P. 1
Regulament Olimpiada de Istorie Editia 2013-2014

Regulament Olimpiada de Istorie Editia 2013-2014

|Views: 1|Likes:
Published by Irina Gafita

More info:

Published by: Irina Gafita on Dec 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2014

pdf

text

original

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII

NR._____/_______ 2013 Aprob SECRETAR DE STAT, Vasilica Ștefania Duminică

Regulamentul specific privind organizarea și desfăşurarea olimpiadei de istorie I. Prezentare generală
1.La olimpiada de istorie pot participa elevi din învățământul de stat, particular și confesional, indiferent de forma de învățământ. 2. Participarea la această olimpiadă este opţională şi individuală. 3.Probele de concurs se vor desfăşura pe clase: a VIII-a, a IX-a, a X-a a XI-a, a XII-a/XIII-a. 4.Elevii, indiferent de an de studiu, pot participa numai la olimpiada organizată la nivelul clasei lor. 5. La toate etapele se susține o proba scrisă. Durata probei este de 3 ore.

II. Etapele olimpiadei și selecţia elevilor
1) Perioadele generale de desfășurare a etapelor pe şcoală și locală se comunică inspectoratelor școlare la începutul anului școlar și sunt menționate în precizările elaborate anual de către inspectorul de specialitate din M.E.N. Datele desfășurării etapelor pe şcoală și locală sunt stabilite de către comisiile de organizare și evaluare ale etapelor și se încadrează în perioada comunicată de M.E.N. Pentru aceste etape, nota minimă necesară pentru calificarea elevilor la etapa următoare şi numărul de elevi calificaţi sunt stabilite de către comisiile de organizare și evaluare ale etapelor respective. Pentru o selecție riguroasă a candidaților care vor participa la etapa locală, în urma evaluării la etapa pe școală, se pot califica numai 10 elevi pentru fiecare profesor, indiferent de clasa la care participă aceștia. 2) Data desfășurării etapei judeţene/ a municipiului Bucureşti este propusă de către inspectorul general din M.E.N. și aprobată de președintele Comisiei Naționale pentru Coordonarea Competițiilor Școlare și se comunică la începutul anului școlar. Ea este menționată în precizările elaborate anual de către

1

pe baza unei surse istorice. Pentru crearea de șanse egale. unde să se urmărească selectarea. 3) La clasele IX-XII/XIII se va urmări atingerea competenţelor specifice cuprinse în programele şcolare în vigoare.inspectorul de specialitate din M. etapa naţională. 2)1-2 eseuri pe baza unei structuri de idei sau pe baza unor termeni istorici. uniformizarea cerințelor și imparțialitate subiectele pentru etapa pe şcoală vor fi realizate la nivelul inspectoratelor școlare/al municipiului București. Subiectele și baremele de evaluare și notare. este 9. iar structura subiectelor la toate etapele va conţine tipuri 2 de itemi: a)1-2 întrebări structurate. Ministerul Educaţiei Naționale nu aprobă suplimentarea locurilor. câte unul pentru fiecare an de studiu. III Distribuirea locurilor pentru etapa națională Fiecăruia dintre județe i se atribuie câte 5 locuri. 3) Locul și perioada desfășurării etapei naţionale a olimpiadei de istorie sunt propuse de către inspectorul general din M. în total 15 locuri. b)1-2 eseuri pe baza unei structuri de idei sau a unor termeni istorici daţi.N. pentru proba de baraj se vor realiza de către comisia de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană/a municipiului București.E. mediile obţinute de concurenţi la etapa anterioară. utilizarea. structura subiectelor pentru toate etapele va conţine două tipuri de itemi: 1)1-2 întrebări structurate. care primește câte 3 locuri pentru fiecare an de studiu.E. pe baza unor surse istorice. La etapa locală/de sector al municipiului Bucureşti. Face excepție de la această regulă Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Locurile desfășurării acestei etape a olimpiadei de istorie sunt stabilite de fiecare inspectorat școlar Nota minimă.N. interpretarea şi argumentarea informaţilor istorice. Structura subiectelor 1) Subiectele vor fi elaborate pe baza programei pentru olimpiadă. în urma desfășurării etapei județene/a municipiului București. pentru departajare. acestea nu se redistribuie de la un judeţ la altul. și aprobate de președintele Comisiei Naționale pentru Coordonarea Competițiilor Școlare. În situaţia obţinerii de medii egale de către elevii care ocupă ultimele locuri în clasament.N. 2)La clasa a VIII-a. analizarea. III. pe an de studiu. necesară pentru calificarea elevilor la etapa naţională. Numărul total al locurilor la olimpiada de istorie. comisia de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană/a municipiului București va desfăşura o probă de baraj. În cazul în care în urma desfășurării etapei județene/a municipiului București rămân locuri neocupate pentru etapa națională. La etapa judeţeană/ a municipiului București 2 . Ele sunt comunicate la începutul anului și sunt menționate în precizările elaborate anual de către inspectorul de specialitate din M.E. comisiile de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană/ a municipiul Bucureşti iau în calcul. este de 220 de elevi. Dacă şi după proba de baraj se menţine egalitatea. subiectele vor fi realizate de către un grup numit și coordonat de inspectorul şcolar de specialitate.

