Sunteți pe pagina 1din 2

Da: Hidro Business [hidrobusiness_romania@yahoo.com] Inviato: gioved 5 aprile 2012 15.

53 A: Giovanni Andreoli Cc: Nicola Nencini Oggetto: Ordinul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energi ei nr. 4/2012 privind actualizarea valorilor-limita de tranzactionare a certificatelor verzi Ordinul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 4/2012 privind actualizarea valorilor-limita de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat, aplicabile pentru anul 2012 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 129, din 22 februarie 2012. Ordinul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 4/2012 privind actualizarea valorilor-limita de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat, aplicabile pentru anul 2012 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 129, din 22 februarie 2012. Avand in vedere prevederile art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 11 alin. (4) si ale art. 12 alin. (4) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritati i Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, cu completarile ulterioare, presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei emite urmatorul ordin: Art. 1. - Valorile de tranzactionare a certificatelor verzi pe piata de certificate verzi pentru anul 2012 sunt urmatoarele: a) valoarea minima de 121,89 lei/certificat verde (respectiv 28,172 euro/certificat verde); b) valoarea maxima de 248,30 lei/certificat verde (respectiv 57,389 euro/certificat verde). Art. 2. - Contravaloarea certificatului verde neachizitionat de catre operatorii economici care au obligatie anuala de achizitie de certificate verzi, in cazul neindeplinirii cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi pentru anul 2012, este de 496,61 lei/certificat verde neachizitionat (respectiv 114,777 euro/certificat verde neachizitionat). Art. 3. - Societatea Comerciala OPCOM - S.A., Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A., producatorii de energie electrica din surse regenerabile si operatorii economici care au obligatie anuala de achizitie de certificate verzi vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 4. - Entitatile organizatorice din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei vor urmari respectarea prevederilor prezentului ordin. Art. 5. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al

Romaniei, Partea I. Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, Iulius Dan Plaveti Bucuresti, 17 februarie 2012. Nr. 4.