Sunteți pe pagina 1din 6

STUDIU DE CAZ

Ed.Gr.I.Chelaru Elena Suceava G.P.P. nr.9 Prichindelul

I.

DATE DE IDENTIFICARE 1. Numele i prenumele B.D.. 2. Locul i data naterii SV. 14.04.2000 3.Sex F. DEFINIREA PROBLEMEI

II.

-timiditate,acomodare,probleme de inte rare,!ociali"are #Date de!pre medi$l %amilial Familia Tata &ama Fra(i Surori N$mele &i pren$mele L. L. ) ) An$l na&terii 19 2 19 4 Pre 'tirea &colar' in!ormatic" liceu Pro%e!i$nea F$nc(ia #n$iner % pro$ramator ca'ier Loc$l de m$nc' a'tral

# Caracteri!ticile )ie(ii de %amilie a. Tipul !amiliei # normal' ) un p"rinte decedat ) p"rin(i de'p"r(i(i ) p"rin(i *itre$i +. ,limatul !amilial # *n(ele ere deplin' ) con!licte mici i trec"toare ) de-acord marcant .ntre p"rin(i ) !amilie de-or$ani-at" c. /er'oane in!luente din a!ara !amiliei - b$nicii +&i din partea mamei &i din partea tat'l$i0 ) +a+1'itter care are $ri2" de 'ora 'a #Date pri)ind !tarea de !'n'tate, 1. ,aracteri'tici ale de-*olt"rii !i-ice - e!te bine de")oltat' din p$nct de )edere %i"ic 2. 3m+oln"*iri4 a. anterioare intr"rii .n $r"dini(" ) +. pe parcur'ul colari-"rii

) pneumonii repetate 3. de!icien(e5 ne*oi 'peciale 6'en-oriale5 motorii0 ) di'lalie complex"6poli!orm"0 Diana are p"rin(i mai .n *7r't" i ace't lucru a .mpedicat)o '" !ie mai 'ocia+il" 5'" ai+" prieteni 5'" rela(ione-e cu alte per'oane.. III. DATE PRI-IND DE.-OLTAREA PER/ONALIT01II 1. Caracteri!tici ale proce!elor !en"orial-percepti)e4 ) predomin" modalitatea *i-ual" de recep(ie a in!orma(iei ) predomin" modalitatea auditi*" de recep(ie a in!orma(iei ) percep(ie di!u-"5 'uper!icial" a materialului de .n*"(are # percep(ie comple2' +!pirit de ob!er)a(ie3 4. Memoria ) !oarte +un" ) +un" ) medie # !lab' ) !oarte 'la+" 5. Ima ina(ia ) '"rac" ) +o$at" # Reprod$cti)' ) reproducti*" % creati*" # pentr$ acti)it'(i practice ) pentru acti*it"(i literar arti'tice 6. Limba7$l ) Voca+ular +o$at8 exprimare !rumoa'" i corect"8 ) 9xprimare uoar" i corect" # -ocab$lar red$!8 e2primare reoaie # Forma de limba7 care predomin' 9monolo at # E2primare !'rac' *n idei : -ocab$lar %oarte !'rac8 e2primare incorect' :. Ni)el de inteli en(' ) inteli$en(" 'uperioar" # Inteli en(' dea!$pra ni)el$l$i medi$ ) inteli$en(" de ni*el mediu ) inteli$en(" 'u+ limit" ;. A%ecti) # emoti)' *n di!c$(ii libere !a$ *n r$p # !entimente %a(' de cei din %amilie &i %a(' de cei ce dore!c !' o a7$te ;. Temperamental )coleric )'an$*in )!le$matic -melancolic 9calm',controlat',lent', re$ adaptabil'

<. Caracter )di'ciplin" )!ermitate i d7r-enie ) '"r+"(ie i cura2 ) independen(" .n ac(iune ) 't"p7nire de 'ine -atit$dine retra!' =. Aptit$dini -aptit$dini pentr$ 7oc$ri !in $lare -aptit$dini pentr$ acti)it'(i arti!tico-pla!tice , practice >. Creati)itate -creati)itate *n acti)it'(i de m$nc' independent' Comportament9are $n coportament retra! ,timid' , ne?ot'r@t', ne!i $r' # Rela(ii *n r$p$l de copii ) ;tent5 particip" acti*5 cu intere' ) aten(ia i intere'ul ine$ale5 !luctuante # de obicei pa!i), a&teapt' !' %ie !olicitat # n$ intereac(ionea"' c$ copiii ,e!te re(in$t' *n l$area de deci"ii, #Date peda o ice # are $n !til de *n)'(are aparte ,)rea !' recite poe"ii !in $r' pre%er' 7oc$rile !in $lare, # are probleme *n l$cr$ *n ec?ip' #pre%er' acti)it'(ile de de!en,l$cr$l pe %i&e ,tot ce (ine de acti)it'(i !in $lare, III. NE-OI /PECIFICE ALE /ABIECTALAI #Bn cadr$l %amiliei -ne)oia de a com$nica c$ cei apropia(i8 -ne)oia de a de!%'&$ra acti)it'(i o!pod're&ti8 -ne)oia de a%ec(i$ne,de a !e !im(i i$bit'8 -ne)oia de a i !e da *ncredere *n %or(ele proprii #Bn cadr$l r$pei -ne)oia de acomodare *n cadr$l r$p$l$i8 -ne)oia de !ociali"are pentr$ a !tabili rela(ii de prietenie 8 -ne)oia de inte rare *n cadr$l acti)it'(ii de r$p8 -ne)oia de a-&i *n)in e timiditatea ,e2prim@nd$-&i !entimente 8 -ne)oia de a participa acti) la acti)it'(ile de!%'&$rate8

