Sunteți pe pagina 1din 6

ALGEBRA VECTORIALA

1. Fie punctele A(2,4,1),B(3,7,5,)si C (4,10,9).Sa se calculeze ABXAC. =0


2. =15i+12j+1
Fie punctele A(1,-1,2),B(5,-6,2,)si C (1,3-1).
6k
3. Determinati scalarii λ,µ∈R astfel incat punctele
=λ=4,μ=1
A(2,λ,1),B(3,5,7),C(μ,10,9) sa fie coliniare
4. Fie punctele A(1,2,-1,),B(0,1,5,), C (1,3-1) si D(2,1,3)Sa se calculeze =0 sunt
produsul mixt(AB,AC,AD). coplanare
5. Fie punctele A(2,3,1,),B(4,1,-2,), C (6,3,7), D(-5,-4,8)Sa se calculeze
=308
produsul mixt(AB,AC,AD).
6. Fie punctele A(2,3,1),B(4,1,-2), C (6,3,7).Sa se calculeze distanta de
= 288989
la XC la AB, notata d(C,AB).
7. Fie punctele A(2,3,1,),B(4,1,-2,), C (6,3,7), D(-5,-4,8)Sa se calculeze
=11
distanta de la C la planul (ABC) notata d(C,(ABC)).
8. Fie punctele A(1,1,-3),B(2,-1,1), C (3,3,1), D(-1,4,2).Sa se calculeze
=-16i+4j+6k
produsul mixt(AB,AC,AD).
9. Fie punctele A(1,1,-3),B(2,-1,1)si C (3,3,1).Sa se calculeze aria
=77
triunghiului ABC
10. Fie punctele A(-1,1,2),B(2,3,-1)si C (1,-2,0).Sa se calculeze aria
=1322
triunghiului ABC
11. Fie punctele A(-1,1,2),B(2,3,-1)si C (1,-2,0).Sa se calculeze cosinusul
=622x17
unghiului A.
12. Fie punctele A(2,-1,1),B(5,5,4)si C (3,2,-1).Sa se calculeze aria
=3592
triunghiului ABC
13. Fie punctele A(2,-1,1),B(5,5,4)si C (3,2,-1). =2(33+7+19)
14. Fie punctele A(2,-1,1),B(5,5,4)si C (3,2,-1).Sa se calculeze cosinusul
=52142
unghiului A.
15. Fie punctele A(2,-1,1),B(5,5,4)si C (3,2,-1),D(4,1,3)Sa se calculeze
==659
distanta de la D la planul (ABC) .
16. Fie punctele A(1,2,3),B(2,2,2), C (1,2,4).Sa se calculeze modulul
=1
produsului vectorial ABXAC.
17. Fie punctele A(1,2,3),B(2,2,2), C (1,2,4). Sa se calculeze aria
=12
triunghiului ABC.
18. Fie punctele A(1,2,3),B(2,2,2), C (1,2,4). Sa se calculeze perimetrul
=2+5+1
triunghiului ABC.
19. Fie punctele A(-1,2,0),B(3,1,-2), C (0,-3,4). Sa se calculeze aria
=8812
triunghiului ABC.
20. Fie punctele A(-1,2,0),B(-3,1,-2), C (0,-3,4). Sa se calculeze
=21+42+61
perimetrul triunghiului ABC.
21. Fie punctele A(-1,2,0),B(-3,1,-2), C (0,-3,4). Sa se calculeze modulul
=881
produsului vectorial ABXAC.
22. Fie punctele A(1,-1,2),B(5,-6,2), C (1,3,-1). Sa se calculeze modulul
=25
produsului vectorial ABXAC.
23. Fie vectorii a=i+λj+k si b=μi+3j+k,λ,μ∈R.Determinati λ,μ∈R astfel
=μ=1,λ=3
incat vectorii a sib sa fie coliniare.
24. =pentru
∀α,β,λ
Fie vectorii a=2m-3n+p si b=m+n-2p, c=m+n,∈R3, unde m,n,p sunt
numere reale
necoplanari.Sa se precizeze care din afirmatiile de mai jos sunt
a.i.
adevarate:
αa+βb+λc=0
⇒α=β=λ=0
25. Fie trei vectori a,b,c∈V3.Notam prin (a,b,c)def=a·(b×c).Sa se calculeze
=v=a,b,c2
v=(a×b,b×c,c×a)
26. Vectorii a si b formeaza intre ei un unghi de masura φ= π3 si au
=p=129,q=7
lungimile egale respectiv cu a=5 si IbI=8 calculati p=a+b si q=a-b.
27. Vectorii a si b formeaza intre ei un unghi de masura φ= π2 si au =p=13,q=1
lungimile egale respectiv cu a=5 si IbI=12 calculati p=a+b si q=a-b. 3
28. Vectorii a si b formeaza intre ei un unghi de masura φ= 2π3 si au
= p=19,q=7
lungimile egale respectiv cu a=3 si IbI=5 calculati p=a+b si q=a-b.
29. Fie α∈R a.i.a+b2- a-b2=αa2+b2.Sa se calculeze α. =α=2
30. Fie α∈R a.i.a+b2+ a-b2=αa,b.Sa se calculeze α. = α=2
31. Se dau vectorii a si b avand lungimile respectiv a=13, b=19 si
=22
a+b=24.Sa se calculeze a-b.
32. Se dau vectorii a si b avand lungimile respectiv a=13, b=19 si a-
=24
b=22.Sa se calculeze a+b.
33. Se dau vectorii a si b avand lungimile respectiv a=11, b=23 si a-
=20
b=30.Sa se calculeze a+b.
34. Se dau vectorii a si b avand lungimile respectiv a=13, b=19 si
=22
a+b=24.Sa se calculeze a-b.
35. Fie vectorii a=3i-2j+6k , b=-2i+1j.Sa se calculeze proiectia vectorului
=1
a+b pe axa Ox.
36. Fie vectorii a=3i-2j+6k , b=-2i+1j.Sa se calculeze proiectia vectorului
=5
a-b pe axa Ox.
37. Fie vectorii a=3i-2j+6k , b=-2i+1j.Sa se calculeze proiectia vectorului
=8
a×b pe axa yOz.
38. Fie vectorii a=3i-2j+6k , b=-2i+1j.Sa se calculeze aria
=181
paralelogramului construit pe laturile vectorilor a si b.
39. Sa se determine scalarii αβ ∈R pentru care vectorii a=-2i+3j+βk si
=α=4,β=-1
b=ai-6j+2k sunt coliniari.
40. Sa se determine scalarii αβ ∈R pentru care vectorii a=-2i+3j+βksi
= α≠4,β≠-1
b=ai-6j+2k sunt necoliniari.
41. Sa se determine scalarii αβ ∈R pentru care vectorii a=-2i+3j+βksi
=∀α,β∈R
b=αi-6j+2k .Atunci:
42. Sa se determine scalarii α,β,γ∈R pentru care vectorii a=-2i+3j+βksi
=α,β∈R; γ=-2
b=ai-6j+2k si c=-i+2γj+k sa fie coplanari.Atunci:
43. Fie vectorii a=-2i+3j+αk , b=βi-6j+2k si c=-i+2γj+k .Sa se determine =a,b,c
α,β,γ∈R astfel incat vectorii a,b si c sa fie necoplanari. necoplanari
44. Fie vectorii a=3i-2j+k, b=-i+j-2k si c=2i+j-3k .Sa se descompuna
=v=2a-3b+c
vectorul v=11i-6j+5k dupa directiile vectorilor a,b si c.
45. Fie vectorii a=3i-2j+ksi b=-i+j-2k si c=11i-6j+5k .Sa se descompuna
=v=-2a+3b+c
vectorul v=2i+j-3k dupa directiile vectorilor a,b si c.
46. Se da triunghiul ABC in care AB=a si AC=b si M∈[BC].Sa se calculeze
=ak+bk+1
AM.
47. Se da triunghiul ABC in care AB=a si AC=b si AD bisectoarea
=AD=b2 a+b
unghiului A unde D∈[BC].Sa se calculeze AD.
48. Se da triunghiul ABC in care AB=a si AC=b si M∈[BC] a.i. BMBC=k.Sa
=(1-k)a+kb
se calculeze AM.
49. Se da triunghiul ABC in care AB=a si AC=b si M∈[BC] a.i. BMMC=k.Sa
= a+bkk+1
se calculeze AM.
50. Se da triunghiul ABC in care AB=a si AC=b si M∈[BC] a.i. MCMB=k.Sa = 2ak+bk+a
se calculeze AM. k+1
51. Se da triunghiul ABC in care AB=a si AC=b si M∈[BC] a.i. MCBC=k.Sa
=ka+(1-k) b
se calculeze AM.
52. Se dau vectorii a, b si c care fac intre ei doi cate doi un unghi de
masura 60˚.Sa se determine modulul vectorului p=a+b+c stiind =
caa=4, b=2 si c=6.
53. Se dau vectorii a, b si c care satisfac conditiaa+b+c=0.Sa se
=α=-13
calculeze α=a·b+b· c+c·a stiind caa=3, b=1 si c=4.
54. Se dau vectorii a, b si c care satisfac conditiaa+b+c=0.Sa se
=α= -3 2
calculeze α=a·b+b· c+c·a
55. =vectorii
Ce conditie trebuie sa indeplineasca vectorii a, b si c din R3 diferiti de
independenti
vectorul 0pentru ca sa existe egalitatea a·( b· c)= (a· b)· c.
a, b, c∈V3
56. Fie vectorii a si b necoliniari.Sa se stabileasca pozitia vectorului p= b- =coliniar
a· ba2a fata de vectorii a si b. cu a
57. Fie vectorii a, b si c necoplanari. Sa se stabileasca pozitia vectorului =se vor
p= b(a· b)- c(a·b) fata de vectorii a si b. intersecta
58. Fie vectorii a=4i-2j-4k , b=6i-3j+2k si c=6i-8k .Sa se determine
=185
proiectia vectorului a×b pe dreapta suport a vectorului c.
59. Fie punctele A(1,1,0),B(1,0,1)si C (0,1,1),D(1,1,1)Sa se calculeze
distanta h de la punctul D la planul (ABC) utilizand doar operatiile cu = 33
vectori .
60. Fie punctele A(1,0,0),B(0,1,0)si C (0,0,1),D(1,1,1)Sa se calculeze
distanta h de la punctul D la planul (ABC) utilizand doar operatiile cu =233
vectori .
61. Sa se determine sinusul unghiului format de vectorii a=2i-4j+4ksi b=-
=sinx=42621
3i+2j+6k.
62. Sa se determine parametrul real α pentru care vectorii sunt
=-6
perpendiculari. a=αi-3j+2ksi b=i+2j-αk.
63. Sa se determine parametri reali λ si μ pentru care vectorii sunt =μ=λ;λ=x-
perpendiculari. a=λi-3j+2ksi b=i+2j-μk. 62,μ∈R
64. Sa se gaseasca un vector x coliniar cu vectorul a=2i+j-k astfel incat
=x=i+12j-12k
x·a=3
65. Se dau vectorii a=3i-j+5ksi b=i+2j-3k. Determinati vectorul x stiind ca
=x=2i-3j
este ortogonal pe axa Oz si verifica relatiile:a ·x=9, x·b=-4.
66. Se dau vectorii a=2i-j+3k, b=i-3j+2k si c =3i+2j-4k . Determinati
=x=2i+3j-2k
vectorul x stiind ca verifica relatiile:a ·x=-5,b· x=-11, c ·x=20
67. Sa se determine proiectia vectorului a=4i-3j+2k pe dreapta de
=3
ecuatie x=y=z
68. Sa se determine proiectia vectorului a=i+3j+2k pe dreaptaavand
=0
cosinusii directori 13,- 13,1 3 .
69. Sa se determine proiectia vectorului a=2i-3j-5k pe dreapta care face
cu axele Ox,Oz respectiv unghiurile α=45˚,λ=60˚ iar cu axa Oy un =3
unghi ascutit.
70. Sa se determine proiectia vectorului a=i+3j+2k pe dreapta care face
cu axele Ox,Oz respectiv unghiurile α=45˚,λ=60˚ iar cu axa Oy un =0
unghi ascutit β.
