P. 1
Regulament Olimpiada de Istorie Editia 2013-2014

Regulament Olimpiada de Istorie Editia 2013-2014

|Views: 1|Likes:
Published by Irina Gafita

More info:

Published by: Irina Gafita on Dec 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2014

pdf

text

original

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII

NR._____/_______ 2013 Aprob SECRETAR DE STAT, Vasilica Ștefania Duminică

Regulamentul specific privind organizarea și desfăşurarea olimpiadei de istorie I. Prezentare generală
1.La olimpiada de istorie pot participa elevi din învățământul de stat, particular și confesional, indiferent de forma de învățământ. 2. Participarea la această olimpiadă este opţională şi individuală. 3.Probele de concurs se vor desfăşura pe clase: a VIII-a, a IX-a, a X-a a XI-a, a XII-a/XIII-a. 4.Elevii, indiferent de an de studiu, pot participa numai la olimpiada organizată la nivelul clasei lor. 5. La toate etapele se susține o proba scrisă. Durata probei este de 3 ore.

II. Etapele olimpiadei și selecţia elevilor
1) Perioadele generale de desfășurare a etapelor pe şcoală și locală se comunică inspectoratelor școlare la începutul anului școlar și sunt menționate în precizările elaborate anual de către inspectorul de specialitate din M.E.N. Datele desfășurării etapelor pe şcoală și locală sunt stabilite de către comisiile de organizare și evaluare ale etapelor și se încadrează în perioada comunicată de M.E.N. Pentru aceste etape, nota minimă necesară pentru calificarea elevilor la etapa următoare şi numărul de elevi calificaţi sunt stabilite de către comisiile de organizare și evaluare ale etapelor respective. Pentru o selecție riguroasă a candidaților care vor participa la etapa locală, în urma evaluării la etapa pe școală, se pot califica numai 10 elevi pentru fiecare profesor, indiferent de clasa la care participă aceștia. 2) Data desfășurării etapei judeţene/ a municipiului Bucureşti este propusă de către inspectorul general din M.E.N. și aprobată de președintele Comisiei Naționale pentru Coordonarea Competițiilor Școlare și se comunică la începutul anului școlar. Ea este menționată în precizările elaborate anual de către

1

care primește câte 3 locuri pentru fiecare an de studiu. pe baza unor surse istorice. Pentru crearea de șanse egale.E. analizarea. La etapa judeţeană/ a municipiului București 2 . este de 220 de elevi. interpretarea şi argumentarea informaţilor istorice. 3) La clasele IX-XII/XIII se va urmări atingerea competenţelor specifice cuprinse în programele şcolare în vigoare. structura subiectelor pentru toate etapele va conţine două tipuri de itemi: 1)1-2 întrebări structurate. Ministerul Educaţiei Naționale nu aprobă suplimentarea locurilor. Structura subiectelor 1) Subiectele vor fi elaborate pe baza programei pentru olimpiadă. Ele sunt comunicate la începutul anului și sunt menționate în precizările elaborate anual de către inspectorul de specialitate din M. III. și aprobate de președintele Comisiei Naționale pentru Coordonarea Competițiilor Școlare. 2)1-2 eseuri pe baza unei structuri de idei sau pe baza unor termeni istorici. uniformizarea cerințelor și imparțialitate subiectele pentru etapa pe şcoală vor fi realizate la nivelul inspectoratelor școlare/al municipiului București. unde să se urmărească selectarea. pe baza unei surse istorice. 2)La clasa a VIII-a. în urma desfășurării etapei județene/a municipiului București. Locurile desfășurării acestei etape a olimpiadei de istorie sunt stabilite de fiecare inspectorat școlar Nota minimă. pe an de studiu.E. b)1-2 eseuri pe baza unei structuri de idei sau a unor termeni istorici daţi. câte unul pentru fiecare an de studiu. mediile obţinute de concurenţi la etapa anterioară. iar structura subiectelor la toate etapele va conţine tipuri 2 de itemi: a)1-2 întrebări structurate. în total 15 locuri. Numărul total al locurilor la olimpiada de istorie. etapa naţională.inspectorul de specialitate din M. La etapa locală/de sector al municipiului Bucureşti.N. utilizarea. comisia de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană/a municipiului București va desfăşura o probă de baraj. În cazul în care în urma desfășurării etapei județene/a municipiului București rămân locuri neocupate pentru etapa națională. necesară pentru calificarea elevilor la etapa naţională. comisiile de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană/ a municipiul Bucureşti iau în calcul. În situaţia obţinerii de medii egale de către elevii care ocupă ultimele locuri în clasament. 3) Locul și perioada desfășurării etapei naţionale a olimpiadei de istorie sunt propuse de către inspectorul general din M. subiectele vor fi realizate de către un grup numit și coordonat de inspectorul şcolar de specialitate. este 9.N. pentru departajare.E. Face excepție de la această regulă Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. acestea nu se redistribuie de la un judeţ la altul. Subiectele și baremele de evaluare și notare. III Distribuirea locurilor pentru etapa națională Fiecăruia dintre județe i se atribuie câte 5 locuri. pentru proba de baraj se vor realiza de către comisia de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană/a municipiului București. Dacă şi după proba de baraj se menţine egalitatea.N.

