Sunteți pe pagina 1din 24

Tema:Prelucrarea la maini-unelte de frezat Scopul lucrrii: Studierea construciei i schemei cinematice a mainii de frezat orizontal 680; frezelor i a geometriei

frezei cilindrice; proceselor de frezare; dispozitivelor utilitate; stabilirea regimului rational de achiere. 1. Generaliti . . !estinaia mainii de frezat orizontal. "aina de frezat orizontal aste destinat# prelucr#rii semifabricatelor din oel$ font# i alia%e neferoase cu dimensiuni comparativ mici &n condiiile producerii individuale i &n serie. .'. (onstrucia mainii )fig. . *. .'. .+#rile principale, - . batiul mainii cu cutia de viteze; /. braul suport; ( 0 masa mainii; ! 0 leg#tura suplimentara a consolei cu braul; 1 0 ghida%ele transversale; 2 0 consola cu cutia de avansuri; 3. placa de baza. 1.2.2Organe de dirijare * "&nerul de comutare a cutiei de viteze; '* "&nerul de comutare a angrena%ului intermediar; 4* 5olanul pentru deplasarea longitudinal# a mesei; 6* "&nerul pentru cuplarea avansului longitudinal; 7* 5olanul pentru deplasarea transversal# a mesei; 6* "&nerul pentru deplasarea verticala a consolei; 8* 5olanul pentru comutarea cutiei de avans; 8* "&nerul pentru comutarea angrena%ului cutiei de avans; 9* "inerul da reversare a micarilor transversale i verticale ale mesei.

1. . !icrile de "az "icarea principala )de aschiere* este rotaia a:ului principal cu freza. "icarea de avans este deplasarea longitudinal#$ transversal# vertical# a mesei cu semifabricatul. "ic#rile au:iliare .deplasarea accelerat# a mesei &n aceleai trei direcii.

1.1Maina de frezat orizontal 6 80 1.#. Procedeele de prelucrare la mainile de frezat 2rezarea este una din cele mai productive i mai r#sp&ndite procedee de prelucrare prin aschiere pentru a obine suprafee plane i profilate$ canale; pentru danturarea pinioanelor )rotilor dinate*. +relucrarea suprafeelor plane orizontal se efectueaz# la mainile de frezat orizontal cu freze cilindrice )fig .'$ a*$ iar la mainile de frezat vertical cu freze frontale )fig .'$ b*. 2rezarea suprafeelor verticale se efectueaz# la mainile de frezat orizontal cu a%utorul frezelor frontale )fig. . '$ c*$ iar la mainile de frezat vertical cu a%utorul frezelor de tip deget )fig. . '$ d*. 2rezarea suprafeelor &nclinate se efectueaz# cu a%utorul frezelor unghiulare )fig. . '$ e* la mainile de frezat orizontal$ la mainile de frezat vertical prin rotirea a:ului principal sub un unghi )fig. . '$ f*. 2rezarea canalurilor se efectueaz# cu a%utorul frezelor profilate corespunz#tor, unghiulare )fig. . '$ g*$ dreptunghiulare )fig. . '$ h*$ &n forma de ; )fig. . '$ i*$ &n forma de coad# de r&ndunic# )fig. . '$ %*$ profilate )fig. $

'$ <* &n forma de canelat )pentru pene* )fig. . '$ l* la mainile de frezat orizontal i vertical. +entru frezarea suprafaelor &n trepte )combinate* la mainile de frezat longitudional sau orizontal se practic# utilizarea blocului de freze$ care constitue un grupa% de mai multe freze cilindrice sau cilindro.frontale de diametre corespunz#toare )fig. .'$ m*. 2rezarea suprafeelor fasonate se efectuez# cu a%utorul frezelor cu profilul corespunz#tor )fig. .'$ n*. 2rezarea roilor dinate se efectueaz# cu a%utorul frezelor disc.modul )fig. .'$ p* la maini de frezat vertical. !up# destinaie i metoda de prelucrare a suprafeelor s&nt freze , cilindrice; frontale$ disc$ deget$ profilate i speciale. !up# construcia lor s&nt freze cu dinii dintro bucat# cu corpul ei )freze monobloc* i freze cu dinii aplicai.

Schema cinematic a mainii de frezat orizontal 6 80 Studierea parametrilor geometrici ai frezei. =tila%e$ materiale$ scule,)diferite freze*$ instrumente de m#surat$ placarde. 2.1 1lementele i parametrii geometrici ai frezei cilindrice cu dini elicoidali . * suprafaa de dega%are$ pe care alunec# achia; '* spatele dintelui$care poate fi, rectilinic sau curbilinic; 4* suprafaa de aezare cu l#imea b> .' mm; 6* t#iul principal$ care poate fi drept$ &nclinat sau elicoidal cu unghiul de &nclinaie ?; 7* faeta f>0$7.0$ mm )se las# la reascuire$ pentru a determina precizia frezei dup# diametru*. !up# metoda de formare a suprafeei de aezare frezele se clasific# &n,