pe baza unor criterii precum: absolvent al unui curs de evaluare. rezultate deosebite obținute la catedră sau în edițiile anterioare ale acestei competiții. capitolul III. punctajul definitiv este cel acordat în urma evaluării lucrării de comisia de contestaţii. Evaluarea lucrărilor Evaluarea lucrărilor se face conform Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor şcolare. ori. respectiv a Comisiei centrale a competiției la nivel național.subiectele vor fi elaborate. punctajul iniţial rămâne neschimbat. indiferent de nivelul de clasă. capitolul III.50). la toate etapele olimpiadei de istorie. Profesorii care au rude sau elevi. gradul didactic I. 2)pentru lucrările care au primit iniţial cel puţin 95 puncte (nota 9. indiferent de diferenţa între punctajul iniţial şi cel nou acordat. Dacă diferenţa dintre cele două punctaje este mai mică de 5 puncte (0. Aceste date vor cuprinde: numele 3 . VII. rezolvarea contestaţiilor se va face prin reevaluarea lucrărilor primite. componența comisiilor de organizare şi evaluare și atribuțiile care revin membrilor acestora sunt cele stabilite prin prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor şcolare. Pentru a asigura obiectivitatea evaluării probei scrise.N. IV.50). Rezultatele contestațiilor sunt consemnate într-un proces –verbal. Contestaţiile au următoarea rezolvare: 1)pentru lucrările care au primit din partea comisiei de evaluare iniţială un punctaj mai mic de 95 de puncte (nota 9. datele elevilor calificaţi pentru etapa naţională. după validarea lor de cătr e preşedintele Comisiei de organizare și evaluare a olimpiadei de istorie la nivel etapei pe școală. secțiunea I.în cel mult 10 zile după desfăşurarea etapei judeţene/a municipiului Bucureşti. de regulă. realizat sub egida MEN. aprobată prin OMECTS 3035/2012. cele două subiectele ale variantei alese vor fi tratate pe foi separate şi evaluate independent. punctajul acordat iniţial se modifică. județean/al municipiului București. prin creştere sau prin descreştere. de către Comisia națională a competiției. dacă între punctajul iniţial şi cel acordat de comisia de contestaţii se va constata o diferenţă de cel puţin 5 puncte (0.. Contestaţiile La toate etapele olimpiadei de istorie. articolele 18-27. locale/sector. care este semnat de toți membrii acesteia. Dispoziţii finale Inspectorul şcolar de specialitate din judeţ/municipiul Bucureşti are obligaţia de a transmite. după caz. subiectele sunt elaborate de grupul de lucru al Comisiei centrale a olimpiadei de istorie. președinte executiv al acestei comisii. conform baremelor afişate.50). VI. județeană/municipiul București și națională componența comisiei de evaluare este decisă.50 ). de către Comisia de organizare și evaluare pentru etapa județeană /a municipiului București. Deciziile comisiei de contestaţii sunt definitive. secțiunea a II-a articolele 46-48. Pentru etapa națională a olimpiadei de istorie. Ministerului Educației Naționale și județului organizator al competiției. nu pot face parte din Comisia Centrală a competiției naționale. constituit în acest sens și coordonat de inspectorul general din M. Pentru etapa locală/sector. Organizarea comisiilor Pentru fiecare etapă. aprobată prin OMECTS 3035/2012.E.

clasa de la care provin. Propunerile vor cuprinde. profesorul care i-a pregătit. profesorul care va însoţi lotul la etapa naţională. pentru etapa naţională.com. alte date de contact (conform tabelului de mai jos): Numele şi prenumele elevilor Clasa Unitatea Media obţinută Profesorul Profesorul Alte de la şcolară de la etapa care i-a care va date de care provenienţă județeană/municipiul pregătit însoţi contact provin București lotul la etapa naţională Tot cu această ocazie se vor înainta şi propunerile de profesori care să facă parte din Comisia centrală a olimpiadei de istorie.dumitrescu2010@gmail. pe lângă numele şi prenumele cadrului didactic.şi prenumele elevilor. Acestea vor fi transmise prin fax la numărul 021/313 5547. DIRECTOR GENERAL. unitatea şcolară de provenienţă. Liliana Preoteasa DIRECTOR. şcoala în care îşi desfăşoară activitatea şi precizarea că respectivul cadru didactic nu are rude sau elevi în concurs. pe e-mail scanat (semnături și ștampilă) la adresa d. Materialele trimise vor avea semnătura inspectorului şcolar general şi a inspectorului şcolar de specialitate. Eugen Stoica INSPECTOR GENERAL. sau prin poșta rapidă. Doru Dumitrescu 4 . indiferent de clasă. media obţinută.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->