Sunteți pe pagina 1din 90

CAPITOLUL I. CONSIDERAII INTRODUCTIVE 1.1 NOIUNEA DE ARBITRAJ Din punct de vedere istoric, arbitraju repre!

int" una dintre ce e #ai vec$i %or#e a e justitiei cunoscute inc" din ti#pu i#periu ui Ro#an, r"sp&ndit u terior 'n evu #ediu, 'n specia printre ne(ustori. Arbitraju bene%icia!", de)a un(u istoriei, de o #ai #are sau #ai #ic" autono#ie 'n raport de justi*ia stata ", evo u*ia sa (ravit&nd 'n juru po!i*iei de acceptare a arbitraju ui de c"tre stat, cunosc&nd perioade de e+pansiune ,i perioade de apatie. -)ar putea spune c" arbitraju este conte#poran cu civi i!a*ia, cu starea de pace universa " 'nte#eiat" pe co#anda#ente #ora e care se cer a %i respectate, dar nu cu %or*a pu#nu ui ci cu %or*a spiritu ui. Din p"cate, #ecanis#u arbitra a pierdut din si#p itate de)a un(u ti#pu ui, devenind din ce 'n ce #ai co#p icat prin juridici!are, #ai cu sea#" 'n ur#a institu*iona i!"rii arbitraju ui. .ntr)o de%ini*ie sintetic", arbitraju poate %i de%init ca un #od conven*iona de so u*ionare a unor iti(ii deter#inate de c"tre persoane particu are investite de p"r*i e iti(ante cu puterea de a judeca. Totodat" arbitaju trebuie de i#itat de une e institu*ii care poart" aceea,i denu#ire sau care pre!int" une e caractere co#une/ arbitraj ,i arbitru dese#nat pentru deter#inarea pre*u ui 'n condi*ii e art. 1012 3. civ4 arbitraj ,i #andat4 arbitraj ,i tran!ac*ii4 arbitraj ,i e+perti!"4 arbitraj ,i conci iere sau #ediere. Arbitraju co#ercia repre!int" o #oda itate a ternativ" de so u*ionare a iti(ii or co#ercia e de c"tre persoane sau or(anis#e a ese ,i investite de c"tre p"r*i, care, prin voin*a or, 'n "tura 'n privin*a respectivu ui iti(iu co#peten*a instan*e or judec"tore,ti ,i ap icabi itatea proceduri or na*iona e1. .n ba!a investirii pri#ite de a p"r*i, persoane e sau or(anis#e e #en*ionate so u*ionea!" iti(iu printr)o sentin*" ob i(atorie. NATURA JURIDI36 7I 3ADRU8 8E9I-8ATI: A8 ARBITRAJU8UI .N RO;<NIA.
1.5

Arbitaju ) ca #etod" de so u*ionare a iti(ii or = este u!itat cu prec"dere 'n re a*ii e co#ercia e interna*iona e, care necesit" #ecanis#e e%iciente ,i speci%ice de re!o vare a eventua e or di%erende, de natur" s" asi(ure 'ncrederea p"r*i or cu privire a re(i#u de drept ap icabi , c&t ,i a proceduri e ,i ter#ene e de so u*ionare.
9abrie >o#otescu, ?8iti(ii patri#onia e. -o u*ionarea pe ca ea arbitraju ui@, p. 0A, Editura 8u#ina 8e+, Bucure,ti, 511B.
1

Institu*ia arbitraju ui co#ercia interna*iona , ca #oda itate actua " ,i #odern" de so u*ionare a iti(ii or, r"spunde unor neajunsuri i#p icate de diversitatea prevederi or siste#e or de drept a e unor state di%erite, con%erind p"r*i or posibi itatea ca, 'n absen*a unor re( e#ent"ri interna*iona e unitare ,i a unei jurisdic*ii interna*iona e unice cunoscute de c"tre to*i participan*ii, ace,tia s" poat" cunoa,te ,i a e(e, 'nc" de a stabi irea re a*ii or contractua e, re(i#u c"ruia i se supune contractu 'nc$eiat, precu# ,i jurisdic*ia co#petent". Aceasta o%er" p"r*i or i#p icate o po!i*ie #ai con%ortabi " ,i o #ai #are 'ncredere 'n consecin*e e a%acerii 'nc$eiate. .n p us, re a*ii e co#ercia e ,i necesit" ce eritate ,i e%icien*" 'n re( e#entarea dispute or, precu# ,i a oric"ror prob e#e ap"rute 'n e("tur" cu e+ecutarea contracte or ,i des%",urarea a%aceri or 'n (enera . Avantaje Op*iunea p"r*i or pentru so u*ionarea prin persoane particu are a di%erende or, este justi%icat" de #u tip e aspecte care %ac din arbitraj o a ternativ" e+tre# de atractiv" pentru justi*iabi i, #ai a es 'n re a*ii e co#ercia e/ Decizii definitive i ob i!ato"ii. .n toate state e care recunosc ,i pro#ovea!" institu*ia arbitraju ui, $ot"r&rea unei 3ur*i Arbitra e este de%initiv" ,i ob i(atorie pentru p"r*i e 'n iti(iu. Desi(ur, e+ist" posibi itatea de a ataca $ot"r&rea arbitra " Cac*iunea 'n anu are prev"!ut" de 3odu de Drocedur" 3ivi "E, dar #otive e pentru care se poate cere ,i ad#ite aceast" anu are sunt i#itative prev"!ute de e(e. Rec#noate"ea inte"na$iona % a &ot%"'"i o". >ot"r&rea unui tribuna arbitra se bucura deseori de o recunoa,tere interna*iona " #ai puternic" dec&t cea a unei instan*e na*iona e. ;ai #u t de 151 de state au se#nat 3onven*ia Na*iuni or Unite din 1A2F re%eritoare a recunoa,terea ,i e+ecutarea $ot"r&ri or arbitra e str"ine, cunoscut" sub denu#irea de Convenia de la New York. De an(" acesta #ai e+ist" ,i nu#eroase tratate bi atera e sau #u ti atera e #enite s" %aci ite!e recunoa,terea interna*iona ". Ne#t"a itatea. Din principiu neutra it"*ii de voint" a p"r*i or, ar( recunoscut ,i ap icat 'n ca!u institu*iei arbitraju ui, apare avantaju p as"rii p"r*i or din state di%erite pe o po!itie de per%ect" e(a itate 'n ceea ce prive,te/ ocu arbitraju ui, i#ba 'n care au oc de!bateri e, procedur" ,i re(u i e ap icabi e, na*iona itatea arbitri or, repre!entarea e(a ". Aceast" posibi itate de a e(ere este 'n #asur" s" asi(ure o per%ect" neutra itate, 'n "tur&nd avantajarea necuvenit" a uneia din p"r*i. ( e)ibi itatea *"oced#"a %. Institu*ia arbitraju ui a %ost conceput" ca un siste# e%icient de so u*ionare a iti(ii or, ba!at pe principiu ibert"tii de voint" a p"r*i or, care au posibi itatea de a stabi i c$iar nor#e e procedura e pe care e considera #ai adecvate 'n vederea so u*ion"rii iti(iu ui 'n care sunt i#p icate.
5

8ibertatea p"r*i or este 'n(r"dit" nu#ai de necesitatea respect"rii nor#e or pub ice sau a bune or #oravuri, precu# ,i a dispo!i*ii or i#perative a e e(i or Cart. 0B1 3.pr.civ.E. S*ecia iza"ea i *"ofe+iona i+,# a"bit"i o". -pre deosebire de ca!u so u*ion"rii iti(ii or de c"tre instan*e e de drept co#un, c&nd p"r*i e nu au %acu tatea de a a e(e proprii judec"tori, arbitraju con%er" p"r*i or oportunitatea de a dese#na persoane care, 'n ca itate de arbitri, s" se pronun*e asupra iti(iu ui 'n cau!a. Arbitrii a e,i de p"rti sunt de re(u " persoane cu o specia i!are ,i e+perien*" re evant" 'n do#eniu vi!at de c"tre obiectu iti(iu ui. 3uno,tin*e e apro%undate a e arbitri or 'n respectivu do#eniu sunt de natur" a asi(ura o ca itate deosebit" a actu ui de justi*ie. 9aran*ia ca it"*ii actu ui de justi*ie este asi(urat" 'n ca!u arbitraju ui ,i prin consacrarea r"spunderii arbitri or pentru daune C'n dreptu ro#&n, de art. 020 3.pr.civ.E, 'n contrast cu i#posibi itatea an(aj"rii unei ast%e de responsabi it"*i 'n ca!u #a(istra*i or. O a t" particu aritate o repre!int" 'ncrederea #ai #are 'n ?judec"toru @ a es de c"tre parte. Ce e"itatea. D"r*i e pot stabi i, 'n cadru conven*iei arbitra e, ter#enu 'n care tribuna u arbitra trebuie s" decid" asupra iti(iu ui supus co#peten*ei sa e. Acest ter#en decur(e, de re(u ", de a data constituirii tribuna u ui arbitra . .n ca!u 'n care p"r*i e nu au prev"!ut un ast%e de ter#en, pentru arbitraje e co#ercia e care au oc 'n Ro#&nia se ap ic" ter#enu prev"!ut de art. 020 3.pr.civ./ ?Dac" p"r*i e nu au prev"!ut a t%e , tribuna u arbitra trebuie s" pronun*e $ot"r&rea 'n ter#en de ce #u t 2 uni de a data constituirii sa e@. De &n(" %aptu c" p"r*i e pot stabi i un ter#en Coric&t de scurtE pentru pronun*area $ot"r&rii arbitra e, durata #ai redus" a procesu ui provine ,i din %aptu c" $ot"r&rea arbitra " nu este supus" c"i or ordinare de atac, ci nu#ai unei c"i e+traordinare de re%or#are = ac*iunea 'n anu are. Co+t#"i e. Un proces arbitra este, de re(u ", #ai pu*in costisitor dec&t un proces des%",urat 'n %a*a instan*e or de drept co#un, av&nd 'n vedere c" durata procesu ui este #ai redus", c" nu presupune c$e tuie i sup i#entare datorate e+isten*ei unor c"i ordinare de atac ,i c", 'n principiu, conduce a o recuperare #ai repid" a crean*e or. .n p us, 'n dreptu ro#&n, ta+e e de arbitraj stabi ite prin Re(u i e de procedur" a e 3A3IR sunt #ai #ici dec&t ta+e e juduciare de ti#bru a%erente procese or des%",urate 'n %a*a instan*e or de drept co#un. Confiden$ia itatea. Deosebindu)se de procesu 'n %a*a 'nstan*e or de drept co#un care este (uvernat de principiu pub icit"*ii, de!bateri e care au oc 'n cadru procesu ui arbitra nu sunt pub ice. De con*inutu 'nc$eieri or de sedin*" ,i a acte or de a dosar pot ua cuno,tin*" nu#ai p"r*i e. .n p us, art. 020 it. cE 3.pr.civ. consacr" r"spunderea #ateria " a arbitri or 'n ca!u 'nc" c"rii caracteru ui con%iden*ia a arbitraju ui, prin pub icarea sau divu (area, %"r" a avea autori!area din partea p"r*i or, a unor date despre care iau cuno,tin*" 'n ca itate de arbitri. Art.
0

G a in. 5 din Re(u i prevede e+pres 'n acest sens/ ?Dosaru cau!ei este con%iden*ia . Nici o persoan" str"in" nu are acces a dosar %"r" acordu scris a p"r*i or ,i %"r" 'ncuviin*area tribuna u ui arbitra @. .n ceea ce prive,te pub icarea $ot"r&ri or, aceasta se poate %ace, de ase#enea, nu#ai cu acordu p"r*i or. 3on%or# art. F din Re(u i sentin*e e arbitra e pot %i 'ns" co#entate sub aspectu prob e#e or de drept ivite, 'n reviste, 'n ucr"ri sau cu e(eri de practic" arbitra ", %"r" a se da nu#e e sau denu#irea p"r*i or, ori date care ar putea prejudicia interese e or. .n aceste condi*ii, pre,edinte e 3A3IR poate autori!a, de a ca! a ca!, cercetarea dosare or 'n scopuri ,tiin*i%ice sau docu#entare, dup" so u*ionarea iti(ii or. Po+ibi itatea +o #$ion%"ii iti!ii o" -n ec&itate. Aceast" posibi itate este deseori convenabi " p"r*i or, care, 'n vederea p"str"rii unor raporturi co#ercia e de un(" durat", pre%er" s" se supun" unei so u*ii de co#pro#is, dec&t unei so u*ii strict juridice. Dezavantaje Arbitaju pre!int" totu,i une e inconveniente. 3e #ai evident ,i, totodat" ce #ai de!ar#ant de!avantaj a arbitraju ui ' repre!int" ipsa de imperium a tribuna u ui arbitra . Dentru a %i e%icace tribuna u arbitra trebuie s" aib" ca punct de sprijin instan*a judec"toreasc" preva!ut" de art. 0B5 3. pr.civ care se substituie tribuna u ui arbitra 'n uarea ace or #"suri cu caracter constr&n("tor, coercitiv. 3o#p e#entaritatea e+istent" 'ntre instan*a arbitra " ,i instan*a judec"toreasc" nu e+c ude 'ns" e%icacitatea pe care tribuna u arbitra o are 'n re!o varea 'n drept a cau!ei deduse judec"*ii. 8ipsa de i#periu# a tribuna u ui arbitra este #ai intens resi#*it" 'n cadru ad#inistr"rii de probe ,i 'n uarea #"suri or cu caracter asi(ur"tor ,i vre#e nic. O a t" s abiciune care poate %i repro,at" procedurii arbitra e este i#itatea de c"tre conven*ia arbitra " a cadru ui procesua = at&t 'n ceea ce prive,te subiec*ii procesua i, c&t ,i obiectu iti(iu ui, '#prejurare de natur" a i#pieta asupra unei judec"ti unitare. Abitraju este o intitu*ie procedura " cu o dub " natur" juridic", atat contractua " c&t ,i jurisdic*iona ". Te#eiu juridic a arbitraju ui ' constituie conven*ia arbitra " cu ce e dou" %or#e a e sa e = co#pro#isu ,i c au!a co#pro#isorie = iar activitatea de arbitrare ,i sentin*a pronun*at" au caracter jurisdic*iona . Arbitru , de,i de*ine puterea de a judeca de a p"r*i, este totu,i independent 'n e+ercitarea #isiunii sa e jurisdic*iona e, ac*ion&nd 'n uarea $ot"r&rii 'ntoc#ai ca ,i judec"toru . >ot"r&rea arbitra " are, 'n condi*ii e e(ii, e%ecte e unei $ot"r&ri judec"tore,ti. 3o#ponenta contractua " ,i co#ponenta jurisdic*iona " i#pri#" arbitraju ui o natur" juridic" dua ist", ast%e 'nc&t 'ntrea(a 3arte a I:)a 3.pr.civ.

este construit" 'n concep*ia '#p etirii autono#iei de voin*" a p"r*i or cu e+i(en*e e unei jurisdic*ii apte s" asi(ure un proces ec$itabi ,i o dreapt" $ot"r&re. Drevederi e 3odu ui de procedur" civi " cu privire a co#ponenta contractua " au caracter dispo!itiv, ast%e 'nc&t se ap ic" nu#ai dac" p"r*i e nu au prev"!ut a t%e . 3$iar 'n pri#e e te+te se consacr" caracteru e#ina#ente %acu tativ ,i vo untar a arbitraju ui precu# ,i dreptu p"r*i or de a 'ncredin*a unor persoane particu are CarbitriE #isiunea de a judeca iti(iu dintre e e ,i de a pronun*a o $ot"t&re de%initiv" ,i ob i(atorie. 8ibertatea de voin*" a p"r*i or 'n ceea ce prive,te arbitraju este 'ns" i#itat" de ordinea pub ic", bune e #oravuri ,i dispo!i*ii e i#perative a e e(ii. 3o#ponenta jurisdic*iona ", i,i ("se,te re( e#entarea tot 'n 3artea a I:)a, ast%e 'nc&t art. 02F i#pune ca pe parcursu 'ntre(ii proceduri arbitra e s" se asi(ure p"r*i or, e(a itate de trata#ent, respectarea dreptu ui a ap"rare ,i a principiu ui contradictoria it"*ii, sub sanc*iunea nu it"*ii $ot"r&rii arbitra e. A,adar procesu arbitra este do#inat de principii e %unda#enta e a e procesu ui civi , iar $ot"r&rea arbitra " este asi#i at" unei $ot"r&ri judec"tore,ti, at%e 'nc&t, investit" cu %or#u " e+ecutorie, ea poate %i e+ecutat" si it. A,adar, arbitraju se re ev" ca un #icroansa#b u 'n care %u!ionea!" nor#e procedura e apar*in&nd unor siste#e juridice di%erite 'n scopu asi(ur"rii unei unit"*i de ordine juridic" cu o con%i(ura*ie proprie, deci cu o natur" juridic" speci%ic". Re! e,ent%"i inte"ne. Dup" anu 1AFA, institu*ia arbitraju ui co#ercia interna*iona a %ost #artora unei noi re( e#ent"ri, #enit" s" conture!e un cadru e(is ativ coerent, 'n #"sur" s" r"spund" noi or necesit"*i ,i de!vo t"ri a e re a*ii or co#ercia e interne ,i interna*iona e. Abro(area 8e(ii nr.1H1AG1 'n vederea des%iin*"rii #onopo u ui asupra co#er*u ui e+terior a repre!entat un #o#ent c$eie pentru ibera i!area co#er*u ui, care a condus a necesitatea i#punerii unor principii ,i re( e#ent"ri #oderne de natur" s" %aci ite!e ,i s" 'ncuraje!e des%",urarea raporturi or co#ercia e in cadru unei econo#ii de pia*". Ca"tea a IV.a a Cod# #i de P"oced#"% Civi % Arbitraju este o institu*ie de vec$e tradi*ie 'n dreptu ro#&nesc. Re( e#entarea #odern" a arbitraju ui a %ost rea i!at" prin 3odu de Drocedur" 3ivi " din 1FI2 C3artea a I:)a ?Despre arbitri@E care a avut ca #ode 3odu %rance! de Drocedur" 3ivi " din 1F1G, 'n %or#" revi!uit" a 1FB5 precu# ,i e(ea de procedur" civi " a 3antonu ui 9eneva. 3u o sin(ur" #odi%icare #ai se#ni%icativ", aceast" re( e#entare a d"inuit p&n" 'n 1AA0 cand a %ost substan*ia

#odi%icat" pentru a %i adus" a nive u re( e#ant"ri or conte#porane a e arbitraju ui European. .n 1AA0 3odu de Drocedur" 3ivi " a %ost #odi%icat prin 8e(ea nr.2AH1AA0, 3artea a I:)a c"p"t&nd va en*e e e(is a*iei europene 'n #aterie, re(i#u arbitraju ui vo untar de drept privat a %ost readus 'n pri# p an, dup" ce 'n perioada socia ist" acesta ?nu #ai era practic@. 3artea a I:)a, 'n %or#" #oderni!at", constituie o re( e#antare co#p et" a arbitraju ui ,i cuprinde 'n pre!ent GI de artico e reparti!ate 'n 11 capito e. Aceasta con*ine prevederi cu privire a di%erite aspecte care *in de or(ani!area ,i procedura arbitra "/ 1E 3apito u I = Dispo!i*ii (enera e 5E 3apito u II = 3onven*ia arbitra " 0E 3apito u III = Arbitrii. 3onstituirea tribuna u ui arbitra . Ter#enu ,i ocu arbitraju ui BE 3apito u I: = -esi!area tribuna u ui arbitra . 3uprinsu cererii de arbitrare. .nt&#pinarea. 3ererea reconven*iona " 2E 3apito u : = Drocedura arbitra " IE 3apito u :I = 3$e tuie i e arbitra e GE 3apito u :II = >ot"r&rea arbitra " FE 3apito u :III = Des%iin*area $ot"r&rii arbitra e AE 3apito u IJ ) E+ecutarea $ot"r&rii arbitra e 11E 3apito u J = Arbitraju interna*iona 11E 3apito u JI = Recunoa,terea ,i e+ecutarea $ot"r&ri or arbitra e str"ine. .n ocu unei re( e#ent"ri su#are a procedurii arbitra e 'n ideea, teoretic e+acta, c" aceast" este de resortu p"r*i or, noua 3arte a I:)a a rea i!at, 'n spirit pra(#atic o re( e#entare e+$austiv" = 'n aspecte e esen*ia e = a procedurii arbitra e. Dispo!i*ii e 3"r*ii a I:)a au caracter predo#inant sup etiv, e e ap ic&ndu)se, ast%e cu# prevede art. 0B2 a in. 5, 'n t"cerea conven*iei arbitra e ,i dac" tribuna u arbitra nu a re( e#entat ast%e procedura arbitra ". 3aracteru subsidiar a procedurii arbitra e re( e#entat" de 3artea a I:)a este enun*at e+pres de di%erite dispo!i*ii a e sa e/ dac" p"r*i e n)au stabi it nu#"ru arbitri or, iti(iu se judec" de trei arbitri Cart. 0B2 a in. 5E4 dac" p"r*i e n) au preva!ut a t%e , tribuna u arbitra trebuie s" pronun*e $ot"r&rea 'n ter#en de 2 uni de a data constituirii sa e Cart. 020 indice 0E4 'n ipsa unei 'nte e(eri a p"r*i or, e(ea stabi e,te #odu de suportare a c$e tuie i or arbitra e Cart. 02AE. A,adar sunte# 'n pre!en*a unei re( e#ent"ri e%iciente, apte s" dejoace #anevre e obstruc*ioniste sau di atorii a e uneia dintre p"r*i. Drintre a te e, a preva!ut un #ecanis# de constituire a tribuna u ui arbitra 'n ca!u 'n care una dintre p"r*i nu),i nu#este arbitru .

3artea a I:)a a 3odu ui de Drocedur" 3ivi " constituie re( e#entarea de drept co#un a oric"rei %or#e de arbitraj privat. Dec"et# e!e n". /01 din /2 ,ai /113 *"ivind Ca,e"e e de Co,e"$ i Ind#+t"ie din Ro,ania Decretu nr. 10AH1AA1 con*ine prevederi re%eritoare a structura ,i or(ani!area arbitraju ui co#ercia interna*iona . 3on%or# acestui act nor#ativ, 3a#ere e de 3o#er* ,i Industrie sunt entit"*i teritoria e independente, autono#e, destinate pro#ov"rii interese or #e#bri or or pentru de!vo tarea co#er*u ui ,i industriei, corespun!"tor cerin*e or econo#iei de pia*". Acestea au persona itate juridica ,i dreptu de a or(ani!a arbitraj a cererea persoane or interesate. .n p us, 'n ba!a art. 10 se 'n%iin*ea!a 3urtea de Arbitraj 3o#ercia Interna*iona , care %unc*ionea!" pe &n(" 3a#era de 3o#er* ,i Industrie a Ro#&niei C3A3IRE, ca or(anis# %"r" persona itate juridic". ;odu de or(ani!are ,i %unc*ionare a 3ur*ii de Arbitraj 3o#ercia Interna*iona este stabi it de Adunarea 9enera " a 3a#erei de 3o#er* ,i Industrie a Ro#&niei. 3urtea este condus" de un co e(iu, care aprob" re(u i e de procedur" con%or# c"rora se so u*ionea!" de c"tre arbitrii 3ur*ii iti(ii e co#ercia e supuse de c"tre p"r*i arbitraju ui institutiona i!at or(ani!at de catre 3urte. >otarari e 3urtii de arbitraj sunt tit uri e+ecutorii si se e+ecuta in Ro#ania, pe ba!a unei si#p e investiri cu %or#u " e+ecutorie, %"r" a te %or#a it"*i, proceduri sau veri%ic"ri de %ond sup i#entare. Le!ea n". /345/112 *"ivind "e! e,enta"ea "a*o"t#"i o" de d"e*t inte"na$iona *"ivat 8e(ea 112H1AA5, cuprinde prevederi despre ?Arbitraju de drept interna*iona privat@, ?Nor#e de procedur" 'n #aterie de drept intena*iona privat@, ?E%ecte e $ot"r&ri or str"ine@ Re! e,ent%"i e *"ivind a"bit"aj# co,e"cia a e *"inci*a ei C#"$i de a"bit"aj in+tit#$iona izat din Ro,'nia6 C#"tea de A"bit"aj Co,e"cia Inte"na$iona de *e 'n!% Ca,e"a de Co,e"$ i Ind#+t"ie a Ro,'niei 78#c#"eti96 CACIR/ ) Re(u a#entu privind or(ani!area ,i %unc*ionarea 3A3IR ) Re(u i de procedur" arbitra " e#ise 'n ba!" prevederi or art. 2 it. j, art. 11 ,i art. 10 a e Decretu ui = e(e nr. 10AH1AA1 privind 3a#ere e de 3o#er* ,i Industrie din Ro#&nia ,i aprobate de co e(iu 3ur*ii de Arbitraj prin Deci!ia nr. 0H11 septe#brie 1AAA. ) Re(u i de coci iere %acu tative ) Nor#e privind ta+e e ,i c$e tuie i e arbitra e e#ise 'n ba!a prevederi or art. 10 a in.2 ,i I a e Decretu ui = e(e nr. 10AH1AAA ,i aprobate de 3o#itetu E+ecutiv a 3a#erei de 3o#er* ,i Industrie a Ro#&niei.

Re! e,ent%"i "efe"itoa"e a a"bit"aj din e!i viz'nd do,enii va"iate c#, a" fi/ ) Stat#t# *"ofe+iei de avocat. .n art. 50 din -tatut se prevede c" toate ne'n*e e(eri e dintre avoca*i privind %or#e e de e+ercitare a pro%esiei ur#ea!" a %i re!o vate pe ca e a#iabi ", cu sprijinu ce or a ti avoca*i care %ac parte din respectiva %or#" de e+ercitare a pro%esiei. .n ca! de neso u*ionare a iti(iu ui pe ca e a#iabi ", avocatu este ob i(at s" cear" conci ierea decanu ui barou ui, conci iere pe care acesta o va %ace persona sau prin de e(area unui consi ier a barou ui 'n ter#en de ce #u t 51 de !i e. Dac" nici conci ierea nu stin(e iti(iu dintre p"r*i, acestea sunt ob i(ate s" recur(" a arbitraju preva!ut 'n art. 0B1)0G1 din 3odu de Drocedur" 3ivi ", arbitri put&nd %i nu#ai avoca*i de%initivi din barou respectiv, cu ce pu*in 11 ani vac$i#e 'n pro%esie. .n ca!u 'n care p"r*i e nu cad de acord asupra persoanei arbitru ui, e e ' vor sesi!a pe decan, care va des#na trei avoca*i din barou, dintre care p"r*i e vor a e(e un arbitru. Dac" p"r*i e nu cad de acord asupra unuia dintre ace,tia, cau!a va %i so u*ionat" de tribuna u arbitra co#pus din to*i cei trei avoca*i dese#na*i de decan. O%iciu de arbitrare este (ratuit, iar avocatu dese#nat ca arbitru nu poate re%u!a acest serviciu %"r" o justi%icare 'nte#eiat". ) Stat#t# Uni#nii Na$iona e a Nota"i o" P#b ici din Ro,'nia, con*ine 'n art. BF prevederi si#i are cu ce e din -tatutu pro%esiei de avocat ) Le!ea n". :5/11; *"ivind d"e*t#"i e de a#to" i d"e*t#"i e cone)e prevede 'n art. 155 c", 'n ca!u 'n care 'nc$eierea unui contract pentru retrans#iterea prin cab u nu poate %i convenit" 'ntre p"r*i, acestea pot ape a a arbitraj, arbitrii %iind dese#na*i cu respectarea dispo!itii or 3odu ui de Drocedur" 3ivi ".

Re! e,ent%"i inte"na$iona e .n pre!ent e+ist" tendin*a de uni%icare a ce or dou" %or#e de arbitraj = intern ,i interna*iona = bine'n*e es sub re!erva i#ite or create ,i i#puse de e e#ente e de e+traneitate proprii unui arbitraj co#ercia interna*iona . 3o#isia Na*iuni or Unite pentru Dreptu 3o#er*u ui Interna*iona C3NDU3IHUN3ITRA8E a %ost 'n%iin*ata 'n dece#brie 1AII av&nd ca scop uni%icarea ,i ar#oni!area dreptu ui co#er*u ui interna*iona . .n acest sens, au %ost e aborate, 'n ordine crono o(ic", re(u a#entu de arbitraj din 5F apri ie 1AGI ,i e(ea = #ode din 51 iunie 1AF2, adoptat" de Adunarea 9enera " ONU 'n te#eiu re!o u*iei din 11 dece#brie 1AF2. Aceste re( e#ent"ri vi!ea!" ur#atoare e aspecte/ ) dreptu de a opta 'ntre arbitraju institu*iona ,i arbitraju ad $oc4 ) ibertatea de stabi ire a nor#e or de procedur" arbitra ", sub re!erv" respect"rii ordinii pub ice ,i a bune or #oravuri4
F

e(a itatea de trata#ent a p"r*i or 'n procesu arbitra 4 de%inirea c au!ei co#pro#isorii ,i a co#pro#isu ui4 perceperea arbitraju ui ca o e+cep*ie de a principiu p enitudinii de co#peten*" a instan*e or judec"tore,ti4 ) consacrarea principiu ui Ko#peten! = Ko#peten!. .ntre 3artea a I:)a ,i re( e#ent"ri e UN3ITRA8 e+ist" 'ns" nu#eroase ,i substan*ia e deosebiri deter#inate care privesc ur#atoare e aspecte/ ) de%inirea no*iunii de co#ercia itate4 ) de%inirea no*iunii de interna*iona itate4 ) autoritatea de no#inare4 ) statutu arbitri or4 ) instituirea r"spunderii arbitru ui pentru nee+ecutarea sau e+ecutarea necorespun!"toare a #isiunii 'ncredintate de p"r*i. ) Din punct de vedere a or(ani!"rii ,i des%",ur"rii arbitraju ui ad $oc, un interes aparte ' pre!int" 3onven*ia european" de arbitraj co#ercia interna*iona 'nc$eiat" a 9eneva a 51 apri ie 1A1I, care a avut un #erit deosebit prin e+tinderea ro u ui arbitri or 'n or(ani!area arbitraju ui, 'n pre!en*a unei conven*ii arbitra e e iptice, acestia %iind abi ita*i s" stabi easc" ocu arbitaju ui ,i re(u i e de procedur" ap icabi e iti(iu ui arbitra 5.
) ) )

T"atate inte"na$iona e ,# ti ate"a e. Conven$ia de a Ne< =o"> 3onven*ia de a NeL MorN privind recunoa,terea ,i e+ecutarea sentin*e or arbitra e str"ine a %ost adoptat" a 11 iunie 1A2F, a NeL MorN, 3onven*ia ur#ea!" s" se ap ice 'n ceea ce prive,te recunoa,terea ,i e+ecutarea sentin*e or pronun*ate pe teritoriu state or contractante. .n ceea ce prive,te sentin*e e provenite din state necontractante, conven*ia se va ap ica nu#ai pe ba!a reciprocit"*ii stabi ite prin 'nte e(erea dintre p"r*i. .n ba!a conven*iei de a NeL MorN, o sentin*" arbitra " str"ina va %i recunoscut" sau e+ecutat" 'n Ro#&nia prin si#p a pre!entare a ori(ina u ui sentin*ei Conven$ii e#"o*ene -ub auspicii e %ostei -ociet"*i a Na*iuni or s)au 'nc$eiat a 9eneva dou" conven*ii #u ti atera e 'n #aterie de arbitraj/ ) Drotoco u din 5B septe#brie 1A50 privitor a c au!e e de arbitraj4 ) 3onven*ia din 5I septe#brie 1A5G pentru e+ecutarea sentin*e or arbitra e. Conven$ia de a ?a+&in!ton
Dra(o, A e+andru -itaru, ?Drept interna*iona privat@ , p.1BA, Editura >o din( Reporter, Bucure,ti, 1AAI.
5

.nc$eiat" a Oas$in(ton 'n 1AI2, 3onven*ia se re%er" a so u*ionarea di%erende or re%eritoare a investi*ii dintre state e contractante ,i resortisan*ii a tor state contractante, %iind creat 'n acest sens 3entru Interna*iona de so u*ionare a Di%erende or re%eritoare a Investi*ii C3I-DIE. Conven$ia de a @o+cova .n trecut Ro#&nia a %ost parte a 3onven*ia de a ;oscova din 1AG5, privind re( e#entarea prin arbitraj a iti(ii or ap"rute 'n e("tur" cu re a*ii e de cooperare econo#ic" ,i te$nico = ,tiin*i%ic". Acest" 3onven*ie este 'n pre!ent e+pres abro(ata prin 8e(ea nr. 515H15 apri ie 1AAG. T"atate bi ate"a e Ro#&nia a 'nc$eiat o ar(" serie de tratate interna*iona e bi atera e, care con*in prevederi vi!&nd 'n specia recunoa,terea ,i e+ecutarea sentin*e or arbitra e str"ine pe teritoriu unuia dintre state e contractante. -)au 'nc$eiat ase#enea tratate bi atera e cu state ca ;aroc, Tunisia, Ita ia, Pranta, 9recia etc. re%eritoare a co#er*, navi(a*ie, asisten*a juridic" ,i a te e, care con*in de re(u " o c au!" devenit" standard, ce prevede c" %iecare stat contractant va recunoa,te ,i e+ecuta sentin*e e arbitra e provenind din ce " a t stat 'n condi*ii si#i are cu ce e prev"!ute de 3onven*ia de a NeL MorN. .n do#eniu protej"rii investi*ii or, Ro#&nia a 'nc$eiat tratate cu #ajoritatea state or vest = europene, precu# ,i cu -tate e Unite a e A#ericii, 3oreea de -ud ,i a te e. 1.0 3ARA3TERE8E ARBITRAJU8UI 3O;ER3IA8 INTERNAIONA8 3onsacr&nd principiu autono#iei de voin*" a p"r*i or 'n %or#area tribuna u ui arbitra ,i 'n a e(erea procedurii arbitra e, 3artea a I:)a re( e#entea!" arbitraju ca o a ternativ" conven*iona " de so u*ionare a iti(ii or. Ape &nd a arbitraj, p"r*i e 'ncredin*ea!" so u*ionarea iti(iu ui arbitra unor persoane particu are care se bucur" de 'ncrederea p"r*i or, %apt ce con%er" arbitraju ui caracter %iduciar. 3on%iden*ia itatea, ce eritatea arbitraju ui, at#os%era desc$is", ipsit" de ri(iditate ,i %or#a is# ce caracteri!ea!" de!baterea iti(iu ui arbitra , 'n ansa#b u s"u, conver( 'n sus*inerea %aptu ui c" arbitraju , #ai #u t dec&t siste#u judiciar stata , este #ai apropiat de spiritua a%aceri or co#ercia e ,i deci #ai apt s" o%ere so u*ii #ai adecvate di%erende or ce pot ap"rea 'ntre p"r*i 'n deru area re a*ii or or de a%aceri. Autono#ia de voin*" a par*i or consacrat" de dispo!i*ii e 3"r*ii a I:)a este i#itat" de respectarea ordinii pub ice, a bune or #oravuri ,i a dispo!i*ii or i#perative a e e(ii 'n condi*ii e enun*ate de art. 0B1 din 3.pr.civ. ,i, i#p ict a e art.
11

2 din 3. civ. potrivit c"ruia nu se poate dero(a prin conven*ii sau dispo!i*ii particu are de a e(i e care interesea!" ordinea pub ic" sau bune e #oravuri. Ca"acte"# con+en+#a . -pre deosebire de judec"tori, a caror co#peten*" de so u*ionare a iti(ii or decur(e din e(e, co#peten*a arbitri or decur(e din voin*a p"r*i or care, 'n anu#ite do#enii au ibertatea de a renun*a a co#peten*a atribuit" de c"tre e(e instan*e or judec"tore,ti a e statu ui ,i de a con%eri aceast" co#peten*" unor persoane particu are dese#nate de e e. Ca"acte"# ne+tata . Arbitraju reapre!int" o e+cep*ie de a principiu con%or# c"ruia justi*ia este un #onopo a statu ui. -pre deosebire de instan*e e judec"tore,ti care %ac din siste#u stata , principa a caracteristic" a 3ur*i or de Arbitraj, precu# ,i a tribuna e or arbitra e ad = $oc o repre!int" tota a autono#ie %a*" de stat sau orice a te autorit"*i stata e sau (uverna#enta e. Art. 1 din re(u a#entu 3A3IR prevede e+pres ? 3urtea de Arbitraj 3o#ercia Interna*iona de pe &n(" 3a#era de 3o#er* ,i Industrie a Ro#&niei, denu#it" 'n continuare 3urte, este o institu*ie per#anent" de arbitraj, ne(uverna#enta ", %"r" persona itate juridic", independent" 'n e+ercitarea atribu*ii or ce 'i revin, or(ani!at" ,i %unc*ion&nd 'n con%or#itate cu pre!entu Re(u a#ent@. Ca"acte"# inde*endent. Ase#enea judec"tori or, arbitrii sunt independen*i ,i neutri. A e(erea unui arbitru de c"tre o parte nu i#p ic" %aptu c" respectivu arbitru va repre!enta interese e ace ei p"r*i. Art. 51 din Re(u i stipu ea!" e+pres/ ?Arbitrii sunt independen*i ,i i#par*ia i 'n 'ndep inirea atribu*ii or or. Ei nu sunt repre!entan*ii p"r*i or@. 1.B TIDO8O9IA ARBITRAJU8UI A"bit"aj co,e"cia inte"na$iona i a"bit"aj co,e"cia de d"e*t inte"n. .n concep*ia 3"r*ii a I:)a interna*iona itatea unui iti(iu arbitra des%",urat 'n Ro#&nia este condi*ionat" de e+istenta unui raport de drept privat cu e e#ent de e+traneitate. .n acest sens art. 0IA 3.Dro.3iv. un iti(iu arbitra care se des%",oar" 'n Ro#&nia este socotit interna*iona dac" s)a nascut dintr)un raport de drept privat cu e e#ent de e+traneitate. Der a contrario, arbitraju intern este ce care, des%",ur&ndu)se pe teritoriu Ro#&niei, provine din raporturi de drept intern, cu e+c uderea e+isten*ei e e#entu ui str"in. -)a a%ir#at 'n doctrin"0, c" 'n de%inirea conceptu ui de interna*iona itate a unui iti(iu co#ercia trebuie avute 'n vedere, separate sau cu#u ativ, dou" criterii/ natura iti(iu ui ,i p"r*i e.
9ior(iana D"n"i ", ?Drocedura Arbitra " 'n iti(ii e co#ercia e interne@ , p.GF, Editura Universu Juridic, Bucure,ti, 511I.
0