freze cu dini ascuii i freze cu dini detalonai. 2rezele cu dinii ascuii au suprafa# plan# de aezare a dintelui i ascuirea lor se e:ecut# pe suprafaa de dega%are i de aezare dup# dreapta m.m sub un unghi @. 2rezele cu dinii detalonai au suprafaa de aezare curb#$ dup# o directoare care$ de obicei$ este spirala arhimedic# i se realizeaz# la maini speciale. -ceste freze se ascut numai pe suprafaa de dega%are)dreapta m.m* p#str&ndu.se constant profilul prin suprafaa de aezare. Aa reascuirea acestor freze se micoreaz# dimensiunea B )&n#limea dintelui* din care cauz# se pierde dimensiunea profilului. +entru determinarea parametrilor frezei cilindrice ducem un plan C normal pe direcia dinilor elicioidali. +rofilul dintelui se studiaz# &n planul C. =nghiu de dega%are D este cuprins &ntre suprafaa de dega%are a dintelui i un plan radial dus prin punctul de intersecie. =nghiul de aezare @ este cuprins &ntre suprafaa de aezare i planul tangent la muchia de achiere.

Tema:$ju%tarea i lucrul practic la %trungul normal Scopul lucrrii: studierea construciei strungului normal$ dispozitivelor i sculelor utilizate$ formarea deprinderilor de a%ustare a strungului i lucrul practic la strung. l. Studierea con%truciei %trungului normal Strungul normal este destinat e:ecut#rii unei game diverse de operaii de prelucrare a corpurilor de revoluie E strun%irea suprafeelor e:terioare$ interioare$ frontale$ g#urire$ alezare$ filetare$ retezare etc. 5ederea general# i p#rile componente ale strungului normal sunt prezentate &n fig. l.

Fig. l. Vederea general i prile componente ale tr!ng!l!i normal" $ batiul strungului; '. p#pua fi:#; 4. schimb#tor de turaii; 6. panou electric de comand#; 7. arbore principal; 6. dorn de antrenare; 8. vFrf; 8. c#rucior; 9. sania transversal#; 0. sania superioar#; . dispozitiv portscul#; '. vFrf rotativ; 4. pinol#; 6. p#pua mobil#; 7. urub conduc#tor; 6. a:a avansurilor; 8. motor au:iliar pentru deplasarea rapid# a c#ruciorului; 8. opritor pentru decuplarea antren#rii c#ruciorului; 9. bar#; '0. ciocnitor reglabil; ' . motor principal de antrenare; ''. cutie de avans; '4. locul roilor de schimb pentru filetare; '6. manete pentru schimbarea avansului; '7. roat# de deplasare longitudinal# a c#ruciorului; '6. manivel# pentru deplasarea transversal# a s#niei transversale 9; '8. manet# pentru cuplarea i decuplarea piuliei pentru filet. &atiul l reprezint# o piesa masiv# din font#$ care servete la montarea tuturor ansamblelor i subansamblurilor strungului pe ea. +artea superioar# a batiului este &nzestrat# cu dou# ghida%e prizmatice$ pe care se deplaseaz# c#ruciorul 8 i p#pua mobil# 6. /atiul este aezat pe dou# tumbe. Ppua fi' 2 este o cutie din font# &n care este montat arborele principal 7 al strungului i cutia de viteze$ prin intermediul c#reia se asigur# arborelui diferite turaii$ &n partea dreapt# a a:ului se monteaz# dispozitivul de prindere a semifabricatului )platou universal* 8.

-rborele principal se rotete de la motorul electric$ ' $ plasat &n tumba din stFnga$ prin intermediul transmisiei prin curea i a sistemului de roi dinate i ambrea%e$ plasate &n p#pua fi:# formFnd cutia de viteze. (ruciorul ) cu portcuitul $ care servete la fi:area cuitelor de strun%ire$ asigur# micarea de avans. "icarea de avans poate fi manual#$ cu a%utorul manetelor$ sau mecanic#$ prin conectarea a:ei de avans$ sau a urubului conduc#tor &n cazul operaiei de filetare. "icarea de avans longitudinal# a c#ruciorului este asigurat# de mecanismul pinion.crimalier# care transform# micarea de rotaie a a:ei de avans &n micarea rectilinie a c#ruciorului. -vansul transversal$ realizat de sania transversal#$ se asigur# de mecanismul urub.piuli# pentru transformarea mic#ri de rotaie &n micare rectilinie. (uria de a*an%uri 22 reprezint# un mecanism$ care transmite micarea de rotaie de la arborele principal la a:e avansurilor sau la urub conduc#tor i permite modificarea vitezei de deplasarea c#ruciorului )valorii avansului*. Goi de schimb )chitara* '4 au ca destinaie F%usta%ul strungului la valoarea avansului sau a pasului necesar$ prin schimb de roi. Ppua mo"il 1# servete la centrarea pieselor lungi &ntre vFrfuri i fi:area unor scule )burghiuri$ adFncitoare$ alezoare* e.t.c. Hn afar# de p#rile principale$ la strung normal este prev#zut# o serie de organe de comand#, manete$ butoane$ roi de mFn#. !iri%area strungului se e:ecut# cu a%utorul manetelor, 4 de diri%are a cutiei de viteze$ '6 de diri%are a cutiei de avansuri$ '8 de cuplare$ decuplare i inversare a avansurilor longitudinal i transversal$ '7$ '6 de e:ecutare manual# a avansurilor. 2. !icrile de "az +rocesul de achiere const# &n desprinderea stratului de adaos de pe suprafaa semifabricatului$ sub form# de achie &n vederea asigur#rii formei geometrice$ preciziei dimensionale i rogozit#ii suprafeei prelucrate &n urma unor mic#ri relative e:ecutate de scul# i piesa prelucrat#. -ceste mic#ri pot fi clasificate &n urm#toarele categorii, . "ic#ri principale$ care au drept scop despriclerea achiilor. . "ic#ri de avans$ &n vederea aducerei de noi straturi de material &n faa t#iului principal. . "ic#ri de poziionare$ care au drept scop aducerea sculei &n aproprierea piesei. +entru cazul strun%irii micarea de achiere sau principal# este numit# micarea de rotaie a arborelui principal cu semifabricatul$ iar micarea de avans se produce de scul# prin deplasarea c#ruciorului &n direcie longitudinal# sau transversal#. "ic#ri au:iliare sunt considerate deplasarea accelerat# a c#ruciorului &n direciile longitudinale i transversale$ cFt i mic#rile de a%ustare a c#ruciorului e:ecutate manual$ fi:area i schimbul sculelor i a semifabricatului etc.

. Scule ac+ietoare pentru %trunjire !esprinderea achiilor de pe suprafaa semifabricatelor &n vederea &ndep#rt#rii adaosului de prelucrare i asigur#rii preciziei dimensionale i a rogozit#ii se realizeaz# cu a%utorul unor scule achietoare. Scula achietoare este prev#zut# cu una. sau mai multe muchii ascuite$ denumite t#iuri$ configuraia c#ror$ permit s# p#trund# &n materialul prelucrat$ s#.l deformeze local i s# desprind# achia$ care alunec# pe suprafaa sculei. Aa prelucrarea prin strun%ire sunt ut&lazate cuite sub diverse forme constructive$ cu un singur t#i principal$ care &n timpul achierii se afl# permanent &n contact cu materialul piesei$ dac# configuraia acesteia nu impune &ntreruperea temporar# a achierii. Aa prelucrarea prin strun%ire a suprafeelor e:terioare$ cea mai frecvent utilizat# scul# este cuitul drept$ construcia c#ruia este prezentat# &n fig. '. (uitul drept )normal* este compus din ' p#ri, activ# )capul* i de fi:are )corpul*. +artea activ# a sculei particip# &n mod direct la detaarea achiei i formarea suprafeei prelucrate. 1a cuprinde urm#toarele elemente )fig. '*, l . faa de dega%are pe care alunec# achia &n procesul de achiere; '. faa de aezare principal# orientat# spre suprafaa de achiere; 4 . faa de aezare secundar#$ orientat# spre suprafaa prelucrat#; 6. muchia achietoare principal#$ format# la intersecia feei de dega%are cu faa de aezare principal#; 7. muchia achietoare secundar# format# la intersecia feei de dega%are cu faa de aezare secundar#; 6. vFrful cuitului format la intersecia muchiilor achietoare, principale i secundare. #artea achietoare $acti%&

Fig. '. #rile componente ale c!it!l!i normal" a* . construcia cuitului; b* . elementele p#rii active, . fa# de dega%are; '. fa# de aezare principal#; 4. fa# de aezare secundar#; 6. muchie achietoare principal#; 7. muchie achietoare secundar#; 6. vFrful cuitului.

Hn fig.4 sunt prezentate tipurile de cuite utilizate &n diferite operaii de prelucrare prin strun%ire.

Fig. (. Scheme de prel!crare prin tr!n)ire i tip!ri de c!ite . Shemele strun%irii suprafeelor e:terioare, strun%irii suprafeelor profilate i interioare, a* cu cuit drept )normal*; b*cu cuit &ncovoiat; profilate cu cuite disc; c*cu cuit drept pentru col; de filetare; d*cu cuit &ncovoiat i avans longitudinal; oare. e*cu cuit de retizat i avns transversal. '. Shemele a* cutire profilate; b* suprafeelor c* filetarea cu cuite d$e*cu cuite inter

#.,i%poziti*e utilizate la prelucrarea prin %trunjire Aa prelucr#rile$ e:ecutate pe strunguri$ se utilizeaz# dou# grupe de dispozitive, E dispozitive folosite pentru prinderea i fi:area sculelor; E dispozitive folosite pentru prinderea i fi:area pieselor. +entru prinderea i fi:area cuitelor se folosesc portcuite cu plac# sau cu dou# uruburi de strFngere. Hn funcie de forma i dimensiunile piesei$ ce se prelucreaz#$ se folosesc

urm#toarele sisteme de prindere i fi:are a pieselor, .fi:area &n consol# )numai &n partea dinspre p#pua fi:#*; .prinderea &n consol# i vFrf; .prinderea &ntre vFrfuri. +iesele scurte$ la care lungimea )A* este mai mic# decFt trei diametre )!* ale piesei$ -., / se fi:eaz# &n platou universal cu trei f#lci$ care asigur# o strFngere concentric#$ prin deplasarea simultan# a f#lcilor. 2#lcile universalului$ sunt reversibile$ astfel &ncFt permit strFngerea piese%or din e:terior sau din interior. +entru prinderea pieselor la care lungimea sa dep#ete trei diametre -., 0 se utilizeaz#$ ca suport suplimentar$ vFrfuri de diferite construcii )simple$ rotative$ cu dega%are$ inverse$ cu bil# etc.*. In unele cazuri piesa poate fi prins# &ntre dou# vFrfuri$ unul fi:at &n arborele principal al strungului$ iar cel#lalt &n pinola p#puei mobile$ &n aceste cazuri micarea de rotaie se transmite piesei prin intermediul flanei de antrenare i a inimii de antrenare. +entru fi:area pieselor cu diametrul mic se folosesc mandrine cu buce elastice. Aa prelucrarea pieselor lungi laJcare raportul AK! L 8$ cu scopul de a evita &ncovoierea sub aciunea forelor de achiere$ se folosesc dispozitive numite lunete$ care pot fi mobile sau fi:e. 1. 2egimul de ac+iere +rocesul de achiere este caraterizat de o serie de m#rimi ale c#ror ansamblu formeaz# regimul de achiere. +rincipalele elemente ale regimului de achiere sunt, viteza de achiere$ adFncimea de achiere$ avansul. 5iteza de achiere este numit# viteza relativ# a t#iului sculei fa# de pies# &n timpul e:ecut#rii mic#rii principale de achiere. 1a se noteaz# cu 5 i se e:prim# &n mKmin. Hn cazul strun%irii, viteza se determin# conform relaiei,
V=

Dn , 10000 )mKmin*$

)7. * unde, D . diametrul piesei ce se prelucreaz#; n .num#rul de turaii ale piesei$ rotKmin. -vansul S reprezint# valoarea deplas#rii t#iului pricipal la o turaie a piesei i are ca unitate de mas# mmKtur. -dFncimea de achiere t. reprezint# grosimea stratului de material$ care se &nl#tur# la o singur# trecere a cuitului. 1a se noteaz# cu t i se m#soar# &n mm. +entru strun%ire;
t=

Dd 2 $)mm*$

)7.'*

D . diametrul semifabricatului; d . diametrul piesei. 3.4ntocmirea proce%ului te+nologic i e'ecutarea pie%elor 2abricarea unei piese se e:ecut# &n conformitate cu procesul tehnologic$ care constituie o &nsumare a unor etape succesive de prelucrare a semifabricatului care conduc$ la obinerea produsului finit. 1lementul de baz# al procesului tehnologic &l constituie operaia te+nologic$ care este o parte a procesului tehnologic efectuat# la un singur loc de munc# cu utila%ele i uneltele necesare. Hn cazul prelucr#rii prin strun%ire$ o operaie include acele prelucr#ri$ e:ecutate cu aceleai scule$ &n timpul aceleai prinderi ale piesei &n dispozitiv. 1:emplu, +entru obinerea piesei din )fig.6$ a* se folosesc trei operaii.

unde,

a*

b*

Fig.* Str!n)irea !prafeilor" a* piesa finit#$ b* semifabricatul Mperaia . )fig. 7 a$b* Strun%ire$ se prelucreaz# suprafeele $' i 4.

a*

b*

Fig. +. Str!n)irea !prafeilor 1 $a&, ',( $-& Mperaia '.)fig. 6 a$ b* Strun%ire$ se prelucreaz# suprafeele 6$7 !ei se folosete aceeai scul#$ ca la operaia l$ aceasta constituie o operaie nou# deoarece s.a schimbat fi:area piesei.

a* Fig. 6. Str!n)irea !prafeilor *,+ Mperaia 4. )fig. 8* 3#urire$ se prelucreaz# suprafaa 6. 1ste o operaie nou# deoarece se schimb# scula.

b*

Fig. .. Str!n)irea !prafeei 6 Mperaia$ la rFndul ei este compus# din una sau mai multe faze. 2aza este o parte a operaiei care se realizeaz#, . &ntr.o singur# aezare i poziie a piesei de prelucrat; . cu aceleai unelte de lucru; . cu acelai regim tehnologic. 1:emplu, operaia l cuprinde dou# faze, l . prelucrarea suprafeelor frontale )strun%irea plan#*; '. prelucrarea suprafeelor ' i 4 )strun%ire cilindric#*$ &n mod similar$ operaia ' cuprinde dou# faze$ iar operaia 4 . una singur#. Aa prelucrarea anumitor suprafee la &nceput se &ndep#rteaz# un strat mai gros de metal . ceea ce se numete degroare$ iar la sfFrit un strat mai subire ce constituie finisarea$ &n acest caz e:ist# dou# faze distincte deoarece prelucrarea se e:ecut# cu alt regim tehnologic. Stratul poate fi &ndep#rtat &n una sau mai multe treceri a sculei$ deci trecerea este o parte a fazei care, . se repet# de mai multe ori; . p#streaz# neschimbate scula i regimul de lucru. +entru controlul dimensional se folosesc diferite scule i dispozitive de m#sur#, rigle$ ublere$ calibre$ abloane$ transportoare etc.

Tema:Stabilirea elemeltelor regimului de sudare manual# Scopul:!e a &nsui metoda stabilirii elementelor regimului de sudare manuale a construciilor metalice. Sudarea este procesul de primire a leg#turilor nedesp#rite prin &nc#lzirea m#rginelor pieselor p&n# la starea de topire. Aeg#tura prin sudare reprezint# metal crist#lizat$ care &n procesul sud#rii sa g#sit &n stare topit#. Aeg#tura prin %udare ca element de con%trucie5 e%te o parte din con%trucie 6n care elementele s&nt unite cu a%utorul sud#rii. Sudarea ocup# un loc deosebit &n diverse domenii in industrie i construcie datorit# avanta%elor fa# de alte metode de producere. Important lucru pentru sudare este de a alege cele mai raionale construcii i forme. 1a permite de a folosi metale economice i foarte mult micoreaz# r#m#iele producerii. Sur%ele de alimentare a arcului Sursele de curent pentru sudare sunt maini electrice speciale care trebuie s# &ndeplineasc# condiciile, tensiunea i curentul s# corespund# arcului electric necesar sud#rii$ tensiunea de mers &n gol s# fie suficient# pentru atmosfera arcului i stabilizarea acestuia$ ca maina s# fie de construcie simpl# i ieftin# i s# permit# un regla% fin i uor caracteristica e:tern# a mainii s# fie pronunat cobor&toare. 3eneratorul de sudare este ansamblu compas dintr.un generator de curent continuu$ cu caracteristic# e:tern# pronunat cobor&toare$ antrenat de un motor electric$ cu ardere intern# sau hidroulic#. 3eneratorul de sudare permite sudarea cu diferite tipuri de electrozi a oelurilor$ fontelor$ chiar la valori mici ale curentului.

7 ' 6 6 4

8 9

;ransformatorul de sudare este mai frecvent folosit. Geglarea regimului de sudare se obine la sudarea rezistenei inductive a bobinei de reactan#$ pentru o tensiune neschimbat# &n mers &n gol$prin deplasarea blocului mobil al mezului bobinei de reactan# la rotirea mecanizmului 718. Schema simplificat# a transformatorului de sudat. 4 6 7 ; S G

8 ' 480 5

. '. 4. 6. 7. 6. 8. 8. 9.

bobina primar#; bobina secundar#; bobina de reactan#; miezul mobil al bobinei de reactan#; mecanizmul elicoidal; alimentarea de la reeaua de curent; miez de fier al transformatorului; piesa de sudat; electrodul.

Gandamentul transformatorului este de 87.87N$fiind aproape de ' ori mai mare dec&t al generatorului de sudare. +ierderele &n gol sunt de 0$'7 <O$ iar factorul de putere este de 0$6 $ care poate fi &mbun#t#it p&n# la 0$8 prin folosirea bobinei de reactan#. -re &ns# dezavanta%ul c# &nc#rcarea fazelor curentului este nesimetric#$ legarea$ la reeaua trifazat# f#c&ndu.se &ntre ' faze sau una i nul. Gedreorul de sudare$ folosit pentru transformarea curentului alternativ &n curent mediu continuu$ se compune dintr.un transformator trifazic$ care reduce tensiunea i m#rete intensitatea curentului i dintr.un redresor care transform# curentul alternativ &n curent continuu. (urentul are oscilaii foarte slabe i practic nu se deosebesc de un curent continuu dat de un generator. Gandamentul este de 74.66N$ iar factorul de putere 0$78.0$'4N.

G S ;

7 ' 4 6

. '. 4. 6.

reeaua de alimentare; transformatorul trifazic; piesa de sudat; electrod

Proce%ul formrii cu%uturii -rcul arde &ntre v&rful electrodului ) * i baza metalic# format# &ntre piesele 7 de sudat )'$4*. 1lectrodul sub form# de vergea$ este &mplut cu past# )6*$ av&nd un cap#t )7* ne&nvelit$ prins &n portelectrodul )6* izolat cu manonul )8*. +ortelectrodul asigur# fi:area de adaos i conectarea prin cablu de leg#tur# )8* la unii din polii sursei de curent.(el#lalt pol al sursei este legat la piesa de sudat prin cablu) 0* i clem#)9*.
5 6 8 1 4

10 9

+rocesul form#rii cus#turii la sudarea manual# cu curent electric deschis i electrod &nvelit.

' c b a 6 c 9 8 0 8 7 6 4 b a

c.c 8

(oloana arcului)4* se formeaz# &ntre v&rful unirii metalice a electrodului) * i baea de metal topit)6*. (#ldura dega%at# de arcul electric topetemetalul din v&rful vergelei$ din care se desprinde pic#tura)6* ce se depune &n cus#tur#. /aia de metal topit conine i metal)9* de baz# pe ad&ncimea de

p#trundere)a*.+rin solidificarea baei$ rezult# cus#tura) 0* de l#ime c. !atorit# e:cisului de metal topit i adaos$ cu scopul asigur#rii unui coeficient de siguran# al &mbin#rii cordonului de sudur# se realizeaz# cu supra&n#lare)b*. Mdat# cu vergeaua metalic# se topete i &nveliul)'* lu&nd forma de p&lnie$ aceasta deri%eaz# gazele generate sub forma de %et. Hnvelirea electrozilor se face prin presare$ imerseonare$&nvelire sau combinaii ale acestora. Hnveliul trebue s# fie centric pe s&rm#$ neadmit&ndu.se o e:centitate P mai mare de 6N.

s1 100% = s2d

'7Q7 s ! A

1lectrod &nvelit Tipuri de electrozi -cu 6n*eli acid$ care cuprinde acizi metalici$ silicai naturali substane organice i dezo:idani.-ceste &nveliuri asigur# viteze mari de sudare i propriet#i bune ale sud#rii la oelurile nec#lite cu ma:imum 0$'N (. Aa coninut mai mare &n carbon$ dau tendina de fusurare la cald. -cu 6n*eli celularic$ format din cel puin 0N de celuloz# sau alt# substan# orgalic# care formeaz# gaze cu efect ceduc#tor pentru M ' i C'$ i alte tipuri de electrozi cu &nveli titanic special. -cu 6n*eli "azic$ carbonai de (a$ florin#. Hnveliul bazic asigur# o puritate mare a sudurii. -cu 6n*eliuri %peciale$ cum sunt cei de mare productivitate cu peste 70N pulbere de pe un &nveli$ se folosete pentru sudarea sub ap#. !eterminarea diametrului electrodului, ;de<9;mm<$ unde RSR este grosimea pl#cii)mm*. !iametrul arcului &n corespundere cu S;-S se aplic# nu mai mare de 'mm$ indiferent de grosimea materialului. !iametrul curentului electric pentru sudare, =9>?de5 ;=<9;$<$ unde R>R este densitatea curentului electric &namperi pe un mm din diametrul arcului$ este egal cu 47.70 -Kmm. Sudare- reprezint# procedeul de &mbinare nademontabil# cu sau f#r# adaos de material realizat cu anumite condiii atomilor din straturile limit# ale materialelor &n contact$ aduse &n stare topit# sau plastic#.
s de9 2 :1

Tipuri de electrozi Hn tehnica sudurii$ prin noiunea de electrod se sub&nelege orce corp matalic legat la unul din polii unei surse electrice de sudare ; dac# acel corp nu este &nsui obectul prelucr#rii. 1lectrozii pot fi nefizibili$ atunci c&nd particip# la realizare sursei termice$ dar nu i la realizarea direct# a sudurii sau fuzibili$ c&nd pe l&ng# rolul de electric &l &ndeplinise i pe acela de material de adaos. 1lectrozii fuzibili pot fi ne&nvelii sau &nvelii.1lectrozii &nvelii sunt destinai sud#rii manuale cu arc. Hnveliul electrozilor este un strat format dintr.un amestec de substane$ aplicat pe e:teriorul materialului de ados &n scopul &mbun#t#irii procesului de sudare cu arc electric i a calit#ii sudurii. Hnveliul are urm#toarele funci &n procesul de sudare, .s# m#reasc# stabilitatea arcului asigur&nd ionizarea uoar# a spaiului desc#rc#rii prin &ntroducere &n atmosfera a unor substane cu potenial de ionizare sc#zut#; .s# se topeasc# o zgur# suficient de uoar#$ s# se separe la partea superioar# a b#ii de metal topit acoperind unifir cus#tura; .s# asigure &nl#turarea elementelor nedorite din baza lichid#)S.+.M*; .s# realizeze &n unele condiii alierea &n stare lichid# a cus#turii. +entru a &ndeplini aceste funcii &n structura.lichid# &nveliului electrozilor intr# urm#toarele materiale, !1C="IG1carburi de calciu$ lu:id de titan coninut de potasiu$o:izi i s#ruri ale metalelor alcaline.p#m&ntoase 2=C(SIIonizai

minereuri de titan mangan i fer$ 2luidani carbonai naturali; fiero alia%e$ aluminiu$ grafit; 2luidani s#rurile i o:izii metalelor alcolino. 2luidani p#m&ntoase$ bio:id de titan$ fluorin# e.t.c. substane organice$ amidon$ 3aze fiani celuloz# e.t.c. substane minerale$ carbonai de Aiani caliu$magneziu e.t.c silicai$lichizi de sodiu i potasiu$ Aiani doftrin#. betonin#$ do:trin#$ amidon$ +lastifiani ciment. -ciunea mecanic# a %etului contribue la sporirea penetraiei i omogeniz#rii b#ii. +rin solidificarea zgurii)8* se formeaz# o crust#)8* care prote%eaz# termic i chimic cus#tura. Sudarea cu gaz i gaze inerte$ se mai numete i sudarea chimic#."ecanica este sudarea prin &nhurubare. 1lectric#$ este acea sudare

manual# cu curent alternativ sau continuu. Se mai fac sud#ri automate si semiautomate$ unde se include inulare electric# i chimic#$ electric# i mecanic#. Protecia muncii 6n %ecie: !atorit# condiiilor &n care se realizeaz# lucr#rile de sudare$ trebue luat m#suri suficiente pentru prevenirea accidentelor. .pot e:ecuta lucr#ri de sudare numai persoanele autorizate, .pentru fiecare loc de munc# trebue asigirate condiii de aerisire$ &nc#peri de cel puin 4m; .la masa de lucru li se interzice acordul persoanelor str#ine; .&nceperea lucrului este permis# numai de maestu.

Tema: Aucrul practic al l#c#tuului Scopul: !eprinderea de lucru cu sculele folosite &n l#c#tu#rie Scule i dispozitive utilizate &n l#c#tu#rie =tila%e folosite la lucr#rile de l#c#tu#rie se pot clasifica dup# urm#toarele criterii, .dup# modul de acionare, cu acionare manual#)ciocane$d#li etc* i cu acionare macanic#)maini de g#urit$ polizoare*; .dup# mbilitate, utila%e mobile)scule$ unelte etc* i utila%e stabile)maini de g#urit$ foarfice cu role etc*; .dup# destinaie, utila%e directe productive)scule$ aparate de sudat etc* i utila%e pentru ridicat i transportat)cricuri$ c#rucioare$ etc*. Aucr#rile de l#c#tu#rie se e:ecut# la bancul de l#c#tu#rie$ care pote fi prev#zut cu unul sau mai multe locuri de munc#.+entru fiecare loc de munc# de la banc# este montat# o mingin# i sunt prev#zute sertarea pentru p#strarea sculelor."inghina este un dispozitiv universal care se folosete la fi:area pieselor cu scopul prelucr#rii. 1le pot fi acionate cu urub sau cu o p&rghie. "inghine cu urub sunt numite minghini paralele)a*. Se mai folosesc i minghine paralele.relative)b*$ care pot ocupa prin rotire orce poziie &n plan orizontal.

Sculele i instrumentele necesare e:ecut#rii diferitor operaii de l#c#tu#rie.monta% se p#streaz# &n sertarul b#ncii lui de lucru$ sculele i instrumentele trebuie cur#ite i aezate la locul de p#strare.

Operaiile de "az 6n lcturie +rincipalele operaii &n l#c#tu#rie s&nt, /ndreptarea, tra area de-itarea, /ndoirea emifa-ricatelor, pilirea metalelor, polizarea pie elor, -!rghierea, e0ec!tarea filetelor, nit!irea metalelor i lipirea lor. Hndreptarea se e:ecuta &n dou# cazuri, .asupra fabricatelor)tablei$ s&rme$ etc* ca o operaie preg#titoare pentru alte lucr#ri mecanice$ c&nd acestea prezint# deform#ri ca, &ndoiri$ bomb#ri$ ondulaii$ etc. .asupra pieselor finit $care sau deformat &n urma unui tratament termic$ accident#ri sau suprasolicit#ri. +ot fi supuse &ndrept#rii materialele metalice cu plasticitate bun#$ iar pentru piesele din oel c#lit trebuie luate m#suri. Hndreptarea poate fi e:ecutat# manual sau mecanic$ la rece sau la cald. Hndreptarea la cald se face &n domeniul de for%abilitate a metalelor. Aa &ndreptarea manual# la rece prin l#irea cu ciocanul$ materialul sufer# o dubl# deformare.

Cicovale mici pentru &ndreptarea profilelor, a.cu cap p#trat ".cu cap rotund

"

Hndreptarea tablelor subiri const# &n aezarea lor pe plac# de &ndreptat i ap#sarea cu o plac# metalic#. ;ablele bombate la centru se &ndreapt# prin lovituri de ciocan aplicate pe marginile tablei$ iar tablele cu deformare pe margini li se aplic# cu lovituri penru &ndreptarea de la centru spre margini. Hndreptarea s&rmelor se face trec&ndule prin dou# sc&nduri prinse &n minghin# sau prin trecerea alternativ# peste o bar# rotund#. /arele p&n# la 60 mm se &ndreapt# cu ciocanul. +entru uurarea prelucr#rii semifabricatelor$ contrul pieselor se traseaz# pe semifabricat. ;rasarea se e:ecut# cu acul de trasat)a*. Ainiile obinute se &nseamn# apoi cu punctatorul)b*. Hnaintea tras#rii se studiaz# disenul i semifabricatul se stabilete ordinea de trasare. +unctatorul se folosete pentru marcarea centrelor g#urilor trasate i pentru marcarea prin puncte a liniilor trasate pe piese ce constitue limita de prelucrare.

4ndoirea- este operaie tehnologic# de deformarea plastic# a unui semifabricat prin care piesa se obine f#r# &ndep#rtare de material. +entru evitarea unor efecte care pot &nsoi &ndoirea este necesar s# se in# seama de urm#toarele norme, .c&nd raza de &ndoire este mai mic# dec&t Rraza minim#R$ materialul se va &nc#lzi la temperatura de for%are; .&ndoirea s# se fac# dup# o direcie perpendiculare pe direcia de la laminarea a materialului; .&ndoirile repetate vor fi precedate de o &nc#lzire luat# la o temperatur# de recoacere a materialului. Pilirea-este operaia tehnologic# de prelucrare prin achiere folosit# &n l#c#tu#rie cu scopul obinerii formeii i dimensiunilor precise$ asigur#rii calit#ii suprafeelor e:terioare i interioare. +ilirea se e:ecut# cu a%utorul sculelor numite pile. !up# modul de acionare a pilei$ pilirea poate fi manual# sau mecanic#. +ilele s&nt sculele din oel aliat cu siliciu$ mangan$ crom de forma unor eve$ de diferite seciuni i forme.

!e calitatea i precizia instrumentelor de m#surat i controlat depinde calitatea produsului. !e aceia toate instrumentele trebue s# fie periodic verificate. 5erificarea ublerelor se e:ecut# cu a%utorul calelor plan.paralele din 0. 0 minute. !ac# la o anumit# gradaie de pe rigl# ciocurile neascuite apuc# blocul de cale f#r# %oc iar circuitele ascuite apuc# cu %oc$ iar la alt# gradaie situaia este invers#$ &nseamn# ca rigla este deformat#. !ac# la orce gradaie poziia circuitelor r#m&ne aceiai &nseamn# c# aceste s&nt difecte. +entru recondiionarea riglei se verific# feele de lucru pe o plac# de control i se elimin# prin preciziile cu o pil# fin#. -poi se ia cota suprafeelor de m#surarea circuitelor. (alibrele uzate recendiioneaz# prelucrarea mecanic# iar placa de control se face prin r#zuire sau prin tuare. (ontrolul suprafeelor pilite se e:ecut# cu rigla de control$ pentru suprafeele plane i cele curbe. 5erificarea cu rigla trebue f#cut# pe mai multe direcii cus#tura nituit# este considerat# bine e:ecutat# dac# v&rfurile s&nt corect f#cute i dac# nu e:ist# crist#turi pe suprafeele pieselor de nituit i pe capetele niturilor. Gezistena cus#turii se verific# prin lovirea cu ciocanul$ aprecierea f#c&nduse dup# sunet sau vibraie. Protecia muncii 6n %ecie 1ond!ctor!l atelier!l!i tre-!e ia m !ri pentr! /ndeplinirea !rmtoarelor condiii" .s# asigure lumina &nc#lzire i ventelaii &n atelier; .mainile i instalaiile din atelier trebue s# fie echipate cu instruciuni de folosire; .s# se echipeze mainile unelte cu ecran de protecie conform normelor de protecie a muncii; .&n atelier s# se g#seasc# la locuri vizibile mi%loacele &mpotriva incendiilor; M!ncitorilor din atelier le re%in !rmtoarele arcini" .s# foloseasc# un echipament adecvat$ iar p#rul s# fie acoperit; .&nainte de a &ncepe lucrul s# se verifice dac# atmosfera s# nu fie &nc#rcat# cu vapori de benzin# sau gaze inflamabile revenite de la instalaiile de &nc#lzire$ se controleaz# starea mainilor$ dispozitivelor de pornire oprire i inversarea a sensului de micarea a mainilor; .dup# terminarea lucrului s# se deconecteze leg#turile electrice de la prize$ mainile s# fie deconectate$ materialele piesele i sculele se fie aezate pe b#ncile de lucru sau &n dulapuri$ iar piesele defectate &n locuri indicate; .s# nu se spele pe m&ni cu emulsie de r#cire i s# nu se tearg# cu bumbacul utilizat la cur#irea mainilor. (O@(-AB=C: Aa efectuarea acestui raport am f#cut cunotin# cu seciile respective i modul de lucru &n ele. -m f#cut cunotin# cu mic#ri de prelucrare a pieselor la seciile, strungire$ frezare$ sudare$ l#c#tu#rie.