Imbunătăţirea competenţelor de citit - scris

scrisului Formarea cadrelor didactice Diversitatea suporturilor de lectură. evidenţiaţi de studiul PIRLS 2006 (Progress in International Reading Literacy Study) • • • • • • • • • • Locul lecturii în programul şcolar Organizarea demersului didactic în ceea ce priveşte predarea/învăţarea citit . a materialelor didactice Varietatea abilităţilor şi strategiile de lectură pe care elevii sunt solicitaţi să le folosească. Absenteismul Atitudinea familiei faţă de lectură . Accesul la calculator şi la Internet. utilizarea software-urului educaţional pentru dezvoltarea competenţelor de citire. Utilizarea diverselor strategii pentru a determina elevii să exprime reacţii proprii la textele citite Funcţionarea bibliotecii şcolare şi a bibliotecii clasei.Factorii care influenţă performanţa elevilor în domeniul lecturii.

în lecţii care presupun învăţarea pe bază de proiect A. în cadrul orelor din trunchiul comun. ca activităţi de sine stătătoare.20 de minute în cadrul orelor de curs din trunchiul comun. ca activităţi extracurriculare ca activităţi complementare în cadrul Programului Şcoala după şcoală .2 Acţiuni care vizează importanţa acordată lecturii în afara orelor de curs: a.1 Acţiuni care ţin de importanţa acordată lecturii în curriculum: ora de lectură distinctă în orarul săptămânal.• • • • • • • • A) Activităţile de stimulare a lecturii: A. secvenţe didactice de 15 .

Organizarea demersului didactic în ceea ce priveşte predarea/învăţarea citit .scrisului: • etapa de evocare / anticipare.B. . • etapa de reflecţie/consolidare. • etapa de costruire a sensului.

). Diversitatea suporturilor de lectură. afişe etc. elevul trebuie cărţi de dimensiuni diferite. instrucţiuni de folosire a unor obiecte. dicţionare. enciclopedii.• C. reguli privind desfaurarea unor jocuri. cărţi în format electronic. . reviste. Formarea cadrelor didactice • D. albume. texte literare/ texte nonliterare (reţete. bandă desenată. cu font adaptat vârstei şi imagini sugestive.

a clasifica idei.). . a distinge între fapte şi opinii etc. de a-şi dezvolta creativitatea şi gândirea critică.) • abilităţi de comprehensiune evaluative (a distinge între fantastic şi real.cititor este încurajat să îşi formeze capacitatea de a reflecta. • abilităţi de comprehensiune literară (identificarea ideilor principale. personaje etc. Utilizarea diverselor strategii pentru a determina elevii să exprime reacţii proprii la textele citite • elevul. ordonarea cronologică a evenimentelor.) • abilităţi de comprehensiune prin deducţii (a identifica ideile implicite.) • abilităţi de organizare (a ordona evenimente. identificarea relaţiei cauză – efect etc.E. a anticipa rezultate. a identifica trăsături de caracter etc.

F. • Monitorizarea accesului la biblioteca şcolară . Funcţionarea bibliotecii şcolare şi a bibliotecii clasei • Sala de clasă trebuie să fie un mediu bogat şi stimulativ pentru achiziţii lingvistice. • Aşezarea în bănci – pentru a încuraja lectura • înscrierea copiilor la biblioteca şcolii.

grafice simple. Accesul la calculator şi la Internet • Redactarea de texte. corelarea textelor cu imaginile. . căutarea de informaţii etc.G. realizarea de tabele.

modelului pe care familia îl oferă.Atitudinea familiei faţă de lectură . în întâlnirile periodice cu părinţii.H. Absenteismul influenţează negativ performanţele elevilor în domeniul scris – cititului I.fiecare învăţător. . încurajarea părinţilor de a acorda atenţie bibliotecii de acasă. va promova importanţa lecturii în mediul familial. mediului creat pentru stimularea lecturii.

motivaţia • respectul pentru fiecare elev • atractivitatea activităţilor de la clasă .• percepţia pe care elevul o are despre sine • dorinţa de a şti.