Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE

---------Subsemnatii AVRAM MARIA, cetean romn, nscuta la data


de 29.07.1948, n Com.Giroc, jud.Timis, cu domiciliul n Com.Giroc,
Str.Gloria, nr.43, jud.Timi, identificata cu CI seria TM nr.600339,
eliberat de SPCLEP Timioara la data de 28.05.2007, avnd CNP
2480729354762; AVRAM ILIE-DAN cetean romn, nscut la data de
18.11.1968, n Mun. Timisoara, jud.Timis, cu domiciliul n Com.Giroc,
Str.Dunarea, nr.31, jud.Timi, identificat cu CI seria TM nr.516789,
eliberat de SPCLEP Timioara la data de 21.02.2006, avnd CNP
1681118354762 si AVRAM ALIN-IOAN cetean romn, nscut la
data de 30.01.1978, n Mun. Timisoara, jud.Timis, cu domiciliul n
Com.Giroc, Str.Gloria, nr.43, jud.Timi, identificat cu CI seria TM
nr.343992, eliberat de Politia Municipiului Timioara la data de
06.08.2003, avnd CNP 1780130350048 in calitate de succesori legali
ai defunctului AVRAM IOAN-ILIE proprietar pentru autorul AVRAM
ILIE al terenului n suprafa de 4 ha si 600 mp, nr cadastral 185/6,
parcela 6 situat n perimetrul localitatii Urseni, com. Mosnita Noua,
conform Procesului Verbal de punere in posesie nr.117, eliberat de
Primria comunei Mosnita Noua,cu vecinatatile Nord DE581/2, Est
A518/6/7, Sud HCn569, Vest A518/6/5, declaram prin prezenta c
vindem terenul mai sus descris d-lui. CARBONARO GIUSEPPE
cetean romn, nscut la data de 24.03.1968, n Italia, jud.Cremona,
cu domiciliul n Sat. Peciu Nou, Com.Peciu Nou, nr.198, jud.Timi,
identificat cu CI seria TM nr.036663, eliberat de Politia Municipiului
Timioara la data de 28.10.2004, avnd CNP 1680324354749 i c ne
obligam ca pn la perfectarea contractului autentic de vnzarecumprare s nu nstrinam terenul la vreun ter sau s modificam
orice
alt
clauz
convenit
prin
prezentul.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Subsemnatul CARBONARO GIUSEPPE declar prin prezenta c
ma oblig s cumpr terenul mai sus descris de la vnztorii AVRAM
MARIA, AVRAM ILIE-DAN si AVRAM ALIN-IOAN la preul de 25 000
euro ( douazecisicincidemiieuro) pe care ii voi plati la data semnrii
actului autentic de vnzare-cumprare.-----------------------------------------

040508/04.05.2008 dumitrescu

---------Subsemnatii vnztori declaram pe propria raspundere in


conditiile art.292 Cod.Penal ca nu am mai instrainat imobilul altei
persoane, nu l-am ipotecat, gajat sau grevat in vre-un fel de
sarcini.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Subsemnatii vnztori ne obligam s efectuam toate
formalitile necesare intabulrii terenului vndut n cartea funciar a
comunei Mosnita Noua, i s nstrinam terenul liber de orice sarcini,
garantndu-l
pe
cumprtor
de
orice
eviciune.------------------------------------------------Subsemnatii vnztori suntem de acord ca cumparatorul s
solicite emiterea unei sentine judectoreti care s in loc de act
autentic de vnzare-cumprare n cazul ivirii unui litigiu ntre pri. De
asemenea, subsemnatii vnztori, pentru caz de deces, transmitem
obligaia de perfectare a contractului de vnzare-cumprare
motenitorilor nostrii.--------------------Cumprtorul intr n posesia terenului la data semnrii
prezentei, cu dreptul de a culege fructele bunului din acelai moment,
i n deplin proprietate la data semnrii actului autentic de vnzarecumprare.---------------------------------------------------------------------------Redactat si dactilografiat in 6 (sase) exemplare originale si semnate
azi 04.05.2008, n prezena av. _____________________ care, verificnd
identitatea partilor, consimtamantul, continutul si data n baza art.10
din Statutul profesiei de avocat, a certificat cele cuprinse n prezenta
conventie cu nr.040508/04.05.2008.
Redactat si dactilografiat in 6 (sase) exemplare cu egala valoare
probanta, din care 5 (cinci) se elibereaza partilor, 3 ( trei ) pentru
vanzatori si 2 (doua) pentru cumparator.

Vanzatori
Cumparator

040508/04.05.2008 dumitrescu

AVRAM
CARBONARO GIUSEPPE
_____________________
_____________________
AVRAM ILIE-DAN
_____________________
AVRAM ALIN-IOAN
_____________________

040508/04.05.2008 dumitrescu

MARIA