componența comisiilor de organizare şi evaluare și atribuțiile care revin membrilor acestora sunt cele stabilite prin prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor şcolare. Pentru etapa națională a olimpiadei de istorie. Aceste date vor cuprinde: numele 3 . 2)pentru lucrările care au primit iniţial cel puţin 95 puncte (nota 9.50). VII. care este semnat de toți membrii acesteia. Pentru etapa locală/sector. Dispoziţii finale Inspectorul şcolar de specialitate din judeţ/municipiul Bucureşti are obligaţia de a transmite. respectiv a Comisiei centrale a competiției la nivel național. conform baremelor afişate.E. VI. Rezultatele contestațiilor sunt consemnate într-un proces –verbal. IV. Ministerului Educației Naționale și județului organizator al competiției.subiectele vor fi elaborate. după validarea lor de cătr e preşedintele Comisiei de organizare și evaluare a olimpiadei de istorie la nivel etapei pe școală. indiferent de nivelul de clasă. Evaluarea lucrărilor Evaluarea lucrărilor se face conform Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor şcolare. la toate etapele olimpiadei de istorie. punctajul acordat iniţial se modifică.50 ).50).50). de regulă. rezolvarea contestaţiilor se va face prin reevaluarea lucrărilor primite. realizat sub egida MEN. cele două subiectele ale variantei alese vor fi tratate pe foi separate şi evaluate independent. după caz.în cel mult 10 zile după desfăşurarea etapei judeţene/a municipiului Bucureşti. ori. prin creştere sau prin descreştere.. capitolul III. Pentru a asigura obiectivitatea evaluării probei scrise. Organizarea comisiilor Pentru fiecare etapă. județeană/municipiul București și națională componența comisiei de evaluare este decisă. dacă între punctajul iniţial şi cel acordat de comisia de contestaţii se va constata o diferenţă de cel puţin 5 puncte (0. punctajul definitiv este cel acordat în urma evaluării lucrării de comisia de contestaţii. aprobată prin OMECTS 3035/2012. de către Comisia națională a competiției. Deciziile comisiei de contestaţii sunt definitive. Contestaţiile La toate etapele olimpiadei de istorie. capitolul III.N. gradul didactic I. Dacă diferenţa dintre cele două punctaje este mai mică de 5 puncte (0. indiferent de diferenţa între punctajul iniţial şi cel nou acordat. Profesorii care au rude sau elevi. secțiunea I. de către Comisia de organizare și evaluare pentru etapa județeană /a municipiului București. subiectele sunt elaborate de grupul de lucru al Comisiei centrale a olimpiadei de istorie. secțiunea a II-a articolele 46-48. președinte executiv al acestei comisii. județean/al municipiului București. locale/sector. punctajul iniţial rămâne neschimbat. nu pot face parte din Comisia Centrală a competiției naționale. constituit în acest sens și coordonat de inspectorul general din M. datele elevilor calificaţi pentru etapa naţională. aprobată prin OMECTS 3035/2012. articolele 18-27. rezultate deosebite obținute la catedră sau în edițiile anterioare ale acestei competiții. Contestaţiile au următoarea rezolvare: 1)pentru lucrările care au primit din partea comisiei de evaluare iniţială un punctaj mai mic de 95 de puncte (nota 9. pe baza unor criterii precum: absolvent al unui curs de evaluare.

pe lângă numele şi prenumele cadrului didactic.şi prenumele elevilor. indiferent de clasă. pentru etapa naţională. Propunerile vor cuprinde. pe e-mail scanat (semnături și ștampilă) la adresa d. sau prin poșta rapidă.dumitrescu2010@gmail. media obţinută. Doru Dumitrescu 4 . Acestea vor fi transmise prin fax la numărul 021/313 5547. Eugen Stoica INSPECTOR GENERAL. unitatea şcolară de provenienţă. DIRECTOR GENERAL. Liliana Preoteasa DIRECTOR. Materialele trimise vor avea semnătura inspectorului şcolar general şi a inspectorului şcolar de specialitate. profesorul care va însoţi lotul la etapa naţională. şcoala în care îşi desfăşoară activitatea şi precizarea că respectivul cadru didactic nu are rude sau elevi în concurs.com. clasa de la care provin. profesorul care i-a pregătit. alte date de contact (conform tabelului de mai jos): Numele şi prenumele elevilor Clasa Unitatea Media obţinută Profesorul Profesorul Alte de la şcolară de la etapa care i-a care va date de care provenienţă județeană/municipiul pregătit însoţi contact provin București lotul la etapa naţională Tot cu această ocazie se vor înainta şi propunerile de profesori care să facă parte din Comisia centrală a olimpiadei de istorie.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->