Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de invatamant: Colegiul Economic Virgil Madgearu Disciplina de studiu: Comunicare Profesionala Clasa: a-&-a ' (ivelul clasei:

)uni

Profesor: Lascu Teodora-Corina Data: !"##" $#%

Proiect de lectie
Unitatea de invatare *tema+: Comunicarea scrisa ,u)iectul lectiei: Mesa-ul scris-continut Tipul de lectie: predare-invatare .)iective operationale: .#: Elevii vor fi capa)ili sa descrie importanta comunicarii scrise" . : Elevii vor fi capa)ili sa identifice mi-loacele de comunicare scrisa" .%: Elevii vor fi capa)ili sa dea cel putin un e/emplu de tipuri de acte de corespondenta" Locul desfasurarii lectiei: clasa

Desfasurarea lectiei
Etapele *evenimentele0 momentele+ lectiei #" Captarea atentiei Timp alocat *in minute+ 1ctivitatea profesorului - conversatie pe marginea unui te/t dat spre lectura intrucat asigura captarea atentiei )a2ata pe curio2itate si interes pentru ce va urma - in continuare se va anunta su)iectul lectiei si elevii vor fi informati cu privire la sarcinile de invatare pe care le vor avea 1ctivitatea elevilor - sa descifre2e situatia pro)lema - sa intre)e - sa complete2e - sa raspunda Metode si mi-loace de invatamant utili2ate - frontal - te/t - conversatie Modalitati de evaluare - intre)ari punctuale - evaluare la sfarsitul lectiei

3 minute

" 1nuntarea titlului lectiei si a o)iectivelor

minute

- profesorul trece in revista o)iectivele operationale0

- notea2a titlul lectiei - unii solicita lamuriri

- e/plicatii - conversatie

- o)servarea sistematica

operationale de atins

%" 4eactuali2area cunostiintelor anterioare necesare invatarii care urmea2a 3" Comunicarea noului continut: organi2area si diri-area invatarii

3 minute

#! minute

eventual face un minim comentariu e/plicativ si0 la cerere0 completea2a e/plicatia cu instructiuni precise -profesorul va verifica cunostintele cu privire la importanta temperaturii0 culorii si stilului in comunicarea non-ver)ala - profesorul va selecta continutul de predat - va reparti2a ceea ce este de invatat pe o)iectivele operationale vi2ate - e/emplu: CO1: Definirea comunicarii scrise E/plicarea aparitiei primei forme de comunicare scrisa CO2: E/emplicarea si e/emplificarea mi-loacelor de comunicare scrisa CO3: Definirea si e/emplificarea actelor de corespondenta ,a e/emplifice regulile unui mesa- scris

-raspund intre)arilor profesorului - se trece clar ce tre)uie sa faca elevii pentru fiecare actiune in parte: CO1: ,a descrie motivul pentru care oamenii comunica in scris ,a diferentie2e comunicarea scrisa de cea vocala ,a gaseasca #- e/emple de situatii care au dus la de2voltarea comunicarii CO2: ,a e/emplifice #- mi-loacele de comunicare scrisa CO3: ,a e/emplifice #- tipuri de acte de corespondenta ,a descrie regulile unui mesascris - sa fie atenti0 sa note2e0 sa intre)e - elevii tre)uie sa demonstre2e ca se implica in lectie - notea2a

-frontal -conversatia - frontal - e/plicatie - conversatie si demonstratie pentru fiecare o)iectiv in parte

-intre)ari punctuale - o)servare sistematica - intre)ari desc5ise Ce este comunicarea scrisa6 De ce scriu oamenii6 De cand scriu oamenii6 Care sunt mi-loacele de comunicare scrisa6 Care sunt actele de corespondenta6

!" .)tinerea feed-

! minute

- profesorul testea2a daca

- conversatie

- evaluare de control

)ac7-ului

9" Evaluarea performantei :" Pre2entare Po;er Point elevi <" =i/area cunostiintelor >" ,ta)ilirea sarcinilor pentru activitatea independenta a elevilor

! minute

elevii inteleg0 daca sunt atenti0 daca lucrea2a - cere raspunsuri punctuale la intre)arile adresate - confirma raspunsurile )une - ofera e/plicatii raspunsurilor incomplete8gresite - evaluarea de la sfarsitul lectiei va consta intr-o aplicatie practica -profesorul pune intre)ari cu privire la continutul pre2entarii - profesorul esentiali2ea2a ideile principale impreuna cu elevii - profesorul da tema pentru acasa

- raspund - cer e/plicatii0 completari

- e/punere de scriere

- re2olvarea aplicatiei date

- frontal

Evaluarea la sfarsitul lectiei .)servarea sistematica .)servarea sistematica

#$ minute % minute

-elevii raspund intre)ilor colegilor pe marginea pre2entarii - elevii pun ultimele intre)ari - elevii notea2a0 intrea)a

- conversatie - conversatie - e/punere

minute