Imbunătăţirea competenţelor de citit - scris

utilizarea software-urului educaţional pentru dezvoltarea competenţelor de citire. Utilizarea diverselor strategii pentru a determina elevii să exprime reacţii proprii la textele citite Funcţionarea bibliotecii şcolare şi a bibliotecii clasei.scrisului Formarea cadrelor didactice Diversitatea suporturilor de lectură. a materialelor didactice Varietatea abilităţilor şi strategiile de lectură pe care elevii sunt solicitaţi să le folosească. evidenţiaţi de studiul PIRLS 2006 (Progress in International Reading Literacy Study) • • • • • • • • • • Locul lecturii în programul şcolar Organizarea demersului didactic în ceea ce priveşte predarea/învăţarea citit . Accesul la calculator şi la Internet.Factorii care influenţă performanţa elevilor în domeniul lecturii. Absenteismul Atitudinea familiei faţă de lectură .

1 Acţiuni care ţin de importanţa acordată lecturii în curriculum: ora de lectură distinctă în orarul săptămânal. în lecţii care presupun învăţarea pe bază de proiect A. ca activităţi extracurriculare ca activităţi complementare în cadrul Programului Şcoala după şcoală . ca activităţi de sine stătătoare. în cadrul orelor din trunchiul comun. secvenţe didactice de 15 .• • • • • • • • A) Activităţile de stimulare a lecturii: A.20 de minute în cadrul orelor de curs din trunchiul comun.2 Acţiuni care vizează importanţa acordată lecturii în afara orelor de curs: a.

Organizarea demersului didactic în ceea ce priveşte predarea/învăţarea citit . . • etapa de costruire a sensului.B. • etapa de reflecţie/consolidare.scrisului: • etapa de evocare / anticipare.

). texte literare/ texte nonliterare (reţete. albume. cărţi în format electronic. Diversitatea suporturilor de lectură. reviste. cu font adaptat vârstei şi imagini sugestive. reguli privind desfaurarea unor jocuri. afişe etc. . bandă desenată. elevul trebuie cărţi de dimensiuni diferite. dicţionare. enciclopedii. instrucţiuni de folosire a unor obiecte.• C. Formarea cadrelor didactice • D.

E.) • abilităţi de comprehensiune prin deducţii (a identifica ideile implicite. ordonarea cronologică a evenimentelor. a anticipa rezultate.cititor este încurajat să îşi formeze capacitatea de a reflecta. Utilizarea diverselor strategii pentru a determina elevii să exprime reacţii proprii la textele citite • elevul. .) • abilităţi de organizare (a ordona evenimente. a identifica trăsături de caracter etc. a clasifica idei. identificarea relaţiei cauză – efect etc.). a distinge între fapte şi opinii etc. • abilităţi de comprehensiune literară (identificarea ideilor principale.) • abilităţi de comprehensiune evaluative (a distinge între fantastic şi real. personaje etc. de a-şi dezvolta creativitatea şi gândirea critică.

F. Funcţionarea bibliotecii şcolare şi a bibliotecii clasei • Sala de clasă trebuie să fie un mediu bogat şi stimulativ pentru achiziţii lingvistice. • Aşezarea în bănci – pentru a încuraja lectura • înscrierea copiilor la biblioteca şcolii. • Monitorizarea accesului la biblioteca şcolară .

realizarea de tabele. Accesul la calculator şi la Internet • Redactarea de texte. grafice simple.G. căutarea de informaţii etc. corelarea textelor cu imaginile. .

mediului creat pentru stimularea lecturii. încurajarea părinţilor de a acorda atenţie bibliotecii de acasă.fiecare învăţător. în întâlnirile periodice cu părinţii. va promova importanţa lecturii în mediul familial.H. . Absenteismul influenţează negativ performanţele elevilor în domeniul scris – cititului I.Atitudinea familiei faţă de lectură . modelului pe care familia îl oferă.

• percepţia pe care elevul o are despre sine • dorinţa de a şti. motivaţia • respectul pentru fiecare elev • atractivitatea activităţilor de la clasă .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful