Sunteți pe pagina 1din 1

CONVENIE DE NCETARE A CONTRACTULUI DE NCHIRIERE 1. PRILE CONTRACTANTE 1.1 [Numele Proprietarului], domiciliat/ n __________, str. ____________, nr.

____, bl.____, sc. ____, et. __, apt. ___, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ____ nr. ______, eliberat/ de Poliia _________ la data de _______, CNP _____________, denumit/ n continuare Proprietar, i 1.2 [Numele Proprietarului] S.R.L., cu sediul n _____________, str.______________, nr.____, bl.____, sc.___, et.____, ap.___, nmatriculat la Oficiul e!istrului Comerului sub numrul "__/____/_____, C.#.$. ____________ , repre%entat de dl/d&na ___________________ , n calitate de _________________, denumit n continuare Chiria, au con'enit s nc(eie pre%enta con'enie de ncetare a contractului de nc(iriere. 2. Obiectul c !"e!#iei Proprietarul i C(iriaul con'in ncetarea contractului de nc(iriere nr. ___________ din data de ___________, nre!istrat la )dministraia fiscal cu nr._______, a'*nd ca obiect nc(iriere a imobilului situat n +adresa imobilului,, pentru a fi folosit cu destinaia de locuin. $. D%t% &e l% c%'e i!te'"i!e (!cet%'e% c !t'%ctului &e (!c)i'ie'e $ncetarea contractului de nc(iriere inter'ine la data +data ncetrii contractului de nchiriere, *. Obli+%#iile L c%t%'ului -ocatarul se obli! s prseasc imobilul p*n la data de +data la care chiriaul va elibera spaiul nchiriat,. Pre%enta con'enie a fost semnat ast%i, +data semnrii conveniei,, la Ploieti, n dou e.emplare, c*te pentru fiecare parte.

L c%t '

L c%t%'