Sunteți pe pagina 1din 2

Comunicat de pres

Nr. 07-01/140 Data: 22 noiembrie 2013 Pagini: 2

Activitatea de construcii realizat n antrepriz n Republica Moldova n ianuarie-septembrie 2013 Biroul Naional de Statisti ! omuni ! datele "i#$nd e"oluia %i stru tura lu r!rilor de onstru ii ale organi#aiilor u genul &rin i&al de a ti"itate '(onstru ii) $n ianuarie-se&tembrie 2013. *n ianuarie-se&tembrie 2013 organi#aiile de onstru ii au e+e tuat lu r!ri de onstru ii-monta, $n "aloare de 34--./ mil. lei 0$n &reuri urente1. eea e re&re#int! 22.73 0$n &reuri om&arabile1 +a! de ni"elul $nregistrat $n ianuarie-se&tembrie 2012. Datele &ri"ind "olumul lu r!rilor de onstru ii e4e utate $n antre&ri#! $n ianuarie-se&tembrie 2013 se &re#int! du&! um urmea#!:
5eali#!ri. mil. lei Volumul lucrrilor de construcii executate total din are: 'e elemente de structur a lucrrilor lu r!ri de onstru ii noi lu r!ri de re&araii a&itale lu r!ri de $ntreinere %i re&araii urente alte lu r!ri 'e obiecte de construcii l!diri re#ideniale l!diri nere#ideniale onstru ii inginere%ti 3!""#$ *n 3 +a! de: ianuarie-se&tembrie 2012 %%#& total 100#0

2004./ -37.3 600.113.2 10/1.2 77/.3 1-04.6

10/.3 64.3 23.1 13/.0 101.3 10/.1 23.2

-6.0 1-.23.2 3.3 30.7 22.43.-

Pe elemente de stru tur! a lu r!rilor e4e utate &redomin! e+e tuarea lu r!rilor de onstru ii noi. reali#ate $n "olum de 2004./ mil. lei. &onderea !rora a onstituit -6.03 din "olumul total al lu r!rilor de onstru ii e4e utate %i s-a ma,orat u /.33 +a! de &erioada res&e ti"! a anului &re edent. 7u r!rilor de re&araii a&itale %i urente le-au re"enit 36.73 din "olumul total al lu r!rilor $n antre&ri#! e4e utate. Pe obie te de onstru ii. "olumul lu r!rilor de onstru ii s-a ma,orat la l!dirile re#ideniale %i nere#ideniale u 1.33. res&e ti" /.13 +a! de reali#!rile &entru ianuarie-se&tembrie 2012. 7a onstru iile inginere%ti "olumul lu r!rilor de onstru ii a s !#ut u /.13 +a! de &erioada similar! a anului 2012.

BIROUL NAIONAL DE STATISTIC AL REPUBLICII MOLDOVA MD-2019, Chiinu, str. Grenoble, 106, tel.: 403 000, fa : 226 146 e-!ail: !ol"stat#statisti$a.!", htt%:&&'''.statisti$a.!"

8olumul onsiderabil de lu r!ri a +ost reali#at de !tre agenii e onomi i u +orma de &ro&rietate &ri"at!. are au e4e utat lu r!ri de onstru ii $n sum! de 2723.1 mil. lei sau 76.63 din "olumul total al lu r!rilor e4e utate sau 104.-3 +a! de ianuarie-se&tembrie 2012. 9"oluia %i stru tura lu r!rilor de onstru ii. reali#ate $n antre&ri#! &e +orme de &ro&rietate ale organi#aiilor-e4e utante $n ianuarie-se&tembrie 2013 se &re#int! ast+el:
5eali#!ri. mil. lei Volumul lucrrilor de construcii executate total din are &e +orme de &ro&rietate: Publi ! Pri"at! :i4t! 0&ubli ! %i &ri"at!1 Str!in! ; $ntre&rinderilor mi4te 0 u &arti i&are str!in!1 3!""#$ 114./ 2723.1 3/2.3 120.2 -6.4 *n 3 +a! de: ianuarie-se&tembrie 2012 %%#& 102.7 104.103.0 72.2 4/.6 total 100#0 3.3 76.6 10.7 -.1.7

Persoana de contact: 9lena (em$rtan %e+ al se iei statisti a in"estiiilor %i onstru iilor <el. 0 22 40 30 -7