#ii. Doar'ec. Se con'ec#ionea, din o#elIcarbon sau o#el ino2idabil nichelat res"ectiv "olisat) avnd marginile "er'ect tioase. 134

il'inuea laicului l!n irl!ocolor @A 'aco tind N%N4 straturi i Ti'onul nu trebuie )sP;iO t lunece ntre lame) iar bra#ele trebuie .nrliitlrt) $i ml 8A deschid u$or.

E- 'oar'ecelui i I t n do n'lp7tl & l t C 1% ?<8 10 1in P 'oi!luOi. lor iln!Miln) l!nnlr s O i n L url2i ol)Ki. L'i'#. 'iA6.

rtg. 78. ; 5i'erite ti"uri de 'oar'ece.

<nele 'oar'eci snt demontabile) adic bra#ele lor se "ot des'ace u -ntermediul unei articula#ii cu "ivot sau cu un $an#. +ceasta mito ca du" 'olosire s se cure#e bine. Doar'ecele "entru tierea "ansamentelor se ntrebuin#ea, mai !i -n sala de "ansamente. 3le snt mai mari dect celelalte ti"uri $i o 'orm 'rnt. @ra#ele lor snt articulate "rintrIun "ivot. @ra#ul Ei!ior este mai lung dect cellalt) avnd e2tremitatea rotunjit. Doar'ecele cu cioc snt 'olosite la scoaterea "ansamentelor gi"I ! ii. Bungimea lor este de 34 cm. +ceste 'oar'ece snt 'ormate din !ihiere mbinate) "relungite 'iecare cu un cu#it cotit $i articulate !iil)rIun $urub) ncercarea acestor 'oar'ece se 'ace tind numai jEEi?iirnent gi"sat ntrit gros de 15 imn. Ba aceast ncercare) marI [luilo sec#iunilor nu trebuie s se s'rme sau s se retrag) iar su"raI ' n # n. lor trebuie s rmn neted. l!restuburile L'ig. 516. Prestuburile snt dis"o,itive sim"le care servesc "entru reglarea $i nchiderea tuburilor de cauciuc de la a"araI EH de trans'u,ie) "er'u,ie) as"ira#ie) alimenta#ie arti'icial etc. 1el luni des utili,ate snt "restuburile Eohr $i ?au''mann. Primul ti" nchide tubul "rin ac#iunea unui arc de o#el P acest "restub nu "oate 'i utili,at "entru reducerea lumenului tubului) ci numai "entru nI ahlilTea lui. +l doilea ti" este ac#ionat de un $urub) cu care se "oate vin!isi distan#a dintre dou bare metalice) ntre care se a$a, tubul de
131

cauciuc. 1u ajutorai acestui "restub se "oate calibra u$or $i du"n necesit#i lumenul tubului de cauciuc. +"aratele de "er'u,ie $i tram 'u,ie din materiale "lastice snt "rev,ute cu "restuburi "ro"rii) care se arunc du" utili,are m"reun cu a"aratul. 3le snt con'er #ionate du" modele 'oarte variate. 1ele mai multe reduc sau nchi!l

:ig. I5G. N Prestuburi


N model EohrP g N model ?o''mannP c N "restub din material "lastic.

:ig. 52. @ isturie cu lam e di'erite.

lumenul tubului 'ie "rin com"resiunea "rogresiv a unui cilindru care se rostogole$te ntrIo $in L'ig. 51 c6 'ie "rin reali,area de 'rn turi deIa lungul tubului cu ajutorul unor "lci metalice. @isturiele L'ig. 5 6. @isturiele snt "rinci"alele instrumenlo tioase. 3le snt 'ormate din miner $i lam. Enerul este mai -un n dect lama $i este mat sau "olisat. 3ste con'ec#ionat din o#el de nall ii calitate. Bungimea lor varia, ntre 1 $i 15 cm. @isturiele "ot 'i dre"te) cu lam curb) cu vr' ascu#it) butonalKK etc. @isturiele dre"te au 'orm alungit) lama lor 'iind mai tioasil) s"re vr'. @isturiele curbe au o lam mai lat s"re ca"t) "artea lor cea mai tioas 'iind cea din mijlocul lamei. @isturiul trebuie s 'ii& 'oarte ascu#it) avnd n vedere c de aceasta de"inde e'ectuarea ru. "id $i "recis a interven#iilor P de aceea asistenta medical le v i i ntre#ine totdeauna n "er'ect stare de 'unc#ionare. Ban#eta de vaccinare. Se utili,ea, "entru scari'icarea "ielii in vederea unor vaccinri. 3a este 'ormat dintrIun mner care "oiilo 'i din metal sau din material "lastic) n care este introdus $i 'i2at ni $urub) vr'ul metalic. >r'ul are 'orm de lo"e#ic ascu#it. Sondele Snt instrumente destinate "entru introducerea l oi 1 n conductele $i traiectele "reI sau ne'ormate ale organismului) Sonda canelat6 se ntrebuin#ea, "entru e2"lorarea traiectelor 'istuloase $i determinarea direc#iei acestora) "entru e2"lorarea caviI
13

F lor) "entru introducerea tam"oanelor cu oca,ia "ansamentelor etc. Lhi este 'ormat dintrIo lam metalic ngust $i lung) "rev,ut in $an#. <n ca"t al sondei este rotunjit) iar cellalt l#it n 'orm 11 -ac triunghiular. 3le se e2ecut din 'ier sau alamP cele mai 'buin#ate au o lungime de 1%N10 cm. Sondele canelate trebuie l ie dre"te s aib o suIFl!ii# neted $i marginile Bonda butonat are 'orma nnci tije rotunde) butonat -n iinibele ca"ete) sau cu un lnil.on la un ca"t $i o ureche -n cellalt. 3ste e2ecutat l l n argint sau alte metale nichelate $i "olisate. +re o lungime de 1. cm $i diameI li ni de )9 mm) lunginduIse -E nivelul butonului. <rechea Licl6uie s 'ie "er'ect oval) nu "ra' a#a ei neted) margini -o -e$ite. Sonda trebuie s se "oat ndoi la un unghiu de 94\ $i n't ?A ndre"te a"oi 'r s jiroainte vreo ' rntur la locul F-n ndoire. Sondele uretrale snt ' oI lo8ite la eliminarea urinii) la 1 1 ulltura ve,icii urinare) "reI i i u $i la drenarea ve,icii. Sondele uretrale "entru noi "ot 'i e2ecutate din ni?.al) sticl) cauciuc sau 11 i n L)*FI un material "lastic. 1ele inui bune snt acelea din Fn$rintP ele au o lungime de 15 :ig. 7<. ; Sonde uretrale a N cm $i vr'ul n 'orm cioc. Pe sond RilatonP . N scndo. TiemannP c N sondi acesta se gsesc l N ori'icii laterale.+vnd n vedere ole vin n contact cu mucoasa uretral $i ve,ical) "e care ar il.oaIo le,a) este necesar ca "e su"ra'a#a lor s nu e2iste nici un F l de ,grietur$i "olisarea lor s 'ie minu#ioas. Pentru drenarea ve,icii urinare la 'emei se utili,ea, sondele KlG)er L'ig. 53 c6) Ealecot sau 1as"er. +cestea snt con'ec#ionate 133

din cauciuc moale) aT7nd e2tremitatea care se introduce n ve,ic um'lat) iar cealalt u$or lrgit n 'orm de "lnie. 3le snt "revI ,ute cu mandrene) cu ajutorul crora se introduc n ve,ic. -n locul acestor sonde "ot 'i utili,ate) cu mult succes) sondele uretrale "rev,ute cu balona$e um'labile L'ig. 5%6. +ceste sonde snt "rev,ute cu dou lumene "aralele) dintre care cel larg re"re,int sonda "ro"riuI,is) iar cel strimt serve$te "entru um'larea balona$ului din a"ro"ierea vriului sondei. Pentru controlul gradului de um'lare a acestui balona$) sonda este "rev,ut la cealalt e2tremitate cu un balona$ de control caro se um'l $i se desum'l m"reun cu "rimul balon. Salona$ul din a"ro"ierea vr'ului se n'$oar n stare goal m"rejurul sondei) care la acest nivel este mai ngustat $i se introduce n ve,ic. Se insu'la a"oi aer "rin lumenul cores"un,tor al sondei) um'Ilnd ambele balona$e) cele din a"ro"ierea vr'ului m"iedicnd ast'el cderea sondei din ve,ic. Sondele utili,ate "entru sondajul ve,ical la brbat snt con'ec#ionate din cauciuc) materiale "lastice sau metal. Bungimea acestor sonde este ntre %N3. cm) iar grosimea varia, du" necesit#i. 9rosimea sondei se e2"rim n unit#ile scrii de grada#ie 1harier) "rima grada#ie echivalnd cu 1G3 mm din diametrul e2tern) iar grada#iile urmtoare c2i cte 1G3 mm n "lus. +st'el grada#ia a 3Ia are un diametru de l mm) grada#ia a .Ia mm) grada#ia Oi 1(Ia . mm etc. 5iametrul sondelor e2"rimat n unit#i 1harier este marcat la ca"tul lor deschis. 5ac marcajul se $terge) : ig . 7 4 . ;S o nI atunci diametrul "oate l!i determinat "e a$aInumitele d cu balona$. cscri "entru determinarea diametru lui cateterelor 1harier/. +cestea snt 'ormate dintrIo "lac de metal de circa % N1 cm) n care snt tiate $i marcate guri nce"nd de la "rima "na la a 34Na grada#ie Ll cm6. 5eterminarea sondelor cu ajuI torul acestor scri se 'ace "rin stabilirea ultimei guri) "rin care sonda nc "oate 'i trecut. Sondele au o e2tremitate cu vr'ul nchis $i rotunjit) iar n a"roI "ierea vr'ului) la aceea$i e2tremitate) l N ori'icii. 1a"tul cellalt al sondei este deschis $i u$or lrgit. Ba aceast e2tremitate se "oato a"lica seringa 9u[on) utili,at n ca,ul s"laturilor ve,icale. Sondele de cauciuc au o consisten# moale sau semimoale. 5u"i modul cum este con'ormat ciocul sondei) ele snt de mai mult& ti"uri.
13%

Ba sonda 8elaton) ciocul sondei este n continuare direct cu ! "ul sondei L'ig. 53 a6. Ba sonda Eercier) ciocul sondei este ndoit n unghi obtu,) ! vr'ul sondei este circular ca la sonda 8elaton. Sonda Thiemann L'ig. 53 b6 are ciocul de asemenea ncurbat) F F sub#iat) a"roa"e ascu#it cu o 'oarte u$oar !i Lltur "e vr'. Sondele cu ciocul ncurbat se angajea, i u$or n canalul uretral) iar sonda Thiemann l runde cu mai mare u$urin# n "r#ile mite ale uretrei. Sondele de metal snt ncurbate n 'orm Sonda gastric L'ig. 556 este un tub de uciuc lung de 04N 05 cm) cu "ere#ii gro$iP i n lotrul ei este de obicei de (N14N1 mm. mii dintre ca"ete este nchis $i rotunjitP 4 iiC mai sus de acest ca"t snt cteva ori'icii 2 marginile netede "entru a nu rni mucoasa gu.?l)ric. Ba %5 cm de la ca"tul rotunjit este im Remn) care arat "n unde trebuie introI Hlumi sonda. 1nd acest semn se gse$te la niI velul arcadei dentare) sonda a ajuns m stomac. :onda duodenal L3inhorn6 L'ig. 5.6 este un t ni6 de cauciuc sub#ire cu un diametru de :ig. 77. ; Sond "entru s"laturi stomacale. ? 5 mm $i o lungime de 1%4 N 154 cm. Ba caI jii<ul sondei care se introduce n duoden este 'i2at o "ies metalic ovalar) numit oliv) "rev,ut cu nuI meroase ori'icii laterale. Sonda este gradat din 5 n 5 cm. Ba %5 cm de la arcada dentar) sonda ajunge n stomac) la 'itt cm la "ilor) iar la 04N05 cm n duoden. Pentru e2ecutarea unor investiga#ii $i ngrijiri medicale se utiI l<oa, di'erite sonde cu unu) dou sau trei com"artimente) unele "reI v't[Iute cu baloane de etan$ei,are sau bi'urca#ii "entru introducerea <nor medicamente n "lus etc. 5escrierea lor o vom da la tratarea leii meilor res"ective. 5eschi,torul de gur sau de"rttorul de ma2ilare se utili,ea, "entru deschiderea cavit#ii bucale $i men#inerea acesteia n stare ili!?chis) n ca,ul manevrelor de investiga#ie $i de tratament din Ljur) 'aringe) eso'ag) laringe etc.) "recum $i n ca, de narco,) la nevoie. 5eschi,torul de gur se con'ec#ionea, du" di'erite moI t l i ! l c P n esen# este ns 'ormat din dou "iese de metal care se inI 135

:ig. 50. N 5eschi,tor de gur La $i b6.

:ig. SQ. ; 5eschi,tor de gur L"entru men#inerea gurii deschise6.

:ig. 7K. N Sond duode+ nal/ Ein'orn.

:ig. 59. I 1asolelS.

13.

troduc ntre arcadele dentare cu ajutorul unui $urub sau cremalier R lrge$te deschi,tura dintre ele) nde"rtnd "rin aceasta ma2ilaI.-c. Eodelul cel mai sim"lu este 'ormat din dou bare metalice) . i uluite la e2tremitate) care se mi$c m"rejurul unor a2e de la ba,. nlro) cele dou bare se n$urubea, "iesa) care "rin naintare indeI!l<!lea, vr'urile ndoite ale barelor L'ig. 50 a6. +lte modele nde"rtea, arcadele dentare "rin strngerea mI!?!i!iilui) 'iind 'ormate din dou "rghii de gradul al --Ilea ndoite la ui i a$e,ate 'a# n 'a#) cu "unctul de s"rijin comun) care re"reI. <it $i a2a de mi$care a de"rttorului. Di2area lui n "o,i#ie se M-E7H cu ajutorul unei cremaliere L'ig. 50 b6. +ceste modele se introduc "rintre din#ii molari ai arcadei su"erioare $i in'erioare. <n model mai comod de utili,at este acela 'ormat din dou ircnde de metal L'ig. 5(6) ncurbate la mijloc "entru din#ii incisivi) F urc) se introduc ntre arcadele dentare la mijloc) men#innd deschis F ii vitatea bucal cu ajutorul a dou cremaliere laterale care se gsesc in a'ara comisurii bu,elor. Ba unele modele) su"ra'a#a de contact a deschi,toarelor de gur H F n arcada dentar este c"tu$it cu "lumb sau cauciuc. 1asoletele L'ig. 596 snt cutii rotunde de metal cu "ere#ii "er'oI ui#i) "rev,ute cu un ca"ac. Ba e2terior) casoleta este nconjurat H - n un cilindru mobil) "rev,ut de asemenea) cu ori'icii. Prin nvrI 11 rea acestui cilindru) ori'iciile casoletei $i ale cilindrului se "ot su"raI "une $i ast'el aburii "trund u$or n interiorul ei n tim"ul steriliI. i i r i i . 5u" terminarea acestei o"era#ii "rin nvrtirea cilindrului \Lcrn se nchid ori'iciile $i interiorul casoletei rmne i,olat. Ari'iciile casoletelor cu material nesterili,at trebuie s 'ie neI "ilrat deschise n tim"ul sterili,rii) iar casoletele cu material steril 11 chirie s aib ori'iciile nchise) n a'ar de aceasta) casoleta cu maI iiTiul sterili,at trebuie s 'ie "rev,ut $i cu o etichet "e care scrie viG.ibil csterili,at/. Tvi#a renal este un vas de 'orma unui rinichi) cu marginile lol.unjite) con'ec#ionat din metal emailat) "or#elan) sticl) carton imI "rognat sau material "lastic. Prin 'orma sa s"ecial este bine ada"I l i i l n l S "e regiuni curbate ale cor"ului) din care motiv este 'olosit la. sondaje) "entru colectarea salivei) la vrsturi) "entru aruncarea laiii"oanelor) a "ansamentelor) instrumentelor ntrebuin#ate etc. 1easul de nisi" este 'ormat din dou reci"iente de sticl) ovale !mii cilindrice) unite ntre ele "rintrIun canal ngust $i 'i2ate ntrIun i!lutiv de lemn. <nul dintre cilindri este um"lut cu nisi". Prin rsturnarea ceasului se va scurge nisi"ul din cilindrul suI "erior n cilindrul in'erior ntrIun interval de tim" determinat.1eaI 130

$urile de nisi" snt de dou 'eluriO de mas) de N5 $i 14 minute) $i de "erete) de 15N 4 $i 34 de minute. +cestea snt 'i2ate "e o "lac) "e marginea creia este gravat o scar. Placa este 'i2at "rintrIo $arnier) ceea ce "ermite rsturnarea ceasului du" scurgerea nisi"uI lui din cilindrul su"erior n cel in'erior. 1easurile de nisi" snt 'oloI site "entru msurarea $i eviden#a intervalelor mai mici de tim") ca O durata sterili,rilor) a bilor) iradia#iilor etc. n vederea aceluia$i sco" se utili,ea, $i ceasurile semnali,atoare Lve,i voi. -- 'ig. 1446. Tuburile de cauciuc snt 'olosite ca accesorii "entru diverse disI "o,itive. Snt 'abricate din cauciuc de bun calitate) cu un diaI metru interior care varia, de la l la . mm) avnd "ere#ii de di'erite grosimi. Tuburile de cauciuc snt 'olosite la irigatoare) la a"arate de transI 'u,ii) "er'u,ii) la as"ira#ia secre#iilor) drenaje etc. Tubul de cauciuc de bun calitate trebuie s 'ie elastic) 'r 'isuri. Ba numeroase dis"o,itive ele se nlocuiesc cu tuburi de material "lastic. Tuburile de sticl au diametre di'erite $i snt utili,ate "entru a 'ace legtura ntre tuburile de cauciuc) "entru con'ec#ionarea "i"eI telor) si'oanelor etc. Pi"etele snt tuburi de sticl cu o e2tremitate e'ilat. Pi"etele cele mai sim"le snt "icurtoarele normale. 3le snt 'ormate dintrIun tub de sticl lung de5N.cm) sub#iat la una din e2tremit#i.5iameI trul vr'ului "i"etei este de l mm. Ba cellalt ca"t) "i"eta este "reI v,ut cu o mic "ar de cauciuc) cu ajutorul creia se as"ir $i se "icur di'erite solu#ii n ochi) nas $i urechi. A ast'el de "i"et as"ir 14N1 "icturi. +s"irarea lichidelor trebuie 'cut cu aten#ie) s nu intre n "ara de cauciuc) care "oate 'i atacat $i distrus.
PSTRAREA l NTREINEREA INSTRUMENTARULUI

-nstrumentele $i a"aratele cer o ngrijire atent) deoarece de calitatea lor de"inde ntrIo msur mare $i calitatea tratamentelor. 9rija 'a# de instrumente $i a"arate const n mani"ularea lor coI rect) ntre#inerea $i "strarea lor du" anumite reguli. -nstrumentele $i a"aratele trebuie ntre#inute si "strate n a$a 'el ca n oricare moment s ne "utem 'olosi de ele. 5in acest motiv nu numai ntre#inerea) dar $i "strarea lor constituie o "roblem care trebuie cunoscut de asistent. 5u" ntrebuin#are) instrumenI tele trebuie cur#ate) dac este ca,ul sterili,ate n "realabil $i a$eI ,ate a"oi 'iecare la locul unde se "strea, L'ig. .46. ntre#inerea $i "strarea instrumentelor $i a"aratelor se 'ace du" 'elul materialului din care snt con'ec#ionateO din metal) din 13(

ic.l) din cauciuc) res"ectnd "articularit#ile de ngrijire a 'iecruia "arte. (nstrumentele din metal vor 'i cur#ate bine $i s"late cu "eria) i njt $i s"un) imediat du" ntrebuin#are. 5ac au urme de graI me sau ulei) acestea se nde"rtea, cu ben,in. -nstrumentele care

! iii. K8. ; Pstrarea instrumentelor curate n dula"uri de instrumente.

:lg. K=. ; Perii "entru cur#irea instrumentelor.

nu articula#ii) $an#uri) crestturi sau $uruburi vor 'i des'cute) curI #ate cu aten#ie $i s"late n stare demontat. Se va "trunde n toate adnciturile) avnd ns grij s nu se deschid "r#ile com"oI nente ale di'eritelor instrumente ntre ele. -nstrumentele ast'el curI #ate $i uscate) $terse cu o 'lanel se "ot "stra nesteril n cutii metaI lice sau de carton. 1ele utili,ate mai rar vor 'i unse cu un strat subI #ire de vaselin sau ulei de "ara'in) n s"ecial la articula#ii) $uruburi ? c. 1ele care snt 'olosite mai des) du" aceast mano"er) se steriI li,ea, $i se "strea, se"arat n dula"urile de instrumente. -nstruI
139

mentele tioase) cum sntO bisturiele) cu#itele etc.) se "strea, nI '$urate n ti'on n cutii de carton sau lemn) a$e,ate "e muche cu ti$ul n sus. (nstrumentele de sticl se "strea, s"late bine) cur#ate $i uscate) ntrIun dula" se"arat) n cutii individuale "e ct "osibil n cutiile originale n care au 'ost livrate. S"larea acestor instrumente se 'ace cu "erii s"eciale "rev,ute cu o coad) care "ermite introducerea ei n "r#ile cilindrice ale a"aratelor L'ig. .16. Ba cur#irea a"aratelor con'ec#ionate din sticl nu se 'olosesc materiale care "ot ,gria sticla. Ba s"larea sticlei cu a" cald se "ot ntrebuin#a cu 'olos substan#e) ca O 'os'atul de sodiu) var) le$ie) rogo,) care cur# bine "ere#ii vaselor. Pentru a s"la un vas murdar se "une nuntru unul din aceste materiale $i se adaug a"oi a") cltind energic. >asele) e"rubstele) tvi#ele renale $i alte obiecte de sticl n care au 'ost recoltate snge) s"ut) vrsturi etc. imediat du" 'olosire se cltesc sub un curent de a" $i a"oi se scuI 'und ntrIun amestec sul'oIcromic sau sublimat) unde se #in % de ore) du" care vor 'i s"late) "rin metodele artate mai sus. 5ac vasul este murdrit cu substan#e organice insolubile n a" se nI trebuin#ea, solven#i organiciO alcool) eter) ben,en) ben,in etc.) avnd ns n vedere "ericolul de incendiu) aceste substan#e 'iind in'lamabile. 5u" s"lare) obiectele de sticl se cltesc obligatoriu cu a" distilat $i a"oi se usuc. <n vas de sticl este bine s"lat dac a"a) distilat se scurge 'r a lsa "icturi sau urme "e el. -nstrumentele de sticl se "strea, ambalate n hrtie) vat sau ti'on. Trebuie acordat o aten#ie deosebit s"lrii $i cur#irii instru" mentelor mi+te! con'ec#ionate din mai multe 'eluri de materiale) ca de e2em"lu seringile) $tiind c murdria se de"o,itea, n s"ecial la locurile de jonc#iune a sticlei cu metalul. +cestea "rin urmare neI cesit o cur#ire minu#ioas "entru nde"rtarea substan#elor de"oI ,itate) avnd grij totodat s nu se 'oloseasc substan#e care evenI tual ar "utea di,olva aliajul cu care snt li"ite "r#ile metalice de cele din sticl. Seringile se "strea, "er'ect curate n cutiile lor originale) iar seringile ti" :ecord cu "istonul scos si uns cu vaselin) nvelite 'ieI care se"arat) avnd grij s nu se schimbe "istoanele de la o sering la alta. 3ste bine dac seringile snt gru"ate du" calibru n cutii se"arate) notnd $i "e ca"ac ca"acitatea. (nstrumentarul de cauciuc Lsonde) mnu$i) tuburi de cauciuo etc.6 se s"al imediat du" ntrebuin#are cu a" cldu#) se usuol) "rin $tergeie sau tam"onare cu o "n, de bumbac) se "udrea, Ku 1%4

) att n interior) ct $i la e2terior) a"oi se m"achetea, 'iecare i!iirat ntrIo bucat de ti'on sau "n, $i se "strea, n cutii cu !H#ii guri#i) ntrIun loc rcoros) 'erit de ume,eal. Sondele de cauciuc vor 'i s"late la un curent de a" cel "u#in i M C de 5N. ore) "entru nde"rtarea substan#elor din interiorul +ceast s"lare se "oate reali,a montnd sondele "e un tub l ulic cu mai multe bra#e) ada"tat la robinetul cu a". 1u aceast l od se "ot s"la o dat 5N14 sonde. Sondele se "strea, n cutii de lungime cores"un,toare) n Hi "ot 'i a$e,ate dre"t. Pstrarea lor n stare ncolcit nu este ! mis) cci "strnd aceast 'orm) ngreunea, munca n momentul hGrii. ndoirea materialului de cauciuc este inter,is. Sondele linie a$e,ate n aceste cutii "e un strat de ti'on sau nvelite 'ieI Fo se"arat. 5istan#a ntre ele s 'ie de N3 cm $i deasu"ra s 'ie CMRirite a"oi cu o bucat de ti'on. Tuburile de cauciuc utili,ate "entru "er'u,ii $i trans'u,ii se Fi la du" o tehnic s"ecial Lve,i voi. --6. Mnuile de cauciuc trebuie s"late imediat du" 'olosirea lor) d snt nc "e mini) cu a" $i s"un) a"oi lim"e,ite ntrIo soluI de bicarbonat de sodiu $i de,in'ectate ntrIo solu#ie antise"tic il6limat 1\G44) solu#ie de li,ol 5V sau 'ormalin6. Solu#ia de,inI F<int se nde"rtea, cu a") du" care mnu$ile snt uscate "e iiilii"od cu degete. 5u" uscare) mnu$ile se "udrea, cu talc $i se ji'tEtrea, 'iecare "ereche se"arat) m"achetate n ti'on $i a$e,ate 'u c.utii. Se recomand ca "ersoanele care lucrea, cu mnu$i sI$i F iii't "erechea lor "strat ntrIun scule# etichetat cu numele resI nainte de a 'i "use la "strate) mnu$ile trebuie veri'icate) ru"tur mic sau o n#e"tur "ot 'i cr"ite "rin li"ire. Petecul vii lua dintrIo mnu$e veche ru"t. Bi"irea se va 'ace cu o solu#ie cauciuc n aceton "e ambele 'e#e ale mnu$ii. Pentru interven#ii rurgicale nu se vor utili,a mnu$i li"ite. -nstrumentarul din cauciuc trebuie 'erit de contactul cu benI iiii) grsimi $i cldur) care le deteriorea,. (nstrumentarul din materiale plastice se "strea, la 'el) bine /i!il#at $i uscat) n cutii su'icient de mari "entru a nu sta nghesuite F u ncolcite. Diecare bucat trebuie nvelit se"arat n ti'on. 3ste inter,is "strarea substan#elor chimice sau a instrumenI h!lor murdare n dula"urile destinate materialelor $i instrumentaI lului. 1himicalele) "rin eva"orare lent) atac instrumentele iar nubstan#ele organice de "e instrumentele utili,ate re"re,int medii rttt cultur "entru microorganisme.
1%1

STERILI!AREA INSTRUMENTELOR l MATERIALELOR

-nstrumentele $i materialele care vin n contact cu bolnavii trebuie riguros sterili,ate) "e de o "arte) "entru a evita orice risc de in'ectare a bolnavului) "e de alt "arte) "entru a nu su"rain' ec1 u "rodusele recoltate "entru e2amenele de laborator. Prin sterili,are se n#elege distrugerea sau nde"rtarea tuturor 'ormelor de e2isten# a microorganismelor dintrIun mediu sau do "e un obiect. Se consider steril acel obiect care este com"let li"sii de orice 'orm de e2isten# a microorganismelor. Eetodele de sterili,are 'olosite n "ractica ngrijirii bolnavului se m"art n dou gru"eO -. Eetode 'i,ice. U --. Eetode chimice. . 1a metode 'i,ice de sterili,are se 'olosesc O 1. 1ldura uscat. PP . 1ldur umed. O% 3. @a,ele ultraviolete. . %. <ltrasunetul. 1a metode chimice se 'olosesc di'erite substan#e cu acM'uni& antimicrobian) n stare lichid) ga,oas sau solid.
METODELE >IZICE DE STERILIZARE

Eetoda cea mai utili,at "entru sterili,are este cldura. +c#iunea distrugtoare a cldurii este e2"licat "rin 'a"tul c sub in'luen#ii ei se coagulea, substan#ele albuminoide care intr n com"o,i#ia microbilor. Dormele vegetative ale unor s"ecii de microbi mor in 34 de minute la tem"eratura de 54N.4\ $i n 5N14 minute la 04/) Dormele de re,isten# Ls"ori6 su"ort ns o tem"eratur mult mul nalt) distrugnduIse abia la 1 4\ n tim" de 15 minute) din cauGa) grosimii membranei lor "rotectoare $i a uscciunii lor. 1ldura "oate 'i utili,at "entru sterili,are sub dou 'ormo R uscat $i umed. 1. )terili6area prin c/ldur/ uscat/, a6 :lambarea este o metodil sim"l $i ra"id) avnd ns o a"licare restrns ne'iind utili,abilii "entru sterili,area instrumentelor. 3a const n introducerea direrl l a obiectelor n 'lacr. Prin aceast metod se sterili,ea, O lame KlH microsco") vr'ul "i"etelor) gura balonului sau a e"rubetei la nm> mn#ri sau la recoltri sterile etc. Tehnica. Se "rinde lama cu dou degete "e marginea ei $i no trece de N3 ori "rin 'lacr) 'lambndIo ast'el "e amndou 'e#olo) 3"rubetele sau baloanele sterile $i goale sau cu medii de cultur+)
1%

i* n "a destu"are L#innd do"ul ntre degetul mic $i "odul "almei dre"te6) ntroduc cu gura n 'lacr) nvrtinduIle "entru ca s 'ie 'lambate "let. Se va lucra ra"id $i cu aten#ie) avnd grij ca do"ul #inut in s nu se ating de nimic. Dlambarea se utili,ea, la recoltarea "roduselor "atologice "enIc2aminri de laborator) la nsmn#ri "e medii de cultur) cu ia deschiderii 'lacoanelor $i 'iolelor cu substan#e sterile) ea avnd l de a distruge "rin ardere microorganismele de"use la su"ra'a#a m $i marginea gurii vaselor) de a m"iedica de"unerea "e aceasta ". do" a unor microorganisme din aer $i de a reali,a un curent de din vas ctre e2terior) care s m"iedice "trunderea aerului ctat n vas. Dlambarea se utili,ea, n ca, de e2trem urgen# $i "entru ili,area instrumentelor de metal) a$e,nduIle ntrIo ta vi# renal) iire se toarn alcool. Prin a"rinderea alcoolului) instrumentele se ibea,. ntruct "artea activ a 'lcrii n acest ca, ntrece rumentele) acestea rmn n ,ona rece a arderii) deci metoda nu 33. e'icace $i nu trebuie ntrebuin#at. 1C6 nclzirea la rou are avantajul c se e'ectuea, re"ede) deteriorea, instrumentele. +ceast metod se 'olose$te numai i instrumentele con'ec#ionate n ntregime din metalO ace de seringi) 2tor de limb etc. $i numai n ca, de e2trem urgen#. Singurul i!ument care se sterili,ea, n mod obi$nuit "rin aceast metod F ansa de "latin. Tehnica. Se #ine ansa de "latin n mna drea"t ca un creion n arde mai nti 'irul de "latin "n ce se nro$e$te) a"oi se trece F metalic L"ortansa6 ori,ontal "rin 'lacr de N3 ori "n la !i atStea minerului. 5u" recoltare $i nsmn#are) ansa se sterili,a imediat din nou. n acest ca,) ansa nu se introduce de la nIiit) direct n 'lacr) cci "icturile din "rodusul recoltat "ot sri l ui1. +nsa se #ine alturi de 'lacr 1N minute "n ce se usuc "oi se introduce n 'lacr $i se 'lambea, "n la ro$u. c6 Sterilizarea cu aer cal este metoda cea mai bun de steriliIn a obiectelor de metal $i de sticl) "e care cldura uscat nu le na. Sterili,area la aer cald se 'ace n etuva Pou"inel L'ig. . 6) F 11 este o cutie cu "ere#ii metalici) dubli i,ola#i cu asbest. Peretele tirior constituie u$a. Pe "eretele su"erior se gse$te un ori'iciu ii care se introduce un termometru) "entru controlarea tem"eraIii) iar sub "eretele interior se a'l sistemul de ncl,ire electric i c)u becuri de ga,. n interiorul etuvei Pou"inel se gsesc ra'turi -iilice) gurite) "e care se a$a, obiectele "entru sterili,are. EaInilul de sterili,at trebuie s 'ie "er'ect curat) uscat $i nvelit n l ie.

1%3

nainte de a nce"e sterili,area se va veri'ica starea termomo trului) a ntreru"torului $i a cablului) iar dac 'unc#ionea, cu gaG)) starea lm"ii $i a tubului "rin care becurile snt racordate la surmi de ga,. 5u" aceasta se introduc materialele) avnd grij ca obiectoli& s nu se ating de "ere#ii a"aratului $i aerul 'ierbinte s "trund l $i s circule liber "rintre ele) 5u" nchiderea u$ii se d dru mul la curentul electric sau m a"rind becurile de ga,) urmii K rind din tim" ridicarea tem"eI raturii. Tem"eratura trebuie ?rt seridicela 1.4N104\ n 14 N -< minute. 1nd tem"eratura n ajuns la nivelul dorit) se regleaGil sursa de cldur "entru men#l nerea ei. Sterili,area se 'aco -n tem"eratura de 1.4N1(4\ tiniMi de 1N11G ore. Pou"inelolo moderne snt "rev,ute cil dis"o,itive de termoreglare) cil ajutorul crora se "oate mon :ig. K9. ; 3tuv Pou"inel. #ine tem"eratura dorit 'r't su"raveghere "ermanent. 5u" e2"irarea tim"ului de sterili,are se ntreru"e ncl,irea si ?E las a"aratul s se rceasc "n la 54\ sau si mai nnill. 5u" aceea se deschide u$a $i se scot obiectele sterili,ate) nglliiI nirea hrtiei n care snt m"achetate obiectele este semnul unei bun. sterili,ri) cci indic 'a"tul c materia organic a atins tem"n E tura de carboni,are. ?rtia sau do"ul de vat nu trebuie s 'ie n arse $i nu trebuie s aib miros de 'um. Pentru controlul 'unc#ionrii a"aratelor de sterili,are se P "une n interiorul lor teste s"eciale. +cestea snt 'ormate din li cu substan#e chimice al cror "unct de to"ire este cunoscut. +E se utili,ea, ben,ona'tolul care se to"e$te la 114\) anti"irina la 11 sul'ul la 11 \ etc. . Sterili,area "rin cldur umed) a6 :ierberea este meii/ 1 cea mai des ntrebuin#at de ctre asistent. Se 'olose$te "eir sterili,area instrumentelor de sticl Lseringi) canule etc.6) de nu Lsonde) ace) "ense) a"stoare de limb) trocare etc.6) de caur& sau material "lastic Lsonde) tuburi etc.6. Dierberea corect se 'ace numai n sterili,atoare. Sterili,a#i este 'ormat dintrIo cutie metalic cu ca"ac care se nchide "erl!i 1%%

L'ig. .36. 1a"acul are dou minere mbrcate ntrIun material ru conductor de cldur) "entru a "utea 'i ridicat) n interiorul steriliI ,atorului se gse$te o tav din metal gurit) "rev,ut cu minere cu care se "oate scoate. +ceste minere snt "rinse cu crlige) care se gsesc tot n interiorul sterili,atorului. 3le se 'ierb m"reun cu insI trumentele) a"oi se scot cu o "ens lung. Ba "artea in'erioar a steriI li,atoarelor electrice este monI tat un re$ou electric) cu ajutoI rul cruia a"a din sterili,ator se ncl,e$te uni'orm. -nstrumentele cur#ite "erI 'ect se a$a, ordonat "e tava Rterili,atorului) "e un a$ternut Kle %N5 straturi de ti'on. DieI care "ies va 'i la rndul ei aco"erit din nou cu N3 straiuri de ti'on. Se um"le sterili,atorul cu a" "n ce se aco"er obiectele de sterili,at. +lturi de obiecte se mai a$a, $i o "ens lung) al crei ca"t trebuie s rmn a'ar din a". 1u aceasta se vor scoate cele dou crlige "entru ridicarea tvii cu instrumente din a" du" terminarea sterili,rii. Se nchide ca"acul $i se "une n 'unc#iune sterili,atorul. Se "reI gte$te un ceas semnali,ator. 1nd a"a nce"e s 'iarb) se montea, ceasul semnali,ator "entru 34 de minute. 5ac nu e2ist ceas semI nali,ator) se notea, tim"ul cnd a ncetat 'ierberea) n tim"ul 'ierI berii este categoric inter,is introducerea altor obiecte n steriliI ,ator sau dac aceasta este absolut necesar atunci tim"ul steriliI ,rii se socote$te din nou din momentul introducerii ultimului obiect. 5u" terminarea sterili,rii se ntreru"e ncl,irea) se a$tea"t "n ce se rce$te a"aratul) a"oi se ridic ca"acul $i se a$a, cu "artea e2terioar "e o mas curat. Se scoate "ensa "us numai cu vr'ul n a" P cu ajutorul acesteia se "rind crligele) cu care se ridic tava Rterili,atorului $i se a$a, "e ca"ac. Se arunc a"a din sterili,ator) ne "une na"oi tava $i se aco"er din nou "n la rcire com"let. l 6ac "ensa lung a c,ut $i ea ntre celelalte instrumente n tim"ul 'ierberii) se) va 'olosi o alt "ens sterili,at "rin 'lambare dar n nici un ca, crligele nu se vor scoate cu mSna. 5ac instrumentele ?terili,ate snt "regtite "entru interven#ii chirurgicale) ele "ot 'i rsturnate din tav direct "e masa steril.
l? + c. 18

nvelit/ separat i totul va 7i

F <

9- 63 - ~ Bierb/tor electric.

1% 5

Pentru a "reveni deteriorarea instrumentelor la 'ierbere) "rin srurile care se gsesc n a") n sterili,ator se "oate "une o solu#ie de bicarbonat de sodiu V) care va ridica $i "unctul de 'ierbere L"n la 14%\6) distrugnd mai re"ede microbii. Pentru instrumentele de cauciuc) n loc de bicarbonat de sodiu se ntrebuin#ea, bora2ul V sau sul'atul de amoniu. b6 $utoclavarea este o alt metod de sterili,are "rin cldur umed) n aceast metod) obiectele snt su"use la ac#iunea va"oriI lor de a" su"rancl,i#i. Sterili,area la tem"eratur mai ridicat va scurta tim"ul necesar. +"aratul ntrebuin#at cel mai des "entru sterili,area cu ajutorul va"orilor de a" sub "resiune este autoclavul L'ig. .%N.56. Partea "rinci"al a autoclavului este ca,anul n care se nclI ,e$te a"a. n ca,an se "roduc va"orii de a") care) #inu#i sub "resiune 'ac s creasc tem"eratura $i n acest 'el se sterili,ea, materialele. 1a,anul trebuie s aib "ere#ii re,isten#i. Ba "artea sa su"erioar el este aco"erit cu un ca"ac care se nchide ermetic "rintrIo serie de $uruburi mari Lbuloane6. Pe "artea lateral a ca,anului se gse$te un ori'iciu n legtur cu un tub de nivel $i cu un robinet de scurgere cu ajutorul crora se "oate citi nivelul a"ei din a"arat) n "artea suI "erioar a autoclavului sau "e ca"ac este nc un ori'iciu) care "rintrI un robinet "une n legtur interiorul a"aratului cu mediul e2tern) servind la ie$irea aerului $i va"orilor din ca,an. +"aratul este "reI v,ut cu un termometru) un manometru $i un ventil de siguran#. Eanometrul msoar "resiunea va"orilor) iar termometrul tem"eraI tura din ca,an. >entilul de siguran# deschide automat autoclavul cnd "resiunea a devenit "rea mare $i a"aratul risc s e2"lode,e. n interiorul ca,anului se gse$te un grtar mobil "e care se a$a, materialele introduse "entru sterili,are. 5edesubt se a'l o coroan de becuri de ga,) care serve$te "entru ncl,irea a"ei din ca,an. Eodul de ntrebuin#are O N se toarn n autoclav a" "n la nl#imea robinetului de nivel) la c#iva centimetri dedesubtul su"ortului "e care se a$a, materialul de sterili,atP Nse introduce n autoclav materialul de sterili,areP N se nchide ca"acul $i se strng $uruburile a$e,ate 'a# n 'a# cte P N se deschide robinetul de va"ori "entru eliminarea aerului din autoclavP N se a"rind becurile de ga,P N n momentul n care "rin robinet ies numai va"ori) acesta se nchide. Presiunea din autoclav nce"e s creasc) ceea ce atrage du" sine cre$terea tem"eraturii va"orilor de a"P 1%.

N cnd sIa ob#inut tem"eratura de sterili,are L1 4\6) se mic$o rea, 'lacra becurilor de ga,) "entru men#inerea "resiunii constante tim" de 4N34 minute) necesar distrugerii tuturor microorganis melor din autoclavP Ncind a e2"irat tim"ul de sterili,are) se sting becurile $i se

M a n o m e tr u Supap

:ig. K4. N +utoclav cu ca,an dublu) :ig. K8. N Sec#iune "rin autoclav.

h T e rm o m e lri

i$tea"t "n ce acul manometrului revine la ,ero) se deschide roI inetul de va"ori $i numai du" aceea ca"acul autoclavului. Eaterialele se "un n autoclav) 'ie n casolete) 'ie n "achete seI -"arate. +ceste gru"ri "ot 'i alctuite n a$a 'el ca s con#in 'iecare -un 'el de materiale sau instrumente) sau "ot 'i alctuite truse cu toate -materialele necesare "entru anumite interven#ii. 5e e2em"lu) n l casolete mai mici vor 'i "regtite "entru sterili,are O tam"oane) 'e$i) l "erii) mnu$i de cauciuc) seringi etc. se"arat) 'iecare casolet conI#innd numai un singur 'el de material) iar n casoletele mari se va "regti materialul necesar "entru o interven#ie) de e2em"lu "entru o trans'u,ie de snge. Se "ot "regti "achete se"arate $i 'r casolet) mai ales la sterili,area materialelor moi. n acest ca,) ele snt m"I
1%0

turite $i a$e,ate unele "este altele) nvelite a"oi ntrIun cear$a') "este care se a"lic a"oi o mu$ama $i nc un cear$a'. Pachetele se leag bine) 'r s se "rese,e unele de altele) ceea ce ar "utea m"ieI dica "trunderea uni'orm a aburilor "rintre obiecte) unele din ele rmnnd nesterile. Tam"oanele se "ot "regti n scule#e. Diecare "achet sau casolet trebuie s 'ie "rev,ut cu o etichet de mu$ama "e care se scrie cu un creion chimic cte $i ce 'el de obiecte se gsesc nuntru. n unele ca,uri) casoletele $i "achetele se "lombea,. Eaterialele sterili,ate n cear$a' "ot 'i "strate 1 ore n stare steril) iar cele din casolete) %( de ore. 5u" acest interval materialul trebuie sterili,t din nou. 1ontrolul sterili,rii n autoclav se 'ace "rin di'erite metode. <na din aceste metode) cu substan#e chimice) a 'ost descris la PouI "inel. 1ontrolul se mai "oate 'ace $i cu ajutorul termometrelor. Se "lasea, termometre ma2imale n di'erite locuri din interiorul autoI clavuluiP ele vor arta tem"eratura cea mai nalt ob#inut. A meI tod sim"l $i u$or reali,abil este urmtoarea O se scrie "e o bucat de hrtie alb) sub#ire) cu cerneal sau cu creion chimic) euvntul csterili,at/) a"oi se mbib cu o solu#ie de amidon 14V. 5u" usI care se unge cu o solu#ie Bugol. Sub in'luen#a iodului) amidonul deI vine albastru) iar "e hrtia albastrInchis cuvntul scris nu se mai vede. 5ac hrtia ast'el tratat se #ine cel "u#in 4 de minute la temI "eratura de 144\) culoarea albastr dis"are) hrtia $i reca"t culoarea ini#ial) iar cuvntul scris devine vi,ibil. Pentru sterili,area la aburi sub "resiune a seringilor) 'alcoaneI lor) instrumentelor $i ustensilelor de mrimi reduse e2ist autoclave mici) trans"ortabile care "ot 'i mani"ulate de asistent chiar n sec#ie O autoclavul ori,ontal cRa"id/ $i autoclavul ))Eiclav/) ambele 'unc#ionnd la o "resiune de )5 atmos'ere cu o cantitate redus de a". +utoclavul c3a"id/ L'ig. ..6 se ncle,$te cu curent electric) iar autoclavul ))Eiclav/) cu ga,e naturale) ga,e liche'iate) lam" de ben,in) re$ou electric) sau direct "e "lit. +cesta din urm "oate 'i utili,at deci cu succes $i n li"sa curentului electric. +utoclavul este "rev,ut cu o bar circular e2terioar) care l "roteja,S de lovituri n tim"ul trans"ortului $i 'unc#ionrii. n s"italele bine n,estrate e2ist autoclave mari) n 'orma de dula") "entru sterili,area hainelor) obiectelor de camer) "turilor) ru'elor etc.) n care obiectele se introduc n crucioare) n marile institu#ii s"italice$ti) autoclavele ocu" camere ntregi. Toate au ns de,avantajul c durata ciclului de sterili,are este de "este o or. 1%(

+,i se utili,ea, n "ractic $i autoclave cu ciclu ra"id de 'uncI i lonare) la care evacuarea aerului se 'ace 'or#at "rin mijloace mecanice) i K!?li,ind o stare de vid n cteva secunde. >a"orii su"rancl,i#i

=9
:ig. ... N +utoclav c:a"id/ "entru sterili,area seringilor.

1% 9

"n la 1.4\ "trund cu 'or# deodat n toate "unctele interiorului autoclavului "n "rintre #estura ru'riei. n 'elul acesta tim"ul K l FF sterili,are se scurtea, la (N14 minute. 5u" sterili,are) se deschide autoclavul $i se continu ncl,irea "entru uscarea obiectelor un io ,ite de va"orii de a". Ptrunderea aerului n autoclav se 'ace "rin 'iltre s"eciale) con'ec#ionate din 'ibre de sticl) care re#in toate microI organismele n sus"ensie. Pe lng blocurile o"eratoare) "recum $i unele sta#ii centrale KliK sterili,are) se utili,ea, agregate de ti" 1am"son L'ig..06 care 'unr #ionea, att cu va"ori de a" su"rancl,i#i ct $i cu aer uscat n cl,it) du" metoda Pou"inel) 'urni,nd n acela$i tim" $i a" sterilii "recum $i solu#ie clorurIsodic i,otonic steril. +gregatele de steri li,are 1am"son se ncl,esc cu curent electric. 3. :a,ele ultraviolete. Snt "roduse de lm"i s"eciale de cuarL) 'i2e sau trans"ortabile) n interiorul crora arderea se "etrece n va"orii de mercur. @a,ele ultraviolete au o intens ac#iune bacteriI cid) inhibnd microbii sau ntr,iind de,voltarea lor. 3le se 'olosesc mai ales "entru de,in'ectarea aerului din saloane) din slile de ra diologie sau din laboratoarele de microbiologie $i virusologie. @a,ele ultraviolete snt 'olosite de asemenea "entru de,in'ectarea unor ins trumente medicale Lmai ales cele o"tice6 care nu "ot 'i sterili,ate "rin ac#iunea cldurii umede sau uscate) "recum $i "entru sterili ,area la"telui $i a a"ei. @a,ele ultraviolete au marele inconvenient c ac#ionea, nuI mai "e su"ra'e#ele atinse) 'r s aib e'ect de "ro'un,ime. %. :a,ele :oentgen) ra,ele [ sau L3. Sterili,ea, orice obiect cu mare e'icacitate 'r s le deteriore,e) indi'erent de materialul din care este con'ec#ionat. +c#ionea, asu"ra tuturor germenilor) in clusiv asu"ra acelora) care "rin alte mijloace se distrug mai greu ca de e2em"lu virusul he"atitei e"idemice. @a,ele @oentgen) ra,ele " $i [ ac#ionea, $i n "ro'un,ime) ast'el obiectele "ot 'i sterili,ate )$i ambalate n "ungi de material "lastic. +st'el obiectele sterili,ai o "rin aceast metod nu mai necesit nici o "recau#ie n cursul tran s"ortului. 5. <ltrasunetele. <ltrasunetele "ot 'i utili,ate de asemenen. "entru sterili,are. 3le "roduc e'ecte mecanice) 'i,icoIchimice $i bio logice im"ortante. Ei$crile vibratorii "roduse de ultrasunete "un in mi$care "roto"lasma microogranismelor $i cau,ea, modi'icri struc turale im"ortante n elementele lor com"onente O ac#iunea mecanicO!6) duce la ru"erea membranei) a cililor $i deci la distrugerea micro organismului. 154

METODELE CHIMICE DE STERILIZARE

Sterili,area "rin substan#e chimice este nlocuit din ce n ce mai mult "rin metodele 'i,ice de sterili,are) ntruct substan#ele chimice utili,ate "n n "re,ent nu dau o sterilitate "re'ect. SubIntan#ele chimice ca O alcoolul) tinctura de iod) clorul) s"unul etc.) distrug n general microorganismele) ns de multe ori las intacte 'orme lor de re,isten#) s"orii. Pe de alt "arte) o serie ntreag de virusuri 'iltrabile sIau dovedit re,istente 'a# de substan#ele chimice.

l"%ig. KM. L+ i @6 N +gregate de tip 1am"son.

!! u toate acestea) a"licarea n "ractic a metodelor chimice este neI rtssar $i ast,i) ntruct metodele 'i,ice nu "ot 'i ntotdeauna utiI li,ate. +st'el "ielea bolnavului) nuna medicului $i a asistentei) insI -rumentele endosco"ice com"le2e cu sisteme o"tice 'ragile etc.) nu su"ort sterili,area "rin cldur $i trebuie deci sterili,ate "rin mijloace chimice combinate cu mijloace mecanice.
151

Tinctura de iod se utili,ea, "entru sterili,area su"ra'e#elor cutanate n ca, de interven#ii chirurgicale) recoltri de "roduse "atologice. $lcoolul are nsemnate "ro"riet#i bactericide) "reci"itnd "roI teinele. Se 'olose$te n concentra#ia de 04\ care este mai 'avorabilO*) deoarece alcoolul de 9.\ coagulea, "rea re"ede "roteinele) "reci"iI tnduIle la su"ra'a#a celulelor microbiene $i sc,nd ast'el "uteresi de "trundere a antise"ticului n adncul celulei. +lcoolul de 04\ se utili,ea, "entru de,in'ec#ia tegumentelor. Pentru aI$i "utea desI '$ura ac#iunea bactericid) alcoolul trebuie s stea n contact cu germenii un tim" oarecare) "n la cteva ore. 5in acest motiv deG in'ec#ia tegumentelor este mai mult o degresare $i s"lare a lor. dect de,in'ec#ie "ro"riuI,is. Se "oate utili,a $i un amestec de alcool 04\ cu glicerina 5 V. +lcoolul nu are nici o ac#iune asu"ra majorit#ii virusurilor. :ormolul se 'olose$te ca antise"tic n solu#ie de "n la %/)) "entru de,in'ectarea minilor $i a unor instrumente. Sub 'orm Lli va"ori se utili,ea, la de,in'ec#ia camerelor) n solu#ie 'ormolul mI 'olose$te "entru de,in'ectarea lenjeriei $i ru'riei) care vor 'i cu'un date total tim" de 34N.4 de minute n solu#ia res"ectiv) 'r ROrmn "r#i din ele deasu"ra lichidului. >a"orii de 'ormol snt 'olosi#i "entru sterili,area unor instru mente care nu suG"ort cldura) ca cistoscoa"ele $i alte endoscoa"c. sonde de intuba#ie "entru narco,) "iesele com"onente ale rinichii* lui arti'icial) sau cateterele semidure. Pentru aceast metod sui 'olosite cristali,oare mari de sticl) care se nchid ermetic) n cristn li,or se "un tablete de 'ormol) a"oi se introduce stativul "e cam snt a$e,ate endoscoa"ele s"late n "realabil 'oarte bine. 1ristal i ,oarele se #in nchise cel "u#in % de ore. 5i'u,iunea s"ontan de va"ori de 'ormol nu reali,ea, o steri F li,are "er'ect a instrumentelor $i a"aratelor com"le2e) datorii Oi microbilor care ader de "r#ile an'ractuoase ale acestora cu resturi de snge) "uroi) sau secre#ii normale sau "atologice. 5in acest motiv se ncearc a"licarea unor mici turboventilatoare) care) "rin mi$cm i va"orilor) 'avori,ea, "trunderea lor n toate 'isurile. +c#iunea microbicid a va"orilor de 'ormol este mult ntri<i) dac va"orii snt ume,i#i "rintrIun hidroIeva"orator reglabil. Abiec tele sterili,ate cu va"ori de 'ormol) nainte de ntrebuin#are vor l!t bine s"late cu a" steril) deoarece resturile de 'ormol irit nui coasele. #loramina este o "ulbere alb) cu miros caracteristic) u$or solii bil n a") cu care d o solu#ie "u#in o"alescent. +ceast substanl.d
15

cst)e 'olosit ca de,in'ectant utrIo solu#ie de l "n la 1)5 V "entru lenjeria ne"tat cu. secre#ii) dejec#ii $i n concentra#ie de )5N3V "entru ru'ria murdrit cu singe) 'ecale etc. n 'orma sa solubil F loramina este 'olosit ca de,in'ectant "entru materiile 'ecale) urin) "at) "uroi etc. ,ermanganatul de "otasiu este un antise"tic o2idant. Se utiliI !Fa, n solu#ie de 1\G44N l\G4oo la de,in'ec#ia mucoaselor Lgt) Spunul se 'olose$te sub dou 'orme O s"unul tare) 'ormat din Fi,i gra$i $i hidrat de sodiu) si s"unul moale 'ormat din aci,i gra$i i hidrat de "otasiu. +vnd "ro"riet#i bactericide) s"unul este 'olosit la de,in'ecI 1)111 minilor. Dormele vegetative ale majorit#ii germenilor mor sub ic#iunea s"unului) iar "rin ac#iunea lui mecanic) ele snt nde"rI la te de "e su"ra'a#a "ielii. 2etergenii snt substan#e asemntoare s"unurilor att din "unct de vedere 'i,ic) cit $i din "unct de vedere chimic) avnd ns ionii inversa#i. 1u a"a 'ac s"um la 'el ca $i s"unul $i distrug) miI crobii. Ba noi) dintre detergen#i se 'olose$te bromocetul Lceta,ol6. +cesta se ntrebuin#ea, n concentra#ie de l V "entru de,inI 'ec#ia "ielii nainte de o"era#ie $i "entru de,in'ec#ia instrumentelor chirurgicale $i a bricelor de ras L"e care nu le deteriorea, cu alte tle,in'ectante6. Solu#iile de lucru snt u$or de "re"arat) detergen#ii 'iind n geI ner al 'oarte solubili n a". Se obi$nuie$te totu$i s se 'ac solu#iiI mam de 4N 5V n alcool) din care a"oi se "re"ar solu#iile de lucru. 5e e2em"lu) adugnd la l litru de a" 5 ml dintrIo solu#ieI inam 4V Lo linguri# "lin6 se ca"t o solu#ie de lucru de 1\G 44I Pentru solu#ie de 1G544 se amestec 14 ml din solu#iaImam. A2idul de etilen este un lichid) care 'ierbe la 14)(\1. +,i se utili,ea, din ce n ce mai mult la sterili,area obiectelor 'ragile) care nu su"ort cldura) ca "iesele o"tice ale endoscoa"elor) agregatele rinichiului arti'icial) sondele $i cmilele de material "lastic etc. A2idul 1 1 e etilen ac#ionea, "rin distrugerea nucleului celular) ntruct n P i mestec cu aerai e2"lodea,) o2idul de etilen se ntrebuin#ea, n . i mestec cu ga,e inerte 'reon sau bio2id de carbon n "ro"or#ie de l 5G(5. Sterili,area cu o2idul de etilen se 'ace n a"arate asemntoare cu autoclavele obi$nuite) n care se introduc obiectele de sterili,at. Se reali,ea,) "rin eliminarea 'or#at a aerului) un vid avansat) i lu" care se introduce amestecul de ga,e n a"arat. Sterili,area se t! ace la tem"eratura de 55\1 tim" de . ore sau N ridicnd "resiunea din autoclav la 1)5 XgGcm N3 ore) du" care se evacuea, ga,ul 153

"n la starea de vid $i a"oi se reintroduce aer atmos'eric "rin 'ilI trele s"eciale) con'ec#ionate din 'ibre de sticl) la 'el ca $i n ca,ul autoclavelor obi$nuite utili,ate la vid nalt.
STERILIZAREA DI>ERITELOR INSTRUMENTE l MATERIALE

Eetodele de sterili,are descrise nu se "ot a"lica la toate materiaI lele utili,ate n "ractica ngrijirii bolnavului. Pentru 'iecare material) metoda de sterili,are va 'i n 'unc#ie) n "rimul rnd) de natura sa $i de re,isten#a 'a# de agen#ii 'i,ici $i chimici ce ne stau la dis"o,i#ie. (nstrumentele de metal vor 'i 'ierte n solu#ie de bicarbonat de sodiu V sau borat de sodiu V. Tem"eratura de 'ierbere se ridic) ast'el "n la 114\P durata 'ierberii este de 34 de minute. nainte de 'ierbere) instrumentele vor 'i cur#ite riguros) cci 'ierberea 'i2ea, materialele organice "e su"ra'a#a instrumentelor "rotejnd virusurile de ac#iunea cldurii. Abiectele mici vor 'i a$e,ate n cutii s"eciale cu ori'icii) "rin caro a"a "oate circula n tim"ul 'ierberii. -nstrumentele com"licate) 'orI mate din numeroase "iese)vor 'i a$e,ate n 'ierbtor n stare des'cut. -nstrumentele de metal "ot 'i sterili,ate $i la aer uscat n etuva Pou"inel) la tem"eratura de 1(4\) tim" de 34 de minute) tim"ul dKC e2"unere la aer cald "utnd 'i "relungit "n la ore dac instrumen tele au venit n contact cu germenii se"tici ai gangrenei ga,oase. (nstrumentele tioase din metal trebuie sterili,ate cu cea mai maro "recau#ie) cci n contact cu restul instrumentelor ele se tocesc) iar ncl,irea "relungit decle$te o#elul. 5in acest motiv) bisturiilo

:ig. KF. ; 1utie cu su"ort "entru bisturie) model 1ollin.

vor 'i a$e,ate ntrIun cadru s"ecial de metal care m"iedic atingerea) altor instrumente de ele L'ig. .(6) iar lama va 'i nvelit n vat. Sul& aceast 'orm) ele vor 'i a$e,ate n sterili,ator 'iind sterili,ate "rin 'ierbere. Pentru reducerea tim"ului de 'ierbere) bisturiile) du" o cuI r#ire mecanic riguroas) vor 'i #inute tim" de % de ore n alcool 04\ n urma creia tim"ul de 'ierbere "oate 'i scurtat la 15 minute.
+;.

@isturiile "ot 'i sterili,ate $i la autoclav) a$e,nduIle ntre maIi Hriale te2tile) n acest ca,) ele vor 'i unse cu un strat de glicerina nu vaselin $i m"achetate n ti'on. Sterili,area se va 'ace la 1)5 itinos'ere tim" de 4 de minute. Doar'ecele vor 'i sterili,ate "rin 'ierbere ca $i celelalte instru I mente din metal. Sterili,area 'r cldur) numai "rin #inerea instrumentelor de luc!tal n alcool) este strict inter,is) 'iind ine'icace. -nstrumentele de tuns $i brbierit utili,ate de la un bolnav la 11 ui vor 'i sterili,ate "rin 'ierbere tim" de 34 de minute sau autoI ivate 4 de minute nainte de 'iecare ntrebuin#are. (nstrumentele i obiectele din sticl! seringile Buer) vasele de sticl) lindrii grada#i) "i"etele) baghetele de sticl etc.) se sterili,ea, la iloclav) "rin cldur umed) sau la Pou"inel) "rin cldur uscat. !OEP obiectele snt "rea voluminoase) ele vor 'i 'ierte. Dierberea se HFo totdeauna n a" distilat 'r bicarbonat de sodiu) cci acesta iI "utea modi'ica sau descom"une substan#ele chimice ce se vor "une ?- vasele res"ective. -nstrumentele $i obiectele de sticl vor 'i a$eI.i.lPo n sterili,ator n a" rece) 'iind ncl,ite "rogresiv m"reun cu F l&a la tem"eratura de 'ierbere. Termometrele vor 'i re,ervate se"arat "entru 'iecare bolnav. Rle. vor 'i #inute n borcane de sticl) ntrIo solu#ie de,in'ectant) 11 orcanul avnd vat "e 'und "entru a evita lovirea termometrului. l Ciic ns termometrul se utili,ea, la mai mul#i bolnavi) sau dac) !lu" "lecarea unuia) termometrul urmea, a 'i re"arti,at altui i2ilnav) el va 'i s"lat cu a" $i s"un $i $ters cu un tam"on nmuiat F u tinctur de iod) 'iind "strat a"oi) du" metoda artat mai sus) ni hi"ermanganat de "otasiu) 'enol) cloramin sau amestec sul'oI HTomic. nainte de ntrebuin#are) substan#a de,in'ectant trebuie nde"rtat "rin s"lare cu a". (nstrumentele i obiectele de cauciuc! sondele) tuburile) mnuIilo etc.) se sterili,ea, la autoclav sau "rin 'ierbere) nainte de a le ti"une in'luen#ei cldurii) ele vor 'i bine s"late cu a" $i s"un sau niiti bine cu detergen#i L@romocet6. 1auciucul su"ort mai bine autoI lavarea dect 'ierberea. Diecare obiect va 'i nvelit n ti'on "entru n s nu se li"easc cu altele sub in'luen#a cldurii. Mnuile de cauciuc vor 'i #inute la autoclav la "resiunea de l mos'ere tim" de 4 de minute) ceea ce reali,ea, o tem"eratur de i !.*4\) "e care mnu$a) dac a 'ost corect "regtit) o su"ort destul F -o bine. Enu$ile bine s"late $i uscate vor 'i des"r#ite ntre ele "rintrIo com"res de ti'on cu talc) iar n degete se introduce cte o luicat de ti'on "resrat de asemenea cu "udr de talc. Se va avea
155

grij ca mnu$ile s nu 'ie ndoite n autoclavP din acest motiv eslo bine s 'ie a$e,ate n cutii de 'orm cores"un,toare. n ca,uri de urgen#) obiectele de cauciuc vor 'i 'ierte) ns n loc de bicarbonat de sodiu se va utili,a o solu#ie saturat de sul'ai de amoniu. Ba nevoie) ele "ot 'i 'ierte m"reun cu instrumentele de metal) dar acestea nnegresc cauciucul .$i de aceea trebuie evitat du" "osibilit#i. Dierberea deteriorea, materialele de cauciuc. Tuburile de cauciuc "ot 'i sterili,ate .$i n va"ori de 'ormol Lde$i ace$tia cu tim"ul ntresc cauciucul6 sau cu o2id de etilen. Sterili,area materialelor de cauciuc "rin #inerea lor n di'erite substan#e antise"ticii lichide este cu totul insu'icient. Materialele te+tile ) "ansamentele) cmI "urile sterile) m$tile etc.) se sterili,ea, -u autoclav n casolete metalice. Eult mai grea este sterili,area obiec telor $i a"aratelor con'ec#ionate din mai multe 'eluri de materiale cu "ro"riet#i di'erite) cum sntO endoscoa"ele cu sistemo :ig. K8. ; 1ristali,or "entru) o"tice) a"aratele de "er'u,ie $i trans'u,ie) sterili,area cistoscoa"elor "recum $i seringile "entru injec#ii. 3le RA cu va"ori de 'ormol. sterili,ea, "rin metode combinate chimico $i 'i,ice. $paratele de per uzie i trans uzie se s"al $i se sterili,ea, du" o metod com"le2) 'oarte minu#ioas) cci im"urit#ile din a"ar.* o ar "utea declan$a accidente "osttrans'u,ionale 'oarte grave. 5esI crierea acestor metode de sterili,are se gse$te la ca"itolul trans'uI ,iilor. Gndoscoapele i aparatele optice comple+e! ca O cistoscoa"elc) bronhoscoa"ele) toracoscoa"ele etc.) se des'ac n "r#ile lor comI "onente. Tuburile metalice care vin n contact cu bolnavul vor l!i 'ierte du" metoda obi$nuit. Sistemul lor o"tic va 'i de,in'ectat jT cale chimic "rin va"ori de 'ormol. Pentru acest sco" se utili,ea, tablete de 'ormol. -nstrumentele) du" cur#irea mecanic) snt a$o ,ate n vase de 'orm cores"un,toare) care se nchid ermetic L'i[. .96. m"reun cu instrumentele se a$a, n vas $i tablete de 'ormol) care degajea, va"ori ac#ionnd asu"ra microorganismelor de ]Co su"ra'a#a instrumentelor. Dormoli,area trebuie s dure,e % de oro) du" care instrumentele trebuie s"late $i $terse steril) "entru n de"rtarea de "e su"ra'a#a lor a urmelor de 'ormol care ar "utea
15.

irita mucoasele. A sterili,are mai "er'ect a acestor instrumente se iPtce cu o2idul de etilen. Seringile "entru injec#ii constituie un obiect "rinci"al al steriI li,rii n "ractica curent de ngrijire a bolnavului. Seringile "ot reI "re,enta unul din mijloacele cele mai im"ortante de transmitere a -m"atitei e"idemiceP din acest motiv) sterili,area lor trebuie e'ectuat H F u cea mai mare minu#io,itate $i con$tiincio,itate. Seringile du" utili,are vor 'i imediat des'cute $i s"late) naI nite de a le sterili,a din nou ele vor 'i riguros cur#ite. 1ur#irea P Li va 'ace cu a") alcool sau eter) insistnd asu"ra nde"rtrii tuturor urmelor de materii organiceO snge) "uroi) substan#e uleioase etc. - ii s"ecial la locurile de jonc#iune a sticlei cu metalul. Pentru nde"rtarea urmelor de snge) seringile vor 'i s"late tim" de o jumtate de minut cu o solu#ie de amoniac 1V) a"oi tot d jumtate de minut cu o solu#e de carbonat de sodiu V. Sterili,area se va 'ace "rin 'ierbere la 144\ n a" distilat sau solu#ie de carbonat de sodiu chimic "ur 1V tim" de 34 de minute. <tili,area carbonatului de sodiu tehnic deteriorea, seringile. Seringile se a$a,a n sterili,atoare demontate) cci alt'el) daI torit indicelui de dilatare mai mare) "istonul de metal cra" cilinI drul de sticl. Pentru a nu se amesteca "istoanele ntre ele) 'iecare cilindru va 'i a$e,at "e 'undul sterili,atorului m"reun cu "istonul lui) la o oarecare distan# de seringa urmtoare. Seringile se asa, "e tava sau grtarul sterili,atorului ntrIun singur rnd) "e cteva straturi de ti'on sau vat. 5ac vasul n care se 'ace 'ierberea nu are tav sau grtar) atunci stratul de ti'on sau vat trebuie s 'ie mai t'ros. 1or"urile de seringi vor 'i nvelite cu ti'on $i este bine dac ne introduc n interiorul lor cteva com"rese. 1antitatea de a" ce se toarn n sterili,ator trebuie ast'el calI culat nct seringile s rmn sub a" $i du" terminarea 'ierberii. +"a trebuie s 'ie rece de la nce"ut) "entru ca ncl,irea seringilor) 'ormate din cu"larea metalului cu sticla) s se 'ac "rogresiv. Tim"ul de 'ierbere se va socoti din momentul cnd a"a nce"e s clocoteasc. 3ste bine ca "unc#ionarea colec#iilor "urulente s se l!ac cu seringi Buer) care se sterili,ea, mai u$or. +cele de sering trebuie sterili,ate m"reun cu seringile. 3le vor 'i n mod riguros cur#ite si narmate cu mandren. -nteriorul ca"ului acelor) care vine a"licat "e amboul seringilor) este un loc "re'erat "entru acumularea materiilor organice) care trebuie totI deauna eliminate. Sterili,area $i "strarea seringilor n substan#e chimice Lalcool6 KItc. snt inter,ise. Seringile $i acele vor 'i ujtili,ate din tava 'ierbI 150

torului sau direct din 'ierbtor) 'r s 'ie trans"use n cristali,oare sau alte vase. +tt 'ierberea) ct $i modul de utili,are a seringilor) "ot da na$I tere la gre$eli) care au ca re,ultat "ierderea ase"siei injec#iilor. 9reII $elile cele mai curente snt urmtoareleO N sterili,area seringilor $i acelor "rin substan#e chimice n loc de cldurP N acele $i seringile nu au 'ost cur#ite mecanic naintea 'ierberiiP N n tim"ul 'ierberii se introduc n sterili,ator instru mente nesterileP N ace bine sterili,ate se aI "lic "e seringi 'olosite $i la alt bolnav sau nesterileP N seringi corect sterili,ate se #in n cristali,oare s"late cu substan#e chimice) deci "ractic nesterileP N cltirea cu a" sau ser 'i,iologic a seringilor ntre dou injec#iiP N materialul injectabil se utili,ea, la mai multe "ersoane din aceea$i sering) mai ales cu oca,ia vaccinrilorP N se a"lic "iese interme diare ntre ac $i sering "entru :ig. =8. N Sterili,area serin!ilor prin au+ toclavare. a m"iedica in'ectarea serin gilor n tim"ul vaccinrilorP N utili,area vaccinurilor $i a altor substan#e injectabile din acela$i 'lacon la ,eci $i sute de "ersoane. Pentru "revenirea unora din aceste gre$eli sIa "reconi,at n unele s"itale ca 'iecare "at s aib seringile $i acele sale) care vor 'i ast'el utili,ate numai "entru un singur bolnav. +ceste seringi $i aco se vor sterili,a n ' ierbtorul lor "ro"riu) care nu se va utili,a "entru alte seringi sau instrumente.
158

Pentru eliminarea tuturor gre$elilor "osibile n "oliclinici $i s"itale sIau introdus servicii centrale "entru sterili,area seringilor) unde asistenta medical nlocuie$te seringile utili,ate cu altele steriI li,ate. Serviciul central de sterili,are 'unc#ionea, sub controlul "ermanent de s"ecialitate) care asigur o sterili,are "er'ect a serinI gilor $i acelor. Sterili,area seringilor n aceste servicii se 'ace numai "rin autoclavare la l N atmos'ere tim" de 34 de minute) n cutii individuale de metal L'ig. 046. Pe 'iecare cutie se a"lic o banderol) "e care se trec data sterili,rii $i semntura aceluia care a e'ectuat o"era#ia. 1utiile metalice con#in $i acele necesare. Serviciul central de sterili,are eliberea, attea seringi sterili,ate cte injec#ii trebuie s administre,e asistenta. n vederea instalrii securit#ii "rocedeelor de tehnic medical) Oi,i se 'olosesc "e scar din ce n ce mai mare instrumente $i materiale i le u, curent) care du" o singur utili,are se arunc La"arate de "erIl!u,ie) seringi) ace de injec#ie) sonde etc.6. 3le "oart numele de maI-criale dis"onibile. Sterili,area lor se 'ace du" ambalare) de obicei "rin iradia#ii cu ra,e roentgen. +ceste materiale o'er o ma2im securitate "rivind "ro'ila2ia in'ec#iilor ns) deocamdat) nu snt su'icient de economicoase.

NGRIJIRILE GENERALE ACORDATE BOLNAVULUI

PATUL BOLNAVULUI

Patul este mobilierul cel mai im"ortant din salon) aici "etrecnI iI$i bolnavul majoritatea tim"ului de boal $i convalescen#. Patul iIbuie s 'ie comod) de dimensiuni "otrivite) u$or de mani"ulat $i .oiI de cur#at) "entru ca ngrijirile) investiga#iile $i tratamentele ilicate bolnavului s nu 'ie m"iedicate. Patul este con'ec#ionat din tuburi u$oare de metal) dar re,istente) Fntru a 'i mi$cat 'r "rea mari e'orturi n tim"ul cur#irii lui $i a loriului) "recum $i la a"licarea di'eritelor ngrijiri necesare bolnaI iliii. Patul este vo"sit n alb "entru a se "utea cur#a 'rumos $i Fntru a se observa orice urm de necur#enie. Partea util a "atului este re"re,entat de o somier metalic) Ei'ec#ionat din srm ino2idabil $i ntins "e un cadran de 'ier nlernic. <n "at) care s satis'ac toate cerin#ele) att "entru odihna ilnavului) ct $i "entru manevrarea lui de ctre "ersonalul ngrijiI ii1) trebuie s aib urmtoarele dimensiuniO lungimea m) l#iI RKa (4 N94 cm) nl#imea de la du$umea "n la saltea .4 cm. 5ac este mai scurt de m oblig bolnavul de a lua anumite nG.i#ii incomode) 'ie cu "icioarele 'lectate) 'ie cu ca"ul "rea ridicat) tH n decubit lateral ghemuit) 'r a se "utea mi$ca sau ntinde du" ) iiie.
1.3

<n "at mai strimt de cit (4 N94 cm limitea, mi$crile bo;nn vului) att din cau,a su"ra'e#ei mai redus) cit $i de teama de a un cdea iar unul cu l#imea mai mare dect 94 cm ar incomoda e'o tuarea mano"erelor de ngrijire) investiga#ie $i tratament) obligi mi "ersonalul de a aduce bolnavul mereu la marginea "atului sau 8solicite bolnavul s se de"lase,e de 'iecare dat. nl#imea cea mai "otrivit "entru "atul bolnavului este de .4 cm) deoarece nu oblig medicul sau asistenta s stea ntrIo "o,i#ie "rea a"lecat n tim"ul e2aminrii) n tim"ul a"licrii unor ngrijiri sau tratamente. 5e asemenea) bolnavul "oate la nevoie s cobeau din "at) dac dore$te s stea n "o,i#ie $e,nd) s "oat s"rijini "icioarele comod "e du$umea 'r ca marginea "atului s com"rime vasele sanguine din regiunea "osterioar a coa"selor) deranjnd cirI cula#ia acestei regiuni. Pentru ca "atul s 'ie ct mai u$or de de"lasat este bine s 'iH a$e,at "e roti#e) "rev,ute cu cauciucuri. Pentiu a li se asigura staI bilitatea roti#ele "ot 'i imobili,ate) sau "atul ridicat "e "icioarele "rev,ute cu tam"oane de cauciuc) cnd roti#ele rmn sus"endate) Ti"urile de "aturi mari) moderne nu snt "rev,ute cu roti!tW1) ci de"lasarea lor se 'ace a"licnduIse asu"ra lor un dis"o,itiv de riI dicat "rev,ut cu roti#e) care du" de"lasarea "atului se nde"rtea,. Partea "rinci"al a "atului este somiera. 1alit#ile "lasei do metal hotrsc n mare msur valoarea "atului si im"licit $i odihnii bolnavului. Somiera trebuie s 'ie "uternic) elastic) bine ntin$i*) "entru a nu ceda sub greutatea bolnavului. Su"ra'a#a "atului tic buie saIi men#in "o,i#ia ei ori,ontal) indi'erent dac "atul este gol sau cu bolnav. Paturile cu somiere la2e sau slabe o'er bolnavului o su"ra'a# concav) careIi im"rim "o,i#ii 'oarte obositoare #i cteodat chiar "enibile L'ig. 016. Su"ra'a#a) elasticitatea) re,isten#a la trac#iune $i integritatea somierelor trebuie controlate du" "lecarea 'iecrui bolnav $i la nevoie date la re"arat sau nlocuite. Ti"urile de "aturi e2istente n s"italele noastre snt numeroase) unele dintre ele 'iind con'ec#ionate s"ecial "entru ngrijirea anumitei1 categorii de bolnavi. +st'el avem O N "atul sim"lu cu somier con'ec#ionat dintrIo singur bu cat. Earginea "atului este nlocuit de marginea cadranului "e cai!& este ntins "lasa de srm a somierei. Patul nu are re,emStoar". "ermite deci bolnavului numai "o,i#ia ntinsP "o,i#ia semi$e,rul't se reali,ea, cu un numr mai mare de "erneP N "atul sim"lu) cu re,emtor mobil) la care treimea ce'alic't a somierei "oate 'i ridicat n "o,i#ie oblic "n la %5\. Po,i#ia ridi cat a acestei "or#iuni se asigur cu ajutorul unei "rghii metalic&) 1.%

u r c se mbuc cu crestturile unei bare din#ate sau cu un $urub) n) unele variet#i ale acestui ti" de "at) re,emtorul nu 'ace "arte E-- somier) ci este o "ies ata$abil) articulnduIse cu aceastaP N "atul cu somier mobil) denumit $i "atul orto"edic) are E -ranul somierei con'ec#ionat din mai multe buc#i articulate ntre

:ig. M=. ; -n'luen#a somierei asu"ra "o,i#iei bolnavului n "at.

! l K t ) "ermi#Snd a$e,area bolnavului n "o,i#ii 'oarte variate. 32ist i!iituri cu cadranul somierei con'ec#ionat di N3 sau % buc#i) F .ire "ot 'i ridicate se"arat) "entru men#inerea bolnavului n "o,i#ia /tni$e,nd) "o,i#ia cu "icioarele 'lectate) "o,i#ia Trendelenburg F ic. Di2area "r#ilor n "o,i#iile res"ective se asigur cu ajutorul unor ghiventuriP N "atul universal L"atul ti" dr. Bu"u) 'ig. 0 6 este utili,abil j E- ritm majoritatea categoriilor de bolnavi. Pr#ile com"onente ale 2omierei "ot 'i mani"ulate cu ajutorul unei manivele) care se ada"I tea, la ghiventele unui dis"o,itiv mecanic de ridicare $i coborre L'ig. 036. n$urubarea ghiventului su"erior) cu ajutorul manivelei) i ulic sau coboar "artea ce'alic a somierei) ncet) uni'orm $i "roI cresiv. Ei$carea ghiventului in'erior ridic "artea mijlocie a somierei) isigurnd bolnavului o "o,i#ie semi$e,nd cu coa"sele 'lectate "e nbdomen $i gambele "e coa"se. <nele variante ale "aturilor cu somier metalic articular "ot E.sigura un numr 'oarte mare de "o,i#ii) cerute de starea bolnavului L'ig. 0%6P 1.5

N "atul universal "entru tratamentul osteoIarticular L'ig. 056 are cadranul somierei mobil) oscilnd n jurul a dou "uncte articuI late) 'iind ac#ionat "rintrIo manivel "n la o nclina#ie de 34\. Somiera este 'ormat din "atru "lci gurite de aluminiu) articulate

Fig. 72. <at

universal.

Fig. 73. Instala2ie pentru ridicarea p/r2ilor somierei.

1##

it.re ele) care "ot 'i ac#ionate se"arat sau m"reun) cu ajutorul unor i a nivele. 1ele "atru "r#i ale somierei snt destinate ca"ului $i irucelui) regiunii lombare) coa"selor $i gambelor. Somiera 'iind riI ulii) ea este aco"erit cu o saltea din material "lastic es"andat LbuI/lo6) gros de 14 N1 cm. Patul este "rev,ut cu % ro#i avnd bandaje r cauciuc. Ba unul din ca"etele "atului) cu ajutorul unei "edale) F-o dou ro#i "ot 'i sus"endate $i nlocuite cu dou "icioare "revIu l e cu tam"oane de cauciuc) care imobili,ea, "aIil. 1u aceea$i "edal se "ot ridica tam"oanele de niciuc) dac "atul trebuie de"lasat. Patul este nev,ut cu o "lan$et "ro"rie) care serve$te ca ui h "entru alimenta#ie) scris $i citat etc.) "uiul 'i nclinat n di'erite unghiuri) iar du" utiIGiiro introdus sub somier. Tot sub somier "aul Pireun sertar) care "oate 'i deschis de bolnav O F t!8ta nlocuie$te no"tiera atunci cnd bolnavul .-o de"lasat cu "atul. 1adrul lui este ast'el alcInii) nct i se "ot ada"ta o serie de utilaje) accesoIn "ro"rii) 'olosite n chirurgia osteoIarticularP N "atul nchis cu "las se utili,ea, "entru Iigi!ijirea bolnavilor agita#i) "sihici sau inconI litEi#i. +cesta este de obicei ca"itonat) "entru iiW bolnavul s nu se rneasc n tim"ul mi$cI ilor involuntareP N "atul utili,at n sec#iile de traumatologie ii!lmie s 'ie mai greu $i mai re,istent) "entru a u "orta utilajele au2iliare s"eciale de e2tensieP N "atul "entru sugari $i co"ii are gratii moI ilc) care "ot 'i ridicate sau coborte du" nevoie. Firu<ile snt "rev,ute cu dis"o,itive de siguran#) :ig. M4. N Po,i#iile F!iil.ru ca s nu se deschid de la sine sau de ctre asigurate "entru bolI /"il. <nele ti"uri au somier mobil) n sensul c nav de "atul cu soI ?"ra'a#a util a "atului "oate 'i ridicat sau coI mier mobil arI nril)i1)) modi'icnd ast'el "ro'un,imea "atului du" ticulat. ui <imea co"ilului. Pentru ngrijirea s"ecial a unor categorii de bolnavi se con'ecI iiuica, "aturi cu o construc#ie deosebit cum snt di'eritele ti"uri ni reanimare L'ig. 0. +) @6) "aturile care schimb n mod automat ia bolnavului din decubit dorsal n decubit lateral) sau din decuI ileral stng n decubitul lateral dre"t $i invers) "aturile utili,ate Fu ngrijirea bolnavilor cu insu'icien# circulatorie) care "rin !Flarea somierei articulate "ot 'i trans'ormate N la nevoie N n *i i etc. 1.0

Pentru a evita trans"ortarea bolnavului din "atul su "e targii) iar de "e targa "e mesele de e2aminare $i tratament Lroentgen) electro cardiogra'ie) metabolism ba,ai) mese de o"era#ii etc.6 se 'ac ncercri de a uni'ormi,a nl#imea "aturilor) a "orttrgilor) "recum $i a meselor de e2aminri $i de tratamente) alunecnd "rin mecanisme automa#i&

:ig. JFP. N Patul universal "entru tratamentul osteoarticular.

/!W!

su"ra'a#a util a "atului) m"reun cu bolnavul) de "e una "e alta. Partea mobil a "atului) care se mut de "e un su"ort "e altul) est. it ast'el alctuit nct "rin modi'icarea "o,i#iei "r#ilor ei com"onen#ii s asigure aducerea bolnavului n cele mai variate "o,i#ii "e caro ngrijirea lui o cere. +st'el) "atul bolnavului devine un obiect din ce n ce mai com "le2. 32ist numeroase ncercri "entru ca "atul bolnavului) "rev,ut) cu numeroase ane2e mecanice) s 'ie a"ro"iat ca as"ect ct mai mult) de mobilierul casnic cu care este obi$nuit bolnavul. 5in acest motiv sIa ncercat ascunderea mecanismelor cu su"ra'e#e lemnoase sau 'ibro aglomerate) lustruite n culorile mobilierului obi$nuit) care tulburO*) ntrIo msur mai mic "sihicul bolnavului n momentul internrii. 5at 'iind marea im"ortan# a "aturilor de s"ital n ngrijirii $i tratamentul bolnavilor) se e2"erimentea, di'erite mbunt#iri ce "ot 'i aduse "entru asigurarea comodit#ii bolnavului. +st'el ?A ncearc a"licarea la "at a unei "om"e de ulei sau a unor motoaro 1.(

F strice cu tura#ie redus care ar "utea 'i ac#ionate de bolnavul tu$i) "entru a ridica sau cobor di'eritele "r#i ale "atului etc. Ti"ul ideal de "at nu scoate din u, celelalte ti"uri) de$i este i "re'erabil. 3ste bine s se stabileasc ti"ul necesar de "at din

:ig. T/. L+ $i @6 N Eontarea a"rtoarelor la "atul de reanimare.

1.9

momentul internrii "entru ca bolnavul s nu 'ie deranjat ulterior "rin mutarea dintrIun "at ntrIaltul. +ccesoriile "atului. Salteaua "oate 'i con'ec#ionat dintrIo singur) din dou sau din trei buc#i. Salteaua ideal este 'ormat diii trei buc#i) 'iindc se "oate schimba mai u$or. Pentru a a"ra salteaua de srma somierei) se a$a, "este aceasta o #estur de in sau cne") de mrimea saltelei) 'i2at bine de cele "atru col#uri ale somierei. Saltelele de ti" vechi snt um"lute cu iarb de mare) de$euri de lin sau "r de cal $i nvelite cu o "n, re,istent. 3le o'er bolnavului o su"ra'a# destul de rigid cu o bun aerisire) care se ncl,e$te mai greu) dar au inconvenientul c se im"regnea, u$or cu "ra') uneori cu dejec#iile bornavilor n stare grav) devenind un re,ervor de microbi) deoarece de,in'ectarea lor se 'ace destul do greu. 5in acest motiv sIa trecut la 'olosirea saltelelor de burete) conI 'ec#ionate din materiale "lastice) care asigur bolnavului o su"ra'a# elastic $i moale) care se ada"tea, su"ra'e#ei cor"ului $i se cura#ii mai u$or. 1alitatea saltelelor are o deosebit im"ortan# n general $i n s"ecial "entru "revenirea escarelor. n acest sco") se utili,ea, saltelo de cauciuc sau din material "lastic) um"lute cu a" sau cu aer LsalteleW de a" sau saltele "neumatice6) acestea din urm 'iind com"artimenI tate. 32ist o varietate a saltelelor "neumatice com"artimentate) caro au mai multe dis"o,itive de um'lare) ceea ce "ermite um'larea sucI cesiv a com"artimentelor du" necesitate) schimbnduIse n acest) 'el su"ra'a#a de s"rijin a cor"ului. <nele din aceste saltele snt autoI mate) um'larea $i de,um'larea alternativ a com"artimentelor 'cn IduIse cu ajutorul unui com"resor la intervale dinainte reglate L'ig. 006. Salteaua trebuie s 'ie de dimensiuni "otrivite cu somiera) "entru a nu incomoda bolnavul. ,ernele trebuie s 'ie n numr de dou. 5intre ele una va 'i um"lut cu "r de cal sau iarb de mare) va avea o 'orm dre"tunghiuI lar sau cunei'orm $i va 'i a$e,at sub "erna obi$nuit. +ceast "ern se ncl,e$te mai greu $i asigur o "o,i#ie mai comod bolnPiI vului. 5easu"ra ei se a$a, a doua "ern) care "oate s 'ie din burei.& de cauciuc) alt material "lastic sau din "u') 'r s 'ie "rea um"lut. 5imensiunea necesar "entru a asigura bolnavului o "o,i#ie comod $i su'icient "entru s"rijinirea ca"ului este de 55 cm l#ime $i 05 cm lungime. ,tura este con'ec#ionat din ln moale $i clduroas) n unolo s"itale se ntrebuin#ea, "la"uma din ln sau vat. Pla"uma de val% "re,int inconvenientul c nu se "oate s"laP cea din ln se "oalH cur#a ceva mai u$or. 'n nici un ca, nu se ntrebuin#ea, "la"urui 104

Flin "u') care absoarbe u$or "ra'ul) este greu de cur#at $i este "rea F Eduroas. Cenjeria de "at este con'ec#ionat din material alb) moale) 'r nniiunente $i cu ct mai "u#ine custuri Lacestea "ot jena bolnavul6. E este com"us din urmtoareleO

G GLG. MM. ; Saltele "neumatice com"artimentate care "ermit um'larea succesiv a comI "artimentelor du" necesitate.

N cear$a'uri) dintre care unul sim"lu $i unul n 'orm de "lic) n mu$ama) o ale,a sau travers) 'e#e de "ern. #eara ul trebuie s 'ie con'ec#ionat dintrIo singur bucat) F looarece custurile 'avori,ea, a"ari#ia escarelor. 5imensiunile !Fur$a'ului trebuie s 'ie ).4 m 2 1)54 m ca s de"$easc margiI n -c $i e2tremit#ile "atului cu cte 34 cm n vederea 'i2rii lui sub iltea. 1ear$a'ul "lic serve$te "entru aco"erirea "turii cu care se i voie$te bolnavul. 3l a"r ambele su"ra'e#e ale "turii. 1nd bolIi vul este aco"erit cu "la"um) cear$a'ul "lic se nlocuie$te cu 'a# %&33 "la"um. -n trecut) n locul cear$a'ului "lic sIa utili,at nc un cear$a' m"lu) care se a$e,a "este bolnav) sub "tur. +ceast metod se lili,ea, n unele locuri $i ast,i. Pregtirea "atului du" aceast metod nu este o re,olvare ? leal) cci cear$a'ul se adun sub "tur $i enervea, de multe ori 101

"e bolnavP "e de alt "arte) su"ra'a#a su"erioar a "turii) rmnnd desco"erit) se "oate murdri cu resturi de alimente $i medicamente) s"ut) vrsturi etc. 5in acest motiv este bine ca cear$a'ul de sub "tur s 'ie nlocuit cu o 'a# de "la"um sau cu o nvelitoare n 'orm de "lic nchis com"let) care a"r ambele su"ra'e#e ale "turii. Ba sec#iile cu "ro'il nein'ec#ios) 'a#a de "la"um sau "licul "oate avea o tietur oval) "entru ca "rin culoarea "turii s dis"ar monotonia dat de lenjeria alb. Muamaua este con'ec#ionat din cauciuc sau material "lastic) avnd rolul de a 'eri salteaua de di'eritele dejec#ii. 3a seG a$a, deasu"ra cear$a'ului numai la unii dintre bolnavi $i anume la cei n stare grav) cu incontinen# de urin $i 'ecale) scurgeri vaginale) hemoI ragii abundente) su"ura#ii etc.) care necesit schimbarea cear$a'ului de mai multe ori "e ,i. Eu$amaua are dimensiunile de 1)54 m 2 Y 1)14 m. Eu$amaua se va a$e,a transversal "este cear$a') sub bolnav) la nivelul necesar. 3a va 'i aco"erit cu o ale,a. $leza Ltraversa6 este o bucat de "n, 'in) care se a$a, "este mu$ama) "entru ca aceasta s nu vin n atingere direct cu "ielea bolnavului) deoarece iIar "roduce o sen,a#ie ne"lcut de 'rig ct $i "entru a nltura ume,eala continu care 'avori,ea, 'ormarea escaI relor. +le,a este con'ec#ionat din material alb moale. 3a va 'i de aceea$i lungime cu mu$amaua) ns cu 15N 4 cm mai lat de 'iecare "arte) "entru a o aco"eri "er'ect. +le,a are avantajul c "oate 'i schimbat mai u$or dect cear$a'ul) avnd ast'el "osibilitatea de a o schimba ori de cte ori este necesar) menajnd bolnavul de mi$cri inutile) men#innduI1 tot tim"ul curat $i economisind cear$a'urile. :aa de pern este con'ec#ionat din acela$i material ca $i restul lenjeriei. 5imensiunile ei snt 05 2 55 cm. Da#a de "ern nu va 'i brodat) dantelat) ca s nu jene,e bolI navul. Partea "rin care se introduce "erna nu va 'i ncheiat cu nasI turi) care snt greu de cur#at $i incomodea, bolnavulP n locul acesI tora se ntrebuin#ea, $nur) care se coase "e marginea lateral a "ernei $i nu "e marginea ei in'erioar) unde ar "utea jena s"atele bolnavului. -;n alt ti" de 'a# de "ern se con'ec#ionea, 'r $nur) cu deschi,I tura su"ra"us de 14N15 cm.
PREGTIREA l SCHIMBAREA PATULUI

<re!/tirea patului 7/r/ bolnav. Pregtirea "atului 'r bolnav "oate 'i e2ecutat de una sau dou asistente L'ig. 0(6. Materiale necesare. <n cear$a' $i un "lic de "n, "entru "tur Lsau dou cear$a'uri6P 'e#e de "ernP 1N "turiP "erne. 10

-n cele de mai jos se va descrie tehnica clasic a 'acerii "atului) K\ st la ba,a celorlalte metode. +ceasta este nlocuit n rnajoriI o) institu#iilor s"italice$ti cu tehnica "regtirii "atului cu "tura i "la"uma introdus n "lic de "n,. +ceast metod este mai uodl "entru bolnav) mai igienic) necesit un tim" mai redus $i nnitU 'erirea "turii $i "la"umei de murdrire.

l%ig. MS. ; Pat sim"lu) 'r bolnav) cu cear$a' sub "tur.

Tehnica. Se nde"rtea, no"tiera de lng "at) "entru a 'ace F Fesibil "atul din toate "r#ile $i se a$a, un scaun cu s"etea, la CPltul "atului. Pe scaun se "regtesc lenjeria curat) "ernele) "tuI Fi m"turite corect) n ordinea ntrebuin#rii. Pe somier se aranjea, salteaua) iar "este aceasta se ntinde ir$a'ul. 1ele dou asistente vor sta 'a# n 'a#) de o "arte $i de i P X a "atului. <na din ele conduce 'acerea "atului $i va servi $i njeria. +mbele trebuie s lucre,e ns deodat) e2ecutnd mi$crile i K Pro n . Se va lua unul din cear$a'uri $i se va "une la mijlocul "atului. E o mn asistentele des'ac o "arte s"re ca") iar cu cealalt ntind F u!tea s"re "icioare. Se introduce cear$a'ul adnc sub saltea la ca"tul "atului "entru i n tim"ul mi$crilor bolnavului s nu se adune sub el. Se va e2ecuta "ui col#ul n 'orm de "lic n 'elul urmtor O cele dou asistente se E i orc cu 'a#a s"re c"tiul "atuluiP cu mna de lng "at "rind "artea & i oral liber a cear$a'ului la o distan# egal de col# cu lungimea "r#ii
103

atrnate $i o ridic n sus) lng saltea L'ig. 09 +6) n acest 'el se 'crt 1I mea, un triunghi) din care se introduce sub saltea "artea care de" $e$te n jos salteaua L'ig. 09 @6. Se las a"oi n jos "artea din cear$a' ridicat la marginea saltelei $i se introduce sub saltea restul triunghiu lui m"reun cu toat "artea lateral a cear$a'ului L'ig. 09 16. 1ear$a 'ul trebuie bine ntins s nu "re,inte cute. 1elelalte dou col#uri se ' an du" aceea$i tehnic. j Se a$a, du" aceasta cear$a'ul al doilea "este care seGntinKlo "tura. Se va avea grij ca $i acest cear$a' s 'ie bine ntinsGrs'rnI gnduIse marginea dins"re ca" "este "tur. Se va introduce a"oi sub ca"tul de la "icioare al saltelei att cear$a'ul dintre "tur si bolnav) ct $i "tura. Pentru a u$ura "o,i#ia bolnavului Gn "at si "entru ca "tura s nu constituie o greutate asu"ra degetelor "icioaI relor bolnavului se va 'ace o cut) att din cear$a') ct $i din "tur. +mbele asistente care e2ecut 'acerea "atului vor a$e,a "alma minii dins"re "icioare "e "tur) iar cealalt mn o vor introduce sub cearI $a'. 3idicnd dintrIo dat cear$a'ul $i "tura "este "alma o"usa) se 'ormea, o cut. 1ol#urile cear$a'ului $i "turii se e2ecut ca $i cel descris mai sus) cu e2ce"#ia c se ridic "tura $i cear$a'ul de margine n dre"tul cutei. Ba s'r$it se a$a, cele dou "erne la ca"ul "atului) se "un scaunul $i no"tiera la loc. Pregtirea "atului cu "lic 'r bolnav se 'ace n 'elul urmI tor O "tura se ndoaie n lungime) se introduce n "lic "rin deschi,i tura sa) a"oi se "rind cele dou col#uri ale "turii $i se introduc n col#urile "licului) unde se 'i2ea, cu ace de siguran#) sau se cos "entru a nu "ermite alunecarea $i strngerea "turii n interiorul "licului. Ptura introdus n "lic se ndoaie n trei $i se a$a, "e scaunul "reI gtit cu restul lenjeriei curate $i la tehnica descris anterior. Se ntindiK cear$a'ul) se 'i2ea, col#urile) marginile se introduc sub saltea. +"oi se a$a, "tura introdus n "lic Ldac este ca"ul cu deschi,tura) oval orientat n sus6) se ntinde bine) se introduce ca"tul dins"re "icioarele bolnavului sub saltea) se ' ace "lic de la nivelul degetelor "icioarelor bolnavului) col#urile $i marginile se introduc sub saltea. Se a$a, cele dou "erne) introduse n 'e#ele de "ern curate. Pregtirea "atului cu bolnav L'ig. (4) +) @) 16. Pregtirea "atului bolnavilor care se "ot scula din "at se e2ecut du" tehnica descris mai sus. @olnavul este ajutat s coboare din "at) este mbrcat cu halat) a$e,at "e un scaun sau 'otoliu n tim" ce asistenta 'ace "atul. @olnavii n stare mai "u#in grav $i 'ac concomitent toaleta do diminea#. Pregtirea "atului cu bolnavul n "at se 'ace n 'elul urmtor O cele dou asistente se a$a, de o "arte $i de alta a "atului $i des'ao 10%

105

Dio. M? L+) @) 1) 56 N Dacerea col#ului la a$ternutul de "at.

cear$a'ul de la ca"ul bolnavului. 3le introduc a"oi o mn ntre salteP i $i cear$a' $i) naintnd ctre ca"tul distal al "atului) des'ac deGsub saltea cear$a'ul de "at) cear$a'ul de "tur $i "tura sau "licul cu "tura) ajutnduIse $i cu cealalt mn. ) Se ndoaie "tura $i cear$a'ul de "tur "este bolnav) seP nde "rtea, 'irimiturile de alimente $i de alte substan#e Lgi"s) medica) mente etc.6 cu ajutorul unei mturi mici $i al unei lo"#ele)Ga"oi Tt" ntinde bine cear$a'ul de sub bolnav) se 'ac col#urile $i se introduci! restul cear$a'ului sub saltea. G Se trage "tura cu cear$a'ul al doilea sau "licul cu "tura la loc $i se e'ectuea, "lic) col#urile $i 'i2area "turii) a$a cum s"s! descriu la "atul 'r bolnav. 8u se va uita "licaturarea "turiiGdeasu"rn degetelor de la "icioare ale bolnavului. +"oi se scoate "erna de sul! ca"ul bolnavului) se scutur) se ntoarce "e "artea cealaltG$i se "une la loc. l Schimbarea "atului 'r bolnav. 5u" "lecarea unui bolnav) toat lenjeria se va schimba) iar salteaua) "tura) "erna $i "atul se aerisesc $i la nevoie se de,in'ectea,. Materialele necesare! l cear$a' sim"lu) l "lic sau cear$a'uri sim"le) 'e#e de "ern) l mtur mic cu lo"#icP co$ "entru ni'o murdare Ln li"sa acestuia se va 'olosi un cear$a'6. Tehnica. +ceast mano"er trebuie s 'ie e2ecutat "e cl. "osibil eu geamurile deschise) de aceea n tim"ul iernii ceilal#i bolnavi din salon vor 'i bine aco"eri#i. Se a$a, materialele ca "entru "regtirea "atului sim"lu. SH& aduce la "icioarele "atului co$ul "entru ru'e murdare sau) n li"sa co$ului) se leag la ca"tul "atului un cear$a' n 'orm de sac L'ig. (]6. Se ia "erna din "at) se scoate 'a#a de "ern murdar $i se arunc n co$. Perna se scutur) se ndoaie n dou n lungime $i se trage 'a#a curat) a"oi se a$a, "e scaun. +sistentele des'ac "tura $i du" ci& cu ajutorul mturii nde"rtea, 'rmiturile de "e ea) o m"tureT n trei) ast'el nct cele dou treimi e2terne se su"ra"un "este treimea) mijlocie) se ndoaie a"oi transversal n dou $i se a$a, "e s"etea,a scaunului. 1ear$a'urile se vor m"turi n aceea$i ordine $i se vor introduciW n co$ul "entru ru'e murdare. Salteaua) nainte de a 'i ntoars) se va mtura dins"re ca" s"re "icioare. +ceast mano"er trebuie s decurg 'oarte re"ede) 'iind e'ectuat) cu mult grij) 'r a "roduce n salon de,ordine) murdrie $i "ra'. ntoarcerea saltelelor. 1ele dou asistente vor sta 'a# n 'a#& de o)"arte $i de alta a "atului) e2ecutnd mi$crile sincron L'ig. ( +) @6) ntoarcerea nce"e cu "or#iunea de saltea situat sub ca"ul bolnaI 10.

:ig. F8 3%, @, A) 8 <at simplu, cu bolnav. $ ; c u ce a r$a ' sim " lu P N U ; c u c e a r $ a ' t g i a t n o v# a l P; c u c e a r $ a p ' llo .

10 0

vului. +sistenta) care va sta n "artea drea"t a "atului) va "rinde& Fcu mna stng col#ul saltelei care se nvecinea, cu col#ul saltelei Hdin mijloc) iar cu mna drea"t) de col#ul de la c"tiul "atimii.

:lg. F=. ; Schimbarea "atului.

:ig.

. L+ $i ))P N ntoarcerea saltelelor.

+sistenta care st n "artea o"us) cu mna drea"t va "rinde col#ul saltelei nvecinate cu cea din mijloc) iar cu stng col#ul de la c"I tiul "atului L'ig. ( +6. Einile a$e,ate ncruci$at vor 'i readuse n
+-:

iojd#ie normal introducnd salteaua cu o singur mi$care L'ig. ( ; @6. ii acela$i 'el se vor ntoarce $i celelalte dou buc#i) du" care salteI-clo) se vor mtura din nou.

Schimbarea saltelelor. 3ste de "re'erat ca ntoarcerea saltelelor Hrt. ?A iac n a$a 'el ca n acela$i tim" buc#ile com"onente s 'ie schimIain locurile lor) deoarece bucata din mijloc) su"ortnd cea mai

:ig. F<. ; Schimbarea saltelei.

mare greutate) se va u,a mai re"ede dect celelalte dou) determinnd o ?cobitur la mijlocul "atului. Pentru aceast mano"er combinat mi va "roceda n 'elul urmtor O cele dou asistente vor sta n dre"tul unirii celor dou buc#i de saltea Lca" $i mijloc6. +sistenta care st. F-n "artea drea"t) cu mna sting va "rinde salteaua de la mijloc litr cu mna drea"t mijlocul saltelei de la ca". 1ealalt asistent va "roceda invers. 1u o singur mi$care "uternic vor trage ambele salI i.cile una "este alta) n a$a 'el ca s le inverse,e locul $i n acela$i tim" ml) le $i ntoarc cu 'a#a dins"re somier n sus L'ig. (36. Schimbarea saltelei con'ec#ionat din dou buc#i se 'ace la 'el. Salteaua con'ec#ionat dintrIo singur bucat se "oate ntoarce -n modul urmtor O se ridic "artea dins"re c"ti $i se ndoaie n iloii) aducndIo "n la "artea dins"re "icioare) iar "artea de la) "ir.ioare se trage de sub salteaua m"turit s"re ca"ul "atului K'i". (%6. 109

Salteaua dintrIo singur bucat se "oate ntoarce $i n lungirile n 'elul urmtor O marginea drea"t a saltelei se va duce s"re marginea sting n a$a 'el) nct s 'ie ndoit e2act n dou n lungimea eiG1u mna drea"t se va #ine aceast margine "e loc) iar cu sting se trage "e dedesubt "artea sa o"us. Ei$crile se vor e2ecuta n a$a 'el) ca s nu se murdreasc haiI na de "rotec#ie) ntoarcerea salI telei dintrIo singur bucat este de "re'erat s 'ie e2ecutat de dou asistente L'ig. (56. Pentru aerisire) saltelele se a$a, ridicate "e muchie) 'ie n ,igI,ag) 'ie ridicnd bucata din mijloc "e muchie $i s"rijinindIo cu cele dou buc#i e2treme L'ig. (.6. 1nd salteaua este conI 'ec#ionat din dou buc#i) cele dou jumt#i se ridic sub 'orI m de aco"eri$ de cas. 5u" aerisire $i ntoarcerea saltelei) se trece la mbrcarea "atului cu lenjerie curat. BenjeI ria) n "er'ect stare de cur#eI nie) nu trebuie s 'ie $i'onat sau "tat $i sa 'ie m"turit n mod cores"un,tor nc de la s"ltorie. :ig. F4. ; ntoarcerea saltelei dintrIo sinI gur bucat. n tim"ul aerisirii saloaneI lor) "tura se scoate din salon "e teras sau n curte $i se scutur bine. +"oi se nde"rtea, "ra'ul rI mas din saltea $i "tur cu as"iratorul electric. Pregtirea "atului cu lenjerie curat se 'ace du" tehnica artat la "regtirea "atului 'r bolnav. 1o$ul cu ru'e murdare se scoate din salon) m"reun cu lo"ata $i mtura. Eobilierul Lno"tiera) scaun6 se a$a, la loc. )c'imbarea patului cu bolnavul n pat are loc n ca,urile n care a'ec#iunea $i starea general a bolnavului nu "ermit mobili,area lui. nlocuirea saltelei n tim" ce bolnavul este n "at este necesar atunci cnd salteaua a 'ost murdrit) ume,it cu dejec#ii sau snge) sau "entru rem"ros"tarea "atului. Materialul necesar. @ saltea curat) cear$a' curat) 3 scaune. 1(4

Tehnica. Pentru e'ectuarea acestei mano"ere snt necesare %N5 Salteaua curat aco"erit cu cear$a' curat se a$a, ling "atul liolnavului) "e cele 3 scaune. Ptura nvelit n cear$a' se ndoaie

ElG. So. ; ntoarcerea saltelei dintrIo singur bucat este de "re'erat s 'ie e2ecutat de dou asistente.

181

:lg. FK. ; +erisirea saltelelor.

"este bolnav "entru aI1 'eri de rceal $i ca s nu stinghereasc asisI tentele n munc. 5ou asistente ntorc bolnavul n decubit lateral $i l de"lasea, s"re marginea saltelei lng care este a$e,at salteaua curat. Se trage ncet salteaua cu bolnavul de "e somier) n acela$i tim" alte asistente introduc n "at salteaua curat de "e scaune. 1nd locul de jonc#iune a celor dou saltele ajunge la mijlocul "atului) bolnavul va 'i trans"us cu 'oarte mare grij "e salteaua curat) iar cea murdar se va nde"rta din salon. Se trage salteaua curat la loc) se aduce bolnavul la mijlocul ei $i se 'ace "atul. +lt metod "entru nlocuirea saltelei este nlocuirea com"leta) a "atului cu un alt "at n,estrat cu saltea $i lenjerie curat. Patul va 'i "rev,ut cu un dis"o,itiv cu ro#i) cu ajutorul cruia se introduce n salon $i se a$a, n locul "atului murdrit. Trei asistente vor ridica bolnavul du" tehnica artat la transI "ortul bolnavului $i) la comanda asistentei care se gse$te la ca"ul bolnavului) l vor muta n "atul cu lenjerie $i saltea "roas"t. Patul vechi se va scoate din salon cu ajutorul dis"o,itivului cu roti#e. Schimbarea lenjeriei cu bolnavul n "at se e2ecut de obicei diminea#a nainte de cur#enie) du" msurarea tem"eraturii) luarea "ulsului $i toaleta bolnavului) dar se "oate e'ectua $i de mai multe ori "e ,i) ori de cte ori este necesar nlocuirea lenjeriei murdrite. Schimbarea lenjeriei cu bolnavul n "at se 'ace #innd seama de starea general a bolnavului $i de "osibilitatea de aI1 mi$ca. +tunci cnd bolnavul se "oate ntoarce n decubit lateral) schimbarea lenjeI riei se 'ace n lungime) iar cnd "oate 'i s"rijinit n "o,i#ie semi$e,nd schimbarea se e'ectuea, n l#ime. Schimbarea patului n lungime necesit totdeauna N3 "ersoane) avnd n vedere c bolnavul trebuie s"rijinit. Materialul necesar. Benjeria com"let de "atP o travers Lale,a6P o mu$amaP o mtur micP o lo"#ic "entru murdrieP un co.J "entru ru'e murdare. Tehnica. Pentru a u$ura munca $i ca bolnavul s nu 'ie mi$cat) inutil) lenjeria se m"ture$te ntrIun anumit 'el $i se va a$e,a "e scaun n ordinea ntrebuin#rii. 1ear$a'ul care va 'i a$ternut sub bolI nav va 'i rulat n lungime. :ularea se 'ace de ctre dou asistente deodat) "e 'a#) ntrIo singur direc#ie. +le,a m"reun cu mu$a maua se rulea, n l#ime. Ptura m"reun cu cear$a'ul se m"tu re$te n trei sub 'orm de armonic. Perna) "tura) lenjeria cura#ii se a$a, "e scaun n ordinea ntrebuin#rii lor. Pn la schimbarea cear$a'ului de sub "tur) bolnavul rmne aco"erit. Pentru a "utea schimba "atul) bolnavul trebuie a$e,at n decubit lateral. 1ele dou asistente se a$a, de o "arte $i de alta Pv "atului. 1ea din "artea drea"t va "rinde bolnavul a$e,nd mnu 1(

F-rua"t n a2ila drea"t) iar mna sting o va introduce sub umerii lui) s"rijininduIi ca"ul "e antebra# L'ig. (0 +6. Se trage u$or "erna ? "ro marginea "atului ctre asistent) bolnavul 'iind ajutat s se de"laI

l%l&l. FM L+) @6 N Eutarea bolnavului la marginea "atului "entru schimbarea lenjeriei


?KE9

n aceea$i direc#ie L'ig. (0 @6) a"oi introduce mna sting sub genunI chii bolnavului) ridicnduI1 "u#in) iar cu mna drea"t i 'lectea, uijor gambele s"re coa"se. 5in aceast "o,i#ie) bolnavul va 'i ntors 1(3

"e "artea drea"t) 'iind s"rijinit n regiunea omo"la#ilor $i genunchiI lor. @olnavul) bine aco"erit) este men#inut de ctre asistent n aceast "o,i#ie. 1ealalt asistent va rula cear$a'ul m"reun cu mu$amaua $i ale,a murdar "n la s"atele bolnavului $i le va nlocui cu lenjerie curat Lrulat mai nainte6) aco"erind "artea liber a "atului) "n

Fig. X8. Bacerea patuluiH sc'imbarea len"eriei tn lun!ime.

'

lng lenjeria murdar rulat L'ig. ((6. n acest moment) sulul de lenI jerie murdar se gse$te alturi de sulul lenjeriei curate. Se ntinde bine cear$a'ul "e jumtatea liber a "atului $i a"oi se ntoarce bolI navul cu 'oarte mare grij n decubit lateral stng) aducnduI1 ast'el "e cealalt margine a "atului) dincolo de cele dou suluri de lenjerie) ntoarcerea bolnavului din decubit lateral dre"t n decubit lateral stng se 'ace de ambele asistente) s"rijininduI1 n regiunea omo"laI #ilor $i sub genunchi. @olnavul este mai nti adus n decubit dorsal cu membrele in'erioare 'lectate de ctre asistenta din "artea drea"t) care are rolul "rinci"al n aceast mi$care. +"oi asistenta din stnga) cu mna do aceea$i "arte "rinde bolnavul de a2ila sting) l ridic u$or $i introduce& mna drea"t sub s"atele bolnavului) s"rijininduIi ca"ul "e anteI bra#ul dre"t. 1u mna sting trage "erna "e marginea sting a "atuI lui $i a$a, ca"ul bolnavului "e "ern. +"oi) s"rijinind bolnavul do s"ate $i n regiunea "o"litee) l ntoarce n decubit lateral stng. 1(%

Se nde"rtea, lenjeria murdar $i se ntinde cear$a'ul) mu$aI maua $i ale,a curate $i "e cealalt jumtate a "atului. @olnavul enl.o readus n decubit dorsal) de data aceasta) asistenta din "artea FE ii'#) avnd rolul "rinci"al n ntoarcerea lui. Se ntinde bine cearI $a'ul $i se e2ecut col#urile. Se nde"rtea, "tura) bolnavul rmnnd aco"erit numai cu cear$a'ul murdar. Se a$a, "este acesta cear$a'ul curat) m"turit 444 trei) n 'orm de armonic) avnd grij ca una din marginile lui llliore s ajung sub brbia bolnavului. Se invit bolnavul s #in cu minile cele dou col#uri de sus ale acestui cear$a' sau) dac starea -ul nu "ermite acest lucru) men#inerea col#urilor va 'i e'ectuat de 4 alt "ersoan. +sistentele) stnd la cele dou margini ale "atului) 'n#.In 'a# cu bolnavul) vor a"uca cu minile a"ro"iate de "at col #urile in'erioare ale cear$a'ului curat) iar cu cealalt mn col#urile su"erioare ale cear$a'ului murdar $i "rintrIo mi$care atent) dar hot)rt $i nentreru"t n direc#ia "icioarelor bolnavului) nde"rtea, cear$a'ul murdar $i aco"er bolnavul cu cel curat. Se a$a, "tura "este cear$a') terminnd schimbarea lenjeriei 11 n "a tehnica obi$nuit. G>ceast tehnic nu "oate 'i a"licat n ca,ul "turilor mbrcate cu cear$a'uri "lic. n acest ca,) du" schimbarea cear$a'ului de sub holnav) se nlocuie$te "tura "rovi,oriu cu o alt "tur sau cu o nveli ti iar e de molton. Plicul murdar va 'i schimbat cu unul curat. Se 'i2ea, col#urile "turii n col#urile cear$a'ului "lic) se scoate nveliI loarea de "e bolnav $i se nlocuie$te cu "tura $i cear$a'ul "lic curat. tu rest) schimbarea lenjeriei se 'ace du" tehnica descris anterior. Schimbarea lenjeriei n limea palului. Schimbarea "atului n <ltime se e2ecut la bolnavii a cror stare nu "ermite ntoarcerea lor -u decubit lateral dre"t sau stng) dar "ot 'i a$e,a#i n "o,i#ie $e,nd. Eaterialul este "regtit la 'el ca $i n ca,ul "recedent) ns rularea cear$a'ului de sub bolnav se 'ace transversal) iar a mu$amalei $i a itle,ei n sens longitudinal L'ig. (96. 5u" ce sIau 'cut "regtirile "reliminare Lnde"rtarea no"tiI !Fi) "regtirea materialului etc.6 se aco"er bolnavul bine $i se ridic F 11 "o,i#ie $e,nd. <na dintre asistente va sus#ine bolnavul n aceast 1 I !Gi#ie. 1ealalt stnd de "artea stng a "atului) va nde"rta "ernele i n"oi va rula s"re bolnav lenjeria murdar) n locul ei a$e,nd transI !Frsal cear$a'ul curat Lrulat n "realabil6 "e careI1 ntinde "n la n"atele bolnavului) unde "or#iunea rulat se ntlne$te cu "or#iunea rulat a cear$a'ului murdar. +$e,area lenjeriei curate se va 'ace atent) "lasndIo la egal distan# de marginile "atului) "entru ca s rmn n "arte su'icient "entru a se introduce sub saltea. 5u" aceasta bolii u vul va 'i culcat.
1(5

Pentru a se "utea continua rularea cear$a'ului este nevoie s so ridice "u#in bolnavul. 5ac starea sa o "ermite va 'i invitat s se ridice singurP n ca, contrar) cele dou asistente vor introduce mnsi. dins"re ca"ul bolnavului sub ba,inul lui) cu "almele su"ra"use) iar cu cealalt mn vor trage s"re "icioarele bolnavului cear$a'ul $i ale,a murdare) nlocuinduIle imediat cu cele curate. 5e aici) schimI barea "atului se va continua "rin tehnica descris anterior. Schimbarea ale,ei. Schimbarea ale,ei se "oate e'ectua o l dat cu schimbarea restului lenjeriei de "at. n unele ca,uri ns) ale,a trebuie schimbat dK& mai multe ori "e ,i) 'r s 'iK& nevoie $i de schimbarea cear$aI 'ului) rolul ei 'iind tocmai de Pi "roteja cear$a'ul. A dat cu schimbarea ale,ei se cur# $i mu$amaua) 'ie "e loc) 'iesco#nI dIo a'ar din "at $i nlocuindIo cu una curat $i uscat. SchimI barea ale,ei n cadrul schimbrii "atului se e2ecut du" tehnica descris mai nainte. And schimbarea cear$a'uI lui nu este necesar) nlocuireO i ale,ei murdare cu una curai ii se va 'ace du" una din metoI dele u,uale) n 'unc#ie de starea $i "osibilit#ile de mi$care alo bolnavului. Pentru ca o"era#iu nea s decurg ct mai ra"id) mai :ig. F?. ; Dacerea "atuluiO schimbarea terialele necesare Lale,a curat) cear$a'ului n l#ime. cr"a sau buretele umed $i uscat) ligheanul cu a" sau solu#ie de ,in'ectant ncl,it) eventual s"unul6 sevor "regti lng"at)"euj& scaun. Se va avea grij ca bolnavul s nu 'ie desco"erit) din carr motiv "tura $i cear$a'ul vor 'i des'cute de la marginile $i e2tremitaI tea distal a "atului) de sub saltea $i vor 'i ndoite "este bolnav. Schimbarea alezei n limea patului. +ceast metod se a"lic -u bolnavii care "ot 'i ridica#i n "o,i#ie $e,nd $i se "ot ajuta ntrIo oarecare msur ei singuri. +le,a curat Leventual cu o mu$ama6 esto rulat de asistente n lungime $i a$e,at "e scaunul de lng "at.
J 6

Eontele se a$a, a"oi "e cele dou "r#i ale "atului $i des'ac ale,a innlar de sub saltea. <na dintre asistente ridic bolnavul n "o,i#ie G.tid) n tim" ce cealalt rulea, ale,a murdar "n sub 'esele bolIiviilui. Se s"al mu$amaua cu o cr" sau burete) nmuiate n a" ut .solu#ie de,in'ectant $i se usuc cu un material uscat) a"oi se inGil n "at ale,a curat "regtit) avnd grij s de"$easc mu$aIF una cu 14N15 cm la ambele ca"ete $i se derulea, "rogresiv s"re ilnav. 1nd sulurile celor dou ale,e ajung unul ling altul) bolnavul <i culcat "e s"ate. +sistenta care a #inut bolnavul n "o,i#ie $e,nd va ajuta acum sI$i ridice regiunea lombo'esier) "n cnd cealalt . i)s Bent va nde"rta ale,a murdar) va $terge restul su"ra'e#ei de 11 sama $i va derula com"let ale,a curat. @olnavul este culcat "e "at) se ntind cele dou ca"ete ale ale,ei EA introduce marginea lor sub saltea. 5ac 'or#ele 'i,ice ale bolnavului nuIi "ermit s se ridice singur) 'Grebuie s 'ie ridicat de dou asistente) n tim" ce a treia e'ectuea, -iimbarea ale,ei. Schimbarea alezei n lungimea patului. +ceast metod se a"lic i i bolnavii care nu "ot 'i ridica#i n "o,i#ie $e,nd) sau nu "ot s se F iiil.e de loc singuri. 3a "oate 'i e2ecutat du" mai multe tehniciO a/ Se "regte$te ale,a) rulnduIse n l#imea ei "n la jumtate. R scot de sub saltea ca"etele ale,ei murdare. Se aduce bolnavul /i decubit lateral de ctre una din asistente a"oi se rulea, ale,a murI F ur s"re bolnav) se $terge mu$amaua) se a$a, "artea rulat a ale,ei urate lng cea murdar) ntin,nduIse bine "artea derulat) s"re F <-T 'orma cute. 5u" aceasta) bolnavul se aduce n decubit laI irriil o"us L"este ale,a curat ntins6) strngnduIse imediat ale,a murdar. Se cur# mu$amaua $i se derulea, ale,a curat. @olnavul R-K readuce n decubit dorsal) aranjnduIse $i ca"etele ale,ei curate $i mu$amalei sub saltea. Schimbrile de "o,i#ie ale bolnavului din decuI hil. lateral n decubit dorsal $i na"oi se e'ectuea, du" metoda desI ci!is la schimbarea lenjeriei cu bolnavul n "at. b/ Schimbarea ale,ei n lungimea "atului se "oate e'ectua $i iiilunnd ale,a curat n 'orm de armonic. 5u" ce bolnavul a 'ost nlus n decubit lateral) se rulea, ale,a murdar "n la mijlocul LEitului. Bng sulul 'ormat se a$a, ale,a curat ndoit n 'orm de armonic $i se ntinde imediat "e jumtatea liber a "atului. Se aduce ii"oi bolnavul n decubit lateral de "artea o"us. Strngerea ale,ei murdare $i s"larea mu$amalei se e2ecut la 'el ca $i n "rocedeul anI lorior. ntinderea ale,ei adunate sub 'orm de armonic sub bolnav mi 'ace a"ucndIo de cele dou col#uri $i aducndIo "n la cealalt margine a "atului. @olnavul se readuce n decubit dorsal $i se aranjea, ca"etele ale,ei $i mu$amalei sub saltea.
E

1(0

c/ $leza curat "oate 'i rulat $i de la cele dou ca"ete s"ni mijloc) lsnd ntins numai "artea care vine sub bolnav. +ceasl't metod se a"lic la bolnavii care se "ot ridica singuri din $olduri) s"rijininduIse "e coate. Se des'ace ale,a murdar de sub saltea) a"oi se invit bolnavul sI$i ridice regiunea lomboI'esier. -n acest momenl) una din asistente nde"rtea, ale,a murdar) s"al mu$amaua 9* a$a, sub bolnav ale,a curat rulat la cele dou ca"ete) "e care sr& culc bolnavul) du" care cele dou asistente) derulnd ca"etele ale,ei) o ntind $i i introduc marginile libere sub saltea. n toate ca,urile se va avea grij ca ale,a s de"$easc ambele margini ale mu$amalei) s 'ie bine ntins) iar ca"etele s 'ie introI duse n su'icient msur sub saltea "entru a nu se "utea aduna sub bolnav n tim"ul mi$crilor acestuia.
UTILAJUL AU%ILIAR AL PATULUI

Prin utilajul au2iliar al "atului se n#elege materialul cu care bolI navul este men#inut n di'erite "o,i#ii) de rela2are sau de imobili! ,are) avnd sco"ul de a 'avori,a $i accelera "rocesul de vindecare $i de a con'eri bolnavului sen,a#ia de siguran# n "at. 1u ajutorul uti lajelor au2iliare se "ot "reveni multe com"lica#ii) care "ot lua na$tere "rin imobili,area ndelungat a bolnavului. 5intre acestea amintim O )pri"initorul de perne este un dis"o,itiv) cu care bolnavul "oate 'i adus n "o,i#ie $e,nd sau semi$e,ndP se utili,ea, la "aturile sim"le) ale cror somiere nu "ot 'i ridicate. S"rijinitorul este con'ec#ionat din 'ier $i din material "lastic) avnd un cadran 'i2) ori,ontal) $i un cadran mobil) "rev,ut cu "las de srm sau material "lastic re,isI tent $i elastic) care "oate 'i ridicat "n la un unghi de .4\. +$e,area lui se 'ace ast'elO asistenta cu 'a#a s"re bolnav a$a, minile sub omoI "latul bolnavului ridicnduI1 m"reun cu "ernele $i men#innduI1 n aceast "o,i#ie "n ce un ajutor "une la loc s"rijinitorul. @olnavii n stare mai "u#in grav se men#in singuri n "o,i#ie $e,nd) "n cnd asistenta montea, s"rijinitorul de "erne n "at. :e6em/torul de picioare este o cutie sau un cadran de lemn) de mrime variabil) care se a$a, sub tl"ile bolnavului "entru a mi aluneca n jos cnd este a$e,at n "o,i#ie $e,nd sau semi$e,nd. @e,emI torul este s"rijinit de e2tremitatea distal a "atuluiP el trebuie ntreI #inut curat $i se mbrac ntrIo nvelitoare n momentul a$e,rii lui n "at. )acii eu nisip se con'ec#ionea, din "n, deas) "rin care nu trece nisi"ul) avnd 'orm $i mrime variabile. 1u ajutorul sacilor de nisi") bolnavii "ot 'i men#inu#i n di'erite atitudini Luneori 'orI 1((

E te6 "entru a im"rima membrelor sau trunchiului o "o,i#ie corect r i Hrevenind de'ormrile Lde e2em"lu n ca, de "oliomielit6. Sacii eu "r de cal se con'ec#ionea, de asemenea din "n, F leas. 1u ajutorul lor se asigur "o,i#ii mai comode) de e2em"lu Ecc.tarea genunchilor bolnavului a$e,at n decubit dorsal sacul 'iind nlrodus sub regiunea "o"litee. n acest 'el) musculatura membrelor in'erioare este rela2at $i) n acela$i tim") membrele se "ot s"rijini. R i "ot 'i nlocui#i $i cu suluri de "tur) nvelite n cear$a'uri. EargiI nea cear$a'urilor care ntrece sulul se rsuce$te $i se introduce sub i -#ea) imobili,nduI1. Pernele cunei'orme con'ec#ionate din "n, tare) um"lute cu irb de mare $i "r de cal) snt "erne tari) care servesc "entru ridiI .irea n anumite "o,i#ii) 'ie a ca"ului) 'ie a trunchiului) n tim"ul 2aminrilor) de e2em"lu la e2amenul ginecologic sau tu$eul rectal. l )a nevoie vor 'i mbrcate ntrIo mu$ama "entru a nu se im"regna . ii dejec#iile bolnavului sau cu snge. +"rtoarele laterale se utili,ea, n sco"ul m"iedicrii cderii F l i n "at a bolnavului agitat sau incon$tient) n ca,ul n care nu e2ist "aturi s"eciale "entru acest sco". +"rtoarele laterale snt con'ec #ionate din scndur neted) dat la rindea) aco"erite $i c"tu$ite H F u "turi) cear$a'uri sau "erne) "entru ca bolnavul s nu se traumaI l i,e,e n tim"ul mi$crilor involuntare din cursul acceselor convulI Eve sau al agita#iei "sihomotorii. Ba unele "aturi se "ot a"lica a"rI - oarele de "las) care aco"er "atul com"let. Plasa se con'ec#ionea, din $nur tare $i nu din metal) tot cu sco"ul de a nu se traumati,a holnavul agitat. 1hingile se utili,ea, "entru imobili,area relativ a unor bolnavi "sihici sau 'ebrili) agita#i) 'urio$i sau cu e2cita#ii "sihomotorii) "reI comatoase sau "ostnarcotice. 1hingile snt 'ormate din curele de "n, sau "iele) c"tu$ite cu 'lanel) care se 'i2ea, de marginea "atului. 3le se a"lic la nivelul articula#iilor radiocar"iene $i tibiotarI siene avnd grij ca su"ra'e#ele res"ective s 'ie "rotejate cu cteva straturi de 'lanel) c"tu$ite eventual cu vat. 1hingile nu trebuie strnse "rea tare) "entru a nu stnjeni circula#ia. @olnavul "oate 'i 'i2at de "at $i cu ajutorul cear$a'urilor trecute "este torace $i genunchi si legate dedesubtul "atului. @olnavii 'i2a#i "rin chingi sau cear$a'uri vor 'i su"raveghea#i tot tim"ul de ctre asistent. 1olacul de cauciuc um"lut cu aer) de 'orm rotund) gol la mijloc) se a$a, sub bolnavii n stare grav) imobili,a#i mai mult tim" in "o,i#ii "asive sau 'or#ate) n 'unc#ie de "o,i#ia bolnavului) colacul este introdus) 'ie sub regiunea sacrat sau 'esier) 'ie la nivelul cresI telor iliace sau al tubero,it#ii trohanterului mare) "relund o "arte a Ru"ra'e#ei de s"rijin a cor"ului $i "ermi#nd "rin aceasta o mai bun 1(9

iriga#ie a #esuturilor cu"rinse ntre su"ra'e#ele osoase $i "at. n acest 'el) utili,area colacului de cauciuc este unul din mijloacele cele mai imI "ortante n "revenirea escarelor. 1olacul se um'l la o "resiune "roI "or#ional cu greutatea bolnavului. +"oi se mbrac ntrIo nvelitoaro de "n, s"ecial con'ec#ionat) se "resar cu talc $i se a$a, sub bolI nav) avnd grij ca ventilul s ajung n "artea lateral S bolnavului. <tili,area colacului 'r nvelitoare este inter,isP n li"sa acesteia se va utili,a o 'a# de "ern. +$e,area colacului sub bolnavul n stare grav necesit cel "u#in dou asistente) dintre care una ridiI c bolnavul introducnd minile cu "almele ntinse sub el) deI desubtul $i deasu"ra locului unI de va 'i a$e,at colacul) iar ceaI lalt asistent introduce coI lacul $i aranjea, lenjeria bolI navului L'ig. 946. 3idicarea bolI navului "oate 'i e'ectuat de ctre dou asistente) du" tehI nica descris la trans"ortul bolI navilor. Pernele elastice snt con'ecI #ionate din "n, cauciucat sau cauciuc) de 'orm "trat) umI 'late cu aer cu ajutorul unei "om"e. Pernele de cauciuc snt de obicei com"artimentate. 3le trebuie s 'ie su'icient de mari "entru a asigura bolnavului o "o,i#ie comod. -ntroducerea lor sub bolnav se 'aco du" tehnica descris la introducerea colacului de cauciuc. A alt variant este "erna do cauciuc um"lut cu a" la tem"eratura de 30\) care se ada"tea, 'oarte bine su"ra'e#elor cor"ului. Perna nu se um"le com"let "entru a nu 'i "rea tare) ci n "ro"or#ie de 3G%) avnd grij ca n tim"ul um"lerii s nu "trund aer) care ar m"iedica mularea ei "er'ect "e su"ra'a#a cor"ului. Perna de cauciuc) du" ce a 'ost controlat dac nu curge) se a$a, sub cear$a' "e saltea) 'r a o mai mbrca n "realabil.
194
:ig. ?8. N +$e,area colacului de cauciuc sub bolnav.

1olacii de vat sau inelele servesc "entru sus#inerea clcieloiv Eitelor $i eventual a regiunii occi"itale a bolnavilor n stare grav lobili,a#i n decubit dorsal) "recum $i ntre genunchi) dac bolnavul a n decubit lateral. Presiunea durabil a membrelor "e saltea cauI FFOiG'i tulburri locale de circula#ie n #esuturile cu"rinse ntre "lanuI
:i l.?=. ?9. ; 1oviltir "entru "la"um :ig. ; Di2area colacilor de vat sub "tur. coate.

i i l e osoase $i su"ra'a#a "atului) care) dac nu snt "revenite) vor deI -crmina a"ari#ia de dureri $i escare. -nelele snt con'ec#ionate de asistent) din ti'on $i vat) avnd !lrime variabil. Se 'ormea, un cerc din cteva ture de ti'on la care c adaug un strat de vat $i a"oi totul se mbrac cu o 'a$) realiI md un inel neted $i destul de solid. -nelul se 'i2ea, cu ajutorul a F l ou legturi de ti'on) "entru ca n tim"ul mi$crii membrelor s mi se de"lase,e L'ig. 916. 32ist $i inele de burete) din cauciuc "lin nu um"lute cu aer) con'ec#ionate s"ecial "entru "revenirea escarelor. 111 tim"ul utili,rii) ele se mbrac n "n, la 'el ca $i colacul de cauciuc. 191

Aoviltirul . ig. ?9/ sau sus#intorul de nvelitoare are rolul di a su"orta greutatea "turilor sau a "la"umei "entru a scuti regi unile dureroase) "arali,ate) o"erate etc. de a"sara acestora. 3l est& con'ec#ionat din lemn sau metal) avnd as"ectul unui schelet dH coviltir. Diind ns destul de nalt) nvelitoarea va rmne la 1 anumit distan# de su"ra'a#a cor"ului. 5in acest motiv) membrul de sub coviltir se rce$te mai u$or) ceea ce 'ace necesar aco"eri I rea lui cu o nvelitoare de 'lanel) care "ractic nu are nici o gre I utate. 1oviltirul se mai utili,ea, $i "entru sus"endarea "ungilor de ghea#) "entru a nu e2ercita o "resiune "rea mare asu"ra regi I unii "e care snt a"licate. 32ist coviltire care sus#in nvelitorile n ntregime deasu"ra bolnavului. =esele adaptate la pat, utili,ate n tim"ul alimenta#iei) servesc $i "entru sus#inerea obiectelor de scris) citit) du" dorin#a bolnavului) dar ele re"re,int n acela$i tim" $i un utilaj au2iliar "re#ios n ca, de dis"nee grav) bolnavul s"rijininduIse "e ele n "o,i#ie $e,ndP n acest ca,) "e mas) se a$a, o "ern "e care bolnavul se a"leac cu minile ncruci$ate. 32ist di'erite ti"uri de mese ada"tabile la "at. 5escrierea lor se gse$te la ca"itolul alimenta#iei. %!/2/toarele se utili,ea, "entru u$urarea mobili,rii active) "entru modi'icrile de "o,i#ie ale bolnavilor imobili,a#i) dar cu 'or#a muscu I lar a membrelor su"erioare relativ "strat L'racturi) "arali,ii in'e I rioare etc.6. Dorma cea mai sim"l este re"re,entat de o band de "n, 'i2at de ca"tul distal al "atului $i "e care bolnavul o #ine n mn) ajutnduIse de ea la ridicarea n "o,i#ie $e,nd sau la schim I barea de "o,i#ie) n unele servicii e2ist su"orturi metalice) de care se atrn ag#toare de 'ier de 'orm triunghiular) 'i2ate la ndemna bolnavului L'ig. 936. )uporturile pentru ridicarea picioarelor patului snt con'ec#ionate din buc#i de lemn tiate n 'orm dre"tunghiular sau trunchi de "iramid) vo"site n alb "entru ca s se "oat s"la $i cur#a bine L'ig. 9%6. 1u ajutorul lor) "atul "oate 'i a$e,at n "o,i#ii nclinate. Eai 'recvent) nclinarea se 'ace n sensul ridicrii "r#ii distale a "atului) men#innd ca"ul mai jos) de e2em"lu n ca,urile de anemii acute) dre I naj "ostural sau n ca,urile de 'racturi ale membrelor in'erioare tratate "rin e2tensie etc. n acest sco" se mai "oate utili,a $i un ridi I ctor mecanic Lti" @dulescu6) reglabil la nl#imi di'erite ntre 14 $i .4 cm $i care) cu ajutorul unui $urub cu 'ilet tra"e,oidal) ridic sau coboar e2tremitatea "atului du" necesitate. n sec#iile de orto"edie $i traumatologie se utili,ea, o serie de a"arate $i utilaje accesorii n vederea re"unerii n "o,i#ie corect a 19

Hmhrelor o"erate sau traumati,ate) cum snt cadrul de e2tensie iC5 N9.6) atelele cu scri"e#i L' ig. 906) "rghiile) a"aratele de e2tensie hl etc.
PO!IIILE BOLNAVULUI N PAT

1alit#ile "atului $i lenjeriei) 'acerea $i schimbarea "atului) ca ni ilajele au2iliare) au sco"ul de a asigura re"ausul bolnavului la l) aceasta 'iind o msur elementar n cursul ngrijirii lui. ntrIun

l l l. S<. N +g#toare "entru u$urarea mobili,rii active.

:itD. ?4. ; Su"orturi "entru ridicarea "icioaI relor "atului.

munr mare de a'ec#iuni) singur re"ausul la "at constituie un 'actor ic!ni"eutic im"ortantP n alte ca,uri este condi#ia esen#ial a trataI mentului. 5eoarece unii bolnavi trebuie s "stre,e anumite "o,i#ii "eciale n sco" tera"eutic) sau boala de ba, i oblig la acestea) Lnilul trebuie ales $i "regtit de la nce"ut n 'unc#ie de "o,i#ia "e 193

:ig. ?M. ; +tole cu scri"ete. 'i :ig. ?7 $i 9.. d +"arate de e2tensie 7o. losite n sec#iile de orto"edie $i traumatologie

19%

Eire trebuie s o ocu"e bolnavul $i utilat cu a"aratele au2iliare n i!dcrea asigurrii ma2imului de con'ort. -mobili,area la "at "oate ns "redis"une organismul $i la o serie lH com"lica#ii. Presiunea e2ercitat asu"ra #esuturilor cu"rinse ntre iliuiurile osoase $i su"ra'a#a dur a "atului "oate "rovoca tulburri Fiiritle de circula#ie) de intensitate variabil) "utnd merge "n la nCc)ro,e. ncetinirea vite,ei de circula#ie n clinostatism 'avori,ea, n anumite condi#ii 'ormarea trombo,elor) iar la btrni) acela$i "ictor determin "neumonii hi"ostatice etc. 5in acest motiv Nn 'ura unor ca,uri e2ce"#ionale) cnd orice mi$care activ sau "asiv r "ericlita via#a bolnavilor Lin'arct miocardic) "ericolul emboliilor i c . 6 N "o,i#ia bolnavilor trebuie schimbat n mod regulat) la ulcrvale relativ scurte. +sistenta trebuie s cunoasc "o,i#iile "e i mi le iau bolnavii n "at) "o,i#iile n care ace$tia trebuie adu$i cu niGia unor ngrijiri $i e2aminri s"eciale $i n s'r$it mano"erele "rin iiro se asigur schimbrile de "o,i#ie ale bolnavilor n stare grav. n 'unc#ie de starea general $i de a'ec#iunea lor) bolnavii ocu" F n "at o "o,i#ie activ) "asiv sau 'or#at. ,oziia activ este caracteristic bolnavilor n stare mai u$oar u 'or#a 'i,ic "stratP "o,i#ia lor n "at nu se deosebe$te cu nimic i i i "o,i#ia unui om sntos. 3i se mi$c singuri neavnd nevoie de jutorul asistentei. ,oziia pasiv este caracteristic bolnavilor n stare grav) dinamici) care $iIau "ierdut 'or#a 'i,ic. Po,i#ia lor n "at este deI i crminat de 'or#a de gravitate) dnd im"resia c ))snt c,u#i n "at/. \rosti bolnavi) ne"utnd sI$i schimbe singuri "o,i#ia) necesit ajuI ini!iil asistentei. ,oziia orat este caracteri,at "rin luarea anumitor atitudini neobi$nuite. 3le "ot 'i determinate de a'ec#iunea de ba, a bolnavului ui im"use de tratament. +st'el) atitutidinile 'or#ate "ot s a"ar O Nca o consecin# a modi'icrilor "roduse de boal n organism) i de e2em"lu tetanosul) "arali,ia unilateral a musculaturii jgheaI !!iirilor vertebrale. Po,i#ia bolnavului n aceste ca,uri este inde"enI F i rut de voin#a luiP Nca o reac#ie de a"rare con$tient sau incon$tient a organisI Hi ului 'a# de "rocesul "atologic) ca de e2em"lu "o,i#ia ghemuit 5 cursul cri,elor dureroase de ulcer sau colelitia,P Nca o msur "ro'ilactic n "revenirea unor com"lica#ii ca mbolia n cursul trombo'lebitelorP Nca o msur tera"eutic) absolut necesar "entru vindecarea bolnavului) de e2em"lu n cursul tratamentului 'racturilor cu ajutorul n "aratelor de e2tensie.
195

+ceea$i "o,i#ie) care la un bolnav mai "u#in grav este o"o,i#ie activ) "oate deveni o "o,i#ie 'or#at im"us de conduita tera"eutic. 5in toate acestea re,ult c "o,i#iile 'or#ate "ot 'i active) "asive sau im"use de cadrele medicale. -ndi'erent de 'orma lor Lactiv) "asiv) im"us6) n mod obi$nuit) bolnavii iau n "at urmtoarele "o,i#iiO 5ecubitul dorsal) n aceast "o,i#ie) bolnavul st culcat "e s"ate) cu 'a#a n sus. 5ecubitul dorsal este una din cele mai obi$nui#i1 "o,i#ii luate de bolnavi $i cu "redilec#ie de cei slbi#i) adinamici) o"era#i. @olnavul "oate 'i culcat ntins) 'r "ern. +ceast "o,i#ie se im"une bolnavilor du" "unc#ia lombar) "recum $i n unele a'ecI #iuni ale coloanei vertebrale) n ca,ul din urm se va avea grij ca su"ra'a#a "atului s 'ie ct mai tare. @olnavul va 'i lsat numai cu o "ern sub#ire n ca, de anemii "osthemoragice "recum $i n unele a'ec#iuni cerebrale. Ba restul bolI navilor men#inu#i n decubit dorsal se vor lsa sub ca" cele dou "erne obi$nuite. Een#inerea acestei "o,i#ii tim" ndelungat "oate cau,a dureri la nivelul coloanei lombare) n s"ecial la bolnavul culcat "e o "ern sub#ire. Preventiv) se va introduce sub regiunea lombar un sul sub#ire de 'lanel sau o "ern moale) men#innd regiunea lombarii a coloanei vertebrale n u$oar lordo,. Ba bolnavii adinamici) slbi#i) se vor a$e,a inele sub clci $i coate) "recum $i "erne "enumatice sau colaci sub regiunea sacrat $i 'esier. 5in "o,i#ia decubitului dorsal) bolnavul "oate 'i ridicat la poziie semiseznd! 'ie cu ajutorul dis"o,itivului mecanic n ca,ul somierei mobile) 'ie cu s"rijinitorul introdus sub "erne) 'ie cu ajutorul unor "erne n "lus) n ca,urile somierei 'i2e. 3l rmne mai de"arte culcat "e s"ate) dar toracele 'ormea, cu linia ori,ontal un unghi do 34 N%5\. Pentru ca bolnavul s nu alunece s"re e2tremitatea distal a "atului se a$a, sub tl"i un s"rijinitor mbrcat. Sub regiunea "o"ii F tee se va a$e,a la nevoie o "ern sub#ire sau un sul moale de 'lanel. 5ac bolnavul "strea, aceast "o,i#ie tim" mai ndelungat i se va a$e,a un colac de cauciuc sub regiunea 'esier. +ceast "o,i#ie eslPo indicat bolnavilor cu a'ec#iuni cardiace $i "ulmonare) la unele cate)I gorii de o"era#i) bolnavilor n vrst) n vederea "revenirii "neumoI niei hi"ostatice) "recum $i celor din "erioada de convalescen# L'ig. 9(6. 5ecubitul dorsal "oate 'i asociat cu di'erite "o,i#ii 'or#ate. +st'el) n ca, de "arali,ie a unor gru"uri musculare de la membrele in'erioare) se va asigura "o,i#ia corect a "icioarelor cu ajutorul unui re,eml or a$e,at la "lantele bolnavului) cu saci de nisi" sau suluri n$irate deIa 19. U

lungul gambelor $i coa"selor) n ca, de trombo'lebita membrului Eiicrior) membrul bolnav va 'i sus#inut de un su"ort de "erne sau KF atel c"tu$it cu vat) avnd grij ca marginea su"ortului s com"rime vasele din regiunea "o"liteeP n acest ca, sub genunchi a a$e,a o "ern moale) iar su"ortul tare de dedesubt nu va de"$i

Fig. 98. <o6i2ia cu !enuc'ii 7lecta2i.

F U)!iunea. n ca,ul 'racturilor tratate "rin e2tensie) decubitul dorsal combin cu "o,i#ia im"us de a"aratele de e2tensie) de e2em"lu cursul 'racturilor membrelor in'erioare) e2tremitatea distal a itului trebuie s 'ie mai ridicat "entru ca greutatea bolnavului s F-iilibre,e 'or#a de trac#iune a contragreut#ii cu care se reali,ea, 11 LCnsia. n acest ca,) toracele bolnavului trebuie u$or ridicat cu i utorul "ernelor. Prin ridicarea e2tremit#ii "ro2imale sau distale a "atului) bolI ivul culcat n decubit dorsal va ajunge ntrIo "o,i#ie oblic) 'ie cu icioarele mai sus N"o,i#ia Trendelenburg N'ie cu ca"ul mai sus. ,oziia Trendelenburg se reali,ea, "rin ridicarea e2tremit#ii F listale a "atului sau cu ajutorul su"orturilor cunei'orme. 5i'eren#a F lintre nl#imea celor dou e2tremit#i ale "atului "oate varia de 11) 14 la .4 cm. Sub ca"ul bolnavului se "oate "une o "ern sub#ire. -!oGj#ia Trendelenburg) reali,at "e masa de o"era#ie n ca,ul sinco"elor -in cursul aneste,iei generale) "oate ajunge la un unghi de "este %4\ l)i#ii de ori,ontal. Pentru a evita "osibilitatea alunecrii bolnavului 190

de "e masa de o"era#ie) el va 'i 'i2at cu ajutorul unor chingi sau cu re,emtoare s"eciale de umr. 5ac bolnavul este adus n "o,i#ii Trendelenburg) n "at i se va "roteja ca"ul cu ajutorul unei "eriiI a$e,at vertical la c"tiul "atului. Po,i#ia Trendelenburg se indicii bolnavilor cu anemii acute) "entru autotrans'u,ii) "entru o"rirea hemoragiilor membrelor in'erioare $i ale organelor genitale 'emininiW du" interven#ii ginecologice) du" aneste,ie intrarahidian) n ca,ul tratamentului 'racturilor membrelor in'erioare "rin e2tensie cu contragreutate) "recum $i n ca,ul drenajului "ostural) "entru a 'Oi vori,a nde"rtarea secre#iilor din cile res"iratorii su"erioare. @olnavii a$e,a#i n aceast "o,i#ie se "lng adesea de ame#eli) "recum $i de dureri ale regiunii lombare. Pentru a reduce aceste acu,e) sub regiunea dureroas se va a$e,a o "ern sub#ire $i la nevoie) numPi i la indica#ia medicului) se va ntreru"e "entru scurt tim" men#inerea acestei "o,i#ii. ,oziia oblic cu capul mai sus se utili,ea, n cursul tratament ulii l orto"edic) "entru e2tensia coloanei cervicale. 5ecubitul dorsal) men#inut tim" ndelungat la bolnavii cu hi"o tonie muscular) "oate determina de'ormarea "icioarelor "rin a"sa rea "ermanent a "turilor. 5e aceea) "reventiv) se va a$e,a covil tirul sub "tur $i re,emtoarele sub "lant. <o6i2ia e6 nd. @olnavul culcat n "at "oate 'i adus] n "o,i#iiW $e,nd cu ajutorul utilajului au2iliar. @olnavul are coa"sele 'lectal.e "e ba,in $i gambele "e coa"s) stnd ast'el cu genunchii ridica#i. Trunchiul 'ormea, cu membrele in'erioare un unghi dre"t. +ceasl ii "o,i#ie "oate 'i 'oarte bine asigurat n "aturile universale Lti" dr. Bu"u) 'ig. 0 6. 1u ajutorul manivelei ada"tate la aceste "aturi so "oate ridica "artea ce'alic a somierei) a"roa"e "n la "o,i#ia verti F cal) iar "artea ei mijloacie n 'orm de aco"eri$ de cas "n la nl F #imea dorit. Por#iunile din somier "ot 'i ridicate sau coborte du" cererea bolnavului sau indica#ia medicului. 5ac "atul bolnavului este de alt ti" $i nu "ermite ridicarea "r#ilor somierei) "o,i#ia bol F navului se va asigura "rin alte mijloace. Sub s"atele bolnavului so "oate a$e,a s"rijinitorul de "ern) sau n li"sa acestuia) deasu"ra "er! nei tari se vor "une nc % N5 "erne a$e,ate n tre"te) iar ca"ul bol F navului se va men#ine n "o,i#ie s"rijinit de o "ern mai mic sau de una a$e,at vertical. Sub bra#ele bolnavului se "oate a$e,a do asemenea cte o "ern ceea ce 'ace ca bolnavul s nu oboseasc "rea re"ede n aceast "o,i#ie) "atul 'iind trans'ormat ntrIun 'otoliu. +ceast "o,i#ie "oate 'i asigurat $i "rin aranjarea "ernelor obliiI la sting $i drea"ta bolnavului n 'orm de >) s"rijinit la s"ate eu alte "erne La$e,ate "este ca"etele "osterioare ale "ernelor laterale6. Dotoliul ast'el ob#inut n "at asigur o "o,i#ie $e,nd 'oarte comodil 19(

i!Lintru) bolnavi) ns are inconvenientul c necesit mult material i n unele ca,uri este greu de su"ortat) ncl,induIse u$or. Pentru a m"iedica alunecarea bolnavului se va a$e,a sub regiunea "o"litee " nern ndoit sau mai bine un sul de "turi mbrcat ntrIun cear$a' iiRucit la e2tremit#i $i 'i2at sub saltea iar sub "icioare o re,emtoare. > coast "o,i#ie este indicat de obicei bolnavilor ntrIo stare mai graI)I'l)P din acest motiv) ngrijirea lor necesit o aten#ie mai mare) 1 iinduIse msuri de activare a circula#iei "eri'erice "rin s"larea $i 'ricIV lonarea "ielii cu alcool. Sub regiunea sacrat se va a$e,a n mod "reventiv un colac de cauciuc. n aceast "o,i#ie vor 'i #inu#i bolnavii dis"neici n ca, de "neuI monii ntinse) insu'icien# cardiac) n "erioada acceselor de astm liron$ic) bolnavii mai vrstnici) "recum $i du" anumite interven#ii chirurgicale. 1on'ortul bolnavilor dis"neici n "o,i#ie $e,nd "oate 'i imbunI- iiU.it cu ajutorul msu#elor de "at "rev,ute cu "erne) "e care bolim vul se a"leac n cursul acceselor de res"ira#ie grea. Po,i#ia $e,nd "oate 'i asigurat bolnavilor $i n 'otolii. Dotoliile trebuie s 'ie destul de mari) nu "rea nalte $i c"tu$ite cu "erne. @olI navul #inut n 'otoliu trebuie mbrcat cores"un,tor n hainele de H"ital L"ijama) halat cald6 $i aco"erit cu "tur) avnd grij n s"ecial de tem"eratura "icioarelor. @olnavii cu insu'icien# cardiac) n cursul acceselor de dis"nee nocturn) se a$a, de multe ori la marginea "atului cu "icioarele atrI nute. +ce$ti bolnavi trebuie a$e,a#i n "o,i#ia "re'erat de ei) lund masuri "entru a men#ine constant tem"eratura membrelor in'erioare. 2ecubitul lateral. 5ecubitul lateral) "o,i#ie "re'erat de bolnavi) "oate 'i dre"t sau stng. n aceast "o,i#ie) bolnavul este culcat "e o "arte) avnd ca"ul s"rijinit "e o singur "ern $i membrele in'eI rioare 'lectate u$or) n unele ca,uri com"let ntinse. 5ecubitul lateral iioate 'i combinat cu ridicarea toracelui "n la un unghi de 4N 5\ iut de ori,ontal. +ceast "o,i#ie "oate 'i asigurat de ctre bolnav 8< n de ctre asistent) cu ajutorul "ernelor sau re,emtoarelor H"edale) "entru ca bolnavul s nu se rostogoleasc na"oi -n decubit dorsal. Pentru a m"iedica a"ari#ia escarelor) ntre genunchi #i maleole se introduc inele de vat) iar sub trohanterul mare un colac F-c cauciuc mbrcat L'ig. 996. 5ac bolnavul are un membru "arali,at) 'racturat) o"erat sau F!nreros) n cursul mano"erei de aducere n decubit lateral) acesta i 'i men#inut de o asistent $i a$e,at se"arat cugrij"e su"ortul"reI i l i t n "realabil. @olnavii "strea, decubitul lateral n ca, de "leure,ii) meninI Kle) du" interven#ii intratoracice $i renale) n ca,ul drenajului caviI 199

ta#ii "leurale. @olnavii adinamici $i cei btrni trebuie ntor$i -ii intervale de lN N3 ore dintrIo "arte n alta) "entru "revenirn& escarelor $i a "neumoniei hi"ostatice. @olnavul va 'i adus n decubit lateral n cursul toaletei) al schini brii lenjeriei) al administrrii clismelor $i su"o,itoarelor) al msurrii

:ig. ??. ; Po,i#ia n decubit lateral men#inut cu sul.

tem"eraturii "e cale rectal) "entru "unc#ia lombar) "recum $i n cursul sondajului duodenal. 5renajul "ostura* cu "icioarele ridicate "oate 'i e'ectuat $i n decubit lateral. 5ecubitul ventral. @olnavul este culcat "e abdomen cu ca"ul a"lecat ntrIo "arte $i a$e,at "e o "ern sub#ire. Eembrele su"erioare snt a$e,ate la sting $i la drea"ta ca"ului cu 'a#a "almar "e su"ra'at.i "atului) cu degetele n e2tensie. Sub gle,ne se a$a, o "ern cilindricii sau cunei'orm "entru ca "icioarele s nu 'ie ntinse n "o,i#ie 'or#ai l "e saltea) n 'unc#ie de a'ec#iunea de care su'er) bolnavul "on.li& sI$i schimbe "o,i#ia membrelor su"erioare. Sub torace $i abdomen se "ot a$e,a "erne sub#iri $i moi) a cror "o,i#ie trebuie din cnd in cnd schimbat. 3ste im"ortant ca a$e,area bolnavului n decubil. ventral s 'ie ast'el 'cut ca acesta sI$i "oat vedea anturajul. @olnavii snt men#inu#i n decubit ventral n ca, de "arali,u. unor gru"uri musculare) escare e2tinse) care m"iedic a$e,area n alte "o,i#ii) "recum $i "entru drenarea unor colec#ii "urulente. 44

1u sco" e2"lorator) bolnavul mai "oate 'i a$e,at ntrIo serie de "o,i#ii) ca "o,i#ia genuI"ectoral) utili,at n cursul rectosco"iei) M ?iG)i#iile ginecologice) e2aminri $i tratamente de s"ecialitate etc. !Hscrierea lor va 'i redat la ca"itolele res"ective. Schimbrile de "o,i#ie. Po,i#ia bolnavului "oate s 'ie schimbat liv sau "asiv. Schimbrile active le e2ecut voli#ional bolnavul singur. SchimI i!ile "asive snt cele e'ectuate cu ajutorul asistentei la bolnavii adiI inici) imobili,a#i) incon$tien#i) "arali,a#i $i la cei care nu "ot e2ecuta F ct anumite mi$cri) 'ie din cau,a bolii de ba,) 'ie din cau,a trataI Fntului a"licat La"arate gi"sate etc.6. +sistenta trebuie s cunoasc tehnica corect a mi$crilor "asive) utru ca de"lasarea s se "oat e2ecuta n mod convenabil) n tim"ul uimbrii "o,i#iei) asistenta trebuie sI$i ndre"te toat aten#ia i"ra bolnavului) sI1 scuteasc de e'ort) s nuIi "roduc dureri) l 'ac s se simt n siguran# n minile ei. ntruct schimbrile "o,i#ie) "e lng cuno$tin#e "ro'esionale) necesit $i un e'ort 'i,ic insiderabil) "entru e2ecutarea lor este necesar) de cele mai multe ) "re,en#a a N3 asistente. +"ucarea bolnavului se 'ace "recis) sigur) cu toat mna) cu degeI i i i alturate) a$e,nd "alma "e su"ra'a#a cor"ului bolnavului) "roI i iiid regiunile dureroase. +sistenta care ridic bolnavul trebuie s ii$e,e n a$a 'el ca ba,a de sus#inere a "icioarelor s 'ie ct mai mare) aib genunchii u$or 'lecta#i $i cor"ul a"lecat nainte) n aceast F c.i#ie) centrul de greutate al cor"ului) 'iind de"lasat mai jos) ridiI FHa bolnavului necesit un e'ort mai mic $i n acela$i tim" asistenta ! va men#ine echilibrul. Ei$crile "asive cele mai 'recvente sntO ntoarcerea bolnavului n decubit dorsal n lateral $i na"oi) ridicarea bolnavilor n "o,i#ie ind) reducerea la loc a celor care au alunecat n jos de "e "ern. Schimbarea poziiei din decubit dorsal n decubit lateral se "oate FFcuta de una sau dou asistente. +sistenta se a$a, de "artea "atuI s"re care vrea s ntoarc bolnavul) ridic "tura) o "lia, $i o G) "e marginea o"us a "atului. Prinde a"oi bolnavul de umr) F idic) ntorcnduI1 s"re ea) iar n acela$i tim" cu mna cealalt roduce "tura sub s"atele bolnavului "entru aI1 s"rijini. 5u" ce acele a 'ost ntors n 'i2at n noua "o,i#ie) cu antebra#ul $i "alma s"re ca"ul bolnavului i "ro"te$te s"atele) iar cu cealalt mna este ba,inul $i membrele in'erioare. n aceast "o,i#ie bolnavul "oate 'i men#inut cu ajutorul suluI ir a$e,ate n lungime la s"ate. Schimbarea "oate 'i e2ecutat $i de dou asistente. +mndou i)'a, la aceea$i margine a "atului. +sistenta de la ca"ul bolnavului 41

va e2ecuta acelea$i mi$cri descrise mai sus "entru ntoarcerea "r#ii su"erioare a cor"ului) n acela$i tim") a doua asistent introduce antebra#ul $i "alma dins"re ca"ul bolnavului n regiunea sacrat) iar cu cealalt mn) reali,ea, rotirea ba,inului $i membrelor in'e I rioare. 3eaducerea bolnavului din decubit lateral n decubit dorsal so 'ace de dou asistente. +mbele vor trece de "artea o"us a "atului. +sistenta a$e,at la ca"ul bolnavului l va a"uca "e acesta de sub a2il) s"rijininduIi ca"ul "e antebra#) cealalt asistent va introduce mnu stng sub ba,inul bolnavului) iar cu mna drea"t l rote$te) readuI cnduI1 n decubit dorsal. Se va avea grij ca cele dou asistente sI#i sincroni,e,e mi$crile. Pentru bolnavii care necesit schimbri 'recvente de "o,i#ie "e o "erioad mai lung de tim") se utili,ea, "aturi s"eciale) cart& ntorc automat bolnavul la comanda asistentei. ntoarcerea bolnavului n decubit lateral n vederea schimbrii lenjeriei a 'ost artat n subca"itolul cSchimbarea "atului/. Hidicarea din ecubit dorsal n poziie seznd6 se "oate 'ace iu 'elul urmtor O asistenta va desco"eri bolnavul "n la mijloc) ndoiutl "tura. 1u mna dins"re "icioare "rinde regiunea a2ilar a bolnavului) iar cu cealalt mn l mbr#i$ea, din s"ate) s"rijininduIi ca"ul ou antebra#ul. @olnavul N dac starea sa general i "ermite N se "oato s"rijini "rin,nd bra#ul asistentei. @olnavul se "oate ridica cu o sin I gur mi$care n "o,i#ie $e,nd. @idicarea bolnavului n stare mai grav se e2ecut de dou asinI tente) care se a$a, de o "arte $i de alta a "atului. 3le ncruci$ea, antebra#ele n regiunea dorsal) a$e,nd "almele "e omo"la#ii bolna vului. 1u cealalt mn "rind bolnavul de a2il. Ba comanda uneia dintre ele) cu o singur mi$care) ridic bolnavul n "o,i#ia $e,nd. 5ac bolnavul este greu) mi$carea se va e2ecuta ast'elO minile cu care sIa s"rijinit n a2il se vor a$e,a de data aceasta "e omo"lat) iar celalte dou mini vor 'i men#inute m"reunate la s"atele bolna I vului. @olnavii n stare grav sau cei cu "lgi n regiunea dorsala vor'ijridica#i cu ajutorul unei traverse a$e,at n "realabil sub s"at)tH) +sistenta "oate sI$i 'i2e,e ca "unct de s"rijin ca"tul distal al "atului) "entru a "utea de"une un e'ort 'i,ic mai mare. Een#inerea bolnavului n "o,i#ie $e,nd se 'ace cu ajutorul "ernelor a$e,ate la s"atele bolnavului) cu s"rijinitoare) suluri nuli genunchi $i saci de nisi" sub "lante. @e"unerea n decubit dorsal se 'ace cu acelea$i mi$cri n HHE-W invers. Se nde"rtea, s"rijinitoarele) se aranjea, "atul $i "ernulit avnd grij ca bolnavul s nu cad sau s 'ie re"us brusc n ini#ial.
$0$

Headucerea bolnavilor alunecai. 3eaducerea bolnavilor aluneca#i jos din "o,i#ia $e,nd sau semi$e,nd se "oate 'ace de dou asisIite) care se a$a, de o "arte $i de alta a bolnavului) cu 'a#a s"re ca"ul ai. Au mna dins"re "at "rind bolnavul de a2ila) iar cealalt mn .i# cu cea a asistentei de "artea o"us) o a$a, sub regiunea 'esier olnavului) $i) la comanda uneia dintre ele) ridic bolnavul "n la relul dorit) ntrIo "o,i#ie comod. 3eaducerea bolnavilor aluneca#i de ctre o singur asistent se ce n 'elul urmtor O asistenta se a$a, lng marginea "atului cu #a ntoars s"re ca"tul "atului. -ntroduce minile sub a2ila bolI Bvului) $i solicitnduI1 sI$i ntoarc 'a#a n "artea o"us) ridic "lnavul "n la "o,i#ia ini#ial. Eutarea bolnavului de "e un "at "e altul se 'ace du" tehnica Mtat la trans"ortul bolnavilor $i la schimbarea saltelei. Eobili,area bolnavilor. -mobili,area ndelungat a bolnavului "at "oate 'avori,a a"ari#ia unor com"lica#ii care s m"iedice Rvoltarea "rocesului de vindecare. 5in aceast cau, este im"ortant bolnavii s 'ie mobili,a#i "recoce) imediat ce starea lor "ermite est lucru. 5eoarece mobili,area de"inde de mai mul#i 'actori caO Xtura bolii) starea general) ti"ul de reactivitate a bolnavului) jinentul n care se va nce"e mobili,area $i scularea lui din "at) "reI $i ritmul n care el va 'i reada"tat la activitatea lui obi$nuit br 'i hotrte de medic. 32ecutarea mobili,rii n bune condi#ii cade dom"eten#a asistentei. n tot tim"ul mi$crilor "asive sau active) asistenta va su"raI jhea atent bolnavul) urmrind e2"resia 'e#ei) colora#ia tegumenI r) "ulsul $i res"ira#ia. Eobili,area bolnavilor se nce"e cu mi$carea ca"ului $i cu ridiI!ii $i schimbarea "o,i#iei membrelor su"erioare $i in'erioare) bolIBvul "strnd "o,i#ia de decubit. +ceste mi$cri activea, circula#ia M l6Riiin $i "revin a"ari#ia trombo,elor $i escarelor. <rmea, a"oi <rarea n "o,i#ia $e,nd n mod "asiv la nce"ut) iar mai tr,iu M&liv) de mai multe ori "e ,i) mi$care care "oate 'i asociat cu e2erI L l i de res"ira#ie. <rmtoarea 'a, de mobili,are este aezarea bolnavului n poziie 't n d la marginea patului. +ceast mi$care se e2ecut du" ce bolIXvul se "oate men#ine singur n "o,i#ie $e,nd. Preventiv) "entru ca "jiiavul s nu rceasc) asistenta l va mbrca cu halat $i ciora"i) mna dins"re "at "rinde bolnavul de s"ate) iar cealalt mn o a$a, l& regiunea "o"litee. @olnavul se "oate ajuta) 'ie s"rijininduIse marginea "atului) 'ie mbr#i$nd gtul asistentei. +sistenta va "icioarele bolnavului ntrIun unghi de 94\P n 'elul acesta) "icioaI vor atrna "e marginea "atului. +ceast mano"er se "oate e'ecI
&'3

tua $i de dou "ersoane) n acest ca,) "rima asistent va s"rijin i bolnavul du" metoda artat mai sus) a doua l va "rinde de gle,ne) ndre"tnd "icioarele n direc#ia dorit. +sistenta se va convinge dac "o,i#ia bolnavului este comod sau nu) dac marginea "atului nu este rece sau nu com"rim vasele regiunii "o"litee $i a"oi i vOi "une "a"ucii. @olnavul nu trebuie men#inut mult tim" n aceast "o,i#iaP "rima a$e,are "e marginea "atului s 'ie numai de cteva minute) 5ac el devine "alid sau cianotic sau dac se "lnge de ame#eli) vn 'i imediat a$e,at na"oi n "at) controlnduIiIse "ulsul. 5ura#ii $ederii la marginea "atului n ,iua urmtoare se "oate "relungi cu cteva minute. 3e"unerea n "at se 'ace cu acelea$i mi$cri n ordine in vers. 5ac bolnavul nu a "re,entat ame#eli $i a su"ortat bine ase ,area "e marginea "atului) va "utea 'i a$e,at ntrIun 'otoliu lng "al +$e,area n 'otoliu "oate 'i e'ectuat de l sau asistente. +sistenta va a$e,a 'otoliul eu re,emStoarea lateral li"it de marginea "atului. Pe 'otoliu va "une un "led. @olnavul va 'i mbrca)* cu halat $i ciora"i) a$e,at "e marginea "atului du" metoda amintita $i ncl#at. +sistenta se a$a, n 'a#a bolnavului) introduce mnile n a2ilele acestuia) avnd grij sI$i #in ca"ul ntors ntrIo "arte @olnavul se s"rijin cu minile "e bra#ele sau umerii asistentei 1u o mi$care aceasta va ridica bolnavul n "icioare $i ntorcndu i cu s"atele ctre 'otoliu l va a$e,a ncet $iI1 va aco"eri cu "ledul 5ac 'otoliul este nalt) "entru aIi asigura o "o,i#ie mai comod) sub "icioarele bolnavului se "oate a$e,a un scunel sau su"ort L'in. 1446. 1nd a$e,area n 'otoliu se 'ace de asistente) ele vor 'i situate deIo "arte $i de alta a bolnavului) care st n "o,i#ie $e,nd "e marginea "atului $i cu mna de lng bolnav introdus sub a2il l vor ridic.ni n "icioare L'ig. 1416) a"oi rotnduI1 n direc#ia cores"un,toare l vor a$e,a cu "recau#ie n 'otoliu $iI1 vor aco"eri cu "ledul. @e"unerea bolnavului n "at se 'ace cu acelea$i mi$cri n ordine inversa#ii. Giicarea bolnavului n poziie ortostatic se 'ace n 'elul urmtor O bolnavul se a$a, n "o,i#ie $e,nd "e marginea "atului n a$a 'el nct s ajung cu "icioarele "e du$umea. +sistenta) care st lngil) bolnav) ntoars cu s"atele ctre "at) va s"rijini bolnavul de sul& ambele a2ile $iI1 va ridica. 5ac bolnavul se simte bine) se "oat.n men#ine n aceast "o,i#ie cteva minute) iar dac "re,int ame#eli se rea$a, n "at. ,rimii pai "e careIi 'ace bolnavul) du" o "erioad mai lungit de imobili,are la "at) trebuie totdeauna su"raveghea#i cu mar#i 4%

! t cn#ieP este bine ca aceast mi$care s aib loc n "re,en#a medicului a) n ca, de nevoie) s i se "oat acorda tratamentul de urgen#. 5u" ce a 'ost ridicat n "o,i#ie ortostatic) s"rijinit n a2il F -o ctre cele asistente) bolnavul va 'ace "rima "limbare n salon. 11 nii bolnavi) cu toate c starea lor general ar "ermite "limbarea)

i%t*l. =88. ; Dotoliu cu su"ort "entru asiI gurarea unei "o,i#ii comode.

:lg. =8=. ; +$e,area n 'otoliu a bolnavuI lui de ctre dou asistente.

s se scoale din "at) 'iinduIle 'ric s nu cad. 1u ace$tia) asistenta va duce munc de lmurire asu"ra im"ortan#ei mi$I 'lilrilor active.
53a@:i1+:3+ =l 7E@:i1+:3+ @AB8+><B<-

Benjeria de cor" a bolnavului const din cma$ de noa"te unu "ijama. -n a'ar de acestea) 'emeile mai ntrebuin#ea, "entru "us "e ca" un batic) iar brba#ii bonet) n tim" de iarn O 'emeile) jteste cma$a de noa"te) mbrac o jachet de 'lanel. Benjeria 45

este con'ec#ionat din material moale) u$or lavabil. Pentru iarn) lenjeria de cor") se con'ec#ionea, din 'inet. +sistenta va controla ca sub cma$a de noa"te sau sub "ijama bolnavul s nu mai "oarto $i alt lenjerie) cu care a 'ost mbrcat la internare. +sistenta trebui& s asigure inventarul su cu lenjerie de cor" su'icient) "entru cu atunci cnd se internea, unbolI 5 W nav nou sau este necesar schimI barea lenjeriei murdrite) s "oat asigura bolnavilor ru'o curate. Ba bolnavii care se "ol. ridica din "at) de,brcarea $i mbrcarea se 'ac u$or) 'r ajuI tor. 8u este aceea$i situa#ie cu bolnavii adinamici) imobili,a#i) incon$tien#i sau "arali,a#i. @olI navii se jenea, de multe ori s a"ele,e la ajutorul celor din jur. Tocmai datorit acestui 'a"t) asistenta trebuie s 'iH deosebit de atent 'a# de ei $i sIi ajute cu mult tact $i blnde#e la mbrcare $i de,brI care. 5ac bolnavul "oate $edea) asistenta) a$e,at de "artea drea"t a "atului) i va deschide cma$a sau jacheta de "i j an m $i le va trage de sub regiunea 'esier. >a ridica bolnavul n :iN. =89. ; 5e,brcarea bolnavului. "o,i#ie $e,nd) a"oi va aduco cu mna toat cma$a strnsdin s"ate n 'a# "este ca"ul lui L'ig. 14 6. +"oi se scoate u$or mneca do o "arte $i a"oi de cealalt. 5ac bolnavul nu se "oate mi$ca) de,brcarea lui se va 'aco de ctre dou "ersoane) n acest ca,) bolnavul este a$e,at n decubit lateral) i se trage cma$a u$or n sus "n la torace) a"oi este ntor.s n decubit lateral o"us) 'cnd aceea$i o"era#ie) du" care este readus n decubit dorsal. <na din asistente va ridica bolnavul introducnd mna sub cma$) iar a doua va scoate cma$a cu o mi$care de la s"ate s"re ca") culcnd a"oi bolnavul $i continund de,brcarea ncet du" metoda de mai sus. 4.

5ac bolnavul "re,int o a'ec#iune la membrele su"erioare) m de,brac nti bra#ul sntos $i "e urm cel bolnav L'ig. 1436. l >utru bolnavii cu a"arate gi"sate se "ot con'ec#iona cm$i s"eciale) FFurc au mneca deschis) "rev,ut cu $ireturi. Ba mbrcare se "rocedea, n ordine invers) mbrcnd nti bra#ul bolnav $i "e

:ig. =8<. ; ! e,brcarea unui bolnav cu o a'ec#iune a membrului su"erior dre"t.

Fig. 104. mbr/carea unui bolnav cu o a7ec2iune a membrului superior drept.

&'7

urm cel sntos L'ig. 14%6) continunduIse mbrcarea cu trecerea cm$ii "este ca"ul bolnavului $i trgndIo a"oi "este s"ate) n tim" ce una din asistente l sus#ine. 5ac starea bolnavului nu "ermit&& nici o mi$care) se mbrac cu o cma$ deschis la s"ate) asemn toare cm$u#elor de co"ii. Se mbrac nti o mn) "e urm cealalt) aco"erind "artea anterioar a cor"ului) iar cele dou margini ale deschi,turii se a$a, lng bolnav. 5ac starea bolnavului "ermile anumite mi$cri) se "ot utili,a cm$i deschise lateralP n acest ca,) latura mai mare a cm$ii se introduce sub s"ate) "entru ca s stI "oat ncheia lateral. <na din asistente va sus#ine bolnavul. mbrcarea "ijamalei se nce"e cu mbrcarea jachetei. SiW deschide jacheta) se introduce o mn) a"oi cealalt $i se ncheie n 'a#. Pentru mbrcarea "antalonilor se adun cu dou mini una din ramurile "ijamalei $i se trece "rin ea laba "iciorului) a"oi se adun a doua ramur) introducnd $i cellalt "icior. Pantalonii se trag n sus "n la bru) bolnavul 'iind ridicat de una sau dou "ersoane. 8u se recomand "ijama "entru bolnavii cu a'ec#iuni ale membreI lor in'erioare. 5ac bolnavii "retind totu$i utili,area lor) mbrcarea "antalonilor de "ijama se nce"e cu "iciorul bolnav) iar de,brcarea se termin cu acela$i "icior. 1nd bolnavul se scoal din "at) so mbrac cu halat Lcon'ec#ionat din molton6) ciora"i $i "a"uci. +st'el mbrcat "oate 'i condus n sala de tratament sau se "oate de"lasa la laboratoarele s"italului.
TOALETA BOLNAVULUI

Toaleta bolnavului constituie una din condi#iile indis"ensabil&& ale "rocesului de vindecare. Prin toaleta de diminea#a se nde"rtea, de "e su"ra'a#a "ielii stratul cornos) descuamat $i im"regnat cu secre#iile glandelor sebacee $i sudori"are) amestecate cu "ra') alimente) resturi de dejec#ii $i alte substan#e strine care ader de "iele) nde"rI tarea acestora deschide ori'iciile de e2cre#ie ale glandelor "ielii) nviorea, circula#ia cutanat $i a ntregului organism) "roduce KC hi"eremie activ a "ielii) 'avori,nd mobili,area anticor"ilor 'orma#i n celulele reticuloIendoteliale din #esutul celular subcutanat. Toaleta) de diminea# lini$te$te bolnavul) l creea, o stare "lcut de con'ort) avnd un e'ect evident sedativ asu"ra organismului. Eajoritatea bolnavilor) obi$nui#i cu toaleta com"let de acas) reclam s"larea cor"ului) a din#ilor) a "rului) schimbarea lenjeriei etc.) dar e2ist bolnavi mai "u#in ngriji#i) crora asistenta n tim"ul s"itali,rii) trebuie s le de,volte de"rinderile unei toalete com"lete "e ba,a normelor $tiin#i'ice ale iginei "ersonale. 5in acest motiv)
67:

nistenta se va ngriji $i va controla 'elul cum $i 'ac toaleta $i bolI iivii care se "ot scula. Toaleta ,ilnic a bolnavului trebuie e2ecutat n condi#ii de E ni$te $i con'ort. 5e$te"tarea de diminea# trebuie 'cut lini$tit) u mult tact) 'r s s"erie bolnavii "rintrIun dinamism e2agerat urc nu are ce cuta n s"itale. +sistenta va crea bolnavilor n stare nai "u#in grav condi#iile necesare "entru aI$i e2ecuta singuri naleta) iar celor n stare mai grav le va e2ecuta ea toate mano"erele loccsare. +sistenta va "rograma ordinea n care va 'ace toaleta bolnaI -lor) asigurnduI$i tim" su'icient "entru a se ocu"a de 'iecare) n nil)sura cerut de starea lui. Pentru e'ectuarea toaletei bolnavului la "at este nevoie de irmtorul materialO un "aravan) trei "rosoa"e de culori di'erite) lun mnu$i de baie de culori deosebite) "entru a le "utea deosebi P* utili,a "e regiuni) s"un neutru) s"unier) "erii de unghii) 'oar'ece "i!iitru unghii) "il) "erie de din#i) "ast de din#i) "ahar "entru F "alat "e din#i $i un "ahar cu solu#ie antise"tic "entru gargar) lit'liean) mu$ama) "udrier cu "udr de talc) can "entru a" cald) u gleat "entru a" murdar) o 'lanel sau un cear$a') un termometru ilH baie $i s"irt mentolat sau cam'orat. Eaterialele "entru toaleta bolnavului se vor a$e,a "e o msu# iico"erit cu o 'a# de mas de material "lastic sau mu$ama sau liit)rIo tav "e un scaun. Se nde"rtea, no"tiera $i n jurul "atului HP- ntinde "aravanul. @aia par2ial/ la pat const n s"larea ntregului cor" "e regiuni) ili!Rco"erind "rogresiv numai "artea care se va s"la. +sistenta va ?>tEi grij ca tem"eratura din salon s 'ie de cel "u#in 4\ $i s nu ' lH curen#i de aer receP ea va nchide geamurile $i va nter,ice s se iliThid u$a n tim"ul e'ecturii toaletei. Se um"le ligheanul G3 cu a" cald L30\6 $i se controlea, tem"eraI turii a"ei cu ajutorul termometrului de baie sau cu cotul) ca s nu L-o "rea cald. Se nde"rtea, una dintre "erne) iar celalt se aco"er cu o mu$ama) "entru a o "roteja de ume,eal) "este mu$ama a$e,nduIse nu "roso" sau un cear$a'. n tim"ul toaletei) "tura se "oate nlocui cu o 'lanel) bolnavul i'liunnd de,brcat $i aco"erit cu cear$a'ul $i 'laiiela. n 'a#a bolnaI vului se a$a, un "roso") "entru a nu se ume,i aco"eritoarea. Ardinea t& care se va e'ectua toaleta trebuie s 'ie res"ectat O se va tlioo"e totdeauna cu 'a#a) a"oi urmea, gtul) membrele su"erioare) #mt!tca anterioar a toracelui) abdomenul) "artea "osterioar a toracelui) regiunea sacrat) coa"sele) membrele in'erioare) organele jjimitale $i la s'r$it regiunea "erianal. 49

1u mna mbrcat n "rima mnu$ de baie L'ig. 1456) ume,it) se s"al ochii) de la comisura e2tern la cea intern) unde se adunOi secre#iile n tim"ul no"#ii) $i se $terge imediat cu "rimul "roso". Se continu cu 'runtea) de la mijloc s"re tm"le) se s"al cu mi$cri circulare regiunea "erioral $i "erina,al. Ba urechi se insist n

Fig. =87. ; Enu$ de baie.

$an#urile "avilionului $i la regiunea retroauricular. 5u" ce sIa s"lat cu s"un $i sIa lim"e,it cu a" de cteva ori) "or#iunea s"la#ii trebuie $tears imediat "entru a nu rmne umed $i a "redis"une bolnavul la rceal. <rmea, a"oi s"larea gtului) a membrelor su"erioare mu#ind mu$amaua sub regiunea res"ectiv. Eu$amaua $i "roso"ul se ntind sub ntreg bra#ul) deasu"ra nvelitorii $i "rin mi$cri circulare T e2ecut s"larea) nce"nd de la umr s"re ca"tul distal) $tergndu se imediat. Se va insista n s"ecial la a2ile) tam"onnduIse "n'i la "er'ecta uscare L'ig. 14.6. 5ac bolnavul se "oate ntoarce n decubit lateral s"larea celuilalt membru su"erior se va 'ace n aceast "o,i#ie. 5ac nu se "oate ntoarce) asistenta va trece do "artea o"us $i va e'ectua s"larea du" tehnica descris. Toaletii se continu cu "artea anterioar a toracelui) insistnd la 'emei Bi "liurile submamare $i a"oi se trece la abdomen) unde se va aven grij n s"ecial de ombilic) unii bolnavi internnduIse n s"ital cu 14

imbilicul 'oarte murdar) nde"rtarea de"o,itului de murdrie ' "oate 'ace cu ajutorul unui tam"on de vat montat "e "orttam"on i nmuiat n ben,in) ombilicul se s"al cu a" $i s"un) iar la bolnaI Fu "ielea sensibil) "entru a se evita irita#iile) se unge regiunea iselin. S"atele bolnavului este bine s se s"ele n "o,i#ie $e,nd F este "osibil) iar dac nu F Ucubit lateral) 'iind susI . )) % HJ %! du" tehnica descris .cerea "atului n lungiI a$e,nd mu$amaua "e i r a "n sub bolnav) naIi! I d e a se a"uca de baia F! i. ial a jumt#ii in' erioaIi cor"ului bolnavului) a"a) 11 u$a de baie $i "roso"ul 'i nlocuite cu altele curaIi !entru s"larea* membreIi ii'erioare !se readuce bolul n decubit dorsal) $i se - . coa"sele) insistnd asuI "licilor din regiunea nghiI .1. $i "o"litee. 9ambele $i ionii vor 'i s"late ca $i -1 ibrele su"erioare) cu atenI !leosebit la s"a#iile inI l&Ki digitale. S"larea "icioarelor se mai "oate 'ace $i cu lighea nul n "at) "atul 'iind "roI li!jat cu mu$amaua L'ig. 1406. Aambele se 'lectea, u$or "e :ig. loe. ; Toalet "ar#ial) una"se) iar "icioarele se introI iMiiL* n lighean. +ceast metod u$urea, cur#irea $i tierea unI ghiilor. 3ste bine ca du" s"lare) bolnavului s i se 'ac o 'rec#ie cu o Holu#ie stimulant a circula#iei) cu alcool Ldiluat) "entru a nu usca tegumentele6) s"irt mentolat sau s"irt cam'orat. 5u" 'rec#ie se "udrea, "licile naturale cu "udr de talc) care absoarbe ume,eala. Ba s'r$it se 'ace toaleta organelor genitale $i a regiunii "erianale. l h1 cele mai multe ori) bolnavul dore$te s e' ectua,e s"larea acestor 11

regiuni singur. 5ac starea general a bolnavului o "ermite) asisten#ii va admite acest lucru) dar va controla dac sIa e2ecutat corect +sistenta va a$e,a sub regiunea sacrat a bolnavului ba,inetul) care va 'i i,olat de saltea cu mu$amaua $i traversa) va mbracP i mnu$a de cauciuc) va a$e,a bolnavul n "o,i#ie ginecologic) a"oi

:ig. =8M. ; S"larea "icioarelor.

va nce"e s"larea organelor genitale cu mnu$a de baie mbrcatO* "este cea de cauciuc. Se indic 'olosirea s"unului neutru care nu irit "ielea $i mucoaseleP nde"rtarea lui se va 'ace 'oarte atent resturile de s"un "u#ind "roduce "rurit) eventual in'lama#ii. Bim"e ,irea cu a" curat se "oate 'ace cu ajutorul unui jet de a" turnat dintrIo can) du" ce n "realabil sIa veri'icat tem"eratura turamd cteva "icturi "e 'a#a intern a antebra#ului. 5u" lim"e,ire asisten#ii scoate ben,inetul de sub bolnav $i cu al treilea "roso" va $teroIo organele genitale $i regiunea din jur. =tergerea se 'ace 'oarte atent n s"ecial n "lici. Se "udrea, cu "udr de talc) "entru "revenireP t mtertrigoului. 5u" o baie "ar#ial corect e2ecutat) bolnavul se simte nviorat $i munca asistentei este rs"ltit "rin recuno$tin#a "e care iIo arat bolnavul. @olnavul va 'i mbrcat $i i se va aranja "atul. n!ri"irea cavit/2ii bucale. +sistenta are sarcina s ndrume i s controle,e e'ectuarea ngrijirii bucale la bolnavii con$tien#i $i s e'ectue,e toaleta cavit#ii bucale la cei incon$tien#i. 3a va 1

duce munc de educa#ie sanitar) lmurind bolnavii asu"ra urmrilor linTe care se "ot ivi din cau,a neglijrii toaletei cavit#ii bucale $l li va nv#a tehnica corect a s"lrii din#ilor. 5u" ce a "regtit "eria cu "asta de din#ii) "aharul cu a" "Tilru cldit gura $i ta vi#a renal) asistenta a$a, bolnavul n "o,i#ie 'lG)nd $i i "une "roso"ul n jurul gtului ca s nu se stro"easc) l d "eria n mna dera"t $i "aharul cu a" n mna stng) iar -u 'a#a brbiei i #ine tvi#a renal. 5u" ce bolnavul sIa s"lat --P din#i) asistenta i va da cellalt "ahar cu solu#ia de,in'ectant jiontru gargar. 5ac este nevoie) bolnavul va 'i s"rijinit n tim"ul e'ecturii l oaletei cavit#ii bucale. @olnavii care nu se "ot ridica vor 'i a$e,a#i 444 decubit lateral $i) singuri sau cu ajutorul asistentei) vor e'ectua i!iir#irea din#ilor $i a cavit#i bucale) n acest ca,) n loc de "ahar no va ntrebuin#a o cea$c cu cioc) utili,at numai "entru acest sco") 8-<- un "ahar cu tub de sticl. Tvi#a renal se a$a, lng 'a#a bol I navului) iar "erna se aco"er cu mu$amaua nvelit n "roso". ngrijirea cavit#ii bucale "re,int o deosebit im"ortan# -n cursul tratamentului cu sruri de mercur sau bismut. Eetalele gi!ole se elimin 'oarte greu din organism "rin urin) sucuri digestive Lduci $i "rin saliv6) ntruct la locurile de eliminare se reali,ea, u concentra#ie mai nalt a metalului) "ot a"are in'lama#ii locale W6i generale) mani'estate "rin ne'ro,) colite sau stomatite. @olnavii trata#i cu sruri de mercur sau de bismut vor bene'icia H-#i toaleta danturii eu "ast de din#i du" 'iecare alimentare) urmat diK gargar cu o substan# antise"tic n solu#ie diluat Lclorat de "otasiu) solu#ie 3 V6. Se va avea grij de tratamentul cariilor dentare ulo acestor bolnavi. 1ea mai mic mani'estare "e care asistenta o obsearv n cursul toaletei cavit#ii bucale va 'i ra"ortat medicului. ?Ki va amna administrarea do,ei urmtoare de medicament n cau, "iu la noi indica#ii. ngrijirea cavitii bucale la bolnavii incontieni. Ba bolnavii -ncon$tien#i) "strarea igienei cavit#ii bucale este deosebit de im"or I tant. Pe dantur $i "e mucoasele bucal $i lingual ale acestor bolnavi se 'ormea, un de"o,it gros) care trebuie nde"rtat. Pentru cur#irea cavit#ii bucale la bolnavii incon$tien#i este nevoie de urmtoarele materialeO "roso") tvi#a renal) "orttam"on) vat) "tms lingual) deschi,tor de gur) s"atul) ti'on) a" boricat) nare) glicerina bora2at L'ig. 14(6. Tehnica! ngrijirea cavit#ii bucale la bolnavii incon$tien#i EA 'ace n decubit dorsal) cu ca"ul ntors ntrIo "arte. Sub brbia bolnavului se "une un "roso") a"oi se deschide gura $i se men#ine &n aceast stare cu ajutorul deschi,torului de gur. Se introduce

13

cu mna drea"t tam"onul de vat nmuiat n glicerina bora2atil V $i cu mi$cri u$oare se va $terge limba dins"re ba, ns"re vr') a"oi bolta "alatin) n continuare su"ra'a#a intern a arcadelor dentare $i la urm su"ra'a#a lor e2tren. n tim"ul cur#irii danturii

:ig. =8F. ; Eateriale necesare "entru toaleta cavit#ii bucale.

limba este #inut cu s"atula sau "rins cu "ensa lingual. 1avitatea bucal se "oate cur#a $i cu degetul arttor) n'$urat ntrIo bucat de ti'on) mbibat n glicerina bora2at sau ,eam de lmie) $tergnd mucoasa bucal n ordinea artat mai sus. +ceast metod nu se utili,ea, la bolnavii agita#i $i "sihici. Ba bolnavii incon$tien#i) de,echilibra#i) bu,ele snt uscate $i cr"ateP "entru a "reveni a"ari#ia le,iunilor mai grave) ele se vor unge cu glicerina sau cear labial. Ba bolnavii n stare grav) astenici) "recum $i la cei incon$tien#i) mai ales dac snt trata#i cu do,e mari de antibiotice) se de,volt n cavitatea bucal levura #andida albicans! care a"are sub 'orma) unui de"o,it alb) dens) ce "rinde "ar#ial sau com"let su"ra'a#a) mucoasei bucale. +sistenta are obliga#ia de a su"raveghea cavitatea. bucal cu oca,ia toaletei $i de a desco"eri la tim" "rimele semne ale candido,ei. Pentru "revenirea de,voltrii acestei levuri se "ot aduga) la glicerina anumite substan#e 'ungicide ca stamicina sau micostatina. ngrijirea protezelor dentare. Ba bolnavii cu "rote,e dentare mobile se va lucra cu mult tact) avnd n vedere c cei mai mul#i evit s scoat "rote,a n "re,en#a altora. Pentru a 'i ngrijit) "rote,a trebuie scoas obligatoriu $i s"lat ,ilnic. @olnavii con$tien#i 1%

l j i vor s"la ,ilnic cavitatea bucal) dantura $i "rote,a cu "eriu#a #i "asta) iar noa"tea vor scoate "rote,a $i o vor "une ntrIun "ahar c u a") du" ce n "realabil a 'ost cur#it cu "eria. 3ste de dorit 7E- "aharul s nu 'ie transa"arent) "entru ca s nu se vad con#inutul. Paharul se aco"er cu o com"res de ti'on. 5ac bolnavul este incon$tient) "rote,ele mobile trebuie nde"rI tate) "entru ca acestea s nu cad) n 'aringe sau laringe) obstrund ''tile res"iratorii. Prote,a se scoate "rin,ndIo cu o bucat de ti'on ou s nu alunece) iar mna introdus n gura bolnavului va 'i totdeaI una mbrcat cu mnu$. 5u" ce "rote,a a 'ost scoas) se cur# riH ctre asistent cu "eriu#a $i "ast de din#i) se lim"e,e$te $i se iii#a, n "aharul ntrebuin#at "entru acest sco". Se cere o mare 8icn#ie n mani"ularea "rote,elor dentare "entru a nu le ru"e) "roduI ci tul ast'el "agube bolnavului $i "unnduI1 n im"osibilitatea de a T alimenta. 5u" e'ectuarea toaletei cavit#ii bucale) toate instruI mentele vor 'i de,in'ectate "rin 'ierbere iar tam"oanele de vat $i Li'onul arse. ngrijirea "rului) ngrijirea "rului necesit o deosebit aten#ie) deoarece li"sa igienei) "e lng sen,a#ia "ermanent de "rurit "e care 4 "oate da) mai 'avori,ea, $i de,voltarea "ara,i#ilor. Ba bolnavii ->lnili) care trans"ir mult) "rul se murdre$te $i mai re"ede) ngri jirea "rului const n "ie"tnatul $i "eriatul ,ilnic) cel "u#in de dou ori) "recum $i s"larea lui de dou ori "e lun. ,ieptnatul prului. Pie"tnatul "rului se 'ace la s'r$itul Loaletei de diminea#) "unnduIse accent "e acest lucru n s"ecial -u 'emeile cu "rul lung. Pentru "ie"tnarea "rului este nevoie de urmtorul materialO un "ie"tene des) "erie de "r) "roso") un cristali,atei 1 cu tam"on do vat) un de,in'ectant) o tvi# renal. Tehnica. @olnava este adus n "o,i#ie $e,ndP dac aceast "o,i#ie nu este "ermis) "ie"tnatul va 'i e2ecutat n "o,i#ie culcat Ll!ig. 1496. Se a$a, sub ca" un "roso" $i se ntoarce ca"ul ntrIo "arte) cu "rul s"re asistenta care e2ecut "ie"tnatul. Se des'ace "arai n dou "r#i) 'cnd crare la mijloc. Se ntrebuin#ea, nti "ie"tenul rar) a"oi cel des $i "e urm "eria. Prul se va "ie"tna nvi# cu $uvi# nti ca"tul) a"ro"iinduIse din ce n ce mai mult 1 le rdcin. +sistenta va avea grij s nu oboseasc bolnava $i ia nuIi "roduc dureri. 5u" ce va 'i "ie"tnat o "arte) "rul se m"lete$te n cosi#) nce"nd m"letirea imediat lng "avilionul urechii) "entru ca "rul m"letit s nu incomode,e bolnava cnd te culca "e "ern. Se ntoarce ca"ul bolnavei "e cealalt "arte $i mC continu "ie"tnatul n 'elul descris. 5ac bolnava nu are "ie"I tene "ro"riu) "ie"tenul $i "eria utili,ate vor 'i s"late du" 'iecare
15

bolnav n "arte. 5ac "ie"tnatul se 'ace con$tiincios n 'iecaro ,i) "rul nu va 'i nclcit $i nici nu va 'i di'icil la "ie"tnat. -ngrijireu este mai u$oar dac "rul este tiat scurt) dar asistenta nu aro voie sI1 taie dect cu consim#mSntul bolnavei $i numai n ca,uri absolut necesare) 'r s caute s o in'luen#e,e n aceast direc#ie. Pie"tnarea "rului se va 'ace 'oarte atent la bolnavele u stare incon$tient) ntruct " I rul nclcit n aceast "erioad nu va "utea 'i des'cut mai tr,iu) necesitnd tierea. Splarea p6rului. @olnavii care se "ot scula din "at snt condu$i la baie. Se a$a, "e un scaun cu ca"ul s"re cad sau lighean) avnd s"atele aco"erit cu o 'lanel "entru ca s nu rceasc) s"larea decurgnd du I " toate regulile igienice obi$ I nuite. Splarea prului la pat. S"larea "rului la "at se e2e I cut la bolnavii imobili,a#i. Materialul necesar. Eu$aI maua) un cear$a') "rosoa"e) s"un lichid sau $am"on) "ie" I tene) gleat) can cu a" cal I d $i rece) o#et "entru cltirea "rului) com"res de ti'on) a"a I :ig. =8?. ; Pie"tnatul "rujui. rat Doehn) toate "regtite "e o tav. nainte de a nce"e s"larea) se va controla tem"eratura din salon $i se va aco"eri bine bolnavul. Ba marginea "atului) "e un taburet) se va a$e,a tava cu tot materialul necesar) "entru ca n tim"ul s"latului asistsnta s nu "lece de ling bolnav. <na dintre metodele care se ntrebuin#ea, "entru s"larea "rului este aceea de a duce bolnavul cu ca"ul la marginea "atului) a$e,nduI1 n "o,i#ie) oblic $i nde"rtnd "eina de sub ca" L'ig. 1146. Tehnica. Se rulea, s"re centru cele dou ca"ete ale mu$amalei $i se a$a, "e "atul bolnavului n a$a 'el ca marginea de sus s 'ie sub ca"ul bolnavului) iar marginea de jos s 'ie introdus n gleata
&(6

"regtit. 1ele dou ca"ete rulate vor 'orma jgheabul "rin care Wn scurge a"a n gleat. Eu$amaua se aco"er cu un "roso" la nivelul ce'ei "entru ca s nu vin n atingere direct cu "ielea bolnaI vului. n jurul gtului se a$a, un cear$a') "entru ca a"a s nu ude -tEijeria. Se aco"er ochii bolnavului cu o com"res "entru a se 'eri H-o s"un. +sistenta sus#ine ca"ul bolnavului cu mna sting) 1 K trea"ta ume,e$te "rul) a"oi irn "u#in cte "u#in $am"on !i s"un lichid. Se s"al l n i io rdcina "rului) masnd LFidea ca"ului cu vi'ul degeI telor) 'r s o ,grie. Se lim"eI niujte a"oi cu a" mult) "entru ii nde"rta s"unul de "e "r. -u ultima a" de lim"e,ire se tidaug o#et sau ,eam de lI iniic. 5u" ce sIa s"lat toat "iolea "roas $i "rul) cu mna ni i lig se ridic ca"ul bolnavuI lui) se las s alunece mu$aI maua n gleat) iar cu mna ilroa"t se introduce sub ca"ul lui un "roso" ncl,it. Se $terge 'ii#a bolnavului cu "roso"ul a$eI :iii n jurul gtului. Prul se timic "rin tam"onare $i 'recare m un "roso" ncl,it L'ig. 1116. ?n leag a"oi ca"ul cu un "roso" iEii!sit sau cu un batic $i se las dteva minute) du" care se "a"tn. Pentru ca uscarea "aI :ig. ==8. ; S"larea "rului. l ului s 'ie grbit) se utili,ea, a"aratul Doehn cu aer cald Lve,i voi. --6 Sau) dac starea bolI imvului o "ermite) cu a"robarea medicului) se a$a, n jurul "rului tiKrmo'oare cu +P+ cald. Se aranjea, "atul $i du" uscarea com"leI-'t) "rul se "ia"tn din nou. n 'unc#ie de a'ec#iunile bolnavului se "ot a"lica $i alte metode E!<irru s"larea "rului. 5aca salteaua este con'ec#ionat din trei Eira#ii) "artea de sub ca"ul bolnavului se scoate. -n locul saltelei mW introduce mu$amaua) "este care ss a$a, ligheanul. 5ac salteaua este con'ec#ionat dintiIo singur bucat) atunci lungea de sub ca"ul bolnavului sa ndoaie sub restul saltelei) iar "e

10

somier se a$a, ligheanul "e o mu$ama L'ig. 11 6. Eu$amaua 8A "relunge$te "n deasu"ra saltelei ndoite) iar "este aceasta se a$a,+ ca"ul bolnavului n u$oar hi"ere2tensie) atrnnd u$or deasu"ru ligheanului. 5ac bolnavul se "oate ridica) ligheanul se a$a, "tK un scaun lng "at. Se aduce bolnavul la marginea "atului $i cu ca"ul a"lecat deasu"ra ligheanului se e'ectuea, s"larea "rului.

:ig. ===. ; <scarea "rului.

Ba s'r$it se trage tot materialul utili,at) se de,in'ectea,) no la $i se a$a, la loc. ngrijirea unghiilor! ngrijirea unghiilor constituie o "artW& integrant din toaleta bolnavului. <nghiile lungi) nengrijite) "o lng as"ectul inestetic) constituie un 'ocar de in'ec#ie) 'avori,ml de"o,itarea sub ele a im"urit#ilor) microbilor) eventual a oulor de "ara,i#i. 5u" e'ectuarea bii generale sau "ar#iale se cur# $i se taio unghiile cu grij) niciodat "rea adnc) "entru a nu "rovoca dureri $i a nu 'avori,a cre$terea lor de'ormat. 8u se va tia e"onichinl din jurul unghiilor cci le,iunile mici) inerente acestei o"era#iuni) "ot deveni "or#i de intrare "entru microbi. +ceea$i aten#ie trebuii& acordat $i unghiilor de la membrele in'erioare) a cror toal?+ va nce"e cu nmuiarea lor) reali,at "rin introducerea "icioarelor n a" cald 4 de minute. Tierea unghiilor de la membrele in'erioare du" o tehnic gre$it 'avori,ea, 'ormarea unghiei ncarnate. 1(

Materialul necesar "entru tierea unghiilor O 'oar'ec de tiat unghiile) "ila "entru unghii) "roso". Tehnica. Se a$a, sub membrul res"ectiv un "roso") "entru F .1 a$chiile de unghie s nu se m"r$tie n "atul bolnavului) cci ijimgnd sub el i "ot "roduce microtraumatisme su"rtoare. Se

l"ii. ==9. ; +$e,area ligheanului "e o mu$ama) "e somier.

:ig. ==<. N Toaleta unghiilor.

va avea grij s nu se le,e,e degetele. +sistenta va lua 'iecare deget i ti "arte) aco"erind cu dosul mini restul degetelor bolnavului L'ig. 1136. 5u" ce unghiile au tost tiate) su"ra'a#a tiat se va $le'ui tPu "ila) "entru nde"rtarea eventualelor as"erit#i rmase n urma lierii. Eaterialul ntrebuin#at se strnge) instrumentele se cur#) ne s"al se de,in'ectea, $i se a$a, la loc. -nstrumentele tioase "entru toaleta unghiilor "ot re"re,enta un mijloc de transmitere a unor boli in'ec#ioase) n s"ecial a he"atitei e"idemice. 5in acest motiv) dac bolnava nu are instrumente "ro"rii) de vor 'i de,in'ectate riguros "rin 'ierbere du" 'iecare bolnav) .chiar dac acest lucru este n detrimentul lor. 19

@aia !eneral/. Pentru nde"rtarea murdriei de "e su"ra'a#a "ielii) bolnavul trebuie su"us unei bi generale) cel "u#in o dat't "e s"tmn) dac a'ec#iunea de care su'er o "ermite. +sistenta va avea grij s aib la dis"o,i#ie o cantitate su'icien#ii de a" cald. Tem"eratura din camera de baie va 'i de 1N /. 1ada va 'i de,in'ectat cu "ra' de sod) solu#ie de cre,ol 5V sau alt solu#ie de,in'ectant. 1amera de baie va 'i cur#it. Tim"ul 'avorabil "entru baie este diminea#a sau seara) n nici un ca, baiu nu va 'i "ermis cu o or nainte de mas sau cu ore du" luarcti mesei. -ntroducerea bolnavului n baie n tim"ul digestiei estr inter,is. Materialul necesar. +sistenta va "regti "entru baie urmtoarele P s"un neutru) cear$a' de baie) "rosoa"e) mnu$i de baie) "erii de unghii) 'oar'ece) "il de unghii) grtar lng cad) un halat de baiKC $i "entru 'emei un batic sI$i lege "rul. Pe un scaun) lng cdi 1 *) se va aranja n ordinea ntrebuin#rii lenjeria de cor" curat. +sistenta va avea grij s nu 'ac aburi n camera de baie) de aceea nti vn da drumul la a"a rece $i a"oi la a"a cald. +"oi va controla tem"ern tura a"ei cu un termometru de baie sau introducnd cotul n a"'l. 1nd tem"eratura a"ei cores"unde se va conduce bolnavul la baie. 5ac starea snt#ii sale o "ermite) el va 'i lsat s se mbic ,e singur. - se va atrage aten#ia s nu nchid camera de baie) "entru ca) la nevoie) asistenta s "oat intra. Pentru res"ectarea sim#ului de "udoare al bolnavului se va a$e,a n 'a#a c,ii un "aravan. +sisten ta trebuie s 'ie atent si la bolnavii care 'ac baie singuri $i la ccn mai mic sus"iciune) ,gomote neobi$nuite) va intra imediat n camei n de baie) acordnd ajutorul necesar. Se va cere bolnavului s nu manevre,e robinetele) cci "oate s se o"reasc cu a" 'ierbinte sau s dea drumul la "rea mult a" rece. Trebuie s e2iste la ndemnn) bolnavului o sonerie bine i,olat "rin care "oate semnala imediat1) dac are nevoie de ceva. 5ac bolnavul "re,int tulburri subiectivi& sau asistenta constat alterarea strii generale) baia se va ntreruj&iK imediat. 3ste bine ca du" terminarea bii) bolnavul s 'ac un duij la o tem"eratur mai sc,ut dect a"a din cad) care l nvioreaGit $iIi va "roduce o vasoconstric#ie "eri'eric. 5u" terminarea du$ii lui) bolnavul se aco"er cu un cear$a' de baie ncl,it $i se $tergi& re"ede. Ba nevoie se va 'ace $i toaleta unghiilor. @olnavul se mbrac'l n lenjerie curat) cu halatul cald) $i se rentoarce la "atul lui) cari& ntre tim" a 'ost schimbat. @olnavul se nvele$te bine $i dac vn. "re,enta 'risoane va 'i ncl,it cu termo'oare $i hidratat cu lichidn calde indi'erente. @olnavii n stare grav) care nu "ot 'ace baie singuri) vor 7i s"la#i de asistent) du" cum sIa artat. 4

@olnavii) care nu "ot s se men#in n "o,i#ie ortostatic) vor de,brca#i com"let) culca#i "e un cear$a' curat $i s"uni#i. 5ou) i?tente l introduc a"oi cu ajutorul cear$a'ului n cad. 1ear$a'ul men#ine tot tim"ul bii "e 'undul c,ii) "entru ca la nevoie bolnaI! i l s "oat 'i scos re"ede cu ajutorul lui. 5u" ce s"unul a 'ost !de"rtat du" tegumente) asistentele ridic bolnavul din cad iUirinduIl de sub a2ile) l n'$oar ntrIun cear$a' uscat $i ncl,it ii culc "e cana"eaua din camera de baie sau "e o targa aco"erit i mu$ama $i cera$a' curat) n "o,i#ie culcat) el va 'i $ters $i nbrcat. S"larea acestor bolnavi se "oate 'ace n "o,i#ie $e,nd. Pentru cc.st sco" se va a$e,a n cad un scunel) n acest ca,) s"unirea i lim"e,irea se 'ac n cad. @olnavii adinamici) cu 'or#e 'i,ice mult diminuate) snt adu$i i baie de dou asistente) "e un 'otoliu rulant) aco"erit cu un cear$a' urat. n camera de baie bolnavul este de,brcat) ume,it $i s"unit niiid nc n 'otoliu $i a"oi introdus n cad. Se vor introduce mai !u l i i "icioarele) #innd 'otoliul strns li"it de baie) a"oi se ridic i!tilnavul de sub a2ile $i cu grij se las s alunece n cad. 5u" iiTminarea bii se a$a, n 'otoliu cear$a'ul de baie ncl,it) a"oi isistentele ridic bolnavul) l a$a, "e cear$a') l $terg) l mbrac u lenjerie curat si l trans"ort na"oi n salon. Aaia la dus. @aia n cad este nlocuit din ce n ce mai mult u du$ul. +cesta este un mijloc de mbiere mult mai igienic) mai conomic $i nu e"ui,ea, organismul ntrIo msur a$a de mare F a o baie n cad. Ba du$) bolnavii se s"al n tot cursul bii cu a" cui a#. 32ist instala#ii de du$uri 'i2e $i du$uri mobile) n 'unc#ie de gravitatea bolnavilor) du$ul se va 'ace n "o,i#ie ortostatic) $e,nd sau culcat. Tehnica. @olnavii n stare mai u$oar ss vor s"la singuri) n ! nod obi$nuit) sub du$ul 'i2. @olnavii n stare mai grav vor 'i s"la#i C i "o,i#ie $e,nd) cu ajutorul unui du$ mobil. @olnavii care nu "ot Fi e2"u$i nici la acest e'ort) vor 'i culca#i "e un grtar de lemn $i l tia#i cu du$ul mobil. S"larea sub du$ e2ercit $i o ac#iune mecanic FRu"ra organismului) "rin "resiunea jetului de a". Dor#a "resiunii i deci e'ectul ei varia, n 'unc#ie de distan#a la car va 'i a"ro"iat o,eta dusului mobil de su"ra'a#a cor"ului. Se va avea grij s nu i1) ac#ione,e cu o "resiune "rea mare asu"ra bolnavilor slabi) astenici) Lmi,a#i) #innd du$ul la o distan# mai mare. @olnavii adinamici care 'ac du$ n "o,i#ie culcat se de,brac .i se a$a, "e grtar de lemn. 1u ajutorul du$ului mobil) asistenta \ a "roiecta a"a ume,ind su"ra'a#a tegumentelor) dar evitnd ca"ul L'a#a) urechile $i gtul se vor s"la cu mnu$a de baie du" tehnica. 1

artat la baia "ar#ial6. 5u" aceea se s"une$te su"ra'a#a cor"ului $i se s"al cu ajutorul du$ului mobil. 5u" terminarea bii de cur#enie se va continua stro"ircu su"ra'e#ei cor"ului cu a" la o tem"eratur mai sc,ut ca $i iu ca,ul bilor n cad. n a'ar de 'a"tul c baia cu du$ n "o,i#ie culcat este biiT su"ortat $i de bolnavii n stare grav) aceasta) "rin e'ectul ei mecanic) toni'ic #esuturile) nviorea, circula#ia $i res"ira#ia $i mbunt#eUt starea general a bolnavului.
SERVIREA BOLNAVILOR LA PAT

+sistenta nu trebuie s considere ca o munc degradant ngriji rea cor"oral a bolnavilor care nu "ot "rsi "atul) ci dim"otrivil) trebuie s le acorde o aten#ie deosebit) deoarece) de 'elul cum snl ngriji#i) de"inde n mare msur evolu#ia bolii lor. Pentru ca"tarea "roduselor dejec#iilor 'i,iologice $i "atolo gice se utili,ea, "losca Lba,inetul6) urinarul) scui"torul) tvi#u renal etc. ,losca Lba,inetul6. @olnavii imobili,a#i la "at ntrebuin#eaGii) "entru actul de de'ecare "losca con'ec#ionat din metal emailai) 'aian#) "or#elan) cauciuc sau material "lastic) n mod curent T utili,ea, cele din metal emailat) de 'orm oval) "rev,ute cu mner $i ca"ac) n li"sa ca"acului se "ot aco"eri cu un $ervet con'ec #ionat din material "lastic) care se "oate cura#i u$or. Se va avea grijii de integritatea lor) cele cu smal#ul de,li"it "utnd le,a bolnavul n tim"ul utili,rii $i 'iind greu de cur#it. Plosca de cauciuc se ntrebuin#ea, la bolnavii slbi#i) la cari! sim"la atingere a "ielii "roduce dureri. Plosca de cauciuc este con'ec #ionat ntrIun mod asemntor cu colacul de cauciuc) ns la mijloc este nchis cu o "lac de cauciuc im"ermeabil) nainte de ntrebuin #Sre) "losca este um'lat la 'el ca $i colacul de cauciuc) cu o "om". Plosca se utili,ea, "entru necesit#ile bolnavilor) la e'ectuareP i toaletei organelor genitale) "entru clisme etc. Pentru ca atingereOi rece a metalului sau cauciucului s nu "roduc o sen,a#ie ne"lcu#ii) nainte de a 'i introdus sub bolnav) va 'i ncl,it cu a" 'ierbinte 5ac bolnavul este internat ntrIun salon comun) n jurul "atului se a$a, un "aravan ori de cte ori are nevoie de "losc. Sub bolnav se a$a, o mu$ama $i o ale,a. 5ac bolnavul se "oate ajuta singur este solicitat s se ridice "u#in) iar dac nu "oati!) asistenta sau in'irmiera i ridic cma$a de noa"te sau i de,brac "ijamaua. -ntroduce a"oi mna sting cu "alma n sus sub regiuneu sacrat) ridic bolnavul $i n acela$i tim" cu mna drea"t introduceW

Lilo?cu sub bolnav. @olnavul este aco"erit $i men#inut a$a "n i!iinin actul de'ecrii. 5u" aceea i se d hrtie igienic $i n ca, l o iic)voie se s"al regiunea "erianal. nde"rtarea "lo$tii se 'ace ii mult "recau#ie "entru a nu se rsturna $i m"r$tia con#inutul l l &i i lenjerie sau du$umea. Se aco"er imediat cu ca"acul sau $ervetul LE>Riltit $i se nde"rtea, din salon. +sistenta re'ace "atul bolnavului) aerise$te salonul) s"al minile lioliutvului $i se s"al $i ea "e mini. 8umero$i bolnavi imediat ce se "ot ajuta re'u, "losca $i "retind i 'io lsa#i sau du$i la _.1. Pentru ace$ti bolnavi se "oate utili,a !imul rulant s"ecial a crui nl#ime cores"unde cu nl#imea !imului _.1. Iului L'ig. 1156. +$e,area bolnavilor "e acest scaun l i ce la 'el ca $i a$e,area lor n 'otolii. 5ac materiile 'ocale trebuie "strate "n la vi,ita medical) 1 11 s "losca aco"erit ntrIo camer s"ecial a gru"ului sanitar) nul ata$at un bilet cu numele bolnavului) numrul salonului $i -E i ului $i cu ora evacurii. 1ur#irea "lo$tilor cade n sarcina in'irmierelor sau ngrijitoarelor) dar starea lor de ntre#inere trebuie s 'ie controlat de asistent. 5u" ce "losca a 'ost golit se s"al cu a" rece) a"oi cu a" . nde"rtarea resturilor de "e "ere#ii vasului se 'ace cu ajutorul iiii" "erii) care se ntrebuin#ea, numai "entru acest sco". Peria. Hn "strea, n solu#ii de,in'ectante O li,ol 5V) cloramin 5V) clorur tio var 4V) le$ie etc.) care se 'olosesc $i "entru "losc. S"larea mai corect se 'ace mecanic cu jeturi de va"ori 'ierbin#i) oiu!o de,in'ectea, $i cur# vasele cu dejec#iile bolnavului L'ig. 11%6. 'rinatele snt reci"iente con'ec#ionate din metal) sticl sau mul criale "lastice) destinate ca"trii urinii bolnavilor la "at. 5eschi,I- ii rit lor este diierit O "entru brba#i n 'orm de tub) "entru 'emei unii scurt $i l#it) "entru a "ermite ada"tarea lor la organele EtKniMI)ale e2terne. 1ele mai avantajoase snt urinalele con'ec#ionate i l l n sticl) care snt u$oare) trans"arente) "ermit urmrirea "ro"rietI #ilor 'i,ice ale urinii $i se "ot s"la u$or L'ig. 11.6. Servirea urinalelor $i nde"rtarea lor se 'ac n mod asemntor i1 1 1 ale "lo$tii. Pentru bolnavii care solicit urinalul 'oarte 'recvent si nu se "ot scula din "at) se "oate con'ec#iona un su"ort din srm) care se rl2oa, la marginea "atului) la ndemna bolnavului "entru ca el s. T "oat servi singur L'ig. 1106. <rinalul va 'i aco"erit cu un ca"ac tivind deasu"ra un $ervet. Pentru trans"ortul urinalelor se "ot utili,a E- "orturi de metal vo"site n alb) la mijloc "rev,ute cu miner) ni ro) "ermite a$e,area a . N( urinale 'r s 'ie atinse cu mna L'ig. 11(6.
669

1a $i "losca) urinalul se gole$te $i se cur# imediat du" ntTW tmin#are. Pentru cur#irea lor se "oate instala la robinetul de a"'t un conduct n deriva#ie ndre"tat n sus) care "ermite ada"tariui reci"ientului cu deschi,tura "e jetul de a") care #$nind "uternic H"al interiorul urinalului L'ig. 1196.

:ig. ==4. N S"ltor mecanic de ba,inete.

==7. ; Scaun rulant neciIsiir "entru de"lasarea bolnavilor la \>.1.

<rinalele curate se "strea, ntrIo camer s"ecial la un loo Hu "lo$tile. Scuiptorile snt reci"iente nchise cu ca"ac) con'ec#ionate diu metal emailat sau sticl. Diecare bolnav care e2"ectorea, trebui#i s aib scui"toare. %

G i i G . B(. N Su"ort "entru 'i2area urinaI lului la "atul bolnavului.

:ig. == S. ; Su"ort "entru trans"ortul urinalelor.

l I o. 1(

:ig. ==?. ; S"larea urinalelor.

&& #

32ist mai multe ti"uri de scui"tori. Scuiptorile de buzunar slut con'ec#ionate n majoritatea ca,urilor din sticla sau metal $i snt "rev,ute cu un ca"ac cu care M 4 nchid ermetic. Eai des ntrebuin#ate snt cele din sticl cu doini ori'icii) unul su"erior $i altul in'erior) "rev,ute 'iecare cu un ca"ac. 1a"acul su"erior se deschide u$or "rin a"I sarea "e un buton) iar cel in'erior este 'i2ai "rin n$urubare $i serve$te la golirea $i cur#ireP i. scui"torii) n interior e2ist o "lnie "e caro se scurge s"uta n vas $i n acela$i tim" mI "iedic vrsarea s"utei n ca, de rsturnare a reci"ientului. <nele din acestea snt "rev,ul&& :ig. =98. " Scui"toare) $i cu grada#ii n ml) "entru a stabili $i cSni i tatea s"utei e2"ectorate. Scuiptorile de mn L'ig. 1 46) snt vase mici) rotunde) cu o ca"acitate de circa 44 ml) "rev,ute cu mner $i aco"erite cu ca"a& rotund n 'orm de "lnie cu un ori'iciu la mijloc) care "oarte 'i <SAB ridicat. Scui"torile trebuie ntre#inute curat $i n ca,urile n caro s"uta nu se recoltea, "entru vreo e2aminare bacteriologic. Pentru ca s"uta s nu adere de 'undul scui"torii se toarn't n ea solu#ie de,in'ectantO li,ol 3V sau 'enol )5V) amesteca lHH cu sod caustic. Scui"torile trebuie cur#ate n 'iecare ,i) iar -n) bolnavii cu e2"ectora#ie abundent) de mai multe ori "e ,i. Se gole$te con#inutul) se s"al cu a" rece $i a"oi cu a" cald $i se 'reac cu o "erie 'olosit numai "entru acest sco") "strat "ermanent ntr K& solu#ie de,in'ectant. 5u" s"lare se de,in'ectea, "rin 'ierbere. Se recomand ca Scui"torile de bu,unar s 'ie 'ierte n 'iecare Gi. 5ac este nevoie de determinarea cantit#ii eliminate) $i scui"torul nu are grada#ie "ro"rie) s"uta va 'i msurat ntrIun cilindru gradai. Scui"torile se "strea, ntrIun dula" nchis) se"arat de urinai& $i ba,inete. #aptarea vrsturilor! n tim"ul vrsturilor bolnavii se ridint -n "o,i#ie $e,ndP asistenta va sta de "artea sting a "atului $i vn. sus#ine cu mna drea"t 'runtea bolnavului. @olnavului i se d HC tvi# renal curat a $i uscat. Pentru "rotejarea lenjeriei $i a ru'elor de "at) "este "tur se "une mu$amaua) iar n 'a#a bolnavului un "roso". 5ac starea bolnavului nu "ermite ridicarea n "o,i#ie $e,nd) el va rmSne culcat $i numai ca"ul i va 'i ntors ntrIo "arte. Sul& ca" se "une un "roso". +sistenta va s"rijini cu o mn 'runtea bolnaI vului) iar cu cealalt mn va #ine tvi# renal curat $i uscal+ .

j.h 'a#a acestuia lund n "realabil msuri de nde"rtare a "rote,eI dentare mobile din cavitatea bucal. 5ac bolnavul "re,int vrsturi du" interven#ii chirurgicale i iiabdominale) el va 'i s'tuit ca n tim" ce vomea, s com"rime F i r ou "alma "laga o"eratorie) n acest 'el durerile vor diminua) "ericolul de des'acere a suturii va 'i mai mic. 1nd bolnavul sIa lini$tit se nde"rtea, tvi#a renal $i i se o solu#ie aromat sI $i clteasc gura. +ceast solu#ie se va arunca rIun alt vas) "entru ca "rodusele vomitate s se "stre,e n 'orma ini#ial. Se $terge gura bolnavului) se scot mu$amaua) "roso"ul ne aerise$te salonul. @olnavul este a$e,at a"oi n re"aus $i su"ravegheat n continuare. F vi,ita medicului) asistenta va ra"orta 'recven#a) orarul) caracterul) ulitatea) con#inutul vrsturilor) "recum $i sim"tomele nso#itoare KLCrvate la bolnav.
PREVENIREA ESCARELOR DE DECUBIT

.@olnavii cu motilitatea activ "strat $i modi'ic destul de ilrn "o,i#ia n "at) "rin aceste schimbri "unnd n contact cu "atul iniIrcu alte su"ra'e#e ale cor"ului. Ba bolnavii n stare grav) adinaI /Cin) incon$tie#i) cu "arali,ii) care nIau "osibilitatea sI$i schimbe ! jUuri "o,i#ia n "at) acelea$i su"ra'e#e snt su"use "resiunii "ermanenI c2ercitate de greutatea cor"ului. Ba ace$ti bolnavi) regiunile unde re tegument $i su"ra'a#a osoas nu se inter"une un strat de #esut l&os sau muscular) care s "roteje,e #esutul cutanat $i subcutanat) 'i irigate ntrIo msur insu'icient ceea ce va avea ca re,ultat iri#ia unor tulburri tro'ice) mani'estate sub 'orm de escare. nce"ut a"are o ,on dureroas la "resiune $i "ielea se nro$e$te !K irit tulburrii de circula#ie. +limentarea #esuturilor ne"utnduI l!ace n mod cores"un,tor se "roduc escare. 3egiunile "redis"use a"ari#iei escarelor la bolnavii n decubit i /i sal sntO regiunea occi"ital) a omo"latului) sacrat) deasu"ra F * ! F L F ranului $i clciele) iar "entru bolnavii a$e,a#i n decubit lateral) F F !junea deasu"ra crestei iliace) a trohanterului mare) "artea e2tern Pi intern a genunchilor $i regiunea maleolar. Dactorii 'avori,an#i ai a"ari#iei escarelor sntO cldura) ume,eala Lliic.ontinen#a de urin) 'ecale) scurgeri vaginale) trans"ira#ii abundenI L L K etc.6) neglijarea igienei tegumentelor) cear$a'ul mototolit) nentins 8 ii u orice neregularitate de "e su"ra'a#a "atului) edemele) "ielea $i sub#ire) vrsta naintat) starea de subnutri#ie.
0

Snt anumite mbolnviri care "redis"un la a"ari#ia escarelor tulburri de circula#ie) "arali,ii ale membrelor) a'ec#iuni ale mduvei s"inrii etc. Pentru a m"iedica a"ari#ia escarelor) asistenta trebuie u "rimul rnd s m"iedice "resiunea continu "e acelea$i regiuni. +ceasta se "oate reali,a "rin schimbrile 'recvente de "o,i#ie alo bolnavului adinamic) n msura n care starea general i "ermite. Ba bolnavii n stare grav se "oate ntocmi $i a'i$a orarul schimbrii "o,i#iei) s"eci'icnd) "entru 'iecare "erioad de tim") "o,i#ia u care trebuie culcat. Di2area orarului o 'ace medicul. Se asigur bolnavilor un "at comod) cu lenjerie curat) cear$a' bine ntins) 'r cute) saltea antidecubit din burete sau "neumaticii) com"artimentatP sub regiunile "ericlitate se a$a, "erne $i colaci de "rotec#ie. Se vor nde"rta din "at cu mare aten#ie resturi -o alimentare $i obiectele care ar "utea "roduce "rin com"rimare tulbu rri locale de circula#ie O nasturi) medicamente) buc#ele de gi"s etc. +sistenta se va ngriji ca bolnavul s 'ie mbrcat n lenjerie curat) iar toaleta ,ilnic s 'ie riguros e'ectuat. Pentru activareO i circula#iei se vor e'ectua 'ric#iuni) n s"ecial n regiunea s"atelui) insistnd asu"ra "r#ilor declive. Benjeria de cor" sau de "at ume,it va 'i imediat nde"rtat $i nlocuit cu alta uscat $i curat. 1u oca,ia toaletei ,ilnice) asistenta va e2amina tegumentele bolnavului $i la a"ari#ia celui mai mic semn) va anun#a medicul. 3a va ntreba ,ilnic bolnavii dac nu au dureri n regiunile "redis"use la 'ormarea escarelor $i chiar dac nu se vede nici un semn obiectiv) se vor lua toate msurile "reventive. 5ac) cu toate ngrijirile "reventive acordate) sIau 'ormat escare se va anun#a medicul $i "laga se va ngriji du" "rinci"iile tratamen telor "lgilor. Starea tegumentelor re"re,int oglinda calit#ii muncii "ro'eI sionale de ngrijire $i con$tiincio,itate a asistentei. +"ari#ia escarelor se datore$te) n marea majoritate a ca,urilor) neglijen#ei acelor& care au sarcina ngrijirii bolnavului.

ALIMENTAIA BOLNAVULUI

PRINCIPIILE GENERALE ALE ALIMENTAIEI BOLNAVILOR

<na din cele mai im"ortante "robleme ale ngrijirii bolnavului i!& alimenta#ia. +sigurarea a"ortului caloric necesar "entru sus#ineI 'or#elor 'i,ice ale bolnavului) stabilirea regimului alimentar 'vat "entru asigurarea condi#iilor de vindecare $i administrarea !! lentelor "e cale natural sau arti'icial constituie sarcini elementare ngrijirii oricrui bolnav s"itali,at sau tratat la domiciliu. +limenta#ia bolnavului urmre$teO N S aco"ere cheltuielile energetice de ba, ale organismului) / necesare cre$terii Ln ca,ul co"iilor6) ct $i cele necesare re'acerii i!dcrilor "rin cheltuieli e2agerate. N S asigure a"ortul de vitamine $i sruri minerale necesare ilH!W'a$urrii normale a metabolismului) cre$terii $i celorlalte 'unc#ii i&hC organismului. N S 'avori,e,e condi#iile "rielnice "rocesului de vindecare) Clind organele mbolnvite $i asigurnd un a"ort de substan#e c sar e organismului. +limenta#ia ra#ional este $i un 'actor teraI 11 ic im"ortant. @a "oate in'luen#a tabloul clinic al majorit#ii Lmiilor) caracterul "rocesului "atologic $i ritmul evolu#iei acestuia. N S "revin o evolu#ie ne'avorabil n ca,ul unei mbolnviri -nltmte) s m"idice trans'ormarea bolilor acute n cronice) "recum #i a"ari#ia recidivelor. N S consolide,e re,ultatele tera"eutice ob#inute "rin alte de tratament. 9

jinnd seama de cele de mai sus) regimul dietetic al bolnaviloi trebuie ast'el alctuit) nct s satis'ac) att necesit#ile cantitativ&1) ct $i "e cele calitative ale organismului.
ASIGURAREA NECESIT2<ILOR CANTITATIVE ALE ORGANISMULUI

+"ortul cantitativ al substan#elor alimentare necesare organismn lui este dirijat n stare normal de 'actori 'i,iologici ca O setea) 'oamea) Fobi$nuin#a etc. n ca,ul bolnavilor) ace$ti 'actori nu snt totdeauna jaloane destul de sigure "entru dirijarea a"ortului alimentar. ntrIiC serie de boli) li"sa "o'tei de mSncare este un sim"tom "recoce $i dKC minant sau setea "oate 'i e2agerat n 'oarte multe ca,uri. @olnavii incon$tien#i) comato$i) "recum $i cei somnolen#i snt com"let li"si#i de sen,a#iile de sete $i 'oameP ei nuI$i "ot dirija $i asigura a"ortul necesar de alimente. 5e aceea) "ersonalul care ngrije$te bolnavul are un rol 'oarte im"ortant n alimentarea lui. +"ortul de substan#e alimentare trebuie asigurat "e ba,a neceTi ta#ilor reale de calorii) n ca, c nu se asigur cantitatea necesarii Fde alimente) organismul recurge la re,ervele "ro"rii tisulare. 8ecesit+ #ile calorice ale unui bolnav adult varia, ntre 544 $i 3 A<tC de caloriiP dac organismul este su"us unui regim de 'oame) va consu m din #esuturile sale "ro"rii circa l Xg n % de ore) ceea ce se tm duce "rintrIo slbire ra"id n greutate) mascat eventual "rintrIiC reten#ie e2agerat de a". 8ecesit#ile calorice la bolnavul n re"aus absolut la "at 8- K a"recia, n jurul ci'rei de 5 caloriiGXilocor". +st'el un bolnav cu greutate cor"oral de .4 Xg va avea nevoiKI Fde l 544 de calorii n % de ore. 8ecesit#ile calorice ale co"iilor siii cu 4N34V mai mari) iar ale btrnilor cu 14N15V mai miri +ceast cantitate de substan#e alimentare aco"er cheltuielile met a bolismului ba,ai. 8ecesit#ile bolnavului ambulant) mai ales dacii lucrea,) snt mai mari n ra"ort cu intensitatea e'ortului "e caro l de"une. +st'el) acela$i bolnav) n ca,ul unei munci u$oare) e2ecuta* F n stare $e,nd) necesit 544 N 3 444 de calorii) iar n ca,ul utiri munci grele) "n la 5 444 N. 444 de calorii. 8ecesit#ile calorice ale bolnavilor 'ebrili se mresc mult in ra"ort cu metabolismul. 5istrac#iile de #esuturi) "roduse sub in'lu en#a microorganismelor) ridic necesit#ile calorice cu 14V. Diecare grad de tem"eratur im"lic un a"ort energetic de nc 13V. 1heltn ielile energetice care se mai "ot aduga) de e2em"lu cele re,ultai&C din stri de nelini$te $i agita#ie) "rin mi$cri involuntare) contrac#ii) convulsii etc. ridic necesit#ile energetice N n 'unc#ie de interul 34

. lor N cu nc 14N34V. +st'el) un bolnav de .4 Xg) su'erind !<uos) cu tem"eratura de %4\) cu contrac#ii accentuate) are
I "entru aco"erirea metabolismului baUal .4 2 5 calorii h1544 de calorii " "entru aco"erirea "ierderilor "rin distrac#ii celulare 14V h 154 de calorii N "entru aco"erirea arderilor intensi'icate "rin 'ebr 3 2 13V h .44 de calorii "entru aco"erirea "ierderilor cau,ate de contrac#ii 34 V h %(4 de calorii Total 034 de calorii

.sigurarea a"ortului de substan#e alimentare "oate 'i reali,at ti "rin calcularea e2acta a necesit#ilor) #innd seama de valoarea ;'otic a "rinci"iilor alimentare) care n ca,ul Edra#ilor de cr#i al "roteinelor este de %)1 calorii) iar n ca,ul grsimilor de calorii) n vederea acestui sco" asistenta trebuieO I s cntreasc bolnavul la internare $i s controle,e evoluI 1% greut#ii cor"orale n tim"ul s"itali,riiP N s observe com"ortarea bolnavului $i s a"recie,e cheltuieI ilu energetice n "lusP N s calcule,e valorile calorice ale alimentelor "e ba, de taI !LFlo) care trebuie s 'ie a'i$ate n camera asistentelor) "entru a 'i i. iiulemna tuturor. Dnde"endent de 'elul regimului sau 'orma $i consisten#a aliItelor) el trebuie s 'ie ast'el alctuit ca s aco"ere necesit#ile )!etice n ntregime) cci numai n acest 'el se "ot men#ine 'orI'i,ice ale organismului) 'actor absolut necesar "entru "rocesul !F \indicate.
ASIGURAREA NECESIT2<ILOR CALITATIVE ALE ORGANISMULUI

1om"o,i#ia chimic a alimentelor. Regimul alimentar trebuie i F a"rind to#i 'actorii necesari "entru men#inerea vie#ii $i asiguI i. tuturor 'unc#iilor organismului n condi#ii normaleO B iar a i i de carbon re"re,int masa "rinci"al P getic a organismului normal $i n tim"ul majorit#ii bolilor ales al bolilor 'ebrile. 5igerarea $i asimilarea lor nu solicit uismul "rea mult) de aceea este bine ca 54V din necesit#ile Crice ale organismului s se asigure "rin hidra#i de carbon) dac u#eles nu e2ist o contraindica#ie n ceea ce "rive$te a"ortul lor diabetul ,aharat) colit de 'ermenta#ie etc.6. n cursul strilor . i mie hidrocarbonatele "ot 'i administrate sub 'orm de lichide i.iro"nri) ceaiuri ndulcite) limonade) sucuri de 'ructe etc.6. 3le 31

re'ac de"o,itele de glicogeu ale 'icatului $i asigur ast'el o bun . 'unc#ionare a celulei he"atice cu rol att de im"ortant n metaboI lismul intermediar $i n 'unc#ia de de,into2icare a organismului. +"ortul de glucide trebuie mrit n strile ca$ectice) denutri#io) boli 'ebrile) a'ec#iuni he"atice $i renale. =// Substanele proteice re"re,int materialele "lastice Pilo organismului) ele nlocuind substan#ele distruse "rin u,ura ' i 0. i ologic sau "atologic. Substan#ele "roteice re"re,int n acela$i tim" o surs im"ortant de energie $i constituie materia "rim u 'ermen#ilor si a hormonilor. Arice modi'icare n metabolismul "roteic survenit n mod ' iG i ologic ca sarcina) al"tarea) sau n mod "atologic N ca n cur.snl insu'icien#ei he"atice) tulburrilor de digestie sau absorb#ie) sau "rin "ierderi "atologice n arsurile ntinse) "rin "lasme2odie n ne'roT) n e2"ectora#ii abundente) "rin evacuri re"etate de e2sudat) in hemoragii "recum $i n ca, de arderi e2agerate n organism) ca n bol i -o 'ebrile N va determina cre$terea necesit#ii organismului n "roteiiu1. :e,isten#a organismului 'a# de in'ec#ii de"inde n mare msurii de modul cum snt satis'cute necesit#ile lui n "roteine. Substan #ele necesare "rocesului de vindecare) re'acerii #esuturilor distrusU) vindecrii "lgilor etc. se 'ormea, de asemenea "e seama "roteiI nelor din a"ortul alimentar. Dormarea lor) n ca, de caren# "rot?I nic) ntr,ie sau devine de'icitar sau im"osibil. +"ortul insu'icient de substan#e "roteice de lung durat deterI mina scderea "roteinelor "lasmatice) distrugerea "arenchimulii* he"atic) a"ari#ia unei anemii $i) "rin scderea "resiunii coloidoTI motice a sngelui) reten#ia a"ei n organism cu 'ormare de edem o. 8ecesitatea de substan#e "roteice a organismului sntos eslo de l N1)5 gGXilocor" n % de ore. +st'el) o "ersoan de .4 Xg necesit l ,ilnic .4 N94 g "roteine. +ceast cantitate echivalea, cu %4 N3KC4 de calorii $i re"re,int 14N15V din necesit#ile totale ale organinI mului. n ca,urile de arderi e2agerate sau "ierderi "atologice) neceI sit#ile de "roteine se mresc "n la N3 gGXilocor") necesitat l care trebuie nea"rat satis'cute) cci n ca, contrar organismul va recurge la re,ervele sale "ro"rii $i n "rimul rnd la #esutul mu nI cular. n ca, de a'ec#iuni cu insu'icien# renal) n vederea menajrii rinichiului) ra#ia ,ilnic de "roteine se va reduce vremelnic de e2em"lu la 1G gGXilocor". 8ecesit#ile n "roteine ale organismului nu "ot 'i satis'cut totdeauna imediat. -m"ortant este ca "ierderile din 'a,a acut u bolii s 'ie com"ensate "rintrIun a"ort mrit du" trecerea aceslol 'a,eP aceasta deoarece n ca,ul bolilor in'ec#ioase 'ebrile) cu toniW arderile intensi'icate) nu este o"ortun de"$irea cantit#ii de 54 u
696

11 'aune n % de ore) cci organismul nu o "oate utili,a) deoarece 11 len#ii) secre#iile digestive $i energia necesar "entru metaboliI nKit com"le2 a "roteinelor snt "ar#ial blocate. 5u" "rimele r) -ns) cnd sim"tomatologia nce"e s se reduc) ra#ia de "roteine va mri tre"tat n ra"ort cu necesit#ile 'i,iologice) "entru ca "erioada de re"ara#ie a bolii s se com"lete,e tot ceea ce a 'ost minus n "erioada acut) "utnd ridica ra#ia ,ilnic "n la 1 4 N KF T"n alegerea substan#elor "roteice se va da "rioritate acelora io cu"rind to#i aci,ii amina#i Lesen#iali6. 5in acest motiv) cel "u#in F LiA V din "roteinele consumate) trebuie s 'ie de origine animal FMil)o $i derivatele sale) carne) ou) viscere etc.6) care con#in "roI iiu& com"lete $i restul de origine vegetal Lcereale) legume uscate) Fn!Xi) ,ar,avaturi6) care con#in "roteine incom"lete. r.6 >rsimile snt substan#e alimentare cu o valoare caloI rl nalt) introducnd n organism substan#e cu valoare energeI il) mare ntrIun volum mic. +lturi de rolul lor energetic) ele mai i rit $i n com"o,i#ia #esutului nervos $i a stromei eritrocitare) iar) 'orm de"o,itat) re"re,int re,ervele de energie ale organismului #.o?utul de sus#inere "entru organele interne. 1antitatea de li"ide necesar organismului sntos este de l gGXilocor" n % de ore) ceea ce re"re,int 34N%4V din ra#ia nrgetic total a organismului. 3a#ia de grsimi se va reduce n F G u l tulburrilor n metabolismul grsimilor) "recum $i n ca,ul u'icien#ei glandelor care intervin n digestia $i metaboli,area lor nu'icien# he"atic) "ancreatic) ne'ro, li"oidic) ateromato,) iil2vtI) ,aharat cu acido, etc.) "recum $i n ca, de obe,itate6. 5igestia $i metaboli,area grsimilor necesit e'orturi din "artea rii!iiismuluiP din acest motiv) n cursul bolilor 'ebrile) li"idele vor iulministrate numai n cantit#i necesare "entru a"ortul vitamiI lor li"osolubile. n unele ca,uri) grsimile se e2clud com"let din ? inul dietetic "entru un anumit interval de tim". Ra#ia de grsimi se mre$te n stri de subnutri#ie $i n ca,urile arderi e2agerate din cursul hi"ertiroidismului. +"ortul de grsimi trebuie s 'ie) att de origine animal) ct vegetal) "entru a asigura to#i aci,ii gra$i necesari organismului. d6 Iitaminele snt absolut necesare "entru men#inerea i lubolismului normal al organismului. 8ecesitatea n vitamine F i!R le n tim"ul activit#ii celulare e2agerate din cursul majorit#ii i holnvirilor. 8ecesit#ile normale de vitamine n cursul di'eritelor F F l i "ot ajunge "n la 154 mg vitamin 1) 5 mg vitamina @ 2) mg vitamin 33.) ( mg vitamin PP $i 4 mg vitamin R) ceea ?A asigur "rin introducerea 'ructelor) sucurilor de 'ructe) salatelor 33

$i logurnolor n ra#ia ,ilnic de alimente $i "rin "re"ara te vitamino. e/ $ p a i srurile minerale trebuie adm inistr n "ro"or#ia necesar organismului. Stabilirea ra#iei ,ilnice este d sebit de im"ortant) n a" se "etrec toate reac#iile biochimice K i organism) srurile minerale 'iind necesare ca substan#e structur.? $i catali,atoare. 8ecesit#ile ,ilnice de a" ale organismului snt varia, ntre 544 N3 444 ml. 3le se aco"er "e de o "arte "rin licli F dele ingerate) "e de alt "arte din arderea hidra#ilor de carbon a grsimilor. Paralel cu nevoile de a" se satis'ac $i nevoile de srim minerale. Arganismul sntos necesit n % de ore O % g %0a! < N% g R) g 1a) 4)15 g Eg) "recum $i o serie de alte substan#e mineral&!) ca O 'ier) cu"ru) iod etc. Satis'acerea nevoilor de a" $i de sruri minerale trebuie s EH 'ac n mod "ro"or#ional) alt'el) cu tot a"ortul de a" $i de sruri) dac acestea snt n "ro"or#ii neadecvate) organismul rmne & de,echilibru hidroImineralLve,i ca"itolul c?idratarea organismului/6) 8ecesit#ile de a" $i de sruri miner ale cresc n cursul "ierde I rilor e2agerate) caO trans"ira#ii abundente) "ers"ira#ie e2agerul.il Lboli 'ebrile6) diaree) vrsturi) as"ira#ie intestinal) hemoragii abundente) "lasmoragie Larsuri ntinse6) diure, e2agerata eio. 5im"otriv) a"ortul de lichide trebuie redus n cursul insu'icien#ei cardiace) n "erioada de 'ormare a e2sudatelor $i transsudatelor L"olisero,it) ciro, he"atic etc.6. 1antit#ile necesare de a" $i sruri minerale trebuie bine calcu I late n ca,uri "atologice) stabilind "rin msurtori sau a"recieri generale) "ierderile de lichide ale organismului. Pierderile de a" "rin vrsturi) diaree) hemoragie) 'istul intestinal) evacuarea e2suduI telor "recum $i "rin as"ira#ia con#inutului tubului digestiv mer2 "aralel cu "ierderile "ro"or#ionale de sruri minerale. 1om"letarea "ierderilor n aceste ca,uri se va 'ace cu a"e minerale) su"e) solu#ii& 3inger sau alte solu#ii de sruri minerale. Pierderile de a" "rin "ers"ira#ie sau trans"ira#ie snt mai abundente dect "ro"or#iiW cores"un,toare de sruri minerale "ierdute $i ast'el acestea m& concentrea, n organism. 1om"letarea "ierderilor n aceste ca,uri se va 'ace cu solu#ii ,aharate) siro"uri) sucuri de 'ructe) limonadi& sau "rin solu#ii da gluco,a) n s'r$it "ierderile e2agerate de sruri minerale) 'a# da "ierderile de a" din cursul diure,elor e2agerate) 'or#ate "rin medicamente diuretice) se com"letea, "rin solu#ii hi"orI tonice de sruri minerale. 1alcularea necesit#ilor de lichide eT<& "re,entat la ca"itolul c?idratarea $i minerali,area organismului/ Lvoi. --6. 3%

)tarea de a!re!a2ie a alimentelor. 5u" starea lor de agrega#ie) !iinHntele "ot 'i lichide) semilichide sau "stoase $i solide. +limentele <do la rndul lor "ot 'i servite bolnavului ca atare sau n stare rlini#at. 1onsisten#a lor "oate 'i di'erit. +limentele solide cer un e'ort de digestie mai mare. 5in acest i l i v) la "rescrierea regimului alimentar) se va #ine seama de starea F #iuiismului $i n s"ecial a organelor digestive. +st'el) n 'a,a acut liniilor 'ebrile) cnd toleran#a tubului digestiv este de obicei sc,ut) i vor recomanda n s"ecial alimentele lichideP "e msur ce boala Eiluea, s"re vindecare se va mbog#i $i dieta cu alimente semiI -iide $i a"oi solide. +'ec#iunile ulcerative dureroase ale cavit#ii bucale) 'aringeI i) eso'agului) stomacului $i duodenului reclam evitarea alimentelor 11 ld o. ?emoragiile tubului digestiv "ermit numai o alimenta#ie -iid. -nsu'icien#a glandelor digestive $i tulburrile de motricitate n tubului digestiv ' ac necesar 'rmi#area alimentelor solide nainte K utili,are. Starea de agrega#ie a alimentelor are o deosebit im"ortan# i cursul tratamentului 'ebrei ti'oide) ulcerului gastroduodenal $i 11 G.cnteriei. <re!/tirea alimentelor. +limentele su"use "roceselor de "regI F ro Lamestecare) 'rmntare) 'ermentare) conservare) 'ierbere) "rI 14 etc.6 su'er trans'ormri calitative nsemnate n com"o,i#ia r chimic. +limentele su"use "roceselor de "regtire se denaturea,. F?- acest motiv trebuie dat o mare aten#ie modului de "re"arare hranei "entru bolnavi. +st'el) "rjirea grsimilor de orice natur eliberea, aci,ii gra$i nlatili) greu su"orta#i n a'ec#iunile duodenoIve,icale $i com"let iiitI raindica#i n boala ulceroas. 5in acest motiv alimentele "re"aIi)l.o "rin "rjire) caO 'ri"tura) chi'telele) $ni#elul) "re"aratele 'iI ----RA "rjite n grsime) de$i ca alimente de ba, ar 'i "ermise) /ilu$i vor 'i e2cluse din cau,a denaturrii lor cu oca,ia "rocedeului F ic "relucrare. +limentele conservate "rin a'umare se im"regnea, cu "roduse !-c gudron) iritante) att "entru muccasa tubului digestiv) ct $i l!ciitru celula he"atic. 1arnea 'iart "ierde o serie de substan#e organice $i minerale) F ii schimb) "roteinele din interiorul ei se coagulea, uni'orm. 5im"oI i riv) carnea "rjit $i "strea, toate substan#ele com"onente) cci 1!riu "rjire se coagulea, re"ede stratul e2terior) ceea ce m"iedic l!icrderile. +limentele "re"arate la cald rmn mult mai srace n vitamine.
69;

+sistenta) care alimentea, bolnavul) trebuie s cunoasc moi 11 'icrile "e care le su'er alimentele cu oca,ia "roceselor de "re"arPuK $i va #ine seama de aceste modi'icri ori de cte ori snt necesarii rencl,irea) conservarea sau "strarea acestora sau n ca,ul acce"I trii alimentelor aduse de 'amilia bolnavului.
ALIMENTAIA DIETETIC

@olnavii interna#i n s"itale "rimesc de multe ori un regim dioI tetic) acesta re"re,entnd unul din 'actorii cei mai im"ortan#i al tratamentului. 5in acest motiv) asistenta trebuie s cunoasc ba,ele) alimenta#iei dietetice) s se oriente,e "rintre variatele $i multi"lolo regimuri de alimenta#ie $i s $tie s a"lice n mod just cuno$tin#ele sale) distribuind corect alimentele bolnavilor "e careIi ngrije$te. :egimurile dietetice snt 'oarte variate. +lctuirea $i "rescriI erea lor vor 'i 'cute de medic) iar asistenta dietetician le va conI creti,a "entru buctrie. +ceste "robleme) de$i a"ar#in asistentei dieteticiene) totu$i asistenta medical sau de "ediatrie trebuie sil le cunoasc $i s aibe anumite jaloane de orientare "entru a"licarea lor n mod $tiin#i'ic. 3egimurile dietetice snt variate n 'unc#ie de calitatea $i cantiI tatea alimentelor "e care le con#in. Pe ba,a criteriilor cantitative) regimurile "ot 'i hi"ercalorico sau hi"ocalorice. 3egimurile hi"ocalorice snt recomandate n cPm de obe,itate sau "entru cru#area unor organe ct $i n ca, de hi"erI tensiune arterial. 5urata lor de a"licare este vremelnic) ele neasiI gurnd necesit#ile reale ale organismului. @egimul hi"ercaloric se a"lic bolnavilor slbi#i $i n toate ca,uI rile n care necesit#ile organismului cresc. Pentru 'iecare ca, n "arle se vor calcula e2act necesit#ile organismului "e ba,a 'ormulelor artate mai sus) la care se vor "utea aduga sau scdea cantit#ile cerute de medic. 3egimurile alctuite "e ba,a criteriilor calitative au o s'eril mult mai larg) dar n a"licarea lor se vor lua totdeauna n consideI rare $i criteriile cantitative. Se "rescrie regim alctuit "e criteriu calitativ n ca,urile n care se urmre$teO a6 Punerea n re"aus $i cru#area unor organe) a"arate sau sisteme. +ici se ncadrea, regimurile de cru#are a intestinului sub#ire n ca, de 'ebr ti'oid) a intestinului gros n ca, de di,enterie) a mucoasei bucale n ca, de stomatit) a stomacului $i duodenului n ca, do gastrit) duodenit) ulcer gastroIduodenal) a 'icatului n ca, de he"aI tit) ciro,e) a 'unc#iei ve,icii biliare n ca, de colecistit) a rinichiuI lui tn ca, de ne'rit etc. Ba alctuirea regimului de cru#are se va tino 3.

ii)nia de com"o,i#ia chimic a alimentelor) de modul de "re"arare) iT.iim $i de starea lor de agrega#ie. GC6 3chilibrarea unor 'unc#ii de'icitare sau e2agerate ale orgaI E i n ului. +st'el) n ca, de colit de 'ermenta#ie) se va "rescrie un t'lm bogat n substan#e "roteiceP n colita de "utre'ac#ie) dim"oI Fi vil) se va da un regim cu ba, de hidra#i de carbon) n "erioada 1 K 'ormare a e2sudatelor) n ciro,a he"atic ascitogen) "recum $i i insu'icien#a cardiac se va administra un regim srac n lichide. c6 1om"ensarea unor tulburri re,ultate din dis'unc#ia glanI Flor endocrine. +st'el se va stabili toleran#a la hidra#ii de carbon i diabetul ,aharat) iar regimul va 'i ada"tat la aceast toleran#. i u ca, de hi"ertireo,) regimul va 'i hi"o"roteinic) dar bogat n iliimine. d6 Satis'acerea unor necesit#i e2agerate ale organismului) de <Eii"lu regimul bogat n vitamine n ca,ul bolilor in'ec#ioase) FLkimul bogat n sruri de calciu n cursul unei mbolnviri osoase ui in'ec#ii tuberculoase) sau regimul bogat n "roteine n cursul nitamentului cu hormoni corticoIsu"rarenali. e6 nde"rtarea unor "roduse "atologice de "e "ere#ii intesti nii) ca O "uroi) mucus) cu ajutorul regimului de mere sau morcovi ra$i. 5u" stabilirea necesit#ilor cantitative $i calitative ale orgaI F i sinului se va alctui lista alimentelor cu care ele vor 'i aco"erite i ?A va stabili "rogramul de alimenta#ie. Pentru aceasta se vor lua n considera#ieO com"o,i#ia chimic a alimentelor) valoarea lor caloI lK) "re'erin#ele bolnavului) "osibilit#ile de "relucrare a mateiiilor) i n!Hcum $i sco"ul "entru care a 'ost "rescris regimul dietetic. n vederea acordrii unei alimenta#ii dietetice ct mai variate Ii 'unc#ie de "osibilit#ile de ada"tare momentane ale buctriei) !intenta trebuie s cunoasc echivalen#ele cantitative $i calitative -o di'eritelor "rinci"ii alimentare) "e ba,a crora n anumite ca,uri nr "utea nlocui unele alimente cu altele. +st'elO 144 g hidra#i de carbon "ot 'i asigurate "rin 144 g ,ahr) 1 4 g Fro,) 135 g ti#ei) 154 g 'ructe uscate) 44 g "ine) 44 g legume !noate) 544 g carto'i) .54 g 'ructe "roas"ete. 144 g substan#e "roteice "ot 'i asigurate "rin 444 ml la"te) i . C4 g carne alb de vi#el sau "asre L'r os6) .54 g "e$te sau %44 g i!iin,. Proteinele de origine vegetal 'iind "roteine incom"lete nu c iau n considera#ie la calcularea echivalen#elor cantit#ii de "roIi Hine) ele ne"utnd aco"eri necesit#ile organismuluiP "e de alt "arte) ilu<mt con#inutului lor bogat n celulo,) ar ncrca "rea mult i ulmi digestiv) dac "e lng ra#ia de hidra#i de carbon) cea de "roI K Hine sIar servi bolnavului tot sub 'orm de alimente vegetale.
6.;

144 g grsimi snt cu"rinse n aceea$i cantitate de unt) ulHl vegetal sau untur de "orc. 8umrul regimurilor dietetice este 'oarte mare. n cursul 'iH crei boli se "ot a"lica regimuri dietetice s"eciale $i chiar la aceea#l boala alimenta#ia "oate s di'ere n 'unc#ie de stadiul $i gravitateiW bolii) de "osibilit#ile locale $i "re'erin#ele bolnavului) n s"italn * snt 'i2ate un numr oarecare de regimuri ti") care s aco"ere majoI ritatea necesit#ilor) urmnd ca "entru ca,urile care nu "ot 'i ncaI drate n aceste regimuri s se "rescrie alimenta#ia de la ca, la caG). 3egimurile alimentare ti" "ot 'i clasi'icate du" com"o,i#iiW) du" consisten#) tem"eratur) 'recven# de administrare) du" ac#iI unea lor asu"ra "? sanguin) "recum $i du" re,iduurile "e care le las't. 1. 5u" compoziia lor) regimurile se m"art nO :egimul absolut sau regimul de 'oame. @olnavul nu "rime$to "e calea tubului digestiv nici un aliment) organismul lui 'iind nevoii) de a recurge la re,ervele sale "ro"rii. 8umai la indica#ia s"ecialii dat de medic) bolnavul va "utea "rimi a". 3egimul absolut "oal.ii 'i men#inut numai "entru un tim" 'oarte limitat) n ca, contrar organismul trebuie hidratat $i eventual $i alimentat "e cale "aren teral. 3egimul absolut se a"lic n ca, de oclu,ii intestinale) vrs turi incoercibile) hemateme,e) insu'icien#e he"atice grave) glomo rulone'rite acute) du" interven#ii chirurgicale etc. :egimul hidrie este alctuit din a" $i sruri minerale. @olnavul "rime$te mici cantit#i de a") si'on) a"e minerale reci sau mici buc#i de ghea# n gur. 3egimul nu are nici o valoare caloricP $i n acest ca, organismul recurge la re,ervele sale "ro"rii. 5in acent. motiv) regimul hidrie se va a"lica numai "e un tim" 'oarte limitat sau se va combina cu alimenta#ia "arenteral a bolnavului. Sco"ul regimului hidrie este de a menaja tubul digestiv) asigurnd totui$i hidratarea organismului. 3l se a"lic) n ca, de hemateme,e) vr saturi incoercibile) gastrite) duodenite) he"atite) "ancreatite nso#ite de intoleran# gastric) du" interven#ii chirurgicale asu"ra tubri lui2digestiv) n cursul cri,elor de litia, biliar etc. :egimul hidroI,aharat este 'ormat din lichide ,aharate cu ba,'t de a"O limonade) ceaiuri ndulcite cu ,ahr) siro"uri) ,eam de com"ot) nghe#ate L'r la"te sau cacao6) sucuri de 'ructe $i ,ar,aI vaturi) su"e strecurate de ,ar,avaturi) bulioane de cereale) in'u,ii de ca'ea L'r la"te6. >aloarea alimentar a regimului hidroI,aharat este n 'unc#ie de cantitatea de ,ahr adugatP sucurile de 'ruct o $i de ,ar,avaturi asigur un a"ort nsemnat de vitamine. Diind li"sit de substan#e "lastice nu "oate 'i a"licat tim" mai ndelungai) dar) "rin com"letarea lui cu "roteine sub 'orm de trans'u,ii do "lasm sau "er'u,ii de aci,i amina#i) "oate 'i administrat) du"i\
&3

indica#ia medicului) un interval de tim" mai lung. +cest regim se /Klic n cursul strilor 'ebrile) n insu'icien# renal acut) n insuI icn# cardiac) colecistite acute) cri,e de colelitia,) a"endicit i ta) nainte $i imediat du" interven#ie etc. :egimul lactat se "oate "re,enta caO regim strict lactat) alcI -) e2clusiv din la"teP regim lactat diluat cu ceaiuri sau a"e mineI ! i d alcalineP regim lactat "ro"riuI,is Lla"te cu ceai) la"te cu ca'ea) i cacao) la"te btut) iaurt) che'ir) brn, de vac) smntn) 'ri$ca6. n#inutul regimului "oate 'i mbog#it cu ou $i ,ahr amestecate la"te. 3egimul strict lactat nu asigur necesit#ile calorice ale organisI ilui $i se administrea, numai "e tim" limitat. 3l se a"lic n ca,uI iI de ulcer gastroIduodenal n "erioada dureroas) du" hemoragii PPtroIduodenale) "recum $i n unele a'ec#iuni cardiace. 3egimul i!tat "ro"riuI,is "oate 'i ns mbog#it n a$a 'el ca s satis'ac cesit#ile organismului. Sub aceast 'orm va 'i a"licat n "erioada ut a bolilor in'ectoIcontagioase) "recum $i n toate bolile 'ebrile. :egimul 'inos este alctuit din "roduse 'inoase) caO gris) PuIaroane) ti#ei) ore,) 'ulgi de ov, etc. 3le se "re"ar) 'ie sub I'in de su" de 'inoase) 'ie 'ierte n a". Se indic n "erioada ! K F tran,i#ie a unor enterite) "recum $i n colite de "utre'ac#ie. :egimul lactoIinos cu"rinde di'erite "roduse 'inoase 'ierte !1 i la"te sau n a" $i servite cu unt "roas"t sau brn, de vaciP mai con#ine la"te sim"lu) ca'ea $i cacao. 3egimul lactoI'inos recomand n cursul "erioadei de stare $i de convalescen# al boliI F r 'ebrile) n "erioada dureroas a ulcerului gastroIduodenal du" Uimul lactat) n a'ec#iunile cardiace) n gastrite) "recum $i n cursul icrelor) n acest ca,) la"tele trebuie degresat. 1om"letat cu "ine F biscui#i 'ormea, regimul din cursul he"atitelor e"idemice. :egimul lactoIinosIvegetarian sau regimul de tran,i#ie) "e ng "re"aratele de la"te $i 'inoase artate mai sus Lregimul lactoI mios6 mai con#ine $i ,ar,avaturi) "recum $i 'ructe "roas"ete sau rrte. 3l se a"lic n "erioada de convalescen# a a'ec#iunilor carI i)i)ce) renale $i he"atice. 5ac 'ructele $i ,ar,avaturile snt trecute r i n sit) regimul se "oate recomanda $i n "erioada de convalesI Fn# a ulcerului gastroIduodenal. 3egimul com"let de tran,i#ie) "e lng cele de mai sus) con#ine carne de "asre 'iart. Se a"lic la bolnavi n "erioada de vindeI)u!e) nainte de a trece la regimul com"let. :egimul de crudit#i este 'ormat din 'ructe $i ,ar,avaturi crude) F i nsumate ca atare sau "regtite cu alte substan#e ca salate) 'r a 'i E&)st su"use ac#iunii cldurii. +st'el) regimul de crudit#i "oate 'i i"licat sub 'orm de O 39

N sucuri de 'ructe $i de ,ar,avaturi n cantit#i de N 3 F i "e ,iP N salate de 'ructe crude "regtite cu ,ahr $i ,eam de lmn N salate de ,ar,avaturi "regtite cu uleiuri) ,eam sau ? O de lmie) o#et etc. :egimul de crudit#i este hi"ocaloric $i hi"oa,otat. Peni aceasta) la indica#ia med!icului) el "oate 'i mbog#it cu cantilU mici de la"te) brn,) smntn) ou) "ine) care 'ac sIi creasc valu rea caloric. 3egimul de crudit#i este bogat n celulo, $i vitamin n 'orma lui ini#ial con#ine cantit#i reduse de clorur de sodi/ n schimb aduce un a"ort mare de "otasiu. 5in cau,a caracterului lui hi"ocaloric $i hi"o"roteinic) regijiml de crudit#i se recomand n obe,itate $i gut. 5atorit con#inutului su mai mare de celulo, se utili,ea, n tratamentul consti"a#iilm cronice. Prin con#inutul su hi"oclorurat $i hi"o"roteic este indicul la bolnavii cu hi"ertensiune arterial) iar a"ortul mare de "otasiu l 'ace 'oarte util n a'ec#iunile renale $i cardiace) nso#ite de eden io) :egimul cama t este alctuit a"roa"e e2clusiv din carne Kln "asre) vit) "e$te etc. Se indic n cursul diareelor de 'ermenta#io) @olnavii su"ort de obicei greu acest regim. 3l "oate 'i variat "rin adugarea de brn, de vaci "roas"t. :egimul mi2t sau com"let. 3ste alctuit n mod variat din toate "rinci"iile alimentare. >aloarea lui caloric cores"unde ra#iei normale de ntre#inere. 3l se indic n s"ital bolnavilor care nu trebuie su"u$i nici unei diete tera"eutice sau "reventive) "recum $i nso#itorilor bolnavilor. . 5u" consistena alimentelor com"onente se deosebesc O :egimul lichid alctuit din lichidele amintite anterior O a"il. a"e minerale) limonade) siro"uri de 'ructe $i de ,ar,avaturi) ceaiuri ndulcite cu ,ahr) ca'ea) cacao) cu sau 'r la"te) bulion de ,ar,aI vaturi $i de cereale) la"te dulce) la"te btut) la"te cu ou) nghe#a#ii. >aloarea caloric a acestui regim "oate 'i crescut du" "rocedeul obi$nuit) "rin adugare de ,ahr) ou) cacao) unt. :egimul semisolid cu"rinde alimente de consisten# "stoas) "re"arate sub 'orm de "ireuri $i anume O ore, $i 'in de ov, ' iert& C n la"te) "ine "rjit $i nmuiat) unt) brn, de vac) iaurt) creme do la"te cu ou $i ,ahr) ou cu brn,) ,ar,avaturi $i 'ructe 'ierte) coa"teW sau "asate) mbog#ite caloric "rin ,ahr) unt $i ou. +limentele trebuie ast'el variate) nct s se asigure a"ortul necesar de vitamino. Prin trecerea 'ructelor $i ,ar,avaturilor "rin sit se nltur o "arto din con#inutul lor n celulo,) 'cnduIle absorbabile n cea mai maro msur $i lsnd 'oarte "u#ine re,iduri.

%4

:e!imul de convalescen2/ cu"rinde alimentele regimului semiId) la care se mai adaugO budinci) biscui#i) creme) su'leuri) ou te moi) "e$te slab) carne de "asre sau vit 'iart $i tocat) 'icat t sau 'ri"t $i tocat) creier) "ine "recum $i "re"arate 'inoase. sst regim aco"er toate necesit#ile cantitative $i calitative ale ! nanismului $i re"re,int trecerea s"re regimul normal mi2t. 3. 5u" temperatura lor) regimurile se clasi'ic nO :e!imuri reci Llimonade) siro"uri) sucuri de 'ructe) ceaiuri) !in"oturi) nghe#ate) la"te dulce) la"te btut) iaurt) ca'ea cu la"te r u!.ao6. :e!imuri 7ierbin2i Lceaiuri) la"te sim"lu) ceai cu rom) la"te cu !iii) ca'ea) cacao) su"e strecurate etc.6. %. 5u" compoziia lor n sruri minerale $i ac#iunea asu"ra) "il organismului deosebimO :e!imul desodat este "regtit 'r sare sodic. Poate 'i hi"oI ndat cnd bolnavul "rime$te "ine obi$nuit "regtit cu sare $i !liIsodat com"let) cnd se "regte$te bolnavului $i "ine s"ecial 'r urc. +limenta#ia va cu"rinde n s"ecial ore,) ,ahr) miere) 'ulgi de F Fv,) 'ructe crude) nuci etc. +cest regim se administrea, n ca, de insu'icien# cardiac) hi"ertensiune arterial) glomerulone'rit acut

:e!imul 'iperpotasic este 'ormat din alimente cu con#inut de "otasiu ct mai mare) care se reali,ea, "rin administrarea regimului F -o crudit#i sau de legume $i 'ructe uscate. 3egimul hi"er"otasic se utili,ea, n ca,ul a'ec#iunilor cardiace $i renale nso#ite de edeme i tu cursul tratamentului cu corti,on. :e!imul acidi7iant are sco"ul de a in'luen#a "? sngelui n sens i rid. 3ste 'ormat mai ales din carne) ou) cereale $i "re"arate 'inoase. Se indic n ca, de alcalo,) tetanie) 'os'aturie) calculo, etc. :e!imul alcalini6ant in'luen#ea, "? n sens alcalin. 3ste 'ormat mai ales din 'ructe) ,ar,avaturi $i la"te. Se indic n strile de acido, i se reali,ea, "rin ntregirea regimului de ba,. :e!imurile or!anoterapice cu o cantitate de viscere sau glande c re"arate n mod s"ecial) au sco"uri substitutive O de e2em"lu) ilimenta#ia cu 'icat "roas"t de vi#el de "orc cu triturat de mucoas a stric de "orc sau mduv ro$ie n anemii hi"ocrome) cu s"lin !E. "oliglobulii $i eritremii etc. 5u" clasi'icarea Pev,ner) utili,at n unele institu#ii) regimurile i ut gru"ate "e tabele numerotate de la l la 15) 'iecare avnd indiI i#ia lui "entru un anumit gru" de a'ec#iuniP n cadrul 'iecrui i bel e2ist 3 subdivi,iuniO regimuri +) @) 1) ada"tate la 'a,a volutiv a bolii res"ective. %1

n ca,urile n care este necesar o cntrire e2act a alimentelu administrate bolnavului) se vor "rescrie regimuri individuale Lasll!i n diabetul ,aharat) insu'icien#a renal6) n aceste ca,uri) cantit#ii de alimente "rescrise $i consumate de bolnav) ct $i cantit#ile iii consumate) se consemnea, n 'oaia de observa#ie. 3egimul dietetic trebuie s se ada"te,e la stadiul evolutiv ni bolii) n "erioada acuta $i n cursul bolilor 'ebrile se va "re'era reI gimul dietetic lichid) cci acesta su"une organismul la cel mai mic e'ort $i su"line$te "ierderile datorite trans"ira#iei intenseP "e msurii ce boala naintea, s"re vindecare) se va aduga "rogresiv regimul cu alimente sub 'orm semilichid $i a"oi solid. Toleran#a individual) att cantitativ ct $i calitativ) este un alt 'actor care va 'i luat totdeauna n considera#ie) de e2em"lu in ca,ul bolilor digestive unde este necesar s se tatone,e ca"acitatea Klo toleran# a stomacului $i intestinelor) "entru ca regimul dietetic) "e de o "arte) s nu 'ie eliminat "rin vrsturi sau diaree) iar Q&o de alt "arte) s nu e2agere,e e2citabilitatea mucoasei digestive. 1riteriul de a"reciere n general este determinat de boala de ba,il) e2ist ns $i ca,uri s"eciale cnd n$i$i bolnavii ne atrag ateneu asu"ra li"sei de toleran# 'a# de unele alimente. 9ustul $i dorin#a bolnavului trebuie de asemenea luate n consiI dera#ie n cadrul limitelor "ermise de regimul "rescris. Dactorul "siI hogen) concreti,at "rin res"ectarea alimentelor "re'erate de bolnavi) nu "oate 'i ns singurul jalon clu,itor n ntocmirea regimului dietetic) deoarece bolnavii "re'er de multe ori tocmai alimentelu inter,ise sau cantit#ile "retinse nu snt n concordan# cu "rescri"I #iile medicale. 3egimurile ti" "ot 'i combinate sau variate n cadrul unor limite destul de largi) n unele ca,uri este necesar s se indice "entru bucI trie $i modul de "regtire a unor alimente) dac starea bolii sau "reI 'erin#a bolnavului vor necesita acest lucru. +limentele "ot 'i "re"arate n unele ca,uri cu condimente sau 'cute mai gustoase cu ,ahr) o#et sau alte substan#e sa"ide. 3ste 'oarte im"ortant ca bolnavul s nu consume alte alimente dect cele "rescrise. +sistenta trebuie s e2"lice $i s im"rime bolI navului necesitatea men#inerii "rescri"#iilor medicale relative la alimenta#ia tera"eutic) "entru ca acesta s nu "retind servireu unor alimente inter,ise) n vederea aceluia$i sco") asistenta vPi controla toate alimentele "e care vi,itatorii doresc s le aduc Bi s"ital "entru bolnavul lor) re'u,nd categoric tot ceea ce este inter,iW nc nainte ca bolnavul s 'i a'lat inten#ia vi,itatorilor. 949

ALIMENTAREA BOLNAVULUI
SERVIREA MESELOR

Servirea mesei bolnavilor ridic multe "robleme n munca asI HBentei) cci modul n care bolnavul "rime$te alimentele are de multe ori aceea$i im"ortan# ca $i regimul "ro"riuI,is. +limentele sosesc de -u. buctria s"italului n vase i,oterme "entru un numr mare de iiolnaviP ele trebuie s 'ie distribuite bolnavilor "e "or#ii sau n vaseI mici individuale) dac bolnavul se gse$te la un regim individual. 11 i atribuirea $i servirea alimentelor se e2ecut totdeauna de asistent. ircina aceasta nu "oate 'i "redat nici in'irmierei nici ngrijitoarelor salon. Servirea mesei de ctre "ersoane "e care bolnavul leIa c,ut cur#ind coridoarele sau closetele N chiar $i cu mnu$i de ! iuciuc N constituie o gre$eal grosolan) ire"arabil) care "oate i duc bolnavul la un negativism alimentar. n legtur cu servirea meselor bolnavilor) asistenta va #ineU F ama de urmtoarele O 1. @rarul i repartizarea meselor au o deosebit im"ortan#) -u alimenta#ia bolnavului. -ntervalele dintre mese trebuie ast'el 1 ntabilite) ca "erioada de 'lmn,ire din cursul no"#ii s nu 'ie mai mare de 14 ma2imum 11 ore) iar n unele ca,uri) unde starea bolnaI vului o im"une $i mai "u#in. 5in acest motiv este necesar ca micul dejun s se serveasc diminea#a ct mai devreme) iar ultima mas cit mai tSr,iu) dar totu$i cu circa dou ore naintea culcrii) n acest ' ol) considernd ( ore de somn 'i,iologic "entru "erioada de noa"te) -ntervalul de noa"te dintre alimenta#ia de Sear $i cea de diminea# nu va ntrece "erioada "ermis. 3estul meselor se vor re"arti,a la -ntervale a"ro2imativ egale ntre masa de diminea#a $i cea de sear)) -n 'unc#ie de regulamentul interior al sec#iei $i legat de "rogramul de tratament $i de odihn al bolnavilor. Sistemul de alimenta#ie "recoIn i ,a# n unele s"itale de a servi ultima mas la orele 1() lsnduIr i u Lalimenta#i "n diminea#a ,ilei urmtoare) trebuie s dis"ar. Ararul de alimenta#ie "reconi,at n sec#ie nu "oate 'i a"licat mecanic la to#i bolnavii. @olnavii n stare grav) 'ebrili) vor 'i aliI menta#i n "erioadele cnd tem"eratura lor scade sau cnd se amelioIi iIii, durerile) adic n momentele cnd se simt mai bine) indi'erent Fid "rogramul sec#iei. @olnavii cu hi"ersecre#ie gastric sau ulcer gastroduodenal vor 11 alimenta#i la intervale scurte) n 'unc#ie de stadiul n care se gI/iijte ulcerul. Ba ace$ti bolnavi) alimentele trebuie servite cteodatIF<n or n or) n cursul ,ilei adugind 1N mese $i n cursul no"#ii..
6.9.

@olnavii 'ebrili) adinamici) n stare grav) nu "ot ingera deodal 'l cantit#ile obi$nuite de alimenteP "entru a le administra totuijl ra#ia ,ilnic) ei vor 'i alimenta#i du" un "rogram s"ecial "rin ??_ mici dar dese) re"arti,ate n % de ore) att ,iua) ct $i noa"tea. @olim vii cardiaci $i cei cu sistem nervos labil su"ort) de asemenea) greu o 'lmn,ire mai lung de . ore) ceea ce se va lua n considera#ie -u stabilirea orarului lor de alimenta#ie. Ararul de alimenta#ie 'ace "arte din "rogramul sec#iei) ns nu "oate 'i a"licat la to#i bolnavii. +sistenta trebuie s se acomode,&1 intereselor reale ale bolnavilor) individuali,nd la nevoie orarul $l re"arti,area meselor. 5in acest motiv) ea trebuie s re,erve "entru bolnavii "roblem alimentele necesare) "strnduIle la o'iciul de aliI mente n condi#ii adecvate. Ararul de alimenta#ie al acestor bolnavi trebuie consemnat n 'oaia de tratament) iar cantit#ile consumate trebuie notate a"arte. Eesele "rinci"ale nu vor 'i servite niciodat naintea a"licrii tratamentului. Arele de du" "rn, trebuie re,ervate "entru odihnii cci n aceast "erioad "rocesul de digestie blochea, energia orgii nismului) "rin angajarea unei mari cantit#i de snge la nivelul orga nelor abdominale) n "reajma interven#iilor chirurgicale) a tubajeloi gastroIduodenale. a determinrii metabolismului ba,ai) naintou laringosco"iilor) bronhosco"iilor $i a altor "roceduri de e2aminare $i tratament) care ar "utea declan$a vom $i n s'r$it) naintea unor recoltri de "roduse biologice Lhemogram) tablou sanguin) vite, de sedimentare a hematiilor etc.6) bolnavul trebuie s rmn nemncal. +sistenta trebuie s consemne,e acest lucru n condica de "redare u serviciului $i s comunice verbal) att bolnavului) ct $i asistente& l care o schimb din serviciu. . ,regtirea servirii meselor. +limenta#ia bolnavilor nu trebuiiW s 'ie deranjat de nimicP din acest motiv activitatea din sec#ie) recoltrile) tratamentele) e2aminrile medicale $i de laborator) inclusiv vi,ita) trebuie terminate "n la ora meselor. Se va avoa grij ca nainte de servirea meselor s nu se e2ecute tratamente dureroase sau su"rtoare "entru bolnav. Se vor nde"rta din salon 'actorii de,gusttori. Pentru aceasta) bolnavilor li se va o'eri ba,inetul cel "u#in cu jumtate de or naintea servirii mesei) "entru ca nu cumva s deranje,e "o'ta de mncaro a celorlal#i bolnavi tocmai n tim"ul alimenta#iei. Saloanele voi1 ti aerisite) "use n ordine) iar obiectele care ar "utea deranja "o'ta do mncare a bolnavilor) ca O scui"toarele) urinatele) tvi#ele renale etc.) vor 'i aco"erite sau scoase din salon. @olnavii cu as"ect ne"lcutO ar$i) cu "iodermite ntinse) ca $i cei care ar vrsa n tim"ul alimenta#iei) dac nu "ot 'i i,ola#i n re,erve)
6..

vor 'i i,ola#i de restul bolnavilor "rin "aravane. Se va da "osibilitate bolnavilor sI$i s"ele minileP bolnavii n stare grav vor 'i ajuta#i -u aceasta de asistente sau in'irmiere. +sistenta trebuie s cree,e o atmos'er cores"un,toare "entru Trvirea mesei) anun#ndIo ) "entru ca bolnavii s o a$te"te. Pn la sosirea alimentelor din buctrie trebuie "regtit MM * ) %! o'iciul de alimente. Se va scoate vesela necesar din dula"uri) iar nlraciorul de servit va 'i tras n 'a#a o'iciului) n cursul anotimI "ului rece) 'ar'uriile vor 'i nclI ,ite "e masa cald 2 sau n li"I Rii acesteia n a" 'ierbinte sau va"ori) "entru a nu rci aliI mentele servite L'ig. 1 16. +sisI tenta trebuie s aib grij ca vesela s 'ie su'icient "entru toate 'elurile de alimente "e rare le vor "rimi bolnavii. 3a t[i va calcula tim"ul n a$a 'el ca n momentul sosirii alimenI telor s le "oat distribui $i ?orvi imediat) 'r ntr,iere) "entru a nu se rci $i denatura iji "entru a nu e2"une bolI navii la a$te"tri inutile) ceea ce) "e de o "arte) ar "utea crea nemul#umiri) iar "e de alt

arte) ar "utea duna condi#iI Ar regimului de "rotec#ie.

pi g. =9=. ; ncl,irea 'ar'uriilor n tim"ul

Ba sosirea mesei) asistenta anotim"ului rece. mbrac un $or# curat sau un halat alb de "rotec#ie "este uni'orma ei) $i s"al bine minile) mbrac mnu$i albe curate $i $i aranjea, boneta n a$a 'el ca "rul s nu Liad n alimentele servite bolnavului. 3. 2istribuirea alimentelor trebuie 'cut curat) o"erativ $i estetic. Servirea estetic $i curat a meselor contribuie la mbuntI
1 Eesele calde au su"ra'a#a con'ec#ionat din metal n grosimea cruia snt -nstalate dis"o,itive de ncl,it cu aburi sau curent electric. 3le au rolul de a men#ine -u stare cald alimentele bolnavilor n tim"ul m"r#irii lor "e 'ar'urii.

&37

#irea "o'tei de mncare a bolnavului) ceea ce asigur declan$are& secre#iei sucurilor digestive $i "e cale "sihic. A"erativitatea m"iedic+ denaturarea $i rcirea alimentelor servite) care ast'el $i "streaG't 'orma) as"ectul $i valoarea lor caloric ini#ial. 5istribuirea alimentelor la bolnavi se va 'ace "e ba,a tabeleiW Et de alimenta#ie) com"letate cu cererile su"limentare "entru bolnavii noi) modi'icate eventual de buctrie $i remise ntrIun e2em"lar sec#iol. n unele locuri) asistentele dieteticiene "regtesc 'i$e individuale do regim "entru 'iecare bolnav) care se nmnea, bolnavului m"reun't cu masa. +sistenta de salon trebuie s nve#e bolnavul s strng ijl s "stre,e aceste 'i$e) "entru a le utili,a mai tr,iu) acas) dac ar trebui s continue alimenta#ia tera"eutic $i du" ie$irea din s"ital. m"r#irea alimentelor se va 'ace n o'iciul de alimente. +liI mentele vor 'i duse "e crucioare L'ig. 1 %6 "n n 'a#a salonului [l a"oi "e tvi aco"erite) la bolnavi. +ducerea vaselor i,oterme ale bucii triei "e crucioare n saloane nu trebuie "racticat. 3ste 'oarte imI "ortant ca 'iecare aliment s 'ie servit n vase cores"un,toare. 1eaiul de diminea# se serve$te n ce$ti) sub care se va "une cte KC 'ar'urioar "entru a nu murdri lenjeria de "at sau 'e#ele de "tK no"tier. <ntul) marmelada) salamul se vor "une "e 'ar'urioareiP "inea) "rjitura n co$ule#e. 8u se admite ca alimente cu e'ect) sa"id di'erit Lca salamul $i marmelada6 s 'ie "use "e aceea$i 'ar'u rioar sau s ' ie servite "e aceea$i 'elie de "ine. 5ac natura alimen telor o cere) bolnavul trebuie s "rimeasc $i un cu#it "entru a tain "inea sau a ntinde untul sau marmelada. +limentele gtite trebuie a$e,ate "e 'ar'urii ncl,ite cu grijii) "entru a "stra un as"ect estetic) n ca,ul regimurilor individuale) cnd se aduc n sec#ie "or#ii se"arate) "entru a "reveni de'ormareO*) rcirea $i denaturarea lor) trans"ortul $i servirea trebuie s 'ie [ l mai o"erative) a$anct alimentul s ajung de la buctrie "e masu bolnavului n decurs de cte va minute. 8u este bine s se serveasc deodat toate 'elurile de alimente "o tav n 'a#a bolnavului) ci "e rnd) n msura n care el termin 'elii l anterior. >esela utili,at trebuie imediat ridicat) cci vederea ci "rovoac unor bolnavi grea#. 8u se admite ca 'elurile doi $i trei sO1 'ie servite succesiv) "e aceea$i 'ar'urieP "entru 'iecare aliment) asia tenta va asigura 'ar'urie curat. +limentele nu trebuie atinse niciodat direct cu mna. 1arnea) "rjitura) 'eliile de "ine) ,ahrul vor 'i servite cu 'urculi#a sau cu cle$tele s"ecial de servit L'ig. 1 6 3ste bine ca n o'iciul de alimente s e2iste unele substan#e "entru corectarea gustului unor alimente) du" "re'erin#ele bolnaI
6.3

rilor LLo#et) sare) ,ahr etc.6) cu care asistenta va servi bolnavii ac nu snt n contradic#ie cu dieta a"licat. %. @rdinea de servire a mesei bolnavilor. +sistenta va distribui :nti regimul comun) a"oi regimurile ti" $i la urm va dis"une aduI erea regimurilor individuale "entru bolnavii a cror alimenta#ie

:ig. =99. ; 1le$te "entru servirea "inii.

tera"eutic nu se ncadrea, n nici unul dintre regimurile ti". 5u" ce bolnavii) care se "ot alimenta singuri) au "rimit masa) asistenta ne va ocu"a "e ilnd de bolnavii care trebuie alimenta#i de eaP ace$tia mnnc de obicei ncet $i reclam mult rbdare $i "erseveren#. Ararul de alimenta#ie al bolnavilor hrni#i arti'icial trebuie 'i2at n a'ara "rogramului de alimenta#ie al restului bolnavilor) "entru c)a asistenta sa aib "osibilitatea de a ss ocu"a lini$tit $i cu rbdare de ei) 'ie nainte) 'ie du" terminarea distribuirii maselor n sec#ie.
MODURILE DE ALIMENTARE A BOLNAVILOR

Eodul n care se 'ace alimentarea bolnavului de"inde de natura bolii de care acesta su'er "recum $i de starea lui general. +limentarea "oate 'i e'ectuat n trei 'eluriO a6 alimentarea activ) cnd bolnavii mnnc singuri) 'r ajutor) alimentele serviteP %0

't6 alimentarea "asiv) cnd starea general a bolnavilor nu -o "ermite s se alimente,e singuri $i deci trebuie s 'ie ajuta#iP c/ alimentarea arti'icial) cnd alimentele trebuie introduse n organismul bolnavului "rin mijloace arti'iciale. +limentarea activ. @olnavii cu stare general relativ bun ijl cu digestie "strat se alimentea, singuri. 5ac starea lor o "ermite) ei se vor ridica din "at $i se vor a$e,a la mas ca oamenii snto$i) n acest sens) unele sec#ii de s"itale "osed su'ragerii "entru bolnavi. 1rearea unui anturaj estetic $i "lcut n su'ragerie N "rin n,estrarea ei cu mobilier) 'lori) 'e#e de mese alese cu gust N contribuie mult ;u mbunt#irea dis"o,i#iei de alimentare a bolnavilor $i 'ace "arte din "rinci"iile de ba, ale regimului tera"eutic de "rotec#ie. @olnavii vor 'i a$e,a#i la mese mici) avnd grij ca cei de la aceea$i mas sil mnnce acela$ regim) cci consumarea de ctre unii a alimentelor inter,ise "entru ceilal#i creea, la ace$tia e'ecte secretoare nedorite. Tocmai din acest motiv) bolnavii su"u$i la un regim 'oarte sevei!) $i cei mnccio$i nu trebuie servi#i n su'rageria comun. 5ac sec#ia nu "osed su'ragerie) bolnavii care se "ot scula din "at se vor alimenta n salon la mas) crenduIse tot con'ortul necesar "entru acest sco". @olnavii care nu se "ot scula) dar se "ot alimenta singuri) vor 'i servi#i la "at. n vederea acestui sco") ei vor 'i a$e,a#i n "o,i#ie $e,nd sau semi$e,nd $i men#inu#i n aceast "o,i#ie ct mai comod) cu ajutorul re,emtoarelor de "at $i cu "erne. Easa se serve$te "e mese s"eciale rulante ada"tate la "atul bolnavului L'ig. 1 36) s"rijinite de su"ortul lor solid numai dintrIo singur "arte) a crei su"ra'a# se ntinde "e l#imea "atului. +ceste mese o'er o su"ra'a# destul de solid iar bolnavul se "oate alimenta comod =. n unele s"itale e2ist msu#e s"eciale de servire) cu "icioare scurte de 4N34 cm) care se a$a, deasu"ra "la"umei) "icioarele msu#ei s"rijininduIse "e su"ra'a#a "atului la stnga $i la drea"ta bolnavului L'ig. 1 56. n vederea acestui sco" se "oate utili,a cu succes tava de servit cu "icioare "liante L'ig. 1 .6) care) avnd re,emtoarele ascunse sub 'a#a in'erioar a tvii) se utili,ea, ca orice tav) 'r s ocu"e n o'iciul alimentar un s"a#iu n "lus. Picioarele "liante "ot 'i deschise "rtntrIo singur mi$care a degetului mediu de la ambele mini) tava trans'ormnduIse ast'el ntrIo msu# care se "oate a$e,a "e su"ra'a#a "atului $i "e care bolnavul "oate mnca comod. +ceste msu#e) avnd su"ra'e#e utile duble) cea su"erioar "oate 'i
1 +ceste mese se 'olosesc $i "entru lectur $i scris) aducnd su"ra'a#a lor sau eventual! numai o "arte a acesteia n "o,i#ie oblic) "e care bolnavul va a$e,a cartea sau htrtia de scris.

6.:

ridicat n "o,i#ie oblic) "entru a da "osibilitate bolnavului s ciI !easc sau s scrie n "at) 'r s se oboseasc. 5ac nu e2ist mesele amintite mai sus) bolnavul va consuma ^alimentele de "e o tav a$e,at "e genunchi sau coa"se) "este "laI j"um) ceea ce scade mult con'ortul alimenta#iei) n aceste ca,uri

Mg. =9<. + $i @ N Easa rulant ada"I tabil la "atul bolnavului.

He va a$e,a la "icioarele bolnavului o re,emtoare "entru aIi men#ine FFFenuncnii ridica#i. 7Tu se va da niciodat 'ar'uria n mna bolnavului) tIci aceasta creea, multe inconveniente) deoarece el nu va "utea utili,a nici minile n mod cores"un,tor) murdrind n cele din urm lenjeria de "at. 5e asemenea) nu se va servi masa "e no"tier) "entru a nuI1 obliga s se ntoarc $i s se rsuceasc "entru 'iecare lingur de mncare) mi$care ct se "oate de incomod "entru el. Benjeria de "at $i de cor" va 'i a"rat n toate ca,urile cu un $ervet curat. @olnavii care nu se "ot ridica din "o,i#ia ori,ontal $i doresc s se alimente,e activ) vor 'i ntor$i "e "artea stng "strnd mna drea"t liberP sub ca" li se va a$e,a o "ern) iar n s"ate vor 'i s"rijini#i de alte "erne sau su"orturi. Tava cu mncare se a$a, 'ie "e marginea "atului "e un $ervet curat) 'ie "e o msu# de nl#ime
%9

adecvat tras lng "at. @olnavul "utnduIse servi numai de o sin I gur min) alimentele solide vor 'i tiate de asistent. Bichidele vor 'i bute din cSni um"lute "e jumtate sau din cni s"eciale) nchisWC "e jumtate n "artea lor su"erioar $i "rev,ute cu un cioc. n li".sPi. acestora) lichidele "ot 'i as"i I rate $i "rin tuburi de sticlii) curate $i 'ierte. %limentarea pasiv/. @olnavii n stare grav) imobili,a#i) "arali,a#i) adinamici) e"ui,a#i sau cei cu tulburri u$oare de degluti#ie vor 'i alimenta#i de asistent. 3i vor 'i servi#i nu mai du" distribuirea alimente lor la restial bolnavilor) "entru ca asistenta s aibe tim"ul necesar "entru aceasta. @olnavii care vor 'i alimenta#i "asiv snt de obicei $i mai sensibiliP din acest motiv asistenta nu tre buie s dea im"resia c se gr be$te) cci aceasta leIar "utea diminua "o'ta de mncare. Pe de alt "arte) ace$ti bolnavi obosesc destul de re"ede) de aceea ritmul alimenta#iei tre buie s 'ie mai ncet) cu "au,e mai mari ntre 'elurile servite. @olnavul va 'i
:ig. =94. N

a$e,at n "o,i#ie semi$e,nd sau) dac sta rea lui nu "ermite s 'ie mobi li,at) va rmne n "o,i#ie ori,ontal) n decubit dorsal. 1a"ul bol navului trebuie s 'ie u$or ridicat $i a"lecat s"re brbie) ceea ce u$urea, actul degluti#iei. Sub brbia bolnavului se ntinde un $er vet "entru a nu murdri lenjeria de cor") iar "atul se aco"er cu un alt $ervet. 1u acesta se va $terge !$i brbia bolnavului) dac el se murdre$te n tim"ul alimenta#iei. +limentele servite "e tav trebuie a$e,ate n a$a 'el ca bolnavul s vad ce mnnc) 'ie "e no"tier) 'ie "e o msu# "lasat "este bolnav) ca $i n ca,ul alimentrii active. +sistenta se va a$e,a "e scaun lng "at L'ig. 1 06 sau dac trebuie s s"rijine n acela$i tim" $i bolnavul) atunci chiar la marginea "atului) accentund $i "rin f54

1rucior "entru distribuirea alimentelor.

!.LHasta c tim"ul ei este re,ervat numai "entru alimentarea lui. Pentru i "utea lucra cu mna drea"t) asistenta va ocu"a loc totdeauna n i&artea drea"t a bolnavului. Bichidele) inclusiv gu"a) vor 'i adminiI trate sub 'orm de butur din vase semium"lute L'ig. 1 (6 sau dac bolnavul nu se "oate ridica din "o,i#ie ori,ontal) din cni cu ciocuri.

:ig. =97. ; Esu# "entru servirea alimentelor la "at.

:ig. =9K. ; Tav cu "icioare "liante "entru servirea mesei. 51

Ba 'olosirea acestor cni) la bolnavii adinamici) n stare gravii) asistenta trebuie s su"raveghe,e debitul lichidului care curge n gura bolnavului) "entru a nuI1 ncrca "e acesta "este "osibilit#ii& lui de degluti#ie $i aI1 m"iedica n acela$i tim" s nghit aer. 1u oca,iu nghi#irii lichidelor) asistenta va ridica u$or cu o mn ca"ul bolnaI

:ig. =9M. ; +limentarea "asiv a bolnavului n stare grav.

:ig. =9F. N +limentarea bolnavului cu lichide din "ahar.

vului) eventual m"reun cu "erna) iar cealalt va #ine vasul din cam bea L'ig. 1 96. +"lecarea e2agerat a ca"ului m"iedic nghi#irea. @olnavii n stare 'oarte grav) "recum $i cei cu tulburri de degI luti#ie) nu se "ot servi nici de vasele de but. n aceste ca,uri) admiI uistrarea lichidelor se va 'ace cu lingura sau linguri#a. +sistenta).

:ig. =9?. ; +limentarea bolnavului din can cu cioc.

Hlu" ce a um"lut lingura) solicit bolnavul s deschid gura. n. +cela$i tim" s"rijin vr'ul lingurii de bu,a in'erioar a bolnavului) FFF!ea ce declan$ea, n mod re'le2 deschiderea cavit#ii bucale. l ? acest moment se introduce u$or lingura dincolo de arcadaI F -cntar $i ridicnd concomitent coada lingurii) con#inutul se vars ncet n gur. @olnavii n stare 'oarte grav vor 'i alimenta#i cu ajutorul "i"etelor. :itmul alimentrii trebuie s 'ie ada"tat la starea bolnavului. @olnavii e"ui,a#i) adinamici vor 'i lsa#i du" N3 linguri#e s se odihneasc) nghi#iturile o'erite s nu 'ie "rea mari) cci bolnavul)) ne"utnd s le nghit) ar "utea s le as"ire $i s "roduc bronho"neI nmonii "rin as"ira#ie. 5in acest motiv) la orice semn de intoleran# res"iratorie ca tuse) dis"nee) se va ntreru"e alimentarea $i se va K ontrola cavitatea bucal) golindIo ntrIo tvi# renal) nghi#iturile a) nu 'ie ns nici "rea mici cci mestecarea $i nghi#irea lor cer cam e'ort ca $i cele obi$nuite $i "relungesc n mod inutil tim"ul 5l

necesar "entru alimenta#ie) ceea ce obose$te) de asemenea) Ubolnavul. +limentele solide vor 'i tiate $i "regtite tot de asistent. Tierea crnii sau a 'ructelor trebuie 'cut n 'a#a bolnavului) n 'ouc#i cores"un,toare ca"acit#ii sale de mestecare. @olnavii n stare grav de multe ori nu simt tem"eratura $i gustul alimentelorP la ei controlul trebuie s 'ie e'ectuat adesea de asistent) "rin gustare Fcu o lingur se"arat. 3cirea alimentelor 'ierbin#i nu trebuie 'cuti\ "rin su'lare. +sistenta nu se atinge de nimic care a 'ost n gura bolnavului. Ascioarele) crnurile tari nemestecabile) smburii de 'ructe etc.) 3Ce care bolnavul nu le "oate mnca) vor 'i scoase "e lingur $i ndeI "rtate. @olnavii n stare grav au nevoie de lini$te n tim"ul alimentrii. 3i nu trebuie obosi#i "rin convorbiri inutile. 5ac ns starea lor esto mai bun $i doresc ca asistenta s le vorbeasc) ea nu trebuie s reI 'u,e acest lucru) ncurajarea n tim"ul alimentrii bolnavului n mod "asiv $i asigurarea lui de contribu#ia alimentelor la "rocoI Fsul de vindecare au totdeauna e'ect bun asu"ra a"etitului bolnaI vului. 5u" terminarea alimentrii) bolnavul trebuie $ters la gur) la nevoie i se s"al minile $i a"oi i se aranjea, "atul) nde"rtnd lrmiturile de "ine) de "rjitur sau alte resturi alimentare) caro) ajungnd sub bolnav) "ot contribui la 'ormarea escarelor. Benjeria murdrit trebuie schimbat $i a"oi bolnavul va 'i lsat n lini$to "entru a se odihni du" oboseala "ricinuit de actul alimentrii. +limentarea arti'icial. +limentarea bolnavilor trebuie 'cut) dac este "osibil) "e cale natural. Snt ns ca,uri cnd aceasta nu "oate 'i re,olvat $i este necesar ca alimentele s 'ie introduse n organismul bolnavului "rin mijloace arti'iciale. Se va recurge la alimentare arti'icial la bolnavii incon$tien#i) cei cu tulburri do degluti#ie) "siho"a#ii cu negativism alimentar) cu intoleran# sau hemoragii digestive) cei o"era#i "e tubul digestiv $i organele ane2e) bolnavii cu stricturi eso'agiene $i ale cardiei) care m"iedic "trunI derea bolului alimentar din cavitatea bucal n stomac. +limentarea arti'icial "oate 'i e'ectuat "rin sond gastricii) duodenal sau intestinal) "rin clisme alimentare) "rin 'istul stoI macal) "e cale "arenteral intravenoas sau n "er'u,ii subcutanate. $limentarea prin sond se va 'ace la bolnavii incon$tien#i) nega F tivi$ti) "recum $i la cei cu tulburri de degluti#ie. n aceste ca,uri nu trebuie ncercat alimentarea "e cale natural) chiar dac bolna vul ncearc n unele ca,uri s nghit) cci bolul alimentar "oato
&#4

<!unde n cile res"iratorii) dnd i2a$tere la accidente sau com"liI ii grave. Pentru alimentarea "rin sond se utili,ea, sonda gastric t ada duodenal 3inhorn sau sonda intestinal. +lturi de sondele c.hi con'ec#ionate din cauciuc semirigid) a,i se utili,ea, sondele 11 "olietilen) care snt "u#in mai tari dect sonda 3inhorn. Sonda gastric se a"lic de obicei la "siho"a#i. 3a se introduceI iM6 tehnica obi$nuit) bolnavul 'iind #inut imobili,at cu mina sau cma$ de "rotec#ie. Ba ca"tul e2tern al sondei se a"lic o "lnieI "relungirea unui tub de cauciuc $i "rin aceasta se introduc deodat ! o N %44 "n la 544 ml lichid alimentar. Sonda se s"al a"oi [ Fcnd "rin ea "u#in a" $i se nde"rtea,. Ba "ro2ima alimentare FFbuie "rocedat la 'el. +cest "rocedeu de alimentare se mai utiliIPi.G $i n ca,ul tulburrilor de degluti#ie) nso#ite de o hi"ersecre#ie livara) care ar "utea "ericlita "ermeabilitatea cilor res"iratori /! ca,ul rmnerii sondei "e loc. Sonda duodenal $i cea intestinal se "ot introduce "rin gur r Eis ele rmnnd "e loc tim" mai ndelungat) este "re'erabil s 'ie introduse "rin una din nrile bolnavului. 5ac bolnavul reac#ionea, i E iu re'le2e de a"rare O strnut etc.) mucoasa na,al va 'i anesteI uit cu ajutorul unei solu#ii de cocain V. Sonda 'iart $i rcit )i) 'i lubre'iat cu glicerina sau ulei de vaselin $i a"oi introdus iIlua n stomac) du" tehnica obi$nuit. Pregtirea materialelor neceI <T ) "regtirea bolnavului) "recum $i tehnica "ro"riuI,is de introI hic.ere a sondei snt acelea$i ca n ca,ul tubajului intestinal Lve,i ol. --6. Se a"recia, c sonda a ajuns n stomac cnd a 'ost introdus i!ini la o "ro'un,ime de %5N54 cm Lceea ce se veri'ic "rin citireaI nida#iei de "e sond la nivelul arcadei dentare6. 5ac asistenta) du" a"licarea mijloacelor obi$nuite de veri' iI F are Lve,i voi. --6) ar "resu"une o eventual "trundere a sondei n F rtile res"iratorii) va mai 'ace nc un control "rin introducerea e2tre mit#ii libere a sondei ntrIun "ahar cu a") n care) dac sonda ar 'i "truns n trahee) se vor ridica bule de aer n tim"ul e2"ira#iei. louda) la ordinul medicului) "oate s rmn n stomac sau "oate n introdusa mai de"arte n duoden sau intestinul sub#ire) n "ractica. 11 rent se utili,ea, de obicei o singur sond) ns n unele m"reI Ei ari ca sta,a sau hi"ersecre#ia gastric etc. este necesar s se introI Fluc n acela$i tim" dou sonde) una n stomac) "rin care se "oate nde"rta "rin as"ira#ie lichidul stagnant sau se e2ecut o s"lI i ni stomacal) iar cealalt n duoden) "rin care se alimentea, bolI navul. +ceast tehnic) cu modi'icrile adecvate) se utili,ea, curent "entru as"ira#ia continu intestinal) utili,nd sonde cu lumen F lublu i tri"lu. 55I

Sondele de cauciuc "ot 'i lsate "e loc N3 ,ile. Een#inerea lor "este acest termen "oate cau,a le,iuni ale mucoasei na,ale. Sondelo de "olietilen "ot 'i men#inute $i tolerate mai mult) "n la %N. ,ile. 3ste recomandabil ca sonda s 'ie mobili,at de mai multe ori n cursul ,ilei) 'avori,nd "rin aceasta circula#ia sanguin normal h

0@ A

:ig. =<8. N Di2area ca"tului liber al sondei duodenale) n "erioada dintre alimentri.

nivelul su"ra'e#elor a"sate de ea. Ba intervale de 3N 5 ,ile) sondn trebuie nde"rtat "entru .N( ore Lre"ausul de noa"te6) du" care se va "utea reintroduce) ns "rin nara de "artea o"us. 32tremitateO i liber a sondei se 'i2ea, cu un leuco"last de 'a#a $i urechea bolnavului L'ig. 1346. nainte de introducerea alimentelor "rin sond) trebuie controlai Fcon#inutul gastric) n ca, de sta,) con#inutul va 'i as"irat $i la nevoit! se va e2ecuta o s"ltur gastric. 1antitatea de con#inut gastric as"irat va 'i msurat e2aol ntIun cilindru gradat $i se va aduga la cantitatea lichidelor elimiI nate) "entru ca necesit#ile de lichid ale organismului s 'ie calculate mai e2act. are nici o im"ortan# gustul lichidelor alimentare care se vor introduce "rin sond) ntruct nu vin n contact cu cor"usculii gustaI tivi ai cavit#ii bucale. 5in acest motiv) 'actorii clu,itori n alcI tuirea amestecurilor vor 'i valoarea caloric) con#inutul n vitamine F$i alte "rinci"ii alimentare $i gradul de digerabilitate a com"onenteI lor. +st'el bulionul "oate 'i mbog#it caloric cu ou crud sau cu
256

tliilr) la"tele cu ,ahr $i cu adaos de sare $i "re"arate de vitamine) ir l ii cacao se "oate dis"ersa o cantitate a"reciabil de unt. ntruct iilnuvii alimenta#i arti'icial "rin sond au o tolema# digestiv 11 n ii) "ot 'i administrate orice alimente a cror consisten# "ermite i L.inducerea "rin sond $i cores"und criteriilor de mai sus. 3ste n "ortant ca alturi de a"ortul caloric $i vitaminic) bolnavul sa "riI!HFii8c $i ra#ia cores"un,toare de lichide "entru aco"erirea necesiIii -ilor hidrice care trebuie calculate e2act Lve,i voi. --6. +mestecurile "re"arate "entru alimentarea "rin sond trebuie Ci 'in deci lichide $i li"site de grunji sau alte conglomerate) care ar *Cnl.K!*i astu"a sonda. 5in acest motiv ele vor 'i strecurate "rin ti'on m"turit n ( straturi. -ntroducerea ra#iei ,ilnice se va 'ace n %N. do,e) 'oarte ncet) / ! !u ajutorul unei seringi 9u[on) 'ie mai bine cu a"artul de "er'u,ie) i)ur cu "ictur L'ig. 1316. Pregtirea a"aratului) um"lerea voiului) eliminarea aerului din tubul de legtur $i racordarea i sond se 'ac la 'el ca n ca,ul hidratrii bolnavului cu a"aratul iIi'l'u,ie Lve,i voi. --6. Bichidul alimentar va 'i ncl,it la tem"eratura cor"uluiP iu men#inerea lui la tem"eratur constant este bine s se utiI o ca re,ervor "entru a"aratul de "er'u,ie vase i,oterme LtermoI ! i i i i6) "rev,ute cu tub de control gradat) "entru a su"raveghea i EiititS#ile administrate) vite,a de scurgere a lichidului) "recum $i momentul cnd a"aratul se a"ro"ie de golire L'ig. 13 6. >ite,a de scurgere se su"raveghea, "rin "ictorul a"aratului) lumi vsco,itatea lichidelor alimentare ne'iind uni'orm) asistenta C u) "utea a"recia cantit#ile administrate du" numrul "icturilor) urcuRta ns du" o "ractic ndelungat. -n nici un ca, nu se vor mlministra mai mult de 44 N 54 ml ntrIo or) n ca,ul introducerii "ictur cu "ictur) ceea ce se "oate urmri "e tubul de control) m"reun cu alimentele) "rin sond se vor introduce $i mediI nijnontele "rescrise "e cale bucal. nde"itarea sondei se va 'ace du" golirea ei total. Pentru !I iista) ea va 'i mai nti s"lat "e loc "rin "er'u,area ei cu o cantiI1 nI de 44N344 ml a" care 'ace "aite din ra#ia ,ilnic a bolnavului. F va insu'la a"oi "u#in aer) "entru a o goli com"let $i se va nchide F v u emitatea liber cu o clam ?o''mann sau o "ens Pean) m"iedici ud "icurarea rm$i#elor de lichid din sond n 'aringe $i laringe) anostea "u#ind 'i as"irate de bolnavul incon$tient) li"sit de re'le2ul l.ii?ci. +s"itarea lor "oate da na$tere la bronho"neumonii grave) Hhiar moitale. $limentarea prin clisme. n ca,urile de intoleran# gastric O v'irsturi incoercibile) hemoragii gastroIduodenale) "recum $i n
c . ie 0 5

ti

ca,urile n care sonda gastroIduodenal nu "oate 'i introdus d i n cau,a stricturilor eso'agiene sau dac e2ist contraindica#ii n aceasi direc#ie Lin'lama#ia mucoasei eso'agiene sau varice eso'agienr bolnavul "oate 'i alimentat vremelnic $i "ar#ial "e cale rectal) "rin clisme alimentare. Prin clisme nu se "oate asigura o alimenta#ie
C 5

:ig. =<=. ; +limentarea "rin

duodenal.

sond

:ig. =<9. ; Termos obi$nuit utilii&* "entru alimenta#ia arti'icial.

co m" le t $ i de du ra t . 3 le "o t ' i n s un ad ju va nt " re I #ios n hidratarea $i alimentarea bolnavului "entru o durat relativ scurt de tim") care s nu treac de cteva ,ile. n trecut se "racticau clisme alimentare de 54N 44 ml introducnd n rect) ct mai S<?) diverse alimente ca O su"e de carne) la"te) ,eam de 'ructe) vin negru) ou crude) solu#ii ,aharoase de di'erite concentra#ii) n care SI-Eamestecat cteva "icturi de tinctur de o"iu) "entru ca "re,en#i&) substan#elor alimentare s nu declan$e,e sen,a#ia de de'ecare $i dod eliminarea substan#elor introduse. +ceast metod nu "re,int niol o garan#ie de) e'icacitate) ntruct rectul nu are 'ermen#i "entru dlI
6;:

substan#elor alimentare) iar mucoasa rectal absoarbe numai Filu#iile i,otonice $i "e acestea n mod inconstant) iar substan#ele oteice introduse n rect snt eliminate ca atare sau snt su"use unui oces de "utre'ac#ie. +limentarea "e cale rectal se 'ace a,i "rin clismele Rat,enstein) ictur cu "ictur) numai cu solu#ii i,otoniceO solu#ie 3inger) ilu#ie de gluco,a %0\G44etc.) avnd mai mult un rol hidratant $i ntrIo i u$ura mai mic nutritiv. 1lisma alimentar va 'i "recedat de o ^nltur a rectului $i a colonului descendent "rintrIo clism evacuI - oare) a"licat cel "u#in o jumtate de or nainte de nce"erea hidraI irii. Pregtirea lichidului de administrat) um"lerea a"aratului) ilirea lui de aer) introducerea canulei Lsondei6) ca $i instalarea "aratului $i su"ravegherea lui se 'ac du" tehnica obi$nuit a lismelor. 3cirea solu#iei) n ca,ul clismelor administrate "ictur !i "ictur) este com"ensat ntrIo oarecare msur de rencl,irea F-oanei de lichid n "or#iunea din tubul irigatorului de sub "la"um) i ude naintea, 'oarte ncet. 3cirea solu#iei de administrat "oate i 1 "revenit $i "rin utili,area) n locul re,ervorului obi$nuit al irigaI lorului) a unui termos montat la 'el ca $i n ca,ul alimenta#iei "rin Kmd. Eetoda alimentrii "rin clisme "ierde din ce n ce mai mult din im"ortan#a ei) n 'avoarea alimentrii intravenoase) care este mai nijor su"ortat de bolnavi $i asigur o resorb#ie "er'ect. $limentarea prin istul stomacal! n ca,ul stricturilor eso'aI i!iene) du" arsuri sau into2ica#ii cu substan#e caustice) cnd alimenI L n#ia arti'icial ia un caracter de durat) alimentele vor 'i introduse ui organismul bolnavului "rintrIo 'istul stomacal) n aceast 'isI i u la este 'i2at o sond de cauciuc) "rin intermediul creia alimentele int introduse cu ajutorul unei seringi 9u[on. n ca,ul alimentrii "rin 'istul se vor res"ecta acelea$i "rinci"ii ni n ca,ul alimentrii "rin sond. Se vor utili,a acelea$i amestecuri ilimentare) inde"endent de gustul lor) ncl,ite la tem"eratura corI "ului $i introduse n do,e 'rac#ionate) la intervale obi$nuite du" HFrarul de alimentare al bolnavilor. 1antitatea introdus deodat uu va ntrece 544 ml. -njectarea solu#iilor alimentare se va 'ace ncet) r u rbdare $i 'oarte mult n#elegere) cci ace$ti bolnavi au de obicei nu sistem nervos slab) de,echilibrat) iar in'irmitatea lor i 'ace mai 5u" introducerea alimentelor) sonda se nchide "entru a m"ieI dica re'ularea alimentelor introduse. Su"ra'a#a cutanat din jurul 'istulei "oate s se irite sub ac#iunea sucului gastric care se "relinge adesea "e lng sond) "roducnd cteodat le,iuni in'lamatoare a"reI ciabile. 5in acest motiv) regiunea dim"rejurul 'istulei trebuie uscat) 59

aco"erit cu o ali'ie "rotectoare $i antimicrobian $i "ansat steni cu un "ansament absorbant. 3ste inter,is introducerea "rin 'istuln a alimentelor mestecate de bolnavi. $limentarea parenteral. 5ac introducerea alimentar "rin tubul digestiv nu este "osibil) se regurge la alimentarea "arenteralPi "e urmtoarele ciO subcutanat)intramuscular) intravenos $i intni medular sau intraosos. Sustan#ele utili,ate "entru alimentarea "arenteral vor 'i biuK alese. 3le trebuie s cores"und urmtoarelor criteriiO N s "oat 'i utili,ate direct de ctre #esuturi) 'r ac#iunea "realabil a sucurilor digestiveP N s aib o nalt valoare caloric) "entru a aco"eri necesit#ile organismuluiP N s nu aib "ro"riet#i antigeniceP N s nu aib o ac#iune iritant sau necro,ant asu"ra #esuturilor cu care vin n contact. 1u e2ce"#ia alimentrii intravenoase) "e cale "arenteral 8A "ot introduce numai solu#ii i,otonice neiritante) ca solu#iile i,o#oniee de gluco,a) @inger) "lasm "re"arat din snge de om. Posibilit#ile cii de administrare intravenoase snt mult mai largi) "ermi#inl administrarea unei alimenta#ii mai com"le2e $i n concentra#ii mai mari. Bichidele introduse "e cale intravenoas "ot 'i hi"oI) i,o sau hi"ertonice. +st'el) hidra#ii de carbon "ot 'i administra#i sub 'orm de solu#ii hi"ertonice de gluco,a 14N 3N33 sau %4V) solii #ii de 'ructo, 4V) ,ahr invertit 4N33V) sau %4V) solde2trin Lcu con#inut de de2trine) de2tro,e $i sruri minerale6 sau sub 'orm+ de alcool. +cesta din urm) avnd o valoare caloric nalt L0)5 caloriiG Gg6 se "retea,) "e lng e'ectul sedativ $i la alimentarea intravenoan'l) n do,e moderate) $i n dilu#ii cores"un,toare Lsol. 14V6) m"r#i l e "e toat durata ,ilei. Substan#ele "roteice "ot 'i asigurate sub ' ori n l de "lasm sau sub 'orma hidroli,atelor "roteice Le2. +mino'u,n6. care con#in "rinci"iile de ba, ale acestor substan#e) aci,ii aminiiji 1alea intravenoas "ermite $i administrarea grsimilor sub 'orum de "re"arate emulsionate n mod s"ecial Le2. Bi"o'undinul6. <nele din aceste substan#e snt "re"arate de 'armacia s"italului Lsolu#iile de gluco,a) de2tro,) :inger6 sau de centrul de recoltare a sngelui L"lasma6) altele sosesc gata "re"arate de industria de medicamente n 'lacoane de 344) 544 sau l 444 ml) asemntoare 'lacoanelor @.1.T. 3ste im"ortant ca necesit#ile calorice ale organismului s 'ie satis'cute n ntregime) iar substan#ele energetice s 'ie vechiculale ntrIo cantitate su'icient de a") "entru satis'acerea necesita#ii reale a organismului. 5in acest motiv) alctuirea "lanului de alimen
637

! n se va 'ace "e ba,a calculrii valorii calorice a ra#iei alimentare !iice $i a ra#iei de lichide n care se vor di,olva "rinci"iile alimenI tI) com"letnd N dac este ca,ul N nevoia de lichide a organismuI r.u ser 'i,iologic sau solu#ie gluco,at i,otonic. 3ste bine ca F.de mari de gluco,a s 'ie nso#ite cu administrare de mici cantiI i de insulina. +limentarea "arenteral se 'ace du" aceea$i tehnic ca $i ii u i ratarea. Pregtirea a"araturii $i a materialelor) a bolnavului) montarea a"aratului $i su"ravegherea bolnavului $i a "rocedeului H i c I alimentare snt identice cu cele descrise n ca"itolul c?idratarea/. -ntroducerea alcoolului) a hidroli,atelor "roteice) a "lasmei $i Fi emulsiilor de grsimi "e cale intravenoas se va 'ace totdeauna i E- mai "rin metoda "er'u,iei) "ictur cu "ictur. 5ac alimentarea intravenoas trebuie men#inut un tim" luai ndelungat) canula va 'i legat n ven. 1milele de metal trebuie 8ohimbate din n ,ileP cele de "olietilen "ot 'i men#inute s"tmni iltK a rndul 'r nici un inconvenient. Pentru 'i2area acestora se ilonudea, de obicei vena) sau se introduc "rintrIo canula de metal unii gros) care N du" introducerea tubului de material "lastic tti lumenul venos N se retrage L'ig. 1336 1 . 3ste bine ca tuburile du "olietilen s 'ie introduse ct mai sus de locul de "trundere LevenI tual "n n vena cav6. Pentru "revenirea trombo,elor venoase se obi$nuie$te a se tulministra concomitent cu lichidul de "er'u,ie cantit#i mici de li'v"arin L54 mgG % de ore6. +ceast cantitate nu tulbur "rocesul de coagulare a sngelui) ns este su'icient "entru a m"iedica 'ormaI rea trombo,elor. 3itmul de administrare a alimentelor "e cale intravenoas i&?te n 'unc#ie de natura $i concentra#ia "re"aratelor. +st'el) solu#ia HlH gluco,a sub 14V "oate 'i administrat "n la 154 de "icturi i 2i minut) ceea ce echivalea, cu a"ro2imativ 544 ml ntrIo or. l 6ac solu#ia este mai concentrat nu trebuie trecut "este 44 mlGor. -lidroli,atele de 'icat se vor administra $i mai ncet nede"$ind 'C4 ml "e or. 3itmul de administrare intravenoas a solu#iilor alimentare uste in'luen#at $i de starea bolnavuluiP din acest motiv) asistenta trebuie s se oriente,e du" indica#iile medicului. +limentarea bolnavilor ina"eten#i. A "roblem a"arte o constiI hiie alimentarea bolnavilor ina"eten#i. 5e multe ori ace$ti bolnavi
1 32ist truse s"eciale care cu"rind att canula metalic) ct $i tubul de material M ilPistic care se introduce "rin canula n ven. P

.1

N tocmai din cau,a ina"eten#ei N snt $i slbi#i $i ar avea nevoii 1 de un a"ort mai mare de "rinci"ii alimentare. -ntroducerea unor cantit#i su'iciente de alimente) de clit* FF cores"un,toare) n organismul bolnavului ina"etent) de"inde in mare msur de rbdarea) con$tiincio,itatea) "erseveren#a $i nivelul

Fig. 133. Introducerea c/milelor de material plastic tn ven/ pe cale transcutanat/ prin canule de metal.

cuno$tin#elor "ro'esionale ale asistentei) dar n s"ecial de ncrederea "e care a reu$it s o insu'le bolnavului. +sistenta trebuie s a'le n "rimul rnd dac ina"eten#a borna vului este total sau re"ulsia lui se mani'est numai 'a# de alimente l r dietei "rescrise) n acest ultim ca,) alimentele cu"rinse n regimul o'erit bolnavului trebuie schimbate cu altele) du" "re'erin#ele lui) dar numai n cadrul limitelor "ermise de "rescri"#ia med i cal. Por#iile servite bolnavului ina"etent trebuie s 'ie mici) cantit #ile mari de alimente "e 'ar'urie "rovocnd chiar numai la sim"lu vedere o sen,a#ie de "lenitudine. @olnavii ina"eten#i vor 'i alimentat i mai des) la intervale de N3 ore. Prin administrarea re"etat dKC mici cantit#i se "ot asigura valorile calorice necesare. +limentele trebuie mbunt#ite cu ,ahr) cacao) di'erite condiI mente sau alte substan#e du" "re'erin#a bolnavului) dar totdeauna n limita dietei "rescrise) n vederea acestui sco") asistenta trebui&& .

tib la ndemn n o'iciul alimentar toate substan#ele necesare C l r u satis'acerea dorin#elor bolnavilor) n vederea declan$rii a"etitului) servirea mesei trebuie 'cut mai estetic. Pentru diminuarea sen,a#iei de grea#) lichidele vor 'i servite $i u$or acidi'iate cu lmie) alternnduIle "entru a asigura o Pi#ie cit mai mare. +limentele hi"er,aharate nu trebuie adminisI 14 "este msur) cci gustul dulce "rovoac relativ re"ede o r .a#ie de "lenitudine $i 'avori,ea, adesea diareea. Ba"tele n litate mai mare de l Xg "e ,i "rovoac la unii grea#) la al#ii ice. +lbuminele su"rado,ate Lsub 'orm de brn, sau carne6 voac meteorism $i accentuea, n consecin# $i mai mult ina"eI 1 a. n ast'el de ca,uri se va administra la"tele sub 'orm de o btut) iaurt sau la"te acidulat. Toleran#a 'a# de substan#ele teice "oate 'i mbunt#it dac se administrea, sub 'orm brn, diluat) trecut "rin sit. Ba bolnavul com"let ina"etent) sen,a#ia de sete trebuie e2"loataI "entru a introduce necesit#ile calorice n organism. Pentru is'acerea sen,a#iei de sete) bolnavul va "rimi do,e mici de 44 g lichide la intervale de N3 ore) cu un con#inut variat $i ct mai ut. +st'el la"tele) sucurile de 'ructe vor 'i mbog#ite cu "ra' la"te) "re"arate de ,ahr) glbenu$ de ou $i com"letate cu ,eam lmie sau "ortocal. @ulionul de legume se "oate mbog#i cu 11 ) brn,) unt) glbenu$ de ou sau ca,einat de calciu) iar cacaua unt) ridicnd ast'el valoarea caloric a alimentelor introduse. i tel de "re"arate hrnitoare) hi"ercalorice "ot 'i imaginate la m*mit $i asistenta trebuie s $tie s le "re"are "e loc) 'r s cear i niicursul buctriei) n aceste amestecuri se "ot introduce $i "re"araI lo de vitamine) dac ele se dis"ersea, u$or $i nu alterea, mirosul mm gustul alimentului. +sistenta trebuie s lu"te "entru a aco"eri necesit#ile calorice C * K F bolnavului ina"etent. Prin "regtirea "re"aratelor hi"ercalorice F ! vite cu gust $i administrate cu mult insisten#) ea va reu$i s i/)ure ,ilnic 544N3 444 de calorii sub 'orm de "re"arate lichide <6lnavilor li"si#i com"let de "o't de mncare. n vederea orientrii !ir) $i a medicului) ea trebuie s note,e e2act toate cantit#ile consuI /! i l)e de bolnav $i s calcule,e valoarea lor caloric) "e ba,a tabelelor i stau la dis"o,i#ie) "entru a se "utea orienta n ceea ce "rive$te /"erirea necesit#ilor ,ilnice ale bolnavului.

SUPRAVEGHEREA BOLNAVULUI

Su"ravegherea bolnavului este una din sarcinile cele mai im"orI tante ale asistentei medicale. Abserva#ia medicului este discontinua) intermitentP el vede bolnavul numai la vi,ite sau cu oca,ia a"licrii unor tratamente) n restul ,ilei) bolnavul se gse$te sub su"ravegheI rea asistentei) care trebuie s culeag toate datele relativ la starea general $i la evolu#ia bolii sale. +sistenta trebuie s ra"orteGo medicului tot ce observ n cursul ,ilei la bolnav) ns) "entru ca in'orma#iile ei s 'ie ntrIadevr com"lete $i valoroase) ea trebuio s $tie s 'ac observa#ii sistematice) metodice $i s cunoasc co anume trebuie s observe. +sistenta) stnd n "ermanen# la "atul bolnavului) va urmriO 1. 1om"ortamentul bolnavului. . Dunc#iile vitale $i vegetative ale organismului. 3. +"ari#ia unor mani'estri "atologice. F
URMRIREA COMPORTAMENTULUI BOLNAVULUI

+sistenta trebuie s se obi$nuiasc ca) n cursul oricrei munci) s #in sub su"raveghere bolnavii. 3a trebuie sIi urmreasc) ? ti observe atitudinea lor n "at) "o,i#ia "e care o iau) e2"resia 'e#ei) mi$crile active "e care le e2ecut etc. 3ela#iile "e care le reali,eaGii cu bolnavul n tim"ul ngrijirii lui) ca $i convorbirile "rovocatI/ inten#ionat) eventual cu sco"ul educa#iei sanitare) trebuie s 'io tot attea "rilejuri de a studia starea bolnavului din toate "unctele de vedere.
63.

<o6i2ia bolnavului n pat este determinat de gravitatea bolii !*H care acesta su'er. 5ac starea bolnavului este mai "u#in grav) Fl $i "strea, n "at o atitudine asemntoare cu aceea a unei "ersoane sntoase. Eusculatura $i "strea, tonicitatea sa normal) "o,i#ia 'iind dirijat de mi$crile sale active. Se s"une c bolnavul - i i n "at n "o,i#ie activ. 5ac ns starea bolnavului este grav) el devine adinamic. lusculatura $i "ierde tonicitatea sa normal) iar "acientul nu mai nt.H n stare s e2ecute mi$cri active) dnd im"resia c este cc,ut/ n "at) "o,i#ia lui 'iind determinat de legile gravita#iei. Se s"une Fa st n "at n "o,i#ie "asiv. n a'ec#iunile nso#ite de dureri) bolnavul caut s menaje,e "artea dureroas) lund di'erite "o,i#ii 'or#ate. +st'el) n ca, de ii<Eirit sau de 'ractur costal) bolnavul va sta "e "artea sntoas) ii!iitru nu e2agera durerile "rin com"rimarea "r#ilor a'ectate. i n ulcerul gastric sau duodenit) bolnavul de multe ori se a$a, n lorubit ventral sau n decubit lateral stng. Po,i#ia bolnavului n "at "oate 'i determinat $i de nevoia de a u Hura unele 'unc#ii ale organismului. +st'el) n a'ec#iunile care scot Fl-n 'unc#iune sau diminuea, mult res"ira#ia unui "lmn ca O "neu monie) "leure,ie cu lichid abundent) "neumotora2 etc.) bolnavul ia culcat "e "artea bolnav) "entru a "utea com"ensa "lmnul Fii 'unc#ia redus "rin mi$cri res"iratorii mai am"le ale "r#ii inI F l mine. n a'ec#iunile cardiace nso#ite de insu'icien# circulatorie) iirocum $i n cele "ulmonare) care scad su"ra'a#a res"iratorie a "ldmnilor) bolnavii vor sta n "o,i#ie $e,nd) care) "rin crearea "u?ibilit#ii interven#iei mu$chilor ins"iratori accesori) "recum $i "rin derivarea unei "r#i a sngelui n "or#iunile in'erioare ale cor"ului) !Uurea, res"ira#ia bolnavului. +ceasta situa#ie "oart numele de ui!lo"nee. n bron$iecta,ie) abces "ulmonar $i tuberculo, cavitaI r7l, bolnavul va cuta s stea n a$a 'el ca evacuarea cavit#ilor -ni ra"ulmonare s 'ie ngreunat) cci "re,en#a secre#iei lor n bronhii -rIar "rovoca accese de tuse. n unele a'ec#iuni) bolnavii iau anumite atitudini s"eciale) i!liiur "atognomonice. +st'el) n ca, de meningit tuberculoas bolnavul st n decubit lateral) cu s"atele ndre"tat s"re lumin -'iito'obie6) cu ca"ul n hi"ere2tensie $i cu membrele in'erioare -ertate) att n articula#ia co2oI' emural) ct $i aceea a genunchiului Liio2i#ie n ccoco$ de "u$c/6) n ca, de tetanos) din cau,a contrac#iI ilor generale ale mu$chilor cu "redominan#a acelora ai jgheaburilor >ertebrale) bolnavul se gse$te n hi"ere2tensie) avnd 'orma unui ?m cu concavitatea dorsal. +ceast "o,i#ie "oart numele de o"istoI tonus. +lteori) cnd contractura musculaturii s"atelui are o "redoI .5

minan# unilateral) bolnavul va descrie un arc cu concavitatou lateral. +ceast "o,i#ie "oart numele de c"leurostotonus/. n ulcerul gastric "enetrant) n tim"ul acceselor dureroase) bolnavul se nghemuie) e2ercitnd $i o "resiune cu "umnul asu"ra regiunii dureroase. 32"resia 'e#ei bolnavului "oate trda gradul de inteligen# a bolnavului) "recum $i anumite stri "sihice ca O durere) s"aim) agita#ie) de"resiune) bucurie) indi'eren#) oboseal etc. n unele boli) e2"resia 'e#ei "oate s 'ie caracteristic. +st'el) 'a#a este an2ioas $i cianotic la bolnavii cu insu'icien# circulatori&& grav) n "eritonit) ileus $i alte a'ec#iuni abdominale grave) 'a#n este aco"erit cu sudori reci) ochii n'unda#i $i nconjura#i cu cearcno albastre) nasul ascu#it $i "rivirea an2ioas L'a#a "eritoneal6) n bolile in'ec#ioase grave) de multe ori 'a#a bolnavului este congestionu ta) agitat) cu ochii scli"itori) alteori trdea, o oboseal sau astenio grav. 32"resia 'e#ei trdea, s"aim n boala @asedoT. n schiml&) n mi2edem 'a#a este rotund) asemntoare cu luna "lin) n cuG de tetanos) trsturile 'e#ei dim"rejurul gurii) ochilor $i nriloi simulea, un rnjet) cu 'runtea ncre#it) adnc ntristat. +ceastil e2"resie bi,ar "oart numele de rs sardonic. 32"resia 'e#ei "oate s se schimbe relativ re"ede n ra"ort cu modi'icarea strii bolnavuluiP din acest motiv su"ravegherea 'i,io nomiei bolnavului trebuie s 'ie o "reocu"are "ermanent a asistentei) Starea "sihic a bolnavului "re,int) de asemenea) un intereW deosebit "entru asistent. 3a se va orienta n "rimul rnd dac't bolnavul $i "strea, cuno$tin#a) dac este obnubilat sau com"lot incon$tient. 5e,orientarea n tim" $i n s"a#iu) ilu,iile $i halucina#iilti bolnavului "ot 'i observate "rima dat de asistent) n 'ormolo grave de 'ebr ti'oid) de e2em"lu) bolnavii au cuno$tin#a tulburat) "rivirea absent $i stau n "at nemi$ca#i. +ceast stare de$i se ntll ne$te $i n alte boli in' ec#ioase acute) ca ti'os e2antematic) se"ticemii etc.) "oart numele de stare ti'ic $i denot gravitatea e2trem a bolii. 3a "oate 'i nso#it de mi$cri automate) asemntoare Hu "rinderea mu$telor din aer sau de "e "tura nvelitoare $i este numi#ii car'ologie. Tulburrile de cuno$tin# "ot s se mani'este sub di'erite grade ca O obnubila#ia) cnd bolnavul sesi,ea, numai "ar#ial evenimentoln din anturajul luiP mai tr,iu $i amintirile lui vor 'i incom"lete din aceast "erioad. +ceea$i stare) nso#it de ilu,ii) halucina#ii) hi"ere2cl Ita#ii) "oart numele de delir) destul de 'recvent n bolile in'ec#ioaso acute) a'ec#iuni cerebrale) into2ica#ii etc.) "utnduIse mani'esta) 'ie sub 'orm lini$tit) "a$nic) 'ie sub 'orm violent) agresiv't. +"atia se mani'est "rintrIo stare de de,interes 'a# de mediu 'i ..

H-n "ersoana "ro"rie. A 'orm mai naintat de tulburare de cuno$tin# cute stu"oarea) cnd bolnavul st n stare de imobilitate $i insensibiliI inic) "oate 'i tre,it) dar nu rs"unde la ntrebri. Somnolen#a se i nldea, "rin necesitatea de a dormi ndelungat. @olnavul se tre,e$te iiijor) dar adoarme imediat. 5ac bolnavul "oate 'iltre,itTnumai cu e2cita#ii 'oarte "uternice) vorbim de so"or) iar cnd bolnavul nu urni "oate 'i tre,it $i nu reac#ionea, nici la e2cita#ii "uternice) vorbim ihK com. 8umrul a'ec#iunilor care se "revalea, "rin tulburri de cuno$I lln# este e2trem de mareP din acest motiv) asistenta trebuie s se oriente,e u$or "rintre di'eritele 'orme ale acestor stri $i trebuie s cunoasc bolile unde "oate 'i a$te"tat instalarea unei tulburri iln cuno$tin# Lboli in'ec#ioase acute) into2ica#ii cu alcool) mor'in) rloral hidrat) barbiturice) uremie) insu'icien# he"atic) diabet 'iiharat etc.6. Tulburrile de cuno$tin# snt e2"resia unor stri 'oarte grave #i ele trebuie imediat ra"ortate medicului. Po'ta de mncare a bolnavului va 'i) de asemenea) urmrit dH asistent. Snt bolnavi n stare grav care $i "strea, "o'ta de mncare) iar al#ii dim"otriv au oroare 'a# de ab!mente. +sistenta va cuta s a'le dac li"sa a"etitului este general sau bolnavul iii!o totu$i anumite alimente "re'erate) sau dac re'u,area anumitor F 11 cgorii de alimente nu se datore$te 'ricii Lntemeiat sau nentemeiaI ii i de a mnca. +"etitul "re'eren#ial "oate s se datore,e anumitor F i c.n#e ale substan#ei res"ective din organism) ca de e2em"lu hidra#i F i! carbon) sruri minerale Lcalciu la gravide6 etc. 5e asemenea) / i u,area anumitor alimente "oate avea $i o valoare sim"tomatic i ! i i r t e valoroas "entru stabilirea diagnosticului. +st'el) bolnavii im su'er de cancer al stomacului re'u, de obicei carnea de vacP imliiavii n 'a,a "reicteric a he"atitei e"idemice au un de,gust deosebit 'a# de alimente grase. +sistenta va urmri dac a'irma#ia -ntluavului asu"ra li"sei "o'tei de mncare este sau nu real) ntruct F -n multe ori bolnavii se "lng de li"sa a"etitului) dar n realitate &H alimentea, n mod e2agerat. Somnul bolnavului trebuie) de asemenea) urmrit de asistent) iiltli cantitativ) ct $i calitativ) "recum $i din "unctul de vedere al itmriilui. Pentru stabilirea duratei somnului nu se va ghida niciodat l u "a a'irma#iile bolnavilor care de cele mai deseori nu snt mul#umi#i 7E- numrul orelor dormite. Pentru stabilirea duratei somnului este iiTosar s se adune numrul orelor dormite ,iua $i noa"tea. 5ac liolnavul doarme $i ,iua) se va observa orele cnd doarme) nainte liui du" alimenta#ie) n orele de diminea# sau du" mas etc. ?omnolen#a care se instalea, imediat du" alimenta#ie trdea, .0

un grad oarecare de insu'icien# he"atic "e cnd somnul de diminea# se constat la bolnavii de he"atit e"idemic etc. Se ntm"lil 'oarte des ca n urma somnului e2agerat din cursul ,ilei) ra"ortul somnului ntre ,i $i noa"te s se inverse,e. 3ste necesar ca asistenta s cunoasc $i orarul somnului de noa"teO dac bolnavul doarme "n diminea#a sau se tre,e$te "rea devreme) nemai"utnd s adoarm. +sistenta va urmri dac somnul bolnavului este lini$tit sau agitat) dac doarme 'r ntreru"ere sau cu ntreru"eri re"etate) motivele ntreru"erilor Ldureri de 'oame) diaree) necesitate de mic#i uni) stri de tensiune nervoas etc.6. 5urerile semnalate de bolnavi trebuie s 'ie sesi,ate $i ra"ortate medicului de asistent. 5in acest motiv ori de cte ori bolnavul se "lnge de dureri) asistenta se va interesa de caracterul durerilor) durata $i orarul lor) direc#ia n care acestea iradia,) "recum $i varia#ia lor cu oca,ia unor acte 'i,iologice. +desea) locali,area durerilor nu este u$oar) ea "u#ind 'i uneori mai intens n locurile iradiate dect la originea ei. 8u este admis ca n ca, de dureri mari) cu locali,are nesigur) asistenta s ncerce) "rin "al"ri $i alte manevre) locali,area durerilor. -ntensitatea durerilor este variabil. 5urerile articulare reuma toide snt n general su"ortabile. 5urerile cau,ate de colicile he"atice sau renale "ot avea o intensitate 'oarte mare) oblignd bolnavul la luarea unor "o,i#ii bi,are) "entru a le su"orta sau u$ura. -ntensita tea semnalat de bolnav) "recum $i modul cum su"ort durerea snt n 'unc#ie $i de ti"ul sistemului Umrvos al acestuia) "recum $i de gradul lui de e"ui,are 'i,ic $i nervoas) de oboseal) de durata lung a bolii) de dureri anterioare) de tratamente e"ui,ante etc. 1aracterul durerilor este 'oarte variat. 3le "ot s se "re,inte ca o jen) a"sare) "resiune) cram"e) ru"tur) s'$iere) torsiune) arsur etc. Preci,area $i descrierea caracterului durerii de"ind n mare msur de inteligen#a bolnavului $i de multe ori asistenta trebuie s ajut 3 bolnavul N 'r sI1 in'luen#e,e N "entru a "utea "re,enta medicului date concrete. 5urerile "ot 'i s"ontane sau "rovocate de mi$cri sau de "resiunea e2ercitat asu"ra regiunilor dureroase. 5urerea "oate 'i "ermanent sau intermitent. 5urata "erioadei dureroase "oate 'i variabil. A colic renal "oate dura de la ctevu ore la cteva ,ile $i s 'ie ntreru"t de o mi$care violent) de"lasarea sau trans"ortul bolnavului. +ccesele dureroase ale cilor biliare "ol. 'i) de asemenea) de durat) n schimb durerile abdominale n ca, do di,enterie au un caracter intermitent) cu "erioade dureroase scurte de cteva minute. 3ste im"ortant s se "reci,e,e direc#ia n care iradia, durerile. 5e multe ori durerea este mai intens n regiunea iradiat dect
&6

in locul de unde "orne$te. +st'el durerile n ulcerele stomacului #i duodenului iradia, n s"atele bolnavului) durerile din cursul iriGei de colelitia,) n umrul dre"t etc. 5urerile "ot s se e2acerbe,e cu oca,ia unor acte 'i,iologice. -io e2em"lu) cistita acut "rovoac dureri cu oca,ia mic#iunilor) ilurerile articulare se intensi'ic cu oca,ia mi$crilor active $i "asive ! ir. +lteori) dim"otriv) se atenuea, du" evacuarea intestinului) F i n enterocolita acut sau du" emisia urinii) ca n cistita acut 1onvulsiile $i contrac#iile vor 'i) de asemenea) urmrite de tent) deoarece "n la sosirea medicului ele "ot s dis"ar $i P tenta N singura martor vi,ual N trebuie s $tie s descrie ni mod e2act ceea ce a observat. 3a trebuie s observe dac convulIEi i Xs snt generali,ate sau locali,ate. 5ac snt locali,ate va observa Fnc se e2tind $i dac snt uniI sau bilaterale. 3ste im"ortant s #l.ie durata acceselor) "recum $i numrul lor $i le va nota ntrIo rubric s"ecial a 'oii de tem"eratur. Trebuie $tiut dac accesele E au "rodus n a"aren# s"ontan) n tim"ul somnului sau sub in'luen#a unei e2cita#ii) eventual du" enervare. 5e multe ori) bolnavul misi,ea, a"ro"ierea cri,elor. +sistenta va urmri orice modi'icare n com"ortamentul bolnaI vului. <rmrirea trebuie 'cut $tiin#i'ic $i obiectiv) iar observa#iile inilese trebuie s redea 'idel tabloul "atologic a"rut. Su"ravegherea iji notarea modi'icrilor "roduse n starea bolnavului) 'cute 'r "rice"ere $i cuno$tin#e obiective) 'ac im"osibil asigurarea ngrijirii calitative a bolnavilor.
URMRIREA FUNCIILOR VITALE l VEGETATIVE ALE ORGANISMULUI

<rmrirea 'unc#iilor vitale $i vegetative ale organismului este obligatorie n cursul oricrei boli) cci modi'icarea lor re'lect n mare msur starea general a bolnavului) "recum $i evolu#ia $i gravitatea bolii de care su'er. Totali,area observa#iilor asu"ra 'unc#iilor vitale $i vegetative se consemnea, n'oaia de tem"eratur u. bolnavului.
>OAIA DE TEMPERATUR2

Pentru "osibilitatea urmririi evolu#iei bolilor) datele culese do asistent relativ la 'unc#iile vitale $i vegetative ale organismului bolnavului se notea, n 'oaia de tem"eratur. @e"re,entarea gra'ic -1 unora dintre aceste date $i ornduirea cronologic a altora 'ac "osibil ca) dintrIo singur "rivire) medicul s se oriente,e asu"ra .9

strii bolnavului $i evolu#iei bolii lui. +lctuirea 'oii de tem"eraturii este absolut obligatorie "entru bolnavii s"itali,a#i. 3ste de dorit) ca o 'oaie s 'ie com"letat $i "entru bolnavii ngriji#i la domiciliu. Doaia de tem"eratur) "arte integrant din 'oaia de observa#ie) este un document medical) $tiin#i'ic $i medicoIjudiciar. 3a esto com"letat de asistent) care rs"unde n 'a#a su"eriorilor $i Bi. nevoie $i n 'a#a legii "entru e2actitatea $i sinceritatea datelor incluse. Privind im"ortan#a ei multilateral) 'oaia de tem"eratur trebui&& condus e2act) clar $i ordonat) #inut la curent "e ore) "entru a re'lecta ntrIadevr starea bolnavului. Doaia de tem"eratur trebuie s cu"rind datele "ersonale& ale bolnavului $i datele "rinci"ale legate de internarea lui. +st'el) asistenta va nota n mod e2act numele $i "renumele bolnavului) vrsta) data internrii) diagnosticul de internare) numrul "atului $i numrul 'oii de observa#ie sau din registrul de internare. Ba ie$irea bolnavului) va ncheia 'oaia "rin introducerea diagnosticului do ie$ire sub diagnosticul de internare $i data ie$irii din s"ital. Partea esen#ial a 'oii de tem"eratur este un sistem de coordoI nate) ada"tat re"re,entrilor gra'ice ale 'unc#iilor de ba, ale organisI mului O circula#ia) res"ira#ia) termoreglarea $i diure,a. Pe abscisa acestei coordonate se notea, tim"ul n cadrul cruia evoluea, boala) n vederea acestui sco". abscisa este m"r#it "e ,ile do boal) iar ,ilele n cte dou jumt#i re,ervate "entru adnotrile de diminea# L56 $i du" mas LS6. 5easu"ra coloanelor re,ervatei "entru ,ilele de boal se va nota data L,iua6) iar dedesubtul ei ,iua de boal) adic numrul ,ilelor "arcurse de la nce"utul bolii) socoI tind $i ,ilele ct bolnavul a stat acas nainte de a se interna. Pentru o mai u$oar orientare $i a"reciere a evolu#iei bolii n tim") se obi$nuie$te ca "erioadele de o s"tmn s 'ie notate "e 'oaie "rin ncercuirea) ,ilelor La 0Na) a 1%Na) a 1Na $.a.m.d.6. Pe ordonata gra'icului de coordonate se vor nota valorile tem"eraI turii) 'recven#a "ulsului $i a res"ira#iei) "recum $i cantit#ile do urin emise n % de ore. Doile utili,ate n medicina in'antil) alturi du coordonatele de mai sus) mai cur"ind nc dou sisteme de coordonate) unul "entru re"re,entarea evolu#iei greut#ii cor"orale) d cellalt "entru re"re,entarea gra'ic a alimentelor consumate) n 'oaia obi$nuit ns) "entru a "utea cu"rinde mai multe gra'ice "e acela$i sistem de coordonate) se vor utili,a culori $i modalit#i di'erite do re"re,entare) iar la marginea sting a 'oii se ti"resc "atru ordonato "aralele cu grada#ii deosebite) cores"un,toare valorilor normalo $i "atologice ale diure,ei) res"ira#iei) "ulsului $i tem"eraturii. Pentru indicarea valorilor normale) s"re "artea in'erioar a 'oii) una din liniile ori,ontale este mai groas. 9rada#iile ordonatelor snt n
67'

ia 'el "lasate "e s"a#iul 'oii) ca linia groas s cores"und cu valorile lormale. Tot ceea ce ajunge "e 'oaie deasu"ra liniei normale re"reI nit o valoare n "lus Lhi"ertermie) tahicardie) hi"erventila#ie) ioliurie etc.6)liar ceea ce ajunge sub linia valorilor normale re"re,int o FPiloare n minus Lhi"otermie) bradicardie) hi"oventila#ie) oligurie ete.6. 5edesubtul coordonatelor se gsesc o serie de rubrici) unde i iot 'i notate datele asu"ra evolu#iei bolii $i tratamentului) ca O greutatea cor"oral) cantitatea lichidelor ingerate n % de ore) l HEisiunea arterial) numrul $i 'elul scaunelor) numrul $i 'elul vrsturilor $i eventual alte date s"eci'ice bolii de care su'er bolnavul. +st'el) 'oile sec#iilor de obstetric cu"rind rubrici "entru notarea G.<nic a involu#iei uterine $i a lohiilor etc. Doile bolnavilor cu a'ec#iuni bronhoI"ulmonare vor cu"rinde $i cantitatea ,ilnic de s"ut e2"ecI torat etc. >alorile cantitative ale datelor de mai sus se notea, l ii ci're) "e cnd cele calitative cu semne conven#ionale) care varia, K-o la s"ital la s"ital. <nele date) cum este de e2em"lu cantitatea 8"utei e2"ectorate) "ot 'i re"re,entate $i gra'ic. Pe 'oaia de tem"eratur se "ot men#iona a"ari#ia unor mani'estri do boal) com"lica#ii L'risoane) eru"#ii) boala serului etc.6 sau interI ven#ii chirurgicale) care 'iind notate n subrubricile ,ilelor res"ective) %!ontribuie la re'lectarea gra'ic a evolu#iei bolii) n vederea aceluia$i Hco" este bine dac anumite date de laborator snt notate $i "e 'oia do tem"eratur) care) alturi de curbele termice $i ale celorlalte valori trecute n 'oaie) vor 'i mai u$or inter"retate "entru a"recierea Htrii bolnavului. Doaia de tem"eratur "oate servi $i "entru alctuirea "lanului de e2aminare $i de tratament al bolnavului. 5is"o,i#iile medicului relativ la e2aminrile com"lementare de laborator) "recum $i la unele msuri de tratament vor 'i trecute sub 'orm de sarcini n rubricile ,ilelor urmtoare ale 'oii de tem"eratur. +st'el nu se va uita sau amna nimic din "rogramul "rescris) iar asistentele $i surorile Hlin schimburile urmtoare vor avea o oglind 'idel asu"ra sarcinilor ce le revin "entru ngrijirea bolnavului Lrecoltri de snge) urin) "regtirea bolnavilor "entru e2aminri radiologice) trimiterea lor nentru consulta#ie la alte sec#ii etc.6. Eedica#ia ,ilnic se introduce) de asemenea $i n 'oaia de tem"eI ratur. Pe marginea 'oii $i deasu"ra locului re,ervat ordonatelor 'unc#iilor vitale ale organismului se notea, numele $i do,a medicaI mentelor "rescrise. +ceste medicamente snt numerotate n ordinea a"licrii lor) urmnd ca "entru 'iecare ,i s se introduc n rubrica [.ilei res"ective ci'rele re"re,entnd medicamentele res"ective. EedicaI mentele noi) introduse "e "arcurs n tratamentul bolnavului) vor 01

'i numerotate n continuare $i ast'el medica#ia ,ilnic* va "utea *!* 'oarte u$or urmrit. 3ste im"ortant ca orice schimbjare de do,uj s 'ie men#ionat $i "e 'oaia de tem"eratur. Trans'u,iile de snge $i de "lasm a"licate n cursul tratamentului vor 'i men#ionate "rin sge#i verticale cu vr'ul ndre"tat n jon) de culoare ro$ie sau galben) du" substan#a trans'u,at. 5ae't) acestea snt urmate de 'risoane) cu urcare de tem"eratur) curbolo 'ebrile din 'oaie vor veni n contact cu vr'ul sge#ilor care re"re,int l caii,a lor. <ltima "roblem im"ortant care trebuie trecut "e 'oaia Klt& tem"eratur este regimul dietetic al bolnavului. 5ieta se notea, tn "artea in'erioar a 'oii de tem"eratur. +ceast "roblem nu a"arj.iiui strict de 'oaia de tem"eratur) dar) ntruct acesta este documentul de ba, cu care lucrea, asistenta) este bine ca $i regimul dietetic s 'ie n "ermanen# n 'a#a ei. n acela$i tim") n bolile cu evolu#Iiu ciclic) care necesit schimbarea relativ 'recvent a regimului dietetic) adnotrile din 'oaie relative la diet vor u$ura $i orientarea medicului asu"ra modului de reac#ie $i de com"ortare a bolnavului 'a# do regimurile a"licate $i vor constitui un 'actor ajuttor "entru schimbuI rea lor. +dnotarea regimurilor dietetice n 'oaia de tem"era#ii ni se "oate 'ace "rin indicarea regimului "rescris bolnavului sau "rin semne sau ci're conven#ionale. +st,i se utili,ea, din ce n ce mul mult indicarea e2act a regimului) ca O regim hidric) hidroI,aharjit) lactat) lactoI'inos etc. Ba sugari este obligatorie introducerea alimenta#iei com"let o n 'oaia de tem"eratur. Se vor trece sub 'orm de gra'ice cantit#ile& consumate Lnu cele "rescrise6 n grame. 1alitatea alimentelor un notea, "rin culori $i semne conven#ionale) care varia, de la s"ital la s"ital. +st'el se obi$nuie$te de e2em"lu ca la"tele de mam si> 'ie notat cu ro$u) la"tele de vac cu albastru) "re"aratele de la"lo acidulat cu verde) legumele cu galben) iar "re"aratele din 'inoase cu brun. 5edesubtul coloanei res"ective a alimenta#iei se totali,eaGil ,ilnic valoarea caloric a alimentelor consumate. +dnotrile n 'oaia de tem"eratur se 'ac de obicei "rin re"re,en F #ri conven#ionale) dar scrise clar $i cite#. 3e"re,entrile cu caracltr individual nu snt "ermise) cci con#inutul 'oii trebuie s 'ie n#elcE de orice cadru medicoIsanitar. n ca,ul ngrijirii unor bolnavi n stare grav cu medica#io com"le2 sau al acelora care necesit o observa#ie mai atent $i mai minu#ioas se utili,ea, 'oi de tera"ie intensiv) care) alturi de datele re'eritoare la 'unc#iile vitale ale organismului nregistratU din or n or $i dinamica re,ultatelor de laborator) cu"rind $i "lanul com"le2 de ngrijire $i tratamentul bolnavului de'alcat "e ore 'i2e. 0

\caste 'oi) s"re deosebire de ' oile obi$nuite de tem"eratur) se"strea, la ca"tul "aturilor de tera"ie intensiv L'ig. 13%6. n li"sa acestora nu ata$ea, ioii de tem"eratur nc trei ane2eP una "entru notarea tem"eraturii)* "ulsului) tensiunii arteriale) res"ira#iei) a cantit#ilor H-o urin emis etc.) luate la intervale "rescrise de medic) de e2em"lu

:ig. =<4. ; :am cu 'i$ de tera"ie intensiv a"licat la "atul bolnavului.

termometri,area din or n or sau numrarea 'recven#ei res"ira#iei din. jumtate n jumtate de or. Pe cealalt 'oaie se va nota "lanul Aii administrare a medicamentelor) concreti,at "e orar 'i2 $i "e do,) iar "e a treia) "rogramul de alimenta#ie $i de hidratare a bolnaI v ului) e$alonat "e termene $i cantit#i 'i2e $i calculat du" necesit#ile F Oilorice ale organismului. Pe aceast 'oaie) alturi de cantit#ile "rescrise) asistenta va nota cantit#ile consumate de bolnav) "entru F.1. s reias msura n care sIau "utut res"ecta "rescri"#iile. ntruct 'oaia de tem"eratur este #inut de asistenta medical F RM)A necesar ca ea s aib cuno$tin#e "entru culegerea $i inter"retarea F<lcior necesare com"letrii ei. +sistenta st n "ermanen# cu i!iiluavul) l su"raveghea, att ,iua) ct $i noa"tea. 3a trebuie s i ccunoasc mani'estrile 'i,iologice $i "atologice "e care le "re,int i2ilnavul) "entru a le "utea nota n 'oaia de tem"eratur sau a le m."orta medicului.
TEMPERATURA

II c.

Tem"eratura omului se men#ine constant ntre 3. $i 30\ datorit "rocesului de termoreglare. Sistemul neuroIendocrin dirijea, "rocesele
+1#

03

de reglare termic "rin mecanisme chimice $i 'i,icej modi'icnd) du" necesitate) termogene,a sau termoli,a. Termoreglarea chimic "rive$te "roduc#ia de cldur LtermoI gene,a6. 1ldura este re,ultatul "roceselor o2idative din organism) a cror intensitate este variabil n ra"ort cu tem"eratura mediului nconjurtor. +st'el "rin scderea tem"eraturii aerului se intensi'ic arderile din organism $i ca atare termogene,a cre$te. Arganele "rinci"ale ale termogene,ei snt mu$chii $i 'icatul. -ntensi'icarea "rocesului de termogene,a se 'ace n mod re'le2. 5ac tem"eratura mediului nconjurtor scade) se e2cit rece"torii "ielii) care) "e cale re'le2) determin intensi'icarea arderilor din organism elibernd cantit#ile necesare de cldur) n vederea com"enI srii "ierderilor. 5ac ns scderea tem"eraturii mediului ambiant) continu) iau na$tere N tot "e care re'le2 N contrac#ii musculare mici) ce se traduc "rin tremurturi $i a"ari#ia 'risonului. 1ontrac#iile musculare din cursul 'risonului intensi'ic metabolismul $i eliberea, o cantitate mai mare de energie caloric) urcnd tem"eratura orgaI nismului. -nvers) dac tem"eratura aerului cre$te) intensitatea metabolisI mului scade) termogene,a diminuea,. 3eglarea 'i,ic intervine n mecanismul de "ierdere a cldurii $i se 'ace "rin convec#ie) "rin radia#ie) eva"orarea a"ei "rin "ielo) eliminarea cldurii cu aerul e2"irat) "recum $i "rin consumul de cldur n vederea ncl,irii 'ecalelor $i a urinii eliminate. Eecanismu l intim al "ierderii de cldur de "e su"ra'a#a cor"ului se reali,ea, "rin modi'icarea calibrului vaselor sanguine din "iele. Sub in'luen#ii) 'rigului) vasele Nn "rimul rnd arterele Nse contract) curentul sanguin scade s"re su"ra'a#a cor"ului) a"ortul de cldur din "ro'unI ,ime devine mai mic $i deci scade $i "ierderea de cldur. Sub in'luen#ii cldurii) vasele se dilat) a"ortul de snge la su"ra'a# devine mai mare $i deci "ierderea de cldur se intensi'ic. 5ac tem"eI ratura mediului ambiant este egal sau mai mare dect aceea a cor"uI lui) "ierderea de cldur "rin convec#ie $i radia#ie devine im"osibil P n acest ca, ea se 'ace "rin secre#ia $i eva"orarea sudoral. ntruclW 'iecare gram de sudoare eva"orat sustrage organismului 4)5( do calorii mari) iar cantitatea de sudoare eva"orat de "e su"ra'a#a cor"ului n % de ore n condi#iile de re"aus este de circa (44 ml) reiese c organismul "ierde ,ilnic "e aceast cale circa %44N544 de calorii mari. 1antitatea de cldur "ierdut "rin trans"ira#ie ns nu cre$te totdeauna "aralel cu intensitatea eliminrilor de lichide "e aceast cale) cci vite,a de eva"orare a sudorii de "e su"ra'a#a cor"ului este invers "ro"or#ional cu umiditatea relativ a atmos'erei ambiante. 0%

3va"orarea a"ei "rin "lmni $i ncl,irea aerului ins"irat F!Antribuie) de asemenea) la "ierderea de cldur. n stare normal) "roduc#ia $i "ierderea de cldur se gsesc u echilibru) ceea ce asigur n mod activ constan#a tem"eraturii F1ganismului. 1nd acest echilibru este ru"t se instalea, strile de -ii"ertermie $i hi"otermie. Tem"eratura organelor interne N tem"eratura central N este mai ridicat dect tem"eratura "eri'eric $i este n 'unc#ie de intensiI tatea $i starea de activitate a organelor) "u#ind ajunge n unele organe) ca de e2em"lu n 'icat) "n la 3(\. Tem"eratura "re,int mici oscila#ii 'i,iologice) n cursul ,ilei) H-o la 4)5 la 1\. n a2il) tem"eratura normal oscilea, ntre 3. $i 30\. Tem"eratura cea mai joas se msoar diminea#a ntre orele % $i 5. l!e la orele 9N14) tem"eratura nce"e s se ridice u$or) atingnd role mai mari valori s"re sear) ntre orele 1. $i 4. +ceste varia#ii ?7ut legate de gradul de activitate) 'iindc la "ersoanele care lucrea, tio obicei noa"tea $i se odihnesc n cursul ,ilei) varia#ia ,ilnic a tem"eraturii se "oate inversa. Ascila#iile 'i,iologice ale tem"eraturii varia, $i cu vrsta. >alorile de sear snt mai ridicate la tineri dect la btrni. n cursul digestiei $i al e'ortului muscular) tem"eratura cre$te) n a doua jumtate + ciclului menstrual) "recum $i n cursul sarcinii) "ot a"rea mici oscila#ii de tem"eratur. Tem"eratura "oate "re,enta si mici oscila#ii individuale n cadrul limitelor 'i,iologice. n condi#ii "atologice) tem"eratura organismului "oate s &c.ad sub 3.\) cnd vorbim de hi"otermie) sau s creasc "este 30V rlnd vorbim de hi"ertemie. 9radul de tem"eratur) durata strilor de hi"erI $i hi"otermie) "recum $i oscial#iile ei snt date 'oarte valoI roase "entru stabilirea diagnosticului) a"recierii asu"ra evolu#iei bolii $i a e'icacit#ii tratamentului a"licat. 5in acest motiv) msuraI rea $i nregistrarea sistematic a tem"eraturii bolnavului) du" im orar 'i2) constituie una din sarcinile elementare ale ngrijirii bolnavilor. Esurarea tem"eraturii se 'ace cu termometrul) nainte de i i itrodueerea termometrului n "ractica ngrijirii bolnavului) a"recierea tem"eraturii cor"orale se 'cea "rin "al"are. 5osul minii) care are K i sensibilitate mai mare 'a# de varia#iile de tem"eratur) era a"licat "o su"ra'a#a cor"ului bolnavului) e2aminatorul a"reciind) "e cale "ur subiectiv) valoarea a"ro2imativ a tem"eraturii. +"recierea Tem"eraturii "rin "al"are este n mare msur in'luen#at de tem"eraI tura minii $i ne indic n "rimul rnd dac "ielea este mai cald ?--< mai rece dect mna e2"loratoare. Pe de alt "arte) tem"eratura 05

"eri'eric la nivelul "ielii nu cores"unde cu tem"eratura internii $i nici nu varia, "aralel cu aceasta. +ceast metod este a"licata $i a,i "entru orientare la "atul bolnavului) ns trebuie totdeaumi com"letat cu msurtori instrumentale "recise. +"recierea e2act) $tiin#i'ic a cldurii cor"orale se 'ace cu termometrul. Ti"urile de termometre utili,ate n "ractic snt di'erite) 1el mai obi$nuit este termometrul ma2imal) numit $i termometrul medical. Termometrul ma+imal utili,at n medicin L'ig. 1356 este gradul du" scara 1elsius. 3l este un termometru cu scar redus) de -n 3%)5 "n la % \) scara varia#iilor "atologice ale tem"eraturii cor"orale umane. 9radele snt divi,ate n ,ecimi de grade. Partea esen#iala a termometrului este un tub ca"ilar din sticl) nchis $i lrgit -u unul din ca"ete "entru re,ervorul de mercur. Bumenul tubului ca"ilar este 'oarte mic) cores"un,tor volumului redus al re,ervoru F lui) care trebuie calibrat ct mai mic) "entru a "utea 'i introdus cu u$urin# n cavit#ile cor"orale unde se msoar tem"eratura. 1oloana de mercur 'iind 'oarte sub#ire $i deci greu de observat) sec#iunea ca"ilarului are 'orm de lentil cilindric convergent) "rin care imaginea coloanei de mercur a"are l#it) 'avori,nd citirea nivelului la care sIa urcat. Ba trecerea dintre re,ervorul de mercur $i tubul ca"ilar e2ist o mic gtuire de sticl) care "ermite trecerea mercurului m"iii8 de 'or#a de dilata#ie a acestuia sub in'luen#a cldurii. A dat cu rcirea aerului mercurul se retracta) dar gtuirea de "e ca"ilar nuIl mai "ermite rentoarcerea n re,ervor. 1oloana de mercur se ru"e imediat sub gtuitur $i ast'el va indica totdeauna tem"eratura ma2im. Tubul ca"ilar este "rins "e un "erete de sticl l"toasa ce "oart grada#ia $i totul este cu"rins ntrIun re,ervor nchis do sticl. nainte de a 'i date n 'olosin# termometrele medicale sini) veri'icate o'icial. Termometrele n u, snt #inute n solu#ii de,in'ectante N subli I mat sau cianur de mercur 1V 4I Solu#ia nu trebuie s aco"ere termometrele #inute vertical n borcane dect "n la jumtato. Pe 'undul borcanelor se "une vat aco"erit cu ti'on) "entru a nu "ermite lovirea re,ervoarelor de 'undul vasului de sticl. Solu#ia de,in'ectant trebuie schimbat din 5 n 5 ,ile. Msurarea temperaturii cu termometrul ma+imal obinuit se 'aco n cavit#ile nchise sau seminchise) "entru a ob#ine tem"eratura cea mai a"ro"iat de cea central. +st'el) msurarea se "oate 'aco O n a2il) n "lic inghinal) n gur) dar msurtori mai "recise se ob#in totu$i numai n rect $i vagin. 0.

nainte de msurare) termometrul va 'i controlat dac nu este ricat. 5ac avem termometre utili,ate la mai mul#i bolnavi) ele Fr 'i s"late nainte de ntrebuin#are. 5ac termometrul este utili,at F i mai la un singur bolnav ne vom mul#umi) du" scoaterea din ilu#ia de,in'ectant) de aI1 scu'unda n a" curat $i aI1 $terge.
Pereteptos l le n til cilin d ric i ciintergenl

Scar gradat Tub capilar pentru m ercur


=<7. ; Termometre maI 2imale. :ig. =< i. ; Scuturarea corect a tcrmoI metrului.

rte va veri'ica dac coloana de mercur din ca"ilar a 'ost readus la nivelul grada#iei minime du" msurtoarea anterioar. 5ac nu) atunci vom scutura mercurul din ca"ilar) "riu,nd termometrul n"roa"e de re,ervor ntre "alm) arttor $i degetul mediu $i smucinduI1 energic cu mna de sus n jos L'ig. 13.6. Scuturarea mercurului se mai "oate 'ace $i "rin mi$cri de rota#ie) cnd n virtutea 'or#ei centriI 'uge mercurul din ca"ilar revine n re,ervor. Scuturarea termometrului se "oate e'ectua $i cu ajutorul unor u"arate electromecanice. <n ast'el de a"arat "oate scutura simultan n decurs de 5 secunde 1 termometre "rin mi$cri vibratorii 'oarte
00

'ine) care ac#ionea, cu o 'recven# ridicat. Termometrele se u.$.i. i circular n a"arat) cu care vor 'i trans"ortate din salon n salon a6 Msurarea temperaturii n a+il. Tem"eratura a2ilar in& indic o tem"eratur "eri'eric La2ila ne'iind o cavitate 'i,iologlr't nchis6. 3a este cu %N5 ,ecimi de grad mai joas dect tem"eratura

:lg. =<M. L+ $i @6 N Esurarea tem"era#ii/

rii n a2il.
%8ae6area corect a termometrului -n a.lliJ @ 8I= ,itia bra#ului si antebra#ului in tim"ul m/turlrlt tem"eraturii In a2il.

central. Diind o metod 'oarte sim"l $i comod) este utili,at cel mai des n "ractica de toate ,ilele. Se $terge bine a2ila cu un "roso") se ridic bra#ul $i se a$a, re,ervorul termometrului n vr'ul a2iloi a"oi se a"ro"ie bra#ul bolnavului de trunchi) iar antebra#ul 'lectui se "lasea, "e su"ra'a#a anterioar a toracelui L'ig. 130 +) @6. 5ao't bolnavul este 'oarte slbit) sau agitatGnervos) "recum $i la co"ii) bra#n l va 'i men#inut n aceast "o,i#ie de asistent tot tim"ul msurrii) Termometrul se men#ine n groa"a a2ilar tim" de 14 minute. 5u"d citirea tem"eraturii) termometrul se introduce na"oi n solu#ia de,in'ectant. b6 Msurarea temperaturii n plic inghinal. Esurarea tem"eraI turii n "lic inghinal se 'ace la bolnavii 'oarte slbi#i $i la co"iii mici. @olnavul adult st n decubit lateral. Termometrul se a$aGil n "lic inghinal $i se 'lectea, coa"sa "este ba,in. Pentru u$urarcu "o,i#iei) gamba va 'i ndoit "e coa"s $i trecut "este cellalt membru 0(

'erior. Ba sugari) msurarea tem"eraturii n "lic inghinal se l!PuC)e n decubit dorsal. c6 Msurarea temperaturii n cavitatea bucal. Pentru cavitatea bucal e2ist termometre s"eciale) dar "ot 'i 'olosite $i termometrele n)2llare. Se s"al bine termometrul cu a") se $terge $i a"oi se introdu ce oblic n cavitatea bucal) sub limb) sau "e latura e2tern a arcadei dentare. Se invit bolnavul s nchid gura si s res"ire "e nas. Esurarea durea, 5 minute. Esurarea tem"eraturii n cavitatea bucal nu este destul de "recis) cci gura nu constituie o cavitate "er'ect nchisP "e de alt "arte) din cau,a res"ira#iei) o "arte a cldurii bucale se "ierde "rin curen#ii de aer ai res"ira#iei. Eetoda se va a"lica la bolnavii 'oarte slbi#i) unde a2ila nu "oate 'i su'icient nchis) $i n a'ec#iunile der I matologice a2ilare bilaterale etc. 'u se recomand n schimb n. i l!ec#iunile cavit#ii bucale $i n mbolnvirile cilor res"iratorii su"e I rioare. 3ste categoric contraindicat la bolnavii nelini$ti#i) aliena#i) "recum $i la co"ii) "utnd da accidente. Esurarea tem"eraturii n cavitatea bucal necesit "regtirea bolnavului. 1el "u#in cu 14 minute nainte de introducerea termomeI Lrului nu va mnca $i nu va bea nimic cald sau rece) "entru a nu in'luen#a tem"eratura local. 5in acela$i motiv n "reajma msurrii el va renun#a $i la 'umat. d6 Msurarea temperaturii n rect. @olnavul este a$e,at n decubit lateral) cu membrele in'erioare n semi'le2ie. @e,ervorul termometruI 1 ui uscat se cu'und n ulei sau se unge cu vaselin $i a"oi se introduce " 'r violen# N n rect) la o adncime de %N5 cm) 'iind men#inut nici tim" de 5 minute. 1o"iii mici snt culca#i "e s"ate) li se ridic "icioarele $i li se introduce n rect termometrul) care trebuie s 'ie #inut 'i2at cu mina n tot tim"ul msurrii. 1o"iii "ot 'i termometriI GGa#i $i n decubit ventral) culca#i cu abdomenul "e genunchii e2amina torului. Termometrul trebuie 'i2at n tot tim"ul msurrii. Esurarea tem"eraturii n rect este contraindicat n bolile rectului $i la bolnavii agita#i. Pentru utili,arej rectal) n unele #ri He 'abric termometre colorate. e6 Msurarea temperaturii n vagin. Se "rocedea, la 'el ca $i la msurarea rectal) introducnduIse termometrul n vagin. Procedeul c)ste contraindicat n bolile a"aratului genital 'eminin. Tem"eratura rectal si vaginal se a"ro"ie mai mult de tem" eI ratura central. >aloarea lor este cu 4)5\ mai mare dect tem"eratura Oi)2ilar. n a'ec#iunile in'lamatoare intraabdominale) ca a"endicita) ane2ita) "eritonita etc.) tem"eratura rectal se ridic n mod dis "ro"or#ionat 'a# de tem"eratura a2ilar) ajungnd la o di'eren# Kle l $i chiar "n la \. 5i'eren#a dintre tem"eratura rectal $i cea 09

a2ilar "oate s 'ie un ajutor n diagnosticul "roceselor in'lamatoare acute din etajul in'erior al abdomenului. Termometrul medical "entru determinarea tem"eraturii cutiuiitI te .ig. 13(6 are re,ervorul 'ormat dintrIun tub curbat n 'orm KliC s"iral) a$e,at ntrIun singur "lan. +cest re,ervor se ada"tea, inul bine su"ra'e#ei cutanate $i a8tl>6 su"ra'a#a de contact dintre i!n ,ervorul de mercur $i "iele do vine mai intim $i mai mare) cKHKii ce asigur o nregistrare "rcoinrt $i ra"id. Tem"eratura cutanal 't se determin $i mai o"erativ cu termometre termoelectrice) sau cu termistoare Lve,i mul jos6. Pielea cedea, re"ede nil dura sa mediului nconjurtor) din care motiv valorile nrKH :ig. =<F. ; Termometru "entru msurarea gistrate la su"ra'a#a cor"ului di'er n minus 'a# de toni tem"eraturii cutanate. "eratura a2ilar sau rectal. Termometrul "entru msurarea tem"eraturii globului ocular are o construc#ie s"ecial) ada"tat nevoilor urmrite. Pentru msurarea tem"eraturii n strile hi"otermice) termomeI trele medicale cu scar redus nu mai sn# cores"un,toare. 8ecesita tea unor noi instrumente de msurat sIa ivit n s"ecial du" introdu cerea n "ractic a tratamentului cu substan#e neuro"legice $i a hibernrii arti'iciale. Termometrele medicale cu scar redus) utili,at&& n "ractica curent) nregistrea, tem"eratura de la 3%\)5 n S<? 4 "e de alt "arte) ele nu "ot 'i introduse su'icient de mult n reci. n strile hi"otermice "rovocate "rin hiberna#ia arti'icial eTti& necesar s controlm tem"eratura central a organismului din car&& motiv intrumentul de msurat trebuie introdus ct mai sus n reci. Pentru msurtori $i mai "recise) nregistrarea trebuie 'cut in eso'ag ntruct tem"eratura rectului se modi'ic relativ ncet) du"+ varia#iile tem"eraturii sngelui arterial) deci ale tem"eraturii centrali&) iar varia#iile mici nici nu snt sesi,ate. Termometrul de termostat cu scar de la 1(N3(\ sau 14N54/) de 'orm ncrubat n unghi dre"t) "oate 'i utili,at "entru msurarea tem"eraturii rectale la bolnavii trata#i cu substan#e neuro"legioo. ntruct citirea tem"eraturii trebuie 'cut chiar n tim"ul ct re,ervo rul este "e loc Lla nde"rtare) coloana de mercur coboar la valorii&& mediului ambiant6) 'orma drea"t nu "oate 'i utili,at. Pe de alt. (4

te) dac termometrul este introdus "rea "ro'und) scara termomeI irului dre"t dis"are n rect. +"licnd 'orma ncurbat a acestor i urmometre) "artea ori,ontal cu re,ervorul de mercur va 'i introdus ni ntregime n rect) iar "artea vertical va 'i 'i2at ntre coa"sele @olnavului. Termometrul "oate 'i citit comod "e scara vertical. +,i se tinde din ce n ce nai mult la 'olosirea unor inI i rumente de msurat ale cror itire $i urmrire "ot ' i e'ectuate F -o la o distan# ct mai mare de latul bolnavului. +ceast "roI i Clem a 'ost re,olvat "rin a"liI F PtCrea n "ractica medical a .H!rmometrelor electrice. Se cunosc mai multe vaIi uita#i de termometre electrice. Termometrul termoelectric d!ig. 1396 'unc#ionea, "e ba,a rl!ectului termoelectric care ia mistere ntrIun sistem de dou 11 letale di'erite) sudate m"reuI n. Partea esen#ial a termoI lire de metale di'erite) sudate Termocu"iu. m"reun la e2tremit#i) caI i c includ un galvanometru 'ormnd un circuit. Tinnd e2tremit#ile udate la dou tem"eraturi di'erite) a"are n circuit un curent electric. 5i'eren#a de "oten#ial ce se stabile$te ntre cele dou e2tremit#i rste n 'unc#ie de! di'eren#a de tem"eratur. +cest sistem "oart numele de element termoelectric) termoeleI ii Cent) termocu"lu sau cu"lu termoelectric. Termoelementele dau o lor# electromotorie relativ redus de c#iva microvol#i. 5e aceea) "entru msurarea di'eren#elor mici de tem"eratur) se asocia, mai multe termoelemente n serie $i ast'el 'or#a electromotorie va creste "ro"or#ional cu numrul cu"lurilor legate n serie. n "ractic se 'olose$te cu"lul termoelectric 'ormat din 'ierIHFonstantan) nichelIconstantan sau "latinI'ier. <na din suduri este men#inut la o tem"eratur constant) de e2em"lu la 4\ Lghea# l m cale de to"ire6) iar cealalt sudur se a$a, n "unctul a crui l cm"eratur vrem s o determinm. 5i'eren#a de "oten#ial ce ia na$tere ntre cele dou suduri este determinat de di'eren#a de tem"eratur dintre cele dou e2treme $i cum la una din suduri
(1
nietrului este 'ormat din dou
:ig" =<?

d Termometru termoelectric.

tem"eratura este de 4\) di'eren#a este re"re,entat de tem"eraturii celeilalte suduri. 1u aceste termometre se "oate determina tem"eratura dlu eso'ag sau din cavit#ile tubului digestiv. A varietate a termometrului termoelectric utili,at n "racticW medical este acul termoelectric) construit tot "e "rinci"iul termos lementelor) 'iind 'ormat dintrIo "ereche de tuburi de "latin) tll interiorul crora este sudat cte un 'ir de 'ier. Termometrul cu rezistent. +"aratul este 'ormat din dou "rj.l i o anten de "latin cu"rins ntrIunnveli$ 'le2ibil de 4 cm.lungitnu $i 3 mm diametru grosime) care se introduce adine n rect sau tu eso'ag) $i instrumentul "ro"riuI,is) 'ormat dintrIo "anglic de "latiu't) a crei re,isten# varia, cu tem"eratura $i care alctuie$te una din cele % re,isten#e ale unei "un#i _heatstone "rev,ut cu un indicator galvanometric L'ig. 1%46. 1a surs electric se utili,ea, o batorio de %)5 vol#i. Schimbarea tem"eraturii modi'ic re,isten#a "anglidll de "latin) care la rndulei atrage du" sine schimbarea echilibrului electric al "un#ii) indicat imediat de acul galvanometrului. 1u ajuto rul a"aratului "oate 'i msurat tem"eratura cor"oral ntre 5 $i %'C/. +ntena a"aratului se introduce n rect. +"aratul "ro"riuI,in) cu care antena este legat "rin conducte electrice) se a$a, "e mas't. 1nd se nchide circuitul electric) a"aratul intr n 'unc#iune $i "ettl i& 15 N 4 de secunde tem"eratura cor"oral "oate 'i citit "e cadranul galvanometrului cu o o "reci,ie de 1G 4 grade. n unele ca,uri este necesar s se 'ac nregistrri "ermanen#i& de tem"eratur) n vederea acestui sco") mi$crile indicatorului galvanometric snt trans"use unui "unctogra') care nregistreaG+ valorile tem"eraturii cor"orale n mod gra'ic "e o band de hrtic) n 'unc#ie de 'actorul tim". +"aratele construite du" acest "rinci"iu nregistrea, tem"eratura ntre A $i %5\ deodat din 5 surse di'eri tt& de la unul sau de la di'eri#i bolnavi "e aceea$i band de hrtio. nregistrarea se 'ace de asemenea la distan#) nregistrrile gra'ia& necesit o 'or# electromotorie mai mare) "entru care sursa de energii& este asigurat din re#ea. Termistoarele. Recent se construiesc termometre electrice "& ba, de termistoare. +ceste termometre n limbajul curent se identiI 'ic cu no#iunea de termistor. Termistoarele snt re,isten#e electricii construite din o2i,i metalici) care) a"licate n sistemul de cone2iuni& asemntor unor termometre cu re,isten#) "ot 'i utili,ate "entru msurarea tem"eraturii cor"urilor) gsind o ba, de a"licare $i lit "atul bolnavului. Pentru 'abricarea termistoarelor se utili,ea, o2idul de 'ior. de nichel) de vanadiu) tungsten) mangan) titan) "recum $i o2i,ll
(

tor metale) sub 'orm de "ulberi care se su"un unor "rocedee +semntoare 'abricrii materialelor ceramice "n ce se ob#ine -n cor" com"act $i dur) cu "ro"riet#i de semiconductor. 3ste cunoscut 'a"tul c re,isten#a metalelor se modi'ic n i"ort cu ridicarea tem"eraturii lor. Da# de aceasta) re,isten#a Urmistoarelor la tem"eraturi mai -#e este mai mic. Eodi'icrile re,isten# ale termistoarelor varia#iile de tem"eratur snt lult mai mari dect ale metalelor) le unde re,ult c termometrele cu rmistoare snt 'oarte sensibile) "uIid nregistra $i varia#ii de 1G144\. Termometrele cu termistoare -tili,ate n medicin snt asemnIloare cu termometrele cu re,isIMen#. Termistorul este cu"rins la 3tremitatea unui tub de sticl n +ntena a"aratului legat de sisteIde cone2iune al a"aratului bro"riuI,is) avnd ca indicator un -nicroam"ermetru. Pe scara acesI luia) se "ot citi n mod direct valo. 'ile tem"eraturii msurate. 1u aceste a"arate) durata tormometri,rii se reduce la cteva "eci de secunde. +"aratele e2isI tente n circula#ie au!scar activ -ntre % $i %%\ $i se mnuiesc cu 'oarte mare u$urin#. Termistorul "ro"riuI,is "oate 'i cu"rins $i n ace cu un calibru :ig. =48. ; Schema termometrului elecI tric cu re,isten#. "n la 4)05 mm) care introduse n di'eritele "r#i ale organismului "ot da rela#ii asu"ra tem"eraturii centrale sau eventual asu"ra tem"eraturii tumorilor. . Esurarea tem"eraturii cor"orale la bolnavi se 'ace obi$nuit H-o dou ori "e ,i) diminea#a $i du" mas. 8atura sau gravitatea bolii) ct $i tratamentul a"licat!) "ot cere ca tem"eratura bolnavului na 'ie msurat la intervale mai mici) de e2em"lu din n ore) Tau du" administrarea anumitor medicamente etc.
(3

5ac se urmresc oscila#iile de tem"eratur n cursul i ,ile) tem"eratura "oate 'i msurat $i din 1G n 1G de or. n an ca,uri ns este bine s 'ie 'olosit un termometru electric nregistrP "rev,ut cu "unctogra'. Tem"eratura msurat 'r nregistrator automat se note n 'oaia de tem"eratur a bolnavului. Pe abcisa sistemului de cooi nate T> notea, tim"ul) iar "e ordonat) gradul tem"eraturii) locul de ntlnire a "relungirilor trase din abcisa $i ordonat se 'i2K cu un "unct gradul de tem"eratur la momentul res"ectiv. <i "unctele msurate la intervale 'i2e de tim" cu o linie) ob#inui n & diagram care re"re,int curba evolu#iei tem"eraturii bolnavului) denumit si diagram termic sau curb de tem"eratur) ntrucli "e 'oaia de tem"eratur limita su"erioar a tem"eraturii normali este marcat cu o linie mai groas) dintrIo singur "rivire vom "utea citi de "e 'oaie dac bolnavul este n hi"ertermie) "recum $i gradul acesteia. ?i"ertermia. >orbim des"re hi"ertermie dac tem"eraturii a2ilar se ridic "este 30\. 3a se datorea,) 'ie unei cre$teri a "rodi<!n rii de cldur) 'ie unei scderi a "ierderilor de cldur. 1au,ele o.ar&C duc la a"ari#ia hi"ertermiei determin modi'icri n metabolismul organismului) din care motiv hi"ertermia este de obicei nso#it Klr ce'alee) dureri n s"ate $i n e2tremit#i) accelerarea "ulsului $i n res"ira#iei) congestia 'e#ei) ina"eten#) sete) limb uscat) oligur< cu urini concentrate $i o stare general alterat) tulburri nervoam care "ot s duc n unele ca,uri "n la tulburri de cuno$tin# #i delir. Totalitatea acestor sim"tome 'ormea, sindromul 'ebril) n "ractica curent ns) termenul 'ebril se con'und cu acela de hi"or termie. 5u" gradul de hi"ertermie msurat n a2il) reac#ia 'ebrilii se m"arte n urmtoarele categorii O Tem"eratur normal 3.N30\ Tem"eratur sub'ebril 30N3(\ Debr moderat 3(N39\ Debr ridicat 39I%1\ ?i"er"ire2ie %1N% \ eventual $i mai mult. Debra "re,int n mod obi$nuit acelea$i oscila#ii ,ilnice ca $ i tem"eratura normal. 5iminea#a este mai joas) cnd vorbim de remisia matinal) iar seara este mai ridicat) cnd vorbim de e2acerba rea ves"eral. Tem"eratura cea mai joas) msurat n curs de % de oro) se nume$te tem"eratura minim) iar tem"eratura cea mai ridicat) tem"eratur ma2im. (%

-n evolu#ia oricrei 'ebre se "ot distinge trei "erioade O "erioada ini#ial) "erioada de stare $i "erioada de declin. 5urata $i evolu#ia "erioadelor "ot 'i bine studiate "e 'oile de tem"eratur L'ig. 1%16. 1. ,erioada iniial sau de inva,ie a 'ebrei. Debra "oate urca brusc) n decurs de cteva ore) tem"eratura ajungnd "n la 39N%4V HFa de e2em"lu n "neumonie. +cumularea imens de cldur este 'avori,at) "e de o "arte) de scderea "ierderilor de cldur "rintrIo vasoconstric#ie "eri'eric "uternic) nso#it de sen,a#ia de 'rig) iar "e de alt "arte) de contrac#iile musculare sub 'orm de tremurI - uri) Umani'estate "rin 'risonul de debut. n alte ca,uri) debutul 'ebrei "oate 'i lent) tem"eratura urcnd "rogresiv din ,i n ,i mai sus sub 'orma unor oscila#ii ascendente) ca de e2em"lu n 'ebra ti'oid. . ,erioada de stare durea, de la cteva ore "n la cteva s"tI inni. n aceast "erioad) 'ebra atinge "unctul ei culminant. 1antitaI tea de cldur necesar "entru starea de hi"ertermie n aceast "erioad este 'urni,at n "rimul rnd de 'icat) "e seama "roceselor energetice determinate de arderea glucidelor $i grsimilor) "entru c)a du" e"ui,area acestora s se atace $i de"o,itele de "roteine. 5u" oscila#iile ,ilnice ale tem"eraturii $i du" evolu#ie deosebim n aceast "erioad di'erite ti"uri de 'ebr O a6 sub'ebrilitate rigid) n 'ierstru. Tem"eratura nu de"$e$te 30\)% iar oscila#iile din cursul ,ilei snt abia de 4)1N4) \. +ceast 'ebr este de obicei nein'ec#ioas) de natur umoral sau vegetativ P .6 sub'ebrilitatea cu oscila#ii c'i,iologice/ L'ig. 1% 6P tem"eratura ajunge "n la 30). N30\)( iar oscila#iile snt de 4)% N4)5\. Se ntlne$te n in'ec#iile de 'ocar $i n tuberculo,a "ulmonar inci"ientP c/ 'ebra continu L'ig. 1%36P bolnavul este tot tim"ul 'ebril) dar oscila#iile dintre tem"eratura de diminea# $i cea de seara nu de"$esc 1\. +ceast curb o ntlnim n "neumonie) 'ebr ti'oid) ti'os e2antematic etc.P / 'ebra remitent L'ig. 1%%6P oscila#iile dintre tem"eratura de diminea# $i cea de seara de"$esc 1\) dar tem"eratura se men#ine tot tim"ul deasu"ra valorii normale. Se ntlne$te n se"ticemii) su"ura#ii) tuberculo, "ulmonar grav) unele 'orme de bronho"neuI monii etc.P e/ 'ebra intermitent L'ig. 1%56P di'eren#a dintre tem"eratura de diminea# $i cea de sear este de cteva grade) tem"eratura minim atingnd valorile normale. Tem"eratura se ridic brusc sub 'orm de acces "entru cteva ore du" care scade sub 30\. +ceast 'ebr o ntlnim n se"ticemii $i anumite 'orme de tuberculo, "ulmonar P G6 'ebra intermitent "eriodic are caracterele 'ebrei intermitenI te) dar accesele se re"et la acela$i interval de tim") "utnd 'i se"arate (5

)* O

"#

1 SC

rB-----40r.pa u*oi 0ume*e

foaie de temperatur

PAT L tir! "


42iagriosticu*

# e dic"""""""""""""""

4Iirsta

seciei

+, "#

?iC?0 DE temperatur

P A T L $ r!"

M e W i#"""""""""""""""""

% r! /a tu lui

&i le ae 'oala Greutatea t/() P! ff!

fo p o*+,

+,

i
T /L

t -

.,

f01

t2t
AF

3#I

4
I

S5

2,
fff6

G
o

$ p 5 3fT3 / d /itr/P r/fo r

7,

fi

Scaune # rs(turi

:tg.N49. " 1urb termic. Starea sub'ebril .

GD 7 7

: o a ie d e tem p era tu ra

, $ T ' C B r.
1IIIIIIIII

Med*c

Fi*. HI
Xiagnosh%cu* seciei

GSJW U\ temperatur

2S2S2S2S2S2S2 S2 S2 S2 S@S2S2S2S2S2S

PAT L % """""" r!

#edi c

44 H5

:ig. =44. ; Debr remitenta.

94

#i Lle ,ile a'ebrile. +ceast 'ebr o ntSlnim n ca, de malarie. +ccesele "ot 'i ,ilnice L'ebra cotidian6) la dou ,ile L'ebra ter#6 L'ig. 1%.6 R:< la trei ,ile L'ebra cvart6P g/ 'ebra hectic "re,int o curb asemntoare cu cea a 'ebrei -ntermitente) dar cu oscila#ii ,ilnice de 3N5\) cu scderi bru$te "n hi. tem"eratura subnormal. Se ntlne$te n se"ticemii $i 'ormele Rrave de tuberculo, "ulmonar P h/ 'ebra recurent L'ig. 1%06 O "erioadele 'ebrile de %N. ,ile ca tem"eratur continu alternea, cu "erioade a'ebrile de aceea$i durat. +ceast curb se ntlne$te n 'ebra recurent) "recum $i -n unele 'orme ale lim'ogranulomato,ei maligneP i/ 'ebra ondulant L'ig) 1%(6P "erioadele 'ebrile alternea, cu "erioade a'ebrile ca $i 'ebra de ti" recurent) ns trecerea de la "erioada ut!ebril la cea 'ebril nu se 'ace brusc) ci tre"tat "rin oscila#ii ascenI dente $i descendente) dnd curbei 'ebrile caracterul unei linii ondulanI i!u. Se ntlne$te n brucelo,P j/ 'ebra de ti" inversP tem"eratura minim se nregistrea, Hoara) iar tem"eratura ma2im diminea#a. +ceast 'ebr este caracI - Hristic "entru tuberculo,a "ulmonar gravP Y/ 'ebra neregulatP ascensiunile $i scderile de tem"eratur nu "ot 'i sistemati,ate) n acest ca, vorbim de 'ebra neregulat. 3. ,erioada e declin sau stadiul de de'ervescen#) asemntoare debutului) "oate 'i brusc sau critic $i lent) "rogresiv sau litic. -n ca, de terminare brusc a 'ebrei) tem"eratura scade n cteva ore la normal sau chiar sub normal. Paralel se amendea, n mod relativ brusc $i celelalte sim"tome ale sindromului 'ebril) totul termiI nnduIse cu trans"ira#ii abundente $i "oliurie Lde e2em"lu "neumonie iji ti'os e2antematic6. Debra "oate s se termine $i lent regresiv cnd tem"eratura noade ncet n mai multe ,ile "rin oscila#ii descendente ca de e2em"lu -n 'ebra ti'oid sau scarlatin. ?i"otermia. >orbim de hi"ot ermie atunci cnd tem"eratura organismului scade sub 3.\. Starea de hi"otermie este determinat 'ie de o "ierdere e2cesiv de cldur Lca de e2em"lu la "ersoane e2"use 'rigului "uternic6)U'ie de scderea "ronun#at a metabolismuI lui $i diminuarea arderilor din organism $i deci a "roduc#iei de cldur Lca de e2em"lu n inani#ie) tulburri endocrine) insu'icien# circulaI torie) a'ec#iuni cardio"ulmonare) com he"atic) "ierderi masive de snge) anemii naintate etc.6) 'ie de o interven#ie a sistemului nervos rentral. Strile de hi"otermie au luat o im"ortan# deosebit n ultimii uni "rin introducerea n clinic a hibernotera"iei. Prin aceast metod ?A deconectea,) "e cale medicamentoas) centrii nervo$i de termoreI 91

HD UI
%umel e

PAT L %r! S @S 2S 2 iagnosticul seciei 2S2S2S /S /S


/S

M ed* c
2S

osos

[ o 4s o s

o a ie d e te m p e ra tu ra

Sa une :ij. B( " Dt'cri

oaie de tem pera eri

, $ T ' C r.Z
2 ia g n o s tic u l s e c ie i

0 r .p a tu *u i JJi C u r aM= ie e 2 oal > re u o e a


fi!

0 um e*e I irs ts

M ea* c

/S/S

2S 2

S 2S2S 22 S S 2 S 2 S 22 1S S S 42 S @ S 2 S 2 S 2 S

2S

@S

@S @S@S

2S 2S @

i*r

WMQT

T 8

*9 L

W<8

Hegimu*

ta K& co

:ig. =4M. ; Debr recurent.

0a
:oaie de PAT L

temperatur

%r!

tiedi c

re) "entru a "utea reduce tem"eratura sub valorile normale) r s se e"ui,e,e re,ervele organismului "rin "rocesul normal de -toa"rare. Tem"eratura "oate 'i redus mult sub valorile normale . ast'el) "rin scderea metabolismului) scade $i nevoia de o2igen a 'ganismului Lve,i ca"itolul cngrijirea bolnavilor trata#i cu substanI neuro"legice/6. n cursul tratamentului) "rin hibernare arti'icial) tem"eratura Uganismului "oate 'i redus la . N3 \. Se 'ac interven#ii chirurgicale tem"eratura de 0 N (\) cnd "ericolul hemoragiei se reduce mult jin cau,a ncetinirii "roceselor vitale. +ceste stri de hi"otermie ) . necesitat introducerea unor metode noi de msurare a tem"eraturii) 'tate mai sus. nregistrarea con$tiincioas a tem"eraturii bolnavului "oate ntSm"ine greut#i n ca,ul simulan#ilor. 5ac se na$te bnuiala lebra nregistrat ar 'i ireal) de natur ctermometric/) termomeI iiiG.area bolnavului se va 'ace numai sub su"raveghere direct. Se E- . anali,a a"oi n mod amnun#it curba termic) care de obicei nu va cores"unde cu starea general a bolnavului $i nici cu ti"urile ulii$nuite de 'ebr. Eai de"arte se va msura tem"eratura cu mai uuilte termometre) de e2em"lu n cele dou a2ile sau n "lus $i n nrt $i n cavitatea bucal. Debra simulan#ilor L'ie ru inten#iona#i) ' i e nevrotici6 nu va da niciodat date concludente la msurtori limultane. 1onstatarea strii de a'ebrilitate imediat du" a'irmarea i larii 'ebrile de ctre bolnav "ledea, sigur "entru simularea 'ebrei. Een#ionm) n s'r$it c) n urma administrrii abu,ive de antiI -iiotice $i alte medicamente nainte de stabilirea e2act a diagnosticuI l u i ) se de'ormea, de multe ori curbele 'ebrile clasice) inter"retarea lor devenind 'oarte grea sau chiar im"osibil.
PULSUL

1u oca,ia sistolei ventriculare) sngele este m"ins din cavit#ile entriculare n arterele mari. +ceast mas de snge ntlne$te n totemul arterial o alt mas de snge de care se love$te sub in'luen#a 5ntrac#iei "uternice a mu$chiului cardiac. 1on'lictul care ia na$tere atre cele dou volume de snge se "ro"ag "rin coloana sanguin arborele arterial sub 'orma unei unde vibratorii $i se e2teriori,eaI "rin destinderea ritmic a arterelor) sincron cu sistolele ventriI ttlare. +ceast destindere ritmic "oate 'i "al"at La"snd u$or arterele su"ra'e#e dure osoase6 sub 'orma unor ,vcnituri u$oare) ritmice) -satile) de unde numele de "uls. 95

ntruct la a"ari#ia "ulsului intervin) att inima) ct $i va.. el va re'lecta) att starea 'unc#ional a inimii) ct $i "e aceea a arterolm dnd n acela$i tim" indicii "re#ioase asu"ra strii anatomice a arboi 3 lui arterial. n bolile in'ec#ioase acute) "ulsul oglinde$te gravitatea in'ec#ii i Prognosticul de"inde n aceste ca,uri n mare msur de calit#ii "ulsului. Eodi'icrile caracterului "ulsului determin $i conduiln tera"eutic n cele mai multe ca,uri. 5in acest motiv) e2aminare&) urmrirea $i notarea "ulsului au o deosebit im"ortan# "entru ngrijirea bolnavilor. Cuarea pulsului. Pulsul "oate 'i luat "e oricare arter accesibil "al"a#iei) care "oate 'i com"rimat "e un "lan osos O radial) tem"oru F la su"er'icial) carotid) humeral) 'emural) "edioas etc. n "racticii curent) "ulsul se ia la nivelul arterei radiale din care motiv) tu limbaj cotidian) "rin "uls se n#elege "ulsul arterei radiale L'ig. 1%116) Ba luarea "ulsului) bolnavul trebuie s 'ie n re"aus 'i,ic ijl "sihic cel "u#in 5N14 minute nainte de numrtoare) ntruct nu e'ort sau o emo#ie oarecare) n tim"ul sau naintea lurii "ulsului) ar "utea modi'ica valorile reale. @ra#ul bolnavului trebuie s 'io s"rijinit) "entru ca mu$chiul antebra#ului s se rela2e,e. Se re"ereaGa $an#ul radial Ldenumit $i $an#ul "ulsului6 "e e2tremitatea distal n antebra#ului) n continuarea "olicelui. n a"ro"ierea marginii e2trim a 'e#ei anterioare a antebra#ului dm de uu. $an# mrginit de ten doanele mu$chilor 'le2or radial al car"ului $i brahioradialul) in "ro'un,imea cruia se gse$te artera radial. Pal"area "ulsului se 'ace cu vr'ul degetelor inde2) mediu ijl inelar de la mna drea"t. 5u" ce sIa re"erat $an#ul lui) se vn e2ercita o u$oar "resiune asu"ra "eretelui arterial Lechivalen#ii a"ro2imativ cu "resiunea din interiorul vasului6 cu cele trei deget/ "al"atoare) "n la "erce"erea ,vcniturilor "line ale "ulsului. Di2arm degetelor se reali,ea, cu ajutorul "olicelui) cu care mbr#i$eiiG.)l antebra#ul la nivelul res"ectiv. <neori artera radial "re,int anomalii de "o,i#ie $i nu va ' l gsit n $an#ul "ulsuluiP n aceste ca,uri) ea va 'i cutat n tabu chera anatomic. Pulsul arterei tem"orale su"er'iciale se ia deasu"ra $i n a'sirn unghiului tem"oral al 'antei "al"ebrale) la o distan# de 3N% c ni de acesta. Pulsul arterei 'emurale se "la"ea, n "artea su"erioar a - r i unghiului Scar"a) sub arcada crural. Se u$urea, "al"area) dac Eridic $oldul cu o "ern. Pulsul arterei "edioase se va cuta "e '.iju dorsal a "iciorului) deasu"ra "rimului s"a#iu intermetatarsian) "e traiectoria arterei) iar "ulsul arterei carotide la gt) n $an#ul 9.

LFP. =4?. N Buarea "ulsului la nivelul arterei radiale.

:ig. (S@. ; S'igmogra'. :ig. =7=. ; S'igmogram.

$9 0

'ormat ntre marginea anterioar a sternoIcleidoImastoidianului laringe. Pulsul "oate 'i nregistrat $i "e cale instrumental. n unele institu#ii e2ist a"arate s"eciale "entru nregistrPu gra'ic continu a "ulsului. 5intre acestea) unele rece"#ioncP "ulsul "rin intermediul unei man$ete) l nregistrea, electronic i transmite 'recven#a "e un cadran. 32ist a"arate care nregistre, concomitent cu 'recven#a "ulsului $i tensiunea medie) iar cSrd! tahimetrul sesi,ea, "ersonalul de ngrijire "rin semnale acustic& luminoase $i asu"ra modi'icrilor de 'recven# ale "ulsului. Pulsul se va lua) la bolnavii s"itali,a#i) n mod regulat de dK ori "e ,i) iar 'recven#a lui va 'i notat "e 'oaia de tem"era#ii Ba cererea medicului sau n sco" de orientare) luarea "ulsului se "o e'ectua $i de mai multe ori. Ba luarea "ulsului se va #ine seama deO 'recven#) ritmicitPi volum) tensiune $i celeritate. :recvena pulsului "oate ' i lent sau ra"id. Se stabile$te MC numrarea "ulsa#iilor "e minut) cu ajutorul ceasului obi$nuit) "revii cu secundar) #inut n mna liber. 5u" ce sIa "al"at "ulsul) se l. s treac cteva "ulsa#ii) "n ce ,vcniturile devin 'recvente $i P-CME? se numr. Pentru o mai u$oar orientare) numrtoarea se va ncu"& cnd arttorul secundarului arat 1G% N1G N3G% sau l minut ntroj' L 8umrarea durea, l minut) ns du" o "ractic oarecare tim"ul "oate 'i redus la 1G sau 1G% minut) nmul#ind re,ultatul cu ) res"er.<v cu %. 8umrtoarea se va 'ace de la linie "n la linie "e cadranul secundarului de la ceasornic $i se va nce"e totdeauna cu A) "entru u nu numra nce"utul $i s'r$itul tim"ului de dou ori. Drecven#a "ulsului la adultul sntos este de 04N(4 "e minut) Pulsul 'iind declan$at de contrac#iile cardiace) 'recven#a lui coincid o) n stare normal cu 'recven#a sistolelor ventriculare) ntruct n un&KlHtC ca,uri de miocardit nu toate contrac#iile ventriculare snt transmisii de coloana de snge n sistemul arterial) este recomandabil ca 'recvtmU #a "ulsului Ln ca,urile sus"ecte sau indicate de medic6 s 'ie con'ruuW tat cu 'recven#a btilor cardiace. n condi#ii 'i,iologice) 'recven#a "ulsului varia, du" sHs) vrst) nl#imea cor"ului) e'ort) emo#ii "o,i#ia cor"ului) stri 'i,ioloW gice etc. +st'el) "ulsul 'emeilor este cu 0 N( bti mai 'recvoul dect al brba#ilor) a"ro"iinduIse mai mult de ci'ra (4) "e cnd "ulsul brba#ilor se a"ro"ie mai mult de ci'ra 04. n 'unc#ie de vrStS& 'recven#a "ulsului varia, n modul urmtor O la nouInscut 134 N1%4 "e minut la co"ilul mic 144N1 4 "e minut
$98

la 14 ani 94N144 "e minut la 4 de ani .4N(4 "e minut de la .4 de ani n sus 94 N95 "e minut Ba "ersoanele nalte) "ulsul este ceva mai rar dect la cele scunde. n "o,i#ia culcat) "ulsul este mai rar dect n "o,i#ia $e,nd. u "icioare este ceva mai 'recvent. Pulsul se accelerea, n ca, de e'ort 'i,ic sau "sihic) n ca, de mo#ii) tensiune nervoas) "recum $i n cursul digestiei) n tim"ul /nnului) dim"otriv) datorit reducerii necesit#ilor energetice ale ii nanismului) 'recven#a "ulsului scade 'a# de aceea din starea de i!ghe. 5in acest motiv) "ulsul se va lua diminea#a "e nemncate lu" de$te"tare dar nainte de ridicarea din "at $i du" mas) du" n!Hle de odihn) ns nainte de cin. n unele ca,uri este necesar s se ia 'recven#a "ulsului $i du" 'ort 'i,ic) com"arnduI1 cu 'recven#a lui dinainte) n aceste ca,uri n va urmri $i tim"ul necesar "entru revenirea la 'recven#a de re"aus. nregistrarea 'recven#ei "ulsului se 'ace "e 'oaia de tem"eratur 4. bolnavului. Pe ordonata sistemului de coordonate se va nota 'recIHm#a "ulsului Lechivalent cu numrul btilor "e minut6) iar "e iliscis) tim"ul cnd sIa luat "ulsul. Ba nl#imea liniei verticale $i iri,ontale) trase din cele dou "uncte notate) se 'i2ea, "rintrIun iniuct 'recven#a "ulsului la ora res"ectiv. Prin unirea acestor "uncte itH ob#ine o curb care re'lect oscila#iile "ulsului n cursul ,ilei $i n ursul mbolnvirii. 8otarea "ulsului se 'ace cu cerneal sau cu creion FFiiiju. 1i'rele valorilor "osibile ale "ulsului snt n a$a 'el ti"rite "e i!niiia de tem"eratur) ca linia groas N considerat ca limit ntre normal $i "atologic Ns cores"und cu o 'recven# de (4 de "ulsa#ii i iu minut. 5e aici n sus sau n jos) 'iecare linie sub#ire echivalea, F Fu "atru "ulsa#ii "e minut) iar liniile groase cu cte 4 de "ulsa#ii. 5ac 'recven#a "ulsului "eri'eric nu cores"unde 'recven#ei btI ilor cardiace) luate la nivelul $ocului a"e2ian) se vor nregistra n 'i mia de tem"eratur) att 'recven#a "ulsului obi$nuit) ct $i 'recven#a bi<ilor cardiace "rintrIo linie ro$ie ntreru"t) ntruct li"sa de FFores"onden# arat totdeauna un minus al 'recven#ei "ulsului) acesta va "urta numele de "uls de'icitar. Drecven#a "ulsului "oate s creasc sau s scad $i n ca,uri "atologice) n "rimul ca, vorbim de "uls tahicardie) iar n al doilea Klo "uls bradicardic. ,ulsul tahicardie! "oate 'i determinat de cau,e cardiace $i e2traI i!itrdiace) numrul "ulsa#iilor "u#ind s se ridice "n la 154N 44 Mm minut $i chiar mai mult. n unele ca,uri) "ulsul este a$a de 'recvent Luct nu "oate 'i urmrit. 99

n mod constant) 'recven#a "ulsului cre$te "aralel cu t r i & i tura. Pentru 'iecare grad de tem"eratur) "ulsul cre$te cu "ulsa#ii "e minut. Pe 'oile de tem"eratur) curba de tem" $i curba "ulsului merg de obicei "aralel. 1re$terea dis"ro"or a 'recven#ei "ulsului 'a# de tem"eratur denot c aceasta E re$te n a'ara hi"ertermiei $i unei alte cauUe N de obicei r.. N $i "une n gard "ersonalul de ngrijire n sensul unei evouln insu'icien#e cardiace L'ig) 15 6. n unele ca,uri 'ebrile) discordan#a dintre valorile "ulsului ale tem"eraturii se mani'est tocmai invers) adic tem"ri nalt cu "uls accelerat n msur mai mic dect cel ce ar 'i "uu,tor gradului de tem"eratur) de e2em"lu) la o temj&! de 39\) un "uls de numai 0. n loc de 94 "e minut ct ar 'i de a$ +ceast stare "oart numele de bradicardie relativ $i se uliln n 'ebra ti'oid $i n unele meningite. Tahicardia "oate a"rea $i n a'ara 'ebrei ca un mecanism com"ensare a de'icitului de o2igenare a #esuturilor) com"unmt reali,nduIse "rin cre$terea vite,ei de circula#ie) de e2em"lu n ca& insu'icien#e circulatorii centrale sau "eri'erice Lmiocardite) oiuloi dite) le,iuni valvulare) cola"s circulator etc.6) n ca, de anemii ii intate) hemoragii abundente) unele into2ica#ii) "recum $i n A? tulburrilor cardiace de natur nervoas $i endocrin. Tahicardia "oate s a"ar $i sub 'orm de "aro2isme) n amW ca,uri) nregistrarea "ulsului se va 'ace du" necesit#i) inde"omli de orarul 'i2 al nregistrrilor. 1ri,ele "aro2istice de tahicardlt& notea, totdeauna n 'oile de tem"eratur. ,ulsul bradicardie! ca $i "ulsul tahicardie) "oate 'i deterTh de cau,e cardiace $i e2tracardiace. 8umrul "ulsa#iilor) "oul.e scad la .4 N54 N%4 "e minut sau $i mai "u#in. Pulsul bradicardie a"are n unele ca,uri de miocardito am Ldi'teric) ti'ic6) mi2edem) icter accentuat) into2ica#ia cu diUllIW mercur etc.) n a'ec#iunile care mresc tensiunea intracraniaii't) hemoragia cerebral) tumorile intracraniene) unele maningito Hi "recum $i n ca, de inani#ie. n ca, de tulburri de conducere n sistemul e2citoconduci al inimii) numrul "ulsa#iilor "e minut "oate s scad "n la F!HC) sau chiar $i mai mult. +cest grad de bradicardie nu mai este i& s a"rovi,ione,e organismul cu sngele necesar) n urma de'ii de o2igen al creierului $i chiar al inimii) bolnavul "ierde cunKC $i este cu"rins de convulsii tonicoIclonice) starea lui 'iind 'oarte $i nso#it de "ericol de moarte Lsindromul +damsIStoXes6. Hitmicitatea. Pulsul "oate 'i ritmic sau aritmie) n stare nornnl volumul $i intensitatea "ulsa#iilor snt uni'orme) "au,ele dintre "i
3''

:ig! =79. ; 5iscordan# -ntre "uls $i tem"eratur.

sa#ii 'iind egale. <n ast'el de "uls este ritmic. 5ac "ulsa#iile nu sin uni'orme $i snt se"arate ntre ele de distan#e inegale) "ulsul om aritmie. 8u "utem vorbi des"re o ritmicitate "er'ect) ntruct $i u stare normal 'recven#a "ulsului varia, cu res"ira#ia) n tim"/! ins"ira#iei) "ulsul devine mai 'recvent) iar n e2"ira#ie mai rin +ceasta este aritmia res"iratorie $i nu are nici o semni'ica#ie "atul& gic. n majoritatea ca,urilor ns) "ulsul aritmie este determini*i de o mbolnvire a miocardului sau a "le2urilor nervoase din jurul inimii. 5eseori aritmia este urmarea unei su'erin#e a sistemului nervu& central) cerebroIs"inal sau sim"atic. Pentru a sesi,a strile de aritmie se vor observa intensitatea i/4 volumul "ulsa#iilor) "recum $i distan#a care le se"ar. +ritmia "ou l n s se "re,inte cu regularitate) li"sit de orice regularitae) sau h't a"ar numai din cnd n cnd. 5in acest motiv) "entru sesi,area aritmiilor) de multe ori este necesar o observar mai ndelungul + $i sistematic a "ulsului. <neori) "e lng "ulsa#ia normal care are o singur und) E& "erce"e o "ulsa#ie mai slab cu dou unde de intensit#i di'eriiK K ) +cesta se nume$te "uls dicrot. +"are n 'ebra tioid) anemii gra\iK) tuberculo,a "ulmonar. -n unele mbolnviri ale mediastinului) cu aderen#e intratoracin& $i "ericardice) n tim"ul ins"ira#iei "ulsul este mai mic sau chim1 dis"are com"let) "entru ca n e2"ira#ie s rea"ar normal sau s ?A intensi'ice. 5in cau,a aderen#elor circula#ia venoas este stnjiII nit $i ast'el n tim"ul ins"ira#iei inima "rime$te numai o cantitn.li& 'oarte redus de snge. +cesta este "ulsul "arado2al Russmaul. Trans'ormarea unui "uls ritmic n "uls aritmie N mai ales darii este nso#it $i de scderea 'or#ei de contrac#ie a inimii sau cu taliiI cardie N denot totdeauna nrut#irea 'unc#iei cardiace) ceea K T trebuie adus imediat la cuno$tin#a medicului. Iolumul sau amplitudinea pulsului "oate 'i mare sau mic. 3l ?-& mic$orea, "e msur ce ne nde"rtm de inim. >olumul "ulsului este determinat de cantitatea de snge "e care inima o arunc iu artere n cursul unei sistole. 5in acest motiv) el va 'i totdeauna Hli& am"litudine mai mare cnd inima normal sau hi"ertro'iat lucreuGrt energic $i nu este nici un obstacol n calea sngelui. 5im"otriv) iu ca, de tahicardie) cnd tim"ul a'ectat "entru um"lerea diastolic n) inimii este "rea scurt) n ca, de debilitate cardiac sau a unui obstacul n calea sngelui Lde e2em"lu steno, aortic6) "ulsul este mic. n ca, de "uls mic) el se va "al"a de ambele "r#i) com"arativ. +'ec#iunile care diminuea, lumenul arterelor "n la radial) cu i tumorile) cicatricile) endarteritele etc.) reali,ea, un "uls asimetric)
(0$

sensul c de "artea a'ectat "ulsul devine mic) iar de "artea snI Fii)s rmne de volum normal. +ceea$i di'eren# de volum "oate s mte $i ntre "ulsul radial $i "ulsul membrelor in'erioare) n 'unc#ie i locali,area "rocesului morbid) n unele ca,uri) "ulsul dintrIo i rte sau de la membrele in'erioare "oate s a"ar "u#in ntr,iat 'a# FC "artea sntoas. Tensiunea pulsului "oate 'i dur sau moale. 3a este determinat 1 valoarea 'or#ei de contrac#ie a inimii. +"recierea tensiunii "ulsului 'ace "rin a"recierea 'or#ei necesare "entru com"rimarea arterei KKliale. Pulsul este dur n ca,ul a'ec#iunilor nso#ite de hi"ertro'ia Futriculului stng. +ceasta mre$te 'or#a de contrac#ie a inimii $i u"inge sngele din ventriculul stng cu o "utere mai mare n artere. i Hm"otriv) tensiunea "ulsului scade $i acesta devine moale n ca,uI 11 -n cnd scade 'or#a de contrac#ie a inimii. #eleritatea pulsului re"re,int iu#eala de ridicare $i de dis"ari#ie undei "ulsatile) ceea ce re"re,int n 'ond vite,a de e'ectuare a ilsa#iei. Sub acest ra"ort) "ulsul "oate 'i celer sau tard. Pulsul te celer n ca, de insu'icien# aortic) cci unda "ulsatil dis"are "ede "rin re'ularea unei "r#i a sngelui din aort n ventriculul mg. 5im"otriv) n ca, de steno, aortic) cnd e2ist un obstacol ii calea sngelui) "recum $i n ca, de arteriosclero,) cnd elasticiI Clea vaselor este mai redus) "ulsul are o durat mai lung) adic te tard. Sen,a#ia tactil ob#inut cu oca,ia "al"rii "ulsului de"inde i n mare msur de starea "ere#ilor arteriali. Pal"area arterelor d indicii "re#ioase "entru stabilirea diagnosticului) ns aceasta nu mai cade n com"eten#a asistentei. Totu$i ea trebuie s cunoasc iEioste sen,a#ii tactile determinate de modi'icarea "ere#ilor arteriali) "mitru a "utea a"recia valoarea "ulsului $i la acei bolnavi care "reI uit di'erite mbolnviri ale vaselor. Pal"nd un "uls trebuie stabilit dac "ere#ii arteriali nu "re,int modi'icri "atologice. +rtera va 'i com"rimat $i a"oi rostogolit Eiib degete. Peretele arterial trebuie s dea n mod normal sen,a#ia unui tub "er'ect elastic. Pere#ii arteriali $i "ot "ierde elasticitatea) "ot deveni rigi,i) "rin ncrcarea lor cu sruri minerale de calciu) ngro$a#i) sinuo$i. Eodi'icrile de am"litudine) tensiune $i celeritate ?A vor inter"reta n aceste ca,uri n 'unc#ie de modi'icrile anatoI mice ale "ere#ilor arteriali.
RESPIRA<IA

+"ortul de o2igen necesar "roceselor vitale ale organismului se usigur "rin res"ira#ie. 3a include urmtoarele eta"eO
3'3

1. Gtapa pulmonar! re"re,entat de "erioada n care "trunde "rin cile res"iratorii "n la "lmni $i se distribuio ii alveolele "ulmonare. . Gtapa sanguin re"re,entat de schimburile de ga,e diiiln aerul alveolar $i sngele din ca"ilarele circula#iei mici. A2igenul du aerul ins"irat este "redat sngelui) acesta debarasnduIse n acolitI) tim" de bio2idul de carbon $i de a". 3. Gtapa circulatorie re"re,entat de trans"ortul o2igenul n "n n #esuturi $i a bio2idului de carbon de la #esuturi la alveolrli "ulmonare "entru eliminare. Prin modi'icarea distribu#iei sng?in n organism) circula#ia "oate interveni n reglarea res"ira#iei) mod* 'icnd debitul circulator al di'eritelor organe du" nevoile nioliiI bolice ale acestora. %. Gtapa tisular re"re,entat de schimbul de ga,e dintre singo $i #esuturi cu ajutorul unui sistem com"le2 en,imatic) n urma crt ruia o2igenul este cedat #esuturilor n vederea asigurrii "roceselor de ardere) iar bio2idul de carbon este ncor"orat n snge ni sco"ul de a 'i eliminat "rin "lmni. +sistenta va "utea #ine sub observa#ie 'a,ele res"ira#iei n un samblul lor) dar n limbajul curent "rin observare $i nregistram& res"ira#iei n 'oaia de tem"eratur a bolnavului) se n#elege numii l 'a,a "ulmonar a acesteia. Ptrunderea aerului n cutia toracic "n n alveole $i eliminarou lui snt asigurate de mi$crile de dilatare $i de revenire ale cutie* toracice. 5ilatarea cutiei toracice Lins"ira#ia6 este asigurat "rin mu$chii ins"iratori $i ins"iratori accesorii P revenirea ei Le2"ira#ii i6 se 'ace n mod "asiv) datorit elasticit#ii "lmnilor $i toracelui. 5ac toracele $iIa "ierdut elasticitatea sau dac evacuarea aeiulni din "lmni este m"iedicat de un obstacol "e cile aeriene) e2"iru #ia se 'ace cu ajutorul mu$chilor e2"iratori. :es"ira#ia n stare normal se 'ace lini$tit) 'r nici un e'ori . Ei$crile cutiei toracice snt simetrice) ritmice $i abia vi,ibile. Drecven#a normal este de 1.N 4 "e minut dar "oate "re,enla u$oare varia#ii du" se2 $i vrst. +m"litudinea $i 'recven#a mi$crilor res"iratorii se ada"teaGOi du" necesit#ile de o2igen $i gradul de satura#ie cu bio2id de carbon al sngelui $i #esuturilor. 1um "rocesele de hemato, "ot 'i deranjai r n mbolnviri 'oarte variate) tulburrile de res"ira#ie vor constitui un indiciu 'oarte im"ortant "entru stabilirea diagnosticului) a"rc cierea evoluu#iei bolii) recunoa$terea com"lica#iilor) ca $i "entru "rognosticul bolii. 5in acest motiv) urmrirea res"ira#iei $i nregistra rea ei "e 'oaia de tem"eratur a bolnavului re"re,int o eta" obli gatorie a muncii de ngrijire a bolnavului. 3'4

<rmrirea mecanicii res"iratorii se 'ace n "ractica curent "rin 11 a"ia observa#ie $i numrarea mi$crilor res"iratorii "e minut Ltehnica numratului ve,i mai jos6. 1ontrolul constantelor 'i,ioloI gice n cursul bolilor nso#ite de insu'icien# res"iratorie) "recum $i i ii cursul tratamentelor com"le2e) ca O ngrijirea bolnavilor incon$tiI en#i) n stare de hiberna#ie) aneste,ia#i etc.) necesit controlul meI canic) automat $i continuu al res"ira#iei. T;nele a"arate 'ac nregistrri mai com"le2e) cum este cardioI -ronul) care) alturi de am"litudinea $i 'recven#a res"iratorie)) msoar $i tensiunea arterial $i este "rev,ut cu un integrator "entru determinarea 'recven#ei "ulsului. 3lementele care trebuie urmrite la luarea res"ira#iei Lbolnavul 'iind de,brcat6 sntO a6 Timpul respirator. Prin dilatarea cutiei toracice se mresc toate diametrele ei. Ba 'emei) dilatarea "rive$te mai mult diametrul unteroI"osterior) reali,at "rin ridicarea $i "roiectarea nainte a ster nului. Ba brba#i se dilat mai mult diametrul transversal) iar la. co"ii $i btrni) mai mult diametrul vertical) "rin contrac#ia dia'ragI mului. 1on'orm acestor trei direc#ii de mrire a ca"acit#ii cutiei to racice deosebim o res"ira#ie ti" costal su"erior la 'emei) o res"ira#ie 1 i" costal in'erior la brba#i $i o res"ira#ie ti" abdominal la co"ii $i btrni. n unele stri "atologice) ti"urile de res"ira#ie se "ot modi'ica) n ca, c dia'ragmul este tulburat n 'unc#iunea sa "rin "rocese in'lamatoare de vecintate N sim'i,e "leurale) meteorism) ascit accentuat) "arali,ia nervilor 'renici sau n ca, de dis"nee 'oarte "ronun#at N res"ira#ia va 'i $i la brba#i de ti" costal su"erior. -nvers) n ca, de nevralgii intercostale) "arali,ia mu$chilor B toraIF clui etc.) res"ira#ia devine abdominal $i la 'emei. b6 Simetria micrilor respiratorii. Ei$crile res"iratorii ale Kelor dou hemitorac!e snt n stare normal simetrice) cei doi "lmni "artici"nd n mod egal la "rocesul de res"ira#ie) n ca, de dureri accentuate ale "eretelui toracic sau ale "leurei) n ca, de "arali,ia musculaturii unui hemitorace) "recum $i de scoaterea din 'unc#iune l otal sau "ar#ial a unui "lmn ca $i n colec#ii "leurale abundente)) "neumonie masiv) obstruarea unei bronhii "rinci"ale) hemitoraI rele bolnav $i diminuea, mi$crile sau se imobili,ea, com"let) l n mod com"ensator) de "artea rmas indemn) mi$crile devin mai am"le) accentund "rin aceasta asimetria mi$crilor res"iratorii. c6 $mplitudinea micrilor respiratorii se modi'ic de obicei "aralel cu 'recven#a res"ira#iei) n general) 'recven#a mai mare a res"ira#iei este nso#it de mic$orarea am"litudinii) iar scderea 'rec ven#ei) de mrirea am"litudinilor res"iratorii.
?

345I
to + c. 1#

d6 :recvena micrilor respiratorii n stare 'i,iologic esl& 'unc#ie de $es) vrst) "o,i#ie) activitate muscular) tem"oralU F mediului ambiant) "recum $i de starea de veghe sau somn. Ba brba#i 'recven#a res"ira#iei este de 1. "e minut) iar la 'oi#ii&* de 1( N 4. 5ac 'recven#a res"ira#iei se accelerea, vorbim de tahljiI nee) iar n ca, contrar) de bradi"nee. Ba nouInscu#i) numrul ins"ira#iilor este de %4N54 "e miiiu') sc,nd tre"tat "n n jurul vrstei de 34 de ani) cnd se stabiliGouai la ci'rele de mai sus. n "o,i#ie culcat) 'recven#a este mai mic dect n "o,i#ie $e,ilid) n "icioare) numrul res"ira#iilor cre$te si mai mult. +ctivitatea muscular) necesitnd un a"ort mai mare de o2igtiu) "rovoac o cre$tere a 'recven#ei m$crilor res"iratorii n ra"ort nu intensitatea e'ortului muscular. 5im"otriv) n somn) numrul res"iI ra#iilor scade sub 'recven#a constatat n stare de veghe. Tem"eratura mediului ambiant in'luen#ea, 'recven#a. 1re$lornu tem"eraturii mediului va determina o cre$tere "aralel a 'recventul mi$crilor res"iratorii. Poli"neea) a"rut la o tem"eratur mul nalt) re"re,int un mijloc de "ierdere de cldur a organismului. 32ist n mod normal un ra"ort constant ntre 'recven#a ro?jilIra#iei $i a "ulsului de % O lP acest ra"ort "oate s se modi'ice 'oa?n mult ntrIo serie de stri "atologice. 8umrarea mi$crilor res"iratorii se 'ace tim" de l mimil. ntreg) avnd grij ca o"era#ia s se 'ac 'r $tirea bolnavului) H'tol res"ira#ia este un act re'le2) incon$tient) dar controlat de voiu#tt) din care motiv bolnavul) observnd c i se numr 'recven#a misc't rilor res"iratorii) $i "oate modi'ica ritmul $i ast'el nu se mai ob#in valori reale. 5ac este "osibil) numrtoarea se va 'ace n tim"ul somnuluiP se va a$e,a mna u$or cu 'a#a "almar "e su"ra'a#a torn celui bolnavului $i se vor numra ins"ira#iile du" mi$crile de rid l care a "eretelui toracic L'ig. 1536. 5ac bolnavul este trea,) con$tient) du" terminarea numrrii btilor "ulsului) 'r a se "rsi mni& bolnavului) se vor numra $i mi$crile res"iratorii) urmrind mi$c'tI rile cutiei toracice sau ale "eretelui abdominal numai "rin ins"ec#io) 'r $tirea bolnavului. Drecven#a res"ira#iei se nregistrea, n 'oaia de tem"eratura la 'el ca $i tem"eratura $i "ulsul. 9ra'icul se va desena cu creion albastru. 1urba res"ira#iei trebuie s mearg "aralel cu curba Lio tem"eratur $i curba "ulsului. 1ele trei curbe nregistrea, troi 'unc#ii de ba, ale organismuluiO circula#ia) res"ira#ia $i termoreglu rea. Arice ncruci$are ntre aceste trei curbe semnali,ea, o abatem n 'unc#ia organelor vitale $i "oate s 'ie indiciul instalrii unor com"lica#ii. 34.

Drecven#a res"ira#iei cre$te n ca, de emo#ii) e'ort 'i,ic) hi"ertiI i/idism) n stri 'ebrile) n cursul bolilor in'ec#ioase acute) n a'ec#iI! i iile "ere#ilor toracici) n bolile care reduc su"ra'a#a res"iratorie) n i omii) hemoragii) into2ica#ii cu o2id de carbon) n bolile inimii) * C F rinichiului) n toate aceste ca,uri) hemato,a 'iind deranjat) i nanismul caut s com"ense,e irttcitul de o2igen "rin cre$teI i ni 'recven#ei res"ira#iei. Drecven#a res"ira#iei scade ?- ca, de obstacole n cile resI ioratorii su"erioare sau in'eriI Pure) n tumorile mediastinale) ?- ca, de "ierdere a elasticitI # i i cutiei toracice. e6 Hitmul. Ei$crile ^res"iI latorii $i "strea, n stare normal un ritm regulat) ins"iI i.i#iile $i e2"ira#iile succednduI o la intervale constante. @itI ? iul res"irator "oate ti tulburat lCrin atingerea centrilor nervo$i Kle cau,e to2ice) autoto2ice LheI "atice) renale6) in'ec#ioase) neuI rore'le2e etc. n acest ca,) auI tomatismul mi$crilor res"iraI torii este grav tulburat) mi$IHFrile res"iratorii succednduIse neregulat) (%ig. =7<. ; 8umrarea res"ira#iei. aritmie) de,ordonat Lve,i c5is"neea/6. n unele ca,uri de obstacole n cile res"iratorii) ins"ira#ia "reI lungit $i "ro'und "oate 'i nso#it de un ,gomot numit cornaj! determinat de trecerea aerului "rin "or#iunea strmtat. n ca,ul e2isten#ei unor obstacole mai im"ortante) n tim"ul e'orturilor de ins"ira#ie ne"utnd intra o cantitate su'icient de aer n "lmni) cores"un,toare gradului de dilata#ie a toracelui) se creea, 4 di'eren# de "resiune ntre aerul atmos'eric $i aerul intraalveolar. ta vederea echilibrrii acesteia) vidul relativ intratoracic) creat n 1 im"ui ins"ira#iei) va as"ira "r#ile moi ale "eretelui toracic) determiI nnd o de"rimare n regiunile su"raI $i subclavicular) e"igastric) "recum $i n s"a#iile intercostale. +ceast mi$care "arado2al a "e re#ilor toracici) mani'estat "rin de"resiune n tim"ul ins"ira #iei) "oart numele de tiraj.
3'7

2ispneea. 5i'eritele modi'icri ale res"ira#iei nu a"ar n gononi i,olate) ci se combin ntre ele) mani'estnduIse sub 'orma caraolK ristic a dis"neelor. Prin dis"nee se n#elege res"ira#ie grea. SubiooE\ ea se mani'est "rintrIo sete mai mult sau mai "u#in accentuata K l C aer) iar. obiectiv "rin mi$cri res"iratorii 'or#ate. Setea de aer A? d determinat de e2cita#ia centrului res"irator "rin sngele ncrcin cu bio2id de carbon sau eventual de alte substan#e strine care circii l o n snge $i re"re,int semnalul de alarm al de'icitului de o2igon 5in acest motiv) dis"neea) ca $i modi'icrile elementare ale mi$eii rilor res"iratorii) vor 'i determinate nu numai de mbolnvirile ajm rStului res"irator) ci $i de toate a'ec#iunile care tulbur schimburi -n normale de ga,e. 1nd bolnavul nu mai "oate nde"lini e'orturi de res"ira#ie ni mu$chii utili,a#i obi$nuit) intr n ac#iune al#i mu$chi) care n mod normal nu "artici" la "rocesul de res"ira#ie) ca O strnoIcleidoImastoi dianul) scalenii) din#atul mare) "ectoralul mare $i mic) $i din#atul mic) care constituie gru"a mu$chilor res"iratorii accesori. Pentru cu ace$ti mu$chi sI$i gseasc un "unct de s"rijin 'i2 n vederea dilnI trii cutiei toracice) bolnavul se va a$e,a ntrIo "o,i#ie 'or#at) nuI mit orto"nee) n "o,i#ie $e,nd) cu ca"ul $i trunchiul a"lecate nainl u $i cu bra#ele 'i2ate n jos) s"rijininduIse de ele "entru a "utea imobili,a umerii. 5u" 'recven#a) am"litudinea $i ritmicitatea res"ira#iei) deoseI bim urmtoarele ti"uri de dis"nee O 1. 2 is p n e e c u a c c e le r a r e a r itm u lu i r e s p i rator Ltahi"nee sau "oli"nee6. Drecven#a res"ira#iei este mri#ii.) am"litudinea mic$orat) res"ira#ia este su"er'icial) dar ritmica. Se ntlneste n toate ca,urile de reducere a su"ra'e#ei res"iratorii) n bolile cardiace care tulbur hemato,a) n anemii) stri to2iIin'eoI #ioase) "rocese intraabdominale care ridic ba,a "lmnilor $i reduc ast'el su"ra'a#a res"iratorie Lmeteorism) ascit) sarcin etc.6. . 2i spnee cu rri rea ri t mul ui respi rat or Lbradi"nee6. Drecven#a res"ira#iei "oate s scad la 1 N14N( sau chiar $i mai "u#in. Paralel cu scderea 'recven#ei cre$te am"litudinea) iar ins"ira#iile devin "ro'unde. +ceast 'orm de dis"nee se ntSlne$te n ca, de obstacole n cile res"iratorii. @radi"neea "oate 'i determi nat de deranjarea 'a,ei ins"iratorii sau a 'a,ei e2"iratorii a res"ira #iei. Pe ba,a acestui criteriu) n cadrul bradi"neei deosebim dis"neeu ins"iratorie $i dis"neea e2"iratorie. a6 2ispneea inspiratorie sau braipneea inspiratorie se caracteI ri,ea, "rintrIo ins"ira#ie grea) anevoioas) 'or#at) con$tient) cu "artici"area activ a tuturor mu$chilor accesori. 3a se ntlneste u ca, de obstacol al cilor res"iratorii su"erioare. -ns"ira#ia este nsoI
3'

#lt de coraaj $i tiraj. +cest ti" de res"ira#ie mai "oate a"rea $i n ca, de "arali,ie incom"let a mu$chilor res"iratori. b6 2ispneea e+piratoris sau bradipneea e+piratorie se caracteI ri,ea, "rintrIo ins"ira#ie relativ normal) urmat de o e2"ira#ie <rca) "enibil) 'or#at) con$tient) ,gomotoas) nso#it adesea de un geamt. +ceast 'orm de dis"nee a"are n ca, de obstacol n cilile res"iratorii in'erioare) ca n astm bron$ic sau bron$iolit ca"i I lar Ls"asmul) res"sctiv obstruc#ia bronhiolelor6) "recum $i n ca, do em,i'em "ulmonar) cno li"sa de elasticitate a "lSmnilor m"iedic l!otrac#ia lor 'i,iologic) necesitnd interven#ia unor mu$chi e2"iraI tori. 3 . 2 isp n e ec up e rtu rb a re a ritm ic si p e rio " d i c a respiraiei. 3es"ira#ia "ierde ritmul ei normal) ns modi'icrile care caracteri,ea, aritmia se mani'est du" o "e I riodicitate ritmic. 3le se datoresc "erturbrilor 'unc#ionale ale centrilor res"iratori. 5eosebim mai multe 'orme de dis"nee cu "erI i urbare ritmic $i "eriodic a res"ira#ieiO a6 2ispneea #heNne"StoYes este 'ormat din succesiunea ciclic Pi) unor "erioade de res"ira#ie accelerat ntreru"te "rin scurte "e rioade de a"nee. Ei$crile res"iratorii snt la nce"ut su"er'iciale) devin a"oi din ce n ce mai am"leP "aralel cu cre$terea am"litudinii) cre$te $i 'recven#a lor "ri la un ma2imP din acest moment nce"e s ucad) att 'recven#a) ct $i am"litudinea) "n ce se instalea, o "e rioad de a"nee de 5 N 4 de secunde) n cursul "erioadei de a"nee ?A acumulea, n snge $i #esuturi bio2id de carbon) care e2cit centrul res"irator $i ciclul rence"e. 3es"ira#ia 1he[neIStoXes a"are n ca, de mbolnviri nso#ite de hi"ertensiune intracranian ca tumori $i hemoragii cerebrale) meningite) n arteriosclero,a cerebral) insu'icien#a circulatorie) "re I cum $i n uremie. b6 2ispneea Tiissmaul se caracteri,ea, "rintrIo bradi"nee 'oarte accentuat) cu o ins"ira#ie "ro'und $i ,gomotoas) urmat de o "au, lung $i a"oi de o e2"ira#ie tot a$a de lung ca $i ins"ira#ia. Drecven#a mi$crilor res"iratorii "oate s scad "n la 14N( sau $i mai mult. Se constat n ca, de hi"ertensiune intracranian) in'ec#ii grave) com diabetic si agonie. c6 2ispneea Aouchut se caracteri,ea, "rin inversarea tim"ului res"ira#iei normale) n sensul "relungirii ins"ira#iei 'a# de o e2"ira #ie mult scurtat. 1iclul res"irator este 'ormat dintrIo ins"ira#ie lung $i 'or#at) urmat de "au, res"iratorie $i dintrIo e2"ira#ie brusc) scurt) du" care urmea, N 'r nici o "au, N ins"ira#ia ciclului urmtor. 1iclurile de res"ira#ie de ti" invers se re"et n mod ritmic. 349

5is"neea @ouchut este nso#it de obicei de btile ari"ilor unI sului $i de ciano,. Se ntlne$te n bronho"neumonia co"iilor. d6 2ispneea Aiot se caracteri,ea, "rin mi$cri res"iratorii ritI mice) de am"litudine normal) dar des"r#ite de "au,e mai lungi de 14 N34 de secunde. 5is"neea @iot se ntlne$te n meningite) 'lt'lrl comatoase $i n agonie) re"re,entnd stadiul "reletal) 'iind determiI nat de scdeiea accentuat a e2citabilit#ii centrului res"irator. %. 2 ispneea dez or donat. 1nd res "ira#ia nu inul "re,int nici o ritmicitate sau "eriodicitate constatabil vorbim d& dis"nee de,ordonat. Ei$crile res"iratorii au am"litudini di'erite) des"r#ite de intervale inegale) ins"ira#ia $i e2"ira#ia "ot deveni sacadate) modi'icrile nu se re"et la intervale determinate. +ceu?t't 'orm de dis"nee este de obicei e2trares"iratorie) 'iind determinat de dereglarea grav a centrilor res"iratori "rin di'erite "rocese intruI craniene Lence'alite) tumori) hemoragii cerebrale) insola#ie6) to2l& in'ec#ioase Linto2ica#ie cu alcool) mono2id de carbon) in'ec#ii gravH6) umorale Linsu'icien#a he"atic $i renal) acido,e accentuate6 sau uouI rore'le2e Ldureri 'oarte accentuate) emo#ii mari) sau stri de ncordare nervoas etc.6. Se vor observa condi#iile de "roducere a dis"neei. Sub acontW ra"ort deosebim O dis"neea de e'ort) dis"neea de decubit $i dis"ncTiW de re"aus. 2ispneea de e ort indic satura#ia insu'icient a organismului cu o2igen n tim"ul e'ortului datorit tulburrii sau ncetinirii circii lnC #iei "ulmonare. +ceasta "oate 'i determinat de o mbolnvire) 'it a a"aratului circulator) 'ie a a"aratului res"irator. 2ispneea de decubit a"are n "o,i#ia culcat) din care mo#i [ im"une bolnavului o "o,i#ie $e,nd. 5is"neea de decubit trdeaJ)&) de asemenea) o circula#ie insu'icient n "lmni) de origine cardiI ac) sau "rin "rocese "leuroI"ulmonare sau dia'ragmatice) cari& reduc su"ra'a#a res"iratorie "rin com"rimarea "arenchimului. -u decubit dorsal) "resiunea intraabdominal ridic dia'ragmul &Cl com"rim $i mai mult "lmnii. Toracele ntins "e su"ra'a#a "atului e2ecut mi$cri mai mici dect n "o,i#ie $e,nd) iar a'lu2ul veno& din membrele in'erioare s"re "lmni este mult u$urat) n "o,iL.l& de orto"nee) dia'ragmul coboar jos) 'iind tras de greutatea organ&&I lor intraabdominale $i ast'el "lmnii se dilat mai mult) mu$olill res"iratori accesorii vor "utea destinde n mai mare msur cu tiu toracic) iar sngele venos din membrele in'erioare va stagna) debara& snd circula#ia de un sur"lus de snge. 2ispneea de repaus este o dis"nee "ermanent care a"are inclil& siv n "o,i#ia de orto"nee. 3a se datore$te) 'ie unui obstacol n clit 314

res"iratorii) 'ie tulburrii de reglare central) 'ie unei insu'icien#e circulatorii de o gravitate e2trem. n ra"ort cu modul de a"ari#ie $i cu orarul dis"neei deosebim dis"neea "aro2istic $i dis"neea accidental. 2ispneea paro+istic a"are n accese re"etate) att ,iua) ct $i noa"tea. 3a este ntlnit n astm bron$ic) astm cardiac $i edem "ulmonar. 5is"neea "aro2istic din cursul astmului bron$ic se obserI v mai ales diminea#a $i se datore$te contrac#iei s"astice a bronhioI lelor) care ngreuia, e2"ira#ia aerului din "lmniP cea din cursul astmului cardiac $i edemului "ulmonar are un orar mai ales nocturn) datornduIse insu'icien#ei acute ventriculare stingi. 2ispneea accidental a"are nea$te"tat) traducnd o tulburare acut de hemato, n cursul unor "rocese "atologice acute ale "lI mnilor sau ale cilor res"iratorii) ca O bronho"neumonie) "neumonie) in'arct "ulmonar) "neumotora2 su'ocant) cor"i strini intralaringieni) cru" di'teric) laringit subglotic) laringit striduloas etc.) "recum $i n into2ica#ii cu anumite substan#e) ca bio2id de carbon) as"irin etc. 1unoa$terea di'eritelor 'orme de dis"nee) recunoa$terea lor la "atul bolnavului $i inter"retarea lor vor ajuta asistenta sI$i nde"liI neasc sarcina de su"raveghere a bolnavilor. +"ari#ia sau dis"ari#ia unei dis"nee sau modi'icarea caracterului ei) a"ari#ia sub 'orm de a!cbese "aro2istice sau accidentale vor re'lecta evolu#ia bolii) e'ectul medicamentelor ca $i a"ari#ia eventual a unor com"lica#ii n cursul mbolnvirii de ba,. 5in acest motiv) observarea $i nregistrarea "e 'oaia de tem"eratur a res"ira#iei bolnavului constituie o sarcin tot a$a de im"ortant ca $i msurarea $i nregistrarea valorilor tem"eraI turii cor"orale.
TENSIUNEA ARTERIAL2

Presiunea e2ercitat de sngele circulant asu"ra "ere#ilor arteI riali constituie tensiunea arterial. >aloarea ei este determinat de 'or#a de contrac#ie a inimii Lcare asigur "ro"ulsarea sngelui n arboI rele arterial6) de re,isten#a ntm"inat de snge) re,isten# determiI nat de elasticitatea $i calibrul sistemului vascular $i de visco,itaI tea sngelui. Tensiunea arterial scade n mod "rogresiv de la centru la "eriI 'erie. +ceast scdere) "n la arterele la nivelul crora se obi$nuie$te curent s se determine tensiunea arterial) nu este "rea nsemnatP scderea accentuat se "roduce numai n arteriole. >aloarea tensiunii arteriale 'iind determinat n "rimul rnd de 'or#a de contrac#ie a inimii) ea varia, n mod 'i,iologic n ra"ort 311

cu 'a,ele revolu#iei cardiace. Tensiunea arterial "re,in#i vnl/ F cea mai nalt n cursul sistolei) cnd) alturi de cantitatea i! e2istent n arborele vascular) inima mai "om"ea, nc o KE de snge "este cel e2istent n vase. +ceast tensiune "oart de tensiune sistolic sau ma2im. Tensiunea arterial va n\ mai mic valoare n cursul diastolei) cnd 'or#a de contrac#ii& i 'iind absent) "resiunea va 'i determinat numai de actiiP energiei "oten#iale din "ere#ii vaselor) care) gra#ie elasticii n vor cuta sI $i revin la calibrul lor anterior sistolei. -ul) r cursul diastolei o "arte a sngelui din artere trece ctro m ca"ilar) valorile cele mai joase ale tensiunii arteriale le vom la s'rsitul diastolei. +ceast "resiune "oart numele do Mc diastolic sau minim. 3a ne indic re,isten#a "e care trobin nving inima cu oca,ia contrac#iei ventriculare) la care se n n tim"ul sistolei) "resiunea re,ultat din 'or#a de contrac#ie a 3lasticitatea $i calibrul vaselor determin re,isten#a [3 va ntm"ina sngele la "eri'erie) avnd un rol hotrtor as n i .1 rilor tensiunii arteriale. Pierderea elasticit#ii vaselor "rin Khln "rocese "atologice) ateromato,a N de"unerea de sruri numTiili "ere#ii lor etc. N au ca re,ultat urcarea tensiunii ma2ime $i so'tiln tensiunii minime. A vasodilata#ie general determin scderea "resiunii aiILoi -n "e cnd vasoconstrictia) urcarea ei. 5in acest motiv 'actorii carT Wt n stare s modi'ice calibrul arterelor L'actorii renali) umilii endocrini) neurovegetativi etc.6 vor "rovoca $i modi'icri ale tonalic arteriale. +st'el tensiunea arterial va "re,enta modi'icri im"ort u F ntrIo serie de a'ec#iuni cardiace) rasculare) renale) endocrine) -min tologice) neuro"sihice etc.) din care motiv msurarea $i nrKKul&Mi rea valorilor ei snt obligatorii) att "entru stabilirea diagno@<oiili ct $i "entru urmrirea evolu#iei bolii. Tehnica msurrii valorilor tensiunii arteriale trebuie H't l cunoscut de asistent) nregistrarea acestora n 'oaia de tem "iu tur a bolnavului) la intervale stabilite de medic) cade n sarcinii Tensiunea arterial "oate 'i a"reciat du" tensiunea "iilmilI care este n 'unc#ie de tensiunea arterial. Pentru aceasta se vor ii"h degetele inde2) mediu $i inelar de la mna drea"t "e artera nul iul la nivelul $an#ului "ulsului) n a$a 'el ca inelarul s aib o "KmlM "eri'eric. 1u acesta se va! e2ercita o "resiune mai mare asu"ra iu i rei) "entru a m"iedica re'lu2ul sngelui de la "eri'erie s"re emili Se va e2ercita a"oi cu inde2ul o "resiune crescnd asu"ra ailmW "n ce unda "ulsatil dis"are de sub degetul mediu) care "iil"im& 'oarte 'in artera. Presiunea digital a inde2ului e2ercitat i momentul dis"ari#iei undei "ulsatile de sub degetul mediu

l!o2imativ cu valoarea tensiunii arteriale de la nivelul arterei ?ale. +cest "rocedeu necesit o e2"erien# ndelungat din "artea Uminatorului $i cu toate acestea a"recierea rmne "uiI subiectivP acest motiv nu serve$te dect "entru o orientare a"ro2imativ) rminarea e2act) $tiin#i'ic) a tensiunii arteriale se 'ace cu maI #metre s"eciale) denumite tonometre $i s igmomanometre. n "ractica curent) msurarea tensiunii arteriale se 'ace du" -toda indirect) n loc s se determine direct tensiunea sngelui arter) se va determina n mod indirect 'or#a necesar "entru luin"rimarea com"let a unei artere) care "ractic echivalea, cu iitoarea tensiunii din arter) n vederea acestui sco" se com"rim #n K& man$et "neumatic legat de un manometru segmentul memI l!iilui la nivelul cruia se 'ace determinarea) "n ce dis"ar com"let jlnPC#iile arterei de sub nivelul com"resiei. Se decom"rim a"oi " Bat "resiunea din man$et) "n ce a"are "rima unda "ulsatil) lisiunea e2istent n man$et n acest moment echivalea, cu "reIM nc.a ma2im a sngelui din artera com"rimat. >aloarea ei se "oate ! "e tonometrul legat cu circuitul man$etei. Metoda Hiva"Hocci. 5u" metoda :ivaI:occi) determinarea arteriale se 'ace "e cale "al"atorie. +"aratul este 'ormat illntrIo man$et "neumatic n comunicare cu o "ar de cauciuc) i.iiinenul man$etei este n legtur cu un manometru cu mercur gi!iulat "n la 344 mm. +"aratul este "rev,ut cu o su"a" reglabil rtKK la "ara de cauciuc) "rin care con#inutul de aer al man$etei "neumatice "oate 'i evacuat L'ig. 15%6. Pentru determinarea tensiunii arteriale) bolnavul va 'i a$e,at -n "o,i#ie culcat sau $e,nd ntrIun 'otoliu) re,emnduI$i bra#ele. Eiuiometrul se "lasea, "e no"tier sau "e msu# lng bolnav. ?i& 'i2ea, bra#ul de lng manometru n e2tensie $i se a"lic man$eta. K !u ajutorul "erei de cauciuc se introduce aer n man$eta "neumatic) i KIu cealalt mn) e2aminatorul "al"ea, "ulsul radial al bolnaI ilui de la acela$i membru. Prin introducerea aerului n man$et) FFEista se um'l $i com"rim n mod circular bra#ul) din ce n ce mai uit) "n ce nchide com"let lumenul arterei) cnd dis"are "ulsul. E< acest moment) cu ajutorul ventilului) se 'ace decom"rimarea Frului de man$et) n momentul cnd trece "rima und "ulsatil F notea, valoarea tensional de "e manometrul cu mercur) aceasta liivalnd cu tensiunea ma2im. Metoda Torotlcov. Pal"area "ulsului "eri'eric devine "osibil niiiai du" reducerea accentuat a com"resiunii e2terioareP din iIH?t motiv) "in metoda "al"atorie se ob#in valori tensionale "u#in i ai sc,ute dect realitatea. RorotXov a introdus metoda auscultaI 313

l
31%
Fig. 't. " +"arat :ivaI:occi "entru msurarea tensiunii arteriale.

:ig. =77. ; S'igmotensio'on.

torie de nregistrare) care asigur "erce"erea mult mai "recoce a mi$crilor "ulsatile) deci imediat du" deschiderea lumei2ului arteI rial $i trecerea "rimei unde de snge. 5u" a"licarea man$etei "e bra#ul bolnavului) se "om"ea, aer n lumenul man$etei) "n la dis"ari#ia "ulsului radial) deci "este tensiunea ma2im. Se a"lic un stetosco" imediat sub marginea in'erioar a man$etei) deasu"ra arterei numerale. 1t tim" "resiunea din man$et este su"erioar tensiunii sistolice) nu se va au,i nici un 'enomen acustic deasu"ra arterei cercetate. Prin deschiderea su"a"ei man$etei "neumatice) aceasta se decom"rim lent) "rogresiv) "n ce "resiunea ei scade imediat sub valoarea "resiunii intraarteriale. n acest moment) sngele de deasu"ra com"rimrii destinde cu 'or# "ere#ii arteriali $i "trunde n "artea distal a arterei. 5estinderea brusc a "ere#ilor arteriali "rin "resiunea sistolic ma2im $i decomI "rimarea lor n tim"ul "resiunii diastolice minime d na$tere la un ton ritmic legat de vibra#iile "ere#ilor arteriali com"rima#i. Presiunea artat de manometru) n momentul cnd se "erce"e "rimul ton arteI rial) re"re,int valoarea tensiunii ma2ime. Pe msur ce se continu decom"rimarea) tonurile devin din ce n ce mai "uternice) "entru ca la un moment dat tonul arterial s se trans'orme) con'orm legilor acustice ale lichidelor) ntrIun su'lu. 1ontinund decom"rimarea) tonurile arteriale rea"ar) dar acum snt mult mai "uternice) 'oarte sonore) chiar vibrante. 5in acest moment) intensitatea tonurilor arteriale scade brusc) "entru ca n scurt tim" s dis"ar total. PreI siunea din man$et) nregistrat "e manometru n momentul cnd tonurile arteriale slbesc brusc) re"re,int valoarea tensiunii diaI stolice din arter. Pentru sim"li'icarea msurrii tensiunii arteriale sIau elaborat di'erite a"arate u$or trans"ortabile. +st'el cunoa$tem 'onos'igmoI manometrul $i s'igmotensio'onul unde manometrul cu mercur este nlocuit cu un manometru metalic. <nele manometre metalice au cadrane cu grada#ii duble O una de culoare ro$ie) care indic valoric "resiunea n greutatea coloanei de mercur) iar cealalt) de culoare neagr) care indic valorile "resiunii n greutatea coloanei de a". Ba noi se obi$nuie$te a se e2"rima valorile tensionale n greutatea coloanei de mercur. Eanometrele metalice "ierd cu tim"ul din elasticitatea lor) din care motiv) la anumite intervale) este bine s 'ie veri'icate "rin com"ara#ie cu manometrele de mercur. 5e aceea) utili,area tensiometrelor cu manometru de mercur este "re'erabil. +,i se construiesc ast'el de a"arate cu sistem "ei'ect nchis care "ot 'i trans"ortate 'r s se scurg mercurul din re,ervor sau din tub) $i lucrea, "recis) 'r s necesite veri'icri "eriodice.
315

Metoda oscilometric. 1om"rimarea "rogresiv a aiterelor "rin man$eta "neumatic "rovoac vibra#ii din "artea "ere#ilor arteriali. -ntensitatea acestor vibra#ii este n 'unc#ie de gradul de com"rimare $i ast'el tensiunile ma2im $i minim "ot 'i determinate din observaI rea sau nscrierea acestor vibra#ii) e2"rimate de acul manometrului

:ig. =7K. N Esurarea tensiunii arteriale cu tensio'oiiul.

metalic sub 'orma unor oscila#ii. +"aratele utili,ate "entru nreI gistrarea oscila#iilor arteriale "oart numele de oscilometre. Ti"ul acestor a"arate este oscilometrul Pachon L'ig. 1506) com"us dintrIo man$et "neumatic) legat de un manometru metalic) care arat constant "resiunea din man$et. Eanometrul comunic cu un reI ,ervor) n interiorul cruia se gse$te 'i2at o ca"sul cu "ere#i meI talici) 'oarte sub#iri $i sensibili la oscila#iile ct de mici "e care leIar e2ecuta "ere#ii arteriali $i "e care le nregistrea, "rin intermediul unui ac indicator. 1t tim" lumenul man$etei este n legtur cu manometrul "rin re,ervorul mare) modi'icrile de "resiune determiI nate de schimbrile de calibru ale arterei se egalea, "rin 'a"tul c schimbrile tensionale interesea, att interiorul ct $i e2teriorul ca"sulei $i ast'el nu se instalea, nici o di'eren# de "resiune ntni cele dou "r#i ale acesteia. 5ac ns lumenul man$etei se se"ar de re,ervor $i manometru Lcu ajutorul unui buton6) rmnnd n contact numai cu su"ra'a#a intern a ca"sulei) atunci toate modi'iI crile de valori ale arterei se vor transmite direct la ca"sul) caro la rndul ei "rin acul indicator le va nregistra sub 'orm de oscila#ii. 31.

l
Tehnica utili,at "entru determinarea tensiunii arteriale cu &Ecilometrul ,achon L'ig. 15(6 este tot cea a decom"rimrii "rogreI Rive. Se a"lic man$eta "neumatic "e bra#ul bolnavului $i se "om"e, -n ea aer "n ce se ob#ine o tensiune su"erioar celeia "resu"us din arter) n acest moment) artera este com"let nchis) circula#ia snI

:ig! =7M. ; Ascilometrul Pachon.

gelui n vasul res"ectiv o"rinduIse. <ndele sanguine) re#inute n "ro"agarea lor s"re "eri'erie de com"resiunea man$etei) se lovesc Kle marginea su"erioar a acesteia) ceea ce d na$tere la mici oscila#ii uni'orme) numite su"rama2imale. +ceste oscila#ii "ot 'i "use n eviI den# "rin nchiderea comunica#iei man$etei cu re,ervorul #i manoI metrul Lcu ajutorul butonului6) man$eta rmnnd n contact direct numai cu lumenul interior al ca"sulei. Se nce"e decom"rimarea man$etei "rin deschiderea [entilului) "n ce "resiunea din man$et scade sub nivelul tensiunii ma2ime. -n acest moment) unda sanguin sistolic de,li"e$te "ere#ii arteriali com"rima#i $i "trunde n arter) ceea ce d na$tere unei mi$cri oscilatoare de o am"litudine mai mare dect oscila#iile su"rama2iI male. 5in acest moment) oscila#iile mai mari se men#in mai de"arte) ntruct unda sanguin sistolic de,li"e$te "ere#ii arteriali numai "entru tim"ul sistolei) "entru ca n tim"ul diastolei Lcnd tensiunea coloanei de snge este mai mic6) lumenul arterial s rmnmai de"arte com"rimat. Prin deschiderea butonului se msoar cu manometrul tensiunea din man$et echivalent cu tensiunea din arter. >aloarea 310

tensiunii din man$et) n momentul cnd am"litudinea oscila#iilor cre$te n mod brusc) re"re,int valoarea tensiunii arteriale ma2imo)* 1ontinund decom"rimarea man$etei) unda sanguin sistolici destinde "ere#ii arteriali din ce#n ce^ mai mult) dnd na$tere la oso)lH la#ii din ce n ce mai am"le) n momentul cnd "resiunea din man$et a devenit egal cu cea din tim"ul diastolE) artera $i reca"t calibrul ei normal $i n diastol $i ast'el mi$crile "ere#ilor devin brusc mai reduse) ceea ce se nregistreaI , la acul indicator "rin scderea brusc u am"litudinii oscila#iilor. Prin deschiderea butonului se va msura "resiunea din manI $et n acest moment) care echivaleaG)'t cu "resiunea intraarterial din tim"ul diastolei) adic cu tensiunea minim. >a loarea tensiunii din man$et) n mo mentul cnd am"litudinea oscila#iilor scado brusc) re"re,int valoarea tensiunii mini me) diastolice. 3educnd mai de"arte "resiunea din man$et) sub nivelul tensiunii mini n ic) vor mai constata "re,en#a unor oscila#ii determinate de e2"ansiunea sistolic obi!$ nuit a "ere#ilor arteriali. +ceste oscila#i l "oart numele de in'raminimale.
:ig. =<F. ; Schema oscilome+ truhii Pachon.

Sesi,area "recis a momentului cnd oscila#iile su"rama2imale se trans'ormai& oscila#iile tensiunii ma2imale) "recum $i a momentului cnd oscila#iile tensiunii diastolice se trans'orm n oscila#ii in'raminimale) este di'icil $l cere o e2"erien# ndelungat. 5in acest motiv se "reconi,ea, ull li,area a dou re,ervoare de aer n man$eta "neumatic) a"licate unit "este alta sub 'orma #iglelor de "e aco"eri$. 3e,ervorul "ro2imal al man$etei amorti,ea, oscila#iile su"rama2imale) care ast'el nu voi1 mai deranja varia#iile de "resiune din man$eta a doua. Ascilometrele construite du" "rinci"iul a"aratului Pachon ?tnt destul de numeroase. +mintim oscilometrul <sXov $i oscilotonome<!lll 3eXlinghausen. Ascilometrul 3a,umov 'unc#ionea, cu un!manoI metru cu alcool $i d "osibilitatea unor determinri 'oarte "recis) Ascilometrele "ot 'i utili,ate $i "entru staRlirea "ermeabilii a#ii arterelor la e2tremit#i. 31(

Pentru msurarea oscila#iilor arteriale de o am"litudine miniI mal) ca de e2em"lu n strile de hi"otensiune controlat) se utiliI ,ea, oscilometre s"eciale) legate de am"li'icatoare electronice. Pentru nregistrarea continu a tensiunii arteriale e2ist a"arate s"ecial construite L'ig. 1596. <nele dintre acestea nscriu gra'ic curba

:ig. =7?. ; +"arat "entru nregistrarea continu H tensiunii arteriale.

varia#iilor tensionale ntrIo unitate de tim". +lte ti"uri de a"arate * nscriu sub 'orma unei curbe continue tensiunea arterial medie "e * un Ximogra' obi$nuit. Ean$eta acestor a"arate este con'ec#ionat l dintrIun material absolut ine2tensibil) care se mulea, "er'ect "e "artea distal a antebra#ului. Ean$eta este "lin cu lichid) care l transmite undele sistolice ale "ulsului radial unei membrane de cauciuc. Pe aceast membran este 'i2at o "ies intermediar care) "relund oscila#iile membranei determinate de varia#iile tensioI -nale ale lichidului din man$et) "ermite sc"area unui jet constant -de aer com"rimat) n 'unc#ie de oscila#iile membranei "e care este l 'i2at. +st'el se creea, di'eren#e de "resiune n interiorul a"aratului) care "ot 'i nscrise cu ajutorul unui tambur s"ecial "e un Ximogra'. 319

32ist $i a"arate care 'unc#ionea, 'r man$ete. +cestea ln1 registrea, tensiunea medie du" duritatea $i am"litudinea "ulmiI lui radial. Tensiometrele electrice nregistratoare 'unc#ionea, $i la distanlG1) n sensul c "artea a"aratului care 'ace nscrierea gra'ic a tensiunii) "oate 'i a$e,at la distan# de bolnav. +lte ti"uri de a"arate nregistrea, varia#iile tensiunii arteriali& "e cale 'otogra'ic) asemntoare electrocardiogra'elor. +ceste a"a rate) denumite ototensiometre! 'unc#ionea, cu o celul 'otoelectrie't) <ricare ar li a"aratul sau metoda utili,at "entru msuraren tensiunii arteriale este bine s se #in seama de anumite reguli "rae tice elementare "entru a evita unele erori de nregistrare. Ean$eta va 'i legat strns de bra#ul bolnavului) n'$urat eii "n,a sa e2terioar li"sit de elasticitate $i 'i2at bine cu cataramele curelelor e2terioare. 5ac a"licarea man$etei se 'ace la2) aceasta nu se va modela bine "e su"ra'a#a bra#ului $i tensiunea din man$ei a nu va re'lecta tensiunea arterial. Eanometrul se "lasea, la nivelul arterei) asu"ra creia se 'aee determinarea tensiunii. 5ac se utili,ea, un manometru cu mercur) se va avea grij ca divi,iunea A a tubului manometric s 'ie la nivelul arterei. @olnavul trebuie totdeauna ast'el a$e,at) nct artera /m cau, s 'ie la nl#imea inimii. 5eterminarea tensiunii arteriale se va 'ace totdeauna n re"auiW @olnavul obosit) emo#ionat sau n tim"ul unui e'ort 'i,ic "re,int totdeauna modi'icri tensionaleP din acest motiv) msurarea tenHi unii arteriale trebuie s 'ie "recedat totdeauna de lini$tirea bolnu vului. 5in acela$i motiv trebuie evitat $i discutarea valorilor ton sionale ob#inute. >alorile tensiunii arteriale n "rimele momente du" a"licarea man$etei snt uneori mai crescute dect la msurtorile ulterioare) ceea ce se datore$te reac#iei "sihice declan$at de com"rimarea brii #ului. 5e aceea este necesar ca n ca, de sus"iciune s re"etm nul surarea Leventual de mai multe ori6) 'r s scoatem man$eta de "e bra#ul bolnavului) decom"rimnd numai bra#ul n intervalele dintre msurtori. 5ac valorile ob#inute vor 'i di'erite) se va tine seama de cele ob#inute la ultima determinare. n unele ca,uri) valorile tensionale "ot 'i di'erite la cele doua membre su"erioare P alteori e2ist o di'eren# "este limita 'i,iologica ntre tensiunea msurat la membrele su"erioare 'a# de cea do la membrele in'erioare. +ceast di'eren# tensional se datore$te unei scderi a circula#iei arteriale de la nivelul membrului res"ectiv) n urma obliterrii "ar#iale sau totale a rumenului unui vas. 5in acest) 3 4

-liotiv) du" indica#iile medicului) se vor 'ace msurtori com"arative ni de cte ori se ive$te vreo sus"iciune n acest sens. >alorile tensiunii arteriale se ra"ortea, la greutatea coloanei -r mercur din manometru e2"rimat n milimetri sau centimetri. >alorile ob#inute "rin metoda auscultatorie la adultul sntos) n jit are de re"aus 'i,ic $i "sihic) varia, ntre 115 $i 1%4 mm?g "entru "ensiunea ma2im $i ntre 05 $i 94 mm?g "entru tensiunea minim. >alorile tensiunii arteriale se nregistrea, n 'oaia de tem"eraI tur a bolnavului n subrubricile re,ervate deIa lungul marginii inI 'erioare a 'oiiP dac 'oaia de tem"eratur nu are rubrici s"eciale M Ceiitru tensiunea arterial) notarea valorilor se va s"eci'ica du" l* i va 3occi cu literele 33) urmate de valorile tensionale ma2im $i 'tiiiiiim) de e2em"lu O 33 h 1 5G(4 mm?g. 8ivelul tensiunii arteriale varia, n ra"ort cu se2ul) vrsta) M #&recum $i cu oi ai ui activit#ii 'i,iologice n cursul ,ilei. +st'elO
n "rimii ani ai vie#ii) tensiunea sistolic varia, ntre 05 $i 94 mm?g n "rimii ani ai vie#ii) tensiunea diastolicS varia, ntre 54 $i .4 mm?g n co"ilrie tensiunea sistolic varia, ntre 94 $i 114 mm?g n "ubertate tensiunea sistolic varia, ntre 144 $i 1 4 mm?g n "ubertate tensiunea diastolic varia, ntre .5 $i 05 mm?g la adul#i tensiunea sistolic varia, ntre 115 $i 1%4 mm?g la adul#i tensiunea diastolic varia, ntre 05 $i 94 mm?g "este 54 de ani tensiunea sistolic ajunge "n la 154 mm?g "este 54 de ani tensiunea diastolic ajunge "n la 94 mm?g

in co"ilrie tensiunea diastolic varia, ntre .4 $i .5 mm?g

1unoa$terea ra"ortului dintre tensiunea ma2im $i minim este) tio asemenea) 'oarte im"ortant. 5i'eren#a dintre tensiunea sistolic ij i cea diastolic "oart numele de tensiune di'eren#ial. Ba 'emei) tensiunea arterial este n general ceva mai mic Lcu T&N14 mm?g6 dect la brba#i) cu e2ce"#ia "eiioadei "ubei ta#ii. 8ivelul tensiunii arteriale varia, $i n cursul aceleia$i ,ile) "re,entSnd oscila#ii de 14N 4 mm?g. >aria#iile ,ilnice snt n leI gtur cu gradul de activitate a organismului $i cu tem"eratura mediului ambiant. Tensiunea cea mai cobort se gse$te n tim"ul somnului. 5iminea#a) valorile snt de asemenea mai mici) ridicnduIse s"re sear. Tensiunea arterial se urc n cursul e'orturiI lor 'i,ice) du" mese abundente) "recum $i n cursul emo#iilor. >aloI rile tensoriale snt in'luen#ate $i de tem"eratura mediului nconjuI rtor) n tim"ul activit#ii) n camere su"rancl,ite sau n cursul [.ilelor cldtuoase tensiunea arterial scade. Ba 'rig) dim"otriv) datorit vasoconstric#iei generali,ate) tensiunea arterial cre$te. Aradul de urcare a tensiunii arteriale n aceste stri nu de"inde numai
I& + A. 1#

3 1

de intensitatea 'actorilor cau,ali) ci $i de gradul de reactivitate n organismului) care determin varia#ii individuale. >aria#iile 'i,iologice ale tensiunii arteriale n cursul ,ilei nu de"$esc 4) ma2imum 34 mm?g) dar $i aceste modi'icri relalh mici "ot avea o semni'ica#ie "atologic) ceea ce reclam nregisti Oi rea sistematic $i con$tiincioas a tensiunii arteriale. Evelul tensiunii arteriale "oate s de"$easc valorile normale in "lus) cnd vorbim de hi"ertensiune) sau n minus) cnd vorbim de - i i "otensiune. Eodi'icrile Ln "lus sau n minus6 "ot s interese,e) al i lG tensiunea minim) ct $i tensiunea ma2im) n aceste ca,uri) ten s i unea di'eren#ial rmne nemodi'icat) n alte ca,uri) ns) variaI #iile tensiunii ma2ime $i minime nu se 'ac "aralel) ceea ce determina modi'icarea tensiunii di'eren#iale) reali,nd tablourile de hi"erten siune ma2im) hi"otensiune ma2im) hi"ertensiune minim $i hi"o tensiune minim. ?i"ertensiunea arterial a"are ca un sim"tom n bolile + r ascu lare) ale rinichilor) n tulburri endocrine) meno"au,) hi"ercorl i cism) boala @asedoT) into2ica#ia saturnin etc. sau constituie o boal'l inde"endent) boala hi"ertensiv. ?i"otensiunea arterial a"are o dat cu scderea 'or#ei H l e contrac#ie a inimii Lmiocardite) endocardite) a'ec#iuni valvulare sta bili,ate6 a"oi n ca, de insiu'icien# circulatorie "eri'eric) "rin re la2area "ere#ilor vasculari Lca n vasodilata#ia "aralitic a bolilor in'ec#ioase6) n ca, de reducerea mesei sanguine Lhemoragii) diareic) vrsturi accentuate) trans"ira#ii abundente etc.6) "recum $i unele tulburri endocrine Lde e2em"lu insu'icien#a glandelor su"rarenale6. >aria#iile inde"endente ale tensiunii ma2ime $i minime "ot aven un sens divergent "rin cre$terea tensiunii ma2ime cu scderea con comitent a tensiunii minime) sau de sens convergent ) "rin scderea tensiunii ma2ime $i cre$terea concomitent a celei minime. Eodi'i carea divergent a tensiunii ma2ime $i minime se observ n ca, de insu'icien# aortic) boala @asedoT) anemii accentuate $i sclero,a vaselor mari. Eodi'icarea convergent se constat n steno,a mi tral.
DIUREZA

5iure,a are sco"ul de a elimina din organism substan#ele inii tile "rovenite din metabolismul intermediar "rotidic) care acumulate) n snge devin to2ice "entru organism. 3liminarea acestor substan#e se 'ace n solu#ie a"oas $i m"reun cu ele "rsesc organismul iji srurile minerale) "recum $i o serie de alte substan#e de de,asimila#io de care organismul nu mai are nevoie. <99

-n mecanismul de eliminare a "rodu$ilor de de,asimilare intervin) >turi de rinichi $i tubul digestiv) 'icatul) glandele cu secre#ie intern) irea 'unc#ional a a"aratului circulator) in'luen#ate toate de actiI latea sistemului nervos. Tulburrile metabolismului intermediar re"ercutea,) de asemenea) asu"ra diure,ei) in'luen#nd att cantiI!lea) ct $i calitatea urmii e2cretate. 5e aceea) urmrirea diure,ei anali,a uriinii constituie o eta" obligatorie a ngrijirii oricrui olnav. @a ne va 'urni,a date "re#ioase n "rimul rnd asu"ra strii Eiaratului urinar) dar n acela$i tim" va "utea da medicului date "re#ioase "entru stabilirea diagnosticului) urmrirea evolu#iei $i stal u l irea "rognosticului ntrIo serie de mbolnviri) n unele mbolnIiri) de e2em"lu n bolile de nutri#ie) e2amenul calitativ $i cantitativ .1 urinii este un criteriu de a a"recia bilan#ul nutritiv. Pentru a "utea 'urni,a datele necesare stabilirii diagnosticuI l u i $i conducerii tratamentului) asistenta va urmriO 1. tulburrile de emisiune urinarP . cantitatea de urin emis n % de oreP 3. caracterele calitative ale urinii. 1. Tulburrile de emisiune urinar. 3misiunea urinii este deI. lansat de sen,a#ia de mic#iune. n mod normal) numrul emisiunilor n decurs de % de ore este de 5N. la brba#i $i %N5 la 'emei) l!!.misiunile urinare au loc cu "redominan# ,iua) noa"tea emisiunile i i i n d reduse) n ca,uri "atologice "ot a"rea urmtoarele tulburri 11 c mic#iune O a6 , o l a Y i i r i a "rin care n#elegem 'recven#a anormal de 11 iPire a mic#iunilor. 1antitatea de urin emis "oate 'i 'oarte mic) ! li iar $i cteva "icturi) ns sen,a#ia de mic#iune a"are 'oarte 'recI \ cnt. 8evoia anormal de a urina se datore$te ac#iunii iritative asu"ra mucoasei ve,icale) a unor "rocese intrave,icale sau de vecintate) cu O cistite) tuberculo, $i neo"lasm ve,ical) calculo, ve,ical) in'laI ina#ii "elviene) a'ec#iuni uterine) uretrite acute $i cronice) "rosI - u l i#e etc. ?i"ere2citabilitatea mucoasei ve,icale "oate s a"ar $i -n nevro"a#i) n alte ca,uri) 'recven#a anormal a emisiunilor de urin !F datore$te unei e2cre#ii mai abundente de urin) ca n colicile reI nii le) sclero,a renal) diabetul ,aharat $i insi"id etc. b6 ( s c h u r i a sau reten#ia de urin) "rin care se n#elege inca "acitatea ve,icii urinare de aI$i evacua con#inutul. 3a nu trebuie nm'undat cu anuria) care nsemnea, li"sa secre#iei renale. -schuria "oate 'i datorit unui obstacol n calea de eliminare a urinii) caO Tlricturi cicatriceale) calculi inclava#i n uretr) hi"ertro'ia "rostatei mm alte "rocese de vecintate) care com"rim calea de evacuare a urinii sau unei "arali,ii a ve,icii urinare sau s'incterelor) ca n mie i i * c) tabes) "oliomielit) traumatisme medulare etc.) sau eventual 33

unei "are,e trectoare n cursul in'ec#iilor grave) ca 'ebra ti'oid) meningite) ence'alite) se"ticemii) du" interven#ii chirurgicale intra abdominale) "recum $i n com. 3eten#ia urinar determin o distensie e2trem a ve,icii) care va bomba $i va "utea 'i "us n eviden# "rin "al"are deasu"m sim'i,ei "ubiene) n tim" ce n ca, de anurie ve,ica rmne goal. n urma "resiunii mrite din ve,ic dac nu este un obstacol me canic) s'incterul uretral cedea, $i urina nce"e s se evacue,e "ic tur cu "ictur. +cest 'enomen "oart numele de ischurie "arado2 ala sau incontinen# "rin regurgitare. c6 0icturia "rin care se n#elege inversarea ra"ortului nu mrului de emisiuni $i a cantit#ii de urin emis n tim"ul ,ilei $i n tim"ul no"#ii. 1antitatea de urin ce se evacuea, n cursul no"#i i re"re,int cel mult 5V din cantitatea total de urin evacua#ii n % de ore. 5ac ra"ortul artat ss egalea, sau se inversea,) vorbim de nicturie. 3a se datorea, 'a"tului c n cursul ,ilei inimPi nu a asigurat trecerea "rin rinichi a unei cantit#i necesare de sngr "entru a elimina cantitatea cores"un,toare de urin $i com"ensator e2cre#ia de urin se continu n cursul no"#ii. 5a aceea) nicturia va) a"rea n ca,urile de insu'icien# ventricular sting. d6 2 i s uri a. 1nd eliminarea urinii S3 'ac cu mare greutate sau este dureroas) "enibil) vorbim de disurie. 3a a"are n cursul in'lama#iilor acute ale uretrei) n ca, de obstacole mecanice cu loca li,are uretral Lstricturi cicatriceale) edeme ale mucoasei uretrale) hi"ertro'ia de "rostat etc.6 sau eventual n "are,e ve,icale. e6 (ncontinena urinar. Se traduce "rin emisiuni uri nare involuntare $i incon$tiente. 3a a"are n le,iuni medulare) ca mielita transvers) traumatisme medulare) s"ina bi'ida) la s'rI $itul accesului de e"ile"sie) n unele in'ec#ii $i into2ica#ii grave. BiW co"ii se semnalea, de multe ori n cursul no"#ii 'r nici o ba, organic) n aceste ca,uri vorbim de enure, nocturn. . 5eterminarea cantit#ii de urin emis n % de ore are un sco" dublu O de a cunoa$te volumul diure,ei $i de a e'ectua unelT determinri calitative din cantitatea total de urin emis. 1omI "o,i#ia "u#ind s se modi'ice n cursul ,ilei)) anali,ele biochimic& din urin se vor 'ace din mostre luate din amestecul cantit#ii totalo de urin emis n decurs de % de ore. 1olectarea urinii trebuie nce"ut $i 'cut du" un orar 'i2) valabil "entru to#i bolnavii sec#iei $i nu du" orarii deosebite) cdi acestea ar "utea da na$tere la erori regretabile. Se obi$nuie$te a ?A nce"e colectarea urinii diminea#a la ora ( $i a se termina n ,iuu urmtoare la aceea$i or.
96.

Pentru a se "utea orienta asu"ra ra"ortului dintre cantitatea do m emis n cursul ,ilei $i cea din cursul no"#ii) se va recolta seI nit urina emis ntre orele ( $i 1 $i cea eliminat ntre orele 1 $i ilitninea#a urmtoare. Ba diabetici) "entru urmrirea dinamic a loran#ei 'a# de hidra#ii de carbon) urina total din % de ore se va lecta se"arat n trei Leventual n mai multe6 mostre) du" numImeselor consumate de bolnav. +sistenta va educa bolnavul s urine,e numai n urinai $i s nu unce urina. 5eterminarea cantit#ii de urin nu se "oate 'ace "e .G.a a"recierii bolnavului. @olnavul imobili,at la "at va 'i invitat nainte de de'ecare sI$i goleasc ve,ica urinar) "entru a nu eliI F iua urin n "losc) ceea ce ar m"iedica determinarea e2act a ei. <rina emis de bolnavi n urinale va 'i colectat n vase cilinI drice) gradate) cu glt larg) cur#ite riguros $i bine aco"erite. >asele >or 'i #inute totdeauna la rcoare) "entru a "reveni descom"unerea -ii inii n tim"ul colectrii. Pentru a m"iedica "rocesele de 'ermenI ta#ie se vor aduga la urina colectat cteva cristale de timol Lcare lin modi'ic reac#iile chimice6. 5ac nu avem la dis"o,i#ie vase graI date de la 'abric vom "utea utili,a orice borcan de N% Xg) "e iTeI1 vom grada noi N "e ba,a msurtorilor anterioare N cu un creion dermatogia') sau cu ben,i de leuco"last) li"ite vertical "e llicle $i "e care se notea, cu cerneal nivelurile cores"un,toare >olumelor 'i2e de urin. Sticlele trebuie etichetate) "urtnd numele liolnavului) numrul camerei $i al "atului. Pentru a ne "utea da seama de circula#ia lichidelor din organism W l e necesar ca) alturi de nregistrarea volumului diure,ei) s se ote,e e2act $i cantit#ile de lichide ingerate. Prin lichide ingerate F n#elege tot ceea ce a but bolnavulO a") ceai) ca'ea) su") siro" <P.) la care se vor aduga $i lichidele "rovenite din ,ar,avaturile $i 11 netele consumate. 3a"ortul dintre cantitatea de lichide ingerate .i cantitatea eliminat re'lect bilan#ul circula#iei a"ei n organism. +cest ra"ort 'iind in'luen#at $i de o serie de al#i 'actori ca O natura l!iochimic a alimentelor consumate) a"a "ierdut "rin "ers"ira#ie ) i "rin scaun etc.) este bine ca "aralel cu determinarea cantit#ilor ! -c urin emise $i de lichide consumate s se 'ac $i gra'icul evolu#iei greut#ii cor"orale) "rin cntrirea ,ilnic a bolnavului. 1antitatea de urin emis n % de ore se notea, ,ilnic "e 'oaia i le tem"eratur a bolnavului L'ig. 1.46. 8otarea se 'ace "rin ha$uI i Pirea "tr#elelor cores"un,toare cantit#ilor de urin $i ,ilelor resI "ective. ?a$urarea se 'ace cu creion albastru. 8ivelul liniei groase n 'oii de tem"eratur cores"unde cu 11 de urin) 'iecare linie ori,onI -nl n "lus sau n minus echivalnd cu 144 g. n acest 'el) distan#a a'ectat "e ordonata 'oii de tem"eratur "entru l grad de tem"eraI 35

T to
O 9

Mie de

temperatur

PAT L %r! Bio. !1D 8

tied *c

Fiicit echivalea, cu 544 ml de urin. 8otarea diure,ei se 'ace totI -ciuina diminea#a) "entru a cu"rinde att urina emis n tim"ul ,ilei -- si "e cea din tim"ul no"#ii. 1antitatea de urin eliminat n % de ore este de a"ro2imativ ! F A 1. Ba brba#i) cantitatea este ceva mai mare) 1) 44N1)(44 l) ! ) & 'emei ceva mai mic) 1)444N1)%441. ntruct volumul urinii este anc#ie) "e de o "arte) de cantit#ile de lichide ingerate) iar "e de F "arte) de cantit#ile de lichide "ierdute "e cale e2traurinar as"ira#ii) scaun) eva"orare) "rin "lmni6) volumul urinii "oate iu $i n condi#ii normale ntre limite 'oarte mari L544N3 444 ml.6) re#ia de urin cre$te n emo#ii sau sub in'luen#a 'rigului. 5im"oI i1 regimul sec) munca 'i,ic nso#it de trans"ira#ii abundente F l trector volumul urinii. +st'el de varia#ii) orict de mari ar 'i) i nu recunosc alte cau,e se ncadrea, n limite 'i,iologice $i nu .&n nici o semni'ica#ie "atologic. Iariaiile patologice ale diurezei. n condi#ii "atologice) e2cre#ia iu inii "oate 'i mrit la "este 3 444 ml cnd vorbim de "oliurie) micI #ticat sub l 444 ml) cnd vorbim de oligurie sau "oate 'i com"let su"rimat) cnd vorbim de anurie. +nuria este totdeauna "atologic) -n Rchimb "oliuria $i oliguria "ot 'i considerate ca senine "atologice un mai dac se "roduc n li"sa 'actorilor 'i,iologici de mrire sau reduI cere a e2cre#iei. +st'el se "oate ntm"la ca o "oliurie 'i,iologic s 'ir de un volum mai mare dect o "oliurie "atologic sau oliguria ' -2iologic s 'ie de un volum mai mic dect oliguria "atologic. PoliuI illle $i oliguriile 'i,iologice snt totdeauna trectoare. a6 ,oliuria survenit n stri "atologice "oate 'i trectoare 8< 11 durabil. Poliuria trectoare se constat n strile terminale ale "erioaI delor de oligurie) cnd "rin ncetarea cau,ei care a determinat reten#ia de lichide n organism se "roduce o "oliurie. n aceste ca,uri) "oliuI i!la. nu are nici o semni'ica#ie "atologic $i n realitate se ncadrea, "rintre "oliuriile 'i,iologice) cci rinichiul nde"line$te acum o 'unc#ie "e care mai nainte) din motive e2trarenale) nu a "ututIo nde"lini. +st'el) "oliuria trectoare a"are O N n "erioada de de'ervescen# a unor boli in'ec#ioase) ca O "neumonia) he"atita e"idemic) malaria etc. +ceast "oliurie "oart n utnele de "oliurie critic sau cri, urinarP N du" cri,e de colici renale) accese de angin "ectoral) de rMCile"sie $i isterieP N n "erioada de com"ensare a strilor de insu'icien# circulaI -nrie P N n "erioada de resorb#ie a edemelor) transsudatelor $i e2suI 11 a#elor seroase. 30

Poliuria durabil sau "ermanent a"are n ca, de O N Sclero, renal $i degenerescent amiloid) cnd rinichi ! $iIa "ierdut ca"acitatea de concentrare $i ast'el) "entru eliminai) "roduselor de de,asimila#ie $i a srurilor minerale n e2ces) este necesPi o mai mare cantitate de solvent) n aceste ca,uri) cantitatea urii E "oate s creasc "n la 5N. litri n % de ore P N n diabetul ,aharat $i insi"id) cnd "oliuria se datore$te uni ir cau,e hormonale P n "rimul ca,) eliminarea cantit#ilor mari de glu co,a "rin urin necesit) con'orm legilor osmotice) o mare cantit#ii de a"P n al doilea ca,) li"sa de secre#ie a hormonului antidiuretin hi"o'i,ar m"iedic resorb#ia tubular a a"ei. n aceste ca,iiri) can titatea de urin eliminat "oate s ajung "n la 14N34 de litri j N n "ielite) "ielone'rite) tuberculo, renal $i uneori n cistito) cnd e2cre#ia mrit de urin are un caracter de re'le2 de a"niro a organismului. b6 @ii g u r i a! survenit n strile "atologice "oate 'i deter minat de cau,e renale $i e2trarenale. 3a a"are P N n ca,ul a'ec#iunilor nso#ite de deshidratarea organismului "rin trans"ira#ii abundente) vrsturi incoercibile) diaree accentuate j N n ca,ul hemoragiilor abundenteP N n "erioada de 'ormare a colec#iilor seroaseP N n ca,uri de insu'icien# circulatorie cu 'ormare de edemo # N n colici renale "rin reducerea secre#iei renale "e cale re'le2 P N n "erioada acut a unor boli in'ec#ioase L"neumonie) he"atito etc.6P N n glomerulone'rite acute nso#ite de edeme. Aliguria nso#e$te n mod trector toate strile 'ebrile. c6 $n uri a este o stare 'oarte grav) "e care asistenta trebuio s o ra"orte,e imediat medicului. 5in acest motiv) ea trebuie M 4 cunoasc ca,urile cnd "oate s se a$te"te la instalarea acestui sim" tom. +nuria) ca $i oliguria) "oate avea cau,e renale $i e2trarenale. +st'el ea "oate surveni n ca, de glomerulone'rit acut) n ne ' ro,e to2ice) n ne'ro"atia gravidic) n ca, de arsuri ntinse etc. +nuria a"are $i n strile de $oc traumatic $i chirurgical) n ca, Kle traumatisme lombare) interven#ii chirurgicale n s"ecial asu"ra a"aratului urinar) sau n ca, de angajarea unui calcul ntrIunul din uretere. n aceste ca,uri) anuria se "roduce "e cale re'le2. -nsu'iI cien#a circulatorie n stare decom"ensat "oate determina) de aseI menea) o anurie. (. Aaracterele calitative ale urinii. +sistenta va e2amina urinu din "unct de vedere macrosco"ic $i) dac are dis"o,i#ii n acest sens) va determina $i densitatea ei. Eodi'icrile constatate le semnalea,ii
3&

-dicului sau le "strea, "n la vi,it. Pentru a "utea descrie -na n mod sistematic) asistenta trebuie s cunoasc caracterele ;itative ale urinii emise O #uloarea. <rina normal are o culoare galbenIdeschis. 3a "oate varie,e n limite normale) de la galbenIdeschis ca "aiul "n la linInchis. 1uloarea urinii de"inde de con#inutul ei n substan#e 'lorante. +st'el) cu ct urina va 'i mai diluat) cu att va 'i mai ;Hcbis la culoare $i invers. 1oncentra#ia urinii normale n substan#e colorante de"inde $i de jimul dietetic) care determin $i reac#ia urinii. <n regim bogat carne acidi'ic urina) care va avea o culoare mai nchis) "e cnd gimul vegetarian) dim"otriv) alcalini,ea, urina $i va avea o Piloare mai deschis. n ca,uri "atologice) n "oliurie) culoarea urinii este 'oarte desIPiis. n diabetul ,aharat $i insi"id sau n ca,uri de sclero, renal) ina emis este com"let incolor ca $i a"a. 5im"otriv) n strile oligurie) ca 'ebr) ne'rite etc. Ldar $i n strile 'i,iologice cu "ierIiIre mare de a" "e cale e2trarenal) ca n e'orturi musculare accenImute6) urina este nchis) galbenIbrun sau ro$ieIbrun. 1uloarea urinii se modi'ic n ca,urile cnd se elimin "rin ea 'libstan#e colorante) com"onen#i normali ai urinii n cantit#i e2aI iIrate) "recum $i atunci cnd a"ar n urin substan#e colorate anorI ;mle. +st'el) n ca, de ictere) culoarea urmii devine brunInchia $i) 'oca ce este mai semni'icativ $i s"uma urinii "re,int aceea$i culoare. Pingele colorea, urina n ro$uIdeschis) ro$uInchis sau ro$uIbrun) lu" cantitatea "e care o con#ine. 5e multe ori urina sanguinolent M ? L. A tulbure) ro$ieIver,uie) asemntoare cu o s"ltur de carne. lCuc se ridic bnuiala "re,en#ei sngelui n urin) se va cerceta jluc nu are o alt "rovenien#) s"re e2em"lu uterin Lmenstrua#ie) iincer uterin etc.6I 3ste im"ortant ca urina s 'ie v,ut imediat in. emisiune) 'iindc se "oate ntm"la ca ea sI$i schimbe culoarea -lu" un anumit tim" sau din claia s devin tulbure. 8umeroase medicamente schimb culoarta uriniiO anti"irina rolorea, urina n galbenIintens) ro$uIgalbenP "iramidonul n ro,) i!o$uIcrmi,iuP chinina) olia '+ae ursi! acidul salicilic n ca'eniuI -ro$u sau brunInegruP albastrul de metilen n albastruIverdeP triI !jm'lavina n galben a"rins) iar bromo'ormul n verde. +sistenta are sarcina ca ori de cte ori administrea, bolnavilor ii?ttel de medicamente) s atrag aten#ia e'ectului lor asu"ra culorii in inii) "entru a nu 'i ngrijora#i. +s"ectul urinii normale este clar la emisiune) trans"arentP F lu" un tim") ea "oate deveni tulbure $i n mod normal se 'ormea, 39

mai nti un nor asemntor 'umului de #igar) denumit nubeculil) care re,ult din coagularea mucinei s"late de urina din cile uri nare) care antrenea, $i celulele e"iteliale din aceste ci $i mucusiil organelor genitale. 8ubecula se a$a, re"ede "e 'undul vasului. 5ac urina este #inut la rece) dar uneori $i la tem"eratura cameI rei) devine tulbure "rin "reci"itarea srurilor minerale "e care li& con#ine. n ca,uri "atologice) as"ectul tulbure al urinii "oate 'i datorii srurilor minerale) "uroiului sau microbilor. <rina "oate 'i tulbur&& de la emisiune sau "oate s se tulbure numai du" un tim" de -u emisiune) n "rimul ca,) as"ectul se datore$te unei "ielite sau cistiln cronice) 'iind determinat de "uroi) muco,it#i $i sruri minerale cSrti au "reci"itat n interiorul ve,icii nc nainte de eliminare P n acest)&& ca,uri se "roduce n ve,ic o 'ermenta#ie alcalin) care 'avori,eaG.il "reci"itarea srurilor. n unele ca,uri se "ot elimina cu urina mici calculi. 1derea lor "e 'undul vasului n care urinea, bolnavul atrage aten#ia "rin ,goI motul "rodus. Mirosul. +ci,ii volatili aromatici din urin i con'er un mu!un asemntor cu cel al bulionului. <rina nu "strea, acest miros decit) n stare "roas"t. 5u" enisiune) "rin "rocesul 'ermenta#iei alcaI line) ea ca"t un miros amoniacal) miros urinos. n strile nso#ite de acido,) ca diabetul ,aharat) inani#ie) n vrsturi abundente $i de lung durat) urina "oate "re,enta un miI ros "articular aromatic) de 'ructe coa"te sau de cloro'orm) datori#ii acetonei. n ca, de 'ermenta#ie alcalin intrave,ical a urinii) ea "re,int mirosul amoniacal imediat du" evacuare. 8umeroase substan#e alimentare m"rumut urinii mirosul lor caracteristic. Heacia. <rina n stare normal are o reac#ie acid) avnd "?Iul Sub .)5. 3eac#ia urinei de"inde n "rimul rnd de regimul alimentai1. 3egimul bogat n carne acidi'ic $i mai mult) "e cnd regimul vegi& tarian scade aciditatea urinii) aceasta "u#ind deveni chiar alcalinii. <rina) du" eliminare) n contact mai ndelungat cu aerul $i a 'er menta#iei amoniacale) devine alcalin) n urma creia 'os'a#ii calcioi) amoniacoImagne,ieni $i carbona#ii tero$i se "reci"it) urina devenind tulbure $i 'etid. 3eac#ia hi"eracid $i alcalin 'avori,ea, "reci"itarea substan #elor di,olvate n urin $i 'ormarea calculilor n cile urinare. 2ensitatea. +ceasta este bine s 'ie determinat imediat du"il emisiune) cci "rin rcire srurile minerale a'late n stare di,olval.il "reci"it $i ast'el densitatea se schimb. 5in acest motiv) asistenta
997

i
f

-nstrumentarul $i materialele necesare "entru determinarea 3 Bsit#ii trebuie s lie totdeauna "regtite "e o tvi# O urodensiI trul) un cilindru gradat de 04N144 cm3) vat hidro'il "entru rgerea urodensimetrului) hrtie de 'iltru "entru as"irarea imei de la su"ra'a#a urinii) o tvi# renal "entru aruncarea Serialelor 'olo site. 5ensitatea urinii este n 'unc#ie de cantitatea substan#elor di,olI i te. :a"ortat la densitatea a"ei) densitatea urinii "oate "re,enta nia#ii mari $i n m"rejurri 'i,iologice. Abi$nuit) la un regim aliI /Untar mi2t) densitatea urinii este de l 415N1 4 4. Ba ingerarea de iirtit#i mari de lichide sau de a") densitatea urinii "oate s scad i l 441N1 44 . n ca, de regim sec) bogat n sruri) densitatea ei i!oate urca "n la l 434N1 4%4. 1antitatea) culoarea $i densitatea urinii se gsesc n strns interI de"enden#) n ca, de"oliurie) urina este de culoare deschis $i cu F hInsitate mic. n ca, de oligurie) urina este de culoare nchis $i cu iXnsitate mare. >aria#ia mare a cantit#ii $i densit#ii urinii n conI F l i#ii 'i,iologice este semnul sigur al 'unc#ionrii normale a rinichilor. 5ensitatea urinii se ridic n ca, de 'ebr din cau,a eliminrii ubstan#elor de de,asimilare re,ultate din arderile mai intense) n K u, de diabet ,aharat) cu toat "oliuria $i culoarea deschis) densiIi a)tea urinii este 'oarte ridicat. n bolile renale cronice) rinichiul "ier,nd ca"acitatea de conI i cntrare) urina va avea n "ermanen# densitatea sc,utP aceast tare "oart numele de hi"ostenurie. 5ac urina cu densitate scI .!l<t se men#ine n "ermanen# la acela$i nivel) vorbim de i,ostenurie. 3ecoltarea mostrelor de urin "entru determinri biochimice $i iiacteriologice a 'ost descris n ca"itolul cPregtirea $i asistarea H2aminrilor clinice $i de laborator/.
SCAUNUL

vP. 39(6.

s cunoasc determinarea densit#ii urinii Lve,i voi. -)

<rmrirea tran,itului intestinal $i e2aminarea sistematic a 8caunelor au o deosebit im"ortan# "entru stabilirea diagnostiI cului $i urmrirea evolu#iei unui numr nsemnat de mbolnviri ale tubului digestiv $i glandelor ane2e. 5e aceea) asistenta trebuie s cunoasc caracterele scaunului normal) modi'icrile lui "atologice) "recum $i tulburrile a"rute n legtur cu actul de'eca#iei. 32aminarea curent a scaunului se 'ace 'r "regtirea bolnaI v ului. -ndi'erent de boala cu care a 'ost internat) sora sau asistenta vor e2amina "rimele scaune ale bolnavului) n ca,ul c bolnavii "reI 331

,int tulburri subiective $i obiective n s'era a"aratului digestii $i a glandelor ane2e) urmrirea scaunelor se va 'ace n mod sistemaI tic. Scaunele) care "re,int modi'icri "atologice sau snt sus"ect&!) vor 'i "strate "entru vi,it) iar cele care semnalea, o com"lica#ii& care necesit interven#ie medical de urgen# Lde e2em"lu meleni> cu snge "roas"t6 se vor ra"orta imediat medicului. Scaunul "strat "entru vi,it va 'i recoltat ntrIun ba,inet L"ion c6 curat) du" ce bolnavul a urinat ntrIun alt vas. Plosca se aco"ori> bine $i se "strea, ntrIo bo2 ane2at gru"ului sanitar. Pentru a u$ura o e2aminare mai com"let) asistenta se "oate 'olosi de o buI ghet de sticl. 5u" vi,it Ldaca nu sIa dis"us alt'el6) scaunul "oatn 'i aruncat) n ca,ul bolilor in'ec#ioase cu transmitere digestiv) ca i 'ebr ti'oid) di,enterie) he"atit e"idemic) "oliomielit etc.) dac't s"italul nu are tanc se"tic) scaunul va 'i de,in'ectat tim" de or&&) Amul sntos are ,ilnic un singur scaun. 3misiunea se 'ace u$or) 'r e'orturi. Scaunul normal este de culoare brun) cu miros carae teristic de "utre'ac#ie) ' ar ga,e. Scaunul este alctuit din re,iduuri -o rmase n urma digestiei alimentelor) din celule descaumate de ;?K su"ra'a#a tubului digestiv $i din glandele digestive) din "rodusei&! de e2cre#ie ale tubului digestiv $i ale glandelor ane2e $i con#ine un numr 'oarte mare de microbi. +limentele snt n cea mai marc "arte digerate com"let $i resorbite n intestinul sub#ire $i numai && cantitate redus a"are n materiile 'ecale sub 'orm de re,iduuri nedigerate. 5in acest motiv) li"sa scaunului nu "oate 'i motivai iv "rin li"sa! sau alimenta#ia insu'icient a bolnavului. 5atele n legtur cu tran,itul intestinal se vor strnge n moi l sistematic) #innd seama de 'recven#a) orarul emisiunilor) cantitn tea) 'orma) consisten#a) culoarea) mirosul) de eventualele substan#e strine care sIar 'i "utut amesteca cu scaunul sau sIar gsi "e su"ru 'a#a lui) "recum $i de gradul de digestie a alimentelor consuma#i! :recvena scaunelor! n condi#ii normale) bolnavii au lN scaune n decurs de % de ore. n condi#ii "atologice evacurile "ot varia n 'unc#ie de vite,a tran,itului intestinal. Tran,itul accelerat "rovoac scaune 'recventeP n acest ca, vor bim de diaree. Tran,itul ntr,iat 'ace ca evacurile de scaun s 'ie mai rare Lde e2em"lu o dat la 3N% ,ile6P n acest ca, vorbim de consti"a#ie. n ca, de o"rire a tran,itului) bolnavul nu are de loc scaun $i se instalea, starea numit ileus. 5iareea este caracteri,at "rin scaune 'recvente) de consisten#ii sc,ut) "stoase) semilichide sau lichide. 5e multe ori a"ar numeroaT&! resturi alimentare nedigerate. 5iareea este determinat de trei 'acI tori O e2agerarea "eristaltismului intestinal) e2agerarea secre#iei
33&

/?tinale $i scderea resorb#iei. +ce$ti 'actori "ot 'i declan$a#i de [)e nervoase) in'lamatoare sau de un con#inut intestinal cu e'ect itant Lmecanic sau chimic6 asu"ra "eristaltismului $i secre#iei F Fstinale. 8umrul scaunelor n diaree "oate s 'ie de 3N. ,ilnic n ca, enterite) enterocolite) dar "oate s creasc la 4N34) n ca, de FiiG.tInterie) iar n ca,uri e2treme "n la (4N144. 1onsti"a#ia este caracteri,at "rin scaune rare) unul la N% ,ile) i ui $i mai rar) cSteodat chiar un ritm regulat) dar la intervale mai nuri dect cele 'i,iologice. Decalele snt de consisten# lll obi$nuit) l i I volum redus) 'r resturi alimentare digerabile. 1onsti"a#ia "oate E visa cau,e 'unc#ionale Laccidentale sau habituale6) mecanice LsteInoise intestinale) cancer al colonului etc.6) tulburri n evacuarea sigInioidian sau "oate 'i sim"tomatic n a'ec#iuni "elvine) gastroI!niestinale) eso'agiene) tulburri endocrine. -leusul este caracteri,at "rin su"rimarea com"let a eliminrii i K!silelor $i a ga,elor. -leusul "oate avea cau,e 'unc#ionale) $i anume O "arali,ia musculaturii "ere#ilor intestinali) cnd "eristaltismul este ubolit) sau s"asmul "ere#ilor intestinali) cnd contrac#iile intestinelor Hint att de "uternice) nct se imobili,ea, sub 'orma unor tuburi rigide) n ambele ca,uri vorbim de ileus dinamic) s"re deosebire de -leusul mecanic) care este determinat de cau,e mecanice) ca oclu,ii) obstruc#ii intestinale) strangula#ii etc. +lteori e2ist numai tulburri n evacuarea ga,elor din intestin) Lla,ele "ot s se acumule,e n cantit#i mari n intestine) datorit absorb#iei lor insu'iciente) "roducerii n cantit#i e2agerate n urma unei alimenta#ii bogate n celulo,) sau n urma aero'agiei. +dunarea do cantit#i mari de ga,e n intestine "roduce 'enomenul denumit meteorismP eliminarea lor mai 'recvent re"re,int 'latulen#a. 3a ii "are n ca, de enterite) colite) ciro, inci"ient) "recum $i n stri 11 c consti"a#ie. 8umrul scaunelor va 'i notat de asistent "e 'oaia de tem"eraIt ur a bolnavului n rubrica ,ilei res"ective. Pentru a nu comite gre$eli) ea va trage cte o linie imediat du" 'iecare scaun. Po,i#ia nc.estei linii re"re,int "rin conven#ie as"ectul scaunului evacuat Lo ve,i mai jos6. @rarul scaunelor. 3liminarea scaunului n condi#ii normale se 'iice ritmic) la aceea$i or a ,ilei. Ararul de evacuare) la majoritatea "ersoanelor) este diminea#a du" sculare. 8ecesitatea evacurii ?raunelor este semnalat "rin sen,a#ia de de'ecare. Pierderea oraI rului obi$nuit al evacurii are mai totdeauna un caracter "ur 'unc#ioI nal $i are la ba, li"sa de educa#ie a sen,a#iei de de'ecare) care du" un tim" duce la consti"a#ie habitual.
333

#antitatea. 1antitatea materiilor 'ecale nu este constant. Ea este determinat de cantitatea $i calitatea alimentelor consuma#iU de gradul lor de digestie) de intensitatea "roceselor de absorb#ie&) "recum $i de vite,a tran,itului intestinal) n condi#iile unei alimenI ta#ii normale) o "ersoan sntoas evacuea, ,ilnic 154N 44 [ de materii 'ecale. 1antitatea scaunului este mult mrit n a'ec#iunile "ancreasu lui) ale colonului) "recum $i ndiareele gastrogene de natur aclorI hidric. 1antitatea scaunului "oate s ajung "n la cteva XiloI grame n ca,ul unor anomalii de de,voltare a colonului LdolicoImeI gacolon) dilata#ia $i alungirea anormal a colonului6) n consti"a#io) cantitatea materiilor 'ecale este redus) n ca, de di,enterie se elimin'l) scaune reduse caracteristice) cteodat numai 14N15 g) dar nso#itW& de tenesme $i dureri abdominale. #onsistena. 1onsisten#a scaunului normal este "stoas) omoI gen) n ca, de diaree N datorit tran,itului intestinal ra"id cSrti m"iedic concentrarea lui n ultimele "or#iuni ale colonului) "recum $i hi"ersecre#iei intestinale $i reducerii absorb#iei N consisten#a scaunului va 'i sc,ut. +cest scaun l ntlnim n "rimul rnd n ca, de enterocolite acute $i cronice sau n 'ebr ti'oid $i "oate avea o consisten# lichid) a"oas) n s"ecial du" "urgative saline. 5im"oI triv) n ca, de consti"a#ie) "rin stagnarea con#inutului intestinal la nivelul colonului) scaunele se concentrea, $i devin tari) consisI tente) "u#ind lua as"ectul unor co"roli#i. 1onsisten#a scaunului "oate 'i neomogen. 5u" o evacuare de scaun solid) dur) "oate s urme,o o cantitate de scaun semilichid sau lichid L'als diaree6. :orma! n condi#ii 'i,iologice) scaunele au o 'orm cilindric) cu un diametru de 3N5 cm) de lungime variabil. +ceast 'orm o "rimesc la nivelul ultimei "or#iuni a tubului digestiv) cnd traverI sea, regiunea anoIrectal. n condi#ii "atologice) scaunul "oate s ia o 'orm de "anglic sau de creion) dac "or#iunea anoIrectal a tubului digestiv este strmtat) ca de e2em"lu n cancerul rectal. n aceste ca,uri) 'orma) caracteristic a scaunului va avea un caracter "ermanent) n ca, do s"asme ale regiunii anoIrectale) 'orma 'ili'orm a scaunului va aven. numai un caracter trector. Scaunul are as"ectul e2crementelor de ca"r Lbile dure) de mI rimea mslinelor6 n consti"a#ia s"astic) dim"otriv) se va "re,enta ca o mas 'ecaloid abundent n ca, de consti"a#ie aton. Scaunul "oate avea 'orma unor bile conglomerate multilobate) n ca, c a stagnat mult tim" n rect) datorit "resiunii reci"roce a scibalelor) el "oate avea as"ectul de baleg de vac n ca, de colite.
99.

i =
8u se "oate vorbi de 'orma scaunului n ca,ul evacurilor lichide Lenterocolite acute) 'ebr ti'oid6 sau dac scaunul este 'ormat din Eilei cantit#i de mucus) "uroi sau snge Ldi,enterie6. #uloarea. 1uloarea normal a scaunelor este brun. +ceast 'uioare este dat de stercobilin) derivat al bilirubinei. -ntensitatea 7E- lorii este n 'unc#ie $i de 'elul alimentelor consumate. @egimul lactat 1 / s a"ar scaune de culoare mai deschis) chiar galben. @egimul F nat d scaunelor o culoare brunInchis. +limentele "re"arate din Pe colorea, materiile 'ecale n negru) legumele ver,i n verde) iar rele) ciocolata) a'inele dau scaunelor culoarea lor caracteristic. n condi#ii "atologice) culoarea scaunelor va 'i determinat "rimul rnd de vite,a tran,itului intestinal. Scaunul va avea o E l oare galbenIaurie n ca, de diaree) bilirubina neavnd tim" s mI reduc din cau,a tran,itului accelerat. @ilirubina "oate s se o2ideG.e la nivelul intestinului gros Lsau eventual du" evacuarea scaunului6 P n acest ca, scaunul va 'i de culoare verde L'oarte des ntlInl* la co"ii6) n ca, de consti"a#ie) "rin concentrarea scaunului) iE!csta va lua o culoare mai nchis. Scaunul va 'i de culoare albicioas) ca argila) n li"sa "igmen#ilor biliari) a$a cum se ntSlne$te n icterul mecanic. +ceea$i culoare are _!iiunul dac con#ine o mare cantitate de grsimi nedigerate) ca de e2em"lu n "ancreatitele cronice. Scaunul va 'i hi"ercolorat) brunInchis) n ca, de icter hemolitic. Scaunul de culoare neagr ca "cura) moale $i lucios) denot o hemoragie n "or#iunea su"erioar a tubului digestiv. Sngele ajuns 1n lumenul tubului digestiv este trans'ormat de sucurile digestive) lund aceast culoare neagr. 5ac scaunul este amestecat sau aco"erit cu snge "roas"t) ro.$u) sau este 'ormat numai din snge) hemoragia "rovine din "orI #iunea in'erioar a tubului digestiv. 8umeroase medicamente con'er scaunelor o culoare caracteI ristic. +sistenta trebuie s le cunoasc) "entru a nu da inter"retri gre$ite unor modi'icri li"site de substrat "atologic. +st'el bismutul colorea, materiile 'ecale n brunInegru) ' ierul n negruIver,ui) bariul -u alb) calomelul n verde) crbunele n negruImat) li"sit de luciu Lceea ce l deosebe$te de melen6. Mirosul. Eirosul materiilor 'ecale este determinat de substanI #ele re,ultate din "rocesele de 'ermenta#ie $i de "utre'ac#ie din intesI tinul gros. +cest miros este 'oarte variabil $i n condi#ii 'i,iologice. -!enetrabilitatea mirosului este n 'unc#ie $i de consisten#a scaunului. +st'el) scaunele dure au un miros mai "u#in "ronun#at) n diaree cu tran,it 'oarte accelerat N cnd se evacuea, ra"id con#inutul intestinului sub#ire) 'r ca acesta s 'ie trecut "rin "rocesele de 'erI
33#

menta#ie $i "utre'ac#ie ale intestinului gros N materiile 'ecale nu "re,int a"roa"e nici un miros. Eirosul acid se constat n ca, de 'ermenta#ii e2agerateP miro I sul "utred) n ca, de "utre'ac#ie e2agerat la nivelul colonului) mirosul rnced) 'oarte "trun,tor) se datore$te "re,en#ei unei can I tit#i de grsimi nedigerateP scaunele snt 'oarte 'etide n ca, dKK cancer al colonului $i rectului. )caune eu aspect deosebit i cu con2inut de elemente anormale. Scaunul "oate avea un as"ect caracteristic n ca, de 'ebr ti'oid) semnnd cu ,eama de "e"ene) sau cu su"a de linte. Bsat ctva tim" n vas) se des"arte n dou straturiO cel in'erior) grunjos $i cel su"erior) lichid. Scaunul "oate avea as"ectul ,emii de ore, n unele into2ica#ii) n lamblia, sau n holer. Scaunul "oate con#ine elemente "atologice) ca O mucus) "uroi) snge) n ca, de colite ulceroase) "seudomembranoase) n ca, de cancer rectal sau intestinal) "recum $i n ca, de di,enterie. Scaunul "oate con#ine resturi de alimente nedigerate. +st'el "ot s a"ar resturi de #esut muscular nedigerat sub 'orm de mici bastoane de culoare brun) datorit achiliei gastrice sau "ancreatitei croniceP n li"sa sucurilor res"ective #esutul muscular nu "oate 'i digerat Lcreatoree6. Scaunul "oate con#ine grsimi nedigerate Lsteatoree6P ea a"are n ca, de digestie sau absorb#ie insu'icient a grsimilor) n scaun mai "ot s a"ar 'ragmente de morcovi) carto'i "orumb etc.) n s"ecial atunci cnd tran,itul intestinal este 'oarte accelerat $i tim"ul "arcurs de alimente n tubul digestiv nu a 'ost su'icient "entru a le digera. Doarte 'recvent) o dat cu materiile 'ecale se evacuea, $i "ara I ,i#ii intestinali. +ce$tia "ot 'i amesteca#i n scaun) sau elimina#i inde I "endent. 1a,urile acestea vor 'i ra"ortate imediat medicului. Para I ,i#ii de dimensiuni mai lungi) care se evacuea, "ar#ial) nu vor 'i tra$i a'ar niciodat mecanic) cci se "ot ru"e u$or. Para,i#ii evacuat i vor 'i "stra#i $i "re,enta#i cu oca,ia vi,itei. 5ac scaunul a 'ost aruncat de "ersoane necom"etente $i se ridic sus"iciunea "ara,iI to,ei) asistenta va recolta tim" de 3N% ,ile "robele de scaun de Bi bolnav $i le va trimite la laborator "entru cutaiea oulor de "ara,i#i. Ba co"ilul mic scaunele se "strea, tn"reun cu scutecele) "en I tru a 'i "re,entate la vi,it. -n "rimele N3 ,ile du" na$tere) co"ilul elimin un scaun verdeIbrunInchis Lmeconiul6) con#inutul intestinal din tim"ul vie#ii 'etale re"re,entnd "rodusul secre#iilor glandelor intestinale ameste I cate cu bil $i celule descuamate.
336

+s"ectul $i culoarea scaunului la sugari snt n 'unc#ie de 'elul alimenta#iei. Sugarul alimentat la sin are scaunul colorat n galbenI inii!iu. n contact cu aerul) "rin o2idarea bilirubinei) culoarea virea, a"re ver,ui sau chiar verde. 8umrul scaunelor este de 3N% "e @l "n n a .Ia lun) cnd se reduce la N3. +s"ectul este acela al unei "aste moi) omogene) cu mici grunji albi sau glbui. Eirosul 'lgte u$or acru) reac#ia acid. 5ac sugarul este alimentat "e cale artiI 'icial) scaunul va 'i de culoare galbenIdeschis) de consisten# mai rrescut. 8umrul evacurilor este mai mic) doar 1N "e ,i. Eirosul scaunului este 'ad) iar reac#ia alcalin sau neutr. 5u" adugarea de 'in la alimenta#ia sugarului) scaunele iau .1 culoare nchis) brun) iar evacurile se reduc la 1N n % de ore. 1re$terea numrului scaunelor la "este 3N% n % de ore) dacW co"ilul cre$te n greutate n ritm normal) nu va 'i inter"retat ca un 'enomen "atologic. 1aracterele "atologice ale scaunului sugarului slut determinate de modi'icrile de cantitate) de consisten#) de cuI loare $i de com"o,i#ie. 5u" aceste criterii se deosebesc O Scaune mueoIgrunjoase. 1onsisten#a acestora este semilichid) ueomogen) cu "articule solide. +u o colora#ie galbenIver,uie) cu mult mucus) care le d un luciu caracteristic. Eucusul se "re,int ?<b 'orm de 'ilamente $i 'locoane) 'ormate dintrIo substan# 'ilant) gelatinoas) incolor) galben sau verde. 1aracterul "rinci"al al scauI uului este "re,en#a unor grunji de 'orm neregulat) de volum mai mare) albi sau galbenIver,ui. Eirosul $i reac#ia varia, du" 'elul alimenta#iei Lnatural sau arti'icial6. 8umrul evacurilor este de 5 N14 n % de ore. Scaune lichide i semilichi6e snt emise n jet $i au un caracter s"umos) trdnd e2isten#a unor "rocese 'ermentative n intestin. <neori con#in grunji $i 'ilamente de mucusP ba,a lor o constituie ns a"a. <neori snt 'ormate dintrIun lichid a"roa"e trans"arent sau glbui) n care se gsesc mici 'locoane albicioase. +lteori au conI sisten#a "ireului) u$or legate) omogene) de culoare galbenIbrun bogate n mucus) care se a$ea, n grme,i i,olate. :eac#ia lor este intens acid) dac co"ilul a 'ost alimentat la sn $i adesea alcalin) dac alimenta#ia sIa 'cut cu la"te de vac. 8umrul evacurilor este de obicei de "este 14 n % de ore) "u#ind ajunge "n la 34 "e ,i. Scaune mucoase. Se caracteri,ea, "rintrIun con#inut bogat n mucus) care a"are ntrIo mas lichid sub 'orm de grme,i vscoase) glbui) cenu$ii) sau sub 'orm de "lci. Scaun muco"purulent. Se caracteri,ea, "rin eliminarea de "uroi n cantit#i variabile. +cesta a"are sub 'orm de insule galbeneIverI ,ui "rintre muco,it#i. Eirosul scaunelor mucoI"urulente este 'oarte 'etid) iar reac#ia alcalin.
337
I c. 1(

Scaun muco"sanguinolent. 1on#ine snge n cantit#i variabile de la striuri 'ine $i "ete) "n la hemoragii masive) cnd scaunul esto 'ormat numai din snge $i mucus. n masa de mucus se "ot amesteca grunji de materii 'ecale. -ngestia unor medicamente $i alimente colorate "roduce acelea$i modi'icri de culoare ale scaunului la co"il ca $i la adult. <nelo alimente "re"arate n mod ne"otrivit "ot a"rea n scaun 'r sPl 'i 'ost digerate. +lturi de numrul scaunelor) din adnotrile 'cute n 'oaia du tem"eratur a bolnavului trebuie s re,ulte $i unele caractere alo scaunului. Se obi$nuie$te ca scaunul normal s 'ie notat sub 'orniPi unei linii verticale) scaunul moale "rintrIo linie oblic) iar scaunul diareic) a"os) "rintrIo linie ori,ontal. Eucusul se notea, "rin semnul 2) "uroiul "rin ") iar sngele cu s. jinnd seama de im"ortan#a mai mare a sngelui) "entru a atrage mai bine aten#ia medicului) aceasta din urm se notea, cu creion ro$u. Scaunul grunjos observat la co"ii va 'i notat "rin litera ,. 5ac numrul scaunelor evacuate ntrIo ,i este 'oarte mare) asistenta nu va mai 'ace adnotrile n 'oaia de tem"eratur a bolnavului) ci "e o hrtie se"arat) introduI cnd n 'oaie numai numrul total de scaune) urmat de semnul conI ven#ional res"ectiv) de e2em"lu 1. N) adic 1. scaune a"oase. Se va ra"orta medicului dac scaunele au 'ost "recedate sau nso#ite de dureri abdominale sau tenesme) dac aceste dureri au ncetat sau nu du" evacuarea scaunului) iar mai de"arte caracterul durerilor care au nso#it evacuarea scaunelor etc.
V2RS2TURILE

Prin vrsturi n#elegem evacuarea "rin gur a con#inutului stomacului. >rstura constituie un sim"tom 'oarte im"ortant care nso#e$te nu numai mbolnvirile a"aratului digestiv) ci $i o serie de alte a'ec#iuni. >oma este un act re'le2 cu centrul n bulbul rahidian) re"re,enI tnd n mod ob$nuit o modalitate de a"rare 'a# de un con#inut stoI macal duntor organismului. 1entrul bulbar "rime$te e2cita#ii nu numai din "ere#ii gastrici) ci $i din restul organelor intraabdominale Lintestin) "eritoneu) a"enI dice) uter etc.6) sau din 'aringe) vlul "alatin etc. 3l mai "oate 'i in'luen#at direct "rin cre$terea "resiunii intracraniene) ca n meninI gite) ence'alite) hemoragii cerebrale) tumori) abcese cerebrale etc.) sau "rin e2citare chimic "e cale sanguin cu di'erite substan#e e2I citante "entru el ca O eter) cloro'orm) i"eca) mor'in) uree) to2ino
99:

Ln scarlatin) di'terie) "neumonie etc.6 n aceste din ia ca,uri) vrstura nu este un re'le2 de a"rare) ci re"re,int un omen "atologic) ncadrat n sim"tomatologia mbolnvirilor resI tvve. Prin asocierea e2citantului necondi#ionat care a "rovocat voma un e2citant indi'erent) vrsturile "ot deveni re'le2e condi#ionate) n momentul vomei) musculatura "ere#ilor stomacali) mu$chii inlominali $i dia'ragmul se contract simultan) n acela$i tim")) rilorul se nchide) iar con#inutul stomacului ajunge sub "resiune la C rdia) care n acest moment se deschide) n urma "resiunii intrastoI ic)ale) con#inutul gastric trece n eso'ag) a"oi n 'aringe. n acest FCment limba este tras n jos) na,oI'aringele $i laringele se nchid) r con#inutul stomacului este evacuat "e gur. >rsturile snt observate n majoritatea ca,urilor de asistent) FE- ceIi d "osibilitatea s urmreasc 'recven#a) orarul lor) sim"toI nle "remergtoare) cantitatea) mirosul) con#inutul $i substan#ele rine cu"rinse n masa evacuat. 3a va nota vrsturile "e 'oaia F tem"eratur "rin mici cercuri) n dre"tul rubricii re,ervat "entru roRt sco") iar con#inutul stomacal evacuat l va "stra) "entru aI1 uita medicului la vi,it. 5in acest motiv nu este admis s se arunce riI?te con#inutul evacuat a") vat sau alte substan#e) "entru a) uIl denatura si a ngreuna inter"retarea. 5ac bolnavul vars de mai multe ori) de 'iecare dat vrstuI iilc) trebuie ca"tate ntrIun vas se"arat) determinnduIse ulterior niiiititatea total ntrIun cilindru gradat. 5ac voma nu sIa "utut !Fa"ta se va "stra "entru vi,it toat lenjeria murdrit. 5ac diagnosticul etiologic al vomei nu a 'ost stabilit) vrsI turile vor 'i "strate n vederea e2aminrii lor chimice $i bacterioI logice) mai ales dac se ridic bnuiala unei into2ica#ii. :recvena. Diecare vrstur este notat de asistent "e 'oaia F-n tem"eratur cu un cerc. 5ae vrsturile snt "rea dese) atunci N ni $i n ca,ul scaunelor N notarea va 'i 'cut "e o hrtie se"arat) -ar "e 'oaie se va nsemna numrul total. >rsturile "re,int de multe ori o oarecare "eriodicitate. +st'el) n steno,a "ilorica vrsI turile se "roduc du" mese. n graviditate $i tabes) vrsturile "ot 'i lucoercibile. >rsturile snt oca,ionale n ca,ul into2ica#iilor aliI mentare sau n bolile in'ec#ioase acute. @rarul. Ararul vrsturilor se ra"ortea, la alimenta#ie. 5in ucest "unct de vedere distingem O a6 Irsturi matinale! diminea#a "e stomacul gol. +"ar la alcoolici iji la gravide.
339

b6 Irsturile postprandidle! imediat du" alimentare sau chiar n tim" ce bolnavul consum alimenteleP se constat de obicei -u nevro"a#i. c6 Irsturi tardive! la N. ore du" consumarea alimentelor. Se constat n ca, de ulcer $i cancer stomacal com"licate cu stenoG)+ "iloric. Simptomele premergtoare vrsturilor. <nele vrsturi sin t "recedate de grea#) saliva#ie abundent) ame#eli) tahicardie) dureri de ca") trsns"ira#ii reci) stare general alterat. >rstura aduce K1H obicei o u$urare acestor bolnavi. +ceste vrsturi au origine digenH tiv sau uteroovarian $i se datoresc unor e2cita#ii "ornite de liv "eri'erie. +lteori vrsturile se "roduc 'r nici un e'ort $i nu snt "recoI date de sen,a#ie de grea# $i de stare general alterat. +ceste vrsI turi au o origine central $i se datoresc cre$terii "resiunii lichidului ce'alorahidian) adic unei cre$teri a tensiunii intracraniene. <neori vrsturile snt "rovocate $i deci "recedate de acceso de tuse) ca de e2em"lu n tu$ea convulsiv) n aceste ca,uri) e'orI turile de tuse se re"ercutea, $i asu"ra mu$chilor abdominali) caro "rin contrac#ia lor) e2"ul,ea, con#inutul stomacal. #antitatea. 1antitatea vrsturilor este variabil) n ca,ul vrs'i Iturilor alimentare) bolnavul vars toat cantitatea alimentelor consumate) n steno,a "iloric) cantitatea vrsturilor este 'oarte abundent) mult mai mare dect cantitatea alimentelor consumate) la acestea adugnduIse $i secre#ia e2agerat a glandelor stomacale) "recum $i resturi de la alimenta#iile anterioare. +lteori cantitatea e2"ul,at din stomac se reduce la cteva ,eci de ml. Mirosul. >rsturile au un miros 'ad. Eirosul devine acru n ca, de hi"erclorhidrie) 'acaloid n ca, de re'lu2 al con#inutului inI testinal n stomac Lileus6 $i de unt rnced n ca, de 'ermenta#ie stoI macal. #oninutul vrsturilor. >rsturile "ot s aib un con#inut 'oarI te variat. 3l re,ult din alimentele ingerate) suc gastric $i duodenal) con#inutul duodenal $i intestinal regurgitat) $i uneori din e2sudatul "ere#ilor stomacali) snge etc. 5in acest "unct de vedere deosebim O a6 G/rs/turi alimentare con#innd de obicei alimentele consn mate cu cteva ore mai nainte) n ca, de steno, "iloric) vrstu rile "ot s con#in $i anumite alimente consumate cu ,ile sau sjiI tmni n urm. b6 G/rs/turi mucoase, a"oase) con#innd "rodusele hi"ersecre#iel gastrice din cursul gastritelor $i cancerului. @le a"ar $i la etilici iji gravide sub 'orma vrsturilor matinale. 34'

c6 >rsturi biliare con#innd bil. +u culoarea galbenIver,uie verdeInchis) cu gust amar. @ila ajunge n stomac din duoden jirin regurgitare. 5e obicei se "roduc n eolecisto"atii. >rsturile ;uiliare se notea, n 'oaia de tem"eratur cu culoare verde. d6 >rsturi ecaloide de culoare glbuieImurdar) cu miros M 'rcaloid. +"ar n ca, de oclu,ie intestinal) "rin regurgitarea con #inutului intestinal n stomac. <neori vrsturile "ot 'i com"use numai ti in materii 'ecale. e6 >rsturi "urulente. 1on#inutul stomacului este amestecat cu "iiroi) ca) de e2em"lu) n gastrita 'legmonoas) sau este 'ormat nuI nii din "uroi) cnd un abces al organelor nvecinate se deschide n i omac. '6 >rsturi sanguinolente $i de snge "ur Lhemateme,6 se datoI FFsc) 'ie unor mbolnviri ale stomacului) ale unor organe nveciI ite) 'ie unor boli generale. Sngele "oate s "rovin din stomac) i n ulcerul $i cancerul stomacal) gastrita cronic) into2ica#iile cu ibstan#e caustice etc.) sau din organele nvecinate) ca O "lmni) io'ag) gingii) nas etc.) 'iind nghi#it $i a"oi eliminat "rin vrstura n mod secundar. 5ac sngele din stomac se gse$te n cantitate redus) el a"are ni vrstur sub 'orm digerat sau semidigerat) avnd o culoare i!ran) de as"ectul drojdiei de ca'ea. +ceast culoare se datore$te lorhidratului de hematin care ia na$tere din hemoglobina) sub m'luen#a acidului clorhidric din stomac. 5e multe ori acest snge F ligerat este amestecat cu resturi alimentare. +stiel de vrsturi F iut caracteristice "entru cancerul stomacal. 5ac hemoragia este mai abundent) evacuarea con#inutului stomacal se 'ace mai re"ede) mugele neavnd tim" de a 'i digerat $i ast'el vrsturile vor 'i 'ormate din snge "roas"t) ro$u. +ceste vrsturi le gsim n ca, de ulcer gastroIduodenal. ?emoragiile gastroIduodenale abundente slnt nso#ite de o stare general 'oarte alterat) determinat de anemia acut "osthemoI ragic. @olnavii se "ling de ame#eli) vjituri n urechi) sete 'oarte accentuat) "al"ita#ii $i snt 'oarte "ali,i. 5at 'iind im"ortan#a iQi gravitatea hemoragiilor gastroIduodenale) vrsturile cu con#inut Hanguinolent vor 'i notate n 'oaia de tem"eratur cu creion ro$u.
EJPECTORA<IA

Prin e2"ectora#ie se n#elege eliminarea s"utei din cile res"iraI torii. S"uta re"re,int totalitatea substan#elor ce se e2"ul,ea, din 'ile res"iratorii "rin tuse. n condi#ii 'i,iologice) mucoasa cilor res"iratorii secret doar o mic cantitate de mucus) necesar "rotejrii su"ra'e#ei interioare 3%1

a organelor res"iratorii 'a# de uscciune $i de e'ectul nociv al aeruH lui $i "ra'ului. +cest mucus nu se elimin din cile res"iratorii $l) 'iind necesar organismului) nu declan$ea, actul tusei. n condi#ii "atologice se adun n cile res"iratorii o cantitat& variabil de s"ut) care ac#ionea, ca un cor" strin $i "rovoac actul tusei. S"uta este 'ormat din secre#ia) transsuda#ia $i e2suda#iii) "atologic a mucoaselor bronhoI"ulmonare) din descuama#ia e"itcI liilor "ulmonare $i a cilor aeriene) din "roduse re,ultate din descomI "unerea #esutului "ulmonar $i din substan#e strine inhalate) n tim"ul evacurii "rin 'aringe $i gur se mai adaug saliv) secre#ii& na,al $i 'aringian. 32"ectora#ia are o mare im"ortan# "entru stabilirea multor diagnostice) de aceea ea trebuie colectat $i "re,entat medicului. 1olectarea s"utei se nce"e "rin educarea bolnavului n sensul de a nu nghi#i s"uta) de a nu o m"r$tia) a nu o scui"a n batist) hrtie etc.) ci numai n vasul "e careI1 "rime$te "entru acest sco" de la asistentP bolnavul trebuie educat mai de"arte ca n vasul do colectare s nu introduc nimic n a'ar de s"ut) caO vat) resturi de mncare) smburi de 'ructe etc. care ngreunea, a"recierea e2ac#ii a cantit#ii s"utei $i "oate s o denature,e. +dunarea s"utei se 'ace tim" de % de ore. Pentru determinri cantitative se utili,ea, vase gradate) aco"erite cu "lci de sticl. n vas se va turna o cantitate 'i2 de substan# de,in'ectant) ca) solu#ie de lisol 5 V sau "ermanganat de "otasiu etc. Lde obicei 144 g6 care trebuie a"oi sc,ut din cantitatea total din vas. +ceasta) va m"iedica n acela$i tim" ca s"uta s adere de 'undul $i "ere#ii vasului. 5ac s"uta se adun "entru a"recierea as"ectului calitativ) atunci este bine s 'ie e2"ectorat n scui"toare emailate cu ca"ac) care nainte de utili,are vor 'i bine cur#ite) n acest ca, nu este voie s se adauge nici o alt substan# n vas) care ar "utea denatura) as"ectul s"utei. Pentru determinarea modului de strati'icare a s"utei) asistenla va lsa cantitatea e2"ectorat n % de ore ntrIun borcan de sticlii) sau ntrIun "ahar conic. jinnd seama de marea im"ortan# diagnostic a s"utei) aceasta) nu va 'i aruncat dect du" vi,it $i cu a"robarea medicului. -nde"endent de s"uta colectat) asistenta trebuie s urmreasc e2"ectora#ia bolnavului "entru ca $i n ca,urile unde e2"ectora#ia este minimal $i deci nu se "une "roblema colectrii) s aib "osibiI litatea de a ra"orta medicului calitatea s"utei e2"ectorate $i modi'iI crile de as"ect ale substan#elor evacuate din cile res"iratorii. 5in acest motiv) la urmrirea e2"ectora#iei se vor lua n considerare urmI toarele O
9.6 K

#antitatea. 1antitatea s"utei este variabil. 3a de"inde de intenIi l#ea $i ntinderea "roceselor "atologice de la nivelul cilor res"iIi 11 orii. n bron$ita cataral) "neumonie) tuberculo,a inci"ient etc.) ! nititatea s"utei "oate varia ntre 54 $i 144 mlG % de ore. n bronI n!cta,ie) caverne tuberculoase) gangrene "ulmonare $i edemul "ulI monar cantitatea s"utei "oate ajunge "n la 1444 mlG % de ore. i.vacuarea "rin cile res"iratorii a unui abces "ulmonar) a unui F i u"iem toracic sau a unui chist hidatic "oate determina o cantitate i mai mare de s"ut. 3liminarea acestor colec#ii masive de "uroi Piu e2sudat "rin cile res"iratorii "oart numele de vomic. 1antitatea de s"ut e2"ectorat se re"re,int gra'ic n 'oaia ilts tem"eratur la 'el ca $i urina) n culoare ro$ie. $spectul. +s"ectul s"utei este n 'unc#ie de consisten#a) aera#ia) trans"aren#a $i vsco,itatea ei. 5eosebim O a) )put/ mucoas/ 'ormat dintrIun lichid vscos) aderent) bine j aerat) de culoare albIcenu$ie) mai mult sau mai "u#in trans"arent. @"uta mucoas se ntlne$te n in'lama#ia bronhiilor $i n astmul 'bron$ic. n acesta din urm) s"ut con#ine numeroase do"uri mici o"alescente de substan# mucoas) asemntoare unor "erle) de unde numele de s"ut "erlat. b) )put/ purulent/ are o consisten# cremoas sau lichid) de culoare glbuieIver,uie) destul de omogen. Se ntlne$te n su"uI - ra#iile "ulmonare $i n ca, de deschidere a unei colec#ii "urulente din vecintatea "lmnului ntrIo bronhie. c6 )put/ seroas/ este 'ormat dintrIun lichid trans"arent) u$or ro,at) aco"erit cu un strat gros de s"ut. +"are n sta,a $i edemul "ulmonar) 'iind 'ormat n "arte din serul sanguin care a transsuI dat "rin "ere#ii alveolari. d6 )put/ pseudonieml)raiioaK/ este 'ormat dintrIun e2sudat cu 'oarte mult 'ibrin) care a"are sub 'orm de membrane albe. <neori membranele iau 'orma bronhiilor) re"roducSnd cele mai 'ine rami'iI c.a#ii ale lor. +ceast s"ut a"ar n bron$ita di'teric) di'teria larinI t'ian $i n bron$ita "seudomembranoas. n ca,ul deschiderii "rinI l)rIo bronhie a unui chist hidatic "ulmonar sau he"atic) du" elimi narea lichidului hidatic sub 'orm de vom) "ot a"rea n s"ut lambouri de membrane de mrimi variabile sau chiar ve,icule hidatice. e6 ,emopti6ia. >orbim de hemo"ti,ie cnd s"ut este 'ormat din snge. Sngele e2"ectorat este lichid) bine aerat cu multe lCule de aerP la su"ra'a# este aco"erit cu un strat gros de s"um. ?emo"ti,ia survine n ca, de tuberculo, "ulmonar) cancer "ulmonar) bron$iecta,ie) gangrena "ulmonar) in'arct "ulmonar $i unele mbolnviri ale inimii $i ale organelor hemato"oietice.
343

5e multe ori este necesar ca hemo"ti,ia s 'ie deosebit de hema teme,. n ca, de hemateme,) sngele este de multe ori coagulat) sub in'luen#a acidului clorhidric devine brunInchis) con#ine muco ,it#i sau resturi alimentare $i are o reac#ie acid. 5e multe ori s"uta are un catracter mi2t) ca O '6 )puta mueo+purulent/. 'ormat din mucus amestecat cu "uroi. 1olorat n albIglbui sau ver,ui) du" culoarea "uroiului) s"utu este o"ac) netrans"arent. Puroiul "oate 'i amestecat cu mucus) 'ormnd o mas omogen) sau s 'ie sub 'orm de monede sau "lci i,olate n masa mucusului) cnd vorbim de s"uta numular. g6 )puta sero+muco+purulent/ re,ult din amestecarea "uroiului $i a mucusului ntrIo mas seroas. 5e obicei a"are ntrIo cantitate! mare) care) recoltat ntrIun borcan de sticl) se se"ar n "atru straturiO stratul su"erior) s"umosP a"oi stratul seros) n care noat "or#iuni mucoI"urulente urmat de stratul seros) 'r "or#iuni mucoI "urulente) de culoare ver,uie $i stratul in'erior grunjos) 'ormat din "uroi. +ceast s"uta este caracteristic "entru bron$iecta,ie $i gan grena "ulmonar. ') )puta san!uinolent/ este o s"uta mucoas) "urulent sau seroas etc.) la care sIa amestecat $i snge. +st'el avem s"uta ruginie& sau crmi,ie din "neumonie) s"uta seroIsanguinolent din edemul "ulmonar) s"uta ro,at gelatinoas din cancerul "ulmonar) s"uta brunInchis) vSscoas) aderent din in'arctul "ulmonar sau s"uta brun) 'etid) din gangrena "ulmonar. #uloarea. 1uloarea s"utei este 'oarte variat $i de multe ori "atoI gnomic "entru anumite mbolnviriO s"uta mucoas este alb) albI cenu$ieP s"uta mucoI"urulent are o nuan# glbuieIver,uieP s"utele "urulente snt galbeneIver,ui. n "neumonie) s"uta are o culoare ruginieIcrmi,ie) n gangrena "ulmonar) brunImurdar) iar n in'arctul "ulmonar este brunInchis) aderent de vas $i 'oarto vscoas. S"uta "oate s ia culoarea unor substan#e strine) cu care tui amestec. +st'el uneori) n urma inhalrii "ra'ului de 'in) bolnavii au o s"uta alb. Einierii $i 'ochi$tii) care inhalea, "ra' de crbune) au o s"uta neagr etc. -cterul colorea, $i s"uta ntrIo nuan# verde) datorit im"regI nrii cu bilirubin) care se o2idea, n biliverdin. Mirosul. S"uta nu are n general nici un miros) totu$i n unele a'ec#iuni ea "re,int un miros 'etid) ca de e2em"lu n dilata#ia bronI $ic) cavernele tuberculoase etc. n gangrena "ulmonar) s"uta are o 'etiditate "enetrant) insu"ortabil) n unele su"ura#ii "ulmonare) s"uta are mirosul "mSntului sau al "aiului umed.
9..

S"uta "oate s con#in anumite 'orma#iuni macrosco"ice caracI teristice) care "ot servi medicului "entru stabilirea diagnosticului. 5in acest motiv) asistenta va recolta din cnd n cnd "u#in s"ut -titrIo cutie Petri. Plasnd cutia "e o su"ra'a# nchis la culoare) medicul va "utea s recunoasc anumite elemente O cheaguri de 'ibrin mulate du" arbori,a#ia bronhiilorP s"irale 1urshmann L'ibre sub#iri) mucoase) rsucite n 'orm de s"irale) 'oarte com"acte) lungi de 1N Hin6) caracteristice "entru s"uta bolnavilor de astm bron$ic P membrane K l i n ve,iculaImam a unui chist sau 'orma#iuni calcare cu as"ectul n nor "ietre) numite bron$ioli#i. 1uloarea) as"ectul $i cantitatea s"utei e2"ectorate "ot ii de multe ori denaturate "rin unele alimente sau medicamente ingerate Rau #inute n gur nainte de e2"ectorarea s"utei. 5in acest motiv) <i ca,ul e2"ectorrii unor s"ute mai deosebite) este bine ca asistenta T controle,e cavitatea bucal a bolnavului.
GREUTATEA CORPORAL2 l N2L<IMEA

1unoa$trea greut#ii cor"orale este im"ortant "entru a"recierea Htrii de nutri#ie a bolnavului) "entru stabilirea do,ei tera"eutice Kle medicamente) "entru stabilirea necesit#ii calorice a organismului HFt $i "entru urmrirea evolu#iei bolilor. Starea de nutri#ie a bolnavului adult "oate 'i a"reciat $i 'r HF.ntrire. Eodi'icrile n "lus sau n minus) de la valorile considerate ca normale) se "ot stabili numai "rin ra"ortarea greut#ii cor"orale la nl#imea "ersoanei res"ective $i la greutatea anterioar mbolI nvirii. 5in acest motiv) cu e2ce"#ia ca,urilor la care mobili,area activ este contraindicat) se va determina greutatea cor"oral la to#i bolnavii interna#i. Se va renun#a la cntrire O bolnavii cu in'arct miocardic) trombo'lebite) cei cu traumatisme) stri de $oc) hemoragii HCtc. sau dac aceasta ar ntr,ia instituirea tratamentului) n ca, de dubiu) asistenta va cere a"robarea medicului "entru cntrire. A im"ortan# deosebit o "re,int cSntrirea sistematic a nugarilor) unde curba "onderal este un indiciu direct $i imediat asu"ra strii de nutri#ie a de,voltrii co"ilului. #ntrirea bolnavilor aduli se 'ace cu balan#ele antro"ometrice) KIare snt balan#e de ti" decimal) cu cursor $i greut#i 'i2e) construite du" "rinci"iul cntarului roman. 9reut#ile indic valori di'erite n 'unc#ie de distan#a la care se a'l de la "unctul de s"rijin al balan#ei. Pentru u$urarea o"era#iei de cntrire) cntarele se con'ec#ionea, cu dou cursoare) unul "entru modi'icrile de greutate "n la 14 Xg Lji altul "entru varia#iile "n la l 444 g. Ei$crile de balansare ale HFntarului snt trans"use de un sistem de "rghie vertical "n a"roaI
9.;

"e de nivelul ochiului) "entru a nlesni citirea valorilor. Pe aceste cntare bolnavul st de obicei n "icioare. Pe unele balan#e) "osta mentul de "e talerul unde st bolnavul este "rev,ut cu un scaun) "entru a u$ura cntrirea bolnavilor n stare grav) care nu "ot sta n "icioare. 9radarea $i veri'icarea balan#elor se 'ac la anumite intervale. 1ntrirea bolnavilor "e aceste balan#e se 'ace 'oarte u$or) nsrt gradul lor de sensibilitate se limitea, la 144 gP varia#iile mai mici nu snt de obicei sesi,ate de cntarele utili,ate n clinica adultului L'ig. 1.16. nainte de a e'ectua cntrirea bolnavului se va veri'ica de 'iecare dat balan#a) lsnd s oscile,e vr'ul indicator mobil "n ce se o"re$te la vr'ul indicator 'i2 al "unctului ,ero. 5ac balan#a nu este echi;i brat) ea "oate 'i reglat cu ajutorul sistemului de corec#ie) care 'aci! "arte integrant din orice balan# antro"ometric. +cesta este 'ormal dintrIun $urub ori,ontal) 'i2at n "relungirea bra#ului scurt al "r ghiei decimale) "este care se ntvrte$te o "iuli# de o oarecare greu #a#e) a"ro"iinduIse sau de"rtnduIse) "rin nvrtire "e $urub) dK! "unctul de s"rijin al balan#ei. Eanevrnd "iuli#a "e $urubul ori,ontal) acul balan#ei se stabile$te n "unctul ,ero) adic balan#a intr n echilibru. 5u" aducerea balan#ei n echilibru se imobili,ea, acul indicatei 1 nchi,nd bra#ul balan#ei $i se invit bolnavul s se a$e,e "e cntar. 5ac bolnavul este adinamic) el va 'i ajutat sau a$e,at de asisten#ii sau brancardieri "e scaunul cntarului L'ig. 1. 6. Se a"recia, greu tatea a"ro2imativ a bolnavului Leventual i se cer acestuia rela#ii6 $i a"oi se m"ing greut#ile "e cursoare la valorile a"reciate. Se deschide bra#ul balan#ei $i n 'unc#ie de direc#ia de de"lasare a acului indicator se vor manevra greut#ile ntrIun sens sau n altul) "n ce acul indica tor se stabile$te "e "unctul ,ero. Se citesc de "e scara cursorului valorile ob#inute $i se imobili,ea, din nou bra#ul balan#ei cu acul indicator mobil) cnd bolnavul "oate "rsi cntarul. Pentru cntrirea bolnavilor care nu "ot 'i ridica#i din "at se 'olosesc cntare s"eciale) care stabilesc greutatea bolnavului m"reun cu aceea a "atului din care se scade taraua "atului) a lenjeriei $i a ca,armamentului) ob#innd greutatea real a bolnavului. <nele ti"uri ale acestor cntare snt "rev,ute cu ro#i $i se m"ing sub "atul al crui bolnav trebuie cntrit. +ici) cu ajutorul unui sistem de "rghii) balan#a ridic "atul) $i ast'el se "oate e'ectua cntrirea du" metoda) obi$nuit. 5u" terminarea cntririi) balan#a "oate 'i nde"rtat de sub "at $i utili,at la un alt bolnav L'ig. 1.36. +lte ti"uri de cntarc 'ac cor" comun cu "atul) iar "rocesul de cntrire este 'acilitat "rinI trIun mecanism electric L'ig. 1.%6. +ceste "aturiIcntare se 'olosescP n s"ecial n ca,urile cnd a"ortul $i "ierderile de lichide constituie
346

obiectul "ermanent $i nentreru"t al observa#iei bolnavului Ldiali,a r2trarenal) hidratare ra"id etc.6. 1ntrirea bolnavilor se va 'ace totdeauna diminea#a "e nemncate du" ce bolnavul a avut scaun $i a urinat) avtnd aceea$i hain de n"ital $i dac este "osibil cu acela$i cntarP "entru cntriri mai e2acte

:ig. (>l. ; 1ntrirea bolnavului.

DiiP. 05 . N 1ntrirea bolnavului n "oI ,i#ie se,tnd.

se va scdea din greutatea total greutatea mbrcmintei $i nclI #mintei) n ca,ul cntririi bolnavilor cu "at) se va utili,a totdeauna acela$i ca,armament de "at $i acela$i ti" $i cantitate de lenjerie) a crei greutate) m"reun cu aceea a "atului) se va scdea din greutatea total cntrit. Pentru cntrirea sugarilor se utili,ea, cru#are la care unul din talere este nlocuit cu un co$ule# sau sca') n care se culc co"ilul) iar cellalt taler cu cursoarele cu greut#i 'i2e. 1ntarele "entru co"ii 'unc#ionea, "e acela$i "rinci"iu al greut#ilor constante "e un bra# de "rghie de lungime variabil) care echilibrea, o greutate variabil)
9.-

$i un alt bra# de "rghie constant. +ceste cntare 'unc#ionea, d obicei "n la 14 Xg. 3le snt "rev,ute cu trei cursoare) dintre cPirH dou au sco"uri identice cu acelea de la cntarul antro"ometric utiI li,at la adul#i) iar al treilea) "entru echilibrarea cntarului cu greuI tatea scutecelor ce se "un sub co"ilul de,brcat cu oca,ia cntririlm1.

Flg. =K<. ; 1ntar de "at Lse introduce sub "at $i diitre$te bolnavul m"reun cu lenjeria) salteaua $i "atul6.

:ig. =K4. ; Pat clntar.

9.:

>eri'icarea acestor cntare se 'ace la 'el ca $i la chitarele antro"oI metrice. 9radul lor de sensibilitate este "n la 14 g. 1ntrirea sugarilor "e aceste balan#e se 'ace la 'el ca $i cntrirea adultului. >eri'icarea $i corectarea balan#ei "reced $i aici cntrirea "ro"riuI,is. ntruct sugarul este cntrit 'r haine) "e cntar se va a$e,a un scutec sau o 'lanelP se va echilibra a"oi cntarul cu ajutorul celui deIal treilea cursor negradat) du" care cntrirea se va 'ace n mod obi$nuit. 1nd cntarul nu are cursor s"ecial "entru echilibrarea greut#ii scutecelor) greutatea e2act a acestora se va scdea n mod ogligatoriu din greutatea msurat. 1o"ilul se "oate cntri $i mbrcat cu obliga#ia de a se scdea greutatea mbrcmintei. Se va avea grij ca) n tim"ul cntririi) co"ilul s stea lini$tit n co$ule#ul sau sca'a balan#ei) cci mi$crile violente m"iedic oscila#iile libere ale acului indicator 'cnd im"osibil cntrirea. 1nd cntrirea se 'ace numai "entru stabilirea cantit#ilor de la"te su"te de co"il nu este nevoie de scderea greut#ii lenjeriei) "entru c) n aceste ca,uri) interesea, numai di'eren#a de greutate a co"ilului nainte $i du" alimenta#ie. 1o"iii mai mari n stare grav) care nu "ot 'i a$e,a#i "e cntar)) vor 'i cntri#i m"reun cu asistenta) care i va #ine n bra#e) urmnd H a ) imediat du" stabilirea greut#ii comune asistenta s se cntreasc singur) calculnd di'eren#a de greutate. +tt "entru cntrirea adultului) ct $i "entru cntrirea co"ilului se mai utili,ea, $i cntare cu torsiune. +cestea nu "re,int nici un avantaj 'a# de cSntarele cu greut#i) n schimb se de'ectea, 'oarte u$or $i nu snt destul de "recise. 2eterminarea nlimii corporale se 'ace cu taliometrul. 32ist di'erite ti"uri) ns 'iecare are la ba, o tij gradat) "e care se mi$c un cursor n "o,i#ie "er"endicular. @olnavul este a$e,at n "icioare sub cursorul taliometrului $i este invitat s stea n "o,i#ie ct mai drea"t. 1ursorul este lsat jos) "n la ca"ul bolnavului) du" care se "oate citi "e tija gradat nl#imea cor"ului. <n "rototi" "ractic de taliometru este acela 'ormat din segmente montabileP acesta se "oate utili,a "entru situa#iile n care sntem nevoi#i ca msurtoarea s se e2ecute n "o,i#ie ori,ontal. Esurarea de,voltrii staturale a co"iilor mici se 'ace n "edioI metre. +cestea snt jgheaburi gradate) "rev,ute cu cursoare) n care snt culca#i co"ii. Esurarea se 'ace n acela$i 'el ca $i la adult) menI #Ginnd co"ilul n "o,i#ia ntins) dre"t. 5e multe ori) balan#ele antro"ometrice destinate "entru cntI rirea adul#ilor snt "rev,ute cu o tij vertical) gradat n cm) "e care ne "oate citi $i nl#imea bolnavului L'ig. 1.56. +ceste balan#e "ot 'i utili,ate "entru determinarea ra"ortului dintre greutatea cor"oral)
3%9

I i
Fe2"rimat n Xilograme $i nl#imea bolnavului) e2"rimat n deci ?E tri. :a"ortul greutateGnl#ime) e2"rimat n valorile de mai sus) KF Fde %) la brba#i $i 3)9 la 'emei. @olnavii adul#i se cntresc la internare) a"oi de obicei de d t Fori "e s"tmn) "recum $i n ,iua "lecrii) n unele a'ec#iuni sau m cursul unor tratamente este nce&ih sar ca bolnavul s 'ie cntrit tu 'iecare ,i. 5ac starea general n bolnavului nu "ermite ridicarea lui din "at $i a$e,area "e cntar) atunci va 'i cntrit m"reun cu "atul cu ajutorul unui cntar care 8< introduce sub "at. +st'el n a'ect h unile nso#ite de edeme Lca insu'l cien#a cardiac) a'ec#iunile renali& edematoase) n ca, de ciro, <8 citogen sau alte a'ec#iuni nmi #ite de hidro"i,ie6 bolnavul trebuit! cntrit ,ilnic) "entru ca) "rin Sn registrarea concomitent a greu ta#ii cor"orale) a lichidelor consu mate $i a diure,ei) s ne "utem orienta asu"ra gradului de reten#le lichidian. @olnavii su"u$i trataI mentului cu+1T?sau corti,on vor 'i) se asemenea) cntri#i ,ilnic) 1orticotera"ia 'avori,ea, re#ine rea a"ei n organism) iar o da#ii cu ncetarea administrrii hormoI :ig! =K7. ; 5eterminarea nl#imii bolI nului a"a acumulat se elimin'l. navului. Scderea brusc a greut#ii corI "orale cu mrirea diure,ei semnalea, nce"erea eliminrii lichidelor 'i2ate sub 'orm de edeme. 5ac diure,a se men#ine) iar greutatea cor"oral stagnea,) nseamn+ Fc lichidele ingerate snt n cantitate mai mare dect cantitatea "re$ cris. Pierderile mari de lichide "rin vrsturi $i diaree determin o scdere a greut#ii cor"orale) indicnd gradul de deshidratare a bolnavului. 1ntrirea este obligatorie n tim"ul tratamentului cu medicamente diureticeP de asemenea) cu oca,ia stabilirii toleran#ei iat de hidra#iide carbon la bolnavii diabetici) n vederea determinrii metabolismului ba,ai) greutatea trebuie stabilit "recis.
354

9reutatea cor"oral a bolnavului trebuie notat "e 'oaia de em"eratur. Ba adul#i) adnotarea se 'ace n Xilograme) n rubrica s,ervat "entru acest sco"P la co"ilul mic) greutatea cor"oral este s"re,entat gra'ic "e sistemul de coordonate re,ervat n mod s"ecial antru adnotarea curbei de de,voltare "onderal a co"ilului.
SCURGERILE PATOLOGICE ALE ORGANELOR GENITALE >EMININE

9landele mucoasei genitale secret o cantitate redus de lichid) 'eare contribuie la "rocesul de autoa"rare a a"aratului genital 'a# e in'ec#ii) n condi#ii 'i,iologice) cantitatea acestei secre#ii este 5edus) a$a nct nu se scurge nici o dat din vagin $i deci nu "tea, i'ria. +ceast secre#ie constituie leucoreea 'i,iologic. And aceast secre#ie devine mai abundent) se e2teriori,ea, ib 'orma unei scurgeri iritante) de cantitate variabil $i "oart numeI de leucoree "atologic. +lteori) scurgerile snt amestecate sau snt armate numai din snge P n a'ara "erioadelor menstruale) acestea au o emni'ica#ie "atologic. n "re,en#a unei ast'el de scurgeri se vor anali,a cantitatea) culoarea) as"ectul $i ritmul scurgerilor. #antitatea este variabil de la c#iva ml) care abia "tea, lenjeria bolnavei) "n la cteva sute ml. n in'lama#iile cronice cantitatea jleucoreei este mic) n schimb n a'ec#iunile acute gonococice scurgerea este de cantitate abundent. 1antitatea "oate s ating 44N%44 ml ca, de hidroree. #uloarea scurgerilor "oate 'i albIl"toas n ca, de leucoree La 'emeiilor tinere) glbuieIver,uie n ca, de gonococie) ro$ie a"oas sau 'ca'enie n ca,ul tumorilor organelor genitale sau ro$ieIa"rins cnd j este 'ormat din snge. $spectul scurgerilor "atologice este de asemenea 'oarte di'erit. Scurgerea seroas sau mucoas) alb sau incolor) n cantitate redus j a"are $i la 'ete tinere $i se datore$te de obicei unei tulburri generale a organismuluiO anemie) debilitate) stare lim'atic etc. Scurgerea mucoI"urulent sau "urulent este glbuie sau galbenI ver,uie) cu un miros "enetrant res"ingtorP a"are n metritele gonocoI cice sau du" avorturi se"tice. Scurgerea seroas) 'luid) "u#ind ajunge "n la %44 ml n % de ore) a"are n ca, de 'ibrom uterin) viciu de "o,i#ie a uterului) sal"inI '#ite) tulburri ovariene sau n nevro"a#ii. Scurgerea sanguinolent) 'luid) 'oarte abundent) ro$ieIa"oas Hau de culoare ca'enie) cu miros 'ad) a"are n cancerul organelor genitale. LScurgerea sanguinolentI"urulent) n cantitate mai redus) se consI 351

tat n ca, de in'lama#ii ale uterului $i n ca, de cancer in'ectat Scurgerea ro$ie) 'ormat "re"onderent din snge) se constat -n ca, de avort) "oli"i ai colului sau endometrite hemoragice) dac sin gerarea a"are n a'ara "ierderilor menstruale. Hitmul scurgerilor. Scurgerile "ot 'i continue sau "ot a"rea mut ales la oboseal. <neori se accentuea, n "reajma menstrua#ie*) datorit congestiei "remenstruale. Se ntm"l ca scurgerea s survin't la mijlocul ciclului menstrual sub 'orma unei secre#ii de lichid clar ca gelatina) datorit hi"ersecre#iei 'oliculare. Scurgerile hemoragice "ot a"rea sub 'orma unor menstrua#ii "relungite $i n acest ca, vorbim de menoragie) sau n cursul "erioa F delor menstruale) cnd vorbim de metroragie. ?emoragia "oate l!l s"ontan) ca de e2em"lu n 'ibromul uterin) sau a"are mai mult "ro vocat) ca n cancerul uterin. Secre#iile "atologice din organele genitale trebuie "re,entai c medicului la vi,it. Pentru recoltarea scurgerilor) asistenta va a"licu un tam"on de ti'on .nu de vat/ la vulva bolnavei) 'i2nduI1 cu ajutorul unui "ansament n T. Tam"onul cu secre#ie se "strea, ntrIo tvi#ri renal aco"erit cu un ca"ac netrans"arent. Tvi#a trebuie s 'in curat $i uscatP adugarea de substan#e de,in'ectante "este sau sub tam"on nu este "ermis cci denaturea, as"ectul secre#iei. Pre,entarea se 'ace cu ajutorul a dou "enseP mnuirea cu mna ii tam"onului nu este admis. 5u" ce a 'ost v,ut de medic) cu a"ro barea lui) tam"onul va 'i arsP el nu va 'i niciodat aruncat n co$ul de hrtii. n s"italele de s"ecialitate) 'elul $i cantitatea scurgerilor se notea, "e 'oaia de tem"eratur.
URMRIREA APARIIEI UNOR MANIFESTRI PATOLOGICE

n a'ar de com"ortamentul 'unc#iilor vitale $i vegetative) asisI tenta va urmri $i a"ari#ia eventual a unor mani'estri "atologice. 5esco"erirea "recoce a aceastora "oate s dea cheia diagnosticului sau "oate "reveni unele com"lica#ii instalate n cursul bolilor. Trans"ira#ia. Trans"ira#ia este un 'enomen 'i,iologic "rin care organismul $i intensi'ic "ierderile de cldur) ntrIo cantitate e2ce F siv are semni'ica#ie "atologic) "utnd duce uneori la deshidratare* i organismului. Trans"ira#ia "oate 'i continu sau "eriodic) ca n ca,ul 'ebrelor intermitente) sau s indice s'r$itul unei 'ebre continue) ca de e2em"lu n cri,a "neumonic. +desea trans"ira#ia a"are du"Pl un orar mai mult sau mai "u#in regulat. Trans"ira#ia "oate s aib un caracter regional. +st'el ntlnini trans"ira#ia "almelor $i a "lantelor n ca,ul bolii @asedoT. 35

1uloarea tegumentelor. 1ulegerea datelor semeiologice relativ "ielea bolnavului cade n sarcina medicului. Totu$i) asistenta n 1a,ul mbrcrii $i de,brcrii bolnavului) toaletei ,ilnice $i cu oca,ia ?"licrii "rocedeelor tera"eutice) trebuie s observe bine tegumentele jolnavului) "entru a "utea sesi,a modi'icrile survenite n tim"ul ;nternrii) ele "u#ind avea im"ortan# n mersul bolii. Paloarea e2agerat !a "ielii se constat n ca, de anemii $i de M rigare insu'icient a "ielii. Paloarea instalat n mod brusc se datoI e$te de obicei unei hemoragii. Prin "ierderea unei cantit#i de lnge) organismul se anemia,. A "aloare e2trem se constat n Lja,uri de cola"s $i $oc datorit adunrii sngelui n vasele abdominale b2cesiv dilatate) li"sind "ielea de o irigare su'icient. 1iano,a se mani'est "rin culoarea albastr a tegumentelor. 3a ge datore$te tulburrilor de hemato,) care 'ac s se acumule,e hemoI globina redus n snge. +st'el ea a"are n a'ec#iunile a"aratului tes"irator care deranjea, "rocesul de res"ira#ie) ca O obstacole n calea aerului) reducerea su"ra'e#ei res"iratorii) sau alterarea 'unc#iei ^mu$chilor res"iratoriP de asemenea) n cursul a'ec#iunilor a"aratului circulator nso#ite de insu'icien#a inimii dre"te cu sta, venoas consecutiv) "recum $i n unele boli congenitale ale inimii. 1iano,a "oate s a"ar $i locali,at) cnd circula#ia de rentoarI -cere a unei regiuni este deranjat "rintrIo trombo, sau com"resiunea lunei vene. 3a "oate a"rea $i sub 'orm de cri,e) cnd are o cau, ks"astic. 3o$ea#a intens a "ielii "oate s a"ar n emo#ii) n cursul e'orIM tului 'i,ic sau n ca, de 'ebr) n "neumonie) jumtatea de 'a# din jartea a'ectat este mai ro$ie) congestionat. A ro$ea# anormal i"are $i n unele a'ec#iuni hemoragice. 1olora#ia galben a tegumentelor a"are n ca, de ictere sau n irma consumrii unor medicamente caO atebrin) acid "icric etc. llcterul se mani'est mai nti la sclerotice) "u#ind avea nuan#e sau Fintensit#i di'erite O icterul 'lavin este galbenI"alid) icterul rubin are Io nuan# ro$ie asemntoare culorii "ortocalei) icterul verdin este -un icter intens cu nuan# verde) iar icterul melanic se caracteri,ea, * "rintrIo nuan# neagr. 1olora#ia icteric "oate semnala a"ari#ia ^unei boli in'ec#ioase) de aceea va 'i ra"ortat imediat medicului) n cursul di'eritelor mbolnviri "ot s a"ar "igmenta#ii anorIM male ale "ielii) ca de e2em"lu culoarea galben ca "aiul n cancer $i ^anemia "ernicioas) culoarea brun) cenu$ieImurdar n ciro, he"aI ;tic) culoarea bron,at n boala +ddison) culoarea cenu$ieImurdar n su"ura#ii "ulmonare cronice etc.
$( + c. 18

3# 3

3demul. 3demul este un 'enomen 'oarte 'recvent n cursul bolilor renale) cardiace) caren#iale sau in'lamatoare. :egiunea edr ma#iat este mai voluminoas) "ielea mai "alid) lucie $i mai strve,ia) nu "re,int cute) cci "ielea $i #esutul subcutanat snt in'liltrate cu sero,itate. Pielea $i "ierde elasticitatea $i "strea, un oarecare tim" urmele de "resiune a degetelor. 3demul "oate 'i locali,at sau genera F lia,tP n acest ultim ca, vorbim de anasarcS. 3demul de culoare alb) locali,at mai nti la "leoa"e) a"oi -n organele genitale) se datore$te unor a'ec#iuni renale. 3demul) nso#it de ciano,) locali,at ini#ial n "r#ile declivo ale cor"ului) se datore$te sta,ei venoase. 3l "oate 'i locali,at) cnd sta,a venoas este determinat de un obstacol n calea unei vene) ca O trombo,a) com"resiunea e2terna de ctre o tumoare etc.) sau generaI li,at n a'ec#iunile cardiace $i "ulmonare) care) "rin insu'icien#a inimii dre"te) creea, o sta, general n sistemul venos. 3l se mai nume$te $i edem albastru. 3demul survenit la bolnavi ca$ectici) cancero$i) tuberculo$i) subnutri#i sau du" "erioade lungi de inani#ie) n distro'ii he"atice etc. a"are ca o consecin# a scderii "roteinelor "lasmatice $i reducerii "resiunii coloidIosmotice a sngelui $i "oart numele de edem ca$ectic. 3demul de culoare ro$ie locali,at n jurul "roceselor in'lamatore "oart numele de edem in'lamator. 3demul "oate avea $i o cau, alergic) cnd vorbim de edem angioneurotic. 5escuama#iile. 5escuama#iile trebuie observate ct mai "recoce) ele "utnd semnala o boal in'ec#ioas) "rin care bolnavul a trecut recent. :ecunoa$terea ei "oate contribui la stabilirea diagnosticului bolii actuale. Pre,enta descuamrilor are o mare im"ortan# n s"ecial la co"iii la care bolile in'ec#ioase nso#ite de descuamri snt mai 'recvente. Se va observa caracterul descuama#iei) ea "utnd 'iO 'ur'uracee) lamelar sau n lambouri $i se va ra"orta medicului caracterul ei e2act) regiunea $i tim"ul n care a a"rut. 3ru"#iile cutanate. 3ru"#iile cuatanate "ot a"rea n cursul s"itali,rii. 3le trebuie observate $i semnalate imediat medicului) "utnd re"re,enta boli in'ectoIcontagioase. 3ru"#iile cuatanate "ot 'i determinate de O N boli in'ec#ioase acute O scarlatin) rujeol) rubeol) varicel) 'ebr ti'oid) ti'os e2antematic) her"es) eri,i"el $i eri,i"eloid) ,on O N reac#ii alergice) ca O urticarie) boala seruluiP N hi"ere2citabilitatea nervilor vasomotori ai "ielii) ca dungile Trousseau $i dermogra'ismul) care a"ar uneori n meningite) neuraste nie) boala @asedoT etc.P 35%

N ac#iunea to2ic $i de sensibili,are a unor substan#e medicaI ^inuntoase) ca O chinina) anti"irina) beladona) bromul) iodul) salicilatul) inor'ina $i uneori antibioticele. ?emoragiile cutanate "ot a"rea de la o ,i la alta. 3le trebuie OF recunoscute n 'a,a "recoce) cci "ot 'i semnale de alarm a unor stri hemoragi"are sau se"tice 'oarte grave. Pot a"rea sub 'orm de hemoragii mici) "uncti'orme) ovalare sau rotunde) denumite "ete$ii) 8iui sub 'orm de "lci hemoragice de e2tindere mai mare) numite echimo,e. 1aracterul lor hemoragie se di'eren#ia, de eru"#iile conI jjo@tive "rin 'a"tul c nu dis"ar la "resiunea digital. ?emoragiile cutanate "ot 'i nso#ite de hemoragii ale mucoaselor O Ht"ista2is) hemoragii gingivale) hemateme,) melen etc. 3le a"ar n cursul bolilor in'ec#ioase acute) n bolile organelor hemato"oieI <&!.o) n a'ec#iunile nso#ite de insu'icien# he"atic) n ca, de avitaI mino,) "recum $i n cursul into2ica#iilor medicamentoase) 'iind determinate de tulburri de coagulare a sngelui) de o modi'icare cantitativ sau 'unc#ional a trombocitelor sau de o 'ragilitate ca"iI lar e2agerat de natur to2ic sau in'ec#ioas. ?emoragiile de la nivelul "leoa"elor $i conjuctivelor) care a"ar in cursul acceselor de tuse) se datoresc uneori sta,ei venoase. Pare,ele $i "arali,iile. +sistenta va observa dac se instalea, tulburri de motricitate la bolnavul ngrijit. 5e'icitul motor "oate l!i "ar#ial) cnd vorbim de "are,e) sau "oate 'i total) cnd vorbim de "arali,ii. 3a trebuie s $tie s locali,e,e de'icitul motor la O membrele interioare) su"erioare) musculatura trunchiului) mu$chii 'e#ei etc.) a"oi dac interesea, un membru n ntregime) sau numai anumite RTii"e musculare) n acest ultim ca, se va orienta dac "arali,ia interesea, mai mult musculatura "ro2imal a membrului atins sau) dim"otriv) mai mult musculatura distal. Parali,iile "ot 'i "eri'erice sau centrale) n "rimul ca, este niins neuronul "eri'eric) membrul "arali,at este 'lasc) moale) li"sit &*L&tonicitate $i mi$crile "asive "ot 'i e2ecutate cu o am"litudine mult mai mare. n al doilea ca,) membrul atins este s"astic) cu tonusul "strat) chiar e2ageratP mi$crile "asive se "ot e2ecuta cu o am"liI - udine mult mai mic. +sistenta adun datele "rivind "arali,iile $i "are,ele e2clusiv "rin observa#ie. 3a nu are dre"tul de a 'ace ncercri sau tentative de mi$cri cu "r#ile "arali,ate) aceasta "u#ind duce la agravarea ?lrii bolnavului. Parali,iile membrelor "ot 'i nso#ite de "arali,ia musculaturii ve,icii urinare sau rectului) ceea ce se traduce "rin reten#ie de urin iji 'ecale) sau de "arali,ia s'incterelor) cnd a"are 'enomenul de inconI - inen# urinar $i de materii 'ecale. 355

+sistenta trebuie s 'ie atent la orice mani'estare "atologic u. bolnavuluiP anginele) modi'icrile as"ectului limbii) tulburrile do sensibilitate) ca $i orice sim"tom subiectiv semnalat de bolnav L"o care acesta) de multe ori) "n la vi,ita medicului l uit6) trebuie siv 'ie aduse la cuno$tin#a acestuia) cci numai "rin aceast strnsil colaborare ntre asistent $i medic se va "utea urmri ntrIadevr $tiin#i'ic starea bolnavului.

PREG2TIREA l ASISTAREA EJAMIN2RILOR CLINICE l DE LABORATOR

ASISTAREA EJAMIN2RII CLINICE A BOLNAVULUI

1olaborarea la e2aminarea clinic a bolnavului este una din sarcinile im"ortante ale asistentei. +jutorul acordat medicului $i bolnavului n cursul e2aminrii clinice degrevea, "e acesta din urm de e'orturi 'i,ice) i "revine o serie de su'erin#e inutile) contribuie la crearea unui climat 'avorabil ntre bolnav $i medic) 'ace accesibil medicului e2"lorarea tuturor regiunilor organismului) servinduI1 Fji cu instrumentarul necesar) toate acestea intervenind "entru scurI tarea tim"ului e2"unerii bolnavului n stare grav la traumatismul e2aminrilor) n acest 'el) ajutorul asistentei la e2aminrile clinice o:te indis"ensabil n ca,ul bolnavilor n stare grav O astenici) adinaI niici) somnolen#i) incon$tien#i) imobili,a#i etc. $i 'oarte util n ca,ul tuturor bolnavilor. Sarcinile asistentei n "regtirea $i asistarea unui e2amen clinic medical snt 2irmtoarele O N"regtirea "sihic a bolnavuluiP Nadunarea) veri'icarea $i "regtirea instrumentarului necesarP Nde,brcarea $i mbrcarea bolnavuluiP Naducerea bolnavului n "o,i#iile adecvate e2aminrilorP N asigurarea ilumina#iei necesare la e2aminrile cavit#ilor naturaleP Ndeservirea medicului cu instrumenteP 350

N'erirea bolnavului de traumatisme $i rceal P Na$e,area bolnavului n "at du" e2aminare $i 'acerea "atului) j N ,regtirea psihica a bolnavului se ncadrea, n munca ilKH educa#ie $i de lini$tire "e care asistenta o duce cu bolnavul din in& mentul "rimirii lui n sec#ie. +titudinea ei 'a# de bolnav trebuie .1 re'lecte dorin#a "ermanent de aI1 ajutaP crearea climatului 'avorabil) atitudinea tovr$easc) constituie 'actorii im"ortan#i ai unei buuu "regtiri "sihice) n "reajma e2aminrilor de orice natur) asisteu< trebuie s lmureasc bolnavul asu"ra caracterului ino'ensiv al e2aminrilor) cutnd s se reduc la minimum durerile care eventual trebuie "rovocate "rin unele mano"ere sim"le) ca O e2aminarea urmi articula#ii in'lamate) "al"area unui abdomen dureros etc. @olnavul nu trebuie niciodat indus n eroare cci ast'el va "ierde ncrederea -u noi. 5ac ns cunoa$te esen#a $i im"ortan#a e2aminrilor) "rin ncrederea "e care iIam insu'latIo) va su"orta mult mai u$or su'erin #ele cau,ate de diversele e2"lorri) ob#innd coo"erarea lui activii ta reu$ita $i o"erativitatea e2aminrilor. jinnd seama de sim#ul "udorii) asistenta va i,ola "atul bolnaI vului Ln s"ecial la "rima e2aminare6) des"r#induI1 cu un "aravan de celelalte "aturi) ceea ce lini$te$te "e mul#i bolnavi. N $dunarea! veri icarea i pregtirea instrumentarului necesar e+aminrii clinice medicale. Pentru e2amenul clinic medical) obi$ nuit) asistenta "regte$te urmtoarele O No nvelitoare u$oar de 'lanelP Nstetosco"ul $i o bucat de ti'on "entru ausculta#ie direct P Ns"atule linguale sterile) eventual oglinda 'rontalP Ntensiometrul cu 'onendosco" "ro"riuP Nmnu$i sterile de cauciuc) vaselinP N ciocanul de re'le2e "entru luarea re'le2elor osteoItendinoasc) ace $i este,iometrul L"entru cercetarea sensibilit#ii "ielii6) o lanternil electric L"entru e2aminarea re'le2ului "u"ilar $i cercetarea cavit#ilor accesibile6 P Nun termometruP N un creion dermatogra' "entru notarea "e "iele a limitelor anumitor organe) "roduselor "atologice) e2sudate "leurale) sau "entru delimitarea cm"urilor destinate iradierii cu ra,e @ontgenP N o "anglicImetru de msurat "entru determinarea circum 'erin#ei abdomenului n ca, de ascite) a e2tremit#ilor n ca, de edeme) di'eritele segmente ale cor"ului) n s"ecial la co"ii etc.P N o tvi# renal "entru de"unerea mnu$ilor) com"reselor utili,ateP N instrumente s"eciale n 'unc#ie de natura e2aminrii $i do recomandrile e2aminat rului Lvalve vaginale) s"ecul na,al etc.6P 35(

N dou "rosoa"e curate $i s"un "entru s"larea minilor. -nstrumentele vor 'i veri'icate n ceea ce "rive$te 'unc#ionalitatea i) a"oi vor 'i a$e,ate "e o ta vi# utili,at numai "entru acest sco" nvelite cu un $ervet. +sistenta va sta n 'a#a medicului de cealalt "arte a "atului) ''cvu cu instrumente o de"une "e no"tiera bolnavului. N 2ezbrcarea i mbrcarea bolnavului se vor 'ace du" "rinciI artate n ca"itolul cngrijirile generale acordate bolnavului/. loliiavii trebuie de,brca#i com"let) cu oca,ia e2aminrii) ns ?ir.brearea nu trebuie 'cut nea"rat deodat. Pentru e2aminrile .ii su"erioare a cor"uluiO gt) umeri) torace) a2ile) membrele su"eI 'lmivc) se va scoate cma$a sau "ijamaua) "aitea in'erioar a cor"ului ^tliunnd aco"erit cu nvelitoarea de 'lanel "n la ombilic. Ba ^iluminarea abdomenului) asistenta va aco"eri toracele bolnavului cu 44l44 "roso" curat $i uscat) trgnd n jos nvelitoarea "n la sim'i,a jmbian. Pentru e2aminarea organelor genitale $i a membrelor in'e I rioare se vor nde"rta $i "antalonii) ns este bine ca s mbrace "e 4 toai!eurs cma$a. @olnavul nu trebuie s stea com"let de,velit n -utii oricrei e2aminri) ns de,velirea "ar#ial a su"ra'e#elor de e2aminat "rin tragerea $i rsucirea cm$ii la gtul bolnavului) s"re e2em"lu) sau de,velirea "ar#ial a abdomenului la bolnavul mbrcat lui trebuie "racticat) cci aceasta "oate ascunde o serie de sim"tome im"ortante. 5u" terminarea e2amenului clinic) bolnavul trebuie s 'ie mbrcat n ru'ria de s"ital) mbrcarea $i de,brcarea trebuie dcctuate cu 'oarte mult tact $i 'ine#e) "entru a nu "rovoca dureri sau mi$cri inutile) utili,nd metoda descris la ca"itolul indicat LvtI2i voi. --6. N $ducerea bolnavului n poziia adecvat e+aminrii $i s"riji nirea lui u$urea, mult) att munca medicului ct $i e'orturile bolna vului) n cursul e2aminrii) "ledurile $i "l"umile vor 'i m"turite la Ei"tul distal al "atului. +sistenta va avea grij ca) nainte de nce"erea e2aminrii) bolnavul sI$i goleasc ve,ica) "entru ca globul ve,ical s nu induc n eroare "e medicul e2aminator. <rina nu va 'i aruncat "n la d i H"o,i#ia medicului) "entru ca la nevoie s "oat 'i e2aminat la laborator. 32aminarea se nce"e "rin luarea anamne,ei. n acest tim") bolnavul va sta n "o,i#ia cea mai comod "entru el. Ba e2amenul obiectiv ns) el trebuie adus totdeauna n "o,i#iile cele mai adecvate observa#iei. +st'el) ins"ec#ia general se va 'ace aducnd bolnavul n decubit dorsal. Ba nevoie) asistenta va ajuta s se ntoarc) "entru a "utea 'i observate $i tegumentele de "e 'a#a "osterioar a cor"ului. 359

32aminarea ca"ului) gtului $i a cavit#ii bucale se "oate 'ace (n decubit dorsal sau n "o,i#ie $e,nd. Pentru e2amenul mucoasn cavit#ii bucale) limbii) 'aringelui$i amigdalelor) bolnavul va a"lec) i ca"ul na"oi) 'iind s"rijinit de asistent. +sistenta va asigura lPi nevoie iluminarea cavit#ii e2aminate) cu ajutorul unei lm"i sau

:ig. =KK. ; S"rijinirea bolnavului !rav la e2aminarea s"atelui.

lanterene electrice a$e,at la stnga medicului) sau dac acesta e2aI minea, cu oglind 'rontal) atunci na"oia $i la stnga bolnavului) Bi nl#imea urechilor lui. n acest 'el) ra,ele de lumin se vor re'lec#ii 'oate bine n cavitatea cercetat. 32aminarea organelor toracice la bolnavul grav N deosebit de ordinea obi$nuit a e2aminrii clinice N se va nce"e n decubit dorsal. 5u" terminarea 'e#elor anteioar $i lateral ale toracelui) e2aminarea se va continua n "o,i#ie $e,nd. @olnavul se va ridica din decubit dorsal singur sau cu ajutorul asistentei) care se va a$e,a "o marginea "atului 'a# n 'a# cu bolnavul $i l va s"rijini din regiunea omo"la#ilor cu ambele mini) ridicnduI1 n "o,i#ie $e,nd. Ba nevoie) el va s"rijini ca"ul "e umrul asistentei L'ig. 1..6. A dat ridicat) asisI tenta coboar minile din regiunea omo"la#ilor "e treimea su"erioar a bra#elor) #innd bine bolnavul $i elibernd "rin aceasta su"ra'a#a toracelui "entru e2aminrile medicale) n ca,uri 'oarte grave) bol navul va 'i ridicat n "o,i#ie $e,nd m"reun cu "ernele) sub caro asistenta introduce) de o "ate $i de alta) ambele mini) n nici un caG nu se admite ca bolnavul s 'ie ridicat trgnduI1 de una sau de ambele
36'

inini. n ca,uri e2treme caO hemoragia organelor interne) in'arct miocardic) "ericol de embolii etc.) se va renun#a la e2aminarea 'e#ei "osterioare a toracelui $i a regiunii renale) n acest ca,) medicul va e2amina numai 'a#a anterioar $i 'e#ele laterale ale toracelui) bolnavul ntnd n decubit dorsal) cu o "ern sub ca". Pentru e2aminarea a2ileI lor $i a 'e#elor laterale ale toracelui) asistenta va ridica membrele Ei"erioare ale bolnavului deasu"ra ca"ului. Ba 'emei grase cu glande niiiimare "to,ate) ridicarea sinilor se va 'ace cu ajutorul unui "roso" r u rSt. U n cursul e2aminrii) asistenta va veghea ca bolnavul s ntoarc F .i"ul lateral) "entru a nu res"ira n 'a#a ei sau a medicului e2aminator) i!.olnavilor tuberculo$i cu le,iuni deschise li se va #ine) n tim"ul F2aminrii) un $ervet la gur. 32aminarea organelor toracice se com"letea, cu msurarea 11 usiunii aiteriale. Pentru aceasta) imediat du" e2aminarea toracelui) ii?istenta a"lic banda tensiometrului "e bra#ul bolnavului. 32aminarea organelor abdominale se 'ace n decubit dorsal cu bra#ele ntinse $i rela2ate deIa lungul cor"ului $i membrelor -n'erioare ndoite din genunchi) "entru a rela2a musculatura abdomiI nal) n vederea acestui sco") se solicit bolnavul de a nu ncorda mu$chii "ere#ilor abdominali) "entru a "ermite medicului "al"area organelor intraabdominale. Pentru delimitarea matit#ii 'icatului $i a ? "linei) asistenta va ntoarce bolnavul N la cererea medicului N n decubit lateral stng) res"ectiv dre"t) aducnd n acela$i tim" mina la cea') n acest 'el se eviden#ia, bine 'e#ele laterale ale toracelui #i abdomenului. 32aminarea sistemului nervos va cere asistentei s sustrag la nevoie aten#ia bolnavului de la ncercrile medicului de "unere n eviden# a re'le2elor osteoItendinoase. Eai de"arte) ea va ajuta liolnavului de a aduce membrele n "o,i#ia adecvat lurii re'le2elor) L ! u oca,ia cercetrii echilibrului $i a motricitatii membrelor) ea va iijuta bolnavul de a se scula din "at $iI1 va s"rijini n tim"ul mi$crilor jCo care medicul i le va cere. Pentru tactul rectal) asistenta va culca bolnavul n decubit lateral stng) cu coa"sele 'lectate "e abdomen) sau) dac starea general ii bolnavului o "ermite) n "o,i#ie genu"ectoral. 3a "re,int a"oi medicului mnu$a de cauciuc) l ajut la mbrcarea acesteia) lubreI ' laG cu vaselin degetul cu care se 'ace tactul $i solicit bolnavul sI$i rela2e,e musculatura anal res"irnd "ro'und n cursul e2aminriiP ? va 'i aco"erit cu o nvelitoare de 'lanel) lsnd libere numai "r#ile utrict necesare "entru e2amen. Pentru e2amenul ginecologic) bolnava va 'i culcat n "o,i#ie ginecologic O n decubit dorsal) cu genunchii ndoi#i $i coa"sele
(#1

nde"rtate. +ceast "o,i#ie "oate 'i reali,at n "atul bolnavei ?<-"e orice mas de e2aminare) ns) "entru e2aminri minu#ioase ?<-interven#ii "e organele genitale 'eminine) se utili,ea, masa ginon. logic L'ig. 1.06) care asigur Pbolnavei o "o,i#ie comod) membnCln in'erioare 'iind men#inute n "o,i#ia necesar "rin jartierele de 'i2ai o)

:ig. =KM. L Eas !inecolo!ic/.

legate mai sus de genunchi) iar "iciorul s"rijininduIse "e re,emtoarg s"eciale. Easa) 'iind "rev,ut cu un cadra basculant) "oate 'i ncliI nat "n la 34\. Sub "laca de $e,ut) are o tvi# mobil. 32aminarea "ro"riuI,is trebuie s 'ie "recedat de goliroiv ve,icii urinare $i a rectului) 'ie s"ontan) 'ie "rin sondaj sau clism. @olnava se aco"er cu nvelitoarea de 'lanel) lsnd libere uumul organele genitale e2terne $i abdomenul. +sistenta ajut medicul la mbrcarea mnu$ilor sterile de cauciuc $i solicit bolnava sI#l rela2e,e musculatura "ere#ilor abdominali "rin res"ira#ie adnc. 5u" e'ectuarea e2amenului digital) medicul va cere la nevoie valvKClo vaginale) cu care va nde"rta "ere#ii vaginali) n vederea c FFFarii vi,ibilit#ii ctre colul utrin $i 'undurile de sac ale vaginului. +sin)
(#$

D t i !i

nta va "relua valvele vaginale) 'i2nduIle n "o,i#ia cerut) "n ce medicul va cerceta) cu ajutorul tam"oanelor) oglin,ilor sau al altor instrumente) "ere#ii vaginali) colul uterin $i 'undurile de sac ale K nginului. 5u" terminarea e2aminrii) asistenta va ajuta la nde"rI i Pi)vea mnu$ilor de cauciuc de "e mtna medicului. Enu$ile m"reun Fu instrumentele 'olosite vor 'i Kle"use n tvi#a renal. $sigurarea ilminaiei nece" &re pentru e+aminarea cavit" %ov naturale! "recum $i eser" i%ea medicuui cu instrumente % 3r o aten#ie "ermanent din lartea asistentei. Predarea s"aI i ulei linguale la momentul F2aminrii cavit#ii bucale) a F iocanului de re'le2e la e2ami narea re'le2elor osteotendiI noase) a acelor) buc#elelor de \ nt $i a e"rubetelor um"lute H F u a" cald $i rece la e2ami narea sensibilit#ii tactile) duI leroase $i termice) a"licarea Tensiometrului "e bra#ul bolI) navului) ajutorul dat la mbrI earea $i de,brcarea mnu$ilor tio cauciuc) deservirea medicului eu valvele vaginale sau cu alte mstrumnte cerute de natura e2aminrii "e care o e2ecut) ca iii mani"ularea sursei de lumin arti'icial) trebuie e2ecutate la :ig. =KF. N -nstrumentele $i materialele cesare -n tim"ul vi,itei medicale. momentul o"ortun) e2act atunci cnd medicul are nevoie de inI strumentele) mano"erele sau mi$crile res"ective. 5in acest motiv) asistenta trebuie s cunoasc bine ordinea cronologic a unui e2amen clinic. 3a trebuie s observe cu aten#ie mi$crile medicului) "entru a "revedea necesit#ile de instrumente $i de ajutor manual) H Fu care "oate contribui la momentul o"oitun la e2aminarea bolnaI vului. 1olaborarea ndelungat a medicului cu asistenta creea, la Pi.ceasta o serie de de"rinderi $i gesturi "ro'esionale) legate strict tic stilul de munc $i gradul de e2igen# a medicului. N +jutorul acordat de asistent n cursul e2amenului clinic trebuie s ereasc bolnavul e traumatisme i oboseal. 32ecutarea 3.3

unui e2amen nesistematic) care cere bolnavului re"etate e'orturi "entru a$e,area $i ridicarea din "at) utili,area 'or#elor sale 'i,ico "este msur) neglijarea s"rijinirii bolnavului n "o,i#iile necesariW cerute de reu$ita e2amenului) obosesc bolnavul re"ede) im"unnd ntreru"erea e2aminrii) "utnd "rovoca $i o agravare a bolii sale. Aolnavul va i erit i de rceal. 5e,brcarea bolnavului "entru e2aminare se va 'ace n camere ncl,ite la tem"eratur core"un,a toare) cu geamurile nchise. Se va evita circula#ia n tim"ul ct bol navul este de,brcat. 5ac coridoarele nu snt ncl,ite sau tem"e ratura aerului este mai rece) el va 'i aco"erit totdeauna cu o nveli toare de 'lanel) lsnd desco"erite numai "or#iunile din cor" e2ii minate n acel moment. 5u" terminarea e2aminrii clinice) bolnavul va 'i a$e,at n "at) n "o,i#ia "re'erat de el) dac s"eci'icul bolii nu im"une o alt "o,i#ie.
ASISTAREA VI!ITEI MEDICALE

1olaborarea medicului cu asistenta este 'oarte strns mai ale ? n cursul vi,itei medicaleP cu aceast oca,ie se discut diagnosticul bolnavului) starea general) "erioada n care se gse$te boala lui. Tot acum se stabilesc "lanul tratamentului) msurile ce trebuie luate imediat n interesul bolnavului) "recum $i e2aminrile com"lementare care trebuie e2ecutate. 5in acest motiv) vi,ita este un moment hotartor n tratamentului bolnavilor $i asistenta) care st n "ermaI nen# lng bolnav) are rolul ei bine de'init n in'ormarea medicilor la "atul bolnavului. n legtur cu vi,ita) asistenta are urmtoarele sarciniO N Pregte$te salonul $i bolnavii. +sistenta va su"raveghea ngrijitoarele $i in'irmierele ca) "n la nce"erea /vi,itei) saloanele s 'ie cur#ite $i aranjate n ordine) bolnavii s 'ie rentor$i de la labo ratoare sau sli de tratamente $i s 'ie culca#i n "aturile lor. N Pregte$te $i distribuie 'oile de observa#ie) 'oile de tem"era tur) "recum $i adnotrile relativ la medica#ia $i alimenta#ia bolna vilor) ngrije$te ca "n la ora vi,itei re,ultatele de laborator s 'ie aduse $i ata$ate la 'oile de observa#ie ale bolnavilor. @adiogra'iile) electrocardiogra'iile) re,ultatele e2aminrilor metabolismului ba,ai) "recum $i ale celorlalte e2aminri com"lementare de laborator) dac sIau 'cut) vor 'i de asemenea "regtite m"reun cu 'oile de observa#ie. N Pregte$te $i controlea, starea de 'unc#ionalitate a instru mentelor $i materialelor necesare "entru vi,ita L'ig. 1.(6. +ceste instrumente $i materiale snt identice cu acelea utili,ate "entru e2amenul clinic. Ba sec#iile chirurgicale) asistenta "regte$te "entru
364

#it $i msu#a rulant de "ansamente) ntruct aici unele "ansamente Fr 'i des'cute n cursul vi,itei. 3ste bine dac asistenta "regte$te utru vi,it $i cteva medii de cultur cu tam"oane sterile) "entru ontuale recoltri bacteriologice. N+sigur lini$tea necesar n tim"ul vi,itei) m"iedicnd deranI ea medicului "rin chemri la <#'on) in'orma#ii cerute de restul rsonalului) intrarea $i ie$irea F-navilor) a ngrijitoarelor) in'irI orelor etc. n vederea acestui iC") ea va a'i$a "e u$a salonului U"ectivo tabl "regtit n "reI i ibil cu instri"#ia c>i,it) nu -ra#i/ L'ig. 1.96. @olnavii vor 'i !strui#i n "realabil ca n cursul Gatei s nu discute ntre ei) s nu F "limbe) sa nu citeasc) s nu se Fcu"e de lucrul de mn sau cu E de ndeletniciri care ar "utea susI i ruge aten#ia medicilor) a surorilor E- a asistentelor de la vi,it. i Eea cineva din "artici"an#ii la iG.it ar 'i cliemat la tele'on) asisI uta se va interesa asu"ra moI ! velor chemrii) "entru a ncerca i. re,olve "roblema 'r a deranja F in la vi,it "ersoana chemat. \sistentavasolicita medicul "en ii u ntreru"erea vi,itei numai n !)n de urgen#. N -n'ormea, medicii asu"ra Fig. =K?. ; +sistenta se ngrije$te de i arii generale $i com"ortrii bolI linitea necesar/ n timpul vi6itei me+ dicale. n.ivilor n cursul "erioadei de tim" & OH)re a trecut de la vi,ita anteI11 oar) men#ionnd eventualele mani'estri neobi$nuite observate n F ursul su"ravegherii. +sistenta va arta modul cum au 'ost a"licate "rescri"#iile medicale) "recum $i 'elul n care bolnavul a reac#ionat la uiTstea) dac a "re,entat intoleran# 'a# de medicamente sau) dim"otriv) se constat e'ecte 'avorabile. +sistenta va ra"orta din nou medicului) cu oca,ia vi,itei) anumite date re'eritoare la starea Eineral a bolnavului chiar dac ele au 'ost nregistrate n 'oia de l LHm"eratur n ca, c ele "re,int o im"ortan# deosebit "rin am"liI
3.5

tudinea sau intensitatea lor Lde e2em"lu) "ulsul 'oarte aonci) oligoI sau anuria) vrsturile) cri,ele dureroase ettc.6. N 5e,brac bolnavii $i acord asisten#a necesar "entru minrile clinice) deserve$te medicul cu instrumentele de "e tiu vi,it) n ra"ort cu necesit#ile) chiar 'r s 'ie solicitat "C C F acest lucru) aduce bolnavii n "o,i#ie adecvat) s"i.ijin "o coi i F n cursul e2aminrilor $i asigur ilumina#ia necesar ca $i n 3 / oricrui e2amen clinic. N 5ac i sIa cerut dinainte sau ea consider raecesar) "iinl. $i "re,int medicului urina) scaunul) vrsturile) ig"uta bol un N Preia toate indica#iile $i "rescri"#iile relative la med n alimenta#ia) hidratarea $i alte "rocedee de ngrijire $i de tratiu "recum $i asu"ra e2aminiilor com"lementare ce irnai trebuie tuate bolnavului $i "entru care acesta trebuie sat 'ie "regill asistent. Sarcinile "e care le "rime$te le notea, imediat n n ! de vi,it) destinat numai nsemnrilor de acest 'el. 3e[lativ la med va nscrie e2act 'elul medicamentelor ce vor 'i administrate) e2act) orarul) "recum $i modul de administrare s va re"eta valorile cantitative n 'a#a medicului. 3egimul) m"reun cu conCM #rile s"eciale ale medicului) ca $i "re'erin#ele bolnavului n ciulii W "ermis de dieta "rescris) vor 'i de asemenea notatn n caiet. N mbrac bolnavul dac a 'ost de,brcat) l a$a, lnnMini comod n "at $i re'ace "atul du" "ocedeul obi$nuitP. n tot cursul vi,itei) asistenta va evita discu.#ii contradi! ! cu su"eriorii $i cu tovar$ii de munc. 5atele care trebuie anK n 'a#a bolnavului vor 'i comunicate n a'ara salonului) cci gest sau comunicare n $oa"t creea, bolnavului stri de sus"i! n legtur cu o real sau nchi"uit nrut#ire a sterii sale. 5u" terminarea vi,itei asistenta totali,ea, sarcinile "e leIa notat n caietul ei $i le clasi'ic n ordinea urgen#ei lor. Po mai sim"le) ca e'ectuarea unei clisme sau a"licareU unei coniM le e2ecut imediatP "e altele le "regte$te n vederea e2ecutau la termenul 'i2at. +st'el) "entru recoltrile de "roduse biologice 4 4 " com"leta 'ormularele de recoltare) va nota n con.dica de "iedm bolnavii "lani'ica#i "entru trimiteri la e2aminri com"lementarei -E diminea#a urmtoare etc. 5ac asistenta nu este sigur de do,ajul vremnui medicatiiTlit "rescris) atunci va con'runta notele din caietul de vi,it cu inen#l unea medicului de "e 'oaia de tem"eratur) iar dac nu reu$e$ti& t?i se lmureasc nici "e aceast cale) va cere com"letri de la medicul de salon sau de la medicul de gardi&.
933

5uc "rescri"#iile medicale 'ormulate de medicul secundar) i!iirialist sau de medicul "rimar nusnt n concordan#) asistenta +"lica totdeauna dis"o,i#ia medicului cu gradul ierarhic mai
RECOLTAREA PRODUSELOR PENTRU EJAMIN2RILE DE LABORATOR

l!2amenele de laborator e2"rim "rin metode obiective modi'iIi/ Riirvenite n mor'ologia) 'i,iologia $i biochimia organismuluiP rost motiv) ele constituie un ajutor "re#ios) de multe ori necesar u stabilirea diagnosticului) instituirii tratamentului $i urmrirea it.iei bolilor. -m"ortan#a e2aminrilor de laborator se concreIM'tHt&vG.il n urmtoarele O I mbog#e$te sim"tomatologia bolilor cu o serie de elemente I con'irm sau in'irm diagnosticul clinic P I clari'ic diagnosticul di'eren#ial 'a# de tablouri clinice #luilare P I in'ormea, asu"ra gravit#ii ca,ului P I ajut la "reci,area "rognosticului P I re'lect obiectiv evolu#ia bolii P I ajut la a"recierea e'icacit#ii tratamentului P I atrage aten#ia asu"ra "ericolului instalrii unor com"lica#ii P I con'irm vindecarea bolnavului P I "rin de"istarea la tim" a unor ca,uri de boli in'ec#ioase) "reI i i i n $i a "urttorilor de germeni) e2amenele de laborator au rol n i rn'lla2ic. Abiectivitatea $i deci utilitatea re,ultatelor de laborator de"ind l@ tloi 'actori de ba, O recoltarea "roduselor biologice "entru anali, $i ti'octuarea anali,elor) 5ac e'ectuarea anali,elor cade a"roa"e e2clusiv n sarcina O Li ! 5ualului de laborator) majoritatea recoltrilor 'ac "arte din i iile e2clusive ale asistentelor) din acest motiv ele trebuie s aib F $tiute "recise $i manualitate cores"un,toare.
NORME GENERALE DE RECOLTARE A PRODUSELOR PATOLOGICE

Produsele recoltate n vederea anali,elor de laborator constituie irialele de anali,at. 3le "ot 'i "roduse normale sau "atologic