Imbunătăţirea competenţelor de citit - scris

scrisului Formarea cadrelor didactice Diversitatea suporturilor de lectură. Utilizarea diverselor strategii pentru a determina elevii să exprime reacţii proprii la textele citite Funcţionarea bibliotecii şcolare şi a bibliotecii clasei. evidenţiaţi de studiul PIRLS 2006 (Progress in International Reading Literacy Study) • • • • • • • • • • Locul lecturii în programul şcolar Organizarea demersului didactic în ceea ce priveşte predarea/învăţarea citit . Accesul la calculator şi la Internet. a materialelor didactice Varietatea abilităţilor şi strategiile de lectură pe care elevii sunt solicitaţi să le folosească.Factorii care influenţă performanţa elevilor în domeniul lecturii. utilizarea software-urului educaţional pentru dezvoltarea competenţelor de citire. Absenteismul Atitudinea familiei faţă de lectură .

1 Acţiuni care ţin de importanţa acordată lecturii în curriculum: ora de lectură distinctă în orarul săptămânal.• • • • • • • • A) Activităţile de stimulare a lecturii: A.2 Acţiuni care vizează importanţa acordată lecturii în afara orelor de curs: a. secvenţe didactice de 15 . ca activităţi de sine stătătoare. în lecţii care presupun învăţarea pe bază de proiect A. în cadrul orelor din trunchiul comun. ca activităţi extracurriculare ca activităţi complementare în cadrul Programului Şcoala după şcoală .20 de minute în cadrul orelor de curs din trunchiul comun.

Organizarea demersului didactic în ceea ce priveşte predarea/învăţarea citit .B. . • etapa de reflecţie/consolidare. • etapa de costruire a sensului.scrisului: • etapa de evocare / anticipare.

enciclopedii. Diversitatea suporturilor de lectură. elevul trebuie cărţi de dimensiuni diferite.• C. texte literare/ texte nonliterare (reţete. albume. . dicţionare. reviste. cărţi în format electronic.). reguli privind desfaurarea unor jocuri. bandă desenată. cu font adaptat vârstei şi imagini sugestive. Formarea cadrelor didactice • D. afişe etc. instrucţiuni de folosire a unor obiecte.

a clasifica idei. de a-şi dezvolta creativitatea şi gândirea critică.) • abilităţi de organizare (a ordona evenimente.). identificarea relaţiei cauză – efect etc.E.) • abilităţi de comprehensiune evaluative (a distinge între fantastic şi real. Utilizarea diverselor strategii pentru a determina elevii să exprime reacţii proprii la textele citite • elevul.) • abilităţi de comprehensiune prin deducţii (a identifica ideile implicite. ordonarea cronologică a evenimentelor. a identifica trăsături de caracter etc. a anticipa rezultate. a distinge între fapte şi opinii etc.cititor este încurajat să îşi formeze capacitatea de a reflecta. personaje etc. • abilităţi de comprehensiune literară (identificarea ideilor principale. .

• Monitorizarea accesului la biblioteca şcolară . Funcţionarea bibliotecii şcolare şi a bibliotecii clasei • Sala de clasă trebuie să fie un mediu bogat şi stimulativ pentru achiziţii lingvistice.F. • Aşezarea în bănci – pentru a încuraja lectura • înscrierea copiilor la biblioteca şcolii.

G. corelarea textelor cu imaginile. Accesul la calculator şi la Internet • Redactarea de texte. realizarea de tabele. grafice simple. căutarea de informaţii etc. .

Absenteismul influenţează negativ performanţele elevilor în domeniul scris – cititului I. va promova importanţa lecturii în mediul familial. mediului creat pentru stimularea lecturii.Atitudinea familiei faţă de lectură .H. încurajarea părinţilor de a acorda atenţie bibliotecii de acasă. modelului pe care familia îl oferă. .fiecare învăţător. în întâlnirile periodice cu părinţii.

• percepţia pe care elevul o are despre sine • dorinţa de a şti. motivaţia • respectul pentru fiecare elev • atractivitatea activităţilor de la clasă .