Sunteți pe pagina 1din 1

Liceul Tehnologic Liviu Suhar Iacobeni Disciplina : Psihologie Profesor : Marinuc Marius

Test de reactivitate psihologic general. A ti s memorezi Rspundei prin Da sau Nu la fiecare ntrebare, dup cu este ca!ul n ceea ce " pri"e#te$

%$ Pri"ii ti p de un inut desenele de ai &os$ '(n)*+t,-./0 1poi acoperii2le #i ncercai s reproducei din e orie desenele$ 1i reu#it s reproducei cel puin !ece din ele3 D1 N4 5$ . a intii cel puin o strof dintr2un c6ntec sau o poe!ie3 D1 N4 7$ . a intii cu u#urin nu erele utile 8de telefon, al buletinului de identitate, al carnetelor de alocatie93 D1 N4 :$ Reinei fr efort nu ele #i prenu ele persoanelor ce " sunt reco andate3 D1 N4 ;$ <tii pe dinafar nu erele de telefon a %= persoane pe care le considera i apropiate de "oi3 D1 N4 >$ La #coal, ai n"at cu u#urin tabla n ulirii3 D1 N4 ?$ Putei recita poe!ii n"ate la #coal3 D1 N4 @$ <tii c6nd e orai cel ai bine 8 di ineaa, seara 93 D1 N4 A$ /bi#nuii s ur rii cu atenie prelegerile 8 leciile 9 spre a le n"a pe jumtate nc din clas3 D1 N4 %=$ /bi#nuii s n"ai pe de rost diferite te(te nu ai pentru a " e(ersa e oria3 D1 N4 %%$ De regul, citii de ai ulte ori un te(t pentru a2l #ti cu preci!ie3 D1 N4 %5$ ,unoa#tei cel puin trei procedee 8 folosite, de e(e plu, de actori 9 pentru antrenarea e oriei3 D1 N4 %7$ /bi#nuii s spunei cu "oce tare ceea ce "rei s " a intii3 D1 N4 %:$ Bnainte de culcare, " re!er"ai un ti p pentru a vedea acti"itile ce ur ea! s le efectuai n !iua ur toare3 D1 N4 %;$ /bi#nuii s profitai de reaciile d"s$ afecti"e pentru a e ora ai bine3 D1 N4 %>$ De obicei co parai intal ceea ce ur ea! s e orai cu ceea ce #tii de&a3 D1 N4 %?$ 4tili!ai sche e grafice pentru subiectele ce ur ea! s le e orai3 D1 N4 %@$ Colosii etode ne otehnice 8procedee de ordonare a datelor dificil de e orat93 D1 N4 %A$ ,6nd " pregtii pentru e(a ene, obi#nuii s re"i!uii ntreaga aterie3 D1 N4 5=$ 4tili!ai n od frec"ent agenda sau fi#ele de nse nri 8aide D e oire 93 D1 N4