Sunteți pe pagina 1din 8

Liceul Teoretic Jean Monnet

PROIECT DE ATESTAT INFORMATICA

EVIDENTA ANGAJATILOR

Ciobotaru Lucia Dorobantu Aura Nedelcu Ioana

Clasa a XII a D

ro!" coordonator# Ilinca Ma$riano%ol

1. Enuntul problemei de rezolvat


Sa se realizeze un program pentru evidenta angajatilor unei firme. Scopul este proiectarea unui sistem soft a carui obiectiv este facilitarea obtinerii diverselor informatii despre toti angajatii unei firme prin centralizarea informatiilor despre acestia: datele personale, salarii, beneficii, vechime, ore lucrate, etc.

2. Obiectivele sistemului soft


Obiectivul este proiectarea unei aplicatii soft care sa fie operabila pe o arie larga de calculatoare, aceasta trebuie sa indeplineasca principalele cerinte pentru evidenta si managementul tuturor serviciilor dorite. Detinerea unei astfel de aplicatie aduce avantaje tuturor partilor implicate, atat angajatilor cat si angajatorului, prin centralizarea informatiilor securitate date, structurarea tuturor datelor de acelasi fel intr!un singur loc", flu#ul de informatii este mult mai mare si in acelasi timp mai rapid, posibilitatatea unei analize atente a fiecarui angajat. $sadar, aplicatia trebuie sa ofere posibilitatea operarii, studiul informatiilor continute si sa indeplineasca cerintele tuturor partilor implicate.

%. Specificarea cerintelor fata de aplicatie


&entru ca aplicatia sa fie operabila si sa!si atinga obiectivele, trebuie sa fie indeplinite o serie de conditii, atat suportul fizic, tehnic de rulare, cerinte non!functionale" cat si functionalitatea scopul aplicatiei, cine o utilizeaza, organizarea datelor, tabele, interogari", indeplinirea acestor conditii duce la o buna functionare si la o usoara utilizare.

%.1 'erinte non!functionale


$plicatia trebuie sa fie functionala pe orice sistem de operare, in principal pe (indo)s sistem preferat pe terminalele din companii pentru interfata facila cu utilizatorul", se impune posibilitatea rularii pe versiuni de la (indo)s *+ incoace. ,ntrucat aplicatia este una simpla se poate poate implementa in $''ESS din pachetul Office, acest pachet este diponibil si pe sisteme de operare -inu#.

%.2 'erinte functionale


$plicatia trebuie sa indeplineasca din punct de vedere functional doua cerinte fundamentale: 1. 1.vizualizare date despre fiecare angajat salariu, functie, etc" 1 2.actualizare informatii din baza de date, aceasta amplica adaugare, stergere si eventuale modificari ale datelor e#istente

.. Elemente de analiza sistemului informational e#istent


&entru a determina gradul de eficienta pentru proiectarea acestei aplicatii au avut loc diferite discutii cu persoane angajate la diferite firme, in felul acesta afland informatiile necesare care ar putea fi stocate in baza de date si o serie de necesitati pentru optimizarea flu#ului informational. /etoda aleasa pentru analiza eficientei proiectarii aplicatiei, este analiza de tip S(O0! acronim din limba engleza 1i este descriptiv: Strengths puncte tari", (ea2nesses puncte slabe", Opportunities oportunit34i", 0hreats riscuri".

..1 Strenghts &uncte tari"


! centralizare informatii: 5 organizarea datelor pe categorii, plasarea in acelasi loc ceea ce confera accesul mai usor si mai rapid la informatii 5 posibilitatea efectuarii diferitelor operatii cu date, in functie de necesitati ! resurse hard)are necesare reduse: 5 datorita simplitatii nu este nevoie de resurse de procesare ridicate, sau sisteme de operare speciale, instalarea pachetului Office este posibila in ziua de astazi pe majoritatea &'!urilor, in functie de flu#ul de date vehiculat in baza de date este nevoie de capacitate de stocare zeci de 6b7tes" ! operativitate la un nivel ridicat: 5 se pot obtine informatii dorite intr!un timp foarte scurt, in mod structurat, ceea ce ofera posibilitatea unei analize mai bune a afacerii ! simplitate de navigare baza: 5 aplicatia are un meniu de navigare relativ simplu, in limba romana, pe o structura arborescenta de parcurgere, se pleaca de la o fereastra principala si se parcurge in adancime prin deschiderea altor ferestre, in functie de scopul fiecarui utilizator, dar si drepturile acestuia

EVIDENTA ANGAJATILOR

&roiectul nostru de atestat poate fi considerat o aplicatie care sa tina evidenta angajatilor unei mici firme.

$m folosit facilitatile oferite de mediul de programare Micro oft !i ual C""# pentru a crea o interfata prietenoasa aplicatiei mele, insa in realizarea proiectului am utilizat, in principal, principiile programarii invatate in orele de informatica. /icrosoft 8isual '99 permite $rogramarea orientata programare se bazeaza pe cla e. O cla a este un tip de date care define te o multime de valori i o$eratiile care actionea&a a u$ra ace tor valori. 8alorile se numesc date mem%ru# iar operatiile se numesc functii membru metode". ,ntr!un proiect creat cu ajutorul instrumentului A$$ 'i&ard un adevarat :vrajitor; oferit de 8isual '99" avem clase predefinite de e#emplu, in aplicatia mea, e#ista clasele $re o%iecte. $cest tip de

CProiectDlg si CA%outDlg, generate odata cu proiectul" si clase generate in momemtul in care se adauga aplicatiei resurse de tip dialog CDatePer onale 5 asociata resursei ,DD<D,$-O61 ce permite introducerea unui datelor personale pentru un angajat, CFi ! asociata resursei ,DD<D,$-O6+ ce permite specificarea numelui unui fisier din care se va face preluarea unor date, COm 5 asociata resursei ,DD<D,$-O62 ce permite introducerea numelui unui angajat ce va fi cautat in :baza de date;, CPa ! asociata resursei

,DD<D,$-O6% in care va fi introdusa parola ce permite utilizarea aplicatiei, CSal 5 asociata resursei ,DD<D,$-O6. utilizata pentru a putea modifica salariul angajatilor. 0oate aceste

clase sunt generate automat de $pp(izard, insa eu le!am putut dezvolta prin adaugarea de date si metode membre". &entru a pastra datele personale ale fiecarui angajat in parte am definit o tructura

tagOm cu ajutorul careia se pot retine angajatii si apoi am declarat un masiv m(angAngajati)*+, pentru a retine numarul ma#im deangajati ai firmei. truct tagOm CString Nume. int nServciu. int n!ir ta. dou%le dSalariu. long lTelefon. /. 'u ajutorul unui control ar%ore, se vor afisa angajatii, grupati pe servicii, iar cu ajutorul unui control li ta se va afisa lista tuturor angajatilor cu informatii suplimentare: varsta si salariu. 'u ajutorul unui control de ti$ li ta derulanta se pot selecta operatiile aplicatiei: Cumul alarii# Angajare# Concediere# Modificare Preluare date din fi ier. &entru aceste operatii asupra vectorilor. ,n randurile urmatoare prezint cateva din aceste functii.
00functie ce terge un element dintr1un vector 2 elementul de $e $o&itia $o&

alariu# Date $er onale# Modificare date#

am implementat functii ce realizeaza prelucrari elementare

void CProiectDlg::sterg(tagOm v[50], int &dim, int poz) { or(int i!poz"i#dim$%"i&&) v[i]!v[i&%]" dim$$" '

00fct intoarce $o& in vector o omului cautat au 134 daca ace ta nu e5i ta

int CProiectDlg::ca(tare(tagOm v[50],int dim, tagOm om) { or(int i!0"i#dim"i&&) { v[i])s*(me)+a,e-pper()" om)s*(me)+a,e-pper()" i (v[i])s*(me!!om)s*(me &&v[i])n.ervci(!!om)n.ervci() ret(rn i" ' ret(rn $%" '

00functie ce $reia informatiile dintr1un fi ier i le introduce intr1un vector

void CProiectDlg::date/isier() { i (dlg/)Do+odal()0!1DC2*C34) { stream (dlg/)m5 is,ios::in)" c6ar n(me[%00]" C.tring 6" int 7" 887" or(int i!0"i#7"i&&) { 88n(me" m5ang2nga9ati[m5n*(mar])s*(me)/ormat(:;s:,n(me)" 88m5ang2nga9ati[m5n*(mar])n.ervci(" 88m5ang2nga9ati[m5n*(mar])n<irsta" 88m5ang2nga9ati[m5n*(mar])d.alari(" 88m5ang2nga9ati[m5n*(mar])l=ele on" m5n*(mar&&"

' Pop(leaza()" Pop(leaza4ista()" '

&I&LIOGRA'IE

1" D$0$ S0=>'0>=ES! $ &SE>DO'ODE $&&=O$'? (,0? '99 Ric(ard '" Gilber)* &e(rou+ A" 'orou+an

2" @>AD$/EA0$-S O@ D$0$ S0=>'0>=ES ,A ' Ellis ,oro-it+* .arta/ .a(ni* .usan Anderson 'omputers Scince &ress, Ae) Bor2, 1**%

%" D$0$ S0=>'0>=ES $AD $-6O=,0?/S 0" Mell(orn Springer 8erlag, 1*C.

." 0=$0$0 DE &=O6=$/$=E$ '$-'>-$0O$=E-O=. SO=0$=E S, '$>0$=E. D"E"0nut( Editura tehnica Ducuresti, 1*EF

+" $A$-,G$ S, S,A0EG$ $-6O=,0/,-O= Leon Li$o$s1i* ,oria Geor)escu Editura Stiintifica, Ducuresti 1*CF