11

Dotrivit pri#u ui criteriu un iti(iu arbitra este considerat interna*iona dac" interese e puse 'n joc poart" co#er*u ui interna*iona iar, 'n ceea ce prive,te ce de)a doi ea criteriu, deter#inante sunt cet"*enia, respectiv na*iona itatea par*i or iti(ante, do#ici iu , resedin*a, respectiv sediu socia . Distinc*ia 'ntre arbitraju co#ercia interna*iona ,i ce intern este consacrata 'n art. 5 din Re(u i, care prevede/ ?C1E 3A3IR or(ani!ea!" ,i ad#inistrea!" so u*ionarea, pe ca ea arbitraju ui, a unor litigii comerciale interne sau internaionale, dac" p"r*i e au 'nc$eiat 'n acest sens o conven*ie arbitra " scris". C5E .n 'n*e esu Re(u i or de %a*", iti(iu co#ercia este orice iti(iu deriv&nd dintr)un contract co#ercia , inc usiv re%eritor a 'nc$eierea, e+ecutarea sau des%iin*area ui, ca ,i din a te raporturi juridice co#ercia e. C0E 8iti(iu co#ercia este intern cand decur(e dintr)un contract sau din a te raporturi juridice co#ercia e interne ,i este interna*iona c&nd decur(e dintr)un contract sau din a te raporturi juridice co#ercia e care interesea!" co#er*u interna*iona .@ .n concep*ia 8e(ii = #ode UN3ITRA8 = 3apito u I art. 1 pct.0B= arbitraju este considerat interna*iona dac"/ aE p"r*i e a conven*ia arbitra " au, 'n #o#entu 'nc$eierii conven*iei, sediu 'n state di%erite4 bE unu dintre ocuri e de #ai jos se a% a 'n a%ara statu ui 'n care p"r*i e i,i au sediu / ocu arbitraju ui, dac" este stipu at 'n conven*ia arbitra " sau este stabi it 'n ba!a acestei conven*ii orice oc 'n care ur#ea!" s" %ie e+ecutat" o parte considerabi " a ob i(a*ii or n"scute 'n raportu co#ercia sau ocu cu care obiectu iti(iu ui are cea #ai str&ns" e("tur" cE p"r*i e au convenit e+pres c" obiectu conven*iei arbitra e are e("turi cu #ai #u t dec&t o sin(ur" *ar". 3a i%icarea corect" a iti(iu ui arbitra ca intern respectiv interna*iona , are i#p ica*ii at&t 'n p anu dreptu ui #ateria ap icabi %ondu ui iti(iu ui c&t ,i 'n ce privind procedura arbitra ". A"bit"aj ad &oc i a"bit"aj in+tit#$iona izatA Din punct de vedere a optiunii p"r*i or privind %or#a de or(ani!are a arbitraju ui, 3artea a I:)a, 'n art. 0B1Q ,i art. 0B1Q, o%er" 0 a ternative/
Dra(os A e+andru -itaru, ?Dreptu 3o#er*u ui Interna*iona = Tratat@,p. 05G Editura 8u#ina 8e+, Bucure,ti 511B.
B

15

) or(ani!area arbitraju ui potrivit re(u i or de procedur" e#an&nd

direct de a p"r*i e se#natare a e conven*iei arbitra e4 ) 'ncredin*area or(ani!"rii arbitraju ui unei ter*e persoane4 ) 'ncredin*area or(ani!"rii arbitraju ui unei institu*ii per#anente de arbitraj4 A"bitaj# ad &oc. Re( e#ent"ri e 3ur*ii de Arbitraj 3o#ercia Interna*iona de pe &n(" 3a#era de 3o#er* ,i Industrie a Ro#&niei, 'n redactarea de a 15 #ai 1AA1 prev"d posibi itatea or(ani!"rii, a cerere, a arbitraju ui ad $oc pentru so u*ionarea oric"rui iti(iu co#ercia intern sau interna*iona . Atunci c&nd 'n conven*ia arbitra " se prevede so u*ionarea prin arbitraj a iti(ii or derivate din contractu 'n care este inserat", %"r" a se %ace re%erire a o institu*ie per#anent" de arbitraj, sau a re(u i e de procedur" arbitra " proprii unei atare institu*ii, se pre!u#" c" p"r*i e se#natare au optat pentru arbitraju ad $oc. Arbitraju ad $oc este #ani%estarea cea #ai con%or#" cu principiu autono#iei de voin*" a p"r*i or care (uvernea!" dispo!i*ii e 3"r*ii a I:)a, p"r*i e av&nd dep ina ibertate 'n a),i stabi i nor#e e de constituire a tribuna u ui arbitra , nu#irea revocarea ,i 'n ocuirea arbitri or, ter#enu ,i ocu arbitraju ui, nor#e e de procedur" pe care tribuna u abitra e va ur#a 'n so u*ionarea iti(iu ui = inc usiv procedura unei eventua e conci ieri prea abi e = repati!area 'ntre p"r*i a c$e tuie i or arbitra e, con*inutu ,i %or#a $ot"r&rii arbitra e ,i, 'n (enera , orice a te nor#e privind buna des%",urare a arbitraju ui Cart. 0B1 a in. 5 3.Dro.3iv.E. .n cadru arbitraju ui ad $oc tribuna u arbitra ia na,tere, %unc*ionea!" ,i i,i 'ncetea!" e+isten*a 'n virtutea #ani%est"rii directe ,i ne#ij ocite a voin*ei p"r*i or iti(ante care ' investesc cu so u*ionarea unui iti(iu deter#inat, cu e+c uderea interven*iei unei institu*ii per#anente de arbitraj. A"bit"aj# in+tit#$iona izat. Dotrivi art. 0B1Q 3.Dro.3iv., p"r*i e pot conveni ca arbitraju s" %ie or(ani!at ,i de o institu*ie per#anent" de arbitraj. .n doctrina s)a considerat c" o institu*ie, pentru a accede a statutu de institu*ie per#anent" de arbitraj, trebuie s" 'ndep ineasc" cu#u ativ ur#atoare e conditii/ aE s" aib" obiectu s"u de activitate or(ani!area arbitraju ui privat vo untar, prest&nd sau %iind apt" sa" preste!e un ansa#b u de ?servicii arbitra e@ care s" %aci ite!e si s" #onitori!e!e arbitraju spre a se %ina i!a printr)o $ot"r&re de%initiv" ,i ob i(atorie pentru p"r*i, susceptibi " de e+ecutare si it"4 bE s" aib" o structur" or(ani!atoric" prestabi it", cu activitate continu" sau virtua continu", cu o conducere proprie ,i persona care s" asi(ure secretariatu arbitraju ui, cu o ba!" #ateria " corespun!atoare4 cE s" dispun" de un corp de arbitri, se ecta*i pe anu#ite criterii, dintre care p"r*i e s" aib" %acu tatea de a a e(e arbitrii sau dintre care institu*ia de arbitraj s")i no#ina i!e!e, 'n condi*ii e conven*iei arbitra e ,i a re( e#ent"ri or ap icabi e4
10

dE s" se autore( e#ente!e, adic" s" aib" un re(u #ent propriu de

or(ani!are ,i %unc*ionare, precu# ,i re(u i de procedur" arbitra ". In+tit#$ii *e",anente de a"bit"ajB Curtea de Arbitraj Comercial Internaional de pe lng Camera de Comer i Industrie a Romniei i unicipiului !ucureti C3ABE = constituit" ca o institu*ie per#anent" de arbitraj, ne(uverna#enta ", %"r" persona itate juridic", independent" 'n e+ercitarea atribu*ii or ce 'i revin. Re(u i e de procedur" arbitra " a e 3AB i,i re("sesc o curent"a ap icare 'n iti(ii e or(ani!ate 'n aceast" 3a#er". Este o re( e#entare care s)a sedi#entat 'n decursu ani or, 'n peste ju#"tate de seco de activitate a acestei cur*i de arbitraj. Re(u i e de procedur" arbitra " 3AB 'n vi(oare con*in A1 de artico e reparti!ate 'n 11 capito e ,i sunt e aborate 'n dep in" concordan*" cu dispo!i*ii e 3"r*ii a I:)a 'n sensu c" preia tale "uale une e dintre dispo!i*ii e sa e, iar pe a te e e adaptea!" a speci%icu arbitraju ui co#ercia . Dotrivit art. 0 din Re(u a#ent, principa a atribu*tie a 3AB const" 'n or(ani!area ,i ad#inistrarea so u*ion"rii pe ca ea arbitraju ui a unor iti(ii co#ercia e interne sau interna*iona e, dac" p"r*i e au 'nc$eiat, 'n acest sens o conven*ie arbitra " scris". 3e e a te atribu*ii a e 3AB sunt cuprinse 'n art. B din Re(u a#ent ,i vi!ea!" ur#atoare e activit"*i/ ) asist" p"r*i e, a cererea or, 'n or(ani!area arbitraju ui ad $oc4 ) e aborea!" #ode e de conven*ii arbitra e ,i e asi(ur" di%u!area 'n cercuri e econo#ice4 ) pre!int" 'n cercuri e econo#ice avantaje e arbitraju ui4 ) de!bate 'n cadru 3ur*ii de Arbitraj sau 'n co aborare cu co#isii e de arbitraj a e ca#ere or de co#er* ,i industrie din *ara, aspecte e de drept #ai deosebite ivite 'n practic" arbitra ", precu# ,i prob e#atica (enera " a arbitraju ui co#ercia intern ,i interna*iona 4 ) co aborea!" cu ce e a te co#isii de arbitraj a e ca#ere or de co#er* ,i industrie din *ar", 'n specia prin sc$i#bu de iste de arbitri ,i de e+perien*", precu# ,i pentru des%",urarea unor ac*iuni co#une de pro#ovare a arbitraju ui co#ercia 4 ) *ine eviden,a practicii arbitra e, 'ntoc#e,te cu e(eri de practic" arbitra ", asi(ur" docu#entarea 'n do#eniu arbitraju ui intern ,i interna*iona 4 ) %ace propuneri privind '#bun"t"*irea or(ani!"rii ,i des%",ur"rii arbitraju ui co#ercia 4 ) co aborea!" cu a te institu*ii per#anente de arbitraj din str"inatate ,i ur#"re,te evo u*ia arbitraju ui pe p an #ondia 4

1B

) 'ndep ine,te orice a te atribu*ii ce 'i sunt con%erite de pre!entu

Re(u a#ent4
) Re(u i e de procedur" a e 3AB au servit ca #ode ,i pentru re(u i e

de procedur" a e a tor institu*ii de arbitraj4 Camera Arbitral a !ursei de #alori = consacrat", ini*ia , prin 8e(ea nr. 25H1AAB privind va ori e #obi iare ,i care, 'n art. GG prevede c" di%erende e dintre inter#ediari, dintre societ"*i e de va ori #obi iare ,i a(en*ii or, dintre a(en*i ,i ce e dintre c ien*i ,i inter#ediari pot %i supuse spre so u*ionare 3a#erei Arbitra e a Bursei de :a ori, sub re!erva e+isten*ei unei conven*ii 'n acest sens. 8e(ea privind va ori e #obi iare a %ost #odi%icat" par*ia prin Ordonanta de ur(en*" nr. 52H10 #artie 5115 privind aprobarea -tatutu ui 3o#isiei Na*iona e a :a ori or ;obi iare care, 'n art. G C11E, intitu at ?Drero(ative e ,i acte e 3o#isiei Na*iona e a :a ori or ;obi iare@, prevede c" aceast" co#isie poate 'n%iin*a o ca#er" arbitra " 'n scopu re!o v"rii iti(ii or i!vor&nd din contracte e 'nc$eiate pe pie*e e de capita , pe pie*e e re( e#entate de #"r%uri ,i instru#ente %inanciare derivate sau 'n e("tur" cu institu*ii e sau opera*iuni e acestora. .n so u*ionarea iti(ii or 3a#era arbitra " va ap ica/ aE e(is a*ia pie*e or de capita , a pie*e or re( e#entate de #"r%uri ,i instru#ente %inanciare derivate precu# ,i re( e#ent"ri e 3.N.:.;. 'n #aterie4 bE u!an*e e co#ercia e 'n #aterie4 cE dispo!i*ii e dreptu ui co#un.@ Curtea de Arbitraj de pe lng $C%C& , a %ost 'n%iin*at" prin $ot"r&rea consi iu ui U3E3O; nr. 1H1AA1 ,i nr. AH1AA5. .,i des%",oar" activitatea 'n ba!a unui Re(u a#ent care con%er" acestei institu*ii per#anente de arbitraj at&t atribu*ii cu caracter or(ani!atoric = ad#inistrativ c&t ,i jurisdic*iona . 3urtea de Arbitraj a 3oopera*iei ;e,te,u("re,ti se autode%ine,te prin propriu Re(u a#ent ca %iind o or(ani!a*ie biva ent" care are ca obiect de activitate at&t arbitraju ad#inistrat c&t ,i arbitraju jurisdic*iona . Ast%e , 'n art. 1 se prevede/ 3urtea de Arbitraj U3E3O; este o or(ani!a*ie per#anent" de arbitraj, %"r" persona itate juridic", independent" 'n e+ercitarea atribu*ii or jurisdic*iona e ce 'i revin potrivit co#peten*ei sa e, iar 'n art. 15 se arat" c" aceia,i institu*ie or(ani!ea!", 'n para e , a cerere, arbitraju ad $oc pentru so u*ionarea de iti(ii co#ecia e. .n p an interna*iona e(i#itatea arbitraju ui institu*iona a %ost pro#ovat" atat 'n dreptu conven*iona c&t ,i 'n e(is a*ii interna*iona e 'n #ateria arbitraju ui. 3e e #ai i#portante conven*ii care au contribuit a a%ir#area ro u ui centre or pe#anente de arbitraj sunt/ aE 3onven*ia de a NeL MorN din 1A2F4 bE 3onventia de a 9eneva din 1AI14 cE 3onventia de a Oas$in(ton din 1AI24
12

Un e+e#p u e ocvent c&t prive,te institu*iona i!area arbitraju ui, 'n p an interna*iona este dat de 3urtea de Arbitraj a 3a#erei de 3o#er* Interna*iona e din Daris unde arbitraju se des%",oar" pe dou" coordonate/ ad#inistrat ,i se#i)ad#inistrat. .n cadru arbitraju ui se#i)ad#inistrat, 'n absen*a acordu ui p"r*i or, potrivit re(u a#entu ui 33I, 3urtea de Arbitraj este abi itat" s" nu#easc" arbitrii, s" stabi easc" nive u onorarii or arbitri or ,i a ce or a te c$e tuie i oca!ionate de or(ani!area arbitraju ui, s" stabi easc" ocu ,i ter#enu de des%",urare a arbitraju ui. O particu aritate a procedurii acestei institu*ii per#anente de arbitraj const" 'n e+ercitarea prima 'acie a contro u ui prea abi cu privire a e+isten*a conven*iei arbitra e ,i a ob i(a*iei ce incu#b" tribuna u ui arbitra de a supune 3ur*ii, spre aprobare, proiectu de $ot"r&re Cart. 01 din Re(u a#entE. .n acest din ur#" ca!, contro u $ot"r&rii arbitra e presupune e+a#inarea condi*ii or de %or#" a e $ot"r&rii arbitra e. Avantaje i inconveniente a e a"bit"aj# #i ad &oc i a e ce #i in+tit#$iona . Unu dintre avantaje e certe pe care e pre!int" arbitraju ad $oc %a*" de ce institu*iona const" 'n adaptabi itatea acestei %or#e de arbitraj, p"r*i e av&nd ibertatea de a #ode a procedura arbitra " 'n %unc*ie de particu arit"*i e pe care e pre!int" iti(iu dedus judec"*ii2. .n co#para*ie cu arbitraju ad $oc, arbitraju institu*iona pre!int" o serie de avantaje/ ) re(u i e de procedur" proprii %iec"rui centru per#anent de arbitraj sunt e aborate de specia i,ti cu o 'na t" ca i%icare pro%esiona " ,i sunt supuse unei revi!uiri periodice 'n %unc*ie de oportunitatea unor #odi%ic"ri i#puse de practica arbitra ". ) ri(uroasa se ec*ie a arbitri or 'nscri,i 'n ista de arbitri a centre or per#anente de arbitraj (arantea!" pro%esiona is#u cu care se rea i!ea!" ap icarea e(ii ,i, i#p icit, a actu ui judec"*ii arbitra e ) prin re(u i e de procedur" arbitra " adoptate arbitraju institu*iona ,i)a creat un #ecanis# bine articu at de para i!are a #anevre or obstruc*ioniste practicate de partea de rea credin*" pentru ter(iversarea procedurii arbitra e Cre%u!u de a),i nu#i arbitru , %or#u area cererii de recu!are a arbitri or, neparticiparea a de!bateri etc.E4 ) e(atura dintre arbitri ,i p"r*i este, 'n #od evident, i#itat", %apt ce con%er" (aran*ia independen*ei ,i i#par*ia it"*ii arbitri or 'n ceea ce prive,te actu judec"*ii4
9abrie >o#otescu, ?8iti(ii patri#onia e. -o u*ionarea pe ca ea arbitraju ui@, p. 0G, Editura 8u#ina 8e+, Bucure,ti, 511B.
2

1I

) institu*ia per#anent" de arbitraj dispune de in%rastructur" necesar"

des%",ur"rii 'n bune condi*ii a arbitraju ui, pun&nd a dispo!i*ia p"r*i or spa*ii adecvate, persona de secretariat care s" asi(ure % uidi!area ,i ce eritatea des%",ur"rii procesu ui arbitra , te$nic" de ca cu avansat" care asi(ur" in%or#ati!area date or re%eritoare a procesu arbitra , ar$ivarea dosare or arbitra e 'n sp*ii specia a#enajate etc. De,i pu*ine a nu#"r, arbitraju institu*iona pre!int" o serie de inconveniente care vi!ea!" costuri e #ari pe care e i#pune or(ani!area unui ast%e de arbitraj, un %or#a is# #ai accentuat i#pus de re(u i e de procedur" proprii %iecarei institu*ii de arbitraj care transpare 'n ter#ene destu de un(i ,i care contra!ic caracteru de ce eritate speci%ic procedurii arbitra e. A"bit"aj# -n ec&itate 7e) aeC#o et bono9 i a"bit"aj# de d"e*t. -ub raportu ap ic"rii nor#e or de drept, arbitraju poate '#br"ca dou" %or#e/ arbitraj (n drept, care este %or#a curent" a arbitraju ui, ,i arbitraj (n ec)itate, o %or#" %oarte pu*in %o osit" 'n practica arbitraju u nostru. Arbitraju 'n ec$itate poate avea oc nu#ai pe ba!a acordu ui e+pres a p"r*i or Cart. 0I1 a in. 5 3.Dro.3iv.E. A t#interi ar 'nse#na c" arbitru ,i)a dep",it #isiunea stabi it" prin conven*ia arbitra ", iar $ot"r&rea sa este susceptibi " a %i des%iin*at". .nvers, dac" %iind '#puternicit s" judece 'n ec$itate, arbitru a judecat 'n drept, se consider", 'ntr)o opinieI, c" $ot"r&rea este va abi ", judecarea 'n ec$itate %iind o si#p " %acu tate pentru arbitru. .n opinia contrar"G se consider" c" arbitru nu a raspuns #isiunii 'ncredin*ate 'ntruc&t nu s)a con%or#at conven*iei arbitra e. .n arbitraju 'n drept, $ot"r&rea arbitra " trebuie s" cuprind" inter alia, #otive e de drept pe care se inte#eia!" so u*ia. Acestea sunt te#eiuri e de drept indicate de art. 0I1 a in. 1/ contractu principa , nor#e e de drept ap icabi e ,i, atunci c&nd este ca!u , u!an*e e co#ercia e. .n aceast" %or#" de arbitraj ar"tarea te#eiuri or de drept este o#nipre!ent"/ cererea de arbitrare trebuie s" cuprind" #otive e de drept Cart. 022 a in. 1 it. e 3.Dro.3iv.E4 'nt&#pinarea trebuie s" r"spund" 'n %apt ,i 'n drept e cererea de arbitrare Cart. 02IQ a in. 1 3.Dro.3iv.E4 $ot"r&rea arbitra " Csentin*a ,i 'nc$eiereaE trebuie s" cuprind" #otive e de drept pe care se 'nte#eia!" so u*ia Cart. 02FQR a in. 0 it. c ,i art. 0I1 it. e 3.Dro.3iv.E. .n arbitraju 'n ec$itate, arbitrii judec" 'n ec$itate, e* ae"uo et bono, ?dup" cu(etu ,i c$ib!uin*a or@.

:iore Ro,, ?Arbitraju 3o#ercia Interna*iona @, p. B12, Editura Acade#iei Ro#&ne, Bucure,ti, 1AAA. G Octavian 3"p"*'n", ?Tratat de drept a co#er*u ui interna*iona @, vo . I , p. 500, Editura Acade#iei Ro#&ne, Bucure,ti 5111.
I

1G

.n concep*ia ui Aristote arbitraju 'n ec$itate se identi%ic" cu arbitraju 'nsu,i c&nd spunea c" ?arbitru ur#"re,te ec$itatea, judec"toru ur#ea!" e(ea. Arbitraju a %ost inventat pentru ca ec$itatea s" %ie ap icat"@. De,i nu are a ba!" ap icarea strict" a anu#itor nor#e juridice, arbitraju e+ aeSuo et bono nu se des%",oar" 'n a%ara dreptu ui. Arbitru 'n ec$itate are o #ai ar(" putere de a interpreta ,i de a ap ica dreptu , are o ?putere #oderatoare@ a ri(ori or e(ii sau contractu ui, poate 'nc ina ba an*a 'n %avoarea ec$it"*ii #ai #u t dec&t spre itera e(ii. Ap icat" cu toat" ri(oarea , e(ea inter!ice judec"toru ui s" reduc" c au!a pena ", iar contractu poate i#pune acordarea unor desp"(ubiri despropor*iona e. Arbitru 'n ec$itate e poate atenua ri(oarea pentru a ajun(e a o so u*ie #ai ec$itabi ", #ai dreapt". Ec$itatea 'nsea#n" a tceva dec&t 'n "turarea de plano a nor#e or de drept. Arbitru 'n ec$itate nu este dispensat de ob i(a*ia #otiv"rii $ot"r&rii. Nu#ai c" #otivarea 'n drept a $ot"r&rii ce i#p ic" ar"tarea ,i discutarea te#eiuri or de drept a e so u*iei este substituit" prin #otivarea 'n ec$itate, const&nd 'n ar"tarea te#eiuri or de ec$itate care justi%ic" so u*ia. E+ist" 'ns" state e(is a*ia c"rora nu ob i(" arbitri a #otivarea $ot"r&rii, de ce e #ai #u te ori ace,tia e+pun&ndu) e ora , %"r" ca acestea s" %ie conse#nate 'n con*inutu $ot"r&rii. .n p an procesua , op*iunea p"r*i or pentru arbitraju 'n ec$itate produce ur#"toare e consecin*e/ ) ca ,i 'n ca!u arbitraju ui 'n drept, arbitrii care judec" 'n ec$itate sunt *inu*i s" respecte i#ite e investirii, ur#&nd a se pronun*a nu#ai asupra cereri or cu care au %ost investi*i, nerespectarea acestei dispo!i*ii %iind sanc*ionat" cu anu area $ot"r&rii arbitra e. ) $ot"r&rea arbitra " pronun*at" 'n arbitraju 'n ec$itate trebuie s" cuprind" #otive e pe care se 'nte#eia!" so u*ia, nerespectarea acestei dispo!i*ii %iind sanc*ionat" cu anu area $ot"r&rii arbitra e. ) prin e%ectu ad#iterii ac*iunii 'n anu are, instan*a judec"toreasc" este *inut" s" judece iti(iu 'n %ond tot 'n ec$itate, 'n i#ite e ini*ia e a e investirii tribuna u ui arbitra . ) judec&nd 'n ec$itate, tribuna u arbitra este ob i(at s" respecte dispo!i*ii e de ordine pub ic" a c"ror 'nc" care ar conduce a anu area $ot"r&rii arbitra e. A"bit"aj# vo #nta" i a"bit"aj# ob i!ato"i#. 3artea a I:)a re( e#entea!" e+c usiv arbitraju vo untar, consacr&nd principiu autono#iei de voin*" a p"r*i or 'n ini*ierea ,i des%",urarea procedurii arbitra e.

1F

Drin Decretu nr. BA2H1A20 a %ost 'n%iin*at" 3o#isia de arbitraj de pe &n(" 3a#era de 3o#er* din Bucure,ti, pun&ndu)se ast%e ba!e e arbitraju ui institu*iona pentru iti(ii e de co#er* e+terior din Ro#&nia. U terior, caracteru ob i(atoriu a arbitraju ui a %ost consacrat ,i prin 3onven*ia de a ;oscova din, av&nd ca obect so u*ionarea iti(ii or dintre or(ani!a*ii e econo#ice decur(&nd din raporturi contractua e ca ,i a te raporturi de drept civi , care apar 'ntre e e 'n procesu co abor"rii econo#ice ,i te$nico = ,tiin*i%ice a *"ri or participante, cu e+c uderea co#petentei, instante or de stat. .n 1AGI Re(u a#entu 3AB a su%erit #odi%ic"ri 'n ur#a c"rora s)a rea i!at o ar#oni!are cu Re(u a#entu unitar de arbitraj 3.A.E.R. 3$iar ,i 'n pre!en*a arbitraju ui ob i(atoriu, 3o#isia de arbitraj de pe &n(" 3a#era de 3o#er* ,i Industrie a Ro#&niei avea %acu tatea s" so u*ione!e pe ca ea arbitraju ui vo untar di%erende e de co#er* interna*iona privind raporturi dintre 'ntreprinderi de stat ro#&ne ,i parteneri din *"ri cu econo#ie iber". CAPITOLUL II.
5.1

CONVENIA AR8ITRALD

NOIUNEA, 3ADRU8 8E9I-8ATI: 7I I;DORTANA 3ON:ENIEI ARBITRA8E Noti#ne. Cad"# e!i+ ativ. 3artea a I:)a 3.Dro.3iv. re( e#entea!" %or#e e, con*inutu #ini#a ,i e%ecte e conven*iei arbitra e, indi%erent de de tipu de arbitraj pe care aceasta ' prevede = ad $oc sau institu*iona i!at = ,i de natura iti(iu ui care %ace obiectu s"u = civi e sau co#ercia e, interne sau interna*iona e. 3onven*ia arbitra " se 'nc$eie = potrivit art. 0B0 a in. 5 3.Dro.3iv., %ie sub %or#a c au!ei co#pro#isorii, 'nscrise 'n contractu principa %ie sub %or#a unei 'n*e e(eri de sine st"t"toare nu#it" co#pro#is. Drin c au!a co#pro#isorie p"r*i e convin ca iti(ii e ce se vor na,te din contractu 'n care este inserat" sau 'n e("tur" cu acesta s" %ie so u*ionate pe ca ea arbitraju ui, ar"t&ndu)se nu#e e arbitri or sau #oda itatea de nu#ire a or Cart. 0B0Q a in. 1 3.Dro.3iv.E, iar prin co#pro#is p"r*i e convin ca iti(iu ivit 'ntre e e s" %ie so u*ionat pe ca ea arbitraju ui, ar"t&ndu)se obiectu iti(iu ui ,i nu#e e arbitri or sau #oda itatea de nu#ire a or Cart 0B0T 3.Dro.3iv.E. 3onven*ia arbitra " este deci o no*iune de (en care 'n( obea!" dou" specii/ c au!a co#pro#isorie ,i co#pro#ise, e(iuitoru e re( e#entea!" %ie separat, sub denu#irea speci%ic" %iecaruia, %ie, atunci c&nd re( e#entarea este co#un", sub denu#irea de conven*ie arbitra ".

1A

Denu#iri e de ?conven*ie arbitra "@ ,i ?c au!" co#pro#isorie@ sunt crea*ii a e doctrinei pe care e(iuitoru nostru e)a pre uat 'n cadru #oderni!"rii din 1AA0 a 3"r*ii a I:)a 3.Dro.3iv.. 8e(iuitoru nostru nu de%ine,te conven*ia arbitra " dar, con%i(ur&nd e e#ente e de%initorii a e ce or dou" %or#e a e sa e, conturea!" i#p icit ,i no*iunea de conven*ie arbitra ". Dotrivit vec$ii doctrine ro#&ne,ti, conven*ia arbitra " este 'n*e e(erea prin care p"r*i e interesate se ob i(" s" so u*ione!e un iti(iu deter#inat sau deter#inabi prin #ij ocirea arbitraju ui oca!iona sau per#anent, renunt&nd a dreptu de a se adresa 'n acest scop or(ane or jurisdic*iona e de stat. 3on*inutu conven*iei arbitra e este "sat pe sea#a p"r*i or, ast%e cu# se prevede e+pres 'n art. 0B1 3.Dro.3iv./ ?C1E Arbitraju se or(ani!ea!" ,i se des%",oar" potrivit conven*iei arbitra e, 'nc$eiat" con%or# cu prevederi e cap. II. C5E -ub re!erva respect"rii ordinii pub ice sau a bune or #oravuri, precu# ,i a dispo!itii or i#perative a e e(ii, p"r*i e pot stabi i prin conven*ia arbitra " sau prin a t act scris 'nc$eiat u terior, %ie direct, %ie prin re%erire a o anu#it" re( e#entare av&nd ca obiect arbitraju , nor#e e privind constituirea tribuna u ui arbitra , nu#irea, revocarea ,i 'n ocuirea arbitri or, ter#enu ,i ocu arbitraju ui, nor#e e de procedur" pe care tribuna u arbitra trebuie s" e ur#e!e 'n judecarea iti(iu ui, inc usiv procedura unei eventua e conci ieri prea abi e, reparti!area 'ntre p"r*i a c$e tuie i or arbitra e, con*inutu ,i %or#a $ot"r&rii arbitra e ,i, 'n (enera , orice a te nor#e privind buna des%",urare a arbitraju ui. C0E .n ipsa unor ase#enea nor#e, tribuna u arbitra va putea re( e#enta procedura de ur#at a,a cu# va socoti #ai potrivit.@ Drin contrast cu dispo!itii e art.0B1, 'n practica arbitraju ui conven*ia arbitra " are o %or#u are #u t #ai restr&ns". Nu e+ist" %or#u e sacrosante. .n dreptu nostru ar %i su%icient ca o c au!a co#pro#isorie s" stipu e!e ca eventua e e iti(ii dintre p"r*i vor %i so u*ionate pe ca ea arbitraju ui, indic&ndu)se = tipu arbitraju ui ad $oc sau institu*iona i!at Ccu preci!area institu*iei per#anente de arbitraj pentru care s)a optatE = pentru ca o atare c au!" s"),i produc" e%ecte e. -)ar putea %o osi o %or#u are ,i #ai si#p " precu#/ ? iti(ii e vor %i so u*ionate prin arbitraju 3AB Csau prin arbitraju ad $ocE@. 3eea ce constituie esen*a unei conven*ii arbitra e este op*iunea %er#" a p"r*i or pentru arbitraj. 8aconis#u c au!ei poate %i sup init prin dispo!i*ii e 3"r*ii a I:)a, iar 'n ca!u arbitraju ui institu*iona i!at ,i prin re( e#ent"ri e institu*iei per#anente de arbitraj. Ast%e , art. 2 din RDA)3AB prevede c" ?.n ca!u 'n care s)a 'ncredintat 3ur*ii de Arbitraj or(ani!area unui arbitraj, prin 'nsu,i acest %apt, p"r*i e au acceptat pre!ente e Re(u i, a%ar" nu#ai dac", o dat" cu 'ncredin*area or(ani!"rii arbitraju ui, p"r*i e au optat, 'n scris, pentru a te %or#e de procedur" ,i acestea au %ost acceptate de tribuna u arbitra .@
51

Este 'ns" reco#andabi c" p"r*i e s" %or#u e!e cu (rij" conven*ia arbitra ". 3a itatea conven*iei arbitra e = corect" ,i co#p eta ei %or#u are = are un ro decisiv asupra ca it"*ii arbitraju ui, c&t prive,te de%",urarea ,i %ina i!area ui 'n condi*ii opti#e. 3ea #ai si#p " #etoda este aceea de a se %o osi %or#u area conventiei arbitra e, reco#andat" de institu*ii e per#anente de arbitraj. -)a constatat c", de,i p"r*i e dese#nea!" o anu#it" institu*ie de arbitraj, nu 'ntotdeauna %o osesc %or#u area conven*iei arbitra e reco#andat" de acea institu*ie, ci o %or#u are proprie, deseori de%icitar", %apt de natur" s" cree!e di%icu t"*i 'n or(ani!area ,i des%",urarea arbitraju ui. I,*o"tan$a conven$iei a"bit"a e. 3onven*ia arbitra " constituie condi*ia pri#ordia " a arbitraju ui. P"r" conven*ie arbitra " nu poate e+ista arbitraj vo untar. 3onven*ia arbitra " este un contract procedura care co#and" 'ntre( arbitraju . -)a e+pri#at opiniaF potrivit c"reia, din econo#ia dispo!itii or art. 0B1 3.Dro.3iv., re!u t" c" pot %i identi%icate trei condi*ii pentru a se recur(e a arbitraj/ 1E capacitatea dep in" de e+erci*iu a p"r*i or iti(ante4 5E conven*ia arbitra "4 0E arbitrabi itatea iti(iu ui. .nc$eierea conven*iei arbitra " este 'ns" condi*ia pre i#inar" a or(ani!"rii arbitraju ui, a investirii va abi e a tribuna u ui arbitra atribuit judec"*ii, actu care con%i(urea!" cadru ,i condi*ii e judec"*ii, deter#in" re(u i e ap icabi e ,i care, d&nd e+presie ibert"*ii de voin*" a p"r*i or, con%er" institu*iei o puternic" a#prent" contractua ". 3apacitatea dep in" de e+erci*iu a drepturi or este o condi*ie esen*ia " de va iditate a conven*iei arbitra e.
5.5

38A-IPI3AREA 3ON:ENIEI ARBITRA8E

.n %or#a ini*ia ", 3artea a I:)a prevedea nu#ai co#pro#isu ca %or#" a conven*iei arbitra e. Denu#irea de co#pro#is s)a p"strat ,i dup" #odi%icarea din 1A11 a 3"r*ii a I:)a, de,i te+tu a %ost co#p etat prin re%erirea a ? iti(ii e ce s)ar putea na,te@, proprie c au!ei co#pro#isorii. .n a%ar" de aceast" re%erire, nici o a t" re%erire a vec$ii 3"r*i a I:)a, 'n %or#a ra#as" 'n vi(oare p&n" a #oderni!area sa din 1AA0, nu prevedea e+pres c au!a co#pro#isorie. E%ecte e c au!ei co#pro#isorii erau %oarte restr&nse, ea %iind considerat" #ai de(rab", o pro#isiune de co#pro#is prin care p"r*i e se ob i(au ca, 'n ca!u ivirii unui iti(iu, s" 'nc$eie un co#pro#is. Nu#ai co#pro#isu putea avea ca e%ect pornirea arbitraju ui. 3 au!a co#pro#isorie a #ai %ost ana i!at" ca un co#pro#is sub condi*ia suspensiv" a ivirii unui iti(iu ,i a dese#n"rii arbitri or.

;onica Iona, -" "(ean, ?Arbitraju co#ercia @, p. 0G, Editura A BecN, Bucure,ti 5111. 51

De,i 3artea a I:)a pune pe ace a,i p an c au!a co#pro#isorie ,i co#pro#isu , #ajoritatea cov&r,itoare a arbitraje or se des%",oar" pe ba!a c au!e or co#pro#isorii. -ub raportu %or#"rii, principa a deosebire dintre c au!a co#pro#isorie ,i co#pro#is const" 'n #o#ente e di%erite 'n care e e se 'nc$eie/ c au!a co#pro#isorie se 'nc$eie 'naintea ivirii iti(iu ui, de re(u " o dat" cu contractu principa , uneori printr)un act adi*iona 'nc$eiat anterior acestui #o#ent ,i care %ace parte inte(rant" din contractu principa , 'n ti#p ce co#pro#isu se 'nc$eie dup" ivirea iti(iu ui. 3 au!a co#pro#isorie %i(urea!" printre ce e a te c au!e contractua e, c"tre %ina u contractu ui, sub titu atura ?-o u*ionarea di%erende orH iti(ii or@ sau ?Arbitraj@, pe c&nd co#pro#isu se 'nc$eie ca o conven*ie de sine st"t"toare A. -ub aspectu con*inutu ui #ini#a , #o#ente e di%erite a care se 'nc$eie ce e dou" %or#e a e conven*iei arbitra e deter#ina une e deosebiri/ co#pro#isu trebuie s" con*in" 'n p us %a*" de c au!a co#pro#isorie, sub sanc*iunea nu it"*ii, obiectu iti(iu ui. 3erin*a sup i#entar" se e+p ic" prin %aptu c", 'n ti#p ce c au!a co#pro#isorie se 'nc$eie 'ntr)un #o#ent c&nd p"r*i e nu ,tiu dac" 'n e(atur" cu contractu se va ivi un iti(iu ,i nici care ar %i obiectu ui, co#pro#isu se 'nc$eie dup" ivirea iti(iu ui, c&nd p"r&*i e cunosc obiectu ui ,i, ca atare, ' pot con%i(ura prin co#pro#is. De re(u ", #ai a es 'n arbitraju ad $oc, co#pro#isu are un con*inut #ai ar( dec&t ce a c au!ei co#pro#isorii. -ub raportu e%ecte or, ce e dou" %or#e produc e%ecte identice. Di%eren*e e dintre c au!a co#pro#isorie ,i co#pro#is s)au esto#pat de)a un(u ti#pu ui ,i tind a se esto#pa ,i #ai #u t. A trecut vre#ea c&nd co#pro#isu trebuia s" se 'nc$eie , sub sanc*iunea nu it"*ii, 'n %or#a autentic" ,i sa arate nu#e e arbitri or. -ub raportu con*inutu ui, a#be e %or#e a e conven*iei arbitra e sunt supuse dispo!i*ii or art. B1 3.Dro.3iv. Dac" se recur(e a arbitraju institu*iona i!at, co#pro#isu poate avea con*inutu c au!ei co#pro#isorii, cu preci!area, 'n p us, a obiectu ui iti(iu ui. 5.0 NATURA JURIDI36 7I 3ONDIII8E DE :A8ABI8ITATE A 3ON:ENIEI ARBITRA8E .n doctrin", natura juridic" a conven*iei arbitra e este controversat". .n opinia do#inant"11, conven*ia arbitra ", ca #ani%estare concordant" de voin*" are o
9abrie >o#otescu, ?8iti(ii patri#onia e. -o u*ionarea pe ca ea arbitraju ui@, p. 1G2, Editura 8u#ina 8e+, Bucure,ti, 511B. 11 9eor(iana D"n"i ", ?Drocedura arbitra " 'n iti(ii e co#ercia e interne@, p. 22, Editura Universu Juridic, Bucure,ti 511I.
A

55

natur" juridic" contractua " sau ce pu*in preponderent contractua ". Este opinia care per#ite ca e(ea ap icabi " conven*iei arbitra e s" %ie e(ea contractu ui principa ori, 'n te!e cvasiunani#e a autono#iei conven*ie arbitra e %a*a de contractu principa , s" %ie c$iar o e(e di%erit". .ntr)o a ta opinie11, conven*ia arbitra " are o natura juridic" dub ", i#p ica*ii e procedura e (re%&ndu)se pe o certa structur" contractua ". -ub aspectu %ina it"*ii pentru care a %ost creat", conven*ia arbitra " pare s" pre!inte tr"s"turi e unui act procedura . .n acest sens se poate re*ine c" obiectu ei nu const" 'n deter#inarea unor drepturi ,i ob i(a*ii reciproce, ci 'n re( e#entarea #oda it"*ii 'n care e e vor %i ana i!ate. Nu se poate contesta c", prin %or#area ,i e%ecte e pe care e produce conven*ia arbitra " este un contract. 3a atare ei i se ap ic" re(u i e dreptu ui co#un re%eritoare a %or#area ,i e%ecte e contracte or Cart. AB5)AF2 3.3iv.E. 3a orice contract, conven*ia arbitra " are putere de e(e 'ntre p"r*i e contractante Cart. AIA 3.3iv.E. Dar, spre deosebire de ce e a te contracte, conven*ia arbitra " produce e%ecte cu totu speci%ice. .n esen*", p"r*i e convin s" recur(" a arbitraj pentru so u*ionarea unor iti(ii dintre e e, cu e+c uderea co#peten*ei instan*ei judec"tore,ti. Totodat", p"r*i e stabi esc prin conven*ia arbitra " sau prin re%erire a o anu#it" re( e#entare av&nd ca obiect arbitraju , nor#e e privind or(ani!area ,i des%",urarea arbitraju ui, nor#e care sunt de natur" procedura a. -pre deosebire de conven*ia de %ond care d" na,tere a drepturi ,i ob i(a*ii de drept #ateria , conven*ia arbitra a d" na,tere a drepturi ,i ob i(a*ii procedura e. Ea este e(ea procesua " a p"r*i or care au optat pentru arbitraj. Dreptu subiectiv ,i ac*iunea sunt no*iuni distincte dar a% ate 'ntr)o inti" e("tur". Oricare ar %i obiectu dreptu ui subiectiv, ac*iunea are 'ntotdeauna protec*ia acestui drept. 3onven*ia arbitra " prevede, 'n esen*", c" dreptu a ac*iune va %i e+ercitat prin arbitraj iar nu a instan*e e judec"tore,ti. 3ontractu cuprinde dou" conve*ii distincte/ o conven*ie care are ca obiect constituirea, #odi%icarea sau stin(erea de drepturi subiective Cde drept #ateria E ,i o conven*ie av&nd ca obiect dreptu a ac*iune care protejea!" ace e drepturi subiective. 3onven*ia arbitra " este accesorie dreptu ui a ac*iune, e 'nsu,i acceosoriu a dreptu ui substan*ia . Condi$ii de va iditate a conven$iei a"bit"a e. Ca*acitatea de a inc&eia conventii a"bit"a e. .n con%or#itate cu art. 0B1 din 3.Dro.3iv. ,i art. 0 din Re(u i e 3A3IR, persoane e care au capacitate dep in" de e+erci*iu a drepturi or pot conveni s" so u*ione!e pe ca ea arbitraju ui iti(ii e parti#onia e dintre e e, 'n a%ar" de ace ea care privesc drepturi asupra c"rora e(ea nu per#ite a se %ace tran!ac*ie.
11

Octavian 3"p"*'n", ?Tratat@, vo . I, p. 551, Editura Universu Juridic, Bucure,ti 511G. 50

-e pot ridica anu#ite prob e#e 'n #"sura 'n care persoane e care 'nc$eie conven*ia arbitra " sunt statu , or(ane e ad#inistra*iei pub ice, institu*ii e pub ice etc., iar co#peten*a so u*ion"rii iti(ii or arbitra e revine 3A3IR. O ast%e de interdic*ie se re("se,te 'n art. 1B din Re(u i, con%or# c"rora/ ?-tatu , uni"*i e ad#inistrativ teritoria e ,i a te persoane juridice de drept pub ic au %acu tatea de a 'nc$eia 'n #od va abi o conven*ie arbitra " nu#ai 'n arbitraju co#ercia interna*iona , 'n a%ar" de ca!u c&nd e(ea prevede a t%e @. Societ%$i co,e"cia e. 3apacitatea de %o osin*" a societ"*ii co#ercia e se dobande,te o dat" cu #o#entu 'n care aceasta devine persoan" juridic", de a data 'n#atricu "rii sa e 'n Re(istru 3o#er*u ui. .nsa persoana juridic" nu poate avea drepturi a te e dec&t ce e care s" corespund" cu scopu ei, stabi it prin e(e sau prin actu s"u constitutiv, orice act s"v&r,it cu 'nc" carea acestei dispo!itii e(a e este nu . Aceasta presupune principiu spacia itatii capacit"*ii de %o osin*", 'n %unc*ie de obiectu de activitate a societ"*ii co#ercia e, stabi it prin actu constitutiv. O dat" cu dob&ndirea capacit"*ii de %o osin*" societatea dob&nde,te ,i capacitate de e+erci*iu. 3a orice persoan" juridic" societatea co#ercia " i,i e+ercit" drepturi e ,i ',i 'ndep ine,te ob i(a*ii e prin or(ane e sa e, iar acte e s"v&rsite de acestea sunt acte e persoanei juridice 'ns",i. Dac" societatea co#ercia " 'nc$eie un contract care dep",e,te obiectu s"u de activitate, acest contract ,i c au!a co#pro#isorie inc us" 'n acesta nu sunt ovite de nu itate. Societ%$i co,e"cia e +#*#+e "eo"!aniz%"ii. Dotrivit 8e(ii nr. IBH1AA2 art. 5B it. #E ,i art. 5A it. jE, ad#inistratotu ,i ic$idatoru au printre a te e ,i atribu*ia de a 'nc$eia tran!ac*ii sub condi*ia con%ir#"rii de c"tre judec"toru sindic. .n te#eiu art. 120G 3.3iv. ?%acu tatea de a %ace o tran!ac*ie cuprinde pe aceea de a %ace un co#pro#is@, de unde re!u t" ca s)a con%erit ad#inistratori or ,i ic$idatori or societ"*ii supuse procedurii de reor(ani!are judiciar" ,i a %a i#entu ui %acu tatea de 'nc$eia co#pro#isuri sub condi*ia con%ir#"rii acestora de c"tre judec"toru sindic. Dentru conven*ii e arbitra e 'nc$eiate anterior desc$iderii procedurii ad#inistratoru H ic$idatoru poate introduce a tribuna ac*iuni pentru anu area acte or %raudu oase 'nc$eiate de debitori 'n cei trei ani anteriori desc$iderii proceduri or. Anu area actu ui atra(e ,i anu area c au!ei co#pro#isorii. Stat# i a#to"it%$i e *#b ice. Dotrivit unui principiu tradi*iona , statu ,i autorit"*i e pub ice nu au capacitatea de a 'nc$eia conven*ii arbitra e, cu a te cuvinte nu au %acu tatea de a p"r"si jurisdic*ia stata " pentru a recur(e a o jurisdic*ie privat". -e consider" c" instan*e e judec"tore,ti constituie pentru stat ,i pentru de!#e#br"#inte e sa e o (aran*ie e recunoa,terii drepturi or or e(iti#e.

5B

I#p icarea direct" a statu ui ,i a autorit"*i or pub ice 'n via*a econo#ic", #ai a es 'n re a*ii e interna*iona e, a %acut necesar" o atenuare a acestui principiu. Ea ,i)a ("sit e+presia 'n art. II pct. 1 din 3onven*ia de a 9eneva din 1AI1, potrivit c"ruia persoane e juridice ca i%icte prin e(ea care e este ap icabi " drept persoane juridice de drept pub ic pot de a 'nc$eia conventii arbitra e. E+ist" 'ns" tendin*a ca ,i institu*ii e pub ice s" %ie abi itate s" 'nc$eie conven*ii arbitra e av&nd ca obiect une e iti(ii interne. Ast%e , 8e(ea nr. 51AH 1AAF, privind re(i#u concesiuni or pub ice, prevede c" so u*ionarea eventua e or iti(ii i!vor&te din contracte e de concesiune, p"r*i e pot stipu a c au!a co#pro#isorie. Re!ii e a#tono,e. Re(ii e autono#e sunt persoane juridice care se or(ani!ea!" ,i %unc*ionea!" pe ba!" de (estiune econo#ic" ,i autono#ie %inanciar" 'n ra#uri e strate(ice a e econo#iei na*iona e, precu# ,i 'n une e do#enii apar*in&nd a tor ra#uri stabi ite de 9uvern. 8iti(ii e de orice %e 'n care sunt i#p icate re(ii autono#e ,i societ"*i cu capita de stat sunt de co#peten*a instante or judec"tore,ti de drept co#un,insa pentru so u*ionarea iti(ii or dintre re(ii e autono#e ,i societ"*i e econo#ice se poate ape a ,i a arbitraj. Drevederi e e(a e consacr" e+pres capacitatea re(ii or autono#e de a 'nc$eia 'n #od va abi o conven*ie arbitra ". Re(ii e autono#e au capacitatea de a 'nc$eia o conven*ie arbitra ", datorit" %aptu ui c" sunt supuse, cu une e e+cep*ii, re(i#u ui de drept co#un a societ"*i or co#ercia e, inc usiv re(i#u ui so u*ion"rii iti(ii or, care per#ite accesu a arbitraj, cu e+cep*ia iti(ii or nepatri#onia e ,i a iti(ii or de co#peten*a e+c usiv" a instan*e or judec"tore,ti. Con+i,$%,'nt# . 3onsi#*"#&ntu constituie condi*ie de %ond esen*ia " pentru 'nc$eierea unei conven*ii, inc usiv a unei conven*ii arbitra e, iar 'n ipsa unor prevederi specia e, acesta este supus re(u i or de drept co#un. .n vederea 'nc$eierii conven*iei arbitra e, p"r*i e trebuie s"),i e+pri#e, 'n dep in" ibertate ,i 'n cuno,tin*" de cau!", %"r" ec$ivoc, voin*" or co#un" de a recur(e a arbitraj pentru so u*ionarea anu#itor iti(ii. Dentru a %i va abi , consi#*"#&ntu trebuie s" nu %ie a terat de vreun viciu de consi#*"#&nt4 s" %ie e#is 'n stare de an(aja#ent juridic, ceea ce 'nsea#n" c" #ani%estarea de voin*" trebuie s" %ie %"cut" cu inten*ia specia " de a %or#a un act juridic care s" produc" e%ecte juridice4 s" %ie serios, cu voin*a de a se ob i(a juridice,te4 s" %ie precis. :icii e de consi#*"#&nt pot a%ecta %ie 'ntre( contractu Cinc usiv c au!a co#pro#isorieE, %ie, datorit" independen*ei c au!ei co#pro#isorii consacrat" de art. 0B0Q 3.Dro.3iv., nu#ai contractu principa sau nu#ai c au!a co#pro#isorie.

52

Nu itatea c au!ei co#pro#isorii nu conta#inea!a contractu principa 'n a%ar" de ca!u 'n care acea c au!" a %ost deter#inant" 'n 'nc$eierea contractu ui, c&nd, spre e+e#p u, p"r*i e au 'nc$eiat contractu principa 'n considerarea %aptu ui c" eventua e e iti(ii dintre e e ar %i so u*ionate nu#ai prin arbitraj datorit" ce erit"*ii ,i con%iden*ia it"*ii ui. Tot ast%e , nu itatea contractu ui principa nu se r"s%r&n(e asupra c au!ei co#pro#isorii 'n a%ar" de ca!u 'n care contractu principa este atins de un viciu care prive,te inte(ra itatea ui, c&nd, spre e+e#p u, a %ost 'nc$eiat de o persoan" care nu avea i#puternicire s" se#ne!e contractu . E"oa"ea nu produce nu itate decat atunci cand cade asupra substantei obiectu ui conventiei sau asupra persoanei in considerarea careia s)a %acut conventia Cart. A2B 3od 3ivi E. Vio en$a este invocat" 'n arbitraj 'n e("tur" cu contracte e de ade!iune sau care sunt 'nc$eiate prin %or#u are cuprin!and c au!e prestabi ite de una dintre p"r*i, dar oricu#, %oarte rar. :io en*a poate '#br"ca %or#" subti " ,i prin aceasta, #ai pericu oas", a constr&n(eri or econo#ice care, dac" se #ani%est" ,i au viciat consi#*"#&ntu , trebuie s" duc" a anu area conven*iei arbitra e, 'ns" 'n practic" s)a ajuns a conc u!ia un co#erciant di i(ent trebuie s"),i ia #"suri corespun!atoare de precau*iune pentru a nu %i e+pus a constr&n(eri e din partea parteneru ui s"u, 'ncep&nd cu a e(erea acestuia ,i continu&nd cu ne(ocierea ,i 'nc$eierea unui contract care s") pun" a ad"post de #a versa*iuni e ace ui partener. Do # este o cau!" de nu itate a conven*iei c&nd #ij oace e vic ene, 'ntrebuin*ate de c"tre una dintre p"r*i sunt ast%e 'nc&t este evident c", %"r" aceste #a,ina*ii, cea a t" parte n)ar %i contractat Cart. AI1 3.3iv.E. Do u poate atra(e nu itatea conven*iei nu#ai c&nd #anevre e do osive au dep",it anu#ite i#ite. .n co#er* do u se aprecia!" cu aceea,i ri(uro!itate ca 'n #aterie civi ", ad#i*&ndu)se 'n #od tradi*iona ace dolus bonus const&nd 'n e+a(erarea ca it"*ii #"r%ii sau a servicii or o%erite. Obiect# conven$iei a"bit"a e. Obiectu conven*iei arbitra e este, 'n enun*area (enera " a art. AI5 3.3iv., ?ace a a care p"r*i e sau nu#ai una dintre p"r*i se ob i("@, ceea ce 'nsea#n", prin raportare a conven*ia arbitra ", ca obiectu acesteia const" 'n ob i(a*ia p"r*i or de a recur(e a arbitraj pentru so u*ionarea iti(iu ui sau iti(ii or vi!ate de conven*ie, ab*in&ndu)se de a se adresa 'n acest scop instan*e or judec"tore,ti, 'n ob i(atia de a %ace sau a nu %ace. Obiectu derivat a conven*iei arbitra e ' constituie iti(iu sau iti(ii e care intr" sub inciden*a ei, iar obiectu iti(u ui ' constituie preten*ii e reciproce a e p"r*i or. Piind un e e#ent esen*ia a unei conve*ii, ipsa obiectu ui atra(e nu itatea ei. Dentru a %i va abi 'nc$eiat" o conven*ie arbitra ", obiectu acesteia
5I

trebuie s" 'ndep ineasc" anu#ite condi*ii. Dri#a condi*ie este ca acesta s" %ie deter#inat sau deter#inabi Cart. ABF ,i art. AIB 3.Dro.3iv.E. Identi%icarea iti(ii or care intr" sub inciden*a arbitraju ui pre!int" i#portan*" sub ur#atoare e aspecte/ ) pentru aceste iti(ii p"r*i e renun*" a jurisdic*ia stata " 'n %avoarea unei jurisdic*ii private. ) se stabi esc cu certitudine i#ite e investirii tribuna u ui arbitra , i#ite e puterii de jurisdic*ie a arbitri or. A,adar conven*ia arbitra " trebuie s" %ie c&t se poate de precis" 'n deter#inarea s%erei iti(ii or care cad sub inciden*a sa. .n acest scop instan*e e per#anente de arbitraj au e aborat c au!e co#pro#isorii ,i co#pro#isuri reco#andate. C a#za co,*"o,i+o"ie "eco,andat% de 3a#era de 3o#er* ,i Industrie a Ro#&niei/ +&rice litigiu decurgnd din sau (n legtur cu acest contract, inclusiv re'eritor la (nc)eierea, e*ecutarea sau des'iinarea lui, se va soluiona prin arbitrajul CACIR (n con'ormitate cu Regulile de procedur arbitral ale acestei Curi- .otrrea arbitral este de'initiv i obligatorie-/ D"r*i e #ai pot ad"u(a a a e(erea or, ur#"toare e #en*iuni/ aE cu privire a constituirea tribuna u ui/ +0ribunalul arbitral va 'i compus dintr1un arbitru unic numit prin acordul prilor sau (n lipsa acestui acord de preedintele CACIR/4 sau/ +tribunalul arbitral va 'i compus din doi arbitri, cte unul numit de 'iecare parte, 'r a necesita acordul celeilalte pri/. Dac" nu se inc ude nici una dintre aceste #en*iuni, tribuna u arbitra va %i co#pus, con%or# Re(u i or de procedur" arbitra ", din 0 #e#bri/ c&te unu nu#it de %iecare dintre p"r*i ,i un supraarbitru a es de cei doi arbitri. bE cu privire a e(ea ap icabi " %ondu ui iti(iu ui/ +0ribunalul arbitral va judeca litigiul (n drept cu aplicarea legii romne/, sau/ +0ribunalul arbitral va judeca litigiul (n ec)itate/. cE cu privire a ocu arbitraju ui/ +2ocul arbitrajului este la 3333333 Cdac" se stabi e,te a t oc dec&t sediu 3ur*ii de ArbitrajE dE cu privire a ter#enu arbitraju ui/ +0ribunalul arbitral va pronuna )otrrea (n termen de 33 luni C'n situa*ia 'n care p"r*i e convin s" stabi easc" un ter#en #ai #are sau #ai #ic de 2 uni, prev"!ut de Re(u iE. Co,*"o,i+ "eco,andat de 3a#era de 3o#er* ,i Industrie a Ro#&niei/ +4ubsemnaii5

5G

33333333-6nume 7 denumire8 numele repre9entanilor legali8 domiciliul 7 sediul8 numr de (nmatriculare la Registrul Comerului8 numr de tele'on, tele*, 'a*:, denumit (n continuare partea ;, i 5. 333333-3--6aceleai date, denumite (n continuare partea <, constatm c (ntre noi a intervenit un litigiu i9vort din contractul nr-333-- din 33333333333-, litigiul avnd urmtorul obiect5 =artea ; pretinde c 33333--36e*punerea pe scurt a pretentiilor: =artea < sustine ca 33333-3---6 e*punerea pe scurt a obiectiilor: 4ubsemnaii convin ca acest litigiu s 'ie soluionat prin arbitrajul CACIR, (n con'ormitate cu Regulile de procedur ale acestei Curi.otrrea arbitral pronunat (n acest litigiu este de'initiv i obligatorie-/ Aceste c au!e nu se i#itea!" nu#ai a a spune c" iti(ii e decur(&nd din contract sau 'n e("tur" cu e sunt de%erite arbitraju ui, ci %o osesc %or#u "ri #u t #ai ana itice, pentru a evita une e e+cep*ii sau discu*ii steri e. .ntr)un iti(iu15 p&r&ta a invocat e+cep*ia de neco#peten*" #ateria " a 3AB sus*in&nd c", prin %or#u area ei, c au!a co#pro#isorie restr&n(e s%era iti(ii or de%erite arbitraju ui nu#ai a ce e re%eritoare a e+ecutarea ,i interpretarea contractu ui, ceea ce ar e+c ude i#p icit iti(ii e re%eritoare a des%iin*area contractu ui. Tribuna u arbitra a respins e+cep*ia re*in&nd, 'n principa , c" din c au!a co#pro#isorie re!u t" c" p"r*i e au 'n*e es s" supun" arbitraju ui iti(ii e ce s)ar na,te din contractu principa , %"r" a e+c ude anu#ite iti(ii. Por#u area, interpretarea sau e+ecutarea contractu ui inc u!de ,i aspecte ce *in de nee+ecutarea contractu ui precu# ,i consecin*e e care decur( din aceast" nee+ecutare. A doua condi*ie a obiectu ui conven*iei arbitra e este ca acesta s" %ie posibi at&t sub aspect #ateria c&t ,i sub aspect juridic. Obiectu nu este posibi atunci c&nd, spre e+e#p u, e poart" asupra unui bun scos din circuitu civi , cu# ar %i un bun proprietate pub ic". .n acest ca!, obiectu conven*iei arbitra e poate %i considerat ca %iind i icit sau contrar ordinii pub ice.
1.

.n s%&r,it, obiectu conven*iei arbitra e trebuie s" %ie icit, ceea ce 'nsea#n" c" e nu trebuie s" 'nca ce dispo!i*ii e e(a e privind ordinea pub ic" ,i bune e #oravuri ,i nici dispo!itii e e(a e i#perative. O conven*ie arbitra " care ar avea ca obiect un iti(iu privind i#p"r*irea 'n ti#pu c"s"toriei a bunuri or co#une a e so*i or este i icit" prin 'nc" carea unei dispo!i*ii e(a e de ordine pub ic". Obiectu unei conven*ii arbitra e este i icit atunci c&nd, potrivit e(ii, iti(iu nu este susceptibi a %i so u*ionat pe ca ea arbitraju ui. 3ondi*ia iceit"*ii obiectu ui conven*iei arbitra e const&nd 'n arbitrabi itatea iti(iu ui este at&t de
15

3AB, 'nc$eierea din 1I noie#brie 5111, dos. Nr. 50F. 5F

i#portant" ,i de speci%ic" arbitraju ui 'nc&t ea s)a autono#i!at at&t %a*" de obiectu conven*iei arbitra e c&t ,i %a*" de ordinea pub ic". Ca#za conven$iei a"bit"a e. O a t" condi*ie esen*ia " pentru va iditatea unei conven*ii arbitra e o constituie, ca pentru orice a t" conven*ie, o cau!a i icit" Cart. ABF 3.3iv.E, c"reia 'i sunt ap icabi e dispo!i*ii e dreptu ui co#un. 8ipsa cau!ei sau o cau!" %a s" ori ne icit" duce a nu itatea conven*iei Cart. AII 3.3iv.E. A,adar, cau!a trebuie s" e+iste, s" %ie rea " ,i s" %ie icit". Aceste caractere sunt pre!u#ate p&n" a proba contrarie. Dotrivit art, AIF 3.3iv. cau!a este ne icit" c&nd este pro$ibit" de e(i, c&nd este contrar" bune or #oravuri ,i ordinii pub ice .n conven*ia arbitra a cau!a este eceea de a recur(e a arbitraj pentru so u*ionarea unui iti(iu, cu e+c uderea co#peten*ei instan*e or judec"tore,ti10. 3au!a conven*iei arbitra e este di%erit" de cau!a contractu ui principa . Ast%e , cau!a contractu ui de v&n!are)cu#p"rare const" 'n dob&ndirea propriet"*ii unui bun, 'n ce prive,te pe cu#p"r"tor ,i ob*inerea pre*u ui de c"tre v"n!"tor, pe c&nd c au!a co#pro#isorie 'nscris" 'n ace contract este #obi u deter#inant a op*iunii pentru arbitraj.

(o",a conven$iei a"bit"a e. -ub raportu condi*ii or de %or#" conven*a arbitra ", at&t c au!a co#pro#isorie c&t ,i co#pro#isu , este supus" unor condi*ii de %or#" co#une C%or#a scris" ,i ar"tarea nu#e ui arbitri or sau a #oda it"*ii de nu#ire a orE dar ,i cerin*ei speci%ice co#pro#isu ui const&nd 'n ar"tarea, sub sanc*iunea nu it"*ii, a obiectu ui iti(iu ui. Este %iresc ca aceast" condi*ie s" %ie prev"!ut" nu#ai pentru co#pro#is. .n ti#p ce ipsa %or#ei scrise este sanc*ionat" e+pres cu nu itatea at&t 'n ca!u c au!ei co#pro#isorii c&t ,i 'n ca!u co#pro#isu ui, ar"tarea nu#e ui arbitri or sau a #oda it"*ii de nu#ire a or este sanc*ionat" e+pres cu nu itatea nu#ai 'n ca!u co#pro#isu ui. Aceasta se e+p ic" prin %aptu c", de re(u ", c au!a co#pro#isorie i,i produce e%ecte e t&r!iu dup" 'nc$eierea ei, iti(iu put&nd s" apar" dup" uni ,i ani de !i e, ast%e c" nu#irea arbitri or prin c$iar c au!a co#pro#isorie, apare a eatorie. .n sc$i#b, 'n ca!u co#pro#isu ui iti(iu este n"scut ,i ni#ic nu '#piedic" p"r*i e s" no#ina i!e!e arbitrii.

Ce"in$a fo",ei +c"i+e. Dotrivit art. 0B0 a in. 1 3.Dro.3iv. conven*ia arbitra " se 'nc$eie 'n scris sub sanc*iunea nu it"*ii. Aceast" dispo!i*ie este deopotriv" ap icabi " a#be or %or#e a e conven*iei arbitra e ,i %"r" a deosebi 'ntre arbitraju ad $oc ,i arbitraju institu*iona i!at sau 'ntre arbitraju intern ,i abitraju interna*iona Catunci c&nd e(ea ap icabi " este e(ea ro#&n"E.
10

;onica -" "(ean, ?Arbitraju co#ercia @, p. IG, Editura A BecN, Bucure,ti, 5111.

5A

3erin*a %or#ei scrise este indirect %or#u at", dar i#p icat" cu necesitate ,i 'n a te dispo!i*ii a e 3.Dro.3iv. Ast%e / ) cererea de arbitrare trebuie s" cuprind", printre a te e, #en*ionarea conven*iei arbitra e, ane+andu)se o copie de pe contractu 'n care a %ost inserat", iar dac" s)a 'nc$eiat un co#pro#is, copie de pe acesta4 ) cererea pentru 'ncuviin*area de #"suri asi(ur"toare ,i #"suri vre#e nice adresat" instan*e or judec"tore,ti, 'naintea sau 'n cursu arbitraju ui, va %i 'nso*it" de o copie de pe conven*ia arbitra "4 ) $ot"r&rea arbitra " trebuie s" cuprind", printre a te e, #en*ionarea conven*iei arbitra e 'n te#eiu c"reia s)a procedat a arbitraj4 ) 'n (enera , ori de c&te ori 'ntr)o procedur" se invoc" neva iditatea sentin*ei arbitra e pentru ipsa sau caducitatea conven*iei arbitra e sau pentru necon%or#itatea sentin*ei arbitra e cu conven*ia arbitra ", aceasta trebuie e+$ibat", ceea ce i#p ic" e+isten*a ei sub %or#a #ateria ", scris". Dentru va iditatea conven*iei de arbitraj, e(ea ro#&n" cere ca aceasta s" %ie redactat" 'n %or#a scris". 3erin*a %or#ei scrise nu i#p ic" 'ns" e+isten*a unui 'nscris unic. 3onven*ia de arbitraj poate re!u ta potrivit art.5 a in.0 din Re(u a#entu 3o#isiei de arbitraj de a Bucure,ti ,i din s"v&r,irea unor acte procedura e cu# sunt introducerea de c"tre rec a#ant a unei cereri de arbitrare ,i co#unicarea p&r&tu ui prin care accept" so u*ionarea iti(iu ui de c"tre or(anu arbitra . De ase#enea, ,i %o osirea unor #oda it"*i ec$iva ente, c au!a co#pro#isorie sau co#pro#isu put&nd %i con*inute 'ntr)un sc$i#b de scrisori, te e(ra#e sau de co#unic"ri prin te e+. .n ca!u 'n care p"r*i e sunt toate str"ine ,i convin ca di%erendu or s" %ie so u*ionat de 3o#isia de arbitraj de a Bucure,ti, conven*ia de arbitraj trebuie 'nc$eiat" 'n %or#a scris". Dac" p"r*i e recur( 'ns" a un arbitraj ad $oc din *ara noastr", condi*ii e de %or#" e+terioar" vor %i deter#inate de e(ea ocu ui unde s)a 'nc$eiat conven*ia de arbitraj. De a t%e , 3onventia de a 9eneva din 1AI1 preci!ea!a in art.I, par.5, it.a, ca in raporturi e dintre tari, a e caror e(i nu i#pun %or#a scrisa pentru conventia de arbitraj, acordu parti or se poate inc$eia in %or#e e per#ise de aceste e(i. Ri(oarea privind %or#a scris" a conven*iei arbitra e este e+p icabi " datorit" %aptu ui c", conven*ia arbitra " este un act de dispo!i*ie Dup" cu# spunea un reputat procedurist %rance!, RenU Japiot1B, co#pro#isu este %oarte pericu os, #ai pericu os c$iar dec&t o dispo!i*ie asupra dreptu ui 'nsu,i sau dec&t tran!ac*ia, deoarece prin co#pro#is se 'ncredin*ea!"
9eor(iana D"n"i " ?Drocedura arbitra " 'n iti(ii e co#ercia e interne @ p. GF, Editura Universu Juridic, Bucure,ti 511I
1B

01

so u*ionarea iti(iu ui unor arbitri, cont&nd pe ei pentru succesu cau!ei, %"r" ca ace,tia s" pre!inte (aran*ii e judec"tori or o%icia i. Do*i s" %ii a#a(it cu privire a (ravitatea actu ui 'ntruc&t nu se renun*" a drept 'n #od direct ,i i#ediat. 8a r&ndu s"u, c au!a co#pro#isorie este considerat" #ai pericu oas" dec&t co#pro#isu pentru c" 'n #o#entu 'n care este 'nc$eiat", p"r*i e, i(nor&nd natura ,i i#portan*a iti(iu ui care e)ar putea, eventua , opune, nu pot eva ua consecin*e e renun*"rii a co#peten*a jurisdic**iei stata e. Dinco o de aceste avantaje speci%ice, 'nc$eierea 'n scris a conven*iei arbitra e pre!int" ,i avantaje e (enera e a e %or#ei scrise a actu ui juridic, 'n principa preconstituirea dove!ii cu privire a e+isten*a ,i con*inutu s"u. A"ata"ea n#,e #i a"bit"i o". A doua condi*ie de %or#" a conven*iei arbitra e prev"!ut" e+pres de art. 0B01 3.Dro.3iv. Cpentru c au!a co#pro#isorieE ,i de art. 0B05Cco#pro#isE este ar"tarea nu#e ui arbitri or sau a #oda it"*ii de nu#ire a or. .n %a*a 3AB nu s)au 'nta nit c au!e co#pro#isorii care s" %i indicat nu#e e arbitri or. Paptu este e+p icabi / c au!a co#pro#isorie se 'nc$eie cu #u t 'nainte de ivire a iti(iu ui, ast%e c" este $a!ardat a se indica nu#e e arbitri or. A ta este situa*ia 'n ca!u co#pro#isu ui/ iti(iu odat" ivit, ni#ic nu '#piedic" p"r*i e s" dese#ne!e arbitrii sau s" stabi easc" #oda itatea de nu#ire a or. 3e #ai adesea se indic" 'ns" instit*ia per#anent" de arbitraj c"reia i se artibuie so u*ionarea iti(iu ui. O atare indica*ie este su%icient" pentru co#p inirea ipsei cerute de e(e, nu#irea arbitri or se va %ace prin ac*iune ,i respectiv prin 'nt&#pinare sau 'n,tiin*are separat". Dac" p"r*i e nu procedea!" a nu#irea arbitri or, aceasta se %ace con%or# art. 52 din RDA)3AB, de c"tre pre,edinte e 3AB. In arbitraju ad $oc nu#irea arbitri or se %ace de c"tre instan*a judec"toreasc", a cererea p"r*ii care vrea s" recur(" a arbitraj Cart. 021 3.Dro.3iv.E. A"%ta"ea obiect# #i iti!i# #i. Ar"tarea obiectu ui iti(iu ui este o cerin*" prev"!ut" nu#ai pentru co#pro#is a c"rei ips" atra(e sanc*iunea nu it"*ii co#pro#isu ui 'ntoc#ai ca ,i near"tarea nu#e ui arbitri or sau a #oda it"*ii de nu#ire a or Cart. 0B05 3.Dro.3iv.E. D"r*i e trebuie s" arate 'n co#pro#is preten*ii e or reciproce. Obiectu iti(iu ui con%i(urea!" i#ite e investirii arbitri or, e indic" ceea ce au de judecat. 3erinte e preva!ute de art. 0B05 3.Dro.3iv. trebuie privite ca cerin*e #ini#a e, sanc*ionate cu nu itatea co#pro#isu ui. .n practic", 'ns", co#pro#isu are un con*inut #ai ar( cuprin!&nd, pe &n(" e e#ente e oric"rui contract Ce e#ente e de identi%icare a p"r*i or, do#ici iu , sediu etc.E, o descriere deta iat" a preten*ii or reciproce, uneori c$iar te#eiu or, precu# ,i diverse prevederi 'n e("tur" cu des%",urarea arbitraju ui C ocu ,i ter#enu arbitraju ui, arbitraj 'n drept
01

sau 'n ec$itate etc.E. Sanc$i#nea -nc% c%"ii condi$ii o" de fo",%. -anc*iunea 'nc" c"rii %or#ei scrise, enun*at" e+pres de art. 0B0 a in. 1 3.Dro.3iv., este nu itatea conven*iei arbitra e. .nsea#n" deci, c" %or#a scris" este o condi*ie ad va iditate# ,i nu ad probatione#. .ntr)adev"r, atunci c&nd cerin*a %or#ei scrise este prev"!ut" nu#ai pentru dovada actu ui juridic, acesta r"#&ne va abi . .ns" dovada ui nu se poate %ace dec&t prin 'nscris, iar nu ,i prin a te #ij oace de prob". 8e(iuitoru a tratat sanc*iunea nu it"*ii pentru ipsa %or#ei scrise ca nu itate re ativ" ast%e c" ea nu poate %i ridicat" dec&t de p"r*i, iar nu ,i de c"tre tribuna u arbitra , din o%iciu, ,i nu#ai in limine litisTribuna u arbitra 'n cadru veri%ic"rii propriei sa e co#peten*e are ob i(a*ia s" se 'ncredin*e!e c" ipsa %or#ei scrise nu 'nsea#n" ipsa conven*iei arbitra e. Dac", spre e+e#p u a pri#a !i de 'n%"*i,are p&r&tu , de,i e(a citat, ipse,te ,i nici nu s)a #ani%estat 'n sensu accept"rii arbitraju ui, tribuna u arbitra nu poate r"#&ne pasiv, ci trebuie s" pun" 'n discu*ia rec a#antu ui prob e#a e+isten*ei conven*iei arbitra e. -ub aspectu ipsei cerin*e or de %or#", de,i e(ea %ace deosebire 'ntre c au!a co#pro#isorie Cneprev"!&nd e+pres sanc*iunea nu it"*iiE ,i co#pro#is Cunde se prevede e+pres sanc*iunea nu it"*iiE, totu,i, pe de)o parte re#edierea or este posibi " ,i se %ace 'n ace a,i #od, iar, pe de a t" parte, acoperirea acestor ipsuri se %ace prin neinvocarea e+cep*iei in limine litis. Ri(uro!itatea cerin*e or de %or#" ,i san*ionarea ipsei or sunt #ai de(rab" tributare tradi*iei C'n trecut se cerea %or#a autentic" a co#pro#isu uiE iar ibera i!area condi*ii or de %or#" s)a %"cut ,i continu" s" se %ac" sub i#pactu e+i(en*e or co#er*u ui #odern.

5.B EPE3TE8E 3ON:ENIEI ARBITRA8E E)c #de"ea co,*eten$ei in+tan$e o" j#dec%to"eti. Drincipa u e%ect denu#it 'n iteratura de specia itate e%ectu ne(ativ a conven*iei abitra e const" 'n 'n "turarea co#peten*ei instan*ei judec"tore,ti, care ar %i %ost 'n absen*a c au!ei arbitra e co#ptent" s" so u*ione!e iti(iu intervenit 'ntre p"r*i Cart. 0B00 3.pr.civ. ,i art. 12 a in. 1 din Re(u iE. Dac" una dintre p"r*i e se#natare a e conven*iei arbitra e sesi!ea!" instan*a judec"toreasc" de drept co#un, aceasta are a r&ndu ei ob i(a*ia de a),i

05

veri%ica propria co#petent"12. 3on%or# art. 0B0B 3.pr.civ., cau!a va %i re*inut" spre so u*ionare nu#ai 'n ca!u 'n care/ D&r&tu ,i)a %or#u at ap"r"ri e 'n %ond %"r" nici o re!erva 'nt&#eiat" pe conven*ia arbitra ", Csitua*ie 'n care pre!int" practic o renun*are a conven*ia arbitra "E4 3onven*ia arbitra " este ovit" de nu itate sau este inoperant"4 Tribuna u arbitra nu poate %i constituit din cau!e v"dit i#putabi e p&r&tu ui 'n arbitraj. 3onven*ii e arbitra e de%icitare sau a#bi(uu redactate pot conduce a dec an,area unui con% ict de co#peten*a 'ntre instan*a judec"toreasc" ,i tribuna u arbitra . .n ase#enea ca!uri, co#peten*a so u*ion"rii con% ictu ui, revine instan*ei judec"tore,ti ierar$ic superioare ce ei 'n %a*a careia s)a ivit con% ictu . O conven*ie arbitra " poate %i 'nc$eiat" ,i pe parcursu judec"rii unui iti(iu de c"tre o instan*a judec"toreas". Acest" posibi itate re!u t" indirect din prevederi e art. 0B5 a in. 5 din 3.Dro.3iv. ,i, 'n acest ca! e%ectu conven*iei arbitra e const" 'n 'n "turarea co#peten*ei instan*ei judec"tore,ti sesi!ate. Aceasta ana i!and co#pro#isu , se va dec ara neco#peten" ,i se va desesi!a. Ob i!ativitatea de +#*#ne"e *%"$i o"6 co,*eten$ei a"bit"aj# #i. Odat" 'n aturat" co#peten*a instan*e or judec"tore,ti, iti(iu va %i so u*ionat de c"tre tribuna u arbitra constituit 'n con%or#itate cu prevederi e conven*iei arbitra e. .n ca!u 'n care este introdus" o cerere de arbitrare, tribuna u arbitra ',i veri%ic" co#peten*a din o%iciu. 8iteratura de specia itate a nu#it aceast" veri%icare principiu Ko#peten! = Ko#peten! ,i, 'n cadru arbitraju ui co#ercia , acesta s)a bucurat de o ar(" ap icabi itate.

.nc$eierea unei conven*ii arbitra e de c"tre un stat ,i o persoan" juridic" sau %i!ic" a unui a t stat repre!int" o renun*are i#p icit" din partea statu ui de a se preva a de i#unit"*i de jurisdic*ie. Efecte e conven$iei a"bit"a e fa$% de te"$i. 3on%or# principiu re ativit"*ii contractu ui, conven*ia arbitra " produce e%ecte nu#ai %a*" de p"r*i e 'ntre care a intervenit ,i succesorii acestora 'n drepturi. .n u#ina prevederi or e(is a*iei ro#&ne, r"spunsu dat privind posibi itatea producerii de c"tre conven*ia arbitra " a anu#itor e%ecte ,i %a*" de ter*i este aparent ne(ativ".
Ion B"canu, ?3ontro u judec"toresc asupra $ot"r&rii arbitra e@, p. 1B2, Editura 8u#ina 8e+, Bucure,ti, 5112.
12

00

.n conte+tu e+tinderii ad#isibi it"*ii pe o scar" c&t #ai ar(" a arbitraju ui co#ercia interna*iona , s)a pus prob e#a e%ecte or unei conven*ii arbitra e 'n ca!u unei p"r*i care de!vo t" re a*ii co#ercia e cu #ai #u te co#panii din cadru ace uia,i (rup, 'n ba!a unui contract ce con*ine o c au!" arbitra ", 'nc$eiat doar cu una dintre societ"*i e din respectivu (rup. 8a e+ecutarea contractu ui particip" e%ectiv #ai #u te societ"*i din cadru (rupu ui. -e#narea contractu ui doar de c"tre una dintre societ"*i e din cadru (rupu ui se poate datora unor #otive diverse cu# ar %i/ datorit" condi*ii or i#puse 'n ca!u or(ani!"rii unei icita*ii, o societate nu contractea!" direct, ci printr)o societate %i ia ", care 'ndep ine,te condi*ii e cerute 'n ceea ce prive,te na*iona itatea 4 societatea = #a#" dore,te ca responsabi " de e+ecutarea contractu ui s" %ie una dintre %i ia e ,i 'n vederea evit"rii risc"rii propriu ui patri#oniu. Aceast" prob e#a a pri#it re!o v"ri diverse, %iind abordat" intr)o serie de pub ica*ii, re("sindu)se ,i 'n $ot"r&ri arbitra e sau a e instan*e or judec"tore,ti, 'n specia a ce or din Pran*a. -o u*ii e pre!entate pot %i (rupate 'n dou" orient"ri. Dri#a orientare #ani%est" o reticen*" 'n privin*a accept"rii e%ecte or %a*" de societatea nese#natar". Ar(u#ente e care stau a ba!a acestei orient"ri sub inia!", 'n pri#u r&nd, natura contractua " ,i consensua " a conven*iei arbitra e, care i#pune o #ani%estare de voin*" ,i, prin ur#are, nu se ad#ite o e+tensie a e%ecte or conven*iei arbitra e asupra unei societ"*i care nu ,i)a #ani%estat 'n #od c ar o voin*" de a supune iti(ii e unui tribuna arbitra . 3ea de)a doua orientare sub inia!" tendin*e e interna*iona e, cre,terea e%icien*ei conven*iei arbitra e c&t #ai #u t posibi ,i pe nevoi e co#unit"*ii interna*iona e de a%aceri care i#pun e+tinderea a #a+i# a e%ecte or conven*iei arbitra e ,i 'n u#ina c"rora re%u!u de a participa a arbitraj este considerat abu!iv 'n #"sura 'n care respectiva societate a participat 'n #od e%ectiv a ne(ocierea ,i e+ecutarea contractu ui. -)a considerat c$iar c" e+tinderea e%ecte or conven*iei arbitra e ar repre!enta o consecin*" a principiu ui bunei = credin*e. 5.2 TRAN-;ITEREA 7I .N3ETAREA 3ON:ENIEI ARBITRA8E Trans#iterea conven*iei arbitra e const" 'n sc$i#barea uneia dintre p"r*i e ori(inare printr)o a t" persoan". .n acest 'nte es restr&ns, nu sunte# 'n pre!en*a unei trans#iteri atunci c&nd partea ori(inar" nu este 'n ocuit" ci continuat" prin succesorii s"i universa i sau cu titi u universa C)abentes causam sau a>ants causeE. Ast%e 'n ca!u reor(ani!"rii unei societ"*i co#ercia e prin %u!iune sau divi!are are oc di!o varea, %"r" ic$idare, societ"*ii care i,i 'ncetea!" e+isten*a ,i trans#iterea universa " a patri#oniu ui s"u c"tre societatea sau
0B

societ"*i e bene%iciare, 'n starea 'n care se (ase,te a data %u!iunii sau divi!"rii Cart. 5B1 din e(ea nr. 01H1AA1, repub icat" privind societ"*i e co#ercia eE. 3ontracte e, inc usiv conven*ii e arbitra e trec de a societatea care ,i)a 'ncetat e+isten*a a societatea absorbant" sau nou 'n%iin*at" prin %u!iune sau divi!are. Trans#isiunea conven*iei arbitra e are oc 'n condi*ii e dreptu ui co#un, 'n principiu prin cesiunea de contract, prin cesiunea de crean*e sau de datorie, sau prin subro(are. 3esiunea contractu ui principa ,i cesiunea de crean*" au ca e%ect ,i cesiunea c au!ei co#pro#isorii, 'n a%ar" de stipu a*ie contrar". Unii autori consider" c" trans#iterea c au!ei co#pro#isorii este un e%ect auto#at a trans#iterii drepturi or substan*ia e, 'n ti#p ce a *i autori consider" c" trans#itarea are ca %unda#ent voin*a e+pres" sau i#p icit" a p"r*i or. Dac" iti(iu arbitra este 'n curs, se consider" c" cesionaru ' preia 'n stadiu 'n care se a% ". Nu ar putea deci s" pretind" nu#irea unui a t arbitru dec&t ce a es de cedent. 3onven*ia arbitra ", %iind un contract, 'ncetea!", 'n principiu, pentru cau!e de 'ncetare prev"!ute 'n dreptu co#un Ce+ecutare, nu itate, re!o u*iune, re!i iere etc.E. 3au!a cea #ai %recvent" de 'ncetare a conven*iei arbitra e o constituie e+ecutarea 'ntoc#ai a ob i(a*ii or care decur( din contractu principa , %"r" s" se %i ivit o ne'nte e(ere 'ntre p"r*i. Darticu aritatea conven*iei arbitra e const" 'n %aptu c" 'ncetarea contractu ui principa nu atra(e = eo ipso = 'ncetarea ei. Dac" 'n e("tur" cu contractu principa apare, dup" 'ncetarea ui, un iti(iu, c au!a co#pro#isorie sub!ist". .n ca!u 'n care iti(iu ia s%ar,it prin 'nc$eierea unei tran!ac*ii aceasta are un e%ect e+tinctiv 'n privin*a drepturi or asupra c"rora poart" renun*"ri e reciproce Cart. 1G11 3.3iv.E. .ns" c au!a de arbitraj av&nd caracter autono# nu este a%ectat" de tran!ac*ia 'nc$eiat" 'ntre p"r*i pentru stin(erea iti(iu ui n"scut din e+ecutarea contractu ui 'n care se a% " inserat". A,a %iind, un eventua iti(iu n"scut din e+ecutarea tran!ac*iei Cindirect din contractu principa E ar putea avea ca te#ei conven*ia arbitra " ori(inar". E+ist" 'ns" ,i cau!e proprii pentru care o conven*ie arbitra " poate s" 'ncete!e. .n pre!en*a unei ase#enea cau!e sunte# 'n ca!u 'n care rec a#antu , 'n pre!en*a unei c ause co#pro#isorii, a introdus ac*iunea a instan*a judec"toreasc", iar p&r&tu ,i)a %or#u at ap"r"ri e 'n %ond %"r" nici o re%erire 'nte#eiat" pe conven*ia arbitra " Crevocarea tacit" a conven*iei arbitra eE. Un a t ca! de 'ncetare a conven*iei arbitra e este atunci c&nd aceasta este ovit" de nu itate C%"r" ca aceast" nu itate s" se ras%r&n(" asupra contractu ui

02

principa E ori ?este caduc", inoperant", sau nesusceptibi " de a %i ap icat"@1I. De%inite de doctrina drept ? ipsa de e%icacitate a unui act juridic deter#inate de un eveni#ent independent de voin*a sau cu pa p"r*i or, care survine dup" 'nc$eierea va abi " a actu ui ,i care i#piedic" 'n #od obiectiv producerea e%ecte or sa e@, caducitatea conven*iei arbitra e 'nc$eiat" cu respectarea tuturor condi*ii or de va iditate, poate interveni 'n anu#ite situa*ii. 3a!u tipic ' constituie caducitatea co#pro#isu ui 'n ca!u 'n care arbitru nu#it prin acordu p"r*i or a decedat sau, din orice a te #otive, este 'n i#posibi itate de a),i 'ndep ini #isiunea. D"r*i e pot s" prevad" 'n conven*ia arbitra " ,i a te cau!e de caducitate precu#/ re%u!u institu*iei per#anente de arbitraj dese#nat" s" or(ani!e!e arbitraju , dac" p"r*i e au 'n*e es s" recur(" nu#ai a arbitraju acesteia4 neacceptarea de c"tre arbitrii dese#na*i de p"r*i a #isiunii de arbitru. .n (enera , ori de c&te ori nu#irea, revocarea sau 'n ocuirea arbitri or con%or# conven*iei arbitra e Cart. 0BG a in. 1 3.Dro.3iv.E este 'nso*it" de o c au!a de caducitate, conven*ia arbitra " 'ncetea!". 3aducitatea conven*iei arbitra e nu se con%und" cu caducitatea arbitraju ui pentru depa,irea ter#enu ui arbitraju ui, prev"!ut" de art. 020R a in. 0 3.Dro.3iv. -)a re#arcat c" trecerea ter#enu ui %i+at pentru pronun*area $ot"r&rii nu a%ectea!" conven*ia arbitra ", ci procedura ur#at" 'n te#eiu ei pentru un anu#it iti(iu, put&nd constitui te#eiu investirii tribuna u ui arbitra cu ace a,i iti(iu. 3a!uri e de caducitate apar #ai a es 'n arbitraju ad $oc. INTERDRETAREA DRIN3IDII8E DE INTERDRETARE
5.I

3ON:ENIEI

ARBITRA8E.

3o#peten*a interpret"rii c au!ei arbitra e revine tribuna u ui arbitra constituit 'n ba!a prevederi or conven*iei ,i care va %ace ap icarea re(u i or (enera e de interpretare a contracte or, pun&nd accent pe ce e care corespund #ai bine caractere or ,i principii or care (uvernea!" institu*ia arbitraju ui. P"inci*i# b#nei E c"edin$e. 3ontestarea conven*iei arbitra e de c"tre una dintre p"r*i nu 'nsea#n" neap"rat o #ani%estare a re ei credin*e. -e poate sus*ine c" e+ist" rea = credin*" atunci c&nd e+ist" o discrepan*" 'ntre atitudinea ,i sus*ineri e unei p"r*i pe parcursu des%",ur"rii procesu ui ,i ce e convenite 'ntre p"r*i a data 'nc$eierii contractu ui. .n ba!a principiu ui interpret"rii 'n %unc*ie de buna = credin*" a par*i or s)a ar"tat c" se va acorda prioritate voin*ei co#une ,i rea e a p"r*i or de a data 'nc$eierii conven*iei arbitra e %a*" de e+pri#area itera " a#bi(u" sau de%ectuoas", u terioar". -)a considerat rea = credin*" co#porta#entu unei p"r*i care, pe
1I

3onventia de a NeL MorN din 1A2F. 0I

parcursu procesu ui, invoc" ar(u#ente pur %or#a e, i!o ate sau v"dit potrivnice obiectu ui sau %ina it"*ii avute 'n vedere de p"r*i pentru a se sustra(e unor ob i(a*ii asu#ate ,i e%ectiv consi#tite, dar e+pri#ate destu de i#propriu. P"inci*i# efect# #i #ti a conven$iei a"bit"a e. .nc$eierea de c"tre p"r*i a unei conven*ii arbitra e repre!int" o pre!u#*ie c" acestea au inten*ionat s" deter#ine o #oda itate de so u*ionare a iti(ii or a ta dec&t cea de drept co#un, renunt&nd a co#peten*a instan*e or judec"tore,ti. .n interpretarea conven*iei arbitra e se va porni de a pre#i!a c" p"r*i e au ur#"rit producerea unui e%ect uti de 'n aturare a co#peten*ei instan*e or judec"tore,ti. P"inci*i# inte"*"et%"ii -n favoa"ea va idit%$ii. O c au!" contractua " sau un contract 'n 'ntre(i#e se va interpreta 'ntotdeauna 'n sensu de a produce oarecare e%ecte. Acest principiu este redat prin ada(iu atin actus interpretandus est potius ut valeat "uam ut pereat ,i se ba!ea!" pe ar(u#entu o(ic con%or# c"ruia orice c au!" sau orice contract au %ost concepute ,i a(reate de c"tre p"r*i pentru a produce e%ecte. P"inci*i# inte"*"et%"ii -n defavoa"ea *%"$ii ca"e a fo",# at c a#za a"bit"a %. Acest principiu i,i ("se,te ap icabi itatea 'n specia 'n ca!u contracte or de ade!iune. De de o parte, o c au!" vadit nec ar" ,i redactat" inten*ionat 'n #od a#bi(uu 'ntrodus" 'ntr)un contract de ade!iune de c"tre partea a c"rei po!i*ie econo#ic" este do#inant" ar putea %i inva idate pe considerente e re ei = credin*e. De de a t" parte, 'ns", ce care a %or#u at o c au!" arbitra " nec ar" nu s)ar putea preva a de respectiva a#bi(uitate pentru a 'n "tura co#peten*a tribuna u ui arbitra , 'ntruc&t ar contraveni principiu ui con%or# c"ruia o parte nu poate invoca propria sa cu p" sau nepricepere. .n nici un ca!, 'ns", o c au!" arbitra " nu se va considera neva abi " 'ntruc&t a %ost introdus" 'n contract a propunerea ,i insisten*e e repetate a e uneia dintre p"r*i1G. Aceast" opinie a %ost con%ir#at" prin sentin*a nr. 1F2H1AAA a 3A3IR, prin care tribuna u arbitra invederea!" %aptu c", de,i c au!a co#pro#isorie a %ost introdus" 'n contract a su(estia avocatu ui rec a#antei, aceast" su(estie nu conduce a nu itate, 'ntruc&t p&r&tu a se#nat contractu %"r" reserve, ne#en*ion&nd 'n acesta obiec*ii %a*" de c au!a co#pro#isorie, ceea ce de#onstrea!" c" a %ost de acord cu aceasta. P"inci*i# de inte"*"eta"e d#*% inten$ia co,#n% a *%"$i o". 3ontractu se interpretea!" 'n con%or#itate cu inten*ia co#una a p"r*i or, #ani%estat" a #o#entu 'nc$eierii contractu ui. Art. AGG 3.3iv. prevede e+pres/ ?interpretarea contracte or se %ace dup" voin*a co#un" a p"r*i or contractante, iar nu dup" sensu itera a ter#eni or@. Aceast" re(u " i,i ("se,te ap icabi itatea nu#ai 'n #"sura 'n care se probea!" " voin*a a %ost co#un", adic" a a#be or p"r*i,
1G

;onica -" "(ean, ?Arbitraju co#ercia @, Editura A BecN, Bucure,ti, 5111, p. 110. 0G

,i c" aceast" inten*ie, di%erit" de sensu itera a contractu ui, a e+istat 'n #od e%ectiv, acest %apt %iind probat. P"inci*i# inte"*"et%"ii in f#nc$ie de ci"c#,+tan$e. 8a interpretarea conven*iei arbitra e de%icitare, respectiv a c au!e or nec are a e acesteia, se va *ine cont de toate circu#stan*e e ,i '#prejur"ri e re evante, 'n specia de ne(ocieri, e e#ente de scrisori ,i %a+uri sau orice %e de a t" coresponden*" 'ntre p"r*i, de obi,nuin*e e ,i co#port"ri e repetate a e p"r*i or 'n ca!u unei re a*ii co#ercia e de un(" durat".
5.G

38AUVE8E 3O;DRO;I-ORII DEPI3ITARE

.n practica arbitra " apar destu de des c au!e co#pro#isorii de%icitare, denu#ite ,i c au!e pato o(ice. 3ea #ai %o osit" c au!" arbitra " este c au!a co#pro#isorie. 3e #ai adesea c au!e e co#pro#isorii sunt de%icitare datorit" %or#u "rii or necorespun!"toare. 3u toate c" institu*ii e per#anente de arbitraj au redactat #ode e de c au!e co#pro#isorii pe care e)au pus a dispo!i*ia oa#eni or de a%aceri ,i juri,ti or, totu,i, sunt #u te ca!uri de c au!e co#pro#isorii care, prin (re,ita sau inco#p eta or %or#u are, ridic" serioase prob e#e de interpretare, o%erind p"r*ii de rea = credin*" #otive de obstruc*ionare sau ter(iversare a iti(iu ui. Toc#ai de aceea c au!a co#pro#isorie de%icitar" a %ost de%init" drept c au!a ?care pre!int" un viciu susceptibi de a i#piedica deru area ar#onioas" a arbitraju ui@. 3 au!e e co#pro#isorii pot %i de%icitare sub #u tip e aspecte/ consi#*"#&nt ec$ivoc, obiect care nu este bine con%i(urat, neindicarea tipu ui de arbitraj pentru care s)a optat, near"tarea nu#e ui arbitri or sau a #oda it"*ii de nu#ire a or, indicarea (re,it" sau incop et" a institu*iei per#anente de arbitraj. .n ca!u 'n care apare o ase#enea c au!" de%icitar", judec"toru sau arbitru o va interpreta dup" re(u i e dreptu ui co#un privind interpretarea conven*ii or, *in&nd sea#a 'ns" ,i de speci%icu arbitraju ui. .n doctrina de specia itate s)au conturat #ai #u te tipuri de c au!e co#pro#isorii/ C a#ze co,*"o,i+o"ii a te"native6 denu#ite 'n iteratura de specia itate ,i c au!e care prev"d pentru so u*ionarea iti(iu ui dintre p"r*i, %ie co#peten*a instan*e or judec"tore,ti, %ie co#peten*a abitraju ui. .n ase#enea c au!e consi#*"#&ntu p"r*i or ca iti(iu s" %ie so u*ionat prin arbitraj nu este precis. :oin*a rea " a p"r*i or trebuie desprins" prin interpretare. -o u*ii e pronun*ate nu sunt 'ns" unitar, ast%e 'nc&t se 'nt& nesc/ So #$ii -n favoa"ea co,*eten$ei in+tan$ei j#dec%to"eti. .ntr)o spe*", c au!a co#pro#isorie avea ur#"toru cuprins/ ?eventua e e iti(ii dintre p"r*i se vor re!o va pe ca e a#iabi a, 'n ca! contrar, iti(iu va %i so u*ionat de c"tre
0F

3urtea arbitra " de pe &n(" 3a#era de 3o#er* ,i Industrie a Ro#&niei sau de instan*a judec"toreasc"@1F. D&r&ta a invocat e+cep*ia de neco#peten*" a 3ur*ii de arbitraj pe care rec a#anta a co#b"tut)o prin ar(u#entu 'nt&iet"*ii arbitraju ui 'n enu#erarea or(ane or de jurisdic*ie preci!ate 'n acea c au!". E+cep*ia de neco#peten*" a %ost ad#is" cu #otivarea c", 'n spe*", c au!a co#pro#isorie are caracter a ternativ, "s&nd op*iunii u terioare a p"r*i or a,a cu# re!u t" din %o osirea conjunc*iei ?sau@, deter#inarea or(anu ui de jurisdic*ie co#petent. Dotrivit sensu ui s"u nor#a , conjunc*ia ?sau@ pune 'n situa*ia de e(a itate, 'n conte+u citat, arbitraju ,i instan*a judec"toreasc" e+c u!&nd vreo ierar$i!are prestabi it" 'ntre e e. E+ercitarea acestei op*iuni era subordonat" acordu ui u terior a p"r*i or, %ie 'n %avoarea arbitraju ui %ie 'n %avoarea instan*ei judec"tore,ti. O atare 'nte e(ere nu a %ost 'ns" rea i!at", iar c au!a co#pro#isorie a r"#as inoperant", ne'ndep inind condi*ii e prev"!ute de art. 0B0Q 3.Dro.3iv. So #$ii -n favoa"ea co,*eten$ei a"bit"aj# #i. .n pre!en*a unei c au!e co#pro#isorii a ternative av&nd ur#atoru cuprins/ ?orice ne'n*e e(ere re!u tat" din e+ecutarea pre!entu ui contract va %i so u*ionat" pe ca e a#iabi " 'ntre p"r*i. .n ca!u 'n care o ast%e de so u*ionare nu este posibi ", iti(iu este 'naintat 3ur*ii de Arbitraj de pe &n(" 3a#era de 3o#er* ,i Industrie a Ro#&niei sau unei instan*e judec"tore,ti co#petente, pentru a %i so u*ionat potrivit e(ii ro#&ne@, tribuna u arbitra a respins e+cep*ia de neco#peten*" ridicat" de p&r&t", cu ur#"toarea #otivare c" art. AGG ,i ur#. 3.3iv. stabi e,te directive (enera e de interpretare a conven*ii or ast%e / ?interpretarea contracte or se %ace dup" inten*ia co#un" a p"r*i or contractante iar nu dup" sensu itera a ter#eni or @ ,i ?c&nd o c au!" este pri#itoare de dou" 'n*e esuri, ea se interpretea!" 'n sensu ce poate avea un e%ect, iar nu 'n ace a ce n)ar putea produce nici unu @. .n spe*", partea a doua a c au!ei a %ost introdus" de p"r*i toc#ai pentru a sub inia consecin*e e neajun(erii or a un accord cu privire a tran,area iti(iu ui pe ca e a#iabi ". .n aceasta situa*ie, tribuna u arbitra consider" c", i#pun&nd necesitatea acordu ui p"r*i or 'n privin*a or(anu ui care ar putea %i sesi!at cu re!o varea iti(iu ui ar ipsi cau!a de e%ect uti , pre un(ind 'n #od justi%icat c ari%icarea ne'n*e e(erii, de,i 'n #aterie co#ercia " este de principiu s" se ur#"reasc" o so u*ionare c&t #ai (rabnic" a iti(ii or. Di#potriv", ad#it&nd c", 'n ur#a ne'n*e e(erii pe ca e a#iabi ", %iecare dintre p"r*i se poate adresa, a a e(erea s", %ie arbitraju ui, %ie instan*ei judec"tore,ti, se ajun(e a o re!o vare #ai rapid" a con% ictu ui. Tribuna u arbitra consider" c" aceasta a %ost c$iar inten*ia p"r*i or de vre#e ce au prev"!ut ce e dou" or(ane de jurisdic*ie pe p an e(a , %"r" s" condi*ione!e a e(erea de vreo a t" %or#a itate1A.
Octavian 3"p"*'n", ?Tratat de drept a co#er*u ui interna*iona @, vo . I , p. 5I0, Editura Acade#iei Ro#&ne, Bucure,ti, 5111.
1F

0A

.n ceea ce prive,te interpretarea c au!e or contractua e a#bi(ue sau contradictorii, aceasta este %or#at" 'n sensu c" puterea instan*ei de %ond sesi!at" este suveran", interpretarea c au!e or contractua e %iind o c$estiune de %apt spre deosebire de interpretarea e(ii c&nd trebuie s" se asi(ure unitatea interpret"rii. Tribuna u arbitra consider" ast%e c" partea a doua 'n c au!a din discu*ie trebuie interpretat" 'n sensu c" rec a#anta era 'ndrept"*it" s" opte!e pentru ca ea arbitra ", %"r" s" %ie necesar acordu p&r&tei. C a#ze co,*"o,i+o"ii *"in "efe"i"e. .n via*a co#ercia " #u te contracte, #ai a es ce e de v&n!are = cu#p"rare sau de ade!iune se 'nc$eie 'n %or#a si#p i%icat", cuprin!&nd c au!e principa e re%eritoare a obiect, pret, cantitate, ca itate etc. iar ce e a te c au!e sunt 'nscrise separat 'n ?3ondi*ii (enera e@ sau 'n a te ase#enea docu#ente a care contractu %ace tri#itere sau care sunt ap icabi e 'n virtutea a tor te#eiuri cu# sunt u!an*e e co#ercia e dintr)o anu#it" bran," sau u!an*e e dintre parteneri. Uneori ?3ondi*ii e (enera e@ sunt i#pri#ate pe verso)u contractu ui sau 'n continuarea ui ,i %ac corp co#un cu acesta. .n ase#enea situa*ii se pune prob e#a dac" se poate considera c" respectiva c au!" co#pro#isorie este inte(rat" 'n contractu principa sau cu a te cuvinte e+isten*a conven*iei arbitra e. 3&nd 'n contractu principa se prevede c" iti(ii e se vor so u*iona potrivit c au!ei co#pro#isorii preva!ut" de ?3ondi*ii e (enera e@ iar acestea sunt se#nate de p"r*i, acea c au!" se consider" incorporate 'n contratu principa . 3&nd 'n contractu principa se %ace o re%erire ( oba " a ?3ondi*ii e (enera e@ C?toate ce e a te condi*ii sunt prev"!ute 'n condi*ii e (enera e@E, iar acestea nu sunt se#nate de p"r*i, e+isten*a c au!ei co#pro#isorii este pus" sub se#nu 'ntreb"rii 51. .n acest ca! ar trebui s" se %ac" dovada, 'n condi*ii e 3odu ui 3o#ercia , c" partea a cunoscut ,i a acceptat c au!a co#pro#isorie. Instan*a trebuie s" cercete!e care a %ost voin*a rea " a p"r*i or ,i dac" e e au 'n*e es ne'ndoie nic s" recur(" a arbitraj. U!an*e e din ra#ura co#ercia " respectiv" ,i u!an*e e dintre p"r*i pot %i uate 'n considerare 'n so u*ionarea acestei prob e#e. C a#za co,*"o,i+o"ie -n a b6 este c au!a care prevede nu#ai re!o varea prin arbitraj a iti(ii or dintre p"r*i 'n e("tur" cu contractu 'n care a %ost inserat", %"r" nici o re%erire a #oda itatea de nu#ire arbitri or nici direct, nici prin
Ion B"canu, ?3ontro u judec"toresc asupra $ot"r&rii arbitra e@ ,p. FG, Editura 8u#ina 8e+, Bucure,ti, 5112. Invocarea de c"tre una dintre una dintre p"r*i e contractante a %aptu ui c" 'n W3ondi*ii e de v&n!are@ = ane+" a contractu ui ar %i 'nscris" conven*ia arbitra " nu poate %i re*inut"ca %iind opo!abi " ce ei a te p"r*i contractante din #o#ent ce partea nu a se#nat ane+a contractu ui ,i nici nu s)a %"cut dovada c" ar %i acceptat toate aceste ?3ondi*ii (enera e@ prin re%erire a e e 'n ti#pu deru "rii contractu ui.
51

1A

B1

re%erire a re( e#ent"ri e unei institu*ii per#anente de arbitraj. O atare c au!a se i#itea!a a a enun*a aconic, ca eventua e e iti(ii vor %i so u*ionate prin arbitraj51. At%e se poate considera c" p"r*i e au optat pentru arbitraju ad $oc, situa*ie 'n care se ap ic" dispo!i*ii e art. 0BG, 0BF, ,i 021 3.Dro.3iv., care prev"d ca o c au!" co#pro#isorie 'n a b devine operant" datorit" #ecanis#u ui de constituire a tribuna u ui arbitra ,i de des%",urarea a procedurii arbitra e prev"!ute de dispo!i*ii e sup etive a e e(ii. -itua*ia c au!ei co#pro#isorii 'n a b se si#p i%ic" atunci v&nd ea prevede arbitraju unei anu#ite institu*ii per#anente de arbitraj, c$iar %"r" a ar"ta nu#e e arbitri or sau a #oda it"*ii de nu#ire a or. .n acest ca! devin ap icabi e re( e#ent"ri e ace ei institu*ii, e e consider&ndu)se a %i incorporate 'n c au!a co#pro#isorie 'n te#eiu art. 0B1 a in. 5 3.Dro.3iv. aceast" re(u " este enun*at" e+pres 'n art. 2 din RDA = 3AB/ ?.n ca!u 'n care s)a 'ncredin*at 3ur*ii de Arbitraj or(ani!area unui arbitraj, prin 'nsu,i acest %apt p"r*i e au acceptat pre!ente e Re(u i, a%ar" nu#ai dac" o dat" cu 'ncuviin*area or(ani!"rii arbitraju ui p"r*i e au optat, 'n scris, pentru a te %or#e de procedur" ,i acestea au %ost acceptate de tribuna u arbitra @. 3 au!a co#pro#isorie de%icitar" poate %i va idat" prin neridicarea e+cep*iei de neco#peten*" a arbitrju ui sau prin dec"derea din dreptu de a o ridica. Dotrivit art. 02FQT 3.Dro.3iv. orice e+cep*ie privind e+isten*a sau va iditatea conven*iei arbitra e trebuie invocat", sub sanc*iunea dec"derii, ce #ai t&r!iu a pri#u ter#en de 'n%"*i,are. Este, de e+e#p u, ca!u ur#"toare or c au!e co#pro#isorii/ ) ?Toate dispute e de orice natur" ivite 'n acest contract sau 'n e("tur" cu e , vor %i re!o vate a#iabi , vor %i supuse autorit"*i or co#petente, 'n concordan*" cu re(u i e de procedur" din Ro#&nia@ C3AB, sentin*a nr. 10F din 1G septe#brie 1AAAE. ) ?Orice iti(ii ap"rute 'ntre p"r*i e contractante se vor so u*iona 'n pri#u r&nd pe ca e a#iabi ", iar dac" aceasta nu se va rea i!a, vor %i supuse spre so *ionare instan*ei de arbitraj@ C3AB, sentin*a nr. 1G0 din 11 noie#brie 1AAAE. CAPITOLUL III. PROCEDURA AR8ITRALD
0.1 ARBITRABI8ITATEA 8ITI9II8OR .ntr)un contract de co#ision pentru opera*iuni de e+port, 'nc$eiat de p"r*i e 'n iti(iu s)a inserat ur#"toarea c au!" co#pro#isorie/ ?eventua e e iti(ii ap"rute 'ntre p"r*i cu privire a interpretarea sau e+ecutarea pre!entu ui contract vor %i so u*ionate pe ca e a#iabi ", iar dac" acest ucru nu este posibi , p"r*i e vor recur(e a instan*e e co#petente con%or# art. 0B1 3.pr.civ.@ E+cep*ia de neco#peten*" a %ost respins" de c"tre Tribuna u arbitra .
51

B1

No$i#nea. Cad"# e!a . Dotrivit art. 0B1 3.Dro.3iv., ?persoane e care au capacitate dep in" de e+erci*iu a drepturi or pot conveni s" so u*ione!e pe ca ea arbitraju ui iti(ii e patri#onia e dintre e e, 'n a%ar" de ace ea care privesc drepturi asupra c"rora e(ea nu per#ite a se %ace tran!ac*ie.@ 3o#ponenta contractua " a arbitraju ui circu#scrie s%era iti(ii or susceptibi e de a %i so u*ionate pe ca ea arbitraju ui. Nu toate persoane e au acces a arbitraj ,i nu toate iti(ii e pot %i judecate prin arbitraj. .n nu#e e ordinii pub ice une e iti(ii sunt atribuite, prin dispo!i*ii e(a e i#perative, 'n co#peten*a e+c usiv" a instan*e or judec"tore,ti. Ast%e 'nc&t pot %i so u*ionate pe ca ea arbitraju ui iti(ii e civi e sau co#ercia e care pun 'n discu*ie nu#ai interese e patri#onia e a e p"r*i or iti(ante. Arbitrabi itatea este, 'n esen*", o condi*ie de va iditate a conven*iei arbitra e, 'n sensu c" aceasta trebuie s" aib" un obiect icit, 'n ca! contrar s)ar 'n%"ptui o vio are a ordinii pub ice, ce ar atra(e nu itatea conven*iei. O tendin*" #odern" in arbitraju co#ercia interna*iona , este de a e+tinde s%era iti(ii or arbitrabi e. -e ad#ite c" iti(ii e ivite din ra#uri e de dreptu concuren*ei, dreptu propriet"*ii inte ectua e, de,i considerate de ordine pub ic", pot %i supuse arbitraju ui sub dou" condi*ii/ s" aib" ca obiect drepturi patri#onia e asupra c"rora p"r*i e pot dispune ,i s" nu %ie atribuite 'n co#peten*a e+c usiv" a instan*e or judec"tore,ti sau a a tor or(ane jurisdic*iona e sau cu activitate jurisdic*iona ". 3onven*ia arbitra " sau $ot"r&rea arbitra " nu poate %i des%iin*at" pe #otivu c" a intervenit 'ntr)o #aterie de ordine pub ic", ci nu#ai atunci c&nd s)a 'nc" cat e%ectiv o dispo!i*ie de ordine pub ic", adic" nu#ai 'n condi*ii e art. 2 3.3iv. sau a e art. 0IB it. iE 3.Dro.3iv. A"bit"abi itatea +#biectiv% i a"bit"abi itatea obiectiv%. .n arbitraju interna*iona , reputa*i autori tratea!" arbitrabi itatea sub un dub u aspect/ arbitrabi itatea subiectiv" deter#inat" de natura, ca itatea sau #isiunea unor persoane Cratione personaeE ,i arbitrabi itatea obiectiv", deter#inat" de natura iti(ii or Cratione materiaeE. Arbitrabi itatea subiectiv" dese#nea!" ca!uri e care i#itea!" aptitudinea persoane or juridice de drept pub ic de a recur(e a arbitraj. Dedub area arbitrabi it"*ii s)a conturat 'n e("tur" cu aptitudinea statu ui ,i a autorit"*i or pub ice de a 'nc$eia o conven*ie arbitra ". Este de principiu c" aceste entit"*i pub ice nu pot 'nc$eia o conven*ie arbitra " 'ntr)un iti(iu intern, 'n a%ar" de ca!u 'n care e(ea prevede a t%e . -tatu poate sta 'n judecata, indi%erent de ca itatea sa procesua ", nu#ai 'n %a*a instan*e or
B5

judec"tore,ti. Darticiparea din ce 'n ce #ai accentuat" a statu ui a activitatea econo#ic" #ai a es 'n do#eniu investi*ii or str"ine ,i a co#er*u ui interna*iona , a deter#inat 'n "turarea acestei restric*ii 'n arbitraju interna*iona . I#portante conven*ii interna*iona e consacr" aceast" ibera i!are, iar potrivit art. 1B din RDA) 3AB, 'n condi*ii e e(ii sau a e conven*ii or interna*iona e a care Ro#&nia este parte, statu ,i autorit"*i e pub ice au %acu tatea de a 'nc$eia conven*ii arbitra e 'n iti(ii e co#ercia e. Autorii te!ei dedub "rii arbitrabi it"*ii nu pun 'n discu*ie interdic*ia, pentru stat ,i autorit"*i e pub ice, de a recur(e a arbitraj 'n iti(ii interne, ci nu#ai %unda#entu interdic*iei. Un iti(iu este nearbitrabi 'n considerarea naturii, ca it"*ii sau #isiuni acestor entit"*i pub ice iar nu a incapacit"*ii or. De de a t" parte, 'n arbitraju interna*iona , absorbirea capacit"*ii 'n arbitrabi itatea pre!int" avantaju de a e i#ina incertitudini e ap ic"rii nor#e or con% ictua e, une e cu privire a capacitatea p"r*i or iar a te e cu privire a ce e a te condi*ii esen*ia e a e conven*iei arbitra e. .n a#be e te!e nu se pune 'n discu*ie interdic*ia 'n sine a accesu ui a arbitraj a statu ui ,i autorit"*i or pub ice ,i nici caracteru s"u de ordine pub ic", ci nu#ai %unda#entu ,i, ce #u t, intinderea interdic*iei. 8iti(iu este nearbitrabi nu datorit" incapacit"*ii ci a naturii, ca it"*ii sau #isiunii unor persoane, 'n spe*a statu ,i autorit"*i e pub ice. Sanc$i#nea -nc% c%"ii a"bit"abi it%tii. O conven*ie care ar avea ca obiect iti(ii nearbitrabi e 'nca c" ordinea pub ic" ,i, ca atare, este ovit" de nu itate. .n conven*ia de a NeL MorN se prevede c" recunoa,terea ,i e+ecutarea unei sentin*e arbitra e str"ine vor putea %i re%u!ate 'n *ara 'n care se cer recunoa,terea ,i e+ecutarea dac" se constat" c" ?'n con%or#itate cu e(ea acestei *"ri, obiectu di%erendu ui nu este susceptibi de a %i re( e#entat pe ca ea arbitraju ui@. 3onven*ia de a 9eneva prevede c" ?judec"toru ast%e sesi!at poate s" nu recunoasc" conven*ia de arbitraj dac", dup" e(ea *"rii %oru ui, iti(iu nu este susceptibi de a %i so u*ionat pa ca ea arbitraju ui@. Ast%e , sanc*iuni e 'nc" c"rii arbitrabi it"*ii sunt, dup" %a!a 'n care intervin, nu itatea conven*iei arbitra e, des%iin*area sentin*ei arbitra e, re%u!area recunoa,terii ,i e+ecut"rii unei sentin*e 'n arbitraju interna*iona . Liti!ii a"bit"abi e. -unt arbitrabi e iti(ii e patri#onia e care privesc drepturi asupra c"rora p"r*i e pot %ace acte de dispo!i*ie ,i care nu sunt atribuite prin e(e 'n
B0

co#peten*a e+c usiv" a a tor or(ane de jurisdic*ie. Intr" 'n cate(oria iti(ii or patri#onia e orice iti(ii re%eritoare a raporturi patri#onia e, adic" raporturi cu con*inut econo#ic, susceptibi e de eva uare 'n bani. Raporturi e patri#onia e tipice sunt raporturi e ob i(a*iona e precu# ,i raporturi e de proprietate ,i a te drepturi rea e. Un iti(iu care ar avea ca obiect o ob i(a*ie de a %ace sau a nu %ace este un iti(iu patri#onia 'n considerarea art. 11G2 3.3iv. potrivit c"ruia ?orice ob i(a*ie de a %ace sau de a nu %ace se sc$i#b" 'n de!d"un"ri, 'n ca! de nee+ecutare din partea debitoru ui@. A,adar nu este neap"rat necesar ca 'n iti(iu arbitra s" se %or#u e!e preten*ii b"ne,ti, %iind su%icient ca obiectu iti(iu s" %ie poten*ia eva uabi 'n bani. Liti!ii nea"bit"abi e. -unt nearbitrabi e/ 8iti(ii e care privesc drepturi persona e nepatri#onia e, adic" drepturi a caror con*inut este str&ns e(at de persoana titu aru ui or ,i care, prin opo!i*ie cu drepturi e patri#onia e, nu au un con*inut econo#ic eva uabi 'n bani. Din aceasta cate(orie %ac parte raporturi e de %a#i ie/ des%acerea ,i nu itatea c"s"toriei, drepturi e ,i ob i(a*ii e persona e a e so*i or, %i ia*ia ,i adop*ia, 'ndatoriri e p"rinte,ti etc. precu# ,i drepturi e e(ate de e+isten*a,i inte(ritatea %i!ic" ,i #ora " a persoanei, drepturi e privind e e#ente e de identi%icare a unei persoane, drepturi e #ora e asupra crea*iei inte ectua e. Totu,i, persoana prejudiciat" ar putea s" e+ercite o ac*iune 'n desp"(ubire '#potriva autoru ui, situa*ie 'n care iti(iu are caracter patri#onia ,i deci este arbitrabi , de,i dreptu 'nc" cat are caracter persona nepatri#onia . 8iti(ii e care privesc drepturi patri#onia e asupra c"rora e(ea nu per#ite a se %ace tran!ac*ie. Din aceast" cate(orie %ac parte/ iti(ii e asupra unor bunuri scoase din circuitu civi , iti(ii e de #unc" ,i iti(ii e re%eritoare a asi(ur"ri socia e. 8iti(ii e de co#peten*a e+cusiv" a instan*e or judec"tore,ti, sunt iti(ii care prin natura or sunt nearbitrabi e a care se adau(" iti(ii e care 'n te#eiu unei dispo!i*ii e(a e e+prese, sunt date 'n co#peten*a e+c usiv" a instan*e or judec"tore,ti de drept co#un. 8iti(ii e interne 'n care %i(urea!" statu sau autorit"*i e pub ice. Liti!ii ,i)te. Din cate(oria iti(ii or #i+te %ac parte, 'n (enera , iti(ii e ivite 'n #aterii de ordine pub ic". Din aceste iti(ii, une e sunt date, prin dispo!i*ii i#perative a e e(ii 'n co#peten*a e+c usiv" a instan*e or judec"tore,ti sau a a tor or(ane jurisdic*iona e iar a te e sunt arbitrabi e.
BB

A,adar atura patri#onia " a raporturi or re( e#entate prin dispo!i*ii de ordine pub ic", este 'n (enera , arbitrabi ", desi(ur 'n #"sura 'n care un iti(iu patri#onia , c$iar tran!ac*ionabi , nu este atribuit 'n co#peten*a e+c usiv" a instan*e or de drept co#un sau nu este ca i%icat ca %iind netran!ac*ionabi . Din cate(oria iti(ii or #i+te %ac parte litigiile (n materia societilor comerciale. Aceste iti(ii sunt, 'n (enera , de co#peten*a e+c usiv" a instan*e or judec"tore,ti 'n te#eiu dispo!i*ii or cu caracter i#perativ a e 8e(ii nr. 01H1AA1 privind societ"*i e co#ercia e. Interese e (enera e ,i esen*ia e a e societ"*ii i#pun ca une e iti(ii s" %ie con%erite 'n co#peten*a e+cusiv" a instan*e or judec"tore,ti, a te e %iind 'ns" arbitrabi e, cu# ar %i iti(ii e patri#onia e dintre asocia*i sau dintre asocia*i ,i societate, deseori aceasta %iind prev"!ut e+pres 'n acte e constitutive. Tot 'n cate(oria iti(ii or #i+te se 'ncadrea!" ,i litigiile privind drepturi de proprietate intelectual. .n (enera iti(ii e privind e+isten*a ,i va iditatea tit u ui de protec*ie Cbrevet de inven*ie, certi%icat de 'nre(istrare a unei #"rci de co#er* sau de serviciu, certi%icate de 'nre(istrare a desenu ui sau #ode u ui industria etc.E nu sunt arbitrabi e. Dac", 'ns", iti(iu prive,te drepturi b"ne,ti sau a te #oduri de repara*ie derivate din tit u de proprietate, iti(iu este arbitrabi , 'n a%ar" de ca!u 'n care e(ea prevede a t%e . .n ipsa unei dispo!i*ii contrare litigiile pentru repararea integral a prejudiciilor cau9ate printr1o practic anticoncurenial, supus" de obicei dreptu ui co#un, sunt susceptibi e a %i so u*ionate prin arbitraj prin e%ectu dispo!i*ii or 3"r*ii a I:)a 3.Dro.3iv. 2itigiile (n procedura reorgani9rii judiciare i a 'alimentului, sunt de co#peten*a e+ usiv" a instan*e or judec"tore,ti. 3u privire a contracte e co#ercia e 'n care este i#p icat debitoru , se poate 'nc$eia 'ns" o conven*ie arbitra " 'n te#eiu art. 5B it. #E ,i art. 5A it. jE care d" ad#inistratoru ui, respectiv ic$idatoru ui, dreptu de a 'nc$eia tran!ac*ii = deci ,i conven*ii arbitra e = sub condi*ia con%ir#"rii or de c"tre judec"toru ui sindic. 2itigiile privind (mprirea bunurilor comune ale soilor sunt de co#peten*a e+c usiv" a instan*e or judec"tore,ti. .n sc$i#b, dup" des%acerea c"s"toriei bunuri e co#une se '#part 'ntre so*i potrivit 'nvoie ii acestora. Dac" so*ii nu se 'nvoiesc asupra '#p"r*irii bunuri or co#une, va $ot"r' instana judec"toreasc". .nvoia a 'nsea#n" ,i posibi itatea 'nc$eierii unei tran!ac*ii, deci a unei conven*ii arbitra e. 2itigiile privind stabilirea i plata c)iriei se so u*ionea!" de c"tre judec"toria 'n a c"rei ra!" teritoria " este situat" ocuin*a Cart. B din Ordonan*a de Ur(en*" a 9uvernu ui nr. B1H 1AAF, aprobat" cu #odi%ic"ri prin 8e(ea nr. 5B1H5111E. Nu este arbitrabi iti(iu privind evacuarea c$iria,u ui, dac", 'ns", intervine un accord cu privire a re!i ierea contractu ui ,i p"r"sirea ocuin*ei de
B2

c"tre c$iria, acest accord ar putea cuprinde o c au!" co#pro#isorie. Un ase#enea accord ar putea interveni ,i cu privire a stabi irea c$iriei. Dac", 'ns", $ot"r&rea arbitra " stabi e,te o c$irie cu 'nc" carea dispo!i*ii or i#perative a e e(ii, ea poate %i anu at" 'n te#eiu art. 0IB it. iE 3.Dro.3iv.
0.5

DRIN3IDII8E

PUNDA;ENTA8E

A8E

DRO3EDURII

ARBITRA8E P"inci*i# e!a it%$ii de t"ata,ent a *%"$i o" iti!ante. Acest principiu este pre!ent 'n toate %a!e e procesu ui arbitra , nerespectarea sa %iind san*ionat" cu nu itatea $ot"r&rii arbitra e. Re(u i e de procedur" arbitra " a e 3AB prev"d c" 'ntrea(a procedur" arbitra " trebuie s" asi(ure p"r*i or, sub sanc*iunea nu it"*ii $ot"r&rii arbitra e, e(a itatea de trata#ent. Ap icarea acestui principiu i#pune accesu ne'n(r"dit a tuturor subiec*i or procesua i a dosaru cau!ei. P"inci*i# d"e*t# #i a a*a"a"e. Acest principiu are dou" accep*iuni, 'n sens #ateria e cuprinde 'ntre(u co#p e+ de drepturi ,i (aran*ii procesua e care sunt instituite de e(e pentru a da posibi itate p"r*i or s"),i apere interese e e(iti#e. .n sens %or#a dreptu a aparare 'nsea#n" dreptu p"r*ii de a),i ua un ap"r"tor pentru a avea ast%e o ap"rare ca i%icat". P"inci*i# cont"adicto"ia it%$ii. Esen*a acestui principiu const" 'n aceea c" asi(ur" p"r*i or posibi itatea de a),i e+pri#a punctu de vedere cu privire a toate aspecte e ce %ac obiectu judec"*ii arbitra e. Respectarea ui presupune corecta in%or#are a p"r*i or cu privire a e+isten*a procesu ui arbitra , preten*ii or 'n discu*ie, a probe or ,i contraprobe or ad#inistrate. De ase#enea, tribuna u nu poate ridica ,i so u*iona, din o%iciu o e+cep*ie %"r" ca ea s" %ie pus", 'n prea abi , 'n discu*ia p"r*i or ,i nici nu poate ua 'n considerare e+cep*ii e ridicate de p"r*i prin conc u!ii e scrise. P"inci*i# f e)ibi it%$ii *"oced#"ii a"bit"a e. Acest principiu se concreti!ea!" 'n %aptu c" 'ntrea(a procedur" a arbitraju ui se des%",oar" potrivit ibert"*ii de voin*" a p"r*i or, do#inant" 'n toate %or#e e ui de #ani%estare. .n sus*inerea principiu ui % e+ibi it"*ii procedurii arbitra e pot %i aduse ,i ar(u#ete e care *in de ipsa de so e#nitate a ,edin*e or de judecat", de #odu co ocvia 'n care au oc de!bateri e, de ipsa unei *inute vesti#entare i#puse = e e#ente care con%er" deru "rii procedurii arbitra e un aspect ipsit de %or#a is#. P"inci*i# confiden$ia it%$ii. 3on%iden*ia itatea este unu dintre atuuri e pe care arbitraju e are %a*"
BI

de justi*ia stata ", %iind consacrat de e(iuitor 'n art. 020 3.Dro.3iv. :enind a arbitraj p"r*i e se si#t #u t #ai protejate at&t din punct de vedere a securit"*ii in%or#a*ii or pro%esiona e, c&t ,i sub aspectu credibi it"*ii ca it"*ii or de co#ercian*i. P"inci*i# di+*onibi it%$ii. .n sensu #ateria principiu disponibi it"*ii presupune ca p"r*i e s" dispun" de obiectu iti(iu ui potrivit interese or or procesua e, 'n ti#p ce 'n accep*iunea procesua " a acestui principiu re!id" 'n posibi itatea pe care o au participan*ii a procesu arbitra de a dispune de #ij oace e procesua e prev"!ute de e(e. P"inci*i# "e+*ect%"ii d"e*t# #i a #n *"oce+ ec&itabi . Ordinea pub ic" procesua " este trebuie s" (uverne!e orice proces = arbitra sau de drept co#un ) ur#&nd a respecta (aran*ii e unei judec"*i ec$itabi e. Nerespectarea cerin*ei de (aran*ie a unui proces ec$itabi constituie o vio are a ordinii pub ice procedura e, aceasta ur#&nd a %i drastic sanc*ionat" cu anu area $ot"r&rii arbitra e. P"inci*i# "o # #i activ a a"bit"i o". Ro u activ a arbitri or se concreti!ea!" 'n eviden*ierea tuturor aspecte or de %apt care pot conduce a cea #ai bun" so u*ionare 'n drept sau 'n ec$itate a prob e#e or aduse 'n %ata tribuna u ui arbitra . Arbitri pot so icita ad#inistrarea unor probe sau c ari%icarea anu#itor situa*ii sau c$iar pot 'ncerca so u*ionarea iti(iu ui pe ba!a conci ierii p"r*i or.

0.0 DARTI3IDANII 8A DRO3E-U8 ARBITRA8 P%"$i e. .n arbitraj no*iunea de parte este sinoni#" cu cea de parte se#natar" a conven*iei arbitra e sau cu cea de parte care ader" a conven*ia arbitra " prin 'ndep inirea unor acte de procedur" care au se#ni%ica*ia unei ac$ies"ri a so u*ionarea prin arbitraj a iti(iu ui. 3a *i 'n procesu civi , p"r*i e au anu#ite drepturi ,i ob i(a*ii, prev"!ute e+pres de e(e sau de re(u i e de procedur" arbitra " a institu*ii or per#anente de arbitraj. A,adar p"r*i e 'n procesu arbitra au ur#atoare e drepturi/ dreptu de a adresa cereri tribuna u ui arbitra 4 dreptu de a),i a e(e arbitru ,i sup eantu s"u4 dreptu de a ua cuno,tin*" de inscrisuri e e+istente a dosar4
BG

dreptu

de a participa a judecat", pe tot parcursu procedurii

arbitra e4
dreptu de a stabi i cadru procesua a iti(iu ui, 'n i#ite e i#puse

de conven*ia arbitra "4 dreptu de a cere instan*ei judec"tore,ti s" 'ncuviin*e!e #"suri asi(ur"torii ,i #"suri vre#e nice cu privire a obiectu iti(iu ui sau s" constate anu#ite '#prejur"ri de %apt4 dreptu de a invoca, p&n" a u ti#u ter#en de 'n%"*i,are, orice e+cep*ie privind e+isten*a ,i va iditatea conven*iei arbitra e, constituirea tribuna u ui arbitra , i#ite e 'ns"rcin"rii arbitri or ,i des%",urarea procedurii arbitra e4 dreptu de a invoca e+cep*ia de caducitate a arbitraju ui4 dreptu de a e%ectua acte de dispo!i*ie4 dreptu de a %or#u a cereri de recu!are a arbitri or4 dreptu de a so icita c$e tuie i e de judecat"4 dreptu de a e+ercita ac*iunea 'n anu are '#potriva $ot"r&rii arbitra e. De &n(" drepturi procesua e p"r*i e au ,i ob i(a*ii 'n procesu arbitra care vi!ea!" cu tit u (enera , e+ecutarea cu bun" credin*" a drepturi or procedura e potrivit scopu ui 'n vederea c"ruia au %ost recunoscute de e(e ,i cu tit u particu ar, e+ecutarea cu bun" credin*" a conven*iei arbitra e ceea ce i#p ic" 'n esen*" ur#atoare e/ Ob i(a*ia de a),i dese#na arbitru 'n vederea constituirii va abi e a tribuna u ui arbitra 4 Ob i(a*ia de a ridica 'n ter#ene e procedura e %i+ate de e(iuitor orice e+cep*ie privind e+isten*a ,i va iditatea conven*iei arbitra e, constituirea tribuna u ui arbitra , i#ite e 'ns"rcin"rii arbitri or, caducitatea arbitraju ui4 Ob i(a*ia de a),i dovedi preten*ii e ,i ap"r"ri e4 Ob i(atia de a ur#"ri des%",urarea ,i %ina i!area procesu ui, s" 'ndep ineasc" acte e de procedur" 'n condi*ii e, ordinea ,i ter#ene e stabi ite de e(e sau de judec"tor, s"),i e+ercite drepturi e procedura e con%or# dispo!i*ii or e(a e4 Ob i(a*ia de a ac$ita ta+e e ,i c$e tuie i e arbitra e. Ob i(a*ia de a coopera cu tribuna u arbitra pe toat" perioada deru "rii procedurii arbitra e4 Ob i(a*ia de con%iden*ia itate. Re*"ezenta"ea *%"$i o" -n cad"# *"oced#"ii a"bit"a e. .n con%or#itate cu prevederi e art. 02FB 3.Dro.3iv. ,i a e art BA a in. 1 din Re(u i e 3A3IR, p"r*i e pot participa 'n cadru procesu ui arbitra %ie persona , %ie prin repre!entan*i. E e pot %i asistate 'n cursu procedurii de orice a t" persoan",
BF

inc usiv avocat, consi ier sau traduc"tor. Unu din avantaje e arbitraju ui ' repre!int" con%iden*ia itatea procedurii ,i posibi itatea p"r*i or de a avea #ai #u *i consi ieri parte dec&t 'n iti(ii e des%",urate 'n %a*a instan*e or judec"tore,ti de drept co#un. Re(u i e 3A3IR #en*ionea!" %aptu c" a so icitarea e+pres" a p"r*i or ,i a te persoane interesate pot participa a des%",urarea de!bateri or55. Repre!entan*ii p"r*i or pot %i %ie repre!entan*i conven*iona i, persoane %i!ice pe ba!" de #andat specia , %ie repre!entan*i e(a i ai persoane or juridice, cu# ar %i ad#inistratorii sau directorii societ"*i or co#ercia e. .n ceea ce prive,te avoca*ii 'n ceea ce prive,te avoca*ii p"r*i or 'n ca!u procedurii arbitra e nu e+ist" re(u i specia e prin care s" se prevad" ca ace,tia trebuie s" %ie 'n #od e+c usiv #e#bri sau a%i ia*i ai Barou ui de avoca*i oca . .n consecin*" o parte poate s"),i an(aje!e un avocat %"r" a %i ob i(atoriu ca acesta s" aib" drept de iber" practic" 'n Ro#&nia. Efecte e fa i,ent# #i #neia dint"e *%"$i *e *a"c#"+# de+f%#"%"ii *"oced#"ii. Dac" o parte 'n procesu arbitra , persoana juridic" str"in" intr" 'n %a i#ent pe parcursu des%",ur"rii procesu ui arbitra , e%ecte e vor %i ana i!ate 'n raport cu prevederi e e(ii sa e na*iona e care 'i (uvernea!" statutu . .n ca!u 'n care, '#potriva rec a#antu ui 'n cadru procedurii arbitra e, persoana juridic" ro#&n", se dec an,ea!" procedura reor(ani!"rii judiciare sau procedura %a i#entu ui, acest %apt nu va avea repercursiuni asupra po!i*iei sa e ca parte 'n proces, ci nu#ai 'n ceea ce prive,te repre!entarea sa. -entin*a arbitra " pronun*at" 'ntr)un ast%e de ca! ,i #ai a es su#e e care pot %i acordate vor intra 'n patri#oniu rec a#antu ui ,i se vor constitui ca %onduri pentru ac$itarea su#e or datorate creditori or 'n cadru procedurii reor(ani!"rii judiciare sau a procedurii %a i#entu ui. .n ca!u 'n care '#potriva p&r&tu ui 'n procesu arbitra , persoana juridic" ro#&n", o procedur" de reor(ani!are judiciar" sau o procedur" de %a i#ent este dec an,at" 'n ba!a prevederi or 8e(ii IBHAA2, procedura arbitra " va %i suspendat". Ast%e rec a#antu poate cere direct judec"toru ui sindic sau tribuna u ui de a sediu p&r&tu ui, judecarea cau!ei, care va putea decide 'n ce #"sur" crean*a rec a#antu ui este 'nte#eiat" ,i va putea dispune 'nscrierea acesteia a #asa creda ". T"ib#na # #i a"bit"a . Tribuna u arbitra este instan*a care va so u*iona iti(iu ap"rut 'ntre
9ior(iana D"n"i ", ?Drocedura Arbitra " 'n iti(ii e co#ercia e interne@, p. 12F, Editura Universu Juridic, Bucure,ti, 511I.
55

BA

p"r*i e conven*iei arbitra e. D"r*i e pot stabi i prin conven*ie co#ponen*a tribuna u ui arbitra , nu#"ru arbitri or ,i condi*ii e pe care ace,tia trebuie s" e 'ndep ineasc", #oda it"*i e de contestare a #e#bri or tribuna u ui arbitra , ca ,i a te aspecte e(ate de activitatea tribuna u ui arbitra N#,i"ea a"bit"i o". Jurispruden*a a statuat c" actu de nu#ire a %iec"rui arbitru, 'n parte, nu are caracter uni atera c$iar dac" este %"cut din ini*iativa unei sin(ure p"r*i, #otivat" de %aptu ca actu de nu#ire a arbitru ui, ca e e#ent substan*ia a conven*iei de arbitraj, i!vor",te din voin*a co#un" a p"r*i or. Tribuna u arbitra poate %i constituit din unu sau #ai #u *i arbitri, 'n con%or#itate cu prevederi e c au!ei co#pro#isorii sau re(u i or institu*iei de arbitraj care or(ani!ea!" arbitraju institu*iona i!at. .n ceea ce prive,te nu#"ru arbitri or, 'n ipsa unei prevederi e+prese a p"r*i or, dispo!i*ii e din 3.Dro.3iv. sau din Re(u i co#p etea!" voin*a acestora, stabi ind anu#ite principii 'n ceea ce prive,te nu#"ru arbitri or care co#pun tribuna u arbitra . D"r*i e trebuie s" stabi easc" 'n #od e+pres dac" iti(iu va %i judecat de c"tre un sin(ur arbitru Cco#ponen*" unipersona "E sau de #ai #u *i arbitri Cco#ponen*" co e(ia "E. Dese#narea tribuna u ui unipersona se poate %ace ,i prin 'ns",i cererea de arbitrare sau 'nt&#pinarea depus" de c"tre p"r*i. Acordu p"r*i or privind so u*ionarea iti(iu ui de c"tre un tribuna arbitra unipersona , precu# ,i acordu asupra persoanei dese#nate arbitru unic repre!int" condi*ii e necesare pentru constituirea acestui tip de tribuna . Dac" p"r*i e nu ajun( a o 'n*e e(ere cu privire a persoana arbitru ui instan*a de judecat" prev"!ut" a art. 0B5 3.3iv. va avea dreptu de a decide 'n #od de%initiv asupra acestei c$estiuni. .n ca!u 'n care arbitraju este des%",urat 'n cadru unei institu*ii specia i!ate, di%erende e 'ntre p"r*i, cu privire a dese#narea arbitru ui unic se vor re!o va de c"tre respectiva institu*ie 'n con%or#itate cu Re(u a#entu propriu. Dac" p"r*i e nu prev"d 'n conven*ia arbitra " nu#"ru de arbitri, 3.Dro.3iv. ,i Re(u i e prev"d c" nu#"ru acestora va %i de trei, c&te unu nu#it de %iecare parte ,i un supraarbitru a es de c"tre cei a *i doi arbitri. 3a re(u " i#perativ", #en*ionat" de 3.Dro.3iv., o parte nu poate nu#i arbitru ce ei a te p"r*i ,i nici nu poate nu#i un nu#"r #ai #are de arbitri dec&t cea a t" parte. .n sus*inerea acestei re(u i vin ,i Re(u i e care stabi esc 'n art. 1F, %aptu c" p"r*i e au dreptu de nu#i un nu#"r e(a de arbitri. .n arbitraju interna*iona , nu#"ru de arbitri care vor co#pune tribuna u trebuie s" %ie i#par, %iecare parte av&nd de ase#enea dreptu de a nu#i un nu#"r e(a de arbitri.
21

3.Dro.3iv #en*ionea!" c" orice persoan" %i!ic", cet"*ean ro#&n care are capacitatea dep in" de e+erci*iu a drepturi or, poate %i arbitru. Aceast" re(u " se ap ic" 'n toate ca!uri e 'n care se or(ani!ea" un arbitraj ad $oc. .n ca!u arbitraju ui institu*iona i!at, %iecare institu*ie care or(ani!ea!" arbitraju are dreptu de a i#pune anu#ite condi*ii persoane or care vor e+ercita aceasta ca itate 'n cadru or(ani!a*iona a respectivei institu*ii. .n ceea ce prive,te arbitraju interna*iona or(ani!at 'n con%or#itate cu re(u i e prev"!ute 'n art. 0IAT, p"r*i e pot nu#i arbitri cet"*eni str"ini sau pot a(rea ca arbitru unic sau supraarbitru s" %ie cet"*ean a unui stat ter*. Dotrivit Re(u i or 3A3IR poate %i 'nscris pe ista de arbitri ?orice persoan" %i!ic" de cat"*enie ro#&n" care are capacitate dep in" de e+erci*iu a drepturi or, se bucura de o reputa*ie ne,tirbit" ,i are o 'na t" ca i%icare ,i e+perien*" 'n do#eniu dreptu ui co#ercia sau a re a*ii or econo#ice interna*iona e@. Arbitrii sunt 'nscri,i pe aceast" ist" nu#ai cu acordu or, iar ista con*ine indica*ii re%eritoare a pre("tirea pro%esiona " ,i specia i!"ri e %iec"ruia. Re(u i e #ai prev"d c" arbitrii i#p ica*i 'ntr)o procedur" arbitra " trebuie s" %ie independen*i ,i i#par*ia i 'n e+ercitarea ca it"*ii de arbitru. Aceste persoane nu pot %i 'n nici un ca! repre!entan*ii p"r*i or, 'n ca! contrar a% &ndu)se 'n po!i*ie contrar" neutra it"*ii cerut" unui arbitru potrivit principiu ui de ba!" care (uvernea!" aceasta #aterie. .n condi*ii de per%ect" opo!abi itate (arantat" de %unda#entu contractua a arbitraju ui, nu#irea arbitri or poate %i contestat", partea interesat" av&nd posibi itatea de a invoca eroarea asupra persoanei arbitru ui ,i put&nd cere, de ase#enea, recu!area arbitru ui, pentru #otive care pun 'n 'ndo ia " independen*a ,i i#par*ia itatea acestuia. Un aspect deosebit privind ca i%icarea ,i inco#patibi itatea arbitri or este e(at de posibi itatea unei persoane care de*ine %unc*ia de judec"tor 'n cadru instan*e or de drept co#un, ,i #ai a es 'n cadru .na tei 3ur*i de 3asa*ie ,i Justi*ie, de a %i nu#it" arbitru sau supraarbitru 'n cadru unui iti(iu arbitra . .n acest sens e+ist" at&t prevederi e(is ative c&t ,i deci!ii a e .na tei 3ur*i de 3asa*ie ,i Justi*ie care con%ir#" idea c" %unc*ia de judec"tor a o instan*" de drept co#un nu este inco#patibi " cu ca itatea de arbitru 'ntr)un iti(iu arbitra 50. O a t" cate(orie pro%esiona " a carei i#p icare 'n di%erite e #oda it"*i a ternative de so u*ionare a dispute or = conci ierea, #edierea, arbitraju , este din ce 'n ce #ai #are, este cea a avoca*i or ,i consi ieri or juridici care sunt nu nu#ai ?bene%iciari@ ai acestor #oda it"*i de so u*ionare a dispute or 'ntre co#ercian*i, dar pot %i ,i participan*i activi, cu e+perien*a ,i cuno,tinte e or speci%ice 'n anu#ite #aterii. .n acest sens se conturea!" apari*ia unei cate(orii speci%ice de cosu tan*i ,i
9abrie >o#otescu, ?8iti(ii patri#onia e. -o u*ionarea pe ca ea arbitraju ui@, p. F0, Editura 8u#ina 8e+, Bucure,ti, 511B.
50

21

specia i,ti 'n #aterie de so u*ionare a ternativ" a dispute or, specia i,ti 'n ceea ce prive,te #edierea, conci ierea ,i so u*ionarea unor dispute 'n ba!a unor proceduri #u t #ai sup e ,i ne%or#a iste dec&t ce e obi,nuite judiciare. .n ceea ce prive,te nu#irea arbitri or, partea care a avut ini*iativa dec an,"rii procedurii arbitra e va invita cea a t" parte, 'n scris, s" ',i nu#easc" arbitru 'n cadru tribuna u ui arbitra . Invita*ia va trebui s" con*in" nu#e e, do#ici iu ,i, dac" este posibi , anu#ite date de identi%icare persona " a arbitru ui unic sau a arbitru ui nu#it de c"tre partea care are ini*iativa dec an,"rii procedurii arbitra e. De ase#enea, aceast" cerere introductiv" va trebui s" con*in" o descriere a po!i*iei p"r*ii respective 'n cadru disputei, cereri e acesteia ,i %unda#ente e po!i*iei sa e. 3ea a " parte ast%e invitat" este ob i(at" ca, 'n ter#en de 11 !i e de a data pri#irii invita*iei, s" r"spund" invita*iei, 'n sensu accept"rii arbitru ui unic propus sau a contest"rii acestuia sau, dac" este ca!u , nu#irii propriu ui arbitru 'n cadru tribuna u ui arbitra ,i co#unic"rii nu#e ui, do#ici iu ui ,i, dac" este posibi , a anu#itor date de identi%icare persona " ,i pro%esiona " a acestuia. Arbitrii nu#i*i trebuie in%or#a*i despre nu#irea or ca arbitri, iar ace,tia vor con%ir#a 'n scris acceptarea acestei ca it"*i 'n ter#en de 2 !i e de a pri#irea nu#irii. Cart. 0BA 3.Dro.3iv.E Tribuna u arbitra se consider" a %i constituit a data a care arbitru unic sau, dac" este ca!u , arbitri nu#i*i ,i supraarbitru dese#nat de ace,tia au acceptat %or#a 'n scris aceasta ca itate. Acceptarea trebuie s" %ie %"cu" 'n scris, iar data acesteia va %i considerat" a data pri#irii prin po,t" din partea arbitru ui unic sau a supraarbitru ui, dup" ca!. .n ca!u 'n care nici una dintre aceste #etode nu a %ost %o osit" de c"tre p"r*i e 'n disput", re(u i e stabi esc procedura de ur#at 'n aceast" situa*ie. Drin cererea de arbitrare partea care are ini*iativ" arbitraju ui, rec a#ant 'n cadru procedurii, va nu#i un arbitru sau va propune ca iti(iu s" %ie so u*ionat de c"tre un arbitru unic, ar"t'nd nu#e e acestuia. Drin 'nt&#pinare sau prin 'n,tiin*are separat" adresat" 3ur*ii de Arbitraj, 'n ter#en de ce #u t 51 de !i e de a pri#irea cererii de arbitrare, cea a t" parte, p&r&t 'n cadru procedurii, va nu#i un arbitru, ar"t&nd nu#e e acestuia sau va r"spunde a propunerea rec a#antu ui privind so u*ionarea iti(iu ui de c"tre un arbitru unic, precu# ,i a persoana acestuia. Re(u i e reco#and" ,i nu#irea unui arbitru sup eant, pentru u,urarea procedurii de 'n ocuire a arbitru ui. .n ca!u arbitraju ui interna*iona , dac" p"r*i e doresc s" nu#easc" un arbitru care nu %i(urea!" pe ista arbitri or 3A3IR, Re(u i e #en*ionea!" c", 'n #"sura 'n care este posibi , respectiva parte s" indice, 'n a%ar" de nu#e e arbitru ui a es ,i ocupatia, specia itatea, tit uri e sau pre!entarea succint" a activit"*ii pro%esiona e a acestuia.
25

Atunci c&nd tribuna u ui arbitra este co#pus din trei #e#bri, odat" ce p"r*i e ,i)au nu#it arbitri, vor proceda a dese#narea supraarbitru ui, care va %ace parte din ista de arbitri ai 3A3IR, 'n ter#en de 11 !i e de a data pri#irii noti%ic"rii %"cute de c"tre 3urte 'n acest sens. Arbitru este investit de p"r*i cu so u*ionarea unui iti(iu deter#inat. Investirea arbitri or este re!u tanta ju+tapunerii ce or dou" co#ponente a e arbitraju ui/ contactua " ,i jurisdic*iona ". Aceast" ca itate = de judec"tor a es pentru re!o varea unui iti(iu deter#inat = este esentia " 'n deter#inarea statutu ui arbitru ui, respectiv 'n identi%icarea condi*ii or ob i(atorii pentru accederea a o atare ca itate. .n e+ecutarea contractu ui de arbitrare p"r*i e iti(ante, ca subiect p ura contractua , au o serie de drepturi ,i ob i(a*ii speci%ice acestui contract. Dispo!i*ii e cuprinse 'n 3artea a I:)a o%er" o i#a(ine e+$austiv" a drepturi or ,i ob i(a*ii or arbitru ui, acestea put&nd %i deduse i#p icit prin raportare a etape e procedurii arbitra e. D"e*t#"i e a"bit"i o". Doctrina a statuat c" drepturi e arbitri or au dou" co#ponente/ una patri#onia " ,i una #ora ". 3on%or# co#ponentei arbitra e, 'n arbitraju ad $oc cuantu#u ,i #oda itatea de p at" a arbitri or, ca e%ect a contractu ui sina a(#atic stabi it 'ntre arbitru ,i partea care )a nu#it, sunt stabi ite prin conven*ia p"r*i or sau de c"tre tribuna u arbitra . .n arbitraju ad $oc, potrivit art. 02AQ 3.Dro.3iv. c$e tuie i e pentru or(ani!area arbitraju ui, precu# ,i onorarii e arbitri or sunt suportate de c"tre p"r*i, potrivit 'n*e e(erii 'ntre e e, sau 'n ipsa unei 'n*e e(eri, de c"tre partea care a pierdut iti(iu , inte(ra , dac" cererea de arbitrare este ad#is" 'n tota itate sau propor*iona cu ceea ce s)a acordat, dac" cererea este ad#is" 'n parte. Dotrivit nor#e or RDA)3AB, cau!e e care deter#in" reducerea ta+e or arbitra e ,i i#p ict a onorarii or arbitri or sunt ur#"toare e/ ) so u*ionarea iti(ii or de c"tre un arbitru unic deter#in" reducerea ta+ei arbitra e, i#p icit a onorarii or arbitri or cu 52X4 ) retra(erea cererii de arbitrare #ai 'nainte de e#iterea cita*ii or pentru pri#a 'n%"*i,are = G2X4 ) '#p"carea p"r*i or a pri#a !i de 'n%"*i,are = 21X4 ) pronun*area de c"tre tribuna u arbitra a unei $ot"r&ri de constatare a neco#peten*ei = G2X. 3o#ponenta #ora " a drepturi or arbitri or are 'n vedere ur#"toare e aspecte/ ) arbitru nu este subordonat interese or p"r*ii care )a nu#it4
20

are dreptu de a se de!d"una de a p"r*i e care, 'n #od nejusti%icat ,i pentru #otive nede#ne ,i neadev"rate, ar %or#u a '#potriva sa cereri de recu!are sau de revocare4 ) are dreptu , 'n pre!en*a unei cereri de recu!are, s" se ab*ina de a judecarea ac*iunii arbitra e %"r" ca ab*inerea s" 'nse#ne recunoa,terea #otive or de recu!are4 ) are dreptu s" se preva e!e de ob i(a*ia de con%iden*ia itate a arbitraju ui, pe care o poate opune p"r*i or, centru ui per#anent de arbitraj ,i, bine'n*e es, ter*i or.
)

Ob i!a$ii e a"bit"i o". De &n(" drepturi, arbitrii au ,i anu#ite ob i(a*ii. 3ontractu de arbitrare este un contract cu e+ecutare succesiv", ceea ce i#p ic" e+a#inarea activit"*ii arbitru ui pe toat" durat" procedurii arbitra e. A,adar arbitru are ur#"toare e ob i(a*ii 'n procesu arbitra / ) Ob i(a*ia de co#peten*", care presupune ob i(a*ia de a nu accepta nu#irea sa ca arbitru 'ntr)o cau!" care nu intr" 'n s%era co#peten*e or sa e. ) Ob i(a*ia de a p"stra inte(ritatea arbitraju ui, care presupune ca arbitru s" nu so icite ,i s" nu accepte o nu#ire a sa ca arbitru, dac" nu ',i poate 'ndep ini #isiunea 'n c&t #ai scurt ti#p. Un arbitru nu poate intra 'n nici un %e de re a*ie de a%aceri, %inanciare pro%esiona e, de %a#i ie cu p"r*i e 'n iti(iu sau a te persoane 'n e("tur" cu acestea, 'n ti#pu e+ercit"rii ca it"*ii de arbitru. ) Ob i(a*ia de in%or#are, presupune c" arbitru , 'nainte de a accepta nu#irea sa, este ob i(at s" in%or#e!e pe cei a *i #e#bri ai tribuna u ui arbitra , precu# ,i p"r*i e, re%eritor a orice interese persona e e(ate de p"r*i sau participan*i. ) Ob i(a*ia de a contro a procedura arbitra ", arbitrii %iind (aran*ii respect"rii nor#e or care re( e#entea!" ordinea pub ic" procedura ". ) Ob i(a*ia de di i(en*" a arbitru ui traduce prin (rija per#anent" de care arbitrii trebuie s" dea dovad" 'n e+ercitarea #isiunii jurisdic*iona e 'ncredin*at" de p"r*i, inc usiv cu privire a ter#enu de arbitrare convenit de p"r*i. ) Ob i(a*ia de a ac*iona pro%esiona , const" 'n datoria de a ac*iona ,i de a so icita participan*i or s" ac*ione!e cu di i(en*", ec$idistant, cu pro#ptitudine, r"bdare ,i po ite*e %a*" de p"r*i ,i a *i participan*i. ) Ob i(*ia de a p"stra con%iden*ia itatea arbitraju ui, ceea ce presupune ca ace,tia s" p"stre!e con%iden*ia itatea asupra de iber"ri or ce preced pronun*area $ot"r&rii. Ace,tia nu #ai pot ap"rea 'n nici un %e de procedur" e(at" de iti(iu respectiv, dec&t 'n ca!uri e e+pres prev"!ute de e(e. 3a itatea de arbitru dese#nat 'n cadru unei proceduri abitra e poate 'nceta 'n 'ntr)unu din ur#atoare e ca!uri/ recu!area, revocarea, 'n ocuirea,
2B

ab*inerea, renun*area, '#piedicarea sau decesu . R%+*#nde"ea a"bit"i o". 3artea a I:)a, 'n art. 020, prevede ur#"toare e ca!uri 'n care arbitrii sunt raspun!"tori de daune/ ) Dac", dup" acceptare, renun*" nejusti%icat a 'ns"rcinarea or4 ) Dac", %"r" #otiv justi%icat, nu particip" a judecarea iti(iu ui, ori nu pronun*" $ot"r&rea 'n ter#enu stabi it de conven*ia arbitra " sau de e(e4 ) Dac" nu respect" caracteru con%iden*ia a arbitraju ui, pub ic&nd sau divu (&nd date de care iau cuno,tin*" 'n ca itate de arbitri, %"r" a avea autori!area p"r*i or4 ) Dac" 'nca c" % a(rant 'ndatoriri e ce e revin. Te#eiu r"spunderii arbitri or este unu contractua , ur#are a nee+ecut"rii sau e+ecut"rii necorespun!atoare de c"tre arbitri a ob i(a*ii or ce e revin con%or# contractu ui de arbitrare. O i#portan*" deosebit" o are c asi%icarea ob i(a*ii or arbitru ui 'n ob i(a*ii deter#inate sau de re!u tat ,i 'n ob i(a*ii de #ij oace sau de di i(en*"5B. .n pri#u ca! neatin(erea re!u tatu ui constituie prin ea 'ns",i o pre!u#*ie a cu pei debitoru ui ob i(a*iei = arbitru ui = 'n ca!u ob i(a*iei de #ij oace, neatin(erea re!u tatu ui nu #ai constituie o dovada a cu pei, sarcina probei revenind creditoru ui care va trebui s" %ac" dovada c" arbitru nu a depus toat" di i(en*a ,i pruden*a pentru atin(erea re!u tatu ui preconi!at. Con+tit#i"ea t"ib#na # a"bit"a . Tribuna u arbitra se consider" constituit a data u ti#ei accep"ri a 'ns"rcin"rii, de supraarbitru sau, dup" ca!, de arbitru unic52. Acceptarea 'ns"rcin"rii trebuie s" %ie %"cut" 'n scris ,i co#unicat" p"r*i or 'n ter#en de 2 !i e de a data pri#irii propunerii de nu#ire5I. Arbitri a e,i de p"r*i vor proceda a nu#irea supraarbitru ui 'n ter#en de 11 !i e de a u ti#a acceptare, supraarbitru se va con%or#a a r&ndu s"u dispo!i*ii or art. 0BA. Incidente *"oced#"a e. .n cursu co#punerii ,i constituirii tribuna u ui arbitra pot ap"rea incidente procedura e precu#/ ab*inerea, recu!area, revocarea, renun*area, inco#patibi itatea ,i 'n ocuirea arbitri or.
5B

;onica -" "(ean, ?Arbitraju co#ercia @, p. 511, Editura A BecN, Bucure,ti, 5111.

Art. 0205 a in. C1E 3.Dro.3iv. 5I Art. 0BA 3od Drocedura 3ivi a
52

22

.n arbitraj ab*inerea are o s%er" #ai ar(" dec&t a instan*e e judec"tore,ti, unde c au!e e de ab*inere coincide cu ce e de recu!are. Ab*inerea se poate considera ca o autorecu!are, dar acest %apt nu i#piedic" arbitru care s)a autorecu!at s" particip e a so u*ionarea iti(iu ui, dac" p"r*i e %ac o dec ara*ie scris" 'n sensu c" nu cer recu!area. Recu!area este dreptu pe care ' au p"r*i e 'n proces de a cere, 'n ca!uri e deter#inate de e(e, ca arbitru s" se retra(". Dotrivt art. 021Q 3.Dro.3iv., arbitru poate %i recu!at pentru cau!e ce pun a indoia " independen*a ,i i#par*ia itatea sa, aceste cau!e %iind 'n specia ce e prev"!ute de art. 5G 3.Dro.3iv.5G. Arbitraju pre!int" 'ns" ,i une e particu arit"*i, ast%e 'nc&t e+ist", pe &n(" cau!e e e+pres prev"!ute de e(e ,i cau!e conven*iona e, p"r*i e av&nd ibertatea ca prin conven*ia arbitra " s" indice o serie de condi*ii ce ur#ea!" a %i indep inite c&t prive,te nu#irea arbitri or, nerespectarea acestora 'ndrept"*ind partea interesat" s" cear" recu!area5F. 3ererea de recu!are 'n b oc a tuturor arbitri or este inad#isibi ", propunerea de recu!are %"c&ndu)se pentru %iecarea arbitru 'n parte. Dac" dup" nu#ire, partea a% " de e+iste*a cau!ei de recu!are, ea poate invoca recu!area acestuia, 'n a%ar" de ca!u 'n care partea advers" %ace dovada c" acea cau!" era cunoscut" de partea care a nu#it arbitru , a ace #o#ent. Recu!area trebuie cerut", sub san*iunea dec"derii, 'n ter#en de 11 !i e de a data c&nd partea a uat cuno,tin*" de nu#irea arbitru ui sau de survenire a cau!ei de recu!are. 3ererea de recu!area se so u*ionea!" de instan*a de judecat" care ar %i %ost co#petent" s" so u*ione!e iti(iu 'n %ond 'n pri#a instan*", 'n ca!u arbitraju ui ad $oc. .n ca!u arbitraju ui institu*iona i!at, procedura so u*ion"rii cererii de
Art. 5G 3od Drocedura 3ivi a prevede cau!e e pentu care se poate recu!a arbitru / cand e , sotu sau, ascendentii ori descendentii or au vreun interes in judecarea pricinii sau cand este sot, ruda sau a%in cu vreuna dintre parti4 ) 3and e este sot, ruda sau a%in in inie directa sau co atera a cu avocatu sau #andataru unei parti sau daca este casatorit cu %rate e sau cu sora sotu ui uneia din aceste persoane4 ) 3and sotu in viata si nedespartit este ruda sau a%in a uneia dintre parti4 ) Daca sotu sau rude e ui au o pricina ase#anatoare cu aceea care se judeca4 ) Daca intre ace easi persoane si una din parti a %ost o judecata pena a ti#p de cinci ani inaintea recu!arii4 ) Daca este tutore sau curator a uneia dintre parti4 ) Daca si)a spus parerea cu rpivire a pricina ce se judeca4 ) Daca a pri#it de a una dintre parti daruri sau %a(aduie i de daruri ori a t%e de indatoriri. 5F Art. 0211 3od Drocedura 3ivi a.
5G

2I

recu!are se rea i!ea!" de c"tre tribuna u arbitra , %"r" participarea arbitru ui recu!at, acesta %iind 'n ocuit de Dre,edinte e 3ur*ii de Arbitraj sau de un arbitru dese#at de e , 'n ca!u arbitru ui unic, pre,edinte e so u*ionea!" cererea. Revocarea arbitri or este sanc*iunea care intervine 'n ca!u 'n care arbitru nu),i 'ndep ine,te 'ndatoriri e ce)i revin potrivit #isiunii 'ncredin*ate de p"r*i, art. 020 3.Dro.3iv.. Revocarea poate interveni ,i 'n ur#a 'nc$eierii unei tran!ac*ii de c"tre p"r*i e 'n iti(iu, a renun*"rii p"r*i or a so u*ionarea prin arbitraj a iti(iu ui = sau 'n cursu ei = de e+e#p u pierderea 'ncrederii p"r*i or 'n arbitri5A. Revocarea este re!u tatu ini*iativei co#une a p"r*i or 'n iti(iu, av&nd caracter biva ent, spre deosebire de recu!are. Co,*eten$a in+tan$e o" de d"e*t co,#n -n c#"+# de+f%#"%"ii *"oced#"ii a"bit"a e. .n concep*ia 3"r*ii a I:)a este o institu*ie ba!at" pe autono#ia de voin*" a p"r*i or. Darticiparea instan*ei judec"tore,ti 'n procesu arbitra , indi%erent c" re!o v" aspecte procedura e cu caracter incidenta sau c" asi(ur" contro u de e(a itate a $ot"r&rii arbitra e, nu este de natur" a aduce vreo atin(ere principiu ui consacrat de e(iuitor ci, di#potriv", are un pronuntat caracter subsidiar, stabi ind 'ntre instan*a judec"toreasc" ,i arbitraju 'n parcursu c"ruia aceasta intervine, o re a*ie de co#p e#entaritate. Interven*ia instan*ei judec"tore,ti 'n procesu arbitra di%er" dup" %or#a de or(ani!are a arbitraju ui = ad $oc sau institu*iona i!at. .n arbitraju institu*iona i!at o #are parte din atribu*ii e date de e(e instan*ei judec"tore,ti 'n arbitrju ad $oc sunt pre uate de centru per#anent de arbitraj. Dosibi itatea interven*iei instan*ei judec"tore,ti 'n cursu procesu ui arbitra este consacrat" de dispo!i*ii e art. 0B5Q 3.Dro.3iv. ,i vi!ea!" cu tit u (enera so u*ionarea situa*ii or cu caracter incidenta . 3u tit u particu ar 3artea a I:)a prevede ur#"toare e atribu*ii pe care instan*a judec"toreasc" e poate e+ercita 'n cursu arbitraju ui/ ) Art. 02FF, 'naintea sau 'n cursu arbitraju ui oricare dintre p"r*i poate cere instan*ei judec"tore,ti co#petente s" 'ncuviin*e!e #"suri asi(ur"toare ,i #"suri vre#e nice cu privire a obiectu iti(iu ui sau s" constate anu#ite '#prejur"ri de %apt, deoarece tribuna u arbitra nu are imperium a,adar nu poate ordona #"suri cu caracter sanc*ionator sau de constr&n(ere4 ) Art. 02F11 a in. C0E, tribuna u arbitra nu poate s" recur(" a #ij oace de constr&n(ere ,i nici s" ap ice sanc*iuni #artori or sau e+per*i or. Dentru acestea p"r*i e se pot adresa instan*e or prev"!ute a art. 0B5 3.Dro.3iv.. ) Art. 02AQ 3.Dro.3iv., oricare dintre p"r*i poate cere ca instan*a
5A

;onica -" "(ean, ?Arbitraju co#ercia @, p. 1B5, Editura A BecN, Bucure,ti, 5111.

2G

judec"toreasc" s" e+a#ine!e te#einicia #"suri or dispuse de tribuna u arbitra ,i va stabi i cuantu#u onorarii or arbitri or ,i a ce or a te c$e tuie i arbitra e4 ) Art. 0I0Q a in. C1E 3.Dro.3iv., prevede c" 'n ter#en de 51 de !i e de a data co#unic"rii $ot"r&rii tribuna u arbitra va depune dosaru iti(iu ui a instan*a judec"toreasc", ata,&nd ,i dove!i e de co#unicare a $ot"r&rii arbitra e, recur(&ndu)se a aceasta pentru contro u e(a it"*ii a arbitraju ad $oc, a arbitraju institu*iona i!at dosaru cau!ei r"#&ne 'n ar$iva institu*iei per#anente de arbitraj4 ) -o u*ionarea ac*iunii 'n daune '#potriva arbitru ui, pentru #otive e prev"!ute de art. 020 3.Dro.3iv.014 ) 8e(iuitoru a prev"!ut 'n art. 021 a in. C1E 3.Dro.3iv. posibi itatea ca partea interesat" 'n continuarea arbitraju ui s" se adrese!e instan*ei judec"tore,ti pentru 'n "turarea piedici or ce s)ar ivi 'n constituirea tribuna u ui arbitra = co e(ia sau unipersona 4 ) Dotrivit art. 021T a in. C5E 3.Dro.3iv. cererea de recu!are %or#u at" 'n cadru unui arbitraj ad $oc se so u*ionea!" de c"tre instan*a judec"toreasc" care, 'n ipsa conven*iei arbitra e ar %i %ost co#petent" s" so u*ione!e 'n %ond iti(iu . 3ererea se so u*ionea!" cu citarea p"r*i or ,i a arbitru ui recu!at, 'n ter#en de 11 !i e de a sesi!are, 'nc$eierea ne%iind supus" c"i or de atac4 ) Dispo!i*ii e art. 025 3.Dro.3iv. per#it instan*ei judec"tore,ti ca, 'n ca!u 'n care tribuna u arbitra se desco#p etea!" s" dispun" 'n ocuirea arbitru ui4 ) Dotrivit art. 0IB 3.Dro.3iv. $ot"r&rea arbitra " poate %i des%iin*at" nu#ai prin ac*iune 'n anu are pentru #otive e prev"!ute e+pres de e(e, veri%ic&nd/ arbitrabi itatea iti(iu ui, va iditatea conven*iei arbitra e, constituirea tribuna u ui arbitra 'n con%or#itate cu conven*ia arbitra ", respectarea ter#enu ui de so u*ionare a iti(iu ui, respectarea ordinii pub ice4 ) Dotrivit art. 0IGQ 3.Dro.3iv., a cererea p"r*ii c&,ti("toare, $ot"r&rea arbitra " se investe,te cu %or#u " e+ecutorie, %"r" citarea p"r*i or. 0.B DRO3EDURA ARBITRA86 Le!ea *"oced#"a % a* icabi %. .n e("tur" cu re( e#ent"ri e procedura e ap icabi e 'n #ateria arbitraju ui, e(ea ro#&n" consacr" principiu autono#iei de voin*" a p"r*i or, 'n
Art. 020 ?Arbitrii sunt r"spun!"tori de daune, 'n condi*ii e e(ii/ aE dac", dup" acceptare, renun*" in #od nejusti%icat a 'ns"rcinarea or4 bE dac", %"r" #otiv justi%icat, nu particip" a judecarea iti(iu ui ori nu pronun*" $ot"r&rea 'n ter#enu stabi it de conven*ia arbitra " sau de e(e4 cE dac" nu respect" caracteru con%iden*ia a arbitraju ui, pub ic&nd sau divu (&nd date de care iau cuno,tin*" 'n ca itate de arbitri, %"r" a avea autori!area p"r*i or4 dE dac" 'nca c" 'n #od % a(rant 'ndatoriri e de serviciu.@
01

2F

con%or#itate cu care, prin conven*ia arbitra ", p"r*i e pot stabi i toate deta ii e re%eritoare a or(ani!area ,i des%",urarea arbitraju ui Cart.0B1 a in. 5 3.Dro.3iv.E. 8i#ite e %i+ate de c"tre prevederi e citate se re%er" e+c usiv a ordinea pub ic" ,i a bune e #oravuri ast%e c" p"r*i e pot decide %ie ap icarea direct" a unei re( e#ent"ri privind arbitraju , %ie nor#e specia e care s" se re%ere a ?constituirea tribuna u ui arbitra , nu#irea, revocarea ,i 'n ocuirea arbitri or, ter#enu ,i ocu arbitraju ui, nor#e e de procedur" pe care tribuna u arbitra trebuie s" e ur#e!e 'n judecarea iti(iu ui, inc usiv procedura unei eventua e conci ieri prea abi e, reparti!area 'ntre p"r*i a c$e tuie i or arbitra e, con*inutu ,i %or#a $ot"r&rii arbitra e ,i 'n (enera orice a te nor#e pentru buna des%",urare a arbitraju ui@ Cart. 0B1 a in. 5 3.Dro.3iv.E. .n ca!u absen*ei din conven*ia arbitra " a unor ast%e de c au!e, Tribuna u arbitra va putea re( e#enta procedur" 'n orice a t" #oda itate pe care o consider" adecvat" ca!u ui respectiv01. .n arbitraju ad $oc, re(u i e procedura e vor %i deter#inate de c"tre arbitrii nu#i*i de c"tre p"r*i sau de c"tre instan*a de drept co#un. .n arbitraju institu*iona i!at, re(u i e de arbitraj vor %i ce e stabi ite de re(u i e de procedur" a e respectivei institu*ii de arbitraj cu condi*ia respect"rii tuturor principii or de ordine pub ic" ,i #ora " #en*ionate de e(iuitor ca %iind i#perative. Re(u i e 3A3IR Cca ,i ce e a te re(u i de procedur" e#ise de c"tre a te institu*ii care or(ani!ea!" arbitraju 'n Ro#&niaE prev"d 'n #od e+pres c", 'n ca!u 'n care or(ani!area unui iti(iu arbitra a %ost atribuit" 3ur*ii, p"r*i e au 'n*e es necondi*ionat s" se supun" re(u i or de procedur" a e acesteia cu e+cep*ia ca!u ui 'n care, o dat" cu 'ncredin*area arbitraju ui ?p"r*i e au optat, 'n scris, pentru a te nor#e de procedur" ,i acestea au %ost acceptate de tribuna u arbitra @. 3u re%erire a e(ea procesua " ap icabi ", un e e#ent i#portant ' repre!int" ocu 'n care se va des%",ura arbitraju . Dac" p"r*i e nu au %acut re%erire a nici un %e de re(u i de procedur", 'n arbitraju ad $oc sau 'n ca!u 'n care re(u i e de procedur" stabi ite de c"tre p"r*i 'n conven*ia arbitra " sau nor#e e a care aceasta %ace re%erire sunt inco#p ete, e(ea procesua " ap icabi " va %i cea 'n vi(oare a ocu des%",ur"rii arbitraju ui. Aceasta re(u " re!u t" din prevederi e 3onven*iei de a NeL MorN, care #en*ionea!" 'n art. :d ca o condi*ie a ob*inerii recunoa,terii ,i e+ecut"rii unei senti*e arbitra e %aptu c" procedura s)a des%",urat 'n con%or#itate cu prevederi e conven*iei arbitra e sau 'n ipsa acesteia 'n con%or#itate cu e(ea *"rii 'n care a avut oc arbitraju . Te",en# a"bit"aj# #i.
Dra(o, A e+andru -itaru, ?Drept interna*iona privat@, p. 5GG, Editura >o din( Reporter, Bucure,ti, 1AAI.
01

2A

Drocedura arbitra " se poate 'nc$eia ,i 'nainte de pronun*area sentin*ei arbitra e, prin e+pirarea ter#enu ui de so u*ionare a arbitraju ui. .n situa*ia 'n care p"r*i e nu au prev"!ut a t%e , tribuna u arbitra trebuie s" pronun*e $ot"&rea 'n ter#en de ce #u t 2 uni de a data constituirii sa e. E+ist" 'ns" ,i situa*ii 'n care perioada de so u*ionare a unui it(iu nu poate %i circu#scris" ter#enu ui prev"!ut de p"r*i 'n conven*ia arbitra ", datorit" ,i %aptu ui c" pentru de! e(area cau!ei sunt so icitate probe e+tre# de co#p e+e ,i a caror ad#inistrare necesit" un ti#p #ai 'nde un(at, sau ur#are a atitudinii obstruc*ioniste pe care p"r*i e e #ani%est" uneori 'n ti#pu procesu ui, ori a#&n"ri pentru ipsa de ap"rare etc. .n aceast" situa*ie, p"r*i e pot consi#*i a pre un(irea ter#enu ui arbitraju ui iar, 'n ipsa unui ase#enea acord, tribuna u arbitra este ace a care, pentru #otive bine 'nte#eiate, poate dispune pre un(irea arbitraju ui cu un ter#en re!onabi . ?D"r*i e pot consi#*i, oric&nd 'n cursu iti(iu ui, a pre un(irea ter#enu ui arbitraju ui, %ie 'n scris, %ie prin dec ara*ie ora ", dat" 'n %a*a tribuna u ui arbitra ,i conse#nat" 'n 'nc$eierea de sedin*"@05. Por#a scris" este i#perativ i#pus" de e(iuitor pentru a evita invocarea de c"tre p"r*i a caducit"*ii arbitraju ui. 3aducitatea arbitraju ui se invoc" p&n" a pri#u ter#en de 'n%"*i,are, sub sanc*iunea dec"derii din dreptu de a #ai invoca aceast" e+cep*ie pe parcursu procesu ui arbitra . Tribuna u arbitra poate dispune, pentru cau!e bine 'nte#eiate, pre un(irea ter#enu ui cu ce #u t dou" uni. Dease#enea, 3artea a I:)a00 prevede c" ter#enu de pronun*are a $ot"r&rii arbitra e se pre un(e,te de drept cu dou" uni 'n ur#atoare e ca!uri e+pres ,i i#itativ prev"!ute de e(e/ 'n ca!u decesu ui uneia dintre p"r*i ,i c&nd 'ntr)un tribuna %or#at dintr)un nu#"r par de arbitri, se ive,te o diver(en*" ,i se procedea!" a nu#irea unui supraarbitru0B. RDA)3AB prevede ,i o a treia situa*ie, acea a 'ncet"rii persona it"*ii juridice a uneia dintre p"r*i02. Loc# a"bit"aj# #i. Dotrivit art. 02B 3.Dro.3iv., p"r*i e sunt ce e care convin asupra ocu ui arbitraju ui, 'n ipsa c"reia va $ot"r' tribuna u arbitra . 8ocu arbitraju ui se stabi e,te 'n dou" #oda it"*i din punct de vedere a instan*ei judec"tore,ti co#petent" s" intervin" 'n arbitraj ,i din punct de vedere a instan*ei judec"tore,ti co#petent" s" so u*ione!e ac*iunea 'n anu are.
Art. 0200 a in. CBE4 art.00 a in. CBE RDA)3AB. 00 Art. 0200 a in. C2E. 0B Art. 0I10 a in. C5E 02 Art. 00 RDA)3AB a in. C2E.
05

I1

.n practic" se pot 'nt& ni ca!uri 'n care p"r*i e iti(ante ',i a e( 'n vederea des%",ur"rii arbitraju ui o a t" oca*ie, a ta dec&t cea de a sediu rec a#antu ui sau p&r&tu ui. Ast%e ca toate cereri e incidenta e se vor adresa instan*ei co#petente 'n circu#scrip*ia c"reia se des%",oar" arbitraju . Co,*eten$a t"ib#na # #i a"bit"a . Tribuna u sesi!at cu o cerere de arbitrare ',i veri%ic" propria co#peten*" de a so u*iona un iti(iu ,i $ot"r",te 'n acest sens printr)o 'nc$eiere care se poate des%iin*a nu#ai prin ac*iunea 'n anu are introdus" '#potriva sentin*ei arbitra e, pentru #otive e+pres prev"!ute de e(e. :eri%icarea co#peten*ei 'nsea#n" constatarea e+isten*ei ,i va iditatea conven*iei arbitra e precu# ,i ine+isten*a unor cau!e care s" duc" a nu itatea, caducitatea sau inoperabi itatea ei, precu# ,i arbitrabi itatea iti(iu ui. .n ca!u 'n care se constat" vreo prevedere privitor a aceste condi*ii, tribuna u arbitra se va dec ara neco#petent. O a t" so u*ie 'nt& nit" 'n re(u i e de procedur" arbitra " a e unor institu*ii per#anente de arbitraj este aceea de respin(ere a cererii de arbitrare, rec a#antu av&nd desc$is" ca ea judec"*ii, 'n condi*ii e dreptu ui co#un, prin pro#ovarea unei noi ac*iuni0I. Se+iza"ea t"ib#na # #i a"bit"a . Ce"e"ea de a"bit"a"e. 3ererea de arbitrare este actu procedura prin care partea interesat" se adresea!" tribuna u ui arbitra , 'n rea i!area dreptu ui s"u subiectiv civi , %iind o varietate a ac*iunii civi e. -esi!area tribuna u ui arbitra se rea i!ea!" de c"tre partea a conven*ia arbitra " care dore,te so u*ionarea unui iti(iu, de natura ce ui prev"!ut 'n conven*ie, ap"rut 'ntre p"r*i. Aceast" parte, rec a#anta 'n procesu arbitra , va 'nainta tribuna u ui o cerere scris" care va con*ine e e#ente e i#perative i#puse %ie de conven*ia arbitra " %ie de re(u i e institu*iei de arbitraj sau de e(ea procedura " ap icabi ". .n ca!u 'n care conven*ia arbitra " nu prevede con*inutu cererii de arbitrare, 3.Dro.3iv. i#pune ur#"toru con*inut #ini#a a cererii de arbitrare/ Nu#e e, do#ici iu sau re,edin*a p"r*i or ori, pentru persoane e juridice, denu#irea sau sediu or, precu# ,i, dup" ca!, nu#"ru de 'n#atricu are 'n R3, nu#"ru de te e%on, contu bancar. Nu#e e ,i ca itatea ce ui care an(ajea!" sau repre!int" partea 'n iti(iu, ane+&ndu)se dovada ca it"*ii, 'n ca!u 'n care cererea este %"cut" de o a t" persoan" dec&t titu aru dreptu ui.
9abrie >o#otescu, ?8iti(ii patri#onia e. -o u*ionarea pe ca ea arbitraju ui@, p. A5, Editura 8u#ina 8e+, Bucure,ti, 511B.
0I

I1

;en*ionarea conven*iei arbitra e, ane+&ndu)se o copie de pe

contractu 'n care este inserat", iar dac" s)a 'nc$eiat un co#pro#is, o copie de pe acesta. Obiectu ,i va oarea cererii, precu# ,i ca cu u prin care s)a ajuns a deter#inarea acestei va ori. ;otive e de %apt ,i de drept, precu# ,i probe e pe care se 'nte#eia!" cererea. Nu#e e ,i do#ici iu #e#bri or tribuna u ui arbitra . -e#n"tura p"r*ii. Rec a#antu va co#unica p&r&tu ui ,i %iec"rui arbitru copie de pe cererea de arbitrare ,i de pe 'nscrisuri e ane+ate. 8a cererea rec a#antu ui co#unicarea se poate rea i!a de 3urtea de Arbitraj. 3ererea se depune a re(istratura 3a#erei de 3o#er* ,i Industrie a Ro#&niei denu#it" cerere de arbitrare sau ac*iune arbitra ". Data introducerii cererii de arbitrare se consider" !iua 'nre(itr"rii acesteia a re(istratura (enera " a 3a#erei, iar 'n ca!u e+pedierii ei prin po,t", data prev"!ut" 'n ,ta#pi a o%iciu ui po,ta de e+pediere. .n ca!u 'n care cererea nu cuprinde toate #en*iuni e ,i cerin*e e prev"!ute, secretariatu va 'n,tiin*a pe rec a#ant s" e co#p ete!e 'n #od corespun!"tor, 'ntr)un ter#en care nu va dep",i 11 !i e de a data pri#irii 'n,tiin*"rii. Fnt',*ina"ea. E+presie a atitudinii de%ensive a p&r&tu ui 'n proces, 'nt&#pinarea este actu de procedur" prin care acesta se ap"r" 'n raport de preten*ii e rec a#antu ui, cuprin!&nd e+cep*ii e de procedur" pe care p&r&tu e ridic" %a*" de cererea rec a#antu ui, r"spunsu a toate #otive e de %apt ,i de drept a e ac*iunii, probe e propuse 'n ap"rare, precu# ,i ce e a te e e#ente prev"!ute de art. 022 3.Dro.3iv.. Drin 'nt&#pinare p&r&tu nu poate %or#u a preten*ii '#potriva rec a#antu ui, acestea put&nd %i va ori%icare pa ca ea unei cereri reconven*iona e sau a unei ac*iuni separate. Ter#enu de depunere a 'nt&#pin"rii este de 01 de !i e de a pri#irea copiei de pe cererea de arbitrare, art. 02IQ 3.Dro.3iv., RDA)3AB prev"!&nd ter#enu de 51 de !i e pentru co#unicarea 'nt&#pin"rii rec a#antu ui ,i depunerea acesteia a 3urtea de Arbitraj, ata,&nd ,i dovada co#unic"rii. .n situ*ia 'n care p&r&tu are de ridicat a te e+cep*ii ,i are de %or#u at ap"r"ri sup i#entare %a*" de ce e pre!entate 'n 'nt&#pinare, ter#enu i#it" p&n" a care poate invoca aceste e+cep*ii ,i ap"r"ri este pri#a !i 'n%"*i,are, 'n ca! contrar acesta va %i dec"!ut din dreptu de a e #ai invoca. .n ca!u 'n care, prin nedepunerea 'nt&#pin"rii, iti(iu se a#&n",
I5

p&r&tu va %i ob i(at a p ata c$e tuie i or de arbitrare cau!ate de a#&nare. Ce"e"ea "econven$iona %. ;ani%estarea unei atitudini o%ensive, cererea reconven*iona a este #ij ocu procedura prin care p&r&tu %or#u ea!" preten*ii '#potriva rec a#antu ui deriv&nd din ace a,i raport juridic. 3ererea reconven*iona " va %i introdus" 'n cadru ter#enu ui pentru depunerea 'nt&#pin"rii sau ce tar!iu a pri#a !i de 'n%"*i,are ,i trebuie s" 'ndep ineasc" ace ea,i condi*ii ca ,i cererea principa a. 3ererea reconven*iona " are caracter %acu tativ, p&r&tu put&ndu,i va ori%ica preten*ii e pe ca ea unei ac*iuni separate. E%icien*a pe care o pre!int" cererea reconven*iona " const" 'n aceea c" per#ite re!o varea, 'n cadru unui sin(ur proces, a di%erende or e+istente 'ntre p"r*i ,i rea i!ea!" at&t 'n %avoarea p"r*i or c&t ,i a tribuna u ui arbitra o rea " econo#ie de ti#p, de #ij oace ,i de c$e tuie i, e i#in&ndu)se 'n ace a,i ti#p posibi itatea pronun*"rii unor sentin*e contradictorii. Ter#enu de depunere se supune ace ora,i e+i(en*e prev"!ute pentru cererea pricipa ". Nerespectarea ter#enu ui de depunere a cererii reconven*iona e nu se san*ionea!" cu dec"derea, ca 'n ca!u 'nt&#pin"rii, ci cu disjun(erea, 'n absen*a acordu ui rec a#antu ui de a %i judecat" o dat" cu ac*iunea principa " ,i 'n ipsa unei str&nse e("turi cu aceasta, 'n spe*" %iind ap icabi e dispo!i*ii e art. 120 3.Dro.3iv.. Cita"ea *%"$i o" i co,#nica"ea acte o" de *"oced#"%. .n arbitraj citarea p"r*i or ,i co#unicarea acte or de procedur" ur#ea!", 'n principa , dispo!i*ii e din dreptu co#un procesua . De principiu, instan*a nu poate trece a judecarea cau!ei %"r" citarea 0G p"r*i or , dease#enea instan*a este ob i(at" s" a#&ne judecarea pricinii ori de c&te ori constat" c" partea care ipse,te nu a %ost citat" cu respectarea cerin*e or i#puse de e(e, sub sanc*iunea nu it"*ii. 3artea a I:)a con*ine o serie de dispo!i*ii cu privire a citarea ,i pre!entarea p"r*ii a iti(iu abitra / ) Dup" veri%icarea prea abi " a dosaru ui, tribuna u arbitra %i+ea!" ter#en de de!batere a iti(iu ui ,i dispune citarea p"r*i or. .n procedura 3AB pri#u ter#en de arbitrare se %i+ea!" de pre,edinte e 3AB, 'ntruc&t tribuna u arbitra nu este 'nc" constitutit. ) .ntre data pri#irii cita*iei ,i ter#enu de de!batere trebuie s" e+iste un interva de ti#p de ce pu*in 12 !i e. .n procedura 3AB, pri#u ter#en de
Art. F2 3.Dro.3iv. dispune c" instan*a nu poate $ot"r' asupra unei cereri dec&t dup" citarea sau 'n%"*i,area p"r*i or, a%ar" nu#ai dac" e(ea nu dispune a t%e .
0G

I0

'n%"*i,are nu poate %i #ai #ic de 01 de !i e de a e+pedierea cita*ii or. ) D"r*i e pot participa a de!baterea iti(iu ui persona sau prin repre!entan*i ,i pot %i asistate de orice persoan". ) Nepre!entarea p"r*ii e(a citate nu '#piedic" de!baterea iti(iu ui, a%ar" nu#ai dac" partea ips" nu va cere, ce tar!iu pana 'n pre!iua de!baterii, a#&narea iti(iu ui pentru #otive 'nte#eiate, 'ncuno,tiin*&nd ce a t" parte ,i arbitri. A#&narea se poate acorda o sin(ur" dat". ) Oricare dintre p"r*i poate cere 'n scris ca so u*ionarea iti(iu ui s" se %ac" 'n ipsa sa, pe ba!a acte or de a dosar. ) Dac" a#be e p"rti, de,i e(a citate, nu se pre!int" 'n ter#en, tribuna u arbitra va so u*iona iti(iu 'n a%ar" de ca!u 'n care s)a cerut a#&narea. Dac" se constat" c" pre!en*a p"r*i or este necesar", tribuna u arbitra poate a#&na judecarea iti(iu ui. Re(u i e RDA)3AB prev"d c" citarea se %ace prin scrisoare reco#andat" cu con%ir#are de pri#ire, sau prin po,t" rapid". 3ita*ia trebuie s" con*in" ur#"toare e e e#ente/ Nu#"ru ,i data e#iterii, precu# ,i nu#"ru dosaru ui4 Ar"tarea anu ui, unii, !i ei ,i orei de 'n%"*i,are4 Ar"tarea tribuna u ui arbitra , a ocu ui unde ur#ea!" a avea oc de!bateri e4 Nu#e e ,i sediu Hdo#ici iu p"r*ii potrivnice ,i %e u pricinii. Art. BB a in. C5E din Re(u i #en*ionea!" c" 'nscrisuri e, in%or#a*ii e precu# ,i ce e a te 'n,tiin*"ri pot %i %"cute ,i prin scrisoare reco#andat" cu recipis" po,ta " de predare, prin po,t" rapid", po,t" e ectronic", te e(ra#", te e+, te e%a+ sau orice a t #ij oc de co#unicare ce per#ite stabi irea probei co#unic"rii ,i a te+tu ui trans#is. .n ca!u co#unic"ri or prin te e%on, asistentu arbitra va %ace #en*iune 'n dosar, preci!&nd data ,i ora convorbirii. 3o#unicarea se consider" 'ndep init" ,i dac" destinataru a re%u!at pri#irea sau nu s)a pre!entat a o%iciu po,ta pentru a e ridica, de,i e+ist" dovada avi!"rii sa e. .n#&narea cita*ii or ,i a acte or de procedur" se poate %ace ,i persona de c"tre asistentu arbitra sau de un a(ent a 3ur*ii de Arbitraj, cu preci!area datei 'n#&n"rii. Toate dove!i e cu privire a citarea ,i co#unicarea acte or de procedur" se vor depune a dosaru cau!ei. Dezbate"ea iti!i# #i. Drocesu arbitra se des%",oar" pe ba!a principiu ui ora it"*ii, 'n cadru c"ruia tribuna u arbitra este ob i(at, sub sanc*iunea nu it"*ii $ot"r&rii arbitra e, s" dea cuv&ntu p"r*i or pe e+cep*ii, pe propunerea de probe, pe aspecte e %or#a e a e procedurii, s" pun" conc u!ii cu privire a %ondu iti(iu ui etc. Dotrivit art. 10B 3.Dro.3iv., este considerat" ca pri#a !i de 'n%"*i,are
IB

!iua 'n care p"r*i e, e(a citate, pot pune conc u!ii, ceea ce 'nsea#na c" nu 'ntotdeauna pri#a !i de 'n%"*i,are corespunde pri#u ui ter#en de judecat". Ne'ndep inirea procedurii de citare cu una dintre p"r*i sau cu a#be e, neco#unicarea uneia dintre p"r*i a acte or e+istente a dosaru cau!ei, i#posibi itatea constituirii tribuna u ui arbitra , %or#u area unei cereri de a#&nare pentru ipsa de ap"rare etc. sunt #otive de natur" a justi%ica pro(ra#area pri#ei !i e de 'n%"*i,are p&n" a un ter#en a care, 'n #od cu#u ativ, vor %i 'ndep inite condi*ii e privind constituirea tribuna u ui arbitra , 'ndep inirea e(a " a procedurii de citare a p"r*i or, co#unicarea p"r*i or 'n iti(iu a tuturor acte or e+istente a dosaru cau!ei. .n arbitraj, pri#ei !i e de 'n%"*i,are 'i sunt ap icabi e at&t dispo!i*ii e dreptu ui co#un c&t ,i re( e#ent"ri e particu are, derivate din speci%icu arbitraju ui. Dotrivit dreptu ui co#un, a pri#a !i de 'n%"*i,are e(iuitoru per#ite p"r*i or s" e%ectue!e anu#ite acte de procedur" care au ca %ina itate %i+area de%initiv" a cadru ui procesua ,i s" ',i co#p ete!e probatorii e. 8a pri#a !i de 'n%"*i,are instan*a va putea da rec a#antu ui un ter#en pentru 'ntre(irea sau #odi%icarea cererii, precu# ,i pentru a propune noi dove!i, ca! 'n care instan*a va dispune a#&narea pricinii ,i co#unicarea cererii #odi%icate p&r&tu ui, 'n vederea %or#u"rii 'nt&#pin"rii. 3ererea nu se socote,te #odi%icat" ,i nu se va da ter#en ci se vor trece 'n 'nc$eierea de ,edin*" dec ara*ii e verba e %"cute 'n instan*"/ ) 3&nd se 'ndreapt" (re,e i e #ateria e din cuprinsu cererii4 ) 3&nd rec a#antu #"re,te sau #ic,orea!" c&ti#ea obiectu ui cererii4 ) 3&nd 'n ocuie,te cererea 'n constatare printr)o cerere 'n rea i!area dreptu ui sau di#potriv" c&nd cererea 'n constatare poate %i pri#it". 8a acest ter#en p"r*i e pot %or#u a ,i cereri de introducere 'n cau!" a ter*i or. .n arbitraj, pri#a !i de 'n%"*i,are '#brac" aspecte particu are/ ) Dotrivit art 020R a in. CIE 3.Dro.3iv., trecerea ter#enu ui de 2 uni 'n care tribuna u arbitra trebuie s" pronun*e $ot"r&rea, dac" p"r*i e nu au prev"!ut a t%e , nu poate s" constituie un #otiv de caducitate a arbitraju ui 'n a%ar" de ca!u 'n care una dintre p"r*i a noti%icat ce ei ate p"r*i ,i tribuna u ui arbitra , p&n" a pri#u ter#en de 'n%"*i,are, ca 'n*e e(e s" invoce caducitatea. ) Dotrivit art. 02IQ a in. C5E 3.Dro.3iv., e+cep*ii e ,i a te #ij oace de ap"rare, care nu au %ost aratate prin 'nt&#pinare, trebuie ridicate, sub sanc*iunea dec"derii, ce #ai tar!iu a pri#u ter#en de 'n%"*i,are. ) Dotrivit art. 02G a in. C5E 3.Dro.3iv., cererea reconven*iona " va %i introdus" 'n ter#enu pentru depunerea 'nt&#pin"rii sau ce #ai tar!iu p&n" a
I2

pri#u ter#en de 'n%"*i,are . ) Dotrivit art. 02FQT a in. C5E 3.Dro.3iv., orice cereri a e p"r*i or ,i orice 'nscrisuri vor %i depuse ce #ai tar!iu p&n" a pri#u ter#en de 'n%"*i,are. Pa"tici*a"ea *%"$i o" a dezbate"i. D"rti e pot participa a de!bateri persona sau prin repre!entan*i ,i pot %i asistate de avoca*i, consi ieri, interpre*i ,i a te persoane. Totodat", cu acordu p"r*i or ,i cu 'ncuviin*area tribuna u ui arbitra , a ,edin*e e de de!batere a iti(iu ui pot participa ,i a te persoane. Darticiparea p"r*i or a iti(iu arbitra nu condi*ionea!" de!baterea iti(iu ui a%ar" de ca!u 'n care une dintre p"r*i %or#u ea!" cerere de a#&nare. Dartea care a %ost pre!ent" a un ter#en, persona sau prin repre!entant, nu va #ai %i citat" 'n tot cursu arbitraju ui, presupun&ndu)se c" are cuno,tin*" ,i de ter#ene e ur#"toare. G#decata -n i*+%. .n arbitraj, judecarea 'n ips" este (uvernat" de dou" principii de ordin (enera / absen*a p&r&tei de a de!bateri nu are va oarea unei ac$ies"ri a preten*ii e rec a#antei ,i nepre!entarea p"r*ii a judecata pricinii nu '#pietea!" asupra deru "rii procedurii arbitra e, neav&nd e%ecte di atorii. Li,ba -n ca"e +e de+f%oa"% *"oce+# . D"r*i e pot conveni asupra i#bii 'n care se va des%",ura procedura arbitra ", %apt care va %i stabi it, de re(u ", 'n cadru conven*iei arbitra e. Aceasta poate %i i#ba contractu ui principa sau poate %i stabi it" u terior prin co#pro#is. .n ca!u arbitraju ui interna*iona , p"r*i e pot bene%icia de servicii e propriu ui or traduc"tor pentru i#ba 'n care are oc procedura arbitra ", care este, de re(u ", i#ba #en*ionat" 'n conven*ia arbitra " sau i#ba contractu ui. Tribuna u arbitra poate stabi i orice a t" i#b" de circu a*ie interna*iona " ca %iind i#ba arbitraju ui, 'n condi*ii e 'n care se dovede,te a %i necesar. Dac" pa"r*i e nu stabi esc i#ba 'n care se va des%",ura arbitraju , aceasta va %i i#ba tribuna u ui arbitra sau i#ba institu*iei de arbitraj care or(ani!ea!" iti(iu arbitra . >ot"r&rea va %i redactat" 'n i#ba 'n care s)a des%",urat procedura arbitra ". P"obe. Ad,ini+t"a"e. Ti*#"i de *"obe ad,i+e. Piecare parte 'n iti(iu va propune spre ad#inistrare probe e pe care e consider" necesare, iar ad#inistrarea acestora se va %ace pe ba!a deci!iei
II

