Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA DIN BUCURETI FACULTATEA DE LITERE

REZUMAT LUCRARE DE DOCTORAT IMAGINARUL MALEFIC N LITERATURA POPULAR ROMN


Doctorand : Marin Neagu Coordonator tiinific: Prof. univ. dr. Silviu Angelescu 1. PREL M NAR . De!onologia n"a re#re$entat o #reocu#are s#ecial% a folcloritilor ro!&ni. Du#% ce Di!itrie Cante!ir #re$entase 'n Descriptio Moldaviae c&teva for!e !alefice( au ur!at studii care au a)ordat 'n su)sidiar #ro)le!a r%ului *+. P. ,asdeu( Si!. -l. Marian( La$%r .%ineanu( Elena Niculi%"/oronca( 0udor Pa!file( 1vidiu Pa#adi!a( Marcel 1linescu( ."Aurel Candrea2( iar 3 !ai a#roa#e de noi 3 Ro!ulus /ulc%nescu( /ictor 4ern)ac5( Antoaneta 1lteanu( on 65inoiu( on 0alo( 'n s#ecial #rin dicionare !itologice( conturea$% i!#licit o de!onologie ro!&neasc%( 'n care se su#ra#un re!iniscene ale ar5eti#urilor !itice auto5tone i ele!ente care in de o !itologie #o#ular% de ti# cretin" ortodo7. Multe dintre #re$ent%rile for!elor !aleficului din folcloristica noastr% un caracter #re#onderent descri#tiv. 8n aceast% lucrare ne interesea$% !ai ales care este mecanismul for!%rii i!aginilor i cu! se constituie arhiva re#re$ent%rilor colective ale r%ului. 9. MA6 NEA( MA6 NAR:L . -1ND:L MA6 NAL C1LEC0 /. 8n acest ca#itol( sunt definite conce#tele care au leg%tur% cu te!a lucr%rii: imaginea( imaginaia( imaginarul( simbolul( mitul( arhetipurile i fondul imaginal colectiv. 9. 1. MA6 NEA. Dac% se anali$ea$% #rinci#alele teorii asu#ra i!aginii *Descartes( S#ino$a( Lei)ni$( D. ,u!e( M. . Me;erson( 0aine( M. S#aier .a.2 se a<unge la conclu$ia c% !ai toate inter#ret%rile clasice confund% i!aginea cu du)letul !ne$ic al #erce#iei. A)ia ,usserl( #rin feno!enologie( #are s% fi adus deli!it%rile necesare: i!aginea devine o structur intenional( trece de la starea de coninut inert al contiinei la cea de contiin% sintetic%( aflat% 'n relaie cu un o)iect transcendent. 8n vi$iunea lui C. 6. =ung( dincolo de imaginea personal( care e7#ri!% coninuturi #ersonal"incontiente i o situaie #ersonal"condiionat% a contiinei( devine i!#ortant% imaginea primordial *asi!ilat% cu arhetipul2( care #oate fi inter#retat% ca un #reci#itat !ne$ic( o engram( deci o for!% ti#ic% funda!ental%( a unei anu!e tr%iri sufleteti( continuu re#etate. =ean"=eac>ues ?unen)urger crede c% #ro)le!a iniial%( care condiionea$% orice revalori$are a i!aginarului( este aceea de a deter!ina 1

criteriul unei imagini simbolice( difereniate i de imaginea schematic( i de imaginea alegoric. Sunt luate 'n consideraie i alte ti#uri de i!agini: sacre *de cult i magice2 @ profaneA stereotipe( recurente @ variabile. 9. 9. MA6 NAB A. 8n !od curent( i!aginaia se definete ca #roces cognitiv de selectare i co!)inare 'n i!agini noi a unor ele!ente din e7#eriena anterioar% sau de generare de i!agini f%r% cores#ondent 'n aceast% e7#erien%. !aginaia este( 'ns%( nu doar facultatea de a for!a i!agini( ci i aceea de a defor!a( de a sc5i!)a i!aginile oferite de #erce#ie. Imaginaia productiv( s#re deose)ire de imaginaia reproductiv( 'n ter!eni Cantieni( este o asociaie de re#re$ent%ri #rin a#licarea categoriilor intelectului la diversul sen$aiei( este intelectul n act. Pentru C. 6. =ung( imaginaia este sinoni!% cu fantezia( care i!#lic% fantasma *un co!#le7 de re#re$ent%ri c%reia nu 'i cores#unde un coninut e7terior real2 i activitatea imaginativ *declanat% contient i ar)itrar( fie 'n totalitate( fie 'n #arte( de o atitudine intuitiv%( de ate#tare sau este o iru#ere 'n contiin% a unor coninuturi incontiente2. Fanteziile active sunt #rovocate de intuiie( cu #artici#area #o$itiv% a contiinei care #reia sugestii sau frag!ente de corelaii incontiente( relativ sla) accentuate i le confer% o de#lin% claritate. Fanteziile pasive a#ar de la 'nce#ut su) for!% de i!agini( f%r% o atitudine intuitiv% anterioar% sau si!ultan% a su)iectului cunosc%tor( care r%!&ne a)solut #asiv. 9. D. MA6 NAR:L. n sens co!un i confu$( i!aginarul se refer% la vise( reverii( fantas!e( !ituri( uto#ii( ideologii( la re#re$ent%rile colective( ori #ersonale. Constat%! nu!eroase divergene i 'ntre s#ecialiti( dar( #entru cei !ai !uli( do!eniul i!aginarului este constituit din ansa!)lul re#re$ent%rilor care de#%esc li!ita i!#us% de constat%rile e7#erienei i de 'nl%nuirile deductive autori$ate de acestea. =ac>ues Le 6off evit% orice definiie 'n #refaa c%rii sale 3 Imaginarul medieval( fiind !ai degra)% #reocu#at s% #reci$e$e ce nu este i!aginarul: acesta n"ar tre)ui asi!ilat nici reprezentrii realit%ii e7terioare( nici simbolicului( nici ideologiei. Lucian +oia *Pentru o istorie a imaginarului2 #ro#une recurgerea la arhetipuri *'nelese ca permanene mentale2 dre#t ele!ente constitutive ale i!aginarului. n studierea i!aginarului( Rudolf 1tto *Sacrul2 #une accentul #e numinos *tr%ire co!#le7% care '!#letete senti!entul de fascinaie cu acela de angoas% 'naintea !isterului( !%reiei divine2( aadar #e e7#erienele individuale sau de !as%( care declanea$% co!#orta!ente( conduite( i!#licit si!)oluri i i!agini. Pentru 'nelegerea i!aginarului( r%!&ne de referin% cartea lui 6il)ert Durand( Structurile antropologice ale imaginarului( unde cercet%torul #ro#une ca !odel de inter#retare traseul antropologic( 'neles ca sc5i!)ul ne'ncetat care se #roduce la nivelul i!aginarului 'ntre #ulsiunile su)iective i asi!ilatoare i so!aiile o)iective e!an&nd din !ediul cos!ic i social. 9

