Imbunătăţirea competenţelor de citit - scris

Accesul la calculator şi la Internet. Absenteismul Atitudinea familiei faţă de lectură .scrisului Formarea cadrelor didactice Diversitatea suporturilor de lectură. utilizarea software-urului educaţional pentru dezvoltarea competenţelor de citire.Factorii care influenţă performanţa elevilor în domeniul lecturii. Utilizarea diverselor strategii pentru a determina elevii să exprime reacţii proprii la textele citite Funcţionarea bibliotecii şcolare şi a bibliotecii clasei. a materialelor didactice Varietatea abilităţilor şi strategiile de lectură pe care elevii sunt solicitaţi să le folosească. evidenţiaţi de studiul PIRLS 2006 (Progress in International Reading Literacy Study) • • • • • • • • • • Locul lecturii în programul şcolar Organizarea demersului didactic în ceea ce priveşte predarea/învăţarea citit .

• • • • • • • • A) Activităţile de stimulare a lecturii: A.20 de minute în cadrul orelor de curs din trunchiul comun. ca activităţi de sine stătătoare. în cadrul orelor din trunchiul comun. ca activităţi extracurriculare ca activităţi complementare în cadrul Programului Şcoala după şcoală .1 Acţiuni care ţin de importanţa acordată lecturii în curriculum: ora de lectură distinctă în orarul săptămânal. în lecţii care presupun învăţarea pe bază de proiect A. secvenţe didactice de 15 .2 Acţiuni care vizează importanţa acordată lecturii în afara orelor de curs: a.

B. • etapa de costruire a sensului. Organizarea demersului didactic în ceea ce priveşte predarea/învăţarea citit . .scrisului: • etapa de evocare / anticipare. • etapa de reflecţie/consolidare.

reviste. reguli privind desfaurarea unor jocuri. cu font adaptat vârstei şi imagini sugestive. elevul trebuie cărţi de dimensiuni diferite. . albume. afişe etc. dicţionare. instrucţiuni de folosire a unor obiecte. Formarea cadrelor didactice • D.).• C. cărţi în format electronic. texte literare/ texte nonliterare (reţete. enciclopedii. Diversitatea suporturilor de lectură. bandă desenată.

. Utilizarea diverselor strategii pentru a determina elevii să exprime reacţii proprii la textele citite • elevul. a anticipa rezultate. a clasifica idei. a identifica trăsături de caracter etc.) • abilităţi de comprehensiune prin deducţii (a identifica ideile implicite.E. identificarea relaţiei cauză – efect etc. • abilităţi de comprehensiune literară (identificarea ideilor principale.cititor este încurajat să îşi formeze capacitatea de a reflecta. personaje etc. ordonarea cronologică a evenimentelor. a distinge între fapte şi opinii etc.). de a-şi dezvolta creativitatea şi gândirea critică.) • abilităţi de organizare (a ordona evenimente.) • abilităţi de comprehensiune evaluative (a distinge între fantastic şi real.

Funcţionarea bibliotecii şcolare şi a bibliotecii clasei • Sala de clasă trebuie să fie un mediu bogat şi stimulativ pentru achiziţii lingvistice.F. • Monitorizarea accesului la biblioteca şcolară . • Aşezarea în bănci – pentru a încuraja lectura • înscrierea copiilor la biblioteca şcolii.

grafice simple. căutarea de informaţii etc. . realizarea de tabele. corelarea textelor cu imaginile.G. Accesul la calculator şi la Internet • Redactarea de texte.

Atitudinea familiei faţă de lectură . încurajarea părinţilor de a acorda atenţie bibliotecii de acasă.fiecare învăţător.H. Absenteismul influenţează negativ performanţele elevilor în domeniul scris – cititului I. . mediului creat pentru stimularea lecturii. în întâlnirile periodice cu părinţii. va promova importanţa lecturii în mediul familial. modelului pe care familia îl oferă.

• percepţia pe care elevul o are despre sine • dorinţa de a şti. motivaţia • respectul pentru fiecare elev • atractivitatea activităţilor de la clasă .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful