Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educaiei Naionale Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat naional 2013 Proba E. d) Fizic

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE Varianta 7


Se puncteaz oricare alte modaliti de rezolvare corect a cerinelor. Nu se acord fraciuni de punct. Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10.

A. MECANIC A. Subiectul I Nr.Item Soluie, rezolvare I.1. b 2. d 3. c 4. b 5. c TOTAL pentru Subiectul I

(45 puncte)

Punctaj 3p 3p 3p 3p 3p 15p

A. Subiectul al II-lea II.a. Pentru: Fs = T 2

4p 2p 1p 1p 4p 1p 1p 1p 1p 3p 1p 1p 1p 4p 1p 1p 1p 1p 15p

b.

T =F rezultat final Fs 0,28 N Pentru: ma1 = T Ff Ff = N N = mg


rezultat final a1 = 1 m/s Pentru: v a1 = t1 v = v rezultat final v = 1 m/s Pentru: t = t1 + t2
2

c.

d.

ma2 = Ff a2 = v t 2

rezultat final t = 2 s TOTAL pentru Subiectul al II-lea

Prob scris la Fizic 1 Barem de evaluare i de notare Filiera teoretic profilul real, Filiera vocaional-profilul militar

Varianta 7

Ministerul Educaiei Naionale Centrul Naional de Evaluare i Examinare

A. Subiectul al III-lea III.a. Pentru: Et = E p + Ec

4p 1p 2p 1p 4p 1p 1p 1p 1p 4p 2p 1p 1p 3p 2p 1p 15p

E p = mgh
rezultat final E p = 1600 J b. Pentru: Ec = LG + LFf

mv 2 LG = mg ( h h0 ) Ec =
rezultat final LFf = 1000 J c. Pentru: LFf = Ff d

d.

h h0 sin rezultat final Ff 33,3 N Pentru: d=


mv cos = ( m + M ) v

rezultat final v 1, 4 m /s TOTAL pentru Subiectul al III-lea

Prob scris la Fizic 2 Barem de evaluare i de notare Filiera teoretic profilul real, Filiera vocaional-profilul militar

Varianta 7

Ministerul Educaiei Naionale Centrul Naional de Evaluare i Examinare

B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC B. Subiectul I Nr.Item Soluie, rezolvare I.1. c 2. d 3. b 4. a 5. b TOTAL pentru Subiectul I B. Subiectul al II-lea II.a. Pentru: m =

(45 puncte) Punctaj 3p 3p 3p 3p 3p 15p 4p 1p 1p 1p 1p 4p 1p 2p 1p 4p 1p 2p 1p 3p 1p 1p


1p

m = m1 + m2

m1

m2

b.

c.

rezultat final: 2 = 2 g/mol Pentru: m = V p = RT rezultat final: 275 g/m3 Pentru: pV = ( 1 + 2 ) R T

2 3 rezultat final: V 11,6 10 3 m3 d. Pentru: m mf f = m 0,75 pV mf = 0,8RT rezultat final: f = 6,25% TOTAL pentru Subiectul al II-lea B. Subiectul al III-lea III.a. Pentru: reprezentare corect b. Pentru T2 = T4 = 3T1 ; T3 = 3T2

2 = 1

15p 4p
4p

4p
1p 1p 1p 1p

Qpr = CV (T2 T1 ) + C p (T3 T2 )

U 31 = CV (T3 T1 )
c.
rezultat final: U 31 = 36 kJ Pentru: L = L12 + L23 + L41 + L41

4p
1p 1p 1p 1p

L = p2 (3V1 V1 ) + p1 (V1 3V1 ) p2 = 3 p1


d.
rezultat final: L = 12 kJ Pentru: L = Qpr

3p
2p 1p

rezultat final: 22% TOTAL pentru Subiectul al III-lea


Prob scris la Fizic 3 Barem de evaluare i de notare Filiera teoretic profilul real, Filiera vocaional-profilul militar

15p
Varianta 7

Ministerul Educaiei Naionale Centrul Naional de Evaluare i Examinare

C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU C. Subiectul I Nr.Item Soluie, rezolvare I.1. d 2. b 3. d 4. a 5. a TOTAL pentru Subiectul I C. Subiectul al II-lea II.a. Pentru: U R1 = V IA b. rezultat final: R1 = 40 k Pentru: R R Rp = 1 V R1 + RV

(45 puncte) Punctaj 3p 3p 3p 3p 3p 15p 3p 2p 1p 4p 2p 1p 1p 4p 2p 1p 1p 4p


3p 1p

Re = R2 + Rp
c. rezultat final: Re = 50k Pentru: RV IV = R1I A

I = IV + I A
d. rezultat final: I = 0,48 mA Pentru: E I= Re

rezultat final: E = 24 V TOTAL pentru Subiectul al II-lea C. Subiectul al III-lea III.a. Pentru: 2 Pb = Rb I b

15p 3p
2p 1p

b.

rezultat final: Rb = 4 Pentru: I b = I1 + I 2

4p
1p 2p 1p

c.

d.

E 2 = I b R b + I 2 r2 rezultat final: E 2 = 7,5 V Pentru: E1 = I b Rb + I1 (r1 + R ) P1 = E1 I1 rezultat final: P1 = 4,5 W Pentru: I = Ib E1 = I (R1 + r1 + Rb )

4p
1p 2p 1p

4p
1p 1p 1p 1p

R1 + Rb R1 + Rb + r1

rezultat final: 83% TOTAL pentru Subiectul al III-lea

15p

Prob scris la Fizic 4 Barem de evaluare i de notare Filiera teoretic profilul real, Filiera vocaional-profilul militar

Varianta 7

Ministerul Educaiei Naionale Centrul Naional de Evaluare i Examinare

D. OPTIC
D. Subiectul I Nr.Item Soluie, rezolvare I.1. c 2. a 3. c 4. b 5. c TOTAL pentru Subiectul I D. Subiectul al II-lea II.a. Pentru: d = x1 + x2

(45 puncte) Punctaj 3p 3p 3p 3p 3p 15p 4p 1p 1p 1p 1p 4p 2p 1p


1

= x2 x1 = 2
b. rezultat final x1 = 60 cm Pentru: 1 1 1 = x2 x1 f1

C1 = 1 f1
c. rezultat final C1 = 2,5 m Pentru: D = f1 + f2 rezultat final D = 30 cm Pentru: d1 f = 1 d2 f2

1p 3p 2p 1p 4p 3p 1p 15p 3p 2p 1p 4p 1p 1p 1p 1p 4p 1p 1p 1p 1p 4p 1p 2p 1p 15p
Varianta 7

d.

rezultat final d 2 = 2,5 cm TOTAL pentru Subiectul al II-lea D. Subiectul al III-lea III.a. Pentru: D i= 2 rezultat final i = 1mm b. Pentru:

xkmax = i

xk min = 3i 2 d = xkmax + xkmin


c. rezultat final d = 2,5mm Pentru: 2l x 1 = D 2l h 2 = d 1 = 2 rezultat final x = 4mm Pentru: D i = 2

d.

n rezultat final i = 0,75mm TOTAL pentru Subiectul al III-lea


Prob scris la Fizic 5 Barem de evaluare i de notare Filiera teoretic profilul real, Filiera vocaional-profilul militar