Sunteți pe pagina 1din 22

CONDI CONDIII DE PARALELISM, A DOU DREPTE N PLAN

CONDI CONDIII DE

PERPENDICULARITATE

Din punct de vedere geometric, n plan, dou drepte distincte pot fi drepte paralele sau drepte concurente. concurente. Pozi Poziia a dou drepte a fost caracterizat n clasa a IXIX-a, prin studiul sistemelor de forma:

ax + by + c = 0 format din ecua ecuaiile generale ale celor dou drepte. drepte. a1 x + b1 y + c1 = 0 , sistem format

Dreptele d1, d2 sunt concurente dac sistemul format de ecua ecuaiile lor este compatibil determinat, solu soluia sistemului reprezentnd coordonatele punctului comun celor dou drepte; drepte;

Dreptele d1, d2 sunt paralele dac sistemul format cu ecua ecuaiile lor este incompatibil

Prof:Ciocotisan Radu-Carei

3.1. CONDIII DE PARALELISM A DOU DREPTE


S considerm dreptele d1 : a1x + b1y + c1 = 0 i d2 : a2x + b2y + c2 = 0. Paralelismul dreptelor d1 i d2 este echivalent cu coliniaritatea vectorilor lor directori v1(-b1, a1) i v2(-b2, a2), condi condiie care se scrie sub forma:

a1 b = 1 a2 b2

Dac ecua ecuaiile dreptelor d1 i d2 sunt date sub forma explicit y = m1x + n1 i y = m2x + n2, vectorii directori ai acestora sunt : v1 (l, m1) i v2 (l, m2), iar condi condiia de paralelism a dreptelor se scrie :
m1 1 = m2 1

deci deci m1= m2.

REINEM!
Dreptele de ecua ecuaie a1x + b1y + c1 = 0 i a2x + b2y + c2 = 0 sunt paralele

a1 b = 1 a2 b2

Dreptele de ecua ecuaie y = m1x + n1 i y = m2x + n2 sunt paralele dac i numai dac au pantele egale, m1 = m2.

Prof:Ciocotisan Radu-Carei

Teorema lui Apollonius

Prof:Ciocotisan Radu-Carei

Prof:Ciocotisan Radu-Carei

3.2. CONDIII DE PERPENDICULARITATE A DOU DREPTE


Fie d1 i d2 drepte de ecua ecuaii generale a1x + b1y + c1= 0 i a2x + b2y + c2 =0. =0. Cele dou drepte sunt drepte perpendiculare dac i numai dac vectorii lor directori v1 (-b1, a1) i v2 (-b2, a2) sunt perpendiculari (figura 3).

Rezult c produsul lor scalar este nul, nul, v1 v1 = 0, deci a1a2 + b1b2 = 0. Dac ecua ecuaiile dreptelor sunt date sub forma explicit atunci vectorii directori directori sunt v1(1, m1) i v2(l, m2), iar produsul lor scalar este v1 v2 = 1 + m1 m2. Condi Condiia de perpendicularitate se scrie m1 m2+1 = 0 sau m1 m2 = -1.

RE REINEM!
Dreptele de ecua ecuaii a1x + b1y + c1 = 0 i a2x+ b2y + c2 = 0 sunt perpendiculare

a1a2 + b1b2 = 0.

Prof:Ciocotisan Radu-Carei

Prof:Ciocotisan Radu-Carei

Prof:Ciocotisan Radu-Carei

APLICAII
Simplitatea exprimrii pe cale analitic a condi condiiei de perpendicularitate a dou drepte din plan d posibilitatea posibilitatea studierii cu u uurin urin a diverselor configura configuraii geometrice i caracterizarea acestora prin proprieta proprietai geometrice deduse analitic. 1. Fie A, B dou puncte distincte n plan. S se determine mul mulimea punctelor M din plan cu proprietatea c diferen diferena MA2 - MB2 este constant. constant.

Solu Soluie:
Alegem sistemul de coordonate astfel nctA, nctA, B e Ox, Ox, iar Oy este mediatoarea segmentului [AB] (figura 4). Rezult A (a, 0), B(B(-a, 0), 0), iar dac M(x, M(x, y) se ob obine: MA2 - MB2 = (x - a)2 + y2 - (x + a)2 - y2 = 4ax. Din condi condiia MA2 - MB2 = k e R, se ob obine c x = -k/4a, adic punctul M se afl pe o dreapt (d) perpendicular pe dreapta AB. AB. OBSERVA OBSERVAIE Pentru k = 0, dreapta (d) are ecua ecuaia x = 0 i este mediatoarea segmentului [AB].
B(-a,0) o A(a,0) M(x,y)

Prof:Ciocotisan Radu-Carei

2. S se arate c patrulaterul ABCD este ortodiagonal AB2 + CD2 = BC2 + DA2. Solu Soluie Considerm punctele A(a, A(a, b), B(0, c), C(d, 0), D(e, 0). Cu formula distan distanei rela relaia dat devine: devine: a2 + (b - c)2 + (d 2 2 2 2 2 - e) = d + c + (a - e) + b . Dup reduceri se ob obine egalitatea bc + de = ae (1). Dreptele AC i BD sunt perpendiculare dac produsul pantelor lor este egal cu -1. Se ob obine: mAC =b/(a=b/(a-d) , mBD = -c/e . Din rela relaia m1m2 = -l se ob obine c bc = e(ae(a-d ) rela relaie echivalent cu rela relaia (1) i teorema este demonstrat. B(0,c)

C(d,0)

D(e,0)

A(a,b)
Prof:Ciocotisan Radu-Carei

Prof:Ciocotisan Radu-Carei

Prof:Ciocotisan Radu-Carei

Prof:Ciocotisan Radu-Carei

Prof:Ciocotisan Radu-Carei

Prof:Ciocotisan Radu-Carei

Prof:Ciocotisan Radu-Carei

Prof:Ciocotisan Radu-Carei

Prof:Ciocotisan Radu-Carei

Prof:Ciocotisan Radu-Carei

Prof:Ciocotisan Radu-Carei

Prof:Ciocotisan Radu-Carei

Prof:Ciocotisan Radu-Carei

Prof:Ciocotisan Radu-Carei