Sunteți pe pagina 1din 2

ACTE NECESARE PENTRU: ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE URBANISM Ce acte: 1. Cerere tip A; completat i te!ral "i corect. #.

Do$a%a ac&itrii ta'ei le!ale. (. Eleme te %e i%e ti)icare a tere *l*i: + Pla %e ,it*a-ie ,cara 1:.// ,a* 1:1///; + E'tra, CF0 alt titl* %e porprietate ,a* ,it*a-ia 1*ri%ic a tere *l*i; + Sc&i-a CF ,a* ,it*a-ia ca%a,tral; 2. De,crierea am * -it a ,olicitrii 3%ate te& ice0 %e,ti a-ia0 ec&ipare c* *tilit-i4. Pro!ram: l* i+1oi: 5.//+1#.//; mar-i "i 1oi: 16.//+17.//. Me ti* i: Cererea "i )orm*larele tip ,e pot o8ti e %e la camera #/#. ACTE NECESARE PENTRU: ELIBERAREA AUT9RI:A;IEI DE C9NSTRUIRE Ce acte: 1. Cerere tip < a e'a A; completat i te!ral "i corect. #. Certi)icat %e *r8a i,m 3copie4. (. Do$a%a titl*l*i ,olicita t*l*i a,*pra tere *l*i "i co ,tr*c-iilor 3e'tra, CF < ,c&i-a CF + copie0 * mai $ec&i %e 6 l* i4. 2. Doc*me tatie te& ic = tocmit co )orm Le!ii ./>1551 "i Le!ii 1/>155.0 %e proiecta t = re!i,trat la Primria Bra"o$. .. A$i?ele "i ,t*%iile ,olicitate pri certi)icat*l %e *r8a i,m 3copii4. 6. Do$a%a ac&itrii ta'ei le!ale. Pro!ram:

l* i+1oi: 5.//+1#.//; mar-i "i 1oi: 16.//+17.//. Me ti* i: La eli8erarea A*tori?a-iei %e Co ,tr*c-ie ,e $or p* e la %i,po?i-ia pete t*l*i )orm*lare tip pe tr* a * -area = ceperii l*crrilor. Cererea "i )orm*larele tip ,e pot o8-i e %e la cam. #/(. Ser$ici*l A*tori?ri Co ,tr*c-ii Se) ,er$ici*: Nic*la @a,ilica A%re,a: B%. Mi&ail Ao!l icea *0 cam. (/( Tele)o : <2/ #67 2B(17( 0 21215# i t.##0 2/ Mo8il: /B22+./(.B7

Ser$icii o)erite: Eli8erare certi)icate %e *r8a i,m0 a*tori?a-ii %e co ,tr*ire>%e,)ii -are. Direc-ia Ar&itect*r Ur8a i,m Director %irectie: Da iel Ci c* A%re,a: B%. Mi&ail Ao!l icea *0 cam. (/1 Tele)o : <2/ #67 21217(; 21215# i t.(.0 (B Mo8il: /B22+./(.5/ Pro!ram: :il ic: 7:(/ + 1#:1( Mar-i "i Coi: 1#:(/ + 1.:(/