71. Sa se determine proiectia vectorului determinat de punctele A(3,-4,-
2) si B(2,5,-2) pe dreapta care face cu axele Ox,Oy respectiv =0
unghiurile α=60˚, β=120˚, iar cu axa Oz un unghi obtuz λ.
72. Calculati proiectia vectorului a=5i+2j+5kpe dreapta suport a
=6
vectorului b=2i-j+2k.
73. Se dau vectorii a=5i+2j+5k, b=i+4j-5k si c =3i-4j+12k .Calculati
=-4
prc(a+b)
74. Se dau vectorii a=i-3j+4k, b=3i-4j+2k si c =-i+j+4k .Calculati
=5
prc+b(a)
75. Se dau punctele A(-2,3,-4),B(3,2,5), C (1,-1,2), D(3,2,-4)Sa se
=AB=-477
calculeze proiectia vectorului AB pe directia vectorului CD.
76. Se dau vectorii a si b care formeaza intre ei un unghi de masura
=a×b=15
φ=π6.Sa se determine a×b stiind ca a=6 si b=5.
77. Se dau a=10, b=2 si a×b =12.Calculati a·b . =a·b =16
78. Se dau a=3, b=26 si a×b =72.Calculati a·b . =a·b =30
79. Vectorii a si b sunt ortogonali.Sa se calculeze p=a+b×a-b si q=3a- =p=24,q=6
b×a-2b stiind ca a=3 si b=4. 0
80. Vectorii a si b formeaza intre ei un unghu de φ=2π3 .alculati
=p=3,q=27,
numerele p=a×b 2si q=2a+b×a+2b2, r= a+3b×a-3b2stiind ca a=1 si
b=2.
r=300
81. Fie vectorii a si b necoliniari a.i.a×b 2+a·b 2=αa2b2.Sa se calculeze
=1
α.
82. Fie vectorii a si b su p=a×b 2-a2b2.Sa se calculeze p. =p≤0
83. Fie vectorii a si b a.i. a×b 2=a2b2.Sa se stabileasca pozitia vectorului
=ortogonali
a fata de vectorul b.
84. =F
Se dau vectorii oarecare p,q, r,s.Sa se demonstreze ca vectorii
(necoplanar
a=p×s, b=q×s,c=r×s sunt coplanari.
i)
85. =F
Se dau vectorii oarecare a, b si c care verifica egalitatea a+ b +
c=0.Sa se demonstreze ca a+b2=b×c2=c×a2. (a+b-
c)×(a×b×c)=0
86. Se dau vectorii oarecare a, b , c si dcare verifica egalitatea
a×b=c×d, a×c=b×d.Sa se verifice daca vectorii a-d si b-c sunt =coplanari
coliniari ,respectiv coplanari.

87. Se dau vectorii oarecare a, b , c si dcare verifica egalitatea


b×c+a×d=0 b×d+a×c=0 Sa se verifice daca vectorii a-b si d-c sunt =coliniari
coliniari ,respectiv coplanari.
88. Fie vectorii a=3i-j-2ksi b=i+2j-k.Sa se calculeze p=a×b, q=(2a×b,)
= p=5i+j+7k,
×b,
q=10i+2j+14k,
r=(2a-b)×( 2a+b) r=20i+4j+28k
89. = p=6i-4j-6k
Se dau punctele A(2,-1,2),B(1,2,-1), C (3,2,1).Calculati p=AB×BC,
q=(BC-2CA)×CB. q=12i+8j+12k,
90. Se dau punctele A(1,2,0),B(3,0,-3), C (5,2,6).Calculati aria
=14
triunghiului ABC.
91. Se dau punctele A(1,-1,2),B(5,-6,2), C (1,3,-1).Calculati lungimea
=141313
inaltimi duse din B pe latura BC.
92. Calculati sinusul unghiului format de vectorii a=2i-2j+ksi
=sinφ=51721
b=2i+3j+6k.
93. Vectorul x este ortogonal pe vectorii a=4i-2j-3ksi b=i+3k si
formeaza cu axa Oy un unghi obtuz.Determinati coordonatele =x=-6i-24j+8k
vectorului x stiind ca IxI=26.
94. Un vectorul x este ortogonal pe axa Oz si pe vectorul a=8i-15j+3k
formeaza cu axa Ox un unghi ascutit.Determinati coordonatele =x=45i-24j
vectorului x stiind caI xI=51
95. Determinati un vectorul x,perpendicular pe vectorii a=2i-3j+ksi
=x=7i+5j+k
b=i-2j+3k, care satisface conditia x(i+2j-7k)=10
96. Fie vectorii a=2i-3j+k , b=-3i+j+2k si c =i+2j+3k .Sa se calculeze
=p=-42,q=42
p=(a,b,c ),q=(c,b,a)
97. Fie vectorii a=2i-3j+k , b=-3i+j+2k si c =i+2j+3k .Sa se calculeze =p=-7i+14j-7k

p=a×b×c,q=a×b×c q=10i+13j+19k
98. Fie un triedru avand ca directii vectorii a,b,c, ortogonali doi cate
=24
doi.Calculati produsul mixt (a,b,c) stiind caa=4, b=2 si c=3.
99. Vectorul c este ortogonal pe vectorii a si b care formeaza intre ei un
unghi de masura π6.Calculati produsul mixt (a,b,c) stiind ca a=6, =27
b=3 si c=3.
10 Fie trei vectori a,b,c si (a,b,c) produsul mixt al lor.Notam:
0. =p≤0
p=(a,b,c)-abc.Sa se stabileasca semnul lui p.
10 Fie trei vectori a,b,c iar, (a,b) si (a,b,c) produsul scalar, respectiv
1. =p=(a,b,c)
produsul mixt al lor.Sa se calculeze p=(a,b)(λa+μb+c),λ,μ∈R
10 =p=0⇔a,b,c
2.
Fie trei vectori a,b,c iar p=a×b+b×c+a×c.Stabiliti ce implica p=0. ortogonale doua
cate doua
10 Sa se dea o conditie necesara si suficienta ca vectorii a,b,c sa fie =sa existe
3.
α,β,λ, nu toti
coplanari. nuli a.i.
αa+βb+λc=0
10 Fie a,b,c trei vectori arbitrari iar p=(a+b,b+c,c+a).Sa se arate ca
4. =F,p=2(a,b,c)
p=(a+b,b+c,c+a)= (a,b,c)
10 Fie trei vectori a=i-j+3k , b=-2i+2j+k si c =3i-2j+5k .Sa se determine
5. =p=0
p=(a+b,b+c,c+a)- (a,b,c)
10 Sa se verifice daca punctele A(1,2,-1),B(0,1,5), C (-1,2,1) si D(2,1,3)
6. =Adevarat
sunt coplanare.
10 Fie vectorii a=2i+3j-k, b=i-j+3k si c =i+9j-11k .Stabiliti pozitiile =a,b,c -
7.
vectorilor a,b,c. coplanari
10 =a,b,c
8. Fie vectorii a=3i-2j+k, b=2i+j+2k si c =3i-j-2k .Stabiliti pozitiile
-necomplement
vectorilor a,b,c.
ari
10 Fie vectorii a=2i-j+2k, b=i+2j-3k si c =3i-4j+7k .Stabiliti pozitiile =a,b,c
9.
vectorilor a,b,c. -coplanari
11 Fie punctele A(2,3,1),B(4,1-2), C (6,3,7),D(-5,-4,8)Sa se calculeze
0. =11
distanta de la punctul D la planul (ABC) .
11 Se da tetraedul [ABCD] de volum V=5.Se dau coordonatele
1. =D1(0,8,0);D2(0
varfurilor A(2,1-1),B(3,0,1),C(2,-1,3).Sa se determine
,7,0)
coordonatele punctului D stiind ca este situat pe axa OZ.
11 Sa se determine scrierea vectorului a=5i-jin functie de vectorii
2. =a=3b-2c
b=i+jsi c=-i+2j
11 Sa se determine descompunerea vectorului c=- 14i-j+114k dipa
3. =c=12a+34b
directiile vectorilor a=i+j+k, b=-i-2j+3k
11 Sa se determine descompunerea vectorului v=i+18j+k dipa
4. = v=a+2b+4c
directiile vectorilor a=2i+j-k, b=-i+12j+3k si c=14i-5j-k.