Sunteți pe pagina 1din 14

MASTRETAT ASIGURAREA CALITATII INVATAMANTULUI

Coordonator Conf. univ. dr. Elena-Adriana Tomuletiu

Singurul masterat din tara acreditat de MECT in domeniul Asigurarii Calitatii Invatamantului!

Vezi Anexa nr. 2 la OMECT nr. 4.644/30.06.2008 http://www.edu.ro/index.php/articles/c172/

MISIUNEA MASTERATULUI

de a contribui la cresterea calitatii invatamantului prin formarea unui personal didactic de inalta calitate, capabil sa exercite, in conditii optime, functiile si atributiile descrise de fiecare nivel ierarhic al scolii.

BENEFICIARI

directori de scoli inspectori scolari cadre didactice din invatamantul preuniversitar si universitar consilieri/psihologi scolari angajati in invatamantul special psihopedagogi, logopezi, profesori de sprijin functionari din administratia locala responsabili cu probleme de educatie absolventi de invatamant superior interesati de probleme educationale formatori in sistemul de educatie a adultilor

BENEFICIARII FINALI

ELEVII FAMILIA SCOALA COMUNITATEA

DISCIPLINELE STUDIATE
1. 2. 3. 4.

5.
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Managementul calitatii invatamantului Proiectarea si dezvoltarea curriculumului Formarea continua si dezvoltarea resurselor umane in invatamant Managementul organizatiilor scolare Politici legislative in domeniul invatamantului Metodologia cercetarii pedagogice Strategii educationale de gestionare a situatiilor critice Managementul proiectelor educationale Noi tendinte in metodologia didactica Comunicare si parteneriat in educatie Implementarea sistemelor e-Learning in invatamant Evaluarea programelor educationale Sisteme de invatamant alternative Modele si teorii ale invatarii consecinte educationale Practica de specialitate

AVANTAJE ALE PROGRAMULUI DE MASTER

organizarea semestriala de workshop-uri cu participarea unor specialisti in domeniu

Comunicarea si parteneriatul Scoala Comunitate factori n cresterea calitatii educatiei 10 decembrie 2008 Responsabilitatea si responsabilizarea cadrelor didactice in asigurarea calitatii educatiei 4 iunie 2009

Workshopul Comunicarea si parteneriatul Scoala Comunitate factori n cresterea calitatii educatiei

AVANTAJE

publicarea de articole in reviste de specialitate publicarea de volume colective la edituri recunoscute CNCSIS

AVANTAJE

implicarea masteranzilor in elaborarea si implementarea de proiecte educationale

CONDITII EDUCATIONALE EUROPENE

sistem e-Learning biblioteca de specialitate sali dotate cu echipamente de instruire performante acces nelimitat la Internet

DURATA 2 ani / 4 semestre


CREDITE 30 credite / semestru Total: 120 credite

ADRESA
Universitatea Dimitrie Cantemir din Tirgu-Mures Str. Bodoni Sandor, Nr.3-5 Tirgu-Mures, Romania Tel.: +40-365-401.127; +40-365-401.129 Fax: +40-365-401.125 www.cantemir.ro

CONTACT

Conf. univ. dr. Elena-Adriana Tomuletiu e-mail: adriana.tomuletiu@gmail.com Tel.: +40 722 966 169

S-ar putea să vă placă și