9. E. S M+1L:L. 0re)uie f%cut% o distincie net% 'ntre i!aginea si!)olic% i acele for!e figurative *emblema( atributul( alegoria( metafora( analogia( simptomul( parabola( apologul2 care au 'n co!un fa#tul de a fi se!ne i de a nu de#%i nivelul se!nificaiei. Nici #entru C. 6. =ung( si!)olul nu este si!#lu se!n sau alegorie( ci !ai degra)% o i!agine ca#a)il% s% dese!ne$e c&t !ai )ine natura S#iritului #e care doar 'n str%fundurile fiinei noastre o #ute! 'nc5i#ui. =ung crede c% si!)olul nu restr&nge( nu e7#lic%( tri!ite doar c%tre un sens aflat 'nc% dincolo( un sens insesi$a)il i doar vag #resi!it( #e care li!)a<ul nu"l #oate e7#ri!a 'n !od satisf%c%tor *Tipuri psihologice2. 6il)ert Durand * venturile imaginii! Imaginaia simbolic! Imaginarul2 #leac% de la o)servaia c% de dou% !oduri dis#une contiina #entru a"i re#re$enta lu!ea: unul direct( 'n care lucrul 'nsui #are #re$ent 'n !inte( ca 'n #erce#ie sau 'n si!#la sen$aie *g"ndirea direct2( cel%lalt indirect( c&nd o)iectul a)sent este re#prezentat contiinei de c%tre o imagine( 'n sensul foarte larg al acestui ter!en *g"ndirea indirect2. Si!)olul este deci o re#re$entare care face s apar un sens secret( este e#ifania unui !ister. Ra#ort&ndu"l la o ga!% de conte7te i relaii * faze2( Nort5ro# -r;e * natomia criticii2 anali$ea$% si!)olul ca motiv $i ca semn( ca imagine( ca arhetip( ca monad. 9. F. M 0:L. A fost #rogresiv recunoscut de tiinele u!ane ca fiind o instan% !a<or% a activit%ilor i!aginaiei i coninuturile ei au fost su#use unei investigaii siste!atice( at&t din #unct de vedere sintactic *structura for!al% a naraiunilor2( c&t i se!antic *coninuturile si!)olice2. C. 6. =ung( Mircea Eliade( 6. Du!e$il( 6. 6usdorf( P. RicGur( ,. Cor)in( 6il)ert Durand( =ean"=ac>ues ?unen)urger .a. au a)ordat i!aginarul !itic din #ers#ectiv% raional%( v%$&nd !itul ca #e un tot sintetic( al c%rui sens intrinsec nu #oate fi o)inut #rin desco!#unerea 'n unit%i #reala)ile. 8n lucrarea noastr%( 'nelege! #rin !it un siste! dina!ic 3 de si!)oluri( de ar5eti#uri i de sc5e!e 3 care tinde s% se reali$e$e ca povestire. Pentru studiul i!aginarului( ceea ce contea$% !ai !ult dec&t $estrea antro#ologic% a !itului este structurarea i!aginilor( si!)oli$area care se #ro#ag% #rin aciunea !itic%. :n !it este 'n ansa!)lul s%u o i!agine( constituit% 'ns% din !ai !ulte i!agini( #e care Claude LHvi"Strauss le nu!ete miteme( dar( dac% !iturile au un sens( acesta nu #oate ine de ele!entele i$olate care intr% 'n co!#o$iia lor( ci de !aniera 'n care sunt co!)inate aceste ele!ente( de relaiile dintre ele. Mitul i i!aginarul sunt reci#roc re#roductive 'n sensul 'n care organi$area i dise!inarea unor i!agini( si!)oluri( structuri si!)olice i un anu!it rol al i!aginaiei sunt #revalente. 9. I. AR,E0 P:R LE. -1ND:L MA6 NAL C1LEC0 /. 0e$a funda!ental% a lui C. 6. =ung este aceea c%( al%turi de contiin% i de incontientul #ersonal( e7ist% un al doilea D

siste! #si5ic( a c%rui natur% este colectiv%( non#ersonal%. ncontientul colectiv nu se for!ea$% #e #arcursul vieii individului( ci este !otenit( const&nd din for!e #ree7istente 3 ar5eti#urile 3 care #ot deveni contiente doar 'n !od !i<locit i confer% coninuturilor contiinei o for!% )ine deter!inat%. Ar5eti#ul 3 nu!it iniial de c%tre =ung Ji!agine #ri!ordial%K( Jdo!inant%K a incontientului colectiv 3 este !ai #uin un invariant de se!nificaie( c&t( !ai ales( un fel de ti#ar de for!are a i!aginilor( de )a$in se!antic( de structur% de #ri!ire a sensului. 6il)ert Durand #refer% conce#tul de schem 'n locul celui de arhetip: refu$&nd !etafi$ica 'nce#uturilor( nu crede necondiionat 'n caracterul colectiv i 'nn%scut al i!aginilor #ri!ordiale( nu ader% la credina 'n sedimente mnezice acu!ulate 'n cursul filogene$ei( dar 'i 'nsuete o o)servaie ca#ital% a lui =ung( aceea c% ar5eti#urile constituie Jstadiul #reli!inar( $ona !atricial% a ideiiK. D. DESPRE RL:. Ca#itolul cu#rinde( !ai 'nt&i( c&teva consideraii des#re )i#artiia lu!ii( anali$&nd !anifest%ri cu#late antagonic: sacru % profan( pur % impur( bine % ru( demonic % angelic( st"nga % dreapta( centru % periferie .a. A#oi( dintre !ultele r%s#unsuri( contradictorii( care s"au dat de"a lungul vre!ii la 'ntre)area De ce e&ist rul'( a! reinut i de$voltat c&teva: ca absen a bineluiA pentru c e&ist diavolulA ca s contracareze bineleA ca pedagogie divinA pentru c e&ist materieA pentru a face posibil libertatea A drept consecin a deveniriiA ca proiecie a rului din noiA fr nici o logic. M% interesea$%( 'n acest ca#itol( !ai ales conce#ia #atristic% asu#ra r%ului i de aceea aduc 'n discuie lucr%ri !a<ore se!nate de Sf. /asile cel Mare( Sf. 6rigorie de N;ssa( Pseudo"Dionisie Areo#agitul( Sf. oan Da!asc5in( Sf&ntul Augustin .a. R%ul din lu!e nu s"ar #utea e7#lica nu!ai #rin li)erul ar)itru( ci tre)uie s% ad!ite! ca origine su#li!entar% a r%ului li)ertatea unor s#irite !ai #uternice dec&t s#iritul u!an( ca#a)ile de un r%u cu !ult !ai !are. Acestea sunt du5urile rele( care( 'n +i)lie( constituie o adev%rat% '!#%r%ie a r%ului( clar ierar5i$at% i cu o c%#etenie a lor 3 Satana. Re#re$ent%rile !alefice din folclorul literar ro!&nesc tri!it 'n !od evident la aceste !odele )i)lice( dar !ulte dintre ele au origini !ai vec5i( #recretine. S#re deose)ire de siste!ele !itologice consacrate( !itologia ro!&neasc% are un statut s#ecial: deoarece ea nu a avut condiii istorice de a"i structura un #anteon cu $ei distinci( a sincreti$at clase de de!oni *de fa#t( variante ale diavolului2( 5agiografia cretin%. E. -1RME ALE MALE- C:L: . Consult&nd !a<oritatea antologiilor de literatur% #o#ular%( a studiilor i!#ortante i a dicionarelor referitoare la folclorul ro!&nesc( a! reali$at un dicionar de lucru( care cu#rinde 9IM de titluri *f%r% variante2 referitoare la for!ele r%ului 'n folclorul literar ro!&nesc. Acest dicionar( ane7% a lucr%rii( !i"a #er!is s% fac o clasificare a E cu divinit%i secundare '!#ru!utate sau cu sfini din

for!elor !aleficului( 'n $ece categorii: Fiine fabuloaseA Personificri ale bolilorA (eprezentri antropomorfeA geni maleficiA )biecte maleficeA Spaii maleficeA Timpuri maleficeA Semne maleficeA *estiar demonic. -iecare dintre aceste categorii este discutat% la !odul general *Monstruosul( )riginea $i clasificarea popular a bolilor ( )mul demonic( ctantul magic( face ru( Despre spurcat( (eprezentarea popular a spaiului( Timp sacru+ timp profan( Mesageri ai rului( nimale malefice2( iar a#oi este e7e!#lificat% #rin c&te un studiu de ca$( 'n care anali$e$ c&te trei for!e ale r%ului : +alaurul( elele( /&lva @ A#ucatul( +u)a( -rigurile @ +a)a( uda( Strigoiul @ Deoc5etor( Solo!onar( /r%<itoare @ A face de fa#t( A lua !ana( A #une cuitul @ A#a !ortului( Argintul"viu( /eninul @ adul( 0%r&!ul cel%lalt( /%!ile @ Ceasul R%u( Mie$ul no#ii( /re!ea de a#oi @ Cutre!urul( Ecli#sa( Pia$a"rea @ C%lug%ria( Dulful( P%ian<enul. 8n #re$entarea for!elor !aleficului( ne"a! #ro#us ca( din !uli!ea variantelor( s% deduce! invarianta. Sugestia acestui de!ers vine din #ertinenta co!#araie dintre lingvistic% i !itologie: JLingvitii disting astfel o unitate ideal% a li!)ii de seria concreti$%rilor ei reale 'n #lanul vor)irii( disocia$%( s#re e7e!#lu( un fone! de alofonele lui. 8n !od ase!%n%tor( 'n !itologie nu #ute! vor)i des#re o re#re$entare( ci des#re variantele unei re#re$ent%riK *Silviu Angelescu2. E. 1. - NBE -A+:L1ASE. Monstruosul 'nsea!n%( 'nainte de toate( o #erce#ere defor!at% a realit%ii i o reconstrucie a acesteiaA !onstruosul !itologic este rodul unei confu$ii s#ectaculoase 'ntre ani!al i u!an( !onstrul este o f%#tur% co!#us% din #%ri legate 'ntre ele iraional i antiorganic #rin ceea ce #are un ca#riciu al s#iritului. Cei !ai !uli dintre !ontrii !itici de la noi sunt de fa#t nite ani!ale co!#o$ite( c%rora fante$ia #o#ular% le"a atri)uit ele!ente anato!ice 5i)ride( '!#ru!utate de la diverse alte ani!ale i @ sau oa!eni. Anali$&nd #ortretele unor fiine !onstruoase * lbeaa( vistrioiul( *alaurul( *arb#,ot( *orza **onza2( *rehnele( S"ntoaderii( ,pcunii( ,riasa iadului( Fata Pdurii( -oimaria( Marolea( Muma Pdurii( Samca .a.2 a! construit un #ortret"si!)io$% al acestor re#re$ent%ri !alefice( rein&nd c&teva do!inante: #ilo$itate e7cesiv%( oc5ii e7oftal!ici( gur% !onstruoas%( !e!)re giganti$ate( caracterul co!#o$it. Sunt aceste do!inante( aceste stereoti#ii #e care le" a! desco#erit 'n #ortretele de !ai sus doar nite formule poetice( ni$te prefabricate( care a!intesc de funciile sta)ilite de /ladi!ir Pro## 'n structura )as!ului i de !odelul generativ"transfor!aional al #ovestirii #ro#us de Claude +re!ondN :n r%s#uns g%si! 'n studiul lui Silviu Angelescu( *Portretul literar2: considerate to#os"uri( for!ulele literaturii orale relev% !odul de g&ndire i siste!ul de valori care definesc un gru# u!an deli!itat #rin li!)%. Ca ele!ent care urc% 'n !e!oria colectiv%( clieul constituie un model cultural gener&nd o mitologia reiterativ: o!ul culturilor tradiionale 'i conformeaz e7#erienele( F

inclusiv #e cele literare( #rin ra#ortare la !odele( la o -or!% nivelatoare. Pentru creatorul #o#ular( legea( nor!a( !odelul re#re$int% un !od de a fi i de a crea( 'n ti!# ce violarea regulilor este !ai degra)% un se!n al inco!#etenei #oetice( al necunoaterii siste!ului( dec&t al creaiei. Aadar( revenind( #ortretele anali$ate #ot fi considerate nite toposuri reali$ate ca nite configuraii de formule stereotipe( do!inate de inerii( dar la fel de adev%rat% e i o)servaia c% aceleai #ortrete( !%car 'n #arte( se constituie ca imagini arhetipale( care tri!it la o de!onologie #ri!itiv%. Portretele acestor !ontri care 'i a)sor) si!)olis!ul dintr"un fond arhetipal( #ortrete construite 'n c5eia ntunecatului( a dezordinii( a informului( se 'nscriu 'ntr"o categorie #e care Silviu Angelescu o nu!ete Janti"for!%K. E. 9. PERS1N - CLR ALE +1L L1R. 8n !itologia #o#ular%( )olile sunt o #edea#s% de la Du!ne$eu *uneori( de la Maica Do!nului( de la sfini ori de la $ilele s%#t%!&nii #ersonificate2A sunt generate fie de un du5 necurat *un de!on2( fie de un du!an( cu a<utorul far!ecelorA sunt ur!area 'nc%lc%rii unei interdicii. Cau$a )olii este( cel !ai adesea( transcendent%: o!ul ar5aic 'i re#re$enta lu!ea ca fiind unitar%( ec5ili)rat%( coerent% i ea tre)uia s% fie #%$it% 'n integritatea sa( #rin inter!ediul riturilor i al cere!oniilor. Leacul vine de la Du!ne$eu( de la Maica Precista i( !ai rar( de la sfini( #rin: citirea de c%tre #reot a unor rug%ciuni( 'n s#ecial !olifteA !asluA ungerea cu !ir sau ag5eas!%A re")ote$are *'n ca$ul e#ile#siei2A r%vae de leac *#entru )r&nc%( friguri( gu% .a.2. Cea !ai eficient% r%!&ne( totui( !agia( #rin a#elul la leacuri )%)eti i desc&ntece( vr%<itoarea dis#un&nd de un instru!entar e7tre! de divers. 8n aceast% #arte a lucr%rii( sunt #re$entate #ractici !agice de vindecare a )olii( 'n confor!itate cu cele dou% #rinci#ii: !agia 5o!eo#atic% *i!itativ%2 i !agia contagioas% *si!#atia !agic%2. E. D. REPREOEN0LR AN0R1P1M1R-E. .nsemnatul( str%inul( dar 3 !ai ales 3 )a)a sunt for!e ale o!ului de!onic. 1!ul !alefic are o anato!ie eterogen%( !onstruoas%( are atri)ute ale co!#o$itului u!an"ani!al: giganti$area 'nfrico%toare( #ilo$itatea a)undent%( oc5ii )ul)ucai( asi!etria .a. 1!ul nsemnat este considerat 'n #o#or dre#t piaz#rea( adic% bucluca$ i de aceea tre)uie evitatA i#osta$a !alefic% a unor str%ini *#rintre ei( turcul i t%tarul2 este vag e7#lica)il% istoricA )a)a( cu foarte !ulte variante( este vr%<itoare( fiin% v&ndut% diavolului sau c5iar $!eoaic%. E. E. A6ENB MALE- C . Nu!eroasele variante regionale #entru cuv&ntul Jvr%<itoareK denot% c&t de 'nr%d%cinat%( este 'n !ediul #o#ular( credina 'n vr%<itor @ vr%<itoare i 'n vra<%. Pentru aceasta e7ist% i o e7#licaie de ordin istoric: +iserica ortodo7% a fost !ult !ai tolerant%( dec&t cea catolic%( fa% de !anifest%rile ritualice #%g&ne( fa% de ere$ii i( #e deasu#ra( 'n R%s%rit a li#sit o instituie si!ilar% cu nc5i$iia. Cretinis!ul oficial a 'ntreinut 'n I

!od interesat confu$ia dintre de!on i diavol( dei unii de!oni nu aveau ni!ic !alefic 'n fiina lor( ca i #e aceea dintre !agie i vr%<itorie( dei !agicienii autentici( care constituiau o cast%( erau foarte )uni cunosc%tori ai te7telor sacre i ai scrierilor e$oterice. 8n acest su)ca#itol( fac distincia desc"ntece@ farmece@ desfaceri@ vr/i i #re$int valenele !alefice ale Deochetorului( Solomonarului i 0r/itoarei. E. F. AC0E MALE- CE. 8n sens !agic( #rin a face ru se 'nelege a aduce )oala( #agu)a( a #rovoca suferina sau !oartea unui rival( #rin aruncturi( adusturi( fapt sau a ntoarce un r%u care i"a fost tri!is. 'n calea lui a unor lucruri Js#urcateK. face de fapt i!#lic% a nenoroci #e cineva #rin aruncarea adpa 'nsea!n% a face far!ece( a da cuiva un lic5id

J#relucratK !alefic( de o)icei argint"viu( cu sco#ul de a"i #rovoca )oala sau c5iar !oartea. face de ur"t se traduce #rin a"l aduce #e cineva 'n situaia de a nu fi acce#tat de ceilali( de a fi nesuferit. runcarea n ur este o #ractic% !alefic% #re$ent% 'nc% 'n cultura #o#ular% din Mara!ure: se crede c% unei fete r%!ase ne!%ritate i s"a luat dragostea( i s"a 'nt&r$iat ursita( i s"au f%cut vr%<i #rin ca s% fie ur&t% de fl%c%i. *aterea penelor( punerea cuitului( punerea frigrii re#re$int% vr%<i de ursit( #rin care fata r%!as% ne!%ritat% cere !oartea rivalei 'n dragoste( fie #entru a resta)ili un dre#t cuvenit( fie #entru a"i fura #erec5ea. ntoarce 'nsea!n% nu doar a anula efectul unui desc&ntec !enit s% fac% r%u( ci i r%sfr&ngerea !ulti#licat% a aciunii !alefice *farmec( fctur2 asu#ra celui care a iniiat"o. Prin a lega se 'nelege( #rintre altele( a paraliza prin farmece( a vr/i( aceast% #ractic% !agic% fiind cunoscut% !ai ales 'n #lan !eteorologic *a lega ploile2 sau erotic *a lega pe cineva( av&nd dre#t consecin%( 'n credina #o#ular%( i!#otena celui vi$at2. lua mana( a lua rodul( a lua bunul( a lua sporul re#re$int% #ractici !agice( #rin care se crede c% esena( sufletul unui o)iect #oate fi 'nstr%inat de acesta i transferat asu#ra unui o)iect si!ilar. 1uatul din urm este o #ractic% !alefic%( 'n care ur!a o!ului este considerat% o !etoni!ie a fiinei( un su)stitut al acesteia. *lestemul este un act de !agie le7ical%( care aduce #agu)%( #rovoac% )oli i c5iar !oartea. E. I. )*I2,T2 MALE- CE. 8n general( 'n !agia al)% se utili$ea$% ingrediente faste( cu funcie a#otro#aic%( 'ncadrate 'n categoria curat( i anu!e: apa( p"inea( crbunele( sarea( tm"ia( anu!ite metale( ierburile magice .a. Magia neagr% a#elea$%( 'ns%( la ingrediente spurcate: a#a !ortului( argintul"viu( #%!&nt de unde se 'ncaier% c&inii sau de unde stau iganii cu corturile( #%!&nt de la !or!&ntul unui s#&n$urat( scur!%tur% de cioar%( sc&rn% de #isic% sau de o!( Js&ngele soroculuiK *!enstruaie2( creieri de c&ine tur)at( untur% de arici( gunoi !%turat du#% !ort .a. E7ist% vegetale s#urcate *socul( )o$ul2( ani!ale *oarecele( liliacul( )roasca r&ioas%( #orcul2 i anu!ite locuri *unde s"a 'nt&!#lat o !oartea violent% 3 cri!%( P

sinucidere( accident( unde a #o#osit atra( unde se arunc% l%turile( unde a fost 'ngro#at co#il le#%dat2. E. P. SPAB MALE- CE. Pentru e7#eriena #rofan%( s#aiul este coerent i neutru: nicio ru#tur% nu diferenia$% calitativ !asa lui. Pentru o!ul religios( spaiul nu este omogen: el #re$int% ru#turi( falii( !arcate de #raguri( unde $ei i s#irite a#%r% intrarea( at&t de r%utatea oa!enilor( c&t i de #uterile de!onice. Pragul este( 'n acelai ti!#( 5otarul care distinge i o#une dou% lu!i i locul #arado7al 'n care aceste dou% lu!i co!unic%( unde se #oate 'nf%#tui trecerea din lu!ea #rofan% 'n cea sacr%. Nu 'nt&!#l%tor( anu!ite vr%<i( cu! ar fi cea contra ciu!ei( se desf%oar% la vam sau ntre hotare. Locul )un este sacrali$at 3 aici totul se 'nt&!#l% du#% r&nduial% i rodul este )ogatA locul r%u este slab 3 acolo o!ul #oate c%dea uor 'n #%cat. :n loc )un #oate deveni r%u( dac% i se sc5i!)% calitatea( fie #rin #re$ena du5urilor rele *locul unde au <ucat ielele( unde s"a ridicat volbura( unde a fost 'ngro#at un strigoi .a.2( fie #rin intervenia o!ului *far!ece( )leste!e( cri!e( vra<)%( sinucidere( dragoste nelegiuit% etc.2. Doar locurile ferite *casa( ograda( )iserica .a.2 r%!&n 'n general )une( dar casa #%r%sit%( ca i !oara a)andonat%( #oart% 'nc%rc%tur% !alefic%. :nele locuri sunt considerate rele #rin tradiie: cotul( colul( r%scrucea( !alul( r&#a *#entru c% aici 'i arunc% vr%<itorii( de o)icei( far!ecele2( to#ila *acolo unde se to#ete c&ne#a2( locul unde s"a t%v%lit un cal( st&ncile( #eterile .a. Ceea ce este dincolo de 5otar este( dac% nu r%u( cel #uin nesigur. Dru!ul 'n afara satului este i !ai #ericulos( dac% este sucit( er#uit( ascuns sau 'ntreru#t de un #&rlea$ #este un gard( o #unte( o r%s#&ntie *discontinuit%i nesigure2. E. Q. 0 MP:R MALE- CE. Dac% 'n conce#ia tiinific% tradiional%( ti!#ul este un !ediu infinit i o!ogen( conce#ut cantitativ( #entru o!ul religios( ti!#ul #rofan *durata te!#oral% o)inuit%2 este 'ntreru#t de ti!#ul s%r)%torilor *ti!#ul sacru2( iar trecerea dintr"un ti!# 'n cel%lalt se face #rin inter!ediul riturilor. Prin ur!are( ti!#ul sacru este reversi)il i recu#era)il( adic% este un timp mitic primordial devenit prezent( 'n care te reintegre$i #eriodic #rin inter!ediul riturilor. Mircea Eliade vor)ete des#re reversi)ilitatea ti!#ului( des#re ti!#ul circular( des#re !itul eternei re'ntoarceri( dar Ernest +ernea consider% c% aceast% re#re$entare este vala)il% doar 'n religiile #recretine( 'ntruc&t( 'n iudais! i cretinis!( ti!#ul istoric sacrali$at #%strea$% un caracter ireversi)il. 8n !entalitatea #o#ular% ro!&neasc%( ti!#ul are un 'nce#ut i un sf&rit( este un ti!# care se consu!% 'ntre -acerea lu!ii i =udecata de a#oi. :nele #%ri ale $ilei sunt #rielnice( altele 3 di!#otriv%: du#% asfinitul soarelui( ti!#ul devine nefast( lu!ea fiind l%sat% #rad% #uterilor de!oniceA !ie$ul no#ii este ti!#ul de !a7i!% influen% negativ% *acu! se fac vr%<ile de dragoste i se ia !ana vitelor2. 8n credina #o#ular%( e7ist% $ile de cu!#%n% *+o)otea$%( Cr%ciun( Anul Nou( Pate( S&n$iene( Sf&ntul Q

Andrei2( c&nd Jse desc5id cerurileK( adic% ti!#ul sacru i cel #rofan interferea$%( i oa!enii #ot vedea du5urile rele( #ot 'nelege glasurile ani!alelor. E7ist% $ile oprite i s%r)%tori oprite sau pzite #entru anu!ite activit%i. E. R. SEMNE MALE- CE. R%ul este #revestit( #rintre altele( de anu!ite #%s%ri *cucuveaua( gaia( 5u5ure$ul2( de feno!ene naturale *c%derea stelelor( co!etele( grindina 3 piatra( seceta( cutre!urul( ecli#sa2( de ie$!e 3 !esageri funeti. Piaza#rea( du5ul r%u al nenorocului( al #agu)ei( al s%r%ciei( se 'ntru#ea$% 'n fiine *c&inele negru( #isica neagr%( calul ceac&r( g%ina care c&nt% cocoete( #as%rea cobitoare( #reoii i c%lug%rii 'nt&lnii #e dru!( oa!enii nsemnai S s#&nii( cei cu #%rul rou( ciungii( ologii( #ociii2 sau 'n lucruri *o 5ain%( un ulcior( o cas%2. E. 1M. +ES0 AR DEM1N C. Pe l&ng% ani!alele e7#licit !alefice *c%lug%ria( dulful( #%ian<enul( )roasca( #isica( #orcul !istre .a.2( !ulte au un caracter a!)iguu( !anifest&ndu"i latura de!onic% doar 'n anu!ite conte7te: leul( cer)ul *tretior2( cor)ul( cucul( lu#ul( ar#ele. F. MA6 NAR:L MALE- C N D /ERSE SPEC -1LCL1R CE. Partea final% a ntologia lucr%rii se ocu#% de i!aginarul !alefic 'n diferite s#ecii folclorice: desc&ntece( colinde( )alade( legende( #ovestiri su#erstiioase( )as!e. Anali$&nd te7tele cu#rinse 'n desc"ntecelor populare rom"ne$ti( reali$at% de Radu R%utu *1RRQ2( a! inventariat DP de f%#turi de!oniceA a! identificat s#aiile rele( #lante !agice( o)iecte cu funcie si!)olic%( cu #ro#riet%i !agice sau tera#eutice( ti!#urile ne#rielniceA a! sta)ilit o tipologie a persona/ului malefic *du#% criteriul capacitii de aciune( #ornind de la Jteoria !odurilor ficionaleK a lui Nort5ro# -r;e( du#% form( du#% substan( du#% apartenena la un principiu( du#% culoare2A a! sc5iat #ortretele celor !ai #regnani de!oni 3 rapul( *orza 3*onza4( ,eaua( Dracul( Moroiul i Moroaica( Pa/ura( Proca( Samca( S"la Samodiva( Speriarul( 5oitan. 8n colinde( a! ur!%rit te!a luptei /unelui cu leul *'n a)sena mirelui( leul intr% 'n sat i"l devastea$%2( v"narea cerbului tretior *cer)ul( 'n i#osta$% !alefic%( co)oar% de la !unte 'n sat i distruge recolta2( lupta cu dulful de mare i conflictul cu 0idra *Iuda2. 8n )alade( !"au interesat dou% !otive: confruntarea cu fiara *Iovan Iorgovan( 6ruia lui 7ovac( Dlea Dmean( *ogdan Dimian2 i voinicul nghiit pe /umtate de $arpe *Scorpia( Mistriceanul2 3 !otive 'n care recunoate! arhetipul luptei cu monstrul. Desco#eri! for!e ale r%ului !ai ales 'n legendele etiologice i escatologice i 'n cele !itologice: Dracul( 7efrtatul( *alaurii( Muma#Pdurii( 8ria$ii( -idovii( ,pcunii. Pentru a ilustra ti#ul de !alefic din #ovestirea su#erstiioas%( !" a! o#rit la seciunea JPovestiri su#erstiioaseK( din colecia . 1#rian *'n *asme fantastice rom"ne$ti( /2. A! constatat c% Strigoiul este cel !ai activ de!on 'n acest ti# de naraiuni #o#ulare i credina 'n el 'nc% este activ%( dovad% c% !a<oritatea te7telor din colecia anali$at% R

au fost 'nregistrate du#% anul 9MMM. Alte #ovestiri au ca #ersona<e: Dracul( Mari#Seara 3Marolea4( ,aii lui S"n9 Toader( Mama#Pdurii( Spiridu$ul. Du#% ce #re$int c&teva to#osuri !alefice din )as! *Tr"mul cellalt( Pdurea( Muntele2( ilustre$ !anifestarea terio!orf% a ar5eti#ului 'n aceeai s#ecie narativ% #o#ular% *de!onicul su#rau!an @ ani!alicul su)u!an2( referindu"!% la: rapul( rpu$ca( *alaurul( ,pcunul( Dracul( 6heonoaia( 1ighioanele( Ma$tera( Muma#Pdurii( Pa/ura( Scorpia( Tartacot( :meul. I. C1NCL:O : I. 1. (eprezentrile malefice se constituie ntr#un fond imaginal colectiv . S#re e7e!#lu( c&nd a! reconstituit #ortretul !itic al -etei P%durii( a! avut o )a$% docu!entar% e7tre! de larg%. -ra#ea$% ase!%n%rile dintre diversele #ortrete ale acestui de!on( construite din imagini stereotipe( recurente( cu !ici variaiuni 3 imagini variabile. !aginile re#etitive tri!it 'n !od evident la o i!agine #ri!ordial%( la un ar5eti#( la ceea ce =ung nu!ea precipitat mnezic( engram. !aginile varia)ile fac ca -ata P%durii se interfere$e cu alte re#re$ent%ri( cu!ul&nd tr%s%turi i funcii de la !ontri !itologici de #ro7i!itate. -ata P%durii a#are( astfel( ca o fiin% !itologica #oli!orf% i o!ni#re$ent%( care are( 'ns%( ca funcie !a<or% agresiunea fi$ic% i @ sau se7ual%. Dincolo de conotaiile #si5analitice( #ortretul generic al -etei P%durii acionea$%( cu! ar s#une Nort5ro# -r;e( ca o schem de organizare( o matri( 'n care !ateria se sc5i!)%( dar contururile r%!&n. Acest #ortret *al%turi de !ulte altele2 face #arte dintr"un fond i!aginal colectiv( dintr"un fond de re#re$ent%ri 3 i!agini constante( for!e 'ncifrate i sta)ili$ate( #asive( dar ca#a)ile a se activa 'n varia)ile te!#orale i s#aiale. Aceast% activare se face( 'n #rocesul de ver)ali$are( #rintr"o configuraie de for!ule( locuri co!une( fa#te de re#etiie care au funcie ordonatoare( constituie un factor de agregare. !aginaia este modelatoare 3 d% for!% unor re#re$ent%ri i( 'n acelai ti!#( modelat 3 sociali$area unei re#re$ent%ri i trans!isia acesteia( col#ortarea o fac s% devin% valoare colectiv%. C&nd te7tul este #oetic( for!ulele #ulsatile( caracterul !ne!ote5nic al acestuia fac( cu at&t !ai !ult( ca #ortretul s% se constituie 'ntr"o i!agine nchis i repetabil. I. 9. (eprezentrile mitice+ deci $i cele malefice+ ca urmare a evoluiei culturale $i a mutaiilor funcionale+ sunt adaptate structurilor imaginare ale literaturii+ printr#un ireversibil proces de estetizare. :r!%rind( de #ild%( !otivul S&lei Sa!odiva 'n desc&ntec( )alad% i )as!( vede! cu! i!aginea !onstrului se su#une rigorilor s#eciei i cu!( de la !agic 3 la literar( r%ul slbe$te. I. D. (ul este o abatere de la normalitate . E7ist% 'n literatura #o#ular% un canon al nor!alit%ii. 8l reg%si! 'n oraiile la natere sau 'n oraiile de nunt%. 8n )as!e( atri)utele nor!alit%ii sunt !ai clar difereniate du#% criteriul fe!eiesc@ )%r)%tesc. Modelul de fru!usee 1M

fe!inin% #o#ular% i!#lic% ging%ie( #uritate( delicatee( fragilitate( Jli#iciK. Pentru voinicul din )as! 3 fecior de '!#%rat sau nu( de o)icei !e$inul( fru!useea fi$ic% devine secundar%A el este #recoce( #entru c% 'ntr"o lun% crete c&t alii 'ntr"un an( este vitea$( dre#t( generos( !odest 3 c&nd e ca$ul( iste( n%$dr%van *cunoate li!)a #%s%rilor i a do)itoacelor( se #oate !eta!orfo$a( la nevoie2. Eroi$area este( 'n )as!( o for!% a nor!alit%ii e7cesive. Frumosul $i adevrul sunt atribute ale bineluiA ur"tul $i minciuna sunt stigmate ale rului . /ictoria final% a )inelui 'n )as! este o victorie a adev%rului. :n e7e!#lu de re#re$entare a r%ului ca for!% de 'nc%lcare a canonului nor!alit%ii este O)ur%torul. Monstruosul constituie o for!% e7tre!% de a)atere de la nor!alitateA !onstruosul 'nsea!n%( 'nainte de toate( o #erce#ere defor!at% a realit%ii i o reconstrucie a acesteia: este o lu!e 5i)rid%( co!#o$it%( rodul unei confu$ii s#ectaculoase 'ntre ani!al i u!anA i!#lic% incoerena( care contra$ice logicul( scandali$ea$% raiunea. I. E. (ul este generat de impuritate. Senti!entul !urd%riei este deter!inat de greeli( de contactele #%!&nteti i!#ure( de neascultarea legilor. Puritatea #ri!ordial% #oate fi recu#erat% #rintr"o e7isten% du#% !odelul sacru( #rintr"o 'ntoarcere la izvoarele vieii( #rin su#unerea la un ansa!)lu de reguli rituale. I. F. .n societatea tradiional+ binele $i rul depind n mod obligatoriu de con$tiina pcatului. P%c%tosul este un anti"!odel( i de aceea tre)uie( dac% nu eli!inat din co!unitate( !%car !arginali$at( #entru c% atrage r%ul. P%catul *cu g&ndul( cu cuv&ntul( cu fa#ta2 constituie o lucrare rea sau li#sa )inelui( o 'nc%lcarea a legii( fa#t #entru care se !ai nu!ete Jf%r%delegeK sau JnelegiuireK. Literatura #o#ular% conda!n% cele a#te #%cate ca#itale *!&ndria( arg5irofilia( desfr&narea( invidia( l%co!ia( !&nia( lenea2( dar !ai ales dragostea nelegiuit% i le#%darea de #runci( v%$ute ca atentate la fiina u!an%. I. I. Formele malefice sunt revelatori ai rului. Nu diavolul este cau$a r%ului. Lu!ea i fiina u!an% 'i au cau$a 'n ele 'nsele. Cau$a r%ului se afl% la nivelul individului( care devine vulnera)il( fie c% a s%v&rit un #%cat el sau generaia anterioar%( fie c% este inco!#etent *'nc%lcarea nor!elor i inco!#etena2. Agresorii u!anului sunt ageni ai r%ului( revelatori ai acestuia. 8n !od #arado7al( agentul r%ului este #rinci#iul #asiv( 'ntruc&t r%ul este #rovocat de victi!%. Agresorul devine sanciune. 8n realitate( rul este consubstanial cu victima: r%ul vine #entru c% este c5e!at sau #entru c% are terenul #reg%tit. I. P. (ul este refle&iv: !ai devre!e sau !ai t&r$iu( se 'ntoarce asu#ra celui care l"a #rovocat( #entru c% Jcine sa#% groa#a altuia cade singur 'n eaK. Din #ers#ectiva #o#ular%( lu!ea are r"nduiala ei( adic% o ordine cos!ic%( s#iritual% i social% i o!ului tradiional 'i re#ugn% 5a$ardul( 'nt&!#larea f%r% sens. Soarta este un dat( dar ea nu 'nc5ide toate 11

#osi)ilit%ile actului li)er. ntervenia o!ului este vala)il% i eficient% nu!ai dac% se su#une ordinii( 'n interiorul ei. C&nd cel care face r%ul afectea$% ordinea( nu res#ect% condiia ei( va deveni din agresor victi!%. I. Q. ,uv"ntul+ ca $i g"ndul+ cheam deopotriv rul $i binele . Cuv&ntul( 'n diverse for!e rituale( intervine 'n lu!e( #roduc&nd valori i ra#orturi noi. 8n !entalitatea !agic%( doar iniiaii( cu #utere !otenit% sau do)&ndit%( aduc )inele *ca 'n desc&ntecele #entru s%n%tate( #entru rod( #entru dragoste2 sau r%ul *ca 'n luarea !anei( legatul cununiilor( legarea #loilor .a.2. +leste!ul( act de !agie ver)al%( av&nd ca sco# r%$)unarea sau o <ustiie su)iectiv%( #rin invocarea unei divinit%i ori a unui du5 !alefic( aduce #agu)%( #rovoac% )oli i c5iar !oartea. I. R. *oala este un ru provocat: 'n !itologia #o#ular%( )olile sunt o #edea#s% de la Du!ne$eu *uneori( de la Maica Do!nului( de la sfini ori de la $ilele s%#t%!&nii #ersonificate2 sau sunt generate fie de un du5 necurat *un de!on2( fie de un du!an( cu a<utorul far!ecelor *adustur( arunctur( fapt sau fctur etc.2. I. 1M. (ul este facilitat de ;rupturile< timpului $i ale spaiului. 8n vi$iunea #o#ular%( ti!#ul i s#aiul sunt eterogene i discontinui. 0recerea dintr"un loc 'ntr"altul sau dintr"un ti!# 'ntr"altul constituie( #rin sc5i!)area #e care o #resu#une( un #unct critic( unde r%ul este !ai activ. I. 11. (ul este iniiator al binelui sau o component necesar a acestuia. Din literatura #atristic%( ti! c% r%ul i )inele nu se #ot genera unul #e cel%lalt. 8n credina #o#ular%( 'ns%( r%ul nate adesea )inele( av&nd un rol #edagogic. Pede#sind 'nc%lcarea unor ta)uuri( r%ul face ordine( reinstaurea$% )una r&nduial%. I. 19. (ul este mult mai seductor dec"t binele( i de aceea cunoate o !ultitudine de for!e. R%ul tre)uie( 'ns%( ra#ortat la u!an( i 3 din aceast% #ers#ectiv% 3 distinge!: umanitatea malefic: o!ul 'nse!nat( de acelai fel cu victi!a( care are un defect din natere sau do)&ndit( stig!atul fiind o for!% de a denuna r%ul *c5io#ul( c5iorul( ciungul( o!ul rou .a.2A paraumanitatea: alteritatea ca se!n al r%ului *ara#ul( turcul( t%tarul( <idanul( iganul2A preumanitatea *<idovii2A postumanitatea *#iticii2A intermundus morfologic *c%#c%unii2 i de substan *v&rcolacii( strigoii vii 3 cu e7isten% alternativ%2A duhurile( demonii *care sunt c5e!ai2: v&lva( stafia( ie$!ele( $)ur%torul( sa!ca( fetele de a#% .a. I. 1D. (ul este tolerabil( ntruc"t este necesar: JR%u cu r%u( dar !ai r%u f%r% r%uK. Cu dracul se #oate negocia( r%ul #oate fi a!&nat( ni!ic nu este definitiv. Contient de rostul r%ului 'n lu!e( ro!&nul tie( totui( c%: 7u e dracul a$a de negru.

19

1D