Sunteți pe pagina 1din 4

Program de interventie personalizata

I.Informatii de baza-confidentiale
Numele si prenumele copilului :x Patricia Data nasterii :27.06.2001 Unitatea: Grdinia cu Program Normal Nr. 2 !g"#iu Domiciliu: str. $lari% &l.7% 'p. () !g"*iu !ata : +on ,arsta : (0 - pro.esia : gardian pu/lic 0ama : 1aura ,arsta : 27 - pro.esia :casnica 'lte date despre .amilie : nu mai are .rati. 2c3ipa de inter,entie : 2ducator 1ogoped Psi3olog 0edic 'lte persoane implicate in program: .amilia Data de ela/orare a programului 02.11.2007 Data de des.asurare a programului: ( luni

II.Starea actuala a precolarului


4ector de re.erinta : intar5iere in de5,oltarea lim/a*ului Comportament cognitiv: "lim/a* si comunicare: ,oca/ular sarac%posi/ilitati de exprimare reduse%tul/urari semantice reduse%accentuate di.icultati de anali5a si sinte5a .onematica. "matematica : di.icultati de insusire a conceptului de numar 'utonomie personala si sociala : "aria de autoser,ire : sc3ema corporala este reali5ata relati, sla/%deprinderi de igiena personala si de pastrare a sanatatii sunt partial de5,oltate "aria de sociali5are : conduite si atitudini dominate de in.antilism a.ecti, si stari de a.ecti,itate contradictorii% posi/ilitati /une pentru de5,oltarea atitudinilor de relationare Psihomotricitatea : di.icultati de orientare%organi5are si structurare spatiala si temporala.

III. Evaluare initiala


Instrumente folosite in evaluare :testul de motricitate generala $5erets6i%!estul &inet"4imon pro/e pentru cunoasterea ,arstei psi3ologice a lim/a*ului%pro/e curriculare%c3estionare pentru .amilie%con,or/ire indi,iduala si in grup%o/esr,atia spontana si diri*ata. Diagnostic : "medical : " "psi3ologic :intar5iere in aparitia si de5,oltarea lim/a*ului% stari de discordanta a.ecti," relationala "psi3opedagogic : pre5inta ne,oia de a.ectiune%de intregrare%de modele socio" umane%si de spri*in permanent din partea celorlalti. "pedagogic : adaptare in.erioara la cerintele programelor pentru prescolari Capacitati-competente-abilitati-lacune-nevoi :capacitati relati, /une de in,atare comportamentala prin imitatie%posi/ilitati relati, /une de comunicare orala%gestuala%expresi,a -identi.ica cu usurinta situatiile sociale care pot sa"i aduca /ene.ici -toleranta sca5uta la .rustrare%ne,oie de identi.icare%noncon.ormi5m%relationare incordata%carente a.ecti,e si lipsa unor repere morale%ne,oie de ,alori5are si recunoastere sociala%sla/a coordonare psi3omotrica. +nter,entii antecedente : nu a /ene.iciat

IV. Delurarea programului de interventie


Domeniul de inter,entie :terapia tul/urarilor de lim/a* 0oti, de re.erinta :diminuarea di5a/ilitatilor printr"un antrenament continuu si gradat pentru aducerea su/iectului la un ni,el mai /un de .unctionalitate psi3ica generala%pentru a putea do/andi o experienta cogniti,a superioara ce do/andise spontan. 4copul programului de inter,entie :e.ectuarea unei game ,ariate de exercitii prin intermediul unor actiuni simple%accesi/ile si in ritm propriu atat la grupa cat si indi,idual in cadrul orelor de terapie pentru im/ogatirea lim/a*ului%de5,oltarea intelegeri si atitudinilor po5iti,e de relationare in grup. $/iecti,e pe termen scurt 1.7ormarea a/ilitatilor de intelegere 2.De5,oltarea au5ului .onematic (.De5,oltarea capacitatii de a ,er/ali5a intamplarile traite si cunostiintele insusite 8.De5,oltarea capacitatii de a trans.orma cu,inte prin inlocuiri de sunete sau sila/e 9.'cti,i5are ,oca/ularului pasi,

6.7ormarea capacitatii de a .ormula propo5itii simple si de5,oltate. Ni,elul de plecare :nedi.erentierea sunetelor in cadrul cu,intelor%insu.icienta de5,oltare a receptarii sunetelor transmise din lim/a*ul interior si cel exterior%necunoastera semni.icatiei multiple pe care o au cu,intele%neintre/area cu,intelor cu un grad mai mare de a/stracti5are%capacitate redusa de .ormulare a propo5itiilor.

V. Evaluare finala
:riterii de e,aluare : 0inimale :im/ogatirea si acti,i5area ,oca/ularului%sta/ilirea locului sunetului in cu,ant si a cu,antului in propo5itie%.olosirea cu,intelor care exprima insusirile sau raporturile dintre o/iecte si .enomene. 0aximale :de5,oltarea capacitatii de a po,esti in succesiune logica ceea ce a au5it si a ,a5ut%.olosirea corecta a cu,intelor cu caracter a/stract sau generali5ator. +nstrumente de e,aluare :teste standard%teste criteriale%con,or/irea indi,iduala si de grup%o/ser,atia spontana si diri*ata%testul ;a55o.

VI.Concluzii : e,aluarea re5ultatelro o/tinute dupa aplicarea acestui program


au e,identiat o reducerea partiala a disonantei a.ecti, relationara%atingerea unor o/iecti,e si o relati,a de5,oltare a lim/a*ului

VII.Recomandari : .olosirea testului situational%su/iectul sa .ie pus in situatii


de ,iata cotidiana reale%in cadrul tuturor acti,itatilor su/iectul sa .ie stimulat po5iti, pentru de5,oltarea moti,atiei intriseci pri,ind acti,itatea de in,atare" terapie%se i se dea su/iectului sarcini gospodaresti in grupa si .amilie%continuarea programului de terapie. $/iecte $/iecte pe termen operationale scurt
7ormarea a/ilitatii de intelegere "sa repete sunetele au5ite "sa imite suntele din natura "sa execute comsioane simple "sa execute comen5i simple

4arcina de in,atare
+mitarea sunetelor din natura in soapta%in ritm prelungit%solicitarea copilului de a executa di.erite comsioane simple si ,er/ali5area actiunilor

0etode

0i*loace

2,alu are

!ermeni de reali5are

Demonstratia +magini explicatia $/iecte 2xercitiul #ocuri 'nomatopeice

2,aluar 02.11.2007 e continu a

De5,oltarea 4a pronunte

Pronuntarea unor seri

#ocul sila/elor +magini

17.11.2007 17.11.2007

au5ului .onematic

sila/e opuse%sa identi.ice sunetele dintr"o sila/a<cu,ant%sa desparta in sila/e cu,inte.

de sila/e opuse luate 2xercitiul din cu,inte 2xplicatia paronime:pa"pe"pi" po"pu"pa-/a"/e"/i" /o"/u" /a.+denti.icarea po5itiei sunetelor intr"o sila/a sau cu,ant.+ntroducerea sunetelor in sila/e<cu,inte%exerciti de despartire in sila/e a unor cu,inte.

colorate $/iecte 'l.a/etar

De5,oltarea capacitatii de ,er/ali5a intamplarile traite si cunostintele insusite

4a po,esteasca cu a*utorul imaginilor%sa relate5e o intamplare traita.

=elatarea unor po,esti cunoscute cu si .ara a*utorul imaginilor%ordonarea imaginilor dintr"o po,estire ascultata.Po,estirea unor intamplari sau acti,itati des.asurate

2xplicatia Demonstratia 2xercitiul

1 .11.2007 +magini din (0.11.2007 po,esti%ima gini cu 2,aluar momentele e 5ilei. +nterme diara

De5,oltarea 4a .ormule5e capacitatii cu,inte dupa de a sila/a de reper trans.orma cu,inte

2xercitii de trans.ormare a unor cu,inte prin inlocuiri de sunete sau sila/e.

2xplicatia Demonstratia 2xercitiul

'l.a/etar si imagini 2,lauar e .inala

01.12.2007 22.12.2007

+nst. Goglniceanu 'na Grdinia cu Program Normal Nr. 2 !g"#iu Gor*