tribuna u ui arbitra , care va stabi i tipu de prob" ad#isibi " ,i ter#enu ad#inistr"rii acesteia. 3on%or# e(is a*iei ro#&ne, p"r*i e pot propune proba cu 'nscrisuri Cdocu#ente sub se#n"tur" privat" sau acte autentice, docu#ente contabi e, re(istre e societ"*i or co#ercia e, %acturi, coresponden*" etc.E, #artori, intero(atoriu, e+perti!". Dispo!i*ia #artori or este ora " 'n %a*a tribuna u ui arbitra ,i, 'n (enera , sunt evitate dec ara*ii e scrise a e acestora. De ase#enea, partea interesat" va so icita tribuna u arbitra nu#irea unui e+pert pentru a rea i!a un raport de e+perti!". E+perti!a se va e%ectua asupra unor situa*ii de %apt ,i va con*ine opinia e+pertu ui re%eritoare a anu#ite prob e#e te$nice specia i!ate. Piecarea parte poate %or#u a obiec*iuni %a*" de %apte e sau conc u!ii e re*inute 'n respectivu raport. Re(i#u juridic a e+perti!ei este asi#i at re(i#u ui juridic a #"rturiei. O parte 'n procesu arbitra , poate #"rturisi e+isten*a unor anu#ite acte sau %apte. ;"rturisirea are aceea,i va oare ca orice a t #ij oc de prob", iar tribuna u arbitra poate aprecia 'n ce #"sur" #"rturisirea este i#portant", necesar" ,i uti ". ;artorii sunt ob i(a*i s" se dep ase!e 'n %a*a tribuna u ui arbitra , pentru a depune #"rturie, c$iar dac" depo!i*ia acestora nu va %i %"cut" sub prestare de jur"#&nt. Este inter!is ca #artorii s" ',i citeasc" depo!i*ii e, de ase#enea #artorii nu pot %i ob i(a*i s" depun" #"rturii, 'n sensu e#iterii unui #andat de aducere. Ret"a!e"ea ce"e"ii de a"bit"a"e. Retra(erea cererii de arbitrare poate %i considerat" %ie ca o renun*are a dreptu dedus arbitraju ui, %ie ca o renun*are a arbitraju respectiv, 'n %unc*ie de con*inutu cererii de retra(ere. Drin %or#u area cererii de renun*are a dreptu dedus arbitraju ui, rec a#antu renun*" a 'nsu,i dreptu re!u tat din contractu principa , asupra c"ruia tribuna u abitra a %ost c$e#at s" judece. .n ca!u renun*"rii a cererea de arbitraj, rec a#antu o poate %or#u a 'n orice stadiu a iti(iu ui arbitra , printr)o cerere ora " sau scris" 'n %a*a tribuna u ui arbitra , care va %i conse#nat" 'n 'nc$eierea de sedin*". Dac" rec a#antu ',i retra(e cererea de arbitrare dup" ce aceasta a %ost co#unicat" p&r&tu ui, rec a#antu poate %i ob i(at a suportarea costuri or incu#bate p&r&tu ui. Dac" rec a#antu ',i retra(e cererea dup" 'nceperea de!bateri or,
IG

aceast" retra(ere poate %i 'ncuviin*at" de tribuna dec&t cu acordu p&r&tu ui. Acte e *"oced#"a e de di+*ozi$ie a e *%"$i o" -n *"oce+# a"bit"a . .n cate(oria acte or procedura e de dispo!i*ie se 'nscriu/ renun*area a judecat", renun*area a dreptu subiectiv care se va ori%ic" prin ac*iune, ac$iesarea ,i tran!ac*ia judiciar". Ren#n$a"ea "ec a,ant# #i6 este un act procesua de dispo!i*ie apar*in&nd titu aru ui cererii care se concreti!ea!" 'n dou" %or#e/ renun*area a judecat" ,i renun*area a dreptu subiectiv dedus judec"*ii. Dotrivit art. 5BI a in. C1E 3.Dro.3iv., rec a#antu poate s" renun*e oric&nd a judecat", %ie verba , %ie prin cerere scris", 'nainte de a se intra 'n de!bateri e %ondu ui sau dup" acest #o#ent. .n pri#u ca!, renun*area se poate %ace %"r" acordu p&r&tu ui, iar 'n cea de)a doua situa*ie, instan*a, respectiv tribuna u arbitra nu poate ua act de renun*are dec&t cu consi#*"#&ntu p&r&tu ui. Renun*area a drept se %ace 'n orice etap" a procesu ui, e(ea ne#aii#pun&nd consi#*"#&ntu p&r&tu ui 'ntruc&t 'n aceast" situa*ie nu #ai e+ist" posibi itatea ca p&r&tu s" %ie c$e#at 'n judecata pentru va ori%icarea ace uia,i drept. >ot"r&ri e de renun*are sunt supuse ace ora,i proceduri de contro judec"toresc ca ,i $ot"r&rea arbitra " 'n (enere. Ac&ie+a"ea6 se pre!int" 'n arbitraj sub dou" %or#e distincte 'n %unc*ie de #o#entu 'n care intervine ,i anu#e ac$iesarea p&r&tu ui a preten*ii e rec a#antu ui 'n cadru judec"rii ac*iunii arbitra e de c"tre tribuna u arbitra ,i ac$iesarea p&r&tu ui a ,entin*a arbitra ". Ac$iesarea poate %i tota " sau par*ia ", const&nd 'n recunoa,terea 'n 'ntre(i#e a preten*ii or rec a#antu ui sau nu#ai a unora dintre e e. Ac$iesarea p"r*ii care a pierdut iti(iu a ,entin*a arbitra " se caracteri!ea!" prin aceea c" partea renun*" s" pro#ove!e ac*iune 'n anu area sentin*ei arbitra e. Aceast" %or#" de ac$iesare poate %i e+pres" sau tacit". Ac$iesarea tacit" const" 'n e+ecutarea de bun" voie a p"r*ii care a pierdut procesu a dispo!itivu ui $ot"r&rii arbitra e. Ac$iesarea e+pres" are oc 'n situa*ia 'n care partea care are dreptu de a e+ercita ca ea de contro judec"toresc dec ar" dupa pronun*area sentin*ei arbitra e c" nu 'n*e e(e s" pro#ove!e ac*iune 'n anu are '#potriva sentin*ei arbitra e. T"anzac$ia. D"r*i e se pot pre!enta oric&nd 'n cursu judec"*ii, c$iar dac" nu au %ost citate, pentru a cere pronun*area unei $ot"r&ri care s" cons%in*easc" $ot"r&rea or, cunoscut" ,i sub denu#irea de $ot"r&re de e+pedient. Toate c au!e e co#pro#isorii prev"d c" eventua e e di%erende ce ar ap"rea 'n e("tur" cu contractu vor %i re!o vate pe ca e a#iabi", iar dac" aceast" ca e nu d" nici un re!u tat se va recur(e a arbitraj. A,adar, p"r*i e 'n*e e( c" re(u a
IF

o constituie re!o varea di%erende or pe ca e a#iabi ", ast%e c" re!o varea iti(ii or prin 'n*e e(erea p"r*i or = de re(u ", prin tran!ac*ie = r"#&ne 'n pri# p an c$iar dup" recur(erea a arbitraj. RDA)3AB prev"d c" 'n orice stadiu a iti(u ui, tribuna u arbitra va 'ncerca so u*ionarea acestuia pe ba!a 'n*e e(erii p"r*i or, care se va cons%in*i prin $ot"r&rea arbitra ". Tran!ac*ia este un contract prin care p"r*i e ter#ina un proces 'nceput sau pre'nt&#pin" un proces ce poate s" se nasc". .nvoia a p"r*i or se va pre!enta ,i va a c"tui dispo!itivu sentin*ei arbitra e. Tribuna u va veri%ica dac" tran!ac*ia re!o v" toate aspecte e e(ate de so u*ionarea iti(iu ui, iar 'n ca!u 'n care se constat" o#isiuni, tribuna u arbitra e va pune 'n discu*ia p"r*i or. >ot"r&rea de e+pedient este supus" nu#ai ac*iunii 'n anu are, ca orice $ot"r&re arbitra ". @%+#"i v"e,e nice ai!#"%to"ii i con+e"vato"ii. Tribuna u arbitra poate 'ncuviin*a 'n %avoarea uneia dintre p"r*i #"suri vre#e nice asi(ur"torii sau conservatorii re%eritoare a circu#stan*e de %apt sau a averea p&r&tu ui. .n ca!u 'n care partea '#potriva c"reia s)a uat o ase#enea #"sur" nu ',i 'ndep ine,te ob i(a*ii e stabi ite prin aceste #"suri 'n sarcina sa, instan*e e de drept co#un pot dispune e+ecutarea unor ast%e de #"suri. ;"suri e vre#e nice asi(ur"torii sau conservatorii pot avea ca obiect anu#ite dispo!i*ii e(ate de bunuri supuse deprecierii cu privire a depo!itarea sau v&n!area or i#ediat", dac" 'n ca! contrar partea interesat" ar su%eri pierderi din aceast" cau!". .n ca!u 'n care se so icit" #"suri vre#e nice e(ate de e+ecutarea sentin*ei arbitra e, cu# ar %i sec$estru asi(ur"tor asupra unor bunuri sau conturi bancare, instan*e de drept co#un sunt co#petente 'n #od e+c usiv s" decid" 'n acest sens. ;"suri e vre#e nice dispuse de c"tre tribuna u arbitra pot %i puse 'n e+ecutare nu#ai de c"tre instan*e e de drept co#un co#petente. Fnc&eie"i e de edin$%. .nc$eieri e de sedin*" repre!int" un proces)verba a de!bateri or care au avut oc a un anu#it ter#en, de a #en*ionarea co#ponen*ei tribuna u ui arbitra p&n" a so u*ionarea unor incidente procedura e sau a unor cereri cone+e a e p"r*i or. Aceste 'nc$eieri se #ai nu#esc ,i 'nc$eieri pre#er("toare ,i pot %i de dou" %e uri/ 'nc$eieri preparatorii ,i 'nc$eieri inter ocutorii.
IA

.nc$eieri e preparatorii pre("tesc darea $ot"r&rii ,i nu ea(" tribuna u , acesta put&nd s" e #odi%ice sau s" e revoce, dispun diverse #"suri de instruc*ie a iti(iu ui. .nc$eieri e inter ocutorii ea(" instan*a, aceasta neput&nd reveni asupra or. Acestea se pot ua cu privire a obiec*ii e ridicate, co#peten*a tribuna u ui arbitra , 'ndep inirea procedurii de citare. .nc$eierea de sedin*" este un act scris care va con*ine, pe &n(" co#ponenta no#ina " a tribuna u ui arbitra , ocu ,i data de!bateri or, nu#e e p"r*i or, do#ici iu sau resedin*a acestora, denu#irea ,i sediu , nu#e e repre!entan*i or p"r*i or, precu# ,i ce or a te persoane care au participat a de!baterea iti(iu ui ,i ur#"toare e #en*iuni/ ) o scurt" descriere a des%",ur"rii ,edin*ei4 ) cereri e ,i sus*ineri e p"r*i or4 ) #"suri e pe care se sprijin" #"suri e dispuse4 ) dispo!itivu 4 ) se#n"turi e arbitri or. Arbitrii care au p"reri di%erite vor #en*iona 'n 'nc$eiere opinia separat". D"r*i e 'n iti(iu au dreptu s" ia cuno,tin*" de con*inutu 'nc$eieri or ,i de acte e dosaru ui, tribuna u put&nd co#unica, a cerere, copii de pe acestea. C&e t#ie i e a"bit"a e. ;odu de stabi ire ,i deter#inare a c$e tuie i or arbitra e sunt re( e#entate 'n 3artea a I:)a 3.Dro.3iv., precu# ,i de RDA)3AB, p"r*i e av&nd posibi itatea stabi irii cuantu#u ui su#e or destinate or(ani!"rii arbitraju ui, inc usiv onorarii e arbitri or ,i #odu 'n care se vor suporta aceste su#e. D"r*i e pot %i ob i(ate so idar a p at". 3uantu#u onorarii or arbitri or stabi ite de c"tre tribuna u arbitra are caracter provi!oriu, acestea put&nd su%eri #odi%ic"ri 'n %unc*ie de (radu de di%icu tate a cau!ei, su#a %ina " %iind stabi it" 'n $ot"r&rea arbitra ". .n (enera c$e tuie i e se suport" de c"tre ce care a pierdut iti(iu , inte(ra dac" cererea de arbitrare este ad#is" 'n tota itate sau propor*iona , dac" cererea a %ost ad#is" 'n parte. Dac" p"r*i e nu sunt de acord cu su#e e stabi ite de tribuna u arbitra acestea se pot adresa instan*ei judec"tore,ti, care va statua asupra cuantu#u ui onorarii or arbitri or ,i a ce or a te c$e tuie i arbitra e. P ata ta)ei a"bit"a e. Ta+a arbitra " se p "te,te direct a casieria 3a#erei de 3o#er* ,i Industrie a Ro#&niei sau prin docu#ente de p at" acceptate de aceasta. .n acest din
G1

ur#" ca! consider&ndu)se p "tite 'n !iua intr"rii su#e or 'n contu 33IR. De re(u " p ata ta+ei arbitra e se %ace a data introducerii cererii, 'ns" se poate %ace u terior introducerii ac*iunii arbitra e, 'ntr)un ter#en stabi it de secretariatu 3ur*ii, dar nu #ai tar!iu de 11 !i e de a data co#unic"rii secretariatu ui. De ase#enea pre,edinte e 3ur*ii de Arbitraj poate aproba p ata ta+ei arbitra e 'n dou" tran,e e(a e, pri#a ur#&nd a %i p "tit" a introducerea cererii, iar a doua ce #ai tar!iu a pri#u ter#en de arbitrare. -anc*iunea neac$it"rii ta+ei arbitra e este ne'nceperea procedurii arbitra e, %iind necesar" ane+area a dosar a dove!ii p "*ii.

CAPITOLUL IV.

HOTDRIREA AR8ITRALD.

B.1 NOIUNEA. 3ADRU8 8E9A8. NATURA JURIDI36 A >OT6R<RII ARBITRA8E. >ot"r&rea abitra " %ace obiectu re( e#ent"rii #ai #u tor capito e din 3artea a I:)a 3.Dro.3iv./ ) capito u . :II ?>ot"r&rea arbitra "@ = art. 0I1 = 0I0Q4 ) capito u . :III ?Des%iin*area $ot"r&rii arbitra e@ = art. 0IB = 0II4 ) capito u . IJ ?E+ecutarea $ot"r&rii arbitra e@ = art. 0IG = 0IF4 ) capito u . JI ?Recunoa,terea ,i e+ecutarea $ot"r&ri or arbitra e str"ine@ = 0G1 = 0G1R4 De!vo tarea dispo!i*ii or 3.Dro.3iv. se e%ectuea!" prin re(u a#ente e institu*ii or per#anente de arbitraj, a care se %ace e+pres tri#itere. Dintre aceste re(u a#ente, prioritate se acord" Re(u i or de Drocedur" Arbitra " a e 3ur*ii de Arbitraj 3o#ercia Interna*iona de pe &n(" 3a#era de 3o#er* ,i Industrie a Ro#&niei din Bucure,ti CRDA)3ABE, care repre!int" re( e#entarea cea #ai evo uat" 'n #aterie, servind ca #ode ,i pentru a te ase#enea institu*ii din *ar". >ot"r&rea arbitra " este actu jurisdic*iona prin care tribuna u arbitra , co#pus din arbitri nu#i*i de p"r*i prin conven*ia arbitra " sau 'n con%or#itate cu acea conven*ie, so u*ionea!" cu o anu#it" procedura, un iti(iu arbitra deter#inat, 'n drept sau pe ba!a acordu ui e+pres a p"r*i or, 'n ec$itate. >ot"r&rea arbitra " este ob i(atorie pentru p"r*i 'n virtutea conven*iei arbitra e ,i 'n condi*ii e e(ii, este asi#i at" cu o $ot"r&re judec"toreasc" de%initiv"
G1

av&nd putere de ucru judecat ,i %iind, totodat", susceptibi " de a %i e+ecutat" si it. >ot"r&rea arbitra " are aceea,i natur" juridic" ca ,i 'ntre( arbitraju , %iind ob i(atorie pentru p"r*i 'ntoc#ai ca un contract. Ea se aduce a '#p inire de bun" voie de c"tre partea '#potriva c"reia s)a pronun*at $ot"r&rea, 'n ca! contrar $ot"r&rea arbitra " se investe,te cu %or#u " e+ecutorie ,i se e+ecut" si it.
B.5

3ATE9ORII8E DE >OT6R<RI ARBITRA8E

3 asi%icarea $ot"r&ri or arbitra e se %ace dup" #ai #u te criterii/ Dup" cu# se re!o v" sau nu %ondu , $ot"r&ri e se '#part 'n sentin*e ,i 'nc$eieri. Dup" 'ntinderea con*inutu ui, a ?conda#n"rii@, $at"r&ri e se '#part 'n $ot"r&ri inte(ra e ,i $ot"r&ri par*ia e. Dup" criteriu ?conda#n"rii@, se distin( $ot"r&ri cu o sin(ur" ?conda#nare@ sau cu ?conda#nare@ a ternativ"4 Dup" aspectu duratei ac*iunii, $ot"r&ri propriu)!ise ,i $ot"r&ri provi!orii4 Dup" cu# pot sau nu %i puse 'n e+ecutare, $ot"r&ri e arbitra e se '#part 'n $ot"r&ri e+ecutorii ,i $ot"r&ri nee+ecutorii4 Dup" or(anu arbitra care e pronun*" sau dup" #oda itatea de or(ani!are a arbitraju ui, $ot"r&ri e date 'n arbitraju ad $oc ,i $ot"r&ri date 'n arbitraju institu*iona i!at4 Dup" co#punerea tribuna u ui, $ot"r&ri pronun*ate de arbitru unic ,i $ot"r&ri pronun*ate de un tribuna arbitra co e(ia 4 Dup" puteri e acordate arbitru ui, $ot"r&ri e arbitra e pot %i de drept strict sau 'n ec$itate4 Dup" e%ecte e or $ot"r&ri e pot %i constitutive sau dec arative de drepturi4 Dup" cu# p"r*i e au participat sau nu a de!baterea itiu ui, $ot"r&ri e pot %i date 'n pre!en*a sau 'n absen*a p"r*i or.

B.0

POR;A 7I 3UDRIN-U8 >OT6R<RII ARBITRA8E

>ot"r&rea arbitra " se redactea!" 'n scris ,i trebuie s" cuprind", #en*iuni e prev"!ute de art. 0I1 3.Dro.3iv.0F.
Art. 0I1 3.Dro.3iv. prevede/ ?$ot"r&rea arbitra " se redactea!" 'n scris ,i trebuie s" cuprind" / aE co#ponen*a no#ina a a tibuna u ui arbitra , ocu ,i data pronun*"rii $ot"r&rii4 bE nu#e e p"r*i or, do#ici iu sau re,edin*a or sau, dup" ca!, denu#irea ,i sediu , nu#e e repre!entan*i or p"r*i or, precu# ,i a ce or a te persoane care au participat a de!baterea iti(iu ui4
0F

G5

Ea trebuie redactat" ,i co#unicat" p"r*i or 'n ter#en de ce #u t o un" de a data pronun*"rii. Acest ter#en nu este ter#en de dec"dere, dar trebuie respectat pentru respectarea ce erit"*ii arbitraju ui, dep",irea ui put&nd atra(e r"spunderea 'n condi*ii e art. 020 3.Dro.3iv.0A. .n practica 3AB, $ot"r&rea se redactea!" de c"tre supraarbitru ,i se de%initivea!" '#preun" cu arbitrii care au intrat 'n co#ponen*a tribuna u ui arbitra . O $ot"r&re arbitra " nu e+ist" c&t ti#p nu a uat %or#a scris", e(iuitoru prev"!&nd e+pres aceast" cerin*". Aceast" cerin*" se i#pune din #ai #u te ra*iuni/ pentru conservarea ei, pentru co#unicarea ei c"tre p"r*i ,i cunoa,terea #otive or pe care se 'nte#eia!" so utia, pentru e+ercitarea contro u ui judec"toresc ,i pentru punerea 'n e+ecutare a $ot"r&rrii arbitra e. 3uprinsu $ot"r&rii arbitra e este stabi it de art. 0I1 3.Dro.3iv. ,i este si#i ar cu ce a $ot"r&rii judec"tore,ti/ ) co#pone*a no#ina " a tribuna u ui arbitra , ocu ,i data pronun*"rii $ot"r&rii. ) nu#e e p"r*i or, do#ici iu sau re,edin*a or sau, dup" ca!, denu#irea ,i sediu , nu#e e repre!entan*i or p"r*i or, precu# ,i a ce or a te persoane care au participat a de!baterea iti(iu ui. ) #en*ionarea conven*iei arbitra e 'n te#eiu c"reia s)a procedat a arbitraj. ) obiectu iti(iu ui ,i sus*ineri e pe scurt a e p"r*i or. ) #otive e de %apt ,i de drept a e $ot"r&rii, iar 'n ca!u arbitraju ui 'n ec$itate #otive e care sub acest aspect 'nte#eia!" so u*ia. ) dispo!itivu . ) se#n"turi e arbitri or, sub re!erva art. 0I1T 3.Dro.3iv..
B.B

DE8IBER6RI8E

7I

DRONUNAREA

>OT6R<RII

ARBITRA8E. .n toate ca!uri e, pronun*area $ot"r&rii trebuie precedat" de de iberarea 'n secret, cu participarea tuturor arbitri or 'n persoana, conse#n&ndu)se
cE #en*ionarea conven*iei arbitra e 'n te#eiu c"reia s)a procedat a arbitraj4 dE obiectu iti(iu ui ,i sus*ineri e pe scurt a e p"r*i or4 eE #otive e de %apt ,i de drept a e $ot"r&rii, iar 'n ca!u arbitraju ui 'n ec$itate, #otive e care sub acest aspect 'nte#eia!" so u*ia4 %E dispo!itivu 4 (E se#n"turi e tuturor arbitri or, sub re!erva art. 0I15.@ 0A Art. 020/ ?Arbitrii sunt r"spun!"tori de daune 'n condi*ii e e(ii/ aE dac", dup" acceptare, renun*" 'n #od nejusti%icat a 'ns"rcinarea or4 bE dac", %"r" #otiv justi%icat, nu particip" a judecarea iti(iu ui ori nu pronun*" $ot"r&rea @ G0

'n $ot"r&re aceast" participareB1. Arbitri particip" a de!bateri ,i de iber"ri persona ,i aceast" participare este conse#nat" 'n deci!ie ,i 'n 'nc$eieri e de ,edin*". Dac" tribuna u arbitra este co#pus dintr)un nu#"r i#par de arbitri, $ot"r&rea se ia cu #ajoritate de voturi. Arbitru care a avut o a t" p"rere va redacta ,i va se#na o opinie separate cu ar"tarea considerente or pe care aceasta se sprijin"B1. Dac" tribuna u este co#pus dintr)un nu#"r cu so* de arbitri ,i ace,tia nu se 'n*e e( asupra so u*iei, se va proceda a nu#irea unui supraarbitru, care va ra ia uneia dintre so u*ii, o va putea #odi%ica sau va putea pronun*a o a t" so u*ie, dar nu#ai dup" ascu tarea p"r*i or ,i a ce or a *i arbitri. .n ca!u 'n care un arbitru nu poate participa a de iber"ri, pronun*area poate %i a#&nat" cu ce #u t 51 de !i e, sub condi*ia respect"rii ter#enu ui arbitraju ui. Te",en# de *"on#n$a"e &ot%"'"ii. >ot"r&rea arbitra " trebuie pronun*at" 'n cadru ter#enu ui stabi it de c"tre p"r*i sau de c"tre prevederi e e(a e. D"r*i e pot stabi i 'n #od iber, prin conven*ie, un ter#en 'n care tribuna u arbitra s" pronun*e $ot"r&rea. RDA)3AB instituie, 'n absen*a unei preci!"ri %"cute de c"tre p"r*i, un ter#en de so u*ionare de 2 uni, ter#enu cur(&nd de a data constituirii tribuna u ui arbitra . Dease#enea 'n condi*ii e e+pres prev"!ute de e(e ter#enu de pronun*are a $ot"r&rii arbitra e poate %i suspendat sau pre un(it, 'n %unc*ie de situa*ia 'n cau!". Condi$ii e de fo",% a e &ot%"'"ii a"bit"a e. Din punct de vedere a %or#ei, art. 0I1 3.Dro.3iv., i#pune condi*ia ca $ot"r&rea arbitra " s" %ie redactat" 'n scris ,i se#nat" de c"tre toti arbitri, cu e+cep*ia ca!u ui 'n care este redactat" o opinie separat". Nerespectarea acestor condi*ii de %or#" conduce a ipsirea de e%ecte a $ot"r&rii 'n cau!", care nu va putea %i investit" cu %or#u " e+ecutorie 'n vederea e+ecut"rii ,i nici invocate ca autoritate de ucru judecat. Ca"acte"e e &ot%"'"ii a"bit"a e. Ca"acte"# ob i!ato"i#. >ot"r&rea pronun*at" de c"tre un tribuna arbitra 'n ba!a unei conven*ii arbitra e va abi e ,i cu respectarea condi*ii or de %or#" ,i a ce or privind con*inutu #ini#a este ob i(atorie pentru p"r*i 'ntoc#ai
Art. 0I11 3.Dro.3iv.. B1 Art 0I15 3.Dro.3iv..
B1

GB

ca o $ot"r&re judec"toreasc"B5. Ca"acte"# definitiv a sentin*ei arbitra e ',i ("se,te consacrare e+pres" 'n prevederi e 3.Dro.3iv.. -o u*ia dat" pe %ond iti(iu ui de c"tre tribuna u arbitra este de%initiv". Nici o a t" instan*" nu se va #ai putea pronun*a asupra %ondu ui. Ea poate %i atacat" prin ac*iunea 'n anu are, care este 'ns" restr&ns" a #otive e e+pres prev"!ute de e(e ,i care privesc aspecte %or#a e sau procesua e ,i nu aspecte e(ate de %ondu cau!ei, proced&ndu)se a cercetarea %ondu ui nu#ai 'n ca!u constat"rii nu it"*ii $ot"r&rii arbitra e. Ca"acte"# e)ec#to"i#. Av&nd dup" co#unicare e%ecte e unei $ot"r&ri judec"tore,ti de%initive, $ot"r&ri e arbitra e au va oare de tit u e+ecutoriu ,i pot %i aduse a 'ndep inire 'n #od si it '#potriva ce or care re%u!" e+ecutarea de bun" voie 'n ba!a investirii cu %or#u a e+ecutorie de c"tre instan*e e judec"tore,ti. -uspendarea e+ecut"rii $ot"r&rii arbitra e poate %i cerut" 'n ace ea,i condi*ii 'n care se poate cere suspendarea e+ecut"rii unei $ot"r&ri judec"tore,ti. >ot"r&rea arbitra " poate %i corectat" sau co#p etat" 'n condi*ii e e(ii, a cererea uneia dintre p"r*i 'n ter#en de 11 !i e de a co#unicare. Co,#nica"ea i -n"e!i+t"a"ea &ot%"'"ii a"bit"a e. >ot"r&rea arbitra " produce e%ecte de a data co#unic"rii, e(ea ro#&n" condi*ion&nd asi#i area cu $ot"r&rea judec"toreasc" 'n ceea ce prive,te e%ecte e ,i rea i!area actu ui procedura de co#unicare. >ot"r&rea arbitra " va %i co#unicat" p"r*i or 'n ter#en de ce #u t o un" de a data pronun*"rii. Dup" co#unicare, con%or# art. 0I0Q 3.Dro.3iv., tribuna u arbitra , 'n ter#en de 51 de !i e de a data co#unic"rii, va depune dosaru iti(iu ui a instan*a judec"toreasc", care 'n absen*a conven*iei arbitra e ar %i %ost co#petent" s" so u*ione!e iti(iu , ata,&nd ,i dove!i e de co#unicare a $ot"r&rii arbitra e p"r*i or. .n ca!u arbitraju ui or(ani!at de o institu*ie per#anent", dosaru se p"strea!" a acea institu*ie, care ' va co#unica instan*e or judec"tore,ti nu#ai 'n ca!u 'n care una dintre p"r*i nu),i e+ecut" ob i(a*ii e prev"!ute 'n $ot"r&re ,i este necesar" investirea cu %or#u " e+ecutorieB0. CAPITOLUL V. STDINE 2.1 NOIUNEA DE >OT6R<RE ARBITRA86 -TR6IN6
Art. 0IG 3.Dro.3iv./ ?>ot"r&rea arbitra " este ob i(atorie@ 9abrie >o#otescu, ?8iti(ii patri#onia e. -o u*ionarea pe ca ea arbitraju ui@, p. 11I, Editura 8u#ina 8e+, Bucure,ti, 511B.
B5 B0

EJECUTAREA HOTDRIRII AR8ITRALE

G2

3on%or# art. 0G1 3.Dro.3iv., prin $ot"r&re arbitra " str"in" dreptu ro#&n 'n*e e(e o $ot"r&re dat" pe teritoriu unui stat str"in sau care nu este considera" ca $ot"r&re na*iona " 'n Ro#&nia. .n privin*a e%ecte or sentin*e or arbitra e str"ine, 3.Dro.3iv. tri#ite a prevederi e e(ii ro#&ne de drept interna*iona privat. Aceast" e(e p edea!" ,i ea pentru asi#i are. Este vorba de asi#i area e%ecte or sentin*e or arbitra e str"ine cu e%ecte e $ot"r&ri or judec"tore,ti str"ine. 8e(ea nr. 112H1AA5 prevede c" dispo!i*ii e sa e privind recunoa,terea ,i e+ecutarea $ot"r&ri or judec"tore,ti str"ine se ap ic" 'n #od corespun!"tor ,i sentin*e or arbitra e str"ine. -entin*e e arbitra e str"ine produc e%ecte 'n Ro#&nia sub condi*ionarea unor anu#ite veri%ic"ri e%ectuate de instan*e e judec"tore,ti na*iona e. 2.5 RE3UNOA7TEREA 7I AUTORITATEA DE 8U3RU JUDE3AT A UNEI -ENTINE ARBITRA8E -TR6INE. Ter#enu de recunoa,ere a unei $ot"r&ri arbitra e i#p ic" ad#inistrarea, pe teritoriu statu ui 'n care recunoa,terea este so icitat", a e%ecte or produse de pronun*area $ot"r&rii arbitra e. Drincipa u e%ect a recunoa,terii const" 'n ad#iterea so u*iei cu caracter de%iniv dat" de c"tre tribuna u arbitra str"in respectivu ui iti(iu. Drin recunoa,tere se acord" $ot"r&rii arbitra e stra"ne autoritatea de ucru judecat ,i se '#piedic" so u*ionarea ace uia,i iti(iu. De a data recunoa,terii, $ot"r&rea arbitra " str"in", va avea, 'n privin*a autorit"*ii de ucru judecat ace a,i re(i# ca ,i o $ot"r&re a unei instan*e judec"tore,ti na*iona e. Condi$ii e "ec#noate"ii. Condi$ii *ozitiveB >ot"r&rea trebuie s" %ie de%initiv" potrivit e(ii statu ui unde a %ost pronun*at"4 Instan*a arbitra " s" %i %ost co#petent" potrivit e(ii statu ui unde a %ost pronun*at" $ot"r&rea4 -" e+iste reciprocitate 'n ceea ce prive,te e%ecte e sentin*e or arbitra e 'ntre Ro#&nia ,i statu care a pronun*at $ot"r&rea. Condi$ii ne!ativeB >ot"r&rea s" nu %ie re!u tatu unei %raude co#ise 'n procedura ur#at" 'n str"in"tate4 -" nu 'nca ce ordinea pub ic" de drept interna*iona privat4 Drocesu s" nu %i %ost so u*ionat 'ntre ace ea,i p"r*i printr)o $ot"r&re, c$iar nede%initiv", a instan*e or ro#&ne sau s" nu se %i a% at 'n curs de
GI

judecare 'n %a*a acestora a data sesi!"rii instan*ei str"ine. Ne'ndep inirea oric"rei dintre aceste condi*ii poate conduce a re%u!area recunoa,terii. 2.0 -TR6INE. E+ecutarea si it" poate %i direct" C'n natur"E sau indirect" Cprin ec$iva entE. .n oricare dintre %or#e e ei, e+ecutarea si it" nu poate purta asupra persoanei debitoru ui, ci nu#ai asupra bunuri or sa e. E+c uderea e+ecut"rii si ite asupra persoanei Cpe ca ea deten*iunii debitoru ui r"u p atnicE constituie o tr"s"tur" %unda#enta " a dreptu ui nostru civi BB. O ase#enea procedur", c$iar dac" ar %i ad#is" 'n e(is a*ia statu ui 'n care a %ost pronun*at" $ot"r&rea, nu va putea %i adus" a 'ndep inire 'n Ro#&nia. Art. 0G1T 3.Dro.3iv. prevede c" $ot"r&ri e arbitra e str"ine care nu sunt aduse a 'ndep inire de bun" voie de c"tre cei ob i(a*i a e e+ecuta pot %i puse 'n e+ecutare si it" pe teritoriu Ro#&niei, prin ap icarea 'n #od corespun!"tor a prevederi or art. 1G0 = 1GG din 8e(ea nr. 112H1AA5. E+ecutarea si it" trebuie #ai 'nt&i s" %ie 'ncuviin*at" de or(ane e judec"tore,ti co#petente a e statu ui so icitat. Drocedura judiciar" 'n cadru c"reia $ot"r&rea arbitra " str"in" este dec arat" e+ecutorie, 'n ur#a contro u ui e+ercitat asupra ei de c"tre instan*e e statu ui pe teritoriu c"ruia se cere e+ecutarea, este nu#it" e*e"uatur. 3ondi*ii e cerute pentru ob*inerea e+eSuatur)u ui sunt i#puse de e(ea statu ui 'n care ur#ea!" s" intervin" e+ecutarea ,i di%er", de re(u a, de a un stat a a tu . 3ondi*ii e pe care trebuie s" e 'ndep ineasc" o $ot"r&re str"ina pentru a se 'ncuviin*a e+ecutarea ei pe teritoriu Ro#&niei sunt prev"!ute 'n art. 1GB din 8e(ea nr. 112H1AA5, %iind condi*ii e preva!ute 'n art. 1IG a care se #ai adau(a 'nc" dou" condi*ii/ ) $ot"r&rea s" %ie e+ecutorie potrivit e(ii instan*ei care a pronun*at)o4 ) dreptu de a cere e+ecutarea si it" s" nu %ie prescris potrivit e(ii ro#&ne. 2.B -TR6INE. >ot"r&ri e str"ine, 'n #"sura 'n care provin de a instan*e co#petente,
9ior(iana D"n"i ", ?Drocedura Arbitra " 'n iti(ii e co#ercia e interne@, p. 5I2, Editura Universu Juridic, Bucure,ti, 511I.
BB

EJE3UTAREA -I8IT6 A >OT6R<RI8OR ARBITRA8E

PORA DROBANT6 A >OT6R<RI8OR ARBITRA8E

GG

au 'n %a*a instan*e or ro#&ne %or*a probant" cu privire a situa*ii e de %apt pe care e constat". -o u*ia este consacrat" ,i de 3.Dro.3iv. care tratea!" %or*a probant" a $ot"r&ri or arbitra e str"ine, pronun*ate de un tribuna arbitra co#petent. >ot"r&rea arbitra " str"in" se bucur" 'n Ro#&nia de %or*" probant", distinct de autoritatea de ucru judecat, va oarea de adev"r a constat"ri or de %apt cuprinse 'n #otivarea $ot"r&rii str"ine Cdistinct de dispo!itivu eiE depin!&nd 'ns" de natura %apte or invocate de c"tre partea interesat". Dac" este vorba de %apte constatate persona de c"tre tribuna u arbitra str"in ,i conse#nate ca atare 'n cuprinsu $ot"r&rii pronun*ate, se consider" c" e e bene%icia!" de puterea probant" pe care e)o con%er" e(ea statu ui din care provine $ot"r&rea. Acestea repre!int" o dovad" p&n" a 'nscrierea 'n %a s. Paptu c" adversaru re%u!" recunoa,terea constat"ri or cuprinse 'n $ot"r&rea str"in", nu e scade acestora %or*a probant" 'n statu 'n care este invocat" respectiva $ot"r&re. Por*a probant" sub!ist" p&n" 'n #o#entu stabi irii %a su ui 'n statu 'n care $ot"r&rea a %ost pronun*at". Or(anu de jurisdic*ie din *ar" dispune, %a*" de $ot"r&rea str"in" invocat" ca #ij oc de prob", de aceea,i putere de apreciere ca ,i %a*" de dove!i e obi,nuite de care p"r*i e 'n proces s)au %o osit 'n #od ne#ij ocit 'naintea sa. 2.2 EPE3TE8E TRANVA3II8OR UNUI TRIBUNA8 ARBITRA8 -TR6IN .N3>EIATE .N PAA

.n privin*a tran!ac*ii or 'nc$eiate 'n *ara str"in" ,i apoi invocate 'n Ro#&nia, art. 1GA din 8e(ea nr. 112H1AA5 dispune c" acestea ?produc 'n Ro#&nia e%ecte e ce decur( din e(ea care e)a %ost ap icata 'n condi*ii e art. 1G0 a in. C1E ,i art 1GB = 1GF@. 3u a te cuvinte, tran!ac*ii e 'nc$eiate 'n %a*a instan*ei arbitra e din str"in"tate produc e%ecte e pe care e(is a*ia statu ui 'n care au %ost 'nc$eiate e prevede ,i pot %i e+ecutate si it 'n Ro#&nia 'n #"sura satis%acerii condi*ii or i#puse 'n acest sens de c"tre e(is a*ia ro#&n". E+ecutarea se %ace 'n te#eiu 'ncuviin*"rii date 'n condi*ii e e(ii de c"tre tribuna u 'n circu#scrip*ia c"ruia ur#ea!" s" se %ac" e+ecutarea. 3ondi*ii e ,i procedura de ur#at pentru ob*inerea recunoa,terii ,iHsau e+ecut"rii sunt ce e i#puse pentru recunoa,terea ,iHsau e+ecutarea sentin*ei arbitra e str"ine care cons%in*e,te tran!ac*ia 'n cau!". 2.I DRO3EDURA RE3UNOA7TERII >OT6R<RI8OR ARBITRA8E -TR6INE. 7I EJE3UT6RII

.n #"sura 'n care o persoan" re%u!" s" ad#it" e%ecte e unei $ot"r&ri
GF

arbitra e pronun*ate 'n str"in"tate, ce interesat s" ob*in" recunoa,terea are a dispo!i*ie dou" c"i procedura e, ca ea principa " ,i cea incidenta ". .ntre ce e dou" c"i e+ist" deosebiri privind instan*a ,i actu de procedur" prin inter#ediu c"ruia se so u*ionea!" cererea. 3ererea de recunoa,tere se re!o va pe ca e principa " de c"tre tribuna u 'n circu#scrip*ia c"ruia ',i are do#ici iu sau sediu ce care a re%u!at recunoa,terea $ot"r&rii str"ine. .n acest ca!B2, instan*a ro#&n" se va pronun*a asupra cererii printr)o $ot"r&re c"reia 'i va %i ap icabi re(i#u $ot"r&ri or judec"tore,ti prev"!ut de 3.Dro.3iv. ro#&n. 3ea de)a doua ca e procedura " este cea incidenta ", cererea %iind re!o vat" de instan*a judec"toreasc", sesi!at" cu un a t proces, 'n cadru c"ruia se ridic" e+cep*ia puterii ucru ui judecat, e+cep*ie 'nte#eiat" pe $ot"r&rea str"in", instan*a %iind ob i(at" s" veri%ice condi*ii e pentru recunoa,terea unei $ot"r&ri str"ine. Instan*a se va pronun*a asupra e+cep*iei printr)o 'nc$eiere inte ocutorie, care nu poate %i atacat" dec&t odat" cu %ondu . 3ererea de recunoa,tere se va %ace potrivit cerin*e or pentru cererea de c$e#are 'n judecat", a care se vor ane+a/ ) copia $ot"r&rii arbitra e str"ine4 ) dovada caracteru ui de%initiv a acesteia 'n *ara de ori(ine4 ) copia dove!ii de 'n#&nare a cita*iei ,i actu ui de sesi!are, co#unicate p"r*ii care a %ost ips" 'n %a*a instan*ei str"ine. ) orice a t act, de natur" s" probe!e, 'n co#p etare, c" $ot"r&rea arbitra " str"in" 'ndep ine,te ce e a te condi*ii. 3ererea de recunoa,tere se so u*ionea!" 'n cadru unei proceduri cu caracter contencios, ceea ce i#pune 'n #od ob i(atoriu, citarea p"r*i or interesate, adic" at&t a ce ei care a %acut cererea, c&t ,i a ce ei care a re%u!at recunoa,terea. Drocedura contencioas" are caracter contradictoriu, ceea ce per#ite p&r&tu ui s" se apere %o osind toate #ij oace e de prob" de care dispune. D&r&tu nu va putea 'ns" sa invoce ap"r"ri care pun 'n discu*ie %ondu iti(iu ui so u*ionat 'n str"in"tate. P"oced#"a -nc#viin$%"ii e)ec#t%"ii. >ot"r&ri e str"ine care nu sunt aduse a 'ndep inire de bun" voie pot %i puse 'n e+ecutare pe teritoriu Ro#&niei pe ba!a 'ncuviin*"rii date, a cererea persoanei interesate, de c"tre tribuna u 'n circu#scrip*ia c"ruia ur#ea!" s" se e%ectue!e e+ecutarea. 3o#peten*a #ateria " este aceia,i ca ,i 'n ca!u recunoa,terii,
Dra(o, A e+andru -itaru, ?>otar&rea arbitra " interna*iona " ,i c"i e de atac@, p. 51A, Te!" de Doctorat, Bucuresti 1AF5.
B2

GA

co#peten*a teritoria " %iind 'ns" di%erit". .n ca!u recunoa,terii, co#peten*a teritoria " apar*ine tribuna u ui 'n ra!a "ruia ',i are do#ici iu partea interesat" s" o ob*in", pe c&nd 'n ca!u 'ncuviin*"rii e+ecut"rii $ot"r&rii str"ine, co#petent este tribuna u 'n circu#scrip*ia c"ruia ur#ea!" s" se %ac" e+ecutareaBI. 3ererea de 'ncuviin*are a e+ecut"rii trebuie s" 'ndep ineasc" ace ea,i condi*ii ca ,i cererea de c$e#are 'n judecat", precu# ,i/ ) copia $ot"r&rii str"ine4 ) dovada caracteru ui de%initiv a acesteia4 ) copia dove!ii de 'n#&nare a cita*iei ,i a actu ui de sesi!are p"r*ii ips"4 ) orice a t act, de natur" s" probe!e 'ndep inirea condi*ii or speci%ice4 ) dovada caracteru ui e+ecutor a $ot"r&rii str"ine, e iberat" de instan*a care a pronun*at)o. 3ererea de 'ncuviin*are a e+ecut"rii se so u*ionea!", dup" citarea p"r*i or, printr)o $ot"r&re, care este supus" c"i or de atac consacrate de dreptu procesua civi ro#&n. Dup" ra#&nerea de%initiv" ,i irevocabi " a acestei $ot"r&ri, se e#ite un tit u e+ecutoriu, #en*ion&ndu)se ,i $ot"r&rea de 'ncuviin*are. Drocedura e+ecut"rii si ite e%ective a $ot"r&ri or arbitra e str"ine 'n Ro#&nia se des%",oar" 'n con%or#itate cu dispo!i*ii e e(is a*iei ro#&ne, %"r" ca e e#ente e de e+traneitate a e $ot"r&rii s" #ai pre!inte vreun interes. 2.G EPE3TE8E >OT6R<RI8OR DREDTU8UI 3ON:ENIONA8. ARBITRA8E 3ONPOR;

.n vedearea re#edierii inconveniente or e(ate de diversitatea re( e#ent"ri or na*iona e 'n #ateria e%ecte or $ot"r&ri or arbitra e str"ine ,i a %aci it"rii producerii de e%ecte interna*iona e de c"tre $ot"r&ri e arbitra e, state e au 'nc$eiat tratate interna*iona e prin care supun unui re(i# #u t #ai ibera e%ecte e produse de c"tre o $ot"r&re arbitra " pronun*at" 'ntr)unu dintre state e contractante pe teritoriu a tor state contractante. .n #ateria arbitraju ui au %ost 'nc$eiate ur#"toare e conven*ii interna*iona e #ai i#portante rati%icate ,i de c"tre Ro#&nia/ Drotoco u de a 9eneva, din 1A504 3onven*ia de a 9eneva, din 1A5G4 3onven*ia de a NeL MorN, din 11 iunie 1A2F, pentru
9ior(iana D"n"i ", ?Drocedura Arbitra " 'n iti(ii e co#ercia e interne@, p. 51A, Editura Universu Juridic, Bucure,ti, 511I.
BI

F1

recunoa,terea ,i e+ecutarea sentin*e or arbitra e str"ine Crati%icat" de Ro#&nia prin Decretu nr. 1FIH1AI1E. De ase#enea au %ost 'nc$eiate conven*ii cu ap icabi itate re(iona ", cu# ar %i/ 3onven*ia European" de Arbitraj 3o#ercia Interna*iona , adoptat" a 9eneva a 5B apri ie 1AI1 Crati%icat" de Ro#&nia prin Decretu nr. 5F1H1AI0E4 3onven*ia de a ;oscova4 3onven*ii privind arbitraju vi!&nd do#enii particu are4 3onven*ia de a Oas$in(ton. P"otoco # de a Keneva din /1206 repre!int" pri#u de#ers 'ntreprins de c"tre state 'n vederea recunoa,terii ,i e+ecut"rii a nive interna*iona a sentin*e or arbitra e str"ine. Acest protoco a vi!at dou" obiective principa e/ ) asi(urarea e+ecut"rii conven*ii or ,i a sentin*e or arbitra e a nive interna*iona 4 ) asi(urarea e+ecut"rii sentin*e or pronun*ate 'n ba!a unor ast%e de conven*ii 'n *ara de sediu a tribuna u ui. 8a #o#entu de 'nceput, respectiv a dec an,area iti(iu ui, state e trebuie s" ve($e!e c" p"r*i e au 'nc$eiat o conven*ie arbitra " va abi " s"),i re!o ve di%erende e care intr" 'n obiectu conven*iei arbitra e pe ca ea arbitraju ui, iar a %ina u arbitraju ui s" %ie asi(urate recunoa,terea ,i e+ecutarea sentin*e or arbitra e date pe propii e teritorii. Conven$ia de a Keneva din /12L6 a prev"!ut c" o sentin*" arbitra " trebuie recunoscut" ca ob i(atorie pentru p"r*i ,i va %i e+ecutat" a nive interna*iona pe teritoriu oric"rui stat, sub re!erva respect"rii anu#itor condi*ii. 3on%or# 3onven*iei, 'n vederea recunoa,terii, o $ot"r&re str"in" trebuie s" 'ndep ineasc" une e condi*ii prea abi e ,i une e condi*ii sup i#entare, a c"ror probare incu#b" p"r*ii care so icit" recunoa,terea sau e+ecutarea. Conven$ia de a Ne< =o"> din /14:6 repre!int" un pro(res considerabi 'n ceea ce prive,te recunoa,terea ,i e+ecutarea 'n condi*ii #u t si#p i%icate ,i de o e%icacitate considerabi ". Aceast" conventie substituie 3onven*ia de a 9eneva din 1A5G dintre state e care sunt parte a a#be e ,i con%er" e%ecte #u t #ai ar(i conven*ii or ,i c au!e or arbitra e. Aceasta adopt" 'n #od cate(oric o atitudine interna*iona " 'n ceea ce prive,te recunoa,terea ,i e+ecutarea $ot"r&ri or arbitra e str"ine, consacr&nd pre!u#tia de re(u aritate interna*iona " a $ot"r&ri or arbitra e ,i %aci it&nd circu a*ia e%ecte or acestora. 3onven*ia se ap ic" recunoa,terii ,i e+ecut"rii $ot"r&ri or arbitra e str"ine pronun*ate pe teritoriu unui stat, a tu dec&t ce 'n care
F1

) ) )

)
)

) )

recunoa,terea ,i e+ecutarea sunt so icitate, cu privire a iti(ii 'ntre persoane %i!ice sau juridice. 3onventia se ap ic" 'n e(a " #"sur" sentin*e or arbitra e care nu sunt considerate sentin*e na*iona e 'n statu 'n care recuno,terea ,i e+ecutarea sunt so icitate, sub dou" reserve/ reciprocitatea ,i co#ercia itatea. Re%eritor a e+ecutare, state e contractante se ob i(" s" asi(ure e+ecutarea sentin*e or a% ate 'n s%era conven*iei con%or# proprii or re(u i interne de procedur", pornind de a pre!u#p*ia re(u arit"*ii acestora. Dersoana care so icit" recunoa,terea ,iHsau e+ecutarea nu are ob i(a*ia prob"rii re(u arit"*ii intrena*iona e a sentin*ei, acesta %iind pre!u#at". -arcina probei incu#b" p"r*ii care invoc" nere(u aritatea. 3onven*ia prevede cinci nere(u arit"*i care pot %i ivocate de c"tre persoana care se opune recunoa,terii ,i Hsau e+ecut"rii/ incapacitatea p"r*i or sau absen*a unei conven*ii arbitra e va abi e4 vio area principiu ui contradictoria itatii4 dep",irea i#ite or conven*ii or arbitra e4 vicii procedura e4 ipsa caracteru ui ob i(atoriu sau e+ecutoriu a sentin*ei. De &n(" acestea #ai e+ist" ,i dou" ca!uri sup i#entare care pot %i ridicate at&t de c"tre p"r*i c&t ,i de instan*e din o%iciu/ caracteru nearbitrabi a iti(iu ui4 ordinea pub ic". Dartea care dore,te recunoa,terea ,iHsau e+ecutarea trebuie doar s" co#unice jurisdic*iei co#petente sentin*a ,i conven*ia arbitra " care a stat a ba!a acesteia. .n ca!u 'n care respectiva parte nu dispune de ori(ina e e acestor docu#ente, se ad#it copii certi%icate ca %iind con%or#e cu ori(ina u . Conven$ia E#"o*ean% de a Keneva din /1;/6 de Arbitraj 3o#ercia Interna*iona a avut ca scop principa re( e#entarea prob e#e or e(ate de instituirea ,i %unc*ionarea arbitraju ui co#ercia decur(&nd din contracte e 'nc$eiate 'ntre parteneri din *"ri e europene. Aceasta se re%era a/ ) conven*ii e de arbitraj 'nc$eiate pentru re( e#entarea iti(ii or n"scute sau care se vor na,te din opera*iuni de co#er* interna*iona 'ntre persoane e %i!ice sau juridice av&nd 'n #o#entu 'nc$eierii conven*iei re,edin*a or obi,nuit" sau sediu 'n state contractante di%erite4 ) proceduri e ,i sentin*e e arbitra e 'nte#eiate pe conven*ii e sus) #entionate. Dac" o sentin*" arbitra " este anu at" 'n *ara de ori(ine datorit" unei cau!e va abi e 'n aceast" *ar", sentin*a arbitra " este totu,i susceptibi " de recunoa,tere ,i e+ecutare 'n a te state contractante. Conven$ia de a ?a+&in!ton din /1;46 pentru re( e#entarea di%erende or re ative cu privire a investi*ii 'ntre state ,i persoane a e a tor state are
F5

ca scop principa 'n%iin*area unor #ecanis#e de conci iere ,i arbitraj interna*iona e 'n #aterie de investi*ii ,i stabi irea unor re(u i ap icabi e conci ierii ,i arbitraju ui. Drin aceast" conven*ie a %ost 'n%iin*at 3entru Interna*iona pentru Re( e#entarea Di%erende or Re ative a Investitii C 3IRDIE, cu sediu pe &n(" Banca Interna*iona " pentru Reconstruc*ie ,i De!vo tare, av&nd ca obiectiv or(ani!area de conci ieri ,i arbitraj 'n iti(ii e privind investi*ii e str"ine. -entin*a arbitra " pronun*at" are caracter ob i(atoriu, iar p"r*i e trebuie s" o aduc" a 'ndep inire de bun" voie, 'n ca! contrar acestora i se va ap ica un re(i# de e+ecutare si it" si#i ar ce ui ap icabi $ot"r&ri or pronun*ate de c"tre proprii e instan*e judec"tore,ti. CAPITOLUL VI. CAMUISTICD S*e$a /NL. A"bit"aj. Conven$ie a"bit"a %. E)*i"a"ea cont"act# #i *"inci*a n# at"a!e i e)*i"a"ea c a#zei co,*"o,i+o"ii. Asupra e+cep*iei de neco#peten*" ridicat" ,i de!vo tat" de p&r&t" prin 'nt&#pinarea 'nre(istrat" sub nr. 000 din 5G.11.511G. Tribuna u arbitra re*ine c" rec a#anta a introdus ac*iunea arbitra " de %a*" a aceast" 3urte de Arbitraj prin invocarea c au!ei co#pro#isorii inc us" 'n contractu de 'nc$iriere 'nc$eiat cu p&r&ta a 11.1A.5111, c au!" co#pro#isorie av&nd ur#"toru cuprins/ ?Art- <?- 2egea aplicabil- 4oluionarea litigiilor=re9entul Contract de @nc)iriere este guvernat de legislaia Romniei- &rice controvers, disput sau pretenie care reiese din7(n legtur cu7re'eritoare la acest Contract de @nc)iriere, inclu9nd dar 'r a se limita la negocierea, semnarea, interpretarea, construcia, scopul, e*ecutarea, (nclcarea, terminarea, validitatea sau posibilitatea de aplicare a acestui contract va 'i re9olvat de Curtea Comercial de Arbitraj a Camerei de Comer i Industrie !ucureti (n con'ormitate cu regulile ei de Conciliere i Arbitraj de ctre un arbitru numit con'orm acestor reguli.otrrea Curii va 'i de'initiv i obligatorie pentru pri- 2ocul arbitrrii va 'i !ucureti, iar procedurile de arbitrare se vor des'ura (n limba romn@ 3 au!a citat" este pe dep in va abi " 'n te#eiu art. IAI 3.3iv., art. 0B1 ,i ur#. 3.Dro.3iv. ,i a art. 5 ,i ur#. din Re(u i e de procedur" arbitra " a e acestei 3ur*i de Abitraj CRDA)3ABE. A,a %iind, c au!a co#pro#isorie citat" ur#ea!" a),i produce e%ecte e. Drin ac*iunea introdus" se cere evacuarea p&r&tei din spa*iu pe care ' ocup" 'n continuare 'n i#obi u situat 'n Bucure,ti, YY.., 'n supra%a*" de F1,G #p, de,i nu #ai are tit u ocativ 'ntruc&t contractu de 'nc$iriere din 11.1A.5111, 'n
3urtea de Arbitraj 3o#ercia Interna*iona , sentin*a nr. 500 din 2 dece#brie 511F. Revista de Drept 3o#ercia , nr. 0H511A, Editura 8u#ina 8e+ = Bucure,ti.
BG

F0

te#eiu c"ruia a ocupat acest spa*iu, a e+pirat a data 11.1A.511I, %"r" a %i pre un(it ,i %"r" a se 'nc$eia un nou contract. D&r&ta ripostea!" 'ns" c", dac" nu e+ist" tit u ocativ 'ntruc&t contractu de 'nc$iriere a e+pirat, atunci, 'n #od o(ic, nu e+ist" nici o c au!" co#pro#isorie 'n te#eiu c"reia iti(iu de %a*" s" poat" %i so u*ionat prin arbitraj. .n so u*ionarea e+cep*iei, Tribuna u arbitra are 'n vedere c" este unani# ad#is c" e+pirarea contractu ui principa nu atra(e ,i e+pirarea c au!ei co#pro#isorii 'nscris" 'n acest contract. Dotrivit art. 0B01 a in. C5E 3.Dro.3iv., ?va iditatea c au!ei co#pro#isorii este independent" de va iditatea contractu ui 'n care a %ost inserat"@. Te+tu citat d" e+presie e(a " principiu ui autono#iei juridice a c au!ei co#pro#isorii %a*" de contractu 'n care a %ost inserat". De,i c au!a co#pro#isorie %i(urea!" printre ce e a te c au!e contractua e, ea este considerat" ca o conven*ie distinct", ca ?un contract 'ntr)un contract@. A,a %iind, e+isten*a ,i va iditatea c au!ei co#pro#isorii nu depind de soarta contractu ui principa 4 ea supravie*uie,te acestui contract 'n situa*ia 'n care, dup" 'ncetarea ui, se ive,te un iti(iu 'n e("tur" cu ace contract. De a t%e , 'n practic", #u te iti(ii apar dup" 'ncetarea contractu ui Cnep ata #"r%ii v&ndute, necon%or#itatea #"r%ii ivrate etc.E. Or, ar %i contrar voin*ei p"r*i or ca ase#enea iti(ii s" %ie sustrase e%ectu ui c au!ei co#pro#isorii 'nscris" 'n contractu principa . A,adar, 'n raport cu petitu ac*iunii = evacuarea p&r&tei pentru ips" de tit u ca ur#are a e+pir"rii ter#enu ui oca*iunii prev"!ut 'n contractu de 'nc$iriere = c au!a co#pro#isorie ',i produce toate e%ecte e, printre care ,i ace a de a con%eri pentru iti(iu care %ace obiectu ei, co#peten*" arbitraju ui, cu e+c uderea co#peten*ei instan*e or judec"tore,ti. Dentru considerente e e+puse, Tribuna u arbitra respin(e ca ne'nte#eiat" e+cep*ia de neco#peten*" ridicat" de p&r&t". S*e$a 2N:. A#to"iza"ea "ec a,antei6 *"in &ot%"'"e a"bit"a %6 de a efect#a at't -n n#,e *"o*"i# c't i -n n#,e e i *e +ea,a *'"'tei6 tit# a"% a a#to"iza$iei de con+t"#c$ie a #n#i i,obi 6 toate o*e"a$i#ni e nece+a"e *ent"# -n+c"ie"ea -n ca"tea f#ncia"% a ace+t#i i,obi . A"bit"abi itatea #n#i iti!i# c# #n a+e,enea obiect. Rec a#anta a cerut, ca prin $ot"r&re arbitra ", s" se dispun"/ 1. Autori!area rec a#antei s" e%ectue!e, at&t 'n nu#e propriu c&t ,i 'n nu#e e ,i pe sea#a p&r&tei, titu ar" a autori!a*iei de construc*ie, toate opera*iuni e care se vor dovedi necesare pentru 'nscrierea 'n 3artea Punciar" a i#obi u ui situat 'n Bucure,ti str. YYYYYY., a dreptu ui de proprietate cu privire a terenu ,i
3urtea de Arbitraj 3o#ercia Interna*iona , sentin*a nr. 10A din 5G iunie 511F. Revista de Drept 3o#ercia , nr. BH511A, Editura 8u#ina 8e+ = Bucure,ti.
BF

FB

construc*ia e+istente pe acesta, inc u!&nd, %"r" a se i#ita, ur#"toare e opera*iuni/ CiE radierea din 3artea Punciar" a construc*iei e+istente pe acest teren, proprietatea p&r&tei de#o at" potrivit autori!a*iei de de#o are nr. YY, e#is" de c"tre Dri#"ria -ector B Bucure,ti4 CiiE desc$iderea unei c"r*i %unciare pentru noua construc*ie edi%icat" pe acest teren4 CiiiE 'nscrierea dreptu ui de proprietate asupra construc*iei, 'n %avoarea a#be or p"r*i, potrivit drepturi or constatate prin $ot"r&rea arbitra " nr. Y...., din dataYYY4 CivE oricare a te e ,i toate opera*iuni e care se vor dovedi necesare pentru intabu area dreptu ui de proprietate a rec a#antei 'n 3artea Punciar" a i#obi u ui, teren ,i construc*ie precu# ,i pentru identi%icarea corec" ,i co#p et" a acesteia, potrivit nor#e or e(a e. Rec a#ata cere so u*ionarea iti(iu ui de %a*" pe ca ea arbitraju ui 'n te#eiu c au!ei co#pro#isorii,'nscris" at&t 'n 3ontract c&t ,i 'n 3onven*ie, c au!a av&nd ur#"toru cuprins/ +4oluionarea litigiilor- Ne(nelegerile aprute (ntre pri vor 'i soluionate de ctre acestea pe cale amiabil, iar (n ca9ul (n care acest lucru nu este posibil prile vor supune litigiul spre soluionare Curii de Arbitraj Comercial Internaional de pe lng Camera de Comer i Industrie a Romniei/3 au!a co#pro#isorie citat" este pe dep in va abi ". D&r&ta nu contest" va abi itatea acestei c au!e, ci inciden*a ei 'n iti(iu de %a*", ceea ce atra(e neco#peten*a tribuna u ui de a) so u*iona ,i desesi!area sa 'n %avoarea instan*ei judec"tore,ti pentru ur#"toare e considerente/ ) iti(iu de %a*" prive,te o prob e#" care nu a %acut ,i nu %ace obiectu 3ontractu ui, ast%e c" nu intr" sub inciden*a c au!ei co#pro#isorii4 potrivit 3ontractu ui ,i 3onven*iei, p&r&ta nu are nici o ob i(a*ie de a e%ectua ast%e de ?opera*iuni care s)ar dovedi necesare@ pentru 'nscrierea 'n 3artea Punciar" a i#obi u ui ,i nici a a tor ?opera*iuni nepreci!ate @ ast%e c", sub acest aspect, nu e+ist" un raport juridic 'ntre rec a#ant" ,i p&r&t"4 ) iti(iu de %a*" nu are natur" patri#onia " ,i nici nu este tran!ac*ionabi , ast%e c" %a*" de dispo!itii e art. 0B1 3.Dro.3iv., nu poate %i so u*ionat pe ca ea arbitraju ui4 ) acest iti(iu nu vi!ea!" un drept care ar %i opo!abi p&r&tei deoarece autori!area e%ectu"rii unor opera*iuni nepreci!ate e(ate de 'nscrierea 'n 3artea Punciar" nu prive,te nici ob i(area p&r&tei a a %ace ,i nici un drept c"ruia p&r&ta i s)ar opune, ast%e c" sub acest aspect ac*iunea este inad#isibi ", prin raportare a art. 11A a in. 1 3.Dro.3iv.. Tribuna u arbitra re*ine c" iti(iu de %a*" intr" sub inciden*a c au!ei co#pro#isorii 'nscris" 'n 3ontract ,i 'n 3onven*ie pentru c" sunt 'ndep inite cerinte e art. 0B1 ,i ur#. 3.Dro.3iv. re%eritoare a caracteru patri#onia , tran!ac*ionabi ,i arbitrabi a iti(iu ui, ast%e c" e+cep*ia de neco#peten*" a arbitraju ui este ne'nte#eiat" %iind respins" ca atare.

F2

3u privire a e+cep*ia inad#isibi it"*ii ac*iunii, ridicat" de p&r&ta, sub cuv&nt c" obiectu acesteia este i icit ,i nedeter#inat, contravenind ast%e prevederi or e(a e i#perative ,i a ordinii pub ice, tribuna u arbitra , prin aceea,i 'nc$eiere, a respins)o ca neinte#eiat". D&r&ta reia sus*ineri e c" nu e+ist" nici un raport juridic care s")i i#pun" e%ectuarea opera*iuni or so icitate de c"tre rec a#ant" ,i nu cunoa,te care sunt opera*iuni e a care se re%er" rec a#anta. Raportu juridic care i#pune p&r&tei e%ectuarea opera*iuni or de 'nscriere a trans%eru ui dreptu ui de coproprietate asupra i#obi u ui v&ndut este v&n!area convenit" prin 3ontract ,i 3onven*ie. Opera*iunea a care se re%er" rec a#anta este 'nscrierea acestui drept 'n 3artea Punciar". Drintre docu#ente e necesare pentru e%ectuarea %or#a it"*i or de pub icitate i#obi iar" %i(urea!", 'n principa , autori!area de de#o are a vec$ii c "diri, %"r" de care nu se poate proceda a 'nscrierea noii construc*ii. Tribuna u arbitra ur#ea!" a 'n atura ca ne'nte#eiate ap"r"ri e ,i sus*ineri e p&r&tei ,i a ad#ite ac*iunea asa cu# a %ost %or#u at". S*e$a 0N1. Cont"acte de ac&izi$ie *#b ic% -nc&eiate d#*% int"a"ea -n vi!oa"e a O.U.K n". 0N5233;. Co,*eten$a de a +o #$iona iti!ii e izvo"'te din a+e,enea "evine in+tan$e o" j#dec%to"eti de contencio+ ad,ini+t"ativ. .n e+a#inarea c$estiunii co#peten*ei, tribuna u arbitra are 'n vedere c", 'n contractu de ucr"ri nr. YY.., din data YY., 'nc$eiat 'ntre p"r*i e 'n iti(iu ,i din care i!vor",te iti(iu de %a*", s)a inserat ur#"toarea c au!" co#pro#isorie/ +4oluionarea litigiilor- Ac)i9itorul i e*ecutantul vor 'ace toate e'orturile pentru a re9olva pe cale amiabil, prin tratative directe, orice ne(nelegere sau disput care se poate ivi (ntre ei (n cadrul sau (n legtur cu (ndeplinirea contractuluiAac, dup ;B 9ile de la (nceperea acestor tratative neo'icilale, ac)i9itorul i e*ecutantul nu reuesc s resolve (n mod amiabil o divergen contractual, 'iecare poate solicita ca disput s se soluione9e, 'ie prin arbitraj la Camera de Comer i Industrie a Romniei, 'ie de ctre instanele judectoreti din Romnia/-unte# 'n pre!en*a unei c au!e co#pro#isorii a ternative care d" rec a#antei dreptu de op*iune 'ntre arbitraj ,i justi*ia de drept co#un. Rec a#anta a optat pentru arbitraj. 3 au!a co#pro#isorie citat" nu poate avea e%ecte 'n iti(iu de %a*" 'ntruc&t acesta, i!vor&nd dintr)un contract de ac$i!*ii pub ice este de co#peten*a e+c usiv" a instan*e or judec"tore,ti de contencios ad#inistrativ.
3urtea de Arbitraj 3o#ercia Interna*iona , sentin*a nr. F0 din 1I apri ie 511F. Revista de Drept 3o#ercia , nr. 0H511A, Editura 8u#ina 8e+ = Bucure,ti.
BA

FI

Tribuna u arbitra ur#ea!" a constata neco#peten*a sa de a judeca iti(iu de %a*" ,i a 'nc$ide procedura arbitra ". S*e$a N43. V'nza"ea #c"# #i a t#ia. Condi$ii de va abi itate. .ntre rec a#anta -.3.J. -.R.8., 'n ca itate de +'urni9or/ ,i p&r&ta -.3.M., 'n ca itate de +ac)i9itor/, s)a 'nc$eiat contractu de v&n!are cu#p"rare nr. YY, din data YYY, av&nd ca obiect #"r%uri e prev"!ute 'n ane+a nr. 1 a contract C#a,ini ,i aparateE, 'n va oare de 1FB.10G,I2 ei din care 12B.I20,BA ei pre*, iar 5A.0FB,1I ei = T:A, %acturate cu G %acturi, dup" cu# ur#ea!"/YYYY. Tribuna u arbitra re*ine c" nu se contest" c" rec a#anta a ivrat p&r&tei #"r%uri e contractate4 c" p&r&ta a pri#it ace e G %acturi e#ise pentru p ata or4 c", a pri#irea #"r%uri or, p&r&ta nu a %or#u at rec a#a*ii cu privire a cantitatea, ca itatea sau pre*uri e #"r%uri or. Rec a#anta sus*ine 'ns" c" de,i p&r&ta a pri#it %acturi e ,i e)a acceptat sub se#n"tur" ,i sta#pi ", totu,i p&r&ta nu a p "tit pre*u #"r%uri or nici 'n cadru ter#enu ui contractua de A1 de !i e de a data %acturii ,i nici p&n" 'n pre!ent. D&r&ta sus*ine c", 'n cadru ter#enu ui contractua , a p "tit o parte din pre* ,i anu#e 5F.111 ei cu ordinu de p at" nr.YY, din dataYYY din care re!u t" c" #"r%uri e nu erau proprietatea rec a#antei v&n!"toare, ci a unei %ir#e de easin(, ceea ce 'nsea#n" c" acest contract este ovit de nu itate. .n prea abi , tribuna u arbitra constat" c" a%ir#a*ia rec a#antei 'n sensu c" %acturi e au %ost acceptate a p at" de c"tre p&r&t" nu corespunde rea it"*ii, se#n"tura ,i ,ta#pi a con%ir#&nd nu#ai pri#irea %acturi or de c"tre un %unc*ionar a societ"*ii, iar nu ,i acceptarea or de c"tre cei 'n drept, ce e dou" opera*ii %iind distincte. .n rea itate, p&r&ta nici nu a acceptat %acturi e a p at", dar nici nu e)a re%u!at p&n"" a data deYYY, a care a re%u!at a p at" %actura nr.YYY, 'n va oare de 15B.A21 ei. .n justi%icarea acestui re%u!, p&r&ta arat" c" bunuri e ce %or#au obiectu ace ei %acturi nu erau proprietatea rec a#antei ci a e societ"*ii V, care, prin noti%icarea din YYY adresat" p&r&tei, o in%or#ea!" c" #"r%uri e ca i)au %ost %acturate de rec a#anta J sunt proprietatea ace ei societ"*i care e)a dat 'n easin( rec a#antei, %"c&nd c$iar obiectu unui iti(iu pentru nep ata su#ei de F.111 Euro, ast%e c" %actura e#isa de J c"tre M +este nul ct timp nu este soluionat litigiul cu C/. .n aceast" situa*ie = sus*ine p&r&ta = v&n!area este ovit" de nu itate abso ut", rec a#anta neput&nd vinde ucruri pentru care, a data contract"rii, avea nu#ai ca itatea de uti i!ator, iar nu cea de proprietar.
3urtea de Arbitraj 3o#ercia Interna*iona , sentin*a nr. 101 din 15 iunie 511F. Revista de Drept 3o#ercia , nr. 0H511A, Editura 8u#ina 8e+ = Bucure,ti.
21

FG

Rec a#anta sus*ine c" e+ce*ia este ne'nte#eiat", 'ntruc&t 'ntre ti#p a devenit proprietara #"r%uri or, %apt sust*inut de produc"tor printr)o scrisoare. .n iti(iu de %a*" s)a %acut dovada c" v&n!"toru a devenit proprietaru bunuri or ce %ac obiectu contractu ui 'ntre J ,i M, #ai 'nainte de a se %i pronun*at nu itatea acestui contract, nu itate care a %ost cerut" pe ca e de e+cep*ie dup" ce v&n!"toru a introdus ac*iunea de %a*" pentru p ata pre*u ui. :&n!area s)a conso idat prin dispari*ia cau!ei de nu itate. Nu#ai c" dovada ob*inerii propriet"*ii asupra bunuri or v&ndute s)a %"cut prin scrisoarea nedatat", depus" a dosar a dataYYY. .n aceast" situa*ie, tribuna u arbitra consider" c" trans#iterea propriet"*ii a avut oc a data depunerii scrisorii a dosar4 a aceast" dat" pre*u acestor bunuri a devenit e+i(ibi . 3u aceste preci!"ri, tribuna u arbitra re*ine c" v&n!area a devenit va abi ", ast%e c" e+cep*ia de nu itate ridicat" de p&r&ta ur#ea!" a %i respins" ca ne'nte#eiat". CAPITOLUL VII. CONCLUMII Arbitraju este o a ternativ" privat" de justi*ie prin care, persoane e care au capacitatea dep in" de e+erci*iu a drepturi or, pot so u*iona iti(ii e patri#onia e dintre e e, 'n a%ar" de ace ea care privesc drepturi asupra c"rora e(ea nu per#ite a se %ace tran!ac*ie. .n perioada 511G)511A se observ" 'n r&ndu co#ercian*i or din Ro#&nia ,i din 'ntrea(a Europ" o tendin*" de a e(e arbitraju 'n sc$i#bu instan*e or judec"tore,ti. Piecare co#erciant ,tie c" ti#pu 'nsea#n" bani. Este una din re(u i e %unda#enta e a e co#er*u ui ,i a (enerat 'n ti#p principii de ba!" a e dreptu ui co#ercia . Avantaje/ 1. D"r*i e au posibi itatea de a),i dese#na e e 'nse e arbitrii. 5. O%er" posibi itatea so u*ion"rii rapide a cau!e or. 0. 3$e tuie i e arbitra e sunt #ai reduse. B. -o u*ionarea iti(iu ui, dosaru , inc usiv $ot"r&rea arbitra " sunt con%iden*ia e. 2. Drocedura arbitra " se %ina i!ea!", a %e ca a instan*e e jude"tore,ti. I. Arbitraju pune a 'nde#&na p"r*i or ,i o procedur" de conci iere. Esen*ia de re*inut este c" accesu a aceast" instan*" de judecat", sesi!area ei va abi " este condi*ionat" de acordu scris a p"r**i or 'n acest sens. Orice iti(iu patri#onia decur(&nd din sau 'n e("tur" cu acest contract, inc usiv re%eritor a va iditatea, interpretarea, e+ecutarea ori 'ncetarea e%ecte or ui, se va so u*iona prin arbitraj co#ercia , or(ani!at de 3a#era de 3o#er* ,i Industrie, 'n con%or#itate cu Re(u a#entu ,i Re(u i e de Drocedur" Arbitra " a e acestei

FF

3a#ere. >ot"r&rea arbitra " este de%initiv" ,i ob i(atorie, p"r*i e an(aj&ndu)se s" o e+ecute de bun" voie. Dartea rec a#ant" depune a -ecretariatu 3urtii de Arbitraj o cerere de arbitrare '#preun" cu acte e pe care se 'nte#eiea!" cererea ,i nu#e e arbitru ui propus. -ecretariatu trans#ite cererea ce ei a te p"r*i 'n iti(iu, care 'n ter#en de 01 de !i e ',i va pre!enta ap"r"ri e ,i va no#ina i!a arbitru . A,a se va proceda a constituirea tribuna u ui arbitra %or#at din unu sau trei arbitri, potrivit vointei p"r*i or. Acesta va e+a#ina ,i va de!bate iti(iu ui 'n ,edin*e 'nc$ise. Iar dup" de iberare va pronun*a $ot"r&rea arbitra ". .nscrisuri e se depun 'n ori(ina sau 'n copie certi%icat" de parte. Dac" cererea de arbitrare sau 'nscrisuri e sunt %or#u ate 'ntr)o i#b" str"in", tribuna u arbitra , din o%iciu sau a cerere, poate ob i(a partea s" pre!inte o traducere a or 'n i#ba ro#&n" sau, 'n arbitraju co#ercia interna*iona , 'ntr)o i#b" de circu a*ie interna*iona ". D"r*i e pot so icita ca traducerea s" %ie e%ectuat" pe c$e tuia a or, prin (rija -ecretariatu ui 3ur*ii de Arbitraj. 3ererea se adresea!a 3urtii de Arbitraj. .n ter#en de 51 de !i e de a pri#irea cererii de arbitrare, p&r&tu va co#unica rec a#antu ui 'nt&#pinarea '#preun" cu acte e. Dac" p&r&tu are preten*ii '#potriva rec a#antu ui deriv&nd din ace a,i raport juridic, e poate %ace cerere reconven*iona ", care se so u*ionea!" o dat" cu cererea principa ". 3$e tuie i e arbitra e cuprind/ ta+a arbitra ", c$e tuie i e de ad#inistrare a probe or, de traducere a acte or ,i a de!bateri or, onorarii e arbitri or, onorarii e avocati or, a e e+per*i or ,i consi ieri or, c$e tuie i e de dep asare a p"r*i or, arbitri or, #artori or, e+per*i or ,i consi ieri or ,i a te c$e tuie i necesitate de arbitrarea iti(iu ui. D"r*i e pot participa a de!baterea iti(iu ui persona sau prin repre!entan*i ,i pot %i asistate de avocati, consi ieri, interpre*i sau de a te persoane. 3u acordu p"r*i or ,i cu 'ncuviin*area tribuna u ui arbitra , a ,edinte e de de!batere a iti(iu ui pot participa ,i a te persoane. Drocedura arbitra " ia s%&,it prin pronun*area unei $ot"r&ri arbitra e, denu#it" sentin*" arbitra ". Dac" p&r&tu recunoa,te o parte din preten*ii e rec a#antu ui, tribuna u arbitra , a cererea acestuia, va da o sentin*" par*ia " 'n #"sura recunoa,terii. Dac" rec a#antu renun*" a arbitrare sau a 'nsu,i dreptu pretins, #ai 'nainte de constituirea tribuna u ui arbitra , procedura arbitra " se 'nc$ide printr)o 'nc$eiere a pre,edinte ui 3ur*ii de Arbitraj. -entin*a arbitra" este de%initiv" ,i ob i(atorie. Ea se aduce a 'ndep inire de bun" voie, de partea '#potriva c"reia s)a pronun*at, de 'ndat" sau 'n ter#enu ar"tat 'n $ot"r&re. -entin*a arbitra " co#unicat" p"r*i or are e%ecte e unei $ot"r&ri judec"tore,ti de%initive.

FA

8I8LIOKRA(IE Cod# de P"oced#"% Civi %6 Ca"tea a IV.aA Le!ea /345/112 c# *"ivi"e a "e! e,enta"ea "a*o"t#"i o" de d"e*t inte"na$iona *"ivatA Revi+ta de D"e*t Co,e"cia n". 0523316 Edit#"a L#,ina Le)6 8#c#"eti6 2331A Revi+ta de D"e*t Co,e"cia n". N523316 Edit#"a L#,ina Le)6 8#c#"eti6 2331A D"a!o A e)and"# Sita"#6 OD"e*t inte"na$iona *"ivatP6 Edit#"a Ho din! Re*o"te"6 8#c#"eti6 /11;A D"a!o A e)and"# Sita"#6 OHota"'"ea a"bit"a % inte"na$iona % i c%i e de atacP6 tez% de docto"at6 8#c#"e+ti /1:2A Kio"!iana D%n%i %6 OP"oced#"a A"bit"a % -n iti!ii e co,e"cia e inte"neP6 Edit#"a Unive"+# G#"idic6 8#c#"eti6 233;A Vio"e Ro6 OA"bit"aj# Co,e"cia Inte"na$iona P6 Edit#"a Acade,iei Ro,'ne6 8#c#"eti6 /111A Ion 8%can#6 OCont"o # j#dec%to"e+c a+#*"a &ot%"'"ii a"bit"a eP6 Edit#"a L#,ina Le)6 8#c#"eti6 2334A Octavian C%*%$'n%6 OLiti!i# a"bit"a de co,e"$ e)te"io"P6 Edit#"a Acade,iei Ro,'ne6 8#c#"eti6 /1L:A Octavian C%*%$-n%6 OT"atat de d"e*t a co,e"$# #i inte"na$iona P6 vo . I 6 Edit#"a Acade,iei Ro,'ne6 8#c#"eti6 2333A @onica S% %!ean6 OA"bit"aj# co,e"cia P6 Edit#"a A 8ec>6 8#c#"eti6 233/A Kab"ie Ho,ote+c#6 OLiti!ii *at"i,onia e. So #$iona"ea *e ca ea a"bit"aj# #iP6 Edit#"a L#,ina Le)6 8#c#"eti6 233NA

A1