Imbunătăţirea competenţelor de citit - scris

Absenteismul Atitudinea familiei faţă de lectură . utilizarea software-urului educaţional pentru dezvoltarea competenţelor de citire. Utilizarea diverselor strategii pentru a determina elevii să exprime reacţii proprii la textele citite Funcţionarea bibliotecii şcolare şi a bibliotecii clasei.Factorii care influenţă performanţa elevilor în domeniul lecturii. Accesul la calculator şi la Internet.scrisului Formarea cadrelor didactice Diversitatea suporturilor de lectură. a materialelor didactice Varietatea abilităţilor şi strategiile de lectură pe care elevii sunt solicitaţi să le folosească. evidenţiaţi de studiul PIRLS 2006 (Progress in International Reading Literacy Study) • • • • • • • • • • Locul lecturii în programul şcolar Organizarea demersului didactic în ceea ce priveşte predarea/învăţarea citit .

20 de minute în cadrul orelor de curs din trunchiul comun. în cadrul orelor din trunchiul comun.2 Acţiuni care vizează importanţa acordată lecturii în afara orelor de curs: a. în lecţii care presupun învăţarea pe bază de proiect A.1 Acţiuni care ţin de importanţa acordată lecturii în curriculum: ora de lectură distinctă în orarul săptămânal. ca activităţi de sine stătătoare. ca activităţi extracurriculare ca activităţi complementare în cadrul Programului Şcoala după şcoală . secvenţe didactice de 15 .• • • • • • • • A) Activităţile de stimulare a lecturii: A.

B. Organizarea demersului didactic în ceea ce priveşte predarea/învăţarea citit . • etapa de reflecţie/consolidare. • etapa de costruire a sensului. .scrisului: • etapa de evocare / anticipare.

bandă desenată.). enciclopedii. elevul trebuie cărţi de dimensiuni diferite. .• C. afişe etc. texte literare/ texte nonliterare (reţete. Formarea cadrelor didactice • D. cărţi în format electronic. Diversitatea suporturilor de lectură. instrucţiuni de folosire a unor obiecte. albume. cu font adaptat vârstei şi imagini sugestive. reguli privind desfaurarea unor jocuri. reviste. dicţionare.

a distinge între fapte şi opinii etc. • abilităţi de comprehensiune literară (identificarea ideilor principale.) • abilităţi de organizare (a ordona evenimente. . de a-şi dezvolta creativitatea şi gândirea critică.cititor este încurajat să îşi formeze capacitatea de a reflecta. identificarea relaţiei cauză – efect etc.) • abilităţi de comprehensiune prin deducţii (a identifica ideile implicite. personaje etc.) • abilităţi de comprehensiune evaluative (a distinge între fantastic şi real. Utilizarea diverselor strategii pentru a determina elevii să exprime reacţii proprii la textele citite • elevul. a anticipa rezultate.E. a identifica trăsături de caracter etc.). ordonarea cronologică a evenimentelor. a clasifica idei.

• Aşezarea în bănci – pentru a încuraja lectura • înscrierea copiilor la biblioteca şcolii. Funcţionarea bibliotecii şcolare şi a bibliotecii clasei • Sala de clasă trebuie să fie un mediu bogat şi stimulativ pentru achiziţii lingvistice. • Monitorizarea accesului la biblioteca şcolară .F.

. căutarea de informaţii etc.G. corelarea textelor cu imaginile. Accesul la calculator şi la Internet • Redactarea de texte. grafice simple. realizarea de tabele.

Absenteismul influenţează negativ performanţele elevilor în domeniul scris – cititului I. modelului pe care familia îl oferă.Atitudinea familiei faţă de lectură .fiecare învăţător. încurajarea părinţilor de a acorda atenţie bibliotecii de acasă. va promova importanţa lecturii în mediul familial. mediului creat pentru stimularea lecturii. .H. în întâlnirile periodice cu părinţii.

• percepţia pe care elevul o are despre sine • dorinţa de a şti. motivaţia • respectul pentru fiecare elev • atractivitatea activităţilor de la clasă .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful