Imbunătăţirea competenţelor de citit - scris

a materialelor didactice Varietatea abilităţilor şi strategiile de lectură pe care elevii sunt solicitaţi să le folosească. Absenteismul Atitudinea familiei faţă de lectură . Utilizarea diverselor strategii pentru a determina elevii să exprime reacţii proprii la textele citite Funcţionarea bibliotecii şcolare şi a bibliotecii clasei.scrisului Formarea cadrelor didactice Diversitatea suporturilor de lectură. evidenţiaţi de studiul PIRLS 2006 (Progress in International Reading Literacy Study) • • • • • • • • • • Locul lecturii în programul şcolar Organizarea demersului didactic în ceea ce priveşte predarea/învăţarea citit .Factorii care influenţă performanţa elevilor în domeniul lecturii. Accesul la calculator şi la Internet. utilizarea software-urului educaţional pentru dezvoltarea competenţelor de citire.

secvenţe didactice de 15 . în lecţii care presupun învăţarea pe bază de proiect A.1 Acţiuni care ţin de importanţa acordată lecturii în curriculum: ora de lectură distinctă în orarul săptămânal. ca activităţi de sine stătătoare.• • • • • • • • A) Activităţile de stimulare a lecturii: A.2 Acţiuni care vizează importanţa acordată lecturii în afara orelor de curs: a.20 de minute în cadrul orelor de curs din trunchiul comun. ca activităţi extracurriculare ca activităţi complementare în cadrul Programului Şcoala după şcoală . în cadrul orelor din trunchiul comun.

scrisului: • etapa de evocare / anticipare. Organizarea demersului didactic în ceea ce priveşte predarea/învăţarea citit . . • etapa de costruire a sensului. • etapa de reflecţie/consolidare.B.

instrucţiuni de folosire a unor obiecte. elevul trebuie cărţi de dimensiuni diferite. texte literare/ texte nonliterare (reţete. Diversitatea suporturilor de lectură. Formarea cadrelor didactice • D. cu font adaptat vârstei şi imagini sugestive. dicţionare.• C. afişe etc.). cărţi în format electronic. bandă desenată. reviste. . enciclopedii. albume. reguli privind desfaurarea unor jocuri.

Utilizarea diverselor strategii pentru a determina elevii să exprime reacţii proprii la textele citite • elevul.) • abilităţi de comprehensiune evaluative (a distinge între fantastic şi real.cititor este încurajat să îşi formeze capacitatea de a reflecta. .) • abilităţi de organizare (a ordona evenimente. a clasifica idei. a distinge între fapte şi opinii etc. de a-şi dezvolta creativitatea şi gândirea critică. a identifica trăsături de caracter etc.). personaje etc. • abilităţi de comprehensiune literară (identificarea ideilor principale. ordonarea cronologică a evenimentelor.E.) • abilităţi de comprehensiune prin deducţii (a identifica ideile implicite. identificarea relaţiei cauză – efect etc. a anticipa rezultate.

Funcţionarea bibliotecii şcolare şi a bibliotecii clasei • Sala de clasă trebuie să fie un mediu bogat şi stimulativ pentru achiziţii lingvistice.F. • Monitorizarea accesului la biblioteca şcolară . • Aşezarea în bănci – pentru a încuraja lectura • înscrierea copiilor la biblioteca şcolii.

Accesul la calculator şi la Internet • Redactarea de texte. realizarea de tabele.G. grafice simple. corelarea textelor cu imaginile. . căutarea de informaţii etc.

în întâlnirile periodice cu părinţii.Atitudinea familiei faţă de lectură .fiecare învăţător. va promova importanţa lecturii în mediul familial. Absenteismul influenţează negativ performanţele elevilor în domeniul scris – cititului I. modelului pe care familia îl oferă. . încurajarea părinţilor de a acorda atenţie bibliotecii de acasă.H. mediului creat pentru stimularea lecturii.

motivaţia • respectul pentru fiecare elev • atractivitatea activităţilor de la clasă .• percepţia pe care elevul o are despre sine • dorinţa de a şti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful