Sunteți pe pagina 1din 7

SISTEME DE OPERARE

Elev: CIOBANU GHEORGHE-GIGEL

CUPRINS
1. Sisteme de o e!"!e #. Ge$e!"%ii de &"l&'l"to"!e (. Mi&!oso)t O))i&e

1. Sisteme de o e!"!e

Un sistem de operare este o interfata de tip software intre echipamentul hardware si utilizator, care este parte componenta a unui sistem, echipament sau aparat computerizat, si care se ocupa de gestionarea si coordonarea activitatilor acestuia. Echipamentul hardware poate fi un computer statie de lucru, un server, un PC, un laptop, un smartphone, un aparat de navigatie rutiera, o consola de jocuri, etc. Sistemul de operare este format dintr-un set de programe principale, ce coordoneaza functiile interne ale sistemului de echipamente si ofera mijloacele de control asupra operatiilor de baza ale acestuia. Sistemul de operare determina maniera in care trebuie scrise codurile aplicatiilor informatice si cum acestea pot accede la resursele hardware ale sistemului de calcul. Sistemul de operare reprezinta ansamblul de programe care asigura utilizarea optima a resurselor fizice si logice ale unui sistem de calcul. El are rolul de a gestiona functionarea componentelor hardware ale sistemului de calcul, de a coordona si controla e ecutia programelor si de a permite comunicarea utilizatorului cu sistemul de calcul. !olosirea hardware-ului unui sistem de calcul ar fi dificila si ineficienta "n lipsa unui sistem de operare. Pe scurt, sistemul de operare este componenta software care coordoneaza si supravegheaza "ntreaga activitate a sistemului de calcul si asigura comunicarea utilizatorului cu sistemul de calcul. Un sistem de calcul constituie un ansamblu functional destinat prelucrarii automate a datelor. Pentru realizarea acestui obiectiv, sistemul de calcul are nevoie at#t de echipamentele care intra "n alcatuirea sa $componentele hardware ale sistemului%, c#t si de un set de programe care determina prelucrarile care se fac asupra datelor, prin intermediul componentelor fizice ale sistemului de calcul. Conform celei mai generale clasificari, componentele unui sistem de calcul apartin uneia dintre urmatoarele categorii& '

- hardware-ul, care reprezinta componenta fizica a unui sistem de calcul, adica ansamblul de echipamente care alcatuiesc sistemul de calcul( - software-ul, care reprezinta ansamblul de programe care fac posibila realizarea functiei sistemului de calcul de prelucrare a datelor si care constituie suportul logic de functionare. Componenta software a unui sistem de calcul cuprinde, la r#ndul ei, programe grupate "n mai multe categorii, dupa natura problemelor pe care le rezolva. Aceste categorii sunt & a. Software de baza, alcatuit din programele care asigura servicii generale, care se adreseaza tuturor utilizatorilor sistemului de calcul. Software-ul de baza reprezinta totalitatea programelor care fac posibila functionarea si utilizarea unui sistem de calcul. El include programe ierarhizate, dupa natura problemelor pe care le rezolva si dupa importanta lor, pe urmatoarele paliere & ).Sistemul de operare $S*%, care actioneaza ca o interfata "ntre sistemul de calcul si utilizator. '.Sistemul de programare cuprinde componentele software care permit utilizatorilor sa realizeze programe e ecutabile "n sistemul de calcul. Sistemul de programare cuprinde pachete de programe dedicate, specifice fiecarui limbaj de programare folosit de utilizator. b.Sistemul de programe utilitare $software utilitar%, care include programe cu un grad mare de generalitate, puse la dispozitia utilizatorilor pentru a realiza anumite prelucrari specifice asupra informatiilor, prelucrari comune pentru toti utilizatorii unui sistem de calcul. c.Software de aplicatie, constituit din programe dedicate utilizatorilor, care rezolva probleme cu un nivel redus de generalizare $probleme specifice fiecarui utilizator%. Sistemele de operare ofera un anumit numar de servicii aplicatiilor $programelor% informatice si utilizatorului. +plicatiile informatice acceseaza aceste servicii ,nterfata de Programare a +plicatiilor $+P, in engleza% sau prin apeluri de sistem $sistemul de intreruperi%. +peland aceste interfete, aplicatia poate cere un serviciu de la sistemul de operare, transminte parametrii si primi rezultatele acestora. Utilizatorii pot interactiona deasemenea cu sistemul de operare printr-un program asa-numit interfata utilizator, ca de e emplu prin tastarea comenzilor in interfata linie de comanda sau in interfata grafica. Pentru computerele des-top PC si pentru dispozitivele .hand-held. $computere de buzunar% interfata cu utilizatorul este inglobata in sistemul de operare. Pentru sistemele mari si cu multipli utilizatori, ca de e emplu sistemele bazate pe Uni interfata cu utilizatorul este implementata ca o aplicatie informatica separata, care ruleaza in afara sistemului de operare. ,n timp ce sistemele de operare cele mai raspandite se gasesc pe telefoanele celulare moderne si pe automobile, alte sisteme de operare moderne includ /S0, 1inu , 2ac *S 3, 2icrosoft 4indows 56 $3P78ista79% si Sun*S $Solaris7*penSolaris%. ,n timp ce serverele ruleaza Uni sau un sistem de :

operare asemanator cu Uni -ul, piata sistemelor de operare inglobate in dispozitive este impartita intre diverse sisteme de operare, pe cand piata sitemelor PC este dominata in proportie de aproape ;<= de 2icosoft 4indows.

#. Ge$e!"tii de &"l&'l"to"!e
,n );>9, ?ohn von 5eumann a enuntat principiile esentiale de functionare acalculatoarelor, aplicate si astazi in constructia sistemelor de calcul $ arhitectura von 5eumann%. Prima astfel de masina, de dimensiunile unei sali de curs, era foarte departe de performantele computerelor de astazi. Ceea ce se poate remarca este viteza cu care s-audezvoltat caracteristicile fizice si performantele sistemelor de calcul, inregistrand, faraindoiala, cea mai rapida evolutie dintre industriile si tehnologiile secolului 33. ,n evolutiacronologica a calculatoarelor electronice, teoreticienii au stabilit cinci etape, numite generatiide calculatoare ). Prima generatie de calculatoare cuprinde sistemele construite intre anii );>> @ );AB, fiind caracterizata de utilizarea tuburilor electronice in locul releelor electromagnetice.Cel mai cunoscut calculator din aceasta perioada a fost E5,+C, construit intre anii );>:-);>>in Statele Unite. 1a fel ca toate sistemele de calcul din generatia sa, E5,+C avea dimensiunigigantice& ocupa un spatiu de )A< mp si cantarea :< de tone( la construirea sa au fost folosite)C.<<< de tuburi electronice, 9<.<<< de rezistente si B<<< de comutatoare. Pentru a functiona, acest calculator urias avea nevoie de o putere de )A< de D4, iar capacitatea consta inefectuarea a circa :'.<<< de operatii pe secunda. Programarea calculatoarele din aceasta generatie necesita un volum foarte mare demunca, deoarece se facea in Ecod masinaF. 2ai mult, fiabilitatea acestor sisteme era foartemica& efectuau foarte lent calcule, avand o capacitate foarte redusa de stocare a datelor $'D/%. Si informatica romaneasca a avut cercetari in domeniu in acesta perioada, realizand primele calculatoare romanesti& Calculatorul ,nstitutului de !izicG +tomicG din /ucuresti$C,!+%, 2asina ElectronicG de Calcul a ,nstitutului Politehnic 6imisoara $2EC,P6%,0ispozitivul +utomatic de Calcul al ,nstitutului de Calcul din Cluj $0+C,CC-)%. '. Calculatoarele din a doua generatie au fost construite intre anii );A9 @ );B:,avand ca element caracteristic utilizarea tranzistorului in locul tubului electronic. ,ncepand cuanii HB< caculatarele au inceput sa fie dotate cu tastatura si monitor, viteza de calcul crescandla '<<.<<< de operatii pe secunda, iar capacitatea de memorare ajungand la :' D/.Concomitent au evoluat si echipamentele periferice de introducere si e tragere a datelor& de la masinile de scris cu )< caractere pe secunda s-a trecut la >

imprimante cu cateva sute de linii peminut.Calculatoarele acestei generatii erau folosite in special pentru calcule stiintifice. 0easemenea, cei care se ocupau de calculatoare detineau functii distincte& proiectanti,constructori, programatori, personal de intretinere. Computerele aveau nevoie de camerespeciale cu temperaturi controlate pentru asigurarea parametrilor de functionare. +u aparutacum si limbaje de programare $!ortan, +lgol, Cobol%. 0intre calculatoarele romanesti dingeneratia a doua, pot fi amintite 0+C,CC-'<<, C,!+ )<) si )<'. :. Ieneratia a treia de calculatoare $);B> - );9)% se caracterizeaza prin inlocuireatranzistoarelor din structura computerelor cu circuitele integrate. +ceste calculatoare au vitezede lucru mai mari $A milioane de operatii pe secunda%, capacitati de stocare mai mari $' 2/%,odata cu aparitia discului magnetic. 1imbajele de programare evolueaza $Pascal, 1isp%, iar operatiile de instalare si e ploatare se simplifica. ,n anul );9< a fost creata memoria statica de'AB biti J+2 $Jandom +ccess 2emorK%.,n perioada aceasta, in SU+ a fost lansat primul calculator pentru utilizatorii casnici $PC @ Personal Computer%, primele jocuri pe calculator, unitatea de memorie e terna !loppK0is- si sistemul de operare CP72. 0emna de amintit pentru aceasta perioada este infiintarea in );9A a companiei2icrosoft de catre /ill Iates si aparitia calculatoarelor +pple cu tastatura si monitor. >. Calculatoarele din generatia a patra $);C' @ );;<% sunt caracterizate prinutilizarea pe scara larga a circuitelor integrate si prin raspandirea computerelor personale$PC%. Sistemele de calcul construite in aceasta perioada sunt mai performante decat cele dingeneratia anterioara& viteza de lucru urca la :<.<<<.<<< de operatii pe secunda, capacitatea dememorare ajunge la C 2/, consumul de energie si dimensiunile aparatului devin din ce in cemai reduse, iar utilizarea calculatoarelor devine din ce in ce mai accesibila mai multor categorii de persoane. A. Ieneratia a cincea de calculatoare este reprezentata de sistemele construite din);;< pana astazi. +cestea accentueaza performantele generatiei anterioare prin utilizareamicrocipurilor $circuite integrate pe o scara ultra larga%, prin cresterea vitezei de operare si acapacitatii de stocare $ajunge in prezent la ordinul Iiga octetilor%. 1iteratura de specialitate preconizeaza aparitia unei a sasea generatii de calculatoare bazata pe utilizarea inteligentei artificiale. Unele aplicatii care tin de aceasta categorie decomputere sunt deja folosite la ora actuala $recunoasterea amprentelor digitale, a vorbirii etc.%,iar altele sunt la stadiul de proiect $capacitate de acumulare a cunostintelor, de organizare proprie s.a.%. Un proiect ambitios este cel al construirii calculatorului molecular, un sistem viucu o inteligenta artificiala vie ce are atasate si structuri de tip +05 si +J5. A

(. Mi&!oso)t O))i&e
Microsoft Office - contine& un procesor de te te, un program de calcul tabelar, un program de prezentare grafica, un organizator al informatiilor personale $pentru stocarea numelor, adreselor, adreselor de e-mail si numerelor de telefon%, un program pentru baze de date, un creator de pagini web si un editor de grafica. 0esi la prima vedere pachetul de programe Microsoft Office pare un conglomerat de aplicatii fara nici o legatura intre ele, toate programele din Microsoft Office au meniuri, pictograme si comenzi de tastatura similare, astfel incat atunci cand se cunoaste unul din aceste programe se poate intelege foarte repede cum sa se foloseasca si un alt program din Office. ,n continuare sunt prezentate, pe scurt, programele care compun pachetul Microsoft Office. Microsoft Word& este cel mai raspandit procesor de te te folosit la ora actuala in lume. Se poate utiliza pentru a scrie scrisori, propuneri de afaceri, anunturi publicitare, rapoarte de activitate, brosuri, rapoarte periodice, articole sau chiar pagini de web, toate acestea putandu-se combina cu date de calcul, tabele si grafice din Excel, ilustratii din Power Point sau adrese din Access. Microsoft Excel& cu acest program se pot realiza cu usurinta calcule tabelare, de la cele mai simple pana la cele mai comple e( cu datele introduse se pot genera grafice cu o larga varietate de formate( datele pot fi sortate, filtrate, etc. Microsoft Power Point& ajuta la realizarea prezentarilor de diapozitive, obiecte transparente suprapuse si prezentari pe ecranul calculatorului. Programul Power Point are facilitati pentru realizarea unor prezentari dinamice, in care pot fi incluse imagini $diapozitive de :A mm sau imagini pe monitor%, note pentru sustinerea prezentarii si programe. Microsoft Outlook& combina facilitatile unei agende de intalniri cu cele ale unui calendar si ale unei liste de prioritati( toate acestea pe un singur ecran. +dministrand timpul cu ajutorul acestui program, se poate planifica proiectele si gestiona optim timpul, profitand de fiecare secunda, eliminand timpii morti. Microsoft Access& este un program pentru baze de date relationale care permite introducerea, vizualizarea, modificarea, stergerea si e tragerea rapoartelor. +cest program poate fi util, de e emplu, pentru salvarea listelor postale precum si pentru stocarea unor informatii, cum ar fi numere e trase la loterie, adrese de internet sau numere de serie ale unor carti de credit. Microsoft Publisher& utilizand acest program se poate proiecta rapoarte, periodice, meniuri, brosuri, pliante, inscriptii, etc. usor si repede. Se pot realiza, de asemenea, pagini interesante de grafica publicitara. B

Microsoft Front Page& este util pentru editarea paginilor de web cu o mai mare finete a Microsoft Photo Draw& retuseaza, modifica sau editeaza imagini grafice, de genul

detaliilor si cu un control mai mare fata de oricare dintre programele 2icrosoft. fotografiilor digitale sau a imaginilor grafice destinate paginilor de web. ,n concluzie, 2icrosoft *ffice sau 2S *ffice este o suitG de programe de birou create de firma 2icrosoft Corporation, care sunt "nsoite i de o aplicaie specialG suprapusG lor pentru accesarea unitarG simplG.