#Bn cadr$l r$p$l$i de prieteni -ne)oia de a-&i '!i prieteni ade)'ra(i8 - ne)oia de a-&i *mp'r(i b$c$ria ,emo(iile c$ ei8 -ne)oia de a primi re!pon!abilit'(i *n cadr$l r$p$l$i8 -ne)oia de a com$nica prin c$)@nt pentr$ a %i mai bine *n(elea!' METODE FOLO/ITE PENTRA DEPI/TAREC -ob!er)area !i!tematic',matricea !ociometric',te!te,c?e!tionare I-.OBIECTI-E OD -!' rela(ione"e,com$nic@nd c$ ceilal(i copii din r$p', inte r@nd$-!e *n colecti)8 ACTI-IT01I /PECIFICE OB.D -Eoc$ri de rol,FDe-a r'dini(aF,FDe-a doctor$lF,etc. -Acti)it'(i o!pod're&ti,FAran7'm bibliotecaF,FPre 'tim ma!a pentr$ m$!a%iriF,... -Eoc$ri de con!tr$c(ii,FParc$l de 7oac'F,F/trada meaF,.. -Acti)it'(i pe r$p$ri mici8 -Di!c$(ii libere pe teme ini(iate de Diana,FCe mi-a pl'c$t *n e2c$r!ieGF,F-rea$ !' %i$ )edet'F,.. O4 - !' mani%e!te *ncredere *n %or(ele proprii &i *n cei din 7$r , prin de")oltarea !timei de !ine8 ACTI-IT01I /PECIFICE O4 -acti)it'(i arti!tico-pla!tice8 -acti)it'(i o!pod're&ti,!' r'!p$nd' de aela&i l$cr$ *n %iecare "i,aran7area penarelor8 -acti)it'(i practice -di!c$(ii libere la *nt@lnirea de diminea('8 -rol de lider *n 7oc$rile de rol O5 9!' '!ea!c' *n(ele ere &i !pri7in *n cei din 7$r 8 ACTI-IT01I /PECIFICE O5 TE/T,-Cine e prieten$l t'$G -C$ cine ai )rea !' te 7ociG -C$i *i o%eri %loriG -Pentr$ cine ai %'c$t de!en$lG -Pe cine ai )rea !' iei *n e2c$r!ieG O6 -!' reali"e"e c' e!te i$bit' &i pre($it' de to(i c$ care intr' *n contact ACTI-IT01I /PECIFICE O6 -reali"area de l$cr'ri colecti)e 8 -re"ol)area $nor p$""le *n r$p8 -7oc$ri di!tracti)e ,*n aer liber,plimb'ri8 -7oc$ri *n ec?ip'

Re $li ale comportament$l$i ed$catoarei pentr$ re$&ita plan$l$i de inter)en(ie :S" promo*e-e permanent 'piritul de ec<ip"8 :S" o .ncura2e-e pe Diana .n tot ceea ce !ace8 :S" o!ere o de!inire reali't" a 'ucce'ului i eecului8 :S" o recompen'e-e peDiana pentru !iecare 'ucce' i '" !ie al"turi de ea la un eec8 :S" e*ite pedep'ele 5 '" (in" cont de a+ilit"(ile copilului :S" promo*e-e permanent 'piritul de ec<ip"8 :S" con'ilie-e .n permanen(" !amilia 8 :S" arate i '")i do*edea'c" Dianei c" e'te iu+it" i apreciat" .n !iecare moment petrecut la c"min8 : S" !ie acti*at" la toate acti*it"(ile de!"urate 5cu prec"dere .n cele de $rup8 :S" mani!e'te r"+dare i indul$en(" !a(" de tot ce reali-ea-".

S-ar putea